VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA"

Transkriptio

1 VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA Tampereen vanhusneuvosto kävi tutustumassa Espoon vanhusneuvostoon ja vanhuspalveluihin ELINVOIMAA IKÄÄNTYNEILLE Tilaisuuden ravintola-alan oppilaitos Omniassa avasi Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö. Hän kertoi tervetuliaispuheenvuorossaan, että Tampere on hänelle tuttu paikka: hän opiskeli Tampereella ja oli siellä aikoinaan ylioppilasaktiivikin. Nykyään Tampereella tulee käytyä teatterikesän tapahtumissa, totesi Männikkö. Männikkö kertoi myös Espoon vanhusneuvoston toiminnasta. Toisin kuin Tampereella, Espoon vanhusneuvostoon kuuluu eläkeläisjärjestön edustajien lisäksi puoluepoliittisin perustein valittuja muita jäseniä. Lisäksi Espoossa vanhusneuvoston jäsenillä on myös varajäsenet. Vanhusneuvoston roolista Männikkö totesi, että jos vanhusneuvosto onnistuu tehtävässään, on siitä kaikille etua. Vanhukselle hyvä kaupunki on paratiisi muillekin, lisäsi Männikkö. Viime aikoina vanhusneuvostossa on käsitelty Espoon ikääntymispoliittista ohjelmaa, joka on määrä päivittää. Tampereen vanhusneuvoston puheenjohtaja Arja Ojala kiitti espoolaisia mahdollisuudesta tulla tutustumaan Espoon vanhusneuvoston toimintaan ja Espoon kaupungin ikäihmisten palveluihin laajemminkin. Tuliaisiksi Tampereelta tuotiin lämmintä riävää ja Pispalan oman pojan, Lauri Viidan runoja. 1

2 Seuraavaksi ohjelmassa oli Maria Rystin esittely poikkihallinnollisesta Elinvoimaa ikääntyville ohjelmasta. Rysti kertoi, että ohjelma on yksi viidestä ohjelmasta, joita kaupunginvaltuusto tarkasti seuraa. Nämä ohjelmat perustuvat Espoon tarina strategiaan, jonka painopisteenä on ennaltaehkäisy ja osallisuus. Rysti kertoi, että Espoossakin on nyt herätty siihen, että muuttovoittoinen ja lapsipainotteinen Espookin vanhenee. Espoolaiset ikääntyneet ovat kuitenkin keskimääräistä terveempiä, mitä edesauttaa sekin, että Espoossa on jo yli vuosikymmenen ajan laitettu panoksia nimenomaan ennaltaehkäisyyn. Elinvoimaa ikääntyville ohjelmassa on valittu 12 toimenpidettä, joita ovat muun muassa tiedotuskampanja ja itsearviointilomake asumisen esteettömyydestä ja AsumisenApu-palvelu ikääntyneiden asumiseen liittyvään neuvontaan. Lisäksi ohjelman tiimoilta on järjestetty virkistys- ja kuntopäiviä omaishoitajille, muistiteemapäivä kauppakeskus Sellon kirjastossa ja ilmaisjakelulehti Länsiväylään on saatu kolme kertaa vuodessa ilmestyvä senioriliite. Erityisesti Tampereen vanhusneuvostoa innosti kuulla, että Espoossakin edistetään asumisen yhteisöllisyyttä: kuulemma seniorit ovat itse perustaneet yhteen taloyhtiöön itsepalvelukeskuksen ja nyt sitä kaupungin avulla mallinnetaan myös muualle käyttöön. On hienoa, että julkinen sektorikin herää huomaamaan asumisen yhteisöllisyyden tarpeellisuuden. Ainahan sitä on ollut, komppaa Espoon vanhusneuvoston jäsen Antero Krekola. Meillä järjestettiin marraskuussa seminaari yhteisöasumisesta ja sitä ennen oli tehty aloite monen sukupolven yhteisöasumisen saamisesta Eteläpuiston alueelle, kertoi Tampereen vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Juha Salonen terveisiä Tampereelta. Omaishoitajiin keskittymistä Juha Salonen piti oikein hyvänä. Oikeastaan omaishoitajien pitäisi saada vapaata joka viikko, ihan niin kuin muutkin työntekijät saavat. Ja sijaisen pitäisi tulla kotiin hoitamaan, kommentoi Salonen. Meillä Espoossa pyritään tukemaan omaishoitajia yhteistyössä oppilaitosten ja yhdistysten kanssa, ei yksin kaupungin palveluna, huomautti Rysti. Meillä Tampereella taas perhehoidosta on paljon apua juuri omaishoitajille ja hoidettaville, muistutti Tampereen vanhusasiamies Riikka Piironen. USEAMMAT USEAMMIN JA KAIKKI ENEMMÄN Vielä ennen erinomaista lounasta, jonka olivat valmistaneet ja myös tarjoilivat suurella taidolla Omnian opiskelijat, kertoi Espoon liikuntatoimen Esa Yletyinen Espoon poikkihallinnollisesta liikunnan edistämistyöstä ikääntyneiden parissa. Espoossa ollaan päästy hyvään vauhtiin verkostoitumisessa. On ymmärretty, että liikunnan edistäminen ei kuulu vain liikuntatoimelle vaan kaikille saroille, totesi Yletyinen. Yletyinen korosti myös, ettei liikunnan edistäminen ole vain julkisen sektorin heiniä vaan päinvastoin: Verkostoituminen tarkoittaa myös verkostoitumista järjestöjen ja yritysten kanssa. Espoossa mm. kilpailutetaan yksityisiä kuntosaleja, joiden palveluja senioriliikkujilla on sitten mahdollisuus käyttää. Toinen muutos senioriliikunnan ajattelussa on se, että liikuntaan yhdistetään kulttuuria ja sitä tehdään useammin ulkona. Liikkumisympäristöjen ja uusien liikuntamuotojen kehittäminen on keskiössä. Espoossa tässä on kokeiltu kauppakeskuskävelyitä, joista on saatu erittäin hyvää palautetta. Yksi merkittävimmistä espoolaisista innovaatioista on liikuntaneuvontamalli, jossa saa tietoa liikunnan vaikutuksista ja mahdollisuuksista liikkumiseen. Neuvontaa saa myös henkilökohtaisesti, soittamalla neuvon- 2

3 tapuhelimeen ja varaamalla ajan. Ajoista, jolloin neuvontaa annettiin terveyskeskusten tuulikaapeissa on tultu pitkälle, kehaisi Yletyinen. Tamperelaisten posket punottivat kateudesta, kun Yletyinen kertoi Espoossa käytössä olevasta maksuttomasta 68+ liikuntakortista. Yletyinen vakuutti, että kortilla on todistettua vaikuttavuutta. - Liikkuminen on lisääntynyt tutkitusti, pelkästään uimahallikäyntejä on , kertoi Yletyinen. Korttiin saa myös avustajatunnuksen elikkä esimerkiksi muistisairaalla avustaja pääsee mukaan liikkumaan maksutta. Myös alle 68-vuotiaille on olemassa vahvasti subventoitu kortti. Kortteihin saa liitettyä älyominaisuuksia, joilla voi seurata kuntonsa kehittymistä. Uutena Espoossa on kokeiltu mm. Liikuttava ystävä toimintaa, jossa ystävänä olo kuuluu opiskelijoiden opintoihin. Paljon odotetaan myös Sukupolvet yhdessä kuntosalilta, jossa ideana on, että nuoremmat voivat yhdessä ikääntyneen kanssa kuntoilla. Espoon vanhusneuvoston Jarkko Rahkonen pitelee tamperelaisten tuliaisiksi antamaa riävää ja Lauri Viidan runoa. Vanhusasiamies Riikka Piironen tunnusti heti, että Tampereella liikkuminen maksaa ikäihmiselle paljon enemmän kuin Espoossa. Ainoa innovaatio, joka Tampereella on Espoolle esiteltäväksi, ikäihmisten liikkumisen suhteen, on liikuntaluotsitoiminta. Vertaisohjaajapohjalta toimiva liikuntaluotsi voi lähteä mukaan liikkumaan ja hänen kanssaan pääsee moneen paikkaan ilmaiseksikin liikkumaan, kertoi Piironen liikuntaluotsitoiminnasta. VANHUSPALVELULAKIA TOTEUTTAMASSA Lounaan jälkeen, kun mahat olivat täynnä lammaskaalia, oli vanhusneuvoston puheenjohtaja Arja Ojalan puheenvuoron vuoro. Hän kertoi ensin Tampereen vanhusneuvoston toiminnasta ja sitten ohjelman mukaisesti vanhuspalvelulain toteutumisesta Tampereella. Tampereen vanhusneuvosto oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön vanhuspalvelulain pilotointihankkeessa. Siinä saatiin vanhusneuvostolle mm. uusi esite, kertoi Ojala ja näytti kuulijoille Tampereen vanhusneuvoston katseita keräävää esitettä. Vanhuspalvelulain toteutumisesta Ojala kertoi, että Tampereella on keskeisin ikäihmisiin liittyvä uudistus laitospainotteisuudesta kotona asumisen tukemiseen siirtyminen. Tänä vuonna tuli 180 uutta paikkaa tehostettuun palveluasumiseen, ensi vuonna tahti hidastuu, mikä on hyvä, huomautti Ojala. Vanhusneuvosto oli kuulleessaan tästä palvelurakenteen uudistamisesta huolissaan siitä, ettei muutos vaan tapahdu liian 3

4 nopeasti. Erityisesti henkilökunnan sopeutumisesta uuteen työympäristöön oltiin huolissaan. Henkilökunnan asenne on niin kovin ratkaiseva asia ikäihmisten palveluissa, painotti Ojala. Palvelurakenteen uudistamistyöhön liittyy paljon muutakin uuden kehittämistä kuin vain tehostetun palveluasumisen lisäpaikat. Tampereella on keskitytty muun muassa kotikuntoutuksen kehittämiseen, Kotikatkotyöhön, koneellisen lääkkeenjaon ja sähköisen ovenavauspalvelun kehittämiseen. Myös ikäihmisten neuvonnan kehittämiseen on tullut parannuksia: keskitetyn neuvontapiste Kotitorin lisäksi on nyt alettu perustaa alueellisia Lähitoreja, joissa myös on verkostoitumisen ja kumppanuuden ajattelu, kuten Yletyisen aikaisemmin mainitsemassa liikunnan edistämistyössäkin. Ojala kehui puheenvuorossaan Tampereen vanhusasiamiehiä. Yhteistyö toimii todella hyvin, suosittelen vanhusasiamiehiä myös muualle, vakuutti Ojala. - Vanhusasiamiehen ja vanhusneuvoston välinen työnjako on tärkeää, kertoi vanhusasiamies Riikka Piironen. Vanhusneuvostolle kuuluvat koko ikääntyneelle väestölle yhteiset asiat, vanhusasiamies taas hoitaa henkilökohtaiseen palvelukokemukseen liittyviä asioita. Ja tieto tosiaan kulkee hienosti, kehui myös Piironen. Vanhusneuvosto tuo kokouksissa läsnä olevien vanhusasiamiesten tietoon kuulemiaan palautteita ja toisaalta vanhusasiamiehet kertovat kokouksissa mistä heihin on oltu yhteydessä ja mikä asia ehkä vaatii vanhusneuvostolta toimenpiteitä, kertoi Piironen. Espoon vanhuspalveluiden Sirpa Immonen kertoi vuorostaan vanhuspalvelulain toteutumisesta Espoossa. Espoossa on ennaltaehkäisyn ja kotona asumisen teemoja edistetty jo vuosia. Nyt Tampereella työskentelevä Jaakko Valvanne uudisti ennen Tampereelle siirtymistä Espoon palvelut. Silloin tehtiin organisaatiomuutos ja aloitettiin seniorineuvonta, kertoi Immonen. Tehtävää kuitenkin Espoossakin riittää, esimerkiksi omaishoidon prosenttiosuus on alempi kuin valtakunnallinen suositus, siihen meillä pitää keskittyä. Kotihoidossa Espoossa on meneillään samanlaista kehittämistä kuin Tampereellakin, toiminnanohjausjärjestelmää ja älypuhelinsovelluksia kehitetään. Myös kotikuntoutukseen ollaan Espoossakin tekemässä parannuksia, erikoissairaanhoidon viereen on tulossa ikäihmisten sängytön kuntoutussairaala. Vanhusneuvostonkin on määrä arvioida osaltaan sairaalan mallihuoneen toimivuutta. Vastuutyöntekijäosuus aiheuttaa kuulemma Espoossa eniten haastetta. Espoo onkin kuunnellut korvat höröllään muiden kaupunkien suunnitelmia vastuutyöntekijästä. Piironen ja Ojala Tampereelta kertoivat, että Tampere kehitti yhtenä asiana jo aiemmin mainitussa vanhuspalvelulain pilotoinnissa juuri vastuutyöntekijyyttä. Tamperelaiset lupasivat toimittaa Tampereen vastuutyöntekijämallista materiaalia Immoselle. KÄRSIVÄLLISYYTTÄ TARVITAAN Päivän viimeinen puheenvuoro oli Tampereen vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Juha Salosen, joka kertoi Tampereen vanhusneuvoston työstä. Salonen kertoi, että vanhusneuvoston rooli on hankala, pitäisi olla rakentava yhteistyökumppani, mutta toisaalta ei saa olla kaupungin päätösten parhainpäinselittelijä, kaupungin bulvaani. Ihannehan olisi, että suunnittelijat ja valmistelijat syöttäisivät vanhusneuvostolle asioita, mutta näin ei toistaiseksi juuri tapahdu. Tarvitaan kärsivällisyyttä, hallintokulttuuri muuttuu vähitellen, muistutti Salonen. Epävirallinen toimintamalli ja yhteydenpito on parempi kuin muodolliset lausunnot. Muodolliset lausunnot annetaan viimevaiheessa eikä niillä yleensä ole mitään vaikutusta lopulliseen pää- 4

5 tökseen, huomautti Salonen. Vanhusneuvoston työn vaikuttavuus on paljon kiinni sen jäsenten arvovallasta. Jäseniksi tulee valita aktiivisia ihmisiä, jotka pystyvät vaikuttamaan omaan poliittiseen viiteryhmäänsä, esitti Salonen. Suurin haaste vanhusneuvostolle on yhteistyö virkamiesten kanssa. Tieto on valtaa, sitä ei haluta jakaa, niin raadollista se vaan on, huokaisi Salonen puheenvuoronsa lopuksi. Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö kertoi kommenttipuheenvuorossaan, että heillä vanhusneuvoston yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa toimii kertakaikkisen erinomaisesti, mutta muiden hallintokuntien kanssa ei niinkään. Meillä taas juuri kaavoituspuoli on ollut erityisen aktiivinen vanhusneuvostoon päin, heitä täytyy siitä kehua, kertoi Tampereen vanhusneuvoston puheenjohtaja Arja Ojala. Ojala huomautti myös, että vanhusneuvostolla täytyy olla tarpeeksi valmisteluresurssia elikkä sihteerin palveluita käytössä. Teidän pitäisi saada tällainen kokoaikaisesti vanhusneuvoston palveluksessa oleva esittelijäsihteeri kuin meilläkin on, totesi Ojala. Osallistujat kiittelivät ennen tamperelaisten lähtöä kilvan vierailun antia. Espoota ette nyt juuri nähneet, synkän ja myrskyisen maiseman ikkunasta vaan, valitteli Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö. Tulkaa toisella kertaa paremmalla ajalla niin tutustutaan Espooseen paremmin! kehotti Männikkö. Ajatuksesta innostui eritoten toinen vanhusasiamies Katri Pellinen, joka on Espoosta kotoisin ja jolle vierailu Espoossa oli nostalginen. Pysytään toki yhteyksissä ja tehdään yhteistyötä vastakin, toivoi Tampereen vanhusneuvoston puheenjohtaja Arja Ojala. Kuusikkokunnathan tekevät paljon yhteistyötä, ehkäpä kuusikkokuntien vanhusneuvostojenkin pitäisi viritellä yhteyksiä lähivuosina, lisäsi vielä Ojala. Tämä suunnitelma jäi hautumaan. Teksti ja kuvat: Kirsi Nurmio 5

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Torstai 17.10.2013 aamupäivä, puheenjohtajana Satu Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelupäivien avaussanat Vantaan kaupunginjohtaja

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti 1 2013 KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys Apua tarvitsevien tukena vuodesta 1880 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Aika: lauantai 29.3.2014 klo 9-12 Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu (luokka A2042), Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1. Missä mennään järjestöyhteistyön

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

s. 2 s. 5 s. 10-11 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2014 Liisa Jokisen Pussinperä Toiminnalliset muutokset Nuoret ammattilaiset esillä

s. 2 s. 5 s. 10-11 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2014 Liisa Jokisen Pussinperä Toiminnalliset muutokset Nuoret ammattilaiset esillä Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2014 www.pori.fi/karhunpalvelus Liisa Jokisen Pussinperä s. 2 Toiminnalliset muutokset s. 5 Nuoret ammattilaiset esillä s. 10-11 2 Pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous 7. 2013 Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila Teema: talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Rap-mummo Eila on Vuoden Isovanhempi 6 Kunnilla

Lisätiedot