Sisällysluettelo klo Sodexon ruokala, Kurikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka"

Transkriptio

1 Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/ Kokousaika klo Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta- ja käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen 3 Maanvuokrasopimus Jalasjärven kunnan ja Koskuen kylä yhdistys ry:n välillä 4 Rehtorin viran täyttäminen 5 Täyttölupa rehtorin virkaan 6 Kurikka - Jalasjärvi yhdistymishallituksen nimeäminen/jalasjärvi 7 Kurikka - Jalasjärvi yhdistymishallituksen nimeäminen/kurikka 8 Täyttölupia sivistystoimeen 9 Uuden päiväkodin perustaminen kirkonkylään/hankesuunnitelman hyväksyminen 10 Lausunto Jalasjärven terveyskeskuksen ja Jurvan terveysaseman investoin-neista 11 Terveyskeskuksen saneeraus 12 Lausunto JIK ky:n liittymisestä Kurikan tukipalvelukeskukseen 13 Luottamushenkilöorganisaatio 14 Täyttölupa kunnallistekniikan työntekijän tehtävään

2 Kokouspöytäkirja (32) Kokousaika Kokouspaikka Jäsenet Muut osallistujat Asiat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut nähtävänä klo Sodexon ruokala, Kurikka Mäki Juhani, puheenjohtaja Ala-Käkelä Liisa Ala-Nisula Rami Hakola Raija Leppinen Minna Marttila Eija Parkkamäki Margit Parkkonen Voitto Riippi Erkki Saarakkala Vesa-Matti Säntti Mikko Mukkala Lasse, kvalt pj. Mieto Juha, kvalt varapj., poissa Penttilä Henry, kv vpj., poistui Mikkilä Juha, kvalt varapj. Tyrväinen Paavo, kaupunginjohtaja Hautala Kaarina, hall.joht., poissa Seppi Martti, kaupunginsihteeri Ventelä Jaakko, varapuheenjohtaja Ojajärvi Anne Alkula Martti Alajoki Jarmo Kiviniemi Juha Koivula Asko Kujanpää-Mannila Mervi Pihlaja Heidi Valkama Teija Koskela Anna-Maija, kvalt pj. Salonen Harri, kvalt varapj. Laulaja Hannu, kvalt varapj. Luukko Juha, kunnanjohtaja Hirsimäki Erkki, hali.- ja tai.johtaja, poistui klo Mäkiranta Harri, tekninen johtaja, poistui klo Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raija Hakola ja Minna Leppinen. Juhani Mäki puheenjohtaja ~2.2~Zf~ Rai~Hakola Jalasjärven kunnanvirastossa ja Kurikan kaupungin hallinto- ja talousosastolla Martti Seppi pöytäkirj anpitäj ä Minna Leppinen Erkki Hirsimäki hallinto- ja talousjohtaja Kaarina Hautala hallintojohtaja

3 3 KH/2015/72/010 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen FCG Konsultointi Oy:n esitys Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostamisesta lähtien on valmistunut. Jarmo Asikainen FCG Konltointi Oy:stä esitteli raportin kokouksessa. Esiteltiin kaupunginjohtajan ehdotus Kurikan viranhaltijaorganisaatioksi koskien johtoryhmän jäseniä. Esitykset ovat olleet yhteistoimintaryhmän käsiteltävänä Kurikan yhteistoimintaryhmällä ei ole huomauttamista asiasta. Jalasjärven yhteistoimintaryhmä on esittänyt seuraavaa: "Kunnanjohtaja esitteli uuden Kurikan organisaatiomallia, joka on muodostunut FCG:n konsulttiraportin pohjalta hallitusten puheenjohtajiston ja kuntajohtajien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Esityksen mukaan laajentuneen kaupungin toimialoina ovat elinkeinot ja kehittäminen, sivistysosasto ja tekninen osasto. Hallinto-, talous- ja henkilöstöjohtaminen leikkaavat läpi koko organisaation tuottaen ohjeistuksia ja raameja toiminnalle. Toimistopalvelut toimii keskitetysti. Konsernipalvelukeskukseen kuuluvat talous-, palkka- ja tietohallinto. Jalasjärven kunnan YT-ryhmän näkemyksen mukaan maankäyttö ja ympäristö tulee kuulua tekniselle osastolle. Keskitetyn toimistopalveluiden toimivuutta epäiltiin. Erityisosaamisen ylläpitämisessä ja kahden esimiehen alaisuudessa toimimisessa koettiin olevan suuria riskejä työn käytännön toimivuuden kannalta. Henkilöstöjohtamisen merkitystä korostettiin. Alatyöryhmien työn eteneminen nopeassa tahdissa herätti huolta, koska vielä ei ole valittu toiminnasta vastaavia osastopäälliköitä ja tulevilla osastopäälliköillä tai mahdollisesti muuttuvilla lähiesimiehillä ei ole näin ollen mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. Tilakysymyksiin toivottiin nopeita ratkaisuja, koska työpisteen sijainnilla on suuri merkitys yksittäisen työntekijän kannalta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /{-!{-

4 4 käsittelee pidettävässä kokouksessaan uuden Kurikan organisaatiomallia." Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Paavo Tyrväinen, , paavo. Ehdotus: päättää hyväksyä viranhaltijaorganisaation johtoryhmän osalta esityksen mukaisena. Merkitään, että hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki poistui kokouksesta kello Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat ehdotukset: Margit Parkkamäki ehdotti, että asia pannaan pöydälle Rami Ala-Nisula ehdotti Margit Parkkamäen kannattamana, että tässä vaiheessa päätetään kaupunginjohtajan asema, apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukan asema, tekninen johtaja Marko Kilpeläisen asema ja sivistysjohtaja Päivi Hernesmaan asema sekä muut valmistelee työryhmät loppuun Jaakko Ventelä esitti Juha Kiviniemen kannattamana, että tässä vaiheessa päätetän kaupunginjohtajan asema, apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukan asema, tekninen johtaja Marko Kilpeläisen asema ja sivistysjohtaja Päivi Hernesmaan asema, hallintojohtaja Erkki Hirsimäen asema ja talousjohtaja Tapani Latikan asema. Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestyksiä. Puheenjohtaja totesi, että Margit Parkkamäen pöydällepanoehdotus raukeaa kannattamattomana. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestystä koskevan ehdotuksen eli ensin äänestetään Jaakko Ventelän ehdotus vastaan Rami Ala Nisulan ehdotus, sen jälkeen esittelijän ehdotus vastaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin, joka kannattaa Jaakko Ventelän ehdotusta äänestää "jaa", jos "ei" voittaa tulee Rami Ala-Nisulan ehdotus vastaan esittelijän ehdotusta. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänestivät Ala-Käkelä, Leppinen, Riippi, Saarakkala, Säntti, Ventelä, Ojajärvi, Alkula, Alajoki, Kiviniemi, Koivula, Kujanpää-Mannila, Pihlaja ja Valkama sekä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet h-

5 5 "ei" äänestivät Ala-Nisula, Hakola, Marttila, Parkkamäki, Parkkonen ja Mäki. Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi, että Ventelän ehdotus on voittanut ja tulee esittelijän ehdotusta vastaan. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin, joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää "jaa", jos "ei" voittaa tulee Jaakko Ventelän ehdotus yhdistymishallituksen päätökseksi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" ei äänestänyt kukaan, "ei" äänestivät Ala-Käkelä, Ala-Nisula, Hakola, Leppinen, Marttila, Riippi, Saarakkala, Säntti, Ventelä, Ojajärvi, Alkula, Alajoki, Kiviniemi, Koivula, Kujanpää-Mannila, Pihlaja, Valkama ja Mäki sekä tyhjää äänestivät Parkkamäki ja Parkkonen. Päätös: Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi, että Jaakko Ventelän ehdotus on tullut yhdistymishallituksen päätökseksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet br

6 Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet Rir Kurikka - Jalasjärvi 6 JK-HALL/2015/77/014 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta- ja käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen Jalasjärven KH Liite 4 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki. Koskuen leirintäalue on kunnan omistuksessa ja ollut viimevuodet vuokrattuna. Alueella on mm. kioskirakennus, huoltorakennus, rantasauna ja pukuhuoneet, hirsimökkejä 4 kpl ja jalasmökkejä 2. Majoitusmökit ovat hyväkuntoisia, mutta huollon tarpeessa. Jalasmökit ovat huonokuntoisia ja muutettu saunoiksi. Kioski ja terassi ovat kohtalaisessa kunnossa. Alueella on myös kaksi oleskelukatosta. Rantasauna on sähkölämmitteinen. Wc - tilat ovat rantasaunan vieressä. Alueella on myös purkukuntoinen voimailusali - rakennus. Koskuen Kyläyhdistys ry, Koskuen Nuorisoseura ry, Koskuen Maaja kotitalousseura ry, Koskuen Metsästysseura ry ja Koskuen koulunjohtaja ovat lähettäneet kunnalle vetoomuksen Koskuen leirintäalueen säilyttämisestä kunnan omistuksessa. He ovat samalla myös esittäneet, että kioskirakennus, huoltorakennus, sauna ja pukuhuoneet luovutettaisiin heille kokoontumispaikaksi. Mökeistä he eivät ole kiinnostuneita. Kunnalle Koskuen leirintäalueesta on vuoden 2014 budjetin mukaan kuluja euroa vuodessa. Tuloja muutama satanen. Liitteenä on yhdistysten vetoomus ja alueella tehdyn katselmuksen raportti kuvineen. Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Koskuen leirintäalueen kioskirakennus, huoltorakennus, rantasauna sekä pukuhuoneet ja wc -tilat luovutetaan Koskuen Kyläyhdistys ry:lle, Koskuen Nuorisoseura ry:lle, Koskuen Maa- ja kotitalousseura ry:lle ja Koskuen Metsästysseura ry:lle yhteisomistukseen. Sopimus tuodaan erikseen yhdistymishallitukselle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus päättää laittaa alueella olevat mökit yleiseen myyntiin ja antaa luvan purkaa tai antaa purettavaksi alueen voimailusali - rakennus ja muut alueen purkukunnossa olevat rakennelmat.

7 7 Päätös: Kunnanhallitus päätti neuvotella järjestöjen kanssa sopimuksesta siten, että maapohja jää kunnan omistukseen. Järjestöjen tarvitsemat rakennukset myydään 50 eurolla siten, että myös omistusoikeus siirtyy. Sopimukseen sisällytetään myös ympäristön hoitovelvoite, johon kuuluvat purettavat rakennukset. Muut rakennukset ( 4 mökkiä) myydään huutokaupalla. Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä pykälän ajaksi (yhteisöjäävi) Jalasjärven KH Jalasjärven kunnan ja Koskuen kyläyhdistys ry:n välille on neuvoteltu oheisen liitteen mukainen sopimus Koskuen leirintäalueen hallinnosta ja käytöstä. Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen esitetyssä muodossa ja esittää sen edelleen yhdistymishallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä pykälän ajaksi (yhteisöjäävi) JK-hall 2 Ehdotus: päättää hyväksyä esitetyn sopimuksen. Merkitään, että Mervi Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet ;C-tr

8 8 JK-HALL/2015/78/014 3 Maanvuokrasopimus Jalasjärven kunnan ja Koskuen kyläyhdistys ry:n välillä Jalasjärven KH Liite 5 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki. Koskuen kyläyhdistys ry.:n ja Jalasjärven kunnan välille on neuvoteltu liitteenä oleva vuokrasopimus Koskuen leirintäalueen maaalueesta. Maanvuokrasopimus on yhteydessä osapuolten välille tehtävään sopimukseen Koskuen leirintäalueen hallinnasta ja käytöstä. Kj:n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen Koskuen leirintäalueen maa-alueesta kunnan ja Koskuen kyläyhdistys ry.:n välillä esitetyssä muodossa. Lisäksi päätetään, että ko. maanvuokra on vastikkeeton. Sopimus esitetään yhdistymishallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä pykälän ajaksi (yhteisöjäävi) JK-hall 3 Ehdotus: päättää hyväksyä vuokrasopimuksen. Merkittiin, että Mervi Kujanpää-Mannila poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet ~

9 9 SIV /2015/18/100 4 Rehtorin viran täyttäminen Siv Kurikan kaupungin koululaitoksessa vapautuu rehtorin virka lukien irtisanoutumisen vuoksi, sijoituspaikka Jurvan yläkoulu ja Jurvan lukio sekä rehtorin virka lukien eläkkeelle jäämisen vuoksi, sijoituspaikka Peuran koulu. Sivistyslautakunta on käsitellyt Peuran koulun ja Jurvan yläkoulun yhtenäistämismahdollisuutta Peuran koulusta ja Jurvan yläkoulusta voidaan muodostaa 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu alkaen. Yhtenäiskoulu on perusopetuslain mukaisen yhtenäisen perusopetuksen toteuttamistapa. Yhtenäiskoulun toimintamahdollisuuksia pohtimaan asetettiin työryhmä, johon Peuran koulun, Jurvan yläkoulun ja Jurvan lukion johtokunnat nimesivät jäsenet. Työryhmä esitteli sivistyslautakunnalle loppuraportin kokouksessa Lisätietoja: Sivistysjohtaja Päivi Hernesmaa, puh , Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää anoa kaupunginhallitukselta lupaa saada täyttää yhden rehtorin viran lukien Jurvaan perusopetuksen vuosiluokille 1-9. Rehtorin sijoituspaikka on Peuran koulu ja Jurvan yläkoulu, jotka muodostavat perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulun lukien. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen. Asia esitellään myös yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /!#--

10 10 JK-hall 4 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

11 Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet Rtr Kurikka - Jalasjärvi 11 JK-HALL/2015/79/100 5 Täyttölupa rehtorin virkaan Jalasjärven KH Valmistelija: sivistysjohtaja Anne-Mari Packalen-Reinikainen. Sivistysjohtaja anoo täyttölupaa rehtorin virkaan alkaen. Kirkonkylän koulun rehtori on irtisanoutunut ja hänelle on myönnetty ero alkaen. Virka laitettaisiin heti auki ja koulutuslautakunta tekisi valinnan kokouksessaan Siihen saakka rehtorin tehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin. Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää rehtorin viran täyttöluvan alkaen. Asia ilmoitetaan yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. JK-hall 5 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 12 KH/2015/5/120 6 Kurikka - Jalasjärvi yhdistymishallituksen nimeäminen/jalasjärvi Jalasjärven KH Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki. Kuntarakennelain 10 :n mukaan yhdistävien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. valitsee keskuudestaan puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Kurikan ja Jalasjärven yhdistymissopimuksen mukaan yhdistymishallitus muodostetaan yhdistämällä molempien kuntien hallitukset. Puheenjohtajaksi valitaan Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Jalasjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto nimeää yhdistymishallitukseen vuodeksi 2015 Jalasjärven kunnan edustajat. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Jalasjärven KV Päätös: Kunnanvaltuusto nimesi yhdistymishallitukseen yhdistymissopimuksen mukaisesti Jalasjärven kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet: Varsinainen jäsen: Ventelä Jaakko Varajäsen: Alanen Ossi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 0-tr

13 Yhdistymishalli tus 13 Ojajärvi Anne Alkula Martti Pihlaja Heidi Valkama Teija Kujanpää-Mannila Mervi Alajoki Jarmo Kiviniemi Juha Koivula Asko Pihlaja Kaisa Panula Heli Saarinen Kari Siltanen Pauliina Hakkola Kati Lehtimaa Kari Vuorenmäki Tero Korkiamäki Antti JK-hall 6 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirjaimet ~

14 Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet k Kurikka - Jalasjärvi 14 KH/2015/5/120 7 Kurikka - Jalasjärvi yhdistymishallituksen nimeäminen/kurikka Kh Kuntarakennelain 10 :n mukaan yhdistävien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja vara jäsenet. valitsee keskuudestaan puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Kurikan ja Jalasjärven yhdistymissopimuksen mukaan yhdistymishallitus muodostetaan yhdistämällä molempien kuntien hallitukset. Puheenjohtajaksi valitaan Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Jalasjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja. Lisätietoja: Kaupunginsihteeri Martti Seppi, , Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto nimeää yhdistymishallitukseen vuodeksi 2015 Kurikan kaupungin edustajat. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita yhdistymishallitukseen vuodeksi 2015 Varsinaiset jäsenet: Mäki Juhani, puh.joht. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kangas Olli

15 15 Ala-Käkelä Liisa, 1 vpj. Parkkamäki Margit, II vpj. Ala-Nisula Rami Hakola Raija Leppinen Minna Marttila Eija Parkkonen Voitto Riippi Erkki Saarakkala Vesa-Matti Säntti Mikko Niemi Pauliina Alakoski Sirpa Kananoja Mauri Niemi Anna-Kaisa Hakala Reetta Ollila Susanna Mäkynen Raimo Varpula Jorma Kallio Esa Iso hella Jari JK-hall 7 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet set:t--

16 Yhdistymishalli tus 16 JK-HALL/2015/80/100 8 Täyttölupia sivistystoimeen Jalasjärven KH Valmistelija: sivistysjohtaja Anne-Mari Packalen-Reinikainen. Vt. sivistysjohtaja on anonut täyttölupaa seuraaviin, toistaiseksi täytettäviin virkoihin alkaen: erityisluokanopettaja (sijoituspaikkana Kirkonkylän koulu) perusopetuksen lehtori (ruotsi, englanti) perusopetuksen lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus). Erityisluokanopettajan virkaan ei ollut keväällä 2014 kelpoisia hakijoita ja se täytettiin määräaikaisesti. Yläkoulun virat ovat olleet kuluvan vuoden täytettyinä määräaikaisesti kesällä 2014 tehtyjen irtisanoutumisten jälkeen. Lisäksi sivistysjohtaja on anonut täyttölupaa erityisopettajan virkaan (ns. laaja-alainen, tämänhetkisinä vastuukouluina Luopajärvi, Metsola, Hirvijärvi ja Keskikylä). Virkaan keväällä 2014 valittu ei ottanut tehtävää vastaan ja se täytettiin määräaikaisesti. Kj:n päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat yllä esitettyihin virkoihin alkaen. Päätös viedään yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. JK-hall 8 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet ~

17 17 JK-HALL/2014/415/421 9 Uuden päiväkodin perustaminen kirkonkylään/hankesuunnitelman hyväk-. sym1nen Jalasjärven KLK Liite 11 Koulutuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että päiväkotihoitoa Kirkonkylän alueella lisätään pitkällä aikavälillä ja ryhmäperhepäivähoidosta alueella luovutaan Krannin varahoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta päätti myös, että muutokseen varautumista jatketaan, mutta sen aikataulu tarkentuu sen mukaan, koska tarkoitukseen sopivat tilat on käytettävissä. Kirkonkylän uudelle päiväkodille on tähän saakka etsitty sopivia tiloja olemassa olevista rakennuksista. Nyt on kuitenkin noussut keskusteluissa esille mahdollisuus uuden päiväkodin perustamiseen siten, että Kuntakapiteeli rakennuttaisi sen samaan tapaan kuin Luopajärvenkin päiväkodin. Yhtiöstä on ilmoitettu, että rakennuttamiseen olisi valmius. Koulutuslautakunta keskusteli uuden päiväkodin perustamisesta kokouksessaan pitäen asian etenemistä tärkeänä. Kuntaliitos Kurikan kaupungin kanssa toteutuu Kurikassa on suuntauduttu samalla tavalla päiväkotihoitoon. Perhepäivähoitoa tarjotaan kummassakin kunnassa kuitenkin sen mukaan, kun palvelua on tarjottavana. Varhaiskasvatuksen strategian toteuttaminen on Kirkonkylän alueella edennyt suunnitellulla tavalla, kun Haverintien ryhmikset lakkautettiin päättyneen kauden jälkeen. Ryhmiksistä on Krannin varahoidon lisäksi nyt jäljellä Hankkavantien vuorohoitoyksikkö: Metsäpolku, Pihapolku ja Tähtipolku. Siellä on tällä hetkellä hoidettavana 36 lasta. Yleisenä suuntauksena vuorohoito on lisääntymässä. Toiminnan sijoittuminen kolmeen rivitalohuoneistoon samalla alueella on toiminut suhteellisen hyvin, mutta se ei voi luonnollisestikaan olla pysyvä ratkaisu. Vuorohoidon järjestäminen päiväkotimuotoisena olisi jatkossa toimivaa ja taloudellista. Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet ~4

18 18 Perhepäivähoitoon ei tällä hetkellä mahdu lisää lapsia. Uusia kotona työskenteleviä hoitajia ei myöskään todennäköisesti tulla saamaan kaikkien eläkkeelle jäävien tilalle. Perhepäivähoitajien rekrytointi on ollut aktiivisesti käynnissä, mutta uusia hoitajia ei ole löytynyt. Vuoteen 2016 mennessä kotonaan työskenteleviä perhepäivähoitajia jää Kirkonkylän alueelta eläkkeelle 5 henkilöä, jolloin samalla menetetään 20 hoitopaikkaa. Kirkonkylän alueella on palkattuna myös 2 määräaikaista hoitajaa. Strateginen linjaus ryhmisten lakkauttamisesta vaikuttaa henkilöstöön siksi, että ryhmiksissä toimivilla perhepäivähoitajilla ei ole muodollista kelpoisuutta toimia päiväkodeissa lastenhoitajina. Sen sijaan he voisivat toimia ryhmäavustajina tai heille saattaisi löytyä työtä muista yksiköistä. Tehdyn linjauksen jälkeen työnantaja on tukenut perhepäivähoitajien kouluttautumista lastenohjaajiksi ja koulutukseen on lähtenyt 9 henkilöä, joista 5 työskentelee ryhmiksissä. Kirkonkylän päiväkodin toteutuessa uusi työtehtävä tulisi löytää vielä 4 henkilölle. Neliryhmäisessä päiväkodissa tulee olla 4 lastentarhanopettajaa sekä 8 lastenhoitajaa. Päiväkodin taloudellisuus tulee kuitenkin siitä, että hoidettavia lapsia voi olla henkilöä kohden 7, kun ryhmiksessä ja perhepäivähoidossa lapsia voi olla vain 4. Toisaalta myöskään alle 3- vuotiaiden päiväkotiryhmässä ei saa olla hoitajaa kohden kuin 4 lasta. Päivähoitopaikkojen tarpeen ennustaminen on pitkällä aikavälillä vaikeaa, koska siihen vaikuttavat monet eri tekijät: syntyvyys, muuttoliike, huoltajien työllistyminen ja perheiden tottumukset. Työllisyystilanteesta johtuvat äkillisetkin muutokset vaikuttavat hoidon kysyntään. Toisaalta Luopajärven päiväkotia rakennettaessa oli tarkoitus tietoisesti jättää sinne myös väljyyttä. Tällä hetkellä siellä ei ole kuitenkaan montakaan paikkaa tyhjänä ja myös muualla kunnassa tilanne on päivähoitopaikkojen osalta kohtuullisen huono. Päivähoitohakemuksia on nyt 20. Nämä lapset tulisi sijoittaa hoitopaikkoihin maaliskuuhun mennessä. Uutena suuntauksena on erityisesti alle 3- vuotiaiden lasten hoidontarpeen lisääntyminen. Tämänhetkisen tilanteen ja ennusteen perusteella Kirkonkylään tulisi rakentaa neliryhmäinen päiväkoti. Maankäytöllisesti sille on olemassa varaus Iloniemen alueelta. Koulun läheisyys mahdollistaisi esioppilaiden osapäivähoidon toteuttamisen joustavasti tässä yksikössä. Nykyisin koulun ryhmässä esikoulua käyvät vuorohoitoa tarvitsevat oppilaat saatetaan kävellen Hankkavantien ryhmikseen, jonne matkaa tulee enemmän. 4 rjantarkastajien nimikirjaimet

19 19 Liite: Ikäluokat lähikoulualueittain/väestörekisterin päivitys Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelu aloitettaisiin mahdollisimman pian. Päätös: Kaisa Pihlaja ehdotti asian jättämistä pöydälle. Heidi Kuja Perälä kannatti esitystä. Näin ollen suoritettiin äänestys, jossa esittelijän ehdotus oli "jaa" ja Pihlajan esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä( Anttila, Haapalahti, Hongisto, Autio) ja 2 ei-ääntä (Pihlaja, Kuja-Perälä). Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi. Seuraavaan lautakuntaan tuodaan kuitenkin lisätietoa päiväkodin suunnitteluun liittyen. Jalasjärven KH Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen ja päättää antaa Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy:lle toimeksiannon ryhtyä valmistelemaan Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelua mahdollisimman nopeasti ja siten, että päiväkoti valmistuisi vuoden 2015 aikana. Kunnanhallitus esittää asian yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti palauttaa asian koulutuslautakunnan käsittelyyn. Jalasjärven KLK 89 Asiaa on valmisteltu edelleen ja lautakunnalle on laadittu lisäselvityk siä. Talouspäällikkö Marjukka Kätevä esittelee kokouksessa päivähoidon kustannuslaskentaa. Liitteet: Päivähoidon nykytilanne, Skenaario 2016, Kustannusvertailu tilinpäätös 2013 Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta merkitsee lisäselvitykset tiedoksi ja siirtää asian uudelleen kunnanhallitukselle päätöksentekoa varten. Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet /!$

20 20 Päätös: Talouspäällikkö Marjukka Kätevä oli paikalla asian esittelyn ajan poistuen ennen päätöksentekoa. Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: Muodostaakseen kantansa täsmällisemmin lautakunta nimeää työryhmän, johon tulee kolme lautakunnan jäsentä sekä virkamiehistä sivistysjohtaja, talouspäällikkö ja tekninen johtaja. Lautakunnan edustajiksi työryhmään nimettiin Kyllikki Anttila, Kaisa Pihlaja ja Timo Hongisto. Lisäksi paikallislehdessä julkaistaan rekrytointi-ilmoitus perhepäivähoitajista. Ehdotus hyväksyttiin. Jalasjärven KLK Työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työryhmän muistiot liitteenä. Liitteet: Työryhmän muistiot Vs. sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelu aloitettaisiin mahdollisimman pian, vähintään päiväkotityöryhmän esityksen mukaan. Päätös: Kunnanjohtaja Juha Luukka ja talouspäällikkö Marjukka Kätevä olivat paikalla kokouksessa asian esittelyn ajan poistuen ennen päätöksentekoa. Ehdotus hyväksyttiin. Jalasjärven KH Kj :n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen ja päättää antaa Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy:lle toimeksiannon ryhtyä valmistelemaan Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelua mahdollisimman nopeasti. Kunnanhallitus esittää asian yhdistymishallitukselle tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet k

21 Yhdistymishalli tus 21 Teija Valkama poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi (yhteisöjääviys). Jalasjärven KH Kirkonkylän päiväkodin hankesuunnitelma on valmistunut ja on liitteenä. Kj:n päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hankesuunnitelman. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Teija Valkama poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa (yhteisöjääviys). Tekninen johtaja Harri Mäkiranta esitteli asian. JK-hall 9 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Merkitään, että Teija Valkama poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Merkitään, että tekninen johtaja Harri Mäkiranta esitteli asiaa kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet ~

22 Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet 4 Kurikka - Jalasjärvi 22 JK-HALL/2014/369/ Lausunto Jalasjärven terveyskeskuksen ja Jurvan terveysaseman investoinneista Johtok Kurikka-Jalasjärvi yhdistymishallitus on päättänyt pyytää JIK ky:ltä lausuntoa Jalasjärven terveyskeskuksen sekä Jurvan terveysaseman investoinneista ennen valtuustojen käsittelyä. JIK ky:n johtokunta on hyväksynyt JIK ky:n tilatarveselvityksen ja saneerauskohteiden kiireellisyysjärjestyksen koskien Jalasjärven terveyskeskuksen kiinteistöä. Hyväksytty tilatarveselvitys on kuvattu Jalasjärven terveyskeskuksen tilasuunnittelutyöryhmän muistiossa Kohteiden/saneeraustarpeiden kiireellisyysjärjestys JIK ky:n näkökulmasta on seuraava: 1) Laboratorio 2) Poliklinikka ja välinehuolto 3) Lääkäri-/hoitajavastaanotto ja diabeteshoitoyksikkö 4) Hallinnon käytävä ja muut 1. kerroksessa sijaitsevat tilat 5) A-lääkäritalo 6) Kellari tilat JIK ky esittää laboratorion saneerausta vuodelle Muiden tilojen osalta saneerausta esitetään vuosille huomioiden kuitenkin maakunnallisen sote-palvelutuotannon organisoitumista koskevat päätökset. Ko. päätös on annettu tiedoksi Jalasjärven kunnalle, Kurikan kaupungille ja JIK-tilaajalauta-kunnalle. Jurvan terveysaseman avoterveydenhuollon toiminnallisia tilatarpeita on käsitelty JIK ky:n johtokunnassa sekä , jolloin hyväksyttiin terveysaseman luonnospiirustukset ja kustannusarvio. Sen jälkeen kiinteistössä on todettu kosteusvaurio, jonka korjaamiseen Kurikan kaupunginvaltuusto on varannut euron määrärahan vuoden 2015 talousarvioon. JIK ky:n johtokunta ja johtoryhmä ovat keskustelleet Jalasjärven terveyskeskuksen ja Jurvan terveysaseman kiinteistöinvestoinneista iltakoulussaan

23 23 Lisätietoja: Vs. johtaja Hannele Koivisto, puh , Johtajan ehdotus: Johtokunta esittää Kurikka-Jalasjärvi yhdistymishallitukselle lausuntonaan, että 1) Jalasjärven terveyskeskuksen osalta johtokunta pitäytyy päätöksessään Tilatarveselvityksen osalta työterveyshuollon sijoittuminen hoivakoti Karpalon nykyisiin tiloihin on toiminnallisesti paras ja taloudellisin ratkaisu Iloniemi-kodin valmistuttua, ja 2) Jurvan terveysaseman osalta priorisoidaan kosteusvaurion korjaaminen vuonna Kiinteistön muita saneeraustarpeita arvioidaan vuoden 2015 aikana osana JIK ky:n palvelutuotannon kehittämissuunnitelmia. Käsittely: Keskustelun aikana Osmo Metsä-Ketelä esitti, että Jalasjärven terveyskeskuksen osalta remontin 1. vaiheessa toteutetaan laboratorio, poliklinikka ja välinehuolto, lääkäri-/hoitajavastaanotto ja diabeteshoitoyksikkö yhtenä kokonaisuutena. Mervi Kujanpää-Mannila kannatti Metsä-Ketelän esitystä. Koska oli tehty vs. johtajan esityksestä poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitys oli vs. johtajan esitys "jaa" ja Osmo-Metsä-Ketelän esitys "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin seuraavat äänet: 4 "jaa" -ääntä (Koivuluoma, Kandolin, Hakala, Ollila), 3 "ei"-ääntä (Niemistö, Kujanpää-Mannila, Metsä-Ketelä) ja yksi äänesti "tyhjää" (Viitamäki). Puheenjohtaja totesi vs. johtajan ehdotuksen tulleen äänestyksen tulokseksi. Merkittiin, että Kirsi Kandolin poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. JK-hall 10 Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka Sisällysluettelo 1/2015 1 Kokousaika klo 18.00 Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta- ja käyttöoikeussopimuksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Perjantai klo Hallintolan neuvotteluhuone

Perjantai klo Hallintolan neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 08.00-8.30 Hallintolan neuvotteluhuone Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot