POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN"

Transkriptio

1 1

2 2 POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN Sisällysluettelo 1. Aktion Österbottenin kehitysstrategia myönteisen kehityksen perustana ovat vision juurruttaminen paikallisyhteisöön ja sosiaalinen pääoma Johdanto Aktion Österbottenin organisaatio ja paikallisen kehitysstrategian valmistelu Nykytilanteen analyysi: väestökehitykseen, työllisyyteen, elinkeinorakenteeseen ja palvelujen saatavuuteen liittyvät trendit Lähtökohdat eurooppalaisessa maaseutuyhteydessä Talousalueiden kehityksen analysointi Pohjanmaan sisäinen dynamiikka Väestökehitys Talous, työllisyys ja BTV-indikaattori Aluerakenne, talousmaantiede ja palvelujen saatavuus Pohjanmaan paikallisen kehitysstrategian pohjana olevien vahvuuksien, heikkouksien, uhkien ja mahdollisuuksien arviointi LEADER-strategia Pohjanmaan rannikkoseudut 2020 vastaavat elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin Painopistealue 1: Tieto- ja innovaatioympäristön vahvistaminen Painopistealue 2: Sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen Painopistealue 3: Monipuolisempi elinkeinorakenne Painopistealue 4: Paikalliset elinvoimaiset kyläyhteisöt Kansainvälinen ja alueiden välinen strategia Kehitysstrategian hallinto ja toteutussuunnitelma Muut tavoitteet, rahoitus ja seuranta... 18

3 1 1. Aktion Österbottenin kehitysstrategia myönteisen kehityksen perustana ovat vision juurruttaminen paikallisyhteisöön ja sosiaalinen pääoma 1.1 Johdanto Kehitysstrategiamme keskeinen sisältö perustuu seuraaviin seikkoihin: Jokaisella paikalla on oma ainutlaatuinen vahvuutensa. Kehitysprosessi on paikkasidonnainen ja sen lähtökohtana ovat paikallisyhteisöjen tarpeet ja juurruttaminen paikallisväestön keskuuteen. Vahva kumppanuus monien erilaisten toimijoiden ja instituutioiden kanssa heidän omien resurssiensa, kykyjensä ja paikallistietoutensa mobilisoimiseksi. Eri strategiat kootaan yhteen sektorirajat ylittävässä monipuolisessa yhteistyössä, johon osallistuu monia toimijoita ja viranomaisia. Aktion Österbottenin kehitysstrategia noudattaa Euroopan unionin asettamia tavoitteita ja aluettamme koskevia suunnitelmia. Yleiset tavoitteemme: Yleinen strategiamme on sen vuoksi jaettu ainakin neljään paikkasidonnaiseen strategiaan. Jokaiselle paikkasidonnaiselle strategialle on nimetty oma paikallinen toimintaryhmänsä, joka vastaa hankkeiden valinnasta ja joka pyrkii samoihin yleistavoitteisiin: Käsiteltävänä oleva strategia käsittelee LEADER-strategiaa. Aktion Österbottenin tarkoituksena on myös koordinoida muita paikkasidonnaisia strategioita, jotka rahoitetaan muista rahastoista ja jotka yhdessä antavat suuria kehityssynergioita. Paikkasidonnaisten strategioiden avulla voidaan tunnistaa seutumme tärkeimmät alueelliset haasteet: maaseudun paikallinen

4 2 kehittäminen, rannikkoalueet, joissa kalastuksella on merkittävä asema sekä Vaasan ja Kokkolan kaupunkialueet. Kehitysstrategiamme perustuu aikaisempien ohjelmakausien kokemuksiin. 1 Pyrimme edistämään avoimuutta ja innovatiivista toimintaa. Kehitysstrategia on suunniteltu kattavaksi, koska emme voi tietää, miten hyviä hankeideoita alueella tulevien vuosien aikana syntyy. Kehitysstrategian painopiste on kapasiteetin rakentamisessa ja paikallisen sopeutumis- ja muutosvalmiuden luomisessa. Kiinnitämme myös paljon huomiota hankkeisiin, jotka perustuvat paikallisiin vahvuuksiin ja priorisointeihin, ja annamme niistä lisäpisteitä. LEADER-strategiassa yli puolet resursseista jaetaan painopistealueille Elinvoimaiset kylät ja Sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen. Olemme saaneet siitä visiollemme otsikon: Pohjanmaan rannikkoseudut 2020 vastaavat elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin. POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN Vuonna 2020 koko Pohjanmaan rannikkoseudulla toimii lukuisia paikallisia ja elinvoimaisia yhteisöjä. Aktion Österbottenin paikkasidonnaisen strategian avulla vastaamme näiden elinvoimaisten yhteisöjen asukkaiden tarpeisiin. Työskentelemme yhdessä ja mottomme on Pienten yhteisöjen on toteutettava suuria visioita! 1.2 Aktion Österbottenin organisaatio ja paikallisen kehitysstrategian valmistelu Aktion Österbottenilla on pitkät perinteet paikallisyhteisöjemme tiedon lisäämisessä. Toimintaryhmään kuuluu 76 henkilöjäsentä, 52 yhdistystä ja yhteisöä, 14 kuntaa sekä 2 kuntayhtymää. Hallitus on koottu kolmikantaperiaatteella. Olemme toimineen 1960-luvulta lähtien koko Pohjanmaan kattavana keskusjärjestönä ja toimintaamme osallistuvat ennen kaikkea kolmannen sektorin toimijat, kansanliikkeet. Kuka tahansa voi halutessaan liittyä Aktion Österbottenin jäseneksi. 2 Aktion Österbotten ei ole harjoittanut historiallisista syistä aktiivista jäsenhankintaa paikallisyhdistyksissä, jotka ovat jo olleet edustettuina organisaatiossamme alueellisen keskusjärjestönsä kautta. Sen jälkeen kun Studiefrämjandet i Österbotten r.f. ja Svenska Österbottens byar r.f yhdistivät toimintansa ja muodostivat Aktion Österbottenin vuonna 2009, olemme kuitenkin pyrkineet löytämään uusia jäseniä ruotsinkielisen Pohjanmaan kyläyhdistyksistä. Svenska Österbottens byar toimii tällä hetkellä omana, kylätoimintaan keskittyvänä työryhmänä Aktion Österbottenissa. Jäsentemme keskuudessa meillä on 12 alueellista keskusjärjestöä, joilla puolestaan on yli 540 paikallista jäsenyhdistystä. Nämä järjestöt ovat selkeästi aatteellisia yhdistyksiä ja niillä on arviolta henkilöjäsentä ja yli yritysjäsentä koko Pohjanmaan alueella. Tämän organisaatiorakenteen ansiosta voimme todeta Aktion Österbottenin olevan alueellamme kokoava ja laajalle jalkautunut voima. 3 LEADER-kehitysstrategia kattaa maantieteellisesti osan Kokkolaa (aikaisemmin Kokkolan maalaiskunta), Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vöyri, Mustasaari, osa Vaasaa (Sundomin kylä), Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki. Toiminta-alueella asuu yhteensä henkilöä väestötilaston mukaan ( ). 4 Lisäksi teemme erittäin tiivistä yhteistyötä naapurialueemme Kyrönmaan Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n sekä Pirityiset ry:n kanssa. Kaksikielisten alueiden paikalliset toimintaryhmät ovat myös ensisijaisia yhteistyökumppaneitamme. Valmisteluprosessi on ollut monipuolinen. Olemme koonneet strategian paikallisiin priorisointeihin ne kehitysstrategiaa konkretisoivat toimet, joita on noussut esiin seminaareissa, workshopeissa, tiedotustilaisuuksissa ja lausuntokierroksilla. Seminaareissa ja työpajoissa on lisäksi käsitelty kehitysstrategian erityisteemoja: nuoria, organisaatiolaitosta ja sosiaalista pääomaa, uutta ja kestävää energiaa, kotouttamista monikulttuurisessa yhteiskunnassa sekä monipuolista elinkeinorakennetta ja naisyrittäjyyttä. 14 jäsenkokoukseen, seminaariin ja workshopiin on osallistunut 254 henkilöä, joista 128 oli naisia ja 17 alle 25-vuotiaita. 41 tiedotustilaisuuteen on lisäksi osallistunut 924 henkilöä, joista 502 oli naisia ja 46 alle 25-vuotiaita. Kunnat, kehitysviranomaiset ja 1 Ks. liite 1. 2 Yhdistyksen säännöt ovat liitteessä 2. 3 Alueorganisaatioiden jäsentilastot ovat liitteessä 3. 4 Asukasluvut ovat liitteessä 4.

5 3 kehitysyhtiöt ovat myös antaneet lausuntonsa strategialuonnoksesta valmisteluvaiheessa, niitä saatiin yhteensä 28 kappaletta. Kaikki lausunnot on huomioitu strategiaa työstettäessä Kevään aikana Aktion Österbotten on lisäksi ryhtynyt tiedotustoimenpiteisiin sen jälkeen, kun strategiaa muokattiin saadun palautteen ja esiarvioinnin perusteella. Kunnat (14 kpl) ja Aktion Österbottenin jäsenet (76 kpl) saivat strategialuonnoksen ja mahdollisuuden antaa uusi lausunto maaliskuussa Yhteensä noin 1178 henkilöllä on ollut mahdollisuus tutustua strategiaan ja vaikuttaa sen sisältöön. 5 Svenska Österbottens byar r.f.:n työryhmä on käsitellyt ehdotuksen ja tarkastanut sen vertaamalla sitä ruotsinkielistä Pohjanmaan kyläkehitysohjelmaa vasten Rannikon toimintaryhmä (KAG) on käsitellyt ehdotuksen ja tarkastanut sen vertaamalla sitä Kala-LEADER-toimintaan Aktion Österbottenin hallitus on käsitellyt ehdotusta ja tarkastanut sen vertaamalla sitä yhdistyksen nykyiseen toimintaan Hallitus hyväksyi lopullisen kehitysstrategian Nykytilanteen analyysi: väestökehitykseen, työllisyyteen, elinkeinorakenteeseen ja palvelujen saatavuuteen liittyvät trendit 2.1. Lähtökohdat eurooppalaisessa maaseutuyhteydessä Maaseutututkimuksessa korostetaan yhä voimakkaammin alueellista ja paikkasidonnaista lähtökohtaa maaseutukehityksen analysoinnissa, varsinkin tarkasteltaessa alueellista yhteisöllisyyttä. Globalisaation vanavedessä seuraavat kehitysvoimat muokkaavat seutuja eri suuntiin ja lisäävät siten alueiden välisiä eroja. Maaseudun myönteisen kehityksen mahdollistavat varsinkin aineettomat resurssit, kuten tieto ja osaaminen, sosiaalinen pääoma sekä instituutiot ja verkostot. 6 Pohjanmaan maakunta on valtaosin maaseutumainen ja saavutettava alue, jonka kasvu on keskimääräisesti suurempaa kuin vastaavilla alueilla EU:ssa ja joka on myös nk. kulutusmaaseutua. Valtaosin maaseutumainen alue on aluetta, jonka väestöstä 50 % asuu maaseudulla (väestötiheyden mukaan) ja saavutettava alue, jossa yli puolet väestöstä voi ajaa vähintään asukkaan keskukseen 45 minuutissa. Tämän tyyppiset alueet muodostavat noin kolmanneksen sekä Euroopan kokonaispinta-alasta että maaseutualueista, samalla kun niiden asukasmäärä on vain neljäsosa kaikesta maaseutuväestöstä ja tuotanto vain 22 % EU:n bruttokansantuotteesta. Toisessa tärkeässä ulottuvuudessa tarkastellaan kasvua, joka vaikuttaa alueelle suuntautuvaan muuttoliikkeeseen, bruttokansantuotteen kehitykseen, työllisyyteen ja työttömyyteen. Pohjanmaa kuuluu alueisiin, jossa kasvu on EU:n keskitasoa suurempaa. Pohjanmaa on kulutusmaaseutua, jossa kehityksen painopiste on paitsi perustuotannossa myös uusissa maaseutua hyödyntävissä palveluissa, kuten matkailu ja luontopalvelut, sekä nk. julkishyödykkeissä, kuten luontomaisemat, luonnonvarat jne. Tässä suhteessa Pohjanmaa ei eurooppalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna eroa juurikaan Suomen muista maakunnista. Sen sijaan suuri osa Suomen muista maakunnista on nk. syrjäisiä alueita, joiden osuus on Suomessa suhteellisesti suurempi kuin muissa jäsenvaltioissa. Aseman määrittäminen antaa joitakin loppupäätelmiä kehityspolitiikalle, seuraavassa on EDORA-hanketta vapaasti noudattaen kuvattu potentiaalisia kehitystrendejä ja -skenaarioita: 7 Aluetyyppi Vaikutus keskittymiseen maaseudulla Kaupunki-maaseutu Globalisaatio Valtaosin saavutettava maaseutu Kehitys johtaa erikoistumiseen ja tuotannon tehostumiseen. Alkutuotannon työllistävä vaikutus kuitenkin vähenee, koska talouden muut osat kasvavat nopeammin Kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutus kasvaa, mikä johtaa muuttoliikkeen ja taloudellisen toiminnan lisääntymiseen kaupunkeja ympäröivillä maaseutualueilla Globaalin talouden lisääntynyt integrointi tuo mukanaan uusia kehitysmahdollisuuksia Kulutusmaaseutu Vahva keskittyminen peruselinkeinoihin sekä maaseutua uusilla tavoilla hyödyntäviin palveluihin. Menestystekijät määräytyvät ympäristön ominaisuuksien ja alueen saavutettavuuden perusteella. Maaseutupalvelujen kysyntä kasvaa kaupunkiväestön keskuudessa. Maaseudun resurssien sekä matkailu- ja virkistyspalvelujen (kansainvälinen) kysyntä kasvaa. 5 Valmisteluprosessin kuvaus on liitteessä 5. 6 Nordregio,The New Rural Europe: Towards Rural Cohesion Policy, 2011:1, s Nordregio 2011:1, s , 56,

6 4 Suomen ympäristökeskus on laatinut työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta uuden maaseututypologian 8. Maaseututyypit eivät noudata siinä kuntarajoja, vaan ne on määritelty toisin perustein. Pohjanmaalla esiintyy seuraavia maaseututyyppejä: ydinmaaseutu, ensisijaisesti Suupohjan rannikkoseutu, Vöyri ja Pietarsaaren seutu harvaan asuttu maaseutu, ensisijaisesti saaristoalueet ja rannikon kylät, esim. Maalahden saaristokunta kaupungin läheinen maaseutu, ensisijaisesti Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan ympäristö ulompi kaupunkialue, Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan keskustojen lähiympäristö 2.2. Talousalueiden kehityksen analysointi Pohjanmaan sisäinen dynamiikka Pohjanmaa koostuu keskenään hyvin erilaisista osa-alueista, joilla on selkeät omat kehitysprofiilit. Maakunnan sisäisen dynamiikan tarkastelussa käytetään sen vuoksi usein lähtökohtana eri talousalueita eli Suupohjan rannikkoseutua, Vaasan seutua, Pietarsaaren seutua ja Kokkolan seutua. Kehityksen kannalta merkittävät tekijät, kuten esimerkiksi tiettyjen elinkeinojen tuotantokeskittymät, ovat usein hyvin kuntakohtaisia Väestökehitys Kaupungistuminen on ollut viimeisten 50 vuoden ajan vallitseva trendi, sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Vakituinen asutus on keskittynyt kaupunkeihin, samalla kun Suomelle hyvin tyypillisen trendin mukaan monet hankkivat vapaa-ajanmökin kakkosasunnokseen. Pohjanmaalla asuu runsaat henkeä ja väestösuuntaus on yleisesti positiivinen. Myönteiseen kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti nettosiirtolaisuus, jossa muutto ulkomailta on suurempi kuin poismuutto, sekä syntyneiden enemmyys erityisesti Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla. Kaudella väestö väheni vain viidessä Pohjanmaan 15 kunnasta. Kolme näistä kunnista, nimittäin Närpiö, Kristiinankaupunki ja Kaskinen, sijaitsevat Suupohjan rannikkoseudulla. Tällä talousalueella väestö on vähentynyt jo pitkään tasaiseen tahtiin. Lähde: Pohjanmaa lukuina, tilastoportaali joulukuu 2013 Paikalliselle elinvoimaisuudelle on erityisen tärkeää väestön taloudellinen huoltosuhde, jossa verrataan lasten, nuorten ja vanhusten osuutta vuotiaiden määrään. Mitä suurempi taloudellinen huoltosuhde on, sitä heikompana alueen tilannetta pidetään. Pohjanmaa kuuluu muilta osin niiden viiden maakunnan joukkoon, joissa taloudellinen huoltosuhde on edullisin ja lähellä maan keskitasoa. Monilla alueilla taloudellinen huoltosuhde kuitenkin heikkenee väestön ikääntyessä. Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan seuduilla sekä Kyrönmaalla taloudellisen huoltosuhteen kehitys on kuitenkin lievempää verrattuna moniin muihin alueisiin maassamme. Kaikkein nopeimmin huoltosuhde heikkenee Suupohjan rannikkoseudulla. 9 Yksi tärkeimmistä väestökehitykseen myönteisesti vaikuttaneista yksittäisistä tekijöistä on maahanmuutto. Maan sisällä tapahtuvassa muutossa maakunta menettää asukkaita. Ulkomailta suuntautuvan maahanmuuton vuoksi tulos kuitenkin pysyy positiivisena. Pohjanmaan ja Ruotsin välinen muuttoliike on erityisen vilkasta, mutta valitettavasti nettomuutto Ruotsiin on negatiivinen. Pohjanmaan asukasmäärä kasvoi luvulla varsinkin Aasiasta, Itä-Euroopasta ja Afrikasta, esimerkiksi Venäjältä, Somaliasta, Virosta ja Kiinasta tulleiden maahanmuuttajien myötä. Nettomuutto Ruotsiin oli sen sijaan negatiivinen. 10 Maahanmuutto on globaali ilmiö, ja se on tuonut lievitystä Pohjanmaan monilla toimialoilla jo melko pitkään vallinneeseen työvoimapulaan. Tämä koskee sekä alkutuotantoa, erityisesti kasvihuoneviljelyä ja turkistarhausta, että teollisuutta, erityisesti metalli- 8 Ks. liite 6. 9 Rakennemuutoskatsaus Suomen Kuntaliitto 10 Pohjanmaa lukuina, tilastoportaali, toukokuu 2013

7 5 ja työpajateollisuutta. Maahanmuutto on enimmäkseen urbaani ilmiö, koska useimmat maahanmuuttajat muuttavat kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudun lisäksi myös Pohjanmaa on väestöltään kansainvälinen maakunta. Pohjanmaan talousalueet eroavat monista muista alueista siinä, että maahanmuuttoyhteyksissä esiin nousevat myös maaseutualueet. Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan seudun sekä Suupohjan rannikkoseudun kunnat ovat edelläkävijöitä maahanmuutto- ja kotouttamiskysymyksissä. 11 Tulevaisuuden trendien arviointi Koska Pohjanmaan maaseutu on helposti saavutettavaa ja hyvinvoivaa ydinmaaseutua ja kaupunkien läheistä maaseutua on syytä olettaa, että väestökehitys pysyy useimmissa kunnissa myönteisenä myös jatkossa. Tämä koskee erityisesti talousalueita, joissa maahanmuutto ja/tai syntyneiden enemmyys on positiivista. Yksi maaseutukehityksen suuria haasteita tulevaisuudessa on maahanmuuttajien kotouttaminen. He muodostavat tärkeän resurssin paitsi työvoimana myös paikallisyhteisön kehittäjinä. Koska monissa kunnissa on tulevaisuudessa myös toisen sukupolven maahanmuuttajia, ulkomaalaiset juurtuvat alueelle ja muodostavat yhä monipuolisemman kansalaisresurssin Talous, työllisyys ja BTV-indikaattori Pohjanmaan taloudellinen perusta on vahva. Pohjanmaan asukaskohtainen BKT oli vuonna 2009 Suomen maakunnista kolmanneksi paras. Maakunnan monipuolinen elinkeinorakenne saattaa olla selityksenä sille, että maakunta pärjää hyvin, suhdanteista riippumatta. Lähde: Pohjanmaa lukuina tilastoportaali, toukokuu Vaasan seutu kasvaa nopeimmin ja Suupohjan rannikkoseutu hitaimmin. Usein toistuva kuvio on se, että kasvu jatkuu varsinkin Vaasan seudulla, kun se taas muualla maassa heikkenee huomattavasti. Tulokseen vaikuttaa osaltaan kansainvälisesti kilpailukykyinen elinkeinoelämä, jonka myönteiset vaikutukset näkyvät kokonaisilla työssäkäyntialueilla. Toimialarakenne vaihtelee: Pietarsaaren seutu on teollisuusvaltaisinta, kun taas alkutuotanto on merkittävää Suupohjan rannikkoseudulla. 11 Rakennemuutoskatsaus Suomen Kuntaliitto

8 6 Lähde: Pohjanmaa lukuina tilastoportaali, toukokuu Maakunnan työllisyys on myös selkeästi parempi kuin monin paikoin muualla Suomessa. Pohjanmaan työttömyysaste on alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2012 työttömien osuus työvoimasta oli Pohjanmaalla 6,0 %, kun vastaava luku koko maassa oli 7,7 %. Hyvä työllisyys johtuu osittain monipuolisesta elinkeinorakenteesta. Teollisuuden osa arvonnoususta on yli kolmanneksen ja työpaikoista lähes neljänneksen. Myös sosiaali- ja terveydenhuoltoala sekä kauppa ovat maakunnassa suuria työnantajia. Suuri osa Pohjanmaan teollisuustuotannosta menee vientiin. Viennin osuus teollisuuden koko liikevaihdosta oli 71 % vuonna Kun viennin arvoa verrataan euroissa, Pohjanmaa sijoittuu maakuntien joukossa viidenneksi, ja maakunnan osuus Suomen teollisuusviennistä on runsaat 8 %. 12 Alkutuotannon elinkeinojen osuus työvoimasta on vähentynyt kaikilla alueilla vuosina Työpaikkojen vähenemistä on kuitenkin kompensoinut jalostus- ja palvelutoimialojen kasvu. Suupohjan rannikkoseudulla ja Pietarsaaren seudulla myös jalostuksen työpaikat ovat valitettavasti vähentyneet. Suupohjan rannikkoseudulla palvelutoimialojen kasvu ei riitä kompensoimaan alkutuotannon ja jalostusteollisuuden työpaikkojen menetystä. Alueiden elinkeinorakenteet ovat erilaisia, mikä johtaa myös erilaisiin kehityssuuntauksiin. Jos elinkeinokeskittymää mitataan alueella tuotetun jalostusarvon mukaan, Vaasan seutu on erityisen vahva perusteollisuudessa metalli- ja mekaanisen teollisuutensa ansiosta. Alueella on myös Pohjoismaiden vahvin energiaklusteri. Vaasan seudulla ja Kyrönmaalla, Pietarsaaren ja Kokkolan seuduilla sekä Suupohjan rannikkoseudulla on erityisesti KOKO-ohjelmien puitteissa keskitytty omiin klusteri- ja profiilikysymyksiin. Saadaksemme yhtenäisen kehityskuvan tarkastelemme BTV-indikaattoria, jonka nimi tulee lyhenteestä BKTA, Työllisyys ja Väestö. BKTA tarkoittaa alueellista bruttokansantuotetta. 25 talousaluetta on kehittynyt positiivisesti ja 52 negatiivisesti vuosina Vaasan ja Kokkolan seudut ovat kehittyneet positiivisesti, Pietarsaaren seutu ja Kyrönmaa neutraalisti tai hieman negatiivisesti, kun taas Suupohjan rannikkoseutu osoittaa kaikkein heikointa kehitystä jääden maan huonoimpien joukkoon. 13 Tulevaisuuden trendien arviointi Pohjanmaan ja talousalueiden talouskehitys- ja työllisyysnäkymiä pidetään erittäin hyvinä. Vaasan ja Pietarsaaren seudut sekä Kyrönmaa jatkanevat vakaata kehitystä monipuolisen elinkeinorakenteensa ja laajojen työssäkäyntialueidensa ansiosta. Alihankkijaverkosto on jo pitemmän aikaa ollut maaseudulla voimakas kehitystä vauhdittava tekijä, ja tilanteen uskotaan pysyvän muuttumattomana lähitulevaisuudessa. Vientisuuntautuneisuus muodostaa osittaisen riskin lyhyellä aikavälillä, mutta kilpailukykyisessä elinkeinoelämässä vientisuuntautuneisuus tulee nähdä pitkällä aikavälillä tärkeänä strategisena ominaisuutena. Elinkeinorakenteen monipuolisuus, suurten kansainvälisten markkinoiden läheisyys ja hyvä työllisyystilanne muodostavat samalla hyvän perustan innovaatioille. Taloudelliset ja työllisyyteen liittyvät haasteet koettelevat alueista Suupohjan rannikkoseutua kaikkein kovimmin Aluerakenne, talousmaantiede ja palvelujen saatavuus Pohjanmaa ei suinkaan ole muihin alueisiin verrattuna harvaan asuttu maakunta. Aluerakenne, infrastruktuuri ja liikennejärjestelmät antavat kuvan muuhun Suomeen ja Eurooppaan hyvin integroituneesta maakunnasta. Hyvät yhteydet ja markkinoiden läheisyys ovat kehittyneellä tasolla pitkistä välimatkoista huolimatta. Pohjanmaalla on kuitenkin melko paljon asumattomia alueita: maakunnassa on asuttua pinta-alaa 42 %, ja se sijoittuu siten 19 maakunnan joukossa jaetulle kuudennelle sijalle vähiten asuttujen joukossa. Koska alueiden maantieteellinen koko vaihtelee paljon, on mielenkiintoista verrata myös, miten suuri alueellinen BKT on suhteessa alueen kokoon. Kyrönmaalla ja Suupohjan rannikkoseudulla alueellinen BKT on suurin piirtein yhtä suuri suhteessa alueen pinta-alaan. Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla esiintyy sen sijaan suuria BKT-keskittymiä verrattuna muihin 12 Pohjanmaa lukuina tilastoportaali, toukokuu Rakennemuutoskatsaus 2011.

9 7 vastaavankokoisiin alueisiin. 14 Pendelöintitilastosta ilmenee myös se, että Pohjanmaalla on selkeitä ja vahvoja työssäkäyntialueita. Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan vahvat palvelukeskukset erottuvat selkeästi. Päivittäistavarakaupan läheisyys on asuinympäristössä tärkeää. Päivittäistavarakauppa koki 1990-luvulla merkittävän rakennemuutoksen kauppojen vähentyessä yli kolmanneksella. Suuntaus on edelleen sama, mutta kauppojen määrä ei vähene yhtä nopeasti. 15 Pohjanmaalla ainoastaan Vaasassa yli puolet väestöstä asuu korkeintaan puolen kilometrin päässä päivittäistavarakaupasta. Huomionarvoinen seikka on se, että Suupohjan rannikkoseudun muutostrendi on ollut 2000-luvulla myönteisempi kuin muilla talousalueilla. 16 Tulevaisuuden arviointi Pohjanmaa tulee jatkossakin olemaan alue, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja tasapainoinen aluerakenne. Pitkällä aikavälillä kehitys merkinnee myös kaupunkialueiden laajentumista ja pendelöinnin lisääntymistä. Ilmastonäkökulmasta haasteena on lisääntynyt liikenne. Työssäkäyntialueilla tulisi sen vastapainona pyrkiä luomaan elinvoimaisia paikallisyhteisöjä, jossa on hyvät asumis- ja työllistymismahdollisuudet sekä hyvä palveluntarjonta, mikä vähentäisi liikenteen tarvetta Pohjanmaan paikallisen kehitysstrategian pohjana olevien vahvuuksien, heikkouksien, uhkien ja mahdollisuuksien arviointi Kehitysstrategian valmisteluvaiheessa olemme järjestäneet eri teemoihin liittyviä työpajoja, joissa swot-analyysi on ollut tärkeä työkalu. Swot-analyysien teemat olivat: 17 nuoriso eri tahoja edustavat organisaatiot ja sosiaalinen pääoma uusi ja kestävä energia kotouttaminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa monimuotoinen elinkeinorakenne, naisyrittäjyys Näiden työpajojen lisäksi järjestettiin myös kehitysseminaareja ja keskusteluja kylien kehittämiseen sekä luoviin ja kulttuurisiin elinkeinoihin liittyvissä kysymyksissä. Työpajojen materiaalit on koottu seuraavaan yhteenvetoon, joka muodostaa yleisen perustan kehitysstrategiallemme. Alueen sisäiset tekijät Alueen ulkoiset tekijät VAHVUUDET Erinomainen yrittäjyyshenki, kansainvälisesti kilpailukykyinen elinkeinoelämä Vahva sosiaalinen pääoma rikas (moni- )kulttuurisuus ja vilkas yhdistyselämä Yleisesti hyvinvoiva maaseutu, terve väestö - Maakunta: kulttuurimaisemia, luontoa, saaristoa ja jokilaaksoja HEIKKOUDET Puutteet sosiaalisessa turvaverkostossa, mikä aiheuttaa syrjäytymisalttiutta: paikoitellen korkea nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys, puutteellinen integraatio, vanhusten yksinäisyys - Paikoitellen jopa negatiivinen väestökehitys MAHDOLLISUUDET UHAT Uusia innovaatioita yrittäjyyshengen seurauksena Hätä on keksintöjen äiti! - Ihmiset arvostavat laadukasta asuinympäristöä vapaaajan merkityksen kasvaessa Kaupungistuminen maaseudun väestökadon kustannuksella Hyvinvoinnin kasvanut vastakkainasettelu ja erot palveluissa kaupungin ja maaseudun välillä - Huono valmius kohdata demograafisen kehityksen, kuten väestön ikääntymisen, asettamia vaatimuksia 14 Rakennemuutoskatsaus Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun kehittämisestä Maaseutukatsaus 2011, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3/2011. s Ks. liite 7.

10 8 Nykytilanteen analyysin perusteella voimme todeta seuraavat yleiset swot-tulokset ja 4 painopistealuetta paikallisille kehitysstrategioillemme: MAHDOLLISUUDET UHAT VAHVUUDET Perustuu alueen sisäisiin vahvuuksiin ja hyödyntää ulkoiset mahdollisuudet. Kansainvälisesti kilpailukykyinen elinkeinoelämä, tehokkaat alihankintaketjut ja vahva yrittäjyys ovat hyvä perusta uusille innovaatioille 1. Panostetaan maaseudun tieto- ja innovaatiomiljöön kehittämiseen ja siten lisäarvon luomiseen verkostoille ja innovaatioille, jotka voivat menestyä myös kansainvälisesti Liittyy LEADER-proriteettiin 6 mutta myös tavoitealueisiin 1A, 1B, 1C, 5B, 5C ja 5E. Perustuu sisäisiin vahvuuksiin ja ehkäisee ulkoisia uhkia Yrittäjyyshenki, kulttuuri ja yhteisöllisyys ovat Pohjanmaalla vahvoja, mutta vaarana on kaupungin ja maaseudun kehittyminen eri tahtiin, toisista erillään = 2. Panostetaan sosiaalisen pääoman lisäämiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen koko maakunnassa, erityisesti maahanmuuttajaryhmiin kohdistuvien osallistavien strategioiden kautta Liittyy LEADER-painopistealueeseen 6. HEIKKOUDET Poistaa sisäiset heikkoudet ja hyödyntää ulkoiset mahdollisuudet Väestönkehitys pysähtyy, jos suuntaa ei käännetä houkuttelevien asuinympäristöjen ja maahanmuuttajien onnistuneen kotouttamisen avulla = 4. Panostetaan maaseudun kehittämiseen houkuttelevana ja elinvoimaisena asuinympäristönä sekä hyvään työllisyyteen tasapainoisessa aluerakenteessa Liittyy lähinnä LEADER-painopistealueeseen 6 mutta myös tavoitealueisiin 4A ja 4B Poistaa sisäiset heikkoudet ja ehkäisee ulkoisia uhkia Kaikki talousalueet eivät kasva samalla tavalla, ja jotkut voivat jäädä jälkeen kehityksestä. Niillä voi myös olla liian yksipuolinen rakenne selvitäkseen pitkällä aikavälillä globaalissa kilpailussa = 3. Panostaminen monipuolisemman elinkeinorakenteen kehittämiseen eri talousalueiden sisältämän potentiaalin perusteella Liittyy lähinnä LEADER-painopistealueeseen 6 mutta myös tavoitealueisiin 3A ja 5C Yhteenvedossa olemme lisäksi suhteuttaneet painopistealueemme Manner-Suomen maaseutuohjelmassa mainittuihin painopistealueisiin. 3. LEADER-strategia Pohjanmaan rannikkoseudut 2020 vastaavat elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin Painopistealue 1: Tieto- ja innovaatioympäristön vahvistaminen Visiona on, että vuonna 2020 Pohjanmaan paikallisyhteisöt ovat aktiivinen osa maakunnan kansainvälisesti kilpailukykyistä ja menestyksekästä tieto- ja innovaatioympäristöä. Pyrimme olemaan globaalin verkostoyhteiskunnan innovaatiovirran keskellä. Tunnetusta pohjalaisesta yrittäjähenkisyydestä todistavat vuonna 2020 useat innovatiiviset maaseutuhankkeet. Paikallinen toimintaryhmä toimii tehokkaana innovaatiosiltana kaupungin ja maaseudun välillä ja rahoittaa toimenpiteitä, jotka yhdistävät paikallista kehityspotentiaalia omaavia korkeakouluja, koulutuslaitoksia, elinkeinoelämää sekä tutkimus- ja kehitystoimijoita.

11 9 Kehityshaasteet Innovaatiot ja alueet ovat monin paikoin ristiriidassa: innovaatioita voi syntyä periferiassa yhtä paljon kuin suurkaupungin keskustassa, tutkimus- ja kehityspanostuksista riippumatta. Hyvässä innovaatioympäristössä on tärkeää luoda edellytykset avoimelle innovaatioprosessille, johon voivat osallistua monet toimijat. Sen vuoksi Leader-menetelmä voi tuoda lisäarvoa maaseudun innovaatioympäristölle. 18 Pohjanmaa on osa pohjoismaisella tasolla merkittävää energiaklusteria, jossa on potentiaalia energiaan ja ekologiaan liittyville vihreille innovaatioille. 19 Pohjanmaalla on jo nyt globaalisti hyvin integroitu talous, jonka perustana on hyvä osaaminen varsinkin vientielinkeinoissa. Pohjanmaalla on useita kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja erikoistuneita toimialoja, ja monissa klustereissa, varsinkin energian ja digiliiketoiminnan aloilla, on paljon innovaatiopotentiaalia. Keskittymällä tieto- ja innovaatioympäristön vahvistamiseen haluamme vahvistaa Pohjanmaan innovaatiopotentiaalia entisestään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme toiminta-alueellamme luomaan uusia, uuteen tietoon ja innovaatioihin perustuvia tuotteita, palveluja ja yrityksiä, joilla on lähtökohtanaan ensisijaisesti paikallisten käyttäjien omat tarpeet. On tärkeää luoda edellytykset luovuudelle ja uusille, innovatiivisille ideoille. Erilaisista kehitysohjelmista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että kehitys- ja innovaatioympäristöjen luominen on mahdollista. Tämä johtuu mm. seuraavista seikoista: innovaatioiden parissa työskentelevien yhteistyö, kokeilutoiminta, asiakaslähtöisten ja kysyntään perustuvien menetelmien edistäminen sekä poikkisektoristen foorumeiden ylläpito. 20 Emme pyri luomaan innovaatiopolitiikalle uusia rakenteita, vaan pyrimme tekemään tiiviimpää innovaatiopoliittista yhteistyötä parantaaksemme tuloksia ja toimintaa maaseudulla. Koska innovaatioita syntyy sekä maaseudulla että kaupungeissa, haasteena on luoda paikallisesti riittävän suuri kriittinen massa innovaatioihin suuntautuvien kehitystoimintojen ja -prosessien ylläpitämiseksi. Innovaatiotoiminnassa haluamme erityisesti nostaa esiin Pohjanmaan paikalliset ainutlaatuiset mahdollisuudet. Tarkoitamme ennen kaikkea elinkeinoelämään, raaka-aineisiin, luonnonvaroihin, luontoon ja ympäristöön sekä kulttuuriin ja paikallisiin perinteisiin liittyviä uniikkeja paikallisia resursseja, joista innovatiiviset toimijat voivat luoda erikoistuotteita ja -palveluja. Innovaatioihin kannustavat myös vaativat asiakassuhteet alueen ulkopuolisiin yrityksiin. Alkutuotannossa, esimerkiksi vihannesten- ja perunanviljelyssä sekä turkistarhauksessa tai teollisuus- ja palvelusektorilla tällä hetkellä olevien osaamiskeskittymien avulla voimme pyrkiä edistämään uusien yritysten muodostamista sekä kauppatoiminnan ja työllisyyden lisäämistä. Älykäs erikoistuminen on tärkeä käsite julkisten panostusten ohjaamisessa innovaatioihin. 21 Toimintaryhmän haasteena on toimia luovana ja tehokkaana innovaatiosiltana yritysten ja muiden maaseudun toimijoiden ja tutkimus- ja kehityskeskusten sekä muiden alueen ulkopuolisten innovaattoreiden välillä. Tavoitteet Luova ja tehokas innovaatiosilta maaseudun ja tutkimus- ja kehityskeskusten välillä. Avoimet, paikalliseen osallisuuteen ja toimintaan perustuvat innovaatioprosessit, jotka: edistävät paikallista sopeutumiskykyä ja muutosvalmiutta kannustavat tiedon siirtoon ja innovaatioihin lisäävät maakunnan paikallisyhteisöjen sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä Strategialle kauden ajaksi määritetyt tavoitteet: osuus LEADER-strategiasta 13 % rahoitettuja hankkeita 45 kpl, toimintaansa kehittäville yrityksille myönnettyjä tukia 30 kpl sekä uusille palveluntuottajille (yhdistykset) myönnettyjä tukia 15 kpl koulutushankkeiden piirissä olevien naisten osuus vähintään 50 % koulutushankkeiden piirissä olevien alle 35-vuotiaiden osuus 20 % Kohderyhmät Mikroyritykset, pienet ja keskisuuret yritykset, maaseutuyrittäjät, paikalliset toimijat, koulutustoimi, korkeakoulut, tutkimus- ja kehitysyksiköt, tutkijat, neuvonantajat, muut maaseudun kehitykselle merkittävien innovaatioiden parissa työskentelevät. 18 Regional Development in Northern Europe Peripherality, Marginality and Border Issues. Regional Studies Association Routledge. 19 Scoping Green Growth and Innovation in Nordic Regions. Working Paper 2012:11. Nordregio. 20 Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa. Sitra Pohjanmaan liitto,

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Kehittyvät kylät Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Rannikkopohjanmaan paikallinen kehitysohjelma Leader-toiminnalle 2007-2013 Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Projektin kirjoitusryhmä: Mats Brandt,

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Elävät jokivarret. Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja,

Elävät jokivarret. Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja, Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja, Peräpohjolan kehitys ry Sisällys 1. Peräpohjolan toiminta-alue jokivarsien, kylien ja kaupunkien

Lisätiedot

1 LEADER -TOIMINTAMALLI KOKOAA VOIMAVARAT...5 2 TOIMINTA-ALUE JA SEN KEHITTÄMISHAASTEET...7 3 STRATEGIA...18

1 LEADER -TOIMINTAMALLI KOKOAA VOIMAVARAT...5 2 TOIMINTA-ALUE JA SEN KEHITTÄMISHAASTEET...7 3 STRATEGIA...18 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...4 1 LEADER -TOIMINTAMALLI KOKOAA VOIMAVARAT...5 2 TOIMINTA-ALUE JA SEN KEHITTÄMISHAASTEET...7 2.1 Yleistä toiminta-alueen kehittämishaasteista analyysin taustalla käytetyistä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA MAAKUNTASUUNNITELMA 2030/ MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Luonnos 2.3.2010 2 3 SISÄLTÖ STRATEGIAOSA: MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 - Lähtökohdat, suunnittelujärjestelmä ja -prosessi

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot