Tanskan matkan havaintoja ja oppeja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanskan matkan havaintoja ja oppeja 6.-7.2.2014"

Transkriptio

1 Tanskan matkan havaintoja ja oppeja Rockwool A/S Hartmanns A/S Abakion A/S LO Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu (CBS) Tuomo Alasoini

2 Matkan tarkoitus Tanska on Euroopan johtavia maita pienten yritysten innovatiivisuudessa. Tanskalaisissa yrityksissä myös työntekijöillä on tärkeä rooli uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Tanskalaiset työntekijät arvioivat työtään monessa asiassa positiivisempaan sävyyn kuin oikeastaan missään muussa Euroopan maassa. Tanskalaiset ovat keskimäärin huomattavasti tyytyväisempiä työhönsä kuin suomalaiset. Miksi?

3 Ohjelma Torstai klo Rockwool International A/S (tulenkestävien ja ympäristöystävällisten vuorivillaeristeiden valmistus), isäntä: varatoimitusjohtaja, Group Development, Steen Lindby klo Hartmanns A/S (henkilöstöpalvelut), emäntä: johdon assistentti Nina Cordth, paikalla: toimitusjohtaja Anne-Mette Ravn, projekti- ja kehittämispäällikkkö Brian Herrestrup ja vanhempi konsultti Bjarne Laugesen Perjantai klo Abakion A/S (ICT-konsultointi), HR- ja viestintäjohtaja Maja Bavngaard, varatoimitusjohtaja Sune Lohse ja konsulttijohtaja Morten Hansen klo LO, asiantuntija Pia Mulvad Reksten Klo Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu, professori Peer Hull Kristensen

4 Osallistujat Jorma Vartia Annu Tuominen, Normet Merja Fischer, Valoma Juha Antila, SAK Niilo Hakonen, KT Risto Tanskanen, TTK Helinä Nurmenniemi, Centria amk Kristiina Nurmenniemi, Aalto Jenni Nevasalo, Tekes Nuppu Rouhiainen, Tekes Petteri Halme, Tekes Ilpo Ihanamäki, Tekes Ismo Turunen, Tekes Tuomo Alasoini, Tekes

5 Keskeiset teesit

6 Miten Suomi ja Tanska eroavat toisistaan? 1. Johtaminen: Hyvän johtamisen merkitystä organisaation menestystekijänä ei voi korostaa liikaa. Haasteena on piinkovan bisnesosaamisen (=rationaalisen johtamisosaamisen) yhdistäminen johdon vahvaan henkiseen sitoutumiseen, dialogisuuteen ja välittämisen tunteeseen läpi organisaation kaikkien tasojen (=normatiiviseen johtamisosaamiseen). Suomessa johtamiskulttuuri on jäljessä tanskalaista normatiivisessa johtamisessa sekä rationaalisen ja normatiivisen johtamisen yhteen sovittamisessa. 2. Omaehtoinen halu kehittyä: Ihmisten omaehtoinen halu kehittyä on keskeinen sekä organisaatioiden uudistumisen että ihmisten työnilon perusta. Erilaiset kulttuuriset ja institutionaaliset ympäristöt tukevat eri tavalla ihmisten omaehtoista aktiivisuutta. Suomessa yritykset kouluttavat henkilöstöään aktiivisemmin kuin Tanskassa. Tanskassa taas ihmiset etsivät itse aktiivisemmin kuin Suomessa sellaisia työtehtäviä, joissa he katsovat voivansa kehittyä.

7 Miten Suomi ja Tanska eroavat toisistaan? 3. Pk-yritysten tärkeä rooli innovaatiotoimijoina: Innovaatiotoiminta on Tanskassa hajautunutta yrityskentässä laajalle ja maan p&k-yritysten t&kaktiivisuus on maailman huippua. Suomessa pk-yritysten riippuvuus vahvoista kansallisista klustereista ja niiden veturiyrityksistä on ollut suurempaa. Tämä ei ole ollut omiaan motivoimaan suomalaisia pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintaosaamista, omia tuotteitaan ja palvelujaan tai myynti- ja markkinointiosaamistaan. 4. Henkilöstön osallistuminen innovaatiotoimintaan: Ihmisten omaehtoinen halu kehittyä ammatillisesti on Tanskassa lisännyt ihmisten kompetenssia osallistua kehittämiseen ja innovointiin sekä yritysten kiinnostusta joustavia ja itseohjautuvia työn organisointitapoja kohtaan. Myös Suomi edustaa Euroopan kärkeä joustavuudessa ja itseohjautuvuudessa. Joustavuus ja itseohjautuvuus on kuitenkin ollut Suomessa vähemmän orgaanista ja enemmän yritysten johdon ylhäältä alas ajamaa.

8 Miten Suomi ja Tanska eroavat toisistaan? 5. Aktiivinen työvoimapolitiikka: Työvoimapolitiikalla on ollut Tanskassa tärkeä merkitys työelämän rakennemuutoksissa niin sen kohteiksi joutuneiden suojaverkkona kuin ponnahduslautana. Anteliaan, mutta lyhytkestoisen työttömyysturvan ja aktiivisen työvoimapolitiikan kautta rakennemuutosten kohteiksi joutuneet ovat tyypillisesti päässeet (ja olleet motivoituneita) palaamaan nopeasti takaisin työelämään. Suomessa työvoimapolitiikka on ollut Tanskaa passiivisempaa ponnahduslautojen rakentamisessa. 6. Ay-liikkeen edunvalvonta: Tanskassa ay-liike on havainnut jo varhain, että perinteisiä jakokysymyksiä painottavan edunvalvonnan rinnalla on perusteltua lisätä osaamista ns. tuotantokysymyksistä. Ammattiosastojen edustajille on kertynyt paljon kompetenssia toimia yritysjohdon strategisesti tärkeinä kumppaneina isoissa muutostilanteissa. Suomessa ay-liikkeen edunvalvonta on painottunut Tanskaa yksipuolisemmin jakokysymyksiin.

9 Miten Suomi ja Tanska eroavat toisistaan? 7. Kansallinen kulttuuri: Monet tanskalaiset kulttuurin piirteet (esim. sosiaalisuus, suvaitsevaisuus, positiivisuus, itsenäisyys, kriittinen ajattelukyky ja henkilökohtainen vastuunotto) ovat hyvin yhteen sovitettavissa modernien hyvän työelämän tai hyvän johtamisen periaatteiden kanssa. Tanskalaiset ovat ylpeitä näistä kulttuurisista piirteistä, joita he itsekin pitävät kansallisina vahvuustekijöinä globaalissa kilpailussa. Tämänkaltaisia piirteitä ei tyypillisesti yhdistetä suomalaiseen kulttuuriin. Suomessa kansallinen kulttuuri nähdään kilpailuvahvuutena vain poikkeuksellisesti.

10 Vierailukohteet

11 Rockwool A/S (1 yritys) Maailman johtava tulenkestävien ja ympäristöystävällisten vuorivillaeristeiden valmistaja. Liikevaihto milj. DKK (2011), josta 82 % vuorivillaeristeistä ja 18 % muista vuorivillatuotteista. Perustettu v Eristetuotanto käynnistyi v Pääkonttori Kööpenhaminassa. Työllistää n henkeä. 26 tuotantolaitosta 17 maassa (Suomessa Hyvinkää).

12 Rockwool A/S (2 innovaatiotoiminnan merkitys) Innovointi on Rockwoolin kaltaiselle yritykselle elinehto nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kasvavat energiatehokkuusvaatimukset luovat suotuisat näkemykset kysynnän kasvulla. Nykyajan yritystä ei pidä kuvata sen tuotteiden, vaan sen kompetenssien kautta. Innovaatiotoiminnan kokonaisuus täytyy ymmärtää laaja-alaisesti. Yksittäisen tuotteen elinkaari voidaan innovaationäkökulmasta nähdä peräkkäisenä sarjana: tuoteinnovaatio markkinainnovaatio prosessiinnovaatio. Jossain vaiheessa täytyy miettiä, missä vaiheessa ketju katkaistaan uusien tuoteinnovaatioiden johdosta. Innovaatiotoiminta käsittää kolme aluetta, joilla on onnistuttava: 1. toiminnallinen tehokkuus (tuo taloudelliset resurssit innovaatiotoiminnalle) 2. strategiaprosessi (auttaa löytämään suunnan kehittämiselle) 3. muutosten toteuttaminen (auttaa sopeutumaan markkinoiden muutoksiin)

13 Rockwool A/S (3 työntekijöiden rooli innovoinnissa) Innovaatiotoiminnassa on olennaista hallita samanaikaisesti kontrollin ja vapauden paradokseja: kuinka löytää toimiva tasapaino johdon kontrollin ja inhimillisen vapauden välille? Myös työntekijöiden arkikokemus voi olla tärkeä ideoiden ja innovaatioiden lähde yritykselle. Hyvä esimerkki tästä on, kuinka yrityksessä keksittiin, että yrityksen eristeratkaisuja voidaan käyttää kylmäeristeenä myös kukkien kasvatusalustoilla. Tästä syntyi uusi bisnesalue. Yrityksellä on asiakkaiden kanssa yksityiskohtaisesti sovittuja must win - projekteja ja aikatauluiltaan joustavampia muita kehittämisprojekteja, joissa työntekijöiden rooli on tärkeä. Työntekijöitä kannustetaan käynnistämään ideoistaan kehittämisprojekteja. Tämä edellyttää idean ja projektiesityksen käsittelyä raadissa. Go-ratkaisu edellyttää myönteistä vastausta kolmeen kysymykseen: Oletko valmis ottamaan täydellisen vastuun asiasta? ( Are you willing to go all the way through? ) Oletko jo saanut muut innostumaan asiasta? ( Have you already persuaded others? ) Onko hanke strategisesti linjassa toimintamme tai DNA:mme kanssa? (Is there strategic fit with what we do or our DNA? )

14 Rockwool A/S (4 innovaatiokulttuurista) Yrityksessä on olemassa tällaisia projekteja varten oma ideoiden rahoitustili, jonka suuruus on 10 % koko t&k-budjetista. Kulttuurimuutos yrityksessä aloitettiin v. 2008, jolloin myös Lindby itse tuli yritykseen. Aiemmin kehittämisprojektien käynnistäminen oli hyvin vaikeaa. Kulttuurimuutos alkoi näkyä 2 vuoden kuluttua, mutta muutosvaihe oli vaikea. Muutosta edisti taloudellinen kriisi ja organisaatiomuutos, jossa (funktionaaliset?) osastorajat poistettiin ja siirryttiin matriisiin. Periaatteena yrityksessä on, että 30 % toiminnasta pitää olla johdon kontrollin ulottumattomissa. Tämä edellyttää, että työntekijöihin pitää voida luottaa ( employees are smart, otherwise you have employed wrong employees ). Rockwoolin yrityskulttuuri heijastaa paljolti tanskalaista kulttuuria, jossa korostuvat mm. voimaantumisen kokemisen tärkeys ja yrityksen menestymisestä henkilökohtaisesti koetun vastuun tunne.

15 Rockwool A/S (5 innovaatioprosessin kulku) Taloudellisia kannustimia ei käytetään ideoiden esiin saamiseen. Kannustus tulee arvostuksen saamisen ja osallisuuden kokemisen kautta. Kehittämisprojektien etenemistä ohjataan sopimuksiin perustuvien selvien tavoitteiden saavuttamisen kautta. Porttikokouksissa (gate meetings) keskustellaan hyvinkin tarkkaan siitä, onko sovitut tuotokset saavutettu ennen kuin on lupa jatkaa. Itse toteutuksessa on toteuttajilla paljon itsenäisyyttä. Onnistumisia juhlistetaan kussakin vaiheessa näyttävästi. Kuvattu kehittämisen tapa koskee tässä vaiheessa vasta Tanskan yksiköitä. Muissa maissa käytännöt ovat vaihtelevia.

16 Hartmanns A/S (1 yritys) Koko Tanskan alueella toimiva henkilöstöasioihin liittyvää konsultointia ym. palveluja harjoittava yhtiö. Palveluihin kuuluvat mm. rekrytoinnit, sijaisuudet, esimiestyön kehittäminen, HR-konsultointi, uudelleensijoittamiset, kriisijohtaminen ja työttömien neuvonta. Liikevaihto 230 milj. DKK. Liikevaihdosta noin puolet henkilöstövuokrauksesta ja vajaa puolet rekrytointipalveluista. Perustettu v Pääkonttori Kööpenhaminassa. Työllistää 230 henkeä. 9 yksikköä Tanskassa. Ollut v Tanskan 3 parhaan yrityksen joukossa Great Place to Work (GPTW) -kilpailussa (koko Euroopassa 26. v. 2012).

17 Hartmanns A/S (2 Work-Joy-projektin käynnistys) Yritys osallistui GPTW-kilpailuun ensimmäistä kertaa v Sijoitus oli 67. Tämä oli shokki yrityksen johdolle. Vain 43 % henkilöstöstä katsoi yrityksen tarjoavan heille ammatillisia kehittymisen mahdollisuuksia työssä. Vain 56 % katsoi yrityksen rohkaisevan henkilöstöään tasapainottamaan työtä ja muuta elämää. Vain 66 % katsoi johdon pitävän kiinni lupauksistaan. Yritys käynnisti musertavien tulosten johdosta toimintansa määrätietoisen kehittämisen sateenvarjokäsitteen Work-Joy alla. Motiivina muutokselle oli näkemys siitä, että henkilöstön tyytyväisyyden ja asiakkaiden tyytyväisyyden välillä on selvä positiivinen yhteys. Asiakastyytyväisyys lisää asiakkaiden lojaalisuutta ja näin yrityksen toiminnan kannattavuutta. Jo v yritys oli asettanut tavoitteekseen nousta v mennessä 10 parhaan yrityksen joukkoon Tanskassa.

18 Hartmanns A/S (3 kriisi lähtölaukauksena) V oli yritykselle vaikea myös taloudellisesti. Yritysjohto pyysi henkilöstöltä palkkojen vapaaehtoista 5 %:n palkanalennusta jokaisen kanssa henkilökohtaisesti käydyllä keskustelulla. Toimitusjohtaja laski itse omaa palkkaansa 30 prosentilla ja omistajat sitoutuivat olemaan ottamatta rahaa yrityksestä 3 vuoteen. 99 % henkilöstöstä suostui ehdotukseen. Koska yrityksen tulos parani myöhemmin samana vuonna, saivat kaikki kuitenkin 10 %:n bonuksen. Tämä yhteinen kriisikokemus lujitti sosiaalista pääomaa. Yritys valitsi kehittämisensä viitekehykseksi GPTW-mallin. Sen perusteella hyvän työpaikan keskeisiksi piirteiksi ryhdyttiin näkemään luottamus kanssaihmisiin (erit. johtoon), ylpeys omasta työstä ja yhteenkuuluvuus omien työtovereiden kanssa. Hyvät suhteet = hyvät tulokset. Yrityksen johdossa nähtiin, että muutoksen pitää alkaa johdosta ja tämä on yritykselle must win battle. Mallia haettiin mm. Microsoftista.

19 Hartmanns A/S (4 dialogiset tilat) Yrityksen uusia käytäntöjä kolmen otsikon alla: 1. Dialogiset tilat Työnilo-tiimi (work-joy team) kokoontuu 4 viikon välein päättämään toimista työnilon edistämiseksi yrityksessä (päätöksenteko tasavertaiselta pohjalta, jäsenyys vaihtuu vuosittain) Pomo piilossa -viikko kerran vuodessa (johto harjoittelijan asemassa viikon ajan) 2 työntekijää osallistuu 3 viikon välein johtoryhmän kokouksiin kertomaan, mitä tekisivät, jos olisivat yrityksen johtajia Ihmemies (wise guy) intranet Esimiehen ja alaisten (2-10) arviointikeskustelut 2 viikon välein: luodaan yhteinen käsitys odotuksista ja tehdään tavoitteet eksplisiittisiksi Toimitusjohtajan blogi

20 Hartmanns A/S (5 projektin sisältöä ja tuloksia) Yrityksen uusia käytäntöjä kolmen otsikon alla: 2. Työntekijöiden sitoutuminen Työntekijät valitsevat vuosittain 2 työniloa edistävää kohdetta (työn ja muun elämän tasapaino valittu 4 kertaa yhdeksi) 3. Toiminta-ajatus ja arvot Joka vuosi pidetään 1 2 päivän arvotyöpaja, jossa pohditaan vain arvoja. Yrityksellä on määritellyt CSR-periaatteet, jotka löytyvät myös netistä Yrityksen saavuttamia tuloksia 3 4 vuoden jälkeen Sairauspoissaolot puolittuneet (nykyisin alle 2 %) Työvoiman vaihtuvuus 1/3 alan keskiarvosta Taloudellinen hyöty 16 milj. DKK Onnellisemmat työntekijät (selvät parannukset kaikilla työnilo-mittareilla)

21 Hartmanns A/S (6 tulevaisuuden haasteita) Yrityksen tavoitteena on nousta alansa suurimmaksi Tanskassa. Tavoitelukuja v. 2015: liikevaihto 437 milj. DKK, henkilöstö , yksiköitä Tanskassa 23 ja yksiköitä ulkomailla 2 3. Tavoitteena on myös tunnettu ja arvostettu yritysbrändi siten, että yritys on tunnettu ja tunnistettu vahvoista arvioistaan. Tavoitteena on olla v työmarkkinoiden Apple. Haasteena on jatkossa, kuinka sovittaa yhteen korkea tuottavuus ja demokraattinen kulttuuri. Nämä vaativat perimmältään erityyppistä johtamista. Myös Hartmannsissa korostettiin tanskalaisen kulttuurin tärkeää merkitystä osana yrityksen arvomaailmaa. Johtamisessa tämä näkyy mm. siten, että johtajan on uskallettava näyttää tunteitaan, mutta hänen on toisaalta uskallettava tehdä päätöksiä rationaalisella tavalla antamatta tunteidensa viedä häntä.

22 Abakion A/S (1 yritys ja sen visio) Yrityksen nimi tulee helmitaulusta (abacus). ICT-konsultointi ja Microsoftin kultainen partneri. Palveluihin kuuluvat Microsoftin talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmät (NAV) sekä asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM), toimitusketjun hallinnan järjestelmät (SCM) ja lakiasianpalvelujen järjestelmät. Perustettu v Perustajina 7 partneria, jotka omistavat edelleen 80 %. Loput 20 % omistaa muu henkilöstö v perustetun rahaston kautta. Pääkonttori Kööpenhaminassa. Työllistää 50 henkeä. Tyypillistä työntekijöille korkea koulutustaso. Ollut v joka vuosi Tanskan 5 parhaan yrityksen joukossa Great Place to Work (GPTW) -kilpailussa. Visiona v lähtien: We want to be an organism in which independent competent people with the power to make their own decisions find room for challenge and creativity where it is fun to go to work and where each individual can decide how to achieve his/her goals.

23 Abakion A/S (2 voimaannuttamisen periaate) Voimaannuttamisen periaate on keskeinen osa yrityksen arvomaailmaa. Tämä tarkoittaa kykyä hallita ja ottaa vastuuta omasta elämästään ja työtilanteestaan. Voimaannuttaminen jakautuu johtamisen näkökulmasta ajatukseen itsensä johtamisesta (=johto asettaa työntekijälle vain tavoitteet, ei tapoja päästä tavoitteisiin) ja luottamusperustaisesta johtamisesta (=johto on kiinnostunut vain tehtävän tekemisestä, ei siitä missä se tehdään). Taustalla ajatus tanskalaisesta kulttuurista, jossa olennaista dialogisuus, kokeilemisen halu, kyseenalaistamisen mahdollisuus ja oma-aloitteisuus (proaktiivisuus). Ongelmia tulee siitä, että monien asiakkaiden kulttuuri on hyvin erilainen. Periaatteena konfliktitilanteissa on, että johto puolustaa aina omia konsulttejaan.

24 Abakion A/S (3 johdon ja henkilöstön vuorovaikutus) Konsulttitalon tuotot syntyvät konsulttien laskuttamasta ajasta. Yrityksessä on periaatteena, että konsulttien tulee laskuttaa kuukaudessa vähintään 110 tunnista. Loput noin 50 tuntia voi käyttää innovointiin, uusien asioiden opettelemiseen, kokouksiin ja hallinnollisiin tehtäviin. Yritys tarjoaa työntekijöille viiden viikon vuosiloman lisäksi 10 päivää ylimääräistä vapaata vuodessa. Vain 3 konsulttia on lähtenyt yrityksestä asiakkaiden palvelukseen. Johto kannustaa työntekijöitä kyseenalaistamaan prosesseja ja järjestelmiä jatkuvasti. Yrityksen johdon ja hallinnon strategisena tavoitteena on pitää yllä ilmapiiriä, joka perustuu asioiden jatkuvaan reflektointiin siitä, kuinka voitaisiin eri tavoin kehittää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja erilaisia yhteisiä tapahtumia.

25 Abakion A/S (4 kulttuuri vahvuutena ja käytäntöinä) Yrityksessä vallitsee lyhyt sosiaalinen etäisyys johdon ja muun henkilöstön kesken. Myös kaikki johdon edustajat työskentelevät itse konsultteina ja samoissa avoimissa toimistotiloissa muun henkilöstön kanssa. He myös tiskaavat välillä astioita. Myös tasa-arvo ja tähän liittyvät vaatimattomuus ja toisten kunnioittaminen ovat osa tanskalaista kulttuuria. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä kotona milloin sitä haluavat. Myös työajat ovat itse valittavissa sovittujen aikataulujen ja turmarajojen sisällä. Käskytysjohtaminen ei ole sallittua. Johdon tehtävänä on toimia sparraajina, valmentajina ja turvaverkkona. Johtamisen keinoina ovat motivointi ja perusteleminen. Työn ja muun elämän välistä tasapainoa edistetään johtamisella voimakkaasti. Myös perheenjäsenet kutsutaan sosiaalisiin tapahtumiin. Rakkauskonsultti Maja tukee ihmisiä vaikeuksissa.

26 Abakion A/S (5 vahvuustekijöitä) Yritys rekrytoi huolellisesti vain sellaisia ihmisiä, joilla on oikeanlainen, yrityksen kulttuuriin sopiva profiili. Läheiset suhteen Microsoftin kanssa auttavat kokeilemaan myös oman toiminnan kehittämisessä uusinta IC-teknologiaa. Työntekijöille annetaan halutessaan mahdollisuuksia keskittyä siihen ja kehittyä siinä, missä ovat hyviä. Tavoitteena on samalla kuitenkin, että kaikilla olisi siinä määrin laajaa osaamista, että kykenisivät vastaamaan laajoista kokonaisuuksista asiakkaiden suuntaan. Osa-aikatyöhön yritys suhtautuu myönteisesti. Yrityksestä löytyy lasten leikkihuone, johon henkilöstö voi tilanteen niin vaatiessa tuoda omat lapsensa työpäivän ajaksi.

27 LO Tanskan työntekijäliittojen keskusjärjestö (1 taustaa) (Jenni Nevasalo) Tanskan suurin palkansaajakeskusjärjestö. Perustettu v Edustaa 17 jäsenliittoa, joissa jäseniä yhteensä noin 1,1 miljoonaa. Jäsenistöstä julkisen sektorin ja yksityisen sektorin työntekijöitä. Jäsenistöstä valtaosa ensimmäisen tai toisen asteen koulutuksen saaneita työntekijöitä. Tekee laajaa yhteistyötä työnantajajärjestöjen ja poliittisten vaikuttajien kanssa.

28 LO (2 se on hyväksi liiketoiminnalle ) (Jenni Nevasalo) Tanskan joustoturvamalli flexicurity: Korkea vaihtuvuus työpaikoilla (30%) <--> Antelias tukiohjelma työttömyystilanteessa Aktiiviset työmarkkinat ja koulutuspolitiikka Työntekijälähtöisen innovoinnin vahva puolestapuhuja. Innovointi nähdään kaikkien työntekijöiden, ei vain pienen innovointiin erikoistuneen joukon, kontribuutiona. Tanskalaistyöntekijöiden vaihtuvuus on korkea, vuositasolla noin 30%. Ilmiö nähdään LO:ssa positiivisena, sillä vaihtuvuus luo toimintakulttuuria, jossa työntekijät ovat hyvin laajasti verkottuneita työpaikkojen ja työntekijöiden osaaminen uudistuu jatkuvasti Toimintaympäristön muutokset nähdään liiketoiminnan uudistumismahdollisuuksina.

29 LO (3 Tuotantotyö ja automaatio) (Jenni Nevasalo) Tuotantotyötä siirtynyt halvempien palkka- ja tuotantokustannusten maihin myös Tanskassa. Automaation myötä on näkyvissä myös jonkin verran tuotannon siirtymisiä takaisin Tanskaan. Työllisyysvaikutus näissä yrityksissä automaation myötä on kuitenkin hyvin pieni. LO:ssa kehitys nähtiin positiivisena, sillä perinteisen tuotantotyön siirtyminen pakottaa yrityksiä uudistumaan ja työntekijöitä uudistamaan osaamistaan. Tuotannon automatisoinnin myötä Tanskaan palaavat yritykset nähdään myös positiivisina liiketoimintaa uudistavina toimijoina alhaisesta työllisyysvaikutuksestaan huolimatta.

30 Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu (CBS) (1 taustaa) Yksi Tanskan kahdeksasta yliopistosta, jotka tarjoavat liiketaloustieteellistä opetusta. Pohjoismaiden suurin kauppakorkeakoulu ja yksi Euroopan suurimmista. Perustettu v Opiskelijoita , joista noin 3000 Tanskan ulkopuolelta. Henkilöstöä lähes 2000, joista 70 % opetus- tai tutkimustehtävissä.

31 CBS (2 Kristensenin kirjoituksia) Professori Peer Hull Kristensenin eräitä kirjoituksia: Kristensen, P.H. & Lilja, K. (toim.) (2011) Nordic Capitalisms and Globalization: New Forms of Economic Organization and Welfare Institutions. Oxford: Oxford University Press. Kristensen, P.H. & Morgan, G. (2012) From Institutional Change to Experimentalist Institutions. Industrial Relations 51 (S1), Kristensen, P.H. & Lotz, M. (2011) Taking Teams Seriously in the Co-Creation of Firms and Economic Agency. Organization Studies 32 (11), Lotz, M. & Kristensen, P.H. (2012) Moving Organizations towards Employee-Driven Innovation (EDI) in Work Practices and on a Global Scale: Possibilities and Challenges. Teoksessa Høyrup, S., Bonnafous-Boucher, M., Hasse, C., Lotz, M. & Møller, K. (toim.) Employee-Driven Innovation: A New Approach. Houndmills: Palgrave Macmillan,

32 CBS (3 kriisi Tanskan uudistusten taustalla) Tanska on nykyään mielenkiintoinen yhdistelmä perinteistä pohjoismaista hyvinvointivaltiota (korkea sosiaaliturva ja ammatillinen järjestäytyminen) sekä joustavia työmarkkinoita, suurta työvoiman liikkuvuutta ja nopeaa yritysten uusiutumisastetta. Tanskan elinkeino- ja työelämän modernisoituminen alkoi luvun syvän taloudellisen kriisin jälkeen. Kriisin taustasyinä olivat hyvinvointivaltion liiallinen paisuminen ja työmarkkinainstituutioiden jäykkyys, joka nosti palkkatason kilpailukyvyttömälle tasolle. Tanskan selviytymistä 1980-luvun kriisistä ovat Kristensenin ja Morganin mukaan auttaneet erityisesti kolme tekijää, jotka liittyvää kouluttautumiseen, työmarkkinajärjestelmän uudistumiseen ja työvoimapolitiikan aktivoitumiseen.

33 CBS (4 osaaminen, osaaminen, osaaminen) Tanskassa ammattitaitoiset työntekijät ja heidän järjestönsä ovat kautta historian arvostaneet suuresti ammatillista koulutusta. Teknologinen kehitys ja siihen liittynyt koulutus on Tanskassa viime vuosikymmeninä työntänyt alhaalta päin ihmisiä yhä vaativampiin tehtäviin: ammattitaidottomista työntekijöistä ammattitaitoisiin ja ammattitaitoisista työntekijöistä esimies- ja johtotehtäviin tai yrittäjiksi. Ammattitaitoiset työntekijät eivät ole Tanskassa kuitenkaan käyttäneet kouluttautumista strategiana sulkea muita ryhmiä joistain työtehtävistä. Yritykset ovat joutuneet kilpailemaan työvoimasta ei niinkään palkoilla tai työsuhteiden pysyvyydellä vaan työtehtävien tarjoamilla ammatillisilla kehittymismahdollisuuksilla ja kouluttautumismahdollisuuksilla.

34 CBS (5 kohonneen osaamisen seurauksista ja ay-liikkeen roolista) On helppo ymmärtää, että tällainen paine on tukenut yrityksiä korkeamman jalostusasteen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, edistänyt uudenlaisten itseohjautuvien ja joustavien työn organisointitapojen leviämistä ja tätä kautta vahvistanut tavallistenkin työntekijöiden roolia kehittämisessä ja innovoinnissa. Ay-liike on ollut aktiivinen sellaisessa edunvalvonnassa, joka on koskenut uusien teknologioiden käyttöönottoa ja uusia tapoja organisoida työtä (mm. yrityskohtaiset teknologiasopimukset). Koska nämä ovat asioita, joista ei voi mielekkäällä tavalla sopia kuin yritys- tai työpaikkatasolla, on se myös siirtänyt sopimustoiminnan painopistettä alaspäin. Tätä kautta paikallisten ammattiosastojen edustajat ovat yhtäältä myötävaikuttaneet yritystensä uudistumisstrategioihin ja toisaalta tulleet myös vahvasti sidotuiksi näihin.

35 CBS (6 aktiivisen työvoimapolitiikan merkitys) Aktiivisesta työvoimapolitiikasta on tullut 1990-luvulta alkaen väline, joka on vahvistanut sellaisia suojaverkkoja, jotka edistävät teollista rakennemuutosta. Työvoimapolitiikka on perustunut työntekijän yksilöllisen tilanteen huomioimiseen. Ay-liike ja yritykset ovat integroituneet tiukasti politiikan toteutukseen. Anteliaan, mutta lyhytkestoisen työttömyysturvan ja aktiivisen työvoimapolitiikan kautta rakennemuutoksien uhreiksi joutuneet ovat tyypillisesti päässeet (ja olleet motivoituneita) palaamaan nopeasti takaisin työelämään. Tanskan liiketoimintajärjestelmä on muuttunut radikaalisti perustaltaan. Se hyödyntää instituutioita uudella tavalla, ja hyvinvointivaltiosta on tullut markkinatalouden puutteiden kompensaatioautomaatin sijasta toimivan markkinatalouden mahdollistaja. (Kristensen & Morgan 2012)

36 Empiiristä vertailutietoa ECS = European Company Survey EWCS = European Working Conditions Survey

37 Uusia tai merkittävästi paranneltuja tuotantoprosesseja v alun jälkeen käyttöön ottaneet yritykset (%) ECS 2013

38 Organisaatiomuutoksia v alun jälkeen toteuttaneet yritykset (%) ECS 2013

39 Uusia tai merkittävästi paranneltuja tuotteita v alun jälkeen kehittäneet yritykset (%) ECS 2013

40 Uusia tai merkittävästi paranneltuja markkinointimenetelmiä v alun jälkeen käyttöön ottaneet yritykset (%) ECS 2013

41 Yritykset jaoteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa tekee yhteistyötä tuotteiden tai palvelujen tuotannossa ja kuinka suuri osa on ulkoistanut tuotantoa (%) ECS 2013

42 Yritykset jaoteltuna sen mukaan, kuinka ne osallistavat henkilöstöä eri keinoin vaikuttamaan tapoihin, joilla työtä organisoidaan (%) ECS 2013

43 Tiimityötä soveltavat yritykset (%) ECS 2013

44 Vaikutusmahdollisuudet työpaikalla (%, kyllä ) EWCS 2010

45 Kuinka tyytyväinen on työoloihin omassa päätoimessaan? (% erittäin tyytyväinen ) EWCS

46 Kuinka tyytyväinen on työoloihin omassa päätoimessaan? ammattiryhmän mukaan (% erittäin tyytyväinen ) EWCS 2010

47 Olen hyvin palkattu omassa työssäni (% samaa mieltä ) EWCS

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Euroopan paras työelämä 2020

Euroopan paras työelämä 2020 Euroopan paras työelämä 2020 Juhlaseminaari, FINOD ry 4.2.2015 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Taustaa 2 Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän

Lisätiedot

-- Perheystävällinen työpaikka. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta

-- Perheystävällinen työpaikka. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta -- Perheystävällinen työpaikka Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta Perheystävällinen työpaikka Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Työn. tuuli. Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä 1 / 2013

Työn. tuuli. Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä 1 / 2013 Työn 1 / 2013 tuuli Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä Työn tuuli Työn Tuuli -aikakauskirjan toimitusneuvosto: Toimitusjohtaja KTT Paula Kirjavainen, Novetos Oy Professori Kari Lilja, Aalto

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2014 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tavoitteena geenimuunneltu elämä? Euroopan komissio hyväksyi

Lisätiedot

Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Matti Vartiainen (Toim.)

Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Matti Vartiainen (Toim.) Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin Matti Vartiainen (Toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011 Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin Matti Vartiainen (toim.) Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 1/2008 JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Johtajuus sosiaalialan osaamiskeskuksissa OPINNÄYTETYÖ PAULIINA PIETILÄINEN JOHTAJUUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto 90661K Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Henkilöstön vahvuudet ja niiden kehittäminen Etelä-Karjalan Osuuspankissa 22.2.2006 LTY/KATI

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Aineettoman pääoman uudistuminen:

Aineettoman pääoman uudistuminen: ARTIKKELI Lohikoski: Aineettoman... Informaatiotutkimus 25 (2) 2006 27 Päivi Lohikoski Aineettoman pääoman uudistuminen: Tapaustutkimus it-alan yrityksessä Päivi Lohikoski: Aineettoman pääoman uudistuminen:

Lisätiedot

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2010 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Johanna Hedman ja Sanna-Mari Tokkari KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ

VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ Ville Kartaslammi VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ Case - pienyritykset Pohjois-Michiganissa Liiketalous ja matkailu 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ

Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka

Lisätiedot

raportteja 68 Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena innovaatiokilpailun aikakaudella Näkökulmia parempaan työelämään HELSINKI 2009

raportteja 68 Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena innovaatiokilpailun aikakaudella Näkökulmia parempaan työelämään HELSINKI 2009 Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät 61 raportteja 68 HELSINKI 2009 Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena innovaatiokilpailun aikakaudella Näkökulmia parempaan työelämään Tuomo Alasoini Tuomo

Lisätiedot