Toimintakatsaus vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakatsaus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 1 (9) Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville hanke ( ) Toimintakatsaus vuodelta 2014 Miraklen toinen kokonainen vuosi on painottunut yhteiskehittämiseen ja tuotteistamiseen. Kouluttamista ja hankkeen esittelyä on ollut melko paljon, mikä on käynnistänyt juurruttamistyön. Lokakuussa käynnistettiin yhdessä Kriisikeskus Osviitan kanssa jalkautuva kriisityö. Viestinnässä on keskitytty erityisesti messuihin, konferensseihin ja tapahtumiin. Miraklessa on työskennellyt projektipäällikkö (Maria Viljanen) ja kolme projektisuunnittelijaa (Maija Hansen, Ilka Haarni, jäi vuorotteluvapaalle 4.8. sijainen Sonja Maununaho. Jalkautuvassa kriisityössä Päivi Kreivi ). Syksyllä kymmenen viikon harjoittelujaksolla oli geronomiopiskelija AMK Metropoliasta Susanna Pietiläinen. Eloisa ikä ohjelmaan kuuluville on tarjottu koulutuksia ja materiaalia. Ohjelmasta on saatu näkyvyyttä Eloisa gallupin ja siihen liittyvän viestinnän avulla. Mirakle oli mukana teettämässä Eloisa mieli gallupia Taloustutkimuksella. Gallup julkistettiin Hyvä ikä messuilla Tampereella Mielen hyvinvoinnin hankkeiden yhteistyöfoorumi TunneMieli-, Elinvoimaa-, Etsivä Piiri-, ja Mirakle-hankkeet muodostavat yhdessä Ikääntyvien mielen hyvinvoinnin Mielellään-Yhteistyöfoorumin, joka tapaa kaksi kertaa vuodessa. Foorumiin kuuluu projektihenkilöstön lisäksi hankejärjestöjen toiminnanjohtajat, tarvittaessa kehittämispäälliköt tai johtajat sekä Sosten arvioija. Yhteistyöfoorumi tapasi vuonna 2014 kaksi kertaa 7.5. ja Toukokuinen foorumi oli RAY:ssä, jolloin mukana olivat myös RAY:n avustusvalmistelijat ja tarkastajat. Foorumeissa käydään läpi hakeyhteistyön etenemistä Sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE) fasilitoiman arvioinnin pohjalta. Arviointiyhteistyötä jatketaan yhä SOSTE:n kanssa vuoden 2016 kevääseen, jolloin Sostesta tekee Mielellään yhteistyöstä ulkoisen arvioinnin.

2 2 (9) Yhteistyöfoorumin lisäksi Mielellään -hankkeiden projektityöntekijät tapasivat yhdessä viisi kertaa: , 30.1., 23.4., ja Tammikuun tapaaminen oli Mielenterveyden ensiapu 2 koulutus, jonka ohjasi Viljanen oli Eläkeliitossa ja tapaamisessa työstettiin vapaaehtoisten jaksamiseen sekä työn- ja toiminnanohjaamiseen liittyviä asioita oli Vallissa, jolloin käytiin läpi erilaisia ryhmätoiminnan muotoja, joita on kehitetty yhdessä ja erikseen vietettiin Eläkkeensaajien Rajaniemen kurssikeskuksessa, jossa käytiin läpi omia ja yhteisiä tuotoksia, suunniteltiin yhteistyön lopputuotosta (teesejä) sekä suunniteltiin yhteisen seminaarikierroksen aikataulut ja paikkakunnat alettiin työstämään seminaarien sisältöjä sekä teesejä. SOSTE:n arvoinnin kanssa on ollut kaksi arviointiaamupäivää ja Molemmat klo 9-12 ja osallistujina kaikki kumppanihankkeiden projektityöntekijät. Varsinkin jälkimmäisessä käytiin läpi sitä, miten yhteistyön tavoitteet ovat konkreettisesti edenneet ja millaisia tuotoksia on tulossa. Tämän lisäksi Mirakle-hankkeen suunnittelijat ovat olleet useissa kahden- tai kolmenvälisissä suunnittelutapaamisissa kumppanihankkeiden projektityöntekijöiden kanssa, jolloin on työstetty käytännön yhteistyötä. Projektivastaavat ovat tavanneet yhteisissä suunnittelupalavereissa kaikkien projektityöntekijöiden yhteisten tapaamisten välillä. Syksyllä aloitettiin suunnittelemaan Mielellään-hankkeiden yhteistä Skotlannin matkaa Tutustumismatkan teemana on sosiaalinen markkinointi ja se, miten sitä voidaan käyttää mielenterveyttä edistävien hankkeiden tukena. Tutustumismatkan eteenpäin viemisestä on vastannut Sonja Maununaho. Kehittämistyö Ryhmätoiminnan kehittäminen: Seniori Hyvinvointitreenit Hyvinvointitreenit SMS -mallista on edelleen kehitetty ikäihmisille suunnattua Seniori Hyvinvointitreenit työmuotoa, jota voidaan levittää ja juurruttaa myös muihin järjestöihin. Nimeä mietittiin pitkään ja päädyttiin tietoisesti ko. kirjoitusmuotoon. Seniori Hyvinvointitreenien kehittämisestä on vastannut Hansen. Vuoden 2014 aikana toteutui kaksi Seniori Hyvinvointitreenit ryhmää. Toinen ryhmä toteutui yhteistyökumppaneiden Valli ry:n ja Mereon (ent. VPTY) Etsivä Mieli- hankkeiden kanssa Espoon Omenatarhan palvelutalossa. Ryhmään kutsuttiin mukaan Matinkylän alueen ja palvelutalon asukkaita, vapaaehtoisia sekä palvelutalon työntekijöitä. Ryhmä käynnistyi loppuvuodesta 2013 ja mukaan ilmoittautui kolme palvelutalon asukasta, yksi työntekijä ja kahdeksan vapaaehtoista. Näistä kymmenen oli naista ja kaksi miestä. Ryhmässä oli kaksi alle 65-vuotiasta, kahdeksan alle 72-vuotiasta sekä kaksi alle 85-vuotiasta. Näistä työssä käyviä oli yksi ja loput olivat eläkkeellä. Kokoontumiskertoja oli yhteensä kuusi kappaletta, joista vuonna 2014 viisi. Ryhmän ohjaajina toimivat Miraklen, Etsivä Mielen ja Etsiväpiirin projektisuunnittelijoita. Ryhmässä kehitettiin toiminnallinen, mielen taitoja ja ryhmähenkeä vahvistava Hyvän Mielen Kapsäkki-peli.

3 3 (9) Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran vapaaehtoisten kanssa toteutettiin Tuusulan alueen ikäihmisille suunnattu Seniori Hyvinvointitreenit. Ryhmässä testattiin uusia mielen hyvinvointia vahvistavia menetelmiä ja kerättiin niistä palautetta. Tämä ryhmä osallistui myös Eloisa Ikä ohjelman tutkimukseen. Ryhmässä oli kolmetoista naista ja kaksi miestä. Alle vuotiaita oli kaksitoista ja yli 75 -vuotiaita kolme. Kaikki osallistujat sekä kolme vapaaehtoista ohjaajaa olivat eläkeläisiä, joiden lisäksi yksi ohjaaja oli Miraklen projektisuunnittelija (Hansen). Ryhmässä kehitettiin mm. Nojatuolimatka-menetelmää, jossa yhdessä etsitään hyvää mieltä ja osallisuutta vahvistavia asioita internetistä. Ryhmän kanssa testattiin Myönteisen muistelun korttien kysymyksiä. Ryhmistä on kerätty ja saatu palautetta: Monipuolinen toisistaan poikkeava sisältö. Tuli aivan uusia kokemuksia ja uusia tulokulmia tuttuihin asioihin. Matala kynnys osallistua, jokainen pääsi mukaan. Ohjelma pitänyt hereillä ja aktiivisena. Internet on kiva uusi tapa kokoontua yhteen. Keskusteleva tapa viedä ohjelmaa eteenpäin ja kehittää toimintaa. Toiminnallisuus on hyvä juttu. Mielikuvituksen käyttö toteutuksessa. Aion ohjata keskustelukerhoa treenien teemojen pohjalta. Itseohjautuva ryhmätoiminta Itseohjautuva Hyvän mielen ryhmä kokoontui syksyn 2013 kolmen kerran sekä kevään suunnittelukerran jälkeen helmi-huhtikuussa yhteensä 6 kertaa, 2 x kk. Kahdessa tapaamisessa oli läsnä täydet kymmenen henkilöä, kahdessa kahdeksan ja kahdessa yhdeksän. Poissaolot johtuivat sairaudesta ja matkoista. Ryhmäläisiltä kysyttiin ryhmän käynnistyessä syksyllä 2013 koetusta hyvinvoinnista ja ryhmän päättyessä huhtikuussa 2014 samat kysymykset toistettiin. Lisäksi ryhmäläiset täyttivät huhtikuussa lyhyen palautekyselyn. Ryhmän viimeisellä kokoontumiskerralla käytiin myös palautekeskustelu. puolitoista kuukautta ryhmän päättymisen jälkeen ryhmäläiset vastasivat vielä lyhyeen kyselyyn jälkikäteisnäkemyksistä. Enimmäkseen palaute on ollut myönteistä. Osallistujat kokivat, että ryhmään osallistuminen on tuonut voimavaroja. Keskustelut ja harjoitteet ovat olleet hyödyllisiä. Ryhmäläisten arviot hajaantuivat siitä, onko ryhmään osallistuminen loppujen lopuksi lisännyt hyvinvointia. Palautekeskustelussa huhtikuussa todettiin yleisesti, että ryhmän koko (10 henkilöä) oli liian suuri, ja että se vaikutti ryhmän toimintaan sitä hankaloittaen. Itseohjautuvasta ryhmästä on vastannut Haarni. Kriisityö Pitkien pohdintojen jälkeen päädyttiin aloittamaan jalkautuvan kriisityön malli yhdessä Tampereen kriisikeskus Osviitan kanssa. Heillä oli jo ennakkoon suunnitelmia, millaista ikäihmisten kanssa tehtävä työ voisi olla. Tampereelta löytyi myös helposti yhteistyökumppani, Tampereen

4 4 (9) Kaupunkilähetyksen sekä Tampereen Palvelutaloyhdistyksen Likioma-hanke, joka toimii Härmälän alueella. Kumppanuuden myötä myös Miraklen ja Osviitan jalkautuva työ rajautuu Härmälän alueelle. Mahdollisuuksien mukaan voidaan ottaa asiakkaita myös muualta. Työ alkoi 1.10, jolloin työntekijänä aloitti Päivi Kreivi. Ensimmäiset kaksi kuukautta olivat projektin käynnistämistä, verkostoihin tutustumista ja työmuodon markkinointia. Asiakkuuksia ei ensimmäisinä kuukausina juuri tullut, mutta tätä kirjoittaessa tiedetään, että niitä alkoi tulla tammikuussa. Kriisityön tuloksia tullaan esittelemään syksyn 2015 seminaareissa ja se raportoidaan vuoden 2016 alkuun mennessä. Yhteistyökoulutukset Helmikuussa jatkettiin TunneMieli hankkeen kanssa yhteistyötä Raumalla ja ohjattiin Mielenterveyden ensiapu 2 koulutus (Viljanen). Kurssilaisia oli kuusitoista, joista kaksitoista oli naisia ja neljä miestä. Kaikki osallistujat olivat yli 65-vuotiaita ja eläkeläisiä. Syyskuussa järjestettiin MTEA 1 koulutus Mielellään ja Eloisa ikä -verkostolle. Suuri osa verkostoista osallistuneista on käynyt ohjaajakoulutuksen, joten MTEA leviää muihin ikäihmisten kanssa toimiviin järjestöihin Miraklen materiaalien kera. Vuoden 2014 aikana pilotoitiin Mielellään yhteistyöverkoston kanssa kaksipäiväinen Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajakoulutus. Koulutuksen tavoitteena oli juurruttaa ryhmämallia Mielellään hankkeiden vapaaehtoisille sekä ikäihmisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Kouluttajina oli myös Mielenterveysseuran ikäihmisten Hyvinvointitreenejä ohjaavia vapaaehtoisia. Koulutukseen osallistui kaikista järjestöistä yhteensä 26 henkilöä, joista 23 naisia ja 3 miehiä. Sekä alle 65-vuotiaita ja alle 79-vuotiaita oli molempia 13. Näistä eläkkeellä oli 17. Kouluttajina oli Mielellään hankkeiden ja Eläkeliiton TunneMusiikki-hankkeen projektityöntekijöitä. Koulutuksen palaute (vastausprosentti 86 %.) oli pääosin myönteistä. Koulutetuista on xx määrä ilmoittanut aloittavansa ryhmän. Haasteena onkin se, miten saada käynnistymään uusia ryhmiä. Koulutuksiin tullaan mielellään, mutta ryhmän aloittaminen näyttää olevan vaikeaa, varsinkin sellaisille, joille ryhmän ohjaaminen ei ole ennestään tuttua. Mallien kuvaukset ja materiaalit Alkuvuodesta julkaistiin valokuvallinen Ikä ja mielen hyvinvointi esite Hyvä mieli vanhetessa esitteen rinnalle. Tarkoituksena on ollut kerätä palautetta siitä, kumpi toimii paremmin valokuvallinen vai piirroskuvallinen esite. Sisältö on sama. Eri tilaisuuksissa on testattu esitteitä ja noin 200 palautteen perusteella voidaan sanoa, että piirroskuvista pidetään enemmän, vaikka osa pitää niitä lapsellisina. Tarve valokuvalliselle esitteelle tuli itseohjautuvasta ryhmästä ja muutamilta muilta eläkeläisiltä.

5 5 (9) Kesällä valmistui tausta-aineisto Ikääntyvä mieli. Mielen hyvinvointia vanhetessa. I. Haarni (toim.). Teos vastaa hankesuunnitelmassa esitettyä kartoitusta ja sitä kirjoittivat Haarnin lisäksi myös Viljanen ja Hansen. Se sisältää kirjallisuuskatsauksen, kyselyn eläkeläisiltä mielen hyvinvoinnista ja kokemuksia jo tehdystä kehittämistyöstä. Tämän lisäksi alkukeväästä työstettiin Mielenterveysseuran tulevaa strategiaa varten paperia Ikääntyvien ihmisten mielenterveyden edistäminen 2.0, (Haarni, Viljanen ja Hansen). Vuoden loppuun mennessä saatiin valmiiksi Seniori Hyvinvointitreenien ryhmän ohjaajille suunnatun oppaan käsikirjoitus, josta pyydettiin palaute ohjaajakoulutukseen osallistuneilta sekä ikäihmisten Hyvinvointitreenejä ohjanneilta vapaaehtoisilta. Palautteen perusteella opasta vielä muokataan ja se ilmestyy maaliskuussa Ohjaajakoulutuksen ja oppaan tueksi kehitettiin palvelumuotoilemalla Myönteisen muistelun kortit, joiden tarkoituksena on vahvistaa mielen hyvinvointia nostamalla muistelun kautta esiin henkilön vahvuuksia, myönteisiä kokemuksia ja selviytymiskeinoja koko elämänkulun varrelta. Kortteja on testattu sekä ryhmätyöskentelyssä että yksilötyöskentelyssä hyvin kokemuksin. Kortteja on tilattu paikallisseuroihin ja eri yhteistyökumppaneille erilaisiin ikäihmisten ryhmätoimintoihin, vapaaehtoisten työnohjauksiin ja palaute on ollut myönteistä. Loppuvuodesta saatiin valmiiksi käännös ja taitto kirjasta S. Rolfner Suvanto Mellan äldreomsorg och psykiatri om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa. Vanhustyön ja psykiatrian välimaastossa ilmestyy helmikuussa Miraklen projektihenkilöstö osallistui Tukholmassa pidettyyn seminaariin Nordiskt Forum Äldre & Psykisk (O)Hälsa- förebyggande insatser, depression och suicid!, jonne Rolfner Suvanto kutsui Miraklen. Viestintä Mirakle viestintä on keskittynyt kaksien messujen ja muutaman tapahtuman ympärille. Sen lisäksi oli yksittäisiä kirjoituksia ja muutama tiedotekirje verkostoille. Suomen Mielenterveysseuralla ja Yle Radio Puheella oli koko kevään kestävä Lanttulataamo suora ohjelmasarja, jossa puhuttiin mielenterveyden edistämisestä eri näkökulmista Viljanen oli puhumassa ikäihmisten mielenterveyden edistämisestä. Ohjelma oli tunnin mittainen ja se oli kuultavissa myöhemmin Yle Areenasta. Miraklessa on käytetty samaa graafikkoa ja kuvittajaa tarkoituksella koko hankkeen ajan. Graafikot kilpailutettiin alussa ja voittaneen kautta löydettiin kuvittaja. Kuvitusta on testattu erilaisissa ryhmissä ja keskusteluissa Miraklen keskeisen palvelumuotoilu ja yhteiskehittämisen idean

6 6 (9) mukaisesti. Kuvista on saatu hyvin palautetta ja mm. esitteitä ja muita materiaaleja on voitu muokata palautteen mukaan. Hanke osallistui Mielellään-hankeyhteistyönä Tehy:n järjestämille Vanhustyön vastuunkantajat messuille Koulutustapahtumaan osallistui noin 600 henkilöä ja osastolla kävi paljon ihmisiä, mikä näkyi noin 240 korttina, joita voitiin laittaa Hyvän mielen puuhun. Puu valmistui juuri näille päiville. Toiset messut olivat joka toinen vuosi järjestettävät Hyvä Ikä messut Tampereella Tuollakin oltiin Mielellään-yhteistyönä. Sen lisäksi Mirakle oli mukana Eloisa ikä ohjelman kanssa teettämässä Taloustutkimuksella Eloisa mieli gallupia, jolla selvitettiin suomalaisten asennoitumista ikäihmisten mielenterveyteen ja mielenterveyspalveluiden tarpeeseen. Gallup julkistettiin Hyvä ikä messuilla ja tilaisuudessa oli myös seminaari. Mirakle oli myös mukana Mielenterveysmessuilla Helsingissä Mielenterveysseuran messuosastolla. Miraklella oli info-luento messujen yhteydessä. Kuvassa Mielellään messuosastolla ovat Vanhus-ja lähimmäispalvelun liitosta Anu Kuikka ja Eläkeliitosta Tarja Levo. Mirakle järjesti yhteistyössä kaksi Hyvän mielen päivää. Jyväskylän Paviljongissa oli tapahtuma vapaaehtoisille klo 12-15, pääpuhujana lääkäri Risto Laitila. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri, GeroCenterin, Jyväskylän seurakunnan ja Eläkeliiton kanssa. Paikalla oli noin 130 henkilöä. Tilaisuus käsitteli vapaaehtoisten jaksamista ja vapaaehtoistoiminnan rajoja. Tilaisuuteen liittyen lähetettiin myös tiedote, jossa painotettiin näitä asioita, mutta on vaikeaa sanoa, miten tiedote meni läpi, koska sen kaltaista viestinnän seurantaa ei ole. Toinen tapahtuma järjestettiin klo Kajaanin Kaukametsän salissa, jossa pääpuhujana oli Pirkko Lahti. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Eläkeliiton, Kainuun Mielenterveysseuran ja Kajaanin vanhusneuvoston kanssa ja paikalle ilmaantui mahtavat 550 henkilöä! Tilaisuudesta ja ikäihmisten mielen hyvinvoinnista oli juttu Kainuun Sanomissa.

7 7 (9) Miraklella on kaksi tapaa tavoittaa verkostoja. Perinteinen sähköpostitse lähetettävä tiedotekirje ja FB-sivustot, joilla oli vuoden 2014 loppuun mennessä 175 tykkääjää. Tiedotekirjeen saajia on noin 250 ja se lähetettiin kuluneen vuonna kaksi kertaa, vaikka tavoitteena oli 3-4. Näiden lisäksi käytetään myös Mielenterveysseuran viestintäkanavia, jotka leviävät paljon laajemmalle. Hankkeen esittely kahdessa kansainvälisessä konferenssissa posterilla voidaan laskea myös viestinnäksi alan toimijoiden ja tutkijoiden keskuudessa posteria esiteltiin Göteborgin pohjoismaisilla gerontologiapäivillä, joilla on aina valtavan suuri osallistujamäärä (noin 800). Toinen posteriesitys oli Lontoossa, maailman mielenterveyden edistämisen konferenssissa Syksyllä aloitettiin suunnittelemaan Mielellään verkoston yhteistä seminaarikiertuetta, joka toteutetaan syksyllä 2015 ja keväällä Seminaarien tarkoituksena on esitellä hankkeissa kehitettyjä työmuotoja ja materiaaleja sekä levittää niitä eteenpäin. Seminaareilla pyritään saamaan myös paikallista julkisuutta ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tärkeydelle. Maija Hansen kirjoitti pyynnöstä Turun Kaupunkilähetys ry:n lehteen Tukenasi 1/2014 jutun Mielenterveys on voimavara ikääntyessä.

8 8 (9) Sosiaali- ja Terveystyö lehdessä oli marraskuussa juttu Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville, johon haastateltiin Maria Viljasta asiantuntijana. Verkostot Miraklen keskeisimmät verkostot ovat Mielellään hankkeet ja Eloisan iän -ohjelma. Muutamien Eloisan hankkeiden kanssa on tehty enemmän yhteistyötä kuin toisten. Turun Kaupunkilähetyksen Ikätuki-hankkeelle on tarjottu vapaaehtoisten työnohjausta (Hansen) ja yksi Ikätuen työntekijöistä kouluttautuu Mielenterveysseuran vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutukseen ensimmäiseen moduuliin (tukiohjaajakoulutus). Tampereen Kaupunkilähetyksen ja Tampereen Vanhuspalveluliiton Likioma-hankkeen kanssa toteutetaan jalkautuvaa kriisityötä. Likioma on keskeisessä roolissa, kun tehdään etsivää asiakas- ja verkostotyötä. Miraklella on myös edustus SPR:n Täyttä elämää eläkkeellä hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen kanssa on myös suunniteltu heidän eläkkeelle jäämiseen suuntaavia valmennuksia mielen hyvinvoinnin osalta. SPR:n ystävätoiminnan kanssa on jatkettu koulutusyhteistyötä. Vapaaehtoisia käytiin kouluttamassa Keuruulla ja mukana oli puhumassa myös Eläkeliiton TunneMieli-hankeen ja paikallisen Mielenterveysseuran yhteisessä luontolähtöisessä toiminnassa mukana ollut vapaaehtoinen. Eloisan iän Mielen Liikuttajat verkostot ideoivat kansainvälistä onnellisuuspäivää ja Mirakle toteuttaa Espoon Isossa Omenassa Tapahtuma toteutetaan yhdessä Eläkeliiton eri hankkeiden, mm. Elämää käsillä ja TunneMieli hankkeiden kanssa. Myös Mielenterveysseuran omien paikallisseurojen kanssa on jatkettu yhteistyötä. Kainuussa järjestettiin siis tapahtuma ja Keuruun toimijoita pyydettiin mukaan em. koulutukseen. Keski- Uudenmaan Mielenterveysseuran kanssa on jatkettu Seniori Hyvinvointitreenien kehittämistä. Tampereen kriisikeskus Osviitan kanssa on jalkautuvan kriisityön kokeilu. Rovaniemen Mielenterveysseuran Neuvokkaassa käytiin tutustumassa ikäihmisten kanssa tehtävään vapaaehtoistoimintaan. Mielenterveysseuran kriisikeskusverkostolle on esitelty jalkautuvan työn mallia. Muutamissa eläkeläiskerhoissa on käyty sekä EKL:n isommassa hyvinvointipäivässä pitämässä alustus mielen hyvinvoinnista ikääntyessä. Miraklea pyydettiin puhumaan useampaan Julkisten ja hyvinvointialojen liiton, JHL:n koulutukseen. Heidän kolmessa (Tampere, Turku, Helsinki) paikallisessa sosiaali- ja terveysalan kehittämispäivässä on käyty puhumassa mielen hyvinvoinnista ikäihmisillä ja myös näiden kanssa työskentelevillä. Myös Kehitysvammaliiton ammattilaisille järjestämässä koulutuksessa käytiin puhumassa mielen hyvinvoinnin merkityksestä vanhetessa.

9 9 (9) Mirakle on ollut hyvin aktiivisesti mukana Mielenterveysseuran nettiuudistuksessa, jossa uusittiin täysin verkkosivut. Miraklen tekstien ja materiaalien lisäksi käytiin läpi kaikki ikäihmisiin kohdennettu materiaali kaikilta Mielenterveysseuraan liittyviltä sivuilta ja ne muokattiin sopiviksi ikäihmiset-sivuston alle sekä linkitettiin tarpeen mukaan myös muiden sivujen alle. Miraklensivujen yhteyteen tehtiin myös Mielellään alasivu, jossa on linkit kaikkiin kumppanihankkeisiin ja yhteisiin tuotoksiin. Mirakle on jatkanut osallistumista Sosiaali ja terveys ry:n Vanhusväestön hyvinvointi ja terveys (Vahva) työryhmässä. Lisäksi on osallistuttu EAPN (European Against Powerty Network) sosiaalipoliittisen ryhmään, joka tuotti julkaisun J. Sironen & U. Saastamoinen Köyhyys syitä ja seurauksia. Miraklesta on ollut myös edustus A-klinikkasäätiön koordinoiman Mielenterveys ja päihdetyön oppimisverkoston (Miepä osaa-verkosto) tapaamisissa. Arviointi Arvioinnista on laadittu erillinen arviointi- ja seurantasuunnitelma. Mirakle tiimi tekee systemaattisempaa itsearviointia pidemmissä suunnittelupäivissä noin kahdesti vuodessa. Toimintakertomuksia sekä RAY:n seurantaraportteja on voitu käyttää arvioimassa siitä, ovatko vuoden tavoitteet toteutuneet, sillä ko. dokumentteja työstetään yhdessä Mirakle-tiimin kanssa. Sosiaali- ja terveys ry:n (Soste) arviointipalvelu on ollut myös ulkoista arviointia tukemisen ja fasilitoinnin lisäksi. Ulkoinen arviointi on keskittynyt siihen, miten yhteistyön tavoitteet ovat toteutuneet ja millaisia tuotoksia hankkeet yhdessä ovat voineet tuottaa. Projektihenkilöstön arviointiaamupäiviä on ollut ja ja tämän lisäksi Sosten erityisasiantuntija Mervi Aalto- Kallio on esitellyt arvioinnin tuloksia Yhteistyöfoorumissa 7.5. ja Miraklen sisällöllisen kehittämistyön tueksi pyydettiin mentoriksi Vanhustyön keskusliitosta hankejohtaja, vanhempi tutkija Marja Saarenheimo, joka laajasti perehtynyt asiantuntija ikääntyneiden mielenterveystyössä. Hänen kanssaan työskentelimme vuoden 2013 loppuun. Vuonna 2014 Mirakle-tiimi on työskennellyt työnohjaaja Matti Alpolan kanssa, jolloin huomio on kiinnittynyt siihen, millaisia tuotoksia ja malleja Miraklessa työstetään.

Toimintakatsaus vuodelta 2012

Toimintakatsaus vuodelta 2012 1 (5) Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville hanke (2012-16) Toimintakatsaus vuodelta 2012 Hanke käynnistyi huhtikuussa 2012, kun siihen rekrytoitiin projektipäällikkö. Varsinainen aiheeseen

Lisätiedot

Toimintakatsaus vuodelta 2013

Toimintakatsaus vuodelta 2013 1 (7) Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville hanke (2012-16) Toimintakatsaus vuodelta 2013 Miraklen ensimmäistä kokonaista toimintavuotta ovat työllistäneet Elämän konkari kirjoituskilpailu

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv - Movdegis ahkki

Lisätiedot

Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013

Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013 Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013 Eloisa ikä -ohjelma Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv Movdegis

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

5. KERTA 9.3. (TIISTAI) Maahanmuuttajien erityispiirteet / Anne Parisot ja Inga Ahtokari, Espoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut

5. KERTA 9.3. (TIISTAI) Maahanmuuttajien erityispiirteet / Anne Parisot ja Inga Ahtokari, Espoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut TUKIHENKILÖKOULUTUS 9.2 13.4.2010 1. KERTA 9.2. (TIISTAI) Tutustuminen / Vilja Vainio, Tiina Nurmenniemi koulutuksen sisältö pääpiirteittäin ja pelisäännöt mm. poissaoloista ja työnohjauksesta Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

Tietoa, työvälineitä & toimintamalleja. ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville

Tietoa, työvälineitä & toimintamalleja. ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville Tietoa, työvälineitä & toimintamalleja ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville Ikääntyneiden mielenterveyden edistämiseen keskittyneeseen Mielellään-verkostoon kuuluvat Eläkeliitto, Eläkkeensaajien

Lisätiedot

Yhteistyö järjestökentässä

Yhteistyö järjestökentässä Yhteistyö järjestökentässä ja katsaus kansainvälisiin malleihin Tiistai 31.10.2017 Matti Cantell, Monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntija Setlementtiliitto Setlementit rohkeasti ihmisen puolella

Lisätiedot

Etsiväpiirit projekti 2012-2016

Etsiväpiirit projekti 2012-2016 Etsiväpiirit projekti 2012-2016 Markku Holmi, projektisuunnittelija www.vpty.fi Toiminta-ajatuksena on tuottaa ikääntyvien turvallista asumista ja kotona asumista tukevia palveluja sekä hyvinvointia ylläpitävää

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Hyvä Mehtäkaveri. Vertaistuki ja huolen puheeksi otto hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri -toimintamalli

Hyvä Mehtäkaveri. Vertaistuki ja huolen puheeksi otto hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri -toimintamalli Hyvä Mehtäkaveri Vertaistuki ja huolen puheeksi otto hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri -toimintamalli 28.9.2017 / Marjo Pietikäinen, Maarit Leinonen Meidän pitäisi metsästysseurassa ja kaikkien

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula 2.11.2017, Lehmusvalkama Terveydenhuollon / sosiaalihuollon ammattilainen Hoito Potilas / asiakas palveluidenkäyttäjä VSSHP

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi ja terveyden edistäminen

Mielen hyvinvointi ja terveyden edistäminen Mielen hyvinvointi ja terveyden edistäminen Maria Viljanen, Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke Miraklen tavoite on edistää ikääntyvien mielenterveyttä sekä kehittää ikääntyville

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston toimintamalli vuodesta 2010 alkaen 1 TOIMINTAMALLI ULKOILUYSTÄVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEKSI Sisällysluettelo ALKUSANAT...

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, Tornio: Uudistetun päiväkeskuksen avaaminen, toiminnan käynnistäminen ja toiminnan sisältöjen

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, Tornio: Uudistetun päiväkeskuksen avaaminen, toiminnan käynnistäminen ja toiminnan sisältöjen MIESTYÖ MUKAAN, Tervola: Miestyön esittely Tervolan päiväkeskuksessa 4.2.2014. Esittelyn jälkeen keskustelu/kartoitus asiakkaiden kanssa miestyön aloittamisesta Tervolassa. Tavoitteena käynnistää toiminta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Lataa Ikääntyvän hyvinvointi ja alkoholi - Tarja Levo. Lataa

Lataa Ikääntyvän hyvinvointi ja alkoholi - Tarja Levo. Lataa Lataa Ikääntyvän hyvinvointi ja alkoholi - Tarja Levo Lataa Kirjailija: Tarja Levo ISBN: 9789525096705 Sivumäärä: 144 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.24 Mb Mistä ikääntyvän hyvinvointi koostuu?

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

MUISTIO klo Aluetiimin palaveri Sodankylässä

MUISTIO klo Aluetiimin palaveri Sodankylässä MUISTIO 18.1.2008 klo.9.30-11.30 Aluetiimin palaveri Sodankylässä Läsnä: Puheenjohtaja: Maarit Kairala Inga Mukku Raija Pöyliö Arja Ojuva Sinikka Savukoski Tarja Niittymäki Riitta Nordberg Pirkko Maranen

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnassa ja myös yhdistyksessä toteutetussa Etsivä omaistyö -projektissa on toiminnan lähtökohtana omaislähtöisyys

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Kevään 2016 toimintasuunnitelma

Kevään 2016 toimintasuunnitelma POIS SYRJÄSTÄ Kevään 2016 toimintasuunnitelma Kehittämisosion nimi: VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 1) Mitä kehittämisosiossa on saatava aikaan kevään 2016 aikana? Tavoite 1: 1. Verkostomaisen yhteistyön

Lisätiedot

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa 6.6.2017 Seinäjoki Tanja ja Susanna MISTÄ VAPAAEHTOISIA SAA? *ON HAASTE!* Vapaaehtoisia: Hallitus Ryhmänohjaajat Porissa, Kankaanpäässä ja Raumalla

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyneillä

Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyneillä Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyneillä Maria Viljanen, projektipäällikkö Mirakle - mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyessä hanke Vanhustyö 10.2.2015, Finlandia-talo Suomessa toimivat mielenterveysjärjestöt

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen 2016 2017 päätösseminaari Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari Luke Aika:

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajakoulutuksen tavoitteet:

Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajakoulutuksen tavoitteet: Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajakoulutuksen tavoitteet: Osallistuja saa riittävästi tietoa ikäihmisten mielenterveyden vahvistamisesta ja tukemisesta ryhmätoiminnassa osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lisätiedot

Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi

Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Mielenterveys osana terveyttä on jokaisen ihmisen oikeus ikään katsomatta. Sen edistäminen ja tukeminen myös vanhuudessa turvataan

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden edellytyksiä parannetaan? 2 Kuvaukset erilaisista toimintamalleista, konsepteista ja/tai kehityspoluista,

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Anna Erkko Projektisuunnittelija

Anna Erkko Projektisuunnittelija Biomedicum 5.11.2013 Lapsen ja nuoren mielenterveyden vahvistaminen oppilashuoltotyössä Anna Erkko Projektisuunnittelija Susanna Kosonen Projektisuunnittelija Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017

Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017 Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017 Hanketyöntekijöiden tervehdys! Kevättervehdys Polkuja yhteisöön -hankkeesta! Hankeaikaa on mennyt yhdeksän kuukautta ja melkein saman verran on jäljellä ennen

Lisätiedot

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum 1 Kuva: Turun Sanomat Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Mikko

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen

Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Miten järjestöjen kehittämiä hyviä käytäntöjä voidaan edistää? Marja Saarenheimo FT, Vanhempi tutkija Vanhustyön

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Maakunnallisen yhteistyön foorumi Satakuntaliiton alaisuuteen

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot