TAVOITE TOIMENPIDE KUNNAN TOIMENPITEET VASTUUTAHO ARVIOINTI AIKATAULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAVOITE TOIMENPIDE KUNNAN TOIMENPITEET VASTUUTAHO ARVIOINTI AIKATAULU"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA OSALLISUUS TAVOITE TOIMENPIDE KUNNAN TOIMENPITEET VASTUUTAHO ARVIOINTI AIKATAULU 1. Vanhusneuvostot tunnetaan Tiedottaminen, näkyminen erilaisissa tapahtumissa Paikallislehdistö (esim. lähettää kokouspöytäkirjan lehdistölle luettavaksi) Pöytäkirjat nähtäville Blogit yms. lehdessä/ilmoitustaululla Jalkautuminen kunnan eri sektoreille, eri asiantuntijoiden kutsuminen kokouksiin Jäsenet ikäihmisiä edustavista yhteisöistä esim. vuoroperiaatteella Jäseniä eri hallintokunnista ja Eksoten edustaja lähipalveluista Vuoden ikäihmisen valinta kunnittain vanhusten viikolla Tiedottaminen, näkyminen erilaisissa tapahtumissa Pöytäkirjat nähtäville Jalkautuminen kunnan eri sektoreille, eri asiantuntijoiden kutsuminen kokouksiin Jäsenet ikäihmisiä edustavista yhteisöistä Eksoten edustaja lähipalveluista kutsutaan luottamushenkilöitä ja virkamiehiä tarvittaessa kokouksiin Vuoden ikäihmisen valinta kunnittain, vanhustenviikonjuhla n järjestäminen vanhusten viikolla Mummolatapahtuman järjestäminen toimintakertomus laitetaan tiedoksi Vanhusneuvosto yhteistyössä kunnan ja eri toimijoiden kanssa, kuntien hallitukset Tiedotteiden lukumäärä Uutiset lehdessä ym. Kokousten lkm Kysely eri kohderyhmille (järjestöjen kautta) Jatkuvaa valtuustokausittain

2 kunnanhallitukseen 2. Vanhusneuvosto toimii asiantuntijana Kunnissa on toimintasääntö vanhusneuvostojen osalta, joka tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään VN:lta pyydetään lausuntoja ennaltaehkäisevästi VN:lle annetaan riittävästi aikaa tutustua esityksiin Vanhusneuvostot nostavat säännöllisesti ikäihmisiin liittyviä asioita keskusteluun ja tekevät niistä aloitteita Tekee aloitteita ikäihmisiin liittyvissä asioissa ja toimivat mukana kehittämishankkeissa Kunnissa on toimintasääntö vanhusneuvostojen osalta, joka tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään VN:lta pyydetään lausuntoja ennaltaehkäisevästi VN:lle annetaan riittävästi aikaa tutustua esityksiin Vanhusneuvostot nostavat säännöllisesti ikäihmisiin liittyviä asioita keskusteluun ja tekevät niistä aloitteita Tekee aloitteita ikäihmisiin liittyvissä asioissa ja toimivat mukana kehittämishankkeissa Vanhusneuvosto, kunnat Onko olemassa on/ei milloin päivitetty? Lausuntojen ja aloitteiden lukumäärä Vanhusneuvostojen toimintakertomus toiminnasta

3 3. Vanhusneuvostot toimivat alueellisesti yhteistyössä 4. Ikääntyneet osallistuvat palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 5. Iäkkäät ihmiset osallistuvat oman palvelu- hoito ja kuntoutussuunni telmansa laadintaan. Palvelu- ja hoitotapahtumis sa kohdataan iäkäs ihminen vuorovaikutteisesti. Vanhusneuvostot kokoontuvat alueellisesti 2 kertaa vuodessa Ikääntyneet ovat osallisina kehittämishankkeissa ja palveluiden uudistamissuunnittelussa, myös sähköisen asioinnin osalta Kohderyhmän jäseniä oikolukemaan esitteitä onko esitteet ymmärrettäviä ja tarpeeksi isolla tekstillä Ikääntyneillä on mahdollisuus osallistua omien palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon ja saada suunnitelma kirjallisesti Ikääntyneen omaisella on ikääntyneen niin halutessa mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon Huolehditaan, että puhutaan aina ensisijaisesti ikääntyneelle, ei ohi muulle henkilölle Vanhusneuvostot kokoontuvat alueellisesti 1-2 kertaa vuodessa Ikääntyneet ovat osallisina kehittämishankkeiss a ja palveluiden uudistamissuunnitte lussa, myös sähköisen asioinnin osalta Kohderyhmän jäseniä oikolukemaan esitteitä onko esitteet ymmärrettäviä ja tarpeeksi isolla tekstillä Ikääntyneillä on mahdollisuus osallistua omien palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon ja saada suunnitelma kirjallisesti Ikääntyneen omaisella on ikääntyneen niin halutessa mahdollisuus osallistua Jokainen vanhusneuvosto vuorollaan kutsuu koolle ja hoitaa järjestelyt Eksote, palveluntuottajat, vertaisohjaajat, kehittämishankke et, kehittäjäasiakkaat, vanhusneuvostot Vastuuhoitaja/ suunnitelman laatija Eksote Palveluntuottajat Kokoontumiskerrat Kehittäjäasiakkaiden lkm, RAI-arviointi ja siihen liittyvät mittarit Asiakaspalaute Hankkeittain 2 kertaa vuodessa tai toimintakyvyn muuttuessa useamminkin

4 palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon Huolehditaan, että puhutaan aina ensisijaisesti ikääntyneelle, ei ohi muulle henkilölle 6. Omaisten ja läheisten roolin vahvistaminen ja osallistaminen 7. Suunnataan etsivää työtä riskiryhmien tunnistamiseen ja löytämiseen Tiivis yhteistyö omaisten kanssa Omaiset aktiivisia toimijoita Hyvinvointia tukeva kotikäynti 75-vuotiaille ja ryhmäterveystarkastukset riskiryhmille Omaishoitajien hyvinvointikartoitukset ja muu tuki Yhteistyö kyläyhdistysten ja seurakuntien kanssa ikäihmisten osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistamiseksi TERVE JA TOIMINTAKYKYINEN IKÄÄNTYMINEN Tiivis yhteistyö omaisten kanssa Omaiset aktiivisia toimijoita puolesta asiointia terveydenhuollossa tehdään tunnetuksi Hyvinvointia tukeva kotikäynti 75- vuotiaille ja ryhmäterveystarkas tukset riskiryhmille Omaishoitajien hyvinvointikartoituk set ja muu tuki Yhteistyö kyläyhdistysten ja seurakuntien kanssa ikäihmisten osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistamiseksi Eksote, Etelä- Karjalan omaiset ja läheiset ry, seurakunnat, kyläyhdistykset vanhusneuvostot Puolesta asiointien määrä Jatkuvaa

5 TAVOITE TOIMENPIDE KUNNAN TOIMENPITEET 1. Ikääntyneet Vertaisohjaajien verkoston Vertaisohjaajien toimivat vahvistaminen verkoston aktiivisesti Hyvis- sivustolla ikäihmisille vahvistaminen hyvinvointinsa suunnattua omahoidon Hyvis- sivustolla edistäjinä materiaalia ikäihmisille Palveluista on tietoa tarjolla: suunnattua palveluopas saatavilla omahoidon hyvinvointiasemilta, jaetaan materiaalia myös hyvinvointia tukevien Palveluista on tietoa kotikäyntien yhteydessä tarjolla: palveluopas saatavilla hyvinvointiasemilta, jaetaan myös hyvinvointia tukevien kotikäyntien 2. Ikääntyneellä väestöllä on mahdollisuus harrastaa ja osallistua Tarjolla on erilaisia tapahtumia hyvinvointiin ja terveyteen liittyen Tarjolla on toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Tarjolla on eri-ikäisiä yhdistäviä tapahtumia ja talkoita ja muuta toimintaa yhteydessä Tarjolla on erilaisia tapahtumia hyvinvointiin ja terveyteen liittyen Tarjolla on toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Tarjolla on eriikäisiä yhdistäviä tapahtumia ja talkoita ja muuta toimintaa Kirjastosta voi lainata VASTUUTAHO ARVIOINTI AIKATAULU Eksote, kunnat, järjestöt Kunta, Eksote, kolmassektori Tapahtumien, toimijoiden ja osallistujien määrä, Hyvis-laskuri, Palveluneuvontatilastot Tapahtumien, toimijoiden ja osallistujien lukumäärät

6 3. Ystäviä kaikille/ Yksinäisyys ei ole hyvä ystävä 4. Liikunnalla hyvinvointia ja terveyttä 5. Hyvä ravitsemus ja suun terveys ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ vanhanmallisen Kyläluuta toiminnan herättäminen kunnissa Kunnissa löytyy räätälöityjä toimintamalleja yksinäisyyden ehkäisemiseksi SPR ystävätoiminta seniorikahvilat, toimintatuvat Kaikissa kunnissa on tarjolla ohjattua ikääntyneille suunnattua liikuntatoimintaa Liikunnan mahdollistaminen kodeissa Vuoden ikäliikkujan valinta Tarjolla riittävästi tietoa oikeanlaisesta ravitsemuksesta (riittävä energian ja vitamiinien/hivenaineiden saannin turvaaminen) liikuntavälineitä vanhanmallisen Kyläluuta toiminnan herättäminen kunnissa Kunnissa löytyy räätälöityjä toimintamalleja yksinäisyyden ehkäisemiseksi SPR ystävätoiminta seniorikahvilat, toimintatuvat kunnassa on tarjolla ohjattua ikääntyneille suunnattua liikuntatoimintaa Liikunnan mahdollistaminen kodeissa Vuoden ikäliikkujan valinta Tarjolla riittävästi tietoa oikeanlaisesta ravitsemuksesta (riittävä energian ja vitamiinien/hivenai neiden saannin turvaaminen) SPR, seurakunnat, järjestöt, vanhusneuvosto Liikunta ja sivistys, Voimaa Vanhuuteen toimijat, Eksote Eksote, Martat, Sydänpiiri, muut järjestöt Tapahtumien, toimijoiden ja osallistujien lukumäärät Tapahtumien määrä osallistujien määrä Tapahtumien määrä osallistujien määrä

7 TAVOITE TOIMENPIDE KUNNAN TOIMENPITEET 1. Kunnat ja Esitykset ja hankkeet Tarvittaessa Eksote sekä tietoliikenneyhteyksien hankkeita alueen muut parantamiseksi toimijat yhdessä Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tukevat toimenpiteitä, joilla lisätään toimivien, laadukkaiden sekä nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta maakunnassa VASTUUTAHO ARVIOINTI AIKATAULU Kunnat, Eksote, yritykset

8 2. Ikäihmiset osallisina omassa elinympäristössään Ikääntyneitä mukaan elinympäristön suunnitteluun Suunnitellaan erilaisia toimintoja eri kohderyhmille Saattajien mahdollisuus osallistua halvemmalla tapahtumiin Suunnitellaan julkisia liikenneyhteyksiä ikääntyneiden liikkumista ajatellen Kimppakyytijärjestelmä Jaetaan tietoa, kutsutaan aktiivisesti koolle, kyselyitä toiveiden julki tuomiseksi Kutsutaksit, palveluliikenne yhteistyönä/asiointiapuna ATK-koulutuksen ja -tuen järjestäminen ikäihmisille Ikääntyneet henkilöt osallistuvat toimipaikkojen suunnitteluun ja toimivuuden arviointiin (esim. liikuntapaikkojen esteettömyys yms.) Vanhusneuvostot arvioivat kunnan ikäystävällisyyttä Ikääntyneitä mukaan elinympäristön suunnitteluun Suunnitellaan erilaisia toimintoja eri kohderyhmille Saattajien mahdollisuus osallistua halvemmalla tapahtumiin Kimppakyytijärjest elmä Jaetaan tietoa, kutsutaan aktiivisesti koolle, kyselyitä toiveiden julki tuomiseksi Kutsutaksit, palveluliikenne yhteistyönä/asiointi apuna ATK-koulutuksen ja -tuen järjestäminen ikäihmisille Ikääntyneet henkilöt osallistuvat toimipaikkojen suunnitteluun ja toimivuuden arviointiin (esim. liikuntapaikkojen esteettömyys yms.) Vanhusneuvostot Tekninen toimi, kansalaisraati, vertaisohjaajat, SRK, järjestöt, kyläkaverit, piristäjäpalvelu, kirjastot, vierailut eri kohteisiin, saattoapu, kehittämishankke et, koulu- ja oppilaitosyhteisty ö, vanhusneuvostot Kyselyt eri tahoille, tapahtumien ja toimijoiden lukumäärät, osallistujat Vanhusneuvostojen edustajien määrät työryhmissä. lausuntojen ja esitysten määrä Vanhusneuvostot/ Ikäystävällinen kunta: Yhteenveto arvioinnista ja kehittämisehdotuksista käsitellään oman kunnan vanhusneuvostossa. Ehdotukset viedään oman kunnan/kaupungin päätöksentekoon. Lisäksi tulokset käsitellään vanhusneuvostojen yhteisessä kokouksessa keväisin Valtuustokausittain

9 arvioivat kunnan ikäystävällisyyttä 3. Fyysinen turvallisuus Tietoa asunnon muutostöistä on saatavilla helposti Erilaiset asumisen tukimuodot Esteettömyyden huomioiminen (hissit, luiskat, ovien avautuminen, hiekottaminen jne.) Hälytysjärjestelmät Myönteinen asenne naapuriapuun Tietoa asunnon muutostöistä on saatavilla helposti Erilaiset asumisen tukimuodot Esteettömyyden huomioiminen (hissit, luiskat, ovien avautuminen, hiekottaminen jne.) Hälytysjärjestelmät Myönteinen asenne naapuriapuun Vanhustyön keskusliitto, kunnat, Eksote, IsoApu, omaiset, 3-sektori, tekninen toimi, yhteyskeskus Kyselyt tutustumiskäynnit (suunnittelu-/ muutosvaiheessa)

10 4. Henkinen turvallisuus 5. Ikäihmisten tukeminen muutoksiin varautumisessa 6. Ikäihminen pystyy asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään Yksinäisyyden ehkäisy (SPR ystäväpalvelu, kummitoiminta, tukihenkilötoiminta, kouluvaarit/-mummot, ikäkahvilat) Muistiongelmaisten huomioiminen Neuvonta ja ohjaus esim. ennaltaehkäisevästi varautuminen muutoksiin (esim. jätevesisäädökset ja esim. korjausavustusten haku) Tarjolla erilaisia tukimuotoja esim. hälytysjärjestelmät ja muut teknologiaratkaisut, esim. ateriaautomaattipalvelu Yksinäisyyden ehkäisy (Seurakunnan ystäväpalvelu, kummitoiminta, tukihenkilötoiminta, kouluvaarit/- mummot, ikäkahvilat) Muistiongelmaisten huomioiminen Neuvonta ja ohjaus esim. ennaltaehkäisevästi varautuminen muutoksiin (esim. korjausavustusten haku) Tarjolla erilaisia tukimuotoja esim. hälytysjärjestelmät ja muut teknologiaratkaisut, esim. ateriaautomaattipalvelu Pyritään tarjoamaan mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen Viranomaiset, hyvinvointiasema t, järjestöjen yhteistoiminta, vapaaehtoistoimij at, koulut, oppilaitokset Kunnat, kaupungit, Eksote Eksote, yksityiset palveluntuottajat Kolmassektori Eri tahojen kävijä- /käyttäjämäärät Käyttöönotetut palvelut/lkm Toimiva huusholli vierailut/lkm Viriketoiminta

11 7. Asuntojen ja asuinympäristöje n suunnittelussa huomioidaan tapaturmien ennaltaehkäisy 8. Ekologisuus huomioidaan asumisessa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Otetaan käyttöön toimintatapa korjaustarpeen arvioimiseksi, hissiavustusohjaus, seniorasumisen suunnittelu Materiaalit ympäristöystävällisiä Monikäyttöiset materiaalit, kompostointi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Otetaan käyttöön toimintatapa korjaustarpeen arvioimiseksi, hissiavustusohjaus, seniorasumisen suunnittelu Tekninen toimi Korjausavustusneuvonta PALVELURAKENNE JA OSAAMINEN TAVOITE TOIMENPIDE KUNNAN TOIMENPITEET 1. Erilaisia palveluita tarjolla, Lähipalveluiden palvelujärjestelmän kuvaaminen turvaaminen (selvitys mitä on saatavilla missäkin) Hoivayrityksiä hyödynnetään ikääntyneiden palveluissa Erilaisia palveluita tarjolla, palvelujärjestelmän kuvaaminen (kotihoito, viriketoiminta, palveluasuminen, tehostettupalveluas uminen, kutsutaksit) Hoivayrityksiä hyödynnetään ikääntyneiden palveluissa VASTUUTAHO ARVIOINTI AIKATAULU Eksote, kunnat, palveluntuottaja, kolmassektori Asiakaspalaute

12 2. Palvelurakenne on kotihoitopainotteinen, kotona asuu yli 93 % yli 75 vuotiaista 3. SoTepalveluihin pääsy kohtuullisessa jonotusajassa 4. Palveluohjausta Kotiin saatavat palvelut ovat monipuolisia ja saatavissa ympärivuorokauden Kotihoito on toimintakykyä tukevaa Mallu-auton palvelut Hyvinvointiasemien kehittäminen yhteydensaantia palvelujärjestelmään kehitetään Palvelurakenne muuttuu tarpeiden mukaisesti Eri vaihtoehtoja palveluohjaukseen; erilaiset Kotiin saatavat palvelut ovat monipuolisia ja saatavissa ympärivuorokauden Kotihoito on toimintakykyä tukevaa Mallu-auton palvelut Hyvinvointiasemien kehittäminen yhteydensaantia palvelujärjestelmää n kehitetään Palvelurakenne muuttuu tarpeiden mukaisesti SOte-n lähipalveluiden säilyminen Eri vaihtoehtoja palveluohjaukseen; Eksote, kunnat Raportit Eksote Eksote Asiakaspalaute Raportit Jonotiedot Raportit (minkä verran missäkin palveluissa käyttäjiä, Jatkuvaa arviointia jatkuvaa

13 saatavilla matalan kynnyksen palvelupisteissä 5. Palvelut todellisen tarpeen mukaan 6. Ympärivuorokautisessa pitkäaikaisessa hoidossa oleville pyritään takaamaan kodinomainen ympäristö 7. Päällekkäisten palveluiden palvelukeskukset ja hyvinvointiasemat Puhelin, hyvinvointiaseman palveluohjaajat, internet, yleisötapahtumat Yhden pisteen ja numeron palveluohjaus Mahdollisuus saada myös terveysneuvontaa Hoidon- ja palvelutarpeen arviointia säännöllisesti ja palvelujen muutokset arviointien perusteella Yksiköissä on pääasiassa yhden tai kahden hengen huoneita Asiakkaalla mahdollisuus kalustaa oma huoneensa Yhteisissä tiloissa toimintakykyä tukevaa toimintaa Toimitaan yhteistyössä eri toimijoiden ja kunnan eri erilaiset palvelukeskukset ja hyvinvointiasemat Puhelin, hyvinvointiaseman palveluohjaajat, internet, yleisötapahtumat Yhden pisteen ja numeron palveluohjaus Mahdollisuus saada myös terveysneuvontaa Hoidon- ja palvelutarpeen arviointia säännöllisesti ja palvelujen muutokset arviointien perusteella Yksiköissä on pääasiassa yhden tai kahden hengen huoneita Asiakkaalla mahdollisuus kalustaa oma huoneensa Yhteisissä tiloissa toimintakykyä tukevaa toimintaa Toimitaan yhteistyössä eri Eksote, yksityiset palveluntuottajat Eksote, palveluntuottajat 3. sektori Eksote, eri toimijat mihin ohjautuneet) Raportit Asiakaspalautteet/- kysely Prosessimittarit Jatkuvaa Jatkuva vuosittain

14 ehkäisy ja katkeamaton tiedon kulku 8. Osaava henkilöstö 9. Ikääntyneellä mahdollisuus asua valitsemassaan paikassa 10. Palvelusetelin käyttö laajentuu eri palveluissa, 11. Hyödynnetään teknologiaa hoidossa toimijoiden kanssa Henkilöstörakenne vastaa asiakkaiden palvelutarvetta ammatillisesta osaamisen ylläpito Perehdytyksessä huomioidaan laaja-alaisesti tarvittavaa osaamista Kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen henkilöstörakenteessa Tarjolle erilaisia asumisvaihtoehtoja tarpeen mukaan Palvelusetelillä tarjotaan vaihtoehtoja toimijoiden ja kunnan eri toimijoiden kanssa Henkilöstörakenne vastaa asiakkaiden palvelutarvetta ammatillisesta osaamisen ylläpito Perehdytyksessä huomioidaan laajaalaisesti tarvittavaa osaamista Kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen henkilöstörakentees sa Tarjolle erilaisia asumisvaihtoehtoja tarpeen mukaan Palvelusetelillä tarjotaan vaihtoehtoja Eksote, palveluntuottajat Eksote, kunnat, palveluntuottajat Seurantaraportit kaksi kertaa vuodessa Erilaiset asumisvaihtoehdot Palvelusetelin käyttäjät GPS paikannus GPS paikannus Eksote, Määrät Turvapuhelimet Turvapuhelimet kunnat Kyselyt, haastattelut Videoyhteydet Videoyhteydet palveluntuottajat Käyttökokemukset Yhteyksien hyödyntäminen asiakkaiden ja omaisten kanssa yhteydensaannissa Yhteyksien hyödyntäminen asiakkaiden ja omaisten kanssa yhteydensaannissa 12. Ikääntyneitä Ikääntyneet osallistuvat Ikääntyneet Eksote, Liikuntaryhmät, kuntouttavan

15 aktivoidaan oman toimintakyvyn ylläpitämiseen 13. Omaishoidettavi en ja hoitajien toimintakyvyn tukeminen mahdollisuuksiensa mukaan toimintaan Kuntouttava kotihoidon malli Liikuntaryhmät Omaishoidettavien kuntouttava vuorohoito Omaishoitajien terveystarkastukset Omaishoitajien liikuntaryhmät Etelä-Karjalan omaiset ja läheiset ry toiminta kunnissa osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan toimintaan Kuntouttava kotihoidon malli Liikuntaryhmät Omaishoidettavien kuntouttava vuorohoito Omaishoitajien terveystarkastukset Omaishoitajien liikuntaryhmät Etelä-Karjalan omaiset ja läheiset ry toiminta kunnat, palveluntuottajat, 3.sektorin tuottajat Eksote, Etelä- Karjalan omaiset ja läheiset ry, kunnat, srk hoitotyön toteutuminen Rai, toimintakykymittarit

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 1 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

2.4.2015. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

2.4.2015. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto Imatran kaupungin kotihoidon ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuoltolakiin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Vanhuspoliittinen ohjelma

Vanhuspoliittinen ohjelma Vanhuspoliittinen ohjelma vuosille 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2012 Kansikuva: Heli Pukki, Hopeiset kellot (2012) JOHDANTO... 3 1. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN...

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot