Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005"

Transkriptio

1 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

2 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

3 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 166 ISBN Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Jyväskylän yliopistopaino 2005

4 Sisällys Esipuhe...5 Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeiden haku Avustushakemukset liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämiseen toimikaudelle Lappi...8 Länsi-Suomen lääni...11 Keski-Suomi...15 Pirkanmaa...16 Pohjanmaa...19 Itä-Suomen lääni...23 Etelä-Savo...23 Pohjois-Savo...24 Pohjois-Karjala...26 Oulun lääni...27 Pohjois-Pohjanmaa...27 Kainuu...30 Etelä-Suomen lääni...34 Uusimaa...34 Itä-Uusimaa...50 Kanta-Häme...51 Päijät-Häme...53 Etelä-Karjala...56 Kymenlaakso...59 Taulukot...61

5

6 ESIPUHE Opetusministeriön liikuntayksikkö toteuttaa lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa vuosina Ohjelman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäisiä liikuntamahdollisuuksia. Liikunta pyritään liittämään kiinteäksi osaksi hoito- ja koulupäivää. Pienten lasten osalta tavoitteena on lisätä liikunnan roolia aamu- ja iltapäivätoiminnassa luokkalaisille kehitetään monipuolista liikuntaa koulupäivän jälkeisen harrastetoiminnan avulla. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKESin Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET sai tehtäväkseen seurata ja arvioida opetusministeriön liikuntaohjelman toteutusta, sisältöä ja tuloksia vuosina Seurannan ja arvioinnin lähtökohtana on auttaa ja tukea lasten ja nuorten liikuntaohjelman laadullisessa kehittämisessä. LINETin seuranta- ja arviointitoiminnan yhtenä näkökulmana on myös lasten ja nuorten osallisuus. Tässä julkaisussa esitellään hankkeet, jotka liittyvät lasten ja nuorten liikunnalliseen iltapäivätoimintaan. Kyseessä ovat luokkalaisille suunnatut hankkeet, jotka ovat saaneet opetusministeriön myöntämää valtionavustusta toimintakaudelle Julkaisun tavoitteena on antaa valtakunnallinen kokonaiskuva liikunnallisen iltapäivätoiminnan toteutusmalleista. Seurannan ja arvioinnin tuloksia hankkeiden toteutuksesta tullaan julkaisemaan jatkossa sähköisesti (www.linet.likes.fi) ja painettuna. Raportti avaa liikuntaohjelmaan liittyvän julkaisusarjan. Julkaisun tietoja on esitelty lasten ja nuorten liikuntaohjelman kehittämisseminaarissa , jossa olivat edustettuina opetusministeriö, läänien sivistys- ja liikuntatoimi, liikunnan aluejärjestöjen aluekehittäjät, Nuori Suomi ja LINET. Seminaarissa käydyt keskustelut ovat olleet hyödyllisiä sekä tämän julkaisun että seurannan ja arvioinnin kehittämiselle. Siitä kiitokset osallistujille. Kiitämme myös liikuntaohjelman seurannan ja arvioinnin ohjausryhmää, johon kuuluvat ylitarkastaja Hannu Tolonen (opm), sivistystoimen tarkastaja Keijo Kuusela (Länsi-Suomen lääninhallitus), nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Matti Ruuska (Itä-Suomen lääninhallitus), kehitysjohtaja Teemu Japisson (Nuori Suomi), kehitysjohtaja Jukka Karvinen (Nuori Suomi), erikoissuunnittelija Matti Hakamäki (Linet) ja yksikönjohtaja Kaarlo Laine (Linet). Ryhmäläisille kiitos hyvästä yhteistyöstä ja hyödyllisistä kommenteista. Jyväskylässä erikoissuunnittelija Matti Hakamäki yksikön johtaja Kaarlo Laine 5

7 LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEIDEN HAKU Tässä julkaisussa esitetyt tiedot Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeista perustuvat hankkeiden avustushakemuksiin (hakulomakkeet) ja niiden liitteisiin sekä lääninhallitusten tekemiin päätöksiin. Esiteltävinä ovat hankkeet, jotka ovat saaneet opetusministeriön tarkoitukseen varaamaa avustusta. Jaettu määräraha oli ja se kohdennettiin luokkalaisten lasten välittömästi koulun jälkeen tapahtuvan liikuntatoiminnan kehittämiseen. Tämän julkaisun taulukko- ja tekstiosassa esitetään kootusti hankkeiden omien ilmoitusten mukaisesti hanketoimintasuunnitelmat ja niihin liittyvät kehittämisideat sekä myönnetyt avustuspäätökset alueittain ja euromääräisesti. Tekstiosan tarkoituksena on valaista hankkeiden kehittämisideaa ja toteutustapaa sekä antaa taustatietoa hankkeiden keskeisistä toimijoista. Hankesuunnitelmien tekstiä on lyhennetty ja toimitettu. Tekstivalinnan kriteerinä on ollut liikuntaohjelman hakukriteerien mukaisesti hankkeen kehittämisidean kirkastaminen. Taulukko-osan tiedot perustuvat lääninhallitusten tekemiin virallisiin päätöksiin, jotka on lähetetty asianosaisille tahoille myöntämisperusteluineen. Julkaisun tavoitteena on antaa yleiskuva toimintakauden iltapäivätoiminnan hankkeista. Sen avulla voidaan tarkastella hankkeiden lähtökohtia ja perustaa. Tarkoituksena on myös tiedon jakaminen erilaisista hanketoteutuksista kokemusten vaihtamisen ja vertailun mahdollistamiseksi. Raportti palvelee lisäksi hankesuunnitelmien kehittämistä ja koko liikuntaohjelmassa mukana olevien toimijoiden ja tahojen toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä sekä johdonmukaisten toimintalinjojen rakentamista. Hankkeista on tässä julkaistu hankkeen nimen lisäksi hakija- ja toteuttajatiedot, yhteyshenkilötiedot ja ohjausryhmän jäsenten nimet (jos nimetty hakemuksessa). Ohjaajaresurssit on myös kerätty hakemuksista. Arviointisuunnitelmatiedot on myös lisätty lähinnä sitä silmälläpitäen, että hankkeiden omaa sisäistä arviointia voidaan kehittää esimerkkien pohjalta. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeet vuonna julkaisun tuloksia on käsitelty opetusministeriön liikuntaohjelman ohjausryhmässä, jossa ovat mukana ylitarkastaja Hannu Tolonen (opm), sivistystoimen tarkastaja Keijo Kuusela (lslh), nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Matti Ruuska, kehitysjohtaja Teemu Japisson (Nuori Suomi ry), kehitysjohtaja Jukka Karvinen (Nuori Suomi ry), erikoissuunnittelija Matti Hakamäki (Linet) ja yksikön johtaja Kaarlo Laine (Linet). Vuosille ajoittuvaan liikuntaohjelmaan liittyen on järjestetty myös kaksi yhteistyöseminaaria. Seminaareissa on käsitelty liikunnallisen iltapäivätoiminnan seuranta- ja arviointitoiminnan lähtökohtia ja perusteita sekä toteutustapoja ja myös tässä julkaisussa esiteltyjä ensimmäisiä seurantatietoja. Toukokuussa 2004 järjestetyssä seminaarissa olivat edustettuina opetusministeriö, lääninhallitukset, Nuori Suomi ry, SLU ry:n aluejärjestöjen aluekehittäjät, seura ja lajiliitot sekä Linet. Marraskuussa 2004 järjes- 6

8 tettiin liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämisseminaari, jossa sovittiin yhteisesti menettelytavat toiminnan kehittämiseksi sekä seurannan ja arvioinnin käytännön toteutuksesta vuodelle Aiempina vuosina liikkuvaa iltapäivätoimintaa tuettiin erillisellä määrärahalla. Kun luokkalaisten sekä erityislasten iltapäivätoiminta muuttui lakisääteiseksi ja pääsi valtionavun piiriin, kohdistettiin liikunnallisen toiminnan määräraha vanhemmille lapsille. Koska varsin pienestä summasta haluttiin saada mahdollisimman suuri hyöty, tuki suunnattiin hankkeiden kehittämiseen ja uusien muotojen luomiseen eikä toiminnan ylläpitämiseen. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön nopeasti. Lisäksi kunnissa ja yhdistyksissä voimavaroja oli sidottu lakisääteisen iltapäivätoiminnan organisointiin. Hakemuksia tuli kuitenkin kattavasti maan eri osista, suurista ja pienistä kunnista, seuroista sekä koulujen vanhempainyhdistyksistä. Hakuohje oli varsin seikkaperäinen ja suuri osa hakemuksista oli rakennettu niiden perusteiden mukaan. Hakuohjeessa esitettiin hakijoiksi kuntia tai rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka järjestävät liikunnallista iltapäivätoimintaa tai harrasteliikuntaa useana päivänä viikossa pääsääntöisesti heti koulupäivän jälkeen. Erityisesti ohjeessa mainittiin kuntien ja järjestöjen yhteishankkeet ensisijaisina rahoituskohteina. Hakemusten sekä lääninhallitusten ja hakijoiden välisen kirjeenvaihdon perusteella lääninhallitusten antamalla neuvonnalla on ollut suuri merkitys projektien valmistelussa. Yksittäisissä hankkeissa näkyy myös aluekehittäjien panos erityisesti yhteyksien luojana toimijoiden välillä sekä laajojen yhteisprojektien kehittäjänä. Haetuista hankkeista laajimmat olivat kuntien koordinoimia yhteistyössä järjestöjen kanssa tehtyjä kokonaisuuksia, joissa toiminta perustui joko kokonaiseen liikunta- tai lapsipoliittiseen ohjelmaan tai liikkuvan iltapäivätoiminnan puitteissa aiemmin kehittyneeseen toimintatapaan. Laajimmillaan mukana olivat kunta, paikalliset seurat ja yhdistykset sekä oppilaitokset. Suppeimmillaan hankkeet olivat yksittäisten koulujen vanhempainyhdistysten järjestämiä kerhoja. Hakemuksissa pääpaino oli pienimpien lasten kerhotoiminnassa. Laajoissa hankesuunnitelmissa mukana olivat myös vanhimmat oppilaat. Suunnitelmien yksityiskohtaisuus ja tarkkuus kuitenkin yleensä vähenivät oppilaiden iän kasvaessa. Tämä on ilmeistä, koska sisältöjen kehittäminen on aloitettu nuorimmista koululaisista. Vanhimpien lasten osalta tarkkoja suunnitelmia oli esimerkiksi vähän liikkuvien lasten tai syrjäytymisuhan alaisiksi koettujen lasten ohjaamisesta liikuntatoimintaan. Näistä myönteisiä kokemuksia oli jo ennestään ja nyt käynnistyvillä hankkeilla on mahdollista kehittää ja mallintaa toiminta edelleen yleistettäviksi käytännöiksi. Rahoitusta oli osoitettu eri läänien alueelle niiden väkilukujen suhteessa. Päätöksissä tehtiin rajankäyntiä sen suhteen, milloin kyse on tavanomaisesta liikuntakerhotoiminnasta, jota uudessa järjestelmässä ei enää rahoiteta, ja milloin varsinaisesta kehittämishankkeesta. Toisena merkittävänä kriteerinä oli, että toimintaa tulee olla useita kertoja viikossa. Mikäli tämä kriteeri ei ole täyttynyt, on hakemus yleensä joko hylätty tai hakemusta pyydetty täydentämään kriteerin mukaiseksi. Lapin läänin alueella useampaa kertaa viikossa ei ole vaadittu kaiken toiminnan osalta silloin, kun se pitkien etäisyyksien takia olisi kohtuutonta. Lääninhallitusten linjasta kummankin kriteerin kohdalla selvästi poikkesi Etelä-Suomen lääninhallitus, joka myönsi lähes kaikille hakijoille rahaa. Tästä seurasi, että rahoitettuja hankkeita on lukumääräisesti paljon ja myönnetyt summat ovat yleensä pieniä. 7

9 AVUSTUSHAKEMUKSET LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN TOIMIKAUDELLE LAPIN LÄÄNI Ranuan Nuorten liikkuvat iltapäiväkerhot (yhteyshenkilö Anitta Jaakola) Hakija: Ranuan kunta Toteuttaja: vapaa-aikatoimi, Esso-team, 4H, Ranuan Peura, Kuhan kylätoimikunta, Impiön/ Portimon k-toimikunta. Ohjausryhmä: ohjaaja Mika Nieminen (vapaaaikatoimi), vapaaehtoinen Juha Illikainen (Essoteam), toiminnanjohtaja Eija Saukko (4H), vapaaehtoinen Ritva Leppäkoski (Ranuan Peura), puheenjohtaja Riitta Kuha (Kuhan kylätoimikunta), Impiön/Portimon kylätoimikunnan edustaja, Anitta Jaakola (vapaa-aikatoimi). Ohjaaja: Ei nimetty (Haastavin asia saada ohjaajat. Tavoitteena kouluttaa jokainen ohjaaja sekä kerhonohjaaja-koulutuksen että Nuori Suomiohjaaja koulutuksen kautta). Kehittämishankekuvaus: Toiminta perustuu liikkuva iltapäivä-kerhoihin, jotka kokoontuvat 1-2 krt/viikko. Osassa kerhoja matkat kokoontumiseen ovat sen verran pitkiä, että kerho on järkevää pitää vain kerran viikossa. Näin takaamme sen, että vanhemmat jaksavat toimia kuljettajina. Toimintaan sisältyy vuoden 2005 kesäkuussa kesätoiminta-viikko, jossa kohderyhmänä ovat 3-9 lk:t ja erityisesti ne nuoret ja lapset joiden liikuntatottumukset ovat vähäiset. Sen lisäksi uutuutena ovat KK:n, Kuhan ja Impiön/Portimon kylillä pidettävät lauantain tai perjantain tapahtumat: 1 kpl/syys- ja kevätkaudella sekä kokeiluna kesäkuussa kaksi liikuntaseikkailu-päivää niillä kylillä missä ei ole säännöllistä kerhotoimintaa. Lajivalinta tapahtuu paikallisten nuorten toiveen mukaisesti. Tavoitteena on saada esille sellaisia lajeja, joissa nuorten ja lasten liikunnallinen lahjakkuus ei ole hallitseva tekijä. sen lisäksi toiminnan motivoijana pidetään uimahalliretkiä sekä retkiä erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin. Savukosken kirkonkylän iltapäiväkerhot (yhteyshenkilö Vuokko Räsänen) Hakija: Savukosken kunta Toteuttaja: Liikunta- ja nuorisotoimi, nuorisoliikuntasihteeri. Ohjausryhmä: Ei nimetty (Vastuullisena koordinoijana toimii nuoriso-liikuntasihteeri Vuokko Räsänen). Ohjaaja: Nuoriso-liikuntasihteeri, ostopalveluina Savukosken Kuohu ry, Savukosken Naisvoimistelijat ry, Savukosken 4H-yhdistys. Savukosken kirkonkylän liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille ohjattua ja laadukasta liikuntatoimintaa aikaisempaa enemmän. Tavoitteena on saada toiminta pysyvämmäksi riippumatta siitä tullaanko toiminnalle saamaan opetusministeriön tukea. Toiminnan kehittämisessä on tällä hetkellä tärkeää, että pystymme tarjoamaan ala-asteikäisten 8

10 lisäksi toimintaa myös yläasteikäisille. Tavoitteena on saada aikaisempaan toimintaan verrattuna useampien järjestöjen liikunnanohjaajaresurssit hyödynnettyä iltapäivätoiminnassa. Tärkeimpänä tavoitteena on saada niitä nuoria, erityisesti luokan oppilaita mukaan toimintaan, jotka tällä hetkellä eivät osallistu ohjattuun liikuntaan. Rovaniemen liikuntailtis (yhteyshenkilö Leena Sokero) Hakija: Rovaniemen kaupunki Toteuttaja: Kuntaorganisaatio (iltapäivätoiminnan koordinaattori) liikuntajärjestöt, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja urheiluopisto. Ohjausryhmä: Ei nimetty (Tullaan nimeämään 2004 kesän aikana.) Ohjaaja: Ei nimetty. (Liikunnanohjaus tullaan hankkimaan yhteistyökumppaneina toimivilta liikuntajärjestöiltä.) Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa oppilaille mahdollisuus säännölliseen liikunnan harrastamiseen iltapäivien aikana ilman, että maksut ovat osallistumisen esteenä. Liikuntailtiksessä tavoitteena on liikunnan sisällöllinen monipuolisuus ja liikunnan ilo. Säännöllistä toimintaa tukevilla tapahtumilla vahvistetaan eri osapuolten yhteistyötä, opiskelijoiden käytännön harjoittelua ja annetaan koululaisille mahdollisuus harrastaa monipuolista liikuntaa koulutyöstä poikkeavissa, erinomaisissa liikuntaolosuhteissa. Samalla oppilaita innostetaan osallistumaan monipuoliseen ohjattuun liikuntaan. Kaikkien koulujen kohdalla toimintaan osallistuu oppilaita, jotka muutoin ovat säännöllisen liikunnan ulkopuolella. (maahanmuuttaja lapset, erityisopetuksen lapset). Liikuntailtiksellä on erittäin suuri merkitys maahanmuuttajalapsille, joiden kouluopetukseen ei sisälly lainkaan liikuntaa. Liikuntailtis auttaa lapsia kotoutumisessa, tuo heille vaihtelua ja iloa sekä auttaa sopeutumaan uusiin oppimisolosuhteisiin. Utsjoen liikkuvat lapset (yhteyshenkilö Riitta Pitkänen) Hakija: Utsjoen kunta/liikuntatoimi Toteuttaja: Utsjoen kunta liikuntatoimi, Utsjoen seurakunnan nuorisotyö, Utsjoen Kuohu ry, Nuorgamin urheiluseura Tenon Voima ry ja Ylä- Tenon Nuorisoseura ry. Ohjausryhmä: Juha Reinola, srk:n nuoriso-ohjaaja Utsjoki, Marianne Rasmus kerho-ohjaaja Karigasniemi, Sini Länsman yo Nuorgam. Ohjaaja: Ei nimetty. (Mikäli kokoaikaisia ohjaajia ei saada jaetaan päivät yhteistyötahojen kesken niin, että kukin hoitaa yhden päivän. Kerhoille pyritään saamaan ohjaaja joka toimii keskimäärin 3h/viikossa viitenä päivänä. Lisäksi kerho-ohjaajina ovat seurakunnan nuoriso-ohjaaja, uinninvalvoja, liikuntasihteeri, tilapäisiä tuntiohjaajia sekä apuohjaajina yläasteen ja lukion oppilaita. Jokaisella kylällä on tilapäisiä apuohjaajia kuten uinninvalvojakoulutuksen saanut valvoja Kirkonkylän uimahallissa sekä eri liikuntalajien ohjaajia.) Kerhoissa opastetaan oppilaita tuntemaan niitä liikuntalajeja, joita paikkakunnalla pystyy harrastamaan niin, että he myöhemmin maailmalla uskaltavat mennä jatkamaan haluamansa liikunnan pariin, kun heillä on jo siihen tuntemus. Kerhoille järjestetään yhteistä leiritoimintaa, jossa he myös tutustuvat eri kerhojen oppilaisiin. Leirien teemat ovat uinti/saliliikunta, uinti/talviliikunta, luontoretket talvi/kesä ja kesäleiri. erikoisesti luontoliikunnan/suunnistuksen tuntemus on kunnassamme merkittävä, koska aina- 9

11 kin hyötyliikunnan merkeissä on tärkeätä osata liikkua maastossa ja tulla siellä toimeen. Kunta on saamelaisenemmistöinen ja siksi liikunnassa tulee huomioida myös perinteisiä lajeja kuten suopunginheitto ja hiihto/suopunginheitto joita harrastetaan yhteisten tapahtumien yhteydessä sekä kilpaillaan koko saamelaisalueella. Järjestämällä teemaviikkoja pyritään saamaan mukaan myös vähemmän liikuntaa harrastavat. Kläpit tallessa (yhteyshenkilö Heli Lukkariniemi) Hakija: Tornion kaupunki Toteuttaja: Tornion kaupunki, Peräpohjolan opisto, Tornion Ice Hockey Team, Raittiusyhdistys Valistus, Alatornion Pirkat, Arpelan Veikot, Tornion Pallo-47 ja Tornion Palloveikot, Tornion 4H-yhdistys, Aapajoen Nuorisoseura, Tornion Teatteriyhdistys Elämyseukot ry, Kantojärven kylätoimikunta, Tornioravat, Seminaarin koulun vanhempainyhdistys ja Tornion koulutoimi. Ohjausryhmä: Ei nimetty. (Kerhotoiminnan yhteistyöryhmässä kerhokoordinaattori ja järjestäjätahojen edustajat.) Ohjaajat: Ei nimetty. (Tornion kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa toimivat yksi Humanistisesta Ammattikorkeakoulusta ja kolme Peräpohjolan Opistosta valmistunutta nuoriso-ohjaajaa. Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoita, urheiluseurojen ohjaajia, kouluavustajia, kylien aktiivisia nuoria, lisäksi käytetään eri lajien asiantuntijoita, kaikki Peräpohjolan Opiston opiskelijat tulevat käymään liikkuva iltapäiväohjaaja-, leikitellen luistimilla- ja seikkailukurssit.) Kerhotoiminnasta meillä on usean vuoden kokemus, mutta viime vuonna aloitimme kohdennetun kerhotoiminnan yhdellä koululla. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisopettaja kokoaa sellaisen ryhmän oppilaita, jotka muutoin liikkuvat vähän, tai heillä ei ole harrastuksia ennestään ja kavereita on hyvin vähän. Tämän koulun osalta on saatu hyviä tuloksia ja varsinkin kun ohjaajat ovat olleet erittäin motivoituneita Peräpohjolan Opiston opiskelijoita. Nyt tätä viime vuonna harjoiteltua toimintaa tullaan laajentamaan muiden koulujen osalla. Tarvetta on ja tämä on tärkeää sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta. Haja-asutusalueen nuoria pyrimme kouluttamaan erilaisin Nuori Suomi-kurssein, sillä ne kerhot, joissa on oman kylän vetäjä toimivat hyvin. Lasten ja nuorten on helpompi lähteä kerhotoimintaan mukaan, mikäli ohjaaja on tuttu. Peräpohjolan Opiston opiskelijoille ja muille seuratoiminnan ohjaajille myös järjestämme koulutuksia. Liikuntakerhot toimivat pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Tanssikerhot toimivat kerran viikossa. Tanssikerhotoimintaa kohtaan on valtava kiinnostus ja uusia kerhoja toivotaan eri puolille kaupunkia. Uusia ryhmiä perustetaan entisten lisäksi ja lukioikäisiä tyttöjä koulutetaan ohjaustehtäviin kerhonohjaajakurssilla sekä tanssillisilla kursseilla. Yhtenä kehittämistavoitteena on se, että vähän liikkuvat nuoret saataisiin liikuntatoiminnan piiriin. On nuoria, jotka tykkäävät pelailla esim. jääkiekkoa, mutta eivät halua aktiiviharrastajien treenauksen piiriin. On tärkeää, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa siinä laajuudessa kuin haluavat, eikä välttämättä kilpaurheilun asettamin vaatimuksin. Liikuntakerhojen osalta tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret hyvin monialaisesti eri liikuntamuotoihin ja myös hiukan erikoisempiinkin esim. sisäkiipeilyyn, keilailuun, jousiammuntaan, jotka eivät ole ns. suurten massojen lajeja. Myös niiden kerhojen toimintasuunnitelmiin, jotka ovat erikoisseurojen kerhoja, tullaan sisällyttämään laaja-alaisesti eri liikuntamuotoihin tutustuminen. 10

12 Levottomat jalat (yhteyshenkilö Mira Pulska) Hakija: Pellon kunta Toteuttaja: Pellon kunnan liikunta- ja nuorisotoimi, urheiluseurat ja nuorisotyötahot Ohjausryhmä: Ei nimetty. (Hanketta koordinoivat Pellon nuorisosihteeri Mira Pulska, liikunnanohjaaja Soili-Iiris Taivainen.) Ohjaajat: Ei nimetty. (Kunnan nuorisosihteeri ja liikunnanohjaaja. Lisäksi ohjauksessa on mukana lukioikäisiä nuoria sekä toimintapäivien/retkien ohjauksesta vastaavat nuoriso-vapaa-ajan ohjaajiksi opiskelevat opiskelijat. Tarkoituksena saada ammattiohjausta esim. kiipeilyssä, melonta jne.) Syksyllä järjestetään ohjelmallinen toimintapäivä ala-asteikäisille yhteistyössä seurojen ja nuorisojärjestöjen kanssa. Päivän tavoitteena on luoda lapsille mielekästä toimintaa monipuolisesti eri taitoja kehittäen esimerkiksi leikkien, askarrellen, musisoiden. Keväällä 2005 järjestetään aktiivimessut, jossa seuroilla on mahdollisuus esitellä omaa toimintaa lapsille ja nuorille. Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa lapset paikkakunnan tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin luokkalaisille järjestetään uimahalli- ja liikuntaretkiä naapuripaikkakunnille syksyllä ja keväällä. LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Varsinais-Suomi Liikunnan ilosta lapsille eväitä elämään (yhteyshenkilö Hilpi Junnila) Hakija: Halikon kunta Toteuttaja: Halikon kunta/liikuntatoimi, MLL Halikon yhdistys, liikuntaseurat ja koulut Ohjausryhmä: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Hilpi Junnila, iltapäiväkoordinaattori Mervi Niemi, palkattava liikunnanohjaaja Ohjaaja: Liikunnanohjaaja (opisto,amk-koulutus), MLL iltapäiväkerho-ohjaajat, seurojen ohjaajat (ei nimetty). Arviointisuunnitelma: Pidetään päiväkirjaa toiminnoista. Seurataan vesirallin suorituksia ja lasten motivoitumista liikkumiseen. Arvioidaan lasten liikunnallisen iltapäivätoiminnan merkitystä lasten liikunnan harrastamisen määrään esim. amk-tason lopputyönä, mikäli jostakin korkeakoulusta löytyy lopputyön tekijä. Asiasta on alustavasti keskusteltu erään halikkolaisen opiskelijan kanssa. Arviointilomake. Tarkastustalkoiden tulosten arviointi, tapahtumapäiväkirja. Kysely opettajille. 1) luokkalaisten liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittäminen. Lasten luovuuden hyödyntäminen liikuttaessa. Lasten päivittäinen liikkuminen ja ulkoilu varmistetaan viikkosuunnitelmalla, jossa omaehtoiselle ja ohjatulle liikkumiselle annetaan riittävästi tilaa. Vaihtelua saadaan esimerkiksi kiertävän liikunnanohjaajan avulla tai hankkimalla liikuntatuokioiden ohjausta liikuntaseuralta Lisätään luokkalaisten liikuntamahdollisuuksia vähintään kahteen viikoittaiseen liikuntakertaan viikossa (kirkonkylä ja Märynummi). Järjestetään vesirallikurssi, jolla parannetaan vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia uimataidon kartuttamiseen pienessä ryhmässä. 2) Koulujen loma-aikojen ohjattu liikuntatoiminta. Lapsille tarjotaan koulujen loma-aikoina mielekästä liikunnallista toimintaa. Paikalliset seurat ja järjestöt aktivoidaan mukaan liikuntaohjelmien toteuttamiseen liikunnanohjaajien johdolla. Seuroista halutaan saada mukaan apuohjaajiksi myös nuoria luokkalaisia liikunnan harrastajia. Edelleen jatketaan kesällä luokkalaisille järjestettäviä urheilukouluja, 11

13 uimakouluja sekä liikunnallisia leirejä kunnan leirikeskuksessa. 3) Liikunnalliset koululainen-vanhempi tapahtumaillat. Aktivoidaan lapset ja vanhemmat liikkumaan yhdessä. Yhteistyön kautta saadaan yhteinen näkemys lapsen liikunnan tarpeellisuudesta. Löydetään liikunnan ilo ja terveet elämäntavat. Seurat saavat uusia jäseniä. 4) Koulumatkat, välituntiliikunta ja koulupihatalkoot. Kouluympäristö pyritään saamaan liikunnalliseksi kannustamalla lapsia hyötyliikuntaan koulumatkoillaan sekä antamalla vinkkejä erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin välitunnilla. Koulupihan kehittäminen vaikuttaa myös iltapäiväkerhojen liikunnalliseen toimintaympäristöön. Projektilla halutaan vaikuttaa koulupihojen viihtyvyyden lisäämiseen. MLL:n Lastensuojeluliiton koulureitin tarkastustalkoot kaavakkeiden (liite 1) kautta kerätään tietoa koulumatkasta ja sen turvallisuudesta. Liikunnallisilla koulujen kanssa sovituilla välituntitempauksilla opastetaan lapsia mielekkäisiin liikunnallisiin tapoihin viettää välitunteja. MLL:n koulupihan tarkastustalkoot kaavakkeiden (liite 2) avulla kerätään tietoa pihan toimivuudesta ja turvallisuudesta. Kuvataan kaikki koulupihat digikameralla projektin aikana. 5) Kömpelöiden lasten liikuntakerho. Kömpelöiden lasten liikuntakerho suunnataan 3-4 luokkalaisille lapsille. Toiminnasta tiedotetaan kunnassa eri foorumeilla ja toimintaan tulevia lapsia haetaan opettajien ja välipalabaarien ohjaajien avulla. Ryhmään mukaan tulevien vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuus ennen toiminnan aloittamista, jossa keskustellaan ryhmän tarpeista ja tavoitteista. Ryhmä kokoontuu viikoittain ja harrastaa eri lajeja erilaisissa ympäristöissä liikunnanohjaajan opastuksella. Toimintavuoden aikana kerätään palautetta lapsilta sekä heidä vanhemmiltaan. 6) Pelisäännöt/tiimisopimus. Hankkeen toimijatahoilla saattaa olla erilaiset näkemykset lasten liikunnan järjestämisestä ja sen tavoitteista. Yhteinen näkemys aikuisten roolista lasten liikunnan ohjaajina. Ennen yhteistyön aloittamista kokoonnutaan yhdessä pelisääntökoulutukseen ja tehdään tiimisopimus. Loikkis ja nuorten liikunnallinen kerhotoiminta (yhteyshenkilö Marko Mäkinen) Hakija: Loimaan kaupunki Toteuttaja: Loimaan kaupunki (koulu- ja nuorisotoimi) Loimaan kunta (yhdistyvät 2005 alusta), paikalliset järjestöt (Loimaan Jankko, Loimaan korikonkarit, Loimaan Palloilijat Junioripesis, Loimaan Leisku, Loimi-Kiekko). Ohjausryhmä: Nimeäminen kesken (tullee kuulumaan nuorisosihteeri, koulutoimen/opettajiston edustaja ja yhdistysten edustajia). Ohjaaja: Ei nimetty. Liikuntatoimen liikunnanohjaajat, liikuntaa opettavat opettajat, yhdistysten ohjaajat, seurojen lajivetäjät. Toiminta perustuu osittain liikuntatoimen jo toimivaan Loikkis-iltapäivätoimintaan ja siellä toiminnan liikunnallisen puolen tehostamiseen yhteistyössä seurojen ja liikuntatoimen ohjaajien kanssa. Tähän asti Loikkis-ohjaajat ovat vastanneet lähinnä liikunnallisesta osuudesta, mutta nyt mukaan tulisivat tehostetusti heidän työtään tukemaan liikunnanohjaaja sekä seurojen ohjaajat. Tämän lisäksi koulujen kanssa yhteistyössä lisätään liikuntakerhojen määrää, nimenomaan liikunnallisesti passiivisille lapsille ja nuorille. Nuorisotoimen kanssa yhteistyössä viidennestä luokasta ylöspäin käynnistetään iltapäivätoimintaa, joilla on ongelmia koulussa tai syrjäytymisvaaraan joutumisessa. Näille nuorille tarjotaan harrasteliikuntaa viikoittain, jossa pyritään löytämään jo liikunnan hylänneille mielekkäitä tapoja liikkumiseen. Nuorisotoimen toiminta järjeste- 12

14 tään avoimien ovien periaatteella, jossa liikunta on osa toimintaa kerran kaksi viikossa. Liikunnan tärkein tavoite on lapsi- ja nuorisolähtöisyys. Kilpailutoiminta jätetään seurojen iltatoimintaan, hankkeessa liikutaan harrastepohjalta, jossa haasteet luodaan vähemmän liikkuvien näkökulmasta, vaikka tällöin jäisikin liikunnallisesti aktiivisia toiminnasta pois. Nuorten osalta kokeilussa tulee olemaan myös vertaisohjaaja periaate vaikka tapahtumien osalta. Toiminnan järjestämisen päävastuu on liikuntatoimessa ja järjestöjä (liikuntaseuroja) hyödynnetään heidän kiinnostuksensa mukaan. Sitoutuminen hankkeeseen on jokaisella taholla oltava korkea. Järjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen mukaan asiasta ollaan innostuneita, mutta lopullista toimintamallia ei vielä ole sovittuna. Liikkuva iltapäivä Naantalissa (yhteyshenkilö Anu Hirvonen) Hakija: Naantalin kaupunki liikuntatoimi Toteuttaja: Naantalin kaupunki liikuntatoimi Ohjausryhmä: (Hanketta koordinoi liikuntasihteeri) Ohjaaja: Liikuntakerhoissa liikunnanohjaaja, Loma-ajan aktiviteeteissa kouluavustajat, liikunnanohjaaja, Pelikerhoissa 4 lukiolaista tai 9.luokkalaista nuorta Hankkeeseen sisältyy liikuntakerho-, pelikerhoja loma-ajan toimintaa. Liikuntakerhotoimintaa järjestetään jokaisessa Naantalin alakoulussa (Karvetti, Kultaranta, Kuparivuori, Lietsala ja Taimo) iltapäivisin, kaksi tuntia viikossa. Kerholaisten lukumäärä tuntia kohden on lasta ja nuorta. Liikuntakerhoihin voivat osallistua luokka-asteiden mukaan. Kerhoryhmät ovat suunnattu luokkalaisille ja luokkalaisille. Liikuntakerhot ovat maksuttomia naantalilaisilta lapsilta. Yläkouluissa (Suopelto ja Maijamäki) liikuntakerhoja järjestetään yksi tunti viikossa. Yläkouluikäisten kerhotoiminnan ryhmäkoko on nuorta, jotka ovat luokkalaisia. Liikuntakerhon tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallisesti aktivoivaa sekä taidollisesti kehittävää toimintaa. Jokaiselle liikuntakerholle on erikseen asetettu sekä kausi- että kertatavoite kohderyhmän mukaan. Kausitavoite on laadullinen, jolla taataan toiminnan laadullinen taso. Kertatavoite sisältää joko sosiaalisen, lajiteknisen tai -taktisen tavoitteen, jolla pyritään kehittämään lasta tai nuorta kyseisellä osa-alueella. Liikuntakerholaisille järjestetään kaksi liikuntaretkeä/matkaa. Syys- ja kevätretket suunnataan lähialueiden liikuntapaikkoihin. Retkelle voivat osallistua ainoastaan seitsemän (Karvetti, Kultaranta, Kuparivuori, Lietsala, Taimo, Suopelto ja Maijamäki) eri liikuntakerhojen lapset ja nuoret. Liikuntaretkien avulla pyritään tarjoamaan liikunnallisia kokemuksia kerholaisille, joita ei pysty harrastamaan Naantalin kaupungissa sijaitsevissa liikuntapaikoissa. Pelikerhotoimintaa on yläkoululla yksi tunti viikossa. Yläkouluikäisten pelikerhotoiminnan ryhmäkoko on nuorta. Toimintaan sitoutetaan neljä lukioikäistä nuorta, jotka vuoroviikoin kahden ohjaajan voimin organisoivat pelikerhoa. Pelikerhon tavoitteena on kaksi erillistä osa-aluetta. Ensimmäinen on antaa mahdollisuus yläkouluikäisille liikkua iltapäivisin pelikerhoissa sekä ohjata heitä sitä kautta omatoimiseen liikkumiseen ilman aikuisen ohjausta vapaa-ajallaan. Toisena tavoitteena on antaa neljälle lukioikäiselle kokemusta liikunnanohjauksesta ja antaa täten pohjaa tulevaisuudessa ohjautua liikunnalliselle alalle joko ammatti tai harraste puolelle. Toiminta kerhoissa koostuu pääsääntöisesti pallo- ja joukkuepeleistä, kuten salibandy, koripallo, lentopallo, futsal sekä sulkapallo. Ohjaajat valitsevat lajit, joita harrastetaan kerhoissa 13

15 Satakunta Liikuntailtapäiväkerho (yhteyshenkilö Hannele Wallin) Hakija: Porin kaupungin vapaa-aikavirasto. Toteuttaja: Porin kaupungin vapaa-aikavirasto yhteistyötahoina koulutoimi, puistotoimi, nuorisotoimi, jossain määrin kaavoitus, Lounais- Suomen Liikunta ja Urheilu Porin toimisto (jonka avulla mukaan otetavat seurat hankitaan). Ohjausryhmä: ei ole varsinaista johtoryhmää. Ohjaaja: (Urheiluseuroilta ostopalveluna hankittavia kerhoja/kursseja/tapahtumia ohjaavat seurojen omat ohjaajat.) Arviointisuunnitelma: Hankkeen aikana arvioidaan yhdessä koulutoimen kanssa, miten liikunnasta syrjäytymässä olevien mahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Kokemusten perusteella arvioidaan, ovatko omat erityisryhmät oikea ratkaisu ja voiko näihin ryhmiin osallistuminen korvata osan liikunnanopetuksesta. Toiminta jakautuu neljään osakokonaisuuteen. Urheiluseurojen kerhotoiminta. Yhteistyössä urheiluseurojen kanssa järjestetään noin kymmenessä koulussa kerho-, kurssi- tai tapahtumatoimintaa. Osanottajatavoite 10 koulua x oppilasta/kerta. Toiminta toteutetaan seuran ja koulun tarpeista käsin joko niin, että toiminta kestää pääosan kumpaakin lukukautta ja on kerhotyyppistä (2t/vko). Toiminta voi myös olla kurssimuotoista toimintaa eli noin kahta kerhoviikkotuntia vastaava määrä erilaista kurssimuotoista toimintaa (esim. kolmen viikon kursseja, 2 3 krt viikossa). Osittain toiminta voi sisältää myös lajiesittelytyyppisiä tapahtumia. Toiminta järjestetään ostopalveluna urheiluseuroilta. Valittavista kouluista sovitaan koulutoimen kanssa. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu osallistuu yhteistyökumppanina seurojen rekrytointiin hankkeen alkuvaiheessa. Menettelyistä on sovittu koulutoimen ja LiikU:n kanssa. Toiminnan yhtenä tavoitteena on tutustuttaa lapsia ja nuoria urheiluseuratoimintaan. Pidemmällä aikavälillä osa kerhoihin ja kursseille osallistuneista jatkaa liikkumista seuran varsinaisessa toiminnassa. Ryhmät liikunnanopetuksesta syrjäytymisvaarassa oleville. Tämän osa-alueen tavoitteena on löytää sellaisia koululaisia, jotka ovat syrjäytymässä liikunnasta ja liikunnanopetuksesta. Näille oppilaille järjestetään kerhotyyppistä toimintaa iltapäivän yhteydessä. Ryhmät voivat olla yhteisiä muutamille lähikouluille. Tavoitteena on saada ensi vaiheessa kohderyhmään kuuluvat oppilaat osallistumaan ryhmään. Jatkotavoitteena on saada positiivisia elämyksiä jostakin liikuntamuodosta ja sitä kautta tavoitella pysyvän harrastamisen kehittymistä. Oppilaat valitaan ryhmiin kouluterveydenhuollon ja liikuntaa opettavien opettajien kanssa. (Ks. arviointisuunnitelma kohta) Ensisijaisesti lähdetään liikkeelle luokkatasoista 3 6, tarvittaessa laajennetaan yläasteikäisiin. Omakohtaiseen liikuntaan kannustaminen. Tavoitteena saada luokkalaiset liikkumaan omatoimisesti muissa kuin koulun tiloissa. Toiminta muodostuu kolmesta osasta eli tiedottamisesta, koululaisten kotien ja lähiympäristöjen kehittämisestä liikuntaan houkutteleviksi ja välinepankista. Tiedotustilaisuudessa (tiedostusvälineet, viraston oma lehti, muut kanavat) annetaan nuorille ja heidän vanhemmilleen vinkkejä, miten lapset voivat liikkua kotona, kotipihassa tai lähipuistossa. Jutut viovat olla tyyliä Rakennetaan pingispöytä tai koriteline tai maalit tai koronalauta. Tiedotuksessa voidaan myös antaa vinkkejä, mistä pihavälineitä (esim. kunnollinen metallimaali) voi edullisesti saada. Asuinympäristön kehittämisessä järjestetään viidellä alueella asukkaille yleisötilaisuus, jossa otetaan esille liikuntamahdollisuuksien lisääminen edullisin keinoin kotien läheisyydessä. Ajatuksena on saada vanhemmilta tai nuorilta itseltään ehdotuksia tällaisista ideoista, joita kaupunki parhaansa mu- 14

Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista

Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI

PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 1999 2001 LOPPURAPORTTI Asta Pietilä (toim.) OPETUSHALLITUS 2002 Opetushallitus Moniste 3/2002 ISBN 952-13-1398-6 (nid.) ISBN 952-13-1399-4 (pdf) ISSN 1237-6590

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Hanna-Mari Maijala Sanna Pasanen MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti Kevät 2011

Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti Kevät 2011 Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti Kevät 2011 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Viitaniementie 15 40720 Jyväskylä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 245 ISBN 978-915-790-295-3

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 1 WAU ry Toimintakertomus 2012 15.2.2013 2 Puheenjohtajan tervehdys 2012 oli WAU ry:n neljäs toimintavuosi. Iloista ja reipasta toimintaa jatkettiin Espoossa, Kauniaisissa, Mustasaaressa, Rovaniemellä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla Vuoden 2011 kehittämisavustusten seuranta ja arviointi Emilia Fagerlund Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 265 LIKES tutkimuskeskus ISBN 978 951 790

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

Kerhotoiminnan laatu

Kerhotoiminnan laatu Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Tiina Karhuvirta ja Riikka Kuusisto (toim.) Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Kerhokeskus

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Puheenjohtajalta Liikunnan järjestökenttää on viime vuonna leimannut vahvasti vuonna 2011 aloitettu rakennemuutoskeskustelu. Se eteni varsin

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE

MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 1 SAATESANAT Tämä käsillä oleva Mäkikotka akatemioiden toimintamanuaali on syntynyt osana Finnjumping ry:n strategiatyötä

Lisätiedot