Vaasan lyseon lukio Vuosikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan lyseon lukio Vuosikirja 2006 2007"

Transkriptio

1

2 Start by admitting From cradle to tomb Isn t that long a stay. Life is a Cabaret, old chum, Only a Cabaret, old chum, And I love a Cabaret! Vaasan lyseo

3 2 Toisen asteen koulutuslautakunnan tervehdys Aikaansa edellä Jussi Hietikko johtava rehtori, kouluneuvos Ennakkoluuloton ratkaisu Kun Vaasan kaupunginvaltuusto päätti koota kaiken ylläpitämänsä toisen asteen koulutuksen yhteisen lautakunnan ja hallinnon alaisuuteen lukien, oli ratkaisu suomalaisessa koulutusmaailmassa ennakkoluulottomuudessaan ainutlaatuinen. Heikot signaalit havaittiin sikälikin, että myös lukiokoulutus velvoitettiin toimimaan yksikköhintaperusteisesti, kuten ammatillinen koulutus jo aikaisemmin oli järjestetty. Jo 90-luvun alussa aloitettu toisen asteen koulutuksen määrätietoinen uudelleenorganisointi Vaasassa on nyt saatettu pääosin loppuun. Olemme valmiita opetusministeriön vauhdittamishankkeella perustelemaan alueelliseen organisaatioratkaisuun. Vaasassa on oltu kaukonäköisiä. Alue haluaa aikalisää Suomalaisessa kuntakentässä ollaan nyt helisemässä. Kaikkialla ei ole haluttu nähdä tulevaisuuden vaatimuksia ja nyt ripustaudutaan monilla tahoilla menneisyyden ratkaisumalleihin hakien tukea vanhoista ennakkoluuloista. Kuntakentän kuviteltua itsenäisyyttä korostetaan realiteetit unohtaen. Myös Pohjanmaan alueella on halua painaa kehityksen jarrua. Lisämausteena ovat ennakkoluulot kotoisten kieliryhmiemme välillä; ympäristökunnistamme kun monet ovat käytännössä kovin yksikielisiä. Vaasan toisen asteen koulutus ei osaa nähdä kaksikielistä ratkaisua uhkana, sillä toimintamme on perinteisesti toteutettu molemmilla kotimaisilla kielillä ja siitä meillä on pelkästään myönteisiä kokemuksia. Kaksikieliset ratkaisut ovat tulevaisuuden kannalta välttämättömiä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Kaksikielinen hallinto pitää tietenkin sisällään sen tosiseikan, että opetus toteutetaan opiskelijan äidinkielellä. Tämä on jo vaasalaista arkea. Odotteluaika on käytettävä hyväksi Kun nyt näyttää siltä, että aikataulu kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa hidastuu, tulee väliaika hyödyntää kilpailukyvyn kohottamiseksi ja terävöittämiseksi. Avuksi on tullut alueen dynaaminen elinkeinoelämä, joka kuntasektorin kompuroinnista huolimatta luo alueelle hyvinvointia. Kunnallistalouden kriisi näyttää vaihteeksi hellittävän, verotulot kasvavat ja se merkitsee sitä, että toisen asteen koulutuksen tilajärjestelyille alkaa ilmaantua mahdollisuuksia. Aikaisempi aikataulumme oli liian optimistinen. Nyt näyttää siltä, että ammatillisen koulutuksen keskittäminen Sepänkyläntielle ja Ruutikellarintielle voidaan toteuttaa siten, että remontti ja saneeraukset valmistuvat vuonna Aikuiskoulutuskeskuksen rakennuksesta Runsorissa luovutaan. Tilankäyttö tehostuu taloudellisesti ja toiminnallisesti. Myös lukiokoulutuksen tilankäytön optimoinnille ilmaantui mahdollisuus. Valmistumisaikatauluna pidetään nyt vuotta Silloin olisi Kirkkopuistikon toimipistekin saneerattu ja molempien kieliryhmien lukiokoulutus keskitetty yhteiselle kampukselle. Kielellinen autonomia taataan tässäkin tapauksessa pieteetillä. Tämähän on jo vaasalaista arkea. Velkaa alueelle, ihmisille ja elinkeinoelämälle? Edellä kuvatut muutokset ovat mahdollistuneet ja toteutuvat jatkossakin niillä euroilla, joita alueemme asukkaat ja elinkeinoelämä kunnallistalouden tarpeisiin maksavat. Asia on siis nähtävä myös niin, että koulutusjärjestelmän tulee palvella asukkaita ja elinkeinoelämää. Ammatillisessa koulutuksessa tulee siten jatkossakin olla herkkyyttä uusille avauksille koulutustarjonnassa eri ikäryhmät huomioon ottaen. Myös lukiokoulutuksen on kyettävä profiloitumaan valittujen painopisteiden avulla terävöittäen koulutuksensa ympäröivän yhteiskunnan tarpeita palvelevaksi. Kenen kanssa kilpailemme? Opetusministeriön vauhdittamis-

4 hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulutuksen palvelukykyä ja koota riittävän suuria ja monipuolisia, alueellisia koulutuksen järjestäjäorganisaatioita toiselle asteelle. Hanke päättyy vuonna 2008, mutta jo sitä ennen halutaan alueilta esityksiä. Asetelmastahan ilmenee täysin selvästi se, ettei meidän tule Pohjanmaalla tuhlata voimiamme keskinäiseen nahisteluun, vaan on luotava tehokas ja voimakas koulutuskeskittymä, joka tuottaa osaavia nuoria ja aikuisia alueen, mutta myös muun Suomen tarpeisiin. Me siis kilpailemme koko muun Suomen kanssa; unohtamatta ulkomaitakaan! Asemamme on hyvä. Nyt on vain osattava maltillisesti hyödyntää tarjottu mahdollisuus ja varmistaa Vaasan ja Pohjanmaan tunnustettu asema merkittävänä koulutuskeskittymänä. Se on alueen elinehto. Kiitollisin mielin Omalla kohdallani on elämä kuljettanut sillä tavalla, että elokuun viimeisenä päivänä, tänä vuonna, täyttyy ajanjakso, jolloin olen toiminut opetustoimen virassa päivälleen neljäkymmentä vuotta. Tuosta ajasta kolmekymmentäkahdeksan vuotta olen toiminut Vaasassa ja kaupunki on ollut työnantajani kolmekymmentä vuotta. On jäähyväisten aika! Kiitän kaupunkia vilpittömästi siitä, että olen saanut elää mielenkiintoisen, haastavan ja monipuolisen työuran hyvän työnantajan palveluksessa. Työtoverini ja esimieheni ovat rikastuttaneet elämääni ja nuorison sekä aikuisten kouluttaminen on antanut elämälle tarkoituksen. Sidosryhmät ovat laajentaneet maailmankatsomustani. Ei kai paremmin voisi yksilön kannalta olla? Työ ei kuitenkaan ole valmis. Sitä todistaa tämänkin lukuvuosikatsauksen alkuosa. Toivotan onnea ja menestystä seuraajilleni, työtovereilleni, opiskelijoille ja sidosryhmille. Nyt on Timo Kantokarin, hänen esikuntansa aika ja teidän vuoronne. Hyvä siitä tulee! Vuosikirjatiimimme toivottaa kaikille lukijoille virkistävää, lämmintä, tapahtumarikasta ja luontoystävällistä kesää! Kevät toi Vanellus vanelluksenkin Vaasaan

5 Talous tiukalla Kulunut lukuvuosi uudessa Vaasan lyseon lukiossa on ollut tapahtumarikas ja kiireinen. Vaasan kaupungin velvoite normihintaan pääsemisestä on edellyttänyt opetuksen toteuttamista mahdollisimman taloudellisesti. Ryhmäkoot ovat kasvaneet, ja se on lisännyt opettajien työtaakkaa. Kovan puristuksen jälkeen lukiokoulutus pääsi kuin pääsikin normiin vuonna Siitä kiitos koko työyhteisölle. Tälle vuodelle valtuusto myönsi lukiokoulutukseen euron lisämäärärahan, joten normitavoitteesta voidaan hiukan tinkiä. Siitä huolimatta helppoa ei tule olemaan jatkossakaan. Talous joudutaan pitämään tiukalla myös tänä vuonna. Opetusjärjestelyissä muutoksia Vaikka suomenkieliset päivälukiot yhdistettiin jo , niin varsinaisesti vasta tämän lukuvuoden alusta uusi lukio on toiminut opetusjärjestelyjen osalta yhtenä kouluna. Kurssitarjontaa ei enää laadittu kiinteistökohtaisesti, vaan opiskelijoiden käytettävissä on ollut yksi kurssitarjotin. Tuntikiertokaavioon tehtiin pieniä muutoksia, mutta oppitunnin pituus säilyi 70- minuuttisena. Ikäryhmien sijoittelu kiinteistöihin aiheutti eniten pohdintaa. Tänä lukuvuonna päädyttiin kokeilemaan mallia, jossa abiturientit sijoitettiin Vaasanpuistikon kiinteistöön ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Kirkkopuistikon kiinteistöön. Toisen vuosikurssin opiskelijat sijoitettiin tasaisesti molempiin kiinteistöihin. Tehdyllä ratkaisulla on tietoisesti pyritty vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä, kun sama ikäryhmä opiskelee pääsääntöisesti samas- sa kiinteistössä. Opettajien kannalta järjestely ei ole paras mahdollinen, koska siirtymisiä kiinteistöstä toiseen ei voi välttää ja se tietenkin lisää kiirettä muutenkin tiukassa työtahdissa. On myös keskusteltu mahdollisuudesta jakaa opetus kiinteistöihin aineryhmittäin. Se edellyttäisi opetustiloihin tehtäviä muutostöitä. Niitä ei tässä vaiheessa ollut mahdollista toteuttaa. Kansainvälisyyttä ja monipuolista toimintaa on Unescokoulu, ja se on näkynyt vahvasti koulun toiminnassa lukuvuoden aikana. Elokuussa ryhmä lyseolaisia matkusti kahden opettajan johdolla Roomaan tutustumaan Italian kulttuuriin ja historiaan. Syyskuussa Kielin ystävyyskoulun edustajat vierailivat Lyseossa, ja lokakuussa joukko lyseolaisia osallistui Vaasan kaupungin järjestämään Pärnun-matkaan. EU-projekti Norjaan Trondheimiin toteutettiin tammikuussa ja vastaavasti sieltä vierailtiin Lyseossa toukokuussa. Lyseo isännöi kansainvälistä nuorisokonferenssia huhtikuussa. Konferenssiin osallistui edustajia Ruotsista, Virosta ja Hollannista. Kiitän lämpimästi kaikkia projekteissa mukana olleita opiskelijoita ja opettajia. Vaikka projektien suunnittelu on usein vaativaa ja työlästä, niin vastaavasti ne antavat unohtumattomia kokemuksia ja tuovat lisäväriä ja piristystä arkiseen aherrukseen. Yhdysvaltain suurlähettiläs Marilyn Ware vieraili Lyseossa helmikuussa ja piti koulumme opiskelijoille esityksen teemasta Minun Amerikkani. Esitys kiinnosti kuulijoita, ja suurlähettiläs sai vastata lukuisiin opiskelijoiden kysymyksiin. Marilyn Ware lahjoitti Lyseolle arvokasta kirjallisuutta ja kiitti koulumme opiskelijoita sivistyneiksi ja valveutuneiksi nuoriksi, jotka uskaltavat ilmaista rohkeasti mielipiteensä. Lyseon opiskelijat ovat lukuvuoden kuluessa kunnostautuneet muun muassa kulttuurin ja liikunnan alueilla. Voittoja on tullut kirjoituskilpailuista ja lukuisista urheilukilpailuista joukkue- ja yksilölajeissa. Oppilaskunta on toiminut aktiivisesti ja järjestänyt opiskelijoille monenlaista oheistoimintaa. Koulun vuotuiseen toimintaan ovat kuuluneet perinteiset juhlat ja teemapäivät. Esimerkkeinä voisi mainita Vanhojentanssit, joita oli seuraamassa ennätysmäärä yleisöä, sekä hienosti toteutettu Arts-teemapäivä, joka järjestettiin nyt ensimmäisen kerran. Kokemukset olivat erittäin myönteiset. Uskon, että teemaan palataan uudestaan. Ilmaisutaidon ryhmä harjoitteli hauskan näytelmän, jonka he esittivät kaikille koulumme opiskelijoille. Vaasan 400-vuotisjuhlan kunniaksi Lyseossa järjestettiin luentosarja, joka liittyi Vaasan historiaan. Kiinnostavien luentojen aiheet ulottuivat aina 1600-luvun Vaasasta nykyhetkeen. Peruskorjaus myötätuulessa Nykyinen toimii kahdessa eri kiinteistössä, joista

6 toinen on peruskorjattu 1990-luvulla. Toista kiinteistöä on vuosien saatossa korjailtu tarpeen mukaan, mutta varsinainen peruskorjaus on tekemättä. Tämän kiinteistön vanhempi osa täyttää parin vuoden päästä 100 vuotta, ja rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Peruskorjausta on esitetty aikaisemmin lukuisia kertoja, mutta tuloksetta. Nyt tilanne näyttää valoisammalta. Hankesuunnittelu on käynnistetty, ja mahdollinen peruskorjaus olisi tulossa parin vuoden päästä. Kiitän Vaasan kaupunkia positiivisesta suhtautumisesta hankkeeseemme. Pidän tärkeänä, että kaupungin ylläpitämän ainoan suomenkielisen lukion kiinteistö on ajanmukaisessa kunnossa. Se lisää kouluviihtyvyyttä, ja sillä on merkitystä koulun imagolle ja kilpailukyvylle sekä sille, kuinka myönteisenä toisen asteen koulutuskaupunkina Vaasa tunnetaan. Kiitokset ja onnittelut Koulun toiminnan kannalta on tärkeää, että sillä on hyvä ja kattava tukiverkosto. Vaasan lyseon lukion rehtorina olen tyytyväinen siihen, että meillä on nyt on käytettävissämme kahden yhdistyneen koulun perinteiset verkostot. Erityisesti haluan tässä yhteydessä mainita Vaasan yhteiskouluyhdistyksen ja Vaasan lyseon sekä Vaasan tyttölyseon entisten oppilaiden yhdistykset Valeon ja Vateon. Yhteiskouluyhdistys täytti syksyllä 85 vuotta ja Valeo sekä Vateo molemmat tänä keväänä 60 vuotta. Onnittelen juhlavuotta viettäneitä yhdistyksiä ja lausun samalla lämpimät kiitokset arvokkaasta tuesta koulumme toiminnassa. Uskon, että yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessa yhtä läheisenä, hedelmällisenä ja rakentavana kuin tähänkin saakka. Onnittelen kevään uusia ylioppilaita ja toivotan menestystä lukio-opintojen jälkeiseen tulevaisuuteen. Kiitän kaikkia opiskelijoitamme, opettajia ja muuta henkilökuntaa ahkerasta työpanoksesta kuluneen lukuvuoden aikana. Kiitän johtavaa rehtoria Jussi Hietikkoa yhteistyöstä ja toivotan antoisia eläkepäiviä. Kiitän myös kaikkia stipendien lahjoittajia ja muita työmme tukijoita. Hyvää ja virkistävää kesää kaikille. Kari Kukkohovi Lukiokoulutuksen rehtori Oppilaskunnan toimintakertomus syksy 2006 ja kevät 2007 Oppilaskunnan hallituksen toiminta alkoi elo-syyskuun vaihteessa uusien jäsenien valinnalla. Vanhan hallituksen toimesta uuteen hallitukseen valittiin jäseniä, ja uudessa hallituksessa olivat mukana pj. Maria Virkkala, vpj. Maija Rossi, Petra Tuisku, Henna Ala- Seppälä, Sara Karvonen, Nora Möttönen, Sami Tuuri, Maunu Ylimäki, Fabian Tschirpke, Salla Torsti, Katriina Öström, Sebastian Da-Costa, Laura Gräsbeck, Aleksi Hautala ja Otto Koivumäki. Ohjaavina opettajina toimivat Heli Koskinen ja Riikka Uusipaavalniemi. OKH:n toiminta käynnistyi järjestämällä koulun oppilaiden valokuvaus, ja seuraava tapahtuma olikin ollut teemapäivä Twin Day. Itsenäisyyspäivänä hallituksen jäsenet olivat Kirkkopuistikon puolella vahtimassa itsenäisyyspäivän kynttilöitä. Joulun alla OKH:n jäsenet ahkeroivat Suomalaisessa Kirjakaupassa paketoimassa lahjapaketteja. Myös OKH:n joulujuhla pidettiin. Vuoden vaihtuessa ja abien lähtiessä oli aika valita uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtaja valittiin hallituksen sisäisessä äänestyksessä. Uudeksi vpj:ksi valittiin Sebastian Da-Costa. Puheenjohtajan valitsivat oppilaat kahden ehdokkaan Nora Möttösen ja Henna Ala-Seppälän väliltä. Nora Möttönen sai äänestyksessä enemmistön äänistä, ja uusi puheenjohtaja oli näin valittu. Vanhojentanssit olivat 16.2., ja OKH järjesti jatkot Rantasipissä oli ruotsinkielisen lukion kanssa yhdessä toteutettu kaksikielisyysseminaari Övningskolanin auditoriossa. Seminaaria oli suunniteltu yhdessä pitkin vuotta, ja tavoitteinamme oli ennakkoluulojen rikkominen ja uusien ystävyyssuhteiden solmiminen. Seminaarin iltana järjestettiin myös bileet Royal Nightissa oli jälleen teemapäivä. Tällä kertaa aiheena oli Työ ja harrastus. Seuraavalla viikolla järjestettiinkin koulussamme Environmental Youth Conference, jossa hallitus oli vastuussa yhden illan iltaohjelmasta luvassa ulkomaisille vieraille oli ruokailu RAXissa ja tämän jälkeen keilailua Vaasan keilahallissa. Oppilaskunta on lisäksi vuoden aikana pitänyt kioskia ja antanut apurahaa muun muassa koulun sähly- ja tanssijoukkueelle. Nora Möttönen

7 6 Viime kevään eläkejuhlat Kuvat: Arja Kujanpää Lyseon kevätlukukausi 2006 päättyi kahden lehtorin Sirkka-Liisa Toivosen ja Raimo Jukkolan eläkkeellelähtöjuhlaan. Kahvittelun lomassa jaettiin läksiäislahjoja ja pidettiin puheita. Raimo vaihtoi vapaalle Lehtori Raimo Jukkola ehti olla Vaasan kaupungin palveluksessa 30 vuotta. Hän on kotoisin Lohtajalta ja opiskeli Turun yliopistossa, minkä jälkeen työskenneltyään muualla Suomessa valittiin Onkilahden lukion matemaattisten aineiden vanhemmaksi lehtoriksi vuonna Opettajantyön lisäksi musiikki on aina ollut lähellä sydäntä, ja lehtori Jukkola onkin pitkään oman soittamisen lisäksi laulanut Oopperan kuorossa ja kamarikuoro Sonandossa. Hän on uppoutunut musiikkiharrastuksen ohella myös suku- ja kotiseutututkimukseen. Keväällä 2007 julkaistiin teos Lohtajan yhteiskoulun perustamisesta 50 vuotta, jonka yhtenä kirjoittajana Raimo Jukkola on ollut jäätyään eläkkeelle. Vaikka työkiireet loppuivat, muut kiireet jatkuvat.

8 7 Sirkka-Liisalle uusi elämänvaihe Yli kolmekymmentä vuotta on kulunut siitä, kun kauhavalaissyntyinen Sirkka-Liisa Toivonen aloitti opettajana Vaasassa opiskeltuaan Jyväskylässä suomen kieltä ja kirjallisuutta sekä toimittuaan Petäjäveden yhteiskoulussa ja Kalajoen yhteiskoulussa tuntiopettajana. Vuodesta 1972 hän toimi kahden koulun, Vaasan yhteiskoulun ja Vaasan yhteislyseon, äidinkielen tuntiopettajana ja on ollut monessa muutoksessa mukana: milloin on pitänyt sopeutua uusiin koulumuotoihin, milloin opetussuunnitelmat ovat tuoneet uusia haasteita. Joustavana ja tarmokkaana ihmisenä Sirkka-Liisa on muutoksista selviytynyt. Kahden koulun yhteisenä opettajana Sirkka-Liisalta on kysytty järjestely- ja sopeutumiskykyä työolosuhteiden vaihtuvuuden vuoksi. Vuonna 1994 silloiset Vaasan yhteiskoulun lukio ja Kirkkopuistikon lukio yhdistyivät ja samalla lukio, Yhteislukio, muuttui luokattomaksi. Siirtyily kahden koulun välillä loppui, mutta toisaalta luokattomuus varsinkin siirtymävaiheessa oli vaativaa. Nyt uuden vaiheen kynnyksellä on kohtuullista, etteivät uusi koulumuoto ja uusi opetussuunnitelma ehtineet toteutua täysipainoisesti. Ovat kulloisenkin opetussuunnitelman vaatimukset olleet millaiset milloinkin, kirjoittamisen ja kirjallisuuden opetus ovat olleet Sirkka-Liisan sydäntä lähellä, mikä ei ole jäänyt näkymättä opiskelijoiden menestymisessä. Monipuoliset eväät ajatteluun ja maailmankuvan muodostumiseen ovat olleet taitavan ja aikaansa seuraavan opettajan ansiota. Työtoverina Sirkka-Liisa on ollut empaattinen ja ystävällinen ihminen, aito humanisti. Sanavalmiutensa ansiosta hän on ilahduttanut terävillä kommenteillaan paitsi kollegoitaan, varmasti myös oppilaitaan, oli aiheena päivän politiikka, kirjallisuus tai muut yleisinhimilliset asiat. Osa-aikainen eläke vaihtuu tämän kevään jälkeen kokoaikaiseksi. Lukemiseen, matkusteluun ja muihin harrastuksiin on nyt vapaat mahdollisuudet. Toivotamme energiselle kollegallemme antoisia eläkevuosia ja kiitämme mieleen jäävästä mukavasta työtoveruudesta. - HIn

9 Uusi lukuvuosi alkaa n uudet ja entiset opiskelijat kokoontuivat vanhan tavan mukaan Vaasan kaupungin kirkkoon aloittamaan uutta lukuvuotta. Tilaisuuden aluksi pastori Outi Klapuri piti hartaushetken. Hän puhui siitä, kuinka lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat ottavat nyt uuden askeleen ja kuinka myös muut lyseolaiset jatkavat jo valitsemaansa suuntaa. Otan yhden askeleen kerrallaan ja pääsen perille. Ei kannata murehtia liikaa, Outi Klapuri pitää hartaushetken. sillä voi ottaa vain yhden askeleen kerrallaan. Tämän askeleen voi kulkea joskus taaksepäinkin ja sen jälkeen voi vaihtaa suuntaa. Tärkeää on muistaa, että yhdessä on hauskempi kulkea kuin yksinään. Lukion suorittaminen on perille pääsemistä. Perille voi päästä myös taivaan kotiin. Kun luottaa Jumalan armoon, voi ottaa askeleet turvallisesti. Pastori Outi Klapurin hartaushetki päättyi yhteiseen rukoukseen ja virteen Totuuden henki. Alkuhartauden jälkeen rehtori Kari Kukkohovi toivotti kaikki opiskelijat tervetulleiksi. Sen jälkeen hän informoi uuden lukuvuoden käytänteistä, Wilmaohjelman tunnuksista, ruokailuvuoroista, uusille opiskelijoille tarkoitetuista tukiverkostoista. Rehtori Kari Kukkohovin lausumien tervetulotoivotusten jälkeen Lyseon apulaisrehtori Vesa Neste puhui kirkkoon kokoontuneille opiskelijoille kannustavia sanoja uusia haasteita ajatellen. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuutensa onnistua. Niinpä ei tule Olen unessa useasti sinun kaduillas, koulutie. tyytyä liian vähään ja vaatimattomaan. Jos uskaltaa tarttua ympärillä oleviin mahdollisuuksiin, voi onnistua ja menestyä opinnoissaan. Yhdessä oleminen on haaste ja mahdollisuus. Näiden kannustavien ja ohjaavien puheiden jälkeen uudet ja vanhat lyseolaiset poistuivat yhdessä aloittamaan opiskelujaan, toiset Vaasanpuistikon ja toiset Kirkkopuistikon kiinteistöön. Vaasan lyseon lukion 127. työvuosi oli alkamassa. - AKu Kari Kukkohovi toivottaa kaikki tervetulleiksi.

10 Kirkonpenkit täyttyvät uusista ja vanhoista lyseolaisista. Opettajat esittäytyvät opiskelijoille. Kirkollista keskustelua Opettajat eturivissä

11 10 Ikuinen kaupunki valloitti lyskalaiset Kaikki tiet vievät Roomaan ja sinne johti meidänkin polkumme. Apulaisrehtori ja varsinainen Rooma-asiantuntija Vesa Neste sekä lehtori Elina Mykkänen lähtivät johdattamaan meidän kulttuurinnälkäisen tyttöryhmämme Ikuiseen Kaupunkiin. Vaasan lyseon perinteinen Italian-taidematka tehtiin , joten odotettavissa oli historian siipien havinaa, mutta myös jatkoaikaa kesälle. Rooma toivotti meidät tervetulleeksi ukkosmyrskyllä, mutta silmänräpäyksessä sää muuttui paahtavan aurinkoiseksi, ja koko viikon saimme nauttia eteläeurooppalaisesta lämmöstä. Majoittauduimme hienostoalueen liepeille hotelli Villa Teksti: Katariina Panula

12 11 Torloniaan, josta oli hyvät liikkumismahdollisuudet, ja pian opimme käyttämään metroa tehokkaasti. Roomassa historia iski päin kasvoja lähes joka kadunkulmassa, sillä antiikin imperiumin raunioita oli jopa metroaseman seinissä. Oli uskomatonta nähdä 2000 vuotta vanhan kylpylän jäänteet keskellä villiä autoliikennettä, mutta vielä kiehtovampaa oli päästä kävelemään kadulla, jolla antiikin ajan ihmiset olivat joskus muinoin kulkeneet. Tietysti näimme kaikki Rooman tunnetuimmat kohteet: Colosseumin kaikessa rappeutuvassa mahdissaan, viihtyisän toivomussuihkulähteen Fontana di Trevin, selkäpiitä karmivat maanalaiset katakombit, suositut Espanjalaiset portaat sekä kaikkien jumalten temppelin Pantheonin. Pää meni pyörälle suihkulähteiden, obeliskien ja kirkkojen paljoudesta, niitä kun oli kaupungissa loputtomiin. Kävimme myös katolisen kirkon pääkallopaikalla Vatikaanissa sekä Pietarin kirkossa, mutta itse paavia emme sentään nähneet. Eräänä päivänä ajoimme bussilla ulos kaupungista Via Appian muinaista mukulakivitietä pitkin Tivolin pikkukaupunkiin, jossa näimme Hadrianuksen huvilan rauniot ja erään henkesalpaavan kauniin puutarhan, jossa oli paljon vanhoja, hienoja suihkulähteitä. Kameran muistikortti tuli hetkessä täyteen, sillä Rooma oli kerta kaikkiaan täpösen täynnä upeaa ja historiallista nähtävää. Jalkaparkamme olivat kovilla, kun yritimme viikossa ottaa haltuumme kaiken sen, minkä perusteelliseen näkemiseen tarvittaisiin varmaankin vuosia. Kuten arvata saattaa, oli ruokakin herkullista ja etenkin italialainen jäätelö hurmasi makuaistimme. Ostostenteko Rooman kaltaisessa suurkaupungissa ei myös tietenkään aiheuttanut ongelmia, joten viimeisenä iltana jokainen meistä sai taistella hyvän tovin matkalaukkunsa rajallisen tilavuuden kanssa. Viikko Roomassa oli antoisa ja ikimuistoinen kokemus, mutta se oli liian lyhyt aika tuon mahtipontisen metropolin valloittamiseen. Me ehdimme raapaista vain pintaa siitä kaikesta, mitä tämä ikuisesti elävä kaupunki on pitänyt jo tuhannet vuodet sisällään. Ainakin minun kohdallani paluu Roomaan on väistämätön. Espanjalaiset portaat ovat must. Viehätys piilee yksityiskohdissa. La Dolce Vita...

13 12 Matkanjohtaja huolissaan Kädet ylös! Capuccino-tauko Colosseumin kolkot kolot

14 13 Ulkokylpylä Märkä pulu Vatikaanissa Canis lupus ja sudenpennut Pizzaa odotellessa

15 14 Rooman kahdet kasvot Roomankulkijan miettteitä Teksti: Jenna Lähdemäki Rooma teki varmasti jokaiseen matkalla mukana olleeseen vaikutuksen tavalla tai toisella. Varsinainen roomakonkari Vesa Neste oli suunnitellut meille ohjelman, josta tuskin kellään oli valittamista. Viikon aikana ehdimme nähdä ja kokea hengästyttävän paljon. Uskomaton historia oli ikuisessa kaupungissa koko ajan läsnä. Tuntui hienolta astella Pantheonin kupolin alla, kiivetä Colosseumin rappusia ja heittää kolikko Fontana di Trevi -suihkulähteeseen. Nähtävyyksien lisäksi aikaa jäi myös pizzan, pastan ja jäätelön syömiseen, ostoksien tekemiseen ja paikalliseen elämänmenoon tutustumiseen. Rooma oli lumoavan kaunis kokonaisuus. Kaupunki, joka on ollut paikoillaan tuhansia vuosia, ei jättänyt ketään kylmäksi. Roomassa, kuten muissakin suurkaupungeissa, voi nähdä myös kolikon kääntöpuolen. Sellaisiakin ihmisiä riittää, joilla ei ole asiat yhtä hyvin kuin meillä. Jokainen matkalainen muistaa varmasti metroasemien lattialla istuneet kerjäläisäidit vauvoineen, Espanjalaisilla portailla turisteja kiusanneet ruusukauppiaat ja kerjäläisiksi opetetut lapset suurimpien nähtävyyksien liepeillä. Parasta Roomassa olivat kauniit rakennukset sekä upea kulttuuri ja ilmapiiri. Uskon, että opimme myös katsomaan maailmaa hieman eri tavoin kaiken kokemamme jälkeen. Kotiinlähdön koittaessa lähdimme kohti Vaasaa haikein mutta iloisin mielin. Näimme ja koimme PALJON!

16 15

17 16 Juniorit hanhenmarssilla kohti Hietasaarta Vanhan tavan mukaan kokoonnuttiin Hietasaareen kisailemaan ja vahvistamaan uusien lyseolaisten yhteishenkeä. Perjantaina järjestettiin tuoreille Lyseon ykkösluokkalaisille niin sanotut mopokastajaiset eli junnupäivä. Kauniin sään vallitessa lähdettiin Hietasaareen ja sieltä leikkimielisten kilpailujen jälkeen kaupungille. Osallistuneet uudet junnut muistelivat päivän tapahtumia seuraavasti: Valmistautuminen Junnupäivänä piti pukeutua kummalliseen asuyhdistelmään: vaatteiden päälle bokserit ja rintaliivit, toiseen käteen patakinnas ja toiseen kumihansikas, päähän kypärä tai suihkulakki ja silmille uimalasit tai laskettelulasit - Makulis gang Sää Aurinkoinen päivä ja mukavia leikkejä Junnupäivänä oli hauska pukeutua. Oli kuuma päivä, ja oli tukala mennä kaupungille kumpparit jalassa. -Pirpanat Kauniina päivänä oli kiva uida AS, RS Toiminta Junioripäivänä kastettiin ykkösluokkalaisista kunnon lyseolaisia Oli aurinkoinen ja lämmin päivä. Kaksi luokkaa aina kerrallaan kokoontui Hietasaaren rannan hiekkakentälle valmiina suureen vesitaistoon. Valmiit, paikoillanne, hep! Merivedellä täytetyt muovikupit aseinaan koululaiset rynnistivät pitkin rantaa kohti tavoitettaan: täytettävää vesisankoa. Kuten usein kaikki muutkin so- dat, vesisota kääntyi lopuksi sisällissodaksi luokkalaisten sotiessa toisiaan vastaan. Tiukan taiston jälkeen oppilaat poistuivat hymyillen kilo hiekkaa kengissä ja vaatteet kuin monsuunisateen jäljiltä. -AnKai Vietimme Hietasaaressa junnupäivää elokuun lopulla, ja siellä meidät kastettiin lukiolaisiksi. Hiekka lensi ja vesi roiskui. -BamSet 1. Kastelu: Kaikki olivat rannalla, ja kaikilla oli kädessään muovilasi, jolla yritettiin kaataa vettä toisten päähän. 2. Sähköaita: Puihin oli kiinnitetty naruja, jotka risteilivät toistensa lomassa hämähäkkiverkon tavoin. Piti luokkalaisten avustuksella päästä naruja koskettamatta verkon läpi toiselle puolelle. 3. Liaani: Puuhun kiinnitetyn

18 17 köyden varassa yritettiin päästä toisen puun alle siellä olevalle lankulle. Siellä piti pitää kiinni toinen toisistaan, ettei kukaan putoaisi lankulta. 4. Varusteet: Se, joka ei pukeutunut junnupäivän vaatimusten mukaisesti, sai rangaistuksen: kasvoihin merkin huulipunalla. Oli hauskaa nolata itsensä kulkemassa parijonossa ja käsi kädessä pitkin Vaasan katuja. Olimme hassuissa vaatteissa ja lauloimme aakkoslaulua. Kastuimme vesisodassa ja menimme uimaan odottaessamme uuden vastustajan saapumista. -:D Siis miten tää Wilma nyt toimii? Jos mä painan tästä, niin... Tsekkaa mun kurvit! Hietalahden lavashow Minä olen muotitietoinen...

19 18 Eläimellistä menoa Tutorit tuimina käskyttämässä junioreita ja juniorit tottelevat. Ryhmähenki pistetään ahtaalle ahtautumisessa. Juniorit menevät sieltä mistä aita on matalin. Pikkutarzan

20 19 Laitetaan jalalla koreasti. Tästä on leikki kaukana! Tarviiks apuu? Nyt on kiva olla uudessa koulussa :)! Voitto on meidän!

21 20 Min studieresa till Sverige Tack vare Pohjola-Norden, som är centralförbundet för folkligt nordiskt samarbete, fick jag möjligheten att delta i en studieresa till Stockholm och Uppsala. Resan ägde rum och leddes av Arja Kuosma, Pohjola-Nordens chef för skolverksamhet. Vi var sammanlagt nästan 40 gymnasister från olika delar av landet som deltog. Färden började måndag eftermiddag vid Åbo järnvägsstation, dit alla hade tagit sig på ett eller annat sätt. Vi slog oss ner i bussen och lyssnade på när en svensk guide berättade om Åbo historia medan chauffören körde oss runt i stan. Efter rundturen at vi middag på en restaurang och fick stifta bekantskap med varandra. Alla var inte särskilt pratsamma, men en del kontakter knöts redan under de första timmarna. Stämningen blev lite mer avspänd efter att var och en hade presenterat sig för alla, på svenska förstås. Vid niotiden på kvällen var det dags att köra ombord på färjan m/s Sea Wind. Vi hade blivit indelade i grupper på fyra förutom pojkarna, som var bara två stycken och varje grupp fick en egen hytt. Mina hyttkompisar var också från Österbotten, och vi stod genast på god fot med varandra. Det var meningen att alla resdeltagare skulle tala svenska sinsemellan, men det blev ju inte riktigt så... Tidigt nästa morgon anlände vi till Stockholm. Vi körde genast iväg till Uppsala, en universitetsstad som ligger en bit norrut från huvudstaden. Där besökte vi Museum Gustavianum och Uppsala domkyrka. Det som imponerade mig mest var den anatomiska teatern, där man pä och 1700-talet utförde dissektioner, d.v.s. skar upp folk för att ta reda på vad som fanns inuti. Den 118,7 m höga domkyrkan var också en byggnad värt att se, och i själva verket tyckte jag om hela staden. Under dagen hade vi tid att gå runt i stan och shoppa, vilket vi givetvis gjorde. På eftermiddagen körde vi tillbaka till Stockholm och via godisaffären till Heron City, Nordens största biograf, där vi fick se en svensk film vid namn Offside. Alla var mer eller mindre utmattade när vi sent på kvällen äntligen kom till vårt övernattningsställe, Quality Hotel Prince Philip. Onsdag morgon, efter den härliga hotellfrukosten, gick vi några kilometer för att komma till vår nästa etapp, Skärholmens gymnasium. Skolans biträdande rektor tog emot oss och upplyste oss om hur skolgången i Sverige fungerar. Vi fick även ställa frågor gällande det svenska skolsystemet. Något jag inte visste från förut var att för eleverna i Sverige är skolböckerna gratis. Efter skolbesöket steg vi åter på bussen och färdades förbi Kungliga Slottet samt andra fina byggnader enda fram till Moderna museet. Modern konst är inget för mig, det kan jag lugnt konstatera. Vi vistades emellertid inte alldeles för länge på museet, utan for vidare in till centrum efter att ha betraktat konstverken en stund. Tiden var inne för höjdpunkten på var resa, enligt största delen av gruppen åtminstone. Det var nämligen dags för fritid mitt i Stockholm, bland alla dess klädbutiker och skoaffärer. Vid sjutiden nalkades den allra sista delen av resan, något som var båtfärden till Åbo. Vi drog största möjliga nytta av Silja Lines tax free -shops och njöt ännu en gång av sjömiddagen och -frukosten. På morgonen var det bara att inse att studieresan var slut allteftersom båten förankrades och vi steg iland. Alla tog farväl av varandra och till slut splittrades gruppen. Det bästa med resan enligt min åsikt var att man fick fräscha upp sina kunskaper i svenska och dessutom besöka ställen man aldrig varit till, och det i ett gott sällskap. Jag tog verkligen inte heller illa upp av att resan var gratis för oss deltagande. Efter alla dessa erfarenheter kan jag varmt rekommendera Pohjola- Nordens stipendier och utbytesprogram för alla som är intresserade av att vårda det andra inhemska språket och uppleva något man troligen kommer ihåg länge efteråt. Terhi Hakkola

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe abeille

Valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe abeille R O T 3.2.2015 1. Penkkaripäivän ja Vanhojen päivän ohjelmat https://www.jao.fi/fi/jyvaskylan-lukiokoulutus/jyvaskylan-lyseonlukio/ajankohtaista/kalenteri?p_wxnmqrtu=2#wxnmqrtu Valtakunnallinen puheviestinnän

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi 1 Kanada 2015 Gea Schumann Merkonomi 2 Perustietoa Lähdin 31.12 kuukauden kestävälle matkalle Kanadaan. Olimme osallisena FinAl 2.0 projektissa ja pääsimme mukaan muutamiin isoihinkin tehtäviin. Majoituksena

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5. Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.2008 Anna Launonen Opintojen aloitus Rehjassa Osa opintojaksoa: Opiskelu ja

Lisätiedot

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA Tammikuun lopulla Aalborgin lentokentälle laskeutui kone, josta astui ulos kaksi aikuisopiston lähihoitajaopiskelijaa. Jännittyneenä ja mielenkiinnolla he odottivat, mitä seuraavan

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Alla on kuvia, mitä kaikkea (mausteita, raaka-aineita, työvaiheita ja astioita) kuuluu intialaiseen ruuanlaittoon. Aivan aluksi joimme

Lisätiedot

PALLO JALASSA VAI HUKASSA?

PALLO JALASSA VAI HUKASSA? Wanuvan toimintapäivä aloitettiin Vauhtikellarissa, erilaisilla leikkimielisillä kilpailuilla. Vetäjänä ja tuomarina kisoissa toimi Eetu Putkinen, joka työskentelee Vauhtikellarissa ja Energy Fitness Clubilla.

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio. Eija Kumpulainen lukion rehtori

Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio. Eija Kumpulainen lukion rehtori Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio Eija Kumpulainen lukion rehtori Norssissa on perusaste ja lukio, yhteensä noin 1060 oppilasta ja opiskelijaa Alakoulut Linnamaalla ja Koskelassa Perusasteen yläluokilla

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot