Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi"

Transkriptio

1 Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysohjelman visio Helsingin työllisyysohjelman väliraportti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Joulukuu 2005 Helsingin kaupunki Henkilöstökeskus Merja Koski Juha Kesänen

2 Kannen kuva: Viestintä-teematapaaminen ohjelman toimijoille Helsingin työllisyysohjelman kuva-arkisto Lisätietoja työllisyysohjelman toimeenpanosta: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Erityissuunnittelija Merja Koski , Erityissuunnittelija Juha Kesänen , Erityissuunnittelija Harri Romakkaniemi , 2

3 Sisällysluettelo Helsingin työllisyysohjelma viimeiselle vuodelle Rakennetyöttömyyden purkaminen... 5 Tulokset... 5 Suunnitelma vuodelle Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen... 7 Tulokset... 7 Suunnitelma vuodelle Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy... 9 Tulokset... 9 Suunnitelma vuodelle Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen aikaansaaminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Työllisyysasioiden toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukeminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointi Tulokset Suunnitelma vuodelle Projektikatsaukset Työvoiman palvelukeskus Duuri Nuorten Paalu Koulutuksella työammattiin -projekti Yrityksille työvoimaa...19 Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämisprojekti Maahanmuuttajapolku-projekti vuotiaiden kaupungin työvoimapula-aloille työllistämisprojekti Työllistävä sosiaalityö...20 Yhteenveto ja ajatuksia jatkolle Liite Helsingin työllisyysohjelman tutkimukset ja arvioinnit

4 Helsingin työllisyysohjelma viimeiselle vuodelle Helsingin ensimmäinen laajapohjainen työllisyysohjelma on aloittamassa viimeiseen toimintavuotensa. Tähän väliraporttiin on koottu havainnot ja tulokset ohjelman saavutuksista sekä toimintasuunnitelma viimeiselle vuodelle. Ohjelman toimintaa on ohjannut laajapohjainen työllisyysasioiden neuvottelukunta ja ohjelman koordinoinnista vastasi suunnittelun ja ensimmäisen toteutusvuoden osalta Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus ja vuoden 2005 alusta lähtien organisaatioyhdistymisten jälkeen Helsingin kaupungin henkilöstökeskus. Työllisyysohjelman koordinaation johto vaihtui kun Arto Antman siirtyi henkilöstövuokraus Seuren toimitusjohtajaksi ja Helsingin paikallisen työllisyysohjelmaprosessin käynnistäjä Eila Ahlroth siirtyi sosiaalivirastoon. Vetovastuun otti uuden henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, liikkuvuus osaston osastopäällikkö Eija Hanni ja työllisyystiimin vetäjä erityissuunnittelija Harri Romakkaniemi. Ohjelman käytännön koordinaatiosta on vastannut ohjelman suunnitteluvaiheesta lähtien erityissuunnittelijat Merja Koski ja Juha Kesänen. Väliarviointia ohjelman muodosta, oppimisesta ja toimintaympäristön muutoksista Yhteiselle työllisyysohjelmalle oli tarve. Eila Ahlrothin osana Cities-projektia tekemän johtavien toimijoiden haastattelujen pohjalta jäi kuva, että yhteiselle ohjelmalle on tarvetta. Työllisyyteen liittyviä asioita on tärkeä katsoa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Haastatteluissa ei kuitenkaan sen tarkemmin tuotu esiin, kuinka yhteinen strateginen ohjelma tulisi käytännössä muotoilla esimerkiksi johtamisen, painopisteiden/toimintalinjojen tai rahoituksen osalta. Vuosille tehty työllisyysohjelmaa leimaa ohjelman laaja-alaisuus sekä toimijoiden että toimenpiteiden suhteen. Ohjelma-asiakirjan toimenpiteet kerättiin keskeisistä Helsingin työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä yhteisen Helsingin työllisyysohjelman alle. Ohjelmaa onkin kutsuttu sateenvarjo-ohjelmaksi toimenpiteitä kokoavaksi ohjelmaksi. Tällaisen koontiohjelman kohdalla on kuitenkin vaikeampi sanoa, mistä ohjelma alkaa ja mihin ohjelma päättyy, ja loppujen lopuksi sitä, mikä on ohjelman vaikutusta. Monet toimenpiteet ovat alkaneet tai olisivat alkaneet ilman työllisyysohjelmaa. Ohjelman kuudessa eri painopistetyöryhmässä on kuitenkin syntynyt paljon kehittämistoimenpiteitä. Ohjelman suurimmat hyödyt ovat oppimisessa. Erityisesti mukana olleet painopistetyöryhmäläiset ovat kokeneet ohjelmassa mukana olemisen ammatillisesti hyödylliseksi, vaikka ohjelmassa mukana oleminen on samalla vienyt aikaa muilta työtehtäviltä. Painopistetyöryhmät ovat kokoontuneet noin kerran kuukaudessa muutamaksi tunniksi. Työllisyyden hoidon laajan kentän hahmottaminen on koettu tärkeäksi. Raporttiin on koottu painopisteittäin keskeiset toimenpiteet ja saavutukset sekä suunnitelmat vuodelle Raporttiin on koottu ne asiat joihin työryhmät ovat kiinnittäneet huomiota ja joiden eteen työryhmissä on ponnisteltu. Useissa toimenpiteissä on ollut muitakin painopistetyöryhmiä mukana kuin se, jonka alle kyseinen toimenpide on merkitty. Painopisteiden ohella samoja teemoja ja haasteita on varmasti käsitelty muussakin Helsingin työllisyyden edistämiseen liittyvässä toiminnassa. Ohjelman ja muun toiminnan välistä eroa voi olla välillä vaikea erottaa ja onko siihen toisaalta edes tarvetta. Ehkä tarvetta erottaa ohjelma omaksi toiminnakseen on aina silloin, kun mietitään ohjelman tuottamaa lisäarvoa. 4

5 1. Rakennetyöttömyyden purkaminen Tulokset Duurin palvelutarpeisiin on vastattu Rakennetyöttömyyden purkamisen -työryhmässä on osittain Duurin toimintaa pyritty tukemaan järjestämällä työttömien järjestöille kaksi tapaamista, joista toinen on liittynyt sosiaaliseen yrittämiseen ja toinen kaupungin työttömien järjestöille myöntämiin avustuksiin ja kaupungin palvelujen ostamisen kilpailuttamiseen. Teemat ovat olleet tärkeitä sillä sosiaalisia yrityksiä tarvittaisiin palvelemaan myös Duurin asiakkaita ja toisaalta järjestöissä pohditaan myös palvelujen tuottamista. Työttömien järjestöillä on tärkeä rooli sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä ja työttömien äänen vahvistajana. Työryhmä oli järjestämässä myös järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöpalaveria marraskuussa Työryhmässä on pyritty myös tukemaan sosiaaliviraston tukityöllistämisen laatua. Työryhmä on osallistunut työvalmentajatoiminnan käynnistämiseen. Sosiaalivirastoon on palkattu kokeiluluontoisesti kuusi työvalmentajaa. Työryhmä on osallistunut myös vaikeasti työllistettävien -palvelumallien levittämiseen. Tähän teemaan pureutuu erityisesti sosiaaliviraston Työllistyvä sosiaalityö -hanke. Nuorten työllisyyden kanssa toimivien yhteistyötä on edistetty Työryhmässä on keskitytty nuorten työllisyyden edistämiseen osana Nuorten Paalu -projektia (ks. projektit). Marraskuussa 2004 järjestettiin kaikkien Helsingissä toimivien nuorten työpajojen yhteinen seminaari, jossa pajat esittäytyivät ja samalla pohdittiin yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia. Lisäksi järjestettiin tammikuussa 2005 nuorten yhteiskuntatakuuta käsittelevä tilaisuus. Kansainvälistä vertailutietoa nopeasta työllistämisestä Työryhmä on osallistunut kansainväliseen Eurocities, Employment Working Group benchmarking -projektiin, jonka avulla saadaan uutta tietoa vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisestä muun muassa Work First (työ ensin) -menetelmistä. Työryhmä on edistänyt osaamista Työryhmä on järjestänyt koulutuksia ja tilaisuuksia muiden työryhmien kanssa. Esimerkkeinä ovat Toukotyöpäivä 2005, työttömien kirkkopyhä ja asiakkaiden haastattelukoulutus. Sosiaalisen yrittämisen asiantuntijuus profiloitunut NYP yrityspalveluihin Sosiaalisen yrittämiseen liittyvät neuvontapalvelut ja osaaminen ovat kokonaisuudessaan keskittyneet Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalveluihin. NYP toimii myös sosiaalisen yrittämisen alueellisena neuvontapisteenä VATES-säätiön rakennetukiprojektissa. 5

6 Suunnitelma vuodelle 2006 Työnantajayhteistyötä kehitetään vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi Vuonna 2006 rakennetyöttömyyden työryhmässä keskitytään työantajayhteistyön kehittämiseen. Tarkoituksena on luoda työvälineitä esimerkiksi työvalmentajatoiminta ja verkostot, joilla saadaan vaikeasti työllistettävät työllistymään. Työvalmentajatoiminnan lisäksi neuvotellaan mahdollisista alueellisista rekrytointilaisuuksista, jolloin järjestäjinä olisivat alueellinen työnhakukeskus ja paikallinen sosiaaliasema. Paikallisten sosiaaliasemien ja työvoimatoimiston ym. verkoston kehittäminen Paikallisten sosiaaliasemien ja alueellisten työvoimatoimistojen yhteistyötä kehitetään muun muassa hyvien työmallien levittämisellä. Lisäksi pyritään edistämään muun verkoston yhteistyötä. Järjestöjä tuetaan työantajina Tavoitteena on tukea järjestöjä siten, että ne voivat toimia vaikeasti työllistyvien työpaikkana ja työnantajina. Tätä edistämään järjestetään muun muassa infotilaisuus työmarkkinatuen uudistuksesta ja järjestötapaaminen teemalla kolmas sektori työnantajana. Myös järjestöjen verotuksen uudistumisesta järjestöt ovat toivoneet tietopakettia. Kehittämisprojektien tulosten hyödyntäminen Rakennetyöttömyyden vähentämisen -työryhmässä arvioidaan ja edistetään erityisesti Nuorten Paalu ja Työllistävä sosiaalityö -projektien työmallien levittämistä ja juurruttamista. Nuorten Paalu -projektissa ( ) kehitetään muun muassa internetportaalia, jonka avulla nuorten kanssa työskentelevät löytävät asiakkailleen täsmätietoa nuorten työllistämiseksi. (Ks. myös Osaamisen ja muutosvalmiuden työryhmän toimintasuunnitelma 2006.) Työmarkkinatuen lain muutosta hyödynnetään Työryhmä pyrkii osaltaan etsimään keinoja uuden työmarkkinatuen aktivoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin tukea työllistymistä. Esimerkiksi löytämään keinoja siihen, mitä mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien jatkosijoittaminen työttömille avaa. Työntekijöiden osaamista lisätään Työryhmä edistää pitkäaikaistyöttömyyden kanssa työtätekevien koulutusta esimerkiksi järjestämällä työvalmennuskoulutusta. 6

7 2. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen Tulokset Osaavan työvoiman määrällisistä tarpeista tarkempaa tietoa Työryhmän toimesta on selvitetty Helsingissä toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen omaehtoisen aikuiskoulutuksen aloituspaikkojen määrät ja koulutusalat. Samalla on otettu käyttöön ammatillisen työvoimakoulutuksen yhteensovittaminen nuorisoasteen koulutuksen kanssa. Tavoitteena on nykyistä osuvampi osaavan työvoiman määrällinen tarjonta. Ennakointifoorumin avulla lyhyen aikavälin työvoimatarpeet ennakoidaan paremmin Työryhmän toimesta on perustettu työvoimatoimiston, Kauppakamarin, Perheyrittäjien liiton ja Helsingin kaupungin toimijoiden yhteinen ennakointifoorumi suunnittelemaan lyhyen aikavälin työvoiman tarpeita. Yhteishankintakoulutuksen markkinointi on edistynyt Työryhmä on tehnyt yrityksille työvoiman yhteishankintakoulutusta kiinnostavammaksi suunnitelmallisella markkinoinnilla ja esitettä uudistamalla. Lisäksi yhteishankintakoulutuksesta vastaaville on järjestetty haastattelukoulutusta. Yhteishankintakoulutuksen kehittämiseen on osallistunut myös yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamiseen -työryhmä. Yrityksille työvoimaa -projektin taustatukena Työryhmä on toiminut Yrityksille työvoimaa -projektin ohjausryhmänä. Projektilla on edistetty yritysten työvoiman saatavuutta tarjoamalla yrityksille aktiivisesti työvoimaa. (Ks. Yty-projektista kohdasta projektit.) Hanke on saanut toimeksiantoina noin 200 työllistämistuki/- harjoittelijapaikkaa ja avointen markkinoiden työpaikkailmoitusta. Selvitys Helsingin Puotiskasta ja pro gradu Passari-palvelusta Työryhmä on tehnyt selvityksen Hakaniemen kauppahallissa ja Kampin pikkuputiikeissa siitä saataisiinko osa-aika-työvoimaa tarvitsevat pienkauppiaat ja kokoaika-työtä etsivät työnhakijat kohtaamaan. Selvityksestä kävi ilmi, että kauppahallin kauppiaat ja putiikkien pitäjät ovat itse järjestäneet sijaisensa, joten ainakaan tällä hetkellä ei ole tarvetta toimenpiteisiin. Lisäksi työryhmä on kommentoinut ja ollut osaltaan tuottamassa Helsingin kaupungin työvoiman saatavuutta edistämään tehdyn Passari-internetpalvelun pro gradu -tutkimusta, joka valmistuu vuoden 2006 syksyyn mennessä. Passari-palvelun avulla Helsingin kaupungin avoimet työpaikat näkyvät työvoimahallinnon internet-sivulla. 7

8 Suunnitelma vuodelle 2006 Ennakointifoorumit jatkuvat Vuoden 2006 aikana ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamisen -työryhmä pitää kaksi ennakointifoorumia. Toinen järjestetään talvella ja toinen syksyllä. Yhteishankintakoulutuksen markkinointia tehostetaan edelleen Työryhmä lisää yhteishankintakoulutuksen laatua ja määrää. Yhteishankintakoulutuksen markkinointia jatketaan suunnitelmien mukaan ja arvioidaan markkinoinnin onnistumista. Projektien hyödyntäminen varmistetaan Työryhmän toimii Yrityksille työvoimaa -projektin ohjausryhmänä ja arvioi ja kehittää sitä. Vuoden 2006 aikana tehdään päätökset hankkeen jatkamisesta vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi työryhmä seuraa, arvioi ja mallintaa aikaisemmin käynnistettyjä hankkeita ja turvaa näin, että projekteissa opittu siirtyy jatkuvaan käyttöön. 8

9 3. Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy Tulokset Osaamiskartoitusta toimistotyöhön aikoville Työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisen -työryhmä on ollut mukana edistämässä osaamiskartoituskokeilua toimistoalan työtä hakeville. Koulutuksen tavoitteena oli kannustaa osallistujia hakeutumaan muihin ammatteihin. Kokeilut toteutettiin kahdessa 16 henkilön ryhmässä toukoja lokakuussa Koulutusten tuloksena osallistujat hakeutuivat jatkokoulutuksiin, pääsääntöisesti toimistoalalle. Hakeminen uusille toimialoille koulutukseen tai työhön ei merkittävästi lisääntynyt. Osuuskuntatoimintakoulutus on käynnistynyt Työryhmä on seurannut ja osallistunut Osuuskuntatoimintakoulutus -hankkeen ohjausryhmään. Osuuskuntakoulutuksen avulla on perustettu muun muassa osuuskunta kulttuuri- ja sosiaalialalle. Hankkeen toteutti Ideapoints, jota NYP yrityspalvelut avusti. Työhön on osallistunut myös yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmä. Työvoimatarpeen ennakointi siivousalan tilaisuudessa 150 työpaikan hakijaa Työryhmä toimi ohjausryhmänä työvoimatarpeen ennakointitiedon hyödyntämiseksi järjestetyillä siivousalan rekrymessuilla marraskuussa Helsingin työvoimatoimiston toteuttamilla messuilla kävi kolmessa tunnissa 400 ihmistä, joista 150 arvioitiin potentiaaliseksi alan työntekijäksi. Rekrytointitilaisuus järjestettiin yhdessä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamisen ja osittain yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmien kanssa. Kauppakamari oli tärkeässä roolissa. Mukana olleet kahdeksan yritystä olivat tyytyväisiä tilaisuuteen. Helsingin kaupungille vuotiaita työntekijöitä työvoimapula-aloille Työryhmä on seurannut ja arvioinut Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen vuotiaiden työttömien rekrytointihanketta kaupungin työvoimapula-aloille. Suunnitelma vuodelle 2006 Osuuskuntatoiminnasta hyötyä akateemisten työllisyyden edistämiseksi Vuonna 2006 työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisen työryhmässä tuetaan erikoiskoulutettujen osuuskuntakoulutuksia. Suunnitteilla on kaksi kurssia, joista toinen toteutetaan keväällä ja toinen syksyllä. Vastuullisina tahoina toimivat Ideapoints ja NYP yrityspalvelut. 9

10 Työttömien ja työvoimapula-alojen kohtaamiseen panostuksia Työryhmä hyödyntää eri alojen ennakointitietoja ja neuvottelee eri toimijoiden kanssa mahdollisista rekrytointitilaisuuksista kyseisille aloille. Lisäksi työryhmä edistää toimistoalan työnhakijoiden osaamiskartoitusryhmien kohdennettuja tapaamisia työnantajien kanssa. 10

11 4. Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen aikaansaaminen Tulokset Yrittäjyyspalveluille yhteinen neuvontapiste Työryhmä on laatinut esityksen Helsinkiin perustettavasta yrittämisen infopisteestä. Esitys on esitelty työllisyysasioiden neuvottelukunnalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi työryhmä on toiminut elinkeinopalveluiden Lasipalatsissa Yrittäjyyden kuukauden yhteydessä tammikuussa 2006 pidettävän neuvontapisteen suunnittelutyöryhmässä. -portaalista tietoa yrittäjille Helsingin elinkeinopalvelu on koonnut internet-pohjaisen YritysAvaimen, jonka kautta saa yhteyden ja lisätietoja tarjolla olevista yrityspalveluja tuottavista organisaatioista ja palveluista. Selvitys käsityöläisyrittäjyydestä Työryhmä on ollut mukana ohjaamassa selvitystä käsityöläisyrittäjien työvoimatarpeista ja yritysten jatkuvuuden mahdollisuuksista sukupolven vaihdosten yhteydessä. Selvitys käsityöläisyrittäjyydestä teetettiin yhdessä Uudenmaan liiton kanssa. Selvityksen pohjalta ei nähty tarvetta jatkotoimenpiteille. Maahanmuuttajille neuvontaa kirjanpidosta Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalvelut toteuttaa maahanmuuttajataustaisille yrittäjille tarkoitetun yrityskirjanpitokoulutuksen. Koulutusta rahoitetaan henkilöstökeskuksen työllisyysmäärärahoista. Koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilan selvittäminen käynnistynyt Työryhmä on kartoittanut koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilannetta. Suunnitelma vuodelle 2006 Yksi luukku yhteinen yrityspalvelupiste Yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmässä tullaan tutkimaan Helsinkiin sopivaa yrityspalvelupistekonseptia. Tammikuussa 2006 yhteistyötä kokeillaan Lasipalatsissa kolmen viikon ajan. Työryhmän jäsenet osallistuvat Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalveluiden johtaman kokeilun suunnitteluun, arviointiin ja raportointiin. 11

12 Koulujen yrittäjyyskasvatusta edistetään Työryhmä pyrkii edistämään koulujen yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä koulujen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on kartoittaa kehittämiskohteet ja sen jälkeen suunnitella kehittämistoimenpiteet. 12

13 5. Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen Tulokset Työllisyysohjelmassa on huomioitu maahanmuuttajanäkökulma Työllisyysohjelman maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen työryhmä järjesti seminaarin syksyllä Työllisyysohjelman toimijoille tehtiin myös kysely siitä, kuinka maahanmuuttajanäkökulma on huomioitu. Kyselyn mukaan maahanmuuttajanäkökulma on huomioitu, mutta ei systemaattisesti. 10 kysymystä maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi Systematisoidakseen maahanmuuttajanäkökulman huomioimista työryhmä kehitti 10 kysymystä, joiden avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat arvioida suhdettaan maahanmuuttajaasiakkaisiin ja työtovereihin. Esitteen kehittämiseen osallistuivat työllisyysohjelman projektit ja painopistetyöryhmäläiset. Osa mukana olevista projekteista ja organisaatioista vastasi 10 kysymykseen. Kysymysten vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Kysymykset löytyvät sekä työllisyysohjelman internet sivuilta sähköisenä ja painettuna paperiversiona. Maahanmuuttajien yrittäminen Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmä osaltaan valmisteli maahanmuuttajien yrittäjyysseminaarin marraskuussa Talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalveluiden toteuttamassa seminaarissa oli yli 100 osallistujaa. Suunnitelma vuodelle kysymystä ohjelmassa maahanmuuttajanäkökulman syventäminen Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmä syventää maahanmuuttajanäkökulmaa ohjelmassa. Kaikilta ohjelman projekteilta ja painopisteiltä tullaan pyytämään, että ne täyttävät 10 kysymystä tammikuun 2006 loppuun mennessä. 10 kysymyksen vastaanottoa seurataan ja samalla sitä pyritään kehittämään. 10 kysymystä laajempaan levitykseen Työryhmä markkinoi 10 kysymystä maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi -työkalua laajemmin eri toimijoille vuoden 2006 aikana viestintäsuunnitelman mukaan. Kohderyhmänä ovat sekä valtionhallinto, kolmas sektori että muut kunnat ja yritykset. 13

14 Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen -seminaari maaliskuussa Työryhmä järjestää 23. maaliskuuta maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä käsittelevän seminaarin. Samalla tuodaan ohjelman maahanmuuttaja-hankkeiden kokemuksia ja työtapoja esiin. Erityisesti korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymisprojektin ja maahanmuuttajapolku-projektin tulokset ja työtavat esitellään seminaarissa. Maahanmuuttajien työuria edistetään Työryhmä selvittää ja edistää yhdessä Johtamistaidon opiston kanssa maahanmuuttajien työurien etenemistä. Projektissa käsitellään sekä työyhteisöjen monimuotoisuuden johtamista että maahanmuuttajien urapolkuja aina esimiestehtäviin saakka. 14

15 6. Työllisyysasioiden toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukeminen Tulokset Toukotyöpäivä ja Toukotyö-katalogi Toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen -työryhmä on ollut järjestämässä vuosina 2004 ja 2005 Helsingin työllisyyden toimijoiden yhteistä toukotyöpäivää. Vuonna 2004 keskityttiin rakennetyöttömyyden purkamiseen ja 2005 työmarkkinatuen uudistukseen. Lisäksi kumpanakin vuonna koottiin Helsingin työllisyyden edistäjien toimijakuvaukset Toukotyöpäiväkatalogiin. Katalogi on tuotettu sekä sähköisenä että paperiversiona. Sähköinen versio löytyy työllisyysohjelman internetsivuilta. Toukotyöpäivässä valittiin kaupungin vuoden työllistäjäksi sosiaaliviraston velkaneuvonta. Koulutusta ja valmennusta toimijoille Työryhmä on tuottanut työllisyysohjelman painopistetyöryhmäläisille ja projekteille erilaista toiminnan ja projektien suunnittelua tukevaa koulutusta. Koulutukselliset ovat liittyneet Toiminnan suunnitteluun projektin hallintaan, hyviin käytäntöihin, arviointiin, ja viestintään Lisäksi työryhmä on osallistunut muiden painopisteiden seminaarien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Viestinnän edistäminen Työryhmä on tehnyt yhteisen esittelymateriaalin ohjelmalle ja sekä painopisteiden että projektien raportointipohjat. Työryhmä on osallistunut ohjelman internetsivujen päivittämiseen ja tuottanut ohjelman Uutiskirjeen, jossa on tietoa ajankohtaisista ja keskeisistä työllisyysohjelman asioista. Uutiskirje ilmestyy kolmen kuukauden välein. Ohjelman sisäistä viestintään on edistetty painopistetyöryhmäläisten ja ohjelman projektien yhteisillä kokouksilla ja koulutuksilla. Mukana ohjelmajohtamisen kehittämisessä Valtaosa työryhmän jäsenistä on mukana Suomen kuntaliiton johtamassa kuntien ja seutukuntien ohjelmajohtamista kehittävässä Ohjas-projektissa. Projektissa luodaan ohjelmajohtamisen malli. Dokumentointi ja raportointi Työryhmä on tuottanut neuvottelukunnalle raportit ohjelman etenemisestä. (Ks. myös tutkimus ja arviointi) 15

16 Suunnitelma vuodelle 2006 Neljäs Toukotyöpäivä 2006 Toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen työryhmä järjestää neljännen Toukotyöpäivän perjantaina 5. toukokuuta ja tuottaa Toukotyöpäivä-katalogin Koulutuksia keskeisillä osaamisalueilla Työryhmä järjestää koulutuksia ja seminaareja keskeisillä osaamisalueilla. Painopisteenä on ohjelman projektien tulosten ja työmallien hyödyntämisen varmistaminen. Lisäksi työryhmä osallistuu muiden painopisteiden seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ohjelman tulosten ja työmallien viestiminen Työryhmä panostaa erityisesti ohjelman projektien tulosten ja työmallien viestimiseen viimeisen vuoden aikana. Viestinnässä käytetään sekä sähköisiä viestimiä että koulutuksia ja seminaareja. Mallintaa työllisyysohjelman johtamiskonseptia Työryhmä hahmottaa osana Ohjas-projektia hyvää työllisyysohjelman johtamisen mallia. Dokumentointi ja raportointi Työryhmä tuottaa raportit neuvottelukunnalle ja dokumentoi ohjelman tulokset loppuraporttiin. (ks. myös tutkimus ja arviointi) 16

17 7. Työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointi Tulokset Helsingin työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointitoiminta on osa toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen työryhmän toimintaa. Ohjelman tutkimusta ja arviointia varten on kuitenkin perustettu oma työryhmä. Työryhmä on tuottanut työllisyysohjelman Valmistelun arvioinnin 2004, ensimmäisen vuoden toimeenpanon arvioinnin 2005, tilastokoonnin neuvottelukunnalle , maahanmuuttajanäkökulman arvioinnin 2005 (yhdessä maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmän kanssa), tilannut ja ohjannut ulkoista arviointia, Sosiaalikehitys Oy, valmistuu helmikuussa 2006 osallistunut pro gradun tekijöiden ohjaamiseen, valmistuvat viimeistään syksyllä 2006 Kaikki raportit ovat luettavissa Helsingin työllisyysohjelman kotisivuilla: Suunnitelma vuodelle 2006 Ulkoisen väliarvioinnin ohjaus Tutkimus- ja arviointityöryhmä ohjaa helmikuussa 2006 valmistuvaa Sosiaalikehitys Oy:n tekemää arviointia. Pro gradun tekijöiden ohjaaminen Työryhmä ohjaa työllisyysohjelman projekteihin liittyvän neljän pro gradun valmistumista ja tukee tulosten levittämistä ja hyödyntämistä. Ohjelman loppukatsaus Työryhmä tuottaa Helsingin työllisyysohjelman loppukatsauksen, johon on koottu ohjelman tulokset koko ohjelmakauden osalta. 17

18 8. Projektikatsaukset Tähän on koottu seuraavaksi perustietoja työllisyysohjelmassa mukanaolevista merkittävimmistä kehittämistoimenpiteistä ja projekteista. Nämä ovat hallinnoitu työllisyysohjelmassa mukana olevissa organisaatioissa. Työvoiman palvelukeskus Duuri Duuria toteuttavat Helsingin työvoimatoimisto, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, henkilöstökeskus ja terveyskeskus sekä Kelan Helsingin vakuutuspiiri. Duuri kuntouttaa ja työllistää vaikeasti työllistyviä helsinkiläisiä, sekä auttaa löytämään heille pysyvä tai pitkäkestoinen ratkaisu tai ohjata heidät tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Määrällisenä tavoitteena on 3000 asiakasta vuosittain. Nuorten Paalu Nuorten Paalun tavoitteena on nuorten työllisyyden parantaminen Helsingissä yhteistyötä kehittämällä ja kehittämällä nuorten palveluohjausmallia työvälineenä eri hallintokunnissa. Hanketta toteuttaa sosiaaliviraston Vuosaaren sosiaaliasema. Hanke on luonut nuorten kanssa työtä tekevien yhteistyöfoorumin, jossa yhteistä palvelumallia tehdään. Hanke on tähän mennessä toteuttanut uudenmallisia nuorten ohjaavia koulutuksia, joissa on huomioitu toteutuksessa nuorten haasteellinen lähtötilanne. Koulutukset ovat sitouttaneet nuoria ja esimerkiksi keskeyttämisiä on ollut vähän. Koulutuksia järjestetään kaikkiaan yhdeksän. Nuorten palvelut on aloitettu kuvaamaan Tuulimylly-portaaliin, jota jatkossa käyttävät ja hyödyntävät nuorten kanssa työtä tekevät tahot työvoimatoimistosta, kaupungilta ja järjestöistä. Koulutuksella työammattiin -projekti Hanke pyrkii edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymistä ja turvaamaan työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta. Toteuttajatahoina ovat olleet Helsingin työvoimatoimisto ja Uudenmaan TE-keskus. Hanke päättyy vuonna vuoden 2005 lopussa, mutta työmalli on jatkumassa Helsingin työvoimatoimiston peruspalveluissa. Projektin kohderyhmänä ovat vuotiaat Helsingin työvoimatoimiston työttömät työnhakijat, jotka ovat ammattikouluttamattomia tai eivät voi enää toimia aiemmassa ammatissaan. Vuoden 2006 alusta kohderyhmää laajennetaan yli 25-vuotiaisiin. Projektiin osallistuville rakennetaan yksilöllisiä työhön johtavia polkuja työvoimakoulutuksen ja tarvittaessa ja tarvittaessa muidenkin toimenpiteiden (kuten työllistämistukityön ja työelämävalmennuksen) kautta. 18

19 Projektissa on kehitetty systemaattinen ammatilliseen koulutukseen ohjauksen malli. Yrityksille työvoimaa Hankkeen tavoitteena on lisätä yritystyönantajille tietoa työvoimatoimiston työllisyydenhoidollisista ja koulutuksellisista rekrytointikeinoista, lisätä yrityksiin työllistettävien määrää, luoda yritysten ja työvoimatoimiston välille uusia yhteistyösiltoja. Tavoitteena on myös rakentaa yritysten, työvoimatoimiston ja muiden toimijoiden kuten elinkeinopalvelu, Helsingin yrittäjät ry, Helsingin kauppakamari välistä yhteistyöverkkoa. Hankkeen vastuutahona on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu ja toteuttajakumppanina on Helsingin työvoimatoimisto. Hankkeessa on kaksi työntekijää. Tavoitteena on ottaa yhteyttä 3000 pk- ja kasvuyritykseen. Tähän mennessä on oltu yhteydessä 1842 yritykseen ja yrityskäyntejä on 146. Toimeksiantoja käydyistä 146 yrityksestä on yhteensä 203. Näistä 43 on harjoittelija- tai työllistämistukipaikkoja ja 160 avointen markkinoiden työpaikkailmoituksia. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämisprojekti Projektin tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Hanketta toteuttaa Helsingin kaupungin henkilöstökeskus. Maahanmuuttajia ohjataan ja tuetaan hankkimaan suomalaisessa yhteiskunnassa vaadittavia valmiuksia ja pätevyyksiä sekä riittävä suomen kielen taito. Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta, ohjausta ja työharjoittelua. Lisäksi annetaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutkintoihin ja tutkintojen täydentämiseen sekä työelämään ja työllistymiseen liittyvää neuvontaan. Maahanmuuttajia avustetaan käännättämään tutkintotodistuksiaan ja hakemaan opetushallituksesta aiemmin suoritettujen tutkintojen rinnastuspäätöksiä. Ensimmäinen 20 osallistujan opiskelijaryhmä on pätevöitymässä matemaattisten aineiden aineopettajaksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-keskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Maahanmuuttajapolku-projekti Projektin tavoitteena on luoda maahanmuuttajille väyliä ammatillisen koulutuksen kautta asenneilmapiiriltään myönteisiin työyhteisöihin. Kehittämistyö toteutetaan sellaisilla aloilla, joissa on tiedossa työllistymismahdollisuudet. Hanketta toteuttaa Uudenmaan TE-keskus. Projektissa kehitetään ja levitetään toimintamalleja, jotka tukevat työssä oppimista ja henkilöstön muutosvalmiutta sekä luodaan edellytyksiä yksilöiden jatkuvaan osaamisensa ja työkykynsä kehittämiseen. Koulutus suunnitellaan niin, että heti koulutuksen alussa tunnetaan työnantajan tarpeet. Työssä oppimisvaiheessa valmennetaan työpaikkoja opiskelijoiden ohjaamiseen ja annetaan työpaikoilla monikulttuurisuuskoulutusta. 19

20 Kansallisella rahalla toteutetaan työvoimakoulutus. Sen jatkoksi mahdollistetaan tarvittaessa oppisopimuskoulutus. Tämän seurauksena koulutuksen saaneelle tarjoutuu pätevöitymismahdollisuus mm. näyttötutkinnon muodossa. Työyhteisöjen kehittämisellä pyritään luomaan tasa-arvoiset työmarkkinat ja suvaitseva ilmapiiri työpaikoille. Tämä toteutetaan projektin työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja koulutuksen avulla. Koulutuksen osalta tehdään kiinteää yhteistyötä Uudenmaan TE-keskuksen työvoimakoulutusyksikön kanssa. Näillä toimenpiteillä syntyvä osaaminen ja työyhteisöissä jo oleva hiljainen osaaminen pyritään siirtämään pysyväksi toimintamalliksi työpaikoille. Projektin tuloksena syntyy monikulttuurisia kunta-alan ja pk-sektorin työyhteisöjä. Syksyllä 2005 on järjestetty tai käynnistetään yhteistyössä yritysten kanssa rekrytointikoulutuksia logistiikka-alan, päivittäistavarakaupan, vienti-tuonti- ja huolinta-alan tehtäviin ja cateringalan tehtäviin. Koulutuspaikkoja on noin vuotiaiden kaupungin työvoimapula-aloille työllistämisprojekti Hankkeen tavoitteena on parantaa vuotiaiden työttömien helsinkiläisten työllistymistä. Kohderyhmänä on työttömät, joilla on edellytyksiä työllistyä esimerkiksi työharjoittelun tai koulutuksen avulla. Hanketta on toteutettu henkilöstökeskuksessa. Hankkeen toimenpiteet ovat olleet asiakkaiden haastattelu, ohjaus työharjoitteluun, koulutukseen tai työhön. Hankkeen työntekijä on pitänyt yhteyttä myös työnantajiin ja asiakkaisiin. Projektissa on ollut vuosittain noin viisikymmentä asiakasta. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Työllistävä sosiaalityö Työllistävää sosiaalityötä toteutetaan osana sosiaaliviraston sosiaalista muutostyötä ja työllistämispalveluja. Hanke on alkanut syksyllä Työllistävän sosiaalityön tavoitteena on saada sosiaaliasemien työttömät asiakkaat kiinnittymään työelämään. Kohderyhmään kuuluvat ne työttömät sosiaaliasemien toimeentulotukea saavat asiakkaat, joilla on työllistymisedellytyksiä ja jotka tarvitsevat erityistukea työllistyäkseen. Erityisesti työllistymiseen johtavina keinoina käytetään työnetsintää, työhön valmennusta, työssä valmennusta ja työnantajayhteistyötä. Näiden menetelmien tukena käytetään tarpeen mukaan palvelutarpeen ja työllistymismahdollisuuksiin arviota, työkyvyn arviointia, alueellista verkostoitumista, ryhmätoimintaa ja tukityöllistämistä. 20

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014 Verkostoseminaari 14.11.2012/Marjo Hannu-Jama MAAHANMUUTTAJASTA KUNTALAISEKSI (ESR

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Palvelutori Päijät-Hämeessä

Palvelutori Päijät-Hämeessä Palvelutori Päijät-Hämeessä Arja-Tuulikki Wilén, HT, Projektipäällikkö Päijät-Hämeen liitto arja-tuulikki.wilen@paijat-hame.fi Terveydenhuollon atk-päivät 25.5.2016 Kansalaisen aktiivinen rooli sote-palvelukentässä

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 17.3.2017 Pohjanmaalta löytyy pohjoismaiden merkittävimmät energiateknologian ja kemian teollisuuden keskittymät. Pohjanmaata leimaa monipuolinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. rekrytapahtumat välittäjäpalvelut Work Smart uraohjausmalli Tarve - Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Keko-hankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017 2019 Järjestöjen yhteinen tapaaminen 23.11.2017

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2010 rakennerahasto-ohjelma Ohjaamoa tukevien valtakunnallisten ja alueellisten hakujen hakuajat Pia Pirskanen 4.11.2014 Valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Sähköpostikokous 20.1.2017 klo 9-15 Pöytäkirja 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 15.6.2009 Aikataulu Ensimmäinen työpaja 9.6 klo 8.30 12.00 MTC, Porin Puuvilla, Pohjoisranta 11F, Puuvillasali Toinen työpaja 25.8, sama aika ja

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot