Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi"

Transkriptio

1 Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysohjelman visio Helsingin työllisyysohjelman väliraportti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Joulukuu 2005 Helsingin kaupunki Henkilöstökeskus Merja Koski Juha Kesänen

2 Kannen kuva: Viestintä-teematapaaminen ohjelman toimijoille Helsingin työllisyysohjelman kuva-arkisto Lisätietoja työllisyysohjelman toimeenpanosta: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Erityissuunnittelija Merja Koski , Erityissuunnittelija Juha Kesänen , Erityissuunnittelija Harri Romakkaniemi , 2

3 Sisällysluettelo Helsingin työllisyysohjelma viimeiselle vuodelle Rakennetyöttömyyden purkaminen... 5 Tulokset... 5 Suunnitelma vuodelle Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen... 7 Tulokset... 7 Suunnitelma vuodelle Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy... 9 Tulokset... 9 Suunnitelma vuodelle Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen aikaansaaminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Työllisyysasioiden toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukeminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointi Tulokset Suunnitelma vuodelle Projektikatsaukset Työvoiman palvelukeskus Duuri Nuorten Paalu Koulutuksella työammattiin -projekti Yrityksille työvoimaa...19 Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämisprojekti Maahanmuuttajapolku-projekti vuotiaiden kaupungin työvoimapula-aloille työllistämisprojekti Työllistävä sosiaalityö...20 Yhteenveto ja ajatuksia jatkolle Liite Helsingin työllisyysohjelman tutkimukset ja arvioinnit

4 Helsingin työllisyysohjelma viimeiselle vuodelle Helsingin ensimmäinen laajapohjainen työllisyysohjelma on aloittamassa viimeiseen toimintavuotensa. Tähän väliraporttiin on koottu havainnot ja tulokset ohjelman saavutuksista sekä toimintasuunnitelma viimeiselle vuodelle. Ohjelman toimintaa on ohjannut laajapohjainen työllisyysasioiden neuvottelukunta ja ohjelman koordinoinnista vastasi suunnittelun ja ensimmäisen toteutusvuoden osalta Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus ja vuoden 2005 alusta lähtien organisaatioyhdistymisten jälkeen Helsingin kaupungin henkilöstökeskus. Työllisyysohjelman koordinaation johto vaihtui kun Arto Antman siirtyi henkilöstövuokraus Seuren toimitusjohtajaksi ja Helsingin paikallisen työllisyysohjelmaprosessin käynnistäjä Eila Ahlroth siirtyi sosiaalivirastoon. Vetovastuun otti uuden henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, liikkuvuus osaston osastopäällikkö Eija Hanni ja työllisyystiimin vetäjä erityissuunnittelija Harri Romakkaniemi. Ohjelman käytännön koordinaatiosta on vastannut ohjelman suunnitteluvaiheesta lähtien erityissuunnittelijat Merja Koski ja Juha Kesänen. Väliarviointia ohjelman muodosta, oppimisesta ja toimintaympäristön muutoksista Yhteiselle työllisyysohjelmalle oli tarve. Eila Ahlrothin osana Cities-projektia tekemän johtavien toimijoiden haastattelujen pohjalta jäi kuva, että yhteiselle ohjelmalle on tarvetta. Työllisyyteen liittyviä asioita on tärkeä katsoa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Haastatteluissa ei kuitenkaan sen tarkemmin tuotu esiin, kuinka yhteinen strateginen ohjelma tulisi käytännössä muotoilla esimerkiksi johtamisen, painopisteiden/toimintalinjojen tai rahoituksen osalta. Vuosille tehty työllisyysohjelmaa leimaa ohjelman laaja-alaisuus sekä toimijoiden että toimenpiteiden suhteen. Ohjelma-asiakirjan toimenpiteet kerättiin keskeisistä Helsingin työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä yhteisen Helsingin työllisyysohjelman alle. Ohjelmaa onkin kutsuttu sateenvarjo-ohjelmaksi toimenpiteitä kokoavaksi ohjelmaksi. Tällaisen koontiohjelman kohdalla on kuitenkin vaikeampi sanoa, mistä ohjelma alkaa ja mihin ohjelma päättyy, ja loppujen lopuksi sitä, mikä on ohjelman vaikutusta. Monet toimenpiteet ovat alkaneet tai olisivat alkaneet ilman työllisyysohjelmaa. Ohjelman kuudessa eri painopistetyöryhmässä on kuitenkin syntynyt paljon kehittämistoimenpiteitä. Ohjelman suurimmat hyödyt ovat oppimisessa. Erityisesti mukana olleet painopistetyöryhmäläiset ovat kokeneet ohjelmassa mukana olemisen ammatillisesti hyödylliseksi, vaikka ohjelmassa mukana oleminen on samalla vienyt aikaa muilta työtehtäviltä. Painopistetyöryhmät ovat kokoontuneet noin kerran kuukaudessa muutamaksi tunniksi. Työllisyyden hoidon laajan kentän hahmottaminen on koettu tärkeäksi. Raporttiin on koottu painopisteittäin keskeiset toimenpiteet ja saavutukset sekä suunnitelmat vuodelle Raporttiin on koottu ne asiat joihin työryhmät ovat kiinnittäneet huomiota ja joiden eteen työryhmissä on ponnisteltu. Useissa toimenpiteissä on ollut muitakin painopistetyöryhmiä mukana kuin se, jonka alle kyseinen toimenpide on merkitty. Painopisteiden ohella samoja teemoja ja haasteita on varmasti käsitelty muussakin Helsingin työllisyyden edistämiseen liittyvässä toiminnassa. Ohjelman ja muun toiminnan välistä eroa voi olla välillä vaikea erottaa ja onko siihen toisaalta edes tarvetta. Ehkä tarvetta erottaa ohjelma omaksi toiminnakseen on aina silloin, kun mietitään ohjelman tuottamaa lisäarvoa. 4

5 1. Rakennetyöttömyyden purkaminen Tulokset Duurin palvelutarpeisiin on vastattu Rakennetyöttömyyden purkamisen -työryhmässä on osittain Duurin toimintaa pyritty tukemaan järjestämällä työttömien järjestöille kaksi tapaamista, joista toinen on liittynyt sosiaaliseen yrittämiseen ja toinen kaupungin työttömien järjestöille myöntämiin avustuksiin ja kaupungin palvelujen ostamisen kilpailuttamiseen. Teemat ovat olleet tärkeitä sillä sosiaalisia yrityksiä tarvittaisiin palvelemaan myös Duurin asiakkaita ja toisaalta järjestöissä pohditaan myös palvelujen tuottamista. Työttömien järjestöillä on tärkeä rooli sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä ja työttömien äänen vahvistajana. Työryhmä oli järjestämässä myös järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöpalaveria marraskuussa Työryhmässä on pyritty myös tukemaan sosiaaliviraston tukityöllistämisen laatua. Työryhmä on osallistunut työvalmentajatoiminnan käynnistämiseen. Sosiaalivirastoon on palkattu kokeiluluontoisesti kuusi työvalmentajaa. Työryhmä on osallistunut myös vaikeasti työllistettävien -palvelumallien levittämiseen. Tähän teemaan pureutuu erityisesti sosiaaliviraston Työllistyvä sosiaalityö -hanke. Nuorten työllisyyden kanssa toimivien yhteistyötä on edistetty Työryhmässä on keskitytty nuorten työllisyyden edistämiseen osana Nuorten Paalu -projektia (ks. projektit). Marraskuussa 2004 järjestettiin kaikkien Helsingissä toimivien nuorten työpajojen yhteinen seminaari, jossa pajat esittäytyivät ja samalla pohdittiin yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia. Lisäksi järjestettiin tammikuussa 2005 nuorten yhteiskuntatakuuta käsittelevä tilaisuus. Kansainvälistä vertailutietoa nopeasta työllistämisestä Työryhmä on osallistunut kansainväliseen Eurocities, Employment Working Group benchmarking -projektiin, jonka avulla saadaan uutta tietoa vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisestä muun muassa Work First (työ ensin) -menetelmistä. Työryhmä on edistänyt osaamista Työryhmä on järjestänyt koulutuksia ja tilaisuuksia muiden työryhmien kanssa. Esimerkkeinä ovat Toukotyöpäivä 2005, työttömien kirkkopyhä ja asiakkaiden haastattelukoulutus. Sosiaalisen yrittämisen asiantuntijuus profiloitunut NYP yrityspalveluihin Sosiaalisen yrittämiseen liittyvät neuvontapalvelut ja osaaminen ovat kokonaisuudessaan keskittyneet Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalveluihin. NYP toimii myös sosiaalisen yrittämisen alueellisena neuvontapisteenä VATES-säätiön rakennetukiprojektissa. 5

6 Suunnitelma vuodelle 2006 Työnantajayhteistyötä kehitetään vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi Vuonna 2006 rakennetyöttömyyden työryhmässä keskitytään työantajayhteistyön kehittämiseen. Tarkoituksena on luoda työvälineitä esimerkiksi työvalmentajatoiminta ja verkostot, joilla saadaan vaikeasti työllistettävät työllistymään. Työvalmentajatoiminnan lisäksi neuvotellaan mahdollisista alueellisista rekrytointilaisuuksista, jolloin järjestäjinä olisivat alueellinen työnhakukeskus ja paikallinen sosiaaliasema. Paikallisten sosiaaliasemien ja työvoimatoimiston ym. verkoston kehittäminen Paikallisten sosiaaliasemien ja alueellisten työvoimatoimistojen yhteistyötä kehitetään muun muassa hyvien työmallien levittämisellä. Lisäksi pyritään edistämään muun verkoston yhteistyötä. Järjestöjä tuetaan työantajina Tavoitteena on tukea järjestöjä siten, että ne voivat toimia vaikeasti työllistyvien työpaikkana ja työnantajina. Tätä edistämään järjestetään muun muassa infotilaisuus työmarkkinatuen uudistuksesta ja järjestötapaaminen teemalla kolmas sektori työnantajana. Myös järjestöjen verotuksen uudistumisesta järjestöt ovat toivoneet tietopakettia. Kehittämisprojektien tulosten hyödyntäminen Rakennetyöttömyyden vähentämisen -työryhmässä arvioidaan ja edistetään erityisesti Nuorten Paalu ja Työllistävä sosiaalityö -projektien työmallien levittämistä ja juurruttamista. Nuorten Paalu -projektissa ( ) kehitetään muun muassa internetportaalia, jonka avulla nuorten kanssa työskentelevät löytävät asiakkailleen täsmätietoa nuorten työllistämiseksi. (Ks. myös Osaamisen ja muutosvalmiuden työryhmän toimintasuunnitelma 2006.) Työmarkkinatuen lain muutosta hyödynnetään Työryhmä pyrkii osaltaan etsimään keinoja uuden työmarkkinatuen aktivoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin tukea työllistymistä. Esimerkiksi löytämään keinoja siihen, mitä mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien jatkosijoittaminen työttömille avaa. Työntekijöiden osaamista lisätään Työryhmä edistää pitkäaikaistyöttömyyden kanssa työtätekevien koulutusta esimerkiksi järjestämällä työvalmennuskoulutusta. 6

7 2. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen Tulokset Osaavan työvoiman määrällisistä tarpeista tarkempaa tietoa Työryhmän toimesta on selvitetty Helsingissä toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen omaehtoisen aikuiskoulutuksen aloituspaikkojen määrät ja koulutusalat. Samalla on otettu käyttöön ammatillisen työvoimakoulutuksen yhteensovittaminen nuorisoasteen koulutuksen kanssa. Tavoitteena on nykyistä osuvampi osaavan työvoiman määrällinen tarjonta. Ennakointifoorumin avulla lyhyen aikavälin työvoimatarpeet ennakoidaan paremmin Työryhmän toimesta on perustettu työvoimatoimiston, Kauppakamarin, Perheyrittäjien liiton ja Helsingin kaupungin toimijoiden yhteinen ennakointifoorumi suunnittelemaan lyhyen aikavälin työvoiman tarpeita. Yhteishankintakoulutuksen markkinointi on edistynyt Työryhmä on tehnyt yrityksille työvoiman yhteishankintakoulutusta kiinnostavammaksi suunnitelmallisella markkinoinnilla ja esitettä uudistamalla. Lisäksi yhteishankintakoulutuksesta vastaaville on järjestetty haastattelukoulutusta. Yhteishankintakoulutuksen kehittämiseen on osallistunut myös yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamiseen -työryhmä. Yrityksille työvoimaa -projektin taustatukena Työryhmä on toiminut Yrityksille työvoimaa -projektin ohjausryhmänä. Projektilla on edistetty yritysten työvoiman saatavuutta tarjoamalla yrityksille aktiivisesti työvoimaa. (Ks. Yty-projektista kohdasta projektit.) Hanke on saanut toimeksiantoina noin 200 työllistämistuki/- harjoittelijapaikkaa ja avointen markkinoiden työpaikkailmoitusta. Selvitys Helsingin Puotiskasta ja pro gradu Passari-palvelusta Työryhmä on tehnyt selvityksen Hakaniemen kauppahallissa ja Kampin pikkuputiikeissa siitä saataisiinko osa-aika-työvoimaa tarvitsevat pienkauppiaat ja kokoaika-työtä etsivät työnhakijat kohtaamaan. Selvityksestä kävi ilmi, että kauppahallin kauppiaat ja putiikkien pitäjät ovat itse järjestäneet sijaisensa, joten ainakaan tällä hetkellä ei ole tarvetta toimenpiteisiin. Lisäksi työryhmä on kommentoinut ja ollut osaltaan tuottamassa Helsingin kaupungin työvoiman saatavuutta edistämään tehdyn Passari-internetpalvelun pro gradu -tutkimusta, joka valmistuu vuoden 2006 syksyyn mennessä. Passari-palvelun avulla Helsingin kaupungin avoimet työpaikat näkyvät työvoimahallinnon internet-sivulla. 7

8 Suunnitelma vuodelle 2006 Ennakointifoorumit jatkuvat Vuoden 2006 aikana ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamisen -työryhmä pitää kaksi ennakointifoorumia. Toinen järjestetään talvella ja toinen syksyllä. Yhteishankintakoulutuksen markkinointia tehostetaan edelleen Työryhmä lisää yhteishankintakoulutuksen laatua ja määrää. Yhteishankintakoulutuksen markkinointia jatketaan suunnitelmien mukaan ja arvioidaan markkinoinnin onnistumista. Projektien hyödyntäminen varmistetaan Työryhmän toimii Yrityksille työvoimaa -projektin ohjausryhmänä ja arvioi ja kehittää sitä. Vuoden 2006 aikana tehdään päätökset hankkeen jatkamisesta vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi työryhmä seuraa, arvioi ja mallintaa aikaisemmin käynnistettyjä hankkeita ja turvaa näin, että projekteissa opittu siirtyy jatkuvaan käyttöön. 8

9 3. Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy Tulokset Osaamiskartoitusta toimistotyöhön aikoville Työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisen -työryhmä on ollut mukana edistämässä osaamiskartoituskokeilua toimistoalan työtä hakeville. Koulutuksen tavoitteena oli kannustaa osallistujia hakeutumaan muihin ammatteihin. Kokeilut toteutettiin kahdessa 16 henkilön ryhmässä toukoja lokakuussa Koulutusten tuloksena osallistujat hakeutuivat jatkokoulutuksiin, pääsääntöisesti toimistoalalle. Hakeminen uusille toimialoille koulutukseen tai työhön ei merkittävästi lisääntynyt. Osuuskuntatoimintakoulutus on käynnistynyt Työryhmä on seurannut ja osallistunut Osuuskuntatoimintakoulutus -hankkeen ohjausryhmään. Osuuskuntakoulutuksen avulla on perustettu muun muassa osuuskunta kulttuuri- ja sosiaalialalle. Hankkeen toteutti Ideapoints, jota NYP yrityspalvelut avusti. Työhön on osallistunut myös yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmä. Työvoimatarpeen ennakointi siivousalan tilaisuudessa 150 työpaikan hakijaa Työryhmä toimi ohjausryhmänä työvoimatarpeen ennakointitiedon hyödyntämiseksi järjestetyillä siivousalan rekrymessuilla marraskuussa Helsingin työvoimatoimiston toteuttamilla messuilla kävi kolmessa tunnissa 400 ihmistä, joista 150 arvioitiin potentiaaliseksi alan työntekijäksi. Rekrytointitilaisuus järjestettiin yhdessä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamisen ja osittain yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmien kanssa. Kauppakamari oli tärkeässä roolissa. Mukana olleet kahdeksan yritystä olivat tyytyväisiä tilaisuuteen. Helsingin kaupungille vuotiaita työntekijöitä työvoimapula-aloille Työryhmä on seurannut ja arvioinut Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen vuotiaiden työttömien rekrytointihanketta kaupungin työvoimapula-aloille. Suunnitelma vuodelle 2006 Osuuskuntatoiminnasta hyötyä akateemisten työllisyyden edistämiseksi Vuonna 2006 työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisen työryhmässä tuetaan erikoiskoulutettujen osuuskuntakoulutuksia. Suunnitteilla on kaksi kurssia, joista toinen toteutetaan keväällä ja toinen syksyllä. Vastuullisina tahoina toimivat Ideapoints ja NYP yrityspalvelut. 9

10 Työttömien ja työvoimapula-alojen kohtaamiseen panostuksia Työryhmä hyödyntää eri alojen ennakointitietoja ja neuvottelee eri toimijoiden kanssa mahdollisista rekrytointitilaisuuksista kyseisille aloille. Lisäksi työryhmä edistää toimistoalan työnhakijoiden osaamiskartoitusryhmien kohdennettuja tapaamisia työnantajien kanssa. 10

11 4. Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen aikaansaaminen Tulokset Yrittäjyyspalveluille yhteinen neuvontapiste Työryhmä on laatinut esityksen Helsinkiin perustettavasta yrittämisen infopisteestä. Esitys on esitelty työllisyysasioiden neuvottelukunnalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi työryhmä on toiminut elinkeinopalveluiden Lasipalatsissa Yrittäjyyden kuukauden yhteydessä tammikuussa 2006 pidettävän neuvontapisteen suunnittelutyöryhmässä. -portaalista tietoa yrittäjille Helsingin elinkeinopalvelu on koonnut internet-pohjaisen YritysAvaimen, jonka kautta saa yhteyden ja lisätietoja tarjolla olevista yrityspalveluja tuottavista organisaatioista ja palveluista. Selvitys käsityöläisyrittäjyydestä Työryhmä on ollut mukana ohjaamassa selvitystä käsityöläisyrittäjien työvoimatarpeista ja yritysten jatkuvuuden mahdollisuuksista sukupolven vaihdosten yhteydessä. Selvitys käsityöläisyrittäjyydestä teetettiin yhdessä Uudenmaan liiton kanssa. Selvityksen pohjalta ei nähty tarvetta jatkotoimenpiteille. Maahanmuuttajille neuvontaa kirjanpidosta Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalvelut toteuttaa maahanmuuttajataustaisille yrittäjille tarkoitetun yrityskirjanpitokoulutuksen. Koulutusta rahoitetaan henkilöstökeskuksen työllisyysmäärärahoista. Koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilan selvittäminen käynnistynyt Työryhmä on kartoittanut koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilannetta. Suunnitelma vuodelle 2006 Yksi luukku yhteinen yrityspalvelupiste Yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmässä tullaan tutkimaan Helsinkiin sopivaa yrityspalvelupistekonseptia. Tammikuussa 2006 yhteistyötä kokeillaan Lasipalatsissa kolmen viikon ajan. Työryhmän jäsenet osallistuvat Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalveluiden johtaman kokeilun suunnitteluun, arviointiin ja raportointiin. 11

12 Koulujen yrittäjyyskasvatusta edistetään Työryhmä pyrkii edistämään koulujen yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä koulujen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on kartoittaa kehittämiskohteet ja sen jälkeen suunnitella kehittämistoimenpiteet. 12

13 5. Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen Tulokset Työllisyysohjelmassa on huomioitu maahanmuuttajanäkökulma Työllisyysohjelman maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen työryhmä järjesti seminaarin syksyllä Työllisyysohjelman toimijoille tehtiin myös kysely siitä, kuinka maahanmuuttajanäkökulma on huomioitu. Kyselyn mukaan maahanmuuttajanäkökulma on huomioitu, mutta ei systemaattisesti. 10 kysymystä maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi Systematisoidakseen maahanmuuttajanäkökulman huomioimista työryhmä kehitti 10 kysymystä, joiden avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat arvioida suhdettaan maahanmuuttajaasiakkaisiin ja työtovereihin. Esitteen kehittämiseen osallistuivat työllisyysohjelman projektit ja painopistetyöryhmäläiset. Osa mukana olevista projekteista ja organisaatioista vastasi 10 kysymykseen. Kysymysten vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Kysymykset löytyvät sekä työllisyysohjelman internet sivuilta sähköisenä ja painettuna paperiversiona. Maahanmuuttajien yrittäminen Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmä osaltaan valmisteli maahanmuuttajien yrittäjyysseminaarin marraskuussa Talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalveluiden toteuttamassa seminaarissa oli yli 100 osallistujaa. Suunnitelma vuodelle kysymystä ohjelmassa maahanmuuttajanäkökulman syventäminen Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmä syventää maahanmuuttajanäkökulmaa ohjelmassa. Kaikilta ohjelman projekteilta ja painopisteiltä tullaan pyytämään, että ne täyttävät 10 kysymystä tammikuun 2006 loppuun mennessä. 10 kysymyksen vastaanottoa seurataan ja samalla sitä pyritään kehittämään. 10 kysymystä laajempaan levitykseen Työryhmä markkinoi 10 kysymystä maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi -työkalua laajemmin eri toimijoille vuoden 2006 aikana viestintäsuunnitelman mukaan. Kohderyhmänä ovat sekä valtionhallinto, kolmas sektori että muut kunnat ja yritykset. 13

14 Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen -seminaari maaliskuussa Työryhmä järjestää 23. maaliskuuta maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä käsittelevän seminaarin. Samalla tuodaan ohjelman maahanmuuttaja-hankkeiden kokemuksia ja työtapoja esiin. Erityisesti korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymisprojektin ja maahanmuuttajapolku-projektin tulokset ja työtavat esitellään seminaarissa. Maahanmuuttajien työuria edistetään Työryhmä selvittää ja edistää yhdessä Johtamistaidon opiston kanssa maahanmuuttajien työurien etenemistä. Projektissa käsitellään sekä työyhteisöjen monimuotoisuuden johtamista että maahanmuuttajien urapolkuja aina esimiestehtäviin saakka. 14

15 6. Työllisyysasioiden toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukeminen Tulokset Toukotyöpäivä ja Toukotyö-katalogi Toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen -työryhmä on ollut järjestämässä vuosina 2004 ja 2005 Helsingin työllisyyden toimijoiden yhteistä toukotyöpäivää. Vuonna 2004 keskityttiin rakennetyöttömyyden purkamiseen ja 2005 työmarkkinatuen uudistukseen. Lisäksi kumpanakin vuonna koottiin Helsingin työllisyyden edistäjien toimijakuvaukset Toukotyöpäiväkatalogiin. Katalogi on tuotettu sekä sähköisenä että paperiversiona. Sähköinen versio löytyy työllisyysohjelman internetsivuilta. Toukotyöpäivässä valittiin kaupungin vuoden työllistäjäksi sosiaaliviraston velkaneuvonta. Koulutusta ja valmennusta toimijoille Työryhmä on tuottanut työllisyysohjelman painopistetyöryhmäläisille ja projekteille erilaista toiminnan ja projektien suunnittelua tukevaa koulutusta. Koulutukselliset ovat liittyneet Toiminnan suunnitteluun projektin hallintaan, hyviin käytäntöihin, arviointiin, ja viestintään Lisäksi työryhmä on osallistunut muiden painopisteiden seminaarien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Viestinnän edistäminen Työryhmä on tehnyt yhteisen esittelymateriaalin ohjelmalle ja sekä painopisteiden että projektien raportointipohjat. Työryhmä on osallistunut ohjelman internetsivujen päivittämiseen ja tuottanut ohjelman Uutiskirjeen, jossa on tietoa ajankohtaisista ja keskeisistä työllisyysohjelman asioista. Uutiskirje ilmestyy kolmen kuukauden välein. Ohjelman sisäistä viestintään on edistetty painopistetyöryhmäläisten ja ohjelman projektien yhteisillä kokouksilla ja koulutuksilla. Mukana ohjelmajohtamisen kehittämisessä Valtaosa työryhmän jäsenistä on mukana Suomen kuntaliiton johtamassa kuntien ja seutukuntien ohjelmajohtamista kehittävässä Ohjas-projektissa. Projektissa luodaan ohjelmajohtamisen malli. Dokumentointi ja raportointi Työryhmä on tuottanut neuvottelukunnalle raportit ohjelman etenemisestä. (Ks. myös tutkimus ja arviointi) 15

16 Suunnitelma vuodelle 2006 Neljäs Toukotyöpäivä 2006 Toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen työryhmä järjestää neljännen Toukotyöpäivän perjantaina 5. toukokuuta ja tuottaa Toukotyöpäivä-katalogin Koulutuksia keskeisillä osaamisalueilla Työryhmä järjestää koulutuksia ja seminaareja keskeisillä osaamisalueilla. Painopisteenä on ohjelman projektien tulosten ja työmallien hyödyntämisen varmistaminen. Lisäksi työryhmä osallistuu muiden painopisteiden seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ohjelman tulosten ja työmallien viestiminen Työryhmä panostaa erityisesti ohjelman projektien tulosten ja työmallien viestimiseen viimeisen vuoden aikana. Viestinnässä käytetään sekä sähköisiä viestimiä että koulutuksia ja seminaareja. Mallintaa työllisyysohjelman johtamiskonseptia Työryhmä hahmottaa osana Ohjas-projektia hyvää työllisyysohjelman johtamisen mallia. Dokumentointi ja raportointi Työryhmä tuottaa raportit neuvottelukunnalle ja dokumentoi ohjelman tulokset loppuraporttiin. (ks. myös tutkimus ja arviointi) 16

17 7. Työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointi Tulokset Helsingin työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointitoiminta on osa toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen työryhmän toimintaa. Ohjelman tutkimusta ja arviointia varten on kuitenkin perustettu oma työryhmä. Työryhmä on tuottanut työllisyysohjelman Valmistelun arvioinnin 2004, ensimmäisen vuoden toimeenpanon arvioinnin 2005, tilastokoonnin neuvottelukunnalle , maahanmuuttajanäkökulman arvioinnin 2005 (yhdessä maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmän kanssa), tilannut ja ohjannut ulkoista arviointia, Sosiaalikehitys Oy, valmistuu helmikuussa 2006 osallistunut pro gradun tekijöiden ohjaamiseen, valmistuvat viimeistään syksyllä 2006 Kaikki raportit ovat luettavissa Helsingin työllisyysohjelman kotisivuilla: Suunnitelma vuodelle 2006 Ulkoisen väliarvioinnin ohjaus Tutkimus- ja arviointityöryhmä ohjaa helmikuussa 2006 valmistuvaa Sosiaalikehitys Oy:n tekemää arviointia. Pro gradun tekijöiden ohjaaminen Työryhmä ohjaa työllisyysohjelman projekteihin liittyvän neljän pro gradun valmistumista ja tukee tulosten levittämistä ja hyödyntämistä. Ohjelman loppukatsaus Työryhmä tuottaa Helsingin työllisyysohjelman loppukatsauksen, johon on koottu ohjelman tulokset koko ohjelmakauden osalta. 17

18 8. Projektikatsaukset Tähän on koottu seuraavaksi perustietoja työllisyysohjelmassa mukanaolevista merkittävimmistä kehittämistoimenpiteistä ja projekteista. Nämä ovat hallinnoitu työllisyysohjelmassa mukana olevissa organisaatioissa. Työvoiman palvelukeskus Duuri Duuria toteuttavat Helsingin työvoimatoimisto, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, henkilöstökeskus ja terveyskeskus sekä Kelan Helsingin vakuutuspiiri. Duuri kuntouttaa ja työllistää vaikeasti työllistyviä helsinkiläisiä, sekä auttaa löytämään heille pysyvä tai pitkäkestoinen ratkaisu tai ohjata heidät tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Määrällisenä tavoitteena on 3000 asiakasta vuosittain. Nuorten Paalu Nuorten Paalun tavoitteena on nuorten työllisyyden parantaminen Helsingissä yhteistyötä kehittämällä ja kehittämällä nuorten palveluohjausmallia työvälineenä eri hallintokunnissa. Hanketta toteuttaa sosiaaliviraston Vuosaaren sosiaaliasema. Hanke on luonut nuorten kanssa työtä tekevien yhteistyöfoorumin, jossa yhteistä palvelumallia tehdään. Hanke on tähän mennessä toteuttanut uudenmallisia nuorten ohjaavia koulutuksia, joissa on huomioitu toteutuksessa nuorten haasteellinen lähtötilanne. Koulutukset ovat sitouttaneet nuoria ja esimerkiksi keskeyttämisiä on ollut vähän. Koulutuksia järjestetään kaikkiaan yhdeksän. Nuorten palvelut on aloitettu kuvaamaan Tuulimylly-portaaliin, jota jatkossa käyttävät ja hyödyntävät nuorten kanssa työtä tekevät tahot työvoimatoimistosta, kaupungilta ja järjestöistä. Koulutuksella työammattiin -projekti Hanke pyrkii edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymistä ja turvaamaan työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta. Toteuttajatahoina ovat olleet Helsingin työvoimatoimisto ja Uudenmaan TE-keskus. Hanke päättyy vuonna vuoden 2005 lopussa, mutta työmalli on jatkumassa Helsingin työvoimatoimiston peruspalveluissa. Projektin kohderyhmänä ovat vuotiaat Helsingin työvoimatoimiston työttömät työnhakijat, jotka ovat ammattikouluttamattomia tai eivät voi enää toimia aiemmassa ammatissaan. Vuoden 2006 alusta kohderyhmää laajennetaan yli 25-vuotiaisiin. Projektiin osallistuville rakennetaan yksilöllisiä työhön johtavia polkuja työvoimakoulutuksen ja tarvittaessa ja tarvittaessa muidenkin toimenpiteiden (kuten työllistämistukityön ja työelämävalmennuksen) kautta. 18

19 Projektissa on kehitetty systemaattinen ammatilliseen koulutukseen ohjauksen malli. Yrityksille työvoimaa Hankkeen tavoitteena on lisätä yritystyönantajille tietoa työvoimatoimiston työllisyydenhoidollisista ja koulutuksellisista rekrytointikeinoista, lisätä yrityksiin työllistettävien määrää, luoda yritysten ja työvoimatoimiston välille uusia yhteistyösiltoja. Tavoitteena on myös rakentaa yritysten, työvoimatoimiston ja muiden toimijoiden kuten elinkeinopalvelu, Helsingin yrittäjät ry, Helsingin kauppakamari välistä yhteistyöverkkoa. Hankkeen vastuutahona on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu ja toteuttajakumppanina on Helsingin työvoimatoimisto. Hankkeessa on kaksi työntekijää. Tavoitteena on ottaa yhteyttä 3000 pk- ja kasvuyritykseen. Tähän mennessä on oltu yhteydessä 1842 yritykseen ja yrityskäyntejä on 146. Toimeksiantoja käydyistä 146 yrityksestä on yhteensä 203. Näistä 43 on harjoittelija- tai työllistämistukipaikkoja ja 160 avointen markkinoiden työpaikkailmoituksia. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämisprojekti Projektin tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Hanketta toteuttaa Helsingin kaupungin henkilöstökeskus. Maahanmuuttajia ohjataan ja tuetaan hankkimaan suomalaisessa yhteiskunnassa vaadittavia valmiuksia ja pätevyyksiä sekä riittävä suomen kielen taito. Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta, ohjausta ja työharjoittelua. Lisäksi annetaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutkintoihin ja tutkintojen täydentämiseen sekä työelämään ja työllistymiseen liittyvää neuvontaan. Maahanmuuttajia avustetaan käännättämään tutkintotodistuksiaan ja hakemaan opetushallituksesta aiemmin suoritettujen tutkintojen rinnastuspäätöksiä. Ensimmäinen 20 osallistujan opiskelijaryhmä on pätevöitymässä matemaattisten aineiden aineopettajaksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-keskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Maahanmuuttajapolku-projekti Projektin tavoitteena on luoda maahanmuuttajille väyliä ammatillisen koulutuksen kautta asenneilmapiiriltään myönteisiin työyhteisöihin. Kehittämistyö toteutetaan sellaisilla aloilla, joissa on tiedossa työllistymismahdollisuudet. Hanketta toteuttaa Uudenmaan TE-keskus. Projektissa kehitetään ja levitetään toimintamalleja, jotka tukevat työssä oppimista ja henkilöstön muutosvalmiutta sekä luodaan edellytyksiä yksilöiden jatkuvaan osaamisensa ja työkykynsä kehittämiseen. Koulutus suunnitellaan niin, että heti koulutuksen alussa tunnetaan työnantajan tarpeet. Työssä oppimisvaiheessa valmennetaan työpaikkoja opiskelijoiden ohjaamiseen ja annetaan työpaikoilla monikulttuurisuuskoulutusta. 19

20 Kansallisella rahalla toteutetaan työvoimakoulutus. Sen jatkoksi mahdollistetaan tarvittaessa oppisopimuskoulutus. Tämän seurauksena koulutuksen saaneelle tarjoutuu pätevöitymismahdollisuus mm. näyttötutkinnon muodossa. Työyhteisöjen kehittämisellä pyritään luomaan tasa-arvoiset työmarkkinat ja suvaitseva ilmapiiri työpaikoille. Tämä toteutetaan projektin työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja koulutuksen avulla. Koulutuksen osalta tehdään kiinteää yhteistyötä Uudenmaan TE-keskuksen työvoimakoulutusyksikön kanssa. Näillä toimenpiteillä syntyvä osaaminen ja työyhteisöissä jo oleva hiljainen osaaminen pyritään siirtämään pysyväksi toimintamalliksi työpaikoille. Projektin tuloksena syntyy monikulttuurisia kunta-alan ja pk-sektorin työyhteisöjä. Syksyllä 2005 on järjestetty tai käynnistetään yhteistyössä yritysten kanssa rekrytointikoulutuksia logistiikka-alan, päivittäistavarakaupan, vienti-tuonti- ja huolinta-alan tehtäviin ja cateringalan tehtäviin. Koulutuspaikkoja on noin vuotiaiden kaupungin työvoimapula-aloille työllistämisprojekti Hankkeen tavoitteena on parantaa vuotiaiden työttömien helsinkiläisten työllistymistä. Kohderyhmänä on työttömät, joilla on edellytyksiä työllistyä esimerkiksi työharjoittelun tai koulutuksen avulla. Hanketta on toteutettu henkilöstökeskuksessa. Hankkeen toimenpiteet ovat olleet asiakkaiden haastattelu, ohjaus työharjoitteluun, koulutukseen tai työhön. Hankkeen työntekijä on pitänyt yhteyttä myös työnantajiin ja asiakkaisiin. Projektissa on ollut vuosittain noin viisikymmentä asiakasta. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Työllistävä sosiaalityö Työllistävää sosiaalityötä toteutetaan osana sosiaaliviraston sosiaalista muutostyötä ja työllistämispalveluja. Hanke on alkanut syksyllä Työllistävän sosiaalityön tavoitteena on saada sosiaaliasemien työttömät asiakkaat kiinnittymään työelämään. Kohderyhmään kuuluvat ne työttömät sosiaaliasemien toimeentulotukea saavat asiakkaat, joilla on työllistymisedellytyksiä ja jotka tarvitsevat erityistukea työllistyäkseen. Erityisesti työllistymiseen johtavina keinoina käytetään työnetsintää, työhön valmennusta, työssä valmennusta ja työnantajayhteistyötä. Näiden menetelmien tukena käytetään tarpeen mukaan palvelutarpeen ja työllistymismahdollisuuksiin arviota, työkyvyn arviointia, alueellista verkostoitumista, ryhmätoimintaa ja tukityöllistämistä. 20

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen.

9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen Väliarvioinnin loppuraportti Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot