Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi"

Transkriptio

1 Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysohjelman visio Helsingin työllisyysohjelman väliraportti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Joulukuu 2005 Helsingin kaupunki Henkilöstökeskus Merja Koski Juha Kesänen

2 Kannen kuva: Viestintä-teematapaaminen ohjelman toimijoille Helsingin työllisyysohjelman kuva-arkisto Lisätietoja työllisyysohjelman toimeenpanosta: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Erityissuunnittelija Merja Koski , Erityissuunnittelija Juha Kesänen , Erityissuunnittelija Harri Romakkaniemi , 2

3 Sisällysluettelo Helsingin työllisyysohjelma viimeiselle vuodelle Rakennetyöttömyyden purkaminen... 5 Tulokset... 5 Suunnitelma vuodelle Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen... 7 Tulokset... 7 Suunnitelma vuodelle Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy... 9 Tulokset... 9 Suunnitelma vuodelle Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen aikaansaaminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Työllisyysasioiden toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukeminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointi Tulokset Suunnitelma vuodelle Projektikatsaukset Työvoiman palvelukeskus Duuri Nuorten Paalu Koulutuksella työammattiin -projekti Yrityksille työvoimaa...19 Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämisprojekti Maahanmuuttajapolku-projekti vuotiaiden kaupungin työvoimapula-aloille työllistämisprojekti Työllistävä sosiaalityö...20 Yhteenveto ja ajatuksia jatkolle Liite Helsingin työllisyysohjelman tutkimukset ja arvioinnit

4 Helsingin työllisyysohjelma viimeiselle vuodelle Helsingin ensimmäinen laajapohjainen työllisyysohjelma on aloittamassa viimeiseen toimintavuotensa. Tähän väliraporttiin on koottu havainnot ja tulokset ohjelman saavutuksista sekä toimintasuunnitelma viimeiselle vuodelle. Ohjelman toimintaa on ohjannut laajapohjainen työllisyysasioiden neuvottelukunta ja ohjelman koordinoinnista vastasi suunnittelun ja ensimmäisen toteutusvuoden osalta Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus ja vuoden 2005 alusta lähtien organisaatioyhdistymisten jälkeen Helsingin kaupungin henkilöstökeskus. Työllisyysohjelman koordinaation johto vaihtui kun Arto Antman siirtyi henkilöstövuokraus Seuren toimitusjohtajaksi ja Helsingin paikallisen työllisyysohjelmaprosessin käynnistäjä Eila Ahlroth siirtyi sosiaalivirastoon. Vetovastuun otti uuden henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, liikkuvuus osaston osastopäällikkö Eija Hanni ja työllisyystiimin vetäjä erityissuunnittelija Harri Romakkaniemi. Ohjelman käytännön koordinaatiosta on vastannut ohjelman suunnitteluvaiheesta lähtien erityissuunnittelijat Merja Koski ja Juha Kesänen. Väliarviointia ohjelman muodosta, oppimisesta ja toimintaympäristön muutoksista Yhteiselle työllisyysohjelmalle oli tarve. Eila Ahlrothin osana Cities-projektia tekemän johtavien toimijoiden haastattelujen pohjalta jäi kuva, että yhteiselle ohjelmalle on tarvetta. Työllisyyteen liittyviä asioita on tärkeä katsoa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Haastatteluissa ei kuitenkaan sen tarkemmin tuotu esiin, kuinka yhteinen strateginen ohjelma tulisi käytännössä muotoilla esimerkiksi johtamisen, painopisteiden/toimintalinjojen tai rahoituksen osalta. Vuosille tehty työllisyysohjelmaa leimaa ohjelman laaja-alaisuus sekä toimijoiden että toimenpiteiden suhteen. Ohjelma-asiakirjan toimenpiteet kerättiin keskeisistä Helsingin työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä yhteisen Helsingin työllisyysohjelman alle. Ohjelmaa onkin kutsuttu sateenvarjo-ohjelmaksi toimenpiteitä kokoavaksi ohjelmaksi. Tällaisen koontiohjelman kohdalla on kuitenkin vaikeampi sanoa, mistä ohjelma alkaa ja mihin ohjelma päättyy, ja loppujen lopuksi sitä, mikä on ohjelman vaikutusta. Monet toimenpiteet ovat alkaneet tai olisivat alkaneet ilman työllisyysohjelmaa. Ohjelman kuudessa eri painopistetyöryhmässä on kuitenkin syntynyt paljon kehittämistoimenpiteitä. Ohjelman suurimmat hyödyt ovat oppimisessa. Erityisesti mukana olleet painopistetyöryhmäläiset ovat kokeneet ohjelmassa mukana olemisen ammatillisesti hyödylliseksi, vaikka ohjelmassa mukana oleminen on samalla vienyt aikaa muilta työtehtäviltä. Painopistetyöryhmät ovat kokoontuneet noin kerran kuukaudessa muutamaksi tunniksi. Työllisyyden hoidon laajan kentän hahmottaminen on koettu tärkeäksi. Raporttiin on koottu painopisteittäin keskeiset toimenpiteet ja saavutukset sekä suunnitelmat vuodelle Raporttiin on koottu ne asiat joihin työryhmät ovat kiinnittäneet huomiota ja joiden eteen työryhmissä on ponnisteltu. Useissa toimenpiteissä on ollut muitakin painopistetyöryhmiä mukana kuin se, jonka alle kyseinen toimenpide on merkitty. Painopisteiden ohella samoja teemoja ja haasteita on varmasti käsitelty muussakin Helsingin työllisyyden edistämiseen liittyvässä toiminnassa. Ohjelman ja muun toiminnan välistä eroa voi olla välillä vaikea erottaa ja onko siihen toisaalta edes tarvetta. Ehkä tarvetta erottaa ohjelma omaksi toiminnakseen on aina silloin, kun mietitään ohjelman tuottamaa lisäarvoa. 4

5 1. Rakennetyöttömyyden purkaminen Tulokset Duurin palvelutarpeisiin on vastattu Rakennetyöttömyyden purkamisen -työryhmässä on osittain Duurin toimintaa pyritty tukemaan järjestämällä työttömien järjestöille kaksi tapaamista, joista toinen on liittynyt sosiaaliseen yrittämiseen ja toinen kaupungin työttömien järjestöille myöntämiin avustuksiin ja kaupungin palvelujen ostamisen kilpailuttamiseen. Teemat ovat olleet tärkeitä sillä sosiaalisia yrityksiä tarvittaisiin palvelemaan myös Duurin asiakkaita ja toisaalta järjestöissä pohditaan myös palvelujen tuottamista. Työttömien järjestöillä on tärkeä rooli sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä ja työttömien äänen vahvistajana. Työryhmä oli järjestämässä myös järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöpalaveria marraskuussa Työryhmässä on pyritty myös tukemaan sosiaaliviraston tukityöllistämisen laatua. Työryhmä on osallistunut työvalmentajatoiminnan käynnistämiseen. Sosiaalivirastoon on palkattu kokeiluluontoisesti kuusi työvalmentajaa. Työryhmä on osallistunut myös vaikeasti työllistettävien -palvelumallien levittämiseen. Tähän teemaan pureutuu erityisesti sosiaaliviraston Työllistyvä sosiaalityö -hanke. Nuorten työllisyyden kanssa toimivien yhteistyötä on edistetty Työryhmässä on keskitytty nuorten työllisyyden edistämiseen osana Nuorten Paalu -projektia (ks. projektit). Marraskuussa 2004 järjestettiin kaikkien Helsingissä toimivien nuorten työpajojen yhteinen seminaari, jossa pajat esittäytyivät ja samalla pohdittiin yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia. Lisäksi järjestettiin tammikuussa 2005 nuorten yhteiskuntatakuuta käsittelevä tilaisuus. Kansainvälistä vertailutietoa nopeasta työllistämisestä Työryhmä on osallistunut kansainväliseen Eurocities, Employment Working Group benchmarking -projektiin, jonka avulla saadaan uutta tietoa vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisestä muun muassa Work First (työ ensin) -menetelmistä. Työryhmä on edistänyt osaamista Työryhmä on järjestänyt koulutuksia ja tilaisuuksia muiden työryhmien kanssa. Esimerkkeinä ovat Toukotyöpäivä 2005, työttömien kirkkopyhä ja asiakkaiden haastattelukoulutus. Sosiaalisen yrittämisen asiantuntijuus profiloitunut NYP yrityspalveluihin Sosiaalisen yrittämiseen liittyvät neuvontapalvelut ja osaaminen ovat kokonaisuudessaan keskittyneet Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalveluihin. NYP toimii myös sosiaalisen yrittämisen alueellisena neuvontapisteenä VATES-säätiön rakennetukiprojektissa. 5

6 Suunnitelma vuodelle 2006 Työnantajayhteistyötä kehitetään vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi Vuonna 2006 rakennetyöttömyyden työryhmässä keskitytään työantajayhteistyön kehittämiseen. Tarkoituksena on luoda työvälineitä esimerkiksi työvalmentajatoiminta ja verkostot, joilla saadaan vaikeasti työllistettävät työllistymään. Työvalmentajatoiminnan lisäksi neuvotellaan mahdollisista alueellisista rekrytointilaisuuksista, jolloin järjestäjinä olisivat alueellinen työnhakukeskus ja paikallinen sosiaaliasema. Paikallisten sosiaaliasemien ja työvoimatoimiston ym. verkoston kehittäminen Paikallisten sosiaaliasemien ja alueellisten työvoimatoimistojen yhteistyötä kehitetään muun muassa hyvien työmallien levittämisellä. Lisäksi pyritään edistämään muun verkoston yhteistyötä. Järjestöjä tuetaan työantajina Tavoitteena on tukea järjestöjä siten, että ne voivat toimia vaikeasti työllistyvien työpaikkana ja työnantajina. Tätä edistämään järjestetään muun muassa infotilaisuus työmarkkinatuen uudistuksesta ja järjestötapaaminen teemalla kolmas sektori työnantajana. Myös järjestöjen verotuksen uudistumisesta järjestöt ovat toivoneet tietopakettia. Kehittämisprojektien tulosten hyödyntäminen Rakennetyöttömyyden vähentämisen -työryhmässä arvioidaan ja edistetään erityisesti Nuorten Paalu ja Työllistävä sosiaalityö -projektien työmallien levittämistä ja juurruttamista. Nuorten Paalu -projektissa ( ) kehitetään muun muassa internetportaalia, jonka avulla nuorten kanssa työskentelevät löytävät asiakkailleen täsmätietoa nuorten työllistämiseksi. (Ks. myös Osaamisen ja muutosvalmiuden työryhmän toimintasuunnitelma 2006.) Työmarkkinatuen lain muutosta hyödynnetään Työryhmä pyrkii osaltaan etsimään keinoja uuden työmarkkinatuen aktivoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin tukea työllistymistä. Esimerkiksi löytämään keinoja siihen, mitä mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien jatkosijoittaminen työttömille avaa. Työntekijöiden osaamista lisätään Työryhmä edistää pitkäaikaistyöttömyyden kanssa työtätekevien koulutusta esimerkiksi järjestämällä työvalmennuskoulutusta. 6

7 2. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen Tulokset Osaavan työvoiman määrällisistä tarpeista tarkempaa tietoa Työryhmän toimesta on selvitetty Helsingissä toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen omaehtoisen aikuiskoulutuksen aloituspaikkojen määrät ja koulutusalat. Samalla on otettu käyttöön ammatillisen työvoimakoulutuksen yhteensovittaminen nuorisoasteen koulutuksen kanssa. Tavoitteena on nykyistä osuvampi osaavan työvoiman määrällinen tarjonta. Ennakointifoorumin avulla lyhyen aikavälin työvoimatarpeet ennakoidaan paremmin Työryhmän toimesta on perustettu työvoimatoimiston, Kauppakamarin, Perheyrittäjien liiton ja Helsingin kaupungin toimijoiden yhteinen ennakointifoorumi suunnittelemaan lyhyen aikavälin työvoiman tarpeita. Yhteishankintakoulutuksen markkinointi on edistynyt Työryhmä on tehnyt yrityksille työvoiman yhteishankintakoulutusta kiinnostavammaksi suunnitelmallisella markkinoinnilla ja esitettä uudistamalla. Lisäksi yhteishankintakoulutuksesta vastaaville on järjestetty haastattelukoulutusta. Yhteishankintakoulutuksen kehittämiseen on osallistunut myös yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamiseen -työryhmä. Yrityksille työvoimaa -projektin taustatukena Työryhmä on toiminut Yrityksille työvoimaa -projektin ohjausryhmänä. Projektilla on edistetty yritysten työvoiman saatavuutta tarjoamalla yrityksille aktiivisesti työvoimaa. (Ks. Yty-projektista kohdasta projektit.) Hanke on saanut toimeksiantoina noin 200 työllistämistuki/- harjoittelijapaikkaa ja avointen markkinoiden työpaikkailmoitusta. Selvitys Helsingin Puotiskasta ja pro gradu Passari-palvelusta Työryhmä on tehnyt selvityksen Hakaniemen kauppahallissa ja Kampin pikkuputiikeissa siitä saataisiinko osa-aika-työvoimaa tarvitsevat pienkauppiaat ja kokoaika-työtä etsivät työnhakijat kohtaamaan. Selvityksestä kävi ilmi, että kauppahallin kauppiaat ja putiikkien pitäjät ovat itse järjestäneet sijaisensa, joten ainakaan tällä hetkellä ei ole tarvetta toimenpiteisiin. Lisäksi työryhmä on kommentoinut ja ollut osaltaan tuottamassa Helsingin kaupungin työvoiman saatavuutta edistämään tehdyn Passari-internetpalvelun pro gradu -tutkimusta, joka valmistuu vuoden 2006 syksyyn mennessä. Passari-palvelun avulla Helsingin kaupungin avoimet työpaikat näkyvät työvoimahallinnon internet-sivulla. 7

8 Suunnitelma vuodelle 2006 Ennakointifoorumit jatkuvat Vuoden 2006 aikana ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamisen -työryhmä pitää kaksi ennakointifoorumia. Toinen järjestetään talvella ja toinen syksyllä. Yhteishankintakoulutuksen markkinointia tehostetaan edelleen Työryhmä lisää yhteishankintakoulutuksen laatua ja määrää. Yhteishankintakoulutuksen markkinointia jatketaan suunnitelmien mukaan ja arvioidaan markkinoinnin onnistumista. Projektien hyödyntäminen varmistetaan Työryhmän toimii Yrityksille työvoimaa -projektin ohjausryhmänä ja arvioi ja kehittää sitä. Vuoden 2006 aikana tehdään päätökset hankkeen jatkamisesta vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi työryhmä seuraa, arvioi ja mallintaa aikaisemmin käynnistettyjä hankkeita ja turvaa näin, että projekteissa opittu siirtyy jatkuvaan käyttöön. 8

9 3. Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy Tulokset Osaamiskartoitusta toimistotyöhön aikoville Työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisen -työryhmä on ollut mukana edistämässä osaamiskartoituskokeilua toimistoalan työtä hakeville. Koulutuksen tavoitteena oli kannustaa osallistujia hakeutumaan muihin ammatteihin. Kokeilut toteutettiin kahdessa 16 henkilön ryhmässä toukoja lokakuussa Koulutusten tuloksena osallistujat hakeutuivat jatkokoulutuksiin, pääsääntöisesti toimistoalalle. Hakeminen uusille toimialoille koulutukseen tai työhön ei merkittävästi lisääntynyt. Osuuskuntatoimintakoulutus on käynnistynyt Työryhmä on seurannut ja osallistunut Osuuskuntatoimintakoulutus -hankkeen ohjausryhmään. Osuuskuntakoulutuksen avulla on perustettu muun muassa osuuskunta kulttuuri- ja sosiaalialalle. Hankkeen toteutti Ideapoints, jota NYP yrityspalvelut avusti. Työhön on osallistunut myös yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmä. Työvoimatarpeen ennakointi siivousalan tilaisuudessa 150 työpaikan hakijaa Työryhmä toimi ohjausryhmänä työvoimatarpeen ennakointitiedon hyödyntämiseksi järjestetyillä siivousalan rekrymessuilla marraskuussa Helsingin työvoimatoimiston toteuttamilla messuilla kävi kolmessa tunnissa 400 ihmistä, joista 150 arvioitiin potentiaaliseksi alan työntekijäksi. Rekrytointitilaisuus järjestettiin yhdessä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamisen ja osittain yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmien kanssa. Kauppakamari oli tärkeässä roolissa. Mukana olleet kahdeksan yritystä olivat tyytyväisiä tilaisuuteen. Helsingin kaupungille vuotiaita työntekijöitä työvoimapula-aloille Työryhmä on seurannut ja arvioinut Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen vuotiaiden työttömien rekrytointihanketta kaupungin työvoimapula-aloille. Suunnitelma vuodelle 2006 Osuuskuntatoiminnasta hyötyä akateemisten työllisyyden edistämiseksi Vuonna 2006 työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisen työryhmässä tuetaan erikoiskoulutettujen osuuskuntakoulutuksia. Suunnitteilla on kaksi kurssia, joista toinen toteutetaan keväällä ja toinen syksyllä. Vastuullisina tahoina toimivat Ideapoints ja NYP yrityspalvelut. 9

10 Työttömien ja työvoimapula-alojen kohtaamiseen panostuksia Työryhmä hyödyntää eri alojen ennakointitietoja ja neuvottelee eri toimijoiden kanssa mahdollisista rekrytointitilaisuuksista kyseisille aloille. Lisäksi työryhmä edistää toimistoalan työnhakijoiden osaamiskartoitusryhmien kohdennettuja tapaamisia työnantajien kanssa. 10

11 4. Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen aikaansaaminen Tulokset Yrittäjyyspalveluille yhteinen neuvontapiste Työryhmä on laatinut esityksen Helsinkiin perustettavasta yrittämisen infopisteestä. Esitys on esitelty työllisyysasioiden neuvottelukunnalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi työryhmä on toiminut elinkeinopalveluiden Lasipalatsissa Yrittäjyyden kuukauden yhteydessä tammikuussa 2006 pidettävän neuvontapisteen suunnittelutyöryhmässä. -portaalista tietoa yrittäjille Helsingin elinkeinopalvelu on koonnut internet-pohjaisen YritysAvaimen, jonka kautta saa yhteyden ja lisätietoja tarjolla olevista yrityspalveluja tuottavista organisaatioista ja palveluista. Selvitys käsityöläisyrittäjyydestä Työryhmä on ollut mukana ohjaamassa selvitystä käsityöläisyrittäjien työvoimatarpeista ja yritysten jatkuvuuden mahdollisuuksista sukupolven vaihdosten yhteydessä. Selvitys käsityöläisyrittäjyydestä teetettiin yhdessä Uudenmaan liiton kanssa. Selvityksen pohjalta ei nähty tarvetta jatkotoimenpiteille. Maahanmuuttajille neuvontaa kirjanpidosta Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalvelut toteuttaa maahanmuuttajataustaisille yrittäjille tarkoitetun yrityskirjanpitokoulutuksen. Koulutusta rahoitetaan henkilöstökeskuksen työllisyysmäärärahoista. Koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilan selvittäminen käynnistynyt Työryhmä on kartoittanut koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilannetta. Suunnitelma vuodelle 2006 Yksi luukku yhteinen yrityspalvelupiste Yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmässä tullaan tutkimaan Helsinkiin sopivaa yrityspalvelupistekonseptia. Tammikuussa 2006 yhteistyötä kokeillaan Lasipalatsissa kolmen viikon ajan. Työryhmän jäsenet osallistuvat Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalveluiden johtaman kokeilun suunnitteluun, arviointiin ja raportointiin. 11

12 Koulujen yrittäjyyskasvatusta edistetään Työryhmä pyrkii edistämään koulujen yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä koulujen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on kartoittaa kehittämiskohteet ja sen jälkeen suunnitella kehittämistoimenpiteet. 12

13 5. Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen Tulokset Työllisyysohjelmassa on huomioitu maahanmuuttajanäkökulma Työllisyysohjelman maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen työryhmä järjesti seminaarin syksyllä Työllisyysohjelman toimijoille tehtiin myös kysely siitä, kuinka maahanmuuttajanäkökulma on huomioitu. Kyselyn mukaan maahanmuuttajanäkökulma on huomioitu, mutta ei systemaattisesti. 10 kysymystä maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi Systematisoidakseen maahanmuuttajanäkökulman huomioimista työryhmä kehitti 10 kysymystä, joiden avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat arvioida suhdettaan maahanmuuttajaasiakkaisiin ja työtovereihin. Esitteen kehittämiseen osallistuivat työllisyysohjelman projektit ja painopistetyöryhmäläiset. Osa mukana olevista projekteista ja organisaatioista vastasi 10 kysymykseen. Kysymysten vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Kysymykset löytyvät sekä työllisyysohjelman internet sivuilta sähköisenä ja painettuna paperiversiona. Maahanmuuttajien yrittäminen Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmä osaltaan valmisteli maahanmuuttajien yrittäjyysseminaarin marraskuussa Talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalveluiden toteuttamassa seminaarissa oli yli 100 osallistujaa. Suunnitelma vuodelle kysymystä ohjelmassa maahanmuuttajanäkökulman syventäminen Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmä syventää maahanmuuttajanäkökulmaa ohjelmassa. Kaikilta ohjelman projekteilta ja painopisteiltä tullaan pyytämään, että ne täyttävät 10 kysymystä tammikuun 2006 loppuun mennessä. 10 kysymyksen vastaanottoa seurataan ja samalla sitä pyritään kehittämään. 10 kysymystä laajempaan levitykseen Työryhmä markkinoi 10 kysymystä maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi -työkalua laajemmin eri toimijoille vuoden 2006 aikana viestintäsuunnitelman mukaan. Kohderyhmänä ovat sekä valtionhallinto, kolmas sektori että muut kunnat ja yritykset. 13

14 Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen -seminaari maaliskuussa Työryhmä järjestää 23. maaliskuuta maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä käsittelevän seminaarin. Samalla tuodaan ohjelman maahanmuuttaja-hankkeiden kokemuksia ja työtapoja esiin. Erityisesti korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymisprojektin ja maahanmuuttajapolku-projektin tulokset ja työtavat esitellään seminaarissa. Maahanmuuttajien työuria edistetään Työryhmä selvittää ja edistää yhdessä Johtamistaidon opiston kanssa maahanmuuttajien työurien etenemistä. Projektissa käsitellään sekä työyhteisöjen monimuotoisuuden johtamista että maahanmuuttajien urapolkuja aina esimiestehtäviin saakka. 14

15 6. Työllisyysasioiden toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukeminen Tulokset Toukotyöpäivä ja Toukotyö-katalogi Toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen -työryhmä on ollut järjestämässä vuosina 2004 ja 2005 Helsingin työllisyyden toimijoiden yhteistä toukotyöpäivää. Vuonna 2004 keskityttiin rakennetyöttömyyden purkamiseen ja 2005 työmarkkinatuen uudistukseen. Lisäksi kumpanakin vuonna koottiin Helsingin työllisyyden edistäjien toimijakuvaukset Toukotyöpäiväkatalogiin. Katalogi on tuotettu sekä sähköisenä että paperiversiona. Sähköinen versio löytyy työllisyysohjelman internetsivuilta. Toukotyöpäivässä valittiin kaupungin vuoden työllistäjäksi sosiaaliviraston velkaneuvonta. Koulutusta ja valmennusta toimijoille Työryhmä on tuottanut työllisyysohjelman painopistetyöryhmäläisille ja projekteille erilaista toiminnan ja projektien suunnittelua tukevaa koulutusta. Koulutukselliset ovat liittyneet Toiminnan suunnitteluun projektin hallintaan, hyviin käytäntöihin, arviointiin, ja viestintään Lisäksi työryhmä on osallistunut muiden painopisteiden seminaarien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Viestinnän edistäminen Työryhmä on tehnyt yhteisen esittelymateriaalin ohjelmalle ja sekä painopisteiden että projektien raportointipohjat. Työryhmä on osallistunut ohjelman internetsivujen päivittämiseen ja tuottanut ohjelman Uutiskirjeen, jossa on tietoa ajankohtaisista ja keskeisistä työllisyysohjelman asioista. Uutiskirje ilmestyy kolmen kuukauden välein. Ohjelman sisäistä viestintään on edistetty painopistetyöryhmäläisten ja ohjelman projektien yhteisillä kokouksilla ja koulutuksilla. Mukana ohjelmajohtamisen kehittämisessä Valtaosa työryhmän jäsenistä on mukana Suomen kuntaliiton johtamassa kuntien ja seutukuntien ohjelmajohtamista kehittävässä Ohjas-projektissa. Projektissa luodaan ohjelmajohtamisen malli. Dokumentointi ja raportointi Työryhmä on tuottanut neuvottelukunnalle raportit ohjelman etenemisestä. (Ks. myös tutkimus ja arviointi) 15

16 Suunnitelma vuodelle 2006 Neljäs Toukotyöpäivä 2006 Toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen työryhmä järjestää neljännen Toukotyöpäivän perjantaina 5. toukokuuta ja tuottaa Toukotyöpäivä-katalogin Koulutuksia keskeisillä osaamisalueilla Työryhmä järjestää koulutuksia ja seminaareja keskeisillä osaamisalueilla. Painopisteenä on ohjelman projektien tulosten ja työmallien hyödyntämisen varmistaminen. Lisäksi työryhmä osallistuu muiden painopisteiden seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ohjelman tulosten ja työmallien viestiminen Työryhmä panostaa erityisesti ohjelman projektien tulosten ja työmallien viestimiseen viimeisen vuoden aikana. Viestinnässä käytetään sekä sähköisiä viestimiä että koulutuksia ja seminaareja. Mallintaa työllisyysohjelman johtamiskonseptia Työryhmä hahmottaa osana Ohjas-projektia hyvää työllisyysohjelman johtamisen mallia. Dokumentointi ja raportointi Työryhmä tuottaa raportit neuvottelukunnalle ja dokumentoi ohjelman tulokset loppuraporttiin. (ks. myös tutkimus ja arviointi) 16

17 7. Työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointi Tulokset Helsingin työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointitoiminta on osa toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen työryhmän toimintaa. Ohjelman tutkimusta ja arviointia varten on kuitenkin perustettu oma työryhmä. Työryhmä on tuottanut työllisyysohjelman Valmistelun arvioinnin 2004, ensimmäisen vuoden toimeenpanon arvioinnin 2005, tilastokoonnin neuvottelukunnalle , maahanmuuttajanäkökulman arvioinnin 2005 (yhdessä maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmän kanssa), tilannut ja ohjannut ulkoista arviointia, Sosiaalikehitys Oy, valmistuu helmikuussa 2006 osallistunut pro gradun tekijöiden ohjaamiseen, valmistuvat viimeistään syksyllä 2006 Kaikki raportit ovat luettavissa Helsingin työllisyysohjelman kotisivuilla: Suunnitelma vuodelle 2006 Ulkoisen väliarvioinnin ohjaus Tutkimus- ja arviointityöryhmä ohjaa helmikuussa 2006 valmistuvaa Sosiaalikehitys Oy:n tekemää arviointia. Pro gradun tekijöiden ohjaaminen Työryhmä ohjaa työllisyysohjelman projekteihin liittyvän neljän pro gradun valmistumista ja tukee tulosten levittämistä ja hyödyntämistä. Ohjelman loppukatsaus Työryhmä tuottaa Helsingin työllisyysohjelman loppukatsauksen, johon on koottu ohjelman tulokset koko ohjelmakauden osalta. 17

18 8. Projektikatsaukset Tähän on koottu seuraavaksi perustietoja työllisyysohjelmassa mukanaolevista merkittävimmistä kehittämistoimenpiteistä ja projekteista. Nämä ovat hallinnoitu työllisyysohjelmassa mukana olevissa organisaatioissa. Työvoiman palvelukeskus Duuri Duuria toteuttavat Helsingin työvoimatoimisto, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, henkilöstökeskus ja terveyskeskus sekä Kelan Helsingin vakuutuspiiri. Duuri kuntouttaa ja työllistää vaikeasti työllistyviä helsinkiläisiä, sekä auttaa löytämään heille pysyvä tai pitkäkestoinen ratkaisu tai ohjata heidät tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Määrällisenä tavoitteena on 3000 asiakasta vuosittain. Nuorten Paalu Nuorten Paalun tavoitteena on nuorten työllisyyden parantaminen Helsingissä yhteistyötä kehittämällä ja kehittämällä nuorten palveluohjausmallia työvälineenä eri hallintokunnissa. Hanketta toteuttaa sosiaaliviraston Vuosaaren sosiaaliasema. Hanke on luonut nuorten kanssa työtä tekevien yhteistyöfoorumin, jossa yhteistä palvelumallia tehdään. Hanke on tähän mennessä toteuttanut uudenmallisia nuorten ohjaavia koulutuksia, joissa on huomioitu toteutuksessa nuorten haasteellinen lähtötilanne. Koulutukset ovat sitouttaneet nuoria ja esimerkiksi keskeyttämisiä on ollut vähän. Koulutuksia järjestetään kaikkiaan yhdeksän. Nuorten palvelut on aloitettu kuvaamaan Tuulimylly-portaaliin, jota jatkossa käyttävät ja hyödyntävät nuorten kanssa työtä tekevät tahot työvoimatoimistosta, kaupungilta ja järjestöistä. Koulutuksella työammattiin -projekti Hanke pyrkii edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymistä ja turvaamaan työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta. Toteuttajatahoina ovat olleet Helsingin työvoimatoimisto ja Uudenmaan TE-keskus. Hanke päättyy vuonna vuoden 2005 lopussa, mutta työmalli on jatkumassa Helsingin työvoimatoimiston peruspalveluissa. Projektin kohderyhmänä ovat vuotiaat Helsingin työvoimatoimiston työttömät työnhakijat, jotka ovat ammattikouluttamattomia tai eivät voi enää toimia aiemmassa ammatissaan. Vuoden 2006 alusta kohderyhmää laajennetaan yli 25-vuotiaisiin. Projektiin osallistuville rakennetaan yksilöllisiä työhön johtavia polkuja työvoimakoulutuksen ja tarvittaessa ja tarvittaessa muidenkin toimenpiteiden (kuten työllistämistukityön ja työelämävalmennuksen) kautta. 18

19 Projektissa on kehitetty systemaattinen ammatilliseen koulutukseen ohjauksen malli. Yrityksille työvoimaa Hankkeen tavoitteena on lisätä yritystyönantajille tietoa työvoimatoimiston työllisyydenhoidollisista ja koulutuksellisista rekrytointikeinoista, lisätä yrityksiin työllistettävien määrää, luoda yritysten ja työvoimatoimiston välille uusia yhteistyösiltoja. Tavoitteena on myös rakentaa yritysten, työvoimatoimiston ja muiden toimijoiden kuten elinkeinopalvelu, Helsingin yrittäjät ry, Helsingin kauppakamari välistä yhteistyöverkkoa. Hankkeen vastuutahona on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu ja toteuttajakumppanina on Helsingin työvoimatoimisto. Hankkeessa on kaksi työntekijää. Tavoitteena on ottaa yhteyttä 3000 pk- ja kasvuyritykseen. Tähän mennessä on oltu yhteydessä 1842 yritykseen ja yrityskäyntejä on 146. Toimeksiantoja käydyistä 146 yrityksestä on yhteensä 203. Näistä 43 on harjoittelija- tai työllistämistukipaikkoja ja 160 avointen markkinoiden työpaikkailmoituksia. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämisprojekti Projektin tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Hanketta toteuttaa Helsingin kaupungin henkilöstökeskus. Maahanmuuttajia ohjataan ja tuetaan hankkimaan suomalaisessa yhteiskunnassa vaadittavia valmiuksia ja pätevyyksiä sekä riittävä suomen kielen taito. Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta, ohjausta ja työharjoittelua. Lisäksi annetaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutkintoihin ja tutkintojen täydentämiseen sekä työelämään ja työllistymiseen liittyvää neuvontaan. Maahanmuuttajia avustetaan käännättämään tutkintotodistuksiaan ja hakemaan opetushallituksesta aiemmin suoritettujen tutkintojen rinnastuspäätöksiä. Ensimmäinen 20 osallistujan opiskelijaryhmä on pätevöitymässä matemaattisten aineiden aineopettajaksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-keskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Maahanmuuttajapolku-projekti Projektin tavoitteena on luoda maahanmuuttajille väyliä ammatillisen koulutuksen kautta asenneilmapiiriltään myönteisiin työyhteisöihin. Kehittämistyö toteutetaan sellaisilla aloilla, joissa on tiedossa työllistymismahdollisuudet. Hanketta toteuttaa Uudenmaan TE-keskus. Projektissa kehitetään ja levitetään toimintamalleja, jotka tukevat työssä oppimista ja henkilöstön muutosvalmiutta sekä luodaan edellytyksiä yksilöiden jatkuvaan osaamisensa ja työkykynsä kehittämiseen. Koulutus suunnitellaan niin, että heti koulutuksen alussa tunnetaan työnantajan tarpeet. Työssä oppimisvaiheessa valmennetaan työpaikkoja opiskelijoiden ohjaamiseen ja annetaan työpaikoilla monikulttuurisuuskoulutusta. 19

20 Kansallisella rahalla toteutetaan työvoimakoulutus. Sen jatkoksi mahdollistetaan tarvittaessa oppisopimuskoulutus. Tämän seurauksena koulutuksen saaneelle tarjoutuu pätevöitymismahdollisuus mm. näyttötutkinnon muodossa. Työyhteisöjen kehittämisellä pyritään luomaan tasa-arvoiset työmarkkinat ja suvaitseva ilmapiiri työpaikoille. Tämä toteutetaan projektin työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja koulutuksen avulla. Koulutuksen osalta tehdään kiinteää yhteistyötä Uudenmaan TE-keskuksen työvoimakoulutusyksikön kanssa. Näillä toimenpiteillä syntyvä osaaminen ja työyhteisöissä jo oleva hiljainen osaaminen pyritään siirtämään pysyväksi toimintamalliksi työpaikoille. Projektin tuloksena syntyy monikulttuurisia kunta-alan ja pk-sektorin työyhteisöjä. Syksyllä 2005 on järjestetty tai käynnistetään yhteistyössä yritysten kanssa rekrytointikoulutuksia logistiikka-alan, päivittäistavarakaupan, vienti-tuonti- ja huolinta-alan tehtäviin ja cateringalan tehtäviin. Koulutuspaikkoja on noin vuotiaiden kaupungin työvoimapula-aloille työllistämisprojekti Hankkeen tavoitteena on parantaa vuotiaiden työttömien helsinkiläisten työllistymistä. Kohderyhmänä on työttömät, joilla on edellytyksiä työllistyä esimerkiksi työharjoittelun tai koulutuksen avulla. Hanketta on toteutettu henkilöstökeskuksessa. Hankkeen toimenpiteet ovat olleet asiakkaiden haastattelu, ohjaus työharjoitteluun, koulutukseen tai työhön. Hankkeen työntekijä on pitänyt yhteyttä myös työnantajiin ja asiakkaisiin. Projektissa on ollut vuosittain noin viisikymmentä asiakasta. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Työllistävä sosiaalityö Työllistävää sosiaalityötä toteutetaan osana sosiaaliviraston sosiaalista muutostyötä ja työllistämispalveluja. Hanke on alkanut syksyllä Työllistävän sosiaalityön tavoitteena on saada sosiaaliasemien työttömät asiakkaat kiinnittymään työelämään. Kohderyhmään kuuluvat ne työttömät sosiaaliasemien toimeentulotukea saavat asiakkaat, joilla on työllistymisedellytyksiä ja jotka tarvitsevat erityistukea työllistyäkseen. Erityisesti työllistymiseen johtavina keinoina käytetään työnetsintää, työhön valmennusta, työssä valmennusta ja työnantajayhteistyötä. Näiden menetelmien tukena käytetään tarpeen mukaan palvelutarpeen ja työllistymismahdollisuuksiin arviota, työkyvyn arviointia, alueellista verkostoitumista, ryhmätoimintaa ja tukityöllistämistä. 20

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Sari Pitkänen, Matti Tuusa & Henna Harju arviointi- ja koulutusyksikkö 10.12.2012 1 Arvioinnin kohdentuminen, aikataulu ja toteuttajataho

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Päämäärät: Tavoitteet

Päämäärät: Tavoitteet Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen 14.10.2016 Ohjauksen ajankohtaisfoorumi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, työllisyys ja osaaminen -yksikkö Työvoimapalveluasiantuntija Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot