Toimintakatsaus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakatsaus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 1 (9) Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville hanke ( ) Toimintakatsaus vuodelta 2014 Miraklen toinen kokonainen vuosi on painottunut yhteiskehittämiseen ja tuotteistamiseen. Kouluttamista ja hankkeen esittelyä on ollut melko paljon, mikä on käynnistänyt juurruttamistyön. Lokakuussa käynnistettiin yhdessä Kriisikeskus Osviitan kanssa jalkautuva kriisityö. Viestinnässä on keskitytty erityisesti messuihin, konferensseihin ja tapahtumiin. Miraklessa on työskennellyt projektipäällikkö (Maria Viljanen) ja kolme projektisuunnittelijaa (Maija Hansen, Ilka Haarni, jäi vuorotteluvapaalle 4.8. sijainen Sonja Maununaho. Jalkautuvassa kriisityössä Päivi Kreivi ). Syksyllä kymmenen viikon harjoittelujaksolla oli geronomiopiskelija AMK Metropoliasta Susanna Pietiläinen. Eloisa ikä ohjelmaan kuuluville on tarjottu koulutuksia ja materiaalia. Ohjelmasta on saatu näkyvyyttä Eloisa gallupin ja siihen liittyvän viestinnän avulla. Mirakle oli mukana teettämässä Eloisa mieli gallupia Taloustutkimuksella. Gallup julkistettiin Hyvä ikä messuilla Tampereella Mielen hyvinvoinnin hankkeiden yhteistyöfoorumi TunneMieli-, Elinvoimaa-, Etsivä Piiri-, ja Mirakle-hankkeet muodostavat yhdessä Ikääntyvien mielen hyvinvoinnin Mielellään-Yhteistyöfoorumin, joka tapaa kaksi kertaa vuodessa. Foorumiin kuuluu projektihenkilöstön lisäksi hankejärjestöjen toiminnanjohtajat, tarvittaessa kehittämispäälliköt tai johtajat sekä Sosten arvioija. Yhteistyöfoorumi tapasi vuonna 2014 kaksi kertaa 7.5. ja Toukokuinen foorumi oli RAY:ssä, jolloin mukana olivat myös RAY:n avustusvalmistelijat ja tarkastajat. Foorumeissa käydään läpi hakeyhteistyön etenemistä Sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE) fasilitoiman arvioinnin pohjalta. Arviointiyhteistyötä jatketaan yhä SOSTE:n kanssa vuoden 2016 kevääseen, jolloin Sostesta tekee Mielellään yhteistyöstä ulkoisen arvioinnin.

2 2 (9) Yhteistyöfoorumin lisäksi Mielellään -hankkeiden projektityöntekijät tapasivat yhdessä viisi kertaa: , 30.1., 23.4., ja Tammikuun tapaaminen oli Mielenterveyden ensiapu 2 koulutus, jonka ohjasi Viljanen oli Eläkeliitossa ja tapaamisessa työstettiin vapaaehtoisten jaksamiseen sekä työn- ja toiminnanohjaamiseen liittyviä asioita oli Vallissa, jolloin käytiin läpi erilaisia ryhmätoiminnan muotoja, joita on kehitetty yhdessä ja erikseen vietettiin Eläkkeensaajien Rajaniemen kurssikeskuksessa, jossa käytiin läpi omia ja yhteisiä tuotoksia, suunniteltiin yhteistyön lopputuotosta (teesejä) sekä suunniteltiin yhteisen seminaarikierroksen aikataulut ja paikkakunnat alettiin työstämään seminaarien sisältöjä sekä teesejä. SOSTE:n arvoinnin kanssa on ollut kaksi arviointiaamupäivää ja Molemmat klo 9-12 ja osallistujina kaikki kumppanihankkeiden projektityöntekijät. Varsinkin jälkimmäisessä käytiin läpi sitä, miten yhteistyön tavoitteet ovat konkreettisesti edenneet ja millaisia tuotoksia on tulossa. Tämän lisäksi Mirakle-hankkeen suunnittelijat ovat olleet useissa kahden- tai kolmenvälisissä suunnittelutapaamisissa kumppanihankkeiden projektityöntekijöiden kanssa, jolloin on työstetty käytännön yhteistyötä. Projektivastaavat ovat tavanneet yhteisissä suunnittelupalavereissa kaikkien projektityöntekijöiden yhteisten tapaamisten välillä. Syksyllä aloitettiin suunnittelemaan Mielellään-hankkeiden yhteistä Skotlannin matkaa Tutustumismatkan teemana on sosiaalinen markkinointi ja se, miten sitä voidaan käyttää mielenterveyttä edistävien hankkeiden tukena. Tutustumismatkan eteenpäin viemisestä on vastannut Sonja Maununaho. Kehittämistyö Ryhmätoiminnan kehittäminen: Seniori Hyvinvointitreenit Hyvinvointitreenit SMS -mallista on edelleen kehitetty ikäihmisille suunnattua Seniori Hyvinvointitreenit työmuotoa, jota voidaan levittää ja juurruttaa myös muihin järjestöihin. Nimeä mietittiin pitkään ja päädyttiin tietoisesti ko. kirjoitusmuotoon. Seniori Hyvinvointitreenien kehittämisestä on vastannut Hansen. Vuoden 2014 aikana toteutui kaksi Seniori Hyvinvointitreenit ryhmää. Toinen ryhmä toteutui yhteistyökumppaneiden Valli ry:n ja Mereon (ent. VPTY) Etsivä Mieli- hankkeiden kanssa Espoon Omenatarhan palvelutalossa. Ryhmään kutsuttiin mukaan Matinkylän alueen ja palvelutalon asukkaita, vapaaehtoisia sekä palvelutalon työntekijöitä. Ryhmä käynnistyi loppuvuodesta 2013 ja mukaan ilmoittautui kolme palvelutalon asukasta, yksi työntekijä ja kahdeksan vapaaehtoista. Näistä kymmenen oli naista ja kaksi miestä. Ryhmässä oli kaksi alle 65-vuotiasta, kahdeksan alle 72-vuotiasta sekä kaksi alle 85-vuotiasta. Näistä työssä käyviä oli yksi ja loput olivat eläkkeellä. Kokoontumiskertoja oli yhteensä kuusi kappaletta, joista vuonna 2014 viisi. Ryhmän ohjaajina toimivat Miraklen, Etsivä Mielen ja Etsiväpiirin projektisuunnittelijoita. Ryhmässä kehitettiin toiminnallinen, mielen taitoja ja ryhmähenkeä vahvistava Hyvän Mielen Kapsäkki-peli.

3 3 (9) Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran vapaaehtoisten kanssa toteutettiin Tuusulan alueen ikäihmisille suunnattu Seniori Hyvinvointitreenit. Ryhmässä testattiin uusia mielen hyvinvointia vahvistavia menetelmiä ja kerättiin niistä palautetta. Tämä ryhmä osallistui myös Eloisa Ikä ohjelman tutkimukseen. Ryhmässä oli kolmetoista naista ja kaksi miestä. Alle vuotiaita oli kaksitoista ja yli 75 -vuotiaita kolme. Kaikki osallistujat sekä kolme vapaaehtoista ohjaajaa olivat eläkeläisiä, joiden lisäksi yksi ohjaaja oli Miraklen projektisuunnittelija (Hansen). Ryhmässä kehitettiin mm. Nojatuolimatka-menetelmää, jossa yhdessä etsitään hyvää mieltä ja osallisuutta vahvistavia asioita internetistä. Ryhmän kanssa testattiin Myönteisen muistelun korttien kysymyksiä. Ryhmistä on kerätty ja saatu palautetta: Monipuolinen toisistaan poikkeava sisältö. Tuli aivan uusia kokemuksia ja uusia tulokulmia tuttuihin asioihin. Matala kynnys osallistua, jokainen pääsi mukaan. Ohjelma pitänyt hereillä ja aktiivisena. Internet on kiva uusi tapa kokoontua yhteen. Keskusteleva tapa viedä ohjelmaa eteenpäin ja kehittää toimintaa. Toiminnallisuus on hyvä juttu. Mielikuvituksen käyttö toteutuksessa. Aion ohjata keskustelukerhoa treenien teemojen pohjalta. Itseohjautuva ryhmätoiminta Itseohjautuva Hyvän mielen ryhmä kokoontui syksyn 2013 kolmen kerran sekä kevään suunnittelukerran jälkeen helmi-huhtikuussa yhteensä 6 kertaa, 2 x kk. Kahdessa tapaamisessa oli läsnä täydet kymmenen henkilöä, kahdessa kahdeksan ja kahdessa yhdeksän. Poissaolot johtuivat sairaudesta ja matkoista. Ryhmäläisiltä kysyttiin ryhmän käynnistyessä syksyllä 2013 koetusta hyvinvoinnista ja ryhmän päättyessä huhtikuussa 2014 samat kysymykset toistettiin. Lisäksi ryhmäläiset täyttivät huhtikuussa lyhyen palautekyselyn. Ryhmän viimeisellä kokoontumiskerralla käytiin myös palautekeskustelu. puolitoista kuukautta ryhmän päättymisen jälkeen ryhmäläiset vastasivat vielä lyhyeen kyselyyn jälkikäteisnäkemyksistä. Enimmäkseen palaute on ollut myönteistä. Osallistujat kokivat, että ryhmään osallistuminen on tuonut voimavaroja. Keskustelut ja harjoitteet ovat olleet hyödyllisiä. Ryhmäläisten arviot hajaantuivat siitä, onko ryhmään osallistuminen loppujen lopuksi lisännyt hyvinvointia. Palautekeskustelussa huhtikuussa todettiin yleisesti, että ryhmän koko (10 henkilöä) oli liian suuri, ja että se vaikutti ryhmän toimintaan sitä hankaloittaen. Itseohjautuvasta ryhmästä on vastannut Haarni. Kriisityö Pitkien pohdintojen jälkeen päädyttiin aloittamaan jalkautuvan kriisityön malli yhdessä Tampereen kriisikeskus Osviitan kanssa. Heillä oli jo ennakkoon suunnitelmia, millaista ikäihmisten kanssa tehtävä työ voisi olla. Tampereelta löytyi myös helposti yhteistyökumppani, Tampereen

4 4 (9) Kaupunkilähetyksen sekä Tampereen Palvelutaloyhdistyksen Likioma-hanke, joka toimii Härmälän alueella. Kumppanuuden myötä myös Miraklen ja Osviitan jalkautuva työ rajautuu Härmälän alueelle. Mahdollisuuksien mukaan voidaan ottaa asiakkaita myös muualta. Työ alkoi 1.10, jolloin työntekijänä aloitti Päivi Kreivi. Ensimmäiset kaksi kuukautta olivat projektin käynnistämistä, verkostoihin tutustumista ja työmuodon markkinointia. Asiakkuuksia ei ensimmäisinä kuukausina juuri tullut, mutta tätä kirjoittaessa tiedetään, että niitä alkoi tulla tammikuussa. Kriisityön tuloksia tullaan esittelemään syksyn 2015 seminaareissa ja se raportoidaan vuoden 2016 alkuun mennessä. Yhteistyökoulutukset Helmikuussa jatkettiin TunneMieli hankkeen kanssa yhteistyötä Raumalla ja ohjattiin Mielenterveyden ensiapu 2 koulutus (Viljanen). Kurssilaisia oli kuusitoista, joista kaksitoista oli naisia ja neljä miestä. Kaikki osallistujat olivat yli 65-vuotiaita ja eläkeläisiä. Syyskuussa järjestettiin MTEA 1 koulutus Mielellään ja Eloisa ikä -verkostolle. Suuri osa verkostoista osallistuneista on käynyt ohjaajakoulutuksen, joten MTEA leviää muihin ikäihmisten kanssa toimiviin järjestöihin Miraklen materiaalien kera. Vuoden 2014 aikana pilotoitiin Mielellään yhteistyöverkoston kanssa kaksipäiväinen Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajakoulutus. Koulutuksen tavoitteena oli juurruttaa ryhmämallia Mielellään hankkeiden vapaaehtoisille sekä ikäihmisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Kouluttajina oli myös Mielenterveysseuran ikäihmisten Hyvinvointitreenejä ohjaavia vapaaehtoisia. Koulutukseen osallistui kaikista järjestöistä yhteensä 26 henkilöä, joista 23 naisia ja 3 miehiä. Sekä alle 65-vuotiaita ja alle 79-vuotiaita oli molempia 13. Näistä eläkkeellä oli 17. Kouluttajina oli Mielellään hankkeiden ja Eläkeliiton TunneMusiikki-hankkeen projektityöntekijöitä. Koulutuksen palaute (vastausprosentti 86 %.) oli pääosin myönteistä. Koulutetuista on xx määrä ilmoittanut aloittavansa ryhmän. Haasteena onkin se, miten saada käynnistymään uusia ryhmiä. Koulutuksiin tullaan mielellään, mutta ryhmän aloittaminen näyttää olevan vaikeaa, varsinkin sellaisille, joille ryhmän ohjaaminen ei ole ennestään tuttua. Mallien kuvaukset ja materiaalit Alkuvuodesta julkaistiin valokuvallinen Ikä ja mielen hyvinvointi esite Hyvä mieli vanhetessa esitteen rinnalle. Tarkoituksena on ollut kerätä palautetta siitä, kumpi toimii paremmin valokuvallinen vai piirroskuvallinen esite. Sisältö on sama. Eri tilaisuuksissa on testattu esitteitä ja noin 200 palautteen perusteella voidaan sanoa, että piirroskuvista pidetään enemmän, vaikka osa pitää niitä lapsellisina. Tarve valokuvalliselle esitteelle tuli itseohjautuvasta ryhmästä ja muutamilta muilta eläkeläisiltä.

5 5 (9) Kesällä valmistui tausta-aineisto Ikääntyvä mieli. Mielen hyvinvointia vanhetessa. I. Haarni (toim.). Teos vastaa hankesuunnitelmassa esitettyä kartoitusta ja sitä kirjoittivat Haarnin lisäksi myös Viljanen ja Hansen. Se sisältää kirjallisuuskatsauksen, kyselyn eläkeläisiltä mielen hyvinvoinnista ja kokemuksia jo tehdystä kehittämistyöstä. Tämän lisäksi alkukeväästä työstettiin Mielenterveysseuran tulevaa strategiaa varten paperia Ikääntyvien ihmisten mielenterveyden edistäminen 2.0, (Haarni, Viljanen ja Hansen). Vuoden loppuun mennessä saatiin valmiiksi Seniori Hyvinvointitreenien ryhmän ohjaajille suunnatun oppaan käsikirjoitus, josta pyydettiin palaute ohjaajakoulutukseen osallistuneilta sekä ikäihmisten Hyvinvointitreenejä ohjanneilta vapaaehtoisilta. Palautteen perusteella opasta vielä muokataan ja se ilmestyy maaliskuussa Ohjaajakoulutuksen ja oppaan tueksi kehitettiin palvelumuotoilemalla Myönteisen muistelun kortit, joiden tarkoituksena on vahvistaa mielen hyvinvointia nostamalla muistelun kautta esiin henkilön vahvuuksia, myönteisiä kokemuksia ja selviytymiskeinoja koko elämänkulun varrelta. Kortteja on testattu sekä ryhmätyöskentelyssä että yksilötyöskentelyssä hyvin kokemuksin. Kortteja on tilattu paikallisseuroihin ja eri yhteistyökumppaneille erilaisiin ikäihmisten ryhmätoimintoihin, vapaaehtoisten työnohjauksiin ja palaute on ollut myönteistä. Loppuvuodesta saatiin valmiiksi käännös ja taitto kirjasta S. Rolfner Suvanto Mellan äldreomsorg och psykiatri om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa. Vanhustyön ja psykiatrian välimaastossa ilmestyy helmikuussa Miraklen projektihenkilöstö osallistui Tukholmassa pidettyyn seminaariin Nordiskt Forum Äldre & Psykisk (O)Hälsa- förebyggande insatser, depression och suicid!, jonne Rolfner Suvanto kutsui Miraklen. Viestintä Mirakle viestintä on keskittynyt kaksien messujen ja muutaman tapahtuman ympärille. Sen lisäksi oli yksittäisiä kirjoituksia ja muutama tiedotekirje verkostoille. Suomen Mielenterveysseuralla ja Yle Radio Puheella oli koko kevään kestävä Lanttulataamo suora ohjelmasarja, jossa puhuttiin mielenterveyden edistämisestä eri näkökulmista Viljanen oli puhumassa ikäihmisten mielenterveyden edistämisestä. Ohjelma oli tunnin mittainen ja se oli kuultavissa myöhemmin Yle Areenasta. Miraklessa on käytetty samaa graafikkoa ja kuvittajaa tarkoituksella koko hankkeen ajan. Graafikot kilpailutettiin alussa ja voittaneen kautta löydettiin kuvittaja. Kuvitusta on testattu erilaisissa ryhmissä ja keskusteluissa Miraklen keskeisen palvelumuotoilu ja yhteiskehittämisen idean

6 6 (9) mukaisesti. Kuvista on saatu hyvin palautetta ja mm. esitteitä ja muita materiaaleja on voitu muokata palautteen mukaan. Hanke osallistui Mielellään-hankeyhteistyönä Tehy:n järjestämille Vanhustyön vastuunkantajat messuille Koulutustapahtumaan osallistui noin 600 henkilöä ja osastolla kävi paljon ihmisiä, mikä näkyi noin 240 korttina, joita voitiin laittaa Hyvän mielen puuhun. Puu valmistui juuri näille päiville. Toiset messut olivat joka toinen vuosi järjestettävät Hyvä Ikä messut Tampereella Tuollakin oltiin Mielellään-yhteistyönä. Sen lisäksi Mirakle oli mukana Eloisa ikä ohjelman kanssa teettämässä Taloustutkimuksella Eloisa mieli gallupia, jolla selvitettiin suomalaisten asennoitumista ikäihmisten mielenterveyteen ja mielenterveyspalveluiden tarpeeseen. Gallup julkistettiin Hyvä ikä messuilla ja tilaisuudessa oli myös seminaari. Mirakle oli myös mukana Mielenterveysmessuilla Helsingissä Mielenterveysseuran messuosastolla. Miraklella oli info-luento messujen yhteydessä. Kuvassa Mielellään messuosastolla ovat Vanhus-ja lähimmäispalvelun liitosta Anu Kuikka ja Eläkeliitosta Tarja Levo. Mirakle järjesti yhteistyössä kaksi Hyvän mielen päivää. Jyväskylän Paviljongissa oli tapahtuma vapaaehtoisille klo 12-15, pääpuhujana lääkäri Risto Laitila. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri, GeroCenterin, Jyväskylän seurakunnan ja Eläkeliiton kanssa. Paikalla oli noin 130 henkilöä. Tilaisuus käsitteli vapaaehtoisten jaksamista ja vapaaehtoistoiminnan rajoja. Tilaisuuteen liittyen lähetettiin myös tiedote, jossa painotettiin näitä asioita, mutta on vaikeaa sanoa, miten tiedote meni läpi, koska sen kaltaista viestinnän seurantaa ei ole. Toinen tapahtuma järjestettiin klo Kajaanin Kaukametsän salissa, jossa pääpuhujana oli Pirkko Lahti. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Eläkeliiton, Kainuun Mielenterveysseuran ja Kajaanin vanhusneuvoston kanssa ja paikalle ilmaantui mahtavat 550 henkilöä! Tilaisuudesta ja ikäihmisten mielen hyvinvoinnista oli juttu Kainuun Sanomissa.

7 7 (9) Miraklella on kaksi tapaa tavoittaa verkostoja. Perinteinen sähköpostitse lähetettävä tiedotekirje ja FB-sivustot, joilla oli vuoden 2014 loppuun mennessä 175 tykkääjää. Tiedotekirjeen saajia on noin 250 ja se lähetettiin kuluneen vuonna kaksi kertaa, vaikka tavoitteena oli 3-4. Näiden lisäksi käytetään myös Mielenterveysseuran viestintäkanavia, jotka leviävät paljon laajemmalle. Hankkeen esittely kahdessa kansainvälisessä konferenssissa posterilla voidaan laskea myös viestinnäksi alan toimijoiden ja tutkijoiden keskuudessa posteria esiteltiin Göteborgin pohjoismaisilla gerontologiapäivillä, joilla on aina valtavan suuri osallistujamäärä (noin 800). Toinen posteriesitys oli Lontoossa, maailman mielenterveyden edistämisen konferenssissa Syksyllä aloitettiin suunnittelemaan Mielellään verkoston yhteistä seminaarikiertuetta, joka toteutetaan syksyllä 2015 ja keväällä Seminaarien tarkoituksena on esitellä hankkeissa kehitettyjä työmuotoja ja materiaaleja sekä levittää niitä eteenpäin. Seminaareilla pyritään saamaan myös paikallista julkisuutta ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tärkeydelle. Maija Hansen kirjoitti pyynnöstä Turun Kaupunkilähetys ry:n lehteen Tukenasi 1/2014 jutun Mielenterveys on voimavara ikääntyessä.

8 8 (9) Sosiaali- ja Terveystyö lehdessä oli marraskuussa juttu Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville, johon haastateltiin Maria Viljasta asiantuntijana. Verkostot Miraklen keskeisimmät verkostot ovat Mielellään hankkeet ja Eloisan iän -ohjelma. Muutamien Eloisan hankkeiden kanssa on tehty enemmän yhteistyötä kuin toisten. Turun Kaupunkilähetyksen Ikätuki-hankkeelle on tarjottu vapaaehtoisten työnohjausta (Hansen) ja yksi Ikätuen työntekijöistä kouluttautuu Mielenterveysseuran vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutukseen ensimmäiseen moduuliin (tukiohjaajakoulutus). Tampereen Kaupunkilähetyksen ja Tampereen Vanhuspalveluliiton Likioma-hankkeen kanssa toteutetaan jalkautuvaa kriisityötä. Likioma on keskeisessä roolissa, kun tehdään etsivää asiakas- ja verkostotyötä. Miraklella on myös edustus SPR:n Täyttä elämää eläkkeellä hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen kanssa on myös suunniteltu heidän eläkkeelle jäämiseen suuntaavia valmennuksia mielen hyvinvoinnin osalta. SPR:n ystävätoiminnan kanssa on jatkettu koulutusyhteistyötä. Vapaaehtoisia käytiin kouluttamassa Keuruulla ja mukana oli puhumassa myös Eläkeliiton TunneMieli-hankeen ja paikallisen Mielenterveysseuran yhteisessä luontolähtöisessä toiminnassa mukana ollut vapaaehtoinen. Eloisan iän Mielen Liikuttajat verkostot ideoivat kansainvälistä onnellisuuspäivää ja Mirakle toteuttaa Espoon Isossa Omenassa Tapahtuma toteutetaan yhdessä Eläkeliiton eri hankkeiden, mm. Elämää käsillä ja TunneMieli hankkeiden kanssa. Myös Mielenterveysseuran omien paikallisseurojen kanssa on jatkettu yhteistyötä. Kainuussa järjestettiin siis tapahtuma ja Keuruun toimijoita pyydettiin mukaan em. koulutukseen. Keski- Uudenmaan Mielenterveysseuran kanssa on jatkettu Seniori Hyvinvointitreenien kehittämistä. Tampereen kriisikeskus Osviitan kanssa on jalkautuvan kriisityön kokeilu. Rovaniemen Mielenterveysseuran Neuvokkaassa käytiin tutustumassa ikäihmisten kanssa tehtävään vapaaehtoistoimintaan. Mielenterveysseuran kriisikeskusverkostolle on esitelty jalkautuvan työn mallia. Muutamissa eläkeläiskerhoissa on käyty sekä EKL:n isommassa hyvinvointipäivässä pitämässä alustus mielen hyvinvoinnista ikääntyessä. Miraklea pyydettiin puhumaan useampaan Julkisten ja hyvinvointialojen liiton, JHL:n koulutukseen. Heidän kolmessa (Tampere, Turku, Helsinki) paikallisessa sosiaali- ja terveysalan kehittämispäivässä on käyty puhumassa mielen hyvinvoinnista ikäihmisillä ja myös näiden kanssa työskentelevillä. Myös Kehitysvammaliiton ammattilaisille järjestämässä koulutuksessa käytiin puhumassa mielen hyvinvoinnin merkityksestä vanhetessa.

9 9 (9) Mirakle on ollut hyvin aktiivisesti mukana Mielenterveysseuran nettiuudistuksessa, jossa uusittiin täysin verkkosivut. Miraklen tekstien ja materiaalien lisäksi käytiin läpi kaikki ikäihmisiin kohdennettu materiaali kaikilta Mielenterveysseuraan liittyviltä sivuilta ja ne muokattiin sopiviksi ikäihmiset-sivuston alle sekä linkitettiin tarpeen mukaan myös muiden sivujen alle. Miraklensivujen yhteyteen tehtiin myös Mielellään alasivu, jossa on linkit kaikkiin kumppanihankkeisiin ja yhteisiin tuotoksiin. Mirakle on jatkanut osallistumista Sosiaali ja terveys ry:n Vanhusväestön hyvinvointi ja terveys (Vahva) työryhmässä. Lisäksi on osallistuttu EAPN (European Against Powerty Network) sosiaalipoliittisen ryhmään, joka tuotti julkaisun J. Sironen & U. Saastamoinen Köyhyys syitä ja seurauksia. Miraklesta on ollut myös edustus A-klinikkasäätiön koordinoiman Mielenterveys ja päihdetyön oppimisverkoston (Miepä osaa-verkosto) tapaamisissa. Arviointi Arvioinnista on laadittu erillinen arviointi- ja seurantasuunnitelma. Mirakle tiimi tekee systemaattisempaa itsearviointia pidemmissä suunnittelupäivissä noin kahdesti vuodessa. Toimintakertomuksia sekä RAY:n seurantaraportteja on voitu käyttää arvioimassa siitä, ovatko vuoden tavoitteet toteutuneet, sillä ko. dokumentteja työstetään yhdessä Mirakle-tiimin kanssa. Sosiaali- ja terveys ry:n (Soste) arviointipalvelu on ollut myös ulkoista arviointia tukemisen ja fasilitoinnin lisäksi. Ulkoinen arviointi on keskittynyt siihen, miten yhteistyön tavoitteet ovat toteutuneet ja millaisia tuotoksia hankkeet yhdessä ovat voineet tuottaa. Projektihenkilöstön arviointiaamupäiviä on ollut ja ja tämän lisäksi Sosten erityisasiantuntija Mervi Aalto- Kallio on esitellyt arvioinnin tuloksia Yhteistyöfoorumissa 7.5. ja Miraklen sisällöllisen kehittämistyön tueksi pyydettiin mentoriksi Vanhustyön keskusliitosta hankejohtaja, vanhempi tutkija Marja Saarenheimo, joka laajasti perehtynyt asiantuntija ikääntyneiden mielenterveystyössä. Hänen kanssaan työskentelimme vuoden 2013 loppuun. Vuonna 2014 Mirakle-tiimi on työskennellyt työnohjaaja Matti Alpolan kanssa, jolloin huomio on kiinnittynyt siihen, millaisia tuotoksia ja malleja Miraklessa työstetään.

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Tietoa, työvälineitä & toimintamalleja. ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville

Tietoa, työvälineitä & toimintamalleja. ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville Tietoa, työvälineitä & toimintamalleja ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville Ikääntyneiden mielenterveyden edistämiseen keskittyneeseen Mielellään-verkostoon kuuluvat Eläkeliitto, Eläkkeensaajien

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä 1. Tasa-arvoista yhteistyötä Lapin järjestöstrategia 2030 2. Lappilainen järjestökenttä 3. Kylätilat, järjestötalot/-keskukset Lapissa

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Henkilöstövalmennusten näkökulma 25.9.2014 / Tiina Kuru Henkilöstön näkökulma Työyhteisön jäsenten osallistuminen kehittämistyöhön on olennaista

Lisätiedot

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa.

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa. Väliraportti Väliraportti on osa vuosiselvitystä. Raportti tehdään tällä lomakkeella, ja se koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, jonka tiedot

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

- Muun muassa Ilka Haarni: Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa. Gaudeamus,

- Muun muassa Ilka Haarni: Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa. Gaudeamus, Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Ilka Haarni 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTT, dosentti, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä/konsultti 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Muun

Lisätiedot

Työuran uurtaja-valmennuksen käyttö TEM - hallinnonalan organisaatiomuutoksissa

Työuran uurtaja-valmennuksen käyttö TEM - hallinnonalan organisaatiomuutoksissa Työuran uurtaja-valmennuksen käyttö TEM - hallinnonalan organisaatiomuutoksissa Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksissa ELDERS kansallinen seminaari Työterveyslaitos/Helsinki 1.9.21 Irma Hiltunen/TEM

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus #yhdistysverkosto

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus  #yhdistysverkosto Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Päätös 8.3.2016 @yverkosto @smlinnemaki #yhdistysverkosto Vapaaehtoistoiminnan messut Kiertelyä ja jutustelua, yhteystietojen vaihtamista ja jatkosuunnitelmien tekoa.

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Marja-Liisa Nevala Aijjoos-kumppanuushanke Kampa III -seminaari Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki 25.10.2011, Kokkola Aijjoos-kumppanuushanke

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyneillä

Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyneillä Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyneillä Maria Viljanen, projektipäällikkö Mirakle - mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyessä hanke Vanhustyö 10.2.2015, Finlandia-talo Suomessa toimivat mielenterveysjärjestöt

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2016 Sanna Myllymäki Toteutuksesta Kysely toteutettiin lomakehaastatteluna festivaalialueella 28-29.5.2016 Kyselylomake jaettiin kaikille festivaalin

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka!

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! Paraneeko vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy? Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura ry Euroopassa Noin 80 miljoonalla ihmisellä on jonkinasteinen vamma

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke

Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke Hankkeen taustaa Luonnossa liikkuminen ja toimiminen ovat herättäneet yhä enemmän kiinnostusta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus KOULUTUSKIRJE LSSAVI / 05.12.01/5.9.2013 OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus Arvoisa vastaanottaja Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 Kainuun kehittämisosio Saara Pikkarainen, projektipäällikkö

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia. Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja

Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia. Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Pohjanmaa hanke 56 kuntaa, joissa suomenk, ruotsink. ja kaksikielisiä 11 seutukuntaa 3 sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Nuorisokongressi Anjala. Anu Gretschel, tutkija. KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la

Nuorisokongressi Anjala. Anu Gretschel, tutkija. KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la Nuorisokongressi 30.9-2.10.2016 Anjala Anu Gretschel, tutkija 1 KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la 1.10.2016 Ryhmiin jako kolme viiden hengen ryhmää (piirien sekoittaminen) 1. Palvelujen arviointi

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot