STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1"

Transkriptio

1 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Kaupunginhallitus... 2 Hyvinvointipalvelut Terveydenhuollon palvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Rakennus- ja ympäristövalvonta Liikelaitos Salon Vesi Liikelaitos Salon Kaukolämpö Konserniyhtiöt Tuloslaskelma... 26

3 2 Kaupunginhallitus Asiakkaat Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Kuntouttavan toiminnan lisääminen 1.2. Liikkumattomien kuntalaisten löytäminen yhteistyössä terveyspalvelujen ja työterveyshuollon kanssa ja heidän aktivoimisensa liikkumaan 2.1. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen 2.2. Kirjastoautopalveluiden kohdentaminen keskusta-alueen ulkopuolelle. Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Vakanssimuutokset niin, että kullakin kotihoitoalueelle kaksi kuntoutustyöntekijää (ei lisävakansseja) / Soteltk Hoitoon pääsy toteutuu normien mukaisesti kuntouttavissa palveluissa / Soteltk Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä 200 kontaktia/vuosi ja 40 % neuvontaan osallistuneista aloittanut liikunnan, kohdennettuihin ryhmiin 25 % osallistuneista / Vapaa-ajanltk Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn ja asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla / Vapaa-aikaltk Kuntoutukseen suunnatut uudet vakanssit oli täytetty lähes kaikki elokuuhun mennessä ja tulevaa toimintaa on suunnittelu Kuntouttavissa palveluissa odotusajat ovat ajoittain ylittäneet hoitotakuun mukaiset saatavuusvelvoitteet Liikuntaneuvonnan kontakteja 78, 41 % liikkuu omatoimisesti, 32 % liikkuu liikuntapalvelujen ryhmissä Liikuntapalvelut on toteuttanut vuoden 2013 lopulla yhdessä Valo ry:n kanssa kaupunkitasoisen liikuntaolosuhteiden nykytilaselvityksen ja kehittämissuunnitelman, jonka yhteydessä suoritettiin kysely yhdistyksille ja asukkaille. Taidemuseo Veturitallilla oli asiakastyytyväisyyskysely , johon saatiin 38 vastausta. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun Lähikirjaston Kirjastoautojen reittejä on muu- mahdollisen sulkemisen jälkeen palvelujen tarjoamitettusesta vastaa kirjastoauto, autojen reittejä muutetaan v.

4 3 Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 3.1. Avohoitopalveluiden järjestelmällinen kehittäminen tukemaan kuntalaisten omaehtoista selviytymistä 4. Palvelukäytänteet 4.1. Tarveharkinnan tukevat omahoitoa ja lisääminen itsenäistä selviytymistä, palvelujär- tukipalveluissa ei-lakisääteisissä jestelmä rakentuu avohoitopalveluille 5. Palvelujärjestelmä koostuu kaupungin oman toiminnan ohessa tarkoituksenmukaisista kumppanuuksista sekä markkinoiden tarjoamista täydentävistä palveluista 6. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen - osaamisen määrätietoinen vahvistaminen - rakennemuutoksen jatkohoito - kaupunki kehityskumppanina 4.2. Asumispalveluja lisätään mielenterveyskuntoutujille 5.1. Kumppanuussopimuksien päivittäminen ja suhteuttaminen resursseihin (mm. A-klinikka, Mielenterveysseura) ja tehostetun palveluasumisen sopimusten kilpailutus 6.1. Tehokkaat, yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut 6.2. Kaupungin markkinointi 2014 aikana/ Vapaa-aikaltk Laitospaikkojen määrä alle maan keskiarvon / Soteltk Laitospaikkoja on 0,8 % enemmän kuin maassa keskimäärin. Suhdeluku laskee Kajalakodin lakkautuksen myötä Palvelukustannukset vähenevät luissa on ollut koti Vanhuspalve verrattuna v / Soteltk asti täyttämättä viisi hoidossa keväästä vakanssia tasapainottamisohjelman mukaisesti, tilanne on osin ollut hyvin haasteellinen asiakastarpeisiin vastaamisen kannalta Toinen asumispalveluyksikkö käynnistyy Kajalan tiloissa / Soteltk Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes / soteltk Yrityskontaktit 200 kpl, uudet työpaikat 200 kpl / kaupunginhallitus Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Paikkamäärän lisäämistä on valmisteltu ja ostopalveluiden käyttö on vähentynyt suunnitelman mukaisesti Tehostetun palveluasumisen ja kehitysvammaisten autetun ja tuetun palveluasumisen ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tarjouspyynnöt valmistuivat mennessä. Tarjousaika on Yritysvierailut Salossa 17 kpl Yrityskontaktoinnit 61 kpl Asukasluvun lisääntymistavoite ei tammi-elokuussa ole toteutunut, vaan asukasluku on edelleen alentunut. Tammi-elokuussa asukasluku aleni 128 asukkaalla kun vastaavana aikana

5 Yliopistojen ja ammattikorkea-koulun kanssa toteutettavat kehityshankkeet 6.4. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen 6.5. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Kehityshankkeet 3 kpl, syntyvät uudet yritykset 2 kpl / kaup.hallitus, Yrityssalo vuotta aikaisemmin lasku oli lähes 200 asukasta. Alenemisen vauhti on siis kuitenkin hidastunut jatkuu suunnitellusti 1. hanke sai jatkoaikaa saakka Monipuolinen Asiakastyytyväisyystutkimusta palveluvalikoima ja nopea reagointikyky, ei ole vielä tehty. asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoite 4,5 (asteikolla 1-5) /Yrityssalo Uudet hankkeet ja työskentelymallit (3 kpl) / kaupunginhallitus, Yrityssalo Teijon kansallispuistosta kasvun eväät Prosessit Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentäminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja käytössä (alkoholidementikot)/ Soteltk 2.1. Isompien toimintayksiköiden Kiikalan, Muurlan ja Perttelin, hyödyntäminen suun Kiskon suun terveydenhuollon yksiköt terveydenhuollossa. lakkautetaan / Soteltk 2.2. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteeksi 3 lapsiryhmää (niin, että kussakin pitäjässä on vähintään yksi päiväkoti) 2.3. Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut, kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Vuosittainen vertailuluku /Opetusltk % perusopetuksen päättöluokan oppilaista saa päättötodistuksen / Opetusltk Kevätkaudella on lakkautettu neljä tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkaa tasapainottamisohjelman mukaisesti Ratkaisu on osoittautunut toiminnalliseksi sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta Raportoidaan myöhemmin kun varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmiina Päättötodistuksen sai 99,01 % kaikista yhdeksäsluokkalaisista.

6 5 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Selviytymissuunnitelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut Operatiiviset toimenpiteet 3.1. Tuntijaon supistaminen lähelle alarajaa (+3 h) 3.2. Palveluverkon mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 3.3. Karjaskylän koulun lakkauttaminen 3.4. Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttö hoitotarveluokitusta muuttamalla 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Päätös tuntijaon supistamisesta lautakunnassa, mittarina tuntijaon minimitaso käytössä lv / Opetusltk Vapautuville tiloille osoitetaan kuukauden kuluessa vapautumisesta uusi käyttö tai ne asetetaan myytäväksi / Tekninen ltk Päätös Karjaskylän koulun lakkauttamisesta / Opetusltk Päiväkotien täyttöaste 100 % / Opetusltk Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasolla / Opetusltk Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk Lautakunnan 6.5. hyväksymä uusi tuntijakopäätös on käytössä lukuvuonna Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Karjaskylän koulun lakkautus toteutettu Päiväkotien täyttöaste keskimäärin 92 %, koska kesän aika jonkin verran laskee täyttöprosenttia eikä elokuun täyttöastetta ole vielä käytössä Vertailukuntien tilastoa vuodelta 2013 ei ole vielä käytössä. Vuoteen 2012 verrattuna lasten päivähoidon käyttökustannukset (netto) 0-6 vuotiasta kohti on Salossa kun vertailukunnissa kustannukset ovat Esiopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti vuoden 2012 tilastojen mukaan ovat Salossa kun vertailukunnissa kustannukset ovat Kaavahankkeet ja kaupunkisuunnitteluun liittyvien lupien valmistelu ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta vanhusten palvelutalokaavamuutosta Kauniai-

7 6 Strateginen tavoite Keskeiset keinot - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Kaavoitettuja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk sissa, joka odottaa maankäyttösopimuksen hyväksymistä, ja asemakaavan laadintaa Pappisissa, missä kehityshankkeen rahoituksen kariutuminen on toistaiseksi pysäyttänyt kaavoituksenkin. Keskustan osayleiskaava ja Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaava on saatu valmiiksi, mutta niistä on valitettu. Esa-rataa koskeva maakuntavaihekaava on saanut lain voiman Tonttitarjonta on määrällisesti riittävällä tasolla. Yritysalueiden kehittämistä koskevassa EAKR-hankkeessa on valmistunut potentiaalisten, uusien yritysalueiden kartoitus ja Riikin teollisuusalueella ja Märyn liittymässä on käynnistetty kehittämissuunnitelman teko. Nk. Punnan teollisuusalueen asemakaavamuutos Kiskossa on valmistunut. Meriniityn asemakaavan muuttaminen tilaavievän kaupan kehittämisen varmistamiseksi on käynnistetty Yrityssalon neuvontapalvelut (perustamisneuvonnat, toimivien yritysten kehittäminen, omistajavaihdokset) Perustamisneuvonta (500/v), toimivien yritysten neuvonta (3.500/v), kansainvälistymisneuvonta (100/v), tapahtumat (12 tapahtumaa/v), yritysverkostojen ylläpito (4 kpl) / Toimivien yritysten neuvonta (3 500/v) Perustamisneuvonta 325 kpl (500/v) Kansainvälistymisneuvonta 89 kpl (100/v)

8 7 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 4.3. Työllisyydenhoitoyksikön perustaminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Yrityssalo Tapahtumat 70 kpl (12 tapahtumaa/v) Yritysverkostojen ylläpito 4 kpl (4 kpl) / Yrityssalo Työllisyydenhoito-ohjelma valmis hoito-ohjelma val Työllisyyden / Kh tai Soteltk mistuu lokakuussa. Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2016 loppuun mennessä 1. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 2. Edellytysten luominen työllisyyden paranemiselle ja uusille työpaikoille 3. Toiminnan kokonaisuudistus puhtaalta pöydältä (=organisaatiouudist us ja palveluverkkoratkaisut). Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne lain edellyttämälle minimitasolle 2.1. Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina 3.1. Kokonaisuudistuksen toteuttaminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Varhaiskasvatuksen henkilöskennetta on vähitel Henkilöstöratörakenteen muuttaminen vaiheittain edellyttämälle minilen muutettu lain minimitasolle eli mitasolle siten, että kaksi hoitajaa ja yksi vuosien opettaja per ryhmä / on muutettu yhteensä 20 lasten- Opetusltk tarhanopettajan vakanssia hoitajan vakanssiksi Tuotekehityskumppaneiden ja pilotti-hankkeiden lukumäärä, tavoite 4 kpl / kaupunginhallitus Valtuuston v hyväksymän kokonaisuudistuksen täytäntöönpano / Kh Microsoft (erit. oppimisteknologia), Tekes-rahoitteinen Salon fiksu kuljetusjärjestelmä hanke Organisaatio uudistukseen liittyvät nimikkeen muutokset ja työn vaativuudenarvionti ovat vireillä. Tavoitteena asiakaslähtöinen, matala ja joustava toimialarajoista riippumaton sekä osaamista kannustava organisaatio, joka sopeutuu olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin Päätökset 8,5 milj. euron henki- löstökustannus Esimies - yt:n tulokset on hyväksytty kaupunginhal-

9 8 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 3.2. Esimiesten koulutus ja valmennus 3.3. Uudistumista tukevan henkilöstöohjelman toteuttaminen 3.4. Sujuva-ohjelman laajentaminen henkilöstöä koskeviin toimenpiteisiin Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho säästöistä v / Kh lituksessa ja siihen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kustannusvaikutus vuositasolla on n. 1,4 milj. euroa Kaikki esimiehet ovat 100 % kehittämishanketta Valmisteltua osallistuneet järjestettyihin koulutuksiin saatiouudistuksen ei lähdetty organi- / Kh keskeneräisyyden johdosta toteuttamaan. Alkuvuoden aikana ei ole ollut muita tilaisuuksia esimiehille kuin neljä esimiesinfoa. Niiden osallistumisprosentit ovat lähennelleet 50 % Määriteltyjen toimenpiteiden toteutus, yksityiskohtaiset määrittelyt henkilöstöohjelmassa / Kh Työyhteisötaitokoulutus: kattavuus, osallistumis-% 60 / Kh Valmistelutyö on aloitettu Organisaatiouudistuksen keskeneräisyydestä johtuen työyhteisökoulutusta ei ole käynnistetty. Talous Strateginen tavoite Keskeiset keinot Saamme taloutemme tasapainoon suunnitelmakaudella Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta ja talouden raportointi 2. Talouden mittarit suunnitelmakauden aikana selviytymissuunnitelman mukaisesti kriisikuntarajan alle Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Talouslukujen seuraaminen ja vertaaminen ennalta laadittuun talouden tasapainotussuunnitelmaan Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Hallituksen kuukausiraportti, talousarvion vuosikate / kaupunginhallitus 2.1. Vuosikate Tuloslaskelma, tasapainotussuunnitelmassa määritelty taso / Kh Kaupunginhallituksen kuukausiraportissa seurataan talouden kehitystä keskeisten tunnuslukujen valossa Ennusteen mukaan vuosikate tulee olemaan budjetoitua heikompi johtuen kunnallisverojen arvioitua pienemmästä kertymästä ja menojen budjetoitua suuremmasta kasvusta.

10 9 Strateginen tavoite Keskeiset keinot 3. Kulukurin jatkaminen Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 2.2. Veroprosentti Veroprosentti korkeintaan 0,5 prosenttia yli koko maan painotetun keskiarvon / Kh 2.3. Tilikauden yli- /alijäämä Kiinteistöveroprosentit lain salliman vaihteluvälin puoleenväliin /kh 2.4. Velka/asukas Tase, alle maan keskimääräisen / Kh 2.5. Omavaraisuusaste 2.6. Suhteellinen velkaantuneisuus 3.1. Vaikeutettu rekrytointi ja hankintarajoituksia Veroprosentti ylittää maan keskimääräisen 1,0 prosentilla Yleinen 0,90 (keskiväli 0,975), Vakituinen asunto 0,55 (keskiväli 0,535). Muu kuin vakituinen 1,15 (keskiväli 0,975) Tase, taseen Vuoden 2014 yli-/alijäämätili positiivinen vuoden 2017 budjetoitua huo- tulos tulee olemaan lopussa. Vuosi 2014 nompi eli taseen on suunnittelukauden ainoa alijäämaan lähellä nollaa. ylijäämiä tulee olemäinen vuosi, tavoite -10 milj.euroa / 2017 osalta pysy- Mikäli vuosien 2015 Kh tään taloussuunnitelman mukaisissa luvuissa, tase on niukasti ylijäämäinen vuoden 2107 lopussa. Tämä edellyttää ennalta sovittujen säästötavoitteiden saavuttamista mm. henkilöstömenojen osalta Velka on alle maan keskimääräisen Tase, oma Tavoite on pääoma on yli puolet vielä saavutettavissa. kunnan koko varoista / Kh Alle 50 % / Kh Tavoite on vielä saavutettavissa Hallituksen kuukausiraportti, toimintakulujen kumulatiivinen 12 kuukauden kasvu on negatiivinen / Kh Muutosta seurataan hallituksen kuukausiraportin yhteydessä. Positiivinen kehitys on pysähtynyt ja ennusteiden mukaan 12 kuukauden toteutuma selvästi budjettia korkeampi, koska talousarviossa sovitusta henkilöstömenojen leikkauksista osittain luovuttiin ja muutkin toimintamenot ovat

11 10 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho lähteneen kasvuun. Kulujen hallintaan liittyviä toimia on jatkettu, mutta vaikutukset ovat edelliseen vuoteen verrattuna heikentyneet.

12 11 Hyvinvointipalvelut Terveydenhuollon palvelut Hoitoonpääsyn odotusajat kuntouttavissa palveluissa ylittivät hoitotakuun. Vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja toimintasuunnitelman vanhuspalveluiden uusien fysioterapeuttiresurssien käyttämiseksi mahdollisemman vaikuttavasti, tavoitteena sairaalajaksojen lyhentäminen ja kuntouttavien palvelujen lisääminen kotikuntoutuksena. Lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointitilanne jatkuu vaikeana ja hoitohenkilöstön pätevien sijaisten osalta tilanne on sama. Vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään terveyskeskussairaalassa ja terveysasemalla jaksoittain lääkäriresurssina. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet ongelmia useissa toimipisteissä ja niiden selvittely kuluttanut voimavaroja. Läntisen terveysaseman vaurioiden korjauksia on toteutettu ja meneillään. Perniön toimipisteen hammashoitolassa toimenpiteet sisäilmaongelmien poistamiseksi toteutettiin ja tilannetta seurataan toiminnan käynnistyttyä uudelleen kesäsulun jälkeen. Hoitotarvikejakelun keskittämisen seurauksena tilanahtaus on aiheuttanut työturvallisuusongelmia. Apuvälinehuollon ja hoitotarvikejakelun tilaongelmille etsitään yhteistä ratkaisua, kun pääterveysaseman apuvälinehuollon/kuntoutuksen tiedossa olevat kosteus- ym. ongelmat eivät lyhyellä aikavälillä ole ratkaistavissa. Kajalakodin mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä kosteusvaurioita on selvitetty ja korjaustoimenpiteitä arvioidaan. Mielenterveyspotilaiden kuntouttavat asumispalvelut kaupungin omana toimintana on toteutunut suunnitelman mukaan ja vastaavasti ostopalveluiden käyttö on vähentynyt. Paikkamäärä on nyt 15 ja sen nostamista runsaaseen kahteenkymmeneen on valmisteltu. Henkilöstön rekrytointi on toteutunut suunnitellusti. Toiminnan keskittäminen ja terveysasemien sulkemiset kesälle 2014 suunniteltiin edellistä vuotta vastaavalla laajuudella. Perusteena olivat sijaisrekrytointiin liittyvät ja taloudelliset syyt. Päivystyksen hoitajamiehitys ei ollut riittävä sijaispulan takia. Heinäkuussa potilasmäärät päivystyksessä olivat edellisvuotta suuremmat ja päivystys ruuhkautui hankalasti. Vastaanottotoiminnassa väestön kokema palvelutarve on jatkuvasti suuri ja kesän toimipisteiden sulut tulevat näkymään terveysasemien vastaanotoilla pitkään. Hoidon viiveiden vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Talousvaikeudet, työttömyys ja päihdeongelmat ja senioriväestön määrän kasvu näkyvät selkeästi palveluiden tarpeessa. Terveydenhoitolain mukainen potilaan oikeus valita hoitava terveyskeskus näkyy palvelukysynnässä jonkin verran, suhteellisesti eniten kysyntä on kohdistunut Perniön terveysasemalle. Kiikalan alueelta asiointia suuntautuu Someron terveyskeskukseen pitkäaikaisen käytännön mukaan. Kansalliseen Potilastiedon arkistoon ekanta liittyminen on vaatinut tietohallinnolta valtavasti työtä ja mittavan henkilöstökoulutuksen, joka koskee jokaista terveyspalveluiden työntekijää. Käyttöönottoprojekti toteutui suunnitellusti ja liittyminen kansalliseen arkistoon toteutui Uutta Effican -raportointiohjelmaa on otettu käyttöön alkuvuoden aikana. Elokuun lopun tilastojen perusteella lääkärikäyntien määrä(33.231) alkuvuodesta oli edellisvuotta 9 % pienempi johtuen lääkärivajauksesta. Käyntejä avoterveydenhuollon hoitajilla, neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa yms. oli yhteensä Päivystyskäynnit lääkäreillä (N=13.782) ovat edellisvuoden tasolla (+0,8 %) alkuvuoden kokonaisuus huomioiden, mutta heinäkuussa oleellisesti edellisvuotta suuremmat. Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -8,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen mukaisesti. Työterveydenhuollon käyntejä oli , kasvu 6,7 %. Kotisairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet, hoitopäiviä 1.794, kasvu 16,9 %. Terveyskeskussairaalan hoitopäiviä on ollut , kasvu 0,3 %, keskimääräinen hoitoaika on 21,5 pv, hieman pidentynyt. Vanhuspalveluiden kotihoidon ja kotisairaalan yhteistyönä käynnistetty nk. kotiutustiimi-toiminta on jatkunut ja tukee päivystys- ja sairaalasta kotiutu-

13 12 Vanhuspalvelut mistilanteita vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden yhteistyönä. Tavoitteena on vähentää sairaalan sisäänottoja ja ei-lääketieteellistä syistä ja sujuvoittaa kotiuttamista. Siirtoviiveraportin perusteella siirtoviivepotilaita on ollut 1-7/2014 yhteensä 136 ja nk. siirtoviivepäiviä 401. Kaikkien siirtoviivepäivien laskennallinen kustannus on , josta siirtoviive-sakkomaksun osuus Siirtoviivepäiviä on edellisvuotta vähemmän. Terveyspalveluiden oman toiminnan ja ostopalveluiden (muu kuin erikoissairaanhoito) kulut 1-8/2014 ovat 26,14 M, toteuma 63,1 % ja tuotot 4,94M, toteuma 67,3 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 51,9 % ja palveluiden ostojen 61,9 %. VSSHP:n laskutustiedot perustuvat toistaiseksi tasaerälaskutukseen. Terveyspalveluiden talousarvioseurannassa kaiken erikoissairaanhoidon toteuma on 1-8/ ,28 M, ennuste vuoden 2014 toteumaksi 66,51 M. Sairaanhoitopiirin talousarviokortin 1-7/2014 perusteella avohoitokäynnit yhteensä ovat vähentyneet 0,2 %. Hoitojaksot ovat vähentyneet SAS:ssa -5,5 % ja kustannusmuutos +1 %. SAS:ssa avohoitokäynnit ovat vähentyneet -3,6 % ja kustannukset vastaavasti 8,2 %. Hoitojaksot TYKS:ssa ovat lisääntyneet 6,6 % ja avohoitokäynnit lisääntyneet 4,1 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon alkuvuoden suoriteperusteiset kustannukset TYKS:ssa ovat avohoidon osalta lisääntyneet 12,8 % ja vuodeosastohoidon osalta 26,5 % perusteella n. 1,9 M edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen alkuvuoden käyntejä on 606 (+10 %), raportoidut suoritekustannukset 1-7/2014 ovat talousarviokortin mukaan 35,35 M, lisäys 4,9 % edellisvuoteen verrattuna. Psykiatrian tulosalueella poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet -1 % ja kustannukset nousseet 9 %, hoitojaksot vähentyneet -1,4 % ja kustannukset vuodeosastohoidossa +2,9 %. Psykiatrisen hoidon käyttöön perustuvat kustannukset näyttävät kasvavan 6,4 % v verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon suoriteperusteiset kustannukset alkuvuodelta olivat 5,7 M (0,35 M ) enemmän, kuin vuoden 2013 vastaavina kuukausina. Erikoissairaanhoidon käytön kasvu on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta, edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna poikkeuksellisen suuri, erityisesti TYKS:n käytön osalta. Heinäkuuhun mennessä käyttö näyttää tasoittuneen. Lähetteet terveyskeskuksesta ovat pysyneet entisellä tasolla niin 2013 kuin 2014 vuoden aikanakin. Lähetteet muualta erikoissairaanhoitoon ovat jonkin verran lisääntyneet. Huolta aiheuttava skenaario on, että erikoissairaanhoidon käytön kasvu TYKS:ssa olisi seurausta peruspalvelujärjestelmän kutistumisesta ja korvautumisesta raskaammilla palveluilla. Lyhyellä aikavälillä ja tilastojen perusteella tästä ei ole mahdollista saada varmuutta. Muutoksia sairaaloiden välisessä työjaossa erikoisaloittain. Sairaanhoitopiirin organisaatiomuutosten vuoksi erikoisalakohtaiset vertailut eivät ole mahdollisia. Ensihoidon osalta tasaerälaskutusta tarkistettiin. Salossa aloitti kenttähoitoyksikkö vuoden 2014 alusta. Päivystyslinjaukset saattavat heijastua käytön lisäyksen painottumisena TYKS:iin. Hinnoittelu ja kausivaihtelu vaikeuttavat vertailuja. VSSHP:n raportin mukaan jäsenkuntalaskutuksen poikkeama tasaerälaskutuksesta on 1-7/2014 0,5 %. Tämä liittynee sairaaloiden kesäsulkuihin liittyvästä elektiivisen palvelutuotannon vähenemisestä. Alkuvuoden ennusteesta tämä poikkeaa niin paljon, että loppuvuoden tilanteesta ei luotettavaa arviota ole vielä mahdollista tehdä. Talouden tasapainotusohjelmassa esitetyt vanhuspalveluihin kohdentuneet toimenpiteet ovat toteutuneet Pahkavuoren ryhmäkodin uusia tiloja lukuun ottamatta. Vanhuspalveluiden suunnitelma valmistui ja vietiin päätöksentekoprosessiin. Tehostetun palveluasumisen kilpailutusta ja palvelusetelin käyttöön ottoa valmisteltiin. Kilpailutus ja tuottajaksi ilmoittautuminen tapahtuu Ympärivuorokautisen hoidon osalta on tehty vanhuspalvelulain mukaista odotusaikojen seurantaa ja julkaisemista. Tehostettuun palveluasumiseen ajalla oli keskimääräinen odotusaika 2 kk ja hoivakotiin 1, 5 kk. Lain mukaan palvelut tulee myöntää 3 kk:ssa. Seurannan mukaan enin osa paikkaa odottavista oli saanut sen alle kuukaudessa. Vuoden alusta oli paikkoja vapautunut noin 120.

14 13 Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin hanke ja TEKNOPRO-hanke päättyvät kuluvan vuoden aikana. Heinäkuussa käynnistyi Pieni piiri Oy:n kanssa kaksisuuntaisen kuvapuhelimen pilotointi erityisesti kotiutustilanteiden tukena. Evondos lääkeannostelupalvelun pilotointi on päättymässä. Talousarvion ennusteen mukaan vanhuspalveluissa toimintatuotot tulevat jäämään alle budjetoidun. Tilanne tullee jonkin verran korjaantumaan, koska asiakasmaksumuutokset yhdistettynä toimistohenkilökunnan niukkuuteen aiheuttavat tulojen hitaan kertymisen alkuvuodesta. Toimintakulut näyttävät ylittyvän, erityisesti henkilöstökulujen osalta. Tilanne saattaa tasaantua loppuvuodesta, koska sijaistarve kesän lomakauden jälkeen vähenee. Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palveluiden talousarvion tulee ylittymään noin kaksi miljoonaa, mikä oli ennakoitavissa talousarviota hyväksyttäessä. Vammaistyössä palvelujen ostot tulevat ylittämään budjetoidun. Suurin syy ylityksiin on vammaispalvelulain mukaisten subjektiivisten oikeuksien (kuten palveluasuminen ja henkilökohtainen apu) käytön lisääntyminen. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut on saatu hallintaan, mutta sijaishuollon olemassa olevat sijoitukset pitävät palveluiden ostot edelleen korkealla tasolla. Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän palveluita on käytetty huomattavasti budjetoitua enemmän, mutta on perusteltua ostaa palveluita ensisijaisesti kuntayhtymältä. Työllistettyjen palkat nostavat sosiaalityön palveluiden henkilöstömenoja, koska työllisyysmäärärahan kate on henkilöstöhallinnossa. Myös määräaikaisen etuuskäsittelijän palkkakulu 1.6. alkaen aiheuttaa ylitystä palkkakuluihin. Kasvatus- ja perheneuvolassa on lisätty yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajien kanssa, tavoitteena on saada tukea lapsiperheille varhaisessa vaiheessa. Asiakasjonoa on purettu erityisjärjestelyin kesä- ja elokuussa. Aikuissosiaalityö Alkuvuoden aikana aikuissosiaalityön keskeinen ongelma on ollut lakisääteisten määräaikojen ylittymiset toimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Lounais-Suomen Aluehallintoviraston on seurannut Salon käsittelyaikoja antanut kaupungille tekemällään päätöksellä määräyksen toimeentulotukikäsittelyn määräaikojen saattamiseksi lainsäädännön vaatimalle tasolle mennessä euron uhkasakon uhalla. Touko-, kesä- ja heinäkuun seurannassa käsittelyajat saatiin lainmukaisiksi heinäkuun loppuun mennessä. Aluehallintoviraston määräämä seuranjakso osui sosiaalitoimen kannalta hankalasti loma- aikaan, jolloin henkilöstövahvuus on pienimmillään ja opiskelijoiden toimeentulotukihakemukset ruuhkauttavat käsittelyä. Etuuskäsittelijän kesälomasijainen oli välttämätön henkilöstöresurssi. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittiin kaupunginhallituksen myöntämä määräaikainen etuuskäsittelijä alkaen ja myös henkilökunnan lisä- ja ylitöitä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyn pysymiseen määräajassa on pyritty vaikuttamaan myös tekemällä ns. pitkiä päätöksiä. Lisäksi on pidetty toimeentulotukihakemusten käsittelyjen talkoopäiviä, jolloin on keskitytty pääasiasiassa hakemusten käsittelyyn. Hakemusten vireillepanoon ja kirjallisten hakemusten käsittelyjonoihin on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota niin, että tarpeettomia jonoja ei pääsisi syntymään, vaan hakemukset tulisivat käsittelyyn niin nopeasti kuin mahdollista. Käsittelyaikojen lopullisesta hallintaan saamisesta ei voida vielä näin lyhyen seuranjakson perusteella tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Toinen keskeinen ongelma, joka kevään aikana on ollut edelleen voimakkaasti esillä, on ollut työntekijöiden jaksaminen ja väsymys. Selvitysten perusteella henkinen jaksaminen on kipupisteen rajalla ja joidenkin kohdalla alle alarajan. Salon kaupungin tilanne ja sosiaalitoimen työpaine ovat aiheuttaneet huomattavaa työuupumusta työntekijöiden keskuudessa. Tilannetta on pyritty helpottamaan ulkopuolisen kouluttajan avulla, yhteisillä kehittämispäivillä ja työnohjauksella.

15 14 Lastensuojelutyö Lastensuojelussa painopistealueina vuonna 2014 on lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa pysyminen, dokumentoinnin ajantasaisuus, jälkihuollon kehittäminen sekä perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön kehittäminen. Lisäksi työntekijöiden jaksamiseen kiinnitetään huomiota mm. osallistumalla työhyvinvointihankkeeseen. Lastensuojelun toimintakulut olivat heinäkuun loppuun mennessä 65,4 % (saisi olla 58,3 %). Ylitykset ovat ennen kaikkea sijaishuollon ostopalveluiden määrärahoissa. Elokuun loppuun mennessä on tehty yht. 61 avohuollon sijoitusta koskevaa päätöstä, 33 kiireellistä sijoitusta sekä 18 huostaanottoa. Lastensuojelutarpeen selvitykset valmistuvat tällä hetkellä kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Joissain yksittäistapauksissa määräajassa ei pysytä ja syy on useimmiten asiakkaasta johtuva. Arviointitiimiin perustettiin uusi sosiaalityöntekijän virka sekä sosiaaliohjaajan vakanssi. Uusi sosiaalityöntekijä aloitti elokuussa. Dokumentoinnin ajantasaisuuteen on pyritty erilaisin toimenpitein vaikuttamaan. Niistä huolimatta dokumentointi ei edelleenkään ole ajantasaista, mutta työtä jatketaan. Jälkihuollossa aloitti sosiaaliohjaaja toukokuussa Hän työskentelee jälkihuollettavien nuorten kanssa. Perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön kehittämistyö on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan. Vuoden aikana on pidetty esimiesten ja työhyvinvointikoordinaattorien välisiä tapaamisia, missä on sovittu työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Vammaistyö Kehitysvammahuolto Tilapäishoitoyksikkö Elmerin asiakasmäärät ovat edelleen olleet kasvussa alkuvuoteen verrattuna. Kehitysvammahuollon ryhmäkodeissa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia, 3 vakituista hoitajaa ja 1 työ- ja päivätoiminnan ohjaaja on irtisanoutunut. Uudet työntekijät on valittu. Vammaispalvelut Kuljetuspalveluiden matkanhallintajärjestelmä on kilpailutettu ja uusi järjestelmä LIKUMA otetaan käyttöön 1.9. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutusta on valmisteltu ja se toteutetaan syksyn aikana. Vammaisten palveluasuminen ja kehitysvammaisten tuetun ja autetun asumisen kilpailutusta on valmisteltu ja tarjouspyynnöt julkistetaan 1.9. Henkilökohtaisen avun (21 asiakasta lisää) ja palveluasumisen asiakasmäärät (4 asiakasta lisää) ovat edelleen kasvussa alkuvuoteen verrattuna. Omaishoidon tuen asiakasmäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Uusi vammaistyön esimies aloitti Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatukseen asetettu palveluverkkotyöryhmä on valmistellut kokonaisvaltaista palveluverkkoselvitystä. Palveluverkkoselvityksestä ei ole vielä tehty päätöksiä. Organisaatiomuutos varhaiskasvatuksessa on vielä meneillään ja syksyn aikana tullaan valitsemaan varhaiskasvatuksen esimies, joka työstää organisaatiomuutoksen etenemistä varhaiskasvatuksessa.

16 15 Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän muutos on toteutettu vähentämällä varhaiskasvatusyksiköiden esimiehiä 28:sta 21 esimieheen. Sopeuttamisohjelmaan liitetty henkilöstörakenteen muutos lain edellyttämälle minimitasolle on meneillään ja vuoden alusta lähtien on kaikkiaan 8 lastentarhanopettajan vakanssia muutettu hoitajan vakansseiksi (vuoden 2013 aikana yhteensä 12 vakanssia). Vuoden 2011 palveluverkkoselvityksessä linjattiin myös ryhmäperhepäiväkotien muuttaminen päiväkotiryhmiksi, jotta voidaan taata riittävä määrä päivähoitopaikkoja niitä tarvitseville. Ryhmäperhepäiväkoteja on vähennetty tämän selvityksen perusteella siten, että tällä hetkellä on ryhmäperhepäivähoitoa enää Meri-Halikon päiväkodin yhteydessä. Perusopetus- ja lukiopalvelut Kouluverkkoselvitys hyväksyttiin valtuustossa, jossa päätettiin lakkauttaa Rekijoen koulu alkaen. Tästä johtuen Rekijoen koulun rehtorin tehtävät lukuvuonna on yhdistetty Komisuon koulun rehtorin tehtäviin. Lisäksi yksi Rekijoen koulun luokanopettajan virka on täytetty määräaikaisena. Salon perusopetus- ja lukiokoulutus ovat mukana Microsoftin kolmivuotisessa New Pedagogies for Deep Learning oppimisohjelmassa. Pilottikouluina toimivat kaikki lukiot ja yläkoulut sekä Ollikkalan ja Alhaisten koulu että Kärävuoren päiväkoti. Hankkeen tavoitteena on kehittää tieto- ja informaatioteknologian käyttämistä oppimismenetelmänä ja toimintatapana sekä valmentaa kouluja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja tukea opetussuunnitelmauudistusta. 10 perusopetuksen koulua (Alhainen, Moisio, Ollikkala, Pajula, Vaskio, Meri-Halikko, Hermanni, Perniön Yhteiskoulu, Armfelt ja Mustamäki) ovat aloittaneet Opetushallituksen tulevaisuuden peruskoulu kehittäjäkouluverkostossa. Tavoitteena on edistää koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa sekä edistää oppilaiden motivaatiota ja oppimista. Turun yliopiston lukion kanssa toteutettava elearning -kumppanuushanke jalkautui perusopetuksen puolelle. Matematiikan oppimateriaalin sähköistyshanke SaloMatix toteutetaan Sirkkulan, Tupurin ja Keskustan kouluissa vuosiluokilla 1,3 ja 5. Opetushallitukselta on saatu valtionavustusta yliopistotason ohjelmointiin osaksi lukion kurssitarjontaa ja matematiikan oppimateriaalin sähköistämiseen. Tämä hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja toteuttamispaikka on Salon lukio. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Salon perusopetukselle erityisavustuksen pedagogisen ICT-ohjauksen kehittämiseen kouluissa. Opettajien ja rehtoreiden ammatillista tvt-täydennyskoulutusta tarjoava hanke (Osaava/AVI) on käynnistynyt perus- ja lukiokoulutuksessa (www.osumahanke.fi ), joka tarjoaa monipuolisen täydennyskoulutuksen henkilöstölle. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö kouluissa on käynnistetty. Perusopetuksessa aloitti luokkalaista. Lukioissa aloitti uusia opiskelijoita seuraavasti: Halikon lukio 53, Perniön lukio 32 ja Salon lukio 200. Iltapäivätoiminnassa oli toukokuussa noin 400 lasta, 18:sta toimipisteessä. Opetuslautakunta hyväksyi toimintaa ohjaavan toimintasuunnitelman kokouksessaan ( 42). Toimipisteet sulkeutuivat koulujen kesäkeskeytyksen ajaksi Ohjaajina toimivat pääsääntöisesti koulujen koulunkäyntiavustajat. Koulut alkoivat Iltapäivätoiminta alkoi samanaikaisesti 22:ssa eri toimipisteessä. Iltapäivätoiminta on avoinna koulun päättymisestä kello asti. Lapsia oli kirjoilla yhteensä 447. Musiikkiopisto Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Musiikkiopistossa uusia opiskelijoita aloitti 40.

17 16 Nuorisopalvelut Vapaa-ajan palvelut Organisaatiouudistuksen mukaiset muutokset on toteutettu. 1.8 alkaen nuorisopalvelut on jaettu kahteen palvelukokonaisuuteen: - Yksilölliset palvelut (erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten pajatoiminta) - Avoimet palvelut (mm. nuorisotilatyö, tapahtumat, leirit, bänditoiminta, matkat, koulunuorisotyö ja skeittihalli) Ulkopuolisella hankerahoituksella toteutettu starttipajatoiminta on jouduttu lopettamaan rahoituksen päättymisen myötä. Salossa on tällä hetkellä noin 180 alle 25-vuotiasta tepalvelujen palvelulinja 3:n (tuetun työllistymisen palvelut) asiakasta. Kyseiselle kohderyhmälle on Salossa tarjolla hyvin vähäisesti asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Kulttuuripalvelut Kuluneen tarkastelujakson aikana kulttuuriasiain yksikkö on esittänyt laatuelokuvia, järjestänyt opastettuja kartanokierroksia ja retkiä sekä promenadikonsertin. Järjestettyihin tilaisuuksiin on ollut yhteensä osallistujaa. Varsinais-Suomen museopäivää vietettiin viidessä SAMU:n paikallismuseossa, kävijöitä paikallismuseoissa on ollut yhteensä Erityisesti tapahtumapäivät ovat kasvattaneet kävijämääriä. Salon Elektroniikkamuseossa on ollut avautumisen jälkeen kävijöitä yhteensä (4-8). Salon taidemuseo Veturitallissa on päänäyttelyiden (Varsinais-Suomen aluenäyttely Levottomuudet, Jaana Partasen ja Ilona Niemen näyttelyt, Olli Lyytikäinen retrospektiivi. ja Elonkorjaajat -näyttely) lisäksi järjestetty mm. taiteilijatapaamisia, kirjan julkistamistilaisuus, runoilta, konsertteja sekä yleisöluentoja. Lisäksi Veturitalli on ollut yksi Kemiön musiikkijuhlien tapahtumapiste. Taidemuseo Veturitallissa on ollut kävijöitä yhteensä (1-8). Salon Taidemuseo Veturitalli ja Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU yhdistettiin organisaatiouudistuksessa yhdeksi museopalvelut -yksiköksi, jonka esimieheksi valittiin Taidemuseo Veturitallin johtaja. SAMU:n museojohtajan nimike on vaihtui samalla Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museo SAMU:n intendentiksi. Kirjastopalvelut Talousarvioon kirjastopalveluille varatusta eurosta on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana käytetty , joka on 71,9 % kokonaissummasta. Vuonna 2014 aineistomäärärahaa on talousarvioon varattu Aineistomäärärahaa on käytetty kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana , joka on 66,6 % kokonaissummasta. Viime vuoteen verrattuna aineistomäärärahaa on supistettu euroa. Tämän vuoksi aineistoa voidaan hankkia entistä vähemmän. Säästösyistä johtuen ulkomaisten sanomalehtien tilaukset on lopetettu. Asiakkailla on edelleen mahdollisuus lukea ulkomaisia sanomalehtiä sähköisinä versioina Press Display palvelun kautta. Tilausten karsinta on kohdistunut myös kotimaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Kotimaisia sanomalehtiä, joiden tilaukset on lopetettu, voi kirjastoissa lukea edelleen epress-palvelun kautta. Kirjastopalveluiden kirja-aineiston hankintaa koskevan kilpailutuksen voitti edullisimmilla tarjouksella helsinkiläinen Booky Oy. Aikaisemmin pääosa hankinnoista on tehty Kirjavälitys Oy:ltä. Käytännössä syksyn 2014 kirjahankintojen ennakkotilaukset on tehty jo ennen kilpailutuksen ratkeamista, joten käytännössä Bookyn palvelutarjontaa päästään hyödyntämään vuoden 2015 alusta. Kirja-aineistoa hankitaan käytettävissä olevan määrärahan puitteissa, joten kirjasto ei sitoudu hankkimaan tarjouskilpailun voittaneelta mitään vähimmäismäärää.

18 17 Kirjastopalveluiden taloutta ovat koetelleet sekä atk-laitteiston uusimiset että toisen kirjastoauton korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Asiakaskäytössä olleet vanhat Windows XP-koneet on vaihdettu Windows 7-koneisiin. Suuri yksittäinen menoerä oli pääkirjaston palautusautomaatin päivitys. Samalla kun käyttöjärjestelmä vaihdettiin XP:stä 7:aan, vaihdettiin automaatista myös laitteen käytön kannalta oleellisia mekaanisia osia (releet, solenoidit ja askelmerkkianturit). Yhteensä kustannuksia näistä muutos- ja korjaustöistä tuli Kaupunginkirjaston kokonaislainaus oli tammi-elokuun välisenä aikana kappaletta. Vastaavana aikana vuonna 2013 kokonaislainaus oli kappaletta. Tammi-elokuun välisenä aikana pääkirjasto oli avoinna 188 päivänä. Kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin pääkirjaston aukioloaikoja supistettiin tilapäisesti. Arkipäivien (ma-pe) ilta-aukioloaikoja lyhennettiin ja lauantaisin kirjasto oli kokonaan kiinni. Tänä aikana kävijöitä oli kappaletta. Kesällä koulujen loma-aikaan kirjastoautot eivät kulkeneet reiteillä. Pääkirjaston lisäksi Kiikalan ja Perniön kirjastot olivat auki koko kesän ajan. Muut lähikirjastot olivat kesä-heinäkuussa suljettuina henkilökunnan kesälomien aikana. Kirjastopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös muille asiakasryhmille suunnatussa toiminnassa on näkynyt kokoelmien avaaminen. Käytännössä tämä on näkynyt eri teemoja sisältävän ajankohtaisen aineiston esillepanossa ja yleisötapahtumien muodossa. Kuluvana vuonna on eri kirjastoissa järjestetty kirjavinkkausta sekä kirjasto- ja tietopalvelujen esittelyjä ja käytön opetusta niin päiväkotien, koulujen ja aikuisopiskelijoiden ryhmille. Kirjastojen työntekijät ovat käyneet myös kouluissa ja päiväkodeissa tekemässä kirjavinkkausta. Kouluille ja päiväkodeille on toimitettu opettajien mukaisesti tehtyjä kirjatilauksia (kirjakasseja, joiden sisältöön kuuluu muun muassa koulujen kirjasarjat). Samoin kotipalvelu on toimittanut kirjastoaineistoa sekä kotona että hoitolaitoksissa asuville vanhuksille. Pääkirjastossa ja lähikirjastoissa on järjestetty useita eri aiheita käsitteleviä näyttelyjä. Niiden järjestämisestä ovat vastanneet kirjaston henkilökunnan lisäksi muun muassa kansalaisopiston kuvataiteen ja valokuvauksen opiskelijat opettajineen, erilaiset yhdistykset ja vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt sekä alueellisten peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. Huhtikuussa kirjastoissa näkyivät sekä LaKu-viikko (lasten ja nuorten kulttuuriviikko ) että Lukuviikko ( ). LaKu-viikon ohjelmaan kuului muun muassa Waltin järjestämä puutarha-aiheinen työpaja perhepäivähoitoryhmille. Perhepäivähoitajille annettiin samalla vinkkilista puutarhakirjoista. Lukuviikon aikana lapsille tehdyssä kyselyssä kartoitettiin lukemisen merkitystä lapsille itselleen. Viikolla laadittiin myös lasten- ja nuortenkirjoista kirjavinkkilistoja eri-ikäisille lapsille. Listoja jaettiin lasten ja nuorten osastoilla. Lisäksi vinkkikirjoja oli runsaasti esillä. Toukokuussa Finlandia-palkinnon voittanut kirjailija Riikka Pelo kävi pitämässä kaksi vierailuluentoa. Ensimmäinen tilaisuus oli Armfeltin koulussa ja se oli suunnattu peruskoulun 9-luokkalaisille. Toinen tilaisuus oli Hilkansalissa ja se oli avoin kaikille. Koulujen oppilaiden lisäksi paikalle saapui eri-ikäistä yleisöä. Molemmissa tilaisuuksissa oli aistittavissa lämmin ja aktiivinen vuorovaikutus yleisön ja esiintyjän välillä. Henkilöstötilanteessa on tapahtunut muutoksia. Pääkirjastosta on lähtenyt yksi kirjastovirkailija eläkkeelle 1.7. alkaen ja toinen kirjastovirkailija irtisanoutui heinäkuun lopulla alkaen hän ei ole enää ollut kaupungin palveluksessa. Vaikeutetun rekrytoinnin vuoksi sijaisia ei ole palkattu. Henkilökunnan vuosi- ja sairauslomien aikana rekrytointikielto on näkynyt asiakkaille supistuneina aukiolotunteina. Osa henkilöstöstä on ilmoittanut halukkuudestaan palkattomien vapaiden pitämiseen kuluvan vuoden aikana ja jonkin verran palkattomia vapaita on jo tähän mennessä pidetty.

19 18 Liikuntapalvelut Liikuntapaikat Ulkokenttien ja rantojen hoidossa on tänä kesänä ollut erityisen haastavaa. Heinäkuun helteet toivat paineita kenttien kastelulle sekä samaan aikaan rannoilla riitti ruuhkaa. Henkilöstöresurssi on kentillä riittämätön ja siihen olisi saatava helpotusta lähitulevaisuudessa, jotta kenttien riittävä hoito voidaan taata. Työllistettyjen panos on ollut merkittävä ja heitä tarvittaisiin myös jatkossa.. Kaikesta huolimatta voidaan sanoa, että ulkokentät ja rannat on saatu pidettyä peruskunnossa. Pahkavuoren frisbeegolf-radan suosio kasvaa vuosi vuodelta ja radan ylläpitoon ei ole ollut osoittaa riittävää resurssia. Aktiivisten käyttäjät ovat hoitaneet kenttää, mutta lisäresurssia tarvittaisiin myös kaupungin taholta. Urheilupuistossa on kesällä järjestetty perinteisen jalkapallo ja yu-toiminnan lisäksi isoja yleisötapahtumia joista poimintoina Salo horse show, Salo-volley ja katukoristapahtuma. Uimahallin kävijämäärät ovat edelleen kasvussa. Juhannuksesta heinäkuun loppuun asti kestäneen huoltotauon jälkeen rikottiin ennätyksiä elokuussa. Touko-elokuun kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuodesta kävijällä. Liikkumaan aktivointi Kesän liikuntatoimintana järjestettiin perinteistä kesätoimintaa kuten uimakoulut uimahallissa ja uimarannoilla, urheilukouluja, puistojumppaa yms. Liikuntaneuvonnan lähetteitä on tullut elokuussa ennätysmäärä mikä osoittaa palvelun tarpeellisuuden ja yhteistyön lujittumisen terveyspalveluiden kanssa. Lisäksi yhteistyön tiivistäminen kaupungin työhyvinvointipalvelujen kanssa on alkanut lupaavasti. Talous Liikuntapalveluiden menot ovat pysyneet hyvin kurissa ja ennuste näyttää edelleen siltä, että talousarvion raameissa pysytään ja pientä alitusta voi olla odotettavissa. Toimitilavuokrien osalta odotettavissa on pientä ylitystä, mutta kokonaisuus näyttää varsin hyvältä talouden näkökulmasta. Kansalaisopisto Kansalaisopiston päätoimipaikan siirtyminen Moision koululta uusiin tiloihin Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kiinteistöön on edelleen vaikuttanut opiston toimintaan koko raportointijakson ajan. Muuton yhteydessä siirtyi uusiin tiloihin hallinto- ja toimistopalveluiden ohella lähes kaikki se kurssitoiminta, jota on tähän asti järjestetty Moision koululla. Muuton loppuunsaattaminen ja tilojen valmistelu syyskauden toimintaa vastaanottamaan on ollut keskeisenä tavoitteena ja toimenpiteiden kohteena. Raportointijaksolle sijoittuu myös intensiivisin osa seuraavan syyskauden opintotarjonnan valmistelua. Prosessissa päästiin seuraavaan vaiheeseen, kun kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden yhteinen opinto-opas valmistui heinäkuun lopulla. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Muutto ja siihen liittynyt musiikkiluokan remontti ovat aiheuttaneet jonkin verran lisäkustannuksia. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9.704, kursseja 388 ja näillä kaikkiaan osallistujaa Yksittäisiä opiskelijoita opiston toiminnassa oli henkilöä. Taiteen perusopetus (TPO) sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lapsille ja nuorille tarkoitettua TPO:ta järjestetään neljällä taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja teatteritaiteessa. TPO:ssa on toteutunut opetustunteja Tarjontaan on sisältynyt 33 kurssia, joilla on ollut 424 osallistujaa. Opetukseen on osallistunut 349 eri henkilöä. Opisto on kokeillut pienimuotoisesti kesätoimintaa järjestämällä kesäkuussa neljä tanssikurssia lapsille.

20 19 Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Tekninen toimiala/hallinto Tilapalvelut Alkuvuonna käynnistettiin yrityksille ja yhteisöille tarkoitetun työllistämistuen myöntäminen ja maksaminen mennessä saapuneet hakemukset koskevat 33 henkilöä. Hakemukset on hyväksytty 24 henkilön osalta ja myönnetty tuki on yhteensä ,77 euroa. Hallinto- ja toimistopalvelujen selvitystyötä on jatkettu yhteistyössä palvelualueiden esimiesten kanssa. Elokuun alusta hallinnon toimistohenkilöt siirrettiin keskitettyyn toimistopalveluun. Aluepelastuslaitokselle maksettavasta maksuosuuksista Salo sai viime vuodelta palautusta yhteensä euroa. Palautus aiheutuu pääasiassa asukasluvun pienentymisestä, palautus tilitettiin vuoden 2014 puolella. Tilapalveluiden käyttö- ja vuosikorjausrahoista on jouduttu elokuun puoliväliin mennessä maksamaan odotettua enemmän vesivahinkojen korjauksia. Lisäksi on tullut tietoon sähköntoimittajan sähkömittarin asennusvirheestä johtunut alilaskutus, joka saattaa aiheuttaa tilapalveluille reilun euron lisälaskun. Asiasta on reklamoitu ja tähän odotetaan Carunan (ent. Fortum) vastinetta. Kiinteistöjen hoito- ja käyttömenot ovat kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Henkilöstövaihdoksia on tapahtunut irtisanoutumisen ja eläköitymisten seurauksena. Talomestarin vakanssi on lopetettu ja siirretty henkilö tästä hoitamaan tilapalveluiden kaupungininsinöörin virkaa. Uusia kiinteistöhuoltomiehiä on valittu kaksi. Keskusta-alueen kiinteistöhoito on mitoitettu ja tämän tuomat muutokset jalkautetaan käytäntöön vuodenvaihteessa. Myyntilistalla olevista kiinteistöistä on myyty edellisen raportin jälkeen Suomusjärven entinen terv. ja nuorisotalo. Myyntiin on asetettu Sakta, Karjaskylän koulu ja Särkisalon entinen kunnanvirasto sekä yksi asunto-osake Särkisalosta. Talonrakennuksen investointihankkeista Armfeltin koulun korjaustyöt on valmistunut. Moision koulu ja Marian koulun I vaihe ovat osin kesken johtuen alapohjan kuivumisen hitaudesta. Marian koulun II vaiheen korjaustyö etenee aikataulussa. Särkisalokodin muutostyöt ovat alkaneet. Heikolan talo on purettu. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toisen kolmanneksen toiminta keskittyi toukokuun alussa toiminnanohjausjärjestelmän eli kesän ja myös tulevan syksyn ruokalistojen suunnitteluun. Prosessia työstää ruokapalveluohjaaja Aromi-ohjelmalla. Kesäruokalistan haasteeksi muodostui Monitoimikeittiö Kimaran sulkeminen Armfeltin koulun peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi, sillä veden ja sähkön saanti ei ollut taattu. Halikko-kodin palvelukeittiön lattian pinnoituksen vuoksi tämäkään keittiö ei ollut käytettävissä. Niinpä Kimaran ja Salon keskuskeittiön valmistusprosessit yhdistettiin keskuskeittiöön. Paukkula -kodinpalvelukeittiö avusti ja ruokakuljetustoimittajien palvelua kesän ajaksi lisättiin. Ruokalistan suunnittelua ja toteutusta määrittelee käytettävissä oleva elintarvikemääräraha, kiinteistöt koneineen ja laitteineen ja alati vähenevät henkilöstövoimavarat. Kesän palveluprosessit onnistuivat hienosti ja parasta oli, että Armfeltin koulun remontin yhteydessä peruskorjattiin Kimaran dieettityöpiste dieettikeittäjien toiveiden ja suunnitelmien mukaisesti. Armfeltin ruokasaliin saatiin vesipisteet itsepalvelubuffettien lämpöyksikköjen täyttämisen helpottamiseksi. Puhtaanapidon ilonaihe oli, että nyt perussiivoukset saatiin tehtyä täydellisesti muutaman lomautusvuoden jälkeen. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden palveluksesta jäi eläkkeelle kesän aikana muutaman työntekijä ja nämä tehtävät pystyttiin järjestämään olemassa olevalla henkilöstöllä,

Kolmannesvuosiraportti 1-8. Terveyspalvelut

Kolmannesvuosiraportti 1-8. Terveyspalvelut Kolmannesvuosiraportti 1-8 Terveyspalvelut Hoitoonpääsyn odotusajat kuntouttavissa palveluissa ylittivät hoitotakuun. Vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Kaupunginhallitus... 2 Hyvinvointipalvelut... 11 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon.

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon. Lasten- ja nuorten- Palvelut ICT osana arkea Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki Tulevaisuuden työelämä tarvitsee: o yrittäjämäistä otetta o luovuutta, innovatiivisuutta o mukautuvaa

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2015 / vastuutaho

Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2015 / vastuutaho 2015 - Hyvinvointipalvelut Asiakkaat Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Oletus vakioraportti 26-02-2015 2014 - Lasten ja nuorten palvelut Raportointi 1-12 KUVAUS Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 lukien sivistyspalvelut jaettiin lasten ja nuorten sekä vapaa-ajanpalveluiksi.

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -0,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen seurauksena.

Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -0,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen seurauksena. SEURANTARAPORTTI 1 4 / 2015 Terveyspalveluiden osavuosikatsaus 1/2015 Terveyspalveluiden omaa toimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Terveyspalvelujen oman toiminnan osalta toimintakuluja on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi Terveyslautakunta 36 28.04.2015 Kaupunginhallitus 197 11.05.2015 Kaupunginhallitus 242 08.06.2015 Terveyslautakunta 66 22.09.2015 Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018. Tiedotustilaisuus 27.4.2015

Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018. Tiedotustilaisuus 27.4.2015 Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018 Tiedotustilaisuus 1 Yleistä Vuosi 2015 on viides peräkkäinen vuosi, jolloin kaupunki tekee alijäämäisen tuloksen Kaupunginhallituksen päätös Tavoite 10 miljoonan

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot