SISÄLLYSLUETTELO LUKUVUONNA Alkusanat 2. Sisällysluettelo 3. Lukuvuoden toiminnan painopistealueet 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO LUKUVUONNA 2011 2012. Alkusanat 2. Sisällysluettelo 3. Lukuvuoden 2011 2012 toiminnan painopistealueet 4."

Transkriptio

1 SSA-OPAS

2 LUKUVUONNA SISÄLLYSLUETTELO Satakunta Sports Academy (SSA) on kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville opiskelija-urheilijoille luotu koulutusjärjestelmä, johon urheilija-opiskelija valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. SSA liittää alueen oppilaitokset yhteistyöverkostoksi, joka mahdollistaa opiskelun ja urheilun yhdistämisen yläasteelta yliopistoon. SSA-toiminnan laajentamista myös alaja yläkoulun toimintaan on kehitelty. Toimintaa koordinoi Porin kaupungin koulutusvirasto yhdessä laajan tukiverkoston kanssa. Harva urheilija hankkii urheilemalla loppuelämänsä ammatin. Siksi koulutus ja ammatin hankinta kuuluvat urheilijan arkeen ja tavoitteisiin. Asiaa on korostettu viime aikoina monienkin urheiluvaikuttajien ja entisten huippu-urheilijoiden puheenvuoroissa. Niin opiskeluun kuin urheiluunkin liittyy sitoutuminen ja oman vastuun kantaminen tulevaisuudesta. Opintojen hoitamista auttaa tietoisuus siitä, että opiskelija-urheilijat tekevät kahta vaativaa tehtävää samanaikaisesti; urheilevat ja opiskelevat. Tuekseen opiskelija-urheilija tarvitsee neuvoja, ohjausta ja viisasta opetusta. SSA järjestelmän keskeinen toimija urheilulukio on toiminut pari vuotta Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa. Urheilulukioon kohdistunut muutos ei ole hetkessä ohitse. Toiminnan onnistunut siirtyminen edellyttää edelleen joustavuutta ja erityisesti opiskelijoiden ohjaustoiminnan korostamista. Uuden koulun on oltava koko ajan valmis tarkastelemaan avoimesti omaa toimintakulttuuriaan. Myös opiskelevien urheilijoiden on omalla toiminnallaan edistettävä positiivista yhdessä tekemistä. Urheilijan on vastuuullisesti suhtauduttava sekä opintoihin että kouluaikana suoritettavaan harjoitteluun. Koulutus- ja akatemiaorganisaation arvot ovat innostuneisuus, rehellisyys ja vastuuntuntoisuus. Toiminnassa ne yhdistyvät yhteistyökykyyn sekä aktiiviseen opiskeluun ja valmentautumiseen, jossa tärkeä tekijä ovat ammattitaitoiset opettajat ja valmentajat. Tärkeä yhteistyökumppani on urheilijaa tukevat vanhemmat. Alkusanat 2 Sisällysluettelo 3 Lukuvuoden toiminnan painopistealueet 4 Tehtäväjaot 5 Opiskelija-urheilijan mahdollisuudet/velvollisuudet 7 Valintakriteerit 9 Hakumenettely 11 Harjoittelu ja seuranta 12 Tuki- ja neuvontapalvelut 13 Näin onnistut 17 Puheenvuorot 18 Yhteystietoja 23 Palaute tulee menestyvien urheilijoidemme kautta! Porissa Koulutoimenjohtaja Jari Leinonen 2 3

3 LUKUVUODEN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TEHTÄVÄJAOT 1. Organisaation kehittäminen Urheilulukiotoiminnan jatkokehittäminen Vahvistetaan akatemian roolia asiantuntijaverkoston kehittämisessä Lukiolaisten ohjaaminen pääsääntöisesti urheilulukioon Parannetaan alueellisesti akatemiatoiminnan tunnettuutta 2. Urheilijoiden vastuiden ja velvollisuuksien noudattaminen Kts. s. 8 velvollisuudet 3. Urheilijoiden valmennusmallin vahvistaminen Kehitetään erilaisia harjoittelun toteutusmalleja yläkouluissa ja korkea-asteilla Kehitetään valmentaja-urheilija palautekeskusteluja ja -järjestelmää Varmistetaan yhteistyö urheilijoiden omien valmentajien kanssa Otetaan käyttöön sähköinen harjoitus- ja kilpailupäiväkirjamalli 4. Valmentajien yhteistyön tiivistäminen Kehitetään valmentajien koulutusta Tiivistetään valmennuksellista yhteistyötä keskeisten yhteistyölajien kanssa Kehitetään valmennustoimintaa ja sen koordinointia 5. Tukipalvelut ja testaustoiminta Maksuttomat lääkäri- ja fysiotarkastukset uusille SSA urheilijoille Alennetut hinnat asiantuntijapalveluihin Jatketaan laboratoriotutkimuksia uusilla urheilijoilla Kehitetään testaustoiminta- ja tukipalvelurakennetta 6. Ohjaustoiminta Kehitetään ohjauksellista yhteistyötä ja tuetaan urheilijaa hänen valinnoissaan Parannetaan tiedonsiirtoa ja viestintää Kehitetään sähköistä tietokantajärjestelmää Kerätään kokemustietoa ja ideoita urheilijoiden elämänhallinan tuentaan Luodaan joustavia opintojärjestelyjä oppilaitosten omista lähtökohdista Vahvistetaan urheilijan opinto- ja urapolkupalveluita 1. Pekka Stenfors SSA -koordinaattori, puh SSA -järjestelmän jatkokehittäminen alueellisen, kansallisen ja kv -tasojen kanssa Sidosryhmä- ja asiantuntijayhteistyön edistäminen Rahoituskanavien kartoitus Yhteyksien ylläpito oppilaitoksiin, urheiluorganisaatioihin ja urheilijoihin Akatemian markkinointi ja tiedotusviestintä 2. Jari Mäkelä valmennusvastaava, puh Valmennustoiminnan ja sen koordinoinnin kehittäminen Yksilöurheilijoiden valmennuksen hoitaminen Valmentajakokousten organisointi Valmentajien palautekeskustelut Akatemian tiedotusviestintä urheilulukiossa 3. Mauri Ranne apulaisrehtori, puh Urheilulukion kehittämistyöryhmän vetäminen Valmennuksen lähiseuranta ja kurssipäiväkirjojen tarkistukset Urheilijoiden yhteiskokousten pitäminen Urheilupaikkojen koordinointi Valmentajien palkkaus, töiden järjestelyt ja palautekeskustelut Urheilijoiden valinnat urheilulukioon Tilastointi 4 5

4 OPISKELIJA-URHEILIJAN VELVOLLISUUDET JA MAHDOLLISUUDET 4. Oppilaitosten yhteyshenkilöt Urheilijoiden ohjaustoiminnan tukeminen tavoitteista toteutukseen Urheilijoiden valinnat ja heidän oppilaitosasioidensa hoitaminen ja seuranta Opiskelijahuolto ja sen kehittäminen Akatemiatilaisuuksiin osallistuminen Akatemian tiedotusviestintä oppilaitoksessa 5. Valmentajat Valmennuksen tunnollinen ja suunnitelmallinen hoitaminen Urheilijavalinnat, urheilijoiden kehitysarviointi ja tulevien urheilijaikäluokkien kartoitus Sähköisen kurssipäiväkirjan pito ja arviointien anto Akatemiatiedotteiden välittäminen opiskelija-urheilijoille Osallistuminen urheilijoiden opintosuunnitteluun 6. SSA -opiskelija-urheilija Akatemian velvollisuuksien ja arvojen noudattaminen Osallistuminen säännöllisesti aamuvalmennukseen (3/vk) Osallistuminen akatemian järjestämiin tilaisuuksiin Opiskelun ja urheilun tunnollinen hoitaminen HOVSn mukaan HOVS (henkilökohtainen opinto- ja valmennussuunnitelma) on toimintasuunnitelma, jossa yhdistyy lukukauden aikainen henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) ja oman lajin valmennussuunnitelma. HOVSaa laatiessa tulee selvittää itselleen, mitä tavoitteita asettaa opinnoille ja urheilulle ja miten niihin pääsee. Mukaan valittu opiskelija-urheilija (huoltaja) allekirjoittaa sitoutumissopimuksen, jolla urheilija sitoutuu Satakunta Sports Academyn pelisääntöihin, arvoihin ja urheilun yleisesti hyväksyttyihin eettisiin toimintaperiaatteisiin. Valinta oikeuttaa osallistumisen SSA -aamuvalmennukseen. Yksilöurheilijalla pitää olla henkilökohtainen vastuuvalmentaja ja opiskelija-urheilijalla on harjoituspäiväkirjan pitovelvollisuus. Jokainen opiskelija-urheilija hankkii SSAn kuvakortin, joka samalla osoittaa urheilijan SSA -statuksen. Kuvakortti pidetään aina mukana ja pyydettäessä se esitetään. Väärinkäytöstä kuvakortti otetaan pois. MAHDOLLISUUDET Akatemiaan valittu opiskelija-urheilija voi yhdistää opinnot sekä tavoitteellisen urheiluvalmentautumisen. Oppilaitoksissa on opiskelijaurheilijaa varten yhteyshenkilö, joka auttaa yhdessä valmentajan kanssa opinto- ja valmennussuunnitelman (HOVS) yhteensovittamisessa. Oppilaitokset pyrkivät järjestämään urheilijalle tarvittaessa vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja. mm. leirien aikana Kuvakortti oikeuttaa käyttämään Porin ja Ulvilan kaupunkien hallinnoimia ja Porihallin liikuntatiloja sovittuina aikoina maksutta. 6 7

5 VELVOLLISUUDET VALINTAKRITEERIT 1. Uusi SSA -urheilija täyttää akatemian edellyttämät kaavakkeet määräaikaan mennessä. 2. Urheilija etenee opinnoissaan opintosuunnitelman mukaisesti sekä vastaa HOVSn laadinnasta ja päivityksestä. Ensimmäinen vuosi on SSA -urheilijalle koevuosi. 3. Urheilija osallistuu säännöllisesti kolme kertaa viikossa SSAn harjoituksiin. 4. Urheilija ja valmentaja huolehtivat, että osallistumiskäytäntö sekä seuranta ovat ajantasaista ja kunnossa. 5. Urheilija noudattaa sovittuja valmennusaikoja ja -paikkoja. Ajoittain tapahtuvasta etävalmentautumisesta ja henkilökohtaisen valmentajan valmennusohjelmasta on sovittava erikseen SSA -valmentajan kanssa. Yksilöurheilijalla tulee pääsääntöisesti olla oma valmennussuunnitelma. 6. Urheilija osallistuu SSAn järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 7. Jokainen urheilija hankkii SSA kuvakortin. Vanhoille urheilijoille kortin hinta on 30 euroa. Uusille syksyllä aloittaville urheilijoille kortin hinta on 50 euroa ja se sisältää lääkäri- ja fysiotarkastukset ja SSA asusteen. Tammikuussa aloittaville SSA -kuvakortin hinta on 25 euroa hintaan eivät kuulu tarkastukset eikä SSA asuste. 8. Kaikille urheilijoille kortti oikeuttaa mm. sopimuksen mukaisiin harjoituspaikkojen käyttöön. Tukipalveluiden kustannuksista urheilija vastaa itse. 9. Säilyttääkseen paikkansa SSAssa on urheilijana kehityttävä. Seurannasta vastaa lajivalmentaja. Jos urheilija lopettaa tai laiminlyö harjoittelua, poistetaan hänet järjestelmästä ja hän palauttaa SSA kuvakortin lajivalmentajalle. 10. Uudet urheilulukion urheilijat pitävät sähköistä harjoitus- ja kilpailupäiväkirjaa sekä HOVSaa. Peruskoulun yläaste Peruskoulun yläastelaisille mahdollistetaan mukaanpääsy Satakunta Sports Academy -valmennukseen yhtenä arkiaamuna viikossa. Valinnasta päättävät yhdessä oppilaitoksen edustaja ja lajivalmentaja. Erikseen voidaan suorittaa vielä haastattelu. Urheilulukio ja muut lukiot Urheilulukiolaisten osalta valinta tapahtuu seuraavasti: 1. Peruskoulutodistuksen keskiarvosta max. 10 p. Urheilusaavutuksista (liitot pisteyttävät urheilijat 0 6) 2. Lajinsa huippulahjakkuus 5, Maajoukkue urheilija, SM mitalisti 4, SM pistesija ja alue- ja piiritaso 2, Seuratason aktiivi, eri meriittejä Koulu voi antaa omien intressiensä mukaan 0-4 Max 20 p. Urheilulukioon haetaan yhteishaun kautta. Yhteishakukortin lisäksi pitää täyttää tietoja urheilijasta lomake sekä koulun ainevalintakortti. Muiden lukiolaisten osalta valinnat tehdään yhdessä oppilaitoksen edustajan ja SSA -valmentajien kanssa sekä erikseen suoritettavilla haastatteluilla. Ensisijaisena pääsyvaatimuksena on kansallisen tason menestys omassa ikäluokassaan. SSA on huippu-urheilijoille tarkoitettu järjestelmä. 8 9

6 HAKUMENETTELY Ammattioppilaitokset Urheilijat ammatilliseen koulutukseen valitaan yhteishaussa yleensä joustavaa valintamenettelyä käyttäen. Satakunta Sports Academy urheilijoiden valinnat suoritetaan niiden opiskelijoiden kesken, jotka ovat hyväksytyt oppilaitokseen. Valinnat tehdään yhdessä oppilaitoksen edustajan ja SSA valmentajien kanssa sekä erikseen suoritettavilla haastatteluilla. Ensisijaisena pääsyvaatimuksena on kansallisen kärkitason menestys omassa ikäluokassaan. Korkea-aste Urheilija hankkii opiskelupaikan itse yhteishaun ja/tai pääsykokeiden kautta. Satakunta Sports Academyn valintakriteerit korkea-asteella ovat: 1. Yksilöurheilulajeissa kärkitason menestys edellisen ja kuluvan vuoden SM kisoissa 2. Joukkuelajeissa ylin sarjataso mitä Suomessa voi pelata Jokainen uusi opiskelija-urheilija hakeutuu Satakunta Sports Academiin sähköisellä hakukaavakkeella. Ohjeistukset ja hakukaavake löytyvät SSAn kotisivuilta. Valinnasta ilmoitetaan urheilijalle heti valinnan jälkeen. Hakumenettely: 1. Lukio-yliopisto Opiskelija hakee haluamaansa oppilaitokseen Opiskelupaikan saatuaan urheilija hakee sähköisellä hakulomakkeella SSAn urheilijaksi Järjestelmään pääsevät ne urheilijat, jotka täyttävät myös urheilulliset vaatimukset Urheilija/huoltaja allekirjoittaa sitoutumissopimuksen 2. Yläaste Urheilija on lajinsa parhaimmistoa Nuoren huoltaja antaa suostumuksensa Urheilija on henkilökohtaisen valmentajan suosittelema Oppilaitoksen rehtori/opinto-ohjaaja antaa puoltavan lausunnon Urheilija omaa halun kehittyä sekä urheilijana että opiskelijana 3. Muut Varusmiespalvelusta suorittava huippu-urheilija Sidosryhmän tukema huippu-urheilija 10 11

7 HARJOITTELU TUKI- JA NEUVONTAPALVELUT Satakunta Sports Academyn urheilijoille osoitetaan eri lajien harjoittelupaikat, jotka ovat urheilijoiden käytössä maksutta tai kohtuullisin kustannuksin. Alueen harjoitteluolosuhteita kehitetään yhteistyössä harjoittelupaikkojen ylläpitäjien kanssa. Eri lajien urheiluvalmennus tapahtuu ammattitaitoisten valmentajien toimesta. Mikäli opiskelija-urheilija haluaa aamuvalmennuksen aikana noudattaa henkilökohtaisen valmentajan ohjeita, tulee henkilökohtaisen valmentajan toimittaa kirjalliset ohjeet valmennustapahtumasta SSAn lajivalmentajalle. Mikäli henkilökohtainen valmentaja ei toimita ohjeita, vastaa SSAn lajivalmentaja valmennuksen sisällöstä. Korkea-asteen urheilijoille on laadittu erillinen osallistumiskriteeristö, joka löytyy akatemian kotisivuilta. Huipulle pyrkivän urheilijan kannalta oleellista on kehittävän harjoittelun toteutuminen ja usein tämä tarkoittaa vähintään kahta päivittäistä harjoitusta, joista toinen on hyödyllisintä tehdä aamupäivällä. Urheilijan asennoituminen urheiluun pitää olla hyvin tavoitteellista ja valmentautuminen on tärkeä ja aikaa vievä osa-alue hänen elämässään. SEURANTA Oppilaitoksen johto sitoutuu asetettuihin tavoitteisiin edistäen ja kehittäen huippu-urheilijoiden opiskeluedellytyksiä yhteistyössä SSAn kanssa. Oppilaitos nimeää yhteyshenkilön, joka avustaa opiskelija-urheilijaa ja osallistuu Satakunta Sports Academyn kehittämiseen. Oppilaitoksilla on kiinteät opiskelija-urheilijamäärät. Oppilaitos voi erottaa opiskelija-urheilijan järjestelmästä ennalta hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Tarkastukset opiskelun ja urheilun etenemisestä tehdään oppilaitoskohtaisesti yhteistyössä SSA valmentajien kanssa. Korkea-asteella edellä mainittu tarkoittaa opintotukeen oikeuttavaa opintojen edistymistä (5 opintopistettä/kuukausi). Valmennuksen seurannassa käytetään sähköistä seurantajärjestelmää % edut palveluista, jos ei muuta erikseen mainita, saa esittämällä SSA kuvakortin. Lääkäri- ja fysioterapiapalvelut (+ puhelinneuvonta) MediPori: Gallen-Kallenlankatu 5a 2. krs, urheilulääkärit Ylermi Luttinen ja Jonne Willman, urheilukirurgi, ortopedi Jouni Heikkilä sekä urheiluhieroja/fysioterapeutti Teijo Vienola puh , Mehiläinen, Fysioterapiapalvelut Olli Céder: Tampereentie 3, urheilufysioterapeutti Olli Céder puh tai , Testauspalvelut (+ puhelinneuvonta) Max. hapenottokyky ja aerobinen ja anaerobinen kynnys Rasvaprosentin, rasvan massan ja kehon vesimassan mittaus Verenpaine ja maitohappopitoisuuden mittaus Isometrinen voiman mittaus Seniori-Center: Isolinnankatu 22 (käynti Juhana Herttuankadun puolelta), puh , Fit-Pori Oy: Länsipuisto 28 A 19, puh ja Lihashuoltopalvelut (+ puhelinneuvonta) Seniori-Center: Isolinnankatu 22 (käynti Juhana Herttuankadun puolelta), puh , Toiminimi Terhi Laiho: Maaherrankatu 22 D, puh , Mehiläinen, Fysioterapiapalvelut Olli Céder: Tampereentie 3, urheilufysioterapeutti Olli Céder puh tai , Jalkojenhoitopalvelut, alaraaja-analyysit ja yksilölliset tukipohjalliset (+ puhelinneuvonta) Hoitola Tuhatjalka: Päivi Astokari-Huotari, Porilaistenkatu 2, puh Mehiläinen, Fysioterapiapalvelut Olli Céder: Tampereentie 3, urheilufysioterapeutti Olli Céder puh tai , 13

8 Mentaalivalmennus Urheilupsykologi, Markku Gardin, puh , (yhteistyöstä sovitaan tapauskohtaisesti) Hammashoitopalvelut Teljäntori, Yrjönkatu 15 A, 4. krs., hammaslääkäri Jussi Sävelä, puh , Porin perusturva Suun terveydenhuoto, Kirsi Vonk, puh Oikeudellinen neuvonta Asianajotoimisto Markku Lindén, Eteläkauppatori 2 B, puh Ravintoneuvonta ja -opetus Palveluliikelaitos, Terttu Ojala, puh (yhteistyöstä sovitaan tapauskohtaisesti). Lisätietoja Nutrica sovelluksesta löytyy SSAn kotisivuilta Pankkipalveluneuvonta Pankki- ja vakuutuspalvelut saman katon alta Länsi-Suomen Osuuspankki, Yrjönkatu 22, puh , Antidopingneuvonta Dopingilla tarkoitetaan, että urheilijat käyttävät aineita tai menetelmiä, jotka KOK ja Maailman Antidoping toimisto määrittelevät kielletyiksi. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle. Lisätietoja: Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry Puh: (09) , Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa: Intersport Pori Kauppakeskus Isokarhu Yrjönkatu 14, puh , (liikkeen alennus SSA kortilla) Autokoulupalvelut Liikenneopisto, Eteläpuisto 13, puh , (ylimääräinen ajokerta SSA kortilla) Asuminen Porin YH asunnot Oy OVV Asuntopalvelut Oy Otavankatu 3, PORI Yrjönkatu 5, PORI Puh Puh , Academy pappi Älä jää asioidesi kanssa yksin! Voit keskustella asioistasi ehdottoman luottamuksellisesti. Keskustelu auttaa, kun ote opinnoista uhkaa livetä, yksinäisyys painaa tai pohdit elämääsi ja tulevaisuuttasi. Kappalainen Tuija Kruus, puh , Nuorten vastaanotto Nuorten vastaanoton toiminta on tarkoitettu porilaisille ja Porin yhteistoiminta-alueen kunnissa asuville sekä Porissa opiskeleville vuotiaille nuorille, joilla ei ole muuta hoitosuhdetta. Lähetettä ei tarvita. Toiminnan tavoitteena on nuorten ongelmatilanteen selvittäminen ja mahdollisen oikean hoitopaikan löytäminen tarvittaessa. Nuoren ongelmat voivat olla mm. koulunkäyntiin, aikuistumiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia. Yrjönkatu 20, III krs. Ajanvaraus puhelimitse (ma-pe) klo

9 NÄIN ONNISTUT Työnhaku ja työvoimapalvelut Urheilevan opiskelijan on ajateltava myös taloudellista toimeentuloaan. Toimeentuloasioissakin suunnitelmallisuus ja ennakointi on erittäin tärkeää. Opintojen loppuvaiheessa ja siirryttäessä työelämään kannattaa hyödyntää oppilaitoksen omia työelämäpalveluita. Huippu-urheilijoiden työelämään siirtymistä tuetaan myös valtakunnallisella Suomen Olympiakomitean ja Adecco Finland Oyn projektilla Huippu-urheilijoiden uraohjelma. Adeccon tehtävänä on luoda kontakteja työnantajiin ja oppilaitoksiin, mutta myös kannustaa ja ohjata urheilijoita ja valmentajia omatoimiseen tiedonhakuun ja verkostojen luomiseen. Tiedustelut: Adecco Finland Oy Suomen Olympiakomitea Puh Puh Työnhaku ja työvoimapalvelut Porin seudun Te -toimisto, yrityspalvelut Teljänkatu 5 (4. krs.) Puh (kesätyöpaikat, henkilöstövuokraus, CV-netti, Eurestyönvälitys) Lisätietoa opintotuesta löytyy: 1. Tunne arvomaailmasi mikä on sinulle tärkeää. 2. Aseta realistiset päämäärät ja välitavoitteet - älä pelkää epäonnistumista. 3. Pistä itsesi peliin ja tee työsi niin hyvin, että kaikki tietävät sinun olleen asialla. 4. Priorisoi asiat ja ole järjestelmällinen - älä oleta, ota selvää. 5. Suunnittele ajankäyttösi ja kuormitukset. Ilmoita valmentajalle ja opettajille ajoissa kilpailumatkoista ja leireistä sekä selvitä poissaolon aikana suoritettavat opinnot ja korvaavat tehtävät. 6. Tunne vahvuutesi ja kehitystarpeesi saat itseluottamusta ja motivaatiota. 7. Muista ravinnon ja levon merkitys. Kaikkien rooliesi on voitava hyvin. 8. Pyri itsearviointiin ja usko menestykseen. 9. Älä anna periksi. Valloita vuoria, älä kompastu pikkukiviin. 10. Ajattele positiivisesti. Aivosi eivät tunne sanaa ei. Julkisuudessa opiskelija-urheilija edustaa aina itseään, kotiaan, lajiaan, seuraansa, oppilaitostaan, kotimaataan sekä Satakunta Sports Academya

10 PUHEENVUOROT U rheilijan akatemia Kasvu urheilijaksi ei tapahdu yhdessä yössä. Tarvitaan paljon työtä ja pitkä matka lapsesta saakka. Huipputason saavuttaminen vie aikaa ja vaatii suuren määrän omistautumista itsensä kehittämiselle fyysiselle ja henkiselle kehittämiselle. Urheiluakatemiat ovat osa urheilijan kasvua. Ne ovat hyvä ympäristö opiskella, urheilla ja kasvaa ihmisenä. Kaikkea näitä tarvitaan tasapainoiseen elämään myös huippu-urheilijana. Akatemia-ajattelu on tulevaisuudessa ratkaisevan tärkeää tuloksellisella urheilijapolulla. Urheilun ja koulun yhdistäminen jo varhaisesta vaiheesta takaa riittävän määrällisen ja laadullisen valmentautumisen. Ilman koulupäivään sijoitettua monipuolista harjoittelua on lähes mahdoton kasata riittävästi fyysistä aktiivisuutta viikkoon. Ilman päättäväistä opiskelua pelkkä urheilussa menestyminen on onttoa eikä anna elämälle mielekkyyttä urheilu-uran jälkeen. Parhaillaan toteutettavassa huippu-urheilun muutostyössä urheiluakatemiat ja niiden kehittäminen on valittu isoon rooliin. Urheilijakeskeinen toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen perustuu ennen kaikkea lapsuus ja nuoruusvaiheessa urheiluakatemiatyölle. Kaikki lähtee urheilijan polusta urheilijan akatemiasta. Polku tai akatemia kuvaa sitä matkaa, jonka myötä edellytykset huippu-urheilijaksi syntyvät. Tarvitaan iloa ja innostusta synnyttävä monipuolisen liikkumisen lapsuusvaihe, josta kilpaurheilukaan ei puutu. Tarvitaan laadukas nuoruusajan päivittäisvalmennus. Ja tarvitaan kunnianhimoinen suunnitelma noususta kansainvälisen tason koitoksiin. Huipulla työtä ohjaa intohimo ja ammattimaisuus kaikessa tekemisessä. Tulevissa ratkaisuissa etsitään mallia, jossa urheilijan akatemia käynnistyy jo alakoulussa, jatkuu tiivistyen yläkoulussa ja tehostuu lajikohtaisesti toisella ja korkea-asteella. Näin syntyisi katkeamaton kehittymisen polku, jossa lahjakkaalla lapsella on hyvä mahdollisuus koetella jatkuvasti rajojaan. Uudessa mallissa paljon ratkeaa paikallistasolla kotien, koulujen, urheiluseurojen ja kuntien yhteistyöllä. Hyvä harjoittelu syntyy hyvästä valmennuksesta hyvissä olosuhteissa. Kehittyvät urheiluakatemiat tulevat antamaan tähän erinomaisen pohjan. Urheilijan valinta on urheilijan akatemia! Tapio Korjus Kuortaneen Valmennuskeskuksen johtaja, Olympiavoittaja Urheilevan nuoren suun terveys Hampaiden ja suun kunnosta huolehtiminen on tärkeää kaikille kasvuiässä oleville. Silloin luodaan se perusta, jonka varassa hammasterveys menee vuosikymmeniä eteenpäin. Hyvissä olosuhteissa suu pysyy terveenä, huono startti merkitsee jatkossa tiheään vierailuja hammaslääkärillä, laajoja remontteja ja vähitellen rappeutuvaa hampaistoa. Piilevät infektiot voivat vaikuttaa myös ihmisen koko terveyteen. Kaiken avain on siinä kuinka hyvin hampaiden omistaja itse ymmärtää pitää niistä huolta. Sitä vastuuta ei voi ulkoistaa kenelläkään toiselle. Vain osaksi kovettuneet äskettäin puhjenneet hampaat reikiintyvät helposti, jos nautitaan usein makeita juomia ja jos samalla suuhygienian ylläpito jää vajaaksi. Urheilijoiden elämäntavat voivat aiheuttaa erityisiä riskejä hampaille, jotka on syytä tuntea. Urheillessa ja harjoitellessa suu kuivuu ja juodaan usein. Hampaille haitallista on juoda kuivaan suuhun hapanta juomaa, esimerkiksi urheilu- tai energiajuomaa tai muuta sitruunahappoa sisältävää juomaa, jonka ph on matala, noin 2 4. Vaikka juomassa ei olisi sokeria, aiheuttaa sen happamuus hampaiden liukenemista, jota kutsutaan eroosioksi. Jos juoma sisältää sokeria, on lisänä hampaiden reikiintymisriski. Energian tarve kasvaa liikunnan aikana. Säännöllisesti syöty monipuolinen ruoka takaa riittävän tankkauksen jo ennen urheilusuoritusta. Erityisen tärkeää se on nuorilla, joilla energiaa kuluu myös kasvamiseen. Lisäenergia otetaan helposti makeista juomista ja makeisista, mutta niistä saatu energia kuluu nopeasti. Yleensä janojuomaksi harjoituksissa ja kilpailuissa riittää pelkkä vesi. Vain erityistilanteissa, pitkäkestoisen ja rasittavan urheilusuorituksen aikana voi olla tarpeen juoda urheilujuomaa. Urheilun ajankohta voi olla varhain aamulla tai myöhään illalla. Suuhygieniasta ei pidä tinkiä, vaikka urheilu alkaisi varhain tai päättyisi myöhään. Kerta ei riitä hampaat pitää harjata fl uorihammastahnalla kaksi kertaa päivässä! Moniin urheilulajeihin liittyy nuuskan käyttöä, joka monin tavoin vaarantaa suun terveyden ja värjää hampaat. Nuuska ei paranna suorituskykyä, vaikka monet nuoret ja urheilijat luulevat niin. Nuuskaan syntyy helposti riippuvuus nikotiiniin, josta on vaikea päästä eroon. Eräissä urheilulajeissa on kasvanut riski saada suun alueen tapaturma. Hammas- ja kasvosuojia kannattaa niissä lajeissa käyttää aina. Isku kehitysvaiheessa olevaan hampaaseen voi häiritä sen juurten kehitystä. Tärkeää on silloin hakeutua nopeasti hammaslääkäriin. Jopa kokonaan irronnut hammas voidaan nopeasti toimien pelastaa kunhan se vain pidetään kosteassa, esimerkiksi maidossa, kuljetuksen ajan. Jussi Sävelä Hammaslääkäri ja hammasteknikko, Hammastohtorit Oy 18 19

11 Satakunta Sport Academyn jalkojenhoito Jo useamman vuoden ajan Satakunta Sporst Academy ja WinNova (ent. Porin ammattiopisto) ovat tehneet yhteistyötä nuorten urheilijoiden jalkojenhoidon merkeissä. Jotta vältyttäisiin turhilta vaivoilta, jalkojenhoidossa ensiarvoisen tärkeää on ongelmien ennaltaehkäisy. Joka vuosi olemme tarjonneet mahdollisuuden jollekin tietylle SSAn opiskelijaryhmälle tulla jalkojenhoitoon WinNovan jalkahoitola Tuhatjalkaan. Lisäksi kaikilla muillakin opiskelijoilla on mahdollisuus aina tarvittaessa varata itselleen aika. Jalkahoitoja tekevät jalkojenhoidon ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat aikuisopiskelijat. Hoito aloitetaan tutkimalla jalat mahdollisten kynsi- ja iho-ongelmien havaitsemiseksi. Samalla myös kysellään omista jalkojenhoito tottumuksista ja puututaan mahdollisiin virheellisiin tapoihin, esim. vääränlainen kynsien leikkaaminen saattaa ajan mittaan aiheuttaa ongelmia. Nuorten jalat ovat vielä pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta esim. yhteisiä suihkutiloja käytettäessä sieni-infektioiden riski kasvaa. Nuorille annetaankin hoidon aikana omahoidon ohjeita, joiden avulla pyritään välttämään ihorikot ja sitä kautta myös sieni-infektiot. Suurin jalkaongelmien aiheuttaja on usein kenkä, erityisesti urheilijoiden kohdalla. Eri lajit vaativat tietynlaiset jalkineet ja aina ne eivät huimasta tuotekehittelystä huolimatta ole jalan kannalta parhaat mahdolliset. Jalkojenhoitotilanteessa keskustellaan myös kenkien aiheuttamista mahdollisista ongelmista ja niiden ennaltaehkäisemisestä. Jalkojenhoidon tarkoituksena on siis herätellä nuoret urheilijat jo ajoissa kiinnittämään huomiota jalkoihinsa. Jokainen tietää, kuinka jo pieni hiertymä tai kynnen painaminen aiheuttaa hankaluuksia normaaliin arkielämään, saati sitten aktiiviseen harjoitteluun. Jalkojen hyvinvointi vaikuttaa koko kehoon! Päivi Astokari-Huotari Opettaja Hoitola Tuhatjalka, WinNova SSAn testilaitteet fyysisen kunnon testaamiseen Urheilusuoritus on erittäin monitahoinen kokonaisuus. Kyseessä on lukemattomien tekijöiden osa- ja yhdysvaikutusten tulos. Käytännön valmennustyön tehtäviin kuuluu urheilijan fyysisen suorituskyvyn kehittäminen. Tällöin valmentaja joutuu seuraamaan urheilijoidensa fyysisen suosituskyvyn muutoksia. Hänen on ratkaistava keinot, joilla hän voi luotettavasti tehdä arvioita harjoitteluprosessin etenemisestä ja suunnata harjoittelua jatkossa. Apuna harjoittelun seurannassa valmentajalla on tällä hetkellä monia erilaisia testejä, joilla voidaan mitata urheilijan fyysisiä ominaisuuksia. Fyysisten mittausten tarkoitus on toimia nimenomaan valmentajan apukeinona valmennustapahtumassa. Näiden mittausten toistettavuudella pyritään selvittämään urheilijan käyttämien harjoitusmenetelmien vaikutusta ja tarkentamaan jatkoharjoittelua. On myös huomattava, että testeillä pyritään motivoimaan urheilijaa harjoittelussaan. Satakunta Sports Academyllä on käytössä seuraavat testilaitteet: polkupyöräergometri, sähköinen ajanottolaitteisto ja kehon koostumusmittari. Polkupyöräergometri on eniten käytetty testilaite kestävyyskunnon mittaamiseksi kuntotestauksessa. SSAn polkupyöräergometritestissä käytetään Fitware-nimistä moniportaista polkupyöräergometritestiä. Testi on epäsuora maksimaalisen hapenottokyvyn testi. Testissä saadaan selville testattavan maksimaalinen hapenotto (kokonaishapenotto, l/min ja kehon painokiloa kohti laskettu maksimaalinen hapenotto, ml/kg/min), aerobinen ja anaerobinen kynnyssyke. Tulosten tulkinnassa ja testipalautteen annossa käytetään Fitware:n analysointi- ja seurantaohjelmaa. Testipalautteen saa välittömästi testin jälkeen. Tämä testi soveltuu kaikkien lajien kestävyysominaisuuksien arviointiin. Nopeuden testaamiseen on käytettävissä sähköinen ajanottolaitteisto, johon kuuluu kaksi valokenno-porttia. Valokennoilla pystytään mittaamaan urheilijan maksimaalista kiihdytyskykyä (pystylähtö) ja maksimaalista vakionopeutta (lentävä lähtö). Koska juokseminen on perusliikkumismuoto, sitä käytetään testimuotona. Testissä yleisimmin käytetyt juoksumatkat ovat 20 ja 30 metriä. Varsinkin lentävällä lähdöllä mitattu maksimaalinen juoksunopeustesti soveltuu kaikille lajiryhmille. Kehon koostumusmittausta käytetään painonhallinnan ja muiden elämäntapamuutosten motivoinnissa ja seurannassa. Mittauksella arvioidaan myös urheilijan ravitsemuksellista ja terveydellistä tilaa. SSAn Tanita-kehonkoostumusmittari näyttää painoindeksin, rasvaprosentin, rasvattoman massan painon, kehon nestetasapainon ja lepoaineenvaihdunnan. Koska SSAlla on käytössään edellä mainitut urheilijan testaamiseen käytettävät laitteet, olisi tärkeää, että valmentajat ja urheilijat tutustuisivat näiden testilaitteiden käyttöön ja mahdollisuuksiin oman lajinsa kannalta. Viitearvoja maksimaalisen hapenoton arvoista ja nopeustestien juoksuajoista mies- ja naisurheilijoilla eri ikäluokissa ja eri lajeissa löytyy valmennus- ja testauskirjallisuudesta. On kuitenkin muistettava, että testien tuloksia verrataan pääasiassa urheilijan aikaisempiin tuloksiin ja kuten yllä mainittiin, käytetään urheilijan harjoittelun vaikutusten toteamiseen ja harjoittelun suuntaamiseen. Timo Stenfors Liikunnanopettaja, testaaja 20 21

12 Terhi Laiho Urheiluhieroja ja SSAn yhteistyökumppani Satakunta Sports Academyn fysioterapiatarkastukset Lääkärin ja fysioterapeutin tekemät tarkastukset ovat kuuluneet Satakunta Sports Academyn (SSA) toimintaan jo sen perustamisesta 2002 lähtien. Lääkärin tekemän tarkastuksen suorittaa urheilulääkäri Ylermi Luttinen Medipori Oy:ssä. Lääkärintarkastuksessa käytetään Suomen Olympiakomitean hyväksymää kaavaketta, jonka sisältö täyttää kansalliset ja kansainväliset vaatimukset urheilijan terveyden ja puhtaan urheilun kannalta. Fysioterapeutin tekemä lihastasapainokartoitus sisältää urheilijan antropometrian (pituus, paino ja rasvaprosentti) sekä keskeisten nivelten liikelaajuuksien mittaamisen. Lisäksi valokennomittauksella selvitetään alaraajojen sen hetkinen lihasvoima. Urheilija saa testin kuluessa palautetta ja ohjeita harjoitteluun. Viikon sisällä testin suorittamisesta urheilija saa myös kirjallisen testipalautteen. Palaute on henkilökohtainen eikä velvoita urheilijaa antamaan sitä esim. valmentajalle. Uusia SSA-urheilijoita aloittaa vuosittain noin 70. Keskimäärin fysioterapeutin ja lääkärin tarkastuksissa käy noin puolet opiskelun aloittavista urheilijoista. Valmentajan mukanaolo fysioterapeutin tarkastuksessa on harvinaista, mutta se on mahdollista, mikäli urheilija niin haluaa. Toivoisin urheilijoiden hyödyntävän lihastasapainokartoitusta enemmänkin, sillä siitä saatavalla tiedolla voi olla iso merkitys esim. vammojen ennaltaehkäisyssä. Lihastasapainokartoituksessa tavallinen löydös on keskivartalon liikkuvuuden ja hallinnan puute. Oli urheilulaji mikä tahansa, niin riittävä keskivartalon hallinta on tärkeää ja harjoittelussa onkin syytä muistaa, että monipuolinen, koko kehoa tasapuolisesti kehittävä harjoittelu takaa parhaan lopputuloksen. Olli Céder Urheilufysioterapeutti Mehiläinen Pori 22 iikunta ja urheilu ovat elämäntapa LItse olen kilpaillut taitoluistelussa, ratsastuksessa ja viimeiset vuodet thainyrkkeilyssä. Lisäksi olen opiskellut valmennusta ja valmentanut seuratasolla. Kiinnostus liikuntaan ja kehontoimintaan sai minut hakeutumaan hierojan ammattiin. Urheiluhierojan työtä olen tehnyt nyt reilut neljä vuotta yrittäjänä. Mukaan SSAhan pääsin työharjoittelun kautta. Opiskeluun kuului työharjoittelu ja halusin päästä näkemään eri lajien urheilijoita, oppiakseni eri lajien aiheuttamia ongelmia kehossa. Työharjoittelun jälkeen olen jatkanut yhteistyötä SSAn kanssa ja alkava lukuvuosi on viides, kun olen toiminnassa mukana. Urheiluhieronnan tavoitteena on parantaa urheilusuoritusta. Hieronta nopeuttaa palautumista kuormittavasta rasituksesta, ennaltaehkäisee urheiluvammojen syntyä ja edistää vammojen parantumista. Monet urheiluvammat ovat suoranaisia lihasvammoja tai sitten ne pohjautuvat lihasten toiminnallisiin häiriöihin kuten liikkuvuusongelmiin tai ylirasitukseen. Hieronnan avulla voidaan todeta lihasjäykkyyksiä ja kiputiloja, jotka ovat oireita ylirasitustilasta. Hieronta poistaa lihasjännityksiä ja ylläpitää sidekudoksen liikkuvuutta - terveellä keholla on turvallista harjoitella ja kilpailla. Hieronta on parasta ajoittaa niin, ettei samana päivänä ole enää harjoitusta. Ennen hierontaa voi hyvin tehdä harjoituksen. Ensimmäistä hierontakertaa ei ole myöskään viisasta sijoittaa juuri ennen tärkeää kilpailua, vaan hieronnan jälkeen keholle on hyvä antaa muutama päivä aikaa palautua käsittelystä. OPPILAITOKSET PSYL - urheilulukio Länsi-Porin lukio Meri-Porin lukio Porin lyseon lukio Porin aikuislukio www. pori.fi/aikuislukio Björneborgs svenska samskola Porin seudun steinerkoulu Ulvilan lukio Sataedu Satakunnan ammatiopisto, Ulvila Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova SAMK DIAK, Pori Yliopistokeskus, Pori LAJIT/VALMENTAJAT Golf *) Jarkko Stenbacka Heitot Juha Lahtinen Hypyt, pikajuoksu ja moniottelu Juha Flinck Jalkapallo *) Jouni Joensuu Jääkiekko *) Jouni Myllymaa Jääpallo *) Jouko Visuri Kamppailulajit ja yksilölajit Jari Mäkelä Kestävyyslajit *) Mika Tyrkkö Pesäpallo *) Petri Kaijansinkko Ari Mansikkamäki Salibandy Antti-Jussi Härkönen Uinti Hannu Salomäki Voimaklinikka Juha Lahtinen *) Yhteistyössä lajin erikoisseuran kanssa 23 23

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA Sa m p o 7 URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Urheiluvalmennuksen kurssit 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

Huippu-urheilijana korkeakoulussa

Huippu-urheilijana korkeakoulussa Huippu-urheilijana korkeakoulussa SISÄLLYS Huippu-urheilijana korkeakoulussa 1. Esipuhe 5 2. Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma 6 2.1. Urheiluakatemiat 7 2.2. Valmennus 8 2.3. Opiskelu 8 2.4.

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 5/2003. Rauhallista Joulua! Uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta 2004 on tasan 140 vuotta Keski-Porin kirkon vihkimisestä.

Porin kaupungin henkilöstölehti 5/2003. Rauhallista Joulua! Uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta 2004 on tasan 140 vuotta Keski-Porin kirkon vihkimisestä. Porin kaupungin henkilöstölehti 5/2003 Rauhallista Joulua! Uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta 2004 on tasan 140 vuotta Keski-Porin kirkon vihkimisestä. 2 Tapahtuma Kalenteri 2003-2004 JOULUKUU 2003 La 20.-

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa...8

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Versio 1.1 päivitetty 08.09.2009 ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Alkusanat Taitolajien parissa työskentelevät ihmiset ovat jo pitkään etsineet ratkaisua, joka automaattisesti takaisi nousun lajin huipulle.

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY 2011

Lisätiedot

SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI JANNE KAINULAINEN Valmennus- ja testausoppi Valmentajaseminaarityö LBIA016 Kevät 2013 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Antti Mero

Lisätiedot

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille 7. Harjoittelu ja sitoutuminen 15 7.1 Harjoittelu 15 7.2 Sitoutuminen 15 7.3 Motivaatio 16 7.4 Läsnäolo harjoituksissa 16 Sisältö 1. Tervetuloa Tapiolan Voimistelijoihin!

Lisätiedot

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI 1/2015 HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI Sisältö Pääkirjoitus...3 Harjoittele ja liiku...4 Innostu ja innosta...6 Motivaatio syntyy tunteesta...7 Monipuolinen taitoharjoittelu edistää nuorten oppimista...8

Lisätiedot

huippuvalmennuksen opas

huippuvalmennuksen opas Huippuvalmennuksella kilpailukykyä huippuvalmennuksen opas Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen Annamari Henriksson Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Skills-valmennusverkoston rakenne ja johtaminen...

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Timo Manninen 1, Jari Lämsä 1, Asko Härkönen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Suomen Olympiakomitea Copyright 2012 KIHU Kaikki

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016

Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 Suomen Purjehdus ja Veneily ry JÄRJESTELMÄKUVAUS Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Toim. Kaisu Mononen 1, Outi Aarresola 1, 2, Pasi Sarkkinen 4, Jarkko Finni 3, Sami Kalaja 3, Asko Härkönen 4 ja Mikko Pirttimäki 2 TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Urheilijan polun valintavaiheen

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

Salama-Sanomat. Yleisurheilukoulut starttaavat 5.5. uudistuu. Yleisurheilu on. Try Out -päivät Myyrmäessä

Salama-Sanomat. Yleisurheilukoulut starttaavat 5.5. uudistuu. Yleisurheilu on. Try Out -päivät Myyrmäessä Salama-Sanomat HUHTIKUU 2014 julkaisija Vantaan Salamat ry - SUL:n jäsen Kuva: SUL Yleisurheilukoulut starttaavat 5.5. Vantaan Salamat tarjoaa ympärivuotista toimintaa yleisurheilun parissa kaiken ikäisille:

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin VALMENNUSKÄSIKIRJA Toimittanut Tiina Meklin SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 A. SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUTOIMINTA...4 SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUT... 5 TAITAJA 9... 6 TAITAJA... 8 WORLDSKILLS COMPETITION... 10 B.

Lisätiedot