MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI"

Transkriptio

1 MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI Kilterin koulu Läsnä noin 80 asukasta sekä kaupungin viranhaltijoita Muistion kirjoittaja: Susanna Koskela, Myyrmäen aluekoordinaattori, Ohjelma Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus, Heidi Nygren Musiikkiesitys, trubaduuri Matti Kuronen Kaupunginjohtajan katsaus ja toimialojen edustajien esittely, Juhani Paajanen Kysymyksiä ja keskustelua, puheenjohtajana Antti Lindtman Tilaisuus päättyy Vastaajat: Juhani Paajanen, kaupunginjohtaja Antti Lindtman, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapani Mäkinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Martti Lipponen, apulaiskaupunginjohtaja (Keskushallinto) Jukka Peltomäki, apulaiskaupunginjohtaja (Maankäyttö ja ympäristö) Jukka T. Salminen, apulaiskaupunginjohtaja (Sosiaali- ja terveydenhuolto) Elina Lehto-Häggroth, apulaiskaupunginjohtaja (Sivistystoimi) Mika Savolainen, toimialajohtaja (Tilakeskus) Heidi Nygren, toimialajohtaja (Vapaa-aika ja asukasapalvelut) Kysymys: Kuinka Kilterinmäessä asuvien alle kouluikäisten lasten päivähoito on tarkoitettu toteutettavan tulevana vuonna? Miksi kaupunki ei ole ennakoinut kasvavaa päivähoitotarvetta esim. uudella yksiköllä? Ensi vuoden alusta valmistuu taas noin 70 uutta asuntoa ja tähän määrään luulisi mahtuvan myös muutama alle kouluikäinen. Eikö jo olemassa olevien päivähoitopalveluiden kapasiteetti ole pian täysi? Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth; v väestöennusteiden mukaan päivähoitoikäisen väestön arvioitiin vähenevän Myyrmäessä. Kokonaispäivähoitopaikkatarpeen ei tuolloin arvioitu lisääntyvän myöskään Kilterinmäen asuinalueen ja täydennysrakentamisen myötä. Tuolloin uskottiin voitavan tukeutua olemassa oleviin päivähoitopalveluihin Myyrmäen alueen vähenevien lapsimäärien vuoksi. v ennusteet muuttivat tilanteen merkittävällä tavalla. Päivähoitoikäisen väestön ei arvioitukaan vähenevän ja 2010 ennusteessa ennuste kasvusta oli jo aivan selvä.

2 Edellä mainitusta kehityskulusta johtuen päädyttiin v esittämään alueelle uutta 7-ryhmäistä päiväkotia. Esitys karsiutui kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Nyt ko. päiväkotia esitetään hankesuunnitelmaan vuodelle Myyrmäen päivähoidossa on kaikkein vaikein päivähoitotilanne juuri Myyrmäen asuinalueella, johon Kilterinmäen asuinaluekin kuuluu. Ratkaisua on haettu mm. Helsingin suunnalta ja kysytty mahdollisia vuokrattavia päivähoitotiloja Myyrmäen päivähoidon käyttöön tässä kuitenkaan onnistumatta. Tällä hetkellä kaikki Myyrmäen asuinalueen lapset eivät sovi oman asuinalueensa päivähoitoon, vaan Myyrmäessä asuville perheille on tarjottu päivähoitoa paitsi Vapaalasta (noin 20 lasta), myös Martinlaaksosta, Hämeenkylästä, Pähkinärinteestä ja Variston alueen päiväkodeissa. Uomarinteen koulun remontin 2. vaihe ajoittuu tämän hetkisen tiedon mukaan vuodelle 2014, jolloin varhaiskasvatus saa kahden esiopetusryhmän tilat. Aiemmin koululla oli päivähoidolla yhden lapsiryhmän tilat, joista jouduttiin luopumaan koulun remontin 1. vaiheessa. Myyrmäen lähes kaikki päiväkotitilat ovat perusparannuksen tarpeessa ja Myyrilän pk:n perusparannuksesta on luovuttu, kun alueelle saadaan lisätilaa. Vuodesta 2011 alkaen esitetään vuosittain hankesuunnitelmiin yhden päiväkodin perusparannuksesta. Väistötilaksi on suunniteltu paviljonkia vuonna Yhteenvetona voidaan todeta, että väestöennusteen muutoksen myötä on Myyrmäen alueen päivähoidon käyttöön esitetty lähivuosille uutta tilakapasiteettia: vuodelle 2011 väistötilaa paviljonkiratkaisuna ja edelleen uutta päiväkotia Myyrmäkeen vuodelle Sole Askola-Vehviläinen, varhaiskasvatuksen johtaja sekä varhaiskasvatuspäällikkö Leena Lindén lisäsivät vielä, että perhepäivähoidon kunnalliset perhepäivähoitajat eläköityvät. Kaupunki haluaa tukea perhepäivähoitajan ammattiin hakeutuneita ja on tehostanut heidän rekrytointiaan. Nyt ollaan tultu taitekohtaan ja yksityisiä perhepäivähoitajia on tullut markkinoille kun kunnallisia lisiä on nostettu. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt lähes puolet perhepäivähoitajista ovat yksityisiä perhepäivähoitajia. He ovat pääasiassa nuoria joilla on omiakin pieniä lapsia. Perhepäivähoitajia on saatu parhaiten rekrytoitua Itä-Vantaalla, mutta työtä jatketaan. Kysymys: Vihdintien varteen ja Postin talon lähettyville olisi hyvä saada "info/mainostoteemi" (mahdollisesti valaistu), johon olisi listattu Pähkinärinteen liikkeet/yrittäjät. Monet varsinkin Vihdintietä kulkevat eivät tiedä, että Pähkinärinteessä on mm. apteekki, posti, kukkakauppa, vaatekorjaamo, suolahuone, lääkäri, hammaslääkäri, K-Market, Siwa, R-kioski, tilitoimisto ym. Koska alue on kompakti, liikkeissä on helppo ja nopea asioida. Kuka asiassa on lupaviranomainen, mitä asian eteen voida tehdä?

3 Maankäytön ja ympäristön toimiala: Vihdintie on tiehallinnon ylläpitämä tie, joten opastetaulujen sijoittamisesta tielle vastaa tiehallinto. Tiehallinto on tehnyt periaatepäätöksen, ettei ostoskeskuksia opasteta. Mikäli mainostyyppisen opastetaulun sijoittaminen katualueelle sallittaisiin, nousisi yritys korostetusti esille ja tämä lisäisi opastepaineita muuallakin. Tällöin ajauduttaisiin helposti tilanteeseen, jossa hallitsematon viittamäärä on kyseenalainen niin luettavuuden, liikenneturvallisuuden kuin kaupunkikuvankin kannalta. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: ELY-keskus on lupaviranomainen. Kaupunki voi keskustella kussakin yksittäistapauksessa ko. tahon kanssa, mutta siellä ollaan hyvin pidättyväisiä asian suhteen. Lisäkommentti kysyjältä: Äänestäjät ja veronmaksajat eivät voi selvittää lupakiemuroita vaan me asukkaina velvoitamme kaupunkia ajamaan asiaa. Kysymys: Kun puhutaan että pääkaupunkiseudulla on tonttipula, niin miksi ei kaavoiteta enemmän, jolloin samalla voitaisiin vaikuttaa asuntojen hintatasoon. Ovatko rakennusmääräykset liian tiukkoja, voitaisiinko niistä joustamalla pystyä alentamaan rakennuskustannuksia? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Rakentamismääräykset ovat viime kädessä säädetty asukkaiden suojaksi. Normiviidakko joka voi tuntua byrokraattiselta suojelee kansalaisia. Rakentamisvolyymin liittyen, riittävällä asemakaavoituksella on vaikutusta asuntojen hintatasoon. Se mitä Vantaalla ollaan tehty, on että kaavoitamme ensinnäkin Marja-Vantaata joka on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun suurin yksittäinen aluerakentamisen kohde. Lisäksi on esim. Kaivokselan ja Myyrmäen täydennysrakentamiskaavoja. Täytyy myös muistaa että uudet rakennusalueet, esimerkiksi aiemmin mainittu Kilterin alue, synnyttävät palvelutarpeita johon yhteiskunnan on vastattava. Kysymys: Omakotitalouksissa asuvista vantaalaisista on pientaloasukkaita 25 prosenttia. Maksamme noin kolmanneksen kiinteistöveroa. Kiinteistöverot ovat korkeat. Miten siihen voitaisiin puuttua? Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen; Kiinteistövero on korkea Vantaalla. Se on yksi verotuksen muoto jolla palveluja tuotetaan, 10 % kaupungin saamista verotuloista tulee kiinteistöverosta. Verorasitus ei kuitenkaan ole Vantaalla suurempi kuin muissakaan kunnissa. Vantaalla on vanhoja isoja asuntoalueita ja niihin on kaavoitettu rakennusoikeutta paljon, jolloin kiinteistövero muodostuu korkeaksi ja kohtuuttomaksi. Vantaa-sopimus on se jota noudatetaan tällä valtuustokaudella, joten kiinteistöveroon ei ole tulossa helpotusta. Pääkaupunkiseudulla tonttien asuntokantojen arvo tulee nousemaan.

4 Kysymys: Mitä Vantaan kaupunki aikoo tehdä lentomelun vähentämiseksi alueella? Kiitoteiden käyttö ei ole melunhallinnan kannalta optimaalista, koska kolmoskiitotie on vajaakäytössä. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Tiettyjen lentoreittien käyttö on perusteltua turvallisuuden kannalta ja jos käytetään poikkeusreittejä ja kiitoteitä niin turvallisuus vaarantuu. Maankäytön ja ympäristön toimiala, ympäristökeskus: Vantaan kaupungin ympäristökeskus osallistuu aktiivisesti Helsinki-Vantaan lentokentän ympäristöluvan meluvalvontaan yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, jolle nykyisin kuuluu valvonnan päävastuu. Vaikka kenttä sijaitsee Vantaalla, lentokenttä on tyypillinen seudullinen valvontakohde, jolloin ympäristönsuojelulain mukaan valvonta kuuluu valtion aluehallintoon. Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja kaupunkisuunnittelu osallistuu myös Uudenmaan liiton "Seudulliseen melunseurantaryhmään", jossa käydään säännöllisesti läpi ajankohtaisia asioita liittyen pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan kuntien maankäytön suunnitelmiin, lentokenttään ja lentoliikenteeseen sekä Uudenmaan Liiton maakuntasuunnitelmiin. Syksyllä 2010 valmistunee vihdoin Helsinki-Vantaan kauan odotettu ympäristölupa. Luvan antaja on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tällöin Vantaan kaupunki tutustuu tarkkaan ympäristöluvan lupaehtoihin ja mikäli lupa ei tyydytä kaupungin päättäjiä, kaupunki saattaa valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Tässä luvassa käydään tarkkaan myös läpi kiitoteiden käyttötapoja. Fråga: Varför åsidosätts det svenska språket i Vanda? Varför bemöts inte de svenskspråkiga likvärdigt med de finskspråkiga? Varför ordnas t.ex. invånarforumen på finska då de borde hållas på Vanda stads båda officiella språk? Stadsdirektör Juhani Paajanen: I detta forum har alla möjlighet att använda sitt eget språk och vi svarar även naturligtvis på svenska. Jag hade själv endast 10 minuter tid för min tidigare presentation och eftersom jag antar att majoriteten vid detta forum är finskspråkiga så använde jag finska. Skulle min svenska vara bättre skulle jag naturligtvis ha använt båda språken. Stadsstyrelsens ordförande Tapani Mäkinen; I Vanda stad är det även allmän praxis att mötesspråket är finska men att frågor kan ställas och besvaras på svenska vid behov. Tilläggsfråga: Den egentliga frågan gällde bemötandet av de svenskspråkiga. Berättar man överhuvudtaget åt dem som rekryteras att dethär är en tvåspråkig stad och att det talas svenska här? Går jag t.ex. till ett infotillfälle vid hälsovårdscentralen så bemöts jag av en person som säger att han eller hon inte ens vet om att ett sådant här språkkrav finns.

5 Stadsdirektör Juhani Paajanen: Tyvärr är det så att vi nuförtiden har svårigheter med att rekrytera tjänstemän som kan svenska. På varje område finns det nog däremot personer som kan ge service på båda språken. Biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth: I dagvården och i skolan och vid biblioteken är vi nog tvåspråkiga och kan ge service både på finska och svenska. Vi ordnar även tillställningar på båda språken. Vi har dessutom skilda svenska enheter inom förvaltningen men vid behov använder vi alla svenska och det hör till vår praxis på området. Kysymys: Pyydän selvitystä siitä, miten asuinalueiden sisäisten katujen perusparannuksia suunnitellaan ja toteutetaan ja miten kuntalaiset voivat vaikuttaa suunnitelmiin. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Vanhojen asunalueiden katujen kunnossapito on haasteellinen. Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus käynnisti vuonna 2007 Omat kadut OK - hankkeen, jonka tavoitteena on saada rakennettua vanhojen asuinalueiden kadut kuntoon. Omat kadut Ok -hankkeessa vuorovaikutus asukkaiden kanssa on normaalia laajempaa. Maankäytön ja ympäristön toimiala, kuntatekniikka: Ennen katusuunnittelun aloittamista tiedotetaan katuun liittyvien kiinteistön omistajille tai haltijoille kirjeitse hankkeen käynnistämisestä. Kirjeessä ilmoitetaan arvioitu suunnitteluaika ja tehtävää hoitavat henkilöt yhteystietoineen. Suunnitteluun vaikuttavia seikkoja voi tällöin viestittää asiaa hoitaville henkilöille. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla sekä kyseisen alueen yhteispalvelupisteessä. Kuntalaisilla on mahdollisuus näin tutustua suunnitelmiin ja jättää niistä muistutuksia. Merkittävistä katukohteista pidetään myös yleisötilaisuuksia joista tiedotetaan kirjeitse kiinteistön omistajille ja haltijoille. Hankkeen ensimmäiseksi kohteeksi valittiin Viertolan alue vuonna Viertolaa seurasi seuraavana vuonna Itä-Hakkilan alue. Vuonna 2010 hankkeen kohdealueiden määrä kasvatettiin neljään ja tarkasteltaviksi alueiksi valittiin Asola, Kivistö, Matari ja Rekola. Resurssit eivät kuitenkaan riitä tähän toimintamalliin kaikissa Vantaan perusparannusta vaativissa kohteissa. Omat Kadut OK -hankkeen toiminnan tavoitteena on kohdentaa rajalliset resurssit järkevästi alueen katuverkoston kehittämisen kannalta tärkeisiin kohteisiin huomioiden nykyisten ja tulevien asukkaiden sekä ympäristön tarpeet tasapuolisesti. Omat kadut ok -hanke käynnistetään alueen asukkaille osoitetulla kyselyllä. Kyselyllä kerätään suunnitteluvaihetta varten tietoa alueen kaduista, kunnallistekniikasta ja katualueen ympäristöstä. Jatkokysymys: millä perusteella vanhat kohteet valitaan? Katupäällikkö Henry Westlin: Vapaalasta ei ole tällä hetkellä hanketta. Kohteet valitaan mm. liikenneturvallisuuden ja asukaspalautteen perusteella. Vuosittaisen rakentamisohjelman kokoaminen tapahtuu useiden perusteiden pohjalta. Kaupungin asuntotuotannon edellyttämät hankkeet, elin-

6 keinoelämän kanssa tehdyt sopimushankkeet, vanhojen rakennuskaavateiden rakentaminen asemakaavan mukaisiksi kaduiksi, kevyen liikenteen turvallisuuteen liittyvät hankkeet, vanhojen katujen saneeraaminen ja joukkoliikenteen tarpeisiin tulevat hankkeet muodostavat rungon vuotuiselle rakentamisohjelmalle. Lisäksi naapurikuntien ja valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet sisältyvät rakentamisohjelmaan. Vantaan keskustojen rakentaminen on yksi kaupungin strategisista tavoitteista. (Kysyjä oli tyytyväinen vastaukseen ja odottaa innolla yhteydenottoa Vapaalan omakotiyhdistykseen kaupungilta, jotta Vapaalankin kadut pääsisivät ok-hankkeeseen mukaan.) Kysymys: Seutula-Kiila-Lavanko alueen asukkaiden asumisviihtyisyys on pahasti häiriintynyt alueella olevan kokonaismelumäärän vuoksi. Asukkaiden asumisviihtyisyyttä häiritseviä tekijöitä ovat esim. Kuusakoski Oy Vantaan palvelupiste, Vantaan Vauhtikeskus, Hanskallion moottoripyöräalue, Seepsula, yhä lisääntyvä raskas liikenne, rakenteilla oleva logistiikkakeskus sekä suunnitteilla oleva Lemminkäisen asfalttiasema. Alueen teollisten toimintojen laajetessa alueen tarpeellinen lähivirkistysalue on kuihtunut olemattomiin. Monen asukkaan talouskaivojen antoisuus on huomattavasti vähentynyt, jopa loppunut. Kaivonäytteistä on löytynyt erilaisia liuottimia. Miten taataan alueen asukkaiden välttämätön vesihuolto? Miten alueen kokonaismelumäärää vähennetään? Onko tarkoituksenmukaista, että alueella on kaikkea tätä teollisuustoimintaa ja uuttakin tulossa? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Seutulan asumisviihtyvyyden uhkakuva ei ole niin synkkä kuin mitä kysyjä arvioi. Teollisuusalueiden suunnitteluperiaatteisiin kuuluu luontoarvojen säilyttäminen ja kaikkien teollisuushankkeiden suunnittelu tapahtuu määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Kysymys: a) Milloin saadaan lisää parkkipaikkoja Kaivokselaan? b) Kenelle kuuluu bussikatosten korjaus Kaivokselassa? c) Onko kaupunki valmis avustamaan vanhojen kerrostalojen hissien rakentamiskustannuksissa? a) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kaivoksela on ollut kaupungissa ensimmäisiä aluerakentamisen kohteita. Kaupunki ei ole suunnittelemassa uusia pysäköintialueita ja autopaikkojen toteuttaminen kuuluu taloyhtiöille. Kaivokselan kaupunkikuvaan kuuluu kadunvarsipysäköinti, mikä vähentää liikennenopeuksia. Kaavatarkastelussa katsotaan kuitenkin pysäköintimahdollisuuksia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen: On muistettava että autopaikkojen rakentaminen vastaa kustannuksiltaan entisaikojen asuntojen rakentamiskustannuksia. Rakennuttajat pyrkivät tehokkaaseen rakentamiseen ja minimoivat autopaikkojen rakentamista, kun taas asukkaat haluavat jopa lämpimiä autopaikkoja katoksineen sekä vieraspaikkoja. Maankäytön ja ympäristön toimiala, kuntatekniikan keskus: Kaupunki on laatinut Kaivokselan pysäköintisuunnitelman, jonka toteuttaminen tutkitaan Kaivokselan vireillä olevan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Autopaikkojen toteuttaminen kuuluu taloyhtiöille. Bussin kääntöpaikan eteläpuolel-

7 la Kaivosrinteenkujan mutkassa on rakentamaton pysäköintitontti, jonne auto-paikkoja voidaan rakentaa. Kaupunki ei ole rakentamassa Kaivokselaan lisää paikoitusalueita. b) Kuntatekniikan keskus: Bussikatokset ja niiden kunnossapito kuuluu joko HSL:lle tai kaupungin katujen ylläpidolle (kadunpito c) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kaupungilla on avustusohjelma hissittömille taloille. Vanhoissa, kolmikerroksisissa taloyhtiöissä ensimmäisen ja toisen kerroksen asukkaat eivät ole niin halukkaita ryhtymään jakamaan kustannuksia hissien rakentamisesta. Lisätietoja: Maankäytön ja ympäristön toimiala, rakennusvalvonta Kysymys: Mikä on Övre Nybackan kohtalo. Kaupunki aikoo myydä ainutlaatuisen vanhan talon ja pihapiirin. Eikö tulisi pitää kiinni kulttuuriarvoista ja myydä/vuokrata tilat tarkoituksenmukaiseen käyttöön? Kohtuullisella summalla löytyisi ehkä myös kumppani. Toimialajohtaja Mika Savolainen; Övre Nybackan myynti ei ole kaupungin suunnitelmissa, vaan sinne on haettu vuokralaista, joka voisi jatkaa käyttövuorojen myymistä osana liiketoimintaansa. Tällaista liiketoimintaa voisi olla esim. pitopalvelu. Sopivaa vuokralaista ei kuitenkaan ole vielä löytynyt. Asemakaavassa paikka on yleisten rakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö on säilytettävä (Y/s). Övre Nybackan rakennukset on asemakaavalla suojeltu. Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut on luopunut käyttövuorojen jakamisesta Övre Nybackaan. Lisäkysymys: Maatalousmuseota tulisi myös kehittää. Miten Vantaan kulttuuri-imagoa tullaan parantamaan? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Maamiesseura on ylläpitänyt ja tehnyt hyvää työtä maatalousmuseon eteen ja sen arvo tulee säilyttää. Kyseessä on mielenkiintoinen museo vierailtavaksi kaikille. Toimialajohtaja Heidi Nygren: Vantaan kaupunkijuhla on pääsemässä ehdolle Vantaan Sanomien vuoden kaupunkitekopalkinnoksi ja se olisikin hyvää nostetta Vantaan kulttuuri-imagolle. Kysymys: Raappavuorentien ja Martinlaaksontien risteys on ongelmallinen varsinkin ruuhkatilanteissa. Kyseessä on alamäkeen menevä tie jossa lisäksi mutka, ja heti sen jälkeen vielä risteys jossa paljon liikennettä. Tuleeko risteysaluetta helpottamaan liikennevalot tai liikenneympyrä jossain vaiheessa?

8 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Risteys syntynyt aikoinaan helpottamaan Varistoon jatkuva tietä. Suunnitelmissa ei ole liikennevaloja. Lisäkysymys: Miksi Kaivokselan alue on suojeltu? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Asemakaava on suojeltu, jotta alueen oman aikakauden leima säilyy. Kaivoksela on ensimmäisiä aluerakentamiskohteita ja vastaa ihanteellisesti oman aikakautensa asuntoaluetta. Lisäkysymys: Kehäradan valmistumisen jälkeenkin Pähkinärinteen/Hämeenkylän ja Tikkurilan välillä on oltava bussiyhteys ilman vaihtoa, sillä Kehärata ei helpota mitenkään esim. Jumboon/Flamingoon ja ruotsinkieliseen koulukeskukseen (Helsinge Tuusulanväylän vieressä) kulkemista. Lisäksi nykyisten Pähkinärinteen/Hämeenkylän ja Tikkurilan välisten suorien bussilinjojen 50 ja 55 varrella on paljon asutusta ja palveluita, johon Kehäradasta ei ole mitään apua. Miten käy bussiliikenteen kun kehärata valmistuu? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kehä III:n pysäkkiratkaisut tulevat kyllä huomioiduksi Hämeenlinnanväylän valmistuessa. Toimiva syöttöliikenne työpaikka-alueilta tullaan myös turvaamaan. Kysymys: Kaivokselan risteys Hämeenlinnanväylällä on ollut liikenteellisesti ongelmallinen jo pitkään. Kehä II liittymää eikä myöskään Kuninkaantammen alueen liittymää ole vielä moneen vuoteen. Mitä Vantaa aikoo tehdä, jotta Kaivokselan risteykseen saadaan toimiva ramppi Helsingin suunnasta tulevalle liikenteelle? Maankäytön ja ympäristön toimiala: Vantaan kaupunki on tehnyt asian edistämiseksi voitavansa. Kohteesta on laadittu tiesuunnitelma yhteistyössä ELY-keskuksen / Liikenneviraston kanssa. Toteuttaminen on kiinni ELY-keskuksesta. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kehä II:n ongelma on se, että se on äärimmäisen kallis ja sen rakentaminen edellyttää myös Kehä III:n remontin jatkumista. Hintalappu on 3 miljardia euroa. Kehä II:n toteuttaminen on vaikeassa tilanteessa ja jostakin on tingittävä mutta rakentamista mietitetään halvemmin ratkaisuin. Rakentamiseen liittyy kuitenkin tunnelihankkeita, joista ei voida luopua. esim. Kilterinmäen kohdalta tunnelissa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen: Kehä II:n suunnitelman täytyisi olla yhtenäinen ja syntyä seudun kuntien virkamiestyöryhmän esityksestä. Päätös rakentamisesta on politiikkojen käsissä. Kun virkamiehillä on yhtenäinen käsitys niin tällöin voidaan menestyä neuvotteluissa myös valtion kanssa.

9 Kysymys: (puheenjohtaja Antti Lindtman esitti ennakkoon tulleen kysymyksen) Mikä on tilanne Jokeri II suunnitelmien osalta? Helsinki ajaa asiaa kiivaasti, mikä on Vantaan rooli asiassa? On annettu ymmärtää että Vantaa jarruttaa projektia? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Länsi-Vantaan osalta asemakaava on kunnossa Jokeri II:ta varten. Parhaillaan suunnitellaan kääntöpaikkaa Raappavuorentien eteläpäähän. Myyrmäen terminaaliin Jokeri II:n liikenne ei mahdu. Vantaa on omalta osaltaan mukana Jokeri II - hankkeessa ja ei mitenkään jarruta projektia, mutta projekti on nähty Helsingissä kiireellisempänä. Kysymys: Myyrmäen asema on kamalassa kunnossa. Onko kaupunki miettinyt miten ilkivaltaa voitaisiin rajoittaa asemilla? Kysyjä ehdotti, ideaksi virkamiesjohdolle, että Myyrmäen asemalle tulisi nuorisokahvila tai vastaava "kaupunkilaisten oma olohuone". Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Tilakeskukselle kuuluu asemien ylläpito. Asemien saneeraussuunnitelmassa ei olla kuitenkaan päästy eteenpäin. Ratahallintokeskukselle taas kuuluu asemien peruskorjaus ja sitten kun rakenteet ovat kunnossa voidaan suunnitella saneerausta. Toimialajohtaja Mika Savolainen; Sosiaalinen kontrolli on aina positiivista ja olohuonetyyppinen ratkaisu kuulostaa hyvältä. Asemien hankesuunnitelma on hyväksytty ja kunnossapidossa tullaan huomioidaan virkistyskäyttö. Kysymys: (puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi ennakkoon tulleen kysymyksen) Minkälainen asema Martinlaaksolla on tulevaisuuden Vantaalla? Kehärata - onko Martinlaaksolla juna-asema? Aiotaanko Martinlaaksosta tehdä ei arvostettu asuinalue? Pyytöisin lyhyesti ranskalaisin viivoin luetteloa mitä on suunniteltu Martinlaakson osalta? Terveysaseman laboratoriopalvelut on jo siirretty Myyrmäkeen. Onko Martinlaaksosta tavoitteena tehdä huonosti hoidettu, ilman palveluita oleva rähjäinen asuinalue? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Martinlaakso tulee kokemaan renessanssin. Martinlaakson aseman yhteyteen rakennetaan liikekeskusta ja samaan yhteyteen liittyy myös Martinlaakson koulun ympäristön rakentaminen. Ostoskeskus Martinkeskukselle mietitään myös jonkinlaista ulkonäön kohotusta ja koko Martinlaakson vetovoimaisuus tulee paranemaan palvelujen tulemisen myötä. Lisäkysymys: Martinlaakson terveysasemalla ei ole enää laboratoriopalveluita, miksi ne on siirretty Myyrmäen terveysasemalle? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen; Huslab hoitaa keskitetysti Vantaan laboratoriopalveluita ja on usean vuoden ajan tehnyt keskittämissuunnitelmaa, joka on ollut heille kustannustehokasta sekä laatutekijä. Matka Martinlaaksosta Myyrmäkeen ei ole pitkä, n. 3 km.

10 Kysymys: Onko Vantaa ostanut kaunialan sotavammasairaalan ja koska sitä aletaan käyttämään Vantaan taholta? Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen; Kaunialan sotavammasairaala on ostettu vuonna Vantaalaisilla on siellä tällä hetkellä 40 potilaspaikkaa käytössä yhteensä 250:stä paikasta. Osakeenemmistö sairaalaosakeyhtiöstä joka nyt pyörittää sairaalan toimintaa, siirtyy Vantaalle 2018 ja viimeiset sotainvalidit hoidetaan sopimuksen mukaan sairaalassa vuonna Suunnitelmissa on merkittäviä peruskorjausinvestointeja. Hoitopaikkojen investointeja tehdään ja sairaalaan suunnitellaan erittäin raskaan dementian yksikköä. Lisäkysymys: Paljonko Vantaa saisi tuloja lisää veroäyrin nostolla, olisiko negatiivisia vaikutuksia esim. veronmaksajien kaikkoamisen muodossa? Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen: tuloja tulisi noin 36 milj. euroa. Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen: Seudun kaupungit ovat kilpailutilanteessa ja kyllä se Vantaan kilpailukykyä heikentäisi. Kysymys: Onko Pähkinärinteen ja Myyrmäen välille tulossa yhdistävää tietä? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; kyllä, Luhtitietä tullaan jatkamaan. Kysymys: Pähkinärinteeseen toivottaisiin asukastilaisuutta, jossa kerrotaan mitä suunnitelmia Vantaan kaupungilla on Pähkinärinteen alueen kehittämisen suhteen. Alueella on toiminut Lionsien ja Pähkinärinne-Seuran toimesta Pähkinäryhmä, jossa ollut mukana myös kaupungin virkamiehiä. Olisiko tämä mahdollista herättää henkiin ja saada asukasilta pienemmällä ja ei niin arvovaltaisella delegaatiolla kuin tänään? Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen; Kyllä, nämä asiat ovat niitä joita meidän virkamiehemme ovat täällä veronmaksajien rahoilla tekemässä. Kysymys: Kun Luhtitien jatketta ollaan rakentamassa, onko huomioitu Uomatien käyttäjien turvallisuus? Varsinkin pyöräilijät ja jalankulkijat? Alituksia ei käytetä ja suojatiet puuttuvat, myös liikenteenjakajat ovat mitättömiä? Louhelan aseman alikulkutunneliin ajavat ammattiautoilijat vaikka alikulkusillan korkeus ei riitä.

11 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Luhtitie tulee toteutumaan ja liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Autonkuljettajat eivät osaa arvioida sillan korkeutta. Katupäällikkö Henry Westlin: Uomatien ratasillan alitukset tullaan madaltamaan ja kaksi kiertoliittymää lähivuosien aikana kuuluu liityntäsuunnitelmaan. Kysymys: Miten on Luhtitien toteuttamisaikataulu ja miten se liittyy kehä II:een? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Luhtitien jatke toteutunee lähimmän viiden vuoden aikana. Muihin tiehankkeisiin liittyen pyritään kokonaisajatteluun. Kysymys: Mikä on Pähkinärinteen pysäköintialuekaavan tilanne? Apulaiskaupunginjohtaja Peltomäki ei osannut vastata kysymykseen koska ei tuntenut asian sisältöä tarpeeksi hyvin. Kysymys kirjattiin muistiin ja vastaus lisätään muistioon heti kun mahdollista. Kysymys: Miten kaupunki aikoo parantaa omaishoitajien asemaa? Vähän aikaa sitten kaikki irtisanottiin ja osa palkattiin takaisin pienimmällä summalla. Paljonko omaishoitajia on palkattu tänä vuonna Länsi-Vantaalle? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen; vanhusten omaishoitoon on panostettava enemmän. Määrärahoja ei kuitenkaan ole luvassa ja korotukset ovat hyvin pieniä. Palkattujen määrään en osaa vastata. Omaishoitosopimuksia tullaan kohdistamaan raskaammalle hoitopuolelle mahdollisimman paljon. Näitä alla olevia ennakkokysymyksiä ei käsitelty asukasfoorumissa: Kysymys: Rajatorppa\Vapaala on ollut rauhallista asuinaluetta, lukuunottamatta taloja Sahatie 1 ja 2. Millä oikeudella Sahatie 1:een rakennettiin Sininauhaliiton päihdeasuntola? Päihdeongelmaiset meluaa, kuseksii housut kintuissa ostoskeskukseen asti. Sahatie 2:n taloa korjataan hitaasti ja kalliisti veronmaksajien rahoilla jopa viikonloppuisin. Sininauhaliiton toimintaan on otettava Myllyhoito-ohjelma. Päihteet ja huumeet ja melu on torjuttava. Meluvallit, tiukka kuri ja kontrolli asukkaille. Emme hyväksy verorahojemme haaskausta näin vastuuttomasti. Terveisin naapurit. Rakennusvalvonta: Asemakaavassa kyse on asuinkerrostalojen korttelialueesta. Rakennusluvalla myönnettiin isojen asuntojen muuttaminen pienemmiksi, mikä oli asemakaavan puitteissa mahdollista. Asemakaavalla ei voi määrätä, kuka missäkin asunnossa saa asua. Rakennusluvalle ei ollut lain mukaista estettä.

12 Kysymys: Vetokannaksen uimapaikan parkkialuetta on rakennettu koko kesä, mutta varsinaista ruoppausta ei ole tehty. Onko kaupunki varannut riittävästi rahaa, niin että projekti jatkuu alueella keskeytyksettä työsuunnitelmien mukaan? Kuntatekniikan keskus: Ruoppaus seuraa ensi vuonna. Rahaakin on varattu kustannusarvion mukaisesti. Tämä on myös niitä tärkeitä kohteitamme, jotka on investointiohjelmassa priorisoitu korkealle. Vetokankaan virkistysalueen toteuttaminen on aloitettu tänä vuonna, mutta korkeiden kustannusten vuoksi kohteen valmistumiseen kuluu useampi vuosi Kysymys: Pähkinärinteeseen tarvitaan: Koirille aitaus, jossa on kaksi erillistä aluetta, yksi pienille ja toinen suurille koirille. Aitauksen olisi hyvä sijaita Lammaslammen länsireunalla. Kuntatekniikka: Palveluverkkosuunnitelman luonnosta tullaan käsittelemään aluetoimikunnassa Lammaslammen koira-aitauksesta tuli jo aiemmin yli 200 asukkaan allekirjoittama aloite, jossa toivottiin ao. koirapuistoa Lammaslammelle. Siksi palveluverkkosuunnitelman luonnokseen kirjattiin, että Lammaslammen vetovoimakohdetta kehitetään mm. uusimalla vanha laituri, kehittämällä kaakkoisosan puistoleikkipaikkaa monipuolisemmaksi toimintapuistoksi ja toteuttamalla koirapuisto. Kysymys: Pähkinärinteeseen tarvitaan: Pähkinärinteeseen skeittiramppi skeittailijoille: Hyvä, että on yksi yhteinen paikka. Lisää turvallisuutta, kun on oma alue (eikä kevyen liikenteen väylällä häiritsemässä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä) eikä häiritse esim. (useamman) talon asukkaita. Skeittirampin on hyvä olla palamattomasta materiaalista (, jotta sitä ei voida polttaa). Kuntatekniikan keskus: Tällä hetkellä Pähkinärinteeseen ei ole suunnitteilla skeittiramppia/- paikkaa. Lähin hyvä tasoinen skeittipaikka on Myyrmäen urheilupuistossa. Myyrmäkeä edelleen kehitetään lähivuosina Myyrmäen suuralueen tarpeisiin. Lähtökohtanamme skeittityöryhmässä on ollut, että satsaisimme jatkossa kullakin suuralueella monipuolisempiin ja hieman laadukkaampiin, urheilupuistojen yhteydessä sijaitseviin skeittipuistoihin. Tuolloinkin skeittipuistojen saavutettavuus on reilu 2 km. Tämä on Vantaalla etäisyys, jonka päässä tulevaisuudessa on myös toiminnallisempia puistoja. Kaksi kilometriä on vielä pyöräiltävissä tai mopoiltavissa, myös käveltävissä. Jos saavutettavuudeksi haluttaisiin esim. 500 m, johtaisi se tasapuolisuuden vuoksi samankaltaiseen verkostoon kuin tällä hetkellä on puistoleikkipaikkoja. Meillä ei ole oikein taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa jokaiselle asuinalueelle omaa skeittipaikkaa (asuinalueita noin 48 kpl). Linjaukseemme vaikuttavat muutkin tekijät: skeittipuistojen riittävä etäisyys asutuksesta(suositus 100 m kolahdusäänien välttämiseksi), aiheuttaa helposti sen, ettei asuinalueille niiden sisälle tällaisia skeittipaikkoja voi sijoittaa. Lisäksi skeittipuistojen puhtaanapito ja turvallisuuden tarkkailu (on lakisääteistä) onnistuu luontevimmin urheilualueista vastaavalla Liikuntapalvelulla.

13 Siksi Pähkinärinteeseen tai muullekaan ihan yksittäiselle asuinalueelle ei ole suunnitteilla skeittipaikkaa. Sen sijaan Myyrmäen urheilualueelle ollaan avaamassa uutta skeittipaikkaa ja Martinlaakson urheilukentän olevaa perusparannetaan. Nuorisopalvelut: Lisäksi nuorisopalveluilla on tarkoituksena tulevaisuudessa tehdä prosessikuvaus tavasta, millä mahdollistettaisiin kumppanuussopimuksella pienien paikallisten skeittipaikkojen rakentaminen kaupungin maalle. Skeittipaikat tehtäisiin saman tyylisellä sopimuksella kuin Pähkinärinteen Lammaslammen minigolfpaikka on toteutettu eräänlaisella kumppanuus-sopimuksella Lions Clubin ja Vantaan kaupungin välillä. Kysymys: Vantaanjoen länsirannan ulkoilutie Vaisalasta Ylästöntielle on saatu valmiiksi. Kiitos! Onko kaupungilla suunnitelmia jokirannan kävelytien jatkamiseksi Ylästöntien sillalta Vantaankoskelle asti? Kuntatekniikan keskus: Ilman muuta jatketaan reittiä Vantaankoskelle kunhan vaan kaavoitus etenee niin, että saadaan alueet lunastettua. Se on siitä kiinni. Nämä jokiranta-alueet ovat kaupungille tärkeitä. Jokirannan kävelytien jatkaminen Vantaankoskelle asti on tarkoitus toteuttaa, kun maanomistus ja rahoitus mahdollistavat rakentamisen. Tällä hetkellä alue on yksityistä maata. Kysymys: Myyrmäen alueen (Asemakaavamuutos nro ) täydennysrakentamisalueelta on löytynyt Vantaan Ympäristökeskuksen selvityksen mukaan varmoja merkkejä liito-oravien olemassaolosta alueella. Kaavoitusta tehtäessä tätä tietoa ei ole ollut. Saman alueen kautta on (Asemakaava nro , Varisto 11) mukaan suunniteltu Luhtitien jatkamista Varistosta Myyrmäkeen. KYSYMYS: Mitä muutoksia liito-oravien esiintyminen alueella aiheuttaa kerrostalojen ja Luhtitien jatkeen mahdollisille rakentamissuunnitelmille ko. alueelle, jotta ympäristönsuojelun lainsäädännölliset vaatimukset täyttyvät esim. suojeltavan alueen laajuuden osalta? Ympäristökeskus: Liito-oravan asuttama laajahko alue jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Kerrostaloja tullee rivi Raappavuorentien varteen sekä nykyiselle varastoalueelle. Luhtitien jatkeen toteutumiselle ei ole liito-oravaselvityksen mukaan estettä. Kysymys: Silvolan kaivokset edustavat Vantaan vanhinta teollisuutta ja ovat ainutlaatuinen teollinen rakennelma. Kaivos tarjoaa mahdollisuuksia vaikka kuinka hienolle nähtävyydelle 50 m syvien kuilujen ja satojen metrien käytävien muodossa. Kaivos on Museoviraston toimesta määrätty suojeltavaksi alueeksi, mutta Vantaa suunnittelee alueen pilkkomista tiealueeksi ja on jopa luopunut alueen ylläpidosta? Eikö kaupungin johto ymmärrä kulttuuriarvojen merkitystä? Maankäytön ja ympäristön toimiala: Silvolan kaivokset sijaitsevat yksityisellä maalla. Vantaan kaupungilla oli maanomistajan kanssa sopimus alueen kunnossapidosta, mutta sopimusta ei olla saatu

14 uusittua ja kaupunki ei voi huolehtia alueen ylläpidosta. Kaivoksela 4 -alueen yleiskaavoituksen yhteydessä on tutkittu kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja alueen katuyhteyden järjestämiseksi. Kaivosten ja Gruvan tilakeskuksen välistä kulkevasta vaihtoehdosta Museovirasto on lausunut, että vaihtoehto ei ole mahdollinen. Kysymys: Luoteis-Vantaan Riipilän alueeseen kohdistuu Lemminkäinen Infra oy:n jättimäiset avokivikaivossuunnitelmat. Alueen asukkaat vastustavat jyrkästi Lemminkäisen hanketta. Alueen asukkaiden ja yhdistysten laaja yhteistyöryhmä on jättänyt laajasti perustellun lausuntonsa ja mielipiteensä Lemminkäisen YVA selostuksesta Miten Vantaan kaupunki aikoo turvata alueen asukkaiden asumisviihtyvyyden, asumisturvallisuuden? Miten Vantaan kaupunki aikoo turvata, säilyttää alueen luonnossuojelualueet, laajan maakunnallisen viherkäytävän, ekologisen yhteyden, kiistattomat luontoarvot, alueen virkistyskäytön ja seudun muun potentiaalin? Vastaus: lisätään muistioon heti kun mahdollista

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko.

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. 1(46) Askiston koulun aloite Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. VASTAUS: Tilalle tulossa uusi kiipeilyteline, joka asennetaan viikolla 36

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

1. Martinlaaksossa on hieno uusi ostari, mutta sen vieressä sijaitseva asema on huonossa kunnossa ja vaatisi pikaista kunnostusta.

1. Martinlaaksossa on hieno uusi ostari, mutta sen vieressä sijaitseva asema on huonossa kunnossa ja vaatisi pikaista kunnostusta. MUISTIO - MARTINLAAKSON ASUKASFOORUMI 17.4.2012 MERCURIA Kauppiaitten kauppaoppilaitos Läsnä noin 80 asukasta sekä kaupungin viranhaltijoita Muistion kirjoittaja: Ella Tanskanen, Myyrmäen aluekoordinaattori,

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001781 Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 1. LAPSET JA NUORET... 5 1.1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite nuorisotilojen saaminen Piikkiön keskustaan ja Kaarinan kulttuuritalo hanke (26.9.2011

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 4 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012

Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012 Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012 Kysymykset mustalla, vastaukset punaisella. Tässä joitakin kysymyksiä ja kuvia aiheista: 1 En ole lainkaan kiinnostunut selityksistä, miksi jotain ei ole tehty. Haluan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA

Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI VANTAALLA Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Kehittämisyksikkö

Lisätiedot

VAIKUTTAJA-PÄIVÄÄN LÄHETETYT ALOITTEET SEKÄ VASTAUKSET. VASTATUT ALOITTEET (53 kpl):

VAIKUTTAJA-PÄIVÄÄN LÄHETETYT ALOITTEET SEKÄ VASTAUKSET. VASTATUT ALOITTEET (53 kpl): VAIKUTTAJA-PÄIVÄÄN LÄHETETYT ALOITTEET SEKÄ VASTAUKSET VASTATUT ALOITTEET (53 kpl): 1. KOULULAISLIPPU (2 aloitetta) 2. KOULUTOIMINTA (5 aloitetta) 3. JULKINEN LIIKENNE (3 aloitetta) 4. KAHVILATOIMINTA

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Seikkailu- ja senioripuistoja kaivataan Kaarinaan s. 3 Terveyttä ja laatua elämään ravinnosta ja liikunnasta s. 7 Ilmainen kuntopassi 70-vuotta täyttäneille kaarinalaisille s.4 s.9 Vihreät kunnallisvaaliehdokkaat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 10 2007 Kokousaika: 23.5.2007 klo 18.00 23.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 10 2007 Kokousaika: 23.5.2007 klo 18.00 23.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU- 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 10 2007 Kokousaika: klo 18.00 23.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Keskustelupöytäkirjaan

Lisätiedot

5.5.2010. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro

5.5.2010. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 8 2010 Kokousaika: klo 18.00 22.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Kivistön pientaloalueelle tehdään yleissuunnitelma

Kivistön pientaloalueelle tehdään yleissuunnitelma 18 suunnittelee ja rakentaa 2012 Pyöräilystä tehdään Marja-Vantaalla houkutteleva liikkumismuoto Pyöräily on mitä ekologisin liikkumismuoto. Pyöräilyn suosio on voimakkaassa kasvussa myös Suomessa. Pyöräilyn

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Vantaan

Lisätiedot

Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute

Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute - Hei! Haluaisin kertoa Lautturin päiväkodista. Lapseni on joutunut käymään muutosten ja muuttamisten takia viittä eri päiväkotia. Lautturi on ollut näistä kirkkaasti

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Kuva:

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot