Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005"

Transkriptio

1 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

2 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

3 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 166 ISBN Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Jyväskylän yliopistopaino 2005

4 Sisällys Esipuhe...5 Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeiden haku Avustushakemukset liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämiseen toimikaudelle Lappi...8 Länsi-Suomen lääni...11 Keski-Suomi...15 Pirkanmaa...16 Pohjanmaa...19 Itä-Suomen lääni...23 Etelä-Savo...23 Pohjois-Savo...24 Pohjois-Karjala...26 Oulun lääni...27 Pohjois-Pohjanmaa...27 Kainuu...30 Etelä-Suomen lääni...34 Uusimaa...34 Itä-Uusimaa...50 Kanta-Häme...51 Päijät-Häme...53 Etelä-Karjala...56 Kymenlaakso...59 Taulukot...61

5

6 ESIPUHE Opetusministeriön liikuntayksikkö toteuttaa lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa vuosina Ohjelman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäisiä liikuntamahdollisuuksia. Liikunta pyritään liittämään kiinteäksi osaksi hoito- ja koulupäivää. Pienten lasten osalta tavoitteena on lisätä liikunnan roolia aamu- ja iltapäivätoiminnassa luokkalaisille kehitetään monipuolista liikuntaa koulupäivän jälkeisen harrastetoiminnan avulla. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKESin Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET sai tehtäväkseen seurata ja arvioida opetusministeriön liikuntaohjelman toteutusta, sisältöä ja tuloksia vuosina Seurannan ja arvioinnin lähtökohtana on auttaa ja tukea lasten ja nuorten liikuntaohjelman laadullisessa kehittämisessä. LINETin seuranta- ja arviointitoiminnan yhtenä näkökulmana on myös lasten ja nuorten osallisuus. Tässä julkaisussa esitellään hankkeet, jotka liittyvät lasten ja nuorten liikunnalliseen iltapäivätoimintaan. Kyseessä ovat luokkalaisille suunnatut hankkeet, jotka ovat saaneet opetusministeriön myöntämää valtionavustusta toimintakaudelle Julkaisun tavoitteena on antaa valtakunnallinen kokonaiskuva liikunnallisen iltapäivätoiminnan toteutusmalleista. Seurannan ja arvioinnin tuloksia hankkeiden toteutuksesta tullaan julkaisemaan jatkossa sähköisesti (www.linet.likes.fi) ja painettuna. Raportti avaa liikuntaohjelmaan liittyvän julkaisusarjan. Julkaisun tietoja on esitelty lasten ja nuorten liikuntaohjelman kehittämisseminaarissa , jossa olivat edustettuina opetusministeriö, läänien sivistys- ja liikuntatoimi, liikunnan aluejärjestöjen aluekehittäjät, Nuori Suomi ja LINET. Seminaarissa käydyt keskustelut ovat olleet hyödyllisiä sekä tämän julkaisun että seurannan ja arvioinnin kehittämiselle. Siitä kiitokset osallistujille. Kiitämme myös liikuntaohjelman seurannan ja arvioinnin ohjausryhmää, johon kuuluvat ylitarkastaja Hannu Tolonen (opm), sivistystoimen tarkastaja Keijo Kuusela (Länsi-Suomen lääninhallitus), nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Matti Ruuska (Itä-Suomen lääninhallitus), kehitysjohtaja Teemu Japisson (Nuori Suomi), kehitysjohtaja Jukka Karvinen (Nuori Suomi), erikoissuunnittelija Matti Hakamäki (Linet) ja yksikönjohtaja Kaarlo Laine (Linet). Ryhmäläisille kiitos hyvästä yhteistyöstä ja hyödyllisistä kommenteista. Jyväskylässä erikoissuunnittelija Matti Hakamäki yksikön johtaja Kaarlo Laine 5

7 LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEIDEN HAKU Tässä julkaisussa esitetyt tiedot Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeista perustuvat hankkeiden avustushakemuksiin (hakulomakkeet) ja niiden liitteisiin sekä lääninhallitusten tekemiin päätöksiin. Esiteltävinä ovat hankkeet, jotka ovat saaneet opetusministeriön tarkoitukseen varaamaa avustusta. Jaettu määräraha oli ja se kohdennettiin luokkalaisten lasten välittömästi koulun jälkeen tapahtuvan liikuntatoiminnan kehittämiseen. Tämän julkaisun taulukko- ja tekstiosassa esitetään kootusti hankkeiden omien ilmoitusten mukaisesti hanketoimintasuunnitelmat ja niihin liittyvät kehittämisideat sekä myönnetyt avustuspäätökset alueittain ja euromääräisesti. Tekstiosan tarkoituksena on valaista hankkeiden kehittämisideaa ja toteutustapaa sekä antaa taustatietoa hankkeiden keskeisistä toimijoista. Hankesuunnitelmien tekstiä on lyhennetty ja toimitettu. Tekstivalinnan kriteerinä on ollut liikuntaohjelman hakukriteerien mukaisesti hankkeen kehittämisidean kirkastaminen. Taulukko-osan tiedot perustuvat lääninhallitusten tekemiin virallisiin päätöksiin, jotka on lähetetty asianosaisille tahoille myöntämisperusteluineen. Julkaisun tavoitteena on antaa yleiskuva toimintakauden iltapäivätoiminnan hankkeista. Sen avulla voidaan tarkastella hankkeiden lähtökohtia ja perustaa. Tarkoituksena on myös tiedon jakaminen erilaisista hanketoteutuksista kokemusten vaihtamisen ja vertailun mahdollistamiseksi. Raportti palvelee lisäksi hankesuunnitelmien kehittämistä ja koko liikuntaohjelmassa mukana olevien toimijoiden ja tahojen toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä sekä johdonmukaisten toimintalinjojen rakentamista. Hankkeista on tässä julkaistu hankkeen nimen lisäksi hakija- ja toteuttajatiedot, yhteyshenkilötiedot ja ohjausryhmän jäsenten nimet (jos nimetty hakemuksessa). Ohjaajaresurssit on myös kerätty hakemuksista. Arviointisuunnitelmatiedot on myös lisätty lähinnä sitä silmälläpitäen, että hankkeiden omaa sisäistä arviointia voidaan kehittää esimerkkien pohjalta. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeet vuonna julkaisun tuloksia on käsitelty opetusministeriön liikuntaohjelman ohjausryhmässä, jossa ovat mukana ylitarkastaja Hannu Tolonen (opm), sivistystoimen tarkastaja Keijo Kuusela (lslh), nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Matti Ruuska, kehitysjohtaja Teemu Japisson (Nuori Suomi ry), kehitysjohtaja Jukka Karvinen (Nuori Suomi ry), erikoissuunnittelija Matti Hakamäki (Linet) ja yksikön johtaja Kaarlo Laine (Linet). Vuosille ajoittuvaan liikuntaohjelmaan liittyen on järjestetty myös kaksi yhteistyöseminaaria. Seminaareissa on käsitelty liikunnallisen iltapäivätoiminnan seuranta- ja arviointitoiminnan lähtökohtia ja perusteita sekä toteutustapoja ja myös tässä julkaisussa esiteltyjä ensimmäisiä seurantatietoja. Toukokuussa 2004 järjestetyssä seminaarissa olivat edustettuina opetusministeriö, lääninhallitukset, Nuori Suomi ry, SLU ry:n aluejärjestöjen aluekehittäjät, seura ja lajiliitot sekä Linet. Marraskuussa 2004 järjes- 6

8 tettiin liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämisseminaari, jossa sovittiin yhteisesti menettelytavat toiminnan kehittämiseksi sekä seurannan ja arvioinnin käytännön toteutuksesta vuodelle Aiempina vuosina liikkuvaa iltapäivätoimintaa tuettiin erillisellä määrärahalla. Kun luokkalaisten sekä erityislasten iltapäivätoiminta muuttui lakisääteiseksi ja pääsi valtionavun piiriin, kohdistettiin liikunnallisen toiminnan määräraha vanhemmille lapsille. Koska varsin pienestä summasta haluttiin saada mahdollisimman suuri hyöty, tuki suunnattiin hankkeiden kehittämiseen ja uusien muotojen luomiseen eikä toiminnan ylläpitämiseen. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön nopeasti. Lisäksi kunnissa ja yhdistyksissä voimavaroja oli sidottu lakisääteisen iltapäivätoiminnan organisointiin. Hakemuksia tuli kuitenkin kattavasti maan eri osista, suurista ja pienistä kunnista, seuroista sekä koulujen vanhempainyhdistyksistä. Hakuohje oli varsin seikkaperäinen ja suuri osa hakemuksista oli rakennettu niiden perusteiden mukaan. Hakuohjeessa esitettiin hakijoiksi kuntia tai rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka järjestävät liikunnallista iltapäivätoimintaa tai harrasteliikuntaa useana päivänä viikossa pääsääntöisesti heti koulupäivän jälkeen. Erityisesti ohjeessa mainittiin kuntien ja järjestöjen yhteishankkeet ensisijaisina rahoituskohteina. Hakemusten sekä lääninhallitusten ja hakijoiden välisen kirjeenvaihdon perusteella lääninhallitusten antamalla neuvonnalla on ollut suuri merkitys projektien valmistelussa. Yksittäisissä hankkeissa näkyy myös aluekehittäjien panos erityisesti yhteyksien luojana toimijoiden välillä sekä laajojen yhteisprojektien kehittäjänä. Haetuista hankkeista laajimmat olivat kuntien koordinoimia yhteistyössä järjestöjen kanssa tehtyjä kokonaisuuksia, joissa toiminta perustui joko kokonaiseen liikunta- tai lapsipoliittiseen ohjelmaan tai liikkuvan iltapäivätoiminnan puitteissa aiemmin kehittyneeseen toimintatapaan. Laajimmillaan mukana olivat kunta, paikalliset seurat ja yhdistykset sekä oppilaitokset. Suppeimmillaan hankkeet olivat yksittäisten koulujen vanhempainyhdistysten järjestämiä kerhoja. Hakemuksissa pääpaino oli pienimpien lasten kerhotoiminnassa. Laajoissa hankesuunnitelmissa mukana olivat myös vanhimmat oppilaat. Suunnitelmien yksityiskohtaisuus ja tarkkuus kuitenkin yleensä vähenivät oppilaiden iän kasvaessa. Tämä on ilmeistä, koska sisältöjen kehittäminen on aloitettu nuorimmista koululaisista. Vanhimpien lasten osalta tarkkoja suunnitelmia oli esimerkiksi vähän liikkuvien lasten tai syrjäytymisuhan alaisiksi koettujen lasten ohjaamisesta liikuntatoimintaan. Näistä myönteisiä kokemuksia oli jo ennestään ja nyt käynnistyvillä hankkeilla on mahdollista kehittää ja mallintaa toiminta edelleen yleistettäviksi käytännöiksi. Rahoitusta oli osoitettu eri läänien alueelle niiden väkilukujen suhteessa. Päätöksissä tehtiin rajankäyntiä sen suhteen, milloin kyse on tavanomaisesta liikuntakerhotoiminnasta, jota uudessa järjestelmässä ei enää rahoiteta, ja milloin varsinaisesta kehittämishankkeesta. Toisena merkittävänä kriteerinä oli, että toimintaa tulee olla useita kertoja viikossa. Mikäli tämä kriteeri ei ole täyttynyt, on hakemus yleensä joko hylätty tai hakemusta pyydetty täydentämään kriteerin mukaiseksi. Lapin läänin alueella useampaa kertaa viikossa ei ole vaadittu kaiken toiminnan osalta silloin, kun se pitkien etäisyyksien takia olisi kohtuutonta. Lääninhallitusten linjasta kummankin kriteerin kohdalla selvästi poikkesi Etelä-Suomen lääninhallitus, joka myönsi lähes kaikille hakijoille rahaa. Tästä seurasi, että rahoitettuja hankkeita on lukumääräisesti paljon ja myönnetyt summat ovat yleensä pieniä. 7

9 AVUSTUSHAKEMUKSET LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN TOIMIKAUDELLE LAPIN LÄÄNI Ranuan Nuorten liikkuvat iltapäiväkerhot (yhteyshenkilö Anitta Jaakola) Hakija: Ranuan kunta Toteuttaja: vapaa-aikatoimi, Esso-team, 4H, Ranuan Peura, Kuhan kylätoimikunta, Impiön/ Portimon k-toimikunta. Ohjausryhmä: ohjaaja Mika Nieminen (vapaaaikatoimi), vapaaehtoinen Juha Illikainen (Essoteam), toiminnanjohtaja Eija Saukko (4H), vapaaehtoinen Ritva Leppäkoski (Ranuan Peura), puheenjohtaja Riitta Kuha (Kuhan kylätoimikunta), Impiön/Portimon kylätoimikunnan edustaja, Anitta Jaakola (vapaa-aikatoimi). Ohjaaja: Ei nimetty (Haastavin asia saada ohjaajat. Tavoitteena kouluttaa jokainen ohjaaja sekä kerhonohjaaja-koulutuksen että Nuori Suomiohjaaja koulutuksen kautta). Kehittämishankekuvaus: Toiminta perustuu liikkuva iltapäivä-kerhoihin, jotka kokoontuvat 1-2 krt/viikko. Osassa kerhoja matkat kokoontumiseen ovat sen verran pitkiä, että kerho on järkevää pitää vain kerran viikossa. Näin takaamme sen, että vanhemmat jaksavat toimia kuljettajina. Toimintaan sisältyy vuoden 2005 kesäkuussa kesätoiminta-viikko, jossa kohderyhmänä ovat 3-9 lk:t ja erityisesti ne nuoret ja lapset joiden liikuntatottumukset ovat vähäiset. Sen lisäksi uutuutena ovat KK:n, Kuhan ja Impiön/Portimon kylillä pidettävät lauantain tai perjantain tapahtumat: 1 kpl/syys- ja kevätkaudella sekä kokeiluna kesäkuussa kaksi liikuntaseikkailu-päivää niillä kylillä missä ei ole säännöllistä kerhotoimintaa. Lajivalinta tapahtuu paikallisten nuorten toiveen mukaisesti. Tavoitteena on saada esille sellaisia lajeja, joissa nuorten ja lasten liikunnallinen lahjakkuus ei ole hallitseva tekijä. sen lisäksi toiminnan motivoijana pidetään uimahalliretkiä sekä retkiä erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin. Savukosken kirkonkylän iltapäiväkerhot (yhteyshenkilö Vuokko Räsänen) Hakija: Savukosken kunta Toteuttaja: Liikunta- ja nuorisotoimi, nuorisoliikuntasihteeri. Ohjausryhmä: Ei nimetty (Vastuullisena koordinoijana toimii nuoriso-liikuntasihteeri Vuokko Räsänen). Ohjaaja: Nuoriso-liikuntasihteeri, ostopalveluina Savukosken Kuohu ry, Savukosken Naisvoimistelijat ry, Savukosken 4H-yhdistys. Savukosken kirkonkylän liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille ohjattua ja laadukasta liikuntatoimintaa aikaisempaa enemmän. Tavoitteena on saada toiminta pysyvämmäksi riippumatta siitä tullaanko toiminnalle saamaan opetusministeriön tukea. Toiminnan kehittämisessä on tällä hetkellä tärkeää, että pystymme tarjoamaan ala-asteikäisten 8

10 lisäksi toimintaa myös yläasteikäisille. Tavoitteena on saada aikaisempaan toimintaan verrattuna useampien järjestöjen liikunnanohjaajaresurssit hyödynnettyä iltapäivätoiminnassa. Tärkeimpänä tavoitteena on saada niitä nuoria, erityisesti luokan oppilaita mukaan toimintaan, jotka tällä hetkellä eivät osallistu ohjattuun liikuntaan. Rovaniemen liikuntailtis (yhteyshenkilö Leena Sokero) Hakija: Rovaniemen kaupunki Toteuttaja: Kuntaorganisaatio (iltapäivätoiminnan koordinaattori) liikuntajärjestöt, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja urheiluopisto. Ohjausryhmä: Ei nimetty (Tullaan nimeämään 2004 kesän aikana.) Ohjaaja: Ei nimetty. (Liikunnanohjaus tullaan hankkimaan yhteistyökumppaneina toimivilta liikuntajärjestöiltä.) Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa oppilaille mahdollisuus säännölliseen liikunnan harrastamiseen iltapäivien aikana ilman, että maksut ovat osallistumisen esteenä. Liikuntailtiksessä tavoitteena on liikunnan sisällöllinen monipuolisuus ja liikunnan ilo. Säännöllistä toimintaa tukevilla tapahtumilla vahvistetaan eri osapuolten yhteistyötä, opiskelijoiden käytännön harjoittelua ja annetaan koululaisille mahdollisuus harrastaa monipuolista liikuntaa koulutyöstä poikkeavissa, erinomaisissa liikuntaolosuhteissa. Samalla oppilaita innostetaan osallistumaan monipuoliseen ohjattuun liikuntaan. Kaikkien koulujen kohdalla toimintaan osallistuu oppilaita, jotka muutoin ovat säännöllisen liikunnan ulkopuolella. (maahanmuuttaja lapset, erityisopetuksen lapset). Liikuntailtiksellä on erittäin suuri merkitys maahanmuuttajalapsille, joiden kouluopetukseen ei sisälly lainkaan liikuntaa. Liikuntailtis auttaa lapsia kotoutumisessa, tuo heille vaihtelua ja iloa sekä auttaa sopeutumaan uusiin oppimisolosuhteisiin. Utsjoen liikkuvat lapset (yhteyshenkilö Riitta Pitkänen) Hakija: Utsjoen kunta/liikuntatoimi Toteuttaja: Utsjoen kunta liikuntatoimi, Utsjoen seurakunnan nuorisotyö, Utsjoen Kuohu ry, Nuorgamin urheiluseura Tenon Voima ry ja Ylä- Tenon Nuorisoseura ry. Ohjausryhmä: Juha Reinola, srk:n nuoriso-ohjaaja Utsjoki, Marianne Rasmus kerho-ohjaaja Karigasniemi, Sini Länsman yo Nuorgam. Ohjaaja: Ei nimetty. (Mikäli kokoaikaisia ohjaajia ei saada jaetaan päivät yhteistyötahojen kesken niin, että kukin hoitaa yhden päivän. Kerhoille pyritään saamaan ohjaaja joka toimii keskimäärin 3h/viikossa viitenä päivänä. Lisäksi kerho-ohjaajina ovat seurakunnan nuoriso-ohjaaja, uinninvalvoja, liikuntasihteeri, tilapäisiä tuntiohjaajia sekä apuohjaajina yläasteen ja lukion oppilaita. Jokaisella kylällä on tilapäisiä apuohjaajia kuten uinninvalvojakoulutuksen saanut valvoja Kirkonkylän uimahallissa sekä eri liikuntalajien ohjaajia.) Kerhoissa opastetaan oppilaita tuntemaan niitä liikuntalajeja, joita paikkakunnalla pystyy harrastamaan niin, että he myöhemmin maailmalla uskaltavat mennä jatkamaan haluamansa liikunnan pariin, kun heillä on jo siihen tuntemus. Kerhoille järjestetään yhteistä leiritoimintaa, jossa he myös tutustuvat eri kerhojen oppilaisiin. Leirien teemat ovat uinti/saliliikunta, uinti/talviliikunta, luontoretket talvi/kesä ja kesäleiri. erikoisesti luontoliikunnan/suunnistuksen tuntemus on kunnassamme merkittävä, koska aina- 9

11 kin hyötyliikunnan merkeissä on tärkeätä osata liikkua maastossa ja tulla siellä toimeen. Kunta on saamelaisenemmistöinen ja siksi liikunnassa tulee huomioida myös perinteisiä lajeja kuten suopunginheitto ja hiihto/suopunginheitto joita harrastetaan yhteisten tapahtumien yhteydessä sekä kilpaillaan koko saamelaisalueella. Järjestämällä teemaviikkoja pyritään saamaan mukaan myös vähemmän liikuntaa harrastavat. Kläpit tallessa (yhteyshenkilö Heli Lukkariniemi) Hakija: Tornion kaupunki Toteuttaja: Tornion kaupunki, Peräpohjolan opisto, Tornion Ice Hockey Team, Raittiusyhdistys Valistus, Alatornion Pirkat, Arpelan Veikot, Tornion Pallo-47 ja Tornion Palloveikot, Tornion 4H-yhdistys, Aapajoen Nuorisoseura, Tornion Teatteriyhdistys Elämyseukot ry, Kantojärven kylätoimikunta, Tornioravat, Seminaarin koulun vanhempainyhdistys ja Tornion koulutoimi. Ohjausryhmä: Ei nimetty. (Kerhotoiminnan yhteistyöryhmässä kerhokoordinaattori ja järjestäjätahojen edustajat.) Ohjaajat: Ei nimetty. (Tornion kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa toimivat yksi Humanistisesta Ammattikorkeakoulusta ja kolme Peräpohjolan Opistosta valmistunutta nuoriso-ohjaajaa. Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoita, urheiluseurojen ohjaajia, kouluavustajia, kylien aktiivisia nuoria, lisäksi käytetään eri lajien asiantuntijoita, kaikki Peräpohjolan Opiston opiskelijat tulevat käymään liikkuva iltapäiväohjaaja-, leikitellen luistimilla- ja seikkailukurssit.) Kerhotoiminnasta meillä on usean vuoden kokemus, mutta viime vuonna aloitimme kohdennetun kerhotoiminnan yhdellä koululla. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisopettaja kokoaa sellaisen ryhmän oppilaita, jotka muutoin liikkuvat vähän, tai heillä ei ole harrastuksia ennestään ja kavereita on hyvin vähän. Tämän koulun osalta on saatu hyviä tuloksia ja varsinkin kun ohjaajat ovat olleet erittäin motivoituneita Peräpohjolan Opiston opiskelijoita. Nyt tätä viime vuonna harjoiteltua toimintaa tullaan laajentamaan muiden koulujen osalla. Tarvetta on ja tämä on tärkeää sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta. Haja-asutusalueen nuoria pyrimme kouluttamaan erilaisin Nuori Suomi-kurssein, sillä ne kerhot, joissa on oman kylän vetäjä toimivat hyvin. Lasten ja nuorten on helpompi lähteä kerhotoimintaan mukaan, mikäli ohjaaja on tuttu. Peräpohjolan Opiston opiskelijoille ja muille seuratoiminnan ohjaajille myös järjestämme koulutuksia. Liikuntakerhot toimivat pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Tanssikerhot toimivat kerran viikossa. Tanssikerhotoimintaa kohtaan on valtava kiinnostus ja uusia kerhoja toivotaan eri puolille kaupunkia. Uusia ryhmiä perustetaan entisten lisäksi ja lukioikäisiä tyttöjä koulutetaan ohjaustehtäviin kerhonohjaajakurssilla sekä tanssillisilla kursseilla. Yhtenä kehittämistavoitteena on se, että vähän liikkuvat nuoret saataisiin liikuntatoiminnan piiriin. On nuoria, jotka tykkäävät pelailla esim. jääkiekkoa, mutta eivät halua aktiiviharrastajien treenauksen piiriin. On tärkeää, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa siinä laajuudessa kuin haluavat, eikä välttämättä kilpaurheilun asettamin vaatimuksin. Liikuntakerhojen osalta tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret hyvin monialaisesti eri liikuntamuotoihin ja myös hiukan erikoisempiinkin esim. sisäkiipeilyyn, keilailuun, jousiammuntaan, jotka eivät ole ns. suurten massojen lajeja. Myös niiden kerhojen toimintasuunnitelmiin, jotka ovat erikoisseurojen kerhoja, tullaan sisällyttämään laaja-alaisesti eri liikuntamuotoihin tutustuminen. 10

12 Levottomat jalat (yhteyshenkilö Mira Pulska) Hakija: Pellon kunta Toteuttaja: Pellon kunnan liikunta- ja nuorisotoimi, urheiluseurat ja nuorisotyötahot Ohjausryhmä: Ei nimetty. (Hanketta koordinoivat Pellon nuorisosihteeri Mira Pulska, liikunnanohjaaja Soili-Iiris Taivainen.) Ohjaajat: Ei nimetty. (Kunnan nuorisosihteeri ja liikunnanohjaaja. Lisäksi ohjauksessa on mukana lukioikäisiä nuoria sekä toimintapäivien/retkien ohjauksesta vastaavat nuoriso-vapaa-ajan ohjaajiksi opiskelevat opiskelijat. Tarkoituksena saada ammattiohjausta esim. kiipeilyssä, melonta jne.) Syksyllä järjestetään ohjelmallinen toimintapäivä ala-asteikäisille yhteistyössä seurojen ja nuorisojärjestöjen kanssa. Päivän tavoitteena on luoda lapsille mielekästä toimintaa monipuolisesti eri taitoja kehittäen esimerkiksi leikkien, askarrellen, musisoiden. Keväällä 2005 järjestetään aktiivimessut, jossa seuroilla on mahdollisuus esitellä omaa toimintaa lapsille ja nuorille. Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa lapset paikkakunnan tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin luokkalaisille järjestetään uimahalli- ja liikuntaretkiä naapuripaikkakunnille syksyllä ja keväällä. LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Varsinais-Suomi Liikunnan ilosta lapsille eväitä elämään (yhteyshenkilö Hilpi Junnila) Hakija: Halikon kunta Toteuttaja: Halikon kunta/liikuntatoimi, MLL Halikon yhdistys, liikuntaseurat ja koulut Ohjausryhmä: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Hilpi Junnila, iltapäiväkoordinaattori Mervi Niemi, palkattava liikunnanohjaaja Ohjaaja: Liikunnanohjaaja (opisto,amk-koulutus), MLL iltapäiväkerho-ohjaajat, seurojen ohjaajat (ei nimetty). Arviointisuunnitelma: Pidetään päiväkirjaa toiminnoista. Seurataan vesirallin suorituksia ja lasten motivoitumista liikkumiseen. Arvioidaan lasten liikunnallisen iltapäivätoiminnan merkitystä lasten liikunnan harrastamisen määrään esim. amk-tason lopputyönä, mikäli jostakin korkeakoulusta löytyy lopputyön tekijä. Asiasta on alustavasti keskusteltu erään halikkolaisen opiskelijan kanssa. Arviointilomake. Tarkastustalkoiden tulosten arviointi, tapahtumapäiväkirja. Kysely opettajille. 1) luokkalaisten liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittäminen. Lasten luovuuden hyödyntäminen liikuttaessa. Lasten päivittäinen liikkuminen ja ulkoilu varmistetaan viikkosuunnitelmalla, jossa omaehtoiselle ja ohjatulle liikkumiselle annetaan riittävästi tilaa. Vaihtelua saadaan esimerkiksi kiertävän liikunnanohjaajan avulla tai hankkimalla liikuntatuokioiden ohjausta liikuntaseuralta Lisätään luokkalaisten liikuntamahdollisuuksia vähintään kahteen viikoittaiseen liikuntakertaan viikossa (kirkonkylä ja Märynummi). Järjestetään vesirallikurssi, jolla parannetaan vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia uimataidon kartuttamiseen pienessä ryhmässä. 2) Koulujen loma-aikojen ohjattu liikuntatoiminta. Lapsille tarjotaan koulujen loma-aikoina mielekästä liikunnallista toimintaa. Paikalliset seurat ja järjestöt aktivoidaan mukaan liikuntaohjelmien toteuttamiseen liikunnanohjaajien johdolla. Seuroista halutaan saada mukaan apuohjaajiksi myös nuoria luokkalaisia liikunnan harrastajia. Edelleen jatketaan kesällä luokkalaisille järjestettäviä urheilukouluja, 11

13 uimakouluja sekä liikunnallisia leirejä kunnan leirikeskuksessa. 3) Liikunnalliset koululainen-vanhempi tapahtumaillat. Aktivoidaan lapset ja vanhemmat liikkumaan yhdessä. Yhteistyön kautta saadaan yhteinen näkemys lapsen liikunnan tarpeellisuudesta. Löydetään liikunnan ilo ja terveet elämäntavat. Seurat saavat uusia jäseniä. 4) Koulumatkat, välituntiliikunta ja koulupihatalkoot. Kouluympäristö pyritään saamaan liikunnalliseksi kannustamalla lapsia hyötyliikuntaan koulumatkoillaan sekä antamalla vinkkejä erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin välitunnilla. Koulupihan kehittäminen vaikuttaa myös iltapäiväkerhojen liikunnalliseen toimintaympäristöön. Projektilla halutaan vaikuttaa koulupihojen viihtyvyyden lisäämiseen. MLL:n Lastensuojeluliiton koulureitin tarkastustalkoot kaavakkeiden (liite 1) kautta kerätään tietoa koulumatkasta ja sen turvallisuudesta. Liikunnallisilla koulujen kanssa sovituilla välituntitempauksilla opastetaan lapsia mielekkäisiin liikunnallisiin tapoihin viettää välitunteja. MLL:n koulupihan tarkastustalkoot kaavakkeiden (liite 2) avulla kerätään tietoa pihan toimivuudesta ja turvallisuudesta. Kuvataan kaikki koulupihat digikameralla projektin aikana. 5) Kömpelöiden lasten liikuntakerho. Kömpelöiden lasten liikuntakerho suunnataan 3-4 luokkalaisille lapsille. Toiminnasta tiedotetaan kunnassa eri foorumeilla ja toimintaan tulevia lapsia haetaan opettajien ja välipalabaarien ohjaajien avulla. Ryhmään mukaan tulevien vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuus ennen toiminnan aloittamista, jossa keskustellaan ryhmän tarpeista ja tavoitteista. Ryhmä kokoontuu viikoittain ja harrastaa eri lajeja erilaisissa ympäristöissä liikunnanohjaajan opastuksella. Toimintavuoden aikana kerätään palautetta lapsilta sekä heidä vanhemmiltaan. 6) Pelisäännöt/tiimisopimus. Hankkeen toimijatahoilla saattaa olla erilaiset näkemykset lasten liikunnan järjestämisestä ja sen tavoitteista. Yhteinen näkemys aikuisten roolista lasten liikunnan ohjaajina. Ennen yhteistyön aloittamista kokoonnutaan yhdessä pelisääntökoulutukseen ja tehdään tiimisopimus. Loikkis ja nuorten liikunnallinen kerhotoiminta (yhteyshenkilö Marko Mäkinen) Hakija: Loimaan kaupunki Toteuttaja: Loimaan kaupunki (koulu- ja nuorisotoimi) Loimaan kunta (yhdistyvät 2005 alusta), paikalliset järjestöt (Loimaan Jankko, Loimaan korikonkarit, Loimaan Palloilijat Junioripesis, Loimaan Leisku, Loimi-Kiekko). Ohjausryhmä: Nimeäminen kesken (tullee kuulumaan nuorisosihteeri, koulutoimen/opettajiston edustaja ja yhdistysten edustajia). Ohjaaja: Ei nimetty. Liikuntatoimen liikunnanohjaajat, liikuntaa opettavat opettajat, yhdistysten ohjaajat, seurojen lajivetäjät. Toiminta perustuu osittain liikuntatoimen jo toimivaan Loikkis-iltapäivätoimintaan ja siellä toiminnan liikunnallisen puolen tehostamiseen yhteistyössä seurojen ja liikuntatoimen ohjaajien kanssa. Tähän asti Loikkis-ohjaajat ovat vastanneet lähinnä liikunnallisesta osuudesta, mutta nyt mukaan tulisivat tehostetusti heidän työtään tukemaan liikunnanohjaaja sekä seurojen ohjaajat. Tämän lisäksi koulujen kanssa yhteistyössä lisätään liikuntakerhojen määrää, nimenomaan liikunnallisesti passiivisille lapsille ja nuorille. Nuorisotoimen kanssa yhteistyössä viidennestä luokasta ylöspäin käynnistetään iltapäivätoimintaa, joilla on ongelmia koulussa tai syrjäytymisvaaraan joutumisessa. Näille nuorille tarjotaan harrasteliikuntaa viikoittain, jossa pyritään löytämään jo liikunnan hylänneille mielekkäitä tapoja liikkumiseen. Nuorisotoimen toiminta järjeste- 12

14 tään avoimien ovien periaatteella, jossa liikunta on osa toimintaa kerran kaksi viikossa. Liikunnan tärkein tavoite on lapsi- ja nuorisolähtöisyys. Kilpailutoiminta jätetään seurojen iltatoimintaan, hankkeessa liikutaan harrastepohjalta, jossa haasteet luodaan vähemmän liikkuvien näkökulmasta, vaikka tällöin jäisikin liikunnallisesti aktiivisia toiminnasta pois. Nuorten osalta kokeilussa tulee olemaan myös vertaisohjaaja periaate vaikka tapahtumien osalta. Toiminnan järjestämisen päävastuu on liikuntatoimessa ja järjestöjä (liikuntaseuroja) hyödynnetään heidän kiinnostuksensa mukaan. Sitoutuminen hankkeeseen on jokaisella taholla oltava korkea. Järjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen mukaan asiasta ollaan innostuneita, mutta lopullista toimintamallia ei vielä ole sovittuna. Liikkuva iltapäivä Naantalissa (yhteyshenkilö Anu Hirvonen) Hakija: Naantalin kaupunki liikuntatoimi Toteuttaja: Naantalin kaupunki liikuntatoimi Ohjausryhmä: (Hanketta koordinoi liikuntasihteeri) Ohjaaja: Liikuntakerhoissa liikunnanohjaaja, Loma-ajan aktiviteeteissa kouluavustajat, liikunnanohjaaja, Pelikerhoissa 4 lukiolaista tai 9.luokkalaista nuorta Hankkeeseen sisältyy liikuntakerho-, pelikerhoja loma-ajan toimintaa. Liikuntakerhotoimintaa järjestetään jokaisessa Naantalin alakoulussa (Karvetti, Kultaranta, Kuparivuori, Lietsala ja Taimo) iltapäivisin, kaksi tuntia viikossa. Kerholaisten lukumäärä tuntia kohden on lasta ja nuorta. Liikuntakerhoihin voivat osallistua luokka-asteiden mukaan. Kerhoryhmät ovat suunnattu luokkalaisille ja luokkalaisille. Liikuntakerhot ovat maksuttomia naantalilaisilta lapsilta. Yläkouluissa (Suopelto ja Maijamäki) liikuntakerhoja järjestetään yksi tunti viikossa. Yläkouluikäisten kerhotoiminnan ryhmäkoko on nuorta, jotka ovat luokkalaisia. Liikuntakerhon tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallisesti aktivoivaa sekä taidollisesti kehittävää toimintaa. Jokaiselle liikuntakerholle on erikseen asetettu sekä kausi- että kertatavoite kohderyhmän mukaan. Kausitavoite on laadullinen, jolla taataan toiminnan laadullinen taso. Kertatavoite sisältää joko sosiaalisen, lajiteknisen tai -taktisen tavoitteen, jolla pyritään kehittämään lasta tai nuorta kyseisellä osa-alueella. Liikuntakerholaisille järjestetään kaksi liikuntaretkeä/matkaa. Syys- ja kevätretket suunnataan lähialueiden liikuntapaikkoihin. Retkelle voivat osallistua ainoastaan seitsemän (Karvetti, Kultaranta, Kuparivuori, Lietsala, Taimo, Suopelto ja Maijamäki) eri liikuntakerhojen lapset ja nuoret. Liikuntaretkien avulla pyritään tarjoamaan liikunnallisia kokemuksia kerholaisille, joita ei pysty harrastamaan Naantalin kaupungissa sijaitsevissa liikuntapaikoissa. Pelikerhotoimintaa on yläkoululla yksi tunti viikossa. Yläkouluikäisten pelikerhotoiminnan ryhmäkoko on nuorta. Toimintaan sitoutetaan neljä lukioikäistä nuorta, jotka vuoroviikoin kahden ohjaajan voimin organisoivat pelikerhoa. Pelikerhon tavoitteena on kaksi erillistä osa-aluetta. Ensimmäinen on antaa mahdollisuus yläkouluikäisille liikkua iltapäivisin pelikerhoissa sekä ohjata heitä sitä kautta omatoimiseen liikkumiseen ilman aikuisen ohjausta vapaa-ajallaan. Toisena tavoitteena on antaa neljälle lukioikäiselle kokemusta liikunnanohjauksesta ja antaa täten pohjaa tulevaisuudessa ohjautua liikunnalliselle alalle joko ammatti tai harraste puolelle. Toiminta kerhoissa koostuu pääsääntöisesti pallo- ja joukkuepeleistä, kuten salibandy, koripallo, lentopallo, futsal sekä sulkapallo. Ohjaajat valitsevat lajit, joita harrastetaan kerhoissa 13

15 Satakunta Liikuntailtapäiväkerho (yhteyshenkilö Hannele Wallin) Hakija: Porin kaupungin vapaa-aikavirasto. Toteuttaja: Porin kaupungin vapaa-aikavirasto yhteistyötahoina koulutoimi, puistotoimi, nuorisotoimi, jossain määrin kaavoitus, Lounais- Suomen Liikunta ja Urheilu Porin toimisto (jonka avulla mukaan otetavat seurat hankitaan). Ohjausryhmä: ei ole varsinaista johtoryhmää. Ohjaaja: (Urheiluseuroilta ostopalveluna hankittavia kerhoja/kursseja/tapahtumia ohjaavat seurojen omat ohjaajat.) Arviointisuunnitelma: Hankkeen aikana arvioidaan yhdessä koulutoimen kanssa, miten liikunnasta syrjäytymässä olevien mahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Kokemusten perusteella arvioidaan, ovatko omat erityisryhmät oikea ratkaisu ja voiko näihin ryhmiin osallistuminen korvata osan liikunnanopetuksesta. Toiminta jakautuu neljään osakokonaisuuteen. Urheiluseurojen kerhotoiminta. Yhteistyössä urheiluseurojen kanssa järjestetään noin kymmenessä koulussa kerho-, kurssi- tai tapahtumatoimintaa. Osanottajatavoite 10 koulua x oppilasta/kerta. Toiminta toteutetaan seuran ja koulun tarpeista käsin joko niin, että toiminta kestää pääosan kumpaakin lukukautta ja on kerhotyyppistä (2t/vko). Toiminta voi myös olla kurssimuotoista toimintaa eli noin kahta kerhoviikkotuntia vastaava määrä erilaista kurssimuotoista toimintaa (esim. kolmen viikon kursseja, 2 3 krt viikossa). Osittain toiminta voi sisältää myös lajiesittelytyyppisiä tapahtumia. Toiminta järjestetään ostopalveluna urheiluseuroilta. Valittavista kouluista sovitaan koulutoimen kanssa. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu osallistuu yhteistyökumppanina seurojen rekrytointiin hankkeen alkuvaiheessa. Menettelyistä on sovittu koulutoimen ja LiikU:n kanssa. Toiminnan yhtenä tavoitteena on tutustuttaa lapsia ja nuoria urheiluseuratoimintaan. Pidemmällä aikavälillä osa kerhoihin ja kursseille osallistuneista jatkaa liikkumista seuran varsinaisessa toiminnassa. Ryhmät liikunnanopetuksesta syrjäytymisvaarassa oleville. Tämän osa-alueen tavoitteena on löytää sellaisia koululaisia, jotka ovat syrjäytymässä liikunnasta ja liikunnanopetuksesta. Näille oppilaille järjestetään kerhotyyppistä toimintaa iltapäivän yhteydessä. Ryhmät voivat olla yhteisiä muutamille lähikouluille. Tavoitteena on saada ensi vaiheessa kohderyhmään kuuluvat oppilaat osallistumaan ryhmään. Jatkotavoitteena on saada positiivisia elämyksiä jostakin liikuntamuodosta ja sitä kautta tavoitella pysyvän harrastamisen kehittymistä. Oppilaat valitaan ryhmiin kouluterveydenhuollon ja liikuntaa opettavien opettajien kanssa. (Ks. arviointisuunnitelma kohta) Ensisijaisesti lähdetään liikkeelle luokkatasoista 3 6, tarvittaessa laajennetaan yläasteikäisiin. Omakohtaiseen liikuntaan kannustaminen. Tavoitteena saada luokkalaiset liikkumaan omatoimisesti muissa kuin koulun tiloissa. Toiminta muodostuu kolmesta osasta eli tiedottamisesta, koululaisten kotien ja lähiympäristöjen kehittämisestä liikuntaan houkutteleviksi ja välinepankista. Tiedotustilaisuudessa (tiedostusvälineet, viraston oma lehti, muut kanavat) annetaan nuorille ja heidän vanhemmilleen vinkkejä, miten lapset voivat liikkua kotona, kotipihassa tai lähipuistossa. Jutut viovat olla tyyliä Rakennetaan pingispöytä tai koriteline tai maalit tai koronalauta. Tiedotuksessa voidaan myös antaa vinkkejä, mistä pihavälineitä (esim. kunnollinen metallimaali) voi edullisesti saada. Asuinympäristön kehittämisessä järjestetään viidellä alueella asukkaille yleisötilaisuus, jossa otetaan esille liikuntamahdollisuuksien lisääminen edullisin keinoin kotien läheisyydessä. Ajatuksena on saada vanhemmilta tai nuorilta itseltään ehdotuksia tällaisista ideoista, joita kaupunki parhaansa mu- 14

16 kaan yrittää toteuttaa tai antaa luvan toteuttaa niitä talkootyönä. Liikuntabussit. Vapaa-aikavirasto järjestää kertaa esikaupunkialueilta liikuntabussin, joka tuo luokkalaisia keskustan liikuntapaikoille ohjattuun parin tunnin liikuntajaksoon. Ensisijaisena kokeilun kohteina ovat Länsi-Porin ja Pohjois-Porin skeittaavat oppilaat, jotka kuljetetaan Pormestarinluodon ja Sampolan lähiliikuntapaikoille sekä talviaikana skeittihallille. Kysynnän mukaan kohteeksi voidaan ottaa myös jotkut keskustan liikuntapaikat Tavoitteena on ylläpitää skeittiharrastusta laajemminkin kuin kolmen suorituspaikan ympäristössä. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittäminen = ILTTIS (yhteyshenkilö Tuija Suominen) Hakija: Uudenkaupungin kaupunki/ vapaa-aikatoimi Toteuttaja: Uudenkaupungin kaupungin vapaaaikatoimi ja urheiluseurat Ohjausryhmä: (Vapaa-aikatoimen johtaja, erityisryhmien liikunnanohjaaja, seuran nimeämät 1 2 edustajaa ja heidän varahenkilönsä. Ohjausryhmä kokoontuu n. 2 viikkoa ennen kunkin jakson alkamista sekä tarpeen vaatiessa myös jakson aikana.) Ohjaaja: Urheiluseurojen ohjaajat, erityisryhmien liikunnanohjaaja Susanna Junttila, nuorisoohjaaja Aki Kenttämaa, erityisnuorisotyöntekijä Jaakko Auvinen, nuoriso-ohjaaja Jatta Suvanto, nuoriso-ohjaaja Pia Rauha. Uudessakaupungissa koetaan erittäin tärkeäksi liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua liikunnallisen iltapäivätoimintaan. Toiminnassa painotetaan sitä että se on joka pojan ja tytön liikuntaa. Toiminta ei saa olla kilpaluonteista tai valmennuksellista. Ideana on kehittää toiminta monipuoliseksi sekä kaikkia lapsia kiinnostavaksi. Osallistumiskynnys pyritään saamaan matalaksi ja erityislapsiin halutaan myös panostaa. Tavoitteena on saada erityisesti ne lapset mukaan toimintaan, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Tärkeässä roolissa ovat täten myös erityisryhmien liikunnanohjaaja ja erityisnuorisotyöntekijä. Ajatuksena on myös vahvistaa vapaa-aikatoimen ja urheiluseurojen yhteistyötä kodin kanssa. Eri jaksoissa moduulien sisältö vaihtuu. Tällöin urheiluseura voi ottaa ohjattavakseen esim. pelkästään yhden jakson aikana yhden moduulin (3. jaksoa yht.). 1. jaksoon osallistuneille järjestetään kylpylämatka Nokian Eedeniin, II-jaksolle osallistuneille laskettelumatka Himokselle ja IIIjakson lapsille toteutetaan virkistyspäivä Haiduksen leirikeskuksessa. Moduuleista pyritään saamaan niin laadukkaita, että myös vähemmän liikuntaa harrastaneille lapsille liikunnasta tulisi elämäntapa. Ts. tulevaisuuden terveysliikuntaa harrastava aikuisväestö. Keski-Suomi Uuraisten liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittäminen (yhteyshenkilö Pirkko Honkanen) Hakija: Uuraisten kunta Toteuttaja: Uuraisten kunta vapaa-aikalautakunta, paikalliset järjestöt ja yhteisöt Ohjausryhmä: - Ohjaaja: Ei nimetty (Toiminnasta vastaa kunnan vapaa-aikatoimi, yhdessä paikallisten seurojen kanssa hankkien kullekin ryhmälle koulutetut ohjaajat/aikuiset Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää ja lisätä uuraislaisten lasten/nuorten (3. 9. lk:n oppilaiden) liikunta- ja ulkoiluharrastusta sekä saada 15

17 siihen säännöllisyyttä. Hankkeen tavoitteena on saada mukaan liikuntaharrastuksen piiriin myös vähemmän ja satunnaisesti liikkuvia lapsia ja nuoria. Lisäksi hanke tukee seurojen ja muiden järjestämiseen osallistuvien yhteistyötahojen tekemää yhteistyötä ja yhteistä tiedottamista liikuntamahdollisuuksista ja liikuntatoiminnasta Uuraisilla. Pirkanmaa Lystikkäästi liikkuen (yhteyshenkilö Heidi Purojärvi) Hakija: Ikaalisten 4H-yhdistys ry Toteuttaja: Ikaalisten 4H-yhdistys, Ikaalisten kaupunki, urheiluseurat Ohjausryhmä: toiminnanjohtaja Heidi Purojärvi 4H, liikunnanopettaja Janne Rantanen liikuntasihteeri Seija Talonen. Hankkeen ohjausryhmä kartoittaa liikunnallisen iltapäivätoiminnan tarpeen, luo edellytykset resurssien puitteessa sekä vastaa ohjaajien täydennyskoulutuksesta. Ohjaajat: liikunnanopettaja Janne Rantanen, 4H-ohjaajat Uuden yhteistyömallin taviotteena on kerhotoiminnan laajentaminen myös kyläkoulujen ala-asteille sekä yläasteikäisille nuorille. Liikuntapainotteisen iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea ja edistää paikkakunnan lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja sekä luoda yhteistyömuoto, jossa lapsiperheet, kunta ja vapaaehtoisjärjestö toimivat yhdessä. Hankkeessa 3-9-luokkalaisille suunnattu liikunnallinen iltapäivätoiminta nähdään kunnan peruspalveluna, jota tulisi olla tarjolla kunnassamme toimivien koulujen oppilaille. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusi toimintamalli, jossa joka kylällä on liikuntakerho, oma vastuuvetäjä, joka suunnittelee ja järjestää toimintaa. Toimintamallin liikuntakerhonvetäjällä on riittävä asiantuntemus lasten ja nuorten liikunnasta, ohjaustoiminnasta ja sen sovellutuksista. Hankkeessa palvelujen suuntaamisen periaatteena on syrjäytymisen ehkäisy, koulukohtaisen toiminnan tarve ja tarjonnan tasapuolisuus sekä erityislasten huomioiminen. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan sisältö saadaan monipuoliseksi toimimalla yhteistyössä Ikaalisten urheiluseurojen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Pienen kuntamme vahvuutena on toimiva yhteistyö yli sektorirajojen sekä osaavat perinteiset urheiluseurat. Yksi tarkastelunäkökulma liikunnalliseen iltapäivätoimintaan on, joka on osaltaan vaihtoehto kylien mahdolliseen työttömyyteen. Lasten liikunnan tapakulttuurin kehittämisprojekti: Lasta liikkuun (yhteyshenkilö Anu Santaniemi-Helenius) Hakija: Nokian kaupungin iltapäivätoiminta/ Lasta ry Toteuttaja: Nokian kaupungin nuorisotoimi/iltapäivätoiminta; Nokian Pyry; BC-Nokia (Perusteilla oleva yhdistys v alusta Lasta ry, Tavoite: Perustaa projektin ympärille järjestö, joka hallinnoi ja organisoi tätä projektia) Ohjausryhmä: Ei nimetty. (Laajennetussa ohjausryhmässä ovat mukana liikunta- ja nuoriso-, sosiaali- ja koulutoimi, Nokian srk, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Nokian yhdistys, Alhoniityn koulu vanhempainyhdistys, BC-Nokia ja Nokian Pyry.) Ohjaaja: Ei nimetty. Erityiskerhovastaava (vähän liikkuvien lasten liikuntakerhotoiminnan organisointi ja ohjaus. Projektin liikunnanohjaaja (projektin sisäisen liikuntatoiminnan ohjaus ja ideoiden toteuttaja, lasten aktivointi, päihteettömyys, liikuntakulttuurin esille tuominen eri toimintatavoin. Liikunnanohjaajat I, II, III. 16

18 Lapsen ja nuoren liikunnanharrastamisen kautta tehtävä seuranta ja tutkimus harrastamisen merkityksestä, elämäntavasta, laadusta, päihteettömyydestä ja syrjäytymisen ehkäisyn keinoista, laadun merkityksestä, ohjauksen ja suunnitelmallisuuden merkityksestä dropoutiin, erilaisten mahdollisuuksien luomisesta, monilajisuus, päihteettömyyteen sitoutuminen ja ohjaus, harrastamisen jatkuminen huippu-urheilun jälkeen, urheilijoiden koulutus, valmentajien/ohjaajien asenne, ym. koulutus. Päivittäin arkiliikunta leikit koulussa esim. pistettä välitunnilla! Opetusvideon tuottaminen liikunnan tapakulttuurin mahdollisuuksista! Avainsanat: liikunnan ilo tasavertaisuus, päivittäinen liikunta, dropoutin estäminen, päihteettömyys, seuratoiminnan kautta harrastamisen ja lasten syrjäytymisen ehkäisyn kehittäminen, perheiden yhteinen harrastaminen, terveys ja kolmannen sektorin vaikuttamisen mahdollisuus > Yhteistyössä Nokia kaupungin iltapäivätoiminnan kanssa. Visio 2004: (Kaikki) lapset liikkuvat päivittäin iloisesti, hyvää oloa tuntien, taitojensa mukaisesti ja edellisesti Visio 2014: Lasten päivittäinen liikunta on osa perheiden, kuntien, seurojen, liikunnan aluejärjestöjen sekä koulutoimen yhteistyössä ideoimaa valtakunnallista tapakulttuuria. Missio: Lasten (3. 9.-luokkalaisten) päivittäistä liikuntaa ohjataan yhteistyössä liikunnan eri tahojen kanssa ideoimalla ja kokeilemalla liikunnallista tapakulttuurin keinoja yhdistettynä iltapäivätoimintaan. Lapsille organisoidaan erilaisia ja eritasoisia liikuntaryhmiä, jotka sisältävät, monilajista liikuntaa, erityisryhmille, liikunnan merkityksen ohjausta ja keskustelua päivittäisen liikunnan merkityksestä, motivointi ja palautekeskustelu, kokeilevaa lajitoimintaa (pihaleikit kaikissa muodoissa myös liikuntaa), luontoliikunnan sekä sauvakävelyn ideointi, seura- ja harrastetoiminnan ohjaaminen. Projektissa toteutetaan myös seuraavia näkökohtia, liikunnalliset tapahtumien järjestelyt, uimarieha keväisin, luontorieha kesäisin (luontoliikuntaa) ja Loppiasrieha loppiaisena (luistelua), liikuntatapahtumien yhteistyötahoina toimivat mm. seurat, koulutoimen kanssa yhteistyössä mm. välituntiliikuntaa (projektin liikunnanohjaajat). Liikunnan markkinointi lapsille ja vanhemmille, toiminnassa liikkuvien lasten haastattelu ja seuranta, liikunnan merkityksen selvittäminen murrosikäisten harrastamisessa, vanhempien ja lasten tiedotus projektista, päivittäisen liikunnan edistämiskampanja: liikkuen kouluun. Liikunta tavaksi! (yhteyshenkilö Ritva Willman) Hakija: Vanhan koulun tuki ry. Toteuttaja: Vanhan koulun tuki ry, Ylöjärven kaupunki Ohjausryhmä: - Ohjaajat: ratsastuksenopettaja Kirsi Leppänen Ponimäen tila uimaopettaja, Ylöjärven kaupunki, erityisliikunnanohjaaja Hani Nenonen Ylöjärven kaupunki, erityisluokanopettaja Ritva Willman Vanha koulu, koulunkäyntiavustaja Leena Järvinen Vanha koulu urheiluseurojen ohjaajat Ylöjärvi, eräopas Liisa Tylliä Higing Travel Ht.ky. Vanhassa koulussa annetaan mukautettua opetusta luokka-asteilla 1 9. Oppilaat kouluun tulee koko Ylöjärven kaupungin alueelta. Useimmat oppilaat tulevat päivittäin kouluun taksilla tai bussilla. Tästä johtuen oppilaiden luonnollinen hyötyliikunta puuttuu kokonaan. Se näkyy joka päiväisessä toiminnassa; lasten yleiskunto on heikko, eril. vaivoina mm. selkäkipuna, lyhyt kävelymatka tuottaa vaikeuksia, asenne pieneenkin normaaliin liikuntaan on negatiivinen 17

19 esim. siirtyminen koululta paikasta toiseen. Monet näistä lapsista ovat kouluajan ulkopuolella yksinäisiä ja he viettävät aikaansa kotona, sisällä. Lasten luontainen liikunta; pyöräily, liikuntaleikit ulkona, palloilu jne. puuttuu näiltä lapsilta. Tällä kehittämishankkeella haluamme saada lapsille liikunta tavaksi ja iloksi. Osa luokkien lapsista on kaupungin järjestämässä iltapäiväkerhotoiminnassa mukana, mutta osallistuvat silti tähän oman koulun järjestämään liikuntatoimintaan. Myös ne lapset, jotka eivät ole mukana säännöllisessä ip-toiminnassa osallistuvat myös tähän liikuntatoimintaan. V.I.P. (Vauhdikasta iltapäivää-hanke) (yhteyshenkilö Maija Hyttinen) Hakija: Vammalan kaupunki vapaa-aikatoimisto Toteuttaja: Vammalan kaupunki (vapaa-aikatoimisto, nuoriso-, liikunta-, kulttuuritoimi; ja yhteistyötahot osallisuushanke ja vanhempainkoulu; vanhempainyhdistykset, Vammalan srk; koulut; nuorisojärjestöt, Vammalan Vesaiset, 4H-yhdistys; Yritykset/yksityiset liikkeenharjoittajat, Kulonpään palloiluhalli, Liikuntakeskus Pinkki, Kiikan uimahalli; Liikuntaseurat, Vammalan Veikot, Roismalan Ponnistus, VSV Ohjausryhmä: kaupunginhallituksen jäsen Marja Ahola, perusturvajohtaja Kristina Piirala Vammalan kaupunki, sivistystoimenjohtaja Lauri Laurila Vammalan kaupunki, vapaa-aikatoimiston päällikkö Veli-Matti Tapio Vammalan kaupunki, nuorisotoimenjohtaja Pertti Parkkinen Vammalan kaupunki, liikunnanohjaaja Sirkku Erkkilä Vammalan kaupunki, nuoriso-ohjaaja Maija Hyttinen Vammalan kaupunki, I kappalainen Jari Rankinen Vammalan kirkkoherranvirasto, vanhempainyhdistyksen edustaja, järjestön edustaja. Ohjaaja: Maija Hyttinen nuoriso-ohjaaja, Markku Kärki kerhovalvoja, Elina Reunanen oppisopimushenkilö, nuoriso- ja vapaa-aika, Ursula Eerola liikunnanohjaaja, Timo Raunio tuntiohjaaja, hoitoalan koulutus, ohjauskokemus yli 5-vuotta, Johanna Kastikainen tuntiohjaaja, Liikuntakeskus Pinkki, Aija Jokinen liikunta-alan koulutus, ohjauskokemus, Maija Harjula tuntiohjaaja, opiskelija, ohjauskokemus alle vuosi, Pauli Laakso tuntiohjaaja, biljardin SM-mestari, ohjauskokemus yli vuosi, palkatut kesätyöntekijät, urheilukoulut, muut tuntiohjaajat (haussa). Vauhdikasta iltapäivää -hankkeen tavoitteena on edistää omalta osaltaan lasten ja nuorten liikkumista sekä tarjota mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen ei kilpailullisin menetelmin. Liikunnan lisäksi tavoitteena on kehittää kädentaidollisia ja kulttuuripainotteisia kerhoja. Tavoitteena on myös saada yhteistyö sujuvaksi kaupungin vapaa-aikatoimiston, nuoriso- ja liikuntaseurojen, seurakunnan, vanhempainyhdistysten, kyläseurojen ja oppilaitosten kanssa. V.I.P. (Vauhdikasta iltapäivää -hanke) kehittää ja järjestää luokkalaisille toiminnallisia kerhoja kädentaidoista liikuntaan. Kehittämisideana on saada kerhotoiminta vakinaiseksi toiminnaksi sekä kehittää yhteistyötä liikuntaseurojen ja järjestöjen kesken. Syksyn 2004 ja kevään 2005 tavoitteina on monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Kerhotarjontaa tullaan monipuolistamaan ja tarjoamaan laajasta Vammalan alueella. Tavoitteena on, että myös taajama-alueiden ulkopuolella asuvat lapset pääsisivät harrastamaan omassa ympäristössään yhtä monipuolisesti kuin taajamassa asuvat lapset ja nuoret, jotka ovat lähellä palveluja. Kerhotoiminnan vastuutahona toimii vapaaaikatoimisto, joka palkkaa tuntiohjaajat ja vastaa heidän toiminnastaan ja koulutuksestaan. Kohderyhmän kerhoissa on 3. 9.luokkalaiset lapset ja nuoret. Pääasiallisesti tarjontaa on ala-asteikäisille, mutta toimintaa ylä-asteikäisille tullaan kehittämään. 18

20 Tavoitteet : Monipuolisuus ja laaja-alaisuus Kerhojen monipuolisuuden lisääminen Kerhotoiminnan laajentaminen taaja-alueiden ulkopuolelle Iltapäivätoiminnan tukeminen luokkalaisten osalta Liikuntaan kannustaminen Toiminta osaltaan syrjäytymisen ehkäisyä. Pohjanmaa Iloa liikkuen (yhteyshenkilö Anita Leppiniemi- Järvinen/Pirjo Nylund) Hakija: Kaskisten kaupunki/sivistysosasto Toteuttaja: Kaskisten kaupunki/sivistysosasto yhteistyössä vanhempain yhdistysten, oppilashuoltoryhmän ja liikuntaseurojen kanssa. Ohjausryhmä: sivistystoimenjohtaja Anita Leppiniemi-Järvinen, vanhempain yhdistyksen edustaja Matti Myllylä sivistyslautakunnan edustaja Jani Salo, urheiluseuran edustaja, nuorisoliikunnan edustaja Pirjo Nylund ja Jonathan Hast. Ohjaaja: Heli Taimisto, vastuuohjaaja, muut ohjaajat valitaan myöhemmin (kaksi). Monipuoliseen liikuntaan ohjaaminen ja innostaminen. a) aktivoida liikkumaan b) ottaa mukaan lapsia/nuoria, joilla on motorisia vaikeuksia/ongelmia eli monipuolista liikunnallista toimintaa luokkalaisista niille, joilla on erityinen tarve liikkua terveytensä kannalta enemmän ja monipuolisemmin luokkalaiset Liiku leikkien ja luoden luokkalaiset liiku iloiten ja seikkaillen, liikunta terveydeksi c) urheiluseurat esille ja mukaan aktivointiin. Tavoitteena on tavoittaa luokkalaiset, joilla on vaikeuksia motoriikassa tai joiden liikuntamahdollisuudet ovat vähäisemmät kartoitus yhteistyössä koulujen kanssa. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishanke (yhteyshenkilö Carita Kalliokoski) Hakija: Kokkolan kaupunki/liikuntapalvelut Toteuttaja: Kokkolan kaupunki/liikuntapalvelut, yhteistyössä Juniori Hermes ry., Kokkolan taitoluistelijat ry., Gymnastikförening Nordan rf., Nibacos Kokkola, Kokkolan keilahalli, Eräseikkailu ry., Kokkolan Veikot; hiihtojaosto, Kokkolan Palloseura -62, Kokkolan 4H-yhdistys. Ohjausryhmä: Marko Rahikainen (Juniori Hermes ry), Annika Rahkila (Kokkolan taitoluistelijat ry), Ulrika Jansson (Gymnastikförening Nordan rf), Mika Sarkkinen (Nibacos Kokkola), Leif Tuomisalo (Kokkolan keilahalli), Markku Hukari (Eräseikkailu ry), Marja-Liisa Hiironen (Kokkolan Veikot), Jyrki Ojala (Kokkolan Palloseura -62), Tuula Torppa (Kokkolan 4H-yhdistys). Ohjaaja: Ei nimetty. (Tässä vaiheessa ei ole tietoja liikuntakerhojen ohjaajista, mutta kaikilla yhteistyökumppaneilla on asiantuntevat ohjaajat käytettävissä.) Kokkolan liikuntapoliittisen ohjelman vuosille yhtenä tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa haluamaansa liikuntaan edellytystensä ja mieltymystensä mukaisesti. Tämä on myös liikunnallisen iltapäivätoiminnan luokkalaisten kehittämishankkeen päätavoite. 19

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Meidän koulumme on Liikkuva koulu

Meidän koulumme on Liikkuva koulu Meidän koulumme on Liikkuva koulu Opettajista liikuntatiimi Liikkuva koulu -ohjelman toteutus Liikuntatapahtumien suunnittelu mm. koululaisten liikuntapäivä seuraesittelyrastien merkeissä perheliikuntapäivät

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu Ry Juha Virtanen Koululiikunnan kehittäjä Juha.virtanen@liiku.fi 0440-595204 LIIKUNTA ON ENEMMÄN KUIN

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Hankkeen tavoite Lv 2010-2011: Liikkuva koulu hankkeen päätavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Perustettu vuonna 1993.

Perustettu vuonna 1993. LiikU lukuina Perustettu vuonna 1993. Yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii yli tuhannen liikunta- ja urheiluseuran asialla. Jäsenet ovat liikuntaseuroja ja järjestöjä. Vaikuttaa Satakunnan ja Varsinais-

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Lisää liikkumista. Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012

Lisää liikkumista. Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012 Lisää liikkumista ja vähemmän istumista Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012 Matti Hakamäki Henna Haapala Kaarlo Laine Katja Rajala Tuija Tammelin SallaTurpeinen Liikkuva

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 1 Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 Tehtävä 1: Miten Seinäjoen liikunta- ja vapaa-ajan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä voitaisiin edistää? Mitä haluaisitte tehdä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

11.4. kaupungin tavoitteet liikunnan ja terveyden osalta taksa- ja avustuspolitiikka kaupungissa, ryhmätyöt

11.4. kaupungin tavoitteet liikunnan ja terveyden osalta taksa- ja avustuspolitiikka kaupungissa, ryhmätyöt Rauman seuraparlamentin vuosi 2016 17.2. Puheenjohtajaksi valittiin Daniela Tanhua. Kokouskäytännöt koululiikuntayhteistyön tilannekatsaus liikunnan rooli kaupungin hyvinvoinnissa tulevat tapahtumat, koulutukset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä KESKEISET PALVELUT KOULUILLE Mentorointi Koulutukset Kampanjat (VALO ry) Opintomatka Mikkelin liikkuviin

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2005 2006

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2005 2006 Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2005 2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 174 ISBN 951-790-201-8 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Oulun Liikkuvat koulut. Susanna Hellsten Kai Lotvonen

Oulun Liikkuvat koulut. Susanna Hellsten Kai Lotvonen Oulun Liikkuvat koulut Susanna Hellsten Kai Lotvonen Liikkuvat koulut Oulussa Liikkuva koulu hankkeessa on tällä hetkellä mukana 3+1 koulua On lähdetty liikkeelle koulujen omista lähtökohdista Uusia hankekouluja

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Paljonko liikkuvissa kouluissa liikuttiin pilottivaiheessa? Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Paljonko liikkuvissa kouluissa liikuttiin pilottivaiheessa? Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Paljonko liikkuvissa kouluissa liikuttiin pilottivaiheessa? Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari, Mikkeli 17.4.2013 Työryhmä Annaleena Aira Henna Haapala Harto

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA

KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Koulun henkilökunnan fyysinen aktiivisuus (oma jaksaminen) Liikuntatunnit Opettajien osaamisen lisääminen Toiminnalliset

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry Viisi jaostoa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy ja taitoluistelu. Vuonna 2016 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa.

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

K e r h o t o i m i n n a n k e h i t t ä m i s s u u n n i t e l ma 2014-2 0 2 0

K e r h o t o i m i n n a n k e h i t t ä m i s s u u n n i t e l ma 2014-2 0 2 0 K e r h o t o i m i n n a n k e h i t t ä m i s s u u n n i t e l ma 2014-2 0 2 0 1 S einäjoen kaupunki Kerhotoiminnan kehittämissuunnitelma 2014 2020 s isällysluettelo 1. Kerhotoiminnan valtakunnalliset

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Oulu

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Oulu Liikkuva koulu nykytilan arviointi Oulu.8.1 LIKES-tutkimuskeskus 0 35 30 5 15 10 5 0 35 Arvioinnin täyttäneet koulut 1 Alakoulut Yläkoulut Yhtenäiskoulut (Tilastokeskuksen (1) mukaan kouluja yhteensä 5)

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä Molemmat avaavat ovia lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi KOULU JA SEURA Yhteisen kuvan ja tekemisen vahvistaminen Koulussa opitaan ja innostutaan

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas,

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, johtaja, Likes-tutkimuskeskus Tutkittua tietoa liikkuvista

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1 Ohjausryhmän hyväksymä päivitys 11.12.2014 1. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Kouluikäisten liikunnan lisääminen Suositus: Koululaiset kulkevat koulumatkat pyörällä tai kävellen Sivistyslautakunta antaa

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Savitaipaleen koulut ovat Liikuttavia kouluja! Timo Mikkola. Liikunnan lehtori / liikuntatoimenohjaaja

Savitaipaleen koulut ovat Liikuttavia kouluja! Timo Mikkola. Liikunnan lehtori / liikuntatoimenohjaaja Savitaipaleen koulut ovat Liikuttavia kouluja! Timo Mikkola. Liikunnan lehtori / liikuntatoimenohjaaja Liikuntaolosuhteet Uimahalli Jäähalli Curlinghalli Tennishalli Ulkotenniskentät Lumilautarinne Skeittipaikka

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Sisällys 1. Liikkuva koulu -ohjelman laajeneminen valtakunnalliseksi 2. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus 3. Aktiivisempia

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.03.2016 268 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot