VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE 2012 2013"

Transkriptio

1 1(8) Ruokatieto Yhdistys ry LOPPURAPORTTI VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE Hankkeen tavoitteet Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus toteutettiin kaksivuotisena kehittämishankkeena ajalla Hankkeen tavoitteena oli kehittää ruoka-alan korkeakoulujen opetusta tuottamalla näiden käyttöön Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna - opetuskokonaisuus. Opetuskokonaisuuden tavoitteena oli uudistaa ja korvata käytössä ollut Laatutyö elintarvikeketjussa -kurssi. Hankkeen osatavoitteena oli muun muassa lisätä ruoka-alan korkeakouluopiskelijoiden tietämystä ruokaketjun toiminnasta ja vastuullisuudesta ruokaketjun kilpailutekijänä ja välittää korkeakouluille ruokaketjun vastuullisuutta koskevia tutkimustuloksia ja tehostaa niiden käyttöönottoa ja soveltamista opetuksessa. Tavoitteena oli myös helpottaa alan opettajien tiedonhankintaa ja osaamisen kehittymistä ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvästä kokonaisuudesta. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli pyrkiä löytämään ratkaisu, jolla uudistettua verkko-opetusta ja Helsingin yliopiston kurssia voidaan toteuttaa ja rahoittaa kaksivuotisen kehityshankkeen jälkeen. Hankkeen pitkän tähtäimen hyötynä on, että ruoka-alan korkeakouluopiskelijat kykenevät toteuttamaan vastuullisuutta omissa ruokavalinnoissaan ja oppivat alan tulevina ammattilaisina tunnistamaan ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvät ulottuvuudet ja kilpailutekijät. 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö Hankkeen vastuullisena toteuttajana on toiminut Ruokatieto Yhdistys ry yhdessä MTT Taloustutkimuksen kanssa. Ruokatieto on johtanut ja koordinoinut hanketta. MTT Taloustutkimus on toiminut vastuullisuuden asiantuntijana ja antanut hankkeen käyttöön tutkimus- ja kehittämishankkeidensa tulokset, konsultoinut kurssimateriaalin ja kurssiohjelman suunnittelussa ja arvioinnissa sekä osallistunut koulutusten toteuttamiseen. Kurssimateriaalin sisällön suunnittelu ja arviointi sekä kurssiohjelman suunnittelu tehtiin yhdessä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. Yhteyshenkilönä tiedekuntaan toimi agroekologian professori Juha Helenius. Korkeakoulujen teemapäivät suunniteltiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa, joista jokaisesta haettiin yhteistyötä koordinoiva vastuuopettaja. Hankkeen pääkohderyhminä olivat ruoka-alan korkeakouluopiskelijat opettajineen painottaen erityisesti maatalous-, ympäristö-, elintarvike- ja ravitsemisalan korkeakouluja. Sidosryhminä ja hyödynsaajina olivat ruokajärjestelmän eri toimijat (alkutuotanto, teollisuus, kauppa, ruokapalveluala) ja asiantuntijatahot (hallinto, järjestöt, oppilaitokset, tutkimuslaitokset yms.), jotka ovat osallistuneet hankkeen koulutusten toteuttamiseen. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Suvi Anttila, ProAgria Keskusten Liitto ry (puheenjohtaja) Juha Helenius, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (varapuheenjohtaja) Mirja Hellstedt/Silja Nousiainen ( alkaen) Ruokatieto Yhdistys ry (sihteeri) Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Pekka Väisänen, maa- ja metsätalousministeriö Mervi Niemelä, Laurea-ammattikorkeakoulu 1

2 2(8) Hanna Ylitalo, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Jussi Nikula, WWF Ohjausryhmän asiantuntijajäseninä olivat Jaana Kotro, MTT ja Tiina Lampisjärvi, Ruokatieto Yhdistys. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi. Hankekoordinaattorina oli Mirja Hellstedt ( ) ja Silja Nousiainen ( alkaen). 3. Hankkeen vaiheet Vuosi kurssimateriaalin ja verkkotentin tuottaminen - kurssin pilotointi Helsingin yliopistossa teemapäivän pilotointi Laurea-ammattikorkeassa Espoossa Vuosi kurssimateriaalin ja verkkotentin päivitys - vastuullisuuskurssi Helsingin yliopistossa kuusi teemapäivää korkeakouluissa syksyllä hankkeen arviointi ja raportointi Oppimateriaali Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -verkko-opiskelumateriaalin tavoitteena on avata ruokaketjun vastuullisuuden seitsemän ulottuvuutta (ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen vastuu) ja havainnollistaa näitä ulottuvuuksia käytännön esimerkkien avulla. Materiaalin suunnitteluryhmä muodostui Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Ruokatiedon asiantuntijoista sekä ammattitoimittaja Päivi Haavistosta ja Minna Nurrosta, jotka myös kirjoittivat materiaalin. Suunnittelussa hyödynnettiin alan asiantuntijoiden haastatteluja ja palautteita. Materiaali perustuu uusimpiin vastuullisuustutkimuksiin ja -julkaisuihin sekä muun muassa MTT:n, Helsingin yliopiston, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n, WWF:n, Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Eviran, maa- ja metsätalousministeriön, Pro Kala ry:n, Suomen sydänliiton, Tampereen yliopiston, ProAgrian ja Kuluttajatutkimuskeskuksen asiantuntijoiden haastatteluihin. Verkko-opiskelumateriaali on tallennettu kaikkien saataville Ruokatiedon verkkosivuille osoitteeseen Materiaalin tueksi tuotettiin verkkotentti Discendum Optima -ympäristöön. Vuonna 2013 kurssimateriaalia päivitettiin ja verkkotenttiä uudistettiin saadun palautteen pohjalta. Vastuullisuus ruuan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssi Opetuskokonaisuus pilotoitiin syksyllä 2012 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Vastuullisuus ruuan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä -kurssilla. Kurssiohjelma rakennettiin vastuullisuusteeman ympärille. Kukin kurssin luento käsitteli yhtä vastuullisuuden ulottuvuutta. Kurssin luennoitsijoina toimivat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan, MTT:n, Eviran, Jyväskylän yliopiston, Agronomiliiton ja alan yritysten sekä alkutuotannon edustajat. Kurssi suoritettiin luennoilla, verkkotentillä ja kirjoittamalla lyhyt essee. Kurssin suunnittelusta vastasivat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Ruokatiedon edustajat. Ruokatiedon panos kurssiin oli Helsingin yliopiston ulkopuolisten luennoitsijoiden rekrytointi, kurssimateriaalin valmistaminen sekä verkkotentin laatiminen ja ylläpito. Vuonna 2013 kurssin sisältöä kehitettiin edellisvuoden palautteen pohjalta. Tenttikysymykset käännätettiin ruotsiksi muutaman opiskelijan toiveesta. 2

3 3(8) Vastuullisuuskoulutukset korkeakouluissa Ammattikorkeiden koulutuspäivä pilotointiin Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoon Leppävaarassa. Tilaisuuden tavoitteena oli, että opiskelijat perehtyvät vastuullisuuden käsitteeseen ja ymmärtävät sen muodostuvan seitsemästä eri ulottuvuudesta. Tilaisuudessa kaikille opiskelijoille oli yhteinen Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa -osio ja sen jälkeen opiskelijat tutustuvat lähemmin kahteen eri vastuullisuuden osa-alueeseen asiantuntijoiden johdolla. Teemapäivän tarkempi ohjelma on liitteenä. Teemapäivien kehittämistä jatkettiin syksyllä 2013 kuudessa oppilaitoksessa. Koulutukset järjestettiin Haaga-Heliassa Helsingissä sekä Seinäjoen, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeassa, Hämeen ammattikorkean Mustialan toimipisteessä ja Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen laitoksella. Koulutuksissa oli hankkeen projektikoordinaattorin pitämä johdantoluento vastuullisuuteen. Tämän jälkeen ruokaketjun asiantuntijat syvensivät vastuullisuuden osa-alueita. Luennoitsijoina käytettiin lähialueen ruoka-alan asiantuntijoita alkutuotannosta, teollisuudesta, kaupasta, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä. Teemapäivien ohjelma suunniteltiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa painottaen opiskelijoille kiinnostavia teemoja. Koulutukset kestivät 3 4 tuntia. Haaga-Heliassa opiskelijat saivat valita kuudesta luennosta kaksi mieluista, muissa oppilaitoksissa asiantuntijoita oli kahdesta kolmeen. Kuopion yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat ja osa HAMK:n laatukurssille osallistuneista suorittivat koulutuksen jälkeen verkkotentin Optima-järjestelmässä. Hankkeen viestintä Hankekuvaus on annettu maa- ja metsätalousministeriöön, ja se julkaistiin Laatusessa 1/2012. Hankkeesta on uutisoitu Ruokatiedon uutisissa otsikoilla Ruuan vastuullisuudesta uusi kurssi korkeakouluihin ( ) ja Ruokaketjun vastuullisuustyön koko kuva avautuu opiskelijoille ( ). Uutiskoosteen tilaajina on noin henkilöä, jotka edustavat ruokaketjun toimijoita ja asiantuntijoita, alan opiskelijoita, kuluttajia ja mediaa. Korkeakoulujen vastuullisuuskoulutuksista viestittiin vastuuopettajille ja -lehtoreille. He puolestaan markkinoivat koulutuksia opiskelijoille. Mustialan koulutus tallennettiin Virtuaalikylä-sivustoon, jossa se on vapaasti opiskelijoiden katsottavissa. 4. Tulokset ja niiden arviointi Hankkeen aikana tavoitettiin koulutuksilla ja kursseilla noin 700 korkeakouluopiskelijaa. Lisäksi oppimateriaali on ollut vapaasti käytettävissä Ruokatiedon sivuilla osoitteessa: Oppimateriaali Ruokatiedon vastuullisuutta käsittelevä, korkeakouluille suunnattu oppimateriaali on ainoa lajissaan Suomessa. Se on kattava ja ajankohtainen tietopaketti, joka on helposti korkeakoulujen ja muiden toimijoiden käytettävissä, myös hankkeen päättymisen jälkeen. Oppimateriaali on saanut paljon kiitosta alan toimijoiden keskuudessa. Palautetta materiaalista: Kurssiaineisto on selkeästi jäsennelty, teoriaa ja käytäntöä sopivasti yhdistävä ja kiinnostusta herättävä julkaisu. (Ammattikorkeakoulun lehtori) Kiitos, materiaali tulee todella tarpeeseen ja oikeaan aikaan. (ammattikorkeakoulun edustaja) Teksti soljuu hyvin ja on helposti ymmärrettävissä. Asiantuntijoiden haastattelut ja leipäteksti ovat hyvässä tasapainossa keskenään. Kappaleet ovat mielenkiintoisia ja etenevät loogisesti. Oikein hienoa työtä! (yliopiston edustaja) 3

4 4(8) Vastuullisuus ruuan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssit Vuonna 2012 Vastuullisuus ruuan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä -kurssin suoritti 180 maatalous- ja elintarviketieteiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. Kurssipalautteen mukaan 89 % opiskelijoista koki kurssin erittäin hyödylliseksi tai hyödylliseksi, 80 % opiskelijoista koki Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -materiaalin erittäin hyödylliseksi tai hyödylliseksi, ja kurssin tenttimisen Discendum Optima -palvelussa koki 92 % opiskelijoista sopivan kurssille erittäin hyvin tai hyvin. Vuonna 2013 kurssin suoritti hyväksytysti 182 opiskelijaa. Opiskelijoiden antama palaute kurssista oli pääosin positiivista. Eniten kehuttiin monipuolista tapaa käsitellä aihetta. Opiskelijat antoivat kurssille arvosanaksi keskimäärin 3,6 asteikolla 1 5. Otteita opiskelijapalautteesta vuodelta 2013: Luennoitsijat olivat monipuolisia ja asiatuntevia. Heitä oli ilo kuunnella ja aiheet olivat kiinnostavia. Kurssilla oli hyvää luennoitsijoiden monipuolisuus, joka antoi laajan kuvan vastuullisuudesta ja sen eri osa-alueista. Taustoiltaan erilaisten luennoitsijoiden avulla pystyi hahmottamaan kokonaiskuvan koko ruokaketjusta ja siihen liittyvästä vastuullisuudesta. Kurssi oli myös tarpeeksi helppo ja mielenkiintoinen ensimmäiseksi kurssiksi yliopistossa. Kurssilla oli muutamia hyviä ja innostavia luennoitsijoita. On myös hyvä, että vastuullisuutta painotetaan heti opintojen alusta lähtien. Mielenkiintoiset luennoitsijat, hyvät aiheet. Ruokatiedon opiskelumateriaali oli kiinnostava ja ytimekäs. Kurssin rakenne oli mainio, kiitos! Lukuisat luennoitsijat tekivät kurssista mielenkiintoisen. Käsitellyt aihealueet oli valittu huolellisesti ja kokonaisuuden eri osat tukivat toisiaan saumattomasti. Kurssi antoi kattavan kuvan vastuullisuudesta ruoan tuotannossa ja kulutuksessa. Lisäksi kurssi pakotti pohdiskelemaan omaa suhtautumista käsiteltyihin aiheisiin. Innostuneet luennoitsijat saivat kiinnostumaan aiheistaan, innostivat kuuntelemaan, miettimään ja hakemaan lisätietoja kurssin jälkeen. Opiskelijoiden antamia kehittämisideoita. Kommentit liittyivät yleensä siihen, että luennot olivat liian laajoja tai aiheet huonosti rajattuja. Myös keskustelua toivottiin lisää. Yritysedustajien puheenvuorot kirvoittivat sekä positiivista että negatiivista palautetta. Osa luennoista melko ympäripyöreitä. Opetettavat asiat voisi käydä tarkemmin läpi. Aihe ei ollut ihan selkeästi rajattu. Tuntui, että tuli paljon hajanaista tietoa, eikä mistään saanut kunnolla kiinni. Ehkä keskustelua voisi lisätä johonkin kohtaa kurssia, sillä olisi ollut myös kiinnostavaa kuulla mitä muut opiskelijat ajattelevat näistä asioista opetuksen alkuvaiheessa. Yritysten edustajien esitykset tuntuivat välillä enemmän mainoksilta kuin asiatiedolta. Olisin toivonut enemmän tietoa ruuantuotannon epäkohdista ja niiden korjaamisesta. Alussa voisi olla jotenkin selkeämmin kerrottu kurssin punainen lanka, itselläni kurssin kokonaisuus selvisi kunnolla vasta kun luin tenttiin. Vaikka vastuullisuus on todella tärkeää, olisin itse kaivannut pohjalle tietoa itse elintarvikeketjusta, sen toimijoista, rakenteesta ja toimintatavoista. Tämän jälkeen olisi ollut helpompi ymmärtää, miten kukin ketjun osa voi toimia vastuullisuudesta. Nyt tiedän, mitä maatilat voivat tehdä rehevöitymisen vähentämiseksi, mutta itse alkutuotannon rakenteesta tai kytkeytymisestä muihin elintarvikeketjun osiin en osaa sanoa juuri mitään. Vastuullisuuskoulutukset korkeakouluissa Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus pilotoitiin Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikössä. Teemapäivässä oli paikalla 52 restonomiopiskelijaa. Laureassa opiskelijat 4

5 5(8) antoivat pilotista keskimääräiseksi arvosanaksi 4,8 (arvosteluasteikko 1 ei lainkaan kiinnostava 7 erittäin kiinnostava). Vastuullisuusteema ja tieteellinen tapa lähestyä asiaa osoittautui ammattikorkeakouluopiskelijoille selvästi haastavammaksi kuin yliopisto-opiskelijoille. Syksyllä 2013 järjestettiin kuusi koulutusta, joihin osallistui yhteensä 280 opiskelijaa. Koulutuspäivien kouluttajat ja tarkat henkilömäärät on lueteltu liitteessä 3. Opiskelijat arvioivat koulutuksen keskimäärin arvosanalla 3,6 (asteikolla 1 5, jossa 1 on välttävä ja 5 erinomainen). Liki 80 % opiskelijoista kertoi hyötyneensä koulutuksesta ja vain 5 % kertoi, että koulutus ei ollut heille hyödyksi. Opiskelijoiden antamaa palautetta Tuli uutta tietoa, ja tietoa, joka tuki aiemmin opittua. Luennot, joille osallistuin (taloudellinen vastuu, eläinten hyvinvointi) olivat hyviä. Vaikka paljon käsiteltiin sellaista asiaa jota olen jo aiemmin käsitellyt, tuli esille myös asioita joita ei välttämättä tule mietittyä. "Ryhmässä" asioiden pohtiminen, kuten vastuullinen ateria herätti paljon puhetta ja ajatuksia. Näistä asioista olemme puhuneet myös luennon jälkeisinä päivinä. Paljon mielenkiintoisia pointteja mielenkiintoisesta ja alalla kovasti puhuttavasta aiheesta. Sain uutta tietoa ja kouluttaja oli mukava! Kerrassaan hyödyllinen kokonaisuus. Omaan opiskelualaan liittyvä koulutus, ajankohtainen Koulutus tarjosi erilaisia näkökulmia Oli virkistävää saada keskusteluun muukin kuin pelkkä terveyden näkökulma. Sisältö, kouluttaja sai ihmiset luokassa kuuntelemaan. Itsessäkin heräsi uusia ajatuksia ja sellaisia näkökulmia tuli ilmi joita en aiemmin ollut hoksannut. Hyödyllinen tietoisku! Aina on hyvä nostaa ympäristöasioita tapetille, sillä se panee miettimään omiakin kulutustottumuksia ja toimintatapoja. Koulutus sopi erinomaisesti koulutusohjelmani sisältöön, ja syvensi tietojani. Keskustelu esitelmien ohessa oli mielenkiintoista. Parasta oli koulutuksen vuorovaikutteisuus. Oli mukavaa, kun keskustelua heräteltiin erilaisilla kysymyksillä. Myös koulutuksen rentous oli plussaa, ei mitään pelkkää pönötystä. Todella informatiivinen kokonaispaketti ja oman työni kautta ajankohtainen itselleni. Kehittämisideoita Teemapäivien tyypillisin palaute liittyi koulutuksen kestoon. Moni harmitteli sitä, että luennoitsijoilta loppui aika kesken. Toisten mielestä pituus oli sopiva tai liian pitkä. Luennot olivat liian lyhyitä, aiheesta olisi voinut puhua pidempäänkin Voisi olla laajempikin, koko päivän seminaari, sillä aiheesta puhumaan saisi varmasti useampiakin tahoja. Hieman liian pitkä. Myös käytännön esimerkkejä toivottiin tilastolukujen sijaan. Lisäksi toivottiin enemmän vuorovaikutteisuutta. Liikaa tutkimusasiaa.. Enemmän käytännön asioita ja esim. esimerkkejä ja kuvia, videoita. Koulutuksessa voisi käyttää enemmän erityyppisiä opetusmetodeja, kuten videoita ja konkreettisia esimerkkejä, sillä pelkkä puhe ja luvut tylsistyttävät kuuntelijaa. Agrologeille olisi kuulunut enemmin viljelijän esitys, meille restonomeille olisi voinut olla sen tilalla ravitsemuksesta. Opiskelijoilla voisi olla enemmän osallistumista. Ehkä hieman tarkemmin kertoisin mistä tunnistaa kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja miten voi itse olla osana kestävää kehitystä. 5

6 6(8) Opiskelijat myös toivoivat, että kokonaiskuva olisi tullut paremmin koulutuksessa esiin. Kaikkia osa-alueita ei käsitelty kovin syvällisesti. Olisi ollut parempi, jos vastuullisuutta elintarvikeyrityksen näkökulmasta olisi käsitelty kokonaisuutena, jossa on huomioitu kaikki vastuullisuuden osa-alueet. Lisäksi vielä voimakkaampi painotus elintarvikealaan ja -teollisuuteen ei olisi ollut pahitteeksi. Yhteenveto tuloksista Ruokatiedon vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -hanke on saavuttanut tavoitteensa. Hankkeessa on toteutettu kattava verkko-opiskelumateriaali ja perehdytetty satoja korkeakouluopiskelijoita aiheeseen. Oppilaitokset ottivat koulutukset innolla vastaan. Kysyntää vastaaville koulutuksille ja kursseille näyttää olevan. Eräs ammattikorkeakoulun lehtori kommentoi: Opiskelijoiden kannalta on aina hienoa kun ulkopuoliset alan asiantuntijat tulevat keromaan omasta alastaan ja jakavat osaamistaan Vastuullisuus on teemana haastava koska siihen kuuluu niin monia eri osa-aluista joista opiskelijan pitäisi kuitenkin osata koostaa kokonaisnäkemys. Koulutus varmasti osittain auttoi tässä tehtävässä. Vastuullisuus monine ulottuvuuksineen on laaja ja monimuotoinen aihe. Opiskelijoiden erilaisista lähtökohdista johtuen koulutusten suunnittelu oli haastavaa. Restonomi- ja agrologiopiskelijoille ei voi tarjota täysin samanlaista koulutusta. Erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijat kritisoivat välillä koulutusten teoriapainotteisuutta. Mikäli vastaavia tilaisuuksia järjestetään jatkossa, sisältöjä voisi kehittää vielä enemmän alan opiskelijoille sopiviksi. Puhujia voisi rekrytoida opiskelijoiden omilta aloilta (esim. restonomiopiskelijoille keittiömestarin puheenvuoro) ja tehdä koulutuksista siten käytännönläheisempiä Koulutusten ajankohtaa voisi tarkemmin pohtia. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille se on hyödyllinen, sillä se auttaa muodostamaan käsityksen koko ruokaketjun toiminnasta. Toisaalta opiskelujensa alkuvaiheessa oleville aihe saattaa olla haastava ja heidän voi olla vaikea nähdä, miten se sijoittautuu kokonaisuuteen. Mikäli kurssi järjestettäisiin opiskelujen viimeisenä vuonna, olisi opiskelijoilla jo laajempi käsitys alasta ja mahdollisesti työkokemuksen kautta omakohtaista kokemusta vastuullisuuden toteuttamisesta. Luennoitsijoiden löytäminen kursseille ja koulutuksiin ei ollut vaikeaa. Vastuullisuus on aiheena vaativa, mutta selvästi sellainen, josta alan toimijat haluavat opiskelijoille kertoa. Opiskelijapalautteen perusteella eri alojen asiantuntijaluennot olivat kurssien ja koulutusten parasta antia. Toisaalta opiskelijat antoivat negatiivista palautetta herkästi, jos he kokivat, että yritysten edustajat yrittivät antaa aiheesta liian puhtoisen kuvan. On hyvä, että koulutuksiin valittiin puhujia laajasti ruokaketjun eri aloilta ja myös kaupallisten tahojen edustajia ja että myös heillä on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä aiheesta. Tämän vastapainoksi koulutuksissa pitää olla aikaa avoimeen keskusteluun. Koulutusten selkein kehittämiskohta oli ajoittain liian tiivis aikataulu, joka ei aina mahdollistanut kovinkaan syvällistä keskustelua. Hankkeen kokemusten perusteella monet asiantuntijat suostuivat luennoimaan maksutta. Oppilaitokset voisivatkin tulevaisuudessa käyttää enemmän alan asiantuntijoita vierailevina luennoitsijoina. Tämän hankkeen myötä koulutuksiin osallistuneille oppilaitoksille on jo muodostunut hyödyllisiä kontakteja ruoka-alan toimijoihin. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat kokeneet kurssin tärkeänä. MTT:n mukaan kurssi on edistänyt vastuullisuuteen liittyvien tutkimustulosten viestimistä ja jalkauttamista tärkeälle kohderyhmälle, tuleville ruokaketjun vaikuttajille ja toimijoille. Vastuullisuus on ajankohtainen aihe, jonka merkitys 6

7 7(8) tulee tulevaisuudessa todennäköisesti edelleen kasvamaan. Siksi tämänkaltaiselle opetuskokonaisuudelle on varmasti kysyntää jatkossakin. 5. Jatkotoimet Hankkeen päätyttyä Ruokatiedolla ei ole ilman ulkopuolista rahoitusta mahdollisuuksia koordinoida opetuskokonaisuutta, ylläpitää verkkotenttiä tai päivittää oppimateriaalia. Materiaali säilytetään Ruokatiedon sivuilla toistaiseksi ja se pysynee ajantasaisena muutaman vuoden. Materiaali on edelleen vapaasti oppilaitosten käytettävissä. Halutessaan oppilaitokset voivat saada aineiston tenttikysymykset käyttöönsä. Hankkeessa tavoitetut ammattikorkeakoulut ovat kertoneet aikovansa hyödyntää verkkomateriaalia osana opetusta. Helsingin yliopistossa kurssin jatkomahdollisuudet ovat vielä avoimet. Kurssi ja oppimateriaali koetaan tärkeäksi, mutta haasteena on rahoituksen ja resurssien puute. Tiedekunta on ilmaissut, että kurssin toteuttaminen nykyisessä muodossa vaatii ulkopuolista rahoitusta, sillä budjetit vierailevien luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen ovat viime vuosina pienentyneet. Hankkeen toinen toteuttajataho MTT on myös kertonut, että heidän asiantuntijansa osallistuvat mielellään kurssin toteuttamiseen jatkossakin, mutta osallistuminen kurssin suunnitteluun tai luentojen pitämiseen edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanditutkintoja ollaan muuttamassa niin, että syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat opiskelevat laajoissa, laitosten yhteisissä kandiohjelmissa. Vuonna 2014 noudatetaan vielä vanhoja tutkintovaatimuksia, joissa kurssi on monille aloittaville opiskelijoille pakollinen. Uusien tutkintojen vaatimuksia pohditaan parhaillaan, ja on vielä epäselvää, miten kurssi sopii näihin. Laitoksilta kerätyn palautteen pohjalta taloustieteen laitos pitää kurssia tärkeänä ja säilyttäisi sen mielellään myös jatkossa pakollisena opintona. Maataloustieteiden laitos on ilmaissut, että kurssi ei tule luultavasti mahtumaan uusiin tutkintovaatimuksiin. Kurssilla on ollut myös lukuisia tiedekunnan ulkopuolisia opiskelijoita (mm. kotitalousopettajaopiskelijoita, valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita), joten kysyntää kurssille luultavasti on, vaikka se olisikin vapaavalintainen. Professori Helenius toi ohjausryhmässä esille vaihtoehdon, että kurssimateriaalin vuosittainen päivitys voitaisiin tehdä talkootyönä. Tätä saattaisi helpottaa se, jos materiaalille hankittaisiin ISBNtunnus ja sitä päivittävät tukijat saisivat nimensä julkaisuun. Toiminnanjohtaja Lampisjärven mukaan Ruokatieto voi luovuttaa käyttöoikeuden pääosaan materiaalia eteenpäin, mutta materiaalissa olevia case-kertomuksia ei saa muokata ilman kirjoittajien lupaa. Heleniuksen mukaan Maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan kannalta olisi tärkeää, että MTT osallistuisi päivitystyöhön, sillä sekä MTT:n että tiedekunnan tutkijoiden panos olisi tärkeä aiheessa, joka edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä vastuullisuusaiheista. Tähän saakka maataloustieteiden laitos on huolehtinut kurssin kustannuksista tiedekunnassa maksamalla yhden kuukauden kurssiassistentin palkan. Yliopiston rekrytointikiellon vuoksi yhden maisterivaiheen opiskelijan palkkaaminen kuukaudeksi on vaatinut yliopiston hallintojohtajan hyväksynnän. Pienikin rekrytointi on siis vaatinut valtavan määrän byrokratiaa. Mikäli laitokset eivät pysty rahoittamaan kurssiassistenttia, kurssin käytännön toteutus voisi mahdollisesti toimia niin, että kurssikoordinaattoriksi palkattaisiin yliopistoharjoittelija tai että opiskelijat saisivat käytännön työstä opintopisteitä ja työtodistuksen. Professori Juha Helenius selvittää edelleen kursin jatkomahdollisuuksia maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Ammattikorkeakouluissa on kiinnostusta materiaalin hyödyntämiseen jatkossa. Metropolia ammattikorkeakoulu on ilmoittanut järjestävänsä sen pohjalta opetusta keväällä

8 8(8) 6. Loppuraportin tiivistelmä Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus on kaksivuotinen kehittämishanke, joka toteutettiin Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ruoka-alan korkeakoulujen opetusta tuottamalla näiden käyttöön Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus. Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön avustuksen osuus oli euroa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ruoka-alan korkeakouluopiskelijoiden sekä oppilaitosten opettajien ymmärrystä ruokaketun toiminnasta ja vastuullisuudesta ruokaketun kilpailutekijänä sekä välittää heille uusimpia vastuullisuutta koskevia tutkimustuloksia. Lisäksi hankkeessa pyrittiin löytämään ratkaisu, jolla uudistettua verkko-opetusta ja Helsingin yliopiston kurssia voitaisiin toteuttaa ja rahoittaa kaksivuotisen kehityshankkeen jälkeen. Hankkeen toteuttajana on toiminut Ruokatieto Yhdistys ry yhdessä MTT Taloustutkimuksen kanssa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi. Hankekoordinaattorina oli Mirja Hellstedt ( ) ja Silja Nousiainen ( ). Yhteistyökumppaneina oli maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja seitsemän korkeakoulua. Hankkeen pääkohderyhminä olivat ruoka-alan korkeakouluopiskelijat. Sidosryhminä ja hyödynsaajina olivat ruokajärjestelmän eri toimijat ja asiantuntijatahot. Hankkeessa laadittiin kattava verkkomateriaali ja verkkotentti, joka löytyy Ruokatiedon sivuilta osoitteesta: Oppimateriaalia hyödynnettiin kahdella Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kurssilla sekä seitsemässä korkeakoulujen koulutuspäivässä. Kursseilla ja koulutuksilla tavoitettiin yhteensä 700 korkeakouluopiskelijaa. Oppimateriaali, kurssit ja koulutukset ovat saaneet myönteistä palautetta. Oppilaitoksilla on selvästi tarvetta vastaaviin materiaaleihin ja koulutuksiin. Opetuskokonaisuus on ollut erittäin ajankohtainen ja se on lisännyt opiskelijoiden ymmärrystä koko ruokaketjun toiminnasta ja sen vastuullisuudesta. Oppimateriaali on vapaasti oppilaitosten käytettävissä ja se säilyy toistaiseksi Ruokatiedon nettisivuilla. Helsingin yliopiston kurssin tilanne on vielä epäselvä, sillä tiedekunnan tutkintorakenteita ollaan uudistamassa, eikä vielä ole tietoa siitä, miten vastuullisuuskurssi sopii uusiin tutkintovaatimuksiin. Tiedekunta ja MTT ovat ilmaisseet, että kurssin jatkuminen nykyisenmuotoisena edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Tiedekunta pohtii parhaillaan, onnistuuko kurssin pyörittäminen ja materiaalin kevyt vuosittainen päivitys ilman ulkopuolista rahoitusta. 8

9 9(8) Liitteet Liite 1: Vastuullisuuskurssien ohjelmat 2012 ja 2013 Y150 Vastuullisuus ruoan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssi 2013 TI 3.9. klo 8-11, Info Sali 1: Johdatus ruokaketjun vastuullisuuteen ja käsitteisiin 8.15 Kurssin esittely Juha Helenius, HY 8.30 Ruokajärjestelmä Juha Helenius, HY 9.30 Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa tutkija Jaana Kotro, MTT Kurssin käytännön asiat Sari Kinnula, HY koulutus- ja kehityspäällikkö Mirja Hellstedt, Ruokatieto KE 4.9. klo 8-10, Luentosali B1: Vastuullisuuden osa-alue: Ympäristö 8.15 Ruuan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista tutkija Juha-Matti Katajajuuri, MTT 9.00 Ympäristötyöhön sitoutuminen on osa yrityksen vastuullista Luomun markkinoinnin asiantuntija toimintaa Marika Auersalmi, MaBio Oy MA 9.9. klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Ravitsemus 8.15 Korkeakouluopiskelijoiden ravitsemussuosituksen ravitsemusasiantuntija Leila toteuttaminen Fogelholm, Fazer Food Services 9.00 Ruuan ravitsemuksellinen laatu Mikael Fogelholm, HY TI klo 8-12, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Tuoteturvallisuus + työhyvinvointi 8.15 Tuoteturvallisuus johtaja Susanna Pesonen, Evira 9.00 Tuoteturvallisuus vähittäiskaupassa asiantuntija Merja Söderström, Päivittäistavarakauppa ry Hyvä elämä työelämässä asiaa työhyvinvoinnista tutkija Maija Järvinen, MTT Kokonaisvaltainen hyvinvointi - case Vaasan Oy henkilöstökoordinaattori Heidi Mata, Vaasan Oy KE klo 8-10, Luentosali B1: Vastuullisuuden osa-alue: Eläinten hyvinvointi 8.15 Eläinten hyvinvointi ruokaketjussa Anna Valros, HY 9.00 Eläinten hyvinvointi sikatilalla Case Benjamin Lihatori sikatalousyrittäjä Ismo Eerola MA klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Paikallinen hyvinvointi 8.15 Rikkaan maailman nälkä Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto 9.00 Paikallista ruokaa lautaselle keittiömestari Markku Luola TI 17.9.klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Talous 8.15 Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa Lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 9.00 Kilpailukykyinen maatalousyrittäminen viljelijä Vesa Lapatto (maitotila) KE klo 8-10, Luentosali B1: Kuluttajana ja asiantuntijana ruokajärjestelmässä 8.15 Vastuulliset ja kekseliäät kuluttajat Johanna Mäkelä, HY 9.00 Asiantuntijana ruokaketjussa toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Agronomiliitto 9

10 10(8) 10

11 11(8) Liite 2: Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -koulutuksen pilotointi Ajankohta torstai klo Paikka Laurea, Leppävaara, Vanha maantie 9 Tilaisuuden tavoitteena on perehtyä vastuullisuuden käsitteeseen ja ymmärtää sen muodostuvan seitsemästä eri ulottuvuudesta. Tilaisuuden puitteissa tutustaan lähemmin kahteen eri vastuullisuuden osa-alueeseen Tilaisuuden avaus Mervi Niemelä, Laurea Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa Jaana Kotro, MTT Rinnakkaisluennot vastuullisuuden eri osa-alueista Eläinten hyvinvointi Miten meidän tilalla huolehditaan eläinten hyvinvoinnista? - case Ülle ja Sebastian Nurmen luomutila Tammisaaressa Tilalla kasvatetaan suomenlammasta ja itäsuomenkarjaa eli kyyttöä Luennoitsija: Sebastian Nurmi, Bovikin tila Paikallinen hyvinvointi Onko se lähiruokaa? Luennoitsija: markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Kantén, Ruokatieto Työhyvinvointi Hyvä elämä työelämässä asiaa työhyvinvoinnista Luennoitsija: tutkija Maija Järvinen, MTT Rinnakkaisluennot vastuullisuuden eri osa-alueista Ympäristövastuullisuus Miten ammattikeittiössä huomioidaan ympäristönäkökulmat case Kauniainen Luennoitsija: palveluesimies Pirjo Korpinen, Kauniaisten kaupunki Ravitsemus Ruuan ravitsemuksellinen laatu Luennoitsija: toiminnanjohtaja Riitta Stirkkinen, Lihatiedotus Tuoteturvallisuus luennoisija: Mirja Hellstedt, Ruokatieto Yhdistys 11

12 Liite 3: Korkeakoulujen vastuullisuuden teemapäivät 12(8) Koulutusten alussa oli 45 minuutin mittainen johdatusluento aiheeseen. Paikka ja yhteyshenkilö Haaga-Helian ammattikorkeakoulu yliopettaja Johanna Rajakangas-Tolsa Päivämäärä ja kesto h Osallistujamäärä ja opiskeluala 96 restonomiopiskelijaa Asiantuntijaluennot lakimies Marica Twerin, MTK päivittäistavaran ketjuohjaus Mika Lyytikäinen, SOK tutkija Maija Järvinen, MTT kestävän kehityksen ja biotalouden asiantuntija Aki Finer, Raisio Oy johtaja Satu Raussi, Eläinten hyvinvointikeskus ravitsemusasiantuntija Leila Fogelholm, Fazer Food Services Jyväskylän ammattikorkeakoulu koulutusvastaava Karoliina Väisänen Seinäjoen ammattikorkeakoulu lehtori Eija Putula- Hautala ,5 h h 20 restonomiopiskelijaa 50 restonomisekä bio- ja elintarvikealan insinööriopiskelija a Opiskelijat valitsivat edellisistä kaksi luentoa. viljelijä Toni Haapakoski laatupäällikkö Anneli Hautaniemi, Saarioinen projektipäällikkö Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto tuottaja Timo Kankaanpää laatupäällikkö Anne Hirvelä, Atria Oy Hämeen ammattikorkeakoulu n Mustialan toimipiste ,5 h 44 agrologiopiskelijaa laatupäällikkö Turkka Salo, Hämeenlinnan osuusmeijeri tuottaja Saara Rantanen, Tanhuanpään tila ohjelmapäällikkö Päivi Rönni, MTK lehtori Eero Jaakkola Turun ammattikorkeakoulu lehtori Annika Karppelin Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen laitos lehtori Jenni Korhonen ,5 h h 39 restonomi-, kestävän kehityksen sekä bioalan opiskelijaa 30 ravitsemustieteen opiskelijaa projektipäällikkö Laura Mattinen, Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea kestävän kehityksen ja biotalouden asiantuntija Aki Finér, Raisio Oyj tuottaja Elina Heino hankepäällikkö Meri Elonheimo, EkoCentria Elina/Matti Vehviläinen, Vehviläinen Oy professori Jaakko Mononen, Itä- Suomen yliopisto ja MTT 12

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Asiana pihvi! -seminaari 11.10.2012, Tampere Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö MTT, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Vastuullisuuden

Lisätiedot

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.2013, Säätytalo

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.2013, Säätytalo Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.201, Säätytalo Jaana Kotro Hankkeen koordinaattori, tutkija MTT jaana.kotro@mtt.fi p. 0295 17 91 Agroteknologiaverkosto

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen Argumenttipankki Tämän argumenttipankin tarkoituksena on helpottaa lähiruokaketjuun kuuluvia yrityksiä tunnistamaan, kehittämään ja parantamaan

Lisätiedot

Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari

Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari Park Hotel Käpylä 16.11.2012 Jaana Kotro, tutkija, ETM Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Sähköposti: jaana.kotro@mtt.fi,

Lisätiedot

Opiskelun aloitusvuosi:

Opiskelun aloitusvuosi: Kurssi: Steroidien kemia - KEMS3 (Kevät 9) Vastaamalla kurssista esitettyihin kysymyksiin, mielipiteesi kurssista ja sen hyödyllisyydestä välittyvät kurssin järjestäjille. Palautetta tullaan käyttämään

Lisätiedot

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounaan tausta MTT Agrifood Research Finland 11/11/2013 2 Kulutuksen ympäristövaikutusten jakautuminen kulutusryhmittäin Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika

Lisätiedot

Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa. Anne Terimo Kehitysjohtaja

Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa. Anne Terimo Kehitysjohtaja Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa Anne Terimo Kehitysjohtaja 7.11.2012 Vastuullisuus HK Ruokatalossa HK Ruokatalo tuntee vastuunsa suurena valtakunnallisena

Lisätiedot

Hyvinvointi elintarvikeketjussa, teot ja tavoitteet kommenttipuheenvuoro Elintarvikeketjun visio ja uutispäivä 3.12.2010 Tiina Lampisjärvi Ruoka tyydyttää inhimillisiä tarpeita ja tuo hyvinvointia Maslowin

Lisätiedot

TKI-päivät 2012. Palautekysely

TKI-päivät 2012. Palautekysely TKI-päivät 2012 Palautekysely Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin ajalla 22.2. 2.3.2012 Kysely lähetettiin sähköpostitse 244 seminaariosallistujalle Vastauksia saatiin 95 kpl Vastausprosentti 39

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) Jaakko Nuutila MTK ry PL 510 00101 Helsinki 1/6 Laatuketjun hanke 2008 nro 5676 Kummitilatoiminta päiväkodeille ja peruskouluille LOPPURAPORTTI Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Luomulihan arvoketjutyöryhmä , Helsinki

Luomulihan arvoketjutyöryhmä , Helsinki Luomulihan arvoketjutyöryhmä 14.2.2017, Helsinki Työryhmän kokoonpano Nimi Paikalla 14.2. Petteri Mäkelä, naudanlihan tuottaja Fredrik von Limburg Stirum Niina Myer, Yhdistyneet luomutuottajat Janne Vuorinen,

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtaminen Hankintojen johtaminen sähköinen kurssipalaute, syksy 06 Opetus,0 Yleisarvio,8 Opetustapa, Oma panos,8 Osaamistavoitteet,8 Suhteellinen työmäärä,86 OSTO 6 n= C000 Hankintojen johtaminen (060 0608). Yleisarvioni

Lisätiedot

Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus

Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus Esityksen pääteemat Vastuullinen ruokajärjestelmä Keinoja vastuullisiin valintoihin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 10.4.2014 2 Vastuullinen

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Pentti Meriläinen 18.3.2011

Pentti Meriläinen 18.3.2011 RAPORTTI 1 (5) VUODEN MAATILA KILPAILU 2010 1. Hankkeen tavoitteet Vuoden Maatila 2010-kilpailun tavoitteena oli vahvistaa hyvän johtamisen merkitystä maatilojen kilpailukyvyn parantamisessa. Vuosittain

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestelyt: % % 3 1 3,4 % ,3 % ,3 % Total 129 Average 4,45

Tilaisuuden järjestelyt: % % 3 1 3,4 % ,3 % ,3 % Total 129 Average 4,45 Question Options Answer count Percentage YLEISTÄ: Paikka (1 tähti = peestä, 5 tähteä = 1 0 0 % 2 1 3,4 % 4 17 58,6 % 5 9 31 % Total 121 Average 4,17 Tilaisuuden järjestelyt: 1 0 0 % 3 1 3,4 % 4 14 48,3

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Tiedotustilaisuus Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola ja ylitarkastaja Minna Ruotsalo Maa- ja metsätalousministeriö Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke Toteuttajat

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 29.05.2017 Aika 29.05.2017, 10:00-15:20 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus Sn300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 1 Kuopion vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 2 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla osallistuit Avita Kaveria peruskoulutukseen?

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

PIKAOPAS KULUTTAJALLE

PIKAOPAS KULUTTAJALLE PIKAOPAS KULUTTAJALLE Tiedätkö, mistä ruokasi tulee? Suomessa syötävästä ruuasta noin 80 % on Suomessa valmistettua. Noin 65 % ruokamme raaka-aineesta on suomalaista. Elintarviketuotanto on maailmanlaajuista.

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely RYHMÄMENTOROINTI Jyväversitas-projektin esittely 19.12. PROJEKTISSA MUKANA: Minna Lapakko Marianne Peltola Anna Mäkelä Yhteistyössä: Student Life, Kielten laitos ja Työelämäpalvelut Haaveiletko työurasta,

Lisätiedot

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa?

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus Sari Forsman-Hugg, MTT ProAgrian ja MTT:n Sikatalouden seminaari 2.6.2010 Vantaa Miksi lihankulutus

Lisätiedot

Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012

Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012 08.03.2012 Uutiskirjeen sisältö Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012 Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä IT-hallinnan parhaista käytännöistä ja niiden hyödyistä keskiviikkona

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Maito-Kurikka. Koulutusta kurikkalaisille maitotiloille ja niiden yhteistyökumppaneille

Maito-Kurikka. Koulutusta kurikkalaisille maitotiloille ja niiden yhteistyökumppaneille Maito-Kurikka Koulutusta kurikkalaisille maitotiloille ja niiden yhteistyökumppaneille 2 Viralliset tiedot Hankkeen rahoittajat: Leader Suupohja ja Leader Liiveri Kurikan kaupunki osallistujat Hallinnoija

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko ympäristöjohtaja MaSuttelua Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko Asiantuntijatyöryhmä Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko Nuutila,

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta

Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta Anna-Katriina Salmikangas, LitT Koordinaattori Liikuntatieteiden laitos S-posti: salmik@sport.jyu.fi https://www.jyu.fi/sport/en/study/programmes/seums The Intensive

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana Koskenniemi Toteutustapa:

Lisätiedot

Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja

Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja Suomiruoka rulettaa? Tilaisuudessa puhuu myös kuumana käytävän suomalaisen ruokakeskustelun tiimoilta

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 27.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti Sidosryhmäkysely Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. 1. Mitä organisaatiota edustat? Vastaajien määrä: 33 Avoimet vastaukset: Muu - oppilaitos 2. Hankkeen toiminta

Lisätiedot

Luomualan koordinaatiohanke

Luomualan koordinaatiohanke Luomualan koordinaatiohanke austaa Kansalliset tavoitteet lähtökohtana: Maaseutuohjelman tavoitteet luomulle Luomualan kehitysohjelma (julkaistu 1.10): Keskeistä kysynnän luominen. Oletus: koordinaation

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus ( )

SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus ( ) SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus (16.03.2017-27.04.2017) 1. OPETUS JA TYÖSKENTELYTAVATVastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5: 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Agrologien asialla JO 90 VUODEN AJAN

Agrologien asialla JO 90 VUODEN AJAN Agrologien asialla JO 90 VUODEN AJAN Suomalaisen maatalouden kärjessä jo 90 vuoden ajan. Hyvä agrologi tai agrologiopiskelija, Agrologien Liitto on agrologien ammatillisaatteellinen järjestö, joka ajaa

Lisätiedot

Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin!

Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin! Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin! Loppuraportti Sisältö: 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 3 2. Hankkeen osapuolet ja yhteistyö 3 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi -hanke ( ) PKS-KOKO Kesäseminaari

Opinnoista Osaajaksi -hanke ( ) PKS-KOKO Kesäseminaari Opinnoista Osaajaksi -hanke (1.3.2010-28.2.2012) PKS-KOKO Kesäseminaari 9.6.2011 projektipäällikkö Tuija Hulkkonen, tuija.hulkkonen@vantaa.fi hankekoordinaattori Anna Suvilaakso, anna.suvilaakso@vantaa.fi

Lisätiedot

Tehoa Luomutoimintaan!

Tehoa Luomutoimintaan! Tehoa Luomutoimintaan! luomuasiantuntija Agr. Mikko Rahtola Luomuliitto ry Luomupäivät 2010 16.03.10 1 Kansallinen luomustrategia Luomustrategiaryhmä & viestintätoimisto Kuule Oy Vuonna 2008 Osuus kotimaan

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Johdatus historiatieteeseen

Johdatus historiatieteeseen Johdatus historiatieteeseen Verkkokeskustelulla tuettu luentosarja Jari Ojala jaojala@campus.jyu.fi Lähtökohtia Historian perusopintojen massaluento Kurssin yleiset tavoitteet: Kehittää teoreettista ajattelua

Lisätiedot