Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005"

Transkriptio

1 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

2 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

3 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 166 ISBN Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Jyväskylän yliopistopaino 2005

4 Sisällys Esipuhe...5 Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeiden haku Avustushakemukset liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämiseen toimikaudelle Lappi...8 Länsi-Suomen lääni...11 Keski-Suomi...15 Pirkanmaa...16 Pohjanmaa...19 Itä-Suomen lääni...23 Etelä-Savo...23 Pohjois-Savo...24 Pohjois-Karjala...26 Oulun lääni...27 Pohjois-Pohjanmaa...27 Kainuu...30 Etelä-Suomen lääni...34 Uusimaa...34 Itä-Uusimaa...50 Kanta-Häme...51 Päijät-Häme...53 Etelä-Karjala...56 Kymenlaakso...59 Taulukot...61

5

6 ESIPUHE Opetusministeriön liikuntayksikkö toteuttaa lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa vuosina Ohjelman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäisiä liikuntamahdollisuuksia. Liikunta pyritään liittämään kiinteäksi osaksi hoito- ja koulupäivää. Pienten lasten osalta tavoitteena on lisätä liikunnan roolia aamu- ja iltapäivätoiminnassa luokkalaisille kehitetään monipuolista liikuntaa koulupäivän jälkeisen harrastetoiminnan avulla. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKESin Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET sai tehtäväkseen seurata ja arvioida opetusministeriön liikuntaohjelman toteutusta, sisältöä ja tuloksia vuosina Seurannan ja arvioinnin lähtökohtana on auttaa ja tukea lasten ja nuorten liikuntaohjelman laadullisessa kehittämisessä. LINETin seuranta- ja arviointitoiminnan yhtenä näkökulmana on myös lasten ja nuorten osallisuus. Tässä julkaisussa esitellään hankkeet, jotka liittyvät lasten ja nuorten liikunnalliseen iltapäivätoimintaan. Kyseessä ovat luokkalaisille suunnatut hankkeet, jotka ovat saaneet opetusministeriön myöntämää valtionavustusta toimintakaudelle Julkaisun tavoitteena on antaa valtakunnallinen kokonaiskuva liikunnallisen iltapäivätoiminnan toteutusmalleista. Seurannan ja arvioinnin tuloksia hankkeiden toteutuksesta tullaan julkaisemaan jatkossa sähköisesti (www.linet.likes.fi) ja painettuna. Raportti avaa liikuntaohjelmaan liittyvän julkaisusarjan. Julkaisun tietoja on esitelty lasten ja nuorten liikuntaohjelman kehittämisseminaarissa , jossa olivat edustettuina opetusministeriö, läänien sivistys- ja liikuntatoimi, liikunnan aluejärjestöjen aluekehittäjät, Nuori Suomi ja LINET. Seminaarissa käydyt keskustelut ovat olleet hyödyllisiä sekä tämän julkaisun että seurannan ja arvioinnin kehittämiselle. Siitä kiitokset osallistujille. Kiitämme myös liikuntaohjelman seurannan ja arvioinnin ohjausryhmää, johon kuuluvat ylitarkastaja Hannu Tolonen (opm), sivistystoimen tarkastaja Keijo Kuusela (Länsi-Suomen lääninhallitus), nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Matti Ruuska (Itä-Suomen lääninhallitus), kehitysjohtaja Teemu Japisson (Nuori Suomi), kehitysjohtaja Jukka Karvinen (Nuori Suomi), erikoissuunnittelija Matti Hakamäki (Linet) ja yksikönjohtaja Kaarlo Laine (Linet). Ryhmäläisille kiitos hyvästä yhteistyöstä ja hyödyllisistä kommenteista. Jyväskylässä erikoissuunnittelija Matti Hakamäki yksikön johtaja Kaarlo Laine 5

7 LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEIDEN HAKU Tässä julkaisussa esitetyt tiedot Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeista perustuvat hankkeiden avustushakemuksiin (hakulomakkeet) ja niiden liitteisiin sekä lääninhallitusten tekemiin päätöksiin. Esiteltävinä ovat hankkeet, jotka ovat saaneet opetusministeriön tarkoitukseen varaamaa avustusta. Jaettu määräraha oli ja se kohdennettiin luokkalaisten lasten välittömästi koulun jälkeen tapahtuvan liikuntatoiminnan kehittämiseen. Tämän julkaisun taulukko- ja tekstiosassa esitetään kootusti hankkeiden omien ilmoitusten mukaisesti hanketoimintasuunnitelmat ja niihin liittyvät kehittämisideat sekä myönnetyt avustuspäätökset alueittain ja euromääräisesti. Tekstiosan tarkoituksena on valaista hankkeiden kehittämisideaa ja toteutustapaa sekä antaa taustatietoa hankkeiden keskeisistä toimijoista. Hankesuunnitelmien tekstiä on lyhennetty ja toimitettu. Tekstivalinnan kriteerinä on ollut liikuntaohjelman hakukriteerien mukaisesti hankkeen kehittämisidean kirkastaminen. Taulukko-osan tiedot perustuvat lääninhallitusten tekemiin virallisiin päätöksiin, jotka on lähetetty asianosaisille tahoille myöntämisperusteluineen. Julkaisun tavoitteena on antaa yleiskuva toimintakauden iltapäivätoiminnan hankkeista. Sen avulla voidaan tarkastella hankkeiden lähtökohtia ja perustaa. Tarkoituksena on myös tiedon jakaminen erilaisista hanketoteutuksista kokemusten vaihtamisen ja vertailun mahdollistamiseksi. Raportti palvelee lisäksi hankesuunnitelmien kehittämistä ja koko liikuntaohjelmassa mukana olevien toimijoiden ja tahojen toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä sekä johdonmukaisten toimintalinjojen rakentamista. Hankkeista on tässä julkaistu hankkeen nimen lisäksi hakija- ja toteuttajatiedot, yhteyshenkilötiedot ja ohjausryhmän jäsenten nimet (jos nimetty hakemuksessa). Ohjaajaresurssit on myös kerätty hakemuksista. Arviointisuunnitelmatiedot on myös lisätty lähinnä sitä silmälläpitäen, että hankkeiden omaa sisäistä arviointia voidaan kehittää esimerkkien pohjalta. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeet vuonna julkaisun tuloksia on käsitelty opetusministeriön liikuntaohjelman ohjausryhmässä, jossa ovat mukana ylitarkastaja Hannu Tolonen (opm), sivistystoimen tarkastaja Keijo Kuusela (lslh), nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Matti Ruuska, kehitysjohtaja Teemu Japisson (Nuori Suomi ry), kehitysjohtaja Jukka Karvinen (Nuori Suomi ry), erikoissuunnittelija Matti Hakamäki (Linet) ja yksikön johtaja Kaarlo Laine (Linet). Vuosille ajoittuvaan liikuntaohjelmaan liittyen on järjestetty myös kaksi yhteistyöseminaaria. Seminaareissa on käsitelty liikunnallisen iltapäivätoiminnan seuranta- ja arviointitoiminnan lähtökohtia ja perusteita sekä toteutustapoja ja myös tässä julkaisussa esiteltyjä ensimmäisiä seurantatietoja. Toukokuussa 2004 järjestetyssä seminaarissa olivat edustettuina opetusministeriö, lääninhallitukset, Nuori Suomi ry, SLU ry:n aluejärjestöjen aluekehittäjät, seura ja lajiliitot sekä Linet. Marraskuussa 2004 järjes- 6

8 tettiin liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämisseminaari, jossa sovittiin yhteisesti menettelytavat toiminnan kehittämiseksi sekä seurannan ja arvioinnin käytännön toteutuksesta vuodelle Aiempina vuosina liikkuvaa iltapäivätoimintaa tuettiin erillisellä määrärahalla. Kun luokkalaisten sekä erityislasten iltapäivätoiminta muuttui lakisääteiseksi ja pääsi valtionavun piiriin, kohdistettiin liikunnallisen toiminnan määräraha vanhemmille lapsille. Koska varsin pienestä summasta haluttiin saada mahdollisimman suuri hyöty, tuki suunnattiin hankkeiden kehittämiseen ja uusien muotojen luomiseen eikä toiminnan ylläpitämiseen. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön nopeasti. Lisäksi kunnissa ja yhdistyksissä voimavaroja oli sidottu lakisääteisen iltapäivätoiminnan organisointiin. Hakemuksia tuli kuitenkin kattavasti maan eri osista, suurista ja pienistä kunnista, seuroista sekä koulujen vanhempainyhdistyksistä. Hakuohje oli varsin seikkaperäinen ja suuri osa hakemuksista oli rakennettu niiden perusteiden mukaan. Hakuohjeessa esitettiin hakijoiksi kuntia tai rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka järjestävät liikunnallista iltapäivätoimintaa tai harrasteliikuntaa useana päivänä viikossa pääsääntöisesti heti koulupäivän jälkeen. Erityisesti ohjeessa mainittiin kuntien ja järjestöjen yhteishankkeet ensisijaisina rahoituskohteina. Hakemusten sekä lääninhallitusten ja hakijoiden välisen kirjeenvaihdon perusteella lääninhallitusten antamalla neuvonnalla on ollut suuri merkitys projektien valmistelussa. Yksittäisissä hankkeissa näkyy myös aluekehittäjien panos erityisesti yhteyksien luojana toimijoiden välillä sekä laajojen yhteisprojektien kehittäjänä. Haetuista hankkeista laajimmat olivat kuntien koordinoimia yhteistyössä järjestöjen kanssa tehtyjä kokonaisuuksia, joissa toiminta perustui joko kokonaiseen liikunta- tai lapsipoliittiseen ohjelmaan tai liikkuvan iltapäivätoiminnan puitteissa aiemmin kehittyneeseen toimintatapaan. Laajimmillaan mukana olivat kunta, paikalliset seurat ja yhdistykset sekä oppilaitokset. Suppeimmillaan hankkeet olivat yksittäisten koulujen vanhempainyhdistysten järjestämiä kerhoja. Hakemuksissa pääpaino oli pienimpien lasten kerhotoiminnassa. Laajoissa hankesuunnitelmissa mukana olivat myös vanhimmat oppilaat. Suunnitelmien yksityiskohtaisuus ja tarkkuus kuitenkin yleensä vähenivät oppilaiden iän kasvaessa. Tämä on ilmeistä, koska sisältöjen kehittäminen on aloitettu nuorimmista koululaisista. Vanhimpien lasten osalta tarkkoja suunnitelmia oli esimerkiksi vähän liikkuvien lasten tai syrjäytymisuhan alaisiksi koettujen lasten ohjaamisesta liikuntatoimintaan. Näistä myönteisiä kokemuksia oli jo ennestään ja nyt käynnistyvillä hankkeilla on mahdollista kehittää ja mallintaa toiminta edelleen yleistettäviksi käytännöiksi. Rahoitusta oli osoitettu eri läänien alueelle niiden väkilukujen suhteessa. Päätöksissä tehtiin rajankäyntiä sen suhteen, milloin kyse on tavanomaisesta liikuntakerhotoiminnasta, jota uudessa järjestelmässä ei enää rahoiteta, ja milloin varsinaisesta kehittämishankkeesta. Toisena merkittävänä kriteerinä oli, että toimintaa tulee olla useita kertoja viikossa. Mikäli tämä kriteeri ei ole täyttynyt, on hakemus yleensä joko hylätty tai hakemusta pyydetty täydentämään kriteerin mukaiseksi. Lapin läänin alueella useampaa kertaa viikossa ei ole vaadittu kaiken toiminnan osalta silloin, kun se pitkien etäisyyksien takia olisi kohtuutonta. Lääninhallitusten linjasta kummankin kriteerin kohdalla selvästi poikkesi Etelä-Suomen lääninhallitus, joka myönsi lähes kaikille hakijoille rahaa. Tästä seurasi, että rahoitettuja hankkeita on lukumääräisesti paljon ja myönnetyt summat ovat yleensä pieniä. 7

9 AVUSTUSHAKEMUKSET LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN TOIMIKAUDELLE LAPIN LÄÄNI Ranuan Nuorten liikkuvat iltapäiväkerhot (yhteyshenkilö Anitta Jaakola) Hakija: Ranuan kunta Toteuttaja: vapaa-aikatoimi, Esso-team, 4H, Ranuan Peura, Kuhan kylätoimikunta, Impiön/ Portimon k-toimikunta. Ohjausryhmä: ohjaaja Mika Nieminen (vapaaaikatoimi), vapaaehtoinen Juha Illikainen (Essoteam), toiminnanjohtaja Eija Saukko (4H), vapaaehtoinen Ritva Leppäkoski (Ranuan Peura), puheenjohtaja Riitta Kuha (Kuhan kylätoimikunta), Impiön/Portimon kylätoimikunnan edustaja, Anitta Jaakola (vapaa-aikatoimi). Ohjaaja: Ei nimetty (Haastavin asia saada ohjaajat. Tavoitteena kouluttaa jokainen ohjaaja sekä kerhonohjaaja-koulutuksen että Nuori Suomiohjaaja koulutuksen kautta). Kehittämishankekuvaus: Toiminta perustuu liikkuva iltapäivä-kerhoihin, jotka kokoontuvat 1-2 krt/viikko. Osassa kerhoja matkat kokoontumiseen ovat sen verran pitkiä, että kerho on järkevää pitää vain kerran viikossa. Näin takaamme sen, että vanhemmat jaksavat toimia kuljettajina. Toimintaan sisältyy vuoden 2005 kesäkuussa kesätoiminta-viikko, jossa kohderyhmänä ovat 3-9 lk:t ja erityisesti ne nuoret ja lapset joiden liikuntatottumukset ovat vähäiset. Sen lisäksi uutuutena ovat KK:n, Kuhan ja Impiön/Portimon kylillä pidettävät lauantain tai perjantain tapahtumat: 1 kpl/syys- ja kevätkaudella sekä kokeiluna kesäkuussa kaksi liikuntaseikkailu-päivää niillä kylillä missä ei ole säännöllistä kerhotoimintaa. Lajivalinta tapahtuu paikallisten nuorten toiveen mukaisesti. Tavoitteena on saada esille sellaisia lajeja, joissa nuorten ja lasten liikunnallinen lahjakkuus ei ole hallitseva tekijä. sen lisäksi toiminnan motivoijana pidetään uimahalliretkiä sekä retkiä erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin. Savukosken kirkonkylän iltapäiväkerhot (yhteyshenkilö Vuokko Räsänen) Hakija: Savukosken kunta Toteuttaja: Liikunta- ja nuorisotoimi, nuorisoliikuntasihteeri. Ohjausryhmä: Ei nimetty (Vastuullisena koordinoijana toimii nuoriso-liikuntasihteeri Vuokko Räsänen). Ohjaaja: Nuoriso-liikuntasihteeri, ostopalveluina Savukosken Kuohu ry, Savukosken Naisvoimistelijat ry, Savukosken 4H-yhdistys. Savukosken kirkonkylän liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille ohjattua ja laadukasta liikuntatoimintaa aikaisempaa enemmän. Tavoitteena on saada toiminta pysyvämmäksi riippumatta siitä tullaanko toiminnalle saamaan opetusministeriön tukea. Toiminnan kehittämisessä on tällä hetkellä tärkeää, että pystymme tarjoamaan ala-asteikäisten 8

10 lisäksi toimintaa myös yläasteikäisille. Tavoitteena on saada aikaisempaan toimintaan verrattuna useampien järjestöjen liikunnanohjaajaresurssit hyödynnettyä iltapäivätoiminnassa. Tärkeimpänä tavoitteena on saada niitä nuoria, erityisesti luokan oppilaita mukaan toimintaan, jotka tällä hetkellä eivät osallistu ohjattuun liikuntaan. Rovaniemen liikuntailtis (yhteyshenkilö Leena Sokero) Hakija: Rovaniemen kaupunki Toteuttaja: Kuntaorganisaatio (iltapäivätoiminnan koordinaattori) liikuntajärjestöt, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja urheiluopisto. Ohjausryhmä: Ei nimetty (Tullaan nimeämään 2004 kesän aikana.) Ohjaaja: Ei nimetty. (Liikunnanohjaus tullaan hankkimaan yhteistyökumppaneina toimivilta liikuntajärjestöiltä.) Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa oppilaille mahdollisuus säännölliseen liikunnan harrastamiseen iltapäivien aikana ilman, että maksut ovat osallistumisen esteenä. Liikuntailtiksessä tavoitteena on liikunnan sisällöllinen monipuolisuus ja liikunnan ilo. Säännöllistä toimintaa tukevilla tapahtumilla vahvistetaan eri osapuolten yhteistyötä, opiskelijoiden käytännön harjoittelua ja annetaan koululaisille mahdollisuus harrastaa monipuolista liikuntaa koulutyöstä poikkeavissa, erinomaisissa liikuntaolosuhteissa. Samalla oppilaita innostetaan osallistumaan monipuoliseen ohjattuun liikuntaan. Kaikkien koulujen kohdalla toimintaan osallistuu oppilaita, jotka muutoin ovat säännöllisen liikunnan ulkopuolella. (maahanmuuttaja lapset, erityisopetuksen lapset). Liikuntailtiksellä on erittäin suuri merkitys maahanmuuttajalapsille, joiden kouluopetukseen ei sisälly lainkaan liikuntaa. Liikuntailtis auttaa lapsia kotoutumisessa, tuo heille vaihtelua ja iloa sekä auttaa sopeutumaan uusiin oppimisolosuhteisiin. Utsjoen liikkuvat lapset (yhteyshenkilö Riitta Pitkänen) Hakija: Utsjoen kunta/liikuntatoimi Toteuttaja: Utsjoen kunta liikuntatoimi, Utsjoen seurakunnan nuorisotyö, Utsjoen Kuohu ry, Nuorgamin urheiluseura Tenon Voima ry ja Ylä- Tenon Nuorisoseura ry. Ohjausryhmä: Juha Reinola, srk:n nuoriso-ohjaaja Utsjoki, Marianne Rasmus kerho-ohjaaja Karigasniemi, Sini Länsman yo Nuorgam. Ohjaaja: Ei nimetty. (Mikäli kokoaikaisia ohjaajia ei saada jaetaan päivät yhteistyötahojen kesken niin, että kukin hoitaa yhden päivän. Kerhoille pyritään saamaan ohjaaja joka toimii keskimäärin 3h/viikossa viitenä päivänä. Lisäksi kerho-ohjaajina ovat seurakunnan nuoriso-ohjaaja, uinninvalvoja, liikuntasihteeri, tilapäisiä tuntiohjaajia sekä apuohjaajina yläasteen ja lukion oppilaita. Jokaisella kylällä on tilapäisiä apuohjaajia kuten uinninvalvojakoulutuksen saanut valvoja Kirkonkylän uimahallissa sekä eri liikuntalajien ohjaajia.) Kerhoissa opastetaan oppilaita tuntemaan niitä liikuntalajeja, joita paikkakunnalla pystyy harrastamaan niin, että he myöhemmin maailmalla uskaltavat mennä jatkamaan haluamansa liikunnan pariin, kun heillä on jo siihen tuntemus. Kerhoille järjestetään yhteistä leiritoimintaa, jossa he myös tutustuvat eri kerhojen oppilaisiin. Leirien teemat ovat uinti/saliliikunta, uinti/talviliikunta, luontoretket talvi/kesä ja kesäleiri. erikoisesti luontoliikunnan/suunnistuksen tuntemus on kunnassamme merkittävä, koska aina- 9

11 kin hyötyliikunnan merkeissä on tärkeätä osata liikkua maastossa ja tulla siellä toimeen. Kunta on saamelaisenemmistöinen ja siksi liikunnassa tulee huomioida myös perinteisiä lajeja kuten suopunginheitto ja hiihto/suopunginheitto joita harrastetaan yhteisten tapahtumien yhteydessä sekä kilpaillaan koko saamelaisalueella. Järjestämällä teemaviikkoja pyritään saamaan mukaan myös vähemmän liikuntaa harrastavat. Kläpit tallessa (yhteyshenkilö Heli Lukkariniemi) Hakija: Tornion kaupunki Toteuttaja: Tornion kaupunki, Peräpohjolan opisto, Tornion Ice Hockey Team, Raittiusyhdistys Valistus, Alatornion Pirkat, Arpelan Veikot, Tornion Pallo-47 ja Tornion Palloveikot, Tornion 4H-yhdistys, Aapajoen Nuorisoseura, Tornion Teatteriyhdistys Elämyseukot ry, Kantojärven kylätoimikunta, Tornioravat, Seminaarin koulun vanhempainyhdistys ja Tornion koulutoimi. Ohjausryhmä: Ei nimetty. (Kerhotoiminnan yhteistyöryhmässä kerhokoordinaattori ja järjestäjätahojen edustajat.) Ohjaajat: Ei nimetty. (Tornion kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa toimivat yksi Humanistisesta Ammattikorkeakoulusta ja kolme Peräpohjolan Opistosta valmistunutta nuoriso-ohjaajaa. Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoita, urheiluseurojen ohjaajia, kouluavustajia, kylien aktiivisia nuoria, lisäksi käytetään eri lajien asiantuntijoita, kaikki Peräpohjolan Opiston opiskelijat tulevat käymään liikkuva iltapäiväohjaaja-, leikitellen luistimilla- ja seikkailukurssit.) Kerhotoiminnasta meillä on usean vuoden kokemus, mutta viime vuonna aloitimme kohdennetun kerhotoiminnan yhdellä koululla. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisopettaja kokoaa sellaisen ryhmän oppilaita, jotka muutoin liikkuvat vähän, tai heillä ei ole harrastuksia ennestään ja kavereita on hyvin vähän. Tämän koulun osalta on saatu hyviä tuloksia ja varsinkin kun ohjaajat ovat olleet erittäin motivoituneita Peräpohjolan Opiston opiskelijoita. Nyt tätä viime vuonna harjoiteltua toimintaa tullaan laajentamaan muiden koulujen osalla. Tarvetta on ja tämä on tärkeää sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta. Haja-asutusalueen nuoria pyrimme kouluttamaan erilaisin Nuori Suomi-kurssein, sillä ne kerhot, joissa on oman kylän vetäjä toimivat hyvin. Lasten ja nuorten on helpompi lähteä kerhotoimintaan mukaan, mikäli ohjaaja on tuttu. Peräpohjolan Opiston opiskelijoille ja muille seuratoiminnan ohjaajille myös järjestämme koulutuksia. Liikuntakerhot toimivat pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Tanssikerhot toimivat kerran viikossa. Tanssikerhotoimintaa kohtaan on valtava kiinnostus ja uusia kerhoja toivotaan eri puolille kaupunkia. Uusia ryhmiä perustetaan entisten lisäksi ja lukioikäisiä tyttöjä koulutetaan ohjaustehtäviin kerhonohjaajakurssilla sekä tanssillisilla kursseilla. Yhtenä kehittämistavoitteena on se, että vähän liikkuvat nuoret saataisiin liikuntatoiminnan piiriin. On nuoria, jotka tykkäävät pelailla esim. jääkiekkoa, mutta eivät halua aktiiviharrastajien treenauksen piiriin. On tärkeää, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa siinä laajuudessa kuin haluavat, eikä välttämättä kilpaurheilun asettamin vaatimuksin. Liikuntakerhojen osalta tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret hyvin monialaisesti eri liikuntamuotoihin ja myös hiukan erikoisempiinkin esim. sisäkiipeilyyn, keilailuun, jousiammuntaan, jotka eivät ole ns. suurten massojen lajeja. Myös niiden kerhojen toimintasuunnitelmiin, jotka ovat erikoisseurojen kerhoja, tullaan sisällyttämään laaja-alaisesti eri liikuntamuotoihin tutustuminen. 10

12 Levottomat jalat (yhteyshenkilö Mira Pulska) Hakija: Pellon kunta Toteuttaja: Pellon kunnan liikunta- ja nuorisotoimi, urheiluseurat ja nuorisotyötahot Ohjausryhmä: Ei nimetty. (Hanketta koordinoivat Pellon nuorisosihteeri Mira Pulska, liikunnanohjaaja Soili-Iiris Taivainen.) Ohjaajat: Ei nimetty. (Kunnan nuorisosihteeri ja liikunnanohjaaja. Lisäksi ohjauksessa on mukana lukioikäisiä nuoria sekä toimintapäivien/retkien ohjauksesta vastaavat nuoriso-vapaa-ajan ohjaajiksi opiskelevat opiskelijat. Tarkoituksena saada ammattiohjausta esim. kiipeilyssä, melonta jne.) Syksyllä järjestetään ohjelmallinen toimintapäivä ala-asteikäisille yhteistyössä seurojen ja nuorisojärjestöjen kanssa. Päivän tavoitteena on luoda lapsille mielekästä toimintaa monipuolisesti eri taitoja kehittäen esimerkiksi leikkien, askarrellen, musisoiden. Keväällä 2005 järjestetään aktiivimessut, jossa seuroilla on mahdollisuus esitellä omaa toimintaa lapsille ja nuorille. Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa lapset paikkakunnan tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin luokkalaisille järjestetään uimahalli- ja liikuntaretkiä naapuripaikkakunnille syksyllä ja keväällä. LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Varsinais-Suomi Liikunnan ilosta lapsille eväitä elämään (yhteyshenkilö Hilpi Junnila) Hakija: Halikon kunta Toteuttaja: Halikon kunta/liikuntatoimi, MLL Halikon yhdistys, liikuntaseurat ja koulut Ohjausryhmä: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Hilpi Junnila, iltapäiväkoordinaattori Mervi Niemi, palkattava liikunnanohjaaja Ohjaaja: Liikunnanohjaaja (opisto,amk-koulutus), MLL iltapäiväkerho-ohjaajat, seurojen ohjaajat (ei nimetty). Arviointisuunnitelma: Pidetään päiväkirjaa toiminnoista. Seurataan vesirallin suorituksia ja lasten motivoitumista liikkumiseen. Arvioidaan lasten liikunnallisen iltapäivätoiminnan merkitystä lasten liikunnan harrastamisen määrään esim. amk-tason lopputyönä, mikäli jostakin korkeakoulusta löytyy lopputyön tekijä. Asiasta on alustavasti keskusteltu erään halikkolaisen opiskelijan kanssa. Arviointilomake. Tarkastustalkoiden tulosten arviointi, tapahtumapäiväkirja. Kysely opettajille. 1) luokkalaisten liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittäminen. Lasten luovuuden hyödyntäminen liikuttaessa. Lasten päivittäinen liikkuminen ja ulkoilu varmistetaan viikkosuunnitelmalla, jossa omaehtoiselle ja ohjatulle liikkumiselle annetaan riittävästi tilaa. Vaihtelua saadaan esimerkiksi kiertävän liikunnanohjaajan avulla tai hankkimalla liikuntatuokioiden ohjausta liikuntaseuralta Lisätään luokkalaisten liikuntamahdollisuuksia vähintään kahteen viikoittaiseen liikuntakertaan viikossa (kirkonkylä ja Märynummi). Järjestetään vesirallikurssi, jolla parannetaan vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia uimataidon kartuttamiseen pienessä ryhmässä. 2) Koulujen loma-aikojen ohjattu liikuntatoiminta. Lapsille tarjotaan koulujen loma-aikoina mielekästä liikunnallista toimintaa. Paikalliset seurat ja järjestöt aktivoidaan mukaan liikuntaohjelmien toteuttamiseen liikunnanohjaajien johdolla. Seuroista halutaan saada mukaan apuohjaajiksi myös nuoria luokkalaisia liikunnan harrastajia. Edelleen jatketaan kesällä luokkalaisille järjestettäviä urheilukouluja, 11

13 uimakouluja sekä liikunnallisia leirejä kunnan leirikeskuksessa. 3) Liikunnalliset koululainen-vanhempi tapahtumaillat. Aktivoidaan lapset ja vanhemmat liikkumaan yhdessä. Yhteistyön kautta saadaan yhteinen näkemys lapsen liikunnan tarpeellisuudesta. Löydetään liikunnan ilo ja terveet elämäntavat. Seurat saavat uusia jäseniä. 4) Koulumatkat, välituntiliikunta ja koulupihatalkoot. Kouluympäristö pyritään saamaan liikunnalliseksi kannustamalla lapsia hyötyliikuntaan koulumatkoillaan sekä antamalla vinkkejä erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin välitunnilla. Koulupihan kehittäminen vaikuttaa myös iltapäiväkerhojen liikunnalliseen toimintaympäristöön. Projektilla halutaan vaikuttaa koulupihojen viihtyvyyden lisäämiseen. MLL:n Lastensuojeluliiton koulureitin tarkastustalkoot kaavakkeiden (liite 1) kautta kerätään tietoa koulumatkasta ja sen turvallisuudesta. Liikunnallisilla koulujen kanssa sovituilla välituntitempauksilla opastetaan lapsia mielekkäisiin liikunnallisiin tapoihin viettää välitunteja. MLL:n koulupihan tarkastustalkoot kaavakkeiden (liite 2) avulla kerätään tietoa pihan toimivuudesta ja turvallisuudesta. Kuvataan kaikki koulupihat digikameralla projektin aikana. 5) Kömpelöiden lasten liikuntakerho. Kömpelöiden lasten liikuntakerho suunnataan 3-4 luokkalaisille lapsille. Toiminnasta tiedotetaan kunnassa eri foorumeilla ja toimintaan tulevia lapsia haetaan opettajien ja välipalabaarien ohjaajien avulla. Ryhmään mukaan tulevien vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuus ennen toiminnan aloittamista, jossa keskustellaan ryhmän tarpeista ja tavoitteista. Ryhmä kokoontuu viikoittain ja harrastaa eri lajeja erilaisissa ympäristöissä liikunnanohjaajan opastuksella. Toimintavuoden aikana kerätään palautetta lapsilta sekä heidä vanhemmiltaan. 6) Pelisäännöt/tiimisopimus. Hankkeen toimijatahoilla saattaa olla erilaiset näkemykset lasten liikunnan järjestämisestä ja sen tavoitteista. Yhteinen näkemys aikuisten roolista lasten liikunnan ohjaajina. Ennen yhteistyön aloittamista kokoonnutaan yhdessä pelisääntökoulutukseen ja tehdään tiimisopimus. Loikkis ja nuorten liikunnallinen kerhotoiminta (yhteyshenkilö Marko Mäkinen) Hakija: Loimaan kaupunki Toteuttaja: Loimaan kaupunki (koulu- ja nuorisotoimi) Loimaan kunta (yhdistyvät 2005 alusta), paikalliset järjestöt (Loimaan Jankko, Loimaan korikonkarit, Loimaan Palloilijat Junioripesis, Loimaan Leisku, Loimi-Kiekko). Ohjausryhmä: Nimeäminen kesken (tullee kuulumaan nuorisosihteeri, koulutoimen/opettajiston edustaja ja yhdistysten edustajia). Ohjaaja: Ei nimetty. Liikuntatoimen liikunnanohjaajat, liikuntaa opettavat opettajat, yhdistysten ohjaajat, seurojen lajivetäjät. Toiminta perustuu osittain liikuntatoimen jo toimivaan Loikkis-iltapäivätoimintaan ja siellä toiminnan liikunnallisen puolen tehostamiseen yhteistyössä seurojen ja liikuntatoimen ohjaajien kanssa. Tähän asti Loikkis-ohjaajat ovat vastanneet lähinnä liikunnallisesta osuudesta, mutta nyt mukaan tulisivat tehostetusti heidän työtään tukemaan liikunnanohjaaja sekä seurojen ohjaajat. Tämän lisäksi koulujen kanssa yhteistyössä lisätään liikuntakerhojen määrää, nimenomaan liikunnallisesti passiivisille lapsille ja nuorille. Nuorisotoimen kanssa yhteistyössä viidennestä luokasta ylöspäin käynnistetään iltapäivätoimintaa, joilla on ongelmia koulussa tai syrjäytymisvaaraan joutumisessa. Näille nuorille tarjotaan harrasteliikuntaa viikoittain, jossa pyritään löytämään jo liikunnan hylänneille mielekkäitä tapoja liikkumiseen. Nuorisotoimen toiminta järjeste- 12

14 tään avoimien ovien periaatteella, jossa liikunta on osa toimintaa kerran kaksi viikossa. Liikunnan tärkein tavoite on lapsi- ja nuorisolähtöisyys. Kilpailutoiminta jätetään seurojen iltatoimintaan, hankkeessa liikutaan harrastepohjalta, jossa haasteet luodaan vähemmän liikkuvien näkökulmasta, vaikka tällöin jäisikin liikunnallisesti aktiivisia toiminnasta pois. Nuorten osalta kokeilussa tulee olemaan myös vertaisohjaaja periaate vaikka tapahtumien osalta. Toiminnan järjestämisen päävastuu on liikuntatoimessa ja järjestöjä (liikuntaseuroja) hyödynnetään heidän kiinnostuksensa mukaan. Sitoutuminen hankkeeseen on jokaisella taholla oltava korkea. Järjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen mukaan asiasta ollaan innostuneita, mutta lopullista toimintamallia ei vielä ole sovittuna. Liikkuva iltapäivä Naantalissa (yhteyshenkilö Anu Hirvonen) Hakija: Naantalin kaupunki liikuntatoimi Toteuttaja: Naantalin kaupunki liikuntatoimi Ohjausryhmä: (Hanketta koordinoi liikuntasihteeri) Ohjaaja: Liikuntakerhoissa liikunnanohjaaja, Loma-ajan aktiviteeteissa kouluavustajat, liikunnanohjaaja, Pelikerhoissa 4 lukiolaista tai 9.luokkalaista nuorta Hankkeeseen sisältyy liikuntakerho-, pelikerhoja loma-ajan toimintaa. Liikuntakerhotoimintaa järjestetään jokaisessa Naantalin alakoulussa (Karvetti, Kultaranta, Kuparivuori, Lietsala ja Taimo) iltapäivisin, kaksi tuntia viikossa. Kerholaisten lukumäärä tuntia kohden on lasta ja nuorta. Liikuntakerhoihin voivat osallistua luokka-asteiden mukaan. Kerhoryhmät ovat suunnattu luokkalaisille ja luokkalaisille. Liikuntakerhot ovat maksuttomia naantalilaisilta lapsilta. Yläkouluissa (Suopelto ja Maijamäki) liikuntakerhoja järjestetään yksi tunti viikossa. Yläkouluikäisten kerhotoiminnan ryhmäkoko on nuorta, jotka ovat luokkalaisia. Liikuntakerhon tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallisesti aktivoivaa sekä taidollisesti kehittävää toimintaa. Jokaiselle liikuntakerholle on erikseen asetettu sekä kausi- että kertatavoite kohderyhmän mukaan. Kausitavoite on laadullinen, jolla taataan toiminnan laadullinen taso. Kertatavoite sisältää joko sosiaalisen, lajiteknisen tai -taktisen tavoitteen, jolla pyritään kehittämään lasta tai nuorta kyseisellä osa-alueella. Liikuntakerholaisille järjestetään kaksi liikuntaretkeä/matkaa. Syys- ja kevätretket suunnataan lähialueiden liikuntapaikkoihin. Retkelle voivat osallistua ainoastaan seitsemän (Karvetti, Kultaranta, Kuparivuori, Lietsala, Taimo, Suopelto ja Maijamäki) eri liikuntakerhojen lapset ja nuoret. Liikuntaretkien avulla pyritään tarjoamaan liikunnallisia kokemuksia kerholaisille, joita ei pysty harrastamaan Naantalin kaupungissa sijaitsevissa liikuntapaikoissa. Pelikerhotoimintaa on yläkoululla yksi tunti viikossa. Yläkouluikäisten pelikerhotoiminnan ryhmäkoko on nuorta. Toimintaan sitoutetaan neljä lukioikäistä nuorta, jotka vuoroviikoin kahden ohjaajan voimin organisoivat pelikerhoa. Pelikerhon tavoitteena on kaksi erillistä osa-aluetta. Ensimmäinen on antaa mahdollisuus yläkouluikäisille liikkua iltapäivisin pelikerhoissa sekä ohjata heitä sitä kautta omatoimiseen liikkumiseen ilman aikuisen ohjausta vapaa-ajallaan. Toisena tavoitteena on antaa neljälle lukioikäiselle kokemusta liikunnanohjauksesta ja antaa täten pohjaa tulevaisuudessa ohjautua liikunnalliselle alalle joko ammatti tai harraste puolelle. Toiminta kerhoissa koostuu pääsääntöisesti pallo- ja joukkuepeleistä, kuten salibandy, koripallo, lentopallo, futsal sekä sulkapallo. Ohjaajat valitsevat lajit, joita harrastetaan kerhoissa 13

15 Satakunta Liikuntailtapäiväkerho (yhteyshenkilö Hannele Wallin) Hakija: Porin kaupungin vapaa-aikavirasto. Toteuttaja: Porin kaupungin vapaa-aikavirasto yhteistyötahoina koulutoimi, puistotoimi, nuorisotoimi, jossain määrin kaavoitus, Lounais- Suomen Liikunta ja Urheilu Porin toimisto (jonka avulla mukaan otetavat seurat hankitaan). Ohjausryhmä: ei ole varsinaista johtoryhmää. Ohjaaja: (Urheiluseuroilta ostopalveluna hankittavia kerhoja/kursseja/tapahtumia ohjaavat seurojen omat ohjaajat.) Arviointisuunnitelma: Hankkeen aikana arvioidaan yhdessä koulutoimen kanssa, miten liikunnasta syrjäytymässä olevien mahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Kokemusten perusteella arvioidaan, ovatko omat erityisryhmät oikea ratkaisu ja voiko näihin ryhmiin osallistuminen korvata osan liikunnanopetuksesta. Toiminta jakautuu neljään osakokonaisuuteen. Urheiluseurojen kerhotoiminta. Yhteistyössä urheiluseurojen kanssa järjestetään noin kymmenessä koulussa kerho-, kurssi- tai tapahtumatoimintaa. Osanottajatavoite 10 koulua x oppilasta/kerta. Toiminta toteutetaan seuran ja koulun tarpeista käsin joko niin, että toiminta kestää pääosan kumpaakin lukukautta ja on kerhotyyppistä (2t/vko). Toiminta voi myös olla kurssimuotoista toimintaa eli noin kahta kerhoviikkotuntia vastaava määrä erilaista kurssimuotoista toimintaa (esim. kolmen viikon kursseja, 2 3 krt viikossa). Osittain toiminta voi sisältää myös lajiesittelytyyppisiä tapahtumia. Toiminta järjestetään ostopalveluna urheiluseuroilta. Valittavista kouluista sovitaan koulutoimen kanssa. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu osallistuu yhteistyökumppanina seurojen rekrytointiin hankkeen alkuvaiheessa. Menettelyistä on sovittu koulutoimen ja LiikU:n kanssa. Toiminnan yhtenä tavoitteena on tutustuttaa lapsia ja nuoria urheiluseuratoimintaan. Pidemmällä aikavälillä osa kerhoihin ja kursseille osallistuneista jatkaa liikkumista seuran varsinaisessa toiminnassa. Ryhmät liikunnanopetuksesta syrjäytymisvaarassa oleville. Tämän osa-alueen tavoitteena on löytää sellaisia koululaisia, jotka ovat syrjäytymässä liikunnasta ja liikunnanopetuksesta. Näille oppilaille järjestetään kerhotyyppistä toimintaa iltapäivän yhteydessä. Ryhmät voivat olla yhteisiä muutamille lähikouluille. Tavoitteena on saada ensi vaiheessa kohderyhmään kuuluvat oppilaat osallistumaan ryhmään. Jatkotavoitteena on saada positiivisia elämyksiä jostakin liikuntamuodosta ja sitä kautta tavoitella pysyvän harrastamisen kehittymistä. Oppilaat valitaan ryhmiin kouluterveydenhuollon ja liikuntaa opettavien opettajien kanssa. (Ks. arviointisuunnitelma kohta) Ensisijaisesti lähdetään liikkeelle luokkatasoista 3 6, tarvittaessa laajennetaan yläasteikäisiin. Omakohtaiseen liikuntaan kannustaminen. Tavoitteena saada luokkalaiset liikkumaan omatoimisesti muissa kuin koulun tiloissa. Toiminta muodostuu kolmesta osasta eli tiedottamisesta, koululaisten kotien ja lähiympäristöjen kehittämisestä liikuntaan houkutteleviksi ja välinepankista. Tiedotustilaisuudessa (tiedostusvälineet, viraston oma lehti, muut kanavat) annetaan nuorille ja heidän vanhemmilleen vinkkejä, miten lapset voivat liikkua kotona, kotipihassa tai lähipuistossa. Jutut viovat olla tyyliä Rakennetaan pingispöytä tai koriteline tai maalit tai koronalauta. Tiedotuksessa voidaan myös antaa vinkkejä, mistä pihavälineitä (esim. kunnollinen metallimaali) voi edullisesti saada. Asuinympäristön kehittämisessä järjestetään viidellä alueella asukkaille yleisötilaisuus, jossa otetaan esille liikuntamahdollisuuksien lisääminen edullisin keinoin kotien läheisyydessä. Ajatuksena on saada vanhemmilta tai nuorilta itseltään ehdotuksia tällaisista ideoista, joita kaupunki parhaansa mu- 14

16 kaan yrittää toteuttaa tai antaa luvan toteuttaa niitä talkootyönä. Liikuntabussit. Vapaa-aikavirasto järjestää kertaa esikaupunkialueilta liikuntabussin, joka tuo luokkalaisia keskustan liikuntapaikoille ohjattuun parin tunnin liikuntajaksoon. Ensisijaisena kokeilun kohteina ovat Länsi-Porin ja Pohjois-Porin skeittaavat oppilaat, jotka kuljetetaan Pormestarinluodon ja Sampolan lähiliikuntapaikoille sekä talviaikana skeittihallille. Kysynnän mukaan kohteeksi voidaan ottaa myös jotkut keskustan liikuntapaikat Tavoitteena on ylläpitää skeittiharrastusta laajemminkin kuin kolmen suorituspaikan ympäristössä. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittäminen = ILTTIS (yhteyshenkilö Tuija Suominen) Hakija: Uudenkaupungin kaupunki/ vapaa-aikatoimi Toteuttaja: Uudenkaupungin kaupungin vapaaaikatoimi ja urheiluseurat Ohjausryhmä: (Vapaa-aikatoimen johtaja, erityisryhmien liikunnanohjaaja, seuran nimeämät 1 2 edustajaa ja heidän varahenkilönsä. Ohjausryhmä kokoontuu n. 2 viikkoa ennen kunkin jakson alkamista sekä tarpeen vaatiessa myös jakson aikana.) Ohjaaja: Urheiluseurojen ohjaajat, erityisryhmien liikunnanohjaaja Susanna Junttila, nuorisoohjaaja Aki Kenttämaa, erityisnuorisotyöntekijä Jaakko Auvinen, nuoriso-ohjaaja Jatta Suvanto, nuoriso-ohjaaja Pia Rauha. Uudessakaupungissa koetaan erittäin tärkeäksi liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua liikunnallisen iltapäivätoimintaan. Toiminnassa painotetaan sitä että se on joka pojan ja tytön liikuntaa. Toiminta ei saa olla kilpaluonteista tai valmennuksellista. Ideana on kehittää toiminta monipuoliseksi sekä kaikkia lapsia kiinnostavaksi. Osallistumiskynnys pyritään saamaan matalaksi ja erityislapsiin halutaan myös panostaa. Tavoitteena on saada erityisesti ne lapset mukaan toimintaan, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Tärkeässä roolissa ovat täten myös erityisryhmien liikunnanohjaaja ja erityisnuorisotyöntekijä. Ajatuksena on myös vahvistaa vapaa-aikatoimen ja urheiluseurojen yhteistyötä kodin kanssa. Eri jaksoissa moduulien sisältö vaihtuu. Tällöin urheiluseura voi ottaa ohjattavakseen esim. pelkästään yhden jakson aikana yhden moduulin (3. jaksoa yht.). 1. jaksoon osallistuneille järjestetään kylpylämatka Nokian Eedeniin, II-jaksolle osallistuneille laskettelumatka Himokselle ja IIIjakson lapsille toteutetaan virkistyspäivä Haiduksen leirikeskuksessa. Moduuleista pyritään saamaan niin laadukkaita, että myös vähemmän liikuntaa harrastaneille lapsille liikunnasta tulisi elämäntapa. Ts. tulevaisuuden terveysliikuntaa harrastava aikuisväestö. Keski-Suomi Uuraisten liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittäminen (yhteyshenkilö Pirkko Honkanen) Hakija: Uuraisten kunta Toteuttaja: Uuraisten kunta vapaa-aikalautakunta, paikalliset järjestöt ja yhteisöt Ohjausryhmä: - Ohjaaja: Ei nimetty (Toiminnasta vastaa kunnan vapaa-aikatoimi, yhdessä paikallisten seurojen kanssa hankkien kullekin ryhmälle koulutetut ohjaajat/aikuiset Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää ja lisätä uuraislaisten lasten/nuorten (3. 9. lk:n oppilaiden) liikunta- ja ulkoiluharrastusta sekä saada 15

17 siihen säännöllisyyttä. Hankkeen tavoitteena on saada mukaan liikuntaharrastuksen piiriin myös vähemmän ja satunnaisesti liikkuvia lapsia ja nuoria. Lisäksi hanke tukee seurojen ja muiden järjestämiseen osallistuvien yhteistyötahojen tekemää yhteistyötä ja yhteistä tiedottamista liikuntamahdollisuuksista ja liikuntatoiminnasta Uuraisilla. Pirkanmaa Lystikkäästi liikkuen (yhteyshenkilö Heidi Purojärvi) Hakija: Ikaalisten 4H-yhdistys ry Toteuttaja: Ikaalisten 4H-yhdistys, Ikaalisten kaupunki, urheiluseurat Ohjausryhmä: toiminnanjohtaja Heidi Purojärvi 4H, liikunnanopettaja Janne Rantanen liikuntasihteeri Seija Talonen. Hankkeen ohjausryhmä kartoittaa liikunnallisen iltapäivätoiminnan tarpeen, luo edellytykset resurssien puitteessa sekä vastaa ohjaajien täydennyskoulutuksesta. Ohjaajat: liikunnanopettaja Janne Rantanen, 4H-ohjaajat Uuden yhteistyömallin taviotteena on kerhotoiminnan laajentaminen myös kyläkoulujen ala-asteille sekä yläasteikäisille nuorille. Liikuntapainotteisen iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea ja edistää paikkakunnan lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja sekä luoda yhteistyömuoto, jossa lapsiperheet, kunta ja vapaaehtoisjärjestö toimivat yhdessä. Hankkeessa 3-9-luokkalaisille suunnattu liikunnallinen iltapäivätoiminta nähdään kunnan peruspalveluna, jota tulisi olla tarjolla kunnassamme toimivien koulujen oppilaille. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusi toimintamalli, jossa joka kylällä on liikuntakerho, oma vastuuvetäjä, joka suunnittelee ja järjestää toimintaa. Toimintamallin liikuntakerhonvetäjällä on riittävä asiantuntemus lasten ja nuorten liikunnasta, ohjaustoiminnasta ja sen sovellutuksista. Hankkeessa palvelujen suuntaamisen periaatteena on syrjäytymisen ehkäisy, koulukohtaisen toiminnan tarve ja tarjonnan tasapuolisuus sekä erityislasten huomioiminen. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan sisältö saadaan monipuoliseksi toimimalla yhteistyössä Ikaalisten urheiluseurojen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Pienen kuntamme vahvuutena on toimiva yhteistyö yli sektorirajojen sekä osaavat perinteiset urheiluseurat. Yksi tarkastelunäkökulma liikunnalliseen iltapäivätoimintaan on, joka on osaltaan vaihtoehto kylien mahdolliseen työttömyyteen. Lasten liikunnan tapakulttuurin kehittämisprojekti: Lasta liikkuun (yhteyshenkilö Anu Santaniemi-Helenius) Hakija: Nokian kaupungin iltapäivätoiminta/ Lasta ry Toteuttaja: Nokian kaupungin nuorisotoimi/iltapäivätoiminta; Nokian Pyry; BC-Nokia (Perusteilla oleva yhdistys v alusta Lasta ry, Tavoite: Perustaa projektin ympärille järjestö, joka hallinnoi ja organisoi tätä projektia) Ohjausryhmä: Ei nimetty. (Laajennetussa ohjausryhmässä ovat mukana liikunta- ja nuoriso-, sosiaali- ja koulutoimi, Nokian srk, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Nokian yhdistys, Alhoniityn koulu vanhempainyhdistys, BC-Nokia ja Nokian Pyry.) Ohjaaja: Ei nimetty. Erityiskerhovastaava (vähän liikkuvien lasten liikuntakerhotoiminnan organisointi ja ohjaus. Projektin liikunnanohjaaja (projektin sisäisen liikuntatoiminnan ohjaus ja ideoiden toteuttaja, lasten aktivointi, päihteettömyys, liikuntakulttuurin esille tuominen eri toimintatavoin. Liikunnanohjaajat I, II, III. 16

18 Lapsen ja nuoren liikunnanharrastamisen kautta tehtävä seuranta ja tutkimus harrastamisen merkityksestä, elämäntavasta, laadusta, päihteettömyydestä ja syrjäytymisen ehkäisyn keinoista, laadun merkityksestä, ohjauksen ja suunnitelmallisuuden merkityksestä dropoutiin, erilaisten mahdollisuuksien luomisesta, monilajisuus, päihteettömyyteen sitoutuminen ja ohjaus, harrastamisen jatkuminen huippu-urheilun jälkeen, urheilijoiden koulutus, valmentajien/ohjaajien asenne, ym. koulutus. Päivittäin arkiliikunta leikit koulussa esim. pistettä välitunnilla! Opetusvideon tuottaminen liikunnan tapakulttuurin mahdollisuuksista! Avainsanat: liikunnan ilo tasavertaisuus, päivittäinen liikunta, dropoutin estäminen, päihteettömyys, seuratoiminnan kautta harrastamisen ja lasten syrjäytymisen ehkäisyn kehittäminen, perheiden yhteinen harrastaminen, terveys ja kolmannen sektorin vaikuttamisen mahdollisuus > Yhteistyössä Nokia kaupungin iltapäivätoiminnan kanssa. Visio 2004: (Kaikki) lapset liikkuvat päivittäin iloisesti, hyvää oloa tuntien, taitojensa mukaisesti ja edellisesti Visio 2014: Lasten päivittäinen liikunta on osa perheiden, kuntien, seurojen, liikunnan aluejärjestöjen sekä koulutoimen yhteistyössä ideoimaa valtakunnallista tapakulttuuria. Missio: Lasten (3. 9.-luokkalaisten) päivittäistä liikuntaa ohjataan yhteistyössä liikunnan eri tahojen kanssa ideoimalla ja kokeilemalla liikunnallista tapakulttuurin keinoja yhdistettynä iltapäivätoimintaan. Lapsille organisoidaan erilaisia ja eritasoisia liikuntaryhmiä, jotka sisältävät, monilajista liikuntaa, erityisryhmille, liikunnan merkityksen ohjausta ja keskustelua päivittäisen liikunnan merkityksestä, motivointi ja palautekeskustelu, kokeilevaa lajitoimintaa (pihaleikit kaikissa muodoissa myös liikuntaa), luontoliikunnan sekä sauvakävelyn ideointi, seura- ja harrastetoiminnan ohjaaminen. Projektissa toteutetaan myös seuraavia näkökohtia, liikunnalliset tapahtumien järjestelyt, uimarieha keväisin, luontorieha kesäisin (luontoliikuntaa) ja Loppiasrieha loppiaisena (luistelua), liikuntatapahtumien yhteistyötahoina toimivat mm. seurat, koulutoimen kanssa yhteistyössä mm. välituntiliikuntaa (projektin liikunnanohjaajat). Liikunnan markkinointi lapsille ja vanhemmille, toiminnassa liikkuvien lasten haastattelu ja seuranta, liikunnan merkityksen selvittäminen murrosikäisten harrastamisessa, vanhempien ja lasten tiedotus projektista, päivittäisen liikunnan edistämiskampanja: liikkuen kouluun. Liikunta tavaksi! (yhteyshenkilö Ritva Willman) Hakija: Vanhan koulun tuki ry. Toteuttaja: Vanhan koulun tuki ry, Ylöjärven kaupunki Ohjausryhmä: - Ohjaajat: ratsastuksenopettaja Kirsi Leppänen Ponimäen tila uimaopettaja, Ylöjärven kaupunki, erityisliikunnanohjaaja Hani Nenonen Ylöjärven kaupunki, erityisluokanopettaja Ritva Willman Vanha koulu, koulunkäyntiavustaja Leena Järvinen Vanha koulu urheiluseurojen ohjaajat Ylöjärvi, eräopas Liisa Tylliä Higing Travel Ht.ky. Vanhassa koulussa annetaan mukautettua opetusta luokka-asteilla 1 9. Oppilaat kouluun tulee koko Ylöjärven kaupungin alueelta. Useimmat oppilaat tulevat päivittäin kouluun taksilla tai bussilla. Tästä johtuen oppilaiden luonnollinen hyötyliikunta puuttuu kokonaan. Se näkyy joka päiväisessä toiminnassa; lasten yleiskunto on heikko, eril. vaivoina mm. selkäkipuna, lyhyt kävelymatka tuottaa vaikeuksia, asenne pieneenkin normaaliin liikuntaan on negatiivinen 17

19 esim. siirtyminen koululta paikasta toiseen. Monet näistä lapsista ovat kouluajan ulkopuolella yksinäisiä ja he viettävät aikaansa kotona, sisällä. Lasten luontainen liikunta; pyöräily, liikuntaleikit ulkona, palloilu jne. puuttuu näiltä lapsilta. Tällä kehittämishankkeella haluamme saada lapsille liikunta tavaksi ja iloksi. Osa luokkien lapsista on kaupungin järjestämässä iltapäiväkerhotoiminnassa mukana, mutta osallistuvat silti tähän oman koulun järjestämään liikuntatoimintaan. Myös ne lapset, jotka eivät ole mukana säännöllisessä ip-toiminnassa osallistuvat myös tähän liikuntatoimintaan. V.I.P. (Vauhdikasta iltapäivää-hanke) (yhteyshenkilö Maija Hyttinen) Hakija: Vammalan kaupunki vapaa-aikatoimisto Toteuttaja: Vammalan kaupunki (vapaa-aikatoimisto, nuoriso-, liikunta-, kulttuuritoimi; ja yhteistyötahot osallisuushanke ja vanhempainkoulu; vanhempainyhdistykset, Vammalan srk; koulut; nuorisojärjestöt, Vammalan Vesaiset, 4H-yhdistys; Yritykset/yksityiset liikkeenharjoittajat, Kulonpään palloiluhalli, Liikuntakeskus Pinkki, Kiikan uimahalli; Liikuntaseurat, Vammalan Veikot, Roismalan Ponnistus, VSV Ohjausryhmä: kaupunginhallituksen jäsen Marja Ahola, perusturvajohtaja Kristina Piirala Vammalan kaupunki, sivistystoimenjohtaja Lauri Laurila Vammalan kaupunki, vapaa-aikatoimiston päällikkö Veli-Matti Tapio Vammalan kaupunki, nuorisotoimenjohtaja Pertti Parkkinen Vammalan kaupunki, liikunnanohjaaja Sirkku Erkkilä Vammalan kaupunki, nuoriso-ohjaaja Maija Hyttinen Vammalan kaupunki, I kappalainen Jari Rankinen Vammalan kirkkoherranvirasto, vanhempainyhdistyksen edustaja, järjestön edustaja. Ohjaaja: Maija Hyttinen nuoriso-ohjaaja, Markku Kärki kerhovalvoja, Elina Reunanen oppisopimushenkilö, nuoriso- ja vapaa-aika, Ursula Eerola liikunnanohjaaja, Timo Raunio tuntiohjaaja, hoitoalan koulutus, ohjauskokemus yli 5-vuotta, Johanna Kastikainen tuntiohjaaja, Liikuntakeskus Pinkki, Aija Jokinen liikunta-alan koulutus, ohjauskokemus, Maija Harjula tuntiohjaaja, opiskelija, ohjauskokemus alle vuosi, Pauli Laakso tuntiohjaaja, biljardin SM-mestari, ohjauskokemus yli vuosi, palkatut kesätyöntekijät, urheilukoulut, muut tuntiohjaajat (haussa). Vauhdikasta iltapäivää -hankkeen tavoitteena on edistää omalta osaltaan lasten ja nuorten liikkumista sekä tarjota mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen ei kilpailullisin menetelmin. Liikunnan lisäksi tavoitteena on kehittää kädentaidollisia ja kulttuuripainotteisia kerhoja. Tavoitteena on myös saada yhteistyö sujuvaksi kaupungin vapaa-aikatoimiston, nuoriso- ja liikuntaseurojen, seurakunnan, vanhempainyhdistysten, kyläseurojen ja oppilaitosten kanssa. V.I.P. (Vauhdikasta iltapäivää -hanke) kehittää ja järjestää luokkalaisille toiminnallisia kerhoja kädentaidoista liikuntaan. Kehittämisideana on saada kerhotoiminta vakinaiseksi toiminnaksi sekä kehittää yhteistyötä liikuntaseurojen ja järjestöjen kesken. Syksyn 2004 ja kevään 2005 tavoitteina on monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Kerhotarjontaa tullaan monipuolistamaan ja tarjoamaan laajasta Vammalan alueella. Tavoitteena on, että myös taajama-alueiden ulkopuolella asuvat lapset pääsisivät harrastamaan omassa ympäristössään yhtä monipuolisesti kuin taajamassa asuvat lapset ja nuoret, jotka ovat lähellä palveluja. Kerhotoiminnan vastuutahona toimii vapaaaikatoimisto, joka palkkaa tuntiohjaajat ja vastaa heidän toiminnastaan ja koulutuksestaan. Kohderyhmän kerhoissa on 3. 9.luokkalaiset lapset ja nuoret. Pääasiallisesti tarjontaa on ala-asteikäisille, mutta toimintaa ylä-asteikäisille tullaan kehittämään. 18

20 Tavoitteet : Monipuolisuus ja laaja-alaisuus Kerhojen monipuolisuuden lisääminen Kerhotoiminnan laajentaminen taaja-alueiden ulkopuolelle Iltapäivätoiminnan tukeminen luokkalaisten osalta Liikuntaan kannustaminen Toiminta osaltaan syrjäytymisen ehkäisyä. Pohjanmaa Iloa liikkuen (yhteyshenkilö Anita Leppiniemi- Järvinen/Pirjo Nylund) Hakija: Kaskisten kaupunki/sivistysosasto Toteuttaja: Kaskisten kaupunki/sivistysosasto yhteistyössä vanhempain yhdistysten, oppilashuoltoryhmän ja liikuntaseurojen kanssa. Ohjausryhmä: sivistystoimenjohtaja Anita Leppiniemi-Järvinen, vanhempain yhdistyksen edustaja Matti Myllylä sivistyslautakunnan edustaja Jani Salo, urheiluseuran edustaja, nuorisoliikunnan edustaja Pirjo Nylund ja Jonathan Hast. Ohjaaja: Heli Taimisto, vastuuohjaaja, muut ohjaajat valitaan myöhemmin (kaksi). Monipuoliseen liikuntaan ohjaaminen ja innostaminen. a) aktivoida liikkumaan b) ottaa mukaan lapsia/nuoria, joilla on motorisia vaikeuksia/ongelmia eli monipuolista liikunnallista toimintaa luokkalaisista niille, joilla on erityinen tarve liikkua terveytensä kannalta enemmän ja monipuolisemmin luokkalaiset Liiku leikkien ja luoden luokkalaiset liiku iloiten ja seikkaillen, liikunta terveydeksi c) urheiluseurat esille ja mukaan aktivointiin. Tavoitteena on tavoittaa luokkalaiset, joilla on vaikeuksia motoriikassa tai joiden liikuntamahdollisuudet ovat vähäisemmät kartoitus yhteistyössä koulujen kanssa. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishanke (yhteyshenkilö Carita Kalliokoski) Hakija: Kokkolan kaupunki/liikuntapalvelut Toteuttaja: Kokkolan kaupunki/liikuntapalvelut, yhteistyössä Juniori Hermes ry., Kokkolan taitoluistelijat ry., Gymnastikförening Nordan rf., Nibacos Kokkola, Kokkolan keilahalli, Eräseikkailu ry., Kokkolan Veikot; hiihtojaosto, Kokkolan Palloseura -62, Kokkolan 4H-yhdistys. Ohjausryhmä: Marko Rahikainen (Juniori Hermes ry), Annika Rahkila (Kokkolan taitoluistelijat ry), Ulrika Jansson (Gymnastikförening Nordan rf), Mika Sarkkinen (Nibacos Kokkola), Leif Tuomisalo (Kokkolan keilahalli), Markku Hukari (Eräseikkailu ry), Marja-Liisa Hiironen (Kokkolan Veikot), Jyrki Ojala (Kokkolan Palloseura -62), Tuula Torppa (Kokkolan 4H-yhdistys). Ohjaaja: Ei nimetty. (Tässä vaiheessa ei ole tietoja liikuntakerhojen ohjaajista, mutta kaikilla yhteistyökumppaneilla on asiantuntevat ohjaajat käytettävissä.) Kokkolan liikuntapoliittisen ohjelman vuosille yhtenä tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa haluamaansa liikuntaan edellytystensä ja mieltymystensä mukaisesti. Tämä on myös liikunnallisen iltapäivätoiminnan luokkalaisten kehittämishankkeen päätavoite. 19

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Hankkeen tavoite Lv 2010-2011: Liikkuva koulu hankkeen päätavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry Viisi jaostoa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy ja taitoluistelu. Vuonna 2016 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa.

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas,

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, johtaja, Likes-tutkimuskeskus Tutkittua tietoa liikkuvista

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki Kunnan keinot kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Liisa Mikkola, oh, TtM, th, Seinäjoki Seinäjoki lyhyesti Väkiluku 61 491 asukasta (31.12.2015)

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.03.2016 268 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Urheiluseuran kehittäminen

Urheiluseuran kehittäminen Urheiluseuran kehittäminen seuratuen avulla Havaintoja vuosilta 2013 2016: Hankkeeseen valmistautuminen Janne Pyykönen, Johanna Hentunen, Salla Turpeinen, Miitta Riekki, Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Koiviston koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Koiviston koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Koiviston koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Olkahisen koulu, Olkahisen ja Sorilan koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Olkahisen koulu, Olkahisen ja Sorilan koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Olkahisen koulu, Olkahisen ja t lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA?

KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA? LIIKUNNAN MÄÄRÄ (h/vko) KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA? 20 KOTI JA VAPAA-AIKA Perheen arkirutiinit, liikunnallinen elämäntapa, omaehtoinen liikunta URHEILUVALMENNUS AKATEMIAT 10 KERHOT KOULU Liikuntatunnit,

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 Humak on valtakunnallinen Verkostoammattikorkeakoulu HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoita

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lentävänniemen koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMA. Liikkuva koulu -kärkihanke Turku + Silja Line Kuntien liikuntaseminaari

LIIKKUVA KOULU -OHJELMA. Liikkuva koulu -kärkihanke Turku + Silja Line Kuntien liikuntaseminaari LIIKKUVA KOULU -OHJELMA Liikkuva koulu -kärkihanke 22.-23.9.2016 Turku + Silja Line Kuntien liikuntaseminaari Keijo Kuusela Liikuntatoimen ylitarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari

Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari 8.10.2016 ylitarkastaja Sari Virta Kansalaistoiminnan nykytila Yhdistysrekisteri: 20 000 liikuntatoimintaan liittyvää yhdistystä Kunnat: avustusjärjestelmissä

Lisätiedot

Liikuntaluokka. Käppärän koulu

Liikuntaluokka. Käppärän koulu Liikuntaluokka Käppärän koulu Tilat Peruskorjattu koulu Ajantasaiset: Opetustilat ja kalusto (esim. liikuntavälineet) Toimiva piha-alue Liikuntapaikkojen läheisyys (monipuolisuus - vuodenaikaisuus) Käppärän

Lisätiedot

Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta luokille päivitetty

Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta luokille päivitetty Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta 3.-6. luokille päivitetty 27.3.2015 Kerhotoiminta: Tarjota Leppävaaran alueen koululaisille matalan kynnyksen harrastamismahdollisuus koulupäivän jälkeen. -> Yhteistyö

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO 2013 2014 LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu hanke Ttki Tutkimustuloksia tlki Seminaari Helsinki 5.10.2011 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke

Lisätiedot

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 Liikkuva koulu Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 11.9.2012 Mikä on Liikkuva koulu? YLE Keski-Pohjanmaa: http://yle.fi/uutiset/valitunneilla_peuhaus_kasvatt aa_lapsen_liikuntakakkua/6283397 Koulun liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (5) 205 Lausunto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koskevasta toivomusponnesta (hallintokuntien yhteiset matalan kynnyksen palvelut) HEL 2011-001645 T 05

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot