Suuren Lääkärin seuraajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suuren Lääkärin seuraajana"

Transkriptio

1

2

3 Suuren Lääkärin seuraajana Ellen G. White 1989 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 ii

7 Sisältö Information about this Book i Alkusanat ix Osa 1 Ihmistä auttamassa Luku 1 Meidän esikuvamme Veljellinen rakkaus Henkilökohtainen työ Luku 2 Ihmisten keskellä Hän kokoaa karitsat käsivarsillensa Viisi pientä ohraleipää ravitsee kansanjoukon Luku 3 Luonnossa ja Jumalan yhteydessä Luku 4 Uskon kosketus Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan Sinä voit minut puhdistaa Te löydätte levon Luku 5 Sielun parantaminen Tahdotko tulla terveeksi Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee Minä olen antanut teille vallan Luku 6 Pelastettu palvelemaan Sinua minä alati ylistän Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä Osa 2 Lääkärin työ Luku 7 Yhteistyössä Jumalan kanssa Terveyden lähde Jumalan lupauksia Luku 8 Lääkäri kasvattajana Terveysperiaatteiden opettamisen tarve Luonnonmukaiset parannuskeinot Itsekurin tarve Esimerkin voima Lääkäri ja raittiustyö Osa 3 Lääkäri sielunhoitajana ja parantajana Luku 9 Opetus-ja parannustyö iii

8 iv Suuren Lääkärin seuraajana Opetuslasten työ Terveysperiaatteiden opettaminen Hyödyllinen elämä Pienet tilaisuudet Omavaraista työtä toisten hyväksi Hienotunteisuus ja myötätunto Luku 10 Kiusattujen auttaminen Toivossa pelastetut Virheistä huomauttaminen Luku 11 Raittiuteen opettaminen Oma apu välttämätön Tahdonvoima Pettymyksiä ja vaaroja Luku 12 Työttömien ja kodittomien auttaminen Jumalan suunnitelma muinaista Israelia varten Ammattiopetus Anteliaisuus Liikeperiaatteet Kaupunkien slummit Esimerkiksi muille Toivoa ja rohkeutta Parhainta elämässä Luku 13 Puutteenalaiset Uskonystävät Lesket ja orvot Vanhukset Luonteen koetukseksi Luku 14 Työ rikkaiden hyväksi Osa 4 Sairaanhoito Luku 15 Potilaan huoneessa Auringonvalo, tuuletus ja lämpötila Sairaan ravinto Hoitajien velvollisuudet Vierailut sairaiden luona Sairaan hoito laitoksissa Luku 16 Rukous sairaiden puolesta Syntien tunnustaminen Luku 17 Hoitokeinojen käyttö

9 Sisältö v Järkeviä hoitokeinoja Ruokavalio Lepo Veden käyttö Liikunta Luku 18 Mielenterveyden hoito Mieli toisen valvonnassa Myötätunto Tahdonvoima Apu kaikissa koettelemuksissa Kiitollisuus Laula ylistystä Yritä auttaa muita Luku 19 Ulkona luonnossa Osa 5 Terveysperiaatteita Luku 20 Yleinen terveydenhoito Verenkierto Hengitys Tuuletus ja auringonvalo Puhtaus Luku 21 Raamatullisia terveydenhoitoperiaatteita Sairauksien ehkäiseminen Puhtaus Ruokavalio Ilo Luku 22 Vaatetus Muodin valta Sopimattoman vaatetuksen haitat Luku 23 Ruokavalio ja terveys Ruoan valinta Vaihtelua Ruoanvalmistus Säännölliset ateriat Vääriä ruokailutottumuksia Ruokavalion uudistaminen Luku 24 Liharuoka Miksi luopua liharuoasta Mitä liharuoan tilalle?

10 vi Suuren Lääkärin seuraajana Luku 25 Äärimmäisyyksien välttäminen Luku 26 Piristeet ja huumeet Mausteet Tee ja kahvi Tupakointi Päihdyttävät juomat Miedot alkoholijuomat Luku 27 Alkoholin väärinkäytön ongelma Turmiollista toimintaa Seurakunnan vastuu Anniskelu-ja myyntioikeudet Kieltolaki Osa 6 Koti Luku 28 Kodin tehtävä Elämän tarjoamat tilaisuudet Luku 29 Kodin perustajat Kärsien toinen toistanne rakkaudessa Epäitsekkään palveluksen onni Luku 30 Kodin sijainti ja sisustus Sisustuksen yksinkertaisuus Kaunis ympäristö Luku 31 Äiti Raittius ja itsehillintä Liikarasitus Iloisuus Vanhemmat lastensa ohjaajina Äidin tilaisuudet Luku 32 Lapsi Pikkulasten hoito Lapsen ruokavalio Sairaiden lasten hoito Elimistön toimintaan perehtyminen Luku 33 Kodin vaikutus Isän vastuu Luku 34 Oikean kasvatuksen merkitys Koulutus palvelukseen Laaja perusta Koulun tehtävä

11 Sisältö vii Opettamalla oppii itse Osa 7 Välttämätön teito Luku 35 Jumalan tunteminen Jumalan ilmeneminen luonnossa Luonto ei ole Jumala Maailman luominen Jumalan kaitselmus Jumalan olemus ilmaistuna Kristuksessa Opetuslapsille annettu ilmoitus Jumalan luonne ilmaistuna Kristuksessa Ristin kunnia Se oli Kristus Tieto, joka saa aikaan muutoksen Luku 36 Järkeisopin vaarat Panteistiset teoriat Jumalallisten salaisuuksien tutkiminen Luku 37 Väärä ja oikea kasvatus Epäuskoiset kirjailijat Historiallinen ja jumaluusopillinen tieto Klassiset kielet Mieltä kiihottava kiijallisuus Tarut ja sadut Kristuksen opetustyö Luku 38 Oikean tiedon merkitys Harkintaa vaativa tehtävä Perehtymisen arvoinen tiede Aikaa ei ole hukattavissa Itsekieltämyksen tarve Kristus todellisen tiedon alkulähde Luku 39 Jumalan sanasta saatava tieto Apua luonnon tutkimiseen Selkeitä ilmoituksia Jumalasta Osa 8 Työssä tarpeellista Luku 40 Apua jokapäiväiseen elämään Koettelemusten koulu Jumalan suunnitelmat ovat parhaat Opetus Mooseksen elämästä Tulevaisuudensuunnitelmat

12 viii Suuren Lääkärin seuraajana Palkka Jumala pitää huolen Luku 41 Ihmissuhteet Huomaavaisuus vastuussa olevia kohtaan Kärsivällisyys pahaa kohtaan Kohteliaisuus Itsekuri Kiitos ja rohkaisu Kärsivällisyys erehtyviä kohtaan Luku 42 Kasvu palvelutyössä Luonteenlujuus Henkinen kypsyys Palveluksen vaikutin Määrätietoisuus Luku 43 Syvällisempi kokemus Ilo Herrassa Vuorella Jumalan kanssa Rukouksen etuoikeus Jumalallinen neuvonantaja Antaumuksellinen luottamus

13 Alkusanat Maailma on sairas. Kaikkialla, missä ihmisiä asuu, on kärsimystä. Kaikkialla kaivataan lievitystä tuskiin. Luojan tarkoitus ei ole ollut, että ihmiskunta nääntyisi kärsimysten taakan alla, että sairaus lyhentäisi ihmisen elinvuosia. Mutta aivan liian usein niitä lakeja, jotka Jumala on luomisessa säätänyt ihmislasten onneksi, on räikeästi rikottu. Seurauksena on ollut kärsimystä, sairautta ja kuolemaa. On tärkeää tuntea ruumistamme hallitsevia lakeja ja saattaa elämämme sopusointuun niiden kanssa. On tärkeää ymmärtää niiden monien seikkojen merkitys, jotka tekevät elämämme onnelliseksi, kotimme miellyttäväksi, ihmissuhteet sopusointuisiksi. Kun sairaus iskee, on välttämätöntä ryhtyä toimiin, jotka luonnon parantavien voimien kanssa vahvistavat ruumista ja palauttavat terveyden. Vielä tärkeämpää on kuitenkin meidän suhteemme Luojaamme. Hän on antanut elämän ja säätänyt ne ehdot, joiden mukaan elämä voi olla onnellista. Hän on myös jatkuvasti kiinnostunut meidän hyvinvoinnistamme. Tämän teoksen syvällisesti elämää ymmärtävä kirjoittaja tarjoaa tämän kirjan sivuilla jokaiselle isälle ja äidille, jokaiselle miehelle ja naiselle tarpeellista tietoa elämästä ja sen laeista, terveydestä ja sen edellytyksistä, sairaudesta ja sen parannuskeinoista, mielenterveyden järkkymisestä ja sen parantamisesta. Vaikka teos on julkaistu englanniksi ensimmäisen kerran jo vuonna 1905, sen sanoma on edelleen tuore ja ajankohtainen siitä huolimatta, että kirjoittaja on sovelta- [8] nut joissakin kohdin sanottavansa oman aikansa Pohjois-Amerikan oloihin. Toivomme, että tämä kirja, joka on omistettu kaikille niille, jotka osallistuvat siunaukselliseen työhön ihmiskunnan hädän lieventämiseksi, auttaisi monia löytämään tien terveempään, tasapainoisempaan, onnellisempaan ja valoisampaan elämään. ix Julkaisijat

14 x Suuren Lääkärin seuraajana

15 Osa 1 Ihmistä auttamassa [9] Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta lohduttamaan kaikkia murheellisia. [10]

16 [11] [12] Luku 1 Meidän esikuvamme Meidän Herramme Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan täyttämään uupumatta ihmisen tarpeita. Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme voidakseen huolehtia ihmiskunnan jokaisesta tarpeesta. Matt. 8: 17. Hän tuli ottamaan pois sairauden ja kurjuuden ja synnin taakan. Hänen tehtävänään oli uudistaa ihmiset kokonaan. Hän tuli antamaan heille terveyttä ja rauhaa ja luonteen täydellisyyttä. Hänen apuaan etsivät ihmiset tulivat erilaisista oloista ja heillä oli erilaisia tarpeita, eikä yksikään heistä poistunut hänen luotaan saamatta apua. Hänestä virtasi parantavaa voimaa, ja ihmiset tervehtyivät ruumiiltaan, mieleltään ja sielultaan. Vapahtajan työ ei rajoittunut mihinkään tiettyyn aikaan tai paikkaan. Hänen säälinsä ei tuntenut mitään rajoja. Hänen parannusja opetustyönsä oli niin laajamittaista, ettei Palestiinassa ollut riittävän suurta rakennusta, johon hänen luokseen tungeksivat kansanjoukot olisivat mahtuneet. Hänen sairaalansa sijaitsi Galilean kukkuloiden vihreillä rinteillä, liikenteen valtaväylillä, merenrannalla, synagoogissa ja jokaisessa paikassa, jonne hänen luokseen voitiin tuoda sairaita. Jokaisessa kaupungissa ja jokaisessa kylässä, jonka läpi hän kulki, hän pani kätensä ahdistettujen päälle ja paransi heidät. Missä tahansa sydämet olivat valmiit ottamaan hänen sanomansa vastaan, siellä hän lohdutti ihmisiä vakuuttamalla heille heidän taivaallisen Isänsä rakkautta. Koko päivän hän palveli niitä, jotka tulivat hänen luokseen. Illalla hän omistautui niille, joiden oli aherrettava koko päivä ansaitakseen niukan elannon perheelleen. Jeesus kantoi suunnattoman raskaan vastuun ihmisten pelastuksesta. Hän tiesi, että jos ihmissuvun periaatteissa ja tavoitteissa ei tapahtuisi ratkaisevaa muutosta, kaikki olisi hukassa. Tämä oli hänen sielunsa taakka, eikä kukaan voinut täysin ymmärtää kuormaa, joka oli hänen harteillaan. Hän kulki yksin lapsuuden, nuoruuden ja miehuuden. Kuitenkin hänen läsnäolonsa toi mukanaan taivaan rauhan. Hän kohtasi päivittäin koettelemuksia ja kiusauksia; hän 12

17 Meidän esikuvamme 13 joutui päivittäin tekemisiin pahan kanssa ja näki voiman, jolla se piti otteessaan niitä, joita hän pyrki siunaamaan ja pelastamaan. Silti hän ei epäonnistunut eikä masentunut. Kaikissa asioissa hän piti tehtäväänsä tärkeämpänä kuin omia toivomuksiaan. Hän kirkasti elämänsä alistamalla kaikki siihen kuuluvat asiat Isänsä tahtoon. Kun hän oli nuori ja hänen äitinsä löytäessään hänet rabbiinien koulusta sanoi: Poikani, miksi meille näin teit?, hän vastasi: Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat? Luuk. 2:48,49. Hänen vastauksensa ilmaisi hänen elämänsä päävaikuttimen. Hänen elämänsä oli jatkuvaa itsensä uhraamista. Hänellä ei ollut kotia tässä maailmassa paitsi milloin ystävät huolehtivat hänestä, matkamiehestä. Hän tuli elämään meidän puolestamme köyhimmän ihmisen elämää ja vaeltamaan ja työskentelemään puutteellisten ja kärsivien keskellä. Tuntemattomana ja vailla kunniaa hän liikkui sen kansan keskellä, jonka hyväksi hän oli tehnyt paljon. Hän oli aina kärsivällinen ja iloinen, ja ahdistetut tervehtivät häntä elämän ja rauhan lähettiläänä. Hän näki miesten ja naisten, lasten ja nuorten tarpeet, ja kaikille hän esitti kutsun: Tulkaa minun tyköni. Työssään Jeesus käytti enemmän aikaa sairaiden parantamiseen kuin saarnaamiseen. Hänen ihmeensä vahvistivat hänen sanojensa totuuden, sen ettei hän tullut tuhoamaan vaan pelastamaan. Mihin [13] tahansa hän meni, sinne uutiset hänen armostaan kulkivat hänen edellään. Missä hän oli käynyt, siellä hänen myötätuntonsa kohteet iloitsivat terveydestä ja kokeilivat vasta saamiaan voimia. Ihmiset tungeksivat heidän ympärillään kuullakseen heidän huuliltaan teoista, jotka Herra oli tehnyt. Hänen äänensä oli ensimmäinen ääni, jonka monet olivat koskaan kuulleet, hänen nimensä ensimmäinen sana, jonka he olivat koskaan lausuneet, hänen kasvonsa ensimmäiset, joihin he olivat koskaan katsoneet. Miksi he eivät rakastaisi Jeesusta ja kaiuttaisi hänen ylistystään? Kulkiessaan kylien ja kaupunkien läpi hän oli kuin elävä virta, joka levitti elämää ja iloa. Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Matt. 4: 15, 16.

18 14 Suuren Lääkärin seuraajana [14] Vapahtaja käytti jokaista parannustekoa hyväkseen istuttaakseen jumalallisia periaatteita mieleen ja sieluun. Tämä oli hänen työnsä tarkoitus. Hän antoi maallisia siunauksia voidakseen taivuttaa ihmisten sydämen ottamaan vastaan hänen armonsa evankeliumin. Kristus olisi voinut saavuttaa korkeimman aseman Juudan kansan opettajien keskuudessa, mutta hän piti parempana viedä evankeliumia köyhille. Hän kulki paikasta toiseen, jotta ihmiset teillä ja kujilla kuulisivat totuuden sanat. Merenrannalla, vuorenrinteellä, kaupungin kaduilla ja synagoogassa hänen äänensä kuultiin selittävän kirjoituksia. Usein hän opetti temppelin uloimmalla esipihalla, niin että pakanat voisivat kuulla hänen sanansa. Kristuksen opetus poikkesi niin paljon kirjanoppineiden ja fariseusten raamatunselityksestä, että se herätti kansan huomion. Rabbiinit keskittyivät perimätietoon, ihmisten teorioihin ja arveluihin. Usein se, mitä ihmiset olivat opettaneet ja kirjoittaneet Raamatusta, asetettiin itse Raamatun sijaan. Kristuksen opetuksen aiheena oli Jumalan sana. Kysyjille hän vastasi yksinkertaisesti: Kirjoitettu on, Mitä Raamattu sanoo? ja Kuinkas luet? Aina tilaisuuden tullen, kun joko ystävä tai vihollinen herätti mielenkiinnon, hän esitti sanaa. Hän julisti evankeliumin sanomaa selvästi ja voimakkaasti. Hänen sanansa loivat valoa patriarkkojen ja profeettojen opetuksiin, ja Raamattu avautui ihmisille kuin uutena ilmoituksena. Koskaan ennen hänen kuulijansa eivät olleet nähneet Jumalan sanassa niin syvällistä merkitystä. Kristuksen veroista evankelistaa ei ole milloinkaan ollut. Hän oli taivaan majesteetti, mutta hän nöyrrytti itsensä ja otti meidän luontomme voidakseen kohdata ihmiset siellä, missä he olivat. Kaikille ihmisille, rikkaille ja köyhille, vapaille ja orjille, Kristus, liiton sanansaattaja, toi viestin pelastuksesta. Hänen maineensa suurena parantajana levisi koko Palestiinaan. Sairaat tulivat paikkoihin, joiden läpi hän aikoi kulkea, jotta he voisivat pyytää häneltä apua. Sinne tulivat monet, jotka halusivat kuulla hänen sanojaan ja tuntea hänen kätensä kosketuksen. Näin hän kulki kaupungista ja kylästä toiseen saarnaamassa evankeliumia ja parantamassa sairaita kunnian kuningas vaatimattomassa ihmishahmossa. Hän osallistui kansakunnan suuriin vuotuisiin juhliin, puhui ulkonaisiin seremonioihin uppoutuneelle kansanjoukolle taivaallisista asioista ja toi ikuisuuden ihmisten näköpiiriin. Kaikille hän toi aar-

19 Meidän esikuvamme 15 teita viisauden aarreaitasta. Hän puhui heille niin yksinkertaista kieltä, etteivät he voineet olla ymmärtämättä. Hänelle luonteenomaisella tavalla hän auttoi kaikkia surussa ja ahdistuksissa olevia. Hellän ja kohteliaan rakastavasti hän huolehti synninsairaasta sielusta parantaen ja antaen voimaa. Hän, opettajien ruhtinas, pyrki lähestymään ihmisiä heille tutuimpien asioiden kautta. Hän esitti totuuden tavalla, joka sai hänen kuulijansa elämänsä loppuun saakka yhdistämään sen rakkaimpiin muistoihinsa ja myöntätuntonsa kohteisiin. Hän opetti tavalla, joka sai heidät tuntemaan, miten täydellisesti hän ajatteli heidän etuaan ja onneaan. Hänen opetuksensa oli niin suoraa, hänen esimerkkinsä niin valaisevia, hänen sanansa niin myötätuntoisia ja rohkaise- via, [15] että hänen kuulijansa ihastuivat. Yksinkertaisuus ja vilpittömyys, joilla hän puhutteli puutteessa eläviä, pyhitti jokaisen sanan. Miten kiireistä elämää hän viettikään! Päivittäin saatettiin nähdä hänen astuvan puutteen ja murheen täyttämiin vaatimattomiin asuntoihin ja tuovan toivoa masentuneille ja rauhaa ahdistetuille. Ystävällisenä, hyväsydämisenä ja säälivänä hän kulki ympäri ja nosti maahan painettuja ja lohdutti murheellisia. Mihin tahansa hän meni, sinne hän vei siunauksen mukanaan. Samalla kun Jeesus huolehti köyhistä, hän etsi keinoja myös rikkaiden saavuttamiseksi. Hän hakeutui rikkaan ja sivistyneen fariseuksen, juutalaisen aatelismiehen ja roomalaisen hallitusmiehen seuraan. Hän otti vastaan heidän kutsunsa, osallistui heidän juhliinsa, perehtyi heidän harrastuksiinsa ja työhönsä löytääkseen tien heidän sydämeensä ja paljastaakseen heille katoamattomat rikkaudet. Kristus tuli tähän maailmaan osoittaakseen, että vastaanottamalla voimaa ylhäältä ihminen voi elää tahratonta elämää. Uupumattoman kärsivällisesti ja myötätuntoista apuaan antaen hän vastasi ihmisten tarpeisiin. Armon lempeällä kosketuksella hän karkotti sielusta rauhattomuuden ja epäilyn muuttaen vihamielisyyden rakkaudeksi ja epäuskon luottamukseksi. Hän saattoi sanoa kenelle halusi: Seuraa minua, ja puhuteltu nousi ja seurasi häntä. Maailman lumouksen voima murtui. Hänen äänensä kuuluessa ahneuden ja kunnianhimon henki pakeni sydämestä ja ihmiset nousivat vapautettuina seuraamaan Vapahtajaa.

20 16 Suuren Lääkärin seuraajana Veljellinen rakkaus [16] [17] Kristus ei tunnustanut mitään kansallisuuteen, arvoasemaan tai uskontunnustukseen perustuvaa eroa. Kirjanoppineet ja fariseukset halusivat tehdä taivaan lahjoista paikallisen ja kansallisen yksinoikeuden ja sulkea ulkopuolelle Jumalan perheen muut jäsenet maailmassa. Mutta Kristus tuli purkamaan jokaisen erottavan väliseinän. Hän tuli osoittamaan, että hänen armonsa ja rakkautensa lahja on kaikkien ulottuvilla kuten ilma, päivänvalo tai sadekuurot, jotka virkistävät maan. Elämällään Kristus perusti uskonnon, jossa ei ole kastijakoa ja jossa juutalaiset ja pakanat, vapaat ja orjat liittyvät yhteiseen veljeskuntaan tasa-arvoisina Jumalan edessä. Poliittiset kysymykset eivät vaikuttaneet hänen toimiinsa. Hän ei tehnyt eroa tuttujen ja tuntemattomien, ystävien ja vihollisten välillä. Elämän vettä janoava sielu herätti hänen sydämessään aina myötätuntoa. Hän ei sivuuttanut ainoatakaan ihmistä arvottomana, vaan pyrki vaikuttamaan parantavasti jokaiseen sieluun. Missä tahansa seurassa hän oli, hän esitti ajankohtaan ja tilanteeseen sopivan opetuksen. Jokainen laiminlyönti tai loukkaus, jonka ihmiset kohdistivat lähimmäisiinsä, teki hänet vain entistä tietoisemmaksi siitä, miten paljon he tarvitsivat hänen jumalallis-inhimillistä myötätuntoaan. Hän pyrki elähdyttämään toivolla kaikkein karkeimpia ja alhaisimpia vakuuttaen heille, että he voisivat tulla moitteettomiksi ja nuhteettomiksi sekä saavuttaa luonteen, joka osoittaisi heidän olevan Jumalan lapsia. Hän tapasi usein niitä, jotka olivat ajautuneet saatanan vallan alle ja joilla ei ollut voimaa vapautua tämän pauloista. Tällaiselle masentuneelle, sairaalle, kiusatulle ja langenneelle olennolle Jeesus lausui mitä lempeimpiä ja säälivimpiä sanoja, joita kaivattiin ja ymmärrettiin. Hän tapasi sellaisia, jotka kävivät lähitaistelua sielunvihollisen kanssa. Heitä hän rohkaisi pysymään lujina vakuuttaen, että he voittaisivat, sillä Jumalan enkelit olivat heidän puolellaan ja antaisivat heille voiton. Publikaanien pöydässä hän istui kunniavieraana ja myötätuntoa ja seurallista ystävällisyyttä osoittamalla ilmaisi tunnustavansa ihmiskunnan arvon, ja ihmiset ikävöivät tulla hänen luottamuksensa arvoisiksi. Hänen siunaavat, uutta elämää synnyttävät sanansa lanke-

21 Meidän esikuvamme 17 sivat heidän janoiseen sydämeensä. Heissä heräsi uusia virikkeitä, ja näille yhteiskunnan hylkiöille avautui mahdollisuus uuteen elämään. Vaikka Jeesus oli juutalainen, hän liikkui avoimesti samarialaisten parissa uhmaten kansansa farisealaisia tapoja. Heidän ennakkoluuloistaan välittämättä hän nautti tämän halveksitun kansan vieraanvaraisuudesta. Hän nukkui heidän kanssaan heidän kattonsa alla, söi heidän kanssaan heidän pöydässään, nautti ruokaa, jonka heidän kätensä olivat valmistaneet ja tarjoilleet, opetti heidän kaduillaan ja kohteli heitä äärimmäisen ystävällisesti ja kohteliaasti. Ja samalla kun hän veti heidän sydämensä puoleensa inhimillisen myötätunnon sitein, hänen jumalallinen armonsa toi heille pelastuksen, jonka juutalaiset torjuivat. Henkilökohtainen työ Kristus ei lyönyt laimin ainoatakaan tilaisuutta julistaa pelastuksen evankeliumia. Kuuntele hänen ihmeellisiä sanojaan tuolle yhdelle samarialaiselle naiselle. Hän oli istumassa Jaakobin kaivolla, kun nainen tuli nostamaan vettä. Naisen hämmästykseksi hän pyysi tältä palvelusta. Anna minulle juoda, hän sanoi. Hän halusi viileää juotavaa, ja lisäksi hän halusi löytää keinon, jonka avulla voisi antaa naiselle elämän vettä. Kuinka sinä, nainen sanoi, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Jeesus vastasi: Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: Anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Joh. 4: Miten suurta kiinnostusta Kristus osoittikaan tätä yhtä naista kohtaan! Miten vakavia ja kaunopuheisia hänen sanansa olivatkaan! Kun nainen kuuli ne, hän jätti vesiruuk- kunsa ja meni kaupunkiin [18] sanomaan ystävilleen: Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus? Me luemme, että monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen. Jakeet 29, 39. Ja kuka pystyy arvioimaan, miten paljon

22 18 Suuren Lääkärin seuraajana nämä sanat ovat vaikuttaneet sielujen pelastumiseen vuosina, jotka ovat kuluneet sen jälkeen? Missä tahansa sydämet ovat avoimet ottamaan vastaan totuuden, siellä Kristus on valmis opettamaan ihmisiä. Hän ilmaisee heille Isän ja palveluksen, joka on mieluista hänelle, joka tuntee sydämet. Tällaisille hän ei puhu vertauksin. Heille hän sanoo kuten naiselle kaivolla: Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi.

23 Luku 2 Ihmisten keskellä [19] Kalastajan kodissa Kapernaumissa Pietarin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he puhuivat hänestä Jeesukselle. Jeesus koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä, ja hän nousi ja palveli Vapahtajaa ja tämän opetuslapsia. Luuk. 4: 38; Mark. 1: 30; Matt. 8: 15. Uutiset levisivät nopeasti. Ihmetyö oli tehty sapattina, ja rabbiinien pelosta ihmiset eivät uskaltaneet tulla parannettaviksi ennen kuin aurinko oli laskenut. Silloin kaupungin asukkaat kiiruhtivat kodeista, puodeista ja toreilta kohti vaatimatonta asuntoa, jossa Jeesus majaili. Sairaita tuotiin paareilla, heitä tuli sauvoihin nojaten, tai ystävien taluttamina he horjuivat voimattomina Vapahtajan luokse. Tunti tunnin jälkeen heitä tuli ja meni, sillä kukaan ei tiennyt, olisiko Parantaja enää huomenna heidän keskuudessaan. Milloinkaan aikaisemmin ei Kapernaum ollut kokenut tällaista päivää. Ilma oli täynnä riemua ja voitonhuutoja. Jeesus ei lopettanut työtään ennen kuin viimeinenkin kärsijä oli saanut avun. Ilta oli jo pitkällä kun väkijoukko hajaantui ja hiljaisuus laskeutui Simonin kotiin. Pitkä, jännittävä päivä oli päättynyt, ja Jeesus asettui levolle. Mutta kun kaupunki vielä nukkui, Vapahtaja nousi, kun vielä oli pimeä, ja lähti ulos ja meni autioon paikkaan ; ja siellä hän rukoili. Mark. 1: 35. Varhain aamulla Pietari tovereineen tuli Jeesuksen luo sanoen, että Kapernaumin ihmiset jo etsivät häntä. Hämmästyneinä he kuulivat Kristuksen sanat: Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa [20] Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty. Luuk. 4: 43. Oli vaara, että Kapernaumissa vallitseva kiihtymys kääntäisi katseet pois hänen työnsä päätarkoituksesta. Jeesus ei halunnut kiinnittää itseensä huomiota vain ihmeiden tekijänä tai ruumiillisten sairauksien parantajana. Hän pyrki vetämään ihmisiä puoleensa heidän Vapahtajanaan. Ihmiset olivat halukkaita uskomaan, että hän oli tullut kuninkaana perustaakseen maallisen valtakunnan, mutta 19

VUORISAARNA. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

VUORISAARNA. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. VUORISAARNA Ellen G. White 1987 Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Lisätiedot

Alfa Ja Omega Vol.4. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

Alfa Ja Omega Vol.4. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Alfa Ja Omega Vol.4 Ellen G. White 1985 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

Alfa Ja Omega Vol.6. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Alfa Ja Omega Vol.6. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Alfa Ja Omega Vol.6 Ellen G. White 1986 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Ajankohtainen tjö Ellen G. White 1993 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Alfa Ja Omega Vol.1. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Alfa Ja Omega Vol.1. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Alfa Ja Omega Vol.1 Ellen G. White 1984 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

Alfa Ja Omega Vol.2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Alfa Ja Omega Vol.2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Alfa Ja Omega Vol.2 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Lisätiedot

Turvassa kriisin keskellä

Turvassa kriisin keskellä Turvassa kriisin keskellä Ellen G. White 2007 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Lisätiedot

Alfa Ja Omega Vol.3. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Alfa Ja Omega Vol.3. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Alfa Ja Omega Vol.3 Ellen G. White 1985 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

Toivoa ja toipumista kodeissa

Toivoa ja toipumista kodeissa Toivoa ja toipumista kodeissa Kansainvälisen adventtikirkon naistyön jaoston tuottama materiaali pienryhmäkokoontumisille. Kahdeksan aihetta rohkaisuksi ja rakennukseksi. 1 Sisältö Johdanto - Toivoa ja

Lisätiedot

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN Johannes Kastaja ja hänen julistuksensa 1:1-8 Jeesus kastetaan 1:9-11 Saatana kiusaa Jeesusta 1:12-13 Jeesuksen ensimmäinen saarna 1:14-15 Ensimmäiset Opetuslapset 1:16-20

Lisätiedot

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Ellen G.White KODIN ihanteita Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Sisällys Alkusanat 9 IHANNEKOTI Kodin ilmapiiri 13 Kodinhoidon oikea perusta 18 Eeden-mallikoti

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 8: The Philadelphia Church Age CAB-08 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK.

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK. 5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ Vankilaevankelista Reijo Klinu Loikkanen sanoo olevansa kahdesti armahdettu. Istuessaan murhasta elinkautista tuomiotaan vankilassa

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Pirkko Jalovaara: Päältä terve, sisältä kipeä!

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Pirkko Jalovaara: Päältä terve, sisältä kipeä! Rakkauden ja toivon sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Kiinalainen pastori, veli Taivaallinen kehottaa: Huuda ääneen Jumalan

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008 2 Luterilainen 1/2008 MARTTI LUTHER Lupaus Daavidille (jatkuu) Hän (Mooses) on siis nähnyt, että seuraavaksi on sijaan tuleva paljon loistavampi pappeus kuin Leevin, joka siunaa sekä Aabrahamia että leeviläisiä,

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset

Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeudenhaltijoiden perusoppikirja Osa B Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeudenhaltijoiden perusoppikirja Osa B Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

Arkissa matkasi Nooan lisäksi kaikkia maan eläimiä, niin että lajien elämä jatkuisi vedenpaisumuksen jälkeenkin.

Arkissa matkasi Nooan lisäksi kaikkia maan eläimiä, niin että lajien elämä jatkuisi vedenpaisumuksen jälkeenkin. Päivän saarna 16.1. 2009 Teksti 1. Mooseksen kirja 9:12-16 Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata." - - - minä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot