Johanna Karimäki: KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! Metro kivenlahtelaisille! s. 3. Dome Karukoski ja Leijonasydän s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johanna Karimäki: KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! Metro kivenlahtelaisille! s. 3. www.espoonlahti-lehti.net. Dome Karukoski ja Leijonasydän s."

Transkriptio

1 11 E - Dme Karukk ja Lejaydä kvelaht aualaht Sukka Au Sal kautaa auttmaa kulttuurta. 5 Jhaa Karmäk: Metr kvelahtelalle!. 3 KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! RYHMÄLIIKUNTA, CROSSTRAINING JA KUNTOSALI 55 /KK /KK KUNTOSALI + RYHMÄLIIKUNTA + CROSS TRAINING 55 EI SITOUMUSSOPIMUK SIA! E ptkä jäeyykä! Kakk aakkuudet rtattava 1kk: rtamajalla! Lätetja tueta aat vataattamme ja ettvultamme: Becme - Kvelaht hat 2013: Kutal 33 /kk ta Kutal + Ryhmälkuta + Cr Trag 55 /kk. Kakk aakkuudet rtattava 1kk rtamajalla. Becme Grup Oy, Mervrta 5, Ep, p , Aakapalvelu ava ark Facebkta: Becme Kvelaht. KUNTOKESKUS KIVENLAHDESSA BECOME-ESPOONLAHTI-255x178mm dd

2 Takur hattu tyhjä Ku hme aratuu, hätä ataa araak. Se jaa ku hme lullella tavalla vaheee, hätä e rhjeta aa vahak. Stä kuallempaa k, että lak krjtettu järjetäytyme vahje hme elämä turvaamek ja mele vrktämek, elväprteet vahueuvt. Sellaa uura kaupugea mutta myö Kauaa ellae llut j vutuhae aluta alkae. Vrallet Epa e le erlautakutaa, e Helg kähmte palvelulautakutaa ekä Vataa harmata pattereta. Ekä mta vukymmetä mee hekää ku palveluja myö vahuklle, e pelkätää kululalle, tarjtaa myö malak ja arabak. Vahueuvtt vat yleeä kaupuke halltute mttämä ja tä jhtaa jku äkyvä kaaedutaja, kute Helgä Srpa Ak-Seljavaara. Neuvtje hulea emerkk palvelutalje tarjata hulehtme ja eduvalvta mella ektrlla. Pääkaupukeudu atu metrplaluee euvtt pyrkvät aamaa pul-lmaa lppuja julk kulkueuvh ä kellaka ku ruuhka e le. Helgä päätö j tehty, Vataalla, Epa ja Kauaa tä valmtellaa. Vrellä myö kaverede taludelle tukeme ellate heklöde avutamee, jlla yk e le mahdlluutta meä teatter, elkuv, krjath ta urheluklpaluh. Avutettave juka vrketä vahuka ä mä elämäää ältöä kapaava valdejak. Krkkummelaelta Rtta Jalelta kuul deata, jka tteutueaa raketaa ltaa yl ukuplve. Eläkeläet ja vahuket tarjavat auttavat käteä alakululalle. Vatavuret lapet tuvat uutta la vahute elämää. Kute päätöke tekjät vat ää aa hek lekk. Eemmtö mudtaa uurte käplve jälkee käplv, jka e le kkeut ekä ähyt da jälkee aja vakeuka, Kakk evät le tä ede kuulleet. Npä työelämätä ptuette kaalate tettava hjat m kä. Eläkketä alett akaaa makaa uullee ama källe ku täää, vakka a vukymmeä elkä l kekmäär kymmee vutta eläkekää alemp. Nyt pävat ekä ede yhdekäkymmee elvude ylttäme le hme. Hultuhde e aheuttaut päävavaa, mutta velä etemä vutta tte päämter Matt Vahae Ruka haglla aama päähäpt eläkeä tameta herätt Edukuaa eemmä hymylyä ku mututt vakavata aata. Oek täää etää ymmärretää muak ku vahute prä e, että eläkketä e epata takur tyhjätä hatuta. MARTTI HUHTAMÄKI Letterbx Medat Puh , Ilmtumyyt Ma Harte Puh Sar Mette Puh Pett Srvö Puh Pekka Särklta Puh Tmtu Puh Aetje tmtuaka Työtettävä aet vmetää lmetymvk ttaa kl 12. Svttu valmaet vmetää ttaa kl 16. Rppumat kaupugaleht. Jaetaa kttaluk, lketlh ja kttreh. Jakelu Letterbx p Ala-kvelahde tkeku Mellä vt makaa myö Smartum- lkuta-ja kulttuuretelellä Merekäyt ESPOO puh: Tällä kupglla pöytä 8 /tut! Lätut 5 /tut E eakkvarauka. E v yhdtää muh tarjuk.e kke kkera. Tarjupöytä rajtettu määrä.vmaa at. A-keudet, ack-tarjlua bljardturauket ja bljardkerh yttärt, llavett, pkkujulut, yrtytlauudet Urhelua creeellä: MTV3 Max Sprt 1&2, Eurprt

3 Jhaa Karmäk: Metr kvelahtelalle! Jhaa Karmäk tta kautta edukuaa vhrede rveä. Kyymme Karmäe melpdettä Eplahdeta ja Kvelahdeta ekä tä, mtä häelle kuuluu. - Hyvää kuuluu täää! Syky värt räkyvät bu kkuata. Meleä työtä YK-emaar avajapuhetta, ja teemaa Naet, rauha ja turvalluu. Karmäk auu phj-taplaa, ja häe mukaaa parata ulklutet, rauhalle ympärtö, ytävället aukkaat ja läheltä löytyvät palvelut. Eplaht ja Kvelaht aavat myö kehuja. - Eplahde rataratt hukuttavat kulkjaa ja mer lähellä. Halua päättjäjää, valtuutettua ja kaaedutajaa ujella lutkhteta, kute F ltuja. Kaata myö metr raketamta kvelahtelalle! Juatumat pääkaupukeutulaet vat j ptkää lleet pyyvä lmö ja harva erttaa, kuka paljajalkae eplae. Karmäellek e uemmte vakeaa, mutta yk aa yhdtää. - Ole jutellut eplate kaa palj, ja tutuma, että metä yhdtää rakkau lut. Vhrede aatemaalma äkyy F ltuje ujeluhalu läk myö muua elämää, vakka Karmäk myötääk ette le täydelle. Hä yrttää kutek tehdä parhaaa. - Mee töh bulla, kerrätä ja ta vähä ja harkte. Kt lämpää maalämmöllä ja ekähköllä. Työ tärkeää ja edukuaa pävät vat ptkä, mutta vapaa-akak tärkeää. - Arvta arkea lähete kaa, mökkelämää ja vakkapa upputumta hyvää krjaa. Jukulekeltä taa aa puhta työhö. Karmäe terveet lehde lukjlle vat euraavalaet: - Ataa ykyä telle! IIDA REKUNEN Ktetömaalma Lppulava Aluee aatutja Faktaa Jhaa Karmäetä Sytyyt Geeveä, Svetä Kahde lape ät Kulutukeltaa bkema dplm-öör Työketel ee kaaedutaja tta tutkjaa ja pkeljde hjaajaa Teklleä krkeakulua Kaaedutajaa vudeta 2007 Taluvalkua jäe ja valtvaravalkua varajäe laaduka mp- ja mpkulutukeku! Lppuvude kakk mpja mpautkurt edullee htaa. Tarkemmat tedt että autkuluafr.f Valte telle parhate pva kur haluamata tmpakata ja lmttaudu. 398 HUOM! Mpautkureja järjetetää läp kk talve! + vramakulut ta ta kululle Tapla, Matkylä, Eplaht, Vta ajkrtt! facebk/ autkuluafr

4 Dme Karukk: Nmmarede jaka thvelt jalaa! Dme Karukk kaavälet meetyyt elkuvahjaaja, jka e lepää laakerellaa. Nyt kreempää ku arvakaa että l. Tee yt Meleäpahttaja- elkuva valmteluja ja käkrjtuta ee lkakuu lpua alkava kuvauka ja tetek Lejaydä-elkuva markkta. Työpävä llut vka etemä ptuukltaa tuta par kuukaude ajalta, mutta mtä Karukk tekee vapaaajallaa? Nykypävää melu harratuke ehdttmat ukeltame. Hurahd he par vutta tte ja käy ulkmalla ukeltamaa aa, ku mahdllta. Sukeltamalla pääe aaa pakkaa, ja pyty tyhjetämää av hetkek kakta tä ajatukta jta ellä pyör. Lejaydä-elkuva tulee Sumea eltaa Karukke hjautyö vataatt ulkmalla llut jällee kerra hyvä. - Napapr akart a j tdella he vataat, mutta kyllä yt Lejaydäme khdalla jta erkta. L.A. Tme, Idewre ja Mtreal Gazette arvtelut vat jääeet t het melee. It agetuurt ja tutatyhtöt vat ttaeet yhteyttä ja kyelleet: What ext? (=Mtä euraavak? ). Elkuva teemat kkettavat äköjää hmä ympär maalmaa. Elämää attuu ja tapahtuu, ekä työelämä le pkkeu. Parhata juttuja llut ku lemme teheet keppa kuvauka. Yk pahmmta l ku kuvamme Lejaydätä: e multa varatett htellhueeta kakk kekä amalla ku l hueea. E veläkää tedä mte e ede tapahtu! Se jälkee mulle tut attumalta pävä leht, jta a lukea euraavalae lmtuke: Dme Karukk jakaa mmareta karakebaara kl 20. Tulkea l e, että judu lähtemää e htell thvelt jalaa. Karukk e tätä kutekaa pahatuut ekä haud kta aakaa pahalaatuta. Hyvät keppet yhdtävät ja tekevät vahva jukkuehege! Meetyketä hulmatta laakerella e ukaa lepällä. Tuleva prjekteja tekellä kak: Meleäpahttaja-hahmta kertva elkuva evalmtelut ja Tm f Flad-elkuva kehttely. Faktaa Dmeta: Sytyyt Kyprke Nkalla Tul julkuutee hjaajaa vua 2005 Tyttö ä let täht- elkuva myötä. Sama elkuva l Karukke lpputyö Tadetellea krkeakulua O kertut avmet 11 muu julkuude heklö hella tautataa kulukuattua A Kuutam- Uutrpa krjaa Sä et tedä mltä muta tutuu (WSOY 2011) Vttaut me elkuva-ala palktje hella muu muaa Ju-gaalaa parhaa hjauke palk vua 2009 ja Leffaarvtelu Kump tärkeämpää; uuatjeg jhtajuu ja tutuk tullut aatemaalma va rakkau? Tätä phdtaa Dme Karukke ja Alek Bardy uummaa tutaa, Lejaydä-elkuvaa jka aa e-ltaa Lejaydä ptää mettmää rakkautta ja aatemaalmaa Elkuvaa uuate jhtaja Tepp (Peter Frazé) rakatuu tpakkaa ja uraukaee ykhultajaät, Sar (Laura Br). Yllätykä kutek luvaa mlemm pul: Tep jhtamaa aateryhmää e edetä ulkmaalaa, mutta Sarlla, jh Tepp hatuut, tummahe pka Rhamadha Ramu (Yuufa Sdbeh). Tätä euraa Teplle vala pakka: rakkau va ryhmä tuk? Tep vhae ja aggreve velpul Harr (Japer Pääkköe), jka vahvat uuataattee kaalla, e aakaa tee valtaa yhtää helpmmak. Aetelma kuultaa j kuvauke peruteella raa alta ja vereltä kka uuatt evät kahda keja tehdeää melptetää tettäväk. Tep taapalu kahde erlae maalma välllä k melektta ja aa katja jättämää tä, mh valth elkuvaa päädytää ja etek tä mtä euraamuka llä. Lejaydä dyamtta lma teta ytytylaga ptuudeta ta räjähtee määrätä ja käkketeltava, tummapuhuva tuelma ptää katjaa jätykeä. Ee Tep lpullta valtaa kahde maalma välllä eht tapahtua kakelata: tehdää kkreettta rtuerttelua, myrkytetää, hakataa ja tuhtaa mllak tapaa. Lejaydä ttaa, että yhtekualle aema, lue ta tet evät le rduta k, vaa hmetä tetää. Vatakkaaetteluu tulee muta ja valke tlalle yhä eemmä ja eemmä värejä elkuva edeteä. Lejaydämeä phdtaa vahvalla ja rellak tavalla tä, k yklö tdellta kavua aattedea takaa eme va rakatume e lukue levelmöee. IIDA REKUNEN Turkuja 4, Ep puh / Sähköptte: Puhel: Fax: Platag Oy Lar Sck kaar ESPOO

5 Kuva Nc Backtröm Au Sal kautaa auttmaa kulttuurata 5 Au Sal ptkä lja äytteljä, jka halee melellää luta ja puhuu vahvat kulttuur puleta. Otmme yhteyttä Auu kyyäkemme häe kuulumaa. Täää kuuluu hyvää! Ole juur lähdöä Turkuu Lateatter. Ole mukaa klme hege kmedaa meltä Rempallaa. Etyke e-lta l vme keväää ja etykä jatketaa yt ykyllä. lppuje lpuk teatterta palj ja hetä e kkaa ptä alarvda, vakka tetekää e myökää aa peltella. Nurte ptä meletä myö käydä rhkeat vakkapa Kamaa ta katmaa klakta. Kkeellempaakaa tadetta e pdä vältellä, kaketa kulttuurta jää aa jta melee ja e kuuluu myö ylevtykee at. Näytteljällä vahvat melpteet kulttuurtarjata, ekä lähaluede uhtee että yleet. Mahdllmma lähellä leva kulttuurtarjta erttä tärkeää. Kulttuur ja tatee merkty muutek äärettömä uur. O meletä järjetötä, että kulttuura kartaa emerkk kulua aettavata petuketa. O tärkeää ataa kulttuurkavatuta myö urlle ja laplle. Tade v mlle hmlle lla vera ta pelttava aa. Jtkut evät välttämättä tedä, mtä fkua eketre äköetä maalauketa ta päällekkä kaatuta tultkkurata ptä aa ta k katjaa jtak vkaa, j e ymmärrä maalaute yaeja. Tadetta e aa tarvte ymmärtääkää ekä tä ptä pelätä. Lapak ptä ukaltaa tutututtaa teatter, he ymmärtävät Säde vletyeä aka lattaa pyörä talvkut. N 15 pretta työä käyvtä tattaa työmatkaa uemmte plkupyörällä. Keä vätyme aa met vahtamaa plkupyörä aut ta julk kulkuväle. Okealla varutukella pyöräly kutek tuu hyv keä jälkeek. - Pmeää vudeakaa pyörälleä tärkeää käyttää valja ekä hejatma ta hejatlvä. Myö pyörä talvreka kaattaa atata. Talvrekade vahtame pyörää ptä lla yhtä tetää elvää ku aut rekade vaht, tedttaja Mar Häte If Vahkvakuutuyhtötä N 15 pretta työä käyvtä tattaa työmatkaa uemmte plkupyörällä. Työmatkapyöräly yletä lyhyllä, 5-15 muut mttalla työmatklla. Lakmpa työmatkapyöräljötä vat pääkaupukeudulla auvat*. Työmatkatapaturmta relu vdee attuu pyöräljölle. Uemmte tapaturma attuu talvella**. Lukkaalla äällä pyöräljä kaattaa lla ertye varvae lllla ekä avme vealuede läheyydeä kulkevlla tellä, jtka vvat lla petlle lukkata. J mahdllta, lumea akaa työmatka kaattaa ajttaa te, että pyörätet ehdtty aurata. Faktaa Au Salta: Sytyyt Helgä Valmtu teattertatee materk Teatterkrkeakuluta vua 1995 Näytellyt tä lähte teattera, draamaarja ja elkuva Vtt parhaa aäytteljä Vela-palk vua 2010 televarjata Helpp elämä Näyttelee apääaa vua 2014 valmtuvaa elkuvaa E kt, jka tehty Aa-Leea Härköe amame, khutu krja phjalta. Tuuaa pyörä aja talvkut Talvpyöräljä mutlta 1. Pyörää ltava valt. Etuval läk uteltava hakta puae val taake. Myö talamppu v lla kätevä lä. 2. Pyörälykypärä merkty krtuu etetää lukkaalla äällä. Säädä kypärä te, että e alle mahtuu tuulelta ujaava pp. 3. Varuta pyörä hejatmlla. Pyörä ph latettavat hejatmet auttavat autljaa hahmttamaa hämärää, että lkut pyörällä. 4. Käytä myö te hejatlvä ta hejatta. Hejatlv para ke erttua hämärää. 5. Hak pyörää atarekaat. 6. Ptkät ja leveät lkaujat ujaavat lkalta ja lalta t e myö keräävät luta rekaa ja lkauja väl. 7. Hak atulalaukku ta etukr. Reppua hakala kataa, ku päällä palj vaatteta. 8. Satulauja ujaa lumelta ja lkalta ekä auttaa ua pyymää lämpmää. 9. Hak pakut, tuulelta ujaavat käeet, jlla aat tukeva ttee tagta. Emerkk karvavuret ahkarukkaet pvat tarktukee hyv. 10. Pata laadukkaaee alukerrat, jka ertää kylmyyde mutta ptää h kuvaa. Pue päällmmäek tuulelta ujaavat kurtakk ja -huut. Ptäväphjaet lämpmät kegät vat talvpyörälyä tärkeät. Ku phjat ptävät jalat tukevat plkmlla, vakka plkm kaaatu luta. 11. Hullata pyörä ee talve tula. Tull pyörälkkeä vähemmä ruuhkaa ku kevä. Tee hult aja, llä talve tul yllättää jka vu.

6

7 Kahdekalla kymmeetä umalaeta elkäkpuja ja vaheea elämäää. Nkakpuja kkee kuukautta yl klmae ata ja eljäe mehtä. Ptkäakaa elkäkpuja jka kymmeeellä umalaella. Nkama- leht. Tervee elä peruta hyvä ryht. Okealae ryht vaat va vähä lhatyötä ja kurmttaa lhaka taaet. Ku löydät hyvä ryht ja keh taapa, vältyt lhate ja velte ylkurmtukelta. Terve elkä jga tuella paraetaa elkäraga lkkuvuutta. Tut p ekä alaelkävavta että ka-hartaeudu jäykkyydetä kärvlle ja levttää elä kputlja. Tulla käytetää jgaeää ekä muta apuväletä helpttamaa ja ptamaa jätytä ja auttamaa elkää ke aeth. Jgaeä avulla teemme tlaa kame väl elkää pdetäe, retutamme elkää ja elä lhaka ja paraamme verekerta jäyktyellä aluella. Terve elkä -Plateke avulla paraetaa ryhtä, vahvtetaa keh yvä tuklhaka ja lätää lhake ja velte lkkuvuutta ja elatuutta. Tut p hyv myö Plate-harjttelua alttelevlle. Terve elkä -kurlla pt löytämää hyvä ryhd ja vahvtamaa tä ulle pvlla harjttella. Opt myö käyttämää keha ja lhaka turvallet velä kurmttamatta. Opt lkkumaa, että Terve elkä tuella laatua ja hyvvta elämää! ratuvammja e yy ja keh ketää terveeä ja taapaea arje haateet. Kat Stud Y Terve Selkä -vkktut ja tevkurt cm. Hum! Seuraava kur Kvelahdea la u Ilmttautumet ja lätedt Yrtyklle peryhmätut pmuke mukaa. Tutuuk auettä tvttmalta? Ok mahdtta ehtä kakk äyttöh? Me autamme vukralaa uude kd löytämeä. Me etmme telle melemmät vahtehdt, varaamme katmajat ja käymme vakka äytöäk puletae. Hdamme myö authakemuke ja vukrapmuta kkevat aat. Tarjamme yklölltä palvelua, u tarpede mukaa! Kvelahdete Ep p Ava ark. ma-pe La pävyty 9-15 ROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA JA ILMAN KLINIKKAMAKSUA KESKIVIIKKOISIN KLO Tarjamme heklökhtata palvelua kaka aut vukraamee lttyvä aa. Me tarkatamme aut, arvmme vukra ja markkmme auta mpuleet. Hdamme kakk ehdkka ja vukrala lttyvät aat ja papertyöt. Tarjamme yklölltä ja aavaa palvelua, u tarpede mukaa! (em.4-tehterktu kralle 41 eura, emmäe peturktu, kra ta ka, 38 eura) Vältämme autja. Vältämme uta. UUTTA! lääkkeetö vahteht kvuht: LASER-HOIDOT yt meltä Läk ptamme peet hkavamet ja ekavamet krurgella laerlla kyy lää vataattamme AMP Relcat & Cultacy Kvelahdekatu 5 C 24, Ep Y Vältypalkk 1,24 x 1 kk: vukra (. alv 24%) ta pmuke mukaa. Pyydä tarju! Tykkää metä facebka, ja käy katmaa vmemmät uutet ja tarjuket!

8 Her Palmr epkayttaut.f Ep Käyttöaut Oy, Hyljete 2, Ep puh Tm Ah epkayttaut.f Kerrätykeku muuttaa Matkylätä Nhtltaa! Matpurte 8 auk velä at. Tervetula tututumaa Nhtlla tavaratal alkae! Matkylä kauppa Matpurte 8 Ava ark. 9 20, la 9 15 kerratykeku.f/kaupat Nhtlla tavaratal Kutjate Peuget 407 SW 2.0HDI AUTOMATIC 174 tkm M Cper Chl 24 tkm Vlv V70 D5 198 tkm Aud A4 AVANT 2.0TDI AUTOMATIC 219 tkm Vlkwage POLO 5D Tredle tkm Na X-TRAIL 5D X-TRAIL STW 2.2D-TENT30-4X4/ tkm Mercede-Bez C 270 CDI Avatgarde Nav Nahat Xe 199 tkm Ctre C5 Excluve 2.2 HDI Autm Farmar 237 tkm Aud A6 3.0 TDI V6 Quattr -08 BMW 530 d Seda tkm 85tkm 1.mtaja, Hk, Aut.lmat, Webat, Nahkaverhlu ym ym. 2xRek, Ilmat, Xe, Vetk, Hk BMW X5 3.0D AUTOMATIC 4X tkm 2xRek, Hk, Aut.lm, Crue, ym Chryler 300C 5.7 HEMI SEDAN AUTOMATIC tkm 2xRek, Nav, Crue, Aut.lmat, Parkktutka ym Ctre C3 1, tkm 2xRek, hk, Ilmat, ym Fat PANDA MULTIUSO tkm 2xRek, Ilmat, Hk ym Frd TRANSIT CONNECT S 1,8 TDC tkm SIS.ALV, Hk, 2xRek, Eber, ym Hyuda 30 Wag 1,4 CVVT ISG Ar tkm Tehdatakuu vmaa, Ilmat, Hk, 2xRek, ym Mazda 3 HATCHBACK 2.0 GT tkm 2xRek, Hk, Ilmat ym Mazda Excluve Bue AT tkm Huppuvaruteltu! Aut.lmat, Hk, Lhk+, Keyle g, Xe ym Mercede-Bez C 320 CDI Seda Avatgarde AT tkm 2xRekaat, Aut.lm, Nahkaverh, 1-mtaja, Lakatt, Nav, Xe ym Mercede-Bez C 180CDI T AUT Facelft tkm 2xRek, Aut.lm, Crue, Hk, Mercede-Bez E 320 Kmb Elegace 4-MATIC tkm Sumhtra, Xe, Hk, 2xRek, Aut.lm, Crue ym Mercede-Bez ML 270 CDI A Specal Edt tkm 2xRek, Hk, Lhk+S, Crue, Nahkaverhlu, Kukku ym MG ZT-T 2.5 V6 Turg tkm Xe, Hk, Aut.Ilm, Lhk+ä, ym Aut Aak, Ep. Kkelkuja Ep Puh: Reault KANGOO 5D BREAK 1.5DCI PAKET- TIAUTO tkm 2xRek, lmat, Hk ym

9 Uutta RE/MAX:lla! Laajeamme palvelutarjtaamme tumalla aakkallemme tarjukaupa ak laadukata vältytmtaamme. RE/MAX Tarjukauppa Lue lää: RE/MAX Avatlat, Beak Oy LKV Varaa aka lmaelle kdmyytuutelmalle! Puh Palvelemme myö Kauppakeku Mertuulea, Itykuja 2, Ep LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄSSÄ UUSI UUSI TARJOUS TARJOUS JOKA JO PERJANTAI! PERJANTAI! LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄ TEHTAANMYYMÄL Ote: Ote: Lahytt Lahytt 1, Kauklaht, 1, Kauklaht, Ep02780 Auklajat: Auklajat: Ma-Pe Ma-Pe ja La ja La 10 Ryal Ca karuat 400 g kak yhde halla, vmaa aakka. 4 kg: ka- ta krarukatketa rtukaleter kaupa päälle.

10 ASUNTO OY HELSINGIN ALPPITÄHTI Eakkmarkkt yt käyä! Reppukatu 13 Helk alk /m2 em. 3h + k + vh Aut Oy Krkkumme Aurkput Eää 4 muuttvalmta kta jäljellä! Alk /m2 Em. 4h + k + vh + khh Kdt välttää Ota yhteyttä Kar Häe

11 Veelykau päättyy - pakkaa pur talvtellle Seuraava Eplaht-leht lmetyy Varaa ma lmtutla ta ta Petlle p Keä leppeä mertuul eää mut va ja jällee aka vetää veh mah ja valmtaa e talvea varte. Pur hyvä htaa jäde alta p hyvä aj, jtta vaurlta vältytää. Nt kaattaa uutella hyv ja tur varata aja. Veee aa varmmm ajkelvttmaa kut jättämällä e jäde armlle. Nt-peraat kaattaa alttaa veee peulla ja vukella. Irttavarat ja veee phjalle jääyt ve vtaa p ja pur valmtellaa talvälytytlaa. Veee aa helpt p vedetä tralerlla, jka peruutetaa vetee. Vee vataa traler päälle ja ktetää hulellet. Keulaköyde ptuu kaattaa varmtaa ee prjekt alttamta. La lyhyt köy vakeuttaa veee hjalua t akaa. Uemmte veeet kuljetetaa talvälytypakkaa jk traler ta pukke päälle. Tärketä kutek pettää vee hyvälaatuella ja ketävällä preulla, jka ujaa aluta talve myrkyltä ja lumelta. Myö veee mttr ja takk kaattaa hultaa euraava keä käyttöä varte. E - kvelaht aualaht Sukka Su pakallta! Löydät lähpalvelukarta myö että: Kauppakeku Martlta Martllate 10, Ep Puh. (010) ma-pe la E kvelaht aualaht Sukka - Yrttäjä, tää äkyvä karttapakka uk yrtykelle Kyy: Eplaht-lehde vt utaa euraavta utptetä: Kauppakeku Lppulava, Kauppakeku Lppulava 2. kr, Eplahde yhtepalvelupte, Kauppakeku Lppulava, Autkulu Safr, Eplahde Umahall, Eplahde terveyaema, Eplahde Frum Jäähall, Eplahde krkk, S-Market Eplaht, Valtatal Kvelaht, Kvelahdekatu 1, Kvelahde krjat, S-Market Kvelaht, HelppKatatu Kvelaht, Alepa Sukka, Sukate 4, Suka peeläklkka

12 14.9. ALKAEN KLO 9! LA LA ALKAEN KLO 9! LA ALKAEN KLO 9! TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! 12 LA ALKAEN KLO 9! 1-VUOTISJUHLA Kakk aut-aame amata tteeta TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! AIDON F1-AUTON VAUHTI!PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! NOPEIMMILLE - TARJOLLA MEHUA JAMAHDOLLISUUS MAKKARAA PÄÄSTÄ KOKEMAAN LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA JA MAKKARAA - ILMAINEN JARRUJEN JAMEHUA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS KAIKILLE HENKILÖPAKETTIAUTOILLE - ILMAINENJA JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE - KAIKILLEKAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKILIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Katatuket Rekteröt Vakuutuket TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN Ava ark. 8-17, la 9-14 p LA ALKAEN KLO 9! Erkaame: Mytyrjä ESPOO Mytyrjä 3lttymä) Mytyrjä 3 (Kehä 3, Kauklahde ESPOO Puh Mytyrjä 3 ESPOO (Kehä 3, Kauklahde lttymä) (Kehä 3, Kauklahde lttymä ESPOO - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! p Puh TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA Puh lttymä) 1240 (Kehä 3, Kauklahde Puh Samaa tteea palvelee myö: Samaa tteea palvelee myö: aamem me: KAIKILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE A m e rkkalatteea Samaa palvelee myö: et Kevytperävauu- KAIKILLE KATSASTANEILLESamaa LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Kevytperävauuautt tteea palvelee myö: Mchael Garage hullt kg Mchael Garage hullt kg amerkkalate autje Kevytperävauuhullt kg Erk- ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS P Hullamme ja krjaamme P P Kevytperävauuhullt kg Kevytperävauukakk autmerkt P P p P hullt kg Mytyrjä 3 P P ESPOO (Kehä 3, Kauklahde lttymä) Puh amerkkalate autje erkkrjaam erkkrjaam P P p ma-pe ammatttadlla erkkrjaam P u t u! u u t p l u E p m ulu P P k t u a kakk regatyöt erkkrjaam ammatttadlla P P yt etuta p e m Tarjam k a l g E, Sumek äk. ja Veäj g w a r t r We ffe h ad l g E, h F. Rua е обучени м е а г а дл Мы пре ийском л г н а, м ско на фин языках м о к с с у ир Tarkemmat tedt ja hat että Ep Regapte amerkkalate autje ä mt,! ää täk ttele y l epä u E ulua k Ilmttaudu kurelle etä autkuluafr.f ta ta kululle Valte telle parhate pva kur haluamata tmpakata ja lmttaudu. Tapla, Matkylä, Eplaht, kakk regatyöt ammatttadlla ammatttadlla kakk regaty amerkkalate autje Ep Regapte Mchael Garage ammatttadlla kakk regatyöt amerkkalateerkkrjaam autje ulua! Mchael Garage Ep Regapte kakk regatyöt P P Regap P Ep Mchael Garage P V htteea t, mkä Samaa fl k palvelee myö: Kevytperävauuhullt kg Ep Regapte Vta ajkrtt! facebk/ autkuluafr P

Sanna Lauslahti: spoon keskus -15% Kun myyt, myy meillä! stressi kuriin joogalla s. 3. Dome karukoski ja leijonasydän s. 4. www.espoonkeskus-lehti.

Sanna Lauslahti: spoon keskus -15% Kun myyt, myy meillä! stressi kuriin joogalla s. 3. Dome karukoski ja leijonasydän s. 4. www.espoonkeskus-lehti. 11 e 2013 spoon keskus Dome karukoski ja leijonasydän s. 4 Anu Sinisalo kannustaa nauttimaan kulttuurista s. 5 www.espoonkeskus-lehti.net www.facebook.com/espoonkeskuslehti Sanna Lauslahti: stressi kuriin

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2

Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2 10 E - Matti Vanhanen ei ntaliitiin. 3 2013 ivenlahti analahti Sa Lijailpaila pääylippja Sir Finlandiaan. 10 www.epnlahti-lehti.net www.faceb.cm/epnlahtilehti Tarja Tallqvit n Epn ma tyttö.2 KUNTOKESKUS

Lisätiedot

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2.

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2. H Maaata 3.2. Sumussalmella Htjumppa INO ISOJÄRVI kl 9-17 Sumussalme ptee Lähhtajapskeljat tekeät ereskerja erepaemttauksa sekä dabetesrskkarttuksa kl 9-17 Smaset Ra esttelee Better Bdes urheluaatteta

Lisätiedot

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13 NRO 3 2009 TEAM vai ei? Jäeääety alkaa ei viikolla.6 9.11 13 Siälly RAUTATIELÄINEN 3 8.5.2009 RAUTATIELÄINEN Potiooite PL 205 00531 Heliki Puheli (09) 774 941 Julkaiija Rautatieläite Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

-niemi -vuori. Munkkiniemen Yhteiskoulu täyttää 75-vuotta s. 3. Meiltä myös lahjakortit! Puistotielle lisää erikoisliikkeitä s. 11

-niemi -vuori. Munkkiniemen Yhteiskoulu täyttää 75-vuotta s. 3. Meiltä myös lahjakortit! Puistotielle lisää erikoisliikkeitä s. 11 M 11 2013 Munkki -niemi -vuori TalinranTa niemenmäki kuusisaari lehtisaari e Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8 Puistotielle lisää erikoisliikkeitä s. 11 Munkkiniemen Yhteiskoulu täyttää 75-vuotta s.

Lisätiedot

MÄKI. pitää r&b:stä ja jalkapallosta s. 3. Kaaren KauppaKesKusjohTaja. Taikurin hattu on tyhjä s. 2. Dome Karukoski ja Leijonasydän s.

MÄKI. pitää r&b:stä ja jalkapallosta s. 3. Kaaren KauppaKesKusjohTaja. Taikurin hattu on tyhjä s. 2. Dome Karukoski ja Leijonasydän s. Taikurin hattu on tyhjä s. 2 11 2013 kannel- MÄKI lassila haaga www.kannelmaki-lehti.net www.facebook.com/kannelmakilehti Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8 Kaaren KauppaKesKusjohTaja pitää r&b:stä ja

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

NäytteLijä ANu SiNiSALo

NäytteLijä ANu SiNiSALo 11m ALMI Malmin urheiluhallin remontti etenee s. 3 2013 malmi tapanila pukinmäki puistola www.malmi-lehti.net www.facebook.com/malmilehti Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8 NäytteLijä ANu SiNiSALo kannustaa

Lisätiedot

Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen.

Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen. r 3 MARCUS GRÖNHOLMIN TOIVE TOTEUTUI Maailmamestari ktitaival valaistii Ralli maailmamestari Marcus Gröhlm saaut valaistukse ktitiellee Ik Rådkilaa. Valt kilmetri mittaiselle yksityistielle pystytettii

Lisätiedot

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9 Kkvkkna 0. Hlkuua 013 Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9 KESKIVIIKKONA 0. HELMIKUUTA 013 ällä 0..013 Phjalan Opp-l www.phjalann.f Ura urkn aalalla La-Maja Harju pnka Vaaan IB-lukn

Lisätiedot

kesärenkåt hei ohi oin pois ANTTI KAIKKONEN HEVOSIEN 17565R15 260 18565R15 290 19565R15 290 20555R16 350 22545R17 390 22540R18 440 Tiesitkö?

kesärenkåt hei ohi oin pois ANTTI KAIKKONEN HEVOSIEN 17565R15 260 18565R15 290 19565R15 290 20555R16 350 22545R17 390 22540R18 440 Tiesitkö? T uusula HYRYLÄ!"RIIHIKALLIO KELLOKOSKI!"JOKELA www.tuusula-lehti.net www.facebook.com/tuusulalehti 11 2013 Lukijakilpailussa lippuja Sirkus Finlandiaan s. 9 Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 6 ANTTI KAIKKONEN

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Itiksen. s. 11. kauppakeskusjohtaja on ulkoilmaihminen. Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8. www.itis-lehti.net www.facebook.

Itiksen. s. 11. kauppakeskusjohtaja on ulkoilmaihminen. Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8. www.itis-lehti.net www.facebook. 11 Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8 2013 Itäkeskus Puotinharju Vartiokylä Puotila Näyttelijä Anu Sinisalo kannustaa nauttimaan kulttuurista s. 6 www.itis-lehti.net www.facebook.com/itislehti Itiksen

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Näyttelijä Anu Sinisalo kannustaa nauttimaan kulttuurista s. 8

Näyttelijä Anu Sinisalo kannustaa nauttimaan kulttuurista s. 8 ammisto -Kartanonkoski 2013 11TPAKKALA!"KIRKONKYLÄ YLÄSTÖ! KOIVUHAKA Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 6 Pirkko Yrjölä on Vantaan ensimmäinen naiskirkkoherra s. 9 www.tammisto-lehti.net www.facebook.com/tammistolehti

Lisätiedot

Hellas -15% kannustaa nauttimaan kulttuurista s. 6. LPS kuulumisia s. 11. Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8

Hellas -15% kannustaa nauttimaan kulttuurista s. 6. LPS kuulumisia s. 11. Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8 11 Hellas LPS kuulumisia s. 11 2013 Herttoniemi Laajasalo Jollas Tammisalo www.hellas-lehti.net www.facebook.com/hellaslehti Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 8 Näyttelijä Anu Sinisalo kannustaa nauttimaan

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

*******************************************************************************

******************************************************************************* LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 5.5.0 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonte. Monte ältää anetotektä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät ekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja talkkotetoja. Tehtäven

Lisätiedot

Espoopäivän menovinkit s. 5

Espoopäivän menovinkit s. 5 9 E - Espoopäivän menovinkit s. 5 2013 kivenlahti saunalahti Soukka Tour de Espoonlahti s. 9 Pinkkitaksi piristää s.6 TRAINING DAYS KUNTOKESKUS BECOME AVOIMET OVET 24-27. 8 Tervetuloa kokeilemaan monipuolisia

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5

Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5 10 E 2013 SPOON KESKUS Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5 Lukijakilpailussa pääsylippuja Sirkus Finlandiaan s. 10 www.espoonkeskus-lehti.net www.facebook.com/espoonkeskuslehti Tarja Tallqvist

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot

Ykköset! alkaen. Uusi Yaris Hybrid alkaen: autoveroton hinta 17 920, Skoda OCTAVIA 1,2 TSI -14

Ykköset! alkaen. Uusi Yaris Hybrid alkaen: autoveroton hinta 17 920, Skoda OCTAVIA 1,2 TSI -14 no: 6 Torstai 5.2.2015 UUSI YARIS. AURIS TURIG SPRTS AURIS ACTIVETURIG EDITI.SPRTS ACTIVE EDITI. MULTIDRIVE S MULTIDRIVE S -AUTMAATTIVAIHTEIST -AUTMAATTIVAIHTEIST YT 500! YT 500! yt meiltä WITER PACK UUSI

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

atinkylä -Olari Tarja Tallqvist on Matinkylän tyttö s.2 Espoon suosituin www.molari-lehti.net autokoulu monipuolistuu!

atinkylä -Olari Tarja Tallqvist on Matinkylän tyttö s.2 Espoon suosituin www.molari-lehti.net autokoulu monipuolistuu! 10 M 2013 atinkylä -Olari FRIISILÄ!"NUOTTANIEMI Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5 Lukijakilpailussa pääsylippuja Sirkus Finlandiaan s. 10 www.molari-lehti.net www.facebook.com/molarilehti Tarja

Lisätiedot

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn Sydälapset ja -aikuiset JÄSENLEHTI 4 / 2011 Osallistu yhdistykse jäsekyselyy Sydävika ja suu terveys Leikkaustaria 50 vuode takaa Syyäie sydävika ja asepalvelus Lahjaksi tai omaksi, vuode 2012 KALENTERI

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot