STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1"

Transkriptio

1 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Kaupunginhallitus... 2 Hyvinvointipalvelut Terveydenhuollon palvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Rakennus- ja ympäristövalvonta Liikelaitos Salon Vesi Liikelaitos Salon Kaukolämpö Konserniyhtiöt Tuloslaskelma... 26

3 2 Kaupunginhallitus Asiakkaat Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Kuntouttavan toiminnan lisääminen 1.2. Liikkumattomien kuntalaisten löytäminen yhteistyössä terveyspalvelujen ja työterveyshuollon kanssa ja heidän aktivoimisensa liikkumaan 2.1. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen 2.2. Kirjastoautopalveluiden kohdentaminen keskusta-alueen ulkopuolelle. Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Vakanssimuutokset niin, että kullakin kotihoitoalueelle kaksi kuntoutustyöntekijää (ei lisävakansseja) / Soteltk Hoitoon pääsy toteutuu normien mukaisesti kuntouttavissa palveluissa / Soteltk Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä 200 kontaktia/vuosi ja 40 % neuvontaan osallistuneista aloittanut liikunnan, kohdennettuihin ryhmiin 25 % osallistuneista / Vapaa-ajanltk Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn ja asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla / Vapaa-aikaltk Kuntoutukseen suunnatut uudet vakanssit oli täytetty lähes kaikki elokuuhun mennessä ja tulevaa toimintaa on suunnittelu Kuntouttavissa palveluissa odotusajat ovat ajoittain ylittäneet hoitotakuun mukaiset saatavuusvelvoitteet Liikuntaneuvonnan kontakteja 78, 41 % liikkuu omatoimisesti, 32 % liikkuu liikuntapalvelujen ryhmissä Liikuntapalvelut on toteuttanut vuoden 2013 lopulla yhdessä Valo ry:n kanssa kaupunkitasoisen liikuntaolosuhteiden nykytilaselvityksen ja kehittämissuunnitelman, jonka yhteydessä suoritettiin kysely yhdistyksille ja asukkaille. Taidemuseo Veturitallilla oli asiakastyytyväisyyskysely , johon saatiin 38 vastausta. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun Lähikirjaston Kirjastoautojen reittejä on muu- mahdollisen sulkemisen jälkeen palvelujen tarjoamitettusesta vastaa kirjastoauto, autojen reittejä muutetaan v.

4 3 Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 3.1. Avohoitopalveluiden järjestelmällinen kehittäminen tukemaan kuntalaisten omaehtoista selviytymistä 4. Palvelukäytänteet 4.1. Tarveharkinnan tukevat omahoitoa ja lisääminen itsenäistä selviytymistä, palvelujär- tukipalveluissa ei-lakisääteisissä jestelmä rakentuu avohoitopalveluille 5. Palvelujärjestelmä koostuu kaupungin oman toiminnan ohessa tarkoituksenmukaisista kumppanuuksista sekä markkinoiden tarjoamista täydentävistä palveluista 6. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen - osaamisen määrätietoinen vahvistaminen - rakennemuutoksen jatkohoito - kaupunki kehityskumppanina 4.2. Asumispalveluja lisätään mielenterveyskuntoutujille 5.1. Kumppanuussopimuksien päivittäminen ja suhteuttaminen resursseihin (mm. A-klinikka, Mielenterveysseura) ja tehostetun palveluasumisen sopimusten kilpailutus 6.1. Tehokkaat, yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut 6.2. Kaupungin markkinointi 2014 aikana/ Vapaa-aikaltk Laitospaikkojen määrä alle maan keskiarvon / Soteltk Laitospaikkoja on 0,8 % enemmän kuin maassa keskimäärin. Suhdeluku laskee Kajalakodin lakkautuksen myötä Palvelukustannukset vähenevät luissa on ollut koti Vanhuspalve verrattuna v / Soteltk asti täyttämättä viisi hoidossa keväästä vakanssia tasapainottamisohjelman mukaisesti, tilanne on osin ollut hyvin haasteellinen asiakastarpeisiin vastaamisen kannalta Toinen asumispalveluyksikkö käynnistyy Kajalan tiloissa / Soteltk Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes / soteltk Yrityskontaktit 200 kpl, uudet työpaikat 200 kpl / kaupunginhallitus Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Paikkamäärän lisäämistä on valmisteltu ja ostopalveluiden käyttö on vähentynyt suunnitelman mukaisesti Tehostetun palveluasumisen ja kehitysvammaisten autetun ja tuetun palveluasumisen ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tarjouspyynnöt valmistuivat mennessä. Tarjousaika on Yritysvierailut Salossa 17 kpl Yrityskontaktoinnit 61 kpl Asukasluvun lisääntymistavoite ei tammi-elokuussa ole toteutunut, vaan asukasluku on edelleen alentunut. Tammi-elokuussa asukasluku aleni 128 asukkaalla kun vastaavana aikana

5 Yliopistojen ja ammattikorkea-koulun kanssa toteutettavat kehityshankkeet 6.4. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen 6.5. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Kehityshankkeet 3 kpl, syntyvät uudet yritykset 2 kpl / kaup.hallitus, Yrityssalo vuotta aikaisemmin lasku oli lähes 200 asukasta. Alenemisen vauhti on siis kuitenkin hidastunut jatkuu suunnitellusti 1. hanke sai jatkoaikaa saakka Monipuolinen Asiakastyytyväisyystutkimusta palveluvalikoima ja nopea reagointikyky, ei ole vielä tehty. asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoite 4,5 (asteikolla 1-5) /Yrityssalo Uudet hankkeet ja työskentelymallit (3 kpl) / kaupunginhallitus, Yrityssalo Teijon kansallispuistosta kasvun eväät Prosessit Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentäminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja käytössä (alkoholidementikot)/ Soteltk 2.1. Isompien toimintayksiköiden Kiikalan, Muurlan ja Perttelin, hyödyntäminen suun Kiskon suun terveydenhuollon yksiköt terveydenhuollossa. lakkautetaan / Soteltk 2.2. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteeksi 3 lapsiryhmää (niin, että kussakin pitäjässä on vähintään yksi päiväkoti) 2.3. Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut, kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Vuosittainen vertailuluku /Opetusltk % perusopetuksen päättöluokan oppilaista saa päättötodistuksen / Opetusltk Kevätkaudella on lakkautettu neljä tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkaa tasapainottamisohjelman mukaisesti Ratkaisu on osoittautunut toiminnalliseksi sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta Raportoidaan myöhemmin kun varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmiina Päättötodistuksen sai 99,01 % kaikista yhdeksäsluokkalaisista.

6 5 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Selviytymissuunnitelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut Operatiiviset toimenpiteet 3.1. Tuntijaon supistaminen lähelle alarajaa (+3 h) 3.2. Palveluverkon mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 3.3. Karjaskylän koulun lakkauttaminen 3.4. Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttö hoitotarveluokitusta muuttamalla 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Päätös tuntijaon supistamisesta lautakunnassa, mittarina tuntijaon minimitaso käytössä lv / Opetusltk Vapautuville tiloille osoitetaan kuukauden kuluessa vapautumisesta uusi käyttö tai ne asetetaan myytäväksi / Tekninen ltk Päätös Karjaskylän koulun lakkauttamisesta / Opetusltk Päiväkotien täyttöaste 100 % / Opetusltk Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasolla / Opetusltk Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk Lautakunnan 6.5. hyväksymä uusi tuntijakopäätös on käytössä lukuvuonna Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Karjaskylän koulun lakkautus toteutettu Päiväkotien täyttöaste keskimäärin 92 %, koska kesän aika jonkin verran laskee täyttöprosenttia eikä elokuun täyttöastetta ole vielä käytössä Vertailukuntien tilastoa vuodelta 2013 ei ole vielä käytössä. Vuoteen 2012 verrattuna lasten päivähoidon käyttökustannukset (netto) 0-6 vuotiasta kohti on Salossa kun vertailukunnissa kustannukset ovat Esiopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti vuoden 2012 tilastojen mukaan ovat Salossa kun vertailukunnissa kustannukset ovat Kaavahankkeet ja kaupunkisuunnitteluun liittyvien lupien valmistelu ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta vanhusten palvelutalokaavamuutosta Kauniai-

7 6 Strateginen tavoite Keskeiset keinot - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Kaavoitettuja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk sissa, joka odottaa maankäyttösopimuksen hyväksymistä, ja asemakaavan laadintaa Pappisissa, missä kehityshankkeen rahoituksen kariutuminen on toistaiseksi pysäyttänyt kaavoituksenkin. Keskustan osayleiskaava ja Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaava on saatu valmiiksi, mutta niistä on valitettu. Esa-rataa koskeva maakuntavaihekaava on saanut lain voiman Tonttitarjonta on määrällisesti riittävällä tasolla. Yritysalueiden kehittämistä koskevassa EAKR-hankkeessa on valmistunut potentiaalisten, uusien yritysalueiden kartoitus ja Riikin teollisuusalueella ja Märyn liittymässä on käynnistetty kehittämissuunnitelman teko. Nk. Punnan teollisuusalueen asemakaavamuutos Kiskossa on valmistunut. Meriniityn asemakaavan muuttaminen tilaavievän kaupan kehittämisen varmistamiseksi on käynnistetty Yrityssalon neuvontapalvelut (perustamisneuvonnat, toimivien yritysten kehittäminen, omistajavaihdokset) Perustamisneuvonta (500/v), toimivien yritysten neuvonta (3.500/v), kansainvälistymisneuvonta (100/v), tapahtumat (12 tapahtumaa/v), yritysverkostojen ylläpito (4 kpl) / Toimivien yritysten neuvonta (3 500/v) Perustamisneuvonta 325 kpl (500/v) Kansainvälistymisneuvonta 89 kpl (100/v)

8 7 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 4.3. Työllisyydenhoitoyksikön perustaminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Yrityssalo Tapahtumat 70 kpl (12 tapahtumaa/v) Yritysverkostojen ylläpito 4 kpl (4 kpl) / Yrityssalo Työllisyydenhoito-ohjelma valmis hoito-ohjelma val Työllisyyden / Kh tai Soteltk mistuu lokakuussa. Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2016 loppuun mennessä 1. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 2. Edellytysten luominen työllisyyden paranemiselle ja uusille työpaikoille 3. Toiminnan kokonaisuudistus puhtaalta pöydältä (=organisaatiouudist us ja palveluverkkoratkaisut). Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne lain edellyttämälle minimitasolle 2.1. Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina 3.1. Kokonaisuudistuksen toteuttaminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Varhaiskasvatuksen henkilöskennetta on vähitel Henkilöstöratörakenteen muuttaminen vaiheittain edellyttämälle minilen muutettu lain minimitasolle eli mitasolle siten, että kaksi hoitajaa ja yksi vuosien opettaja per ryhmä / on muutettu yhteensä 20 lasten- Opetusltk tarhanopettajan vakanssia hoitajan vakanssiksi Tuotekehityskumppaneiden ja pilotti-hankkeiden lukumäärä, tavoite 4 kpl / kaupunginhallitus Valtuuston v hyväksymän kokonaisuudistuksen täytäntöönpano / Kh Microsoft (erit. oppimisteknologia), Tekes-rahoitteinen Salon fiksu kuljetusjärjestelmä hanke Organisaatio uudistukseen liittyvät nimikkeen muutokset ja työn vaativuudenarvionti ovat vireillä. Tavoitteena asiakaslähtöinen, matala ja joustava toimialarajoista riippumaton sekä osaamista kannustava organisaatio, joka sopeutuu olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin Päätökset 8,5 milj. euron henki- löstökustannus Esimies - yt:n tulokset on hyväksytty kaupunginhal-

9 8 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 3.2. Esimiesten koulutus ja valmennus 3.3. Uudistumista tukevan henkilöstöohjelman toteuttaminen 3.4. Sujuva-ohjelman laajentaminen henkilöstöä koskeviin toimenpiteisiin Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho säästöistä v / Kh lituksessa ja siihen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kustannusvaikutus vuositasolla on n. 1,4 milj. euroa Kaikki esimiehet ovat 100 % kehittämishanketta Valmisteltua osallistuneet järjestettyihin koulutuksiin saatiouudistuksen ei lähdetty organi- / Kh keskeneräisyyden johdosta toteuttamaan. Alkuvuoden aikana ei ole ollut muita tilaisuuksia esimiehille kuin neljä esimiesinfoa. Niiden osallistumisprosentit ovat lähennelleet 50 % Määriteltyjen toimenpiteiden toteutus, yksityiskohtaiset määrittelyt henkilöstöohjelmassa / Kh Työyhteisötaitokoulutus: kattavuus, osallistumis-% 60 / Kh Valmistelutyö on aloitettu Organisaatiouudistuksen keskeneräisyydestä johtuen työyhteisökoulutusta ei ole käynnistetty. Talous Strateginen tavoite Keskeiset keinot Saamme taloutemme tasapainoon suunnitelmakaudella Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta ja talouden raportointi 2. Talouden mittarit suunnitelmakauden aikana selviytymissuunnitelman mukaisesti kriisikuntarajan alle Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Talouslukujen seuraaminen ja vertaaminen ennalta laadittuun talouden tasapainotussuunnitelmaan Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Hallituksen kuukausiraportti, talousarvion vuosikate / kaupunginhallitus 2.1. Vuosikate Tuloslaskelma, tasapainotussuunnitelmassa määritelty taso / Kh Kaupunginhallituksen kuukausiraportissa seurataan talouden kehitystä keskeisten tunnuslukujen valossa Ennusteen mukaan vuosikate tulee olemaan budjetoitua heikompi johtuen kunnallisverojen arvioitua pienemmästä kertymästä ja menojen budjetoitua suuremmasta kasvusta.

10 9 Strateginen tavoite Keskeiset keinot 3. Kulukurin jatkaminen Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 2.2. Veroprosentti Veroprosentti korkeintaan 0,5 prosenttia yli koko maan painotetun keskiarvon / Kh 2.3. Tilikauden yli- /alijäämä Kiinteistöveroprosentit lain salliman vaihteluvälin puoleenväliin /kh 2.4. Velka/asukas Tase, alle maan keskimääräisen / Kh 2.5. Omavaraisuusaste 2.6. Suhteellinen velkaantuneisuus 3.1. Vaikeutettu rekrytointi ja hankintarajoituksia Veroprosentti ylittää maan keskimääräisen 1,0 prosentilla Yleinen 0,90 (keskiväli 0,975), Vakituinen asunto 0,55 (keskiväli 0,535). Muu kuin vakituinen 1,15 (keskiväli 0,975) Tase, taseen Vuoden 2014 yli-/alijäämätili positiivinen vuoden 2017 budjetoitua huo- tulos tulee olemaan lopussa. Vuosi 2014 nompi eli taseen on suunnittelukauden ainoa alijäämaan lähellä nollaa. ylijäämiä tulee olemäinen vuosi, tavoite -10 milj.euroa / 2017 osalta pysy- Mikäli vuosien 2015 Kh tään taloussuunnitelman mukaisissa luvuissa, tase on niukasti ylijäämäinen vuoden 2107 lopussa. Tämä edellyttää ennalta sovittujen säästötavoitteiden saavuttamista mm. henkilöstömenojen osalta Velka on alle maan keskimääräisen Tase, oma Tavoite on pääoma on yli puolet vielä saavutettavissa. kunnan koko varoista / Kh Alle 50 % / Kh Tavoite on vielä saavutettavissa Hallituksen kuukausiraportti, toimintakulujen kumulatiivinen 12 kuukauden kasvu on negatiivinen / Kh Muutosta seurataan hallituksen kuukausiraportin yhteydessä. Positiivinen kehitys on pysähtynyt ja ennusteiden mukaan 12 kuukauden toteutuma selvästi budjettia korkeampi, koska talousarviossa sovitusta henkilöstömenojen leikkauksista osittain luovuttiin ja muutkin toimintamenot ovat

11 10 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho lähteneen kasvuun. Kulujen hallintaan liittyviä toimia on jatkettu, mutta vaikutukset ovat edelliseen vuoteen verrattuna heikentyneet.

12 11 Hyvinvointipalvelut Terveydenhuollon palvelut Hoitoonpääsyn odotusajat kuntouttavissa palveluissa ylittivät hoitotakuun. Vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja toimintasuunnitelman vanhuspalveluiden uusien fysioterapeuttiresurssien käyttämiseksi mahdollisemman vaikuttavasti, tavoitteena sairaalajaksojen lyhentäminen ja kuntouttavien palvelujen lisääminen kotikuntoutuksena. Lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointitilanne jatkuu vaikeana ja hoitohenkilöstön pätevien sijaisten osalta tilanne on sama. Vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään terveyskeskussairaalassa ja terveysasemalla jaksoittain lääkäriresurssina. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet ongelmia useissa toimipisteissä ja niiden selvittely kuluttanut voimavaroja. Läntisen terveysaseman vaurioiden korjauksia on toteutettu ja meneillään. Perniön toimipisteen hammashoitolassa toimenpiteet sisäilmaongelmien poistamiseksi toteutettiin ja tilannetta seurataan toiminnan käynnistyttyä uudelleen kesäsulun jälkeen. Hoitotarvikejakelun keskittämisen seurauksena tilanahtaus on aiheuttanut työturvallisuusongelmia. Apuvälinehuollon ja hoitotarvikejakelun tilaongelmille etsitään yhteistä ratkaisua, kun pääterveysaseman apuvälinehuollon/kuntoutuksen tiedossa olevat kosteus- ym. ongelmat eivät lyhyellä aikavälillä ole ratkaistavissa. Kajalakodin mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä kosteusvaurioita on selvitetty ja korjaustoimenpiteitä arvioidaan. Mielenterveyspotilaiden kuntouttavat asumispalvelut kaupungin omana toimintana on toteutunut suunnitelman mukaan ja vastaavasti ostopalveluiden käyttö on vähentynyt. Paikkamäärä on nyt 15 ja sen nostamista runsaaseen kahteenkymmeneen on valmisteltu. Henkilöstön rekrytointi on toteutunut suunnitellusti. Toiminnan keskittäminen ja terveysasemien sulkemiset kesälle 2014 suunniteltiin edellistä vuotta vastaavalla laajuudella. Perusteena olivat sijaisrekrytointiin liittyvät ja taloudelliset syyt. Päivystyksen hoitajamiehitys ei ollut riittävä sijaispulan takia. Heinäkuussa potilasmäärät päivystyksessä olivat edellisvuotta suuremmat ja päivystys ruuhkautui hankalasti. Vastaanottotoiminnassa väestön kokema palvelutarve on jatkuvasti suuri ja kesän toimipisteiden sulut tulevat näkymään terveysasemien vastaanotoilla pitkään. Hoidon viiveiden vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Talousvaikeudet, työttömyys ja päihdeongelmat ja senioriväestön määrän kasvu näkyvät selkeästi palveluiden tarpeessa. Terveydenhoitolain mukainen potilaan oikeus valita hoitava terveyskeskus näkyy palvelukysynnässä jonkin verran, suhteellisesti eniten kysyntä on kohdistunut Perniön terveysasemalle. Kiikalan alueelta asiointia suuntautuu Someron terveyskeskukseen pitkäaikaisen käytännön mukaan. Kansalliseen Potilastiedon arkistoon ekanta liittyminen on vaatinut tietohallinnolta valtavasti työtä ja mittavan henkilöstökoulutuksen, joka koskee jokaista terveyspalveluiden työntekijää. Käyttöönottoprojekti toteutui suunnitellusti ja liittyminen kansalliseen arkistoon toteutui Uutta Effican -raportointiohjelmaa on otettu käyttöön alkuvuoden aikana. Elokuun lopun tilastojen perusteella lääkärikäyntien määrä(33.231) alkuvuodesta oli edellisvuotta 9 % pienempi johtuen lääkärivajauksesta. Käyntejä avoterveydenhuollon hoitajilla, neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa yms. oli yhteensä Päivystyskäynnit lääkäreillä (N=13.782) ovat edellisvuoden tasolla (+0,8 %) alkuvuoden kokonaisuus huomioiden, mutta heinäkuussa oleellisesti edellisvuotta suuremmat. Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -8,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen mukaisesti. Työterveydenhuollon käyntejä oli , kasvu 6,7 %. Kotisairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet, hoitopäiviä 1.794, kasvu 16,9 %. Terveyskeskussairaalan hoitopäiviä on ollut , kasvu 0,3 %, keskimääräinen hoitoaika on 21,5 pv, hieman pidentynyt. Vanhuspalveluiden kotihoidon ja kotisairaalan yhteistyönä käynnistetty nk. kotiutustiimi-toiminta on jatkunut ja tukee päivystys- ja sairaalasta kotiutu-

13 12 Vanhuspalvelut mistilanteita vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden yhteistyönä. Tavoitteena on vähentää sairaalan sisäänottoja ja ei-lääketieteellistä syistä ja sujuvoittaa kotiuttamista. Siirtoviiveraportin perusteella siirtoviivepotilaita on ollut 1-7/2014 yhteensä 136 ja nk. siirtoviivepäiviä 401. Kaikkien siirtoviivepäivien laskennallinen kustannus on , josta siirtoviive-sakkomaksun osuus Siirtoviivepäiviä on edellisvuotta vähemmän. Terveyspalveluiden oman toiminnan ja ostopalveluiden (muu kuin erikoissairaanhoito) kulut 1-8/2014 ovat 26,14 M, toteuma 63,1 % ja tuotot 4,94M, toteuma 67,3 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 51,9 % ja palveluiden ostojen 61,9 %. VSSHP:n laskutustiedot perustuvat toistaiseksi tasaerälaskutukseen. Terveyspalveluiden talousarvioseurannassa kaiken erikoissairaanhoidon toteuma on 1-8/ ,28 M, ennuste vuoden 2014 toteumaksi 66,51 M. Sairaanhoitopiirin talousarviokortin 1-7/2014 perusteella avohoitokäynnit yhteensä ovat vähentyneet 0,2 %. Hoitojaksot ovat vähentyneet SAS:ssa -5,5 % ja kustannusmuutos +1 %. SAS:ssa avohoitokäynnit ovat vähentyneet -3,6 % ja kustannukset vastaavasti 8,2 %. Hoitojaksot TYKS:ssa ovat lisääntyneet 6,6 % ja avohoitokäynnit lisääntyneet 4,1 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon alkuvuoden suoriteperusteiset kustannukset TYKS:ssa ovat avohoidon osalta lisääntyneet 12,8 % ja vuodeosastohoidon osalta 26,5 % perusteella n. 1,9 M edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen alkuvuoden käyntejä on 606 (+10 %), raportoidut suoritekustannukset 1-7/2014 ovat talousarviokortin mukaan 35,35 M, lisäys 4,9 % edellisvuoteen verrattuna. Psykiatrian tulosalueella poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet -1 % ja kustannukset nousseet 9 %, hoitojaksot vähentyneet -1,4 % ja kustannukset vuodeosastohoidossa +2,9 %. Psykiatrisen hoidon käyttöön perustuvat kustannukset näyttävät kasvavan 6,4 % v verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon suoriteperusteiset kustannukset alkuvuodelta olivat 5,7 M (0,35 M ) enemmän, kuin vuoden 2013 vastaavina kuukausina. Erikoissairaanhoidon käytön kasvu on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta, edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna poikkeuksellisen suuri, erityisesti TYKS:n käytön osalta. Heinäkuuhun mennessä käyttö näyttää tasoittuneen. Lähetteet terveyskeskuksesta ovat pysyneet entisellä tasolla niin 2013 kuin 2014 vuoden aikanakin. Lähetteet muualta erikoissairaanhoitoon ovat jonkin verran lisääntyneet. Huolta aiheuttava skenaario on, että erikoissairaanhoidon käytön kasvu TYKS:ssa olisi seurausta peruspalvelujärjestelmän kutistumisesta ja korvautumisesta raskaammilla palveluilla. Lyhyellä aikavälillä ja tilastojen perusteella tästä ei ole mahdollista saada varmuutta. Muutoksia sairaaloiden välisessä työjaossa erikoisaloittain. Sairaanhoitopiirin organisaatiomuutosten vuoksi erikoisalakohtaiset vertailut eivät ole mahdollisia. Ensihoidon osalta tasaerälaskutusta tarkistettiin. Salossa aloitti kenttähoitoyksikkö vuoden 2014 alusta. Päivystyslinjaukset saattavat heijastua käytön lisäyksen painottumisena TYKS:iin. Hinnoittelu ja kausivaihtelu vaikeuttavat vertailuja. VSSHP:n raportin mukaan jäsenkuntalaskutuksen poikkeama tasaerälaskutuksesta on 1-7/2014 0,5 %. Tämä liittynee sairaaloiden kesäsulkuihin liittyvästä elektiivisen palvelutuotannon vähenemisestä. Alkuvuoden ennusteesta tämä poikkeaa niin paljon, että loppuvuoden tilanteesta ei luotettavaa arviota ole vielä mahdollista tehdä. Talouden tasapainotusohjelmassa esitetyt vanhuspalveluihin kohdentuneet toimenpiteet ovat toteutuneet Pahkavuoren ryhmäkodin uusia tiloja lukuun ottamatta. Vanhuspalveluiden suunnitelma valmistui ja vietiin päätöksentekoprosessiin. Tehostetun palveluasumisen kilpailutusta ja palvelusetelin käyttöön ottoa valmisteltiin. Kilpailutus ja tuottajaksi ilmoittautuminen tapahtuu Ympärivuorokautisen hoidon osalta on tehty vanhuspalvelulain mukaista odotusaikojen seurantaa ja julkaisemista. Tehostettuun palveluasumiseen ajalla oli keskimääräinen odotusaika 2 kk ja hoivakotiin 1, 5 kk. Lain mukaan palvelut tulee myöntää 3 kk:ssa. Seurannan mukaan enin osa paikkaa odottavista oli saanut sen alle kuukaudessa. Vuoden alusta oli paikkoja vapautunut noin 120.

14 13 Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin hanke ja TEKNOPRO-hanke päättyvät kuluvan vuoden aikana. Heinäkuussa käynnistyi Pieni piiri Oy:n kanssa kaksisuuntaisen kuvapuhelimen pilotointi erityisesti kotiutustilanteiden tukena. Evondos lääkeannostelupalvelun pilotointi on päättymässä. Talousarvion ennusteen mukaan vanhuspalveluissa toimintatuotot tulevat jäämään alle budjetoidun. Tilanne tullee jonkin verran korjaantumaan, koska asiakasmaksumuutokset yhdistettynä toimistohenkilökunnan niukkuuteen aiheuttavat tulojen hitaan kertymisen alkuvuodesta. Toimintakulut näyttävät ylittyvän, erityisesti henkilöstökulujen osalta. Tilanne saattaa tasaantua loppuvuodesta, koska sijaistarve kesän lomakauden jälkeen vähenee. Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palveluiden talousarvion tulee ylittymään noin kaksi miljoonaa, mikä oli ennakoitavissa talousarviota hyväksyttäessä. Vammaistyössä palvelujen ostot tulevat ylittämään budjetoidun. Suurin syy ylityksiin on vammaispalvelulain mukaisten subjektiivisten oikeuksien (kuten palveluasuminen ja henkilökohtainen apu) käytön lisääntyminen. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut on saatu hallintaan, mutta sijaishuollon olemassa olevat sijoitukset pitävät palveluiden ostot edelleen korkealla tasolla. Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän palveluita on käytetty huomattavasti budjetoitua enemmän, mutta on perusteltua ostaa palveluita ensisijaisesti kuntayhtymältä. Työllistettyjen palkat nostavat sosiaalityön palveluiden henkilöstömenoja, koska työllisyysmäärärahan kate on henkilöstöhallinnossa. Myös määräaikaisen etuuskäsittelijän palkkakulu 1.6. alkaen aiheuttaa ylitystä palkkakuluihin. Kasvatus- ja perheneuvolassa on lisätty yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajien kanssa, tavoitteena on saada tukea lapsiperheille varhaisessa vaiheessa. Asiakasjonoa on purettu erityisjärjestelyin kesä- ja elokuussa. Aikuissosiaalityö Alkuvuoden aikana aikuissosiaalityön keskeinen ongelma on ollut lakisääteisten määräaikojen ylittymiset toimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Lounais-Suomen Aluehallintoviraston on seurannut Salon käsittelyaikoja antanut kaupungille tekemällään päätöksellä määräyksen toimeentulotukikäsittelyn määräaikojen saattamiseksi lainsäädännön vaatimalle tasolle mennessä euron uhkasakon uhalla. Touko-, kesä- ja heinäkuun seurannassa käsittelyajat saatiin lainmukaisiksi heinäkuun loppuun mennessä. Aluehallintoviraston määräämä seuranjakso osui sosiaalitoimen kannalta hankalasti loma- aikaan, jolloin henkilöstövahvuus on pienimmillään ja opiskelijoiden toimeentulotukihakemukset ruuhkauttavat käsittelyä. Etuuskäsittelijän kesälomasijainen oli välttämätön henkilöstöresurssi. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittiin kaupunginhallituksen myöntämä määräaikainen etuuskäsittelijä alkaen ja myös henkilökunnan lisä- ja ylitöitä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyn pysymiseen määräajassa on pyritty vaikuttamaan myös tekemällä ns. pitkiä päätöksiä. Lisäksi on pidetty toimeentulotukihakemusten käsittelyjen talkoopäiviä, jolloin on keskitytty pääasiasiassa hakemusten käsittelyyn. Hakemusten vireillepanoon ja kirjallisten hakemusten käsittelyjonoihin on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota niin, että tarpeettomia jonoja ei pääsisi syntymään, vaan hakemukset tulisivat käsittelyyn niin nopeasti kuin mahdollista. Käsittelyaikojen lopullisesta hallintaan saamisesta ei voida vielä näin lyhyen seuranjakson perusteella tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Toinen keskeinen ongelma, joka kevään aikana on ollut edelleen voimakkaasti esillä, on ollut työntekijöiden jaksaminen ja väsymys. Selvitysten perusteella henkinen jaksaminen on kipupisteen rajalla ja joidenkin kohdalla alle alarajan. Salon kaupungin tilanne ja sosiaalitoimen työpaine ovat aiheuttaneet huomattavaa työuupumusta työntekijöiden keskuudessa. Tilannetta on pyritty helpottamaan ulkopuolisen kouluttajan avulla, yhteisillä kehittämispäivillä ja työnohjauksella.

15 14 Lastensuojelutyö Lastensuojelussa painopistealueina vuonna 2014 on lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa pysyminen, dokumentoinnin ajantasaisuus, jälkihuollon kehittäminen sekä perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön kehittäminen. Lisäksi työntekijöiden jaksamiseen kiinnitetään huomiota mm. osallistumalla työhyvinvointihankkeeseen. Lastensuojelun toimintakulut olivat heinäkuun loppuun mennessä 65,4 % (saisi olla 58,3 %). Ylitykset ovat ennen kaikkea sijaishuollon ostopalveluiden määrärahoissa. Elokuun loppuun mennessä on tehty yht. 61 avohuollon sijoitusta koskevaa päätöstä, 33 kiireellistä sijoitusta sekä 18 huostaanottoa. Lastensuojelutarpeen selvitykset valmistuvat tällä hetkellä kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Joissain yksittäistapauksissa määräajassa ei pysytä ja syy on useimmiten asiakkaasta johtuva. Arviointitiimiin perustettiin uusi sosiaalityöntekijän virka sekä sosiaaliohjaajan vakanssi. Uusi sosiaalityöntekijä aloitti elokuussa. Dokumentoinnin ajantasaisuuteen on pyritty erilaisin toimenpitein vaikuttamaan. Niistä huolimatta dokumentointi ei edelleenkään ole ajantasaista, mutta työtä jatketaan. Jälkihuollossa aloitti sosiaaliohjaaja toukokuussa Hän työskentelee jälkihuollettavien nuorten kanssa. Perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön kehittämistyö on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan. Vuoden aikana on pidetty esimiesten ja työhyvinvointikoordinaattorien välisiä tapaamisia, missä on sovittu työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Vammaistyö Kehitysvammahuolto Tilapäishoitoyksikkö Elmerin asiakasmäärät ovat edelleen olleet kasvussa alkuvuoteen verrattuna. Kehitysvammahuollon ryhmäkodeissa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia, 3 vakituista hoitajaa ja 1 työ- ja päivätoiminnan ohjaaja on irtisanoutunut. Uudet työntekijät on valittu. Vammaispalvelut Kuljetuspalveluiden matkanhallintajärjestelmä on kilpailutettu ja uusi järjestelmä LIKUMA otetaan käyttöön 1.9. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutusta on valmisteltu ja se toteutetaan syksyn aikana. Vammaisten palveluasuminen ja kehitysvammaisten tuetun ja autetun asumisen kilpailutusta on valmisteltu ja tarjouspyynnöt julkistetaan 1.9. Henkilökohtaisen avun (21 asiakasta lisää) ja palveluasumisen asiakasmäärät (4 asiakasta lisää) ovat edelleen kasvussa alkuvuoteen verrattuna. Omaishoidon tuen asiakasmäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Uusi vammaistyön esimies aloitti Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatukseen asetettu palveluverkkotyöryhmä on valmistellut kokonaisvaltaista palveluverkkoselvitystä. Palveluverkkoselvityksestä ei ole vielä tehty päätöksiä. Organisaatiomuutos varhaiskasvatuksessa on vielä meneillään ja syksyn aikana tullaan valitsemaan varhaiskasvatuksen esimies, joka työstää organisaatiomuutoksen etenemistä varhaiskasvatuksessa.

16 15 Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän muutos on toteutettu vähentämällä varhaiskasvatusyksiköiden esimiehiä 28:sta 21 esimieheen. Sopeuttamisohjelmaan liitetty henkilöstörakenteen muutos lain edellyttämälle minimitasolle on meneillään ja vuoden alusta lähtien on kaikkiaan 8 lastentarhanopettajan vakanssia muutettu hoitajan vakansseiksi (vuoden 2013 aikana yhteensä 12 vakanssia). Vuoden 2011 palveluverkkoselvityksessä linjattiin myös ryhmäperhepäiväkotien muuttaminen päiväkotiryhmiksi, jotta voidaan taata riittävä määrä päivähoitopaikkoja niitä tarvitseville. Ryhmäperhepäiväkoteja on vähennetty tämän selvityksen perusteella siten, että tällä hetkellä on ryhmäperhepäivähoitoa enää Meri-Halikon päiväkodin yhteydessä. Perusopetus- ja lukiopalvelut Kouluverkkoselvitys hyväksyttiin valtuustossa, jossa päätettiin lakkauttaa Rekijoen koulu alkaen. Tästä johtuen Rekijoen koulun rehtorin tehtävät lukuvuonna on yhdistetty Komisuon koulun rehtorin tehtäviin. Lisäksi yksi Rekijoen koulun luokanopettajan virka on täytetty määräaikaisena. Salon perusopetus- ja lukiokoulutus ovat mukana Microsoftin kolmivuotisessa New Pedagogies for Deep Learning oppimisohjelmassa. Pilottikouluina toimivat kaikki lukiot ja yläkoulut sekä Ollikkalan ja Alhaisten koulu että Kärävuoren päiväkoti. Hankkeen tavoitteena on kehittää tieto- ja informaatioteknologian käyttämistä oppimismenetelmänä ja toimintatapana sekä valmentaa kouluja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja tukea opetussuunnitelmauudistusta. 10 perusopetuksen koulua (Alhainen, Moisio, Ollikkala, Pajula, Vaskio, Meri-Halikko, Hermanni, Perniön Yhteiskoulu, Armfelt ja Mustamäki) ovat aloittaneet Opetushallituksen tulevaisuuden peruskoulu kehittäjäkouluverkostossa. Tavoitteena on edistää koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa sekä edistää oppilaiden motivaatiota ja oppimista. Turun yliopiston lukion kanssa toteutettava elearning -kumppanuushanke jalkautui perusopetuksen puolelle. Matematiikan oppimateriaalin sähköistyshanke SaloMatix toteutetaan Sirkkulan, Tupurin ja Keskustan kouluissa vuosiluokilla 1,3 ja 5. Opetushallitukselta on saatu valtionavustusta yliopistotason ohjelmointiin osaksi lukion kurssitarjontaa ja matematiikan oppimateriaalin sähköistämiseen. Tämä hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja toteuttamispaikka on Salon lukio. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Salon perusopetukselle erityisavustuksen pedagogisen ICT-ohjauksen kehittämiseen kouluissa. Opettajien ja rehtoreiden ammatillista tvt-täydennyskoulutusta tarjoava hanke (Osaava/AVI) on käynnistynyt perus- ja lukiokoulutuksessa (www.osumahanke.fi ), joka tarjoaa monipuolisen täydennyskoulutuksen henkilöstölle. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö kouluissa on käynnistetty. Perusopetuksessa aloitti luokkalaista. Lukioissa aloitti uusia opiskelijoita seuraavasti: Halikon lukio 53, Perniön lukio 32 ja Salon lukio 200. Iltapäivätoiminnassa oli toukokuussa noin 400 lasta, 18:sta toimipisteessä. Opetuslautakunta hyväksyi toimintaa ohjaavan toimintasuunnitelman kokouksessaan ( 42). Toimipisteet sulkeutuivat koulujen kesäkeskeytyksen ajaksi Ohjaajina toimivat pääsääntöisesti koulujen koulunkäyntiavustajat. Koulut alkoivat Iltapäivätoiminta alkoi samanaikaisesti 22:ssa eri toimipisteessä. Iltapäivätoiminta on avoinna koulun päättymisestä kello asti. Lapsia oli kirjoilla yhteensä 447. Musiikkiopisto Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Musiikkiopistossa uusia opiskelijoita aloitti 40.

17 16 Nuorisopalvelut Vapaa-ajan palvelut Organisaatiouudistuksen mukaiset muutokset on toteutettu. 1.8 alkaen nuorisopalvelut on jaettu kahteen palvelukokonaisuuteen: - Yksilölliset palvelut (erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten pajatoiminta) - Avoimet palvelut (mm. nuorisotilatyö, tapahtumat, leirit, bänditoiminta, matkat, koulunuorisotyö ja skeittihalli) Ulkopuolisella hankerahoituksella toteutettu starttipajatoiminta on jouduttu lopettamaan rahoituksen päättymisen myötä. Salossa on tällä hetkellä noin 180 alle 25-vuotiasta tepalvelujen palvelulinja 3:n (tuetun työllistymisen palvelut) asiakasta. Kyseiselle kohderyhmälle on Salossa tarjolla hyvin vähäisesti asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Kulttuuripalvelut Kuluneen tarkastelujakson aikana kulttuuriasiain yksikkö on esittänyt laatuelokuvia, järjestänyt opastettuja kartanokierroksia ja retkiä sekä promenadikonsertin. Järjestettyihin tilaisuuksiin on ollut yhteensä osallistujaa. Varsinais-Suomen museopäivää vietettiin viidessä SAMU:n paikallismuseossa, kävijöitä paikallismuseoissa on ollut yhteensä Erityisesti tapahtumapäivät ovat kasvattaneet kävijämääriä. Salon Elektroniikkamuseossa on ollut avautumisen jälkeen kävijöitä yhteensä (4-8). Salon taidemuseo Veturitallissa on päänäyttelyiden (Varsinais-Suomen aluenäyttely Levottomuudet, Jaana Partasen ja Ilona Niemen näyttelyt, Olli Lyytikäinen retrospektiivi. ja Elonkorjaajat -näyttely) lisäksi järjestetty mm. taiteilijatapaamisia, kirjan julkistamistilaisuus, runoilta, konsertteja sekä yleisöluentoja. Lisäksi Veturitalli on ollut yksi Kemiön musiikkijuhlien tapahtumapiste. Taidemuseo Veturitallissa on ollut kävijöitä yhteensä (1-8). Salon Taidemuseo Veturitalli ja Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU yhdistettiin organisaatiouudistuksessa yhdeksi museopalvelut -yksiköksi, jonka esimieheksi valittiin Taidemuseo Veturitallin johtaja. SAMU:n museojohtajan nimike on vaihtui samalla Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museo SAMU:n intendentiksi. Kirjastopalvelut Talousarvioon kirjastopalveluille varatusta eurosta on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana käytetty , joka on 71,9 % kokonaissummasta. Vuonna 2014 aineistomäärärahaa on talousarvioon varattu Aineistomäärärahaa on käytetty kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana , joka on 66,6 % kokonaissummasta. Viime vuoteen verrattuna aineistomäärärahaa on supistettu euroa. Tämän vuoksi aineistoa voidaan hankkia entistä vähemmän. Säästösyistä johtuen ulkomaisten sanomalehtien tilaukset on lopetettu. Asiakkailla on edelleen mahdollisuus lukea ulkomaisia sanomalehtiä sähköisinä versioina Press Display palvelun kautta. Tilausten karsinta on kohdistunut myös kotimaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Kotimaisia sanomalehtiä, joiden tilaukset on lopetettu, voi kirjastoissa lukea edelleen epress-palvelun kautta. Kirjastopalveluiden kirja-aineiston hankintaa koskevan kilpailutuksen voitti edullisimmilla tarjouksella helsinkiläinen Booky Oy. Aikaisemmin pääosa hankinnoista on tehty Kirjavälitys Oy:ltä. Käytännössä syksyn 2014 kirjahankintojen ennakkotilaukset on tehty jo ennen kilpailutuksen ratkeamista, joten käytännössä Bookyn palvelutarjontaa päästään hyödyntämään vuoden 2015 alusta. Kirja-aineistoa hankitaan käytettävissä olevan määrärahan puitteissa, joten kirjasto ei sitoudu hankkimaan tarjouskilpailun voittaneelta mitään vähimmäismäärää.

18 17 Kirjastopalveluiden taloutta ovat koetelleet sekä atk-laitteiston uusimiset että toisen kirjastoauton korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Asiakaskäytössä olleet vanhat Windows XP-koneet on vaihdettu Windows 7-koneisiin. Suuri yksittäinen menoerä oli pääkirjaston palautusautomaatin päivitys. Samalla kun käyttöjärjestelmä vaihdettiin XP:stä 7:aan, vaihdettiin automaatista myös laitteen käytön kannalta oleellisia mekaanisia osia (releet, solenoidit ja askelmerkkianturit). Yhteensä kustannuksia näistä muutos- ja korjaustöistä tuli Kaupunginkirjaston kokonaislainaus oli tammi-elokuun välisenä aikana kappaletta. Vastaavana aikana vuonna 2013 kokonaislainaus oli kappaletta. Tammi-elokuun välisenä aikana pääkirjasto oli avoinna 188 päivänä. Kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin pääkirjaston aukioloaikoja supistettiin tilapäisesti. Arkipäivien (ma-pe) ilta-aukioloaikoja lyhennettiin ja lauantaisin kirjasto oli kokonaan kiinni. Tänä aikana kävijöitä oli kappaletta. Kesällä koulujen loma-aikaan kirjastoautot eivät kulkeneet reiteillä. Pääkirjaston lisäksi Kiikalan ja Perniön kirjastot olivat auki koko kesän ajan. Muut lähikirjastot olivat kesä-heinäkuussa suljettuina henkilökunnan kesälomien aikana. Kirjastopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös muille asiakasryhmille suunnatussa toiminnassa on näkynyt kokoelmien avaaminen. Käytännössä tämä on näkynyt eri teemoja sisältävän ajankohtaisen aineiston esillepanossa ja yleisötapahtumien muodossa. Kuluvana vuonna on eri kirjastoissa järjestetty kirjavinkkausta sekä kirjasto- ja tietopalvelujen esittelyjä ja käytön opetusta niin päiväkotien, koulujen ja aikuisopiskelijoiden ryhmille. Kirjastojen työntekijät ovat käyneet myös kouluissa ja päiväkodeissa tekemässä kirjavinkkausta. Kouluille ja päiväkodeille on toimitettu opettajien mukaisesti tehtyjä kirjatilauksia (kirjakasseja, joiden sisältöön kuuluu muun muassa koulujen kirjasarjat). Samoin kotipalvelu on toimittanut kirjastoaineistoa sekä kotona että hoitolaitoksissa asuville vanhuksille. Pääkirjastossa ja lähikirjastoissa on järjestetty useita eri aiheita käsitteleviä näyttelyjä. Niiden järjestämisestä ovat vastanneet kirjaston henkilökunnan lisäksi muun muassa kansalaisopiston kuvataiteen ja valokuvauksen opiskelijat opettajineen, erilaiset yhdistykset ja vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt sekä alueellisten peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. Huhtikuussa kirjastoissa näkyivät sekä LaKu-viikko (lasten ja nuorten kulttuuriviikko ) että Lukuviikko ( ). LaKu-viikon ohjelmaan kuului muun muassa Waltin järjestämä puutarha-aiheinen työpaja perhepäivähoitoryhmille. Perhepäivähoitajille annettiin samalla vinkkilista puutarhakirjoista. Lukuviikon aikana lapsille tehdyssä kyselyssä kartoitettiin lukemisen merkitystä lapsille itselleen. Viikolla laadittiin myös lasten- ja nuortenkirjoista kirjavinkkilistoja eri-ikäisille lapsille. Listoja jaettiin lasten ja nuorten osastoilla. Lisäksi vinkkikirjoja oli runsaasti esillä. Toukokuussa Finlandia-palkinnon voittanut kirjailija Riikka Pelo kävi pitämässä kaksi vierailuluentoa. Ensimmäinen tilaisuus oli Armfeltin koulussa ja se oli suunnattu peruskoulun 9-luokkalaisille. Toinen tilaisuus oli Hilkansalissa ja se oli avoin kaikille. Koulujen oppilaiden lisäksi paikalle saapui eri-ikäistä yleisöä. Molemmissa tilaisuuksissa oli aistittavissa lämmin ja aktiivinen vuorovaikutus yleisön ja esiintyjän välillä. Henkilöstötilanteessa on tapahtunut muutoksia. Pääkirjastosta on lähtenyt yksi kirjastovirkailija eläkkeelle 1.7. alkaen ja toinen kirjastovirkailija irtisanoutui heinäkuun lopulla alkaen hän ei ole enää ollut kaupungin palveluksessa. Vaikeutetun rekrytoinnin vuoksi sijaisia ei ole palkattu. Henkilökunnan vuosi- ja sairauslomien aikana rekrytointikielto on näkynyt asiakkaille supistuneina aukiolotunteina. Osa henkilöstöstä on ilmoittanut halukkuudestaan palkattomien vapaiden pitämiseen kuluvan vuoden aikana ja jonkin verran palkattomia vapaita on jo tähän mennessä pidetty.

19 18 Liikuntapalvelut Liikuntapaikat Ulkokenttien ja rantojen hoidossa on tänä kesänä ollut erityisen haastavaa. Heinäkuun helteet toivat paineita kenttien kastelulle sekä samaan aikaan rannoilla riitti ruuhkaa. Henkilöstöresurssi on kentillä riittämätön ja siihen olisi saatava helpotusta lähitulevaisuudessa, jotta kenttien riittävä hoito voidaan taata. Työllistettyjen panos on ollut merkittävä ja heitä tarvittaisiin myös jatkossa.. Kaikesta huolimatta voidaan sanoa, että ulkokentät ja rannat on saatu pidettyä peruskunnossa. Pahkavuoren frisbeegolf-radan suosio kasvaa vuosi vuodelta ja radan ylläpitoon ei ole ollut osoittaa riittävää resurssia. Aktiivisten käyttäjät ovat hoitaneet kenttää, mutta lisäresurssia tarvittaisiin myös kaupungin taholta. Urheilupuistossa on kesällä järjestetty perinteisen jalkapallo ja yu-toiminnan lisäksi isoja yleisötapahtumia joista poimintoina Salo horse show, Salo-volley ja katukoristapahtuma. Uimahallin kävijämäärät ovat edelleen kasvussa. Juhannuksesta heinäkuun loppuun asti kestäneen huoltotauon jälkeen rikottiin ennätyksiä elokuussa. Touko-elokuun kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuodesta kävijällä. Liikkumaan aktivointi Kesän liikuntatoimintana järjestettiin perinteistä kesätoimintaa kuten uimakoulut uimahallissa ja uimarannoilla, urheilukouluja, puistojumppaa yms. Liikuntaneuvonnan lähetteitä on tullut elokuussa ennätysmäärä mikä osoittaa palvelun tarpeellisuuden ja yhteistyön lujittumisen terveyspalveluiden kanssa. Lisäksi yhteistyön tiivistäminen kaupungin työhyvinvointipalvelujen kanssa on alkanut lupaavasti. Talous Liikuntapalveluiden menot ovat pysyneet hyvin kurissa ja ennuste näyttää edelleen siltä, että talousarvion raameissa pysytään ja pientä alitusta voi olla odotettavissa. Toimitilavuokrien osalta odotettavissa on pientä ylitystä, mutta kokonaisuus näyttää varsin hyvältä talouden näkökulmasta. Kansalaisopisto Kansalaisopiston päätoimipaikan siirtyminen Moision koululta uusiin tiloihin Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kiinteistöön on edelleen vaikuttanut opiston toimintaan koko raportointijakson ajan. Muuton yhteydessä siirtyi uusiin tiloihin hallinto- ja toimistopalveluiden ohella lähes kaikki se kurssitoiminta, jota on tähän asti järjestetty Moision koululla. Muuton loppuunsaattaminen ja tilojen valmistelu syyskauden toimintaa vastaanottamaan on ollut keskeisenä tavoitteena ja toimenpiteiden kohteena. Raportointijaksolle sijoittuu myös intensiivisin osa seuraavan syyskauden opintotarjonnan valmistelua. Prosessissa päästiin seuraavaan vaiheeseen, kun kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden yhteinen opinto-opas valmistui heinäkuun lopulla. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Muutto ja siihen liittynyt musiikkiluokan remontti ovat aiheuttaneet jonkin verran lisäkustannuksia. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9.704, kursseja 388 ja näillä kaikkiaan osallistujaa Yksittäisiä opiskelijoita opiston toiminnassa oli henkilöä. Taiteen perusopetus (TPO) sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lapsille ja nuorille tarkoitettua TPO:ta järjestetään neljällä taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja teatteritaiteessa. TPO:ssa on toteutunut opetustunteja Tarjontaan on sisältynyt 33 kurssia, joilla on ollut 424 osallistujaa. Opetukseen on osallistunut 349 eri henkilöä. Opisto on kokeillut pienimuotoisesti kesätoimintaa järjestämällä kesäkuussa neljä tanssikurssia lapsille.

20 19 Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Tekninen toimiala/hallinto Tilapalvelut Alkuvuonna käynnistettiin yrityksille ja yhteisöille tarkoitetun työllistämistuen myöntäminen ja maksaminen mennessä saapuneet hakemukset koskevat 33 henkilöä. Hakemukset on hyväksytty 24 henkilön osalta ja myönnetty tuki on yhteensä ,77 euroa. Hallinto- ja toimistopalvelujen selvitystyötä on jatkettu yhteistyössä palvelualueiden esimiesten kanssa. Elokuun alusta hallinnon toimistohenkilöt siirrettiin keskitettyyn toimistopalveluun. Aluepelastuslaitokselle maksettavasta maksuosuuksista Salo sai viime vuodelta palautusta yhteensä euroa. Palautus aiheutuu pääasiassa asukasluvun pienentymisestä, palautus tilitettiin vuoden 2014 puolella. Tilapalveluiden käyttö- ja vuosikorjausrahoista on jouduttu elokuun puoliväliin mennessä maksamaan odotettua enemmän vesivahinkojen korjauksia. Lisäksi on tullut tietoon sähköntoimittajan sähkömittarin asennusvirheestä johtunut alilaskutus, joka saattaa aiheuttaa tilapalveluille reilun euron lisälaskun. Asiasta on reklamoitu ja tähän odotetaan Carunan (ent. Fortum) vastinetta. Kiinteistöjen hoito- ja käyttömenot ovat kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Henkilöstövaihdoksia on tapahtunut irtisanoutumisen ja eläköitymisten seurauksena. Talomestarin vakanssi on lopetettu ja siirretty henkilö tästä hoitamaan tilapalveluiden kaupungininsinöörin virkaa. Uusia kiinteistöhuoltomiehiä on valittu kaksi. Keskusta-alueen kiinteistöhoito on mitoitettu ja tämän tuomat muutokset jalkautetaan käytäntöön vuodenvaihteessa. Myyntilistalla olevista kiinteistöistä on myyty edellisen raportin jälkeen Suomusjärven entinen terv. ja nuorisotalo. Myyntiin on asetettu Sakta, Karjaskylän koulu ja Särkisalon entinen kunnanvirasto sekä yksi asunto-osake Särkisalosta. Talonrakennuksen investointihankkeista Armfeltin koulun korjaustyöt on valmistunut. Moision koulu ja Marian koulun I vaihe ovat osin kesken johtuen alapohjan kuivumisen hitaudesta. Marian koulun II vaiheen korjaustyö etenee aikataulussa. Särkisalokodin muutostyöt ovat alkaneet. Heikolan talo on purettu. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toisen kolmanneksen toiminta keskittyi toukokuun alussa toiminnanohjausjärjestelmän eli kesän ja myös tulevan syksyn ruokalistojen suunnitteluun. Prosessia työstää ruokapalveluohjaaja Aromi-ohjelmalla. Kesäruokalistan haasteeksi muodostui Monitoimikeittiö Kimaran sulkeminen Armfeltin koulun peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi, sillä veden ja sähkön saanti ei ollut taattu. Halikko-kodin palvelukeittiön lattian pinnoituksen vuoksi tämäkään keittiö ei ollut käytettävissä. Niinpä Kimaran ja Salon keskuskeittiön valmistusprosessit yhdistettiin keskuskeittiöön. Paukkula -kodinpalvelukeittiö avusti ja ruokakuljetustoimittajien palvelua kesän ajaksi lisättiin. Ruokalistan suunnittelua ja toteutusta määrittelee käytettävissä oleva elintarvikemääräraha, kiinteistöt koneineen ja laitteineen ja alati vähenevät henkilöstövoimavarat. Kesän palveluprosessit onnistuivat hienosti ja parasta oli, että Armfeltin koulun remontin yhteydessä peruskorjattiin Kimaran dieettityöpiste dieettikeittäjien toiveiden ja suunnitelmien mukaisesti. Armfeltin ruokasaliin saatiin vesipisteet itsepalvelubuffettien lämpöyksikköjen täyttämisen helpottamiseksi. Puhtaanapidon ilonaihe oli, että nyt perussiivoukset saatiin tehtyä täydellisesti muutaman lomautusvuoden jälkeen. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden palveluksesta jäi eläkkeelle kesän aikana muutaman työntekijä ja nämä tehtävät pystyttiin järjestämään olemassa olevalla henkilöstöllä,

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon.

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon. Lasten- ja nuorten- Palvelut ICT osana arkea Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki Tulevaisuuden työelämä tarvitsee: o yrittäjämäistä otetta o luovuutta, innovatiivisuutta o mukautuvaa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 62 Tilausten toteutuminen 31.3.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.6.2014 198: "Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Talousarvion toteutuma tilauksineen

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot