Miksi ote kirpoaa? Vanhusten toivon ja epätoivon kokemuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi ote kirpoaa? Vanhusten toivon ja epätoivon kokemuksia"

Transkriptio

1 Miksi ote kirpoaa? Vanhusten toivon ja epätoivon kokemuksia Seinäjoki Virpi Pyykkö TtT Helpoint 1

2 Tarkastelun lähtökohtana on väitöskirjatyöni: "If Only I Could" ~ "There is Always a Loophole". Hope and Hopelessness Experienced by the Severely Depressive and Non-depressive Elderly ("Jos vain pystyisin" ~ "Aina on olemassa takaportti". Toivo ja toivottomuus vakavasti depressiivisten ja ei-depressiivisten vanhusten kokemana.) Ann.Univ.Turkuensis D 577 ISBN

3 Tutkimuksen taustaa lyhyesti Tutkimukseen osallistuneet potilaat (ryhmä 1) olivat yli 65-vuotiaita miehiä ja naisia (n=22), jotka olivat sairaalahoidossa vakavan masennuksen vuoksi. Toisen ryhmän muodostivat samanikäiset ei-depressiiviset vanhukset (n=21), jotka toimivat eläkeläisryhmissä. Tiedot koottiin haastattelemalla. Haastattelu perustui Clinical Assessment Tool - haastattelurunkoon, jonka ovat kehittäneet Farran, Salloway ja Clark (1990) ja Farran, Wilken ja Popovich (1992). Haastattelu tuotti 553 sivua tekstiä, joka analysoitiin käyttämällä ATLAS/tiohjelmistoa, joka on Grounded teoriaan perustuva kvalitatiivisen aineiston analyysiohjelma. Depressiivisten potilaiden sairauskertomuksia käytettiin täydentävänä lähteenä. Käsiteanalyysi toivosta ja toivottomuudesta perustui englanninkielisiin sanakirjoihin (n=103) ja ne analysoitiin ATLAS/ti -ohjelmalla 3

4 Päivä kerrallaan Tärkeimmiksi toivoa edistäviksi tekijöiksi nousivat ihmissuhteet, terveys ja turvallisuutta miten selviytyä jokapäiväisessä elämässä. Asiakaslähtöisyyden korostaminen dokumenteissa - tukeeko nykyinen hoitojärjestelmä em. asioita? Vanhukset arvostavat autonomian, itsemääräämisoikeuden ja turvallisuudentunteen korkealle (esim. koithoidon järjestelyt). Erityisesti läheisten menetys koettiin vahvasti toivoa vähentävänä tekijänä. Vanhuus merkitsi vapautta muihin liittyvistä velvollisuuksista Nyt, kun vihdoinkin oli mahdollisuus nauttia, ei pystykään saamaan mitään aikaiseksi. Selkein ero elämänkulun aikana tutkittavien ryhmien välillä oli depressiivisillä potilailla traumaattisten kokemusten runsaus lapsuudessa ja nuoruudessa. Jatkuva pelottavien ajatusten mielessä pyöriminen oli miltei käsin kosketeltavaa ja niihin liittyi myös itsemurhariski. Sekä valveillaolo että nukkumaanmeno pelottivat. Tavoitteena oli selviytyä päivä kerrallaan. Elämänkokemukset voimavarana/taakkana Aikaisemmat selviytymiskokemukset rakentavat toivoa myös vanhuudessa Toisaalta negatiivinen karttuma voi johtaa otteen kirpoamiseen Sisäiset voimavarat odotus ulkopuolelta tulevasta avusta Hoitohenkilöstön kiire Vanhukset eivät ota asioitaan puheeksi, koska lääkäreillä ja hoitajilla ei kuitenkaan ole aikaa kuunnella - Ovatko vanhukset osattomia omaan hoitoonsa? Omaan ja läheisten elämään liittyvät huolet, terveydentilan vaihtelut ja menetykset Lisäävät huolestumista ja turvattomuutta ja koettelevat toivoa 4

5 Itsetuhoisuuden kierre Itsemurha-ajatusten torjuminen on vaikeaa ja ajatukset valtaavat mielen niin, että jo pelkkä yritys olla ajattelematta johtaa siihen, että ajatuksiaan ei pysty enää itse hallitsemaan. Tunne hallitsemattomuudesta johtaa pelon lisääntymiseen, turvattomuuteen ja itsetuhokierteeseen. Elämän merkityksellisyys tulee kyseenalaiseksi; vain toinen toistaan seuraavat yksitoikkoiset päivät, jotka täyttyvät samalla tyhjyydellä aamusta iltaan ja illasta aamuun. Oma olemassaolo nähdään rasitteena läheisille ja itsemurha on eräs ratkaisu, jota perustellaan mm. sillä, että se vapauttaa muut "tällaisesta huolten aiheuttajasta". Julkinen puhe vanhusten asemasta ja hoidon kustannuksista! 5

6 Toivon palautumiseen voidaan vaikuttaa Ajatusprosessin määrätietoinen kääntäminen toivoa synnyttäviin ja ylläpitäviin asioihin on ensimmäinen lähtökohta tilanteen muuttamiseksi. > Tätä edistetään kartoittamalla toivoa ja toivottomuutta synnyttävät ja ylläpitävät tekijät vanhuksen elämässä, hankkimalla tietoa ja aktivoimalla tarvittava tukiverkosto muutoksen aikaansaamiseksi. > Näin voidaan vaikuttaa kyvyttömyyteen, joka liittyy ihmissuhteisiin, terveydentilaan ja selviytymiseen päivittäisen elämän monista haasteista. 6

7 Mahdollisuudet Mahdollisuuksien ja rajoitusten kartoittaminen, ilon ja surun aiheet sekä turvallisuutta ja turvattomuutta synnyttävät tekijät ovat keskeisiä toivon ja toivottomuuden vaihtelussa. Voimavarat löytyvät mahdollisuuksien kautta Mahdollisuudet energisoivat ja kohdistavat ajatuksia eteenpäin. 7

8 Iso ihmissuhdeverkosto ilo, mutta myös haaste Tuon aikakauden ihmisille (Tutkimukseen osallistuneet olivat syntyneet välisenä aikana) on ollut kunnia-asia selvitä itse arjestaan - tekijäsukupolvi. > Selviytyminen on omissa käsissä. Elämän merkitys on luotu työn ja arjen sekä niihin liittyvien ihmissuhteiden kautta. On iso muutos, kun tämä kuvio hajoaa tai muuttuu elämän loppupuolella. > Tähän tuo oman lisänsä mm. puolison kuolema, joka johtaa usein asunnonvaihtoon ja perinnönjakoon, jotka ovat monesti raskaita asioita vanhuksille. Vanhat ihmiset haluavat myös rauhaa. Tähän liittyvät läheisesti myös itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa mm. palveluihin ja niiden laatuun ja ajoitukseen. Esim. ryhmäasuminen ja palvelutalot, huonesijoitukset ym. Vanhukselle on merkityksellistä, että hän selviää käytännön asioista, että hänen ihmissuhteensa ovat kunnossa ja että hänen terveytensä on hyvä. Se on ehkä kaikkein tärkein näistä, sillä jos terveys pettää, muut asiat menettävät merkitystä tai muuttuvat taakaksi. Ihmissuhdeverkosto on vanhalle ihmiselle yhtä tärkeä kuin muillekin. Kun vanhalla ihmiselle on pitkä historia, hänellä on myös ihmissuhteita monessa polvessa. Lasten ja lastenlasten ohella saattaa olla lastenlastenlapsiakin. He tuovat elämään rikkautta, mutta samalla huolikertymä kasautuu. Omien huolten ohella mieltä vaivaavat erilaiset ongelmat läheisten elämässä. Vanhat ihmiset elävät eri sukupolvien huolia. Voi sanoa, että iso ihmissuhdeverkosto on vanhalle ihmiselle myös iso haaste. Se saattaa muodostua jopa kuormaksi. 8

9 80-vuotias 55-vuotias 30 vuotias 5-10-vuotias + puoliso + sisarukset perheineen + puolison sisarukset perheineen + viranomaiset, hoitohenkilökunta ym. Lapsi (5) Lapsenlapsi (11) Naapurit (3) Ystävät (5) Lapsenlapsen lapsi (22) 46 läheistä 9

10 Parisuhde takkuaa ja rivit harvenevat ympärillä Eräs seikka, josta usein vaietaan, ovat parisuhdeongelmat. Ehkä kuvitellaan, että kun pariskunta on hioutunut yhdessä vuosikymmeniä, särmätkin ovat hioutuneet. Kuitenkin vanhusten parisuhteissa on monenlaista fyysistä ja henkistä väkivaltaa. On tyypillistä, että perheen sisäiset asiat pidetään neljän seinän sisällä. Edes lapsille ei niistä voi puhua. Vanhan ihmisen elämään kuuluu menetysten ketju. Puoliso kuolee, joku joutuu saattamaan hautaan lapsensakin, ehkä lapsenlapsensakin ja samanikäisten ystävien ja sukulaisten verkko harvenee > turvaverkkoon tulee aukkoja. Jos vanhuksen elämässä ongelmat kasautuvat, ote arkipäivästä saattaa kirvota. Masennus saa otetta ja päihteisiin turvautuminen on nopea apu. Ihmissuhteet harvenevat tai muuttuvat lähinnä viranomaisasiointiin liittyviksi ja vuorovaikutus muiden kanssa tyrehtyy. Elämä menettää merkityksensä ja tulevaisuus synkkenee. Vakava masennus on aina laitoshoidon indikaatio. Se on monelle hengenvaarallinen tila, johon liittyy itsetuhoisuutta. Moni kokee olevansa taakkana ympäristölleen, eikä löydä siihen muuta ratkaisua kuin itsemurhan, kun on asioita vatvonut mielessään tarpeeksi. 10

11 Vanhusten omat ratkaisut käyttöön On tärkeää, että niin vähissä kuin resurssit ovatkin, hoitohenkilöstö varaa aikaa keskustella vanhusten kanssa. Jostain muusta voi tinkiä, mutta tästä ei pidä eikä voi tinkiä. Ei pidä tuudittautua siihen, että hiljainen ja syrjään vetäytyvä vanhus on helppo ja vähähoitoinen potilas. Vanhus aistii helposti, että kenelläkään ei ole aikaa hänelle, eikä siksi tuo tarpeitaan esiin. Hoidossa painotetaan perushoitoa, ravitsemusta, kuntoilua, liikuntaa, mikä onkin tärkeää, mutta henkistä hyvinvointia ei saa sivuuttaa. Tekisi mieleni sanoa, että jos vanhukselle ei järjestetä kunnollista mahdollisuutta keskustella asioistaan, se on hoitovirhe. Vanhusten elämänkokemusta ei myöskään käytetä riittävästi hyväksi. Heiltä ei juuri kysytä, miten he ovat aikaisemmin elämänsä varrella ratkaisseet asioita, vaan tilalle tuodaan muiden hyväksi havaitsemia, mutta vanhuksen kenties vierastamia ratkaisuja. Yhteiskunnan on syytä katsoa peiliin siinä, millaisessa byrokratiassa se ihmistä pyörittää. Tarpeellista tietoa vaihtoehdoista ei tuoda ihmisen luo, vaan hänen on osattava ja jaksettava etsiä sitä byrokratiaviidakossa, luukulta luukulle tai surfata netissä, vaikka ei osaisikaan.kaikilla ei ole edes lapsenlapsia tai palveluohjaajia, jotka auttavat vanhusta. Myös monikulttuurisuus tuo omat haasteensa. Byrokratia nakertaa vanhan ihmisen kuvaa itsestään selviytyjänä, vaikka hän on selvinnyt elämästään läpi vuosikymmenten. Perusluottamus omaan selviytymiseen lisää vanhan ihmisen toivoa. 11

12 Hoito- ja palvelusuunnitelma Keskeistä on, että suunnitelman laadinnasta vastaava työntekijä huolehtii siitä, että asiakkaalla on jatkuvasti mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa tarpeen arviointiin ja palvelujensa suunnitteluun. ikääntynyt ihminen on tasa-arvoinen toimija palvelujensa toteuttamisessa ja suunnitelmansa tarkistamisessa sekä arvioinnissa. asiakasta koskevat asiat pyritään käsittelemään ja ratkaisemaan häntä kuullen, yhteisymmärryksessä ja hänen etunsa mukaisesti. 12

13 Yksilöllisyyden huomioiminen Hoitokäytännöissä tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan vanhusten yksilölliset toivomukset. Ne ovat usein hyvinkin pieniä asioita ulkopuolisen henkilön mielestä, mutta saattavat olla vanhukselle oleellisen tärkeitä ja vaikuttaa hänen turvallisuuden tunteeseensa ja käsitykseensä mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämäänsä. Julkisen ja yksityisen sektorin palvelut ja vanhusten maksukyky miten palvelumarkkina muuttuu? 13

14 14

15 Merkkejä otteen kirpoamisesta Huomiota tulisi kiinnittää, kun henkilö on kokenut menetyksiä ja kriisejä kertoo itsemurha-aikeista ja halusta lähteä pois esim. puolison kuoleman jälkeen ajattelee tai puhuu kuolemasta aikaisempaa enemmän on menettänyt mielenkiintonsa, ruokahalunsa tai nukkuu huonosti käyttää liikaa alkoholia ja lääkkeitä antaa pois arvokkaita esineitä ja valmistelee yllättäen asioita kuolemaa varten (esim. testamentti ja hautajaiset) vetäytyy sosiaalisista suhteista ottaa turhia riskejä elämässään 15

16 Toivosta Toivon ja elämänhalun ylläpitämisellä on merkitystä terveyden säilyttämisessä ja sairaudesta toipumisessa. Etenkin vakavien sairauksien yhteydessä toivon ja elämänhalun säilyttämistä pidetään erityisen tärkeänä. Tämä näkyy myös hoitotieteessä tehdyssä toivon tutkimuksessa, jossa valtaosa tutkimuksista liittyy vakaviin sairauksiin kuten esimerkiksi syöpään ja pitkäaikaissairauksiin. Toivo voi sisältää filosofisen, elämänkatsomuksellisen, eettisen ja uutta luovan aspektin. Toivo liittyy kokemuksiin, jotka antavat ihmisen olemassaololle perussävyn. Kokemukset voivat liittyä ilon, onnen, levollisuuden, rauhan ja kaipauksen tunteisiin. Toivo synnyttää toiveita, unelmia, myönteistä tulevaisuuden odotusta. Siihen sisältyy esteettisyyden ja vapauden kokemuksia. Siihen voi myös liittyä toivomuksia olla oma itsensä ja tulla omana itsenään hyväksytyksi. Terveydenhuollon henkilöstöllä on tärkeä rooli toivon ylläpitäjinä. 16

17 Osallisuus - osattomuus Osallisuus ja osattomuus malli rakentuu toivon ja toivottomuuden käsitteille ja vanhusten kokemuksiin toivosta ja toivottomuudesta. Toivo on jatkuvaa tasapainoilua menettämisen, ylläpitämisen ja saavuttamisen välillä, olipa sitten kysymys fyysisestä terveydestä, mielenterveydestä, ihmissuhteista tai arkielämän asioista. Mahdollisuuksien ja rajoitusten kartoittaminen, ilon ja surun aiheet sekä turvallisuutta ja turvattomuutta synnyttävät tekijät ovat keskeisiä toivon ja toivottomuuden vaihtelussa. 17

18 O S A L L I S U U S SAAVUTTA- MINEN TOIVO YLLÄPITÄMINEN MENETTÄ- MINEN O S A T T O M U U S 18

19 OSALLISUUS Käytännölliset asiat Virkistys ja harrastukset Esteettinen ulottuvuus Terveys ja hoito Henkiset ja hengelliset asiat Tunne-elämään liittyvät asiat Psyykkiset tekijät Vuorovaikutus muiden kanssa Kokemukselliset asiat Varmuus Todennäköisyys Pelko Epävarmuus Mahdollisuudet Saavuttaminen Aina on olemassa takaportti Saavuttaminen Ylläpito Menettäminen Vetäytyminen Jos vain pystyisin Rajoitukset Ilo Luottamus/turvallisuus Epätietoisuus Suru OSATTOMUUS Mennyt Nykyinen Tuleva 19

20 Ydinkokemukset Kaksi ydinkokemusta: 1) "Jos vain pystyisin"; kuvaa energian, tiedon, rohkeuden ja kyvyn puutetta. Ei ole voimia lähteä selvittämään asioita, tietoa ei jaksa etsiä, ei tiedetä hoitovaihtoehdoista eikä ole rohkeutta ottaa niistä selvää. 2) "Aina on olemassa takaportti"; kuvaa mahdollisuuksien määrätietoista jäljittämistä, uskoa selviytymiseen ja siihen, että ratkaisu on löydettävissä. 20

21 Jokainen elämä on tärkeä Merkitykset ovat aina läsnä siellä missä on ihmisiä. Inhimillinen maailma on merkitysten maailma. Ajattelun ja ymmärryksen kautta me luomme merkityksiä ja vastaanotamme merkityksiä ympäristöstämme. Ne voidaan nähdä aikaan ja paikaan sidottuina ja myös muuttuvina ajan ja paikan suhteen. Kielen avulla me rakennamme merkityksiä ja ymmärrämme itseämme ainutkertaisina yksilöinä. Antiikin roomalaisten seniores priores periaate kokemuksen tuoma arvostus! 21

22 Lähteitä Nores, T. (1992). Olemassaolokokemus. Naisvanhuspotilaan olemassaolokokemusta koskeva käsitteellinen ja empiirinen analyysi. Hoitotieteen laitos, Turun Yliopisto. Kirjapaino Pika Oy. Päivärinta, E. & HaverinenR. Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma. Opas työntekijöille ja palvelusta vastaaville. Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja STAKES. Helsinki Suomen Mielenterveysseura. Tarja Heiskanen, Kristina Salonen, Betty Kitchener & Anthony Jorm. KÄSIKIRJA Mielen terveydestä ja ensiavusta. Edita Prima Oy,

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen Mielenterveysseura

Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen Mielenterveysseura Hyvän mielen koulu Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi Suomen Mielenterveysseura Julkaisija: Suomen Mielenterveysseura 2008 Teksti: Marjo Hannukkala ja Kristina Salonen Piirroskuvat: Liinamaija

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005 Tuki- ja neuvontapalvelu 2001 2005 Apua mielenterveysongelmista kärsivien sairaiden omaisille Laatijat Projektivastaava Elisa Huuhtanen Projektityöntekijä Anne Alakiuttu Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

uskomme sinuun usko sinäkin

uskomme sinuun usko sinäkin uskomme sinuun usko sinäkin Mun oma Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. Uskomme sinuun Usko sinäkin Eväitä elämään

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu MONIKKO Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen hanke Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu Sisältö Terveys- ja sairauskäsitykset

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Jaakkola, Seija; Ryhänen, Anneli. Aids-tukikeskuksen asiakkaiden hengelliset tarpeet ja odotukset, Helsinki, syksy 2003, 52 s. 4 liitettä.

TIIVISTELMÄ Jaakkola, Seija; Ryhänen, Anneli. Aids-tukikeskuksen asiakkaiden hengelliset tarpeet ja odotukset, Helsinki, syksy 2003, 52 s. 4 liitettä. TIIVISTELMÄ Jaakkola, Seija; Ryhänen, Anneli. Aids-tukikeskuksen asiakkaiden hengelliset tarpeet ja odotukset, Helsinki, syksy 2003, 52 s. 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Pro gradu tutkielma Anne Rummukainen Kevät 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteen

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

MARJA-LIISA LAAPIO & KATARIINA HÄNNINEN (toim.) Kaikki hyvin kotona? Ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä SININAUHA-JULKAISUT

MARJA-LIISA LAAPIO & KATARIINA HÄNNINEN (toim.) Kaikki hyvin kotona? Ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä SININAUHA-JULKAISUT Kaikki hyvin kotona? MARJA-LIISA LAAPIO & KATARIINA HÄNNINEN (toim.) Ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä SININAUHA-JULKAISUT MARJA-LIISA LAAPIO, KATARIINA HÄNNINEN Kaikki hyvin kotona?

Lisätiedot

arjen A A P I N E N Suomen Mielenterveysseura Arjen Aapinen 1

arjen A A P I N E N Suomen Mielenterveysseura Arjen Aapinen 1 arjen A A P I N E N Suomen Mielenterveysseura Arjen Aapinen 1 2 Arjen Aapinen Näistä saan elinvoimaa Hyväksyn itseni Puhun Opin uutta Olen yhteydessä ystäviini Liikun Lepään, rentoudun Luon uutta Olen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä

IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä Tuuli Bernard - Nina Lindholm Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ

KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ nuorten aikuisten selityksiä ja sisäisiä tarinoita internet-ryhmissä Kaisa Helena Tuuteri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologian laitos

Lisätiedot

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan KÄSI MUISTAA Käsityö ikääntyneiden elämänlaadun kohentajana Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Toimijuus masennuksen sosiaalisuutta jäsentämässä

Toimijuus masennuksen sosiaalisuutta jäsentämässä Toimijuus masennuksen sosiaalisuutta jäsentämässä Marjo Romakkaniemi: YTL, yliassistentti (ma.), sosiaalityön laitos, Lapin yliopisto marjo.romakkaniemi@ulapland.fi Janus vol. 18 (2) 2010, 137-152 Tiivistelmä

Lisätiedot