Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi"

Transkriptio

1 Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysohjelman visio Helsingin työllisyysohjelman väliraportti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Joulukuu 2005 Helsingin kaupunki Henkilöstökeskus Merja Koski Juha Kesänen

2 Kannen kuva: Viestintä-teematapaaminen ohjelman toimijoille Helsingin työllisyysohjelman kuva-arkisto Lisätietoja työllisyysohjelman toimeenpanosta: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Erityissuunnittelija Merja Koski , Erityissuunnittelija Juha Kesänen , Erityissuunnittelija Harri Romakkaniemi , 2

3 Sisällysluettelo Helsingin työllisyysohjelma viimeiselle vuodelle Rakennetyöttömyyden purkaminen... 5 Tulokset... 5 Suunnitelma vuodelle Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen... 7 Tulokset... 7 Suunnitelma vuodelle Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy... 9 Tulokset... 9 Suunnitelma vuodelle Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen aikaansaaminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Työllisyysasioiden toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukeminen Tulokset Suunnitelma vuodelle Työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointi Tulokset Suunnitelma vuodelle Projektikatsaukset Työvoiman palvelukeskus Duuri Nuorten Paalu Koulutuksella työammattiin -projekti Yrityksille työvoimaa...19 Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämisprojekti Maahanmuuttajapolku-projekti vuotiaiden kaupungin työvoimapula-aloille työllistämisprojekti Työllistävä sosiaalityö...20 Yhteenveto ja ajatuksia jatkolle Liite Helsingin työllisyysohjelman tutkimukset ja arvioinnit

4 Helsingin työllisyysohjelma viimeiselle vuodelle Helsingin ensimmäinen laajapohjainen työllisyysohjelma on aloittamassa viimeiseen toimintavuotensa. Tähän väliraporttiin on koottu havainnot ja tulokset ohjelman saavutuksista sekä toimintasuunnitelma viimeiselle vuodelle. Ohjelman toimintaa on ohjannut laajapohjainen työllisyysasioiden neuvottelukunta ja ohjelman koordinoinnista vastasi suunnittelun ja ensimmäisen toteutusvuoden osalta Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus ja vuoden 2005 alusta lähtien organisaatioyhdistymisten jälkeen Helsingin kaupungin henkilöstökeskus. Työllisyysohjelman koordinaation johto vaihtui kun Arto Antman siirtyi henkilöstövuokraus Seuren toimitusjohtajaksi ja Helsingin paikallisen työllisyysohjelmaprosessin käynnistäjä Eila Ahlroth siirtyi sosiaalivirastoon. Vetovastuun otti uuden henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, liikkuvuus osaston osastopäällikkö Eija Hanni ja työllisyystiimin vetäjä erityissuunnittelija Harri Romakkaniemi. Ohjelman käytännön koordinaatiosta on vastannut ohjelman suunnitteluvaiheesta lähtien erityissuunnittelijat Merja Koski ja Juha Kesänen. Väliarviointia ohjelman muodosta, oppimisesta ja toimintaympäristön muutoksista Yhteiselle työllisyysohjelmalle oli tarve. Eila Ahlrothin osana Cities-projektia tekemän johtavien toimijoiden haastattelujen pohjalta jäi kuva, että yhteiselle ohjelmalle on tarvetta. Työllisyyteen liittyviä asioita on tärkeä katsoa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Haastatteluissa ei kuitenkaan sen tarkemmin tuotu esiin, kuinka yhteinen strateginen ohjelma tulisi käytännössä muotoilla esimerkiksi johtamisen, painopisteiden/toimintalinjojen tai rahoituksen osalta. Vuosille tehty työllisyysohjelmaa leimaa ohjelman laaja-alaisuus sekä toimijoiden että toimenpiteiden suhteen. Ohjelma-asiakirjan toimenpiteet kerättiin keskeisistä Helsingin työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä yhteisen Helsingin työllisyysohjelman alle. Ohjelmaa onkin kutsuttu sateenvarjo-ohjelmaksi toimenpiteitä kokoavaksi ohjelmaksi. Tällaisen koontiohjelman kohdalla on kuitenkin vaikeampi sanoa, mistä ohjelma alkaa ja mihin ohjelma päättyy, ja loppujen lopuksi sitä, mikä on ohjelman vaikutusta. Monet toimenpiteet ovat alkaneet tai olisivat alkaneet ilman työllisyysohjelmaa. Ohjelman kuudessa eri painopistetyöryhmässä on kuitenkin syntynyt paljon kehittämistoimenpiteitä. Ohjelman suurimmat hyödyt ovat oppimisessa. Erityisesti mukana olleet painopistetyöryhmäläiset ovat kokeneet ohjelmassa mukana olemisen ammatillisesti hyödylliseksi, vaikka ohjelmassa mukana oleminen on samalla vienyt aikaa muilta työtehtäviltä. Painopistetyöryhmät ovat kokoontuneet noin kerran kuukaudessa muutamaksi tunniksi. Työllisyyden hoidon laajan kentän hahmottaminen on koettu tärkeäksi. Raporttiin on koottu painopisteittäin keskeiset toimenpiteet ja saavutukset sekä suunnitelmat vuodelle Raporttiin on koottu ne asiat joihin työryhmät ovat kiinnittäneet huomiota ja joiden eteen työryhmissä on ponnisteltu. Useissa toimenpiteissä on ollut muitakin painopistetyöryhmiä mukana kuin se, jonka alle kyseinen toimenpide on merkitty. Painopisteiden ohella samoja teemoja ja haasteita on varmasti käsitelty muussakin Helsingin työllisyyden edistämiseen liittyvässä toiminnassa. Ohjelman ja muun toiminnan välistä eroa voi olla välillä vaikea erottaa ja onko siihen toisaalta edes tarvetta. Ehkä tarvetta erottaa ohjelma omaksi toiminnakseen on aina silloin, kun mietitään ohjelman tuottamaa lisäarvoa. 4

5 1. Rakennetyöttömyyden purkaminen Tulokset Duurin palvelutarpeisiin on vastattu Rakennetyöttömyyden purkamisen -työryhmässä on osittain Duurin toimintaa pyritty tukemaan järjestämällä työttömien järjestöille kaksi tapaamista, joista toinen on liittynyt sosiaaliseen yrittämiseen ja toinen kaupungin työttömien järjestöille myöntämiin avustuksiin ja kaupungin palvelujen ostamisen kilpailuttamiseen. Teemat ovat olleet tärkeitä sillä sosiaalisia yrityksiä tarvittaisiin palvelemaan myös Duurin asiakkaita ja toisaalta järjestöissä pohditaan myös palvelujen tuottamista. Työttömien järjestöillä on tärkeä rooli sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä ja työttömien äänen vahvistajana. Työryhmä oli järjestämässä myös järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöpalaveria marraskuussa Työryhmässä on pyritty myös tukemaan sosiaaliviraston tukityöllistämisen laatua. Työryhmä on osallistunut työvalmentajatoiminnan käynnistämiseen. Sosiaalivirastoon on palkattu kokeiluluontoisesti kuusi työvalmentajaa. Työryhmä on osallistunut myös vaikeasti työllistettävien -palvelumallien levittämiseen. Tähän teemaan pureutuu erityisesti sosiaaliviraston Työllistyvä sosiaalityö -hanke. Nuorten työllisyyden kanssa toimivien yhteistyötä on edistetty Työryhmässä on keskitytty nuorten työllisyyden edistämiseen osana Nuorten Paalu -projektia (ks. projektit). Marraskuussa 2004 järjestettiin kaikkien Helsingissä toimivien nuorten työpajojen yhteinen seminaari, jossa pajat esittäytyivät ja samalla pohdittiin yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia. Lisäksi järjestettiin tammikuussa 2005 nuorten yhteiskuntatakuuta käsittelevä tilaisuus. Kansainvälistä vertailutietoa nopeasta työllistämisestä Työryhmä on osallistunut kansainväliseen Eurocities, Employment Working Group benchmarking -projektiin, jonka avulla saadaan uutta tietoa vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisestä muun muassa Work First (työ ensin) -menetelmistä. Työryhmä on edistänyt osaamista Työryhmä on järjestänyt koulutuksia ja tilaisuuksia muiden työryhmien kanssa. Esimerkkeinä ovat Toukotyöpäivä 2005, työttömien kirkkopyhä ja asiakkaiden haastattelukoulutus. Sosiaalisen yrittämisen asiantuntijuus profiloitunut NYP yrityspalveluihin Sosiaalisen yrittämiseen liittyvät neuvontapalvelut ja osaaminen ovat kokonaisuudessaan keskittyneet Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalveluihin. NYP toimii myös sosiaalisen yrittämisen alueellisena neuvontapisteenä VATES-säätiön rakennetukiprojektissa. 5

6 Suunnitelma vuodelle 2006 Työnantajayhteistyötä kehitetään vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi Vuonna 2006 rakennetyöttömyyden työryhmässä keskitytään työantajayhteistyön kehittämiseen. Tarkoituksena on luoda työvälineitä esimerkiksi työvalmentajatoiminta ja verkostot, joilla saadaan vaikeasti työllistettävät työllistymään. Työvalmentajatoiminnan lisäksi neuvotellaan mahdollisista alueellisista rekrytointilaisuuksista, jolloin järjestäjinä olisivat alueellinen työnhakukeskus ja paikallinen sosiaaliasema. Paikallisten sosiaaliasemien ja työvoimatoimiston ym. verkoston kehittäminen Paikallisten sosiaaliasemien ja alueellisten työvoimatoimistojen yhteistyötä kehitetään muun muassa hyvien työmallien levittämisellä. Lisäksi pyritään edistämään muun verkoston yhteistyötä. Järjestöjä tuetaan työantajina Tavoitteena on tukea järjestöjä siten, että ne voivat toimia vaikeasti työllistyvien työpaikkana ja työnantajina. Tätä edistämään järjestetään muun muassa infotilaisuus työmarkkinatuen uudistuksesta ja järjestötapaaminen teemalla kolmas sektori työnantajana. Myös järjestöjen verotuksen uudistumisesta järjestöt ovat toivoneet tietopakettia. Kehittämisprojektien tulosten hyödyntäminen Rakennetyöttömyyden vähentämisen -työryhmässä arvioidaan ja edistetään erityisesti Nuorten Paalu ja Työllistävä sosiaalityö -projektien työmallien levittämistä ja juurruttamista. Nuorten Paalu -projektissa ( ) kehitetään muun muassa internetportaalia, jonka avulla nuorten kanssa työskentelevät löytävät asiakkailleen täsmätietoa nuorten työllistämiseksi. (Ks. myös Osaamisen ja muutosvalmiuden työryhmän toimintasuunnitelma 2006.) Työmarkkinatuen lain muutosta hyödynnetään Työryhmä pyrkii osaltaan etsimään keinoja uuden työmarkkinatuen aktivoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin tukea työllistymistä. Esimerkiksi löytämään keinoja siihen, mitä mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien jatkosijoittaminen työttömille avaa. Työntekijöiden osaamista lisätään Työryhmä edistää pitkäaikaistyöttömyyden kanssa työtätekevien koulutusta esimerkiksi järjestämällä työvalmennuskoulutusta. 6

7 2. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen Tulokset Osaavan työvoiman määrällisistä tarpeista tarkempaa tietoa Työryhmän toimesta on selvitetty Helsingissä toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen omaehtoisen aikuiskoulutuksen aloituspaikkojen määrät ja koulutusalat. Samalla on otettu käyttöön ammatillisen työvoimakoulutuksen yhteensovittaminen nuorisoasteen koulutuksen kanssa. Tavoitteena on nykyistä osuvampi osaavan työvoiman määrällinen tarjonta. Ennakointifoorumin avulla lyhyen aikavälin työvoimatarpeet ennakoidaan paremmin Työryhmän toimesta on perustettu työvoimatoimiston, Kauppakamarin, Perheyrittäjien liiton ja Helsingin kaupungin toimijoiden yhteinen ennakointifoorumi suunnittelemaan lyhyen aikavälin työvoiman tarpeita. Yhteishankintakoulutuksen markkinointi on edistynyt Työryhmä on tehnyt yrityksille työvoiman yhteishankintakoulutusta kiinnostavammaksi suunnitelmallisella markkinoinnilla ja esitettä uudistamalla. Lisäksi yhteishankintakoulutuksesta vastaaville on järjestetty haastattelukoulutusta. Yhteishankintakoulutuksen kehittämiseen on osallistunut myös yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamiseen -työryhmä. Yrityksille työvoimaa -projektin taustatukena Työryhmä on toiminut Yrityksille työvoimaa -projektin ohjausryhmänä. Projektilla on edistetty yritysten työvoiman saatavuutta tarjoamalla yrityksille aktiivisesti työvoimaa. (Ks. Yty-projektista kohdasta projektit.) Hanke on saanut toimeksiantoina noin 200 työllistämistuki/- harjoittelijapaikkaa ja avointen markkinoiden työpaikkailmoitusta. Selvitys Helsingin Puotiskasta ja pro gradu Passari-palvelusta Työryhmä on tehnyt selvityksen Hakaniemen kauppahallissa ja Kampin pikkuputiikeissa siitä saataisiinko osa-aika-työvoimaa tarvitsevat pienkauppiaat ja kokoaika-työtä etsivät työnhakijat kohtaamaan. Selvityksestä kävi ilmi, että kauppahallin kauppiaat ja putiikkien pitäjät ovat itse järjestäneet sijaisensa, joten ainakaan tällä hetkellä ei ole tarvetta toimenpiteisiin. Lisäksi työryhmä on kommentoinut ja ollut osaltaan tuottamassa Helsingin kaupungin työvoiman saatavuutta edistämään tehdyn Passari-internetpalvelun pro gradu -tutkimusta, joka valmistuu vuoden 2006 syksyyn mennessä. Passari-palvelun avulla Helsingin kaupungin avoimet työpaikat näkyvät työvoimahallinnon internet-sivulla. 7

8 Suunnitelma vuodelle 2006 Ennakointifoorumit jatkuvat Vuoden 2006 aikana ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamisen -työryhmä pitää kaksi ennakointifoorumia. Toinen järjestetään talvella ja toinen syksyllä. Yhteishankintakoulutuksen markkinointia tehostetaan edelleen Työryhmä lisää yhteishankintakoulutuksen laatua ja määrää. Yhteishankintakoulutuksen markkinointia jatketaan suunnitelmien mukaan ja arvioidaan markkinoinnin onnistumista. Projektien hyödyntäminen varmistetaan Työryhmän toimii Yrityksille työvoimaa -projektin ohjausryhmänä ja arvioi ja kehittää sitä. Vuoden 2006 aikana tehdään päätökset hankkeen jatkamisesta vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi työryhmä seuraa, arvioi ja mallintaa aikaisemmin käynnistettyjä hankkeita ja turvaa näin, että projekteissa opittu siirtyy jatkuvaan käyttöön. 8

9 3. Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy Tulokset Osaamiskartoitusta toimistotyöhön aikoville Työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisen -työryhmä on ollut mukana edistämässä osaamiskartoituskokeilua toimistoalan työtä hakeville. Koulutuksen tavoitteena oli kannustaa osallistujia hakeutumaan muihin ammatteihin. Kokeilut toteutettiin kahdessa 16 henkilön ryhmässä toukoja lokakuussa Koulutusten tuloksena osallistujat hakeutuivat jatkokoulutuksiin, pääsääntöisesti toimistoalalle. Hakeminen uusille toimialoille koulutukseen tai työhön ei merkittävästi lisääntynyt. Osuuskuntatoimintakoulutus on käynnistynyt Työryhmä on seurannut ja osallistunut Osuuskuntatoimintakoulutus -hankkeen ohjausryhmään. Osuuskuntakoulutuksen avulla on perustettu muun muassa osuuskunta kulttuuri- ja sosiaalialalle. Hankkeen toteutti Ideapoints, jota NYP yrityspalvelut avusti. Työhön on osallistunut myös yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmä. Työvoimatarpeen ennakointi siivousalan tilaisuudessa 150 työpaikan hakijaa Työryhmä toimi ohjausryhmänä työvoimatarpeen ennakointitiedon hyödyntämiseksi järjestetyillä siivousalan rekrymessuilla marraskuussa Helsingin työvoimatoimiston toteuttamilla messuilla kävi kolmessa tunnissa 400 ihmistä, joista 150 arvioitiin potentiaaliseksi alan työntekijäksi. Rekrytointitilaisuus järjestettiin yhdessä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamisen ja osittain yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmien kanssa. Kauppakamari oli tärkeässä roolissa. Mukana olleet kahdeksan yritystä olivat tyytyväisiä tilaisuuteen. Helsingin kaupungille vuotiaita työntekijöitä työvoimapula-aloille Työryhmä on seurannut ja arvioinut Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen vuotiaiden työttömien rekrytointihanketta kaupungin työvoimapula-aloille. Suunnitelma vuodelle 2006 Osuuskuntatoiminnasta hyötyä akateemisten työllisyyden edistämiseksi Vuonna 2006 työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisen työryhmässä tuetaan erikoiskoulutettujen osuuskuntakoulutuksia. Suunnitteilla on kaksi kurssia, joista toinen toteutetaan keväällä ja toinen syksyllä. Vastuullisina tahoina toimivat Ideapoints ja NYP yrityspalvelut. 9

10 Työttömien ja työvoimapula-alojen kohtaamiseen panostuksia Työryhmä hyödyntää eri alojen ennakointitietoja ja neuvottelee eri toimijoiden kanssa mahdollisista rekrytointitilaisuuksista kyseisille aloille. Lisäksi työryhmä edistää toimistoalan työnhakijoiden osaamiskartoitusryhmien kohdennettuja tapaamisia työnantajien kanssa. 10

11 4. Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen aikaansaaminen Tulokset Yrittäjyyspalveluille yhteinen neuvontapiste Työryhmä on laatinut esityksen Helsinkiin perustettavasta yrittämisen infopisteestä. Esitys on esitelty työllisyysasioiden neuvottelukunnalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi työryhmä on toiminut elinkeinopalveluiden Lasipalatsissa Yrittäjyyden kuukauden yhteydessä tammikuussa 2006 pidettävän neuvontapisteen suunnittelutyöryhmässä. -portaalista tietoa yrittäjille Helsingin elinkeinopalvelu on koonnut internet-pohjaisen YritysAvaimen, jonka kautta saa yhteyden ja lisätietoja tarjolla olevista yrityspalveluja tuottavista organisaatioista ja palveluista. Selvitys käsityöläisyrittäjyydestä Työryhmä on ollut mukana ohjaamassa selvitystä käsityöläisyrittäjien työvoimatarpeista ja yritysten jatkuvuuden mahdollisuuksista sukupolven vaihdosten yhteydessä. Selvitys käsityöläisyrittäjyydestä teetettiin yhdessä Uudenmaan liiton kanssa. Selvityksen pohjalta ei nähty tarvetta jatkotoimenpiteille. Maahanmuuttajille neuvontaa kirjanpidosta Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalvelut toteuttaa maahanmuuttajataustaisille yrittäjille tarkoitetun yrityskirjanpitokoulutuksen. Koulutusta rahoitetaan henkilöstökeskuksen työllisyysmäärärahoista. Koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilan selvittäminen käynnistynyt Työryhmä on kartoittanut koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilannetta. Suunnitelma vuodelle 2006 Yksi luukku yhteinen yrityspalvelupiste Yrittäjyyden edistämisen ja uusien työpaikkojen aikaansaamisen työryhmässä tullaan tutkimaan Helsinkiin sopivaa yrityspalvelupistekonseptia. Tammikuussa 2006 yhteistyötä kokeillaan Lasipalatsissa kolmen viikon ajan. Työryhmän jäsenet osallistuvat Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalveluiden johtaman kokeilun suunnitteluun, arviointiin ja raportointiin. 11

12 Koulujen yrittäjyyskasvatusta edistetään Työryhmä pyrkii edistämään koulujen yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä koulujen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on kartoittaa kehittämiskohteet ja sen jälkeen suunnitella kehittämistoimenpiteet. 12

13 5. Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen Tulokset Työllisyysohjelmassa on huomioitu maahanmuuttajanäkökulma Työllisyysohjelman maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen työryhmä järjesti seminaarin syksyllä Työllisyysohjelman toimijoille tehtiin myös kysely siitä, kuinka maahanmuuttajanäkökulma on huomioitu. Kyselyn mukaan maahanmuuttajanäkökulma on huomioitu, mutta ei systemaattisesti. 10 kysymystä maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi Systematisoidakseen maahanmuuttajanäkökulman huomioimista työryhmä kehitti 10 kysymystä, joiden avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat arvioida suhdettaan maahanmuuttajaasiakkaisiin ja työtovereihin. Esitteen kehittämiseen osallistuivat työllisyysohjelman projektit ja painopistetyöryhmäläiset. Osa mukana olevista projekteista ja organisaatioista vastasi 10 kysymykseen. Kysymysten vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Kysymykset löytyvät sekä työllisyysohjelman internet sivuilta sähköisenä ja painettuna paperiversiona. Maahanmuuttajien yrittäminen Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmä osaltaan valmisteli maahanmuuttajien yrittäjyysseminaarin marraskuussa Talous- ja suunnittelukeskuksen NYP yrityspalveluiden toteuttamassa seminaarissa oli yli 100 osallistujaa. Suunnitelma vuodelle kysymystä ohjelmassa maahanmuuttajanäkökulman syventäminen Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmä syventää maahanmuuttajanäkökulmaa ohjelmassa. Kaikilta ohjelman projekteilta ja painopisteiltä tullaan pyytämään, että ne täyttävät 10 kysymystä tammikuun 2006 loppuun mennessä. 10 kysymyksen vastaanottoa seurataan ja samalla sitä pyritään kehittämään. 10 kysymystä laajempaan levitykseen Työryhmä markkinoi 10 kysymystä maahanmuuttajanäkökulman huomioimiseksi -työkalua laajemmin eri toimijoille vuoden 2006 aikana viestintäsuunnitelman mukaan. Kohderyhmänä ovat sekä valtionhallinto, kolmas sektori että muut kunnat ja yritykset. 13

14 Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen -seminaari maaliskuussa Työryhmä järjestää 23. maaliskuuta maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä käsittelevän seminaarin. Samalla tuodaan ohjelman maahanmuuttaja-hankkeiden kokemuksia ja työtapoja esiin. Erityisesti korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymisprojektin ja maahanmuuttajapolku-projektin tulokset ja työtavat esitellään seminaarissa. Maahanmuuttajien työuria edistetään Työryhmä selvittää ja edistää yhdessä Johtamistaidon opiston kanssa maahanmuuttajien työurien etenemistä. Projektissa käsitellään sekä työyhteisöjen monimuotoisuuden johtamista että maahanmuuttajien urapolkuja aina esimiestehtäviin saakka. 14

15 6. Työllisyysasioiden toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukeminen Tulokset Toukotyöpäivä ja Toukotyö-katalogi Toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen -työryhmä on ollut järjestämässä vuosina 2004 ja 2005 Helsingin työllisyyden toimijoiden yhteistä toukotyöpäivää. Vuonna 2004 keskityttiin rakennetyöttömyyden purkamiseen ja 2005 työmarkkinatuen uudistukseen. Lisäksi kumpanakin vuonna koottiin Helsingin työllisyyden edistäjien toimijakuvaukset Toukotyöpäiväkatalogiin. Katalogi on tuotettu sekä sähköisenä että paperiversiona. Sähköinen versio löytyy työllisyysohjelman internetsivuilta. Toukotyöpäivässä valittiin kaupungin vuoden työllistäjäksi sosiaaliviraston velkaneuvonta. Koulutusta ja valmennusta toimijoille Työryhmä on tuottanut työllisyysohjelman painopistetyöryhmäläisille ja projekteille erilaista toiminnan ja projektien suunnittelua tukevaa koulutusta. Koulutukselliset ovat liittyneet Toiminnan suunnitteluun projektin hallintaan, hyviin käytäntöihin, arviointiin, ja viestintään Lisäksi työryhmä on osallistunut muiden painopisteiden seminaarien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Viestinnän edistäminen Työryhmä on tehnyt yhteisen esittelymateriaalin ohjelmalle ja sekä painopisteiden että projektien raportointipohjat. Työryhmä on osallistunut ohjelman internetsivujen päivittämiseen ja tuottanut ohjelman Uutiskirjeen, jossa on tietoa ajankohtaisista ja keskeisistä työllisyysohjelman asioista. Uutiskirje ilmestyy kolmen kuukauden välein. Ohjelman sisäistä viestintään on edistetty painopistetyöryhmäläisten ja ohjelman projektien yhteisillä kokouksilla ja koulutuksilla. Mukana ohjelmajohtamisen kehittämisessä Valtaosa työryhmän jäsenistä on mukana Suomen kuntaliiton johtamassa kuntien ja seutukuntien ohjelmajohtamista kehittävässä Ohjas-projektissa. Projektissa luodaan ohjelmajohtamisen malli. Dokumentointi ja raportointi Työryhmä on tuottanut neuvottelukunnalle raportit ohjelman etenemisestä. (Ks. myös tutkimus ja arviointi) 15

16 Suunnitelma vuodelle 2006 Neljäs Toukotyöpäivä 2006 Toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen työryhmä järjestää neljännen Toukotyöpäivän perjantaina 5. toukokuuta ja tuottaa Toukotyöpäivä-katalogin Koulutuksia keskeisillä osaamisalueilla Työryhmä järjestää koulutuksia ja seminaareja keskeisillä osaamisalueilla. Painopisteenä on ohjelman projektien tulosten ja työmallien hyödyntämisen varmistaminen. Lisäksi työryhmä osallistuu muiden painopisteiden seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ohjelman tulosten ja työmallien viestiminen Työryhmä panostaa erityisesti ohjelman projektien tulosten ja työmallien viestimiseen viimeisen vuoden aikana. Viestinnässä käytetään sekä sähköisiä viestimiä että koulutuksia ja seminaareja. Mallintaa työllisyysohjelman johtamiskonseptia Työryhmä hahmottaa osana Ohjas-projektia hyvää työllisyysohjelman johtamisen mallia. Dokumentointi ja raportointi Työryhmä tuottaa raportit neuvottelukunnalle ja dokumentoi ohjelman tulokset loppuraporttiin. (ks. myös tutkimus ja arviointi) 16

17 7. Työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointi Tulokset Helsingin työllisyysohjelman tutkimus- ja arviointitoiminta on osa toimijoiden osaamisen ja muutosvalmiuden tukemisen työryhmän toimintaa. Ohjelman tutkimusta ja arviointia varten on kuitenkin perustettu oma työryhmä. Työryhmä on tuottanut työllisyysohjelman Valmistelun arvioinnin 2004, ensimmäisen vuoden toimeenpanon arvioinnin 2005, tilastokoonnin neuvottelukunnalle , maahanmuuttajanäkökulman arvioinnin 2005 (yhdessä maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen -työryhmän kanssa), tilannut ja ohjannut ulkoista arviointia, Sosiaalikehitys Oy, valmistuu helmikuussa 2006 osallistunut pro gradun tekijöiden ohjaamiseen, valmistuvat viimeistään syksyllä 2006 Kaikki raportit ovat luettavissa Helsingin työllisyysohjelman kotisivuilla: Suunnitelma vuodelle 2006 Ulkoisen väliarvioinnin ohjaus Tutkimus- ja arviointityöryhmä ohjaa helmikuussa 2006 valmistuvaa Sosiaalikehitys Oy:n tekemää arviointia. Pro gradun tekijöiden ohjaaminen Työryhmä ohjaa työllisyysohjelman projekteihin liittyvän neljän pro gradun valmistumista ja tukee tulosten levittämistä ja hyödyntämistä. Ohjelman loppukatsaus Työryhmä tuottaa Helsingin työllisyysohjelman loppukatsauksen, johon on koottu ohjelman tulokset koko ohjelmakauden osalta. 17

18 8. Projektikatsaukset Tähän on koottu seuraavaksi perustietoja työllisyysohjelmassa mukanaolevista merkittävimmistä kehittämistoimenpiteistä ja projekteista. Nämä ovat hallinnoitu työllisyysohjelmassa mukana olevissa organisaatioissa. Työvoiman palvelukeskus Duuri Duuria toteuttavat Helsingin työvoimatoimisto, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, henkilöstökeskus ja terveyskeskus sekä Kelan Helsingin vakuutuspiiri. Duuri kuntouttaa ja työllistää vaikeasti työllistyviä helsinkiläisiä, sekä auttaa löytämään heille pysyvä tai pitkäkestoinen ratkaisu tai ohjata heidät tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Määrällisenä tavoitteena on 3000 asiakasta vuosittain. Nuorten Paalu Nuorten Paalun tavoitteena on nuorten työllisyyden parantaminen Helsingissä yhteistyötä kehittämällä ja kehittämällä nuorten palveluohjausmallia työvälineenä eri hallintokunnissa. Hanketta toteuttaa sosiaaliviraston Vuosaaren sosiaaliasema. Hanke on luonut nuorten kanssa työtä tekevien yhteistyöfoorumin, jossa yhteistä palvelumallia tehdään. Hanke on tähän mennessä toteuttanut uudenmallisia nuorten ohjaavia koulutuksia, joissa on huomioitu toteutuksessa nuorten haasteellinen lähtötilanne. Koulutukset ovat sitouttaneet nuoria ja esimerkiksi keskeyttämisiä on ollut vähän. Koulutuksia järjestetään kaikkiaan yhdeksän. Nuorten palvelut on aloitettu kuvaamaan Tuulimylly-portaaliin, jota jatkossa käyttävät ja hyödyntävät nuorten kanssa työtä tekevät tahot työvoimatoimistosta, kaupungilta ja järjestöistä. Koulutuksella työammattiin -projekti Hanke pyrkii edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymistä ja turvaamaan työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta. Toteuttajatahoina ovat olleet Helsingin työvoimatoimisto ja Uudenmaan TE-keskus. Hanke päättyy vuonna vuoden 2005 lopussa, mutta työmalli on jatkumassa Helsingin työvoimatoimiston peruspalveluissa. Projektin kohderyhmänä ovat vuotiaat Helsingin työvoimatoimiston työttömät työnhakijat, jotka ovat ammattikouluttamattomia tai eivät voi enää toimia aiemmassa ammatissaan. Vuoden 2006 alusta kohderyhmää laajennetaan yli 25-vuotiaisiin. Projektiin osallistuville rakennetaan yksilöllisiä työhön johtavia polkuja työvoimakoulutuksen ja tarvittaessa ja tarvittaessa muidenkin toimenpiteiden (kuten työllistämistukityön ja työelämävalmennuksen) kautta. 18

19 Projektissa on kehitetty systemaattinen ammatilliseen koulutukseen ohjauksen malli. Yrityksille työvoimaa Hankkeen tavoitteena on lisätä yritystyönantajille tietoa työvoimatoimiston työllisyydenhoidollisista ja koulutuksellisista rekrytointikeinoista, lisätä yrityksiin työllistettävien määrää, luoda yritysten ja työvoimatoimiston välille uusia yhteistyösiltoja. Tavoitteena on myös rakentaa yritysten, työvoimatoimiston ja muiden toimijoiden kuten elinkeinopalvelu, Helsingin yrittäjät ry, Helsingin kauppakamari välistä yhteistyöverkkoa. Hankkeen vastuutahona on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu ja toteuttajakumppanina on Helsingin työvoimatoimisto. Hankkeessa on kaksi työntekijää. Tavoitteena on ottaa yhteyttä 3000 pk- ja kasvuyritykseen. Tähän mennessä on oltu yhteydessä 1842 yritykseen ja yrityskäyntejä on 146. Toimeksiantoja käydyistä 146 yrityksestä on yhteensä 203. Näistä 43 on harjoittelija- tai työllistämistukipaikkoja ja 160 avointen markkinoiden työpaikkailmoituksia. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämisprojekti Projektin tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Hanketta toteuttaa Helsingin kaupungin henkilöstökeskus. Maahanmuuttajia ohjataan ja tuetaan hankkimaan suomalaisessa yhteiskunnassa vaadittavia valmiuksia ja pätevyyksiä sekä riittävä suomen kielen taito. Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta, ohjausta ja työharjoittelua. Lisäksi annetaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutkintoihin ja tutkintojen täydentämiseen sekä työelämään ja työllistymiseen liittyvää neuvontaan. Maahanmuuttajia avustetaan käännättämään tutkintotodistuksiaan ja hakemaan opetushallituksesta aiemmin suoritettujen tutkintojen rinnastuspäätöksiä. Ensimmäinen 20 osallistujan opiskelijaryhmä on pätevöitymässä matemaattisten aineiden aineopettajaksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-keskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Maahanmuuttajapolku-projekti Projektin tavoitteena on luoda maahanmuuttajille väyliä ammatillisen koulutuksen kautta asenneilmapiiriltään myönteisiin työyhteisöihin. Kehittämistyö toteutetaan sellaisilla aloilla, joissa on tiedossa työllistymismahdollisuudet. Hanketta toteuttaa Uudenmaan TE-keskus. Projektissa kehitetään ja levitetään toimintamalleja, jotka tukevat työssä oppimista ja henkilöstön muutosvalmiutta sekä luodaan edellytyksiä yksilöiden jatkuvaan osaamisensa ja työkykynsä kehittämiseen. Koulutus suunnitellaan niin, että heti koulutuksen alussa tunnetaan työnantajan tarpeet. Työssä oppimisvaiheessa valmennetaan työpaikkoja opiskelijoiden ohjaamiseen ja annetaan työpaikoilla monikulttuurisuuskoulutusta. 19

20 Kansallisella rahalla toteutetaan työvoimakoulutus. Sen jatkoksi mahdollistetaan tarvittaessa oppisopimuskoulutus. Tämän seurauksena koulutuksen saaneelle tarjoutuu pätevöitymismahdollisuus mm. näyttötutkinnon muodossa. Työyhteisöjen kehittämisellä pyritään luomaan tasa-arvoiset työmarkkinat ja suvaitseva ilmapiiri työpaikoille. Tämä toteutetaan projektin työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja koulutuksen avulla. Koulutuksen osalta tehdään kiinteää yhteistyötä Uudenmaan TE-keskuksen työvoimakoulutusyksikön kanssa. Näillä toimenpiteillä syntyvä osaaminen ja työyhteisöissä jo oleva hiljainen osaaminen pyritään siirtämään pysyväksi toimintamalliksi työpaikoille. Projektin tuloksena syntyy monikulttuurisia kunta-alan ja pk-sektorin työyhteisöjä. Syksyllä 2005 on järjestetty tai käynnistetään yhteistyössä yritysten kanssa rekrytointikoulutuksia logistiikka-alan, päivittäistavarakaupan, vienti-tuonti- ja huolinta-alan tehtäviin ja cateringalan tehtäviin. Koulutuspaikkoja on noin vuotiaiden kaupungin työvoimapula-aloille työllistämisprojekti Hankkeen tavoitteena on parantaa vuotiaiden työttömien helsinkiläisten työllistymistä. Kohderyhmänä on työttömät, joilla on edellytyksiä työllistyä esimerkiksi työharjoittelun tai koulutuksen avulla. Hanketta on toteutettu henkilöstökeskuksessa. Hankkeen toimenpiteet ovat olleet asiakkaiden haastattelu, ohjaus työharjoitteluun, koulutukseen tai työhön. Hankkeen työntekijä on pitänyt yhteyttä myös työnantajiin ja asiakkaisiin. Projektissa on ollut vuosittain noin viisikymmentä asiakasta. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Työllistävä sosiaalityö Työllistävää sosiaalityötä toteutetaan osana sosiaaliviraston sosiaalista muutostyötä ja työllistämispalveluja. Hanke on alkanut syksyllä Työllistävän sosiaalityön tavoitteena on saada sosiaaliasemien työttömät asiakkaat kiinnittymään työelämään. Kohderyhmään kuuluvat ne työttömät sosiaaliasemien toimeentulotukea saavat asiakkaat, joilla on työllistymisedellytyksiä ja jotka tarvitsevat erityistukea työllistyäkseen. Erityisesti työllistymiseen johtavina keinoina käytetään työnetsintää, työhön valmennusta, työssä valmennusta ja työnantajayhteistyötä. Näiden menetelmien tukena käytetään tarpeen mukaan palvelutarpeen ja työllistymismahdollisuuksiin arviota, työkyvyn arviointia, alueellista verkostoitumista, ryhmätoimintaa ja tukityöllistämistä. 20

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014 Verkostoseminaari 14.11.2012/Marjo Hannu-Jama MAAHANMUUTTAJASTA KUNTALAISEKSI (ESR

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot