Kanttorit 2010 Selvitys seurakuntien musiikkielämän muutoksista ja kanttoreiden tulevaisuuden osaamistarpeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanttorit 2010 Selvitys seurakuntien musiikkielämän muutoksista ja kanttoreiden tulevaisuuden osaamistarpeista"

Transkriptio

1 Kanttorit 2010 Selvitys seurakuntien musiikkielämän muutoksista ja kanttoreiden tulevaisuuden osaamistarpeista Kanttorikoulutustoimikunta Ulla Pohjannoro

2 Esityksen sisältö I. Taustaa ja aineistojen esittely II. Tuloksia: nykytilan arviointia ja näkymiä tulevaisuuteen III. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

3 Seurakuntien musiikkielämästä 1/2 Musiikkitilaisuudet 3. suosituin uskonnollisen osallistumisen muoto 1. kirkolliset toimitukset, 2. jumalanpalvelukset Muissa paitsi vanhimmissa ikäryhmissä musiikkitilaisuuksia pidetään kiinnostavampana kirkon toimintana 65 % musiikkitilaisuuksiin osallistuneista oli tyytyväisiä kokemukseen (Lähde: Monikasvoinen kirkko 2008)

4 Seurakuntien musiikkielämästä 2/2 Srk:ien alati kasvava musiikkitoiminta: 2007: tilaisuutta, joissa 1,9 milj. kävijää 2009: Yli musiikkiryhmää, yli jäsentä Kuoroja eniten määrä vähenemään päin Soitinryhmien määrä kasvussa Suomen ev.-lut. seurakunnissa n kirkkomuusikkoa, joista kanttoreita n. 900 (Lähde: Monikasvoinen kirkko 2008)

5 Selvityksen toteutus ja aineisto I Kysely kirkkoherroille II Kanttorihaastattelut Kysely 440 seurakunnan kirkkoherralle helmikuussa 2010 Vastausprosentti 46% (n=216) Aineisto edustava hiippakuntien, vastanneiden srk:ien jäsenmäärien ja srk:ien kokoluokkien suhteen Kolmen kanttorin haastattelut syksyllä 2010 Haastateltavien valintaperuste: erilaiset profiilit

6 Nykytilan arviointia a. Kanttorien rekrytointi ja saatavuus b. Kanttorien osaaminen ja työnkuvan muutos

7 Kanttorien rekrytointiin liittyviä käytäntöjä Yli kolmannes ei yleensä testaa hakijan säestys- tai esilaulunäytettä

8 Rekrytointiongelmien laatu Kanttoreiden rekrytoinnin ongelmia lkm % Ei (tarpeeksi) hakijoita 50 38,5 Ei ongelmia 22 16,9 Ei hakuja lähivuosina 21 16,2 Sopivuuden ja pätevyyden ristiriita 17 13,1 Ongelmia hakuprosessissa 9 6,9 Ruotsin kielen taidon puute 4 3,1 Ei riittävästi osaamista nuorisomusiikin puolella 3 2,3 Ei asiantuntemusta valintaan 2 1,5 Vaikea saada sijaisia 2 1,5 Yhteensä

9 Kanttorien musiikillinen osaaminen tällä hetkellä (khra-kysely)

10 Kanttorihaastatteluista: osaamisen puutteita tällä hetkellä Gospelmusiikki (musiikillinen yksipuolisuus, myös gospelmuusikoissa!) Bändisoittimet ja niiden ohjaaminen, sovitusten tekeminen Kuorojen johtaminen, erityisesti lapsikuorot Monipuolinen joustava ote työhön uuden oppiminen Erilaisten ryhmien kanssa toimiminen Vaativia: toimituskeskustelut

11 Enemmän ulkomusiikillista osaamisvajetta (khra-kysely)

12 Kanttorihaastatteluista: viestinnästä ja oman panoksen tunnistamisesta Tänä päivänä ei kanttori pysty tekemään työtään, ellei hän pysty kirjoittamaan ja myös puhumalla viestittämään siten, että luottamusmiehet ja niin sanotut hallintovirkamiehetkin ymmärtävät sen asian. Tavan takaa voidaan esimerkiksi todeta, että kanttori osallistunut seurakuntalaisen hengellisen elämän tukemiseen ja vahvistamiseen, musiikillisin keinoin.

13 Eritasoisten kanttoreiden osaamisen eroista: kirkkoherrojen kommentteja 1/2 Riippuu henkilöstä. Yleensä koulutus mielestäni näkyy kirkkomusiikin hallinnassa. Isompia juhlia järjestettäessä kanttorin koulutus tulee esille. A-kanttori pystyy soittamaan laajemmalti ja monipuolisemmin. Tietysti C-kanttoreiden taso voi olla kirjavampi keskenään kuin A- kanttoreiden. (Keskisuuri seurakunta, jossa 3 pappia, yksi B- ja 1 sivutoiminen C-kanttori) B- ja C-kanttorien välillä yleensä iso ero. A- ja B-eroa ei välttämättä huomaa - paitsi A-kanttori saattaa itse korostaa niin paljon osaamistaan, että kaikki sen kyllä hänen puheestaan kuulevat. (Pieni seurakunta, jossa yksi pappi ja B-kanttori)

14 Eritasoisten kanttoreiden osaamisen eroista: kirkkoherrojen kommentteja 2/2 Havaintoja on B- ja C- kanttoreista. Valmiudet ovat enemmänkin henkilökohtaisia kuin koulutuksesta johtuvia. Taiteellisuus kasvaa A- luokkaan mennessä ja työn valikointi. (Keskisuuri seurakunta, jossa neljä pappia, kaksi B- ja kaksi C-kanttoria) A- ja B- kanttorit monesti keskittyneitä musiikkiin, joka ei kovin montaa seurakuntalaista kosketa. C-kanttorit ovat käytännöllisempiä ja usein monipuolisempiakin. (Suuri seurakunta, jossa 10 pappia, jossa 2 B- kanttoria ja 3 C-kanttoria) C-kanttori ymmärtää meillä enemmän seurakunnan toiminnasta ja yhteistyöstä kuin B-kanttori. C-kanttori on ymmärtänyt myös jumalanpalveluksen musiikin sisällöstä töihin tullessaan huomattavasti enemmän (Keskisuuri seurakunta, jossa neljä pappia, yksi B- ja yksi C-kanttori)

15 Kanttorihaastatteluista: uruista pianoon ja muihin soittimiin? Tyylikirjon kasvaessa myös käytettävät soittimet vaihtuvat. Soitan jumalanpalveluksia kahdessa kirkossa, joista toisessa toimimattomat pilliurut voidaan toivottavasti korvata bändisoittimistolla ja digitaalisilla uruilla. Siellä soitan virret pianolla. Tyylilajin muutos voi johtaa myös yhtä soitinta laajempaan soitinyhtyeeseen. Mukaan voivat tulla (useimmiten akustisesti) kitara, basso ja lyömäsoittimet. Joskus tällöin esilaulu täytyy vahvistaa.

16 Kanttorihaastatteluista: Suomen kirkossa on liikaa sellaisia kovan luokan taiteilija-kanttoreita, jotka eivät ole valmiita laajentamaan osaamistaan seurakunnan hyväksi. Tarvitaan monen asian taitajia ja rohkeutta tarttua monenlaisiin soittimiin, vaikka koulutuksessa ei näitä kaikkia voidakaan opettaa.

17 Kanttorihaastatteluista: muun työn osuus lisääntynyt soittamisen kustannuksella Toisaalta oman soittamisen osuus on vähentynyt siinä missä muun työn tekeminen on lisääntynyt. Valtaosan ajasta tekee muuta kuin soittaa tai laulaa. Omaan harjoitteluun ja soiton tason nostoon jää liian vähän aikaa.

18 Kanttorit työnkuvan muutoksesta Toimenkuvan levittyminen kaikille työaloille Oman paikan ja (musiikillisen) roolin löytäminen Joustava työote, vuorovaikutustaidot, pedagogiset taidot Osaamisen vaatimukset kasvaneet Jaksaminen? Mahdollisuus täydennyskoulutukseen

19 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

20 Kanttori yksinäisenä taiteilijana ja musiikkitoiminnan organisoijana Kanttori on sekä kirkollinen työntekijä että työpaikkansa ainoa taitelija: ristipaine näkyy puolin ja toisin Ammatillinen yksinäisyys (ka=1,87, Md=1, Mo=1) Kanttorien asenneongelmat ( liian taiteellisia ) Kanttoriin kohdistuneet (musiikillisen monipuolisuuden) vaatimukset kasvavat etenkin, jos kanttoreita vain yksi Useampikanttorisissa seurakunnissa on tärkeää oikean osaamisrakenteen luominen rekrytointien kautta

21 Kanttoreilta odotetaan yhä monipuolisempia muusikon taitoja Urkujen rinnalle ovat nousseet vapaan säestyksen taidot ja rytmimusiikin tuntemus Yksinäisen musisoinnin (urut/piano) rinnalle ovat tulleet (maallikkojen kanssa toteutetut) messut, joissa bändisoittimilla on tärkeä osa Tarve muiden instrumenttien hallintaan; moniinstrumentalismi

22 Toimenkuva muutos: soittamista vähemmän, muuta työtä enemmän Messujen ja toimitusten sekä perinteisen kirkkokuorotoiminnan lisäksi kanttorilta odotetaan yhä enemmän osallistumista erilaisten ryhmien toimintaan Musiikkitoiminnan monipuolistuminen edellyttää verkostoitumista ja yhteistyötä paikallisten osaajien kanssa Vuorovaikutusosaamisen tarve on suuri myös kohdattaessa yhä maallistuvan yhteiskunnan jäseniä. Perinteisistä kirkkokuorojen rinnalle on syntynyt vasta-alkajien, lasten ja aikuisten gospel-kuoroja sekä soitinyhtyeitä (bändejä) Parhaimmillaan kanttori voi olla merkittävä alueensa harrastemusiikkitoiminnan fasilitoija. Tämä lisää pedagogisen osaamisen tarvetta.

23 SibA-kanttorien identiteetti taidepainotteinen Seurakuntaharjoittelun osuutta lisättävä Yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa Keskeistä ohjaavien kanttoreiden koulutus Aikaisemmat suunnitelmat musiikkikasvattajien kanttorin opintojen kokonaisuudesta tulisi päivittää Rahoitus, kirkkohallitus? Pedagogisia opintoja tulisi kehittää ottaen huomioon seurakuntaelämän vaatimukset Osaamistarpeiden kasvun seurauksena vaarana on koulutussisältöjen paisuminen ja pirstaloituminen Koulutuksessa jo nyt vaarana liika kuormittavuus

24 Amk-kanttoreiden musiikillinen osaaminen epätasaista Soveltuvuus seurakuntatyöhön koetaan hyväksi Musiikillisessa osaamisessa melko paljon vaihtelua Ongelma pyrkijöiden vähyydessä? Miten taataan riittävät musiikilliset perusvalmiudet ja muusikkouden perustan luominen?

25 Koulutuksen ydin Yhden instrumentin erinomainen hallinta (tyylit!) Monipuolinen muusikkous Myönteinen asenne seurakuntatyöhön Jotka mahdollistavat työssä oppimisen ja kehittymisen Peruskoulutusta kehitettäessä on tärkeää suhteuttaa se kirkon ammatilliseen täydennyskoulutukseen

26 Raportit löytyvät Materiaalit Raportit

27 Kiitos!

Näkökulmia seurakuntien musiikkitoimintaan

Näkökulmia seurakuntien musiikkitoimintaan Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 9 Ulla Pohjannoro Näkökulmia seurakuntien musiikkitoimintaan Kanttorien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä Ulla Pohjannoro Näkökulmia seurakuntien

Lisätiedot

Kanttorit 2010. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 7 Ulla Pohjannoro & Mirka Pesonen

Kanttorit 2010. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 7 Ulla Pohjannoro & Mirka Pesonen Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 7 Ulla Pohjannoro & Mirka Pesonen Kanttorit 2010 Kirkkoherrojen ajatuksia seurakuntien musiikkielämästä ja sen tulevaisuudesta Ulla Pohjannoro

Lisätiedot

Porvoon hiippakunnan suomenkielisten kanttoreiden näkemyksiä ruotsin kielen taidon tarpeesta kanttorin työssä

Porvoon hiippakunnan suomenkielisten kanttoreiden näkemyksiä ruotsin kielen taidon tarpeesta kanttorin työssä Porvoon hiippakunnan suomenkielisten kanttoreiden näkemyksiä ruotsin kielen taidon tarpeesta kanttorin työssä Taideyliopisto Sibelius-Akatemia Klassisen musiikin osasto Kirkkomusiikki ja urut / Kuopion

Lisätiedot

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 11 Ulla Pohjannoro Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Nuorten musiikkikasvattajien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä Ulla Pohjannoro Näkökulmia

Lisätiedot

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MUSIIKKIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA OSAAMISTARVE TOIVE, LOPPURAPORTTI SIBELIUS-AKATEMIAN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 13/2011 Minna Muukkonen, Mirka Pesonen ja Ulla Pohjannoro (toim.) MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN

Lisätiedot

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 6 Ulla Pohjannoro Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana Ulla Pohjannoro

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot Hiippakuntauutiset helsinki 1/07 1 Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot 2 P IISPAN PIISI Velvollisuudet Martti Ahtisaari puhui Lundissa

Lisätiedot

"Monipuolisuus on valttia"

Monipuolisuus on valttia Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 8 Hannu Tolvanen & Mirka Pesonen "Monipuolisuus on valttia" Rytmimusiikin kentän muutos ja osaamistarpeet Hannu Tolvanen & Mirka Pesonen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Kumppanuutta ja työkaluja diakoniatyön kehittämiseen

Kumppanuutta ja työkaluja diakoniatyön kehittämiseen Jäsenpalvelut Kumppanuutta ja työkaluja diakoniatyön kehittämiseen Vähemmän voi olla enemmän Seppo Sulkko Diakoniajohtaja Lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Räätälöityä tukea seurakuntien diakoniatyön

Lisätiedot

Kauhavan seurakunnan Strategia 2011

Kauhavan seurakunnan Strategia 2011 Kauhavan seurakunnan Strategia 2011 Strategiaprojekti 2011 Suunnittelu ja toteutus: Hannele Kihlman Strategiatyöryhmä: Seppo Ruotsala, puheenjohtaja Paula Takala, valtuutettu Sanna Hede, valtuutettu Katriina

Lisätiedot

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015 Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015 Ulrika Kauniskangas ja Osaava hankkeen ohjausryhmä Sisällys 1. Osaava hanke Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat 2 2.

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia Pasi Rikkonen, Heini Toikkanen, Minna Väre 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

REITIT SELVIKSI 2003-2005

REITIT SELVIKSI 2003-2005 REITIT SELVIKSI 2003-2005 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke Osaraportti 2 Yhteenveto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen

Lisätiedot

Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys

Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys MUSIIKKI-, TEATTERI- JA TANSSIALAN KOULUTUSTOIMIKUNTA Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys Anu Oinaala 28.6.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimeksianto ja taustaa selvitykselle...

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 SISÄLLYS Johdanto... 4 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 5 1.1. Hankkeen tausta ja tarve... 5 1.2. Yhteistyöprojektin tavoitteet...

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA

KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA 12.8.2004 KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA Työryhmä: Korpela, Tarja, pj., kappalainen, Oulun Tuiran srk Lindgård, Mats, kaplan, Borgå sv. domkyrkofrs Salmensaari, Leena, lapsityön kouluttaja, Espoon

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

Työelämän kielitaitotarpeet henkilöstöpalveluyritysten näkökulmasta

Työelämän kielitaitotarpeet henkilöstöpalveluyritysten näkökulmasta Mailis Salo 11.10.2006 Työelämän kielitaitotarpeet henkilöstöpalveluyritysten näkökulmasta Henkilöstöpalveluala on kasvanut merkittäväksi työllistäjäksi Suomessa. Alalla toimivista yrityksistä käytetään

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Orkesterimuusikot ja orkestereiden toimintaympäristöt 2008

Orkesterimuusikot ja orkestereiden toimintaympäristöt 2008 Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti Ulla Pohjannoro & Mirka Pesonen Orkesterimuusikot ja orkestereiden toimintaympäristöt 008 Selvitys orkestereiden toimintaympäristöjen ja

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot