Sisällysluettelo klo Sodexon ruokala, Kurikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka"

Transkriptio

1 Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/ Kokousaika klo Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta- ja käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen 3 Maanvuokrasopimus Jalasjärven kunnan ja Koskuen kylä yhdistys ry:n välillä 4 Rehtorin viran täyttäminen 5 Täyttölupa rehtorin virkaan 6 Kurikka - Jalasjärvi yhdistymishallituksen nimeäminen/jalasjärvi 7 Kurikka - Jalasjärvi yhdistymishallituksen nimeäminen/kurikka 8 Täyttölupia sivistystoimeen 9 Uuden päiväkodin perustaminen kirkonkylään/hankesuunnitelman hyväksyminen 10 Lausunto Jalasjärven terveyskeskuksen ja Jurvan terveysaseman investoin-neista 11 Terveyskeskuksen saneeraus 12 Lausunto JIK ky:n liittymisestä Kurikan tukipalvelukeskukseen 13 Luottamushenkilöorganisaatio 14 Täyttölupa kunnallistekniikan työntekijän tehtävään

2 Kokouspöytäkirja (32) Kokousaika Kokouspaikka Jäsenet Muut osallistujat Asiat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut nähtävänä klo Sodexon ruokala, Kurikka Mäki Juhani, puheenjohtaja Ala-Käkelä Liisa Ala-Nisula Rami Hakola Raija Leppinen Minna Marttila Eija Parkkamäki Margit Parkkonen Voitto Riippi Erkki Saarakkala Vesa-Matti Säntti Mikko Mukkala Lasse, kvalt pj. Mieto Juha, kvalt varapj., poissa Penttilä Henry, kv vpj., poistui Mikkilä Juha, kvalt varapj. Tyrväinen Paavo, kaupunginjohtaja Hautala Kaarina, hall.joht., poissa Seppi Martti, kaupunginsihteeri Ventelä Jaakko, varapuheenjohtaja Ojajärvi Anne Alkula Martti Alajoki Jarmo Kiviniemi Juha Koivula Asko Kujanpää-Mannila Mervi Pihlaja Heidi Valkama Teija Koskela Anna-Maija, kvalt pj. Salonen Harri, kvalt varapj. Laulaja Hannu, kvalt varapj. Luukko Juha, kunnanjohtaja Hirsimäki Erkki, hali.- ja tai.johtaja, poistui klo Mäkiranta Harri, tekninen johtaja, poistui klo Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raija Hakola ja Minna Leppinen. Juhani Mäki puheenjohtaja ~2.2~Zf~ Rai~Hakola Jalasjärven kunnanvirastossa ja Kurikan kaupungin hallinto- ja talousosastolla Martti Seppi pöytäkirj anpitäj ä Minna Leppinen Erkki Hirsimäki hallinto- ja talousjohtaja Kaarina Hautala hallintojohtaja

3 3 KH/2015/72/010 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen FCG Konsultointi Oy:n esitys Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostamisesta lähtien on valmistunut. Jarmo Asikainen FCG Konltointi Oy:stä esitteli raportin kokouksessa. Esiteltiin kaupunginjohtajan ehdotus Kurikan viranhaltijaorganisaatioksi koskien johtoryhmän jäseniä. Esitykset ovat olleet yhteistoimintaryhmän käsiteltävänä Kurikan yhteistoimintaryhmällä ei ole huomauttamista asiasta. Jalasjärven yhteistoimintaryhmä on esittänyt seuraavaa: "Kunnanjohtaja esitteli uuden Kurikan organisaatiomallia, joka on muodostunut FCG:n konsulttiraportin pohjalta hallitusten puheenjohtajiston ja kuntajohtajien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Esityksen mukaan laajentuneen kaupungin toimialoina ovat elinkeinot ja kehittäminen, sivistysosasto ja tekninen osasto. Hallinto-, talous- ja henkilöstöjohtaminen leikkaavat läpi koko organisaation tuottaen ohjeistuksia ja raameja toiminnalle. Toimistopalvelut toimii keskitetysti. Konsernipalvelukeskukseen kuuluvat talous-, palkka- ja tietohallinto. Jalasjärven kunnan YT-ryhmän näkemyksen mukaan maankäyttö ja ympäristö tulee kuulua tekniselle osastolle. Keskitetyn toimistopalveluiden toimivuutta epäiltiin. Erityisosaamisen ylläpitämisessä ja kahden esimiehen alaisuudessa toimimisessa koettiin olevan suuria riskejä työn käytännön toimivuuden kannalta. Henkilöstöjohtamisen merkitystä korostettiin. Alatyöryhmien työn eteneminen nopeassa tahdissa herätti huolta, koska vielä ei ole valittu toiminnasta vastaavia osastopäälliköitä ja tulevilla osastopäälliköillä tai mahdollisesti muuttuvilla lähiesimiehillä ei ole näin ollen mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. Tilakysymyksiin toivottiin nopeita ratkaisuja, koska työpisteen sijainnilla on suuri merkitys yksittäisen työntekijän kannalta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /{-!{-

4 4 käsittelee pidettävässä kokouksessaan uuden Kurikan organisaatiomallia." Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Paavo Tyrväinen, , paavo. Ehdotus: päättää hyväksyä viranhaltijaorganisaation johtoryhmän osalta esityksen mukaisena. Merkitään, että hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki poistui kokouksesta kello Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat ehdotukset: Margit Parkkamäki ehdotti, että asia pannaan pöydälle Rami Ala-Nisula ehdotti Margit Parkkamäen kannattamana, että tässä vaiheessa päätetään kaupunginjohtajan asema, apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukan asema, tekninen johtaja Marko Kilpeläisen asema ja sivistysjohtaja Päivi Hernesmaan asema sekä muut valmistelee työryhmät loppuun Jaakko Ventelä esitti Juha Kiviniemen kannattamana, että tässä vaiheessa päätetän kaupunginjohtajan asema, apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukan asema, tekninen johtaja Marko Kilpeläisen asema ja sivistysjohtaja Päivi Hernesmaan asema, hallintojohtaja Erkki Hirsimäen asema ja talousjohtaja Tapani Latikan asema. Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestyksiä. Puheenjohtaja totesi, että Margit Parkkamäen pöydällepanoehdotus raukeaa kannattamattomana. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestystä koskevan ehdotuksen eli ensin äänestetään Jaakko Ventelän ehdotus vastaan Rami Ala Nisulan ehdotus, sen jälkeen esittelijän ehdotus vastaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin, joka kannattaa Jaakko Ventelän ehdotusta äänestää "jaa", jos "ei" voittaa tulee Rami Ala-Nisulan ehdotus vastaan esittelijän ehdotusta. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänestivät Ala-Käkelä, Leppinen, Riippi, Saarakkala, Säntti, Ventelä, Ojajärvi, Alkula, Alajoki, Kiviniemi, Koivula, Kujanpää-Mannila, Pihlaja ja Valkama sekä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet h-

5 5 "ei" äänestivät Ala-Nisula, Hakola, Marttila, Parkkamäki, Parkkonen ja Mäki. Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi, että Ventelän ehdotus on voittanut ja tulee esittelijän ehdotusta vastaan. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin, joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää "jaa", jos "ei" voittaa tulee Jaakko Ventelän ehdotus yhdistymishallituksen päätökseksi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" ei äänestänyt kukaan, "ei" äänestivät Ala-Käkelä, Ala-Nisula, Hakola, Leppinen, Marttila, Riippi, Saarakkala, Säntti, Ventelä, Ojajärvi, Alkula, Alajoki, Kiviniemi, Koivula, Kujanpää-Mannila, Pihlaja, Valkama ja Mäki sekä tyhjää äänestivät Parkkamäki ja Parkkonen. Päätös: Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi, että Jaakko Ventelän ehdotus on tullut yhdistymishallituksen päätökseksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet br

6 Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet Rir Kurikka - Jalasjärvi 6 JK-HALL/2015/77/014 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta- ja käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen Jalasjärven KH Liite 4 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki. Koskuen leirintäalue on kunnan omistuksessa ja ollut viimevuodet vuokrattuna. Alueella on mm. kioskirakennus, huoltorakennus, rantasauna ja pukuhuoneet, hirsimökkejä 4 kpl ja jalasmökkejä 2. Majoitusmökit ovat hyväkuntoisia, mutta huollon tarpeessa. Jalasmökit ovat huonokuntoisia ja muutettu saunoiksi. Kioski ja terassi ovat kohtalaisessa kunnossa. Alueella on myös kaksi oleskelukatosta. Rantasauna on sähkölämmitteinen. Wc - tilat ovat rantasaunan vieressä. Alueella on myös purkukuntoinen voimailusali - rakennus. Koskuen Kyläyhdistys ry, Koskuen Nuorisoseura ry, Koskuen Maaja kotitalousseura ry, Koskuen Metsästysseura ry ja Koskuen koulunjohtaja ovat lähettäneet kunnalle vetoomuksen Koskuen leirintäalueen säilyttämisestä kunnan omistuksessa. He ovat samalla myös esittäneet, että kioskirakennus, huoltorakennus, sauna ja pukuhuoneet luovutettaisiin heille kokoontumispaikaksi. Mökeistä he eivät ole kiinnostuneita. Kunnalle Koskuen leirintäalueesta on vuoden 2014 budjetin mukaan kuluja euroa vuodessa. Tuloja muutama satanen. Liitteenä on yhdistysten vetoomus ja alueella tehdyn katselmuksen raportti kuvineen. Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Koskuen leirintäalueen kioskirakennus, huoltorakennus, rantasauna sekä pukuhuoneet ja wc -tilat luovutetaan Koskuen Kyläyhdistys ry:lle, Koskuen Nuorisoseura ry:lle, Koskuen Maa- ja kotitalousseura ry:lle ja Koskuen Metsästysseura ry:lle yhteisomistukseen. Sopimus tuodaan erikseen yhdistymishallitukselle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus päättää laittaa alueella olevat mökit yleiseen myyntiin ja antaa luvan purkaa tai antaa purettavaksi alueen voimailusali - rakennus ja muut alueen purkukunnossa olevat rakennelmat.

7 7 Päätös: Kunnanhallitus päätti neuvotella järjestöjen kanssa sopimuksesta siten, että maapohja jää kunnan omistukseen. Järjestöjen tarvitsemat rakennukset myydään 50 eurolla siten, että myös omistusoikeus siirtyy. Sopimukseen sisällytetään myös ympäristön hoitovelvoite, johon kuuluvat purettavat rakennukset. Muut rakennukset ( 4 mökkiä) myydään huutokaupalla. Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä pykälän ajaksi (yhteisöjäävi) Jalasjärven KH Jalasjärven kunnan ja Koskuen kyläyhdistys ry:n välille on neuvoteltu oheisen liitteen mukainen sopimus Koskuen leirintäalueen hallinnosta ja käytöstä. Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen esitetyssä muodossa ja esittää sen edelleen yhdistymishallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä pykälän ajaksi (yhteisöjäävi) JK-hall 2 Ehdotus: päättää hyväksyä esitetyn sopimuksen. Merkitään, että Mervi Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet ;C-tr

8 8 JK-HALL/2015/78/014 3 Maanvuokrasopimus Jalasjärven kunnan ja Koskuen kyläyhdistys ry:n välillä Jalasjärven KH Liite 5 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki. Koskuen kyläyhdistys ry.:n ja Jalasjärven kunnan välille on neuvoteltu liitteenä oleva vuokrasopimus Koskuen leirintäalueen maaalueesta. Maanvuokrasopimus on yhteydessä osapuolten välille tehtävään sopimukseen Koskuen leirintäalueen hallinnasta ja käytöstä. Kj:n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen Koskuen leirintäalueen maa-alueesta kunnan ja Koskuen kyläyhdistys ry.:n välillä esitetyssä muodossa. Lisäksi päätetään, että ko. maanvuokra on vastikkeeton. Sopimus esitetään yhdistymishallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä pykälän ajaksi (yhteisöjäävi) JK-hall 3 Ehdotus: päättää hyväksyä vuokrasopimuksen. Merkittiin, että Mervi Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet ~

9 9 SIV /2015/18/100 4 Rehtorin viran täyttäminen Siv Kurikan kaupungin koululaitoksessa vapautuu rehtorin virka lukien irtisanoutumisen vuoksi, sijoituspaikka Jurvan yläkoulu ja Jurvan lukio sekä rehtorin virka lukien eläkkeelle jäämisen vuoksi, sijoituspaikka Peuran koulu. Sivistyslautakunta on käsitellyt Peuran koulun ja Jurvan yläkoulun yhtenäistämismahdollisuutta Peuran koulusta ja Jurvan yläkoulusta voidaan muodostaa 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu alkaen. Yhtenäiskoulu on perusopetuslain mukaisen yhtenäisen perusopetuksen toteuttamistapa. Yhtenäiskoulun toimintamahdollisuuksia pohtimaan asetettiin työryhmä, johon Peuran koulun, Jurvan yläkoulun ja Jurvan lukion johtokunnat nimesivät jäsenet. Työryhmä esitteli sivistyslautakunnalle loppuraportin kokouksessa Lisätietoja: Sivistysjohtaja Päivi Hernesmaa, puh , Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää anoa kaupunginhallitukselta lupaa saada täyttää yhden rehtorin viran lukien Jurvaan perusopetuksen vuosiluokille 1-9. Rehtorin sijoituspaikka on Peuran koulu ja Jurvan yläkoulu, jotka muodostavat perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulun lukien. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen. Asia esitellään myös yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /!#--

10 10 JK-hall 4 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

11 Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet Rtr Kurikka - Jalasjärvi 11 JK-HALL/2015/79/100 5 Täyttölupa rehtorin virkaan Jalasjärven KH Valmistelija: sivistysjohtaja Anne-Mari Packalen-Reinikainen. Sivistysjohtaja anoo täyttölupaa rehtorin virkaan alkaen. Kirkonkylän koulun rehtori on irtisanoutunut ja hänelle on myönnetty ero alkaen. Virka laitettaisiin heti auki ja koulutuslautakunta tekisi valinnan kokouksessaan Siihen saakka rehtorin tehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin. Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää rehtorin viran täyttöluvan alkaen. Asia ilmoitetaan yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. JK-hall 5 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 12 KH/2015/5/120 6 Kurikka - Jalasjärvi yhdistymishallituksen nimeäminen/jalasjärvi Jalasjärven KH Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki. Kuntarakennelain 10 :n mukaan yhdistävien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. valitsee keskuudestaan puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Kurikan ja Jalasjärven yhdistymissopimuksen mukaan yhdistymishallitus muodostetaan yhdistämällä molempien kuntien hallitukset. Puheenjohtajaksi valitaan Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Jalasjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto nimeää yhdistymishallitukseen vuodeksi 2015 Jalasjärven kunnan edustajat. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Jalasjärven KV Päätös: Kunnanvaltuusto nimesi yhdistymishallitukseen yhdistymissopimuksen mukaisesti Jalasjärven kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet: Varsinainen jäsen: Ventelä Jaakko Varajäsen: Alanen Ossi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 0-tr

13 Yhdistymishalli tus 13 Ojajärvi Anne Alkula Martti Pihlaja Heidi Valkama Teija Kujanpää-Mannila Mervi Alajoki Jarmo Kiviniemi Juha Koivula Asko Pihlaja Kaisa Panula Heli Saarinen Kari Siltanen Pauliina Hakkola Kati Lehtimaa Kari Vuorenmäki Tero Korkiamäki Antti JK-hall 6 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirjaimet ~

14 Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet k Kurikka - Jalasjärvi 14 KH/2015/5/120 7 Kurikka - Jalasjärvi yhdistymishallituksen nimeäminen/kurikka Kh Kuntarakennelain 10 :n mukaan yhdistävien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja vara jäsenet. valitsee keskuudestaan puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Kurikan ja Jalasjärven yhdistymissopimuksen mukaan yhdistymishallitus muodostetaan yhdistämällä molempien kuntien hallitukset. Puheenjohtajaksi valitaan Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Jalasjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja. Lisätietoja: Kaupunginsihteeri Martti Seppi, , Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto nimeää yhdistymishallitukseen vuodeksi 2015 Kurikan kaupungin edustajat. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita yhdistymishallitukseen vuodeksi 2015 Varsinaiset jäsenet: Mäki Juhani, puh.joht. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kangas Olli

15 15 Ala-Käkelä Liisa, 1 vpj. Parkkamäki Margit, II vpj. Ala-Nisula Rami Hakola Raija Leppinen Minna Marttila Eija Parkkonen Voitto Riippi Erkki Saarakkala Vesa-Matti Säntti Mikko Niemi Pauliina Alakoski Sirpa Kananoja Mauri Niemi Anna-Kaisa Hakala Reetta Ollila Susanna Mäkynen Raimo Varpula Jorma Kallio Esa Iso hella Jari JK-hall 7 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet set:t--

16 Yhdistymishalli tus 16 JK-HALL/2015/80/100 8 Täyttölupia sivistystoimeen Jalasjärven KH Valmistelija: sivistysjohtaja Anne-Mari Packalen-Reinikainen. Vt. sivistysjohtaja on anonut täyttölupaa seuraaviin, toistaiseksi täytettäviin virkoihin alkaen: erityisluokanopettaja (sijoituspaikkana Kirkonkylän koulu) perusopetuksen lehtori (ruotsi, englanti) perusopetuksen lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus). Erityisluokanopettajan virkaan ei ollut keväällä 2014 kelpoisia hakijoita ja se täytettiin määräaikaisesti. Yläkoulun virat ovat olleet kuluvan vuoden täytettyinä määräaikaisesti kesällä 2014 tehtyjen irtisanoutumisten jälkeen. Lisäksi sivistysjohtaja on anonut täyttölupaa erityisopettajan virkaan (ns. laaja-alainen, tämänhetkisinä vastuukouluina Luopajärvi, Metsola, Hirvijärvi ja Keskikylä). Virkaan keväällä 2014 valittu ei ottanut tehtävää vastaan ja se täytettiin määräaikaisesti. Kj:n päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat yllä esitettyihin virkoihin alkaen. Päätös viedään yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. JK-hall 8 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet ~

17 17 JK-HALL/2014/415/421 9 Uuden päiväkodin perustaminen kirkonkylään/hankesuunnitelman hyväk-. sym1nen Jalasjärven KLK Liite 11 Koulutuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että päiväkotihoitoa Kirkonkylän alueella lisätään pitkällä aikavälillä ja ryhmäperhepäivähoidosta alueella luovutaan Krannin varahoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta päätti myös, että muutokseen varautumista jatketaan, mutta sen aikataulu tarkentuu sen mukaan, koska tarkoitukseen sopivat tilat on käytettävissä. Kirkonkylän uudelle päiväkodille on tähän saakka etsitty sopivia tiloja olemassa olevista rakennuksista. Nyt on kuitenkin noussut keskusteluissa esille mahdollisuus uuden päiväkodin perustamiseen siten, että Kuntakapiteeli rakennuttaisi sen samaan tapaan kuin Luopajärvenkin päiväkodin. Yhtiöstä on ilmoitettu, että rakennuttamiseen olisi valmius. Koulutuslautakunta keskusteli uuden päiväkodin perustamisesta kokouksessaan pitäen asian etenemistä tärkeänä. Kuntaliitos Kurikan kaupungin kanssa toteutuu Kurikassa on suuntauduttu samalla tavalla päiväkotihoitoon. Perhepäivähoitoa tarjotaan kummassakin kunnassa kuitenkin sen mukaan, kun palvelua on tarjottavana. Varhaiskasvatuksen strategian toteuttaminen on Kirkonkylän alueella edennyt suunnitellulla tavalla, kun Haverintien ryhmikset lakkautettiin päättyneen kauden jälkeen. Ryhmiksistä on Krannin varahoidon lisäksi nyt jäljellä Hankkavantien vuorohoitoyksikkö: Metsäpolku, Pihapolku ja Tähtipolku. Siellä on tällä hetkellä hoidettavana 36 lasta. Yleisenä suuntauksena vuorohoito on lisääntymässä. Toiminnan sijoittuminen kolmeen rivitalohuoneistoon samalla alueella on toiminut suhteellisen hyvin, mutta se ei voi luonnollisestikaan olla pysyvä ratkaisu. Vuorohoidon järjestäminen päiväkotimuotoisena olisi jatkossa toimivaa ja taloudellista. Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet ~4

18 18 Perhepäivähoitoon ei tällä hetkellä mahdu lisää lapsia. Uusia kotona työskenteleviä hoitajia ei myöskään todennäköisesti tulla saamaan kaikkien eläkkeelle jäävien tilalle. Perhepäivähoitajien rekrytointi on ollut aktiivisesti käynnissä, mutta uusia hoitajia ei ole löytynyt. Vuoteen 2016 mennessä kotonaan työskenteleviä perhepäivähoitajia jää Kirkonkylän alueelta eläkkeelle 5 henkilöä, jolloin samalla menetetään 20 hoitopaikkaa. Kirkonkylän alueella on palkattuna myös 2 määräaikaista hoitajaa. Strateginen linjaus ryhmisten lakkauttamisesta vaikuttaa henkilöstöön siksi, että ryhmiksissä toimivilla perhepäivähoitajilla ei ole muodollista kelpoisuutta toimia päiväkodeissa lastenhoitajina. Sen sijaan he voisivat toimia ryhmäavustajina tai heille saattaisi löytyä työtä muista yksiköistä. Tehdyn linjauksen jälkeen työnantaja on tukenut perhepäivähoitajien kouluttautumista lastenohjaajiksi ja koulutukseen on lähtenyt 9 henkilöä, joista 5 työskentelee ryhmiksissä. Kirkonkylän päiväkodin toteutuessa uusi työtehtävä tulisi löytää vielä 4 henkilölle. Neliryhmäisessä päiväkodissa tulee olla 4 lastentarhanopettajaa sekä 8 lastenhoitajaa. Päiväkodin taloudellisuus tulee kuitenkin siitä, että hoidettavia lapsia voi olla henkilöä kohden 7, kun ryhmiksessä ja perhepäivähoidossa lapsia voi olla vain 4. Toisaalta myöskään alle 3- vuotiaiden päiväkotiryhmässä ei saa olla hoitajaa kohden kuin 4 lasta. Päivähoitopaikkojen tarpeen ennustaminen on pitkällä aikavälillä vaikeaa, koska siihen vaikuttavat monet eri tekijät: syntyvyys, muuttoliike, huoltajien työllistyminen ja perheiden tottumukset. Työllisyystilanteesta johtuvat äkillisetkin muutokset vaikuttavat hoidon kysyntään. Toisaalta Luopajärven päiväkotia rakennettaessa oli tarkoitus tietoisesti jättää sinne myös väljyyttä. Tällä hetkellä siellä ei ole kuitenkaan montakaan paikkaa tyhjänä ja myös muualla kunnassa tilanne on päivähoitopaikkojen osalta kohtuullisen huono. Päivähoitohakemuksia on nyt 20. Nämä lapset tulisi sijoittaa hoitopaikkoihin maaliskuuhun mennessä. Uutena suuntauksena on erityisesti alle 3- vuotiaiden lasten hoidontarpeen lisääntyminen. Tämänhetkisen tilanteen ja ennusteen perusteella Kirkonkylään tulisi rakentaa neliryhmäinen päiväkoti. Maankäytöllisesti sille on olemassa varaus Iloniemen alueelta. Koulun läheisyys mahdollistaisi esioppilaiden osapäivähoidon toteuttamisen joustavasti tässä yksikössä. Nykyisin koulun ryhmässä esikoulua käyvät vuorohoitoa tarvitsevat oppilaat saatetaan kävellen Hankkavantien ryhmikseen, jonne matkaa tulee enemmän. 4 rjantarkastajien nimikirjaimet

19 19 Liite: Ikäluokat lähikoulualueittain/väestörekisterin päivitys Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelu aloitettaisiin mahdollisimman pian. Päätös: Kaisa Pihlaja ehdotti asian jättämistä pöydälle. Heidi Kuja Perälä kannatti esitystä. Näin ollen suoritettiin äänestys, jossa esittelijän ehdotus oli "jaa" ja Pihlajan esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä( Anttila, Haapalahti, Hongisto, Autio) ja 2 ei-ääntä (Pihlaja, Kuja-Perälä). Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi. Seuraavaan lautakuntaan tuodaan kuitenkin lisätietoa päiväkodin suunnitteluun liittyen. Jalasjärven KH Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen ja päättää antaa Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy:lle toimeksiannon ryhtyä valmistelemaan Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelua mahdollisimman nopeasti ja siten, että päiväkoti valmistuisi vuoden 2015 aikana. Kunnanhallitus esittää asian yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti palauttaa asian koulutuslautakunnan käsittelyyn. Jalasjärven KLK 89 Asiaa on valmisteltu edelleen ja lautakunnalle on laadittu lisäselvityk siä. Talouspäällikkö Marjukka Kätevä esittelee kokouksessa päivähoidon kustannuslaskentaa. Liitteet: Päivähoidon nykytilanne, Skenaario 2016, Kustannusvertailu tilinpäätös 2013 Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta merkitsee lisäselvitykset tiedoksi ja siirtää asian uudelleen kunnanhallitukselle päätöksentekoa varten. Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet /!$

20 20 Päätös: Talouspäällikkö Marjukka Kätevä oli paikalla asian esittelyn ajan poistuen ennen päätöksentekoa. Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: Muodostaakseen kantansa täsmällisemmin lautakunta nimeää työryhmän, johon tulee kolme lautakunnan jäsentä sekä virkamiehistä sivistysjohtaja, talouspäällikkö ja tekninen johtaja. Lautakunnan edustajiksi työryhmään nimettiin Kyllikki Anttila, Kaisa Pihlaja ja Timo Hongisto. Lisäksi paikallislehdessä julkaistaan rekrytointi-ilmoitus perhepäivähoitajista. Ehdotus hyväksyttiin. Jalasjärven KLK Työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työryhmän muistiot liitteenä. Liitteet: Työryhmän muistiot Vs. sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelu aloitettaisiin mahdollisimman pian, vähintään päiväkotityöryhmän esityksen mukaan. Päätös: Kunnanjohtaja Juha Luukka ja talouspäällikkö Marjukka Kätevä olivat paikalla kokouksessa asian esittelyn ajan poistuen ennen päätöksentekoa. Ehdotus hyväksyttiin. Jalasjärven KH Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen ja päättää antaa Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy:lle toimeksiannon ryhtyä valmistelemaan Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelua mahdollisimman nopeasti. Kunnanhallitus esittää asian yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet k

21 Yhdistymishalli tus 21 Teija Valkama poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi (yhteisöjääviys). Jalasjärven KH Kirkonkylän päiväkodin hankesuunnitelma on valmistunut ja on liitteenä. Kj:n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hankesuunnitelman. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Teija Valkama poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa (yhteisöjääviys). Tekninen johtaja Harri Mäkiranta esitteli asian. JK-hall 9 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Merkitään, että Teija Valkama poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Merkitään, että tekninen johtaja Harri Mäkiranta esitteli asiaa kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet ~

22 Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet 4 Kurikka - Jalasjärvi 22 JK-HALL/2014/369/ Lausunto Jalasjärven terveyskeskuksen ja Jurvan terveysaseman investoinneista Johtok Kurikka-Jalasjärvi yhdistymishallitus on päättänyt pyytää JIK ky:ltä lausuntoa Jalasjärven terveyskeskuksen sekä Jurvan terveysaseman investoinneista ennen valtuustojen käsittelyä. JIK ky:n johtokunta on hyväksynyt JIK ky:n tilatarveselvityksen ja saneerauskohteiden kiireellisyysjärjestyksen koskien Jalasjärven terveyskeskuksen kiinteistöä. Hyväksytty tilatarveselvitys on kuvattu Jalasjärven terveyskeskuksen tilasuunnittelutyöryhmän muistiossa Kohteiden/saneeraustarpeiden kiireellisyysjärjestys JIK ky:n näkökulmasta on seuraava: 1) Laboratorio 2) Poliklinikka ja välinehuolto 3) Lääkäri-/hoitajavastaanotto ja diabeteshoitoyksikkö 4) Hallinnon käytävä ja muut 1. kerroksessa sijaitsevat tilat 5) A-lääkäritalo 6) Kellari tilat JIK ky esittää laboratorion saneerausta vuodelle Muiden tilojen osalta saneerausta esitetään vuosille huomioiden kuitenkin maakunnallisen sote-palvelutuotannon organisoitumista koskevat päätökset. Ko. päätös on annettu tiedoksi Jalasjärven kunnalle, Kurikan kaupungille ja JIK-tilaajalauta-kunnalle. Jurvan terveysaseman avoterveydenhuollon toiminnallisia tilatarpeita on käsitelty JIK ky:n johtokunnassa sekä , jolloin hyväksyttiin terveysaseman luonnospiirustukset ja kustannusarvio. Sen jälkeen kiinteistössä on todettu kosteusvaurio, jonka korjaamiseen Kurikan kaupunginvaltuusto on varannut euron määrärahan vuoden 2015 talousarvioon. JIK ky:n johtokunta ja johtoryhmä ovat keskustelleet Jalasjärven terveyskeskuksen ja Jurvan terveysaseman kiinteistöinvestoinneista iltakoulussaan

23 23 Lisätietoja: Vs. johtaja Hannele Koivisto, puh , Johtajan ehdotus: Johtokunta esittää Kurikka-Jalasjärvi yhdistymishallitukselle lausuntonaan, että 1) Jalasjärven terveyskeskuksen osalta johtokunta pitäytyy päätöksessään Tilatarveselvityksen osalta työterveyshuollon sijoittuminen hoivakoti Karpalon nykyisiin tiloihin on toiminnallisesti paras ja taloudellisin ratkaisu Iloniemi-kodin valmistuttua, ja 2) Jurvan terveysaseman osalta priorisoidaan kosteusvaurion korjaaminen vuonna Kiinteistön muita saneeraustarpeita arvioidaan vuoden 2015 aikana osana JIK ky:n palvelutuotannon kehittämissuunnitelmia. Käsittely: Keskustelun aikana Osmo Metsä-Ketelä esitti, että Jalasjärven terveyskeskuksen osalta remontin 1. vaiheessa toteutetaan laboratorio, poliklinikka ja välinehuolto, lääkäri-/hoitajavastaanotto ja diabeteshoitoyksikkö yhtenä kokonaisuutena. Mervi Kujanpää-Mannila kannatti Metsä-Ketelän esitystä. Koska oli tehty vs. johtajan esityksestä poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitys oli vs. johtajan esitys "jaa" ja Osmo-Metsä-Ketelän esitys "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin seuraavat äänet: 4 "jaa" -ääntä (Koivuluoma, Kandolin, Hakala, Ollila), 3 "ei"-ääntä (Niemistö, Kujanpää-Mannila, Metsä-Ketelä) ja yksi äänesti "tyhjää" (Viitamäki). Puheenjohtaja totesi vs. johtajan ehdotuksen tulleen äänestyksen tulokseksi. Merkittiin, että Kirsi Kandolin poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. JK-hall 10 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kunnanhallitus 3 / 2015 Kokousaika 2.3.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat Liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Työjärjestyksen muutos... 2 20 Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen... 3 21 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 36 Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimi, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 37 Kirjaston aukioloajat kesällä... 5

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot