VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE 2012 2013"

Transkriptio

1 1(8) Ruokatieto Yhdistys ry LOPPURAPORTTI VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE Hankkeen tavoitteet Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus toteutettiin kaksivuotisena kehittämishankkeena ajalla Hankkeen tavoitteena oli kehittää ruoka-alan korkeakoulujen opetusta tuottamalla näiden käyttöön Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna - opetuskokonaisuus. Opetuskokonaisuuden tavoitteena oli uudistaa ja korvata käytössä ollut Laatutyö elintarvikeketjussa -kurssi. Hankkeen osatavoitteena oli muun muassa lisätä ruoka-alan korkeakouluopiskelijoiden tietämystä ruokaketjun toiminnasta ja vastuullisuudesta ruokaketjun kilpailutekijänä ja välittää korkeakouluille ruokaketjun vastuullisuutta koskevia tutkimustuloksia ja tehostaa niiden käyttöönottoa ja soveltamista opetuksessa. Tavoitteena oli myös helpottaa alan opettajien tiedonhankintaa ja osaamisen kehittymistä ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvästä kokonaisuudesta. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli pyrkiä löytämään ratkaisu, jolla uudistettua verkko-opetusta ja Helsingin yliopiston kurssia voidaan toteuttaa ja rahoittaa kaksivuotisen kehityshankkeen jälkeen. Hankkeen pitkän tähtäimen hyötynä on, että ruoka-alan korkeakouluopiskelijat kykenevät toteuttamaan vastuullisuutta omissa ruokavalinnoissaan ja oppivat alan tulevina ammattilaisina tunnistamaan ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvät ulottuvuudet ja kilpailutekijät. 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö Hankkeen vastuullisena toteuttajana on toiminut Ruokatieto Yhdistys ry yhdessä MTT Taloustutkimuksen kanssa. Ruokatieto on johtanut ja koordinoinut hanketta. MTT Taloustutkimus on toiminut vastuullisuuden asiantuntijana ja antanut hankkeen käyttöön tutkimus- ja kehittämishankkeidensa tulokset, konsultoinut kurssimateriaalin ja kurssiohjelman suunnittelussa ja arvioinnissa sekä osallistunut koulutusten toteuttamiseen. Kurssimateriaalin sisällön suunnittelu ja arviointi sekä kurssiohjelman suunnittelu tehtiin yhdessä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. Yhteyshenkilönä tiedekuntaan toimi agroekologian professori Juha Helenius. Korkeakoulujen teemapäivät suunniteltiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa, joista jokaisesta haettiin yhteistyötä koordinoiva vastuuopettaja. Hankkeen pääkohderyhminä olivat ruoka-alan korkeakouluopiskelijat opettajineen painottaen erityisesti maatalous-, ympäristö-, elintarvike- ja ravitsemisalan korkeakouluja. Sidosryhminä ja hyödynsaajina olivat ruokajärjestelmän eri toimijat (alkutuotanto, teollisuus, kauppa, ruokapalveluala) ja asiantuntijatahot (hallinto, järjestöt, oppilaitokset, tutkimuslaitokset yms.), jotka ovat osallistuneet hankkeen koulutusten toteuttamiseen. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Suvi Anttila, ProAgria Keskusten Liitto ry (puheenjohtaja) Juha Helenius, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (varapuheenjohtaja) Mirja Hellstedt/Silja Nousiainen ( alkaen) Ruokatieto Yhdistys ry (sihteeri) Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Pekka Väisänen, maa- ja metsätalousministeriö Mervi Niemelä, Laurea-ammattikorkeakoulu 1

2 2(8) Hanna Ylitalo, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Jussi Nikula, WWF Ohjausryhmän asiantuntijajäseninä olivat Jaana Kotro, MTT ja Tiina Lampisjärvi, Ruokatieto Yhdistys. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi. Hankekoordinaattorina oli Mirja Hellstedt ( ) ja Silja Nousiainen ( alkaen). 3. Hankkeen vaiheet Vuosi kurssimateriaalin ja verkkotentin tuottaminen - kurssin pilotointi Helsingin yliopistossa teemapäivän pilotointi Laurea-ammattikorkeassa Espoossa Vuosi kurssimateriaalin ja verkkotentin päivitys - vastuullisuuskurssi Helsingin yliopistossa kuusi teemapäivää korkeakouluissa syksyllä hankkeen arviointi ja raportointi Oppimateriaali Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -verkko-opiskelumateriaalin tavoitteena on avata ruokaketjun vastuullisuuden seitsemän ulottuvuutta (ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen vastuu) ja havainnollistaa näitä ulottuvuuksia käytännön esimerkkien avulla. Materiaalin suunnitteluryhmä muodostui Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Ruokatiedon asiantuntijoista sekä ammattitoimittaja Päivi Haavistosta ja Minna Nurrosta, jotka myös kirjoittivat materiaalin. Suunnittelussa hyödynnettiin alan asiantuntijoiden haastatteluja ja palautteita. Materiaali perustuu uusimpiin vastuullisuustutkimuksiin ja -julkaisuihin sekä muun muassa MTT:n, Helsingin yliopiston, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n, WWF:n, Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Eviran, maa- ja metsätalousministeriön, Pro Kala ry:n, Suomen sydänliiton, Tampereen yliopiston, ProAgrian ja Kuluttajatutkimuskeskuksen asiantuntijoiden haastatteluihin. Verkko-opiskelumateriaali on tallennettu kaikkien saataville Ruokatiedon verkkosivuille osoitteeseen Materiaalin tueksi tuotettiin verkkotentti Discendum Optima -ympäristöön. Vuonna 2013 kurssimateriaalia päivitettiin ja verkkotenttiä uudistettiin saadun palautteen pohjalta. Vastuullisuus ruuan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssi Opetuskokonaisuus pilotoitiin syksyllä 2012 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Vastuullisuus ruuan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä -kurssilla. Kurssiohjelma rakennettiin vastuullisuusteeman ympärille. Kukin kurssin luento käsitteli yhtä vastuullisuuden ulottuvuutta. Kurssin luennoitsijoina toimivat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan, MTT:n, Eviran, Jyväskylän yliopiston, Agronomiliiton ja alan yritysten sekä alkutuotannon edustajat. Kurssi suoritettiin luennoilla, verkkotentillä ja kirjoittamalla lyhyt essee. Kurssin suunnittelusta vastasivat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Ruokatiedon edustajat. Ruokatiedon panos kurssiin oli Helsingin yliopiston ulkopuolisten luennoitsijoiden rekrytointi, kurssimateriaalin valmistaminen sekä verkkotentin laatiminen ja ylläpito. Vuonna 2013 kurssin sisältöä kehitettiin edellisvuoden palautteen pohjalta. Tenttikysymykset käännätettiin ruotsiksi muutaman opiskelijan toiveesta. 2

3 3(8) Vastuullisuuskoulutukset korkeakouluissa Ammattikorkeiden koulutuspäivä pilotointiin Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoon Leppävaarassa. Tilaisuuden tavoitteena oli, että opiskelijat perehtyvät vastuullisuuden käsitteeseen ja ymmärtävät sen muodostuvan seitsemästä eri ulottuvuudesta. Tilaisuudessa kaikille opiskelijoille oli yhteinen Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa -osio ja sen jälkeen opiskelijat tutustuvat lähemmin kahteen eri vastuullisuuden osa-alueeseen asiantuntijoiden johdolla. Teemapäivän tarkempi ohjelma on liitteenä. Teemapäivien kehittämistä jatkettiin syksyllä 2013 kuudessa oppilaitoksessa. Koulutukset järjestettiin Haaga-Heliassa Helsingissä sekä Seinäjoen, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeassa, Hämeen ammattikorkean Mustialan toimipisteessä ja Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen laitoksella. Koulutuksissa oli hankkeen projektikoordinaattorin pitämä johdantoluento vastuullisuuteen. Tämän jälkeen ruokaketjun asiantuntijat syvensivät vastuullisuuden osa-alueita. Luennoitsijoina käytettiin lähialueen ruoka-alan asiantuntijoita alkutuotannosta, teollisuudesta, kaupasta, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä. Teemapäivien ohjelma suunniteltiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa painottaen opiskelijoille kiinnostavia teemoja. Koulutukset kestivät 3 4 tuntia. Haaga-Heliassa opiskelijat saivat valita kuudesta luennosta kaksi mieluista, muissa oppilaitoksissa asiantuntijoita oli kahdesta kolmeen. Kuopion yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat ja osa HAMK:n laatukurssille osallistuneista suorittivat koulutuksen jälkeen verkkotentin Optima-järjestelmässä. Hankkeen viestintä Hankekuvaus on annettu maa- ja metsätalousministeriöön, ja se julkaistiin Laatusessa 1/2012. Hankkeesta on uutisoitu Ruokatiedon uutisissa otsikoilla Ruuan vastuullisuudesta uusi kurssi korkeakouluihin ( ) ja Ruokaketjun vastuullisuustyön koko kuva avautuu opiskelijoille ( ). Uutiskoosteen tilaajina on noin henkilöä, jotka edustavat ruokaketjun toimijoita ja asiantuntijoita, alan opiskelijoita, kuluttajia ja mediaa. Korkeakoulujen vastuullisuuskoulutuksista viestittiin vastuuopettajille ja -lehtoreille. He puolestaan markkinoivat koulutuksia opiskelijoille. Mustialan koulutus tallennettiin Virtuaalikylä-sivustoon, jossa se on vapaasti opiskelijoiden katsottavissa. 4. Tulokset ja niiden arviointi Hankkeen aikana tavoitettiin koulutuksilla ja kursseilla noin 700 korkeakouluopiskelijaa. Lisäksi oppimateriaali on ollut vapaasti käytettävissä Ruokatiedon sivuilla osoitteessa: Oppimateriaali Ruokatiedon vastuullisuutta käsittelevä, korkeakouluille suunnattu oppimateriaali on ainoa lajissaan Suomessa. Se on kattava ja ajankohtainen tietopaketti, joka on helposti korkeakoulujen ja muiden toimijoiden käytettävissä, myös hankkeen päättymisen jälkeen. Oppimateriaali on saanut paljon kiitosta alan toimijoiden keskuudessa. Palautetta materiaalista: Kurssiaineisto on selkeästi jäsennelty, teoriaa ja käytäntöä sopivasti yhdistävä ja kiinnostusta herättävä julkaisu. (Ammattikorkeakoulun lehtori) Kiitos, materiaali tulee todella tarpeeseen ja oikeaan aikaan. (ammattikorkeakoulun edustaja) Teksti soljuu hyvin ja on helposti ymmärrettävissä. Asiantuntijoiden haastattelut ja leipäteksti ovat hyvässä tasapainossa keskenään. Kappaleet ovat mielenkiintoisia ja etenevät loogisesti. Oikein hienoa työtä! (yliopiston edustaja) 3

4 4(8) Vastuullisuus ruuan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssit Vuonna 2012 Vastuullisuus ruuan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä -kurssin suoritti 180 maatalous- ja elintarviketieteiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. Kurssipalautteen mukaan 89 % opiskelijoista koki kurssin erittäin hyödylliseksi tai hyödylliseksi, 80 % opiskelijoista koki Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -materiaalin erittäin hyödylliseksi tai hyödylliseksi, ja kurssin tenttimisen Discendum Optima -palvelussa koki 92 % opiskelijoista sopivan kurssille erittäin hyvin tai hyvin. Vuonna 2013 kurssin suoritti hyväksytysti 182 opiskelijaa. Opiskelijoiden antama palaute kurssista oli pääosin positiivista. Eniten kehuttiin monipuolista tapaa käsitellä aihetta. Opiskelijat antoivat kurssille arvosanaksi keskimäärin 3,6 asteikolla 1 5. Otteita opiskelijapalautteesta vuodelta 2013: Luennoitsijat olivat monipuolisia ja asiatuntevia. Heitä oli ilo kuunnella ja aiheet olivat kiinnostavia. Kurssilla oli hyvää luennoitsijoiden monipuolisuus, joka antoi laajan kuvan vastuullisuudesta ja sen eri osa-alueista. Taustoiltaan erilaisten luennoitsijoiden avulla pystyi hahmottamaan kokonaiskuvan koko ruokaketjusta ja siihen liittyvästä vastuullisuudesta. Kurssi oli myös tarpeeksi helppo ja mielenkiintoinen ensimmäiseksi kurssiksi yliopistossa. Kurssilla oli muutamia hyviä ja innostavia luennoitsijoita. On myös hyvä, että vastuullisuutta painotetaan heti opintojen alusta lähtien. Mielenkiintoiset luennoitsijat, hyvät aiheet. Ruokatiedon opiskelumateriaali oli kiinnostava ja ytimekäs. Kurssin rakenne oli mainio, kiitos! Lukuisat luennoitsijat tekivät kurssista mielenkiintoisen. Käsitellyt aihealueet oli valittu huolellisesti ja kokonaisuuden eri osat tukivat toisiaan saumattomasti. Kurssi antoi kattavan kuvan vastuullisuudesta ruoan tuotannossa ja kulutuksessa. Lisäksi kurssi pakotti pohdiskelemaan omaa suhtautumista käsiteltyihin aiheisiin. Innostuneet luennoitsijat saivat kiinnostumaan aiheistaan, innostivat kuuntelemaan, miettimään ja hakemaan lisätietoja kurssin jälkeen. Opiskelijoiden antamia kehittämisideoita. Kommentit liittyivät yleensä siihen, että luennot olivat liian laajoja tai aiheet huonosti rajattuja. Myös keskustelua toivottiin lisää. Yritysedustajien puheenvuorot kirvoittivat sekä positiivista että negatiivista palautetta. Osa luennoista melko ympäripyöreitä. Opetettavat asiat voisi käydä tarkemmin läpi. Aihe ei ollut ihan selkeästi rajattu. Tuntui, että tuli paljon hajanaista tietoa, eikä mistään saanut kunnolla kiinni. Ehkä keskustelua voisi lisätä johonkin kohtaa kurssia, sillä olisi ollut myös kiinnostavaa kuulla mitä muut opiskelijat ajattelevat näistä asioista opetuksen alkuvaiheessa. Yritysten edustajien esitykset tuntuivat välillä enemmän mainoksilta kuin asiatiedolta. Olisin toivonut enemmän tietoa ruuantuotannon epäkohdista ja niiden korjaamisesta. Alussa voisi olla jotenkin selkeämmin kerrottu kurssin punainen lanka, itselläni kurssin kokonaisuus selvisi kunnolla vasta kun luin tenttiin. Vaikka vastuullisuus on todella tärkeää, olisin itse kaivannut pohjalle tietoa itse elintarvikeketjusta, sen toimijoista, rakenteesta ja toimintatavoista. Tämän jälkeen olisi ollut helpompi ymmärtää, miten kukin ketjun osa voi toimia vastuullisuudesta. Nyt tiedän, mitä maatilat voivat tehdä rehevöitymisen vähentämiseksi, mutta itse alkutuotannon rakenteesta tai kytkeytymisestä muihin elintarvikeketjun osiin en osaa sanoa juuri mitään. Vastuullisuuskoulutukset korkeakouluissa Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus pilotoitiin Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikössä. Teemapäivässä oli paikalla 52 restonomiopiskelijaa. Laureassa opiskelijat 4

5 5(8) antoivat pilotista keskimääräiseksi arvosanaksi 4,8 (arvosteluasteikko 1 ei lainkaan kiinnostava 7 erittäin kiinnostava). Vastuullisuusteema ja tieteellinen tapa lähestyä asiaa osoittautui ammattikorkeakouluopiskelijoille selvästi haastavammaksi kuin yliopisto-opiskelijoille. Syksyllä 2013 järjestettiin kuusi koulutusta, joihin osallistui yhteensä 280 opiskelijaa. Koulutuspäivien kouluttajat ja tarkat henkilömäärät on lueteltu liitteessä 3. Opiskelijat arvioivat koulutuksen keskimäärin arvosanalla 3,6 (asteikolla 1 5, jossa 1 on välttävä ja 5 erinomainen). Liki 80 % opiskelijoista kertoi hyötyneensä koulutuksesta ja vain 5 % kertoi, että koulutus ei ollut heille hyödyksi. Opiskelijoiden antamaa palautetta Tuli uutta tietoa, ja tietoa, joka tuki aiemmin opittua. Luennot, joille osallistuin (taloudellinen vastuu, eläinten hyvinvointi) olivat hyviä. Vaikka paljon käsiteltiin sellaista asiaa jota olen jo aiemmin käsitellyt, tuli esille myös asioita joita ei välttämättä tule mietittyä. "Ryhmässä" asioiden pohtiminen, kuten vastuullinen ateria herätti paljon puhetta ja ajatuksia. Näistä asioista olemme puhuneet myös luennon jälkeisinä päivinä. Paljon mielenkiintoisia pointteja mielenkiintoisesta ja alalla kovasti puhuttavasta aiheesta. Sain uutta tietoa ja kouluttaja oli mukava! Kerrassaan hyödyllinen kokonaisuus. Omaan opiskelualaan liittyvä koulutus, ajankohtainen Koulutus tarjosi erilaisia näkökulmia Oli virkistävää saada keskusteluun muukin kuin pelkkä terveyden näkökulma. Sisältö, kouluttaja sai ihmiset luokassa kuuntelemaan. Itsessäkin heräsi uusia ajatuksia ja sellaisia näkökulmia tuli ilmi joita en aiemmin ollut hoksannut. Hyödyllinen tietoisku! Aina on hyvä nostaa ympäristöasioita tapetille, sillä se panee miettimään omiakin kulutustottumuksia ja toimintatapoja. Koulutus sopi erinomaisesti koulutusohjelmani sisältöön, ja syvensi tietojani. Keskustelu esitelmien ohessa oli mielenkiintoista. Parasta oli koulutuksen vuorovaikutteisuus. Oli mukavaa, kun keskustelua heräteltiin erilaisilla kysymyksillä. Myös koulutuksen rentous oli plussaa, ei mitään pelkkää pönötystä. Todella informatiivinen kokonaispaketti ja oman työni kautta ajankohtainen itselleni. Kehittämisideoita Teemapäivien tyypillisin palaute liittyi koulutuksen kestoon. Moni harmitteli sitä, että luennoitsijoilta loppui aika kesken. Toisten mielestä pituus oli sopiva tai liian pitkä. Luennot olivat liian lyhyitä, aiheesta olisi voinut puhua pidempäänkin Voisi olla laajempikin, koko päivän seminaari, sillä aiheesta puhumaan saisi varmasti useampiakin tahoja. Hieman liian pitkä. Myös käytännön esimerkkejä toivottiin tilastolukujen sijaan. Lisäksi toivottiin enemmän vuorovaikutteisuutta. Liikaa tutkimusasiaa.. Enemmän käytännön asioita ja esim. esimerkkejä ja kuvia, videoita. Koulutuksessa voisi käyttää enemmän erityyppisiä opetusmetodeja, kuten videoita ja konkreettisia esimerkkejä, sillä pelkkä puhe ja luvut tylsistyttävät kuuntelijaa. Agrologeille olisi kuulunut enemmin viljelijän esitys, meille restonomeille olisi voinut olla sen tilalla ravitsemuksesta. Opiskelijoilla voisi olla enemmän osallistumista. Ehkä hieman tarkemmin kertoisin mistä tunnistaa kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja miten voi itse olla osana kestävää kehitystä. 5

6 6(8) Opiskelijat myös toivoivat, että kokonaiskuva olisi tullut paremmin koulutuksessa esiin. Kaikkia osa-alueita ei käsitelty kovin syvällisesti. Olisi ollut parempi, jos vastuullisuutta elintarvikeyrityksen näkökulmasta olisi käsitelty kokonaisuutena, jossa on huomioitu kaikki vastuullisuuden osa-alueet. Lisäksi vielä voimakkaampi painotus elintarvikealaan ja -teollisuuteen ei olisi ollut pahitteeksi. Yhteenveto tuloksista Ruokatiedon vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -hanke on saavuttanut tavoitteensa. Hankkeessa on toteutettu kattava verkko-opiskelumateriaali ja perehdytetty satoja korkeakouluopiskelijoita aiheeseen. Oppilaitokset ottivat koulutukset innolla vastaan. Kysyntää vastaaville koulutuksille ja kursseille näyttää olevan. Eräs ammattikorkeakoulun lehtori kommentoi: Opiskelijoiden kannalta on aina hienoa kun ulkopuoliset alan asiantuntijat tulevat keromaan omasta alastaan ja jakavat osaamistaan Vastuullisuus on teemana haastava koska siihen kuuluu niin monia eri osa-aluista joista opiskelijan pitäisi kuitenkin osata koostaa kokonaisnäkemys. Koulutus varmasti osittain auttoi tässä tehtävässä. Vastuullisuus monine ulottuvuuksineen on laaja ja monimuotoinen aihe. Opiskelijoiden erilaisista lähtökohdista johtuen koulutusten suunnittelu oli haastavaa. Restonomi- ja agrologiopiskelijoille ei voi tarjota täysin samanlaista koulutusta. Erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijat kritisoivat välillä koulutusten teoriapainotteisuutta. Mikäli vastaavia tilaisuuksia järjestetään jatkossa, sisältöjä voisi kehittää vielä enemmän alan opiskelijoille sopiviksi. Puhujia voisi rekrytoida opiskelijoiden omilta aloilta (esim. restonomiopiskelijoille keittiömestarin puheenvuoro) ja tehdä koulutuksista siten käytännönläheisempiä Koulutusten ajankohtaa voisi tarkemmin pohtia. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille se on hyödyllinen, sillä se auttaa muodostamaan käsityksen koko ruokaketjun toiminnasta. Toisaalta opiskelujensa alkuvaiheessa oleville aihe saattaa olla haastava ja heidän voi olla vaikea nähdä, miten se sijoittautuu kokonaisuuteen. Mikäli kurssi järjestettäisiin opiskelujen viimeisenä vuonna, olisi opiskelijoilla jo laajempi käsitys alasta ja mahdollisesti työkokemuksen kautta omakohtaista kokemusta vastuullisuuden toteuttamisesta. Luennoitsijoiden löytäminen kursseille ja koulutuksiin ei ollut vaikeaa. Vastuullisuus on aiheena vaativa, mutta selvästi sellainen, josta alan toimijat haluavat opiskelijoille kertoa. Opiskelijapalautteen perusteella eri alojen asiantuntijaluennot olivat kurssien ja koulutusten parasta antia. Toisaalta opiskelijat antoivat negatiivista palautetta herkästi, jos he kokivat, että yritysten edustajat yrittivät antaa aiheesta liian puhtoisen kuvan. On hyvä, että koulutuksiin valittiin puhujia laajasti ruokaketjun eri aloilta ja myös kaupallisten tahojen edustajia ja että myös heillä on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä aiheesta. Tämän vastapainoksi koulutuksissa pitää olla aikaa avoimeen keskusteluun. Koulutusten selkein kehittämiskohta oli ajoittain liian tiivis aikataulu, joka ei aina mahdollistanut kovinkaan syvällistä keskustelua. Hankkeen kokemusten perusteella monet asiantuntijat suostuivat luennoimaan maksutta. Oppilaitokset voisivatkin tulevaisuudessa käyttää enemmän alan asiantuntijoita vierailevina luennoitsijoina. Tämän hankkeen myötä koulutuksiin osallistuneille oppilaitoksille on jo muodostunut hyödyllisiä kontakteja ruoka-alan toimijoihin. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat kokeneet kurssin tärkeänä. MTT:n mukaan kurssi on edistänyt vastuullisuuteen liittyvien tutkimustulosten viestimistä ja jalkauttamista tärkeälle kohderyhmälle, tuleville ruokaketjun vaikuttajille ja toimijoille. Vastuullisuus on ajankohtainen aihe, jonka merkitys 6

7 7(8) tulee tulevaisuudessa todennäköisesti edelleen kasvamaan. Siksi tämänkaltaiselle opetuskokonaisuudelle on varmasti kysyntää jatkossakin. 5. Jatkotoimet Hankkeen päätyttyä Ruokatiedolla ei ole ilman ulkopuolista rahoitusta mahdollisuuksia koordinoida opetuskokonaisuutta, ylläpitää verkkotenttiä tai päivittää oppimateriaalia. Materiaali säilytetään Ruokatiedon sivuilla toistaiseksi ja se pysynee ajantasaisena muutaman vuoden. Materiaali on edelleen vapaasti oppilaitosten käytettävissä. Halutessaan oppilaitokset voivat saada aineiston tenttikysymykset käyttöönsä. Hankkeessa tavoitetut ammattikorkeakoulut ovat kertoneet aikovansa hyödyntää verkkomateriaalia osana opetusta. Helsingin yliopistossa kurssin jatkomahdollisuudet ovat vielä avoimet. Kurssi ja oppimateriaali koetaan tärkeäksi, mutta haasteena on rahoituksen ja resurssien puute. Tiedekunta on ilmaissut, että kurssin toteuttaminen nykyisessä muodossa vaatii ulkopuolista rahoitusta, sillä budjetit vierailevien luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen ovat viime vuosina pienentyneet. Hankkeen toinen toteuttajataho MTT on myös kertonut, että heidän asiantuntijansa osallistuvat mielellään kurssin toteuttamiseen jatkossakin, mutta osallistuminen kurssin suunnitteluun tai luentojen pitämiseen edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanditutkintoja ollaan muuttamassa niin, että syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat opiskelevat laajoissa, laitosten yhteisissä kandiohjelmissa. Vuonna 2014 noudatetaan vielä vanhoja tutkintovaatimuksia, joissa kurssi on monille aloittaville opiskelijoille pakollinen. Uusien tutkintojen vaatimuksia pohditaan parhaillaan, ja on vielä epäselvää, miten kurssi sopii näihin. Laitoksilta kerätyn palautteen pohjalta taloustieteen laitos pitää kurssia tärkeänä ja säilyttäisi sen mielellään myös jatkossa pakollisena opintona. Maataloustieteiden laitos on ilmaissut, että kurssi ei tule luultavasti mahtumaan uusiin tutkintovaatimuksiin. Kurssilla on ollut myös lukuisia tiedekunnan ulkopuolisia opiskelijoita (mm. kotitalousopettajaopiskelijoita, valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita), joten kysyntää kurssille luultavasti on, vaikka se olisikin vapaavalintainen. Professori Helenius toi ohjausryhmässä esille vaihtoehdon, että kurssimateriaalin vuosittainen päivitys voitaisiin tehdä talkootyönä. Tätä saattaisi helpottaa se, jos materiaalille hankittaisiin ISBNtunnus ja sitä päivittävät tukijat saisivat nimensä julkaisuun. Toiminnanjohtaja Lampisjärven mukaan Ruokatieto voi luovuttaa käyttöoikeuden pääosaan materiaalia eteenpäin, mutta materiaalissa olevia case-kertomuksia ei saa muokata ilman kirjoittajien lupaa. Heleniuksen mukaan Maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan kannalta olisi tärkeää, että MTT osallistuisi päivitystyöhön, sillä sekä MTT:n että tiedekunnan tutkijoiden panos olisi tärkeä aiheessa, joka edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä vastuullisuusaiheista. Tähän saakka maataloustieteiden laitos on huolehtinut kurssin kustannuksista tiedekunnassa maksamalla yhden kuukauden kurssiassistentin palkan. Yliopiston rekrytointikiellon vuoksi yhden maisterivaiheen opiskelijan palkkaaminen kuukaudeksi on vaatinut yliopiston hallintojohtajan hyväksynnän. Pienikin rekrytointi on siis vaatinut valtavan määrän byrokratiaa. Mikäli laitokset eivät pysty rahoittamaan kurssiassistenttia, kurssin käytännön toteutus voisi mahdollisesti toimia niin, että kurssikoordinaattoriksi palkattaisiin yliopistoharjoittelija tai että opiskelijat saisivat käytännön työstä opintopisteitä ja työtodistuksen. Professori Juha Helenius selvittää edelleen kursin jatkomahdollisuuksia maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Ammattikorkeakouluissa on kiinnostusta materiaalin hyödyntämiseen jatkossa. Metropolia ammattikorkeakoulu on ilmoittanut järjestävänsä sen pohjalta opetusta keväällä

8 8(8) 6. Loppuraportin tiivistelmä Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus on kaksivuotinen kehittämishanke, joka toteutettiin Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ruoka-alan korkeakoulujen opetusta tuottamalla näiden käyttöön Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus. Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön avustuksen osuus oli euroa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ruoka-alan korkeakouluopiskelijoiden sekä oppilaitosten opettajien ymmärrystä ruokaketun toiminnasta ja vastuullisuudesta ruokaketun kilpailutekijänä sekä välittää heille uusimpia vastuullisuutta koskevia tutkimustuloksia. Lisäksi hankkeessa pyrittiin löytämään ratkaisu, jolla uudistettua verkko-opetusta ja Helsingin yliopiston kurssia voitaisiin toteuttaa ja rahoittaa kaksivuotisen kehityshankkeen jälkeen. Hankkeen toteuttajana on toiminut Ruokatieto Yhdistys ry yhdessä MTT Taloustutkimuksen kanssa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi. Hankekoordinaattorina oli Mirja Hellstedt ( ) ja Silja Nousiainen ( ). Yhteistyökumppaneina oli maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja seitsemän korkeakoulua. Hankkeen pääkohderyhminä olivat ruoka-alan korkeakouluopiskelijat. Sidosryhminä ja hyödynsaajina olivat ruokajärjestelmän eri toimijat ja asiantuntijatahot. Hankkeessa laadittiin kattava verkkomateriaali ja verkkotentti, joka löytyy Ruokatiedon sivuilta osoitteesta: Oppimateriaalia hyödynnettiin kahdella Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kurssilla sekä seitsemässä korkeakoulujen koulutuspäivässä. Kursseilla ja koulutuksilla tavoitettiin yhteensä 700 korkeakouluopiskelijaa. Oppimateriaali, kurssit ja koulutukset ovat saaneet myönteistä palautetta. Oppilaitoksilla on selvästi tarvetta vastaaviin materiaaleihin ja koulutuksiin. Opetuskokonaisuus on ollut erittäin ajankohtainen ja se on lisännyt opiskelijoiden ymmärrystä koko ruokaketjun toiminnasta ja sen vastuullisuudesta. Oppimateriaali on vapaasti oppilaitosten käytettävissä ja se säilyy toistaiseksi Ruokatiedon nettisivuilla. Helsingin yliopiston kurssin tilanne on vielä epäselvä, sillä tiedekunnan tutkintorakenteita ollaan uudistamassa, eikä vielä ole tietoa siitä, miten vastuullisuuskurssi sopii uusiin tutkintovaatimuksiin. Tiedekunta ja MTT ovat ilmaisseet, että kurssin jatkuminen nykyisenmuotoisena edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Tiedekunta pohtii parhaillaan, onnistuuko kurssin pyörittäminen ja materiaalin kevyt vuosittainen päivitys ilman ulkopuolista rahoitusta. 8

9 9(8) Liitteet Liite 1: Vastuullisuuskurssien ohjelmat 2012 ja 2013 Y150 Vastuullisuus ruoan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssi 2013 TI 3.9. klo 8-11, Info Sali 1: Johdatus ruokaketjun vastuullisuuteen ja käsitteisiin 8.15 Kurssin esittely Juha Helenius, HY 8.30 Ruokajärjestelmä Juha Helenius, HY 9.30 Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa tutkija Jaana Kotro, MTT Kurssin käytännön asiat Sari Kinnula, HY koulutus- ja kehityspäällikkö Mirja Hellstedt, Ruokatieto KE 4.9. klo 8-10, Luentosali B1: Vastuullisuuden osa-alue: Ympäristö 8.15 Ruuan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista tutkija Juha-Matti Katajajuuri, MTT 9.00 Ympäristötyöhön sitoutuminen on osa yrityksen vastuullista Luomun markkinoinnin asiantuntija toimintaa Marika Auersalmi, MaBio Oy MA 9.9. klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Ravitsemus 8.15 Korkeakouluopiskelijoiden ravitsemussuosituksen ravitsemusasiantuntija Leila toteuttaminen Fogelholm, Fazer Food Services 9.00 Ruuan ravitsemuksellinen laatu Mikael Fogelholm, HY TI klo 8-12, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Tuoteturvallisuus + työhyvinvointi 8.15 Tuoteturvallisuus johtaja Susanna Pesonen, Evira 9.00 Tuoteturvallisuus vähittäiskaupassa asiantuntija Merja Söderström, Päivittäistavarakauppa ry Hyvä elämä työelämässä asiaa työhyvinvoinnista tutkija Maija Järvinen, MTT Kokonaisvaltainen hyvinvointi - case Vaasan Oy henkilöstökoordinaattori Heidi Mata, Vaasan Oy KE klo 8-10, Luentosali B1: Vastuullisuuden osa-alue: Eläinten hyvinvointi 8.15 Eläinten hyvinvointi ruokaketjussa Anna Valros, HY 9.00 Eläinten hyvinvointi sikatilalla Case Benjamin Lihatori sikatalousyrittäjä Ismo Eerola MA klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Paikallinen hyvinvointi 8.15 Rikkaan maailman nälkä Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto 9.00 Paikallista ruokaa lautaselle keittiömestari Markku Luola TI 17.9.klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Talous 8.15 Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa Lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 9.00 Kilpailukykyinen maatalousyrittäminen viljelijä Vesa Lapatto (maitotila) KE klo 8-10, Luentosali B1: Kuluttajana ja asiantuntijana ruokajärjestelmässä 8.15 Vastuulliset ja kekseliäät kuluttajat Johanna Mäkelä, HY 9.00 Asiantuntijana ruokaketjussa toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Agronomiliitto 9

10 10(8) 10

11 11(8) Liite 2: Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -koulutuksen pilotointi Ajankohta torstai klo Paikka Laurea, Leppävaara, Vanha maantie 9 Tilaisuuden tavoitteena on perehtyä vastuullisuuden käsitteeseen ja ymmärtää sen muodostuvan seitsemästä eri ulottuvuudesta. Tilaisuuden puitteissa tutustaan lähemmin kahteen eri vastuullisuuden osa-alueeseen Tilaisuuden avaus Mervi Niemelä, Laurea Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa Jaana Kotro, MTT Rinnakkaisluennot vastuullisuuden eri osa-alueista Eläinten hyvinvointi Miten meidän tilalla huolehditaan eläinten hyvinvoinnista? - case Ülle ja Sebastian Nurmen luomutila Tammisaaressa Tilalla kasvatetaan suomenlammasta ja itäsuomenkarjaa eli kyyttöä Luennoitsija: Sebastian Nurmi, Bovikin tila Paikallinen hyvinvointi Onko se lähiruokaa? Luennoitsija: markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Kantén, Ruokatieto Työhyvinvointi Hyvä elämä työelämässä asiaa työhyvinvoinnista Luennoitsija: tutkija Maija Järvinen, MTT Rinnakkaisluennot vastuullisuuden eri osa-alueista Ympäristövastuullisuus Miten ammattikeittiössä huomioidaan ympäristönäkökulmat case Kauniainen Luennoitsija: palveluesimies Pirjo Korpinen, Kauniaisten kaupunki Ravitsemus Ruuan ravitsemuksellinen laatu Luennoitsija: toiminnanjohtaja Riitta Stirkkinen, Lihatiedotus Tuoteturvallisuus luennoisija: Mirja Hellstedt, Ruokatieto Yhdistys 11

12 Liite 3: Korkeakoulujen vastuullisuuden teemapäivät 12(8) Koulutusten alussa oli 45 minuutin mittainen johdatusluento aiheeseen. Paikka ja yhteyshenkilö Haaga-Helian ammattikorkeakoulu yliopettaja Johanna Rajakangas-Tolsa Päivämäärä ja kesto h Osallistujamäärä ja opiskeluala 96 restonomiopiskelijaa Asiantuntijaluennot lakimies Marica Twerin, MTK päivittäistavaran ketjuohjaus Mika Lyytikäinen, SOK tutkija Maija Järvinen, MTT kestävän kehityksen ja biotalouden asiantuntija Aki Finer, Raisio Oy johtaja Satu Raussi, Eläinten hyvinvointikeskus ravitsemusasiantuntija Leila Fogelholm, Fazer Food Services Jyväskylän ammattikorkeakoulu koulutusvastaava Karoliina Väisänen Seinäjoen ammattikorkeakoulu lehtori Eija Putula- Hautala ,5 h h 20 restonomiopiskelijaa 50 restonomisekä bio- ja elintarvikealan insinööriopiskelija a Opiskelijat valitsivat edellisistä kaksi luentoa. viljelijä Toni Haapakoski laatupäällikkö Anneli Hautaniemi, Saarioinen projektipäällikkö Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto tuottaja Timo Kankaanpää laatupäällikkö Anne Hirvelä, Atria Oy Hämeen ammattikorkeakoulu n Mustialan toimipiste ,5 h 44 agrologiopiskelijaa laatupäällikkö Turkka Salo, Hämeenlinnan osuusmeijeri tuottaja Saara Rantanen, Tanhuanpään tila ohjelmapäällikkö Päivi Rönni, MTK lehtori Eero Jaakkola Turun ammattikorkeakoulu lehtori Annika Karppelin Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen laitos lehtori Jenni Korhonen ,5 h h 39 restonomi-, kestävän kehityksen sekä bioalan opiskelijaa 30 ravitsemustieteen opiskelijaa projektipäällikkö Laura Mattinen, Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea kestävän kehityksen ja biotalouden asiantuntija Aki Finér, Raisio Oyj tuottaja Elina Heino hankepäällikkö Meri Elonheimo, EkoCentria Elina/Matti Vehviläinen, Vehviläinen Oy professori Jaakko Mononen, Itä- Suomen yliopisto ja MTT 12

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Asiana pihvi! -seminaari 11.10.2012, Tampere Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö MTT, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Vastuullisuuden

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa. Anne Terimo Kehitysjohtaja

Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa. Anne Terimo Kehitysjohtaja Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa Anne Terimo Kehitysjohtaja 7.11.2012 Vastuullisuus HK Ruokatalossa HK Ruokatalo tuntee vastuunsa suurena valtakunnallisena

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) Jaakko Nuutila MTK ry PL 510 00101 Helsinki 1/6 Laatuketjun hanke 2008 nro 5676 Kummitilatoiminta päiväkodeille ja peruskouluille LOPPURAPORTTI Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely RYHMÄMENTOROINTI Jyväversitas-projektin esittely 19.12. PROJEKTISSA MUKANA: Minna Lapakko Marianne Peltola Anna Mäkelä Yhteistyössä: Student Life, Kielten laitos ja Työelämäpalvelut Haaveiletko työurasta,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus

Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus Esityksen pääteemat Vastuullinen ruokajärjestelmä Keinoja vastuullisiin valintoihin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 10.4.2014 2 Vastuullinen

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko ympäristöjohtaja MaSuttelua Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti Sidosryhmäkysely Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. 1. Mitä organisaatiota edustat? Vastaajien määrä: 33 Avoimet vastaukset: Muu - oppilaitos 2. Hankkeen toiminta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa?

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus Sari Forsman-Hugg, MTT ProAgrian ja MTT:n Sikatalouden seminaari 2.6.2010 Vantaa Miksi lihankulutus

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen ensimmäisen vaiheen päätösseminaarin ( ) arviointi kerättyjen palautteiden perusteella.

Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen ensimmäisen vaiheen päätösseminaarin ( ) arviointi kerättyjen palautteiden perusteella. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen ensimmäisen vaiheen päätösseminaarin (.-.1.7) arviointi kerättyjen palautteiden perusteella. SISÄLLYS sivu 1 SEMINAARIN NUMEERINEN ARVIOINTI... 3 1.1 Seminaarin sisällön

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari 4.11.2014 Rovaniemi Palautekyselyn yhteenveto

Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari 4.11.2014 Rovaniemi Palautekyselyn yhteenveto Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari 4.11.2014 Rovaniemi Palautekyselyn yhteenveto Kyselyn asteikko: 1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen 1. Seminaarin rakenne (rinnakkaiset

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013 Koulutuksen työelämävastaavuus ja TKI-toiminnan hyödyntäminen opetuksessa Hämeen ammattikorkeakoulussa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen laatuvastaavien tapaaminen 25.2.2014 Työelämän asiantuntijoiden

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016

Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016 Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016 Ensimmäinen pk-yrityksille suunnattu yhteiskunta- ja yritysvastuun koulutusohjelma käynnistyy 8.9.2016! Koulutusohjelmaan kuuluu neljä koulutuspäivää,

Lisätiedot

Opiskelijapalaute opetuksen laadun mittari? Sirkku Latomaa Tampereen yliopisto PedaForum , Jyväskylä

Opiskelijapalaute opetuksen laadun mittari? Sirkku Latomaa Tampereen yliopisto PedaForum , Jyväskylä Opiskelijapalaute opetuksen laadun mittari? Sirkku Latomaa Tampereen yliopisto PedaForum 17. 18.8.2016, Jyväskylä Taustaksi Olisipa meillä yhtenäinen palautejärjestelmä Opiskelijat eivät osaa arvioida

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä klo Evira, kokoustila Kalevi

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä klo Evira, kokoustila Kalevi Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä 18.01. 2016 klo 10.00-12.00 Evira, kokoustila Kalevi Osanottajat Nimi Paikalla 18.1.2016 Paavo Pulkkinen, Lietlahden tila X Ari Kulmanen, Ikaalisten Luomu Antti Vauhkonen,

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ?

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? Hanna-Riitta Kymäläinen Laura Kihlström Mervi Seppänen Helsingin yliopisto, maataloustieteiden

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Terhi Keltanen Lähtökohta Avoimet yliopistot käyttävät Opintopolkua ainakin alkuvaiheessa eri tavoin. Käyttötapojen erot johtuvat yliopistojen

Lisätiedot

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: iset-termit-tutuiksi/

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu:  iset-termit-tutuiksi/ Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: http://blogs.helsinki.fi/taloudell iset-termit-tutuiksi/ Juha Tervala / TTT-ja TTS-intro 28.1.2016 1 TTT ja TTS

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä

HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Kehittää ammattimatematiikan opiskeluun hyvin jäsennetty yksilöllisen matematiikan oppimisen

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Nuoria infratöihin. uutiskirje 3 / 2015

Nuoria infratöihin. uutiskirje 3 / 2015 Nuoria infratöihin uutiskirje 3 / 2015 Tiivistelmä Mitä tehty - Maarakennuspäivä 24.9.2015 - NextStep-messut Helsingissä 11. 13.11.2015 - Infra-infot ammattikorkeakouluissa - Maarakennuskoneenkuljetus

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot