VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE 2012 2013"

Transkriptio

1 1(8) Ruokatieto Yhdistys ry LOPPURAPORTTI VASTUULLISUUS RUOKAKETJUN KILPAILUETUNA -OPETUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISHANKE Hankkeen tavoitteet Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus toteutettiin kaksivuotisena kehittämishankkeena ajalla Hankkeen tavoitteena oli kehittää ruoka-alan korkeakoulujen opetusta tuottamalla näiden käyttöön Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna - opetuskokonaisuus. Opetuskokonaisuuden tavoitteena oli uudistaa ja korvata käytössä ollut Laatutyö elintarvikeketjussa -kurssi. Hankkeen osatavoitteena oli muun muassa lisätä ruoka-alan korkeakouluopiskelijoiden tietämystä ruokaketjun toiminnasta ja vastuullisuudesta ruokaketjun kilpailutekijänä ja välittää korkeakouluille ruokaketjun vastuullisuutta koskevia tutkimustuloksia ja tehostaa niiden käyttöönottoa ja soveltamista opetuksessa. Tavoitteena oli myös helpottaa alan opettajien tiedonhankintaa ja osaamisen kehittymistä ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvästä kokonaisuudesta. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli pyrkiä löytämään ratkaisu, jolla uudistettua verkko-opetusta ja Helsingin yliopiston kurssia voidaan toteuttaa ja rahoittaa kaksivuotisen kehityshankkeen jälkeen. Hankkeen pitkän tähtäimen hyötynä on, että ruoka-alan korkeakouluopiskelijat kykenevät toteuttamaan vastuullisuutta omissa ruokavalinnoissaan ja oppivat alan tulevina ammattilaisina tunnistamaan ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvät ulottuvuudet ja kilpailutekijät. 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö Hankkeen vastuullisena toteuttajana on toiminut Ruokatieto Yhdistys ry yhdessä MTT Taloustutkimuksen kanssa. Ruokatieto on johtanut ja koordinoinut hanketta. MTT Taloustutkimus on toiminut vastuullisuuden asiantuntijana ja antanut hankkeen käyttöön tutkimus- ja kehittämishankkeidensa tulokset, konsultoinut kurssimateriaalin ja kurssiohjelman suunnittelussa ja arvioinnissa sekä osallistunut koulutusten toteuttamiseen. Kurssimateriaalin sisällön suunnittelu ja arviointi sekä kurssiohjelman suunnittelu tehtiin yhdessä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. Yhteyshenkilönä tiedekuntaan toimi agroekologian professori Juha Helenius. Korkeakoulujen teemapäivät suunniteltiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa, joista jokaisesta haettiin yhteistyötä koordinoiva vastuuopettaja. Hankkeen pääkohderyhminä olivat ruoka-alan korkeakouluopiskelijat opettajineen painottaen erityisesti maatalous-, ympäristö-, elintarvike- ja ravitsemisalan korkeakouluja. Sidosryhminä ja hyödynsaajina olivat ruokajärjestelmän eri toimijat (alkutuotanto, teollisuus, kauppa, ruokapalveluala) ja asiantuntijatahot (hallinto, järjestöt, oppilaitokset, tutkimuslaitokset yms.), jotka ovat osallistuneet hankkeen koulutusten toteuttamiseen. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Suvi Anttila, ProAgria Keskusten Liitto ry (puheenjohtaja) Juha Helenius, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (varapuheenjohtaja) Mirja Hellstedt/Silja Nousiainen ( alkaen) Ruokatieto Yhdistys ry (sihteeri) Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Pekka Väisänen, maa- ja metsätalousministeriö Mervi Niemelä, Laurea-ammattikorkeakoulu 1

2 2(8) Hanna Ylitalo, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Jussi Nikula, WWF Ohjausryhmän asiantuntijajäseninä olivat Jaana Kotro, MTT ja Tiina Lampisjärvi, Ruokatieto Yhdistys. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi. Hankekoordinaattorina oli Mirja Hellstedt ( ) ja Silja Nousiainen ( alkaen). 3. Hankkeen vaiheet Vuosi kurssimateriaalin ja verkkotentin tuottaminen - kurssin pilotointi Helsingin yliopistossa teemapäivän pilotointi Laurea-ammattikorkeassa Espoossa Vuosi kurssimateriaalin ja verkkotentin päivitys - vastuullisuuskurssi Helsingin yliopistossa kuusi teemapäivää korkeakouluissa syksyllä hankkeen arviointi ja raportointi Oppimateriaali Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -verkko-opiskelumateriaalin tavoitteena on avata ruokaketjun vastuullisuuden seitsemän ulottuvuutta (ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen vastuu) ja havainnollistaa näitä ulottuvuuksia käytännön esimerkkien avulla. Materiaalin suunnitteluryhmä muodostui Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Ruokatiedon asiantuntijoista sekä ammattitoimittaja Päivi Haavistosta ja Minna Nurrosta, jotka myös kirjoittivat materiaalin. Suunnittelussa hyödynnettiin alan asiantuntijoiden haastatteluja ja palautteita. Materiaali perustuu uusimpiin vastuullisuustutkimuksiin ja -julkaisuihin sekä muun muassa MTT:n, Helsingin yliopiston, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n, WWF:n, Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Eviran, maa- ja metsätalousministeriön, Pro Kala ry:n, Suomen sydänliiton, Tampereen yliopiston, ProAgrian ja Kuluttajatutkimuskeskuksen asiantuntijoiden haastatteluihin. Verkko-opiskelumateriaali on tallennettu kaikkien saataville Ruokatiedon verkkosivuille osoitteeseen Materiaalin tueksi tuotettiin verkkotentti Discendum Optima -ympäristöön. Vuonna 2013 kurssimateriaalia päivitettiin ja verkkotenttiä uudistettiin saadun palautteen pohjalta. Vastuullisuus ruuan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssi Opetuskokonaisuus pilotoitiin syksyllä 2012 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Vastuullisuus ruuan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä -kurssilla. Kurssiohjelma rakennettiin vastuullisuusteeman ympärille. Kukin kurssin luento käsitteli yhtä vastuullisuuden ulottuvuutta. Kurssin luennoitsijoina toimivat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan, MTT:n, Eviran, Jyväskylän yliopiston, Agronomiliiton ja alan yritysten sekä alkutuotannon edustajat. Kurssi suoritettiin luennoilla, verkkotentillä ja kirjoittamalla lyhyt essee. Kurssin suunnittelusta vastasivat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Ruokatiedon edustajat. Ruokatiedon panos kurssiin oli Helsingin yliopiston ulkopuolisten luennoitsijoiden rekrytointi, kurssimateriaalin valmistaminen sekä verkkotentin laatiminen ja ylläpito. Vuonna 2013 kurssin sisältöä kehitettiin edellisvuoden palautteen pohjalta. Tenttikysymykset käännätettiin ruotsiksi muutaman opiskelijan toiveesta. 2

3 3(8) Vastuullisuuskoulutukset korkeakouluissa Ammattikorkeiden koulutuspäivä pilotointiin Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoon Leppävaarassa. Tilaisuuden tavoitteena oli, että opiskelijat perehtyvät vastuullisuuden käsitteeseen ja ymmärtävät sen muodostuvan seitsemästä eri ulottuvuudesta. Tilaisuudessa kaikille opiskelijoille oli yhteinen Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa -osio ja sen jälkeen opiskelijat tutustuvat lähemmin kahteen eri vastuullisuuden osa-alueeseen asiantuntijoiden johdolla. Teemapäivän tarkempi ohjelma on liitteenä. Teemapäivien kehittämistä jatkettiin syksyllä 2013 kuudessa oppilaitoksessa. Koulutukset järjestettiin Haaga-Heliassa Helsingissä sekä Seinäjoen, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeassa, Hämeen ammattikorkean Mustialan toimipisteessä ja Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen laitoksella. Koulutuksissa oli hankkeen projektikoordinaattorin pitämä johdantoluento vastuullisuuteen. Tämän jälkeen ruokaketjun asiantuntijat syvensivät vastuullisuuden osa-alueita. Luennoitsijoina käytettiin lähialueen ruoka-alan asiantuntijoita alkutuotannosta, teollisuudesta, kaupasta, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä. Teemapäivien ohjelma suunniteltiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa painottaen opiskelijoille kiinnostavia teemoja. Koulutukset kestivät 3 4 tuntia. Haaga-Heliassa opiskelijat saivat valita kuudesta luennosta kaksi mieluista, muissa oppilaitoksissa asiantuntijoita oli kahdesta kolmeen. Kuopion yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat ja osa HAMK:n laatukurssille osallistuneista suorittivat koulutuksen jälkeen verkkotentin Optima-järjestelmässä. Hankkeen viestintä Hankekuvaus on annettu maa- ja metsätalousministeriöön, ja se julkaistiin Laatusessa 1/2012. Hankkeesta on uutisoitu Ruokatiedon uutisissa otsikoilla Ruuan vastuullisuudesta uusi kurssi korkeakouluihin ( ) ja Ruokaketjun vastuullisuustyön koko kuva avautuu opiskelijoille ( ). Uutiskoosteen tilaajina on noin henkilöä, jotka edustavat ruokaketjun toimijoita ja asiantuntijoita, alan opiskelijoita, kuluttajia ja mediaa. Korkeakoulujen vastuullisuuskoulutuksista viestittiin vastuuopettajille ja -lehtoreille. He puolestaan markkinoivat koulutuksia opiskelijoille. Mustialan koulutus tallennettiin Virtuaalikylä-sivustoon, jossa se on vapaasti opiskelijoiden katsottavissa. 4. Tulokset ja niiden arviointi Hankkeen aikana tavoitettiin koulutuksilla ja kursseilla noin 700 korkeakouluopiskelijaa. Lisäksi oppimateriaali on ollut vapaasti käytettävissä Ruokatiedon sivuilla osoitteessa: Oppimateriaali Ruokatiedon vastuullisuutta käsittelevä, korkeakouluille suunnattu oppimateriaali on ainoa lajissaan Suomessa. Se on kattava ja ajankohtainen tietopaketti, joka on helposti korkeakoulujen ja muiden toimijoiden käytettävissä, myös hankkeen päättymisen jälkeen. Oppimateriaali on saanut paljon kiitosta alan toimijoiden keskuudessa. Palautetta materiaalista: Kurssiaineisto on selkeästi jäsennelty, teoriaa ja käytäntöä sopivasti yhdistävä ja kiinnostusta herättävä julkaisu. (Ammattikorkeakoulun lehtori) Kiitos, materiaali tulee todella tarpeeseen ja oikeaan aikaan. (ammattikorkeakoulun edustaja) Teksti soljuu hyvin ja on helposti ymmärrettävissä. Asiantuntijoiden haastattelut ja leipäteksti ovat hyvässä tasapainossa keskenään. Kappaleet ovat mielenkiintoisia ja etenevät loogisesti. Oikein hienoa työtä! (yliopiston edustaja) 3

4 4(8) Vastuullisuus ruuan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssit Vuonna 2012 Vastuullisuus ruuan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä -kurssin suoritti 180 maatalous- ja elintarviketieteiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. Kurssipalautteen mukaan 89 % opiskelijoista koki kurssin erittäin hyödylliseksi tai hyödylliseksi, 80 % opiskelijoista koki Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -materiaalin erittäin hyödylliseksi tai hyödylliseksi, ja kurssin tenttimisen Discendum Optima -palvelussa koki 92 % opiskelijoista sopivan kurssille erittäin hyvin tai hyvin. Vuonna 2013 kurssin suoritti hyväksytysti 182 opiskelijaa. Opiskelijoiden antama palaute kurssista oli pääosin positiivista. Eniten kehuttiin monipuolista tapaa käsitellä aihetta. Opiskelijat antoivat kurssille arvosanaksi keskimäärin 3,6 asteikolla 1 5. Otteita opiskelijapalautteesta vuodelta 2013: Luennoitsijat olivat monipuolisia ja asiatuntevia. Heitä oli ilo kuunnella ja aiheet olivat kiinnostavia. Kurssilla oli hyvää luennoitsijoiden monipuolisuus, joka antoi laajan kuvan vastuullisuudesta ja sen eri osa-alueista. Taustoiltaan erilaisten luennoitsijoiden avulla pystyi hahmottamaan kokonaiskuvan koko ruokaketjusta ja siihen liittyvästä vastuullisuudesta. Kurssi oli myös tarpeeksi helppo ja mielenkiintoinen ensimmäiseksi kurssiksi yliopistossa. Kurssilla oli muutamia hyviä ja innostavia luennoitsijoita. On myös hyvä, että vastuullisuutta painotetaan heti opintojen alusta lähtien. Mielenkiintoiset luennoitsijat, hyvät aiheet. Ruokatiedon opiskelumateriaali oli kiinnostava ja ytimekäs. Kurssin rakenne oli mainio, kiitos! Lukuisat luennoitsijat tekivät kurssista mielenkiintoisen. Käsitellyt aihealueet oli valittu huolellisesti ja kokonaisuuden eri osat tukivat toisiaan saumattomasti. Kurssi antoi kattavan kuvan vastuullisuudesta ruoan tuotannossa ja kulutuksessa. Lisäksi kurssi pakotti pohdiskelemaan omaa suhtautumista käsiteltyihin aiheisiin. Innostuneet luennoitsijat saivat kiinnostumaan aiheistaan, innostivat kuuntelemaan, miettimään ja hakemaan lisätietoja kurssin jälkeen. Opiskelijoiden antamia kehittämisideoita. Kommentit liittyivät yleensä siihen, että luennot olivat liian laajoja tai aiheet huonosti rajattuja. Myös keskustelua toivottiin lisää. Yritysedustajien puheenvuorot kirvoittivat sekä positiivista että negatiivista palautetta. Osa luennoista melko ympäripyöreitä. Opetettavat asiat voisi käydä tarkemmin läpi. Aihe ei ollut ihan selkeästi rajattu. Tuntui, että tuli paljon hajanaista tietoa, eikä mistään saanut kunnolla kiinni. Ehkä keskustelua voisi lisätä johonkin kohtaa kurssia, sillä olisi ollut myös kiinnostavaa kuulla mitä muut opiskelijat ajattelevat näistä asioista opetuksen alkuvaiheessa. Yritysten edustajien esitykset tuntuivat välillä enemmän mainoksilta kuin asiatiedolta. Olisin toivonut enemmän tietoa ruuantuotannon epäkohdista ja niiden korjaamisesta. Alussa voisi olla jotenkin selkeämmin kerrottu kurssin punainen lanka, itselläni kurssin kokonaisuus selvisi kunnolla vasta kun luin tenttiin. Vaikka vastuullisuus on todella tärkeää, olisin itse kaivannut pohjalle tietoa itse elintarvikeketjusta, sen toimijoista, rakenteesta ja toimintatavoista. Tämän jälkeen olisi ollut helpompi ymmärtää, miten kukin ketjun osa voi toimia vastuullisuudesta. Nyt tiedän, mitä maatilat voivat tehdä rehevöitymisen vähentämiseksi, mutta itse alkutuotannon rakenteesta tai kytkeytymisestä muihin elintarvikeketjun osiin en osaa sanoa juuri mitään. Vastuullisuuskoulutukset korkeakouluissa Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus pilotoitiin Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikössä. Teemapäivässä oli paikalla 52 restonomiopiskelijaa. Laureassa opiskelijat 4

5 5(8) antoivat pilotista keskimääräiseksi arvosanaksi 4,8 (arvosteluasteikko 1 ei lainkaan kiinnostava 7 erittäin kiinnostava). Vastuullisuusteema ja tieteellinen tapa lähestyä asiaa osoittautui ammattikorkeakouluopiskelijoille selvästi haastavammaksi kuin yliopisto-opiskelijoille. Syksyllä 2013 järjestettiin kuusi koulutusta, joihin osallistui yhteensä 280 opiskelijaa. Koulutuspäivien kouluttajat ja tarkat henkilömäärät on lueteltu liitteessä 3. Opiskelijat arvioivat koulutuksen keskimäärin arvosanalla 3,6 (asteikolla 1 5, jossa 1 on välttävä ja 5 erinomainen). Liki 80 % opiskelijoista kertoi hyötyneensä koulutuksesta ja vain 5 % kertoi, että koulutus ei ollut heille hyödyksi. Opiskelijoiden antamaa palautetta Tuli uutta tietoa, ja tietoa, joka tuki aiemmin opittua. Luennot, joille osallistuin (taloudellinen vastuu, eläinten hyvinvointi) olivat hyviä. Vaikka paljon käsiteltiin sellaista asiaa jota olen jo aiemmin käsitellyt, tuli esille myös asioita joita ei välttämättä tule mietittyä. "Ryhmässä" asioiden pohtiminen, kuten vastuullinen ateria herätti paljon puhetta ja ajatuksia. Näistä asioista olemme puhuneet myös luennon jälkeisinä päivinä. Paljon mielenkiintoisia pointteja mielenkiintoisesta ja alalla kovasti puhuttavasta aiheesta. Sain uutta tietoa ja kouluttaja oli mukava! Kerrassaan hyödyllinen kokonaisuus. Omaan opiskelualaan liittyvä koulutus, ajankohtainen Koulutus tarjosi erilaisia näkökulmia Oli virkistävää saada keskusteluun muukin kuin pelkkä terveyden näkökulma. Sisältö, kouluttaja sai ihmiset luokassa kuuntelemaan. Itsessäkin heräsi uusia ajatuksia ja sellaisia näkökulmia tuli ilmi joita en aiemmin ollut hoksannut. Hyödyllinen tietoisku! Aina on hyvä nostaa ympäristöasioita tapetille, sillä se panee miettimään omiakin kulutustottumuksia ja toimintatapoja. Koulutus sopi erinomaisesti koulutusohjelmani sisältöön, ja syvensi tietojani. Keskustelu esitelmien ohessa oli mielenkiintoista. Parasta oli koulutuksen vuorovaikutteisuus. Oli mukavaa, kun keskustelua heräteltiin erilaisilla kysymyksillä. Myös koulutuksen rentous oli plussaa, ei mitään pelkkää pönötystä. Todella informatiivinen kokonaispaketti ja oman työni kautta ajankohtainen itselleni. Kehittämisideoita Teemapäivien tyypillisin palaute liittyi koulutuksen kestoon. Moni harmitteli sitä, että luennoitsijoilta loppui aika kesken. Toisten mielestä pituus oli sopiva tai liian pitkä. Luennot olivat liian lyhyitä, aiheesta olisi voinut puhua pidempäänkin Voisi olla laajempikin, koko päivän seminaari, sillä aiheesta puhumaan saisi varmasti useampiakin tahoja. Hieman liian pitkä. Myös käytännön esimerkkejä toivottiin tilastolukujen sijaan. Lisäksi toivottiin enemmän vuorovaikutteisuutta. Liikaa tutkimusasiaa.. Enemmän käytännön asioita ja esim. esimerkkejä ja kuvia, videoita. Koulutuksessa voisi käyttää enemmän erityyppisiä opetusmetodeja, kuten videoita ja konkreettisia esimerkkejä, sillä pelkkä puhe ja luvut tylsistyttävät kuuntelijaa. Agrologeille olisi kuulunut enemmin viljelijän esitys, meille restonomeille olisi voinut olla sen tilalla ravitsemuksesta. Opiskelijoilla voisi olla enemmän osallistumista. Ehkä hieman tarkemmin kertoisin mistä tunnistaa kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja miten voi itse olla osana kestävää kehitystä. 5

6 6(8) Opiskelijat myös toivoivat, että kokonaiskuva olisi tullut paremmin koulutuksessa esiin. Kaikkia osa-alueita ei käsitelty kovin syvällisesti. Olisi ollut parempi, jos vastuullisuutta elintarvikeyrityksen näkökulmasta olisi käsitelty kokonaisuutena, jossa on huomioitu kaikki vastuullisuuden osa-alueet. Lisäksi vielä voimakkaampi painotus elintarvikealaan ja -teollisuuteen ei olisi ollut pahitteeksi. Yhteenveto tuloksista Ruokatiedon vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -hanke on saavuttanut tavoitteensa. Hankkeessa on toteutettu kattava verkko-opiskelumateriaali ja perehdytetty satoja korkeakouluopiskelijoita aiheeseen. Oppilaitokset ottivat koulutukset innolla vastaan. Kysyntää vastaaville koulutuksille ja kursseille näyttää olevan. Eräs ammattikorkeakoulun lehtori kommentoi: Opiskelijoiden kannalta on aina hienoa kun ulkopuoliset alan asiantuntijat tulevat keromaan omasta alastaan ja jakavat osaamistaan Vastuullisuus on teemana haastava koska siihen kuuluu niin monia eri osa-aluista joista opiskelijan pitäisi kuitenkin osata koostaa kokonaisnäkemys. Koulutus varmasti osittain auttoi tässä tehtävässä. Vastuullisuus monine ulottuvuuksineen on laaja ja monimuotoinen aihe. Opiskelijoiden erilaisista lähtökohdista johtuen koulutusten suunnittelu oli haastavaa. Restonomi- ja agrologiopiskelijoille ei voi tarjota täysin samanlaista koulutusta. Erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijat kritisoivat välillä koulutusten teoriapainotteisuutta. Mikäli vastaavia tilaisuuksia järjestetään jatkossa, sisältöjä voisi kehittää vielä enemmän alan opiskelijoille sopiviksi. Puhujia voisi rekrytoida opiskelijoiden omilta aloilta (esim. restonomiopiskelijoille keittiömestarin puheenvuoro) ja tehdä koulutuksista siten käytännönläheisempiä Koulutusten ajankohtaa voisi tarkemmin pohtia. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille se on hyödyllinen, sillä se auttaa muodostamaan käsityksen koko ruokaketjun toiminnasta. Toisaalta opiskelujensa alkuvaiheessa oleville aihe saattaa olla haastava ja heidän voi olla vaikea nähdä, miten se sijoittautuu kokonaisuuteen. Mikäli kurssi järjestettäisiin opiskelujen viimeisenä vuonna, olisi opiskelijoilla jo laajempi käsitys alasta ja mahdollisesti työkokemuksen kautta omakohtaista kokemusta vastuullisuuden toteuttamisesta. Luennoitsijoiden löytäminen kursseille ja koulutuksiin ei ollut vaikeaa. Vastuullisuus on aiheena vaativa, mutta selvästi sellainen, josta alan toimijat haluavat opiskelijoille kertoa. Opiskelijapalautteen perusteella eri alojen asiantuntijaluennot olivat kurssien ja koulutusten parasta antia. Toisaalta opiskelijat antoivat negatiivista palautetta herkästi, jos he kokivat, että yritysten edustajat yrittivät antaa aiheesta liian puhtoisen kuvan. On hyvä, että koulutuksiin valittiin puhujia laajasti ruokaketjun eri aloilta ja myös kaupallisten tahojen edustajia ja että myös heillä on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä aiheesta. Tämän vastapainoksi koulutuksissa pitää olla aikaa avoimeen keskusteluun. Koulutusten selkein kehittämiskohta oli ajoittain liian tiivis aikataulu, joka ei aina mahdollistanut kovinkaan syvällistä keskustelua. Hankkeen kokemusten perusteella monet asiantuntijat suostuivat luennoimaan maksutta. Oppilaitokset voisivatkin tulevaisuudessa käyttää enemmän alan asiantuntijoita vierailevina luennoitsijoina. Tämän hankkeen myötä koulutuksiin osallistuneille oppilaitoksille on jo muodostunut hyödyllisiä kontakteja ruoka-alan toimijoihin. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat kokeneet kurssin tärkeänä. MTT:n mukaan kurssi on edistänyt vastuullisuuteen liittyvien tutkimustulosten viestimistä ja jalkauttamista tärkeälle kohderyhmälle, tuleville ruokaketjun vaikuttajille ja toimijoille. Vastuullisuus on ajankohtainen aihe, jonka merkitys 6

7 7(8) tulee tulevaisuudessa todennäköisesti edelleen kasvamaan. Siksi tämänkaltaiselle opetuskokonaisuudelle on varmasti kysyntää jatkossakin. 5. Jatkotoimet Hankkeen päätyttyä Ruokatiedolla ei ole ilman ulkopuolista rahoitusta mahdollisuuksia koordinoida opetuskokonaisuutta, ylläpitää verkkotenttiä tai päivittää oppimateriaalia. Materiaali säilytetään Ruokatiedon sivuilla toistaiseksi ja se pysynee ajantasaisena muutaman vuoden. Materiaali on edelleen vapaasti oppilaitosten käytettävissä. Halutessaan oppilaitokset voivat saada aineiston tenttikysymykset käyttöönsä. Hankkeessa tavoitetut ammattikorkeakoulut ovat kertoneet aikovansa hyödyntää verkkomateriaalia osana opetusta. Helsingin yliopistossa kurssin jatkomahdollisuudet ovat vielä avoimet. Kurssi ja oppimateriaali koetaan tärkeäksi, mutta haasteena on rahoituksen ja resurssien puute. Tiedekunta on ilmaissut, että kurssin toteuttaminen nykyisessä muodossa vaatii ulkopuolista rahoitusta, sillä budjetit vierailevien luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen ovat viime vuosina pienentyneet. Hankkeen toinen toteuttajataho MTT on myös kertonut, että heidän asiantuntijansa osallistuvat mielellään kurssin toteuttamiseen jatkossakin, mutta osallistuminen kurssin suunnitteluun tai luentojen pitämiseen edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanditutkintoja ollaan muuttamassa niin, että syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat opiskelevat laajoissa, laitosten yhteisissä kandiohjelmissa. Vuonna 2014 noudatetaan vielä vanhoja tutkintovaatimuksia, joissa kurssi on monille aloittaville opiskelijoille pakollinen. Uusien tutkintojen vaatimuksia pohditaan parhaillaan, ja on vielä epäselvää, miten kurssi sopii näihin. Laitoksilta kerätyn palautteen pohjalta taloustieteen laitos pitää kurssia tärkeänä ja säilyttäisi sen mielellään myös jatkossa pakollisena opintona. Maataloustieteiden laitos on ilmaissut, että kurssi ei tule luultavasti mahtumaan uusiin tutkintovaatimuksiin. Kurssilla on ollut myös lukuisia tiedekunnan ulkopuolisia opiskelijoita (mm. kotitalousopettajaopiskelijoita, valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita), joten kysyntää kurssille luultavasti on, vaikka se olisikin vapaavalintainen. Professori Helenius toi ohjausryhmässä esille vaihtoehdon, että kurssimateriaalin vuosittainen päivitys voitaisiin tehdä talkootyönä. Tätä saattaisi helpottaa se, jos materiaalille hankittaisiin ISBNtunnus ja sitä päivittävät tukijat saisivat nimensä julkaisuun. Toiminnanjohtaja Lampisjärven mukaan Ruokatieto voi luovuttaa käyttöoikeuden pääosaan materiaalia eteenpäin, mutta materiaalissa olevia case-kertomuksia ei saa muokata ilman kirjoittajien lupaa. Heleniuksen mukaan Maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan kannalta olisi tärkeää, että MTT osallistuisi päivitystyöhön, sillä sekä MTT:n että tiedekunnan tutkijoiden panos olisi tärkeä aiheessa, joka edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä vastuullisuusaiheista. Tähän saakka maataloustieteiden laitos on huolehtinut kurssin kustannuksista tiedekunnassa maksamalla yhden kuukauden kurssiassistentin palkan. Yliopiston rekrytointikiellon vuoksi yhden maisterivaiheen opiskelijan palkkaaminen kuukaudeksi on vaatinut yliopiston hallintojohtajan hyväksynnän. Pienikin rekrytointi on siis vaatinut valtavan määrän byrokratiaa. Mikäli laitokset eivät pysty rahoittamaan kurssiassistenttia, kurssin käytännön toteutus voisi mahdollisesti toimia niin, että kurssikoordinaattoriksi palkattaisiin yliopistoharjoittelija tai että opiskelijat saisivat käytännön työstä opintopisteitä ja työtodistuksen. Professori Juha Helenius selvittää edelleen kursin jatkomahdollisuuksia maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Ammattikorkeakouluissa on kiinnostusta materiaalin hyödyntämiseen jatkossa. Metropolia ammattikorkeakoulu on ilmoittanut järjestävänsä sen pohjalta opetusta keväällä

8 8(8) 6. Loppuraportin tiivistelmä Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus on kaksivuotinen kehittämishanke, joka toteutettiin Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ruoka-alan korkeakoulujen opetusta tuottamalla näiden käyttöön Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus. Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön avustuksen osuus oli euroa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ruoka-alan korkeakouluopiskelijoiden sekä oppilaitosten opettajien ymmärrystä ruokaketun toiminnasta ja vastuullisuudesta ruokaketun kilpailutekijänä sekä välittää heille uusimpia vastuullisuutta koskevia tutkimustuloksia. Lisäksi hankkeessa pyrittiin löytämään ratkaisu, jolla uudistettua verkko-opetusta ja Helsingin yliopiston kurssia voitaisiin toteuttaa ja rahoittaa kaksivuotisen kehityshankkeen jälkeen. Hankkeen toteuttajana on toiminut Ruokatieto Yhdistys ry yhdessä MTT Taloustutkimuksen kanssa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi. Hankekoordinaattorina oli Mirja Hellstedt ( ) ja Silja Nousiainen ( ). Yhteistyökumppaneina oli maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja seitsemän korkeakoulua. Hankkeen pääkohderyhminä olivat ruoka-alan korkeakouluopiskelijat. Sidosryhminä ja hyödynsaajina olivat ruokajärjestelmän eri toimijat ja asiantuntijatahot. Hankkeessa laadittiin kattava verkkomateriaali ja verkkotentti, joka löytyy Ruokatiedon sivuilta osoitteesta: Oppimateriaalia hyödynnettiin kahdella Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kurssilla sekä seitsemässä korkeakoulujen koulutuspäivässä. Kursseilla ja koulutuksilla tavoitettiin yhteensä 700 korkeakouluopiskelijaa. Oppimateriaali, kurssit ja koulutukset ovat saaneet myönteistä palautetta. Oppilaitoksilla on selvästi tarvetta vastaaviin materiaaleihin ja koulutuksiin. Opetuskokonaisuus on ollut erittäin ajankohtainen ja se on lisännyt opiskelijoiden ymmärrystä koko ruokaketjun toiminnasta ja sen vastuullisuudesta. Oppimateriaali on vapaasti oppilaitosten käytettävissä ja se säilyy toistaiseksi Ruokatiedon nettisivuilla. Helsingin yliopiston kurssin tilanne on vielä epäselvä, sillä tiedekunnan tutkintorakenteita ollaan uudistamassa, eikä vielä ole tietoa siitä, miten vastuullisuuskurssi sopii uusiin tutkintovaatimuksiin. Tiedekunta ja MTT ovat ilmaisseet, että kurssin jatkuminen nykyisenmuotoisena edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Tiedekunta pohtii parhaillaan, onnistuuko kurssin pyörittäminen ja materiaalin kevyt vuosittainen päivitys ilman ulkopuolista rahoitusta. 8

9 9(8) Liitteet Liite 1: Vastuullisuuskurssien ohjelmat 2012 ja 2013 Y150 Vastuullisuus ruoan tuotannossa ja kulutuksessa -kurssi 2013 TI 3.9. klo 8-11, Info Sali 1: Johdatus ruokaketjun vastuullisuuteen ja käsitteisiin 8.15 Kurssin esittely Juha Helenius, HY 8.30 Ruokajärjestelmä Juha Helenius, HY 9.30 Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa tutkija Jaana Kotro, MTT Kurssin käytännön asiat Sari Kinnula, HY koulutus- ja kehityspäällikkö Mirja Hellstedt, Ruokatieto KE 4.9. klo 8-10, Luentosali B1: Vastuullisuuden osa-alue: Ympäristö 8.15 Ruuan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista tutkija Juha-Matti Katajajuuri, MTT 9.00 Ympäristötyöhön sitoutuminen on osa yrityksen vastuullista Luomun markkinoinnin asiantuntija toimintaa Marika Auersalmi, MaBio Oy MA 9.9. klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Ravitsemus 8.15 Korkeakouluopiskelijoiden ravitsemussuosituksen ravitsemusasiantuntija Leila toteuttaminen Fogelholm, Fazer Food Services 9.00 Ruuan ravitsemuksellinen laatu Mikael Fogelholm, HY TI klo 8-12, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Tuoteturvallisuus + työhyvinvointi 8.15 Tuoteturvallisuus johtaja Susanna Pesonen, Evira 9.00 Tuoteturvallisuus vähittäiskaupassa asiantuntija Merja Söderström, Päivittäistavarakauppa ry Hyvä elämä työelämässä asiaa työhyvinvoinnista tutkija Maija Järvinen, MTT Kokonaisvaltainen hyvinvointi - case Vaasan Oy henkilöstökoordinaattori Heidi Mata, Vaasan Oy KE klo 8-10, Luentosali B1: Vastuullisuuden osa-alue: Eläinten hyvinvointi 8.15 Eläinten hyvinvointi ruokaketjussa Anna Valros, HY 9.00 Eläinten hyvinvointi sikatilalla Case Benjamin Lihatori sikatalousyrittäjä Ismo Eerola MA klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Paikallinen hyvinvointi 8.15 Rikkaan maailman nälkä Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto 9.00 Paikallista ruokaa lautaselle keittiömestari Markku Luola TI 17.9.klo 8-10, Info Sali 1: Vastuullisuuden osa-alue: Talous 8.15 Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa Lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 9.00 Kilpailukykyinen maatalousyrittäminen viljelijä Vesa Lapatto (maitotila) KE klo 8-10, Luentosali B1: Kuluttajana ja asiantuntijana ruokajärjestelmässä 8.15 Vastuulliset ja kekseliäät kuluttajat Johanna Mäkelä, HY 9.00 Asiantuntijana ruokaketjussa toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Agronomiliitto 9

10 10(8) 10

11 11(8) Liite 2: Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -koulutuksen pilotointi Ajankohta torstai klo Paikka Laurea, Leppävaara, Vanha maantie 9 Tilaisuuden tavoitteena on perehtyä vastuullisuuden käsitteeseen ja ymmärtää sen muodostuvan seitsemästä eri ulottuvuudesta. Tilaisuuden puitteissa tutustaan lähemmin kahteen eri vastuullisuuden osa-alueeseen Tilaisuuden avaus Mervi Niemelä, Laurea Johdatus vastuullisuuteen ruokaketjussa Jaana Kotro, MTT Rinnakkaisluennot vastuullisuuden eri osa-alueista Eläinten hyvinvointi Miten meidän tilalla huolehditaan eläinten hyvinvoinnista? - case Ülle ja Sebastian Nurmen luomutila Tammisaaressa Tilalla kasvatetaan suomenlammasta ja itäsuomenkarjaa eli kyyttöä Luennoitsija: Sebastian Nurmi, Bovikin tila Paikallinen hyvinvointi Onko se lähiruokaa? Luennoitsija: markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Kantén, Ruokatieto Työhyvinvointi Hyvä elämä työelämässä asiaa työhyvinvoinnista Luennoitsija: tutkija Maija Järvinen, MTT Rinnakkaisluennot vastuullisuuden eri osa-alueista Ympäristövastuullisuus Miten ammattikeittiössä huomioidaan ympäristönäkökulmat case Kauniainen Luennoitsija: palveluesimies Pirjo Korpinen, Kauniaisten kaupunki Ravitsemus Ruuan ravitsemuksellinen laatu Luennoitsija: toiminnanjohtaja Riitta Stirkkinen, Lihatiedotus Tuoteturvallisuus luennoisija: Mirja Hellstedt, Ruokatieto Yhdistys 11

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Hankeaika 1.3.2008 31.8.2010 Hankkeen loppuraportti 31.8.2010 MMM Dnro 130/509/2008 Vastuullinen johtaja

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility Hankkeen loppuraportti 13.5.2013 Kotro Jaana, Penttilä Katriina, Back Pia,

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Biotyöpajat tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti FSKC RAPPORTER 7/2009 Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käytäntöjen kehittämis- ja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility in the grain chain Hankeaika 1.3. 31.12.2013 Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun

Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun Dnro 2112/325/2011 Hankkeen kesto 1.1.2012-31.12.2013 LOPPURAPORTTI 2 Sisältö Hankkeen tavoitteet... 3 Hankeosapuolet ja yhteistyö... 3

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen Tiina Heimo, Niina Jalo, Jenni Tähkävuori, Ina Vahalahti Terveyden edistämisen yksikkö, Turun

Lisätiedot

Nro 01 YES -KATALOGI NUORI YRITTÄJÄ -PROJEKTI. YES -keskus www.yes-keskus.fi

Nro 01 YES -KATALOGI NUORI YRITTÄJÄ -PROJEKTI. YES -keskus www.yes-keskus.fi Nro 01 YES -KATALOGI NUORI YRITTÄJÄ -PROJEKTI YES -keskus www.yes-keskus.fi YES -keskus? YES -keskus on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen osaamisen kehitystukea

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät Jarkko Tuominen (toim.) Hyvinvoivat Äijät Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 146 Jarkko Tuominen (toim.) Hyvinvoivat Äijät Lahden

Lisätiedot

Etäoppimassa. TOIMITTAJA Markku Tähtinen JULKAISUTOIMITUSKUNTA. Tuomas Korkalainen Päivi Timonen. Jussi Linkola Leena Tuuttila Suvi Tuominen

Etäoppimassa. TOIMITTAJA Markku Tähtinen JULKAISUTOIMITUSKUNTA. Tuomas Korkalainen Päivi Timonen. Jussi Linkola Leena Tuuttila Suvi Tuominen MARKKUT ÄHTI NEN( TOI M. ) Et äoppi mas s a Kok emuksi aj asuosi t uksi a moder nei st aet äopet usympär i st öi st ä nuor i soal andi gi t aal i sent y öt t eenkasv at t ami seksi Etäoppimassa TOIMITTAJA

Lisätiedot

Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit

Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit 1 Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Kansi: Marja Riitta Lygdman ja Päivi Saari Outi Grönberg,

Lisätiedot

Yhteistyöllä kasvuun

Yhteistyöllä kasvuun 2011 Elintarvikekehityksen klusteriohjelman vuosijulkaisu Yhteistyöllä kasvuun Kiinassa tilaa osaajille Painonhallinta haastaa tutkijat Luomu kansainvälistyy Makustele on Elintarvikekehityksen osaamisklusterin

Lisätiedot

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) asetti uuden, vuosina 2006-08 toimivan Ruoka-Suomi -teemaryhmän 7.12.2005 pitämässään kokouksessaan. Teemaryhmä on

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN Tapani Yrjölä, PTT Suvi Rinta-Kiikka, PTT Katja Järvelä, Kuluttajatutkimuskeskus Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus Laura Koistinen,

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot