Suuren Lääkärin seuraajana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suuren Lääkärin seuraajana"

Transkriptio

1

2

3 Suuren Lääkärin seuraajana Ellen G. White 1989 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 ii

7 Sisältö Information about this Book i Alkusanat ix Osa 1 Ihmistä auttamassa Luku 1 Meidän esikuvamme Veljellinen rakkaus Henkilökohtainen työ Luku 2 Ihmisten keskellä Hän kokoaa karitsat käsivarsillensa Viisi pientä ohraleipää ravitsee kansanjoukon Luku 3 Luonnossa ja Jumalan yhteydessä Luku 4 Uskon kosketus Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan Sinä voit minut puhdistaa Te löydätte levon Luku 5 Sielun parantaminen Tahdotko tulla terveeksi Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee Minä olen antanut teille vallan Luku 6 Pelastettu palvelemaan Sinua minä alati ylistän Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä Osa 2 Lääkärin työ Luku 7 Yhteistyössä Jumalan kanssa Terveyden lähde Jumalan lupauksia Luku 8 Lääkäri kasvattajana Terveysperiaatteiden opettamisen tarve Luonnonmukaiset parannuskeinot Itsekurin tarve Esimerkin voima Lääkäri ja raittiustyö Osa 3 Lääkäri sielunhoitajana ja parantajana Luku 9 Opetus-ja parannustyö iii

8 iv Suuren Lääkärin seuraajana Opetuslasten työ Terveysperiaatteiden opettaminen Hyödyllinen elämä Pienet tilaisuudet Omavaraista työtä toisten hyväksi Hienotunteisuus ja myötätunto Luku 10 Kiusattujen auttaminen Toivossa pelastetut Virheistä huomauttaminen Luku 11 Raittiuteen opettaminen Oma apu välttämätön Tahdonvoima Pettymyksiä ja vaaroja Luku 12 Työttömien ja kodittomien auttaminen Jumalan suunnitelma muinaista Israelia varten Ammattiopetus Anteliaisuus Liikeperiaatteet Kaupunkien slummit Esimerkiksi muille Toivoa ja rohkeutta Parhainta elämässä Luku 13 Puutteenalaiset Uskonystävät Lesket ja orvot Vanhukset Luonteen koetukseksi Luku 14 Työ rikkaiden hyväksi Osa 4 Sairaanhoito Luku 15 Potilaan huoneessa Auringonvalo, tuuletus ja lämpötila Sairaan ravinto Hoitajien velvollisuudet Vierailut sairaiden luona Sairaan hoito laitoksissa Luku 16 Rukous sairaiden puolesta Syntien tunnustaminen Luku 17 Hoitokeinojen käyttö

9 Sisältö v Järkeviä hoitokeinoja Ruokavalio Lepo Veden käyttö Liikunta Luku 18 Mielenterveyden hoito Mieli toisen valvonnassa Myötätunto Tahdonvoima Apu kaikissa koettelemuksissa Kiitollisuus Laula ylistystä Yritä auttaa muita Luku 19 Ulkona luonnossa Osa 5 Terveysperiaatteita Luku 20 Yleinen terveydenhoito Verenkierto Hengitys Tuuletus ja auringonvalo Puhtaus Luku 21 Raamatullisia terveydenhoitoperiaatteita Sairauksien ehkäiseminen Puhtaus Ruokavalio Ilo Luku 22 Vaatetus Muodin valta Sopimattoman vaatetuksen haitat Luku 23 Ruokavalio ja terveys Ruoan valinta Vaihtelua Ruoanvalmistus Säännölliset ateriat Vääriä ruokailutottumuksia Ruokavalion uudistaminen Luku 24 Liharuoka Miksi luopua liharuoasta Mitä liharuoan tilalle?

10 vi Suuren Lääkärin seuraajana Luku 25 Äärimmäisyyksien välttäminen Luku 26 Piristeet ja huumeet Mausteet Tee ja kahvi Tupakointi Päihdyttävät juomat Miedot alkoholijuomat Luku 27 Alkoholin väärinkäytön ongelma Turmiollista toimintaa Seurakunnan vastuu Anniskelu-ja myyntioikeudet Kieltolaki Osa 6 Koti Luku 28 Kodin tehtävä Elämän tarjoamat tilaisuudet Luku 29 Kodin perustajat Kärsien toinen toistanne rakkaudessa Epäitsekkään palveluksen onni Luku 30 Kodin sijainti ja sisustus Sisustuksen yksinkertaisuus Kaunis ympäristö Luku 31 Äiti Raittius ja itsehillintä Liikarasitus Iloisuus Vanhemmat lastensa ohjaajina Äidin tilaisuudet Luku 32 Lapsi Pikkulasten hoito Lapsen ruokavalio Sairaiden lasten hoito Elimistön toimintaan perehtyminen Luku 33 Kodin vaikutus Isän vastuu Luku 34 Oikean kasvatuksen merkitys Koulutus palvelukseen Laaja perusta Koulun tehtävä

11 Sisältö vii Opettamalla oppii itse Osa 7 Välttämätön teito Luku 35 Jumalan tunteminen Jumalan ilmeneminen luonnossa Luonto ei ole Jumala Maailman luominen Jumalan kaitselmus Jumalan olemus ilmaistuna Kristuksessa Opetuslapsille annettu ilmoitus Jumalan luonne ilmaistuna Kristuksessa Ristin kunnia Se oli Kristus Tieto, joka saa aikaan muutoksen Luku 36 Järkeisopin vaarat Panteistiset teoriat Jumalallisten salaisuuksien tutkiminen Luku 37 Väärä ja oikea kasvatus Epäuskoiset kirjailijat Historiallinen ja jumaluusopillinen tieto Klassiset kielet Mieltä kiihottava kiijallisuus Tarut ja sadut Kristuksen opetustyö Luku 38 Oikean tiedon merkitys Harkintaa vaativa tehtävä Perehtymisen arvoinen tiede Aikaa ei ole hukattavissa Itsekieltämyksen tarve Kristus todellisen tiedon alkulähde Luku 39 Jumalan sanasta saatava tieto Apua luonnon tutkimiseen Selkeitä ilmoituksia Jumalasta Osa 8 Työssä tarpeellista Luku 40 Apua jokapäiväiseen elämään Koettelemusten koulu Jumalan suunnitelmat ovat parhaat Opetus Mooseksen elämästä Tulevaisuudensuunnitelmat

12 viii Suuren Lääkärin seuraajana Palkka Jumala pitää huolen Luku 41 Ihmissuhteet Huomaavaisuus vastuussa olevia kohtaan Kärsivällisyys pahaa kohtaan Kohteliaisuus Itsekuri Kiitos ja rohkaisu Kärsivällisyys erehtyviä kohtaan Luku 42 Kasvu palvelutyössä Luonteenlujuus Henkinen kypsyys Palveluksen vaikutin Määrätietoisuus Luku 43 Syvällisempi kokemus Ilo Herrassa Vuorella Jumalan kanssa Rukouksen etuoikeus Jumalallinen neuvonantaja Antaumuksellinen luottamus

13 Alkusanat Maailma on sairas. Kaikkialla, missä ihmisiä asuu, on kärsimystä. Kaikkialla kaivataan lievitystä tuskiin. Luojan tarkoitus ei ole ollut, että ihmiskunta nääntyisi kärsimysten taakan alla, että sairaus lyhentäisi ihmisen elinvuosia. Mutta aivan liian usein niitä lakeja, jotka Jumala on luomisessa säätänyt ihmislasten onneksi, on räikeästi rikottu. Seurauksena on ollut kärsimystä, sairautta ja kuolemaa. On tärkeää tuntea ruumistamme hallitsevia lakeja ja saattaa elämämme sopusointuun niiden kanssa. On tärkeää ymmärtää niiden monien seikkojen merkitys, jotka tekevät elämämme onnelliseksi, kotimme miellyttäväksi, ihmissuhteet sopusointuisiksi. Kun sairaus iskee, on välttämätöntä ryhtyä toimiin, jotka luonnon parantavien voimien kanssa vahvistavat ruumista ja palauttavat terveyden. Vielä tärkeämpää on kuitenkin meidän suhteemme Luojaamme. Hän on antanut elämän ja säätänyt ne ehdot, joiden mukaan elämä voi olla onnellista. Hän on myös jatkuvasti kiinnostunut meidän hyvinvoinnistamme. Tämän teoksen syvällisesti elämää ymmärtävä kirjoittaja tarjoaa tämän kirjan sivuilla jokaiselle isälle ja äidille, jokaiselle miehelle ja naiselle tarpeellista tietoa elämästä ja sen laeista, terveydestä ja sen edellytyksistä, sairaudesta ja sen parannuskeinoista, mielenterveyden järkkymisestä ja sen parantamisesta. Vaikka teos on julkaistu englanniksi ensimmäisen kerran jo vuonna 1905, sen sanoma on edelleen tuore ja ajankohtainen siitä huolimatta, että kirjoittaja on sovelta- [8] nut joissakin kohdin sanottavansa oman aikansa Pohjois-Amerikan oloihin. Toivomme, että tämä kirja, joka on omistettu kaikille niille, jotka osallistuvat siunaukselliseen työhön ihmiskunnan hädän lieventämiseksi, auttaisi monia löytämään tien terveempään, tasapainoisempaan, onnellisempaan ja valoisampaan elämään. ix Julkaisijat

14 x Suuren Lääkärin seuraajana

15 Osa 1 Ihmistä auttamassa [9] Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta lohduttamaan kaikkia murheellisia. [10]

16 [11] [12] Luku 1 Meidän esikuvamme Meidän Herramme Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan täyttämään uupumatta ihmisen tarpeita. Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme voidakseen huolehtia ihmiskunnan jokaisesta tarpeesta. Matt. 8: 17. Hän tuli ottamaan pois sairauden ja kurjuuden ja synnin taakan. Hänen tehtävänään oli uudistaa ihmiset kokonaan. Hän tuli antamaan heille terveyttä ja rauhaa ja luonteen täydellisyyttä. Hänen apuaan etsivät ihmiset tulivat erilaisista oloista ja heillä oli erilaisia tarpeita, eikä yksikään heistä poistunut hänen luotaan saamatta apua. Hänestä virtasi parantavaa voimaa, ja ihmiset tervehtyivät ruumiiltaan, mieleltään ja sielultaan. Vapahtajan työ ei rajoittunut mihinkään tiettyyn aikaan tai paikkaan. Hänen säälinsä ei tuntenut mitään rajoja. Hänen parannusja opetustyönsä oli niin laajamittaista, ettei Palestiinassa ollut riittävän suurta rakennusta, johon hänen luokseen tungeksivat kansanjoukot olisivat mahtuneet. Hänen sairaalansa sijaitsi Galilean kukkuloiden vihreillä rinteillä, liikenteen valtaväylillä, merenrannalla, synagoogissa ja jokaisessa paikassa, jonne hänen luokseen voitiin tuoda sairaita. Jokaisessa kaupungissa ja jokaisessa kylässä, jonka läpi hän kulki, hän pani kätensä ahdistettujen päälle ja paransi heidät. Missä tahansa sydämet olivat valmiit ottamaan hänen sanomansa vastaan, siellä hän lohdutti ihmisiä vakuuttamalla heille heidän taivaallisen Isänsä rakkautta. Koko päivän hän palveli niitä, jotka tulivat hänen luokseen. Illalla hän omistautui niille, joiden oli aherrettava koko päivä ansaitakseen niukan elannon perheelleen. Jeesus kantoi suunnattoman raskaan vastuun ihmisten pelastuksesta. Hän tiesi, että jos ihmissuvun periaatteissa ja tavoitteissa ei tapahtuisi ratkaisevaa muutosta, kaikki olisi hukassa. Tämä oli hänen sielunsa taakka, eikä kukaan voinut täysin ymmärtää kuormaa, joka oli hänen harteillaan. Hän kulki yksin lapsuuden, nuoruuden ja miehuuden. Kuitenkin hänen läsnäolonsa toi mukanaan taivaan rauhan. Hän kohtasi päivittäin koettelemuksia ja kiusauksia; hän 12

17 Meidän esikuvamme 13 joutui päivittäin tekemisiin pahan kanssa ja näki voiman, jolla se piti otteessaan niitä, joita hän pyrki siunaamaan ja pelastamaan. Silti hän ei epäonnistunut eikä masentunut. Kaikissa asioissa hän piti tehtäväänsä tärkeämpänä kuin omia toivomuksiaan. Hän kirkasti elämänsä alistamalla kaikki siihen kuuluvat asiat Isänsä tahtoon. Kun hän oli nuori ja hänen äitinsä löytäessään hänet rabbiinien koulusta sanoi: Poikani, miksi meille näin teit?, hän vastasi: Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat? Luuk. 2:48,49. Hänen vastauksensa ilmaisi hänen elämänsä päävaikuttimen. Hänen elämänsä oli jatkuvaa itsensä uhraamista. Hänellä ei ollut kotia tässä maailmassa paitsi milloin ystävät huolehtivat hänestä, matkamiehestä. Hän tuli elämään meidän puolestamme köyhimmän ihmisen elämää ja vaeltamaan ja työskentelemään puutteellisten ja kärsivien keskellä. Tuntemattomana ja vailla kunniaa hän liikkui sen kansan keskellä, jonka hyväksi hän oli tehnyt paljon. Hän oli aina kärsivällinen ja iloinen, ja ahdistetut tervehtivät häntä elämän ja rauhan lähettiläänä. Hän näki miesten ja naisten, lasten ja nuorten tarpeet, ja kaikille hän esitti kutsun: Tulkaa minun tyköni. Työssään Jeesus käytti enemmän aikaa sairaiden parantamiseen kuin saarnaamiseen. Hänen ihmeensä vahvistivat hänen sanojensa totuuden, sen ettei hän tullut tuhoamaan vaan pelastamaan. Mihin [13] tahansa hän meni, sinne uutiset hänen armostaan kulkivat hänen edellään. Missä hän oli käynyt, siellä hänen myötätuntonsa kohteet iloitsivat terveydestä ja kokeilivat vasta saamiaan voimia. Ihmiset tungeksivat heidän ympärillään kuullakseen heidän huuliltaan teoista, jotka Herra oli tehnyt. Hänen äänensä oli ensimmäinen ääni, jonka monet olivat koskaan kuulleet, hänen nimensä ensimmäinen sana, jonka he olivat koskaan lausuneet, hänen kasvonsa ensimmäiset, joihin he olivat koskaan katsoneet. Miksi he eivät rakastaisi Jeesusta ja kaiuttaisi hänen ylistystään? Kulkiessaan kylien ja kaupunkien läpi hän oli kuin elävä virta, joka levitti elämää ja iloa. Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Matt. 4: 15, 16.

18 14 Suuren Lääkärin seuraajana [14] Vapahtaja käytti jokaista parannustekoa hyväkseen istuttaakseen jumalallisia periaatteita mieleen ja sieluun. Tämä oli hänen työnsä tarkoitus. Hän antoi maallisia siunauksia voidakseen taivuttaa ihmisten sydämen ottamaan vastaan hänen armonsa evankeliumin. Kristus olisi voinut saavuttaa korkeimman aseman Juudan kansan opettajien keskuudessa, mutta hän piti parempana viedä evankeliumia köyhille. Hän kulki paikasta toiseen, jotta ihmiset teillä ja kujilla kuulisivat totuuden sanat. Merenrannalla, vuorenrinteellä, kaupungin kaduilla ja synagoogassa hänen äänensä kuultiin selittävän kirjoituksia. Usein hän opetti temppelin uloimmalla esipihalla, niin että pakanat voisivat kuulla hänen sanansa. Kristuksen opetus poikkesi niin paljon kirjanoppineiden ja fariseusten raamatunselityksestä, että se herätti kansan huomion. Rabbiinit keskittyivät perimätietoon, ihmisten teorioihin ja arveluihin. Usein se, mitä ihmiset olivat opettaneet ja kirjoittaneet Raamatusta, asetettiin itse Raamatun sijaan. Kristuksen opetuksen aiheena oli Jumalan sana. Kysyjille hän vastasi yksinkertaisesti: Kirjoitettu on, Mitä Raamattu sanoo? ja Kuinkas luet? Aina tilaisuuden tullen, kun joko ystävä tai vihollinen herätti mielenkiinnon, hän esitti sanaa. Hän julisti evankeliumin sanomaa selvästi ja voimakkaasti. Hänen sanansa loivat valoa patriarkkojen ja profeettojen opetuksiin, ja Raamattu avautui ihmisille kuin uutena ilmoituksena. Koskaan ennen hänen kuulijansa eivät olleet nähneet Jumalan sanassa niin syvällistä merkitystä. Kristuksen veroista evankelistaa ei ole milloinkaan ollut. Hän oli taivaan majesteetti, mutta hän nöyrrytti itsensä ja otti meidän luontomme voidakseen kohdata ihmiset siellä, missä he olivat. Kaikille ihmisille, rikkaille ja köyhille, vapaille ja orjille, Kristus, liiton sanansaattaja, toi viestin pelastuksesta. Hänen maineensa suurena parantajana levisi koko Palestiinaan. Sairaat tulivat paikkoihin, joiden läpi hän aikoi kulkea, jotta he voisivat pyytää häneltä apua. Sinne tulivat monet, jotka halusivat kuulla hänen sanojaan ja tuntea hänen kätensä kosketuksen. Näin hän kulki kaupungista ja kylästä toiseen saarnaamassa evankeliumia ja parantamassa sairaita kunnian kuningas vaatimattomassa ihmishahmossa. Hän osallistui kansakunnan suuriin vuotuisiin juhliin, puhui ulkonaisiin seremonioihin uppoutuneelle kansanjoukolle taivaallisista asioista ja toi ikuisuuden ihmisten näköpiiriin. Kaikille hän toi aar-

19 Meidän esikuvamme 15 teita viisauden aarreaitasta. Hän puhui heille niin yksinkertaista kieltä, etteivät he voineet olla ymmärtämättä. Hänelle luonteenomaisella tavalla hän auttoi kaikkia surussa ja ahdistuksissa olevia. Hellän ja kohteliaan rakastavasti hän huolehti synninsairaasta sielusta parantaen ja antaen voimaa. Hän, opettajien ruhtinas, pyrki lähestymään ihmisiä heille tutuimpien asioiden kautta. Hän esitti totuuden tavalla, joka sai hänen kuulijansa elämänsä loppuun saakka yhdistämään sen rakkaimpiin muistoihinsa ja myöntätuntonsa kohteisiin. Hän opetti tavalla, joka sai heidät tuntemaan, miten täydellisesti hän ajatteli heidän etuaan ja onneaan. Hänen opetuksensa oli niin suoraa, hänen esimerkkinsä niin valaisevia, hänen sanansa niin myötätuntoisia ja rohkaise- via, [15] että hänen kuulijansa ihastuivat. Yksinkertaisuus ja vilpittömyys, joilla hän puhutteli puutteessa eläviä, pyhitti jokaisen sanan. Miten kiireistä elämää hän viettikään! Päivittäin saatettiin nähdä hänen astuvan puutteen ja murheen täyttämiin vaatimattomiin asuntoihin ja tuovan toivoa masentuneille ja rauhaa ahdistetuille. Ystävällisenä, hyväsydämisenä ja säälivänä hän kulki ympäri ja nosti maahan painettuja ja lohdutti murheellisia. Mihin tahansa hän meni, sinne hän vei siunauksen mukanaan. Samalla kun Jeesus huolehti köyhistä, hän etsi keinoja myös rikkaiden saavuttamiseksi. Hän hakeutui rikkaan ja sivistyneen fariseuksen, juutalaisen aatelismiehen ja roomalaisen hallitusmiehen seuraan. Hän otti vastaan heidän kutsunsa, osallistui heidän juhliinsa, perehtyi heidän harrastuksiinsa ja työhönsä löytääkseen tien heidän sydämeensä ja paljastaakseen heille katoamattomat rikkaudet. Kristus tuli tähän maailmaan osoittaakseen, että vastaanottamalla voimaa ylhäältä ihminen voi elää tahratonta elämää. Uupumattoman kärsivällisesti ja myötätuntoista apuaan antaen hän vastasi ihmisten tarpeisiin. Armon lempeällä kosketuksella hän karkotti sielusta rauhattomuuden ja epäilyn muuttaen vihamielisyyden rakkaudeksi ja epäuskon luottamukseksi. Hän saattoi sanoa kenelle halusi: Seuraa minua, ja puhuteltu nousi ja seurasi häntä. Maailman lumouksen voima murtui. Hänen äänensä kuuluessa ahneuden ja kunnianhimon henki pakeni sydämestä ja ihmiset nousivat vapautettuina seuraamaan Vapahtajaa.

20 16 Suuren Lääkärin seuraajana Veljellinen rakkaus [16] [17] Kristus ei tunnustanut mitään kansallisuuteen, arvoasemaan tai uskontunnustukseen perustuvaa eroa. Kirjanoppineet ja fariseukset halusivat tehdä taivaan lahjoista paikallisen ja kansallisen yksinoikeuden ja sulkea ulkopuolelle Jumalan perheen muut jäsenet maailmassa. Mutta Kristus tuli purkamaan jokaisen erottavan väliseinän. Hän tuli osoittamaan, että hänen armonsa ja rakkautensa lahja on kaikkien ulottuvilla kuten ilma, päivänvalo tai sadekuurot, jotka virkistävät maan. Elämällään Kristus perusti uskonnon, jossa ei ole kastijakoa ja jossa juutalaiset ja pakanat, vapaat ja orjat liittyvät yhteiseen veljeskuntaan tasa-arvoisina Jumalan edessä. Poliittiset kysymykset eivät vaikuttaneet hänen toimiinsa. Hän ei tehnyt eroa tuttujen ja tuntemattomien, ystävien ja vihollisten välillä. Elämän vettä janoava sielu herätti hänen sydämessään aina myötätuntoa. Hän ei sivuuttanut ainoatakaan ihmistä arvottomana, vaan pyrki vaikuttamaan parantavasti jokaiseen sieluun. Missä tahansa seurassa hän oli, hän esitti ajankohtaan ja tilanteeseen sopivan opetuksen. Jokainen laiminlyönti tai loukkaus, jonka ihmiset kohdistivat lähimmäisiinsä, teki hänet vain entistä tietoisemmaksi siitä, miten paljon he tarvitsivat hänen jumalallis-inhimillistä myötätuntoaan. Hän pyrki elähdyttämään toivolla kaikkein karkeimpia ja alhaisimpia vakuuttaen heille, että he voisivat tulla moitteettomiksi ja nuhteettomiksi sekä saavuttaa luonteen, joka osoittaisi heidän olevan Jumalan lapsia. Hän tapasi usein niitä, jotka olivat ajautuneet saatanan vallan alle ja joilla ei ollut voimaa vapautua tämän pauloista. Tällaiselle masentuneelle, sairaalle, kiusatulle ja langenneelle olennolle Jeesus lausui mitä lempeimpiä ja säälivimpiä sanoja, joita kaivattiin ja ymmärrettiin. Hän tapasi sellaisia, jotka kävivät lähitaistelua sielunvihollisen kanssa. Heitä hän rohkaisi pysymään lujina vakuuttaen, että he voittaisivat, sillä Jumalan enkelit olivat heidän puolellaan ja antaisivat heille voiton. Publikaanien pöydässä hän istui kunniavieraana ja myötätuntoa ja seurallista ystävällisyyttä osoittamalla ilmaisi tunnustavansa ihmiskunnan arvon, ja ihmiset ikävöivät tulla hänen luottamuksensa arvoisiksi. Hänen siunaavat, uutta elämää synnyttävät sanansa lanke-

21 Meidän esikuvamme 17 sivat heidän janoiseen sydämeensä. Heissä heräsi uusia virikkeitä, ja näille yhteiskunnan hylkiöille avautui mahdollisuus uuteen elämään. Vaikka Jeesus oli juutalainen, hän liikkui avoimesti samarialaisten parissa uhmaten kansansa farisealaisia tapoja. Heidän ennakkoluuloistaan välittämättä hän nautti tämän halveksitun kansan vieraanvaraisuudesta. Hän nukkui heidän kanssaan heidän kattonsa alla, söi heidän kanssaan heidän pöydässään, nautti ruokaa, jonka heidän kätensä olivat valmistaneet ja tarjoilleet, opetti heidän kaduillaan ja kohteli heitä äärimmäisen ystävällisesti ja kohteliaasti. Ja samalla kun hän veti heidän sydämensä puoleensa inhimillisen myötätunnon sitein, hänen jumalallinen armonsa toi heille pelastuksen, jonka juutalaiset torjuivat. Henkilökohtainen työ Kristus ei lyönyt laimin ainoatakaan tilaisuutta julistaa pelastuksen evankeliumia. Kuuntele hänen ihmeellisiä sanojaan tuolle yhdelle samarialaiselle naiselle. Hän oli istumassa Jaakobin kaivolla, kun nainen tuli nostamaan vettä. Naisen hämmästykseksi hän pyysi tältä palvelusta. Anna minulle juoda, hän sanoi. Hän halusi viileää juotavaa, ja lisäksi hän halusi löytää keinon, jonka avulla voisi antaa naiselle elämän vettä. Kuinka sinä, nainen sanoi, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Jeesus vastasi: Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: Anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Joh. 4: Miten suurta kiinnostusta Kristus osoittikaan tätä yhtä naista kohtaan! Miten vakavia ja kaunopuheisia hänen sanansa olivatkaan! Kun nainen kuuli ne, hän jätti vesiruuk- kunsa ja meni kaupunkiin [18] sanomaan ystävilleen: Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus? Me luemme, että monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen. Jakeet 29, 39. Ja kuka pystyy arvioimaan, miten paljon

22 18 Suuren Lääkärin seuraajana nämä sanat ovat vaikuttaneet sielujen pelastumiseen vuosina, jotka ovat kuluneet sen jälkeen? Missä tahansa sydämet ovat avoimet ottamaan vastaan totuuden, siellä Kristus on valmis opettamaan ihmisiä. Hän ilmaisee heille Isän ja palveluksen, joka on mieluista hänelle, joka tuntee sydämet. Tällaisille hän ei puhu vertauksin. Heille hän sanoo kuten naiselle kaivolla: Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi.

23 Luku 2 Ihmisten keskellä [19] Kalastajan kodissa Kapernaumissa Pietarin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he puhuivat hänestä Jeesukselle. Jeesus koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä, ja hän nousi ja palveli Vapahtajaa ja tämän opetuslapsia. Luuk. 4: 38; Mark. 1: 30; Matt. 8: 15. Uutiset levisivät nopeasti. Ihmetyö oli tehty sapattina, ja rabbiinien pelosta ihmiset eivät uskaltaneet tulla parannettaviksi ennen kuin aurinko oli laskenut. Silloin kaupungin asukkaat kiiruhtivat kodeista, puodeista ja toreilta kohti vaatimatonta asuntoa, jossa Jeesus majaili. Sairaita tuotiin paareilla, heitä tuli sauvoihin nojaten, tai ystävien taluttamina he horjuivat voimattomina Vapahtajan luokse. Tunti tunnin jälkeen heitä tuli ja meni, sillä kukaan ei tiennyt, olisiko Parantaja enää huomenna heidän keskuudessaan. Milloinkaan aikaisemmin ei Kapernaum ollut kokenut tällaista päivää. Ilma oli täynnä riemua ja voitonhuutoja. Jeesus ei lopettanut työtään ennen kuin viimeinenkin kärsijä oli saanut avun. Ilta oli jo pitkällä kun väkijoukko hajaantui ja hiljaisuus laskeutui Simonin kotiin. Pitkä, jännittävä päivä oli päättynyt, ja Jeesus asettui levolle. Mutta kun kaupunki vielä nukkui, Vapahtaja nousi, kun vielä oli pimeä, ja lähti ulos ja meni autioon paikkaan ; ja siellä hän rukoili. Mark. 1: 35. Varhain aamulla Pietari tovereineen tuli Jeesuksen luo sanoen, että Kapernaumin ihmiset jo etsivät häntä. Hämmästyneinä he kuulivat Kristuksen sanat: Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa [20] Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty. Luuk. 4: 43. Oli vaara, että Kapernaumissa vallitseva kiihtymys kääntäisi katseet pois hänen työnsä päätarkoituksesta. Jeesus ei halunnut kiinnittää itseensä huomiota vain ihmeiden tekijänä tai ruumiillisten sairauksien parantajana. Hän pyrki vetämään ihmisiä puoleensa heidän Vapahtajanaan. Ihmiset olivat halukkaita uskomaan, että hän oli tullut kuninkaana perustaakseen maallisen valtakunnan, mutta 19

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS RUOKKII 5000 MIESTÄ

JEESUS RUOKKII 5000 MIESTÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) JEESUS RUOKKII 5000 MIESTÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Gennesaretin järven rannalla, lähellä Beetsaidan kaupunkia, josta olivat

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS

KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jeesus siirtyi Galileasta Tyron ja Siidonin alueelle, joka

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, Jeesuksen kotikaupungissa, jossa Pietarilla

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ 30.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ LIITTEET RUKOUKSIA ERI TILAISUUKSISSA Sairaan puolesta Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA-

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen,

Hyvä sisärengaslainen, Hyvä sisärengaslainen, Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 4. luku, jossa puhutaan mm. elävästä vedestä ja todellisesta ruoasta. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita ym. osoitteeseen:

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Daniel leijonien luolassa

Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

JOHANNES KASTAA JEESUKSEN

JOHANNES KASTAA JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JOHANNES KASTAA JEESUKSEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Betaniassa, se on paikkakunta Pereassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYKARIN KAIVOLLA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYKARIN KAIVOLLA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYKARIN KAIVOLLA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sykar-nimisen kaupungin (entinen Sikem) kaivolla

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot