MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI"

Transkriptio

1 MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI Kilterin koulu Läsnä noin 80 asukasta sekä kaupungin viranhaltijoita Muistion kirjoittaja: Susanna Koskela, Myyrmäen aluekoordinaattori, Ohjelma Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus, Heidi Nygren Musiikkiesitys, trubaduuri Matti Kuronen Kaupunginjohtajan katsaus ja toimialojen edustajien esittely, Juhani Paajanen Kysymyksiä ja keskustelua, puheenjohtajana Antti Lindtman Tilaisuus päättyy Vastaajat: Juhani Paajanen, kaupunginjohtaja Antti Lindtman, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapani Mäkinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Martti Lipponen, apulaiskaupunginjohtaja (Keskushallinto) Jukka Peltomäki, apulaiskaupunginjohtaja (Maankäyttö ja ympäristö) Jukka T. Salminen, apulaiskaupunginjohtaja (Sosiaali- ja terveydenhuolto) Elina Lehto-Häggroth, apulaiskaupunginjohtaja (Sivistystoimi) Mika Savolainen, toimialajohtaja (Tilakeskus) Heidi Nygren, toimialajohtaja (Vapaa-aika ja asukasapalvelut) Kysymys: Kuinka Kilterinmäessä asuvien alle kouluikäisten lasten päivähoito on tarkoitettu toteutettavan tulevana vuonna? Miksi kaupunki ei ole ennakoinut kasvavaa päivähoitotarvetta esim. uudella yksiköllä? Ensi vuoden alusta valmistuu taas noin 70 uutta asuntoa ja tähän määrään luulisi mahtuvan myös muutama alle kouluikäinen. Eikö jo olemassa olevien päivähoitopalveluiden kapasiteetti ole pian täysi? Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth; v väestöennusteiden mukaan päivähoitoikäisen väestön arvioitiin vähenevän Myyrmäessä. Kokonaispäivähoitopaikkatarpeen ei tuolloin arvioitu lisääntyvän myöskään Kilterinmäen asuinalueen ja täydennysrakentamisen myötä. Tuolloin uskottiin voitavan tukeutua olemassa oleviin päivähoitopalveluihin Myyrmäen alueen vähenevien lapsimäärien vuoksi. v ennusteet muuttivat tilanteen merkittävällä tavalla. Päivähoitoikäisen väestön ei arvioitukaan vähenevän ja 2010 ennusteessa ennuste kasvusta oli jo aivan selvä.

2 Edellä mainitusta kehityskulusta johtuen päädyttiin v esittämään alueelle uutta 7-ryhmäistä päiväkotia. Esitys karsiutui kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Nyt ko. päiväkotia esitetään hankesuunnitelmaan vuodelle Myyrmäen päivähoidossa on kaikkein vaikein päivähoitotilanne juuri Myyrmäen asuinalueella, johon Kilterinmäen asuinaluekin kuuluu. Ratkaisua on haettu mm. Helsingin suunnalta ja kysytty mahdollisia vuokrattavia päivähoitotiloja Myyrmäen päivähoidon käyttöön tässä kuitenkaan onnistumatta. Tällä hetkellä kaikki Myyrmäen asuinalueen lapset eivät sovi oman asuinalueensa päivähoitoon, vaan Myyrmäessä asuville perheille on tarjottu päivähoitoa paitsi Vapaalasta (noin 20 lasta), myös Martinlaaksosta, Hämeenkylästä, Pähkinärinteestä ja Variston alueen päiväkodeissa. Uomarinteen koulun remontin 2. vaihe ajoittuu tämän hetkisen tiedon mukaan vuodelle 2014, jolloin varhaiskasvatus saa kahden esiopetusryhmän tilat. Aiemmin koululla oli päivähoidolla yhden lapsiryhmän tilat, joista jouduttiin luopumaan koulun remontin 1. vaiheessa. Myyrmäen lähes kaikki päiväkotitilat ovat perusparannuksen tarpeessa ja Myyrilän pk:n perusparannuksesta on luovuttu, kun alueelle saadaan lisätilaa. Vuodesta 2011 alkaen esitetään vuosittain hankesuunnitelmiin yhden päiväkodin perusparannuksesta. Väistötilaksi on suunniteltu paviljonkia vuonna Yhteenvetona voidaan todeta, että väestöennusteen muutoksen myötä on Myyrmäen alueen päivähoidon käyttöön esitetty lähivuosille uutta tilakapasiteettia: vuodelle 2011 väistötilaa paviljonkiratkaisuna ja edelleen uutta päiväkotia Myyrmäkeen vuodelle Sole Askola-Vehviläinen, varhaiskasvatuksen johtaja sekä varhaiskasvatuspäällikkö Leena Lindén lisäsivät vielä, että perhepäivähoidon kunnalliset perhepäivähoitajat eläköityvät. Kaupunki haluaa tukea perhepäivähoitajan ammattiin hakeutuneita ja on tehostanut heidän rekrytointiaan. Nyt ollaan tultu taitekohtaan ja yksityisiä perhepäivähoitajia on tullut markkinoille kun kunnallisia lisiä on nostettu. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt lähes puolet perhepäivähoitajista ovat yksityisiä perhepäivähoitajia. He ovat pääasiassa nuoria joilla on omiakin pieniä lapsia. Perhepäivähoitajia on saatu parhaiten rekrytoitua Itä-Vantaalla, mutta työtä jatketaan. Kysymys: Vihdintien varteen ja Postin talon lähettyville olisi hyvä saada "info/mainostoteemi" (mahdollisesti valaistu), johon olisi listattu Pähkinärinteen liikkeet/yrittäjät. Monet varsinkin Vihdintietä kulkevat eivät tiedä, että Pähkinärinteessä on mm. apteekki, posti, kukkakauppa, vaatekorjaamo, suolahuone, lääkäri, hammaslääkäri, K-Market, Siwa, R-kioski, tilitoimisto ym. Koska alue on kompakti, liikkeissä on helppo ja nopea asioida. Kuka asiassa on lupaviranomainen, mitä asian eteen voida tehdä?

3 Maankäytön ja ympäristön toimiala: Vihdintie on tiehallinnon ylläpitämä tie, joten opastetaulujen sijoittamisesta tielle vastaa tiehallinto. Tiehallinto on tehnyt periaatepäätöksen, ettei ostoskeskuksia opasteta. Mikäli mainostyyppisen opastetaulun sijoittaminen katualueelle sallittaisiin, nousisi yritys korostetusti esille ja tämä lisäisi opastepaineita muuallakin. Tällöin ajauduttaisiin helposti tilanteeseen, jossa hallitsematon viittamäärä on kyseenalainen niin luettavuuden, liikenneturvallisuuden kuin kaupunkikuvankin kannalta. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: ELY-keskus on lupaviranomainen. Kaupunki voi keskustella kussakin yksittäistapauksessa ko. tahon kanssa, mutta siellä ollaan hyvin pidättyväisiä asian suhteen. Lisäkommentti kysyjältä: Äänestäjät ja veronmaksajat eivät voi selvittää lupakiemuroita vaan me asukkaina velvoitamme kaupunkia ajamaan asiaa. Kysymys: Kun puhutaan että pääkaupunkiseudulla on tonttipula, niin miksi ei kaavoiteta enemmän, jolloin samalla voitaisiin vaikuttaa asuntojen hintatasoon. Ovatko rakennusmääräykset liian tiukkoja, voitaisiinko niistä joustamalla pystyä alentamaan rakennuskustannuksia? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Rakentamismääräykset ovat viime kädessä säädetty asukkaiden suojaksi. Normiviidakko joka voi tuntua byrokraattiselta suojelee kansalaisia. Rakentamisvolyymin liittyen, riittävällä asemakaavoituksella on vaikutusta asuntojen hintatasoon. Se mitä Vantaalla ollaan tehty, on että kaavoitamme ensinnäkin Marja-Vantaata joka on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun suurin yksittäinen aluerakentamisen kohde. Lisäksi on esim. Kaivokselan ja Myyrmäen täydennysrakentamiskaavoja. Täytyy myös muistaa että uudet rakennusalueet, esimerkiksi aiemmin mainittu Kilterin alue, synnyttävät palvelutarpeita johon yhteiskunnan on vastattava. Kysymys: Omakotitalouksissa asuvista vantaalaisista on pientaloasukkaita 25 prosenttia. Maksamme noin kolmanneksen kiinteistöveroa. Kiinteistöverot ovat korkeat. Miten siihen voitaisiin puuttua? Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen; Kiinteistövero on korkea Vantaalla. Se on yksi verotuksen muoto jolla palveluja tuotetaan, 10 % kaupungin saamista verotuloista tulee kiinteistöverosta. Verorasitus ei kuitenkaan ole Vantaalla suurempi kuin muissakaan kunnissa. Vantaalla on vanhoja isoja asuntoalueita ja niihin on kaavoitettu rakennusoikeutta paljon, jolloin kiinteistövero muodostuu korkeaksi ja kohtuuttomaksi. Vantaa-sopimus on se jota noudatetaan tällä valtuustokaudella, joten kiinteistöveroon ei ole tulossa helpotusta. Pääkaupunkiseudulla tonttien asuntokantojen arvo tulee nousemaan.

4 Kysymys: Mitä Vantaan kaupunki aikoo tehdä lentomelun vähentämiseksi alueella? Kiitoteiden käyttö ei ole melunhallinnan kannalta optimaalista, koska kolmoskiitotie on vajaakäytössä. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Tiettyjen lentoreittien käyttö on perusteltua turvallisuuden kannalta ja jos käytetään poikkeusreittejä ja kiitoteitä niin turvallisuus vaarantuu. Maankäytön ja ympäristön toimiala, ympäristökeskus: Vantaan kaupungin ympäristökeskus osallistuu aktiivisesti Helsinki-Vantaan lentokentän ympäristöluvan meluvalvontaan yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, jolle nykyisin kuuluu valvonnan päävastuu. Vaikka kenttä sijaitsee Vantaalla, lentokenttä on tyypillinen seudullinen valvontakohde, jolloin ympäristönsuojelulain mukaan valvonta kuuluu valtion aluehallintoon. Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja kaupunkisuunnittelu osallistuu myös Uudenmaan liiton "Seudulliseen melunseurantaryhmään", jossa käydään säännöllisesti läpi ajankohtaisia asioita liittyen pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan kuntien maankäytön suunnitelmiin, lentokenttään ja lentoliikenteeseen sekä Uudenmaan Liiton maakuntasuunnitelmiin. Syksyllä 2010 valmistunee vihdoin Helsinki-Vantaan kauan odotettu ympäristölupa. Luvan antaja on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tällöin Vantaan kaupunki tutustuu tarkkaan ympäristöluvan lupaehtoihin ja mikäli lupa ei tyydytä kaupungin päättäjiä, kaupunki saattaa valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Tässä luvassa käydään tarkkaan myös läpi kiitoteiden käyttötapoja. Fråga: Varför åsidosätts det svenska språket i Vanda? Varför bemöts inte de svenskspråkiga likvärdigt med de finskspråkiga? Varför ordnas t.ex. invånarforumen på finska då de borde hållas på Vanda stads båda officiella språk? Stadsdirektör Juhani Paajanen: I detta forum har alla möjlighet att använda sitt eget språk och vi svarar även naturligtvis på svenska. Jag hade själv endast 10 minuter tid för min tidigare presentation och eftersom jag antar att majoriteten vid detta forum är finskspråkiga så använde jag finska. Skulle min svenska vara bättre skulle jag naturligtvis ha använt båda språken. Stadsstyrelsens ordförande Tapani Mäkinen; I Vanda stad är det även allmän praxis att mötesspråket är finska men att frågor kan ställas och besvaras på svenska vid behov. Tilläggsfråga: Den egentliga frågan gällde bemötandet av de svenskspråkiga. Berättar man överhuvudtaget åt dem som rekryteras att dethär är en tvåspråkig stad och att det talas svenska här? Går jag t.ex. till ett infotillfälle vid hälsovårdscentralen så bemöts jag av en person som säger att han eller hon inte ens vet om att ett sådant här språkkrav finns.

5 Stadsdirektör Juhani Paajanen: Tyvärr är det så att vi nuförtiden har svårigheter med att rekrytera tjänstemän som kan svenska. På varje område finns det nog däremot personer som kan ge service på båda språken. Biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth: I dagvården och i skolan och vid biblioteken är vi nog tvåspråkiga och kan ge service både på finska och svenska. Vi ordnar även tillställningar på båda språken. Vi har dessutom skilda svenska enheter inom förvaltningen men vid behov använder vi alla svenska och det hör till vår praxis på området. Kysymys: Pyydän selvitystä siitä, miten asuinalueiden sisäisten katujen perusparannuksia suunnitellaan ja toteutetaan ja miten kuntalaiset voivat vaikuttaa suunnitelmiin. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Vanhojen asunalueiden katujen kunnossapito on haasteellinen. Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus käynnisti vuonna 2007 Omat kadut OK - hankkeen, jonka tavoitteena on saada rakennettua vanhojen asuinalueiden kadut kuntoon. Omat kadut Ok -hankkeessa vuorovaikutus asukkaiden kanssa on normaalia laajempaa. Maankäytön ja ympäristön toimiala, kuntatekniikka: Ennen katusuunnittelun aloittamista tiedotetaan katuun liittyvien kiinteistön omistajille tai haltijoille kirjeitse hankkeen käynnistämisestä. Kirjeessä ilmoitetaan arvioitu suunnitteluaika ja tehtävää hoitavat henkilöt yhteystietoineen. Suunnitteluun vaikuttavia seikkoja voi tällöin viestittää asiaa hoitaville henkilöille. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla sekä kyseisen alueen yhteispalvelupisteessä. Kuntalaisilla on mahdollisuus näin tutustua suunnitelmiin ja jättää niistä muistutuksia. Merkittävistä katukohteista pidetään myös yleisötilaisuuksia joista tiedotetaan kirjeitse kiinteistön omistajille ja haltijoille. Hankkeen ensimmäiseksi kohteeksi valittiin Viertolan alue vuonna Viertolaa seurasi seuraavana vuonna Itä-Hakkilan alue. Vuonna 2010 hankkeen kohdealueiden määrä kasvatettiin neljään ja tarkasteltaviksi alueiksi valittiin Asola, Kivistö, Matari ja Rekola. Resurssit eivät kuitenkaan riitä tähän toimintamalliin kaikissa Vantaan perusparannusta vaativissa kohteissa. Omat Kadut OK -hankkeen toiminnan tavoitteena on kohdentaa rajalliset resurssit järkevästi alueen katuverkoston kehittämisen kannalta tärkeisiin kohteisiin huomioiden nykyisten ja tulevien asukkaiden sekä ympäristön tarpeet tasapuolisesti. Omat kadut ok -hanke käynnistetään alueen asukkaille osoitetulla kyselyllä. Kyselyllä kerätään suunnitteluvaihetta varten tietoa alueen kaduista, kunnallistekniikasta ja katualueen ympäristöstä. Jatkokysymys: millä perusteella vanhat kohteet valitaan? Katupäällikkö Henry Westlin: Vapaalasta ei ole tällä hetkellä hanketta. Kohteet valitaan mm. liikenneturvallisuuden ja asukaspalautteen perusteella. Vuosittaisen rakentamisohjelman kokoaminen tapahtuu useiden perusteiden pohjalta. Kaupungin asuntotuotannon edellyttämät hankkeet, elin-

6 keinoelämän kanssa tehdyt sopimushankkeet, vanhojen rakennuskaavateiden rakentaminen asemakaavan mukaisiksi kaduiksi, kevyen liikenteen turvallisuuteen liittyvät hankkeet, vanhojen katujen saneeraaminen ja joukkoliikenteen tarpeisiin tulevat hankkeet muodostavat rungon vuotuiselle rakentamisohjelmalle. Lisäksi naapurikuntien ja valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet sisältyvät rakentamisohjelmaan. Vantaan keskustojen rakentaminen on yksi kaupungin strategisista tavoitteista. (Kysyjä oli tyytyväinen vastaukseen ja odottaa innolla yhteydenottoa Vapaalan omakotiyhdistykseen kaupungilta, jotta Vapaalankin kadut pääsisivät ok-hankkeeseen mukaan.) Kysymys: Seutula-Kiila-Lavanko alueen asukkaiden asumisviihtyisyys on pahasti häiriintynyt alueella olevan kokonaismelumäärän vuoksi. Asukkaiden asumisviihtyisyyttä häiritseviä tekijöitä ovat esim. Kuusakoski Oy Vantaan palvelupiste, Vantaan Vauhtikeskus, Hanskallion moottoripyöräalue, Seepsula, yhä lisääntyvä raskas liikenne, rakenteilla oleva logistiikkakeskus sekä suunnitteilla oleva Lemminkäisen asfalttiasema. Alueen teollisten toimintojen laajetessa alueen tarpeellinen lähivirkistysalue on kuihtunut olemattomiin. Monen asukkaan talouskaivojen antoisuus on huomattavasti vähentynyt, jopa loppunut. Kaivonäytteistä on löytynyt erilaisia liuottimia. Miten taataan alueen asukkaiden välttämätön vesihuolto? Miten alueen kokonaismelumäärää vähennetään? Onko tarkoituksenmukaista, että alueella on kaikkea tätä teollisuustoimintaa ja uuttakin tulossa? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Seutulan asumisviihtyvyyden uhkakuva ei ole niin synkkä kuin mitä kysyjä arvioi. Teollisuusalueiden suunnitteluperiaatteisiin kuuluu luontoarvojen säilyttäminen ja kaikkien teollisuushankkeiden suunnittelu tapahtuu määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Kysymys: a) Milloin saadaan lisää parkkipaikkoja Kaivokselaan? b) Kenelle kuuluu bussikatosten korjaus Kaivokselassa? c) Onko kaupunki valmis avustamaan vanhojen kerrostalojen hissien rakentamiskustannuksissa? a) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kaivoksela on ollut kaupungissa ensimmäisiä aluerakentamisen kohteita. Kaupunki ei ole suunnittelemassa uusia pysäköintialueita ja autopaikkojen toteuttaminen kuuluu taloyhtiöille. Kaivokselan kaupunkikuvaan kuuluu kadunvarsipysäköinti, mikä vähentää liikennenopeuksia. Kaavatarkastelussa katsotaan kuitenkin pysäköintimahdollisuuksia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen: On muistettava että autopaikkojen rakentaminen vastaa kustannuksiltaan entisaikojen asuntojen rakentamiskustannuksia. Rakennuttajat pyrkivät tehokkaaseen rakentamiseen ja minimoivat autopaikkojen rakentamista, kun taas asukkaat haluavat jopa lämpimiä autopaikkoja katoksineen sekä vieraspaikkoja. Maankäytön ja ympäristön toimiala, kuntatekniikan keskus: Kaupunki on laatinut Kaivokselan pysäköintisuunnitelman, jonka toteuttaminen tutkitaan Kaivokselan vireillä olevan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Autopaikkojen toteuttaminen kuuluu taloyhtiöille. Bussin kääntöpaikan eteläpuolel-

7 la Kaivosrinteenkujan mutkassa on rakentamaton pysäköintitontti, jonne auto-paikkoja voidaan rakentaa. Kaupunki ei ole rakentamassa Kaivokselaan lisää paikoitusalueita. b) Kuntatekniikan keskus: Bussikatokset ja niiden kunnossapito kuuluu joko HSL:lle tai kaupungin katujen ylläpidolle (kadunpito c) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kaupungilla on avustusohjelma hissittömille taloille. Vanhoissa, kolmikerroksisissa taloyhtiöissä ensimmäisen ja toisen kerroksen asukkaat eivät ole niin halukkaita ryhtymään jakamaan kustannuksia hissien rakentamisesta. Lisätietoja: Maankäytön ja ympäristön toimiala, rakennusvalvonta Kysymys: Mikä on Övre Nybackan kohtalo. Kaupunki aikoo myydä ainutlaatuisen vanhan talon ja pihapiirin. Eikö tulisi pitää kiinni kulttuuriarvoista ja myydä/vuokrata tilat tarkoituksenmukaiseen käyttöön? Kohtuullisella summalla löytyisi ehkä myös kumppani. Toimialajohtaja Mika Savolainen; Övre Nybackan myynti ei ole kaupungin suunnitelmissa, vaan sinne on haettu vuokralaista, joka voisi jatkaa käyttövuorojen myymistä osana liiketoimintaansa. Tällaista liiketoimintaa voisi olla esim. pitopalvelu. Sopivaa vuokralaista ei kuitenkaan ole vielä löytynyt. Asemakaavassa paikka on yleisten rakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö on säilytettävä (Y/s). Övre Nybackan rakennukset on asemakaavalla suojeltu. Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut on luopunut käyttövuorojen jakamisesta Övre Nybackaan. Lisäkysymys: Maatalousmuseota tulisi myös kehittää. Miten Vantaan kulttuuri-imagoa tullaan parantamaan? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Maamiesseura on ylläpitänyt ja tehnyt hyvää työtä maatalousmuseon eteen ja sen arvo tulee säilyttää. Kyseessä on mielenkiintoinen museo vierailtavaksi kaikille. Toimialajohtaja Heidi Nygren: Vantaan kaupunkijuhla on pääsemässä ehdolle Vantaan Sanomien vuoden kaupunkitekopalkinnoksi ja se olisikin hyvää nostetta Vantaan kulttuuri-imagolle. Kysymys: Raappavuorentien ja Martinlaaksontien risteys on ongelmallinen varsinkin ruuhkatilanteissa. Kyseessä on alamäkeen menevä tie jossa lisäksi mutka, ja heti sen jälkeen vielä risteys jossa paljon liikennettä. Tuleeko risteysaluetta helpottamaan liikennevalot tai liikenneympyrä jossain vaiheessa?

8 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Risteys syntynyt aikoinaan helpottamaan Varistoon jatkuva tietä. Suunnitelmissa ei ole liikennevaloja. Lisäkysymys: Miksi Kaivokselan alue on suojeltu? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Asemakaava on suojeltu, jotta alueen oman aikakauden leima säilyy. Kaivoksela on ensimmäisiä aluerakentamiskohteita ja vastaa ihanteellisesti oman aikakautensa asuntoaluetta. Lisäkysymys: Kehäradan valmistumisen jälkeenkin Pähkinärinteen/Hämeenkylän ja Tikkurilan välillä on oltava bussiyhteys ilman vaihtoa, sillä Kehärata ei helpota mitenkään esim. Jumboon/Flamingoon ja ruotsinkieliseen koulukeskukseen (Helsinge Tuusulanväylän vieressä) kulkemista. Lisäksi nykyisten Pähkinärinteen/Hämeenkylän ja Tikkurilan välisten suorien bussilinjojen 50 ja 55 varrella on paljon asutusta ja palveluita, johon Kehäradasta ei ole mitään apua. Miten käy bussiliikenteen kun kehärata valmistuu? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kehä III:n pysäkkiratkaisut tulevat kyllä huomioiduksi Hämeenlinnanväylän valmistuessa. Toimiva syöttöliikenne työpaikka-alueilta tullaan myös turvaamaan. Kysymys: Kaivokselan risteys Hämeenlinnanväylällä on ollut liikenteellisesti ongelmallinen jo pitkään. Kehä II liittymää eikä myöskään Kuninkaantammen alueen liittymää ole vielä moneen vuoteen. Mitä Vantaa aikoo tehdä, jotta Kaivokselan risteykseen saadaan toimiva ramppi Helsingin suunnasta tulevalle liikenteelle? Maankäytön ja ympäristön toimiala: Vantaan kaupunki on tehnyt asian edistämiseksi voitavansa. Kohteesta on laadittu tiesuunnitelma yhteistyössä ELY-keskuksen / Liikenneviraston kanssa. Toteuttaminen on kiinni ELY-keskuksesta. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kehä II:n ongelma on se, että se on äärimmäisen kallis ja sen rakentaminen edellyttää myös Kehä III:n remontin jatkumista. Hintalappu on 3 miljardia euroa. Kehä II:n toteuttaminen on vaikeassa tilanteessa ja jostakin on tingittävä mutta rakentamista mietitetään halvemmin ratkaisuin. Rakentamiseen liittyy kuitenkin tunnelihankkeita, joista ei voida luopua. esim. Kilterinmäen kohdalta tunnelissa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen: Kehä II:n suunnitelman täytyisi olla yhtenäinen ja syntyä seudun kuntien virkamiestyöryhmän esityksestä. Päätös rakentamisesta on politiikkojen käsissä. Kun virkamiehillä on yhtenäinen käsitys niin tällöin voidaan menestyä neuvotteluissa myös valtion kanssa.

9 Kysymys: (puheenjohtaja Antti Lindtman esitti ennakkoon tulleen kysymyksen) Mikä on tilanne Jokeri II suunnitelmien osalta? Helsinki ajaa asiaa kiivaasti, mikä on Vantaan rooli asiassa? On annettu ymmärtää että Vantaa jarruttaa projektia? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Länsi-Vantaan osalta asemakaava on kunnossa Jokeri II:ta varten. Parhaillaan suunnitellaan kääntöpaikkaa Raappavuorentien eteläpäähän. Myyrmäen terminaaliin Jokeri II:n liikenne ei mahdu. Vantaa on omalta osaltaan mukana Jokeri II - hankkeessa ja ei mitenkään jarruta projektia, mutta projekti on nähty Helsingissä kiireellisempänä. Kysymys: Myyrmäen asema on kamalassa kunnossa. Onko kaupunki miettinyt miten ilkivaltaa voitaisiin rajoittaa asemilla? Kysyjä ehdotti, ideaksi virkamiesjohdolle, että Myyrmäen asemalle tulisi nuorisokahvila tai vastaava "kaupunkilaisten oma olohuone". Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Tilakeskukselle kuuluu asemien ylläpito. Asemien saneeraussuunnitelmassa ei olla kuitenkaan päästy eteenpäin. Ratahallintokeskukselle taas kuuluu asemien peruskorjaus ja sitten kun rakenteet ovat kunnossa voidaan suunnitella saneerausta. Toimialajohtaja Mika Savolainen; Sosiaalinen kontrolli on aina positiivista ja olohuonetyyppinen ratkaisu kuulostaa hyvältä. Asemien hankesuunnitelma on hyväksytty ja kunnossapidossa tullaan huomioidaan virkistyskäyttö. Kysymys: (puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi ennakkoon tulleen kysymyksen) Minkälainen asema Martinlaaksolla on tulevaisuuden Vantaalla? Kehärata - onko Martinlaaksolla juna-asema? Aiotaanko Martinlaaksosta tehdä ei arvostettu asuinalue? Pyytöisin lyhyesti ranskalaisin viivoin luetteloa mitä on suunniteltu Martinlaakson osalta? Terveysaseman laboratoriopalvelut on jo siirretty Myyrmäkeen. Onko Martinlaaksosta tavoitteena tehdä huonosti hoidettu, ilman palveluita oleva rähjäinen asuinalue? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Martinlaakso tulee kokemaan renessanssin. Martinlaakson aseman yhteyteen rakennetaan liikekeskusta ja samaan yhteyteen liittyy myös Martinlaakson koulun ympäristön rakentaminen. Ostoskeskus Martinkeskukselle mietitään myös jonkinlaista ulkonäön kohotusta ja koko Martinlaakson vetovoimaisuus tulee paranemaan palvelujen tulemisen myötä. Lisäkysymys: Martinlaakson terveysasemalla ei ole enää laboratoriopalveluita, miksi ne on siirretty Myyrmäen terveysasemalle? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen; Huslab hoitaa keskitetysti Vantaan laboratoriopalveluita ja on usean vuoden ajan tehnyt keskittämissuunnitelmaa, joka on ollut heille kustannustehokasta sekä laatutekijä. Matka Martinlaaksosta Myyrmäkeen ei ole pitkä, n. 3 km.

10 Kysymys: Onko Vantaa ostanut kaunialan sotavammasairaalan ja koska sitä aletaan käyttämään Vantaan taholta? Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen; Kaunialan sotavammasairaala on ostettu vuonna Vantaalaisilla on siellä tällä hetkellä 40 potilaspaikkaa käytössä yhteensä 250:stä paikasta. Osakeenemmistö sairaalaosakeyhtiöstä joka nyt pyörittää sairaalan toimintaa, siirtyy Vantaalle 2018 ja viimeiset sotainvalidit hoidetaan sopimuksen mukaan sairaalassa vuonna Suunnitelmissa on merkittäviä peruskorjausinvestointeja. Hoitopaikkojen investointeja tehdään ja sairaalaan suunnitellaan erittäin raskaan dementian yksikköä. Lisäkysymys: Paljonko Vantaa saisi tuloja lisää veroäyrin nostolla, olisiko negatiivisia vaikutuksia esim. veronmaksajien kaikkoamisen muodossa? Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen: tuloja tulisi noin 36 milj. euroa. Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen: Seudun kaupungit ovat kilpailutilanteessa ja kyllä se Vantaan kilpailukykyä heikentäisi. Kysymys: Onko Pähkinärinteen ja Myyrmäen välille tulossa yhdistävää tietä? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; kyllä, Luhtitietä tullaan jatkamaan. Kysymys: Pähkinärinteeseen toivottaisiin asukastilaisuutta, jossa kerrotaan mitä suunnitelmia Vantaan kaupungilla on Pähkinärinteen alueen kehittämisen suhteen. Alueella on toiminut Lionsien ja Pähkinärinne-Seuran toimesta Pähkinäryhmä, jossa ollut mukana myös kaupungin virkamiehiä. Olisiko tämä mahdollista herättää henkiin ja saada asukasilta pienemmällä ja ei niin arvovaltaisella delegaatiolla kuin tänään? Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen; Kyllä, nämä asiat ovat niitä joita meidän virkamiehemme ovat täällä veronmaksajien rahoilla tekemässä. Kysymys: Kun Luhtitien jatketta ollaan rakentamassa, onko huomioitu Uomatien käyttäjien turvallisuus? Varsinkin pyöräilijät ja jalankulkijat? Alituksia ei käytetä ja suojatiet puuttuvat, myös liikenteenjakajat ovat mitättömiä? Louhelan aseman alikulkutunneliin ajavat ammattiautoilijat vaikka alikulkusillan korkeus ei riitä.

11 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Luhtitie tulee toteutumaan ja liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Autonkuljettajat eivät osaa arvioida sillan korkeutta. Katupäällikkö Henry Westlin: Uomatien ratasillan alitukset tullaan madaltamaan ja kaksi kiertoliittymää lähivuosien aikana kuuluu liityntäsuunnitelmaan. Kysymys: Miten on Luhtitien toteuttamisaikataulu ja miten se liittyy kehä II:een? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Luhtitien jatke toteutunee lähimmän viiden vuoden aikana. Muihin tiehankkeisiin liittyen pyritään kokonaisajatteluun. Kysymys: Mikä on Pähkinärinteen pysäköintialuekaavan tilanne? Apulaiskaupunginjohtaja Peltomäki ei osannut vastata kysymykseen koska ei tuntenut asian sisältöä tarpeeksi hyvin. Kysymys kirjattiin muistiin ja vastaus lisätään muistioon heti kun mahdollista. Kysymys: Miten kaupunki aikoo parantaa omaishoitajien asemaa? Vähän aikaa sitten kaikki irtisanottiin ja osa palkattiin takaisin pienimmällä summalla. Paljonko omaishoitajia on palkattu tänä vuonna Länsi-Vantaalle? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen; vanhusten omaishoitoon on panostettava enemmän. Määrärahoja ei kuitenkaan ole luvassa ja korotukset ovat hyvin pieniä. Palkattujen määrään en osaa vastata. Omaishoitosopimuksia tullaan kohdistamaan raskaammalle hoitopuolelle mahdollisimman paljon. Näitä alla olevia ennakkokysymyksiä ei käsitelty asukasfoorumissa: Kysymys: Rajatorppa\Vapaala on ollut rauhallista asuinaluetta, lukuunottamatta taloja Sahatie 1 ja 2. Millä oikeudella Sahatie 1:een rakennettiin Sininauhaliiton päihdeasuntola? Päihdeongelmaiset meluaa, kuseksii housut kintuissa ostoskeskukseen asti. Sahatie 2:n taloa korjataan hitaasti ja kalliisti veronmaksajien rahoilla jopa viikonloppuisin. Sininauhaliiton toimintaan on otettava Myllyhoito-ohjelma. Päihteet ja huumeet ja melu on torjuttava. Meluvallit, tiukka kuri ja kontrolli asukkaille. Emme hyväksy verorahojemme haaskausta näin vastuuttomasti. Terveisin naapurit. Rakennusvalvonta: Asemakaavassa kyse on asuinkerrostalojen korttelialueesta. Rakennusluvalla myönnettiin isojen asuntojen muuttaminen pienemmiksi, mikä oli asemakaavan puitteissa mahdollista. Asemakaavalla ei voi määrätä, kuka missäkin asunnossa saa asua. Rakennusluvalle ei ollut lain mukaista estettä.

12 Kysymys: Vetokannaksen uimapaikan parkkialuetta on rakennettu koko kesä, mutta varsinaista ruoppausta ei ole tehty. Onko kaupunki varannut riittävästi rahaa, niin että projekti jatkuu alueella keskeytyksettä työsuunnitelmien mukaan? Kuntatekniikan keskus: Ruoppaus seuraa ensi vuonna. Rahaakin on varattu kustannusarvion mukaisesti. Tämä on myös niitä tärkeitä kohteitamme, jotka on investointiohjelmassa priorisoitu korkealle. Vetokankaan virkistysalueen toteuttaminen on aloitettu tänä vuonna, mutta korkeiden kustannusten vuoksi kohteen valmistumiseen kuluu useampi vuosi Kysymys: Pähkinärinteeseen tarvitaan: Koirille aitaus, jossa on kaksi erillistä aluetta, yksi pienille ja toinen suurille koirille. Aitauksen olisi hyvä sijaita Lammaslammen länsireunalla. Kuntatekniikka: Palveluverkkosuunnitelman luonnosta tullaan käsittelemään aluetoimikunnassa Lammaslammen koira-aitauksesta tuli jo aiemmin yli 200 asukkaan allekirjoittama aloite, jossa toivottiin ao. koirapuistoa Lammaslammelle. Siksi palveluverkkosuunnitelman luonnokseen kirjattiin, että Lammaslammen vetovoimakohdetta kehitetään mm. uusimalla vanha laituri, kehittämällä kaakkoisosan puistoleikkipaikkaa monipuolisemmaksi toimintapuistoksi ja toteuttamalla koirapuisto. Kysymys: Pähkinärinteeseen tarvitaan: Pähkinärinteeseen skeittiramppi skeittailijoille: Hyvä, että on yksi yhteinen paikka. Lisää turvallisuutta, kun on oma alue (eikä kevyen liikenteen väylällä häiritsemässä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä) eikä häiritse esim. (useamman) talon asukkaita. Skeittirampin on hyvä olla palamattomasta materiaalista (, jotta sitä ei voida polttaa). Kuntatekniikan keskus: Tällä hetkellä Pähkinärinteeseen ei ole suunnitteilla skeittiramppia/- paikkaa. Lähin hyvä tasoinen skeittipaikka on Myyrmäen urheilupuistossa. Myyrmäkeä edelleen kehitetään lähivuosina Myyrmäen suuralueen tarpeisiin. Lähtökohtanamme skeittityöryhmässä on ollut, että satsaisimme jatkossa kullakin suuralueella monipuolisempiin ja hieman laadukkaampiin, urheilupuistojen yhteydessä sijaitseviin skeittipuistoihin. Tuolloinkin skeittipuistojen saavutettavuus on reilu 2 km. Tämä on Vantaalla etäisyys, jonka päässä tulevaisuudessa on myös toiminnallisempia puistoja. Kaksi kilometriä on vielä pyöräiltävissä tai mopoiltavissa, myös käveltävissä. Jos saavutettavuudeksi haluttaisiin esim. 500 m, johtaisi se tasapuolisuuden vuoksi samankaltaiseen verkostoon kuin tällä hetkellä on puistoleikkipaikkoja. Meillä ei ole oikein taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa jokaiselle asuinalueelle omaa skeittipaikkaa (asuinalueita noin 48 kpl). Linjaukseemme vaikuttavat muutkin tekijät: skeittipuistojen riittävä etäisyys asutuksesta(suositus 100 m kolahdusäänien välttämiseksi), aiheuttaa helposti sen, ettei asuinalueille niiden sisälle tällaisia skeittipaikkoja voi sijoittaa. Lisäksi skeittipuistojen puhtaanapito ja turvallisuuden tarkkailu (on lakisääteistä) onnistuu luontevimmin urheilualueista vastaavalla Liikuntapalvelulla.

13 Siksi Pähkinärinteeseen tai muullekaan ihan yksittäiselle asuinalueelle ei ole suunnitteilla skeittipaikkaa. Sen sijaan Myyrmäen urheilualueelle ollaan avaamassa uutta skeittipaikkaa ja Martinlaakson urheilukentän olevaa perusparannetaan. Nuorisopalvelut: Lisäksi nuorisopalveluilla on tarkoituksena tulevaisuudessa tehdä prosessikuvaus tavasta, millä mahdollistettaisiin kumppanuussopimuksella pienien paikallisten skeittipaikkojen rakentaminen kaupungin maalle. Skeittipaikat tehtäisiin saman tyylisellä sopimuksella kuin Pähkinärinteen Lammaslammen minigolfpaikka on toteutettu eräänlaisella kumppanuus-sopimuksella Lions Clubin ja Vantaan kaupungin välillä. Kysymys: Vantaanjoen länsirannan ulkoilutie Vaisalasta Ylästöntielle on saatu valmiiksi. Kiitos! Onko kaupungilla suunnitelmia jokirannan kävelytien jatkamiseksi Ylästöntien sillalta Vantaankoskelle asti? Kuntatekniikan keskus: Ilman muuta jatketaan reittiä Vantaankoskelle kunhan vaan kaavoitus etenee niin, että saadaan alueet lunastettua. Se on siitä kiinni. Nämä jokiranta-alueet ovat kaupungille tärkeitä. Jokirannan kävelytien jatkaminen Vantaankoskelle asti on tarkoitus toteuttaa, kun maanomistus ja rahoitus mahdollistavat rakentamisen. Tällä hetkellä alue on yksityistä maata. Kysymys: Myyrmäen alueen (Asemakaavamuutos nro ) täydennysrakentamisalueelta on löytynyt Vantaan Ympäristökeskuksen selvityksen mukaan varmoja merkkejä liito-oravien olemassaolosta alueella. Kaavoitusta tehtäessä tätä tietoa ei ole ollut. Saman alueen kautta on (Asemakaava nro , Varisto 11) mukaan suunniteltu Luhtitien jatkamista Varistosta Myyrmäkeen. KYSYMYS: Mitä muutoksia liito-oravien esiintyminen alueella aiheuttaa kerrostalojen ja Luhtitien jatkeen mahdollisille rakentamissuunnitelmille ko. alueelle, jotta ympäristönsuojelun lainsäädännölliset vaatimukset täyttyvät esim. suojeltavan alueen laajuuden osalta? Ympäristökeskus: Liito-oravan asuttama laajahko alue jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Kerrostaloja tullee rivi Raappavuorentien varteen sekä nykyiselle varastoalueelle. Luhtitien jatkeen toteutumiselle ei ole liito-oravaselvityksen mukaan estettä. Kysymys: Silvolan kaivokset edustavat Vantaan vanhinta teollisuutta ja ovat ainutlaatuinen teollinen rakennelma. Kaivos tarjoaa mahdollisuuksia vaikka kuinka hienolle nähtävyydelle 50 m syvien kuilujen ja satojen metrien käytävien muodossa. Kaivos on Museoviraston toimesta määrätty suojeltavaksi alueeksi, mutta Vantaa suunnittelee alueen pilkkomista tiealueeksi ja on jopa luopunut alueen ylläpidosta? Eikö kaupungin johto ymmärrä kulttuuriarvojen merkitystä? Maankäytön ja ympäristön toimiala: Silvolan kaivokset sijaitsevat yksityisellä maalla. Vantaan kaupungilla oli maanomistajan kanssa sopimus alueen kunnossapidosta, mutta sopimusta ei olla saatu

14 uusittua ja kaupunki ei voi huolehtia alueen ylläpidosta. Kaivoksela 4 -alueen yleiskaavoituksen yhteydessä on tutkittu kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja alueen katuyhteyden järjestämiseksi. Kaivosten ja Gruvan tilakeskuksen välistä kulkevasta vaihtoehdosta Museovirasto on lausunut, että vaihtoehto ei ole mahdollinen. Kysymys: Luoteis-Vantaan Riipilän alueeseen kohdistuu Lemminkäinen Infra oy:n jättimäiset avokivikaivossuunnitelmat. Alueen asukkaat vastustavat jyrkästi Lemminkäisen hanketta. Alueen asukkaiden ja yhdistysten laaja yhteistyöryhmä on jättänyt laajasti perustellun lausuntonsa ja mielipiteensä Lemminkäisen YVA selostuksesta Miten Vantaan kaupunki aikoo turvata alueen asukkaiden asumisviihtyvyyden, asumisturvallisuuden? Miten Vantaan kaupunki aikoo turvata, säilyttää alueen luonnossuojelualueet, laajan maakunnallisen viherkäytävän, ekologisen yhteyden, kiistattomat luontoarvot, alueen virkistyskäytön ja seudun muun potentiaalin? Vastaus: lisätään muistioon heti kun mahdollista

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Tervetuloa Vantaalle CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010 Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Vantaa Suomen neljänneksi suurin kaupunki Asukkaita (2009) ~ 195 400 Pinta-ala,

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 2.7.2012 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002179, Viertola Osa korttelia 63191. Suunnittelualue sijaitsee Viertolan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Kymppi-Moni hankkeen aloituskokous Tampere 30.11.2011 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 2010: 51 063 2020: 51 598 1. Mikä

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni hankkeen työpaja 16.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Paula Jääskeläinen kehitysinsinööri

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Marja Verkko 7.4.2015 ASUNTOMESSUALUE Viehättävä Vantaan Kivistö Asuntomessut_Vantaalla_2015_

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Kaava nro ak1084 Ketunkatu 2 ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan Kaupungin kaavoitus 10.4.2017 Suunnittelun kohde Suunnittelualue käsittää tontin 905-25-89-4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 KOIVUVAARANPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002360, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.1.2018 ASUINKERROSTALOJA RAAPPAVUORENTIELLE JA UOMATIELLE SEKÄ RAAPPAVUORENTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOKSET NRO 002049, 002156 JA 002329, MYYRMÄKI Kaavamuutosalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2018 VIHERTIE 44-46 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002337 Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan asemakaavamuutosta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE _ PORVOO Ölstens pohjoinen 31. KAUPUNGINOSA Korttelin 3206 tontti 3 ja korttelit 3218-3221 sekä katu- virkistys- ja erityisalueet Asemakaavan muutos koskee leikki

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Leena Manner Markkinointipäällikkö SRV 11.12.2013 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto, tuotanto ja logistiikka

Lisätiedot

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Esikaupungit 20X0 -seminaari, Helsinki Heikki Virkkunen, projektijohtaja Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 1. Täydennysrakentamisen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

1. Martinlaaksossa on hieno uusi ostari, mutta sen vieressä sijaitseva asema on huonossa kunnossa ja vaatisi pikaista kunnostusta.

1. Martinlaaksossa on hieno uusi ostari, mutta sen vieressä sijaitseva asema on huonossa kunnossa ja vaatisi pikaista kunnostusta. MUISTIO - MARTINLAAKSON ASUKASFOORUMI 17.4.2012 MERCURIA Kauppiaitten kauppaoppilaitos Läsnä noin 80 asukasta sekä kaupungin viranhaltijoita Muistion kirjoittaja: Ella Tanskanen, Myyrmäen aluekoordinaattori,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella projektinjohtaja Reijo Sandberg Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala www.vantaa.fi/marja-vantaa Marja- Vantaa city ASUNTOMESSUT 2015 KESKUSTA

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y 0186002-9 Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot