Kessu KOSKA YRITYKSET ON TEHTY IHMISISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kessu 10.5.2005 KOSKA YRITYKSET ON TEHTY IHMISISTÄ"

Transkriptio

1 Kessu

2 MPS on henkilöstöstrategian ja johtamisen asiantuntija Nykyinen henkilöstö Tuleva henkilöstö Lähtevä henkilöstö Koska yritykset on tehty ihmisistä.

3 Sisältö MPS Taustat Palvelut Henkilöstöstrategia Arvot Osaamisen johtaminen Keinot Prosessi Konsultin rooli Taidot rooli

4 MPS pääkonttori MPS&DBM toimistot Euroopassa Muut DBM maat Euroopassa

5 MPS toimistot Aasiassa

6 MPS:n toimipisteissä työskentelee noin 180 henkilöä, joista noin 130 MPSkonsernin palveluksessa Pohjoismaissa ja Virossa. Omien sekä kansainvälisen kumppanimme DBM:n toimistojen kautta pystymme tarjoamaan palveluitamme globaalisti noin 250 toimistossa, 50 maassa. Kansainvälisen kumppanimme DBM:n kautta pystymme tarjoamaan MPS palveluita ympäri maailman.

7 Arvot 1. Asiakaslähtöisyys 2. Yhdessä olemme vahvoja 3. Edistyksellisyys 4. Hyvinvointi 5. Tuloksellisuus

8 Missio MPS auttaa luomaan inhimillisiä työyhteisöjä, joissa syntyy ylivertaisia tekoja ja onnistumisen elämyksiä

9 Visio MPS on Euroopan johtava henkilöstökonsultoinnin ja johtamisen asiantuntijayritys.

10 MPS henkilöstöratkaisut Kehittää Suunnata Ylläpitää Mahdollistaa

11 Suunnata Suorahaku (Executive Search) Arvoprosessi Henkilöstöstrategian rakentaminen Management Due Diligence Avainhenkilöiden sitouttaminen Management Audit Executive Coaching Osaamisten määrittely

12 Kehittää Outplacement (DBM) Ryhmäoutplacement (DBM) Erotilanteen hallintavalmennus (DBM) Urakehityskonsultointi Muutostilanteet Organisaatiotutkimus Työmotivaatiotutkimus Palkitseminen

13 Mahdollistaa Julkinen haku Soveltuvuusarvioinnit Resurssiarvioinnit Arviointikeskukset Kehityskeskusteluvalmennus Ilmapiiritutkimus Rekrytoinnin kehittäminen

14 Muutosten valtavirtoja 1. Poliittinen liberalisoituminen vaihtoehtojen määrä kasvaa maailma monimutkaistu 2. Talouden globalisoituminen nopeus ja hektisyys kilpailu tiukkenee 3. Sosiaalinen maailman kyläistyminen verkostoituminen ja avoimuus monikulttuurisuus 4. Teknologinen kehitys tieto lisääntyy oppiminen ja poisoppiminen 5. Ekologinen tulevaisuustietoisuus työn merkitykselle painoa Uimmeko myötä vai vastavirtaan

15 KILPAILUKYVYN PERUSTA Tunnejohtaminen Brandi Elämys Yhtenäinen tapa Palvelu Innovaatio Tuote Raakaaine Hyödyke Tehokkuus Laatu Asiakas Henkilöstö JOHTAMISEN KOHDE Olemme matkalla elämystalouteen.

16 Johtamisen kehityssuunta Arvojohtaminen Jäykkä Vastuuntuntoinen Kontrollia korostava Totteleva Johtaminen tuloksellista Kylmä Vapautta korostava Numerojohtaminen Hoitaa vai saavuttaa?

17 Johtaminen on onnistumisen organisointia. Hyvä henkilöstöstrategia antaa puitteet ja tukee onnistumisen organisoimista.

18 Resurssipohjaisesta ajattelusta osaamispohjaiseen Henkilöstöstrategia/ suunnitelma Tuotantostrategia Markkinointistrategia Asiakassuhdeosaaminen Tuotekehitysosaaminen Ihmiset Liiketoimintastrategia Teknologiaosaaminen Tuotantoosaaminen Tuoteosaaminen Tietohallintostrategia Logistiikkastrategia Rahoitusstrategia Jakelutieosaaminen Markkinointiosaaminen Logistiikkaosaaminen Henkilöstö strategisessa ytimessä

19 Kehittämistarpeesta yksilötason kehittämissuunnitelmiin Rekrytointi Urasuunnitelmat Seuraajasuunnitelma Tehtäväkierto Kehityskeskustelut Koulutussuunnitelmat Koulutusohjelmat

20 Työn merkitys, haave ja tapamme toimia Visio Arvot Missio Mitä nämä tarkoittavat sinulle?

21 Mikä työyhteisön toimintaa ohjaa? Toiminnan puitteet rakenne, tavoitteet, tilat, ym. Kulttuuri arvot, tavat, ym. Työyhteisön prosessit esimies alaiset, ryhmätyö, tiedotus, ym. Arkipäivän toiminta Tulokset Yksilötekijät osaaminen, persoonallisuus, ym.

22 Arvoprosessi Kumppanien arvot Yksilöiden arvot Asiakkaiden arvot Viralliset arvot Organisaation arvot Johdon arvot Miten pitää arvopallot yhdessä?

23 Tulos ei ole syy vaan seuraus osaamis, asiakas ja sisäisten tehokkuustavoitteiden toteutumisesta Ideologia arvot missio visio Henkilöstö TULOS osaamistavoitteet asiakastavoitteet Asiakkaat sisäisen tehokkuuden tavoitteet Prosessit

24 Liiketoimintastrategiat vs. henkilöstöstrategia Muutosvoimat Henkilöstöanalyysi Visio Missio Liiketoimintastrategiat Arvot Kriittiset osaamiset Strategian tavoitteet Johtamista tukevat keinot = pelisäännöt Hyvä työsuoritus Henkilöstöstrategia

25 Henkilöstöstrategia Tavoitteet Mittaus Rekrytoida Kehittää Pitää Luopua Osaaminen Reaaliaikaisuus Suunta & määrä & laatu Hyvä työsuoritus Yrityksen arvot Kehityskeskustelu Johtamisjärjestelmä Asiakkaat

26 Missio Visio Strategia Toimintaympäristön muutos Minkälaista osaamista em. tekijät edellyttävät? Mitä nämä tarkoittavat eri yksiköissä? Mikä on nykytilanteemme? Henkilöstöstrategia: mitä kehitämme itse? mitä hankimme ulkoa? miten johtamisella ja palkitsemisella tuemme kehitystä? Mitkä ovat vahvoja kompetenssialueitamme? Mitkä ovat heikkouksia / osaamisaukkoja?

27 Mitä osaamisia tarvitsemme? Uudet Ydinosaamiset Mitä uusia ydinkompetensseja tarvitsemme ylläpitääksemme ja tehostaaksemme toimintaamme? Mitä uusia ydinosaamisalueita meidän tulisi kehittää päästäksemme tulevaisuuden kiinnostavimmille markkinoille? Nykyiset Miten voimme paremmin hyödyntää nykyistä osaamistamme nykyisillä markkinoilla? Mitä uusia tuotteita tai palveluita voisimme kehittää nykyisen ydinosaamisen pohjalta? Nykyiset Markkinat Uudet Lähde: Pentti Sydänmaalakka Älykäs organisaatio

28 Henkilösidonnainen osaaminen Osaamisnelikenttä korkea innovaatiot, osaavat yksilöt dynaaminen laatu matala ongelmat staattinen laatu korkea Rakenteellinen osaaminen Pelisäännöillä luodaan rakenteellista osaamista

29 Keinot Rekrytoida Pitää Kehittää Luopua Houkutella Johtaminen Tunnistaminen Uusi työ Löytää Palkka Varamies Projektit Aktiivinen eläkkeelle siirtyminen Valita Henkilöstöpolitiikka Koulutus Määräaikainen työsuhde Perehdyttää Koulutus Urasuunnittelu Outplacement

30 Osaamisen johtaminen HRM tavoitteet Nykyiset businessratkaisut: Tiedon johtaminen Kehityskeskustelu Osaamisen johtaminen Uudet businessratkaisut: Arvot Strategiat Arvot Strategiat Suoritusten johtaminen Asiakkaat ja markkinat Strategiasta osaamisen maastouttamiseen

31 Valmistautuminen kehityskeskusteluihin 1. Tiimidiili 2. Miten olen suoriutunut ja mikä on oma roolini tiimidiilissä? 3. Kehityskeskustelu 4. Yhteenveto tiimissä

32 Henkilöstöjohtaminen Arvot Visio ja liiketoimintastrategiat Toimintaympäristö Strategiset osaamiset Dialogi hyvästä työsuorituksesta Keinot rekrytoida pitää kehittää luopua Henkilöstöstrategian avaintavoitteet Henkilöstöstrategian toimivuuden seuranta Hyvä työsuoritus Johtamistapa ja järjestelmä & kehityskeskustelukäytäntö

33 MPS:n henkilöstöratkaisu prosessina Henkilöstöstrategian tavoitteet Keinot Henkilöstöprosessit Mittarit prosesseille Arviointi Kehityskeskustelu Prosessien arviointi Yritys itse Henkilöstöstrategian toteutus Hyvä työsuoritus MPS hoitaa

34 Konsultti asiakkaan kumppanina Mitä konsultointi on? Mitä konsultilta edellytetään?

35 Totuus on kuollut

36 Konsultin taidot Vaikuttamisen taidot Leadership Ihmisvaikuttaminen Organisaatiotaidot Coaching Hallinnolliset taidot Ajanhallinta Projektinhallinta Vuorovaikutustaidot Kommunikointitaidot Kuuntelutaidot Ihmissuhdetaidot Palautteenanto Ristiriitojen ratkaisu Fasilitointi Verkoston rakentaminen Persoona Palveluhenkisyys Tuloshakuisuus Luottamus & korkea moraali Sopeutumiskyky Ongelman ratkaisutaidot tekninen asiantuntemus Liiketoiminnan ymmärrys Päätöksentekokyky Diagnosointitaidot

37 Toimeksiannon totuus Ihmis Konsultin rooli? Soveltaja Prosessi Sparraaja Ohjaaja Valmentaja Neuvoja Asia Asiantuntija Opettaja Tilanne Tiivis Suhde asiakkaaseen Roolin vaihtaminen?

38 HR:n muutoksia 1. Vaatimustaso kasvaa 2. Nopeus ja hektisyys 3. Avoimuus ja globaalisuus 4. Komplisoituminen 5. Toimintojen integrointi 6. Työvoiman liikkuvuus 7. Työvoimapula 8. Verkostoituminen syvenee Osaavan henkilöstön painoarvo kasvaa Vaatimukset henkilöstöhallinnolle kasvavat

39 HR:n ulkoistamisen tausta Ihmisten johtaminen on strategista. Henkilöstöhallinnon tehtävä on luoda mahdollisuuksia johtamiselle

40 Konsepteja Henkilöstön ulkoistus ASP Palvelut Prosessien ulkoistus

41 Ulkoistamisen laajuus Itse Kumppani Työkalu Palvelu Prosessi Henkilöstö

42 Ulkoistamisen tavoitteet 1. Keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan keskeinen tavoite 2. Toimintavarmuus resurssien saatavuus erikoistuminen tehokkuus 3. Laatu joustavuus tasaisuus nopeus 4. Kehittäminen uusin tieto kyseenalaistaminen 5. Kustannukset kiinteistä muuttuviksi käytön tai tulosten mukaan 6. Oman henkilöstöhallinnon rooli mahdollisuus keskittyä strategisiin kysymyksiin

43 Ulkoistamisen perusidea 1. Määrittele strategialähtöiset kriittiset osaamiset 2. Luo henkilöstöstrategia ja kuvaa prosessit 3. Ulkoista ei kriittiset prosessit

44 HR Solutions MPS tarjoaa HR kokonaisratkaisuja omin palveluin ja verkottumalla. MPS ei itse toteuta ylläpitoluonteisia palveluja. MPS:n laajeneva palvelutarjonta perustuu syvälliseen ihmisen työkäyttäytymisen ymmärtämiseen. MPS HR Solutions toimintatapa laajimmillaan tarkoittaa sitä, että yritys ulkoistaa henkilöstöprosesseja MPS:n hoidettavaksi.

45 Ulkoistamisen lähtökohta on strategialähtöisen kriittisen osaamisen tunnistaminen

46 HENKILÖSTÖSTRATEGIA ANALYYSI ei kyllä 1. Johtamisesta keskustellaan meillä 2. Muutoksia arvioidaan myös psykologisesta näkökulmasta 3. Henkilöstöideamme on kirkas Koko henkilöstömme on osallistunut arvojemme määrittelyyn 5. Rekrytointiperusteemme ovat selkeät 6. Henkilöstömme pysyvyys on halutulla tasolla 7. Henkilöstömme arvostaa kehittymismahdollisuuksiamme 8. Meiltä poissiirtyminen on luonnollinen osa elämää 9. Kehityskeskustelumme kytkeytyvät strategiaan Henkilöstö on tärkein voimavaramme

47 Koska yritykset on tehty ihmisistä.

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

MITEN LÖYTÄÄ PARHAAT OSAAJAT?

MITEN LÖYTÄÄ PARHAAT OSAAJAT? MITEN LÖYTÄÄ PARHAAT OSAAJAT? Henkilöstöstrategia kytkee rekrytoinnin liiketoimintaan Sari Leskinen Julkisen haun keinot nyt ja tulevaisuudessa Toni Koskinen Miksi ja milloin suorahaku? Jaakko Norilo MPS

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri 26.8.- 27.8.2013 Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Esimerkkinä Tekes, Excellence Finland 2012 voittaja

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Välitavoite. Muutos valmis

Välitavoite. Muutos valmis cfm kms 1 MENESTYSTARINAT 2004 CASE: Cloetta Fazer Makeiset Oy ja Karl-Magnus Spiik Ky TARINA Tuhatjalkainen nilkutti viisaan pöllön puheille: "Minulla on tuhat jalkaa ja niihin kaikkiin tuntuu kehittyvän

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Ulla Mäkinen Opinnäytetyön nimi Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Pro gradu -tutkielma Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma Kevät 2007 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Vatka-Horttanainen Satu 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Satu

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen haasteita

Muutoksen johtamisen haasteita Muutoksen johtamisen haasteita piloteista käytännöksi Sotefin kehittämishanke Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö 1 Ympäristön muutoksia, tavoitteita, muutostarve 2 Muutoksen johtamisen ominaispiirteitä

Lisätiedot

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

COPPER ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät

COPPER ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät COPPER 1 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti MOTTO

Lisätiedot