PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmä PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014

2 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 A215 * 2014 ISBN ISSN

3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TOIMEENPANOSTA Vt 12 Lahden eteläinen kehätie... 6 Lahden radanvarren jatkosuunnittelut ja pilottiratkaisut... 6 Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman täytäntöönpanoon työttömyyden vähentämiseksi... 7 Hiihtolajien MM-kisat 2017 kisapaikkarakentaminen ja Suomi Kimolan kanavan uudistaminen... 8 Hennan puutarhakaupunki ja Tuuliharjan yritysalue, aloitusvaihe... 8 TOIMEENPANO TOIMINTALINJOITTAIN GLOBAALI ELINKEINOELÄMÄ JA OSAAMINEN Yritystoiminnan kilpailukyky Resurssitehokas teollisuus Matkailun ja palveluiden uudet luovat ratkaisut Vihreä talous ja materiaalitehokkuuden vahvistaminen Kilpailukykyinen osaaminen Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen HYVINVOIVA VÄESTÖ Hyvinvoinnin lisääminen Kulttuurin monet mahdollisuudet Hyvä työelämä ja liikunta työkyvyn kehittämisessä Uudenlaiset käyttäjälähtöiset palvelut ja toimintamallit KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ Vähähiilinen elämäntapa eri aluetyypeillä Liikennejärjestelmän ja saavutettavuuden edistäminen Luonnonvarojen kestävä käyttö PERUSTELUOSAT MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAAN Toimintaympäristön muutokset ja Lahden ja Heinolan seutujen erityispiirteitä Maakuntaohjelman toimeenpanon arviointia vuodelta Älykäs erikoistuminen Päijät-Hämeessä Yhteistoiminta-alueen toiminta RAHOITUS VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SEURANTA LIITTEET

4 Hennalan nykyisen varuskunta-alueen uudiskäytön suunnittelu on aloitettu. Valtion päätöksellä puolustusvoimien toiminta Hennalassa päättyy vuoden 2014 lopussa. 4

5 YLEISTÄ TOIMEENPANOSTA Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja maakuntaohjelma 2017 mahdollistavat toimijoiden, kuntien ja alueviranomaisten yhteisen aluekehittämistyö jatkumisen vuosille Päijät-Hämeen visio on, että Päijät-Häme on ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen maailmanluokan kumppani ja missiona on tehdä asioita yhdessä eli Meitin kans menestyt. Maakuntastrategian teemat: Kehittyvillä markkinoilla osaajana Venäjän ja Pietarin potentiaali Vapaa-ajan ja hyvinvointiliiketoimintaa Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Sosiaalinen osallisuus Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2017 korostaa voimakkaasti kansainvälistymistä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamisen verkostoja osana strategian toteuttamista. Maakuntaohjelma yhdistää ensimmäisessä toimintalinjassa globaalin toiminnan haasteet, elinkeinoelämän ja osaamisen. Toinen toimintalinja keskittyy asukkaiden hyvinvointiteeman ympärille. Kolmas toimintalinja nostaa esiin kestävän ympäristön teemoja. Järjestys kuvaa taloudellisesti tiukkaa tilannetta Suomessa ja EU:ssa, jossa vain globaalisti kilpailukykyisellä osaamisella voidaan synnyttää elinkeinoelämälle ja sitä kautta myös julkiselle sektorille lisäarvoa, joka tuottaa hyvinvointia maakuntaan, mutta kuitenkin luontoarvoja kestävämmin kohtelemalla. Maakuntaohjelman toimintalinjat: Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen Hyvinvoiva väestö Kestävä ympäristö Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimenpiteiden rahoituksessa käytetään alueviranomaisten rahoituksen lisäksi kuntien, eri toimijoiden, yritysten, EU:n ja valtion rahoitusta. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa on maakuntaohjelman toteuttamisen seuraavien vuosien painotukset ja keskeiset toimenpiteet sekä rahoituksen mahdollisuudet. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta kansallisen, Euroopan unionin rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta sekä muusta Euroopan unionin rahoituksesta ja niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. Euroopan unionin ja sitä vastaavan valtion vastinrahan rahoitusosuuksien arviot tehdään hallintoviranomaisen antaman rahoituskehyksen puitteissa. Rahoitussuunnitelmaan otetaan valtakunnallisten suunnitelmien rahoitus tiedoksi. Toimeenpanosuunnitelmassa on lisäksi useamman maakunnan alueella yhteisesti toteutettavia hanke-esityksiä. Päijät-Hämeen liitto kysyi maakunnan kuntien ja toimijoiden aluekehittämisen hanke-esityksiä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan vuosille syyskuun alkuun mennessä. Päijät-Hämeen liittoon vastaanotettiin lähes 200 hankeesitystä Päijät-Hämeen toimeenpanosuunnitelmaan vuosille Kaikki hanketarpeet eivät tulleet ilmoitetuiksi. Saatujen hanke-esitysten yhteismäärä on yli 300 milj. euroa ja tukirahoitusta on esitetty toiveita noin 50 milj. euron edestä. Päijät-Hämeessä on arvioitu, että tukirahoituksen vuosivolyymi on noin 8 milj. euroa eri EU-ohjelmista ja valtion kansallinen rahoitus on joitakin miljoonia kehittämishankkeille. Suurimmat valtion aluehallinnon rahat ovat kohdistettu julkisiin työvoimaja yrityspalveluihin 22 milj. euroa ja perusväylänpitoon 19 milj. euroa vuosittain. 5

6 Maakuntahallitus ja maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ennen toimittamista ministeriöille. Maakuntahallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ja maakunnan yhteistyöryhmä Hämeen vaalipiirin kansanedustajat ovat omalta osaltaan tukemassa alueen osaamisen ja kehittämisen kärkihankkeita ja laatineet keskeisille kasvuhankkeille talousarvioaloitteita yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa. Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie on linjattu uudelleen. Uusi linjaus ja valtatien rakentaminen tekee mahdolliseksi kaupungin ydinkeskusta-alueen maankäytön kehittämisen sekä maakuntaa ja kansainvälistä liikennettä tukevan matkakeskuksen ja monipuolisen asemanseudun rakentamisen. Pohjaveden suojelun tila paranee oleellisesti, kun kauttakulkuliikenne siirtyy pois Salpakankaan ja Lahden runsailta pohjavesialueilta. Alueen pohjavedet toimivat myös pääkaupunkiseudun varavetenä. Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Lahden kaupunki, Hollolan kunta, Päijät-Hämeen liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto ovat resursseina mukana tiesuunnitelman laadinnassa ja rahoituksessa. Tiehanke liittyy valtion ja Lahden kaupunkiseudun välinen kasvusopimukseen , jonka on ministeriöiden allekirjoittama aiesopimus. Toteutusrahoitus: Tiesuunnitelman yhteydessä laadittu, nykytiedoin tarkennettu yleissuunnitelman mukaisen tavoitetilanteen kustannusennuste on noin 254 milj. euroa. Tähän sisältyy Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan kustannusosuuksia. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 220 milj. euroa, jolla saavutetaan hyväksyttävästi hankkeelle asetetut keskeiset tavoitteet. Valtiolle esitetään rakentamissuunnitelmaan rahoitusta jo vuoden 2015 talousarviosta. Lahden radanvarren jatkosuunnittelut ja pilottiratkaisut Maakunnallisesti tärkeä Lahden radanvarsi on mukana innovatiiviset kaupungit ohjelman hankkeissa INKA-ohjelma). Hanke on kuitenkin erittäin laaja ja sen tavoitteena on rakennetun, eri maankäyttömuotoja sisältävän ympäristön ja kaupunkiekosysteemin ratkaisujen pilotointi. MALPE-Y- sopimusalue sisältyy Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion väliseen kasvusopimukseen. Alue käsittää kaupunkiseudullisesti tärkeän matkakeskuksen rakentamisen ja alueen vaiheittaisen toteuttamisen yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa WDC Helsinki 2012 hankkeena toteutetun ideakilpailun pohjalta. Toteutusrahoitus: Toteutukseen esitetään valtiolta 1 milj. euroa vuodelle 2015 ja vuodelle milj. euroa. 6

7 Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman täytäntöönpanoon työttömyyden vähentämiseksi Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelmaan on koottu yhteen kaupungin keskeiset lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet elinkeino- ja kehittämistoimenpiteille, joilla pyritään kaupungin työllisyystilanteen parantamiseen. Toteutusrahoitus: Tehostaminen vuonna milj. euroa ja jatkaminen vuonna milj. euroa. Hiihtolajien MM-kisat 2017 kisapaikkarakentaminen ja Suomi 100 Hankkeen tavoitteena on urheilukeskuksen kisarakenteiden saattaminen FIS:n vaatimalle tasolla 2017 MM-kisajärjestelyja varten (hyppyrimäet, hiihdon ja mäkihypyn huoltorakenteet, yleisön, TV:n ja median tilat, ladut). Samalla tehdään merkittävää tapahtumaa Suomi 100 juhlallisuuksia varten. Toteutusrahoitus: MM 2017 rakentamiseen on aloitettu jo vuonna 2006 osaksi vanhaa urheilukeskuskokonaisuutta, mutta vaatii edelleen kansallisia tukiresursseja vähintään 2 milj. euroa. 7

8 Kimolan kanavan uudistaminen Heinolan ja Kouvolan kaupungit sekä Iitin kunta ovat tehneet so pi muk sen Kimolan kanavahankkeen edistämisestä. Toteutuessaan hanke tulee lisäämään merkittävästi veneilyä ja muuta matkailua Päijänteen ja Kymenlaakson välillä. Hanke tulee toimimaan merkittävänä kehitysväylänä matkailuelinkeinon kehittämisessä Heinolan ja Päijänteen alueella. Toteutusrahoitus: Kustannuksiksi on arvioitu n. 10 milj. euroa. Kuntien alustava osuus on 3.5 milj. euroa. 8

9 Hennan puutarhakaupunki ja Tuuliharjan yritysalue, aloitusvaihe Oikoradan ja moottoritien yhteyteen rakentuva omaleimainen, ekologinen puutarhakaupunki Henna saanee 2016 avattavan uuden aseman. Hennan 1. vaiheessa rakennetaan kunnallistekniikka ja palvelut noin 3000 asukkaalle sekä liityntäyhteydet asemalle. Kokonaisuuteen kuuluu myös kokoojakatuyhteys välille Tuuliharja-Vanha Lahdentie. Maankäyttö mahdollistaa myös poikkeuksellisen runsaasti tilaa vaativien toimintojen sijoittamisen. Alue liittyy Hennan puutarhakaupunkiin. Aluelle on pistoraiteiden rakentaminen mahdollista. Toteutusrahoitus: Ensimmäisen vaiheen kokoojakatuun Tuuliharja Vanha Lahden tie tarvitaan noin 3 milj. euron rahoitus. 9

10 TOIMEENPANO TOIMINTALINJOITTAIN Toimeenpanossa hyödynnettäviä rahoituslähteitä, tavoitteiden ja seurannan mittareita on esitetty tarkemmin maakuntaohjelmassa. Rahoituslähteitä ovat mm. rakennerahasto-ohjelmat (ESR- ja EAKR), maaseuturahasto, kansallinen rahoitus eri ministeriöistä, TEKES, Finnvera ja mm. EU:n alue- ja kansainväliset rahoitusohjelmat. 1. GLOBAALI ELINKEINOELÄMÄ JA OSAAMINEN Uusi EU:n rakennerahastokausi vuosille kuvaa osuvasti suomalaisen kilpailukyvyn haasteita ja muutostarpeita. Myös tulevaisuusselonteko ja maakuntastrategia antavat viitteitä tulevasta, kun työelämä tulee muuttumaan monin tavoin. Digitaalitalouden muutos jatkuu ja työnteon kulttuuri muuttuu. Useilla aloilla työn ja opiskelun voi suunnitella itse, mutta samalla vastuu työn- ja oppimisen tuloksista lisääntyy. Verkostojen merkitys ja yhteistyö lisääntyy kaikissa toimintaympäristöissä. Entistä useampi tekee töitä globaalisti yli kansallisten rajojen. Vaatimukset kansainväliselle osaamiselle ja työelämäkäytännön kielitaidolle kasvavat. 1.1 Yritystoiminnan kilpailukyky PK-yritysten kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälisyyden parantamiseksi Päijät-Häme toteuttaa aktiivista yritysten kehittämisavustuspolitiikkaa. Voimavarana ovat yritysten, kuntien, valtion ja EU:n resurssit. Kansalliset ohjelmat ja uusi rakennerahasto-ohjelma tukevat Päijät-Hämeen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavia investointeja, uusien yritysten hautomotoimintoja ja yritysverkostojen kehittämisen ekosysteemihankkeita. Päijät-Hämeen maakuntastrategia nostaa esiin infrastruktuuriteknologiat, puhtaan veden, ympäristön (cleantech), matkailun, terveydenhuollon ja koulutuksen vientituotteet. Päijät-Häme tavoittelee laajasti yritysten toimintaedellytysten parantamista, sektorirajat ylittäen ja hyödyntäen maakunnan profiloituja kärkiosaamisaloja uuden, innovatiivisen yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymisen edistämiseen, nykyisen liiketoiminnan uudistamiseen ja yritysten kansainvälistymisen vauhdittamiseen. Yritystoiminnan kehittämisessä tulee täysimittaisesti hyödyntää alueen ja verkostojen tutkimus- ja kehittämistyöstä johdettavat liiketoimintamahdollisuudet. 10

11 Esimerkkejä hanke-esityksistä: TL Hankkeen nimi Vastuutoteuttaja Toteutusaika Kokonaisbudjetti Rahoituksen tarve 1.1 Heinola BioInvest Heinolan kaupunki Paassillan ja Hopeakallion yritysalueiden tonttien esirakentaminen 1.1 Lahden kehittäminen cleantech-yritysten kansainvälisen kasvurahoituksen ja -kiihdytyksen keskittymänä (Kasvusopimus 1.1) 1.1 Pennalan teollisuus- ja työpaikka-alueen kehittäminen sekä liikennejärjestelyt Hollolan kunta Lahden kaupunki, Ladec Orimattilan kaupunki Resurssi- ja virtaustehokkuus LAMK LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten kehittämis- ja kiihdyttämömalli (ProtomoPro 2.0) LADEC Kestävän yrittäjyyden innovaatiot LUT ProYritys - kehittyvä suomalaisen maaseudun yritystoiminta ProAgria Etelä-Suomi ry /v (Päijät-Hämeen osuus) 1.2 Resurssitehokas teollisuus Kaupunkiympäristöistä ja teollisuuden uudistuksesta tulee löytää lisää voimavaroja elinkeinoelämän ja kuntien palveluiden tuottamisen prosesseihin. Teollinen prosessi on entistä enemmän palveluketjun pidentämistä ja osana yritysten kehittämistä kaupungit ottavat entistä enemmän vastuuta älykkäistä hankinnoista ja investointien toteuttamisesta. Lahden alueelle on laadittu joulukuussa 2013 valtion kanssa kasvusopimus yhdessä 11 muun suurimman kaupunkiseudun kanssa. Sopimusten tarkoitus on luoda valtion eri toimijoiden, kaupunkiseudun kuntien ja korkeakoulujen välille uudenlainen kumppanuus, jotta kasvun kannalta keskeiset asiat pystytään toteuttamaan yhteistyössä. Lahden seudun sopimuksen keskeiset painopisteet ovat: uudistava elinkeinopolitiikka, jossa korostuvat ympäristö, muotoilu ja käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta, vetovoimaa vahvistavat maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja työttömyyden vähentäminen. Maankäytön osalla Lahden kaupunkiseudun sopimus korostaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja mm. aseman seutu Lahdesta ja Henna Orimattilasta. Eteläisen kehätien suunnittelu ja joukkoliikenne sekä kaupunkiseudun sisällä että Lahden ja pääkaupunkiseudun välillä ovat sopimuksessa sovittuja teemoja. Lahden kaupunkiseutu on partnerina Tampereen vetämässä INKA-ohjelman konsortiossa Lähtökohtana kaupunkiseudun teollinen rakennemuutos ja tulevaisuuden työpaikkojen synnyttäminen. Tavoitteena on muuttaa Lahden kaupunkiseudun teollista perustaa niin, että cleantech ja muotoilu saavat jalansijaa. Lisäksi tavoitteena on synnyttää uutta kansainvälisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa hyödyntäen kaupungin nopeaa uudistumista uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden avulla. Lahden kaupunki voi toimia kehitysavausten tekijänä. 11

12 Esimerkkejä hanke-esityksistä: 1.2 Lahden teollisen muotoilun ekosysteemin vahvistaminen (Kasvusopimus 1.2) 1.2 Edelläkävijämarkkinoiden (EKM)kehittäminen (Kasvusopimus 1.3) 1.2 Erikoistuneen liiketoiminnan kehittäminen sekä olemassa olevan elinkeinorakenteen uudistaminen kärkiosaamisalojen avulla (Kasvusopimus 1.5) Lahden kaupunki, Ladec Lahden kaupunki, Ladec Lahden kaupunki, Ladec Matkailun ja palveluiden uudet luovat ratkaisut Päijät-Hämeen matkailuelinkeino hyödyntää pääkaupunkiseudun vetovoimaa ja Pietarin läheisyyttä. Päijät-Hämeen matkailustrategia korostaa yhteiskuntavastuullista toimintatapaa osana matkailuyritysten arkea. Maakunnallisen matkailustrategian tehokas toteutus edellyttää entistä monipuolisemman palveluverkoston rakentamista. Liikuntatapahtumilla sekä urheilun kansallisen ja kansainvälisen statuksen tapahtumilla on merkittävä vaikutus alueen profiiliin ja matkailutuloon. Tapahtumamatkailu on perinteisten matkailupalveluiden yhdistämistä liikunnan, urheilun, kulttuurin tai viihdetapahtumien kanssa. Tapahtumat synnyttävät alueelle uutta osaamista ja uutta yritystoimintaa. Lahti on yksi Suomen viidestä suuresta messukaupungista. Alueen hyvinvointimatkailulta voidaan edelleen odottaa kasvua ja uusia palveluratkaisuja mm. venäläisten, keskieurooppalaisten ja aasialaisten matkailijoiden osalta. Alueella voidaan luoda palveluratkaisuja ruokapalveluihin, joissa voidaan pilotoida uusia lähi-, luomu-, kasvis- tai sesonkituotteita ja niiden kilpailutusta. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 1.3 Messilän lomakylän vesihuolto, siirtoviemäri Ali- Juhakkalan puhdistamolle Hollolan kunta Mukkulan matkailualueen kehittäminen Ladec, Lahden kaupunki maankäyttö ja tilakeskus sekä Vanjanlinna Oy Hankeselvitys 0,1 mlij.e, markkinointi ja investorin haku , rakentaminen n. 60 milj /v 1.3 Yksilölliset matkailupolut Koulutuskeskus Salpaus Kireitä siimoja Hämeessä -jatkohanke Koulutuskeskus Salpaus Vastuullinen tapahtuma LAMK MM2017 ja Lahden talviurheilutapahtumien kehittäminen ja talviurheilukaupunki-ilmiön synnyttäminen Lahden seutu-lahti Region Oy (70%) 1.3 Designing green wellbeing in tourism LAMK, Helsingin yliopisto Kestävä, kansainvälinen liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Vierumäki - Suomen urheiluopisto, Heinola

13 1.4 Vihreä talous ja materiaalitehokkuuden vahvistaminen Päijät-Hämeen runsaita luonnonvaroja hyödynnetään ja kehitetään uutta, luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjautuvaa vähähiilistä liiketoimintaa, bioenergian tuotantoa, luontoon perustuvaa palveluliiketoimintaa ja paikallisiin raaka-aineisiin perustuvaa elintarviketuotantoa. Elintarviketuotannon arvoketjussa tulee edelleen nostaa lisäarvoa ja kasvattaa vientiä. Vihreän kemian merkitys korostuu. Paikallista materiaalikiertoa kehitetään niin, että biopohjaiset jätteet ja muut sivuvirrat saadaan entistä paremmin muiden tuotteiden raaka-aineeksi. Näin edistetään suljettuun kiertoon perustuvaa liiketoimintaa ja teollisia symbiooseja. Maakunnassa on runsaasti puuosaamista muun muassa puurakentamista, kalusteteollisuutta ja alan koulutusta, joiden avulla voidaan nostaa jalostusastetta. Ekosysteemipalveluiden arvottaminen edistää myös luonnonvarojen kestävää käyttöä, kun erilaisia vaihtoehtoja voidaan punnita sen mukaan, mitä vaikutuksia niillä on ekosysteemipalveluiden tuotantoon. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 1.4 Ilmastonmuutokseen varautumisen vastuut kuntaorganisaatioissa Lahden kaupunki /Lahden seudun ympäristöpalvelut Hennalan puutarhakaupunki, aloitusvaihe 1.4 REISKA - resurssitehokkuudella uutta liiketoimintaa 1.4 Vesiosaamisen ekosysteemin kehittäminen Orimattilan kaupunki LAMK, tekniikka ja muotoilu LAMK/LADEC Kaupunkiviljelykokeilut ympäristön haltuunoton menetelminä LAMK Uusiutuvan energian liiketoiminnan puuttuvat palaset - elinkeinojen kehittämishanke ProAgria Etelä-Suomi ry /v/ maakunta 1.5 Kilpailukykyinen osaaminen Maakunnassa ja sen keskuksessa Lahdessa on monipuolista osaamista. Lahden Yliopistokampus ja alueen ammattikorkeakoulut muodostavat verkostoineen kansainvälisesti monipuolisen toiminta-alustan Lahden Yliopistokampus kokoaa ja linkittää yhteen maakunnan tarpeisiin eri yliopistojen vahvuuksiin ja toimijoiden omiin profiileihin perustuvan toiminnan. Päijät-Hämeeseen laaditaan maakuntaohjelmakauden alussa koulutuspoliittiset linjaukset. Päijät-Hämeessä on liian vähän korkeakoulutuksen perusopiskelun aloituspaikkoja. Lahden yliopistokampukseen kuuluvat yliopistot, Lahden ammattikorkeakoulu ja OKM tukevat Lahden alueen kehittymistä ympäristöosaamisen ja muotoilun kansainvälisen tason keskittymänä ja osana laajan metropolialueen innovaatioympäristöä. Tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen ja LAMK:ia muotoilu- ja ympäristöosaamisen kumppaneina, joilla on yhteistyössä yrityselämän kanssa erityinen rooli alueen kehityksessä. Niemen osaamiskeskittymä yhdistää korkeakoulutuksen ja yritystoiminnan samalle kampukselle. Alueelle keskitetään Lahden ammattikorkeakoulun toiminnot, valtaosa Lahdessa toimivien yliopistojen toiminnasta, Lahden Seudun Kehitys LADEC ja aloittavia yrityksiä. 13

14 Esimerkkejä hanke-esityksistä: 1.5 Osaamispohjan vahvistaminen ja profiloiminen (Kasvusopimus 1.4) Lahden kaupunki, Ladec, Yliopisto-kampus, LAMK Niemen kampusalue (Kasvusopimus 2.4) Lahden kaupunki, Ladec Älykkäiden ja kestävien huonekalujen kehittäminen 1.5 Julkiset hankinnat, investoinnit ja edelläkävijäalueet elinkeino-poliittisena instrumenttina LAMK LADEC Urheilun tuotekehitys-ympäristö LADEC Viestintä yritysten menestystekijänä Helsingin yliopisto Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen EAKR-voimavaroja voidaan käyttää uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämisen. Alueen yliopistotoiminta on muutoksessa ja Helsingin yliopisto on vuonna 2013 päättänyt koota Lahden toiminnot yhteen ja vahvistaa läsnäoloaan alueella ja on perustanut Lahden tutkimus- ja opetusverkoston. Yhdistävänä tutkimusteemoina ovat kaupunkiympäristön ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on käynnistänyt vuonna 2013 selvityksen LUT:in toiminnan laajentamiseksi Lahdessa teknillisen tiedekunnan, erityisesti ympäristötekniikan, osaamispohjaan perustuen. Aalto-yliopisto on viime vuosien aikana vähentänyt toimintaansa Lahdessa ja maakunnassa, mutta sen odotetaan jatkavan alueella vaikuttamista hankekumppanuuksien kautta. Keskeisiä osaamisen-ohjelmia ovat mm. vihreää taloutta (osana cleantech ja biotalous), muotoilua, hyvinvointia ja innovaatioita yhdistävät tutkimusohjelmat, joilla on lisäarvoa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämiseksi. Esimerkiksi HY Helsingin yliopisto, LUT Lahti School of Innovation, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa valmistelleet yhteisen ohjelmakokonaisuuden, jonka tavoitteena on luoda uudenlainen innovaatioympäristö palvelemaan terveysliikuntaan liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja koulutustarpeita. Päijät-Hämeessä rahoitetaan korkeatasoista, ratkaisuhakuista tutkimusta, joka tuottaa lisäarvoa palvelu- tai tuoteliiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 1.6 Osaava Salpauskunta LAMK, ympäristö-kunnat Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen mobiili Niemi 1.6 Tutkimusta, kehittämistä ja innovaatiotoimintaa kansainvälisen jätealan liiketoiminnan kehittämiseen LAMK LAMK Yhteisöllisyyden johtaminen Vierumäki - Suomen urheiluopisto

15 1.7 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Ammatillinen koulutus yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeisessä roolissa nuorisotakuun ja siihen kuuluvien koulutustakuun ja nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamisessa. Painopiste siirtyy entistä enemmän nuorten, vähän koulutettujen aikuisten osaamistason nostoon, työelämässä olevien aikuisten täydennys- ja uudelleenkoulutukseen sekä mm. maahanmuuttajien koulutukseen. Lisäksi tulee huomioida koulutusjatkumo perusasteelta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja sieltä edelleen korkea-asteelle erityisesti ammattikorkeakouluun. Voimia tulee suunnata määrätietoisemmin uudenlaisiin aikuiskoulutuksen muotoihin ja koulutuspolkuihin, joilla voisi edetä myös tutkintoihin tai korkean statuksen sisältäviin erikoistumisopintoihin. Koulutuskeskus Salpaus palvelee hyvin alueen elinkeinoelämää ja on monipuolinen, nuorten ja aikuisten opiskelijoiden toisen asteen oppilaitos. Yhteistyössä kuntien kanssa kehitetään perusopetuksen päättävien nuorten nivelvaiheen ohjausta ja räätälöidään uudenlaisia opintopolkuja vaille koulutuspaikkaa jääville nuorille ja aikuisille. Räätälöityjä uudet työpaikat syntyvät ensisijaisesti palvelualoille. Alueella uskotaan erityisesti hyvinvointisektorin yritystoiminnan vahvaan kehitykseen erityisesti ympäristö- ja biotalouden liiketoiminnassa. Myös teollisuuden toimintatavat kehittyvät palveluliiketoiminnan suuntaan. Päijät-Hämeessä edistetään yrittäjyyskasvatuksen strategiaa. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 1.7 Piilotyöpaikat esiin - etsivän työllistämisen kehittäminen LAMK/ Koulutuskeskus Salpaus Yrittäjyyspolku Koulutuskeskus Salpaus Start-up-toiminnan ja opiskelijayrittäjyyden tukeminen ja fasilitointi Päijät-Hämeessä Vastuutahot: LUT, LADEC, Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus Mukautettu kotoutumisohjelma, Success Tube LAMK YTYÄ-Osaamisen kehittyminen ja siirto oppimisverkostoissa kolmannen sektorin ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä Lamk, Helsingin yliopisto, Dila, Päijät-Hämeen sosiaalija terveysyhtymä, Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Polku - Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille 1.7 Young as a drive towards more sustainable way of life 1.7 Sävellystyöpajat tukemaan nuorten työllistymistä ja yhteistyötaitoja Helsingin yliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuslaitos, Madridin yliopisto Helsingin yliopisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

16 2. HYVINVOIVA VÄESTÖ Maakunnassa lisätään hyvinvointia ja torjutaan syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia. Painotusta hyvinvoinnissa lisätään ennaltaehkäisevien menetelmien kehittämiseen. Köyhyyden torjunnalla parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä kehittämällä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita, sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Maakuntaohjelman työpajoissa on todettu, että meillä on oltava tahtotila ja välineet pitää kaikki mukana yhteiskunnan yhteisissä toiminnoissa. Maakunnan monipuoliset kulttuuripalvelut ja luonto parantavat hyvinvointia. Maakunnassa voi nauttia huippukonserteista, kesäisistä näytelmistä, hienoista urheilutapahtumista tai vaeltaa pitkin opastettuja reittejä. Päijät- Hämeessä on runsaasti rakennettua hyvinvointi- ja liikuntapaikkaympäristöjä. Vain osa hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvästä liittyy rakennettuun varta vasten rakennettuun ympäristöön. 2.1 Hyvinvoinnin lisääminen Hyvinvointia voidaan maakunnassa parhaiten lisätä ehkäisemällä syrjäytymistä. Se tarkoittaa työttömyyden vähentämistä etenkin nuorten keskuudessa, köyhyyden poistamista ja lisätään tulevaisuuteen suuntautuneisuutta. Erityisenä painopisteenä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi jatketaan ja monipuolistetaan etsivätoimintaa. Aktivoidaan asukkaita omaehtoiseen kehittämiseen. Keskeisiä kumppaneita ovat jo olemassa olevat verkostot ja toiminnalliset ryhmät. Näitä ryhmiä ovat kyläyhdistykset, asukasyhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat yhdessä kehittämisorganisaatioiden kanssa. Ikääntyvien palvelujen kehittämisessä keskeistä on siirtää laitospalvelun tarvetta myöhäisempään ikään ja purkaa laitosvaltaista hoitojärjestelmää nopeasti ja kustannuksia säästäen. Parannetaan maahanmuuton palveluita ja kotouttamisen yhteistä ohjausta. Ehkäistään päihteiden etenkin alkoholin liikakäytöstä johtuvia haittoja. Kunnat laativat lakisääteiset hyvinvointikertomukset ja laativat hyvinvointi suunnitelmat, joiden avulla pyritään tunnistamaan kuntien hyvinvoinnin haasteita ja nimeämään toimenpiteitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 2.1 Miehet kuntoon Hollolan kunta 2.1 Koko Liipola oppimisympäristönä (Kasvusopimus 3.2) 2.1 Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman täytäntöönpano (Kasvusopimus) Lahden kaupunki Lahden kaupunki Työn Kipinä (Työllisyyden kuntakokeilu) Lahden kaupunki, konsernipalvelut 2.1 Nuorten starttipaja Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut /v Hyvinvointipalveluiden kartoittaminen ja uuden portaalin luominen 2.1 Maahanmuuttajien palveluiden ja kotoutumiskoulutuksen kehittäminen terveys- ja liikuntapalvelujen avulla Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus

17 2.1 Ikääntyvät terveyspalvelujen markkinoilla Helsingin yliopisto, Kela Hyvinvointitiedon louhintaa avoimista datoista HY/Helsingin yliopisto Palvelutalo kotona HY/Helsingin yliopisto, LUT Kulttuurin monet mahdollisuudet Kulttuurin luovat alat keskittyvät suurelta osin keskuskaupunki Lahteen ja Heinolaan. Päijät-Hämeessä edistetään luovia aloja ja kulttuuriyrittäjyyttä, kulttuurimatkailua ja kansainvälistä kulttuurifoorumitoimintaa. Maakunnassa tehdään yhteistyötä alueellisten taidetoimikuntien kanssa. Päijät-Hämeen liikunta- ja taidekulttuuri ovat monipuolinen ilmentymä ja tarjoaa elämyksiä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Sibelius-festivaali Sibeliustalossa tulee olemaan merkittävä tapahtuma erityisesti Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuonna Lahden MM-kisat 2017 tulee hyödyntää monipuolisesti alueen markkinoinnissa alueen elinkeinoelämän tueksi ja osana Suomi 100 vuotta teematapahtumia. Maaseudun ja kylien kehittämisessä kulttuurilla on iso merkitys, jota voidaan edelleen kehittää ohjelmatyön avulla. Luoviin alojen kehittämissä painotusta on alueen osaamiskärkiin liittyvissä aloissa kuten muotoilupalvelut, digimuotoilu- ja tuotanto, peliala, musiikki, teatteri, kädentaidot ja liikunta- ja elämyspalvelut. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 2.2 Lasten kulttuurikeskusverkoston jäsenyys Lahden kaupunki, liikunnan ja kulttuurin yhteiset palvelut Jäsenyys 2014 alkaen e/v e/v 2.2 Pelillisyys osaksi oppimista LAMK Taide ja taiteilijuus mediayhteiskunnassa Helsingin yliopisto Hyvä työelämä ja liikunta työkyvyn kehittämisessä Päijät-Hämeessä tulee edistää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämistä (ESRtoiminta). Nuorisotakuuta tulee tehostaa sidosryhmien yhteistyössä vaikuttavuuden parantamiseksi. Neuvonta-, koulutus- ja työllisyyspalveluiden kehittäminen on avainasemassa maakunnan ja kuntien heikossa asemassa olevien henkilöiden syrjäytymisen ehkäisemisessä. Parannetaan työhyvinvointia ja samalla tuottavuutta hankkeisiin osallistuvissa yrityksissä ja organisaatioissa. Hankkeissa tuotetaan uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja esimerkiksi työn organisoinnissa, johtamisessa ja hyödynnetään hyviä olemassa olevia malleja. Erityishuomiota kiinnitetään osatyökykyisten työssä pysymiseen ja ennenaikaisten eläkkeelle poistuman ehkäisyyn. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta yhdistyy Päijät-Hämeessä elinikäisen elintapa- ja liikuntaosaamiseen, joka tulee maakuntalaisille arjen hyväksi kumppaniksi oman elämän hallintaan. Jatketaan maakunnan terveysliikuntakärjen ohjelma- ja hanketyötä ja tehdään siitä edelleen liiketoimintaa kasvavassa määrin. 17

18 Esimerkkejä hanke-esityksistä: 2.3 Nuorista voimaa-positiivista imagoa työelämään Helsingin yliopisto, LAMK, Salpaus Liikkuako vai ei? Helsingin yliopisto, HY laitokset Uudenlaiset käyttäjälähtöiset palvelut ja toimintamallit Maakunnassa on hyvää käyttäjälähtöistä kehittämisosaamista. Käyttäjälähtöisissä palvelumalleissa käyttäjät osallistuvat kehitystyöhön. Heidät haastetaan tuottamaan itse tietoa ja kertomaan palvelukokemuksistaan. Tutkijat seuraavat palvelujen käyttäjien ja tarjoajien toimintaa huomaamattomasti ja havainnoivat sitä. Palvelumuotoilu on osa laajempaa ilmiötä, jossa tuotekehitysprosessin painopiste on siirtynyt uusien ideoiden muokkaamiseen asiakkaiden kanssa tehdyn luovan työn pohjalta. Käyttäjälähtöisten palvelumallien tulee lisätä prosessien tuottavuutta ja asiakaskokemuksen parantamista. Maaseudun ja kylien asukkaiden tilanteen kehittämiseksi tulee kehittää uudenlaisia palveluita, jotka eivät ole paikkaan sidottuja. Samoista malleista voi syntyä kustannustehokkuutta myös kaupunkiympäristöissä. Sosiaali- ja terveysalan palveluihin tulee saada erityistä kustannustehokkuutta, mutta kuitenkaan palvelutason heikentymättä. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 2.4 Vesikansafoorumin perustaminen Hollolan kunta 2.4 Sähköisen asioinnin osaamiskeskuksen perustaminen (Kuntien Tiera Oy:n osaamiskeskus) Lahden kaupunki, konsernipalvelut Avoin kaupunki Lahden kaupunki, konsernipalvelut Paremmin perille: Kestävä liikkuminen Niemen alueella LAMK Hyvinvointia luonnosta Lamk, matkailu Frasier -projekti LAMK Palvelutoiminta kotona Helsingin yliopisto, LUT

19 3. KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ Lahden kaupunkiseudun kunnat kehittävät kestävää, energia- ja resurssitehokasta kaupunkikokonaisuutta, vahvistaen Nastolan, Lahden ja Hollolan keskustaajamien muodostamaa nauhamaista kaupunkirakennetta sekä ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palvelutoimintoja kuntien keskusta- ja taajama-alueille sekä rautatieasemien ympäristöön. Kunnat painottavat kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kaikissa maankäyttö- ja kaupunkikehittämishankkeissa sekä kehittävät yhdessä valtion kanssa seudullisesti yhtenäistä ja korkeatasoisesti hoidettua jalankulun ja pyöräilyn runkoverkkoa. Lahden kaupunkiseudun uudet asuin-, työpaikka- ja palvelualueet toteutetaan ekologisina, energia- ja resurssitehokkaan rakentamisen sekä kestävien liikenne- ja kaupunkiratkaisujen edelläkävijäalueina. Ensimmäisen vaiheen kehittämisalueiksi Lahden kaupunkiseutu on valinnut seuraavat alueet: Ranta-Kartano, Niemi ja Aseman seutu (Lahti), Henna (Orimattila), Kukonkangas (Hollola), Villähteen aseman alue (Nastola). Lisäksi toimenpiteissä tulee huomioida pohjaveden suojeluun tähtäävät toimenpiteet. 3.1 Vähähiilinen elämäntapa eri aluetyypeillä Päijät-Hämeen maakunta ja kunnat ovat asettaneet tavoitteita vähähiilisen talouden edistämiseen. Suomen EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa toimia, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Vähähiilistä taloutta voidaan edistää lisäämällä teollisia symbiooseja, lisäksi fossiilisia raaka-aineita vaihdetaan biomassapohjaisiin raaka-aineisiin. Tulevaisuudessa hyödykkeet tuotetaan resurssitehokkaammin ja logistiikalla on entistä suurempi rooli kuluttajalle eettisesti ja taloudellisesti. Kestävän maankäytön tavoitteena on kehittää toimivia keinoja valtion omistamien valtiokäytöstä poistuneiden tai poistuvien alueiden, erityisesti asemanseutujen kehittämishankkeiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä maankäyttöhyötyjen kohdentamiseksi mm. Lahden asemanseudulla. Ohjelmakauden aikana laaditaan Päijät-Hämeen maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavojen MALPE toteuttamisohjelma (LKS-kasvusopimus). MALPE toteuttamisohjelman tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, joukkoliikenteen edellytyksien parantaminen ja useamman ja eritasoisen keskuksen yhdyskuntarakenteen vahvistaminen. Ekosysteemipalvelujen arvottaminen antaa muun muassa mahdollisuuden arvioida ekosysteemipalveluiden merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 3.1 Päijät-Hämeen maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavojen MALPE toteuttamisohjelma (Kasvusopimus 2.6) Lahden kaupunki Lahden Radanvarsi (Kasvusopimus 2.4 ja 2.7) 3.1 Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu Lahden kaupunki, VR, Livi, UELY, maanomistajat Lahden seudun ympäristöpalvelut, /v /1,5 v /1,5v (KH strat.kehittämishankkeet) 19

20 3.2 Liikennejärjestelmän ja saavutettavuuden edistäminen Päijät-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämiseksi on muodostettu yhteiset painopisteet tavoitteiden asettelutyön perusteella. Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty valtuustossa joulukuussa Kiireellisyysluokan 1 hankkeista on valittu Päijät-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämisen kärkitehtävät: Lahden eteläisen ohikulkutien rakentaminen (vt 12) Lahden matkakeskuksen toteuttaminen Lahden ydinkeskustan katujärjestelyjen kehittäminen Aktiivisen liikenneturvallisuustyön vakiinnuttaminen Kävelyn ja pyöräilyn asenteisiin vaikuttaminen (markkinointikampanjat) Lisäksi on korostettu valtatien 24 kehittämistä osuudella Lahti/Holma-Asikkala/Vääksy-Padasjoki-Kuhmoinen. Logistisen verkon hyödyntämiseksi on keskusteltu Salpausselän kehityskäytävähankkeesta tai matkailun näkökulmista myös HLP-hankkeen tehostamisesta (Helsinki-Lahti-Kouvola-Pietari). Keskeinen vesiväylähanke on Kimolan kanavan hanke. Esimerkkejä hanke-esityksistä: 3.2 Kimolan kanava Liikennevirasto Hopeakalliontien liittymä valtatielle 12 Hollolan kunta Kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimintaedellytysten, Lahden seudun ja Helsingin seudun välisen saavutettavuuden sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen (Kasvusopimus 2.2) Lahden kaupunki Kujalan liittymän alue Lahden kaupunki, kunnallistekniikka 3.2 Älykäs palveluliikenne LAMK, Lahden kaupunki, LADEC Luonnonvarojen kestävä käyttö Päijät-Hämeessä on monipuolinen maaperää, jota voidaan hyödyntää maa- ja metsätalouden, asumisen, palveluiden ja teollisuuden hyväksi, kunhan käyttötapa ottaa huomioon ilmastopoliittiset ja kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet. Yhdessä Hämeen maaseutusuunnitelman kanssa toteutetaan luonnonvarojen tehokasta ja kestävää hyödyntämistä Päijät-Hämeessä ja maakuntien yhteistoiminta-alueella. Veteen perustuvaa liiketoimintaa voidaan edelleen kehittää maakunnassa. Raakavesiliiketoiminnan veteen liittyvällä matkailulla on kasvumahdollisuuksia. Päijät-Hämeessä on muutamia erittäin soveltuvia paikkoja kalojen vesiviljelyyn luontaisten kala- ja rapuvesien lisäksi. Puun käytön edistämisen lisäksi tulee tutkia paikallisen maaperän integroituja mahdollisuuksia mm. energiatehokkaassa rakentamisessa. Metsäbiomassoille on löytymässä monenlaisia uusia käyttömahdollisuuksia. Biomateriaalit ovat vastaus maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen tarpeeseen. Massoista saadaan uudenlaisia pakkausmateriaaleja ja biopohjaisia kemikaaleja. Teknologioiden yhdistely on voimakkaassa kasvuvaiheessa ja synnyttää jatkuvasti uusia innovaatioita. 20

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

LIITE 2 MYR 15.9.2014

LIITE 2 MYR 15.9.2014 13 LIITE 2 MYR 15.9.2014 2 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kuopio 2014 3 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois- Savon mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017, luonnos

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017, luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017, luonnos Helmikuu 2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät... 2 3. Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot