MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI"

Transkriptio

1 MUISTIO - MYYRMÄEN ASUKASFOORUMI Kilterin koulu Läsnä noin 80 asukasta sekä kaupungin viranhaltijoita Muistion kirjoittaja: Susanna Koskela, Myyrmäen aluekoordinaattori, Ohjelma Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus, Heidi Nygren Musiikkiesitys, trubaduuri Matti Kuronen Kaupunginjohtajan katsaus ja toimialojen edustajien esittely, Juhani Paajanen Kysymyksiä ja keskustelua, puheenjohtajana Antti Lindtman Tilaisuus päättyy Vastaajat: Juhani Paajanen, kaupunginjohtaja Antti Lindtman, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapani Mäkinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Martti Lipponen, apulaiskaupunginjohtaja (Keskushallinto) Jukka Peltomäki, apulaiskaupunginjohtaja (Maankäyttö ja ympäristö) Jukka T. Salminen, apulaiskaupunginjohtaja (Sosiaali- ja terveydenhuolto) Elina Lehto-Häggroth, apulaiskaupunginjohtaja (Sivistystoimi) Mika Savolainen, toimialajohtaja (Tilakeskus) Heidi Nygren, toimialajohtaja (Vapaa-aika ja asukasapalvelut) Kysymys: Kuinka Kilterinmäessä asuvien alle kouluikäisten lasten päivähoito on tarkoitettu toteutettavan tulevana vuonna? Miksi kaupunki ei ole ennakoinut kasvavaa päivähoitotarvetta esim. uudella yksiköllä? Ensi vuoden alusta valmistuu taas noin 70 uutta asuntoa ja tähän määrään luulisi mahtuvan myös muutama alle kouluikäinen. Eikö jo olemassa olevien päivähoitopalveluiden kapasiteetti ole pian täysi? Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth; v väestöennusteiden mukaan päivähoitoikäisen väestön arvioitiin vähenevän Myyrmäessä. Kokonaispäivähoitopaikkatarpeen ei tuolloin arvioitu lisääntyvän myöskään Kilterinmäen asuinalueen ja täydennysrakentamisen myötä. Tuolloin uskottiin voitavan tukeutua olemassa oleviin päivähoitopalveluihin Myyrmäen alueen vähenevien lapsimäärien vuoksi. v ennusteet muuttivat tilanteen merkittävällä tavalla. Päivähoitoikäisen väestön ei arvioitukaan vähenevän ja 2010 ennusteessa ennuste kasvusta oli jo aivan selvä.

2 Edellä mainitusta kehityskulusta johtuen päädyttiin v esittämään alueelle uutta 7-ryhmäistä päiväkotia. Esitys karsiutui kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Nyt ko. päiväkotia esitetään hankesuunnitelmaan vuodelle Myyrmäen päivähoidossa on kaikkein vaikein päivähoitotilanne juuri Myyrmäen asuinalueella, johon Kilterinmäen asuinaluekin kuuluu. Ratkaisua on haettu mm. Helsingin suunnalta ja kysytty mahdollisia vuokrattavia päivähoitotiloja Myyrmäen päivähoidon käyttöön tässä kuitenkaan onnistumatta. Tällä hetkellä kaikki Myyrmäen asuinalueen lapset eivät sovi oman asuinalueensa päivähoitoon, vaan Myyrmäessä asuville perheille on tarjottu päivähoitoa paitsi Vapaalasta (noin 20 lasta), myös Martinlaaksosta, Hämeenkylästä, Pähkinärinteestä ja Variston alueen päiväkodeissa. Uomarinteen koulun remontin 2. vaihe ajoittuu tämän hetkisen tiedon mukaan vuodelle 2014, jolloin varhaiskasvatus saa kahden esiopetusryhmän tilat. Aiemmin koululla oli päivähoidolla yhden lapsiryhmän tilat, joista jouduttiin luopumaan koulun remontin 1. vaiheessa. Myyrmäen lähes kaikki päiväkotitilat ovat perusparannuksen tarpeessa ja Myyrilän pk:n perusparannuksesta on luovuttu, kun alueelle saadaan lisätilaa. Vuodesta 2011 alkaen esitetään vuosittain hankesuunnitelmiin yhden päiväkodin perusparannuksesta. Väistötilaksi on suunniteltu paviljonkia vuonna Yhteenvetona voidaan todeta, että väestöennusteen muutoksen myötä on Myyrmäen alueen päivähoidon käyttöön esitetty lähivuosille uutta tilakapasiteettia: vuodelle 2011 väistötilaa paviljonkiratkaisuna ja edelleen uutta päiväkotia Myyrmäkeen vuodelle Sole Askola-Vehviläinen, varhaiskasvatuksen johtaja sekä varhaiskasvatuspäällikkö Leena Lindén lisäsivät vielä, että perhepäivähoidon kunnalliset perhepäivähoitajat eläköityvät. Kaupunki haluaa tukea perhepäivähoitajan ammattiin hakeutuneita ja on tehostanut heidän rekrytointiaan. Nyt ollaan tultu taitekohtaan ja yksityisiä perhepäivähoitajia on tullut markkinoille kun kunnallisia lisiä on nostettu. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt lähes puolet perhepäivähoitajista ovat yksityisiä perhepäivähoitajia. He ovat pääasiassa nuoria joilla on omiakin pieniä lapsia. Perhepäivähoitajia on saatu parhaiten rekrytoitua Itä-Vantaalla, mutta työtä jatketaan. Kysymys: Vihdintien varteen ja Postin talon lähettyville olisi hyvä saada "info/mainostoteemi" (mahdollisesti valaistu), johon olisi listattu Pähkinärinteen liikkeet/yrittäjät. Monet varsinkin Vihdintietä kulkevat eivät tiedä, että Pähkinärinteessä on mm. apteekki, posti, kukkakauppa, vaatekorjaamo, suolahuone, lääkäri, hammaslääkäri, K-Market, Siwa, R-kioski, tilitoimisto ym. Koska alue on kompakti, liikkeissä on helppo ja nopea asioida. Kuka asiassa on lupaviranomainen, mitä asian eteen voida tehdä?

3 Maankäytön ja ympäristön toimiala: Vihdintie on tiehallinnon ylläpitämä tie, joten opastetaulujen sijoittamisesta tielle vastaa tiehallinto. Tiehallinto on tehnyt periaatepäätöksen, ettei ostoskeskuksia opasteta. Mikäli mainostyyppisen opastetaulun sijoittaminen katualueelle sallittaisiin, nousisi yritys korostetusti esille ja tämä lisäisi opastepaineita muuallakin. Tällöin ajauduttaisiin helposti tilanteeseen, jossa hallitsematon viittamäärä on kyseenalainen niin luettavuuden, liikenneturvallisuuden kuin kaupunkikuvankin kannalta. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: ELY-keskus on lupaviranomainen. Kaupunki voi keskustella kussakin yksittäistapauksessa ko. tahon kanssa, mutta siellä ollaan hyvin pidättyväisiä asian suhteen. Lisäkommentti kysyjältä: Äänestäjät ja veronmaksajat eivät voi selvittää lupakiemuroita vaan me asukkaina velvoitamme kaupunkia ajamaan asiaa. Kysymys: Kun puhutaan että pääkaupunkiseudulla on tonttipula, niin miksi ei kaavoiteta enemmän, jolloin samalla voitaisiin vaikuttaa asuntojen hintatasoon. Ovatko rakennusmääräykset liian tiukkoja, voitaisiinko niistä joustamalla pystyä alentamaan rakennuskustannuksia? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Rakentamismääräykset ovat viime kädessä säädetty asukkaiden suojaksi. Normiviidakko joka voi tuntua byrokraattiselta suojelee kansalaisia. Rakentamisvolyymin liittyen, riittävällä asemakaavoituksella on vaikutusta asuntojen hintatasoon. Se mitä Vantaalla ollaan tehty, on että kaavoitamme ensinnäkin Marja-Vantaata joka on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun suurin yksittäinen aluerakentamisen kohde. Lisäksi on esim. Kaivokselan ja Myyrmäen täydennysrakentamiskaavoja. Täytyy myös muistaa että uudet rakennusalueet, esimerkiksi aiemmin mainittu Kilterin alue, synnyttävät palvelutarpeita johon yhteiskunnan on vastattava. Kysymys: Omakotitalouksissa asuvista vantaalaisista on pientaloasukkaita 25 prosenttia. Maksamme noin kolmanneksen kiinteistöveroa. Kiinteistöverot ovat korkeat. Miten siihen voitaisiin puuttua? Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen; Kiinteistövero on korkea Vantaalla. Se on yksi verotuksen muoto jolla palveluja tuotetaan, 10 % kaupungin saamista verotuloista tulee kiinteistöverosta. Verorasitus ei kuitenkaan ole Vantaalla suurempi kuin muissakaan kunnissa. Vantaalla on vanhoja isoja asuntoalueita ja niihin on kaavoitettu rakennusoikeutta paljon, jolloin kiinteistövero muodostuu korkeaksi ja kohtuuttomaksi. Vantaa-sopimus on se jota noudatetaan tällä valtuustokaudella, joten kiinteistöveroon ei ole tulossa helpotusta. Pääkaupunkiseudulla tonttien asuntokantojen arvo tulee nousemaan.

4 Kysymys: Mitä Vantaan kaupunki aikoo tehdä lentomelun vähentämiseksi alueella? Kiitoteiden käyttö ei ole melunhallinnan kannalta optimaalista, koska kolmoskiitotie on vajaakäytössä. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Tiettyjen lentoreittien käyttö on perusteltua turvallisuuden kannalta ja jos käytetään poikkeusreittejä ja kiitoteitä niin turvallisuus vaarantuu. Maankäytön ja ympäristön toimiala, ympäristökeskus: Vantaan kaupungin ympäristökeskus osallistuu aktiivisesti Helsinki-Vantaan lentokentän ympäristöluvan meluvalvontaan yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, jolle nykyisin kuuluu valvonnan päävastuu. Vaikka kenttä sijaitsee Vantaalla, lentokenttä on tyypillinen seudullinen valvontakohde, jolloin ympäristönsuojelulain mukaan valvonta kuuluu valtion aluehallintoon. Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja kaupunkisuunnittelu osallistuu myös Uudenmaan liiton "Seudulliseen melunseurantaryhmään", jossa käydään säännöllisesti läpi ajankohtaisia asioita liittyen pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan kuntien maankäytön suunnitelmiin, lentokenttään ja lentoliikenteeseen sekä Uudenmaan Liiton maakuntasuunnitelmiin. Syksyllä 2010 valmistunee vihdoin Helsinki-Vantaan kauan odotettu ympäristölupa. Luvan antaja on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tällöin Vantaan kaupunki tutustuu tarkkaan ympäristöluvan lupaehtoihin ja mikäli lupa ei tyydytä kaupungin päättäjiä, kaupunki saattaa valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Tässä luvassa käydään tarkkaan myös läpi kiitoteiden käyttötapoja. Fråga: Varför åsidosätts det svenska språket i Vanda? Varför bemöts inte de svenskspråkiga likvärdigt med de finskspråkiga? Varför ordnas t.ex. invånarforumen på finska då de borde hållas på Vanda stads båda officiella språk? Stadsdirektör Juhani Paajanen: I detta forum har alla möjlighet att använda sitt eget språk och vi svarar även naturligtvis på svenska. Jag hade själv endast 10 minuter tid för min tidigare presentation och eftersom jag antar att majoriteten vid detta forum är finskspråkiga så använde jag finska. Skulle min svenska vara bättre skulle jag naturligtvis ha använt båda språken. Stadsstyrelsens ordförande Tapani Mäkinen; I Vanda stad är det även allmän praxis att mötesspråket är finska men att frågor kan ställas och besvaras på svenska vid behov. Tilläggsfråga: Den egentliga frågan gällde bemötandet av de svenskspråkiga. Berättar man överhuvudtaget åt dem som rekryteras att dethär är en tvåspråkig stad och att det talas svenska här? Går jag t.ex. till ett infotillfälle vid hälsovårdscentralen så bemöts jag av en person som säger att han eller hon inte ens vet om att ett sådant här språkkrav finns.

5 Stadsdirektör Juhani Paajanen: Tyvärr är det så att vi nuförtiden har svårigheter med att rekrytera tjänstemän som kan svenska. På varje område finns det nog däremot personer som kan ge service på båda språken. Biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth: I dagvården och i skolan och vid biblioteken är vi nog tvåspråkiga och kan ge service både på finska och svenska. Vi ordnar även tillställningar på båda språken. Vi har dessutom skilda svenska enheter inom förvaltningen men vid behov använder vi alla svenska och det hör till vår praxis på området. Kysymys: Pyydän selvitystä siitä, miten asuinalueiden sisäisten katujen perusparannuksia suunnitellaan ja toteutetaan ja miten kuntalaiset voivat vaikuttaa suunnitelmiin. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Vanhojen asunalueiden katujen kunnossapito on haasteellinen. Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus käynnisti vuonna 2007 Omat kadut OK - hankkeen, jonka tavoitteena on saada rakennettua vanhojen asuinalueiden kadut kuntoon. Omat kadut Ok -hankkeessa vuorovaikutus asukkaiden kanssa on normaalia laajempaa. Maankäytön ja ympäristön toimiala, kuntatekniikka: Ennen katusuunnittelun aloittamista tiedotetaan katuun liittyvien kiinteistön omistajille tai haltijoille kirjeitse hankkeen käynnistämisestä. Kirjeessä ilmoitetaan arvioitu suunnitteluaika ja tehtävää hoitavat henkilöt yhteystietoineen. Suunnitteluun vaikuttavia seikkoja voi tällöin viestittää asiaa hoitaville henkilöille. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla sekä kyseisen alueen yhteispalvelupisteessä. Kuntalaisilla on mahdollisuus näin tutustua suunnitelmiin ja jättää niistä muistutuksia. Merkittävistä katukohteista pidetään myös yleisötilaisuuksia joista tiedotetaan kirjeitse kiinteistön omistajille ja haltijoille. Hankkeen ensimmäiseksi kohteeksi valittiin Viertolan alue vuonna Viertolaa seurasi seuraavana vuonna Itä-Hakkilan alue. Vuonna 2010 hankkeen kohdealueiden määrä kasvatettiin neljään ja tarkasteltaviksi alueiksi valittiin Asola, Kivistö, Matari ja Rekola. Resurssit eivät kuitenkaan riitä tähän toimintamalliin kaikissa Vantaan perusparannusta vaativissa kohteissa. Omat Kadut OK -hankkeen toiminnan tavoitteena on kohdentaa rajalliset resurssit järkevästi alueen katuverkoston kehittämisen kannalta tärkeisiin kohteisiin huomioiden nykyisten ja tulevien asukkaiden sekä ympäristön tarpeet tasapuolisesti. Omat kadut ok -hanke käynnistetään alueen asukkaille osoitetulla kyselyllä. Kyselyllä kerätään suunnitteluvaihetta varten tietoa alueen kaduista, kunnallistekniikasta ja katualueen ympäristöstä. Jatkokysymys: millä perusteella vanhat kohteet valitaan? Katupäällikkö Henry Westlin: Vapaalasta ei ole tällä hetkellä hanketta. Kohteet valitaan mm. liikenneturvallisuuden ja asukaspalautteen perusteella. Vuosittaisen rakentamisohjelman kokoaminen tapahtuu useiden perusteiden pohjalta. Kaupungin asuntotuotannon edellyttämät hankkeet, elin-

6 keinoelämän kanssa tehdyt sopimushankkeet, vanhojen rakennuskaavateiden rakentaminen asemakaavan mukaisiksi kaduiksi, kevyen liikenteen turvallisuuteen liittyvät hankkeet, vanhojen katujen saneeraaminen ja joukkoliikenteen tarpeisiin tulevat hankkeet muodostavat rungon vuotuiselle rakentamisohjelmalle. Lisäksi naapurikuntien ja valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet sisältyvät rakentamisohjelmaan. Vantaan keskustojen rakentaminen on yksi kaupungin strategisista tavoitteista. (Kysyjä oli tyytyväinen vastaukseen ja odottaa innolla yhteydenottoa Vapaalan omakotiyhdistykseen kaupungilta, jotta Vapaalankin kadut pääsisivät ok-hankkeeseen mukaan.) Kysymys: Seutula-Kiila-Lavanko alueen asukkaiden asumisviihtyisyys on pahasti häiriintynyt alueella olevan kokonaismelumäärän vuoksi. Asukkaiden asumisviihtyisyyttä häiritseviä tekijöitä ovat esim. Kuusakoski Oy Vantaan palvelupiste, Vantaan Vauhtikeskus, Hanskallion moottoripyöräalue, Seepsula, yhä lisääntyvä raskas liikenne, rakenteilla oleva logistiikkakeskus sekä suunnitteilla oleva Lemminkäisen asfalttiasema. Alueen teollisten toimintojen laajetessa alueen tarpeellinen lähivirkistysalue on kuihtunut olemattomiin. Monen asukkaan talouskaivojen antoisuus on huomattavasti vähentynyt, jopa loppunut. Kaivonäytteistä on löytynyt erilaisia liuottimia. Miten taataan alueen asukkaiden välttämätön vesihuolto? Miten alueen kokonaismelumäärää vähennetään? Onko tarkoituksenmukaista, että alueella on kaikkea tätä teollisuustoimintaa ja uuttakin tulossa? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Seutulan asumisviihtyvyyden uhkakuva ei ole niin synkkä kuin mitä kysyjä arvioi. Teollisuusalueiden suunnitteluperiaatteisiin kuuluu luontoarvojen säilyttäminen ja kaikkien teollisuushankkeiden suunnittelu tapahtuu määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Kysymys: a) Milloin saadaan lisää parkkipaikkoja Kaivokselaan? b) Kenelle kuuluu bussikatosten korjaus Kaivokselassa? c) Onko kaupunki valmis avustamaan vanhojen kerrostalojen hissien rakentamiskustannuksissa? a) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kaivoksela on ollut kaupungissa ensimmäisiä aluerakentamisen kohteita. Kaupunki ei ole suunnittelemassa uusia pysäköintialueita ja autopaikkojen toteuttaminen kuuluu taloyhtiöille. Kaivokselan kaupunkikuvaan kuuluu kadunvarsipysäköinti, mikä vähentää liikennenopeuksia. Kaavatarkastelussa katsotaan kuitenkin pysäköintimahdollisuuksia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen: On muistettava että autopaikkojen rakentaminen vastaa kustannuksiltaan entisaikojen asuntojen rakentamiskustannuksia. Rakennuttajat pyrkivät tehokkaaseen rakentamiseen ja minimoivat autopaikkojen rakentamista, kun taas asukkaat haluavat jopa lämpimiä autopaikkoja katoksineen sekä vieraspaikkoja. Maankäytön ja ympäristön toimiala, kuntatekniikan keskus: Kaupunki on laatinut Kaivokselan pysäköintisuunnitelman, jonka toteuttaminen tutkitaan Kaivokselan vireillä olevan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Autopaikkojen toteuttaminen kuuluu taloyhtiöille. Bussin kääntöpaikan eteläpuolel-

7 la Kaivosrinteenkujan mutkassa on rakentamaton pysäköintitontti, jonne auto-paikkoja voidaan rakentaa. Kaupunki ei ole rakentamassa Kaivokselaan lisää paikoitusalueita. b) Kuntatekniikan keskus: Bussikatokset ja niiden kunnossapito kuuluu joko HSL:lle tai kaupungin katujen ylläpidolle (kadunpito c) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kaupungilla on avustusohjelma hissittömille taloille. Vanhoissa, kolmikerroksisissa taloyhtiöissä ensimmäisen ja toisen kerroksen asukkaat eivät ole niin halukkaita ryhtymään jakamaan kustannuksia hissien rakentamisesta. Lisätietoja: Maankäytön ja ympäristön toimiala, rakennusvalvonta Kysymys: Mikä on Övre Nybackan kohtalo. Kaupunki aikoo myydä ainutlaatuisen vanhan talon ja pihapiirin. Eikö tulisi pitää kiinni kulttuuriarvoista ja myydä/vuokrata tilat tarkoituksenmukaiseen käyttöön? Kohtuullisella summalla löytyisi ehkä myös kumppani. Toimialajohtaja Mika Savolainen; Övre Nybackan myynti ei ole kaupungin suunnitelmissa, vaan sinne on haettu vuokralaista, joka voisi jatkaa käyttövuorojen myymistä osana liiketoimintaansa. Tällaista liiketoimintaa voisi olla esim. pitopalvelu. Sopivaa vuokralaista ei kuitenkaan ole vielä löytynyt. Asemakaavassa paikka on yleisten rakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö on säilytettävä (Y/s). Övre Nybackan rakennukset on asemakaavalla suojeltu. Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut on luopunut käyttövuorojen jakamisesta Övre Nybackaan. Lisäkysymys: Maatalousmuseota tulisi myös kehittää. Miten Vantaan kulttuuri-imagoa tullaan parantamaan? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Maamiesseura on ylläpitänyt ja tehnyt hyvää työtä maatalousmuseon eteen ja sen arvo tulee säilyttää. Kyseessä on mielenkiintoinen museo vierailtavaksi kaikille. Toimialajohtaja Heidi Nygren: Vantaan kaupunkijuhla on pääsemässä ehdolle Vantaan Sanomien vuoden kaupunkitekopalkinnoksi ja se olisikin hyvää nostetta Vantaan kulttuuri-imagolle. Kysymys: Raappavuorentien ja Martinlaaksontien risteys on ongelmallinen varsinkin ruuhkatilanteissa. Kyseessä on alamäkeen menevä tie jossa lisäksi mutka, ja heti sen jälkeen vielä risteys jossa paljon liikennettä. Tuleeko risteysaluetta helpottamaan liikennevalot tai liikenneympyrä jossain vaiheessa?

8 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Risteys syntynyt aikoinaan helpottamaan Varistoon jatkuva tietä. Suunnitelmissa ei ole liikennevaloja. Lisäkysymys: Miksi Kaivokselan alue on suojeltu? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Asemakaava on suojeltu, jotta alueen oman aikakauden leima säilyy. Kaivoksela on ensimmäisiä aluerakentamiskohteita ja vastaa ihanteellisesti oman aikakautensa asuntoaluetta. Lisäkysymys: Kehäradan valmistumisen jälkeenkin Pähkinärinteen/Hämeenkylän ja Tikkurilan välillä on oltava bussiyhteys ilman vaihtoa, sillä Kehärata ei helpota mitenkään esim. Jumboon/Flamingoon ja ruotsinkieliseen koulukeskukseen (Helsinge Tuusulanväylän vieressä) kulkemista. Lisäksi nykyisten Pähkinärinteen/Hämeenkylän ja Tikkurilan välisten suorien bussilinjojen 50 ja 55 varrella on paljon asutusta ja palveluita, johon Kehäradasta ei ole mitään apua. Miten käy bussiliikenteen kun kehärata valmistuu? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kehä III:n pysäkkiratkaisut tulevat kyllä huomioiduksi Hämeenlinnanväylän valmistuessa. Toimiva syöttöliikenne työpaikka-alueilta tullaan myös turvaamaan. Kysymys: Kaivokselan risteys Hämeenlinnanväylällä on ollut liikenteellisesti ongelmallinen jo pitkään. Kehä II liittymää eikä myöskään Kuninkaantammen alueen liittymää ole vielä moneen vuoteen. Mitä Vantaa aikoo tehdä, jotta Kaivokselan risteykseen saadaan toimiva ramppi Helsingin suunnasta tulevalle liikenteelle? Maankäytön ja ympäristön toimiala: Vantaan kaupunki on tehnyt asian edistämiseksi voitavansa. Kohteesta on laadittu tiesuunnitelma yhteistyössä ELY-keskuksen / Liikenneviraston kanssa. Toteuttaminen on kiinni ELY-keskuksesta. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Kehä II:n ongelma on se, että se on äärimmäisen kallis ja sen rakentaminen edellyttää myös Kehä III:n remontin jatkumista. Hintalappu on 3 miljardia euroa. Kehä II:n toteuttaminen on vaikeassa tilanteessa ja jostakin on tingittävä mutta rakentamista mietitetään halvemmin ratkaisuin. Rakentamiseen liittyy kuitenkin tunnelihankkeita, joista ei voida luopua. esim. Kilterinmäen kohdalta tunnelissa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen: Kehä II:n suunnitelman täytyisi olla yhtenäinen ja syntyä seudun kuntien virkamiestyöryhmän esityksestä. Päätös rakentamisesta on politiikkojen käsissä. Kun virkamiehillä on yhtenäinen käsitys niin tällöin voidaan menestyä neuvotteluissa myös valtion kanssa.

9 Kysymys: (puheenjohtaja Antti Lindtman esitti ennakkoon tulleen kysymyksen) Mikä on tilanne Jokeri II suunnitelmien osalta? Helsinki ajaa asiaa kiivaasti, mikä on Vantaan rooli asiassa? On annettu ymmärtää että Vantaa jarruttaa projektia? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Länsi-Vantaan osalta asemakaava on kunnossa Jokeri II:ta varten. Parhaillaan suunnitellaan kääntöpaikkaa Raappavuorentien eteläpäähän. Myyrmäen terminaaliin Jokeri II:n liikenne ei mahdu. Vantaa on omalta osaltaan mukana Jokeri II - hankkeessa ja ei mitenkään jarruta projektia, mutta projekti on nähty Helsingissä kiireellisempänä. Kysymys: Myyrmäen asema on kamalassa kunnossa. Onko kaupunki miettinyt miten ilkivaltaa voitaisiin rajoittaa asemilla? Kysyjä ehdotti, ideaksi virkamiesjohdolle, että Myyrmäen asemalle tulisi nuorisokahvila tai vastaava "kaupunkilaisten oma olohuone". Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Tilakeskukselle kuuluu asemien ylläpito. Asemien saneeraussuunnitelmassa ei olla kuitenkaan päästy eteenpäin. Ratahallintokeskukselle taas kuuluu asemien peruskorjaus ja sitten kun rakenteet ovat kunnossa voidaan suunnitella saneerausta. Toimialajohtaja Mika Savolainen; Sosiaalinen kontrolli on aina positiivista ja olohuonetyyppinen ratkaisu kuulostaa hyvältä. Asemien hankesuunnitelma on hyväksytty ja kunnossapidossa tullaan huomioidaan virkistyskäyttö. Kysymys: (puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi ennakkoon tulleen kysymyksen) Minkälainen asema Martinlaaksolla on tulevaisuuden Vantaalla? Kehärata - onko Martinlaaksolla juna-asema? Aiotaanko Martinlaaksosta tehdä ei arvostettu asuinalue? Pyytöisin lyhyesti ranskalaisin viivoin luetteloa mitä on suunniteltu Martinlaakson osalta? Terveysaseman laboratoriopalvelut on jo siirretty Myyrmäkeen. Onko Martinlaaksosta tavoitteena tehdä huonosti hoidettu, ilman palveluita oleva rähjäinen asuinalue? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Martinlaakso tulee kokemaan renessanssin. Martinlaakson aseman yhteyteen rakennetaan liikekeskusta ja samaan yhteyteen liittyy myös Martinlaakson koulun ympäristön rakentaminen. Ostoskeskus Martinkeskukselle mietitään myös jonkinlaista ulkonäön kohotusta ja koko Martinlaakson vetovoimaisuus tulee paranemaan palvelujen tulemisen myötä. Lisäkysymys: Martinlaakson terveysasemalla ei ole enää laboratoriopalveluita, miksi ne on siirretty Myyrmäen terveysasemalle? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen; Huslab hoitaa keskitetysti Vantaan laboratoriopalveluita ja on usean vuoden ajan tehnyt keskittämissuunnitelmaa, joka on ollut heille kustannustehokasta sekä laatutekijä. Matka Martinlaaksosta Myyrmäkeen ei ole pitkä, n. 3 km.

10 Kysymys: Onko Vantaa ostanut kaunialan sotavammasairaalan ja koska sitä aletaan käyttämään Vantaan taholta? Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen; Kaunialan sotavammasairaala on ostettu vuonna Vantaalaisilla on siellä tällä hetkellä 40 potilaspaikkaa käytössä yhteensä 250:stä paikasta. Osakeenemmistö sairaalaosakeyhtiöstä joka nyt pyörittää sairaalan toimintaa, siirtyy Vantaalle 2018 ja viimeiset sotainvalidit hoidetaan sopimuksen mukaan sairaalassa vuonna Suunnitelmissa on merkittäviä peruskorjausinvestointeja. Hoitopaikkojen investointeja tehdään ja sairaalaan suunnitellaan erittäin raskaan dementian yksikköä. Lisäkysymys: Paljonko Vantaa saisi tuloja lisää veroäyrin nostolla, olisiko negatiivisia vaikutuksia esim. veronmaksajien kaikkoamisen muodossa? Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen: tuloja tulisi noin 36 milj. euroa. Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen: Seudun kaupungit ovat kilpailutilanteessa ja kyllä se Vantaan kilpailukykyä heikentäisi. Kysymys: Onko Pähkinärinteen ja Myyrmäen välille tulossa yhdistävää tietä? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; kyllä, Luhtitietä tullaan jatkamaan. Kysymys: Pähkinärinteeseen toivottaisiin asukastilaisuutta, jossa kerrotaan mitä suunnitelmia Vantaan kaupungilla on Pähkinärinteen alueen kehittämisen suhteen. Alueella on toiminut Lionsien ja Pähkinärinne-Seuran toimesta Pähkinäryhmä, jossa ollut mukana myös kaupungin virkamiehiä. Olisiko tämä mahdollista herättää henkiin ja saada asukasilta pienemmällä ja ei niin arvovaltaisella delegaatiolla kuin tänään? Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen; Kyllä, nämä asiat ovat niitä joita meidän virkamiehemme ovat täällä veronmaksajien rahoilla tekemässä. Kysymys: Kun Luhtitien jatketta ollaan rakentamassa, onko huomioitu Uomatien käyttäjien turvallisuus? Varsinkin pyöräilijät ja jalankulkijat? Alituksia ei käytetä ja suojatiet puuttuvat, myös liikenteenjakajat ovat mitättömiä? Louhelan aseman alikulkutunneliin ajavat ammattiautoilijat vaikka alikulkusillan korkeus ei riitä.

11 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki; Luhtitie tulee toteutumaan ja liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Autonkuljettajat eivät osaa arvioida sillan korkeutta. Katupäällikkö Henry Westlin: Uomatien ratasillan alitukset tullaan madaltamaan ja kaksi kiertoliittymää lähivuosien aikana kuuluu liityntäsuunnitelmaan. Kysymys: Miten on Luhtitien toteuttamisaikataulu ja miten se liittyy kehä II:een? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki: Luhtitien jatke toteutunee lähimmän viiden vuoden aikana. Muihin tiehankkeisiin liittyen pyritään kokonaisajatteluun. Kysymys: Mikä on Pähkinärinteen pysäköintialuekaavan tilanne? Apulaiskaupunginjohtaja Peltomäki ei osannut vastata kysymykseen koska ei tuntenut asian sisältöä tarpeeksi hyvin. Kysymys kirjattiin muistiin ja vastaus lisätään muistioon heti kun mahdollista. Kysymys: Miten kaupunki aikoo parantaa omaishoitajien asemaa? Vähän aikaa sitten kaikki irtisanottiin ja osa palkattiin takaisin pienimmällä summalla. Paljonko omaishoitajia on palkattu tänä vuonna Länsi-Vantaalle? Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen; vanhusten omaishoitoon on panostettava enemmän. Määrärahoja ei kuitenkaan ole luvassa ja korotukset ovat hyvin pieniä. Palkattujen määrään en osaa vastata. Omaishoitosopimuksia tullaan kohdistamaan raskaammalle hoitopuolelle mahdollisimman paljon. Näitä alla olevia ennakkokysymyksiä ei käsitelty asukasfoorumissa: Kysymys: Rajatorppa\Vapaala on ollut rauhallista asuinaluetta, lukuunottamatta taloja Sahatie 1 ja 2. Millä oikeudella Sahatie 1:een rakennettiin Sininauhaliiton päihdeasuntola? Päihdeongelmaiset meluaa, kuseksii housut kintuissa ostoskeskukseen asti. Sahatie 2:n taloa korjataan hitaasti ja kalliisti veronmaksajien rahoilla jopa viikonloppuisin. Sininauhaliiton toimintaan on otettava Myllyhoito-ohjelma. Päihteet ja huumeet ja melu on torjuttava. Meluvallit, tiukka kuri ja kontrolli asukkaille. Emme hyväksy verorahojemme haaskausta näin vastuuttomasti. Terveisin naapurit. Rakennusvalvonta: Asemakaavassa kyse on asuinkerrostalojen korttelialueesta. Rakennusluvalla myönnettiin isojen asuntojen muuttaminen pienemmiksi, mikä oli asemakaavan puitteissa mahdollista. Asemakaavalla ei voi määrätä, kuka missäkin asunnossa saa asua. Rakennusluvalle ei ollut lain mukaista estettä.

12 Kysymys: Vetokannaksen uimapaikan parkkialuetta on rakennettu koko kesä, mutta varsinaista ruoppausta ei ole tehty. Onko kaupunki varannut riittävästi rahaa, niin että projekti jatkuu alueella keskeytyksettä työsuunnitelmien mukaan? Kuntatekniikan keskus: Ruoppaus seuraa ensi vuonna. Rahaakin on varattu kustannusarvion mukaisesti. Tämä on myös niitä tärkeitä kohteitamme, jotka on investointiohjelmassa priorisoitu korkealle. Vetokankaan virkistysalueen toteuttaminen on aloitettu tänä vuonna, mutta korkeiden kustannusten vuoksi kohteen valmistumiseen kuluu useampi vuosi Kysymys: Pähkinärinteeseen tarvitaan: Koirille aitaus, jossa on kaksi erillistä aluetta, yksi pienille ja toinen suurille koirille. Aitauksen olisi hyvä sijaita Lammaslammen länsireunalla. Kuntatekniikka: Palveluverkkosuunnitelman luonnosta tullaan käsittelemään aluetoimikunnassa Lammaslammen koira-aitauksesta tuli jo aiemmin yli 200 asukkaan allekirjoittama aloite, jossa toivottiin ao. koirapuistoa Lammaslammelle. Siksi palveluverkkosuunnitelman luonnokseen kirjattiin, että Lammaslammen vetovoimakohdetta kehitetään mm. uusimalla vanha laituri, kehittämällä kaakkoisosan puistoleikkipaikkaa monipuolisemmaksi toimintapuistoksi ja toteuttamalla koirapuisto. Kysymys: Pähkinärinteeseen tarvitaan: Pähkinärinteeseen skeittiramppi skeittailijoille: Hyvä, että on yksi yhteinen paikka. Lisää turvallisuutta, kun on oma alue (eikä kevyen liikenteen väylällä häiritsemässä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä) eikä häiritse esim. (useamman) talon asukkaita. Skeittirampin on hyvä olla palamattomasta materiaalista (, jotta sitä ei voida polttaa). Kuntatekniikan keskus: Tällä hetkellä Pähkinärinteeseen ei ole suunnitteilla skeittiramppia/- paikkaa. Lähin hyvä tasoinen skeittipaikka on Myyrmäen urheilupuistossa. Myyrmäkeä edelleen kehitetään lähivuosina Myyrmäen suuralueen tarpeisiin. Lähtökohtanamme skeittityöryhmässä on ollut, että satsaisimme jatkossa kullakin suuralueella monipuolisempiin ja hieman laadukkaampiin, urheilupuistojen yhteydessä sijaitseviin skeittipuistoihin. Tuolloinkin skeittipuistojen saavutettavuus on reilu 2 km. Tämä on Vantaalla etäisyys, jonka päässä tulevaisuudessa on myös toiminnallisempia puistoja. Kaksi kilometriä on vielä pyöräiltävissä tai mopoiltavissa, myös käveltävissä. Jos saavutettavuudeksi haluttaisiin esim. 500 m, johtaisi se tasapuolisuuden vuoksi samankaltaiseen verkostoon kuin tällä hetkellä on puistoleikkipaikkoja. Meillä ei ole oikein taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa jokaiselle asuinalueelle omaa skeittipaikkaa (asuinalueita noin 48 kpl). Linjaukseemme vaikuttavat muutkin tekijät: skeittipuistojen riittävä etäisyys asutuksesta(suositus 100 m kolahdusäänien välttämiseksi), aiheuttaa helposti sen, ettei asuinalueille niiden sisälle tällaisia skeittipaikkoja voi sijoittaa. Lisäksi skeittipuistojen puhtaanapito ja turvallisuuden tarkkailu (on lakisääteistä) onnistuu luontevimmin urheilualueista vastaavalla Liikuntapalvelulla.

13 Siksi Pähkinärinteeseen tai muullekaan ihan yksittäiselle asuinalueelle ei ole suunnitteilla skeittipaikkaa. Sen sijaan Myyrmäen urheilualueelle ollaan avaamassa uutta skeittipaikkaa ja Martinlaakson urheilukentän olevaa perusparannetaan. Nuorisopalvelut: Lisäksi nuorisopalveluilla on tarkoituksena tulevaisuudessa tehdä prosessikuvaus tavasta, millä mahdollistettaisiin kumppanuussopimuksella pienien paikallisten skeittipaikkojen rakentaminen kaupungin maalle. Skeittipaikat tehtäisiin saman tyylisellä sopimuksella kuin Pähkinärinteen Lammaslammen minigolfpaikka on toteutettu eräänlaisella kumppanuus-sopimuksella Lions Clubin ja Vantaan kaupungin välillä. Kysymys: Vantaanjoen länsirannan ulkoilutie Vaisalasta Ylästöntielle on saatu valmiiksi. Kiitos! Onko kaupungilla suunnitelmia jokirannan kävelytien jatkamiseksi Ylästöntien sillalta Vantaankoskelle asti? Kuntatekniikan keskus: Ilman muuta jatketaan reittiä Vantaankoskelle kunhan vaan kaavoitus etenee niin, että saadaan alueet lunastettua. Se on siitä kiinni. Nämä jokiranta-alueet ovat kaupungille tärkeitä. Jokirannan kävelytien jatkaminen Vantaankoskelle asti on tarkoitus toteuttaa, kun maanomistus ja rahoitus mahdollistavat rakentamisen. Tällä hetkellä alue on yksityistä maata. Kysymys: Myyrmäen alueen (Asemakaavamuutos nro ) täydennysrakentamisalueelta on löytynyt Vantaan Ympäristökeskuksen selvityksen mukaan varmoja merkkejä liito-oravien olemassaolosta alueella. Kaavoitusta tehtäessä tätä tietoa ei ole ollut. Saman alueen kautta on (Asemakaava nro , Varisto 11) mukaan suunniteltu Luhtitien jatkamista Varistosta Myyrmäkeen. KYSYMYS: Mitä muutoksia liito-oravien esiintyminen alueella aiheuttaa kerrostalojen ja Luhtitien jatkeen mahdollisille rakentamissuunnitelmille ko. alueelle, jotta ympäristönsuojelun lainsäädännölliset vaatimukset täyttyvät esim. suojeltavan alueen laajuuden osalta? Ympäristökeskus: Liito-oravan asuttama laajahko alue jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Kerrostaloja tullee rivi Raappavuorentien varteen sekä nykyiselle varastoalueelle. Luhtitien jatkeen toteutumiselle ei ole liito-oravaselvityksen mukaan estettä. Kysymys: Silvolan kaivokset edustavat Vantaan vanhinta teollisuutta ja ovat ainutlaatuinen teollinen rakennelma. Kaivos tarjoaa mahdollisuuksia vaikka kuinka hienolle nähtävyydelle 50 m syvien kuilujen ja satojen metrien käytävien muodossa. Kaivos on Museoviraston toimesta määrätty suojeltavaksi alueeksi, mutta Vantaa suunnittelee alueen pilkkomista tiealueeksi ja on jopa luopunut alueen ylläpidosta? Eikö kaupungin johto ymmärrä kulttuuriarvojen merkitystä? Maankäytön ja ympäristön toimiala: Silvolan kaivokset sijaitsevat yksityisellä maalla. Vantaan kaupungilla oli maanomistajan kanssa sopimus alueen kunnossapidosta, mutta sopimusta ei olla saatu

14 uusittua ja kaupunki ei voi huolehtia alueen ylläpidosta. Kaivoksela 4 -alueen yleiskaavoituksen yhteydessä on tutkittu kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja alueen katuyhteyden järjestämiseksi. Kaivosten ja Gruvan tilakeskuksen välistä kulkevasta vaihtoehdosta Museovirasto on lausunut, että vaihtoehto ei ole mahdollinen. Kysymys: Luoteis-Vantaan Riipilän alueeseen kohdistuu Lemminkäinen Infra oy:n jättimäiset avokivikaivossuunnitelmat. Alueen asukkaat vastustavat jyrkästi Lemminkäisen hanketta. Alueen asukkaiden ja yhdistysten laaja yhteistyöryhmä on jättänyt laajasti perustellun lausuntonsa ja mielipiteensä Lemminkäisen YVA selostuksesta Miten Vantaan kaupunki aikoo turvata alueen asukkaiden asumisviihtyvyyden, asumisturvallisuuden? Miten Vantaan kaupunki aikoo turvata, säilyttää alueen luonnossuojelualueet, laajan maakunnallisen viherkäytävän, ekologisen yhteyden, kiistattomat luontoarvot, alueen virkistyskäytön ja seudun muun potentiaalin? Vastaus: lisätään muistioon heti kun mahdollista

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Esikaupungit 20X0 -seminaari, Helsinki Heikki Virkkunen, projektijohtaja Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 1. Täydennysrakentamisen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Mitä missä miksi? Yksi Jyväskylän kaupungin yleiskaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 10.9.2004 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO 072000

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 tark. 15.6.2015 KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa!

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa! Hennala Esittely- ja keskustelutilaisuus 20.4.2016 Tervetuloa! Hennalan alue ASUNTOALUE HARJOITUSKENTTÄALUE KASARMIALUE HENNALA 20.4.2016 Asiantuntijoina paikalla: Pirkko-Leena Jakonen projektipäällikkö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Vanha Aarikka, kaavaehdotus. Kaavamuutos Kaupunkikehitys/Kaavoitus ja Liikenne

Vanha Aarikka, kaavaehdotus. Kaavamuutos Kaupunkikehitys/Kaavoitus ja Liikenne Vanha Aarikka, kaavaehdotus Kaavamuutos Kaupunkikehitys/Kaavoitus ja Liikenne 27.10.2016 Ohjelma Aloitus Esittely Tausta ja suunnittelutilanne Luonnoksesta kaavaehdotukseen Kaavaehdotuksen esittely Jatkovaiheet

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot