Johanna Karimäki: KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! Metro kivenlahtelaisille! s. 3. Dome Karukoski ja Leijonasydän s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johanna Karimäki: KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! Metro kivenlahtelaisille! s. 3. www.espoonlahti-lehti.net. Dome Karukoski ja Leijonasydän s."

Transkriptio

1 11 E - Dme Karukk ja Lejaydä kvelaht aualaht Sukka Au Sal kautaa auttmaa kulttuurta. 5 Jhaa Karmäk: Metr kvelahtelalle!. 3 KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! RYHMÄLIIKUNTA, CROSSTRAINING JA KUNTOSALI 55 /KK /KK KUNTOSALI + RYHMÄLIIKUNTA + CROSS TRAINING 55 EI SITOUMUSSOPIMUK SIA! E ptkä jäeyykä! Kakk aakkuudet rtattava 1kk: rtamajalla! Lätetja tueta aat vataattamme ja ettvultamme: Becme - Kvelaht hat 2013: Kutal 33 /kk ta Kutal + Ryhmälkuta + Cr Trag 55 /kk. Kakk aakkuudet rtattava 1kk rtamajalla. Becme Grup Oy, Mervrta 5, Ep, p , Aakapalvelu ava ark Facebkta: Becme Kvelaht. KUNTOKESKUS KIVENLAHDESSA BECOME-ESPOONLAHTI-255x178mm dd

2 Takur hattu tyhjä Ku hme aratuu, hätä ataa araak. Se jaa ku hme lullella tavalla vaheee, hätä e rhjeta aa vahak. Stä kuallempaa k, että lak krjtettu järjetäytyme vahje hme elämä turvaamek ja mele vrktämek, elväprteet vahueuvt. Sellaa uura kaupugea mutta myö Kauaa ellae llut j vutuhae aluta alkae. Vrallet Epa e le erlautakutaa, e Helg kähmte palvelulautakutaa ekä Vataa harmata pattereta. Ekä mta vukymmetä mee hekää ku palveluja myö vahuklle, e pelkätää kululalle, tarjtaa myö malak ja arabak. Vahueuvtt vat yleeä kaupuke halltute mttämä ja tä jhtaa jku äkyvä kaaedutaja, kute Helgä Srpa Ak-Seljavaara. Neuvtje hulea emerkk palvelutalje tarjata hulehtme ja eduvalvta mella ektrlla. Pääkaupukeudu atu metrplaluee euvtt pyrkvät aamaa pul-lmaa lppuja julk kulkueuvh ä kellaka ku ruuhka e le. Helgä päätö j tehty, Vataalla, Epa ja Kauaa tä valmtellaa. Vrellä myö kaverede taludelle tukeme ellate heklöde avutamee, jlla yk e le mahdlluutta meä teatter, elkuv, krjath ta urheluklpaluh. Avutettave juka vrketä vahuka ä mä elämäää ältöä kapaava valdejak. Krkkummelaelta Rtta Jalelta kuul deata, jka tteutueaa raketaa ltaa yl ukuplve. Eläkeläet ja vahuket tarjavat auttavat käteä alakululalle. Vatavuret lapet tuvat uutta la vahute elämää. Kute päätöke tekjät vat ää aa hek lekk. Eemmtö mudtaa uurte käplve jälkee käplv, jka e le kkeut ekä ähyt da jälkee aja vakeuka, Kakk evät le tä ede kuulleet. Npä työelämätä ptuette kaalate tettava hjat m kä. Eläkketä alett akaaa makaa uullee ama källe ku täää, vakka a vukymmeä elkä l kekmäär kymmee vutta eläkekää alemp. Nyt pävat ekä ede yhdekäkymmee elvude ylttäme le hme. Hultuhde e aheuttaut päävavaa, mutta velä etemä vutta tte päämter Matt Vahae Ruka haglla aama päähäpt eläkeä tameta herätt Edukuaa eemmä hymylyä ku mututt vakavata aata. Oek täää etää ymmärretää muak ku vahute prä e, että eläkketä e epata takur tyhjätä hatuta. MARTTI HUHTAMÄKI Letterbx Medat Puh , Ilmtumyyt Ma Harte Puh Sar Mette Puh Pett Srvö Puh Pekka Särklta Puh Tmtu Puh Aetje tmtuaka Työtettävä aet vmetää lmetymvk ttaa kl 12. Svttu valmaet vmetää ttaa kl 16. Rppumat kaupugaleht. Jaetaa kttaluk, lketlh ja kttreh. Jakelu Letterbx p Ala-kvelahde tkeku Mellä vt makaa myö Smartum- lkuta-ja kulttuuretelellä Merekäyt ESPOO puh: Tällä kupglla pöytä 8 /tut! Lätut 5 /tut E eakkvarauka. E v yhdtää muh tarjuk.e kke kkera. Tarjupöytä rajtettu määrä.vmaa at. A-keudet, ack-tarjlua bljardturauket ja bljardkerh yttärt, llavett, pkkujulut, yrtytlauudet Urhelua creeellä: MTV3 Max Sprt 1&2, Eurprt

3 Jhaa Karmäk: Metr kvelahtelalle! Jhaa Karmäk tta kautta edukuaa vhrede rveä. Kyymme Karmäe melpdettä Eplahdeta ja Kvelahdeta ekä tä, mtä häelle kuuluu. - Hyvää kuuluu täää! Syky värt räkyvät bu kkuata. Meleä työtä YK-emaar avajapuhetta, ja teemaa Naet, rauha ja turvalluu. Karmäk auu phj-taplaa, ja häe mukaaa parata ulklutet, rauhalle ympärtö, ytävället aukkaat ja läheltä löytyvät palvelut. Eplaht ja Kvelaht aavat myö kehuja. - Eplahde rataratt hukuttavat kulkjaa ja mer lähellä. Halua päättjäjää, valtuutettua ja kaaedutajaa ujella lutkhteta, kute F ltuja. Kaata myö metr raketamta kvelahtelalle! Juatumat pääkaupukeutulaet vat j ptkää lleet pyyvä lmö ja harva erttaa, kuka paljajalkae eplae. Karmäellek e uemmte vakeaa, mutta yk aa yhdtää. - Ole jutellut eplate kaa palj, ja tutuma, että metä yhdtää rakkau lut. Vhrede aatemaalma äkyy F ltuje ujeluhalu läk myö muua elämää, vakka Karmäk myötääk ette le täydelle. Hä yrttää kutek tehdä parhaaa. - Mee töh bulla, kerrätä ja ta vähä ja harkte. Kt lämpää maalämmöllä ja ekähköllä. Työ tärkeää ja edukuaa pävät vat ptkä, mutta vapaa-akak tärkeää. - Arvta arkea lähete kaa, mökkelämää ja vakkapa upputumta hyvää krjaa. Jukulekeltä taa aa puhta työhö. Karmäe terveet lehde lukjlle vat euraavalaet: - Ataa ykyä telle! IIDA REKUNEN Ktetömaalma Lppulava Aluee aatutja Faktaa Jhaa Karmäetä Sytyyt Geeveä, Svetä Kahde lape ät Kulutukeltaa bkema dplm-öör Työketel ee kaaedutaja tta tutkjaa ja pkeljde hjaajaa Teklleä krkeakulua Kaaedutajaa vudeta 2007 Taluvalkua jäe ja valtvaravalkua varajäe laaduka mp- ja mpkulutukeku! Lppuvude kakk mpja mpautkurt edullee htaa. Tarkemmat tedt että autkuluafr.f Valte telle parhate pva kur haluamata tmpakata ja lmttaudu. 398 HUOM! Mpautkureja järjetetää läp kk talve! + vramakulut ta ta kululle Tapla, Matkylä, Eplaht, Vta ajkrtt! facebk/ autkuluafr

4 Dme Karukk: Nmmarede jaka thvelt jalaa! Dme Karukk kaavälet meetyyt elkuvahjaaja, jka e lepää laakerellaa. Nyt kreempää ku arvakaa että l. Tee yt Meleäpahttaja- elkuva valmteluja ja käkrjtuta ee lkakuu lpua alkava kuvauka ja tetek Lejaydä-elkuva markkta. Työpävä llut vka etemä ptuukltaa tuta par kuukaude ajalta, mutta mtä Karukk tekee vapaaajallaa? Nykypävää melu harratuke ehdttmat ukeltame. Hurahd he par vutta tte ja käy ulkmalla ukeltamaa aa, ku mahdllta. Sukeltamalla pääe aaa pakkaa, ja pyty tyhjetämää av hetkek kakta tä ajatukta jta ellä pyör. Lejaydä-elkuva tulee Sumea eltaa Karukke hjautyö vataatt ulkmalla llut jällee kerra hyvä. - Napapr akart a j tdella he vataat, mutta kyllä yt Lejaydäme khdalla jta erkta. L.A. Tme, Idewre ja Mtreal Gazette arvtelut vat jääeet t het melee. It agetuurt ja tutatyhtöt vat ttaeet yhteyttä ja kyelleet: What ext? (=Mtä euraavak? ). Elkuva teemat kkettavat äköjää hmä ympär maalmaa. Elämää attuu ja tapahtuu, ekä työelämä le pkkeu. Parhata juttuja llut ku lemme teheet keppa kuvauka. Yk pahmmta l ku kuvamme Lejaydätä: e multa varatett htellhueeta kakk kekä amalla ku l hueea. E veläkää tedä mte e ede tapahtu! Se jälkee mulle tut attumalta pävä leht, jta a lukea euraavalae lmtuke: Dme Karukk jakaa mmareta karakebaara kl 20. Tulkea l e, että judu lähtemää e htell thvelt jalaa. Karukk e tätä kutekaa pahatuut ekä haud kta aakaa pahalaatuta. Hyvät keppet yhdtävät ja tekevät vahva jukkuehege! Meetyketä hulmatta laakerella e ukaa lepällä. Tuleva prjekteja tekellä kak: Meleäpahttaja-hahmta kertva elkuva evalmtelut ja Tm f Flad-elkuva kehttely. Faktaa Dmeta: Sytyyt Kyprke Nkalla Tul julkuutee hjaajaa vua 2005 Tyttö ä let täht- elkuva myötä. Sama elkuva l Karukke lpputyö Tadetellea krkeakulua O kertut avmet 11 muu julkuude heklö hella tautataa kulukuattua A Kuutam- Uutrpa krjaa Sä et tedä mltä muta tutuu (WSOY 2011) Vttaut me elkuva-ala palktje hella muu muaa Ju-gaalaa parhaa hjauke palk vua 2009 ja Leffaarvtelu Kump tärkeämpää; uuatjeg jhtajuu ja tutuk tullut aatemaalma va rakkau? Tätä phdtaa Dme Karukke ja Alek Bardy uummaa tutaa, Lejaydä-elkuvaa jka aa e-ltaa Lejaydä ptää mettmää rakkautta ja aatemaalmaa Elkuvaa uuate jhtaja Tepp (Peter Frazé) rakatuu tpakkaa ja uraukaee ykhultajaät, Sar (Laura Br). Yllätykä kutek luvaa mlemm pul: Tep jhtamaa aateryhmää e edetä ulkmaalaa, mutta Sarlla, jh Tepp hatuut, tummahe pka Rhamadha Ramu (Yuufa Sdbeh). Tätä euraa Teplle vala pakka: rakkau va ryhmä tuk? Tep vhae ja aggreve velpul Harr (Japer Pääkköe), jka vahvat uuataattee kaalla, e aakaa tee valtaa yhtää helpmmak. Aetelma kuultaa j kuvauke peruteella raa alta ja vereltä kka uuatt evät kahda keja tehdeää melptetää tettäväk. Tep taapalu kahde erlae maalma välllä k melektta ja aa katja jättämää tä, mh valth elkuvaa päädytää ja etek tä mtä euraamuka llä. Lejaydä dyamtta lma teta ytytylaga ptuudeta ta räjähtee määrätä ja käkketeltava, tummapuhuva tuelma ptää katjaa jätykeä. Ee Tep lpullta valtaa kahde maalma välllä eht tapahtua kakelata: tehdää kkreettta rtuerttelua, myrkytetää, hakataa ja tuhtaa mllak tapaa. Lejaydä ttaa, että yhtekualle aema, lue ta tet evät le rduta k, vaa hmetä tetää. Vatakkaaetteluu tulee muta ja valke tlalle yhä eemmä ja eemmä värejä elkuva edeteä. Lejaydämeä phdtaa vahvalla ja rellak tavalla tä, k yklö tdellta kavua aattedea takaa eme va rakatume e lukue levelmöee. IIDA REKUNEN Turkuja 4, Ep puh / Sähköptte: Puhel: Fax: Platag Oy Lar Sck kaar ESPOO

5 Kuva Nc Backtröm Au Sal kautaa auttmaa kulttuurata 5 Au Sal ptkä lja äytteljä, jka halee melellää luta ja puhuu vahvat kulttuur puleta. Otmme yhteyttä Auu kyyäkemme häe kuulumaa. Täää kuuluu hyvää! Ole juur lähdöä Turkuu Lateatter. Ole mukaa klme hege kmedaa meltä Rempallaa. Etyke e-lta l vme keväää ja etykä jatketaa yt ykyllä. lppuje lpuk teatterta palj ja hetä e kkaa ptä alarvda, vakka tetekää e myökää aa peltella. Nurte ptä meletä myö käydä rhkeat vakkapa Kamaa ta katmaa klakta. Kkeellempaakaa tadetta e pdä vältellä, kaketa kulttuurta jää aa jta melee ja e kuuluu myö ylevtykee at. Näytteljällä vahvat melpteet kulttuurtarjata, ekä lähaluede uhtee että yleet. Mahdllmma lähellä leva kulttuurtarjta erttä tärkeää. Kulttuur ja tatee merkty muutek äärettömä uur. O meletä järjetötä, että kulttuura kartaa emerkk kulua aettavata petuketa. O tärkeää ataa kulttuurkavatuta myö urlle ja laplle. Tade v mlle hmlle lla vera ta pelttava aa. Jtkut evät välttämättä tedä, mtä fkua eketre äköetä maalauketa ta päällekkä kaatuta tultkkurata ptä aa ta k katjaa jtak vkaa, j e ymmärrä maalaute yaeja. Tadetta e aa tarvte ymmärtääkää ekä tä ptä pelätä. Lapak ptä ukaltaa tutututtaa teatter, he ymmärtävät Säde vletyeä aka lattaa pyörä talvkut. N 15 pretta työä käyvtä tattaa työmatkaa uemmte plkupyörällä. Keä vätyme aa met vahtamaa plkupyörä aut ta julk kulkuväle. Okealla varutukella pyöräly kutek tuu hyv keä jälkeek. - Pmeää vudeakaa pyörälleä tärkeää käyttää valja ekä hejatma ta hejatlvä. Myö pyörä talvreka kaattaa atata. Talvrekade vahtame pyörää ptä lla yhtä tetää elvää ku aut rekade vaht, tedttaja Mar Häte If Vahkvakuutuyhtötä N 15 pretta työä käyvtä tattaa työmatkaa uemmte plkupyörällä. Työmatkapyöräly yletä lyhyllä, 5-15 muut mttalla työmatklla. Lakmpa työmatkapyöräljötä vat pääkaupukeudulla auvat*. Työmatkatapaturmta relu vdee attuu pyöräljölle. Uemmte tapaturma attuu talvella**. Lukkaalla äällä pyöräljä kaattaa lla ertye varvae lllla ekä avme vealuede läheyydeä kulkevlla tellä, jtka vvat lla petlle lukkata. J mahdllta, lumea akaa työmatka kaattaa ajttaa te, että pyörätet ehdtty aurata. Faktaa Au Salta: Sytyyt Helgä Valmtu teattertatee materk Teatterkrkeakuluta vua 1995 Näytellyt tä lähte teattera, draamaarja ja elkuva Vtt parhaa aäytteljä Vela-palk vua 2010 televarjata Helpp elämä Näyttelee apääaa vua 2014 valmtuvaa elkuvaa E kt, jka tehty Aa-Leea Härköe amame, khutu krja phjalta. Tuuaa pyörä aja talvkut Talvpyöräljä mutlta 1. Pyörää ltava valt. Etuval läk uteltava hakta puae val taake. Myö talamppu v lla kätevä lä. 2. Pyörälykypärä merkty krtuu etetää lukkaalla äällä. Säädä kypärä te, että e alle mahtuu tuulelta ujaava pp. 3. Varuta pyörä hejatmlla. Pyörä ph latettavat hejatmet auttavat autljaa hahmttamaa hämärää, että lkut pyörällä. 4. Käytä myö te hejatlvä ta hejatta. Hejatlv para ke erttua hämärää. 5. Hak pyörää atarekaat. 6. Ptkät ja leveät lkaujat ujaavat lkalta ja lalta t e myö keräävät luta rekaa ja lkauja väl. 7. Hak atulalaukku ta etukr. Reppua hakala kataa, ku päällä palj vaatteta. 8. Satulauja ujaa lumelta ja lkalta ekä auttaa ua pyymää lämpmää. 9. Hak pakut, tuulelta ujaavat käeet, jlla aat tukeva ttee tagta. Emerkk karvavuret ahkarukkaet pvat tarktukee hyv. 10. Pata laadukkaaee alukerrat, jka ertää kylmyyde mutta ptää h kuvaa. Pue päällmmäek tuulelta ujaavat kurtakk ja -huut. Ptäväphjaet lämpmät kegät vat talvpyörälyä tärkeät. Ku phjat ptävät jalat tukevat plkmlla, vakka plkm kaaatu luta. 11. Hullata pyörä ee talve tula. Tull pyörälkkeä vähemmä ruuhkaa ku kevä. Tee hult aja, llä talve tul yllättää jka vu.

6

7 Kahdekalla kymmeetä umalaeta elkäkpuja ja vaheea elämäää. Nkakpuja kkee kuukautta yl klmae ata ja eljäe mehtä. Ptkäakaa elkäkpuja jka kymmeeellä umalaella. Nkama- leht. Tervee elä peruta hyvä ryht. Okealae ryht vaat va vähä lhatyötä ja kurmttaa lhaka taaet. Ku löydät hyvä ryht ja keh taapa, vältyt lhate ja velte ylkurmtukelta. Terve elkä jga tuella paraetaa elkäraga lkkuvuutta. Tut p ekä alaelkävavta että ka-hartaeudu jäykkyydetä kärvlle ja levttää elä kputlja. Tulla käytetää jgaeää ekä muta apuväletä helpttamaa ja ptamaa jätytä ja auttamaa elkää ke aeth. Jgaeä avulla teemme tlaa kame väl elkää pdetäe, retutamme elkää ja elä lhaka ja paraamme verekerta jäyktyellä aluella. Terve elkä -Plateke avulla paraetaa ryhtä, vahvtetaa keh yvä tuklhaka ja lätää lhake ja velte lkkuvuutta ja elatuutta. Tut p hyv myö Plate-harjttelua alttelevlle. Terve elkä -kurlla pt löytämää hyvä ryhd ja vahvtamaa tä ulle pvlla harjttella. Opt myö käyttämää keha ja lhaka turvallet velä kurmttamatta. Opt lkkumaa, että Terve elkä tuella laatua ja hyvvta elämää! ratuvammja e yy ja keh ketää terveeä ja taapaea arje haateet. Kat Stud Y Terve Selkä -vkktut ja tevkurt cm. Hum! Seuraava kur Kvelahdea la u Ilmttautumet ja lätedt Yrtyklle peryhmätut pmuke mukaa. Tutuuk auettä tvttmalta? Ok mahdtta ehtä kakk äyttöh? Me autamme vukralaa uude kd löytämeä. Me etmme telle melemmät vahtehdt, varaamme katmajat ja käymme vakka äytöäk puletae. Hdamme myö authakemuke ja vukrapmuta kkevat aat. Tarjamme yklölltä palvelua, u tarpede mukaa! Kvelahdete Ep p Ava ark. ma-pe La pävyty 9-15 ROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA JA ILMAN KLINIKKAMAKSUA KESKIVIIKKOISIN KLO Tarjamme heklökhtata palvelua kaka aut vukraamee lttyvä aa. Me tarkatamme aut, arvmme vukra ja markkmme auta mpuleet. Hdamme kakk ehdkka ja vukrala lttyvät aat ja papertyöt. Tarjamme yklölltä ja aavaa palvelua, u tarpede mukaa! (em.4-tehterktu kralle 41 eura, emmäe peturktu, kra ta ka, 38 eura) Vältämme autja. Vältämme uta. UUTTA! lääkkeetö vahteht kvuht: LASER-HOIDOT yt meltä Läk ptamme peet hkavamet ja ekavamet krurgella laerlla kyy lää vataattamme AMP Relcat & Cultacy Kvelahdekatu 5 C 24, Ep Y Vältypalkk 1,24 x 1 kk: vukra (. alv 24%) ta pmuke mukaa. Pyydä tarju! Tykkää metä facebka, ja käy katmaa vmemmät uutet ja tarjuket!

8 Her Palmr epkayttaut.f Ep Käyttöaut Oy, Hyljete 2, Ep puh Tm Ah epkayttaut.f Kerrätykeku muuttaa Matkylätä Nhtltaa! Matpurte 8 auk velä at. Tervetula tututumaa Nhtlla tavaratal alkae! Matkylä kauppa Matpurte 8 Ava ark. 9 20, la 9 15 kerratykeku.f/kaupat Nhtlla tavaratal Kutjate Peuget 407 SW 2.0HDI AUTOMATIC 174 tkm M Cper Chl 24 tkm Vlv V70 D5 198 tkm Aud A4 AVANT 2.0TDI AUTOMATIC 219 tkm Vlkwage POLO 5D Tredle tkm Na X-TRAIL 5D X-TRAIL STW 2.2D-TENT30-4X4/ tkm Mercede-Bez C 270 CDI Avatgarde Nav Nahat Xe 199 tkm Ctre C5 Excluve 2.2 HDI Autm Farmar 237 tkm Aud A6 3.0 TDI V6 Quattr -08 BMW 530 d Seda tkm 85tkm 1.mtaja, Hk, Aut.lmat, Webat, Nahkaverhlu ym ym. 2xRek, Ilmat, Xe, Vetk, Hk BMW X5 3.0D AUTOMATIC 4X tkm 2xRek, Hk, Aut.lm, Crue, ym Chryler 300C 5.7 HEMI SEDAN AUTOMATIC tkm 2xRek, Nav, Crue, Aut.lmat, Parkktutka ym Ctre C3 1, tkm 2xRek, hk, Ilmat, ym Fat PANDA MULTIUSO tkm 2xRek, Ilmat, Hk ym Frd TRANSIT CONNECT S 1,8 TDC tkm SIS.ALV, Hk, 2xRek, Eber, ym Hyuda 30 Wag 1,4 CVVT ISG Ar tkm Tehdatakuu vmaa, Ilmat, Hk, 2xRek, ym Mazda 3 HATCHBACK 2.0 GT tkm 2xRek, Hk, Ilmat ym Mazda Excluve Bue AT tkm Huppuvaruteltu! Aut.lmat, Hk, Lhk+, Keyle g, Xe ym Mercede-Bez C 320 CDI Seda Avatgarde AT tkm 2xRekaat, Aut.lm, Nahkaverh, 1-mtaja, Lakatt, Nav, Xe ym Mercede-Bez C 180CDI T AUT Facelft tkm 2xRek, Aut.lm, Crue, Hk, Mercede-Bez E 320 Kmb Elegace 4-MATIC tkm Sumhtra, Xe, Hk, 2xRek, Aut.lm, Crue ym Mercede-Bez ML 270 CDI A Specal Edt tkm 2xRek, Hk, Lhk+S, Crue, Nahkaverhlu, Kukku ym MG ZT-T 2.5 V6 Turg tkm Xe, Hk, Aut.Ilm, Lhk+ä, ym Aut Aak, Ep. Kkelkuja Ep Puh: Reault KANGOO 5D BREAK 1.5DCI PAKET- TIAUTO tkm 2xRek, lmat, Hk ym

9 Uutta RE/MAX:lla! Laajeamme palvelutarjtaamme tumalla aakkallemme tarjukaupa ak laadukata vältytmtaamme. RE/MAX Tarjukauppa Lue lää: RE/MAX Avatlat, Beak Oy LKV Varaa aka lmaelle kdmyytuutelmalle! Puh Palvelemme myö Kauppakeku Mertuulea, Itykuja 2, Ep LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄSSÄ UUSI UUSI TARJOUS TARJOUS JOKA JO PERJANTAI! PERJANTAI! LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄ TEHTAANMYYMÄL Ote: Ote: Lahytt Lahytt 1, Kauklaht, 1, Kauklaht, Ep02780 Auklajat: Auklajat: Ma-Pe Ma-Pe ja La ja La 10 Ryal Ca karuat 400 g kak yhde halla, vmaa aakka. 4 kg: ka- ta krarukatketa rtukaleter kaupa päälle.

10 ASUNTO OY HELSINGIN ALPPITÄHTI Eakkmarkkt yt käyä! Reppukatu 13 Helk alk /m2 em. 3h + k + vh Aut Oy Krkkumme Aurkput Eää 4 muuttvalmta kta jäljellä! Alk /m2 Em. 4h + k + vh + khh Kdt välttää Ota yhteyttä Kar Häe

11 Veelykau päättyy - pakkaa pur talvtellle Seuraava Eplaht-leht lmetyy Varaa ma lmtutla ta ta Petlle p Keä leppeä mertuul eää mut va ja jällee aka vetää veh mah ja valmtaa e talvea varte. Pur hyvä htaa jäde alta p hyvä aj, jtta vaurlta vältytää. Nt kaattaa uutella hyv ja tur varata aja. Veee aa varmmm ajkelvttmaa kut jättämällä e jäde armlle. Nt-peraat kaattaa alttaa veee peulla ja vukella. Irttavarat ja veee phjalle jääyt ve vtaa p ja pur valmtellaa talvälytytlaa. Veee aa helpt p vedetä tralerlla, jka peruutetaa vetee. Vee vataa traler päälle ja ktetää hulellet. Keulaköyde ptuu kaattaa varmtaa ee prjekt alttamta. La lyhyt köy vakeuttaa veee hjalua t akaa. Uemmte veeet kuljetetaa talvälytypakkaa jk traler ta pukke päälle. Tärketä kutek pettää vee hyvälaatuella ja ketävällä preulla, jka ujaa aluta talve myrkyltä ja lumelta. Myö veee mttr ja takk kaattaa hultaa euraava keä käyttöä varte. E - kvelaht aualaht Sukka Su pakallta! Löydät lähpalvelukarta myö että: Kauppakeku Martlta Martllate 10, Ep Puh. (010) ma-pe la E kvelaht aualaht Sukka - Yrttäjä, tää äkyvä karttapakka uk yrtykelle Kyy: Eplaht-lehde vt utaa euraavta utptetä: Kauppakeku Lppulava, Kauppakeku Lppulava 2. kr, Eplahde yhtepalvelupte, Kauppakeku Lppulava, Autkulu Safr, Eplahde Umahall, Eplahde terveyaema, Eplahde Frum Jäähall, Eplahde krkk, S-Market Eplaht, Valtatal Kvelaht, Kvelahdekatu 1, Kvelahde krjat, S-Market Kvelaht, HelppKatatu Kvelaht, Alepa Sukka, Sukate 4, Suka peeläklkka

12 14.9. ALKAEN KLO 9! LA LA ALKAEN KLO 9! LA ALKAEN KLO 9! TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! 12 LA ALKAEN KLO 9! 1-VUOTISJUHLA Kakk aut-aame amata tteeta TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! AIDON F1-AUTON VAUHTI!PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! NOPEIMMILLE - TARJOLLA MEHUA JAMAHDOLLISUUS MAKKARAA PÄÄSTÄ KOKEMAAN LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA JA MAKKARAA - ILMAINEN JARRUJEN JAMEHUA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS KAIKILLE HENKILÖPAKETTIAUTOILLE - ILMAINENJA JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE - KAIKILLEKAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKILIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Katatuket Rekteröt Vakuutuket TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN Ava ark. 8-17, la 9-14 p LA ALKAEN KLO 9! Erkaame: Mytyrjä ESPOO Mytyrjä 3lttymä) Mytyrjä 3 (Kehä 3, Kauklahde ESPOO Puh Mytyrjä 3 ESPOO (Kehä 3, Kauklahde lttymä) (Kehä 3, Kauklahde lttymä ESPOO - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! p Puh TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA Puh lttymä) 1240 (Kehä 3, Kauklahde Puh Samaa tteea palvelee myö: Samaa tteea palvelee myö: aamem me: KAIKILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE A m e rkkalatteea Samaa palvelee myö: et Kevytperävauu- KAIKILLE KATSASTANEILLESamaa LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Kevytperävauuautt tteea palvelee myö: Mchael Garage hullt kg Mchael Garage hullt kg amerkkalate autje Kevytperävauuhullt kg Erk- ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS P Hullamme ja krjaamme P P Kevytperävauuhullt kg Kevytperävauukakk autmerkt P P p P hullt kg Mytyrjä 3 P P ESPOO (Kehä 3, Kauklahde lttymä) Puh amerkkalate autje erkkrjaam erkkrjaam P P p ma-pe ammatttadlla erkkrjaam P u t u! u u t p l u E p m ulu P P k t u a kakk regatyöt erkkrjaam ammatttadlla P P yt etuta p e m Tarjam k a l g E, Sumek äk. ja Veäj g w a r t r We ffe h ad l g E, h F. Rua е обучени м е а г а дл Мы пре ийском л г н а, м ско на фин языках м о к с с у ир Tarkemmat tedt ja hat että Ep Regapte amerkkalate autje ä mt,! ää täk ttele y l epä u E ulua k Ilmttaudu kurelle etä autkuluafr.f ta ta kululle Valte telle parhate pva kur haluamata tmpakata ja lmttaudu. Tapla, Matkylä, Eplaht, kakk regatyöt ammatttadlla ammatttadlla kakk regaty amerkkalate autje Ep Regapte Mchael Garage ammatttadlla kakk regatyöt amerkkalateerkkrjaam autje ulua! Mchael Garage Ep Regapte kakk regatyöt P P Regap P Ep Mchael Garage P V htteea t, mkä Samaa fl k palvelee myö: Kevytperävauuhullt kg Ep Regapte Vta ajkrtt! facebk/ autkuluafr P

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit)

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit) Vme elt: Puheetuotto volt Solle glottheäte Äätöväylä Suodtue tuloe ytyvä ää Vme elt: Kelly-Lochbum yhtälöt Mllet äätöväylää tuje ute vull: 3 Vme elt: Rtooetee ll ole -uod Kelly-Lochbum yhtälöde mue toetee

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Flash Eurbarmeter 8 (Rail ad Urba Trasprt Passger Satisfacti) Cutry Questiaire Filad (Fiish) FL 8 - Rail - FIF D Mikä ik lette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaaja sukupuli Mies

Lisätiedot

Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava: Esitiedot

Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava: Esitiedot TKK (c) Ilkka Mell (2004) Kokoastodeäkösyys ja Kokoastodeäkösyys ja : Johdato Kokoastodeäkösyyde ja Bayes kaavoje systeemteoreette tulkta Johdatus todeäkösyyslasketaa Kokoastodeäkösyys ja TKK (c) Ilkka

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999 JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Jukistamisajakhta:01/01/2999 (Sukuimi, etuimi) Kk imi Kaupuki Osite Uique idetifier: Ei Sumessa Lahjitukset ja terveydehu rgaisaatiie Tapahtumakustauksii saistumie Terveydehutaa

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kari Uotila on. atinkylä -Olari. Espoon suosituin. viihtynyt olarissa jo 37 vuotta. s. 9. autokoulu monipuolistuu!

Kari Uotila on. atinkylä -Olari. Espoon suosituin. viihtynyt olarissa jo 37 vuotta. s. 9. autokoulu monipuolistuu! 11 m 2013 atinkylä -Olari friisilä nuottaniemi Dome karukoski ja leijonasydän s. 4 Anu Sinisalo kannustaa nauttimaan kulttuurista s. 5 www.molari-lehti.net www.facebook.com/molarilehti Kari Uotila on viihtynyt

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

POIKKILEIKKAUKSEN GEOMETRISET SUUREET

POIKKILEIKKAUKSEN GEOMETRISET SUUREET KLEKKUKEN GEMETRET UUREET d Pleause gemetrset suureet määrtellää melvaltase pstee (, hdalla leva ptaelemet d avulla. Tässä ästeltävä ptasuureta lasettaessa vdaa ättää hteelasuperaatetta (mös väheslasuperaate

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51)

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51) Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari 2008 ALFA ROMEO 156 1.7 4D 106KW N 20080107 19980105 159 4350.00 1261.50 277.53

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Pro Navetta-hanke

Pro Navetta-hanke Pro Navetta-hanke 1.9.2016-31.5.2018 Eläinten hyvinvointi mukana investoinneissa ja maidontuotannon kehittämisessä Syksyn muistettavat tukiasiat ja eläinten hyvinvointikorvaus Esityksen sisältö: Hankeen

Lisätiedot

PUOLUSTAJA TOISENA. Kauko Koistinen

PUOLUSTAJA TOISENA. Kauko Koistinen PUOLUSTAJA TOISENA KÄTENÄ Kauko Koistinen Puolustajan pitää toisena kätenä pelata pienin korttinsa. Puolustajan pitää toisena kätenä pelata pienin korttinsa. Ässien "tehtävä" on tappaa pelinviejän kuvakortteja,

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen Tlausnr. : 5350 10 Käyttöhje 1 Turvallsuushjeet Nappparstja e saa antaa lasten käsn! Js nappparst nelastaan, ptää het hakeutua lääkärn! Räjähdysvaara! Älä hetä parstja tuleen! Räjähdysvaara! Älä lataa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot