TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010-2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT Valmukuja 3, Vallmogränden KAUNIAINEN GRANKULLA kanslia/kansliet rehtori/rektor talous/ekonomi toimistosihteeri/byråsekreterare

2 LUKUVUOSI LÄSÅRET Syyslukukausi alkoi ja päättyi Kevätlukukausi alkoi ja päättyi Lukuvuoden kesto oli yht. 35 viikkoa. Höstterminen inleddes och avslutades Vårterminen inleddes och avslutades Läsåret omfattade inalles 35 veckor. HALLINTO FÖRVALTNING Kauniaisten musiikkiopistoa ylläpitää Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys - Understödsföreningen för Grankulla musikinstitut r.y. Johtokuntana toimii kannatusyhdistyksen johtokunta. Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on 20 vuodessa tai ainaisjäsenmaksu 100. Grankulla musikinstitut upprätthålls av Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys Understödsföreningen för Grankulla musikinstitut r.y. Understödsföreningens direktion fungerar som skolans direktion. Understödsföreningens medlemsavgift är 20 i året. Avgift för ständig medlem är 100. Kannatusyhdistys ry:n johtokunta Understödsföreningen rf:s direktion alkaen / fr.o.m Heikkinen Kari, Sjöholm Tarja, Helkkula Vesa, Tikkanen Ulla, Lönnblad Petri, Kivelä Marianne, Roberg Satu, Holmberg Norma, Waselius Anne, Eloranta Erkka, Berg Finn, puheenjohtaja / ordförande varapuheenjohtaja/ viceordförande jäsen / medlem jäsen / medlem jäsen / medlem Kauniaisten kaupungin edustaja / Grankulla stads representant johtokunnan sihteeri ja esittelijä / direktionens sekreterare och föredragande varajäsen / suppleant varajäsen / suppleant varajäsen / suppleant Kauniaisten kaupungin varaedustaja / Grankulla stads suppleant Opettajien edustajat - Lärarnas representanter: Kopisto Markku, jäsen / medlem Lahtiranta Raisa, varajäsen / suppleant

3 TALOUS EKONOMI Tilivuoden 2010 tulot ja kulut / Inkomster och utgifter under bokföringsåret 2010: Kulut - Utgifter Kulut yhteensä / Utgifter totalt ,- 100 % Tulot - Inkomster Kauniaisten kaupunki / Grankulla stad ,- 27,15 % Valtionosuus / Statsandel ,- 44,65 % Valtion ylim. avust ,- 0,27 % Lukukausimaksut / Terminsavgifter ,- 18,37 % Yleinen osasto / Allmän avdelningen ,- 6,27 % Muut tulot / Övriga inkomster ,- 2,93 % Projektituotot 3.177,- 0,36 % Tulot yhteensä / Inkomster totalt ,- 100 % Tilintarkastajat - Revisorer Tilintarkastajina oli HTM Päivi Ollila ja Pauli Aaltonen, varatilintarkastajana oli HTM Erkki Nieminen Revisorer har varit adm.vet.mag. Päivi Ollila och Pauli Aaltonen, som vicerevisor var adm.vet.mag. Erkki Nieminen Stipendejä varten saadut lahjoitukset - För stipendier erhållna donationer Lions Club, Grankulla - Kauniainen 1.200,- Rotary Club, Kauniainen 350,- Nordea Pankki, Kauniainen 100,- Aktia Bank, Grankulla 300,- Kauniaisten suomal. srk. 50,- Grankulla sv. församling 50,- Kauniaisten seniorit/ suomal. 100,- Kauniaisten kaupunki/ Lucia 700,- Esbo-Grankulla Zonta-klubb/ Lucia 50,- LÄMMIN KIITOS KAIKILLE TUKIJOILLEMME! ETT VARMT TACK TILL ALLA VÅRA DONATORER! HENKILÖKUNTA- PERSONALEN Rehtori- Rektor Satu Roberg, rehtori / rektor Kansliahenkilökunta - Kanslipersonal Myllyniemi Tarja, talouspäällikkö / ekonomichef Owren Sussi, toimistosihteeri / byråsekreterare Vakinaiset opettajat - Ordinarie lärare viikkotunteja / veckotimmar Aitoaho Teemu kitara/gitarr 9,05 Holmström Emil piano 10,10 Ketola Esa, vilulu/violin 8 Klemetti Pauliina musiikkileikki/musiklek 22,86 Kopisto Markku, klarinetti/klarinett & saksofoni/saxofon 24,33

4 Kyyhkynen Natalia, piano 223,24 Lahtiranta Raisa, laulu/sång 21,10 Norjanen Hilkka, viulu/violin 21,24 Pihlström Kai, kitara/gitarr & musiikin perusteet/musikens 23,15 grunder Roberg Satu, viulu/violin 4,54 Tarhio Seppo, piano 21,90 Päätoimiset tuntiopettajat - Timlärare i huvudsyssla Tahkolahti Teemu, piano 17 Yhteispäätoimiset tuntiopettajat Timlärare i gemensam huvudsyssla Borg Albinus, trumpetti/trumpet 8 Haataja Antti, vapaa säestys/fritt ackompanjemang 10,45 Manninen Heljä-Maari, viulu/violin 17,52 Mickelson Stella, piano 4,57 Metsberg Jari, kitara/gitarr 8,57 Vaahtoranta Anna, piano 12,48 Sivutoimiset tuntiopettajat - Timlärare i bisyssla Aarnio Petri, pasuuna/basun 0,57 Ceker Tiina, oboe 1,33 Emanuelsson John, viulu/violin 2,71 Hairo-Lax Ulla, lapsikuoro/barnkören/touhuteoria 3,43 Hongell Andrei, viulu/violin 3,57 Hukkinen Ville, lyömäsoittimet/slaginstrument 8,86 Hytönen Ilmari, kitara/gitarr 1,81 Järnström Sofia, musiklek 3,43 Korhonen Anna-Karin, kantele 1 Lerche Pauliina, harmonikka/dragspel 7,43 Manninen Kirsi, viulu/violin 4,14 Matero Tuomo, kontrabasso/kontrabas 3 Oinonen Jalo, käyrätorvi/valthorn 1,57 Sandström Pamela, musikens grunder 5,49 Sandström Inge-Britt, musikpyssel 2,29 Suonio Lauri, sello/cello 6,86 Tuppurainen Timo, sähköbasso/elbas 1,67 Vänttinen Johanna, huilu/flöjt 10,05 Vaahtoranta Anna, piano 11,33 NEUVOTTELEVAT ELIMET- KONSULTATIVA ORGAN Yleinen opettajakokous pidettiin Uudessa Paviljongissa Allmänt lärarmöte hölls i Nya Paviljongen Opettajaneuvosto - Lärarrådet Puheenjohtajana rehtori, jäseninä vakinaiset opettajat ja meillä päätoimiset tuntiopettajat. Opettajaneuvosto kokoontui lukuvuoden aikana yhteensä 6 kertaa. Kokoukset ovat avoimia kaikille opettajille. Ordförande är rektorn, som medlemmar de ordinarie lärarna och hos oss heltidsanställda lärare. Lärarrådet sammanträdde sammanlagt 6 gånger under läsåret. Mötena är öppna för alla lärare.

5 Aineryhmät - Ämnesgrupper Jousi-, piano-, puhallin-, laulun, harmonikan ja kanteleen, yleisten aineiden ja kitaran, rytmimusiikin ja varhaiskasvatuksen aineryhmät ovat kokoontuneet tarpeen mukaan. Stråk-, piano-, blåsar-, sång, dragspel och kantele, almänna ämnenas och gitarrens, rytmmusikens och fostran på förstadiet ämnesgrupperna har sammanträtt vid behov. Kurssitutkintolautakunnat - Kursexamensnämnder Tutkintolautakunnat on muodostettu opiston vakinaisista opettajista ja tarvittaessa täydennetty tuntiopettajilla ja ulkopuolisilla sensoreilla. Examensnämnderna har sammanställts av institutets ordinarie lärare och vid behov kompletterats med timlärare samt utomstående censorer. Sensorit -Censorer Hanna Tyrväinen (alttoviulu/altviolin), Anu Kurkaa (canto), Minna-Sisko Mutanen (canto), Heidi Äijälä (kantele), Daniel Schaul (oboe), Päivi Rechardt (viulu) Kauniaisten musiikkiopiston opettajayhdistys r.y. Grankulla musikinstituts lärarförening r.f. Hallitus Styrelse Raisa Lahtiranta, puheenjohtaja/ordförande Seppo Tarhio, varapuheenjohtaja/viceordförande Teemu Tahkolahti, taloudenhoitaja/ekonomi Heljä-Maari Manninen, sihteeri/sekreterare (myös jäsenasiat/även medlemsärenden) Ilmari Hytönen, varajäsen/supleant Johanna Vänttinen varajäsen/supleant Hilkka Norjanen, varajäsen/supleant OPPILAAT - ELEVERNA osastottain / enligt avdelningarna t/f p/p yht./smlg musiikkileikkikoulu/musiklekskola musiikkivalm./musikförber soitinkaruselli/instrumentkarusell perustaso opistotaso yleinen osasto pääaine/allmän avdelning huvudämne yleinen osasto ryhmä/allmän avdelning grupp yhteensä/totalt

6 Pää ja sivuaineittain Fördelning mellan huvud- och biämnen pääaine/huvudämne sivuaine/biämne t/f p/p yht./smlg. t/f p/p yht./smlg. huilu/flöjt oboe 1 1 klarinetti/klarinett saksofoni/saxofon trumpetti/trumpet kornetti/kornett 1 1 käyrätorvi/valthorn pasuuna/basun 1 1 viulu/violin alttoviulu/altviolin sello/cello kontrabasso/kontrabas 3 3 laulu/sång piano vapaa säestys/fritt ack kantele 3 3 harmonikka/dragspel kitara/gitarr sähkökitara/elgitarr sähköbasso/elbas lyömäsoittimet/slaginstrument Yhteensä/totalt Oppilasmäärä kunnittain Elevantal enligt kommun (mukaan luettuna ryhmäoppilaat / gruppeleverna medräknade) MO/MI PT/GN AVO/ÖPPNA ML Yht./smlgt. Kauniainen/Grankulla Espoo/Esbo Kirkkonummi/Kyrkslätt Helsinki/Helsingfors Vantaa/Vanda Lohja/Lojo 1 1 Nurmijärvi 1 1 Yhteensä/totalt Oppilaiden kielijakauma / Elevernas språkfördelning: suomi/finska ,2% ruotsi/svenska 71 25,4 % muutkielet/andra språ 5 1,8 % Yhteensä/totalt: %

7 Ikä- ja sukupuolijakauma - Ålders- och könsfördelning (mukaan luettuna ryhmäoppilaat / gruppeleverna medräknade) Varhaisiän musiikkikasvatus/ Musikfostran på förstadiet tyttöjä/flickor poikia/pojkar yht./smlgt. Musiikkileikki (0-6) Soitinkaruselli/instrumentkarusell (6-) Musiikkivalm./Musikförbr. (6-) Yhteensä/Totalt Opisto ja Perustaso, Yleinen osasto / Institut och Grundnivå, Allmän avdelning Yhteensä/Totalt Päättötodistukset Avgångsbetyg: Perustaso Grundnivå oppilas/elev soitin/instrument opettaja/lärare Jannika Aalto (k./v. 2011) piano Stella Mickelson Martin Fellman (k./v. 2011) lyömäsoittimet/slaginstr. Ville Hukkinen Emma Heikkilä (k./v. 2011) piano Natalia Kyyhkynen Henrika Kumlin (k./v. 2011) piano Emil Holmström Krista Lahtinen (k./v. 2011) oboe Tiina Ceker Jali Menna (k./v. 2011) kornetti/kornett Albinus Borg Tuisku Sipilä (k./v. 2011) viulu/violin Hilkka Norjanen Oliver Wegmüller (k./v. 2011) sähkökitara/elgitarr Teemu Aitoaho YHTYEET JA RYHMÄT ENSEMBLER OCH GRUPPER Viuluensemble - Violinensemblen Kaarina Keinänen, Lotta Järvilahti, Katariina Koivusaari, Tuisku Sipilä, Aleksander Jalo, Amanda Haapanen, Lily Yang valm./instud.: Hilkka Norjanen Viuluryhmä Violingruppen Nuket Stiina Wirtanen, Helmi Haataja, Runo Sipilä, Katri Kallio, Teresia Kesti, Sara Liimatainen, Emma Mäkitalo, Aida Savonen, Camilla Hoffström valm./instud. Hilkka Norjanen Alttoviuluryhmä - Altviolingruppen

8 Heta Neuvonen, Christian Santasalo, Emilia Sundell, Seem Hyry valm./instud.: Heljä-Maari Manninen Sellistit - Sellisterna Klara Ahlström, Ella Baijars, Isa von Bonsdorff, Kajsa Hatakka, Gabriela Möller valm./instud. Lauri Suonio Hanuristit Dragspelarna Aaro Arvonen, Rosaliina Rokkolainen, Aino Rönnberg, Sonja Saleva, Ilona Tikkanen, Juhana Tikkanen, Tuukka Tuomasjukka valm./instud.: Pauliina Lerche Huilukvartetti Flöjtekvartetten Anna Stefansdottir, Mikaela Hoffström, Eeva Lauritsalo, Sofia Wasatjerna valm./instud. Johanna Vänttinen Klarinettiyhtye - Klarinettensemblen Sarri Nykänen, Laura Takala, Anni Kilponen, Cassandra Kruse, Ville Eloranta, Pihla Mensonen valm./instud.: Markku Kopisto Juniorklarinetit Juniorklarinetterna Olivia Hyttinen, Reeta Lalla, Heta Takala, Sakari Lehtonen, Mikael Laitinen, Janne Kauranen, Elja Neuvonen, Tanja Hukkinen valm./instud.: Markku Kopisto Saksofoniyhtye - Saxofonensemblen Iiris Herlin, Robert Holmberg, Anttoni Jaakkola, Ilona Tikkanen valm./instud.: Markku Kopisto Vallmo Brass Piero Pollesello, Jali Menna, Arto Kallio, Anders Sundroos, Rabbe Slätis, Mauno Rinne valm./instud.: Albinus Borg Kaumo Big Band Ville Eloranta, Krista Lahtinen, Mikaela Hoffström, Bill-Martin Ojwaka, Robert Holmberg, Ilona Tikkanen, Anttoni Jaakkola, Jali Menna, Pasi Hakulinen, Peter Karlsson, Pauli Putkiranta, Mikko Kaipainen, Martin Fellman valm,/instud.:markku Kopisto, Albinus Borg, Ville Hukkinen Lapsikuoro Barnkören Kiekkumarallat Ella Baijars, Annette Leppä, Erik Oksanen, Sisko Pajunen, Anni Ronkainen, Jaakko Routasalo, Katrina Suominen, Maia Thompson, Eeva Ylikoski, Leo Vuojolainen joht./dir.: Ulla Hairo-Lax Nuorisokuoro Ungdomskören Kaumokaiset Maria Hyry, Annina Junkkari, Tuisku Sipilä, Sofia Jordan joht./dir.: Raisa Lahtiranta Madrigaalikuoro Madrigalkören

9 Ilona Simomaa, Lotta Kekäläinen, Maija Myllymäki, Tanja Tyvand, Piia Parkkola, Arja Rahiala, Anu Jaakkola, Päivi Hakonen, Anne Huoponen, Jaana Rintala-Laaksonen, Heidi Simomaa, Leena Ström, Chris Meyer, Esa Erola, Jussi Kekäläinen, Sakari Pitkänen, Timo Hämäläinen, Mikko Nurmi joht./dir.: Raisa Lahtiranta Naiskuoro Hele Kvinnokören Hele Tuija Rankama, Soili Järvelä joht./dir.: Raisa Lahtiranta Lauluhtye Kaiku Sångensemblen Kaiku Piia Kulku, Elina Aaltio, Sandra Saulo valm./instud.: Raisa Lahtiranta Trio Grani: Olivia Gube, Tuisku Sipilä, Kuura Sipilä valm./instud.: Teemu Tahkolahti Minimit Klara Ahlström, Ella Baijars, Emma Hatakka, Kajsa Hatakka, Camilla Hoffström, Fanny Kajander, Katri Kallio, Senja Mokkila, Elina Mäkeläinen, Gabriela Möller, Teresia Kesti, Christian Santasalo, Mattias Törn, Niilo Sirén valm./instud.: Heljä-Maari Manninen Maximit Wilma Forsell, Helmi Haataja, Linnea Helenius, Christopher Helkkula, Henriikka Hoffström, Astrid Holmström, Veronika Konnos, Nemo Mannermaa, Jeremias Rautavalta, Saskia Sahramäki, Alli Savonen, Max Myllyniemi, Alexina Möller, Stiina Wirtanen valm./instud.: Heljä-Maari Manninen Presto Vilma Hyry, Lily Yang, Louisa Meklin, Annika Sjöholm, Elias Rautavalta, Alli Rytsölä, Markus Huotari valm./instud. Hilkka Norjanen Kamarijouset - Kammarstråkarna Aleksander Jalo, Annina Junkkari, Kaarina Keinänen, Katariina Koivusaari, Patrik Rapo, Tuisku Sipilä, Lotta Järvilahti, Amanda Haapanen, Saara Hakonen, Noora Korhonen, Kuura Sipilä, Milja Wirtanen, Niilo Savukoski valm./instud.: John Emanuelsson Jaetut stipendit - Utdelade stipendier (Kevät/våren 2011) Iida Hyry, Elisa Karlsson, Ella Huttunen, Pinja Hyttinen, Miikka Kirsilä, Tero Koivunen, Anna Hedström, Alli Savonen, Kaarina Keinänen, Katariina Koivusaari, Vilma Hyry, Annika Sjöholm, Paul Bäckman, Ella Baijars, Kuura Sipilä, Matias Törn, Esko Harhakoski, Tomas Törn, Eevert Leppänen, Mikaela Hoffström, Krista Lahtinen, Annina Junkkari, Eveliina Hannikainen, Bill Ojwaka, Pauli Putkiranta. Erikoisstipendit: Rotaryt: Antonia Aalto, Oliver Wegmüller, Reeta Lalla, Kerttu Lalla, Tuisku Sipilä Kauniaisten suomalaiset seniorit: Klarinettiyhtye/Klarinettensemblen Opetusstipendit/Undervisningsstipendier: Aleksander Jalo, Sandra Saulo

10 Kauniaisten musiikkiopiston sisäänpääsytesteissä hyväksytyt oppilaat (kevät 2011): Godkända elever i Grankulla musikinstituts inträdestester (våren 2011): huilu/flöjt: Lauritsalo Eeva, Rökman Maria, Yliperttula Ann-Mari klarinetti/klarinett: Nissinen Laura, Laakso Eino trumpetti: Malmelin Tommi käyrätorvi/valthorn: von Frenckell Rafaela viulu/violin: Hedström Juni, Lerche Olivia, Raivio Hanna, Sundell Emilia, Toivonen Helmiina, Tuomi Ellen, Vasara Jonna, Wilén Lillemor sello/cello: af Forselles Oskar, Sinervä Onni piano: Erola Elina, Haataja Emmi, Henriksén Ida, Hynninen Saga, Jensen Emilia, Juthström Filippa, Laine Helmi, Leppänen Vilhelmiina, Lerche Emilia, Lindberg Linessa, Lukander Aksel, Paulasaari Kalle, Pentikäinen Ohto, Salmelin Nadja, Salmelin Nathalie, Melkas Aamu sähkökitara/elbas: Schönberg Robin kontrabasso/kontrabas: Kåhre Anni, Myllyniemi Julius lyömäsoittimet/slagverk: Hallbäck Dennis, Kartau Joonas, von Frenckell Waldemar laulu/sång: Yrjä Maija harmonikka/dragspel: Arvonen Aaro, Neuvonen Hilla Kurssisuoritukset Kursexamina Solistiset aineet Solistiska ämnen huilu / flöjt: taso/nivå 2: klarinetti / klarinett: saksofoni / saxofon: taso/nivå 2: trumpetti / trumpet: taso/nivå 2: käyrätorvi / valthorn: oboe: taso/nivå 3: viulu / violin: Eeva Lauritsalo Vilma-Lotta Virtomaa Mikaela Hoffström Sofia Wasastjerna Emilia Tuohisto-Kokko Tanja Hukkinen Elja Neuvonen Eveliina Hannikainen Pasi Hakulinen Nooa Savukoski Krista Lahtinen Fanny Kajander Alexina Möller Katri Kallio Senja Mokkila

11 taso/nivå 2: taso/nivå I: alttoviulu / altviolin: sähkökitara / elgitarr: taso/nivå 3 sähköbasso / elbas: laulu / sång: taso/nivå 1/2: piano: taso/nivå 2: taso/nivå 3: harmonikka / dragspel: kitara / gitarr: lyömäsoittimet / slaginstrument: taso/nivå 2: kantele: taso/nivå I: Vilma Hyry Annika Sjöholm Alli Rytsölä Katariina Koivusaari Nemo Mannermaa Oliver Wegmüller Jennifer Sukapää Henna Virtomaa Oskar Fagerhed Anni Kilponen Sofia Palomäki Niko Nordlund Aleksander Jalo Nicole Kumlin Beate Wik Fanny Nyman Ella Huttunen Julia Sederholm Alexandra Aalto Pinja Hyttinen Henrika Kumlin Jannika Aalto Eevert Leppänen Esko Harhakoski Otto Leivo Tuomas Mensonen Karl-Jakob Sederholm Oscar Grönlund Alexander Pitkänen Anna Sandström Joonas Kartau Andreas Aalto Matilda Joenpelto

12 Musiikin perusteet Musikens grunder Musiikin perustaso 1 / Musikens grundnivå 1 Paul Bäckman Linnea Lang Calle Helekorpi Klara Ahlström Anna von Knorring Alexander Pitkänen Ann-Mari Yliperttula Wilma Forsell Paavo Holmström Alex Purovesi Vanessa Talledo Musiikin perustaso 2 / Musikens grundnivå 2 Kevin Johnson Alexina Möller Lily Yang Sara Nuutinen Vilma-Lotta Virtomaa Mikael Laitinen Kare Mutanen I Musiikin perustaso 3 / Musikens grundnivå 3 Niklas Pihl Beate Wik Jennifer Sikapää Nooa Savukoski Niclas Kankkunen Alexandra Aalto Jenna Hukkinen Alli Rytsölä Henriikka Hoffström Jeremias Rautavalta Tuukka Tuomasjukka Eveliina Hannikainen Emmi Haataja Musiikin perustaso 4 / Musikens grunder 4 Jenni Hedström Janina Hedström Fanny Nyman Julia Sederholm Tanja Hukkinen Eddo Werkman Yleinen musiikkitieto Allmän musikkunskap Henrika Kumlin Jannika Aalto Oliver Wegmüller Sandra Saulo Vilma Hyry Jali Menna Emma Heikkilä Tuisku Sipilä Martin Fellman TAPAHTUMAKALENTERI EVENEMANGSKALENDER SYYSLUKUKAUSI 2010 HÖSTTERMIN Lukuvuoden avajaiset 18.8 Läsårets inskription Solistinen opetus alkaa 19.8 Den solistiska undervisningen börjar VallmoBrass, Kaunialassa, joht./dir VallmoBrass, i Kauniala, Albinus Bor joht./dir. Albinus Borg KaumoFolk-konsertti 3.10 KaumoFolk-konsert Opettajaneuvoston kokous 4.10 Lärarråds möte Viulujen matinea; Hilkka Norjasen oppilaat ja Presto-orkesteri, Kaunialassa 7.10 Violinernas matiné i Kauniala; Hilkka Norjanens elever och Presto-orkestern Kirsi Manninen; Viulistien pieni syyssoitto 8.10 Kirsi Manninen; Violisternas lilla höstspel Syysloma Höstlov

13 GraniKuoroFest GraniKörFest Kauniasten musiikkijuhlat 28- Grankulla musikfest Puhaltajien ilta 1.11 Blåsarnas kväll Opettajaneuvoston kokous 8.11 Lärarråds möte Raisa Lahtiranta; oppilasilta, canto 9.11 Raisa Lahtiranta; elevkväll, canto Syysmusiikkimessu Kauniaisten kirkossa Höstmusikmässa i Grankulla kyrka Matalat jouset Låga stråkar Hilkka Norjanen; oppilasilta, vl Hilkka Norjanen; elevkväll, vl Soul and Not So Big Band Soul and Not So Big Band Pianistien ilta Pianoafton Joulukitarat 1.12 Julgitarrer Kamarijouset ja Via Regale konsertti 2.12 Kammarstråkarna och Via Regale konsert Vapaat jouluiset soinnut, Antti Haatajan piano-oppilaiden matinea Kaunialassa 2.12 Fria juliga toner; Antti Haatajas pianoelevers matiné i Kauniala Kirsi Manninen; viulistien pieni joulusoitto 3.12 Kirsi Manninen; Julmusik med violinisterna Nyt syttyy valot tuhannet; laulajien + kuorojen konsertti 8.12 Nu tändas tusen juleljus: sångarnas + körernas konsert Joulua kohti, Heljä-Maari Mannisen viuluoppilaiden matinea Kaunialassa 9.12 Mot julen, Heljä-Maari Mannisensviolin elevernas matiné i Kauniala Huilistien joulumatinea, Johanna Vänttisen huiluoppilaat Kaunialassa Flöjtisternas julmatiné ; Johanna Vänttisens flöjtelever i Kauniala Emil Holmström ja Anna Vaahtoranta; oppilasilta, pf Emil Holmström och Anna Vaahtoranta; elevkväll, pf Kynttiläkonsertti Ljuskonsert Teemu Tahkolahti; oppilasilta, pf Teemu Tahkolahti; elevkväll, pf Huilistien oppilasilta Flöjtisternas elevkväll Joululoma Jullov KEVÄTLUKUKAUSI 2011 VÅRTERMIN Opetus alkaa 10.1 Undervisningen börjar Opettajaneuvoston kokous 7.2 Lärarråds möte Pigs can fly konsertti 8.2 Pigs can fly konsert Pianistien matinea, Natalia Kyyhkysen piano-oppilaat Kaunialassa 10.2 Pianisternas matiné, Natalia Kyyhkynens elever i Kauniala Hiihtoloma Sportlov Sonaatti-ilta: Seppo Tarhio & John Emanuelsson konsertti 3.3 Sonaatti-ilta: Seppo Tarhio & John Emanuelsson konsert Laulun lumoa 8.3 Sångens makt Hilkka Norjanen; viulistien ilta 10.3 Hilkka Norjanen; violinafton Lasten soitinseikkailu 19.3 Instrumentäventyr för barn Kamarimusiikin helmiä 22.3 Kammarmusikens pärlor Natalia Kyyhkynen; oppilasilta, pf 24.3 Natalia Kyyhkynen; elevkväll, pf Heljä-Maari Manninen; viulistien oppilasilta 29.3 Heljä-Maari Manninen; viulistermas elevkväll Seppo Tarhio; oppilasilta, pf 30.3 Seppo Tarhio; elevkväll, pf Palkeilla, Pauliin Lerchen harmonikkaoppilaat esiintyvät Kaunialassa 31.3 Palkeilla, Pauliin Lerches dragspels-elever uppträder i Kauniala

14 Opettajaneuvoston kokous 4.4 Lärarråds möte Kauniaisten musiikkiopiston 40-vuotis juhlakonsertti 9.4 Grankulla musikinstituts 40-års jubileumskonsert Pianistien matinea, Kaunialassa 14.4 Pianisternas matiné i Kauniala Opettajien konsertti; Tango! 17.4 Lärarkonsert ; Tango! Kannatusyhdistyksen kevätkokous 8.4 Understödsföreningens vårmöte Opettajaneuvoston kokous 12.4 Lärarråds möte Oppilaskonsertti 13.4 Elevkonsert Hilkka Norjanen; viulistien ilta 22.4 Hilkka Norjanen; violisternasafton Esa Ketola; luokkatunti ja oppilasilta, vl 24.4 Esa Ketola; klasstimme och elevkväll, vl Brunssi konsertti kirkolla 24.4 Bruns konsert i kyrkan Stella Mickelson, Sofia Wilkman ja Emil Holmström; oppilasilta, pf 15.4 Stella Mickelson, Sofia Wilkman ja Emil Holmström; elevkväll, pf Pääsiäinen Påsk Stella Mickelson, Anna Vaahtoranta, Emil Holmström; oppilasilta, pf 27.4 Stella Mickelson, Anna Vaahtoranta, Emil Holmström; elevkväll, pf Opettajaneuvoston kokous 2.5 Lärarråds möte Henkilökunnan koulutuspäivä 4.5 Personalens fortbildninsdag VallmoBrass, joht./dir. Albinus Borg Kaunialassa VallmoBrass, joht./dir. Albinus Borg I Kauniala The Darling Buds of May! -konsertti kuorot, lauluyhtyeet ja harmonikat esiintyvät 5.5 The Darling Buds of May! -konsert körerna, sångensemblerna och dragspelarna uppträder Sisäänpääsytestit Inträdestester Kuorojen matinea Kaunialassa 12.5 Körarnas matiné i Kauniala Huilistien kevätsoitto, Johanna Vänttisen huiluoppilaat esiintyvät Kaunialassa 16.5 Flöjtisternas vårspel, Johanna Vänttinens flöjtelever uppträder i Kauniala Jari Metsberg; oppilasilta, guit 23.5 Jari Metsberg; elevkväll, guit Kevätlukukauden päätöskonsertti 24.5 Vårterminens avslutningskonsert Viimeinen opetuspäivä 25.5 Sista undervisningsdag Emil Holmström ja Anna Vaahtoranta; oppilasilta, pf 25.5 Emil Holmström och Anna Vaahtoranta; elevkväll, pf MUUT TAPAHTUMAT ÖVRIGA HÄNDELSER Markku Kopiston säveltämän Kauniaisten laulun julkistamistilaisuus ja laulun ojentaminen kaupunginjohtaja Torsten Widénille. 40- vuotisjuhlavuoden avajaistilaisuus, Villa Valmogård Antonia Aalto, laulu Antti Haataja, piano Timo Tuppurainen, kontrabasso Reserviupseerien vuosijuhla / Reservofficerarnas årsfest Madrigaalikuoro / Madrigalkören joht./dir. Raisa Lahtiranta Kaupungintalo / Stadshuset

15 Kauniaisten musiikkijuhlat La fuusiojazzia ja riemastuttavaa luovaa musisointia / fusionsjazz och kreativt musicerande Oliver Wegmüller, sähkökitara ja Klima Kalima Band Kauniaisten kaupungin itsenäisyyspäivän juhla /Grankulla stads självstendighetsdagens fest Kauniasten laulu / Grankulla sång; Antonia Aalto, canto, Antti Haataja, piano, Timo Tuppurainen, cb Eläkeläisten Kynttiläuinti ja Lucia / Grankulla pansionärernas Ljussimning och Lucia VallmoBrass; joht./dir. Albinus Borg Kauniaisten uimahalli / Grankulla simhall Ystävänpäivän kahvikonsertti, Sebastos, Yhteistyössä Grani Lähiavun ja Kauniaisten srk:n kanssa. Laulu & piano ensemble, Hyry Maria, piano, Hyry Iida ja Anniina Junkkari, laulu valm./instud.: Raisa Lahtiranta Omaishoitajien kahvimatinea, Sebastos Johanna Vänttisen huiluensemble, Jennifer Pitkänen, Ilona Tikkanen, Anna Stefansdottir Kansanmusiikkikonsertti Melkutus, Sellosali, Espoo Pauliina Lerchen harmonikka- ja kanteleoppilaat esiintyivät pääkaupunkiseudun isossa kansanmusiikkikonsertissa. Konsertti järjestetty yhteistyössä Juvenalian, Pakilan ja Käpylän musiikkiopistojen kanssa Rytmi Kauniaisiin, WDC -tapahtuma Tulppaanien istutus Vallmogårdin rinteeseen istutusta vauhdittivat KaumoSax -yhtye Markku Kopiston johdolla ja Madrigaalikuoro Raisa Lahtirannan johdolla Kauniaisten kaupungin veteraanipäiväjuhla Villa Junghansissa Musiikkiopiston oppilaat esiintyivät: Elisa Karlsson, piano, Vilma Hyry, viulu, säestys Anna Vaahtoranta Lupa Unelmiin - näyttelyn avajaiset, Kauniaisten kaupungin tilaisuus, Villa Breda Pauliina Lerche ja harmonikkaoppilaat Allttoviulistien kotikonsertti. Heljä-Maari Mannisen oppilaat konsertoivat Helsingissä Alttoviulisiten konsertti Töölön musiikkikoululla. Heljä-Maari Mannisen oppilaat esiintyivät Pianotrio Granin esiintyminen Kauniaisten suomenkielisten seniorit ry:n vuosijuhlassa Uusi Paviljonki. Trio Grani: Olivia Gube, pf, Tuisku Sipilä,vl, Kuura Sipilä, vc valm./instud.: Teemu Tahkolahti Grani Lions Kirpputori / Loppmarknad

16 KaumoSax yhtye, Iiris Herlin, Robert Holmberg, Anttoni Jaakkola, Ilona Tikkanen esiintyi Markku Kopiston johdolla Kauniaisten kaupungin ansiomerkkijakotilaisuus, kaupungintalo KaumoSax - yhtye Markku Kopiston johdolla Granipäivä KaumoSax - yhtye Markku Kopiston johdolla ja Madrigaalikuoro Raisa Lahtirannan johdolla MusaKesä -leiri I vuotiaiden kansanmusiikkileiri yhteistyössä Kauniaisten kaupungin kanssa Päätöskonsertti. joht./dir. Heljä-Maari Manninen ja Pauliina Lerche. Uusi Paviljonki MusaKesä-leiri II vuotiaiden kansanmusiikkileiri yhteistyössä Kauniaisten kaupungin kanssa Päätöskonsertti, joht./dir. Heljä-Maari Manninen ja Pauliina Lerche. Uusi Paviljonki. Kaumo-filmi 2010 Musiikkiopiston ensimmäinen lyhytelokuva Tarina Elokuva kertoo siitä, miten oppilaat tulevat Valmogårdiin ja soittavat yhdessä. Jokaisella oppilaalla on oma tarinansa siitä miten ja mitä reittiä pitkin he saapuvat Vallmogårdissa pidettävään yhteiselle soittotunnille. Kulkuvälineinä ovat skeittilauta, polkupyörä, vanhempien autokyyti, potkulauta ja jotkut oppilaat tulevat yhdessä ryhmässä kävellen. Elokuva valmistui musiikkiopiston 40-vuotisjuhlavuotta varten ja se on tarkoitettu musiikkiopiston PR-käyttöön. Kuvaajana toimi Kai Pihlström apujoukkoineen: Sofia Jordan, Mikaela Sjöholm, Jacob Waselius, Annika Sjöholm, Pihla Mensonen, Ella ja Jesper Baijars, Sakari Lehtonen, Aleksander Jalo Suomen musiikkiliitojen ansiomerkit Ansiomerkit jaettin musiikkiopiston 40-vuotis juhlakonsertissa Uudessa Paviljongissa. Seuraavat opettajat saivat 30 v. ansiomerkit: Esa Ketola, Markku Kopisto ja Ilmari Hytönen. 20 v. ansiomerkit: Kai Pihlström, Natalia Kyyhkynen, Hilkka Norjanen, Raisa Lahtiranta, Seppo Tarhio, Albinus Borg, Kirsi Manninen, Stella Mickelson ja Teemu Tahkolahti. KAUNIAISTEN MUSIIKKIJUHLAT GRANKULLA MUSIKFEST Arvoisat musiikin ystävät, Kauniaisten Musiikkiopiston ystävät Musiikki on yksi hienoimmista vuorovaikutuksen muodoista. Se siirtyy suoraan sydämestä toiseen, välittää positiivista energiaa ja vahvistaa ihmisen sosiaalisia verkostoja. Kuorolaulua ja yhtyesoittoa harrastavat tietävät sen paremmin kuin kukaan muu. Maapallo pienenee vauhdilla ja on nähtävissä, että koko ihmislajin tulevaisuus riippuu kyvystä elää harmoniassa lajitoverien ja luonnon kanssa. Materiaalisen kasvun tultua tiensä päähän voi

17 kehitys jatkua vain henkisen toimeliaisuuden kautta. Onneksi suurinta tyydytystä tuova elämä rakentuu aineettomista elementeistä kuten tieto ja taito, ajattelu ja tunteet, faktat ja fantasia. Kauniaisiin ollaan jo tänä vuonna synnyttämässä yhtä aikaa paikallista ja globaalia kulttuuritapahtumaa, jossa musiikki ja tiede esiintyvät samalla näyttämöllä Uudessa Paviljongissa. Suomi on tapahtumia pullollaan, miksi siis tarvitaan yksi lisää? Siksi, että hyvin valittua elävää musiikkia oivaltavasti esitettynä kuulee vain harvoin. Vielä sitäkin poikkeuksellisempaa on kuulla tieteellisiä alustuksia ajankohtaisista aiheista loistavien konserttien lomassa. Edellä mainittua tarkoitusta varten perustettu yhdistys hakee nyt uusia jäseniä. Tervetuloa mukaan luomaan Kauniaisista entistäkin monipuolisempi kulttuurikaupunki! Ärade musikvänner, vänner till Grankulla musikinstitut Musik är en av de finaste formerna av kommunikation mellan människor. Musiken flödar raka vägen från hjärta till hjärta, den förmedlar positiv energi och ger oss en fantastisk möjlighet att ingå i ett socialt nätverk. Detta vet den som sjunger i kör eller spelar i en ensamble bättre än någon annan. Jordklotet krymper i rask takt och det är uppenbart att människosläktets framtid är beroende av vår förmåga att leva i harmoni med våra artfränder och med naturen. När den materiella tillväxten har nått sin ytterlighet, återstår inget annat alternativ än andlig utveckling. Lyckligtvis bottnar det liv som ger oss den största tillfredsställelsen inte i materiella utan i andliga värden såsom kunskap och färdighet, tanke och känsla, fakta och fantasi. I Grankulla arrangeras i år ett nytt evenemang som förenar musik och vetenskap på samma estrad i Nya Paviljongen. I Finland förekommer redan från tidigare ett överflöd av olika kulturella tilldragelser, så varför då skapa en till, kan man fråga sig. Svaret är att det är mycket sällan man inom ramen för samma evenemang får höra väl vald, levande musik framförd på ett insiktsfullt sätt och intressanta vetenskapliga föredrag om aktuella teman. En förening som grundats för ändamålet söker nu nya medlemmar. Välkommen med i vår strävan att utveckla Grankulla till en ännu mer mångsidig kulturstad än tidigare! Seppo Kimanen, professori, sellotaiteilija professor, cellist P.S. Kannatusyhdistyksen jäsenyydestä tiedotetaan myöhemmin lisää. Vi meddelar senare om medlemskap i föreningen.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT

TOIMINTAKERTOMUS 2009-2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT TOIMINTAKERTOMUS 2009-2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT Valmukuja 3, Vallmogränden KAUNIAINEN 02700 GRANKULLA 09-54 04 440 kanslia/kansliet 09-54 044 415 rehtori/rektor

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012-2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT

TOIMINTAKERTOMUS 2012-2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT TOIMINTAKERTOMUS 2012-2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT Valmukuja 3, Vallmogränden KAUNIAINEN 02700 GRANKULLA 09-54 04 440 kanslia/kansliet 09-54 044 415 rehtori/rektor

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007-2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT

TOIMINTAKERTOMUS 2007-2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT TOIMINTAKERTOMUS 2007-2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT Valmukuja 3, Vallmogränden KAUNIAINEN 02700 GRANKULLA 09-54 04 440 kanslia/kansliet 09-54 044 415 rehtori/rektor

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008-2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT

TOIMINTAKERTOMUS 2008-2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT TOIMINTAKERTOMUS 2008-2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT Valmukuja 3, Vallmogränden KAUNIAINEN 02700 GRANKULLA 09-54 04 440 kanslia/kansliet 09-54 044 415 rehtori/rektor

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005-2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT

TOIMINTAKERTOMUS 2005-2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT TOIMINTAKERTOMUS 2005-2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO GRANKULLA MUSIKINSTITUT Valmukuja 3, Vallmogränden 3 KAUNIAINEN 02700 GRANKULLA 09-54 04 440 kanslia/kansliet 09-54 044 415 rehtori/rektor

Lisätiedot

Simmis Granin mestis 11.2.06 Kauniaisten uimahalli 25 m SGR. 1. M 50 pu. Sarja 11 v

Simmis Granin mestis 11.2.06 Kauniaisten uimahalli 25 m SGR. 1. M 50 pu. Sarja 11 v Simmis Granin mestis 11.2.06 Kauniaisten uimahalli 25 m SGR 1. M 50 pu 1. Matias Helekorpi 95 SGR 42,7 212 2. Eetu Piiroinen 95 SGR 43,4 198 3. Martin Kartau 95 SGR 47,4 128 1. Aaro Varhenmaa 94 SGR 42,9

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Syyskauden avaus 14.8.2005

Syyskauden avaus 14.8.2005 Syyskauden avaus 14.8.2005 TERVETULOA Ohjelma: valmentajat ryhmät: perusteet ja harjoitusajat Valmentajat, syksy 2005 Ryhmät 1. valmentaja 2. valmentaja NKR Tua Piiroinen Oona Fagerholm Haastajat Tua Piiroinen

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä:

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Sivu: 1 Päivämäära: 18 marraskuu 2015 Aika: 20:51:13 Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset Loppukilpailut (4) 1 Sanni Virtanen 2006 06A359

Lisätiedot

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset.

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. T3 40m 1. Ella Salonen 13,3 2. Ilona Sinivaara 15,2 3. Aada Vainionpää 17,2 4. Sofia Alavuo 19,5 5. Lilli Tarkanmäki

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Esbo IF 2013 statistik - Tilastot. Pojkar - Pojat. 100 m

Esbo IF 2013 statistik - Tilastot. Pojkar - Pojat. 100 m Esbo IF 2013 statistik - Tilastot 100 m Pojkar - Pojat 15 11.72 1.6 Tuukka Huuskola 14 12.11 1.3 Otto Lindroos 15 12.33-1.2 Robert Viloma 15 12.89-1.9 Peik Holopainen 15 13.16-2.2 Samuel Hylton 15 13.16-1.9

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 1000m P 9lk Urheilupuisto Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 101 Heikki Onnela Sodankylä 3:12.07 1 102 Hannu Haapamäki Kittilä 3:25.78 2 103 Aleksanteri Pulska Sodankylä 3:28.48 3 104 Jami Mikkola Savukoski

Lisätiedot

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY väylällä pelattujen erikoisrastien pisteiden määrä (max 51 pistettä). EASY Gerkman Elmo Honkoliini Riku 45 Palo Tomi Järvinen Teemu Kyllönen Lenni 49 3) Lahtinen Jenna Leminen Fia 67 Nurkkala Olivia Jenna

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Ehdokkaittain äänet äänestysalueilla Sivu 1 2 Aho, Marja-Leena Suomen Keskusta 001 1. Äänestysalue 2 0,1 003 3. Äänestysalue 1 0,1 002 2. Äänestysalue 4 0,2 7 0,3 0 0,0 Äänet yhteensä 7 0,1 3 Hallikainen,

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

SARJA SEURA SARJA SEURA 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU

SARJA SEURA SARJA SEURA 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU 1. Johannes Nyholm Gijomonkai karate club Sipoo 1. Jesse Aalto Tapanilan Erän karatejaos 2. Christian Virkkula Lohjan kamppailukeskus 2. Teo Pekkanen Tapanilan

Lisätiedot

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Nieminen Santeri Saari Elias 82 50 32 Haapala Onni Honkanen Miikka Schuvalow Oskari 80 42 38 Leino Julius Leminen Jiro Ojala Touko 86 38 48 Roos Matias

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

1. Tuomas Lehtonen LiedPa 16,77 2. Kalle Stylman LiedPa 17,37 3. Tomi Mustonen TurWei 17,45 4. Akseli Sautila TuUL 17,47

1. Tuomas Lehtonen LiedPa 16,77 2. Kalle Stylman LiedPa 17,37 3. Tomi Mustonen TurWei 17,45 4. Akseli Sautila TuUL 17,47 Säästöpankkikilpailut Lieto Keskuskenttä 23.5.2016 TULOKSET M 600 m 1. Markus Teijula NaantLöy 1.20,50 2. Christian Vänttinen NaantLöy 1.23,27 3. Tuomas Lehtonen LiedPa 1.23,96 4. Pyry Nieminen MynämI

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Resultat Tulokset Granhult Mäntymäki Kauniainen (25 m)

Resultat Tulokset Granhult Mäntymäki Kauniainen (25 m) Resultat Tulokset Granhult Mäntymäki Kauniainen (25 m) 10.5.2006 Laji - Gren 1. T 1.lk 25 vu 1 Tessa Forström Granhult 27,9 2 Solveig Rönhovde Granhult 31,0 3 Alli Rytsölä Mäntymäki 37,9 4 Mila Heino Mäntymäki

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15 PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15 T 8-40 M LOPPUKILPAILU 1 Emilia Hamza Punkaharju 7,0 2 Iida Saariniva Punkaharju 7,0 3 Wilma Asikainen Kulennoinen 7,3 4 Ronja Koikkalainen

Lisätiedot

Taulukko1. 4. Vihdin Autotalo-sarjakilpailut Mukana oli 147 urheilijaa.

Taulukko1. 4. Vihdin Autotalo-sarjakilpailut Mukana oli 147 urheilijaa. 4. Vihdin Autotalo-sarjakilpailut 29.06.15 Mukana oli 147 urheilijaa. P3 40m 1 Leo Petsalo 12,8 2 Aleksi Leino 13,7 3 Otso Muittari 14,0 4 Wiljami Björn 14,5 5 Oliver Merikallio 15,2 6 Evert Artola 15,7

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

ROCK'N'SWING GP kilpailut BOOGIE WOOGIE

ROCK'N'SWING GP kilpailut BOOGIE WOOGIE ROCK'N'SWING GP kilpailut 25.1.2015 BOOGIE WOOGIE YL GP 7 Juho Päivinen - Mari Munne Baunssi Hämeenlinna 38 Masi Sauren - Evgenia Salakhutdinova Comets Helsinki 40 Pasi Ojala - Hanna Vammeljoki Comets

Lisätiedot

Seniori A 32 Timo Huhtinen Päivi Karvinen Comets Helsinki 34 Esa Kuivanen Asta Usvakari Comets Helsinki

Seniori A 32 Timo Huhtinen Päivi Karvinen Comets Helsinki 34 Esa Kuivanen Asta Usvakari Comets Helsinki ROCK'N'SWING GP kilpailut Hämeenlinna 13.2 BOOGIE WOOGIE A yleinen 3 Juho Päivinen - Mari Munne Baunssi Hämeenlinna 4 Samuli Kalliala Pinja Sarviluoma Baunssi Hämeenlinna 44 Olli Rasi Rosanna Valtonen

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15 OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 82 32,67 2,5099 100,0000 100,00 104 Rintala, Teemu J 2 84 39,85 2,1079 83,9820 83,98 59 Laukia, Jarkko 3 86 48,16 1,7857 71,1455 71,15 48 Leppänen,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Sijoitus seura soutaja/-t Aika 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 SMARK Adi Koskela 01:49:82

Sijoitus seura soutaja/-t Aika 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 SMARK Adi Koskela 01:49:82 VECKJÄRVI SM-500M 6.-7.9.2014 Lauantai 6.9. klo 14:00 1.LM1x 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 Adi Koskela 01:49:82 klo 14:10 2.JM1xB klo 14:20 3.M1x 1. JSV Jase Haromo

Lisätiedot

Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat Tulokset:

Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat Tulokset: Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat 23.6.2015 Tulokset: T5 40 m 1) Siiri Ovaska 9,1 2) Tinka Lainio 10,1 3) Enna Antikainen 10,2 4) Silva Järvi 10,6 4) Anniina Mero 10,6 6) Saana Numminen 10,8 7) Helmi

Lisätiedot

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET P4 40 m 1. Oiva Saarinen Salo 10,14 2. Arttu Pusa Salo 10,18 3. Samuel Hägman Halikko 10,48 4. Eemeli Leino Salo 10,80 5. Riku Kallio Salo 11,27

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

Liminka, Laidunkauden avauskisat

Liminka, Laidunkauden avauskisat Liminka, Laidunkauden avauskisat Liminka, Laidunkauden avauskisat 10.6.2010 M 60m: +1,6m/s 1. Jaakko Tornberg Raahen Vesa 7,07 2. Kari Asumaniemi Oulun Pyrintö 7,27 3. Ari Laitinen Oulun Pyrintö 7,36 4.

Lisätiedot

Suomen Cup - Vuokatti

Suomen Cup - Vuokatti Suoen Cup - Naiset 3 x 4 k (P) 2 k - 1.11.15 Tuoarineuvosto 2 k Apulais- 00 1 2 3 4 5 7 8 Nr Joukkue / Nii 1 Häeenlinnan Hiihtoseura 1 1-1 Anni Kainulainen 1-2 Maija Hakala 1-3 Laura Mononen 8 Ski Tea

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ PERJANTAINA 20.11.2015

TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ PERJANTAINA 20.11.2015 Laitila, Kustaa Hiekan lukutupa TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ klo 15.00-15.40 Työpaja A Näppäri Fredrika-sali MAX. 30 Gyldén Jasmin Jalonen Maria Kauranen Aino Kauranen Elisa Lännistö Silja Vuorela Hilda Vuorre

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYS Toimintavuoden tärkeimpiä tapahtumia ja asioita... 3 Hallinto... 4 Opetushenkilökunta... 5 Opiskelijamäärät ja ikäjakauma... 7 Tasosuoritukset... 9 Lukukausimaksut...

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2012 1 Osakilpailu: HIPPU Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 11 Tytti Härkönen 01:49.3 2 7 Oona Kokkonen 02:24.6 00:35.3 3 12 Oona Karppinen 02:27.4 00:38.1 4 4 Alisa Hankosalo 02:55.4

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015 M 50 m pu 00:27.39 2005 Jari Mäkäläinen M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen M 100 m su 01:04.05 2007 Mikael Koponen

Lisätiedot

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Tytöt 5.v 40m 1. Helmi Moisio 10.0 2. Nella Suuronen 10.0 3. Jenniina Pöyhönen 10.4 4. Kira Karjalainen 10.6 5. Anna Kuronen 11.1 6. Seela Säntti 11.3 7. Viivi Kytöjoki 11.6

Lisätiedot

Suomen Cup - Vuokatti

Suomen Cup - Vuokatti Suoen Cup - Naiset 3 x 4 k (P) 2 k - 1.11.15 Tuoarineuvosto 2 k 00 Nr Joukkue / Nii 1 Häeenlinnan Hiihtoseura 1 1-1 Anni Kainulainen 1-2 Maija Hakala 1-3 Laura Mononen 2 Lepäälän Kisa 2-1 Leena Nuri 2-2

Lisätiedot

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR H13 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, : 0) 1. h13 Ahola Erik 10.54 2. h13 Hakola Matti 14.17 +3.23 3. h13 Grönholm Martti 23.02 +12.08 D13 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, : 0) 1. d13 Annala Vilma 13.54 2. d13 Mäntymäki

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

40 m. 60 m. 100 m. Pojat 9v

40 m. 60 m. 100 m. Pojat 9v Pojat 9v 40 m 1 6,98 Miska Manninen 2 7,06 Joona Johansson 3 7,08 Joel Turkka 4 7,20 Ville Suoniemi 5 7,41 Otto Ollila 6 7,52 Matias Pitkäranta 7 7,79 Aaro Järvinen 8 7,83 Vili Olkkonen 9 7,95 Riku Leino

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNTA Vapaa-aikatoimi TULOKSET KOILLISMAAN KOULUJEN YU-MESTARUUSKISAT

TAIVALKOSKEN KUNTA Vapaa-aikatoimi TULOKSET KOILLISMAAN KOULUJEN YU-MESTARUUSKISAT TAIVALKOSKEN KUNTA Vapaa-aikatoimi TULOKSET KOILLISMAAN KOULUJEN YU-MESTARUUSKISAT 8.9.2015 P 9 40 M 1 Alanko Eemil Kuusamo 7,24 2 Rautio Joel-Peetter Pudasjärvi 7,29 3 Kareen Elias Taivalkoski 7,33 4

Lisätiedot

Koululaisten uintikisat 4.2.2016

Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Emilia Karppinen PB Lehtikankaan koulu 21.55 2 Veera Juntunen Nakertajan koulu 21.80 3 Anni Liuski Lohtajan koulu 22.12 4 Nella Valtanen

Lisätiedot

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt YU-kilpailut 2014 1. lk tytöt 60 m Sija Pituus Sija Pallo Sija SIJAPIST. 1 Koivumäki Janica 13,9 2 185 2 11,44 1 5 2 Lehtonen Elsa 13,6 1 194 1 6,56 5 7 3 Kuru Milja 15,1 4 185 2 10,20 2 8 4 Koivisto Aliisa

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah

toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah LOPPUTULOKSET / AVOIMET PK PIKA-AMPUMAHIIHDOT JOUPISKALLA 12.1.2014 Sarja Sija Nro Nimi 1 / 36 N9 1 2 Sari

Lisätiedot

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa 31.01.2016 Merikarvian Into tulosluettelo Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4, 31.01.2016, Merikarvia N6 : 0,5 km Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty:

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Jaakko Björkbacka KarMAS 98 98 98 98 95 93 580 2. Jari Hemminki KA 93 93 96 92 95 94 563 3. Harri Björkbacka KarMAS 93 85 92 96 98 96 560 4. Markku Niemi AlavA 91 96

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013. Pojat 4. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013. Pojat 4. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 4. LK 50 m 1 Juho Tunkkari Kangasmetsä 8,88 2 Forsel Marcus Keskusta 8,99 3 Ville Kautonen Kyynärjärvi 9,06 4 Markus

Lisätiedot

4. Vihdin Autotalo-sarjakilpailut Nummelan urheilukentällä. Mukana oli 152 urheilijaa.

4. Vihdin Autotalo-sarjakilpailut Nummelan urheilukentällä. Mukana oli 152 urheilijaa. 4. Vihdin Autotalo-sarjakilpailut 01.07.2013 Nummelan urheilukentällä Mukana oli 152 urheilijaa. T3 1 Jade Bergman 11,3 2 Helmi Vuorikoski 12,4 3 Neela Salakka 13,5 4 Janina Stam 15,0 5 Säde Koivuniemi

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87. 1. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92 2. Lauri Virtanen 1997 PorinYU 25,08

1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87. 1. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92 2. Lauri Virtanen 1997 PorinYU 25,08 Satakunnan Piirinmestaruus N/M 17 Keskusurheilukenttä Punkalaidun 10.-11.7.2014 TULOKSET M17 200 m 1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87 3. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92

Lisätiedot

# Nimi Synt Seura 50m Aika

# Nimi Synt Seura 50m Aika Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) Kilpailu Sylvesterin-uinnit Kilpailun paikkakunta Somero Järjestäjä Someron Esa Allas 25m Kilpailupäivämäärä 28 joulukuu 2014 VeUs-tulokset

Lisätiedot

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) 1 3 Tuomas Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 27.44 27.44 030 2 5 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 28.43 +59 140 3 1 Aaro Saarinen Hollolan

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

1. Tomi Mustonen 1982 Turun Weikot Yleisurheilu 11,1. 4. Vesa Huokuniemi 1996 Posion Pyrintö 12,3. 2. Antti Häkämies 1986 Posion Pyrintö 2.

1. Tomi Mustonen 1982 Turun Weikot Yleisurheilu 11,1. 4. Vesa Huokuniemi 1996 Posion Pyrintö 12,3. 2. Antti Häkämies 1986 Posion Pyrintö 2. Juhannuskisat Posio 24.6.2016 TULOKSET M 100 m Tuuli: -2,2 1. Tomi Mustonen 1982 Turun Weikot Yleisurheilu 11,1 2. Heikki Polojärvi 1981 Oulun Pyrintö 11,3 3. Ville Heikkilä 1998 Lapin Veikot 11,8 4. Vesa

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 23.01.13 18.29.11 Sarja T08 (0,2 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 4 18.31.45 Emilia Ristimäki Pojanluoma 5 18.32.00 Kaisla Koivu

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluesprintit 12.1.2013 Joutsa (P)

Etelä-Suomen aluesprintit 12.1.2013 Joutsa (P) Etelä-Suomen aluesprintit 12.1.2013 Joutsa (P) M14-K : 0,8 km 1. Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura 2.14,62 2. Eero Iso-Tryykäri Rajamäen Kehitys 2.29,15 +14,53 3. Matias Pietinen Heinolan Isku 2.34,47

Lisätiedot

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET Pojat 2006-syntyneet 1 Joona Meriläinen 0:01:10 2 Veeti Nurminen 0:01:11 3 Miika Nissilä 0:01:22 4 Alvar Turunen 0:01:28 5 Olli Luomajoki 0:01:36 6 Eetu Forss

Lisätiedot

Laji 1, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat # Nimi Synt Seura Aika Tila

Laji 1, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat # Nimi Synt Seura Aika Tila Sivu: 1 Päivämäära: 07 syyskuu 2015 Aika: 22:28:52 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) Kilpailu: Syysuinnit Kilpailun paikkakunta: Vaasa Järjestäjä: Vaasan Uimaseura- Vasa Simsällskap

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results RIO-TRAP 7.9.206 7.09.206 7:0:52 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura 2 3 Yht. S-off Fin Yht. S-off 83 Nissilä Timo RMY 25 23 2 72 2 96 2 38 Yliluoma Juha MKMS 2 2 25 70 22 92 /5 3 20 Bäckman Marcus RS

Lisätiedot

Meido-kan ry. Junnu-Cup I/2007 11.2.2007. Sarja: PE-51,5. Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A

Meido-kan ry. Junnu-Cup I/2007 11.2.2007. Sarja: PE-51,5. Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A 11.2.2007 Sarja: PE-51,5 Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A Nro Kilpailija Paino 1 2 3 Voitot Pisteet Sija 1 Kosti Kalke 6k Akagi, Järvenpää 46,9 0 7 1 7 2 2 Ville Tuupanen 5k Judo-kan 47,6 10 7 2 17 1

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

BOOGIE WOOGIE. BW LAPSI 2 C NIMI NIMI SEURA KAUPUNKI Kimi Manner - Nea Saurio Baunssi Hämeenlinna

BOOGIE WOOGIE. BW LAPSI 2 C NIMI NIMI SEURA KAUPUNKI Kimi Manner - Nea Saurio Baunssi Hämeenlinna BOOGIE WOOGIE BW YLEINEN A (GP) Juho Päivinen - Mari Munne Baunssi Hämeenlinna Benjamin Nousiainen - Anniina Laine Comets Helsinki Pasi Ojala - Hanna Vammeljoki Comets Helsinki Masi Saurén - Evgenia Salakhutdinova

Lisätiedot

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla PIIRI : Eteläinen alue

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla PIIRI : Eteläinen alue M17 (8 km) Sivu 1 1 3 Tuomas Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 27.44 27.44 030 2 5 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 28.43 +59 140 3 1 Aaro Saarinen Hollolan Urheilijat -46 32.28 +4.44 232 4

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT

KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT ESKARIT VAPAA 10 m Tytöt NIMI AIKA KOULU 1. Jeri Koivisto 16,1 Lakari NIMI AIKA KOULU 2. Elias Ylilehto 14,9 Lakari 1. Sara Leino 11,7

Lisätiedot

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Tulokset 2.lk tytöt 1 km 1 4 Sanni Rajala Tuiskula 2.lk t 0:02:00 0:05:50 0:03:50 2 3 Ella Huuskonen Mieto 2.lk t 0:01:30 0:05:46 0:04:16 3 12 Sonja Hietamäki

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN ALUEMESTARUUS, SG VIRALLISET LOPPUTULOKSET

ETELÄ-SUOMEN ALUEMESTARUUS, SG VIRALLISET LOPPUTULOKSET VIRALLISET : 4.6.2014 Paikka: Himos Järjestäjä: Salom- Sarjat: M/N U10, U12, U14, U16 ja YL Rinne: Bonus Korkeus: 135 TD: Kilpailun johtaja: Kilpailutuomari: Juha V Lintula Jarmo Konttinen Aino Lintula

Lisätiedot

ISM-tempo M10 5,5 km

ISM-tempo M10 5,5 km ISM-tempo 2013 2.8.2013 M10 5,5 km 1 46 Ahtosalo Matias KorsKa 11:16,69 29,26 km/h 00:00,00 2 38 Lindberg Jesper SV 11:46,81 28,01 km/h 00:30,12 3 40 Hedman Eero OP-P 11:55,74 27,66 km/h 00:39,05 4 39

Lisätiedot

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30 Aikataulu 19.3.2016 Aluedebytantit 8.00-8.36 1 Maiju Oksanen Hyvinkään Taitoluistelijat, HyTL 2 Stella Sjöblom Tuusulan Luistelijat, TL 3 Anni Rantanen Vihdin Taitoluistelijat, VTL 4 Anette Rönkkö Tuusulan

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Pelaajat on jaettu 3 alueelliseen harjoitusryhmään. Ryhmäjako kutsun lopussa. Raimo Böök (huolto), Petri Siponen (fysio) ja Linda Lindqvist (fysio)

Pelaajat on jaettu 3 alueelliseen harjoitusryhmään. Ryhmäjako kutsun lopussa. Raimo Böök (huolto), Petri Siponen (fysio) ja Linda Lindqvist (fysio) Tyttöjen C14 (2001) Alueelliset harjoituspäivät marraskuussa! Uudenmaan piirin C14 (2001) tyttöjen piirijoukkue-ehdokkaat kutsutaan otsikon mukaisiin tapahtumiin. Tapahtumat pidetään 4.12.2014 Mukkulan

Lisätiedot

Kirkkonummi Karate Open 2014 Tulokset

Kirkkonummi Karate Open 2014 Tulokset Kirkkonummi Karate Open 2014 Tulokset 7-9v pyykkipoika Ottelu 1. Jukka Saarinen Tapanilan Erä 2. Samuli Lindroos Nurmijärven Shotokan 3. Nico Lötjönen Kirkkonummen Sokuto 3. Ebba Suominen Porin Shotokan

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot