UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA Kunnanhallitus , 101 Kunnanvaltuusto , 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26"

Transkriptio

1 UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kunnanhallitus , 101 Kunnanvaltuusto , 26

2 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 Kunnan hallinto...5 Taloudellinen kehitys...7 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (ulkoinen) Rahoituslaskelma Tase Kunnan kokonaistulot ja -menot (ulkoinen) Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja keskeiset johtopäätökset Tilikauden tuloksen käsittely Käyttötalouden toteutuminen KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS TALOUS- JA HALLINTOTOIMI PERUSPALVELULAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen ja valtionosuuksien erittely Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoinen) Rahoituslaskelma

3 Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Käyttöomaisuuden muutokset Pysyvien vastaavien sijoitukset Omistukset muissa yhteisöissä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Konsernin liitetiedot Konsernituloslaskelman liitetiedot Konsernitaseen liitetiedot Kunnan vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen tase Henkilöstöraportti Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Uuraisten kunnan tilinpäätös muodostui euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin, että tilikauden tulos saadaan niukasti positiiviseksi. Tuolloin varauduttiin kotiuttamaan sijoitettuja varoja jopa 1,5 Meu, ja tuloslaskelma näytti hurjaa ylijäämää. Kotiuttamisen taustalla oli Uuraisten kunnan Koulukeskuksen laajennuksen ja uusi liikuntahallin rahoittaminen myös kassavaroin. Tähän ei kuitenkaan tarvinnut turvautua, sillä rahoitusasema oli vuonna 2014 vahva. Tästä ja tulorahoituksen riittävyydestä kertoo toteutunut vuosikate, joka oli euroa. Kunta otti talousarvion mukaisesti pitkäaikaista lainaa eritoten rahoittaakseen investoinnit. Vaikka velkamäärä/asukas kasvoi yli 3000 euron, oli se näin ollen odotettavissa. Mikäli käyttötalous ja investoinnit toteutuvat suunnittelun mukaan vuonna 2015, niin nettovelkaantuminen pysähtyy ja tavoitteena on, että velan määrä pienentyy. Verotulot toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Kasvua vuodesta 2013 oli n. 6,4 %:ia, joskin on muistettava, että tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle 2014 yhdellä prosenttiyksiköllä. Valtionosuudet toteutuivat ennakoidun mukaisesti. Toimialat pysyivät annetuissa budjeteissa ja kykenivät toteuttamaan tavoitteitaan. Olen havainnut, miten osastoilla ja työyksiköissä yritetään löytää kustannustehokkaita tapoja hoitaa palveluja. Tämä asenne auttaa jatkossa, jolloin kunnan talous tulee kiristymään huomattavasti johtuen valtionosuusleikkauksista ja sote-uudistuksesta johtuvasta todennäköisestä menojen kasvusta. On kuitenkin huomioitava seuraavia asioita. Talousarvion 2014 ylityksiä tapahtui terveydenhuollossa. Ylitys oli yli euroa. Ylityksiä kompensoivat arvioitua suuremmat toimintatuotot. Kunta myi omaisuuttaan vuonna 2014, mikä tietenkin on kertaluontoinen tuotto, eikä näin ollen tänä, eikä tulevina vuosina kata ylityksiä. Lisäksi edellä mainittu tuloveroprosentin korotus oli niin ikään luonteeltaan kertaluontoinen. Näin ollen hyvän olon tunteeseen ei pidä tuudittautua, vaan talouden seuranta ja taloudesta huolehtiminen on keskeistä. Tuottavuusohjelman mukaisesti kunnassa saatiin myös vuonna 2014 järjesteltyä työtehtäviä sisäisesti täyttämättä paikkaa uudella viranhaltijalla. Työnjärjestelyiden yhteydessä tuli tarve arvioida työtehtävien vaativuuden arviointia siinä tilanteessa kun työtehtävät olennaisesti muuttuvat ja vastuut kasvavat. Tämä toimii palkkauksen määrittelyn perustana, mutta erityisesti se on työkalu tehtävien hoitamiseen. Vastuujohtajien tehtävänä on sitten siirtää paperilla sovitut asiat käytäntöön. Jyväskylän seudun kuntajakoselvityksen selvitysmiehet jättivät seitsemän kunnan liitoesityksen kunnille. Jo vuonna 2014 näytti siltä, että kaikki kunnat ml Jyväskylän kaupunki hylkäävät esityksen. Hallituksen epäonnistuneen kuntarakennehankkeen ja sen mukaisen lain selvityspakko on suoritettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva hallituksen esitys kuntatalousvaikutuksineen annettiin loppuvuodesta. Talousvaikutusten kuntakohtaisia maksuosuuksia oli mahdoton hyväksyä. Lakiesitys loi perustuslaillisen ongelman, sillä ei voi olla tilannetta, jossa kunnat eivät voi suoriutua taloudellisesti niille annetuista tehtävistä. Lain tulee perustua oikeidenmukaisuuteen ja siihen, että huomioidaan sellaiset kunnat, jotka ovat yrittäneet tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Laista puuttuivat kannustavuuden elementit. Kunnan elinkeinopoliittiset ratkaisut keskusteluttivat koko vuoden Taustalla on vuonna 2014 Jyväskylän kaupungin aloitteesta käynnistynyt selvitystyö elinkeinojen kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toiminnan uudistamiseksi, jossa Uurainen yhtenä omistajakuntana on mukana. Uurainen on 2000-luvun alusta ollut Jykes Oy:n yhtenä omistajakuntana ja elinkeinotoimen palvelut on ostettu Jykes Oy:ltä. Keskustelu Jykesistä ja elinkeinotoimesta on myönteistä, sillä aktivoi uuraislaisia ja muita toimijoita sekä nostanut elinkeinopolitiikan agendalle. Elinkeinotoimen käsittely nosti esiin yhden kansanvallan perusasian tarpeen sellaiseen jäntevään valmisteluun, jossa on mukana yrittäjiä, päättäjiä, viranhaltijoita ja muita toimijoita. Päätökset syntyvät sitten eri vaihtoehtojen pohjalta, mitkä on punnittu ja selvitetty. 3

5 Laajakaistaisen valokuituverkon toteuttamiseksi tehtiin vuoden 2014 aikana kunnissa erilaisia ratkaisuja. Kunnissa operaattoriksi oli valikoitunut osk Kuuskaista. Uurainen ei lähtenyt mukaan maakunnalliseen verkkoyhtiöön. Sen jälkeen asian valmistelua ja siihen liittyviä neuvotteluja on käyty Uuraisten kunnan ja Kuuskaistan välisen operaattorisopimuksen pohjalta. Valokuituverkkoon liittyvät ratkaisut ovat edessä vuonna Asia on ehkä vielä ajankohtaisempi kuin 4-5 vuotta sitten. Uuraisilla on saatavilla jo yhden toimijan langattomia 4G yhteyksiä ja toinen toimija tulee niitä ensi vuonna rakentamaan. Tämä on jokseenkin välttämätöntä, koska tiedonsiirtokapasiteetin tarve on kasvanut ja kasvaa edelleen. Esimerkiksi kotitalouksissa on perinteisten kotitietokoneiden ja läppäreiden lisäksi jo useita päätelaitteita älypuhelimia, tabletteja jotka käyttävät kapasiteettia yhä lisääntyvässä määrin. Tiedonsiirtotarve voi olla merkittäväkin. Tämä koskee yritystoimipisteitä, kyläkouluja ja muita kunnan toimipisteitä sekä kotitalouksia. Vuonna 2014 kunnan väkiluku kasvoi 20 henkilöllä eli n. 0,6 %:lla. Juha Valkama kunnanjohtaja 4

6 KUNNAN HALLINTO Valtuusto Kunnanvaltuustoon kuului 21 jäsentä: Kankaanniemi Toimi, puheenjohtaja Kotilainen Antti-Pekka, I varapuheenjohtaja Lähteenmäki Risto, II varapuheenjohtaja Ahonen Tomi Allik Mia-Riitta Flyktman Jari Johansson Tuulia Koskinen Simo Kuusenmäki Tiina Käpylä Pirjo Lehtovirta Jarkko Linna Riitta Loukkumäki Kimmo Mutanen Jarmo Mäkinen Jari Nieminen Mikko Paanala Raimo Partanen Päivi Sivula Erkki Stenman-Kässi Liisa Veijonen Arto Valtuuston poliittiset voimasuhteet toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen mukaan: Perussuomalaiset 8 Suomen Keskusta 6 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 3 Suomen Kristillisdemokraatit 3 Kansallinen Kokoomus kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä Perussuomalaisten valtuustoryhmä ilmoitti, että se on hyväksynyt Jarkko Lehtovirran ja Raimo Paanalan valtuustoryhmän jäseniksi. Samalla Jarkko Lehtovirta ja Raimo Paanala ilmoittivat, että he ovat eronneet Keskustan valtuustoryhmästä ja liittyneet Perussuomalaisten valtuustoryhmään. Kunnanhallitus Kunnanhallitukseen kuului seitsemän jäsentä: Jäsen Lehtovirta Jarkko, puheenjohtaja Käpylä Pirjo, varapuheenjohtaja Ahonen Tomi Allik Mia-Riitta Loukkumäki Kimmo Paanala Raimo Partanen Päivi Henkilökohtainen varajäsen Koskinen Simo Kivelä Matleena Stenman-Kässi Liisa Kuusenmäki Tiina Sivula Erkki Mutanen Jarmo Linna Riitta 5

7 Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja Juha Valkama. Lautakunnat Kunnassa toimi seitsemän lautakuntaa: Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä Ympäristölautakunta 7 Sivistyslautakunta 7 Peruspalvelulautakunta 7 Tarkastuslautakunta 5 Tekninen lautakunta 7 Vapaa-aikalautakunta 7 6

8 TALOUDELLINEN KEHITYS Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuotteen pieneneminen jatkui 0,1 prosentilla. Viennin volyymi laski 0,4 % ja tuonnin volyymi laski 1,4 % vuonna Yksityinen kulutus väheni 0,2 % vuoden aikana. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuosikate vahvistui noin 60 milj. edellisestä vuodesta. Vuosikatteen vahvistumista selittää se, että toimintakatteen kasvu hidastui 0,9 prosenttiin aiempaa maltillisemman kustannuskehityksen ja kuntien omien sopeutustoimien ansiosta. Lainakanta kasvoi noin 6,9 %. Kuntien verotulot kasvoivat vain 1,4 %. Valtionosuudet vähenivät 1,3 %. Oman alueen kehitys Kunnan asukasmäärä oli Lisäystä edelliseen vuoteen oli 20 henkilöä (0,55 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli joulukuun lopussa Keski-Suomessa 17,9 % ja Uuraisilla 17,7 %. Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2014 Uuraisilla oli 14,3 %. Tilikauden olennaiset tapahtumat Syyskuun 30. päivä 2014 valmistui valtiovarainministeriön Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen kuntaliitosesitys, johon kuntien valtuustot ottavat kantaa maaliskuun lopulla Uuraisten koulukeskuksen laajennustyöt ja uusi täysimittainen liikuntahalli valmistuivat elokuussa Kunnanvaltuusto teki vuoden aikana ehdollisen päätöksen maakunnalliseen laajakaistahankkeeseen lähtemisestä. Sammakkokangas Oy:n ja Uuraisten kunnan välinen osakkuussopimus hyväksyttiin ja näin ollen jätehuolto siirtyi Sammakkokangas Oy:n hoidettavaksi. Osa kunnan vesi- ja viemäriverkostosta myytiin Äänekosken Energia Oy:lle. Kunta myi noin 29 hehtaaria maata valtiolle METSO-suojeluohjelmaan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain Lain (HE 268/2014 vp) on tarkoitus tulla voimaan Uusi kuntalaki kiristää kunnissa alijäämän kattamisvelvollisuutta. Jatkossa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta Taloussuunnitelmassa ei mahdollisuutta lykätä alijäämän kattamista myöhempään ajankohtaan. Siirtymäsäännös: Lain voimaan tullessa kaikkein alijäämäisimmille kunnille turvataan voimaantulosäännöksellä kuusi vuotta aikaa kattaa alijäämänsä. Alijäämän kattamisvelvollisuus ulotetaan myös kuntayhtymiin Yksilöidyt toimenpiteet alijäämän kattamiseksi osoitettava suoraan taloussuunnitelmassa Arviointimenettelystä (ns. kriisikuntamenettely) perälauta kattamattomille alijäämille Arviointimenettelyyn voi joutua, jos 1. Alijäämiä ei kateta säädetyssä ajassa Sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin ja näiden korjaus viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä 7

9 2. Nykyisten kriisikuntakriteereiden perusteella Kahden peräkkäisen vuoden alijäämät 500 / 1000 per as tai Kuuden nykyisen arviointikriteerien pohjalta (negat. vuosikate, lainakanta/as, veroaste, suhteellinen velka, omavaraisuusaste, euromääräinen alijäämä) joissa siirrytään konsernitason tietoihin v Ensimmäinen arviointi vuosien tilinpäätöksistä Kriteerejä hieman päivitetään Arviointimenettely koskee jatkossa myös kuntayhtymiä Vain alijäämäkriteerin perusteella Riippumaton selvityshenkilö, kuulemisvelvoite Arviointimenettelystä perälauta kattamattomille alijäämille(2) Kriteerit kaikille samat, mutta arvioinnissa käytetään harkintaa Esim. pitkään kehittynyt alijäämä vs. yllättävä taloudellinen shokki Arvioinnin päässä kuitenkin mahdollisuus selvittää kuntajakoa Tarkoitus ei ole saada kuntia ja kuntayhtymiä kurjistettua, vaan pitkäjänteisesti välttämään kriisiytymistä Uuraisten kunnalta osalta nykyisistä arviointikriteereistä täyttyvät suhteellinen velkaantuneisuus (60,18 %) ja kunnan tuloveroprosentti (20,5) on korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo. Tilinpäätöksen tunnusluvuista omavaraisuusaste hätyyttelee jo 50 % raja-arvoa (50,54%). Alle 50 %:n omavaraisuus on yksi ns. kriisikuntakriteeri. Kriisikunnan lainamäärän asukaskohtainen raja-arvo on 3810 euroa/asukas, joka todennäköisesti nousee jatkuvasti. Rahoitustarve, joka koostuu investoinneista ja lainan lyhennyksistä, määrittelee velkaantumiskehityksen suunnan. Uuraisten kunnan tulisi pitää huolta, ettei arviointikriteereitä tulisi lisää nykyisestä, mikäli kunta haluaa välttää joutumasta arvioinnin kohteeksi noin 5-10 vuoden aikajänteellä. Täten on keskityttävä talouden tasapainoon ja positiiviseen tulokseen ja velkaantumiskehitykseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä työ jatkuu tulevalla hallituskaudella. Todennäköistä on, että perustaksi näyttää rakentuvan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymillä on sekä palvelujen järjestämis- että tuottamisvastuu. Keskeistä on rahoitusmalli. Ja sosiaali- ja terveydenhuollon rahoittamiseen liittyy aivan olennaisesti kuntien valtionosuusjärjestelmä, jota on syytä tarkistaa, jotta kuntakohtaiset sote-kustannukset pysyisivät hallinnassa. Paineet kunnallisveroprosentin korotuksiin nousevat muuten kohtuuttomiksi. Hallintomallista riippumatta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien ja kunnan omalla maksuosuudella pitää pystyä kattamaan palvelut. Jos valtiontalouden menoleikkaukset kohdentuvat edelleenkin kuntien valtionosuuksiin, palveluiden rahoitusvastuu siirtyy kunnille ja kunnat velkaantuvat. Samalla peruspalvelut heikkenevät ja vaarantuvat ja niiden takaaja viime kädessä on Suomen valtio. Ministeriöiden kansliapäälliköiden valmistelema tilannekuvamuistio ( ) tuleviin hallitusneuvotteluihin väläyttää jopa viiden miljardin euron säästötarvetta valtion talouteen. Kun siihen ynnätään kuntien säästötarve, summa kohoaa noin seitsemään miljardiin. Tämä merkinnee tuntuvaa tiukennusta hyvinvointipalveluiden rahoitukseen, ja näin ollen vaikuttaa palveluita järjestävien ja tuottavien kuntien talouteen. 8

10 Tuloslaskelman tulot Korko- ja rahoitustuotot; 1,0 Myyntituotot; 6,5 Maksutuotot; 3,5 Tuet ja avustukset; 2,6 Muut toimintatuotot; 5,1 Valtionosuudet; 39,5 Verotulot; 41,7 Tuloslaskelman menot Muut toimintakulut; 1,7 Avustukset; 6,1 Korko- ja rahoituskulut; 0,7 Aineet, tarvikkeet; 5,8 Henkilöstökulut; 41,6 Palvelujen ostot; 44,2 9

11 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (ulkoinen) euroa 1000 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 9 16 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 19,25 16,52 Vuosikate/Poistot, % 170,92 128,03 Vuosikate, euro/asukas 484,78 324,99 Asukasmäärä

12 Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet. Investointitaso määritetään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä keskimäärän osoittamiseksi. Jos poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnitelmakaudelle tai investointeja on taloussuunnitelmassa leikattu ja siirretty suunnitelman ulkopuolelle, on investointitasoa arvioitava taloussuunnitelmakautta pitemmällä jaksolla. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Jos vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. 11

13 Rahoituslaskelma euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -30 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä vuodelta Investointien tulorahoitus, % 45,50 55,81 Lainanhoitokate 1,56 1,02 Kassan riittävyys, pv 42,45 50,18 Asukasmäärä

14 INVESTOINNIT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, : Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, %: = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. LAINANHOITO Lainanhoitokate: = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1 2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. MAKSUVALMIUS Rahavarat : = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut, M Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut 13

15 /ASUKAS UURAISTEN KUNTA Tilinpäätös 2014 Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys (pv): = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarat ja kassasta maksut otetaan kaavaan edellä esitetyllä tavalla laskettuna. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Toimintakertomuksessa tasetiedot tulee esittää siten eriteltynä, että niistä voidaan laskea taseen tunnusluvut. Toimintakertomuksen tasetarkastelu voidaan tehdä miljoonan tai tuhannen euron tarkkuudella. Kuntajaoston taseen laatimisesta antaman yleisohjeen mukaisesti tarkempi erittely, sentin tarkkuudella laadittu tase esitetään tasekirjan tilinpäätöslaskelmat-osassa. LAINAKANTA /asukas VUOSI Lainakanta /as. 14

16 Tase VASTAAVAA euroa 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat 0 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 7 8 Lainasaamiset 7 8 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 2 34 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 3 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

17 VASTATTAVAA euroa 1000 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä) Tilikauden yli-/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 6 5 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 50,54 50,18 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 60,18 62,20 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 853,62 651,92 Lainakanta , Lainakanta , /asukas 3 023, ,05 Lainasaamiset , Asukasmäärä

18 Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, %: = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma saadut ennakot) Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus, %: = 100 * (Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Lainakanta = Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Lainat euroa/asukas Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. Valtionosuudet merkitään tuloihin tulonvähennyksenä silloin, kun niiden määrä on negatiivinen. Vähennyseriä tuloissa ovat lisäksi Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja menoissa Valmistus omaan käyttöön, Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot ja Pakollisten varausten muutos silloin, kun varausten määrä on tilikaudella kasvanut. Lyhytaikaisten lainojen ja Oman pääoman muutokset esitetään kumpikin nettoeränä joko tulona tai menona. 17

19 Kunnan kokonaistulot ja -menot (ulkoinen) Tulot 1000 euroa % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,14 Verotulot ,06 Valtionosuudet ,11 Korkotuotot 9 0,04 Muut rahoitustuotot 227 0,89 Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,27 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 132 0,52 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 688 2,69 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 4 0,02 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,82 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Oman pääoman lisäykset 0 Kokonaistulot yhteensä ,00 Menot Varsinainen toiminta Toimintakulut ,76 - Valmistus omaan käyttöön -23-0,09 Korkokulut 130 0,50 Muut rahoituskulut 12 0,05 Satunnaiset kulut 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Pakollisten varaustan muutos 0 Pakoll.var. lis.(-), väh.(+) 0 - Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustappiot 2 0,01 - Pysyvien vastaavien hyödykk.arvonalent. 0 Investoinnit Investointimenot ,61 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,16 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman vähennykset 0 Kokonaismenot yhteensä ,00 18

20 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Omistusosuus % Yhdistelty Ei-yhdistelty Tytäryhteisöt *Uuraisten Vuokratalot Oy 100 x *Kiinteistö Oy Uuraisten Virastotalo 70 x *Kiinteistöosakeyhtiö Oikarinmäki 93 x Kuntayhtymät *Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri (konserni) 1,13 x *Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 1,83 x *Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky 1,47 x *Keski-Suomen liitto 1,00 x Osakkuusyhteisöt *As.Oy Uuraskoto 48 x *As.Oy Uuraisten Ykkösrivi 33 x Yhteensä

21 Konsernin toiminnan ohjaus Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ensinnäkin asettaa tavoitteita ja määritellä periaatteita kunnan konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa. Lisäksi valtuusto voi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus, joka ensisijaisesti toteutuu kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, ei sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Esimerkiksi osakeyhtiön hallituksen tai toimitusjohtajan velvoitteet määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Uuraisten kunnan tytäryhteisöjä ovat Uuraisten Vuokratalot Oy, josta kunnan omistusosuus on 100 %, Kiinteistö Oy Uuraisten Virastotalo, josta kunnan omistusosuus on 70 % ja Kiinteistöosakeyhtiö Oikarinmäki, josta kunnan omistusosuus on 93 %. Valtuusto on hyväksynyt tytäryhteisöille tavoitteet vuotta 2008 koskien, joista seuraavat ovat edelleen voimassa: Yhtiöitä on hoidettava tehokkaasti ja taloudellisesti. Omistajalle on esitettävä toimintaan suunnitteilla olevat olennaiset muutokset ennen niiden toteuttamista Kiinteistö Oy Uuraisten Virastotalolta enemmistöomistaja edellyttää, että kirkonkylän keskeisimmät liikeja toimistotilat pidetään asiallisessa kunnossa ja että tiedonkulkua yhtiöiden toiminnasta lisätään kunnanhallitukselle toimitettavin puolivuotisraportein Lisäksi valtuusto hyväksyi asuntotyöryhmän valmistelun pohjalta kunnan omistajapolitiikan Uuraisten Vuokratalot Oy:n osalta erillisenä asiakirjana. Sen mukaan keskeiset omistajapoliittiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Tasapainoinen talous. Yhtiö toimittaa kunnanhallitukselle seuraavan vuoden talousarvioehdotuksensa mennessä. Talousarvion toteuttamisessa noudatetaan kunnanhallituksen antamia täytäntöönpano-ohjeita v:sta 2008 alkaen. 2. Asuntojen käyttöaste vähintään 95 %. 3. Kiinteistöt pidetään edelleen asianmukaisessa kunnossa. 4. Tehokas asukasvalintajärjestelmä yhteistoiminnassa kunnan kanssa. 5. Elinkeinoelämän sekä sosiaalitoimen tavoitteiden sovittaminen asuntoasioiden tavoitteisiin. 6. Tasapainoiset vuokra-asuntomarkkinat, jolloin asuntoja on riittävästi saatavilla, muttei tyhjillään. 7. Yhtiön on esitettävä kunnalle toimintaansa liittyvät olennaiset muutokset ennen niiden toteuttamista. 8. Hankinnat tehdään yhteistoiminnassa kunnan kanssa ja noudatetaan kunnan yleisiä hankintaan liittyviä ohjeita. 9. Kunnan kiinteistöjen hoitotoimenpiteet valmistellaan ja hoitosopimukset laaditaan yhdessä käyttäjien kanssa. 10. Asukkaille ja palvelujen käyttäjille tiedotetaan yhtiön palveluista riittävästi. Vuonna 2008 hyväksyttyjä tavoitteita ei ole uusittu. Tavoitteet ovat pysyneet pääosin ajankohtaisina. 20

22 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut euroa 1000 euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta(tappiosta) 6 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät 21 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 33,4 32,0 Vuosikate/Poistot, % 150,4 138,1 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

23 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 21 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -30 Antolainasaamisten vähennys 5 6 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 87 9 Oman pääoman muutokset 92 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (t ) Investointien tulorahoitus, % 64,8 50,1 Lainanhoitokate 1,6 1,2 Kassan riittävyys, pv 41,2 46,1 22

24 Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA euroa euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 10 7 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset 1 Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 7 8 Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

25 VASTATTAVAA euroa euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % 41,50 40,40 Suhteellinen velkaantuneisuus 74,45 77,33 Kertynyt ylijäämä(alijäämä), Kertynyt ylijäämä(alijäämä), /asukas Konsernin lainat, euro/asukas Konsernin lainakanta , euro Konsernin lainasaamiset , euro 1 Kunnan asukasmäärä Konsernin omavaraisuusaste prosentteina lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Omavaraisuusaste, %= 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma Saadut ennakot) Konsernin tunnusluvun laskennassa otetaan mukaan oman pääoman lisäksi vähemmistöosuus ja konsernireservi. Koko pääoma edellä olevassa kaavassa tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Kun käytetään lyhennettyä konsernikaavaa, laskennassa voidaan jättää saadut ennakot pois. Muut konsernitaseen tunnusluvut lasketaan vastaavalla tavalla konsernitaseen eristä kuin kunnan taseen tunnusluvut. 24

26 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Toimialajohtajat ja vastuualueiden esimiehet ovat huolehtineet siitä, että oman toimialan menot suoritetaan, tulot kannetaan oikeamääräisinä ajallaan ja että sisäinen valvonta on riittävää. Kunnanhallitus on seurannut kunnanjohtajan sekä hallintojohtajan tekemiä päätöksiä ja kunnanjohtaja ja lautakunnat toimialajohtajien päätöksiä säännöllisesti. Esimiehet ovat vastaavasti seuranneet alaistensa päätöksiä. Seurannalla on varmistettu, että päätöksenteon kaikilla tasoilla noudatetaan lainsäädäntöä, hallintosääntöä ja hankintaohjeita. Hankintaohjetta on vuoden 2014 aikana selkeytetty ja hankintojen teosta on tehty prosessikuvaukset toimialoille. Kunnanhallitukselle on raportoitu talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain ja sijoituksista vuosittain. Vuoden 2014 aikana talousarvion toteutumisen seurantaa kehitettiin esittämällä tiedot graafisessa muodossa. Kyseistä seurantaa tehtiin sekä kunnanhallituksessa että johtoryhmässä. Työtehtävien järjestelyissä on pyritty välttämään vaarallisia työyhdistelmiä. Vakuutusturvan kattavuus ja ajantasaisuus on tutkittu vuosittain yhdessä vakuutusmeklarin kanssa. Riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti varmistamalla toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. Riskienhallinnan näkökulma otettiin mukaan v aikaisempaa konkreettisemmin päätöksenteon -valmistelu ja päätösvaiheisiin. Sopimustenhallintaa on pyritty toimintakertomusvuonna tehostamaan tallentamalla kaikki sopimukset sähköiseen muotoon ja käynnistämällä sopimustenhallinta osion käyttöönoton asianhallintaohjelmassa. Kaikki uudet sopimukset on tallennettu sähköisesti elokuusta 2014 alkaen. Lisäksi samaan aikaan on viety myös vanhempia sopimuksia järjestelmään. Kunnanhallituksen keskuudestaan valitsemat sisäiset valvojat tekivät ennalta ilmoittamatta vuoden 2014 aikana yhden tarkastuksen. Sisäiset valvojat tarkastivat pankkitilien varat, käteiskassojen varojen tarkastusjärjestelmän toimivuuden, tilapäislainat, arvopaperit ja vakuudet. Tarkastuksessa ei ilmennyt huomauttamista. Konserniohjeet on laadittu vuonna Yhtiökokousedustajille ja yhtiön hallintoelimissä toimiville edustajille on tarvittaessa annettu tapauskohtaisen harkinnan perusteella ohjeistus. Erityiskysymyksiä on tarkasteltu yhdessä yhtiöiden hallintoelimien edustajien ja kunnanhallituksen edustajien kanssa. Kunnanjohtaja on lisäksi osallistunut yhtiöiden erityiskysymysten käsittelyyn. Sisäisen valvonnan toiminnassa ei ole havaittu ongelmia kertomusvuonna. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty hyväksyttävällä tasolla. Jatkossa sekä sisäisen valvonnan toimintamallin että riskienhallinnan toimintamallin täsmälliseen ohjeistamiseen kiinnitetään huomiota. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallituksen on kuntalain mukaan toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden alijäämä katetaan ensisijaisesti edellisten tilikausien ylijäämällä ja taloussuunnitelmavuosien ylijäämillä ja toissijaisesti rahastopääomalla ja peruspääomalla. Tilikauden tulos ennen poistoeron vähennystä (14 967,06 ) ja rahastojen vähennystä (0,00 ) on ,33. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,39. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä, että tilikauden ylijäämä ,39 kirjataan oman pääoman tilille. 25

27 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Toteutumisvertailussa on lisäksi käytävä ilmi, onko meno, tulojen lisäksi, muutoin rahoitettu talousarviossa määrätyllä tavalla. Muulla rahoituksella tarkoitetaan tällöin rahavarojen käyttöä ja muita maksuvalmiuden muutoseriä rahoituslaskelmassa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutumisvertailussa noudatetaan vastaavaa rakennetta. Toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- tai tuloerälle. Toteutumisvertailun laadinnasta vastaa kunnanhallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viran- ja toimenhaltijat. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan toimintakertomuksen toteutumisvertailuosassa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Toteutumisvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, muutettu talousarvio ja toteutuma sekä poikkeama toteuman ja muutetun talousarvion välillä. Lisäksi vertailutietona esitetään edellisen tilikauden toteutuma. 26

28 1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät -114 Toiminnan kuvaus: Keskusvaalilautakunta vastaa lakisääteisten vaalien sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Vuonna 2014 toimitettiin europarlamenttivaalit. Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Vaalit Presidentinvaali ja mahdollinen - Europarlamenttivaalit Europarlamenttivaalit toinen vaali Kunnallisvaalit Keskusvaalilautakunnan kokoukset/ lkm Äänestäneet Presidentinvaali 1. vaali: vaali Kunnallisvaalit: 1649 Äänioikeutetut Presidentinvaali: 2501 Kunnallisvaalit:

29 2000 KUNNANHALLITUS TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tehtäväalueeseen sisältyvät myös tilintarkastus, kunnallisverotus, elinkeinotoimi sekä maa- ja metsätilat. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Pitkäaikaista lainaa otettiin 2 miljoonaa euroa. Tilapäislainoihin ja kassavarojen käyttöön turvauduttiin valtuuston hyväksymien enimmäismäärien puitteissa. Sijoituksia kotiutettiin euroa. Rahaston kirjanpidolliseen purkamiseen ei ollut tarvetta, koska tulos on ylijäämäinen. Rahoitusneuvotteluja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa käytiin lukuisia kertoja ja hanketta pyrittiin viemään neuvotellen eteenpäin. Kunnanhallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 23 kertaa ja kirjasi 337 :ää. Talouden ulottuvuus Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Asukasluku Tulojen ja menojen tasapaino Tulorahoituksen riittävyys juoksevien menojen kattamiseen Vuosikate 1000 Vuosikate poistoista % , , , ,92 2. Tulorahoituksen riittävyys - Lainojen hoitamiseen - Investointeihin Tulorahoituksen suhteellinen suuruus Lainanhoitokate Invest. tulorah. % Vuosikate /asukas -0,14-15,70-94,98 1,02 55,81 324,99 0,97 34,42 289,61 1,56 45,5 484,78 3. Rahoitusasema Kunnan vakavaraisuus Vieraan pääoman määrä Kassavarat Maksuvalmius Omavaraisuusaste, % Lainat 1000 /asukas 1000 (31.12.) Kassan riittävyys pv (ilman arvopapereita) 51, , , ,3 4. Tulo- ja menorakenne Kunnallisveron taso, % 19,50 19,50 20,50 20,50 Kiinteistöveron taso, % - yleinen - vakituisten asuinrak. - muiden asuinrak. 0,60 0,32 0,92 0,60 0,32 0,92 0,90 0,32 0,92 0,90 0,32 0,92 28

30 - yleishyödyllisen yhteisön - asuntotarkoitukseen kaavoitetun rakentamattoman rak.paikan Käyttötalouden toimintakulut - perusterveydenhuolto - erikoissairaanhoito - sosiaalitoimi (ei terveydenhuoltoa) - sivistystoimi * josta perusopetus Käyttöomaisuusinvestoinnit kok.br 1000 Käyttömenot/ /as. /asukas 0,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, Yleishallinto TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyvät kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen, kunnallisverotuksen, elinkeinotoimen sekä kunnanhallituksen vastuualueet. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Elinkeino-ohjelman tavoitteiden mukaisesti on tehty aktiivisesti yrityskäyntejä tavoitteena saada lisää yrityksiä Jykesin palveluiden pariin. Yritysneuvonnan painopiste muuttui siten, että aloittavat yritykset saavat neuvontaa Jyväskylän Yritystehtaalta. Toimivien yritysten neuvonta jäi Jykesille. Lisäksi tehostettiin yrityskäyntien raportointia ja tuloksien seurantaa kuntakohtaisesti. Palveluiden parantamiseksi tehtiin puhelinvaihdeuudistus, jotta yrittäjät saisivat helpommin yhteyden tarvitsemaansa neuvontapalveluun. Uusien yritysten nettolisäys on vuoden 2014 alkupuoliskon tieto, joka tarkentuu vuoden 2015 toukokuussa. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Jykes Oy:n toiminta uusien yritysten perustaminen, kpl nettolisäys 2. Yritysneuvontaan osallistuneet kpl uuraislaiset yritykset 3. Kehittämispalvelun ja yrityksiä mukana kpl hankkeiden asiakkuudet Sijoittumispalvelut 4. Sijoittumispalvelut 1-5. Tonttitarjonta Myydyt yritystontit kpl Myydyt ok-tontit kpl Työllisyyden kehittyminen Työttömyys % keskim. 10,6 12,5 11,0 14,3 29

31 2200 Maa- ja metsätilat TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät 0 Toiminnan kuvaus: Kunnan omistamien metsien hyödyntäminen ja hoito metsäsuunnitelman 2021 mukaisesti. Metsiin liittyviä asioita valmistelee kunnanhallituksen nimeämä kunnan metsätyöryhmä. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Kunnan metsää hyödynnettiin ja hoidettiin metsäsuunnitelman 2021 mukaisesti. Olennaisia tapahtumia oli puun myynti ja metsänhoitotöiden tekeminen. Lisäksi kunta myi valtiolle METSOsuojeluohjelmaan 29 hehtaaria maata, jonka myyntivoitto ( ) sisältyy toimintatuottoihin. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Puunmyynti metsäsuunnitelman mukaisesti tulot

32 3000 TALOUS- JA HALLINTOTOIMI TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Talouden ja hallinnon toimialat vastaavat mm. valtuuston ja hallituksen kokousjärjestelyistä, atk-palveluista, asianhallintakokonaisuudesta, informaatiopalveluista, taloussuunnittelusta, kirjanpidosta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta, keskusarkistonhoidosta. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikkö kuuluu talous- ja hallintotoimeen Keskusvirasto TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Keskusviraston vastuulla on sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Kunnan puhelinvaihdetoiminnalla, neuvonnalla, tiedotuksella ja markkinoinnilla vastataan kunnan ulkoisesta kuvasta. Keskusviraston sisäinen asiakaspalvelu vastaa muun muassa taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja atk-tuen ja arkistonhoidon tukipalveluista. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Kaikkien hallintokuntien työasemat päivitettiin Windows 7 käyttöjärjestelmään. 31

33 Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Tehokas valmistelu ja täytäntöönpano Tehokas asianhallinta keskusarkistonhoitajan tehtävät vakiintuneet ja AMS:n päivitystyö käynnistetty Kuntatoimiston Arkkiosio otettiin käyttöön ja eams:n muodostaminen alkoi Kuntatoimiston sopimustenhallintaosio käytössä kaikkien tärkeimpien sopimusryhmien osalta käyttöönotto aloitettu ja jatkuu edelleen 2. Atk-tuki Tarkoituksen mukaiset atkjärjestelmät 3. Ajantasainen kirjanpito 4. Maksujen nopea käsittely Taloushallinnon palvelinympäristö vaihdettiin yhdessä Äänekosken ja Konneveden kanssa. Uusi palvelin otettu käyttöön onnistuneesti atk-tukihenkilö aktiivisesti mukana sivistystoimen Ookko verkossa hankkeessa työasemien käyttöjärjestelmien päivittäminen Windows 7 - käyttöjärjestelmään kirjanpidon viive pv maksetut viivästyskorot/ euroa 517,79 379,70 Enintään 1000 päivitetty atk-tukihenkilö aktiivisesti mukana sivistystoimen Ookko verkossa hankkeessa 475,87 sähköisten laskujen osuus kaikista ostolaskuista 19,8 % 24,4 % 25 % 33 % sähköisten laskujen osuus kaikista myyntilaskuista 6,3 % 9,2 % 10 % 27 % 5. Asiakaspalvelun saavutettavuus kunnanviraston keskuk-sen aukiolopäivät/v Keskuksessa ollut työntekijä tavoitettavissa pääosin kaikkina viraston aukiolopäivinä. Asiat hoidettu mahdollisimman pitkälle, vaikkei asiasta vastaava henkilö olisi ollutkaan heti tavoitettavissa

34 3200 Työllistäminen TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät -14 Toiminnan kuvaus: Työllistämistoiminnan tarkoituksena on edistää uuraislaisten nuorten kesätyömahdollisuuksia. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Kesästä 2013 lähtien tarkistettiin kesätyöllistämisen periaatteita. Samalla työllistämitukea korotettiin 150 euroon/10 työpäivän työsuhde ja 300 euroon/ 20 työpäivän työsuhde. Järjestelyn avulla työllistyi 17 nuorta kuuteen eri työpaikkaan. Kunnan omaan palvelukseen palkkatuella palkattujen työllistämisestä aiheutuvat palkkauskustannukset eivät sisälly yllä olevaan taulukkoon, vaan hallintokuntien talousarvioihin. Sosiaalitoimen alaisuudessa on keväästä 2009 lähtien työskennellyt oma työnsuunnittelija ja keväästä 2011 lähtien nuoria on työllistänyt kunnan Hyvän Tuulen paja. Kunta jatkoi myös Keski-Suomen ympäristökeskuksen vetämässä ESR-rahoitteisessa LAPE-projektissa (Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon). Kunta maksoi LAPE-projektin työntekijöiden palkkauskulut palkkatuen ylittävältä osalta, työkalu- ja matkakorvaukset sekä työnsuunnittelijan palkasta 20 %. LAPE-projekti on toteutettu teknisen toimen alaisuudessa. Lape-projekti päättyi Vuonna 2014 keskimääräinen työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden (ml. te-toimistoon henkilökohtaisesti ilmoittautuneet lomautetut, pl. ns. ryhmäilmoituksella lomautetut) osuus työvoimasta oli Uuraisilla 14,3 %, kun se vuonna 2013 oli 12,5 % ja vuonna 2012: 10,6 % (v. 2011: 10,9 %). Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Työttömien työnhakijoiden työllisty- - palkkatuetut aikana) 14 hlö vuoden aikana) aikana) vuoden aikana) työllistetyt: 50 (koko vuoden 39 hlö (koko 50 (koko vuoden 43 hlö (koko minen Kesätyöntekijöiden työllistyminen 21 hlö oppisopimusk lkm hlö

35 3300 Henkilöstöhallinto TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Henkilöstöhallinnon vastuulla on työterveyshuollon järjestäminen, työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky-toiminta) ja työsuojelu. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Kunta jatkoi henkilöstön lounasruokailun tukemista yhdellä eurolla/ateria. Työterveyshuollon toimintakulut laskivat edellisvuodesta ollen ,59 euroa ja netto-kustannukset ,17 euroa vuonna Työterveyspalvelut tuottaa Työterveyshuolto Aalto liikelaitos. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin liikunta- ja kulttuuriseteleillä ja hyvinvointiseteleillä. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Tyky-toimintaan osallistumisen laajentaminelistuvien lkm tyky-toimintaan osal- 2. Sairauspoissaolojen vähentäminen sairauspäivien lkm (kalenteripäivää) (josta vakituinen henkilöstö 2485 pv.) 2534 pv. (josta vakituinen henkilöstö 2016 pv.) (josta vakituinen henkilöstö 1918 pv) vakituisen henkilöstön sairauspoissaolopäivät/ hlö 3. Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointia ylläpitävien kurssien ja koulutusten saatavuus 4. Vaikuttavan työsuojelun järjestäminen Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen 14,2 V otettiin käyttöön varhaisen tuen toimintamalli Työsuojelun toimintaohjelma päivitetiin vuosille ,4 opettajat järjestivät koko henkilöstölle yhteisen työhyvinvointiiltapäivän haitta- ja vaaratekijöiden kartoitus aloitettiin loppuvuodesta 12,5 työhyvinvointi pysyy edellisen kyselyn tasolla tai kehittyy positiivisesti työsuojelu järjestetään toimintaohjelman ja haitta- ja vaaratekijöiden kartoituksen perusteella 11,0 henkilöstö järjesti yhteisen työhyvinvointiiltapäivän haitta- ja vaaratekijöiden kartoitusta jatkettiin ja saatetaan loppuun vuonna

36 3400 Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Toiminnan kuvaus:yksikkö tuottaa kunnan ruoka- ja siivouspalvelut. Valmistuskeittiöitä on kolme : Koulukeskus, palvelukeskus ja Hirvasen koulu. Palvelukeittiöitä, joihin toimitetaan ruoka valmistuskeittiöistä, ovat Kyynämöisten koulu, Höytiän koulu, päiväkoti Pikkula ja Hirvasen päiväkoti. Lisäksi ruokaa toimitetaan Toimintakeskukseen, ryhmäperhepäiväkoteihin sekä yksittäisille kotona asuville vanhuksille ja päiväkoti Kädenjälkeen. Palvelukeskuksessa valmistetaan ruoka neljälle eri osastolle : Ruskola, Rinteelä, Koivula ja Uurastupa. Siivouspalvelu hoitaa 10 eri toimipaikan siivouksen. Hirvasen päiväkodin ja Nuokkarin siivous on ulkoistettu. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Perustettiin uusi vakituinen toimi: siivooja-siivoustyönohjaaja. Palvelukeskuksen siivous siirtyi vanhustyön osalta ruoka- ja siivouspalveluyksikölle. Tätä tehtävää varten perustettiin uusi vakituinen siivoojan toimi. Koulukeskuksen laajennus valmistui. Siivousneliöt lisääntyivät n ,5 m². Yksi työntekijä jäi kokonaan eläkkeelle. Tilalle valittiin uusi vakituinen palveluvastaava. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuottaa hyvää sekä tasalaatuista ruokaa kaikille tilaajille Asiakastyytyväisyys Kunnan sisäiset kahvileipätilaukset lisääntyneet paljon. Pääteltävissä hyvä laatu.koulukeskuksessa ruoka saanut erityiskehuja. Sen myötä henkilöstön ruokailu lisääntyi. Asiakaskyselyt tekemättä. Kyselyt tehty. Tulosten käsittely kesken. Esim. Höytiän koulussa 63 % pitää ruokaa hyvänä. 22 % välillä hyvää, välillä ei. 15 % ei pitänyt ruoasta. Hyvä tulos asiakaskyselyssä eri toimipaikoissa henkilökunnalta ja asiakkailta Uurastuvalla ja Uuraspajalla Uurastuvalla ja Uuraspajalla tyytyväisiä asiakkaita. Tulee positiivista palautetta ja kiitoksia usein. Asiakaskyselyt tekemättä. Elintarvikekustannusten kehitys kasvu% edellisestä vuodesta (TP/TA) 0,98 / ateria 0,98 / ateria 0% (ta2013:sta) 0% (tp2013:sta) Tuotettujen palvelujen kustannustaso a. tuotettujen aterioiden määrä lkm b. tuotettujen aterioiden hinta /ateria (hallinto, poistot ja laskennalliset erät mukaan luettuna) 3,16 3,08 3,30 ( 3,77 ) 3,21 (3,42 ) 35

37 c. siivousneliöt (ei huomioi siivouskertoja) m² m² m² ,1 m² ( alk: ,6 m²) ,1 m² ( alk: ,6 m²) d. siivousneliöiden hinta /m² 0,16 0,17 23,58 /m²/vuosi ( alk: 19,95 /m²/vuosi) 21,29 /m²/vuosi ( alk: 20,00 /m²/vuosi (hallinto,poistot ja laskennalliset erät mukaan luettuna) (26,85 /m²/vuosi, alk. 22,72 /m²/vuosi) (24,45 /m²/vuosi alk. 20,70 /m²/vuosi) Erittely toimintatulojen, -menojen ja -katteen jakautumisesta eri toiminnoille: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Hallinto Yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Eläkemenoperusteiset eläkemaksut on kohdennettu hallinnon kuluiksi. 36

38 4000 PERUSPALVELULAUTAKUNTA UURAISTEN KUNTA Tilinpäätös 2014 TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Toiminnan kuvaus: Sosiaalitoimi vastaa kuntalaisten sosiaalihuollon peruspalvelujen tuottamisesta ja niiden oikeudenmukaisesta kohdentamisesta ja tuottamisesta mahdollisimman tehokkaasti. Tulosalueet ovat: 1. Sosiaalipalvelut 2. Päivähoito 3. Vanhus- ja perhetyö 4. Toimeentuloturva Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Talousarvion toimintakatteen ylitys muutettuun talousarvioon oli euroa. Sosiaalitoimi alitti muutetun talousarvion euroa ja terveydenhuolto ylitti talousarvion euroa. SOTE -uudistuksen valmistelu ja Jyvässeudun kuntajakoselvitys oli leimaavaa vuodelle SOTE:n toteuttamisen eri vaihtoehtoja oli esillä useita vuoden aikana. Valmisteluun pyrittiin vaikuttamaan lausunnoin, mielipidekirjoituksin ja tuomalla kunnan kanta esille eri foorumeilla ja valmistelutyöryhmissä. Peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen nimettiin maakunnallisen SOTE 2020 hankkeen lähipalvelutyöryhmän puheenjohtajaksi. Vuoden aikana valmisteltiin varhaiskasvatuksen hallinnollinen siirtyminen sivistyslautakunnan hallinnonalalle ja siirto toteutettiin Sosiaalipalvelut TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Sosiaalipalvelujen tulosyksiköt: 1. Hallinto 2. Sosiaalityö. 3.Kehitysvammahuolto 4. Lasten huolto 5. Päihdehuolto 6. Vammaishuolto. Talousarvion toteutuminen: 37

39 1. Hallinto: Hallinto vastaa a) sosiaalitoimen toiminta-ajatuksen täytäntöönpanosta ja tulostavoitteen toteuttamisesta. b) Toteuttaa henkilölle lastensuojelu- ja päihdehuoltolain nojalla annettavat tahdonvastaiset toimenpiteet. c) Vastaa sosiaalitoimen lainsäädännön soveltamisesta sosiaalitoimessa ja täytäntöönpanosta niiltä osin kuin se ei kuulu muiden tulosalueiden piiriin. d) Isyys-, elatus-, lasten huolto- ja tapaamislainsäädännön täytäntöönpano ja soveltuvin osin holhoustoimen asioiden vireillepano 2. Sosiaalityö Toiminnan kuvaus: Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja tukitoimien järjestämistä. Tarkoituksen on tukea ja edistää kuntalaisten omatoimista selviytymistä, elämänhallintaa/elämäntaitoja ja sosiaalista turvallisuutta muuttuvissa oloissa ja elämäntilanteissa eri ikävaiheissa yksilöinä, perheinä ja asuinyhteisöjensä jäseninä. Lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävää sosiaalityötä tehdään lastensuojelussa. Aikuissosiaalityö on aikuisille suunnattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jossa hyödynnetään muita sosiaalihuollon palveluja kuten kuntouttavaa työtoimintaa, päihdehuoltoa ja toimeentulotukea. Työnsuunnittelija hoitaa kunnassa työllistämiseen liittyviä asioita, mm. auttaen työttömiä työ-, koulutustai harjoittelupaikan löytämisessä. Työnsuunnittelijan toimenkuvaan kuuluu myös kunnan palkkatuki- ja työkokeilupaikkojen sekä kuntouttavan työtoiminnan koordinointi. Nuorisotakuun toteuttamiseen kunta osallistuu tarjoamalla työllistymismahdollisuuksia Hyvän Tuulen pajalla ja kunnan eri yksiköissä. Hyvän Tuulen paja on työllistänyt v aikana yhteensä 18 hlöä, joista 9 on työskennellyt palkkatuella, 5 kuntouttavassa työtoiminnassa ja 3 työkokeilussa. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Lastensuojelun avohuollon perhetyö Tuettujen perheiden määrä perhettä, joista ls avo huoll perheitä 12 ennalta eh. 14 kotipalv perhettä,joista ls.avo.huoll. perheitä 8 ennalta ehk. 18 kotipalv. 2 Lapsia perheissä Kotikäyntien määrä/vuosi Sijaishuolto Yhteensä, joista perhehoidossa laitoshoidossa jälkihuollossa

40 3. Kehitysvammahuolto Toiminnan kuvaus: Kehitysvammahuollon keskeisimmät toimintamuodot ovat asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta sekä ohjaus- ja neuvontapalvelut. Asumispalvelut tuotetaan pääsääntöisesti Palvelutalo Uurastuvassa. Lisäksi asumispalvelua on ostettu täydentämään omaa palvelutuotantoa perusteina mm. asukkaan pitkä historia toisella paikkakunnalla tai tarvittavan palvelun järjestäminen kustannustehokkaasti ja asiakkaan tarpeita vastaavasti. Päivä- ja työtoiminnat järjestetään valtaosin Toimintakeskus Uuraspajassa, minkä lisäksi ostopalveluna toteutetaan työtoiminnat liittyen asumisjärjestelyihin. Ohjaus- ja neuvontapalveluista vastaa kuntoutusohjaaja työparinaan kehitysvammahuollon johtaja. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa kehitysvammapoliklinikkapalvelut. Kehitysvammahuollon henkilöstöä on yhteensä seitsemän sekä yksi palkkatuella palkattu henkilö. Henkilöstö vastaa kehitysvammahuollosta kokonaisvastuullisesti resurssien puitteissa ja tekee yhteistyötä tarpeen mukaan niin kunnan sisällä kuin sen ulkopuolella. Tavoitteeseen pääsemiseksi henkilöstöä voidaan siirtää kehitysvammahuollon sisällä resurssien kohdentamiseksi tarpeita vastaaviksi. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Omana toimintana tuotetut asumispalvelut ovat säilyneet aiempien vuosien kaltaisena. Päivä- ja työtoiminnoissa ryhmä on pienentynyt jonkin verran luonnollisten vaihteluiden myötä. Pienen erityisryhmän osalta yksilöllisillä tilanteilla ja niiden vaihtelulla on suuri vaikutus kokonaisuuteen. Työloman sijaisuudet käynnistivät kehitysvammahuollossa kehittämisprosessin, jonka aikana on tehty merkittäviä muutoksia resurssien kohdentamiseen ja tehtäväkuviin. Kehitysvammahuollon johtajan tehtäviin lisättiin kuntoutus - ja palveluohjaus, josta se edelleen siirrettiin asumispalveluiden ohjaajan vastuulle. Samassa yhteydessä ohjaajan tehtävistä siirtyi päivä- ja työtoiminnan osuus johtajalle. Nyt tehtäväkuvat ovat tasapainoisia ja kehittämistarpeet jatkossa vähäisempiä. Uudet valtakunnalliset ja seudulliset toimintatavat sekä asiakkaiden tilanteet ovat tuoneet kuntoutus- ja palveluohjaukselle uusia ja työllistäviä haasteita, kuten esimerkiksi tuki ja ohjaus henkilökohtaisen avun työnantajille. Työnkuvien muutoksella kuntoutus - ja palvelunohjaukselle on saatu enemmän aikaa ja pystytään paremmin vastaamaan asiakkaiden ja heidän perheiden palvelujen tarpeeseen. Laitoshoito Toiminnan kuvaus: Pitkäaikainen laitoshoito on valtakunnallisten tavoitteiden mukaan poistumassa kokonaan tai vähenemässä minimiin. Keski-Suomessa on yksi laitosyksikkö, josta Uurainen on ostanut yhden paikan. Yksikkö lopettaa toimintansa kesällä 2015, jolloin myös Uuraisten osalta asuminen muuttuu palveluasumiseksi. Lisäksi erityisen vaativiin tuen tarpeisiin on ajoittain välttämätöntä saada laitoskuntoutusta, joka voi olla kestoltaan pitkäaikaista kuntoutustarpeesta johtuen. Palvelun tuottaminen omana toimintana on mahdotonta tai erittäin kallista. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Pitkäaikaisen laitoshoidon osalta tilikaudella ei ole muutoksia. Laitoskuntoutusta on ostettu välttämättömänä yhdelle asiakkaalle suurimman osan vuodesta ja tarve jatkuu edelleen. 39

41 Asumispalvelut / Uurastupa Toiminnan kuvaus: Palvelutalo Uurastupa tarjoaa kodinomaista palveluasumista ensisijaisesti kehitysvammaisille, mutta myös muille ryhmään sopiville ja palveluista hyötyville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Uurastuvalla on eriasteisesti itsenäisen elämisen mahdollistavia asuntoja. Lisäksi Uurastuvalta tarjotaan lääkehoidon ja terveyden seuraamisen palvelut sekä muuta tarvittavaa palvelua erityisryhmien palveluiden piirissä oleville, muualla asuville henkilöille. Uurastuvalla on neljä hoitajaa, yksi ohjaaja ja yksi palkkatuella palkattu henkilö. Uurastuvan ohjaaja toimii myös kuntoutusohjaajana ja vastaa kehitysvammaisten kuntoutus- ja palveluohjauksesta lasten ja nuorten osalta sekä Uurastuvan asukkaiden osalta yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Kehitysvammahuollon johtajan vastuualueena on kehitysvammahuollon kokonaisuus, molempien yksiköiden toiminta, esimiestehtävät kehitysvammahuollon yksiköiden osalta sekä työparina toimiminen sekä kuntoutusohjauksessa että päivä- ja työtoiminnoissa. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Uurastuvan toimintaa on kehitetty entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Yksilöllisellä työotteella pyritään kohdentamaan palvelu niin, että yli- tai alipalvelua ei synny. Kehitysvammahuollonjohtajan työpiste on Uurastuvalla, mikä mahdollistaa tiiviimmän otteen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palvelujen laajuus Hoitopäivät Tehokkuus Kotikäynnit Muut ohjaustehtävät Suoritteet yhteensä Asukasmäärä Uurastuvalla Tukiasunnossa / vuorohoidossa 0 0 Päivähoito 0 0 Itsenäisen elämän harjoittelu Käyttöaste 97% 98% 101% 97% Taloudellisuus Hoitopäivän hinta 48,26 51,75 55,83 53,00 4. Perhehoito Toiminnan kuvaus: Perhehoito on vaihtoehto asumisen järjestämiseksi joko lyhytaikaisena tukitoimenpiteenä tai pitkäaikaisena vakituisena asumismuotona. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Lyhytaikaisen perhehoidon tarve perheitä tukevana toimenpiteenä lasten ja nuorten osalta on lisääntynyt. Pitkäaikainen perhehoito jatkuu ennallaan. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Toiminnan kuvaus: Ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoavat tukea ja ohjausta erityistä tukea tarvitseville henkilöille sekä heidän perheilleen. Tavoitteena on löytää asiakasta tukevaa apua varhaisessa vaiheessa, 40

42 jotta arki sujuisi eivätkä ongelmat kasautuisi. Työote on yksilöllinen ja asiakkaan tarpeista lähtevä. Rakennettavien verkostojen avulla pyritään vahvistamaan asiakkaan omatoimisuutta ja omia voimavaroja. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Ohjauksen ja neuvonnan tarve on lisääntynyt merkittävästi. Uusia asiakkaita on tullut palvelujen piiriin useita. Edellisellä tilikaudella toteutetut muutokset henkilöstöresursseissa ovat osoittautuneet oikea-aikaisiksi. Sisäisin järjestelyin kuntoutusohjaajalle on järjestetty lisää tilaa sekä vahvistettu hänen työtään kehitysvammahuollon johtajan panoksella työparina haastavissa tilanteissa. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palvelujen laajuus Asiakkaat yhteensä Kehitysvammaiset Mielenterveyskuntoutujat Muut (esim. työttömät) Asiakkaat palvelujen mukaan Laitoshoito Asumispalvelut Perhehoito Päivä- ja työtoiminta Työtoiminnan ostopalvelut Palveluohjaus Iltapäivä-/loma-ajan toiminta Yksilöohjauksen tehtävät Toimintatuokiot Koikäynnit, asumisen ohjaus, perhehoidon ohjaus Tehokkuus Verkostokokoukset, yksilöpalaverit, palvelusuunnitelmat ja tarkistukset Henkilökohtainen apu Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta Muut tehtävät Tehdyt / päivitetyt palvelusuunnitelmat % asiakaskunnasta % % Taloudellisuus Suoritteen hinta 48,21 53,67 41

43 Työtoiminta /Toimintakeskus Uuraspaja: Toiminnan kuvaus: Toimintakeskus järjestää mielekästä päivä- ja työtoimintaa, asumisen ohjausta sekä kuntoutusta ensisijaisesti uuraislaisille kehitysvammaisille, mutta myös muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Lisäksi Toimintakeskus osallistuu pitkäaikaistyöttömien tukitoimenpiteiden järjestämiseen mm. kuntouttavan työtoiminnan ja työelämävalmennuksen kautta. Toimintakeskuksessa on yksi työntekijä, joka vastaa päivätoimintapalveluista sekä kehitysvammahuollon johtaja kahtena päivänä viikossa. Lisäksi työtoimintaa ostetaan muualta yhdelle asiakkaalle. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Toimintakeskus Uuraspajan toiminta on pääosin säilynyt entisellään. Tällä hetkellä vaihtoehtoisen päivätoiminnan tarve painottuu ja työtoiminnan tarve vähenee johtuen asiakkaiden elämäntilanteista. Tarpeiden muutoksiin on reagoitu kehitysvammahuollon sisäisin järjestelyin olemassa olevan henkilöstön työnkuvia kehittämällä ja siirtämällä henkilöstöä toimipisteiden välillä. Päivä- ja työtoimintaan keskittyvä tehtävänkuva mahdollistaa toiminnan kehittämisen entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden kuntoutuksen tarpeisiin. Ostopalvelu jatkuu asumisjärjestelyihin liittyvänä. Talousarvioon 2014 on kehitysvammahuollon mittaristoa kehitetty vastaamaan paremmin palveluja ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Toimintakeskuksen hintaan vaikuttaa työlomajärjestelyistä aiheutuneet kustannukset. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palvelujen laajuus Päivätoiminnan käyttöpäivät Eniten ohjausta tarvitsevat Paljon ohjausta tarvitsevat Vähiten ohjausta tarvitsevat Kuntouttava työtoiminta Tehokkuus Käyttöaste 105% 96% 90% 87% Taloudellisuus Suoritteen hinta 47,14 46,98 43,03 49, Päivähoito TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden olennaiset tapahtumat: Varhaiskasvatus ylitti laaditun talousarvion noin 1 prosentilla (ennen poistoja ja laskennallisia eriä). Ylitystä selittää yksityisen päivähoidon menojen ennakoitua suurempi kasvu ja päivähoitomaksutuottojen jääminen noin 70 % arvioidusta. Maksukertymään vaikutti perhei- 42

44 den heikentynyt taloustilanne sekä osaltaan maksuhyvitysten käyttöönotto. Päivähoitomaksuja hyvitettiin perheille noin euroa. Toisaalta säästöä saatiin talkoovapaiden käytöllä ja henkilökunnan vuosilomien keskittämisestä saaduilla sijaiskustannusten säästöillä. 1. Esiopetus Koulukeskuksen laajennus valmistui syksyllä 2014 ja siellä toimii jatkossa 2 esiopetusryhmää sekä esiopetusikäisten iltapäiväkerho. Lapset näihin ryhmiin tulevat Kyynämöisten ja Koulukeskuksen lähikoulualueelta. Päivähoidon tarve oli 20 lapsella. Näissä ryhmissä aloitti 2 lähihoitajaa. Lisäksi toisessa ryhmässä toimi perhepäivähoitaja ryhmäavustajana ja määräaikainen lähihoitaja lapsen henkilökohtaisena avustajana. Höytiän esiopetus toimii edelleen kiinteistöosakeyhtiö Oikarinmäeltä vuokratuissa tiloissa. Ryhmässä toimi kevätkauden 2 lastentarhanopettajaa, joista toinen oli ostopalveluna ja syksyn 1 lastentarhanopettaja ja määräaikainen lähihoitaja. Hirvasen esiopetus järjestettiin kahdessa ryhmässä eli osa lapsista on Hirvasen päiväkodissa toimivassa ryhmässä ja osa yksityisessä päiväkoti Kädenjäljessä. 2. Päiväkoti Pikkula Päiväkoti Pikkulasta siirtyi esiopetus koulukeskukseen syksyllä 2014 ja näin kaikki 63 hoitopaikkaa saatiin päivähoidon käyttöön. Päiväkodin ryhmien rakennetta muutettiin siten, että yhdessä ryhmässä on alle 3-vuoitiaita lapsia. Tämä ratkaisu oli peruteltua toiminnan järjestelyjen kannalta. Päiväkodilla jatkaa nykyinen henkilöstö: päiväkodin johtaja (40% ryhmässä), 4 lastentarhanopettajaa ja 6 lähihoitajaa. Vuorohoidon tarve vaihtelee kuukausittain ja määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta. 3. Perhepäivähoito, ryhmikset Kuukkeli ja Jokilaiva Perhepäivähoidosta väheni 1 toimi syksyllä 2014 ja toimia on nyt 5. Yksi perhepäivähoitaja toimi ryhmäavustajana esiopetuksessa. Perhepäivähoidon kustannukset hoitopäivää kohden ovat nousseet hoitajien siirryttyä työaikalain piiriin. Hoitajille kertyy kuukausittain noin 15 tasausvapaapäivää, jolloin ryhmän lapset tulee sijoittaa varahoitoon. Varahoito on järjestetty ryhmis Kuukkelissa, jonne on jouduttu ajoittain palkkaamaan tuntityötekijä lisäresurssiksi. Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi on käytännössä osoittautunut mahdottomaksi halukkaiden puuttuessa. Kuukkelissa toimii 2 pph (lapsia 5+perhepäivähoidon varahoito) ja tarvittaessa tuntityöntekijä ja Jokilaivassa 2 pph ja 1 lähihoitaja, lapsia Yksityinen päivähoito ja muista kunnista hankittava päivähoito (ns. Rajat auki) Yksityinen päivähoito on kasvanut kunnassa myös vuoden 2014 aikana. Hoitopäivien määrä on kaksinkertaistunut ja yksityisessä päivähoidossa lapsia on 77 (36%) ja kunnallisessa 135 (64%). 5. Päivähoidon maksuhyvitykset Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteeksi kunnanhallitus valitsi maksuhyvityskäytännön kehittämisen keväällä Perhe saa päivähoitomaksusta hyvitystä, mikäli lapsi on ennakkoon ilmoitetusti pois päivähoidosta koulujen loma-aikoina. Tätä mahdollisuutta käytti 49 % perheistä vuoden 2014 aikana. Laskutettavia päivähoitolapsia oli vuoden aikana keskimäärin 115 ja näitä 56 sai maksuhyvitystä. Hyvitys oli keskimäärin 46,82 /lapsi, yhteensä ,73. Varhaiskasvatuksessa kyettiin pitämään talkoovapaita 20 % edellisvuotta enemmän ja vuosilomat keskitettiin pääsääntöisesti koulujen loma-aikoihin eikä näihin poissaoloihin tarvittu sijaisia. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP

45 Kuntakuva Päivähoito järjestetty asiakaskeskeisesti ja joustavasti. Päätöksen käsittelyaika 2 vk 1 vk 1 vk 2 vk Päivähoitomuodot ja määrät pph (hoitajaa) ryhmikset päiväkodit yksityiset päiväkodit yksityiset perheph Avoin varhaiskasvatus - leikkikenttätoiminta - kerhotoiminta - EKA-vauvakerho (yhteistyössä srk, th kanssa) ryhmä ei järjestetty ei järjestetty keväällä 1 4alueella1kk - 1 ryhmä ei järjestetty ei järjestetty 2 ryhmää Hoidon järjestäminen tehokkaasti ja taloudellsiesti Menot/hoitopaikka/pv (menot/tot.hoitopv) v.2014 menot/toteutunut hoitopv (menot/tot.hoitopv sisältää vyörytykset) Perhepäivähoito Päiväkotihoito Pikkula Hirvanen Muut päiväkotipalvelut (yksityiset) yksityinen perhepäivähoito 24,69(25,65) 35,08(48,21) 29,78(34,28) 27,78(34,28) 22,73(25,25) 25,36(47,98) 31,06(43,44) 26,20(43,53) 26,61(35,53) 45,56 29(42) 33(37) 37(41) 19(22) 24(24) 69,55(72,81) 47,04(47,42) 35,20(36,88) 27,01(28,15) 17,72(17,88) Ryhmikset 46,25(59,75) 47,59(74,49) 50(60) 47,59(74,49) Vuorohoito hinta sis.pikkulan hintaan hinta sis. Pikkulan hintaan hinta sis. Pikkulan hintaan hinta sis. Pikkulan hintaan Toteutuneet hoitopäivät (=lasten todelliset läsnäolopäivät) Perhepäivähoito Päiväkoti Pikkula Hirvasen päiväkoti Yksityiset päiväkodit Yksityinen perhepäivähoito Ryhmikset Vuorohoito Kunnallinen yhteensä Yksityinen yhteensä (sis.pik-kulan lkm) (sis. Pikkulan lkm) Esiopetus ikäluokasta mukana 100% 100% 100% 100% Menot/toteutunut esiopetuspäivä kunnallinen esiopetus yksityinen esiopetus 29,25(35,92) 25,89(36,36) 40,96 44,39 34(41) 31 37,54(38,61) 26,72 44

46 Toteutuneet esiopetuspäivät kunnallinen yksityinen Leikkikenttätoiminta ei järjestetty 17,00 ei järjestetty Laatu Lapsen varhaiskasvatusuunnitelma; lapsen esiopetussuunnitelma 100% 100% 100% 100% Asiakaskysely (arvosana 1-5) - esiopetus tehdään ei tehty 4300 Vanhustyö TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: : Ikääntyvälle väestölle tarjotaan turvallinen, asiakaslähtöinen ja inhimillinen hoito omassa kunnassa. Kotona asumista tuetaan tuki- ja kotihoidon palveluiden avulla niin pitkään kuin se on mahdollista. Kun kotona asuminen ei enää onnistu, järjestetään asumispalvelupaikka ympärivuorokautista turvaa tarjoavan palveluasumisen tai vanhainkodin yhteydestä. Sairaalaan palveluita pyritään käyttämään vain akuutin sairaanhoidon tarpeisiin. Palvelun laatuun satsataan mm. työntekijöiden koulutuksen ja riittävien resurssien avulla. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Vanhusten asumisen tukeminen (riittävät tukipalvelut ja kotiapu) yli 75-v kodinomaisissa olosuhteissa asuvat yli 85 % yli 85% yli 85% yli 85% Kotihoitoa edistävät tukipalvelut / palveluja tarvitseva asiakas 100% 100% 100% 100% Kotihoidon käyntien määrä Käyntikerta hinta 33,33 Riittävästi ympärivuoro- 45

47 kauden valvottuja asumispaikkoja Asumispaikat Pitkäaikaishoito jonotusaika max 2 kk 0,5-1 kk max 2kk 0,5-1 kk Palokan sairaalan käyttö vain akuuttiin sairaanhoitoon Sairaalan hoitopäivät Turvallinen ja yksilöllinen hoito palveluasunnoissa ja vanhainkodissa Yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat % 100% 100% 100% 100% Hoitotyön kehittäminen ja laadun takaaminen Asiakas- ja omaiskyselyn arvosana asteikolla ,81 9 ei kyselyä Palvelun järjestäminen tehokkaasti ja taloudellisesti Koulutuspäivät ja kehittämispäivät / työntekijä / v 2,15 2,68 3 2,08 Ennaltaehkäisevä työ Vanhainkotihoidon menot / hoitopäivä Hoitopäivät Käyttöaste Palveluasumisen menot / hoitopäivä Hoitopäivät Käyttöaste Koivulan menot/hoitopäivä hoitopäivät käyttöaste 107,20 100% 73,75 100% 80,89 100% 121,23 100% 78, , ,94 100% 69,76 80,14 98, ,99% 83, ,64% 71, ,39% Päiväkeskus käyntikerrat Ryhmätoimintaan osallistuneet Kuukankodin palvelukeskuksen virkistystoimintaan osallistuneet Ehko-käynnit 17 Vanhustyön toimintakulttuurissa on korostunut yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ja suunnitteleminen. Työn sisältöjä on kehitetty yhteistyöryhmissä ja yhteisillä kehittämispäivillä. Erityistä huomiota on kiinnitetty vanhuspalveluiden ennaltaehkäisevään toimintaan ja pitkäaikaishoidon, asumispalvelujen kotihoidon kehittämiseen panostamalla tiimityöhön ja entistä hoidollisempien asiakkaiden hoitamiseen. Työntekijöiden tiimien välistä työkiertoa on jatkettu vuoden 2014 aikana. Tämän lisäksi henkilöstön yhteiskäyttöä eri yksiköiden välillä on lisätty. 46

48 Pitkäaikaishoidossa olevien asiakkaiden määrä on vähentynyt, mutta asiakkaat ovat olleet kunnoltaan entistä hoidollisempia mm. saattohoidossa olevia, mikä on vaatinut kuitenkin henkilöstöresursseja. Pitkäaikaisasiakkaiden määrän väheneminen näkyy vanhainkodin käyttöasteessa.. Saattohoitoa on kehitetty lisäämällä henkilöstön osaamista. Terveyskeskussairaalasta on pystytty ottamaan vastaan kaikki ne asiakkaat, jotka eivät enää välttämättä tarvitse sairaalahoitoa. Terveyskeskuksessa ei ole jonottamassa ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia asiakkaita. Vanhustyön Rinteelä/kotihoitotiimiin on saatu yksi uusi lähihoitajan toimi, kun eläkkeelle jäämisen seurauksena vapautunut kotiavustajan toimi on muutettu lähihoitajan toimeksi. Ennaltaehkäisevässä työssä on panostettu muistisairauksien ennaltaehkäisyyn, erilaisille asiakkaille suunnattuihin ryhmiin, joiden sisällöissä on huomioitu kuntouttava näkökulma. Vapaaehtoistyön kehittämistä on jatkettu, ja vapaaehtoistoimijoiden määrä on vakiintunut. Hoidon painopisteen siirtyminen pitkäaikaishoidosta tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon, näkyy vanhainkodin käyttöasteen vajeena. Käyttöasteen vuoksi vapautunut työvoima on hyödynnetty sairaslomasijaisuuksiin. Hoitopäivähinnoissa taasen näkyy kotikuntalain perustella sijoitettujen asiakkaiden kotikunnilta laskutetut korvaukset. Talousarvion merkittävimmät muutokset ovat syntyneet palkkoihin kohdistuvista korotuksista, henkilöstön rakenteen muutoksesta ja kotikuntalaskutuksesta Toimeentuloturva TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot - Laskennalliset erät Toimeentuloturva käsittää seuraavat tukimuodot: 1. Varsinainen toimeentulotuki 2. Ehkäisevä toimeentulotuki 3. Lasten kotihoidontuki 4. Elatustuki Toimeentulotuki on lakisääteinen etuus, eikä sen suuruutta voida helposti arvioida. Toimeentuloturvassa suurimmat menoerät koostuvat lasten kotihoidontuesta sekä toimeentulotuesta. Näiden kasvua tai vähenemistä on vaikea ennakoida, mutta nykyisen taloudellisen tilanteen ja kasvavan työttömyyden huomioiden voidaan kuitenkin olettaa, että toimeentulotuen kustannukset tulevat nousemaan. Ehkäisevän toimeentulotuen määrää voidaan sosiaalilautakunnan oman harkinnan ja päätösten mukaan säädellä hyvinkin tarkasti. Ehkäisevä toimeentulotuki synnyttää kuitenkin säästöjä pitemmällä tähtäimellä, joten sen käyttö on perusteltua. 47

49 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä ei ole kasvanut huomattavasti vuonna Tuen määrän kasvuun on vaikuttanut työttömyyden lisäksi perheiden iso koko ja asumismenojen kasvu. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Toimeentulotuen oikea ja taloudellinen kohdentuminen Toimeentulotuki Asiakasperheet/vuosi Päätökset/vuosi Toim.tulotukiavustukset/asukas/vuosi 52,11 64, ,92 Perustoimeentulotuki/vuosi Täydentävä tt/vuosi Enn.ehkäisevä tt/vuosi Lasten kotihoidontuki Tuen hakijoita keskimäärin/kuukausi 70 78, Lapsia keskimäärin/kuukausi Lasten kotihoidontuki menot/asukas/vuosi 96,95 109,88 108,40 105, Terveydenhuolto TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Perusterveydenhoito järjestetään Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen kautta ja menot sisältävät myös ympäristöterveydenhuollon menot. Perusterveydenhuollon menoihin kuuluvat myös psykologitoiminnan ja muiden kuntien suoraan laskuttamat päivystysluonteiset menot. Erikoissairaanhoidon osalta Uuraisten kunta kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin, menot sisältävät myös psykiatrian avohuollon ja asumispalvelujen kustannuksia, jotka laskutetaan suoraan kunnalta. 48

50 Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Terveydenhuolto ylitti talousarvion euroa. Erikoissairaanhoidon ylitys oli euroa ja perus- ja ympäristöterveydenhuollon ylitys euroa. Perusterveydenhuollon suurin ylitys tuli avosairaanhoidossa euroa, sairaalatoiminnoissa euroa ja keskitetyissä palveluissa euroa, sen sijaan suun terveydenhuolto ja neuvola/kouluterveydenhuolto alittivat menonsa. Avosairaanhoidon osalla ylittyi erityisesti lääkärikäyntien talousarviomääräraha. Sairaalatoiminnoissa selittävänä tekijänä on Palokan sairaalan saneerauksen aiheuttama hoitopäivän hinnan nousu ja muiden sairaaloiden käytön lisäys sekä liian alhaiseksi arvioitu sairaalan hoitopäivien määrä. Keskitetyissä palveluissa hoitotarvikejakelun tarvikkeet, röntgenpalvelut, sekä puhe-, fysio- ja toimintaterapioiden lisääntynyt käyttö ovat lisänneet kustannuksia talousarvioon nähden. Terveydenhuollon tilinpäätösmenoina näkyvät myös psykologipalvelut. Perusterveydenhuollon menot sisältävät myös muiden kuntien ja kuntayhtymien tuottamia palveluja kuin JYTE:n. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toiminta/käyntikerrat Avoterveydenhuollon käynnit Työterveyshuolto Terveysneuvonta Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Erityistoiminnot Palokan terveyskeskussairaala Kyllön sairaala Muuramen sairaala Röntgen Sairaankuljetus Fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinepalv. Suun terveydenhuolto

51 5000 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2013 Alkuperäinen Ta-muutokset TA 2014 muutosten Toteutuma Poikkeama TA 2014 jälkeen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on luoda kunnan kouluille edellytykset perusopetuslain sekä opetus- ja työsuunnitelmien mukaiseen koulutyöhön perusopetuksessa. Lisäksi toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa kuntalaisten tarvitsemien muiden koulutuspalveluiden kehittämiseksi. Talousarvio alittui euroa. Tilikauden olennaiset tapahtumat: kts peruskoulutus, muu opetustoimi ja joukkoliikenne Tavoitteet ja mittarit: kts peruskoulutus, muu opetustoimi ja joukkoliikenne SIVISTYSTOIMI TP 2013 Alkuperäinen Ta-muutokset TA 2014 muutosten Toteutuma Poikkeama TA 2014 jälkeen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on ohjata ja tukea koulujen opetustyötä kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan antamien linjojen ja päätösten mukaisesti. Lisäksi toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa kuntalaisten tarvitsemien muiden koulutuspalveluiden kehittämiseksi. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Sivistystoimen hallinto on toiminut yhteistyössä koulujen, oman kunnan hallintokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa arjen toiminnan järjestämiseksi ja sivistystoimen kehittämiseksi. Jyvässeudun kuntien sivistystoimen yhteistyötä ja verkostokuntayhteistyötä on tehty tiiviisti mm. Osaava-hankkeen, seudullisen OPS työn ja kuntajakoselvityksen yhteydessä. Osaava-hankeen sivistystoimenjohtaja- ja rehtorikoulutus oli käynnissä koko vuoden ajan, kaikki rehtorit osallistuivat koulutukseen ja myös koulujen johtoryhmien koulutus alkoi. Opetussuunnitelmatyö 2016 aloitettiin vuoden 2013 keväällä ja Veso -päivät käytetään tähän työhön. Työtä ohjaa opettajista koostuva työryhmä, koulunjohtajat ja peruspalvelujohtaja. Kuntajakoselvitystyö päättyi keväällä. Kustannusvertailuissa Uuraisten kunnan perusopetus on osoittautunut keskimääräistä tasoa selvästi edullisemmin hoidetuksi. Edullisimmat kustannukset ovat Laukaassa ja toiseksi edullisemmat Uuraisilla. Esimerkiksi Muuramessa perusopetuksen oppilaskohtainen kustannus oli yli euroa kalliimpi kuin Uuraisilla, vaikka tiiviin yhdyskuntarakenteen vuoksi oppilaskuljetustarve on huomattavan vähäinen. 50

52 Kouluverkkopäätöksen mukaisesti Höytiän koulu muuttui yksisarjaiseksi, 1-4 vuosiluokat ja 5-6 luokkien opetus siirtyi koulukeskukselle lukuvuoden 2014 alusta. Koulukeskukselle valmistui 7 uutta luokkaa ja täysimittainen liikuntahalli, jotka molemmat otettiin käyttöön syyslukukauden alusta. Käyttökokemukset ovat olleet hyviä niin opetus- kuin liikuntatilojenkin suhteen. Liikuntahallin käyttöaste on ollut korkea ja lisännyt selvästi liikuntaharrastusta Uuraisilla. Hallia on käytetty myös useisiin sisäliikuntaturnauksiin. Rakennuskustannukset toteutuivat ennakoidusti. Vuoden 2014 talousarviopäätöksen mukaisesti yhtenäiseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen siirryttiin vuoden 2015 alusta PERUSKOULUTUS TP 2013 Alkuperäinen Ta-muutokset TA 2014 muutosten Toteutuma Poikkeama TA 2014 jälkeen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Peruskoulun tehtävänä on antaa laadukasta yleissivistävää perusopetusta oppivelvollisille ikäluokille. Perusopetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on kehittää oppilasta monipuolisesti henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti. Talousarvio alittui euroa. Uuraisten kunnan koulut antavat hyvää, opetussuunnitelman mukaista, yksilön huomioivaa perusopetusta turvallisessa, oppimista tukevassa ympäristössä. Oppimisympäristöjen tilat ja välineet ovat pääsääntöisesti ajanmukaisia ja niitä on huollettu ja täydennetty vuosittain. Kouluissa on hyvä työskentelyilmapiiri. Koulutuksella ja työnohjauksella on huolehdittu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämisestä ja työssä jaksamisesta. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Kouluterveydenhoitaja, -psykologi ja -kuraattoripalvelut toimivat kaikilla kouluilla. Koulukuraattoritoimintaa olisi tarve lisätä. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestettiin ostopalveluna (palveluntuottajana 4H-yhdistys). Iltapäivätoimintaryhmät olivat Kirkonkylässä Nuokkarilla, sekä Hirvasen koululla. Toimintaan osallistui yli 40 lasta. Uurainen osallistui v alla mainittuihin hankkeisiin joihin saatiin valtionavustusta seuraavasti: - perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen (käytettävissä vuosina kerhotoiminnan kehittäminen (käyttöaika ) - ICT-Käytön ohjaukseen 2800 (käytettävissä vuosina ) Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Laadukas perusopetus Tuntikehys/ tuntia /koulu - yleisopetus - erityisopetus - kerhotyö - tukiopetus Yleisopetus -kevät 770 vkh -syksy 789 vkh Erityisopetus -kevät 97 vkh Tunti-indeksi Hirvanen 1,53 Höytiä 1,55 Kyynämöinen 1,77 Koulukeskus 1,74 Tunti-indeksi tavoite: HI 1,4 HÖ 1,4 KYY 1,6 KK 1,7 k.a. 1,5 Tunti-indeksi Hirvanen 1,54 Höytiä 1,67 Kyynämöinen 1,74 Koulukeskus 1,73 51

53 -syksy 99 vkh Kerhot 165h Tukiopetus 335 h Yleisopetus -kevät 815 vkt -syksy 795 vkt Erityisopetus -kevät 101 vkt -syksy 102 vkt Kerhot 281 h Tukiopetus 365 h POP-tunteja 54 vkt Lisäksi ns. POP tunteja Yleisopetus -kevät 816 vkt -syksy 832 vkt Erityisopetus -kevät 102 vkt -syksy 103 vkt Kerhot 426,5 h Tukiopetus 347,61 h POP-tunteja 89 vkt 2. Kodin ja koulun yhteistyö Vanhempienillat kpl/koulu/luku-vuosi Arviointi- ja kehityskeskustelu/ koulu/lv Yhteiset juhlat, retket yms. kpl/koulu/lukuvuosi Vanhempainillat 24 kpl Arviointikeskustelut 385 kpl Juhlat/retket /tapahtumat 52 kpl Vanhempainillat 26 kpl Arviointikeskust. 410 kpl Juhlat/retket 22 kpl Vanhempainillat arviointikeskustelut juhlat/retket Vanhempainillat 23 kpl Arviointikeskustelut 428 kpl Juhlat/retket 30 kpl 3. Pätevät opettajat Muodollinen kelpoisuus Yksi opettaja muodollisesti epäpätevä Kaksi opettajaa muodollisesti epäpäteviä Kaikki päätoimiset opettajat muodollisesti kelpoisia Yksi opettaja muodollisesti epäpätevä 4. Hyvät oppimistulokset 5. Tarkoituksenmukainen kouluverkko 6. Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen Perusopetuksen päättötodistus Jatkoopiskelupaikka perusopetuksen jälkeen Koulujen määrä Kaikki (9lk) saivat päättötodistuksen ja pääsivät jatkamaan opiskelua toisen asteen tai muissa oppilaitoksissa 3 kpl perusopetusta vuosiluokille 1-6 antavaa koulua, 1 yhtenäistä perusopetusta toteuttava 1-9 luokilla opetusta antava koulu (Koulukeskus). Yhtenäisen perusopetuksen toimivan koulun arjen luominen jatkui. Yhteinen kouluhallintoohjelma Primus otettiin käyttöön kaikilla kouluilla. Tiedonsiirto esim. oppilasasioissa helpottuu. Kyläkoulut samassa hallinto-verkossa. Yhteisten opettajien (alaluokat/yläluokat) määrä Kaikki 9 lk:n oppilaat saivat päättötodistuksen ja pääsivät jatkamaan opiskelua toisen asteen - tai muissa oppilaitoksissa Ruotsin ja englannin valtakunnallisiin kokeisiin osallistuttu, tulokset valtakunnallista keskitasoa. 3 kpl perusopetusta vuosiluokille 1-6 antavaa koulua, 1 yhtenäistä perusopetusta toteuttava 1-9 luokilla opetusta antava koulu (Koulukeskus) Yhtenäisen perusopetuksen mukainen toiminta jatkuu ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteensovittaminen on käynnistynyt. Kaikilla kunnan kouluilla on käytössä yhteinen Multi- Primusopiskelijahallinto/ työjärjestys ohjelma. Kaikki (9. lk) saavat päättötodistuksen ja pääsevät jatkamaan opiskelua toisen asteen tai muissa oppilaitoksessa Valtakunnallisissa kokeissa tulokset lähellä valtakunnallista keskiarvoa 2 kpl perusopetusta vuosiluokille 1-6 antavaa koulua, 1 kpl 1-4 perusopetusta antava koulu 1 yhtenäistä perusopetusta toteuttava 1-9 luokilla opetusta antava koulu (Koulukeskus). Yhtenäisen perusopetuksen mukainen toiminta jatkuu. Kaikilla kunnan kouluilla on käytössä yhteinen Multi- Primus- opiskelijahallinto/työjärjestys ohjelma. Kaikki (9. lk) saivat päättötodistuksen ja pääsivät jatkamaan opiskelua toisen asteen tai muissa oppilaitoksessa Ruotsin ja englannin valtakunnallisiin kokeisiin osallistuttu, tulokset valtakunnallista keskitasoa. 2 kpl perusopetusta vuosiluokille 1-6 antavaa koulua, 1 kpl 1-4 vuosiluokille perusopetusta antava koulu,1 yhtenäistä perusopetusta toteuttava 1-9 luokilla opetusta antava koulu (Koulukeskus Yhtenäisen perusopetuksen mukainen toiminta on jatkunut ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteensovittaminen on käynnistynyt. Kaikilla kunnan kouluilla on käytössä yhteinen Multi- Primus- opiskelija hallinto- /työjärjestys- oh- 52

54 lisääntyi. Kehittämishankkeet Tiimit Työhyvinvointikyselyyn liittyen työnohjausta ja koulutusta. Wilma www-ohjelma. Yhteisiä opettajia (ala- /yläkoulu) ja kunnan eri koulujen kanssa. Kehittämishankkeet Yrittäjyyskasvatus Ops 2016 valmistelutyö on aloitettu Tiimit Verme-työnohjausta ja koulun omaa Wilma www-ohjelma. Yhteisiä opettajia (ala- /yläkoulu) ja kunnan eri koulujen kanssa. Kehittämishankkeet Yrittäjyyskasvatus Ops-päivitykset Tiimit jelma. Wilma wwwohjelma. Yhteisiä opettajia (ala- /yläkoulu) ja kunnan eri koulujen kanssa. Kehittämishankkeet Yrittäjyyskasvatus eri aineiden osana Ops työ on jatkunut. Tiimit Verme-työnohjausta ja koulun omaa ( ) Oppilasmäärät kouluittain (ei sisällä kunnan ulkopuolella käyviä erit. oppilaita kuluineen) Menot/oppilas 2012 (netto) ( ) Menot/oppilas 2013 (netto) ( ) Menot/oppilas 2014 (netto) ( ) Hirvanen Höytiä Kyynämöinen Koulukeskus 1-9 luokat * *7645 Kaikkien koulujen oppilasmäärä yht *) Höytiän koululta on siirtynyt 5-6 luokat Koulukeskukseen syksyllä Höytiän koulun ja Koulukeskuksen oppilasmäärinä käytetty vuoden 2014 k.a. oppilasmäärää, muiden koulujen osalta tilastointipäivän ( ) oppilasmääriä. Kunnan perusopetusta antavissa kouluissa opiskelee (tilastointipäivämäärän mukainen tieto) yhteensä 505 oppilasta oppilasmäärä oli 480. Vakinaisia opettajanviranhaltijoita on perusopetuksessa 20 luokanopettajaa, 1 määräaikainen luokanopettaja, 4 erityisopettajaa ja 8 lehtoria. Lisäksi kouluissa on lukuvuonna yhteensä 9 tuntiopettajaa, joista 4 päätoimista, 5 sivutoimista määräaikaista tuntiopettajaa. Hallintotehtävissä on peruspalvelujohtaja, rehtori ja toimistosihteeri. Lisäksi kouluilla on koulunkäyntiavustajia (9 vakinaista, 9 määräaikaista). 1 talonmies (osa-aikainen). 1 nuorisotyöntekijä (osa-aikanen). Keittiö- ja siivoushenkilökunta kuuluu ruoka- ja siivouspalveluyksikön alaisuuteen. Kiinteistönhoidosta vastaa kunnan tekninen toimi. 53

55 5400 MUU OPETUSTOIMI TP 2013 Alkuperäinen Ta-muutokset TA 2014 muutosten Toteutuma Poikkeama TA 2014 jälkeen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Perusopetuksen jälkeinen koulutus ns. toisella asteella (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). Tilikauden olennaiset tapahtumat: Jyväskylän kaupungin lukiot ovat siirtyneet kuntayhtymän alaisuuteen ja toimipisteiden rationalisointi on jatkunut. Suurin osa uuraislaisista lukio-opiskelijoista opiskelee Jyväskylän lukioissa. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Tarvittavien toisen asteen koulutuspalveluiden saannin turvaaminen ja annettavan koulutuksen kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien ja oppilaitosten kanssa Jyvässeudun yhteistyötä 2. asteen koulutuksen kehittämisessä jatkettu Jyvässeudun yhteistyötä 2. asteen koulutuksen kehittämisessä jatkettu Jyvässeudun yhteistyö 2. asteen koulutuksen kehittämisessä Jyvässeudun yhteistyötä 2. asteen koulutuksen kehittämisessä jatkettu 2. Laadukkaan harrastustoiminnan ja yleissivistävän koulu-tuksen tarjoaminen kohtuuhinnalla kysyn-nän mukaan (kansalaisopisto) Kansalaisopiston toteutuneita tunteja 1282 Kansalaisopiston toteutuneet tunnit Uuraisilla 1195 Kansalaisopiston tuntimäärä Uuraisilla n tuntia, hinta 35 /h Kansalaisopiston toteutuneet tunnit Uuraisilla 1109, JOUKKOLIIKENNE TP 2013 Alkuperäinen Ta-muutokset TA 2014 muutosten Toteutuma Poikkeama TA 2014 jälkeen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Asiointiliikenne ja kunnan ostamat koululaiskuljetusten kilpailutus toteutettiin syksyllä 2014, asiointiliikenne oman kunnan alueella sekä oppilaskuljetukset kunnan ulkopuolisiin erityiskou- 54

56 luihin. Paikkakunnan yritykset saivat kaikki kilpailutetut reitit ja asiointiliikenteen hoidettavakseen. Kunnan ostamia koulukuljetuksen linja-autovuoroja voivat käyttää myös muut kuntalaiset. Asiointiliikennettä on 2 krt/vko. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Joukkoliikennetoiminnan riittävä laajuus Kuljetusten lkm/vuosi Kuljetetut henkilöt/kk Asiontiliikenne ajettiin kutsutaksi-periaatteella 2krt/vko koko kunnan alueella. Matkustajia keskim. 2,9/ajokerta Erillissopimus vuodeksi 2 krt/vko, koko kunnan alueella ympäri vuoden. Matkustajia keskimäärin 2,8/ajokerta Liikenteen kilpailutus Liikenne kilpailutettiin. Uusi kaksivuotinen sopimus + optio, voimassa v alusta. Liikenne ajettiin kutsutaksi-periaatteella 2 krt/vko, koko kunnan alueella ympärivuoden. Matkustajia keskim. 3,4/ajokerta 2. Tarkoituksenmukaisten ja toimivien asiointiliikenneyhteyksien järjestäminen kylille Asiointiliikenne hoidetaan edelleen kutsutaksiperiaatteella. Ei uusia reittejä Asiointiliikenne ajettiin kutsutaksi periaatteella. 2 krt/vko koko kunnan alueella. Asiointiliikenne hoidetaan edelleen kutsutaksi-periaatteella. Ajoreittejä/kertoja muokataan alkuvuodesta. Asiointiliikenne ajettiin kutsutaksiperiaatteella 2 krt/vko koko kunnan alueella 3. Monipalveluliikenteen jatkaminen ja kehittäminen kunnan alueella. Monipalveluliikennettä jatkettu kun koulukuljetuksissa on ollut tilaa. Monipalveluliikennettä ei ole ollut. Monipalveluliikennettä toteutetaan mikäli koulukuljetukset sen mahdollistavat Monipalveluliikennettä toteutetaan mikäli koulukuljetukset sen mahdollistavat 55

57 6000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Kirjastotoimi TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Uuraisten kunnankirjasto on kunnan ainoa jatkuvatoiminen kulttuurilaitos. Kirjastoja tietopalveluiden järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Kirjastotoimen tavoitteena on laadukkaiden ja edullisten kirjasto- ja tietopalveluiden tuottaminen. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden tiedonsaantiin, elämyksiin ja itsensä kehittämiseen sekä perinteisin että verkkopalveluin. Kirjasto tarjoaa monipuoliset peruspalvelut sekä erilaisia oheistoimintoja kirjastonkäytön ja lukemisharrastuksen tueksi. Kirjaston vahvuutena on monipuolinen ja uusiutuva aineistokokoelma, hyvät tietoverkot sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Uuraisten kunnankirjasto jatkoi toimintaansa Keski-kirjastoverkossa, johon kuuluvat nyt kaikki Keski- Suomen kunnat. Keski-kimpassa on käytetty yhteistä kirjastojärjestelmää sekä aineistorekisteriä. Keskiyhteistyö mahdollisti sujuvan kirjastonkäytön yhteisten käyttösääntöjen, yhteisen kirjastokortin, kaksi kertaa viikossa toimivan seutukuljetuksen sekä verkkopalveluiden avulla. Asiakas voi maksutta palauttaa lainansa myös toiseen kimpan kirjastoon. Keski-kimppa tarjosi henkilöstön täydennyskoulutusta ja ammatillisen vertaisverkoston. Keski-kimpassa käytetään Aurora-kirjastojärjestelmä ja Arenaasiakasympäristöä, joita päivitettiin lukuisia kertoja vuoden 2014 aikana. Arena saatiin toimimaan myös mobiilisovellusversiona. Uuraisten kirjasto jatkoi epress- ja PressDisplay-verkkolehtipalveluiden sekä Naxos-musiikkipalvelun tarjoamista asiakkailleen. Kirjastossa oli tarjolla 4 nettipäätettä sekä langaton verkko Vuonna 2014 kokonaislainaus laski jonkin verran, mutta lainaaja- ja kävijämäärät olivat kasvussa. Kirjalainojen määrä nousi hieman. Verkkoasioinnin luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuotisiin järjestelmämuutoksen takia, mutta oletuksena on, että verkkoasiointi olisi noussut. 56

58 Aluehallintoviraston (Avi) avustukset mahdollistivat asiakkaita houkuttavien, lukemisharrastusta edistävien oheistoimintojen järjestämisen ja kokeilun. Esimerkkeinä toiminnasta ovat kirjavinkkari Jaana Kakkosen vinkkaukset koululaisille sekä kirjailija Harri István Mäen vierailu koululaisille sekä Uuraisilla että Luhangassa (yhteishanke). Nukketeatteri Capelle vieraili kirjastolla kahdesti. Kirjaston järjestämät lasten- ja nuortentapahtumat ovat osa Uuraisten kunnan kulttuuriopetussuunnitelmaa, Ukkua. Sanataide eri muodoissaan oli kaikkien vierailujen ydintä. Satutuokiotoiminta kohdennettiin eri ryhmille suunnitellusti, koska kirjastolla ei ole resursseja toteuttaa massatapahtumia tiloissaan. Koska satutuokiot ovat kirjastonkäyttöön ohjaavia toimintoja, joilla saadaan nuorille asiakkaille myönteinen kirjastokuva, suurin osa tuokioista toteutettiin kirjastolla, mutta osa jalkautettiin myös kentälle. Nukketeatteri Capelle vieraili kirjastolla kahdesti esityksellään Mirja ja ihmekirjat. Suunnatut tapahtumat mahdollistavat kirjaston räätälöityä sisällöntuotantoa ja asiakassegmentoinnin hyödyntämistä sekä lasten että aikuisten tapahtumissa. Lukupiiritoiminta käynnistyi uuden vetäjän johdolla syksyllä 2014, teemana Muistijälkiä. Suositut Nojatuolimatkat jatkuivat. SeniorSurf-päivän tapahtumissa pyrittiin alentamaan ikääntyneiden kynnystä tutustua tietokoneenkäyttöön ja internetiin; tapahtuma oli sinänsä onnistunut, mutta osallistujia oli markkinoinnista ja esitetyistä koulutustoiveista huolimatta vähän. Kädentaitopiirit jatkuivat keväällä 2014 eri teemoin. Joulukahvien monipuoliseen sanataideohjelmaan osallistui aikana 126 henkeä Jokilaivassa, vanhainkodilla ja kirjastolla, tapahtumassa yhdistyi sanataide ja musiikki. Uuraisten viikolle keskitettiin ohjelmaa sekä kohdennetusti että kaikille avoimesti. Viikon ohjelmaan kuului mm. uuraislaissyntyisen Maaretta Tukiaisen vierailu sekä Kissojen kulttuurihistoria- ja Kalevalan mahtinaiset- luennot ja pajat osin avoimina, osin vanhustyölle suunnattuna. Näyttely Uuraislainen työ ja vapaa-aika esitteli vanhaa Uuraista kesän ajan. Kirjaston tapahtumatarjonta oli kaiken kaikkiaan runsasta: Erilaisia käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 44 kpl, ohjelmallisia satutuokioita 8 kpl, näyttelyitä järjestettiin 11 kpl, elokuvaesityksiä 5 kpl. Seutuvarausten teko oli edelleen aktiivista - Keski-kimpan laaja aineisto palveli hyvin myös uuraislaisia asiakkaita. Kirjaston tapahtumatuotantoon osallistuminen oli vilkasta: tapahtumiin osallistui peräti 1531 asiakasta. 57

59 Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Kirjastoaineiston laajuus Hankintamääräraha /as Kirjojen määrä Muun aineiston määrä Kirjaston käyttö Lainaajien määrä Lainaajia asukasmäärästä % Lainauksien määrä, koko ain Kirjastokäyntejä/asukas Aukiolotunteja viikossa 37( lehtisali mukana luvussa) Taloudellisuus /laina - 3, Oheistoiminnot näyttelyt; määrä näyttelyt, kävijät lukupiirikerrat tiedonhakukoulutus; osall hlö hlö (kaikki) 1000 hlö (kaikki) 1000 hlö hlö hlö (kaikki) satutuntivierailut, määrä satutuntivierailut, osall. kirjavinkkausvierailut ja kirjailijavierailut, määrä kirjavinkkausvierailut ja kirjailijavierailut, osall hlö hlö hlö hlö 12 kpl hlö 13 kpl * 297 hlö* *2014 alkaen kirjavinkkarivierailut ja kirjailijavierailut 58

60 6200 Kulttuuritoimi TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Kulttuuritoimen tavoitteena on järjestää, kehittää ja koordinoida kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoimi pyrkii paikallisten toimijoiden aktivoimiseen ja yhteistyöverkkojen vahvistamiseen. Ulkoisten rahoituslähteiden kartoitus on ollut ajankohtaista. Vuonna 2014 kulttuuritoimen suurin ponnistus oli SuperToripäivän organisointi tavanomaisempien tapahtumien lisäksi. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Kulttuuritoimi järjesti vuonna 2014 veteraaneille, näiden puolisoille ja leskille ohjelmallisen Veteraanipäivän lounastilaisuuden omassa kunnassa. Kunnan Itsenäisyysjuhla toteutettiin Koulukeskuksen uudessa salissa kaikille avoimena iltajuhlana. Kuvataideopettaja Tiina Häkkisen työ kulttuuritoimessa mahdollisti kulttuuritoimen omaa sisällöntuotantoa ja kehittämistä. Kulttuuritoimi koordinoi Uuraisten viikon tiedotusta ja osallistui viikkoon omalla ohjelmaponnistuksellaan: Toripäivä toteutettiin SuperToripäivänä, jonka ohjelmistoon kulttuuritoimi hankki sponsorirahoitusta sekä markkinointiin avustusta Jykesiltä. Myös hallinto tuki tapahtumaa. Pääesiintyjänä oli Olavi Uusivirta. Toripäivä kokosi keskusta-alueelle päivän ja illan aikana n kävijää. Tapahtuma sai paljon kiitosta. Uuraisten kunnan kulttuuriopetussuunnitelman, Ukku:n, mukaista toimintaa jatkettiin ja kehitettiin. Suunnitelma kokosi kaikkea kunnassa tapahtuvaa lasten- ja nuortenkulttuuritoimintaa, ja se toimi päivitettävänä ja ohjeellisena suunnittelu- ja yhteistyöapuvälineenä. Toiminta kohdentui suunnitellusti uuraislaisiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin, mikä parantaa huomattavasti kulttuurin tasa-arvoista saavuttamista kunnassa. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tärkeä osa-alue oli Kulttuuriaitta-yhteistyö (osana Ukkua), jonka suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat kulttuuritoimi ja muut hallintokunnat yhdessä. Kunnan Kulttuuriaitta-toiminta vaati säännöllisen kunnan sisäisen suunnittelun ja toteutuksen, jonka mahdollistivat säännölliset Ukku-kokoukset sekä vastuuhenkilöiden aktiivinen toiminta omissa toimipisteissään (koulut, päivähoito, kirjasto, nuoriso- ja liikuntatoimi ym.). Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitan asiantuntevat taiteilijat ja pajavetäjät saatiin toiminnan puitteissa kuntaan edullisesti. Kulttuuriaitan hallinto on siirtynyt enenevässä määrin kuntien vastuulle. Kulttuuriaita-sopimukset tehdään vuodeksi kerrallaan. Uuraisten kotiseutumuseon valaistusremonttityöt toteutettiin syystalvella Valaistuksen parantamiseen saatiin 4000 e avustus Museovirastosta. Valaistussuunnitelman laati ja toteutti Uuraisten tekninen toimi (Janne Koskenkorva, Jouko Salminen) yhteistyössä Keski-Suomen museon kanssa. Parantunut 59

61 valaistus lisää museon turvallisuutta, helpottaa esineistön esilletuontia ja yleisötilaisuuksien järjestämistä. Led-valaistus on energiatehokas ratkaisu, joka on museoesineistölle turvallinen. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Järjestetyt juhlat/retket Yleisötilaisuudet/osall. Itsenäisyyspäivän juhla 21 hlö 70 hlö 100 hlö 60 hlö Veteraanipäivän juhla Uuraisten viikon juhla 34 hlö 10 hlö 25 hlö 40 hlö konsertit ja muu ohjelma 90 hlö 1500 hlö (tori) 90 hlö 3000 hlö (tori) 2. Muita tapahtumia kultt.aitan toiminta + muu Lasten ja nuorten kultt.toim. kävijät UKKU-toiminta UKKU-toiminta UKKU-toiminta UKKU-toiminta 4. Museo n. 300 hlö Nuorisotoimi TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Nuorisotyöhön sisältyvät nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat, harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, sekä nuorisojärjestöjen ja muiden nuorisoryhmien tukeminen. Nuorisotyötä ja -politiikkaa tehtiin yhteistyössä paikallisten viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Yhdessä eri hallintokuntien kanssa on tarjottu nuorille mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria pyrittiin kuulemaan heitä koskevissa asioissa. 60

62 Monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto työryhmän tehtävänä on edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta, tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Etsivä nuorisotyö kuuluu osana nuorisotyöntekijän työhön. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Toimintakaudella täydennettiin paikallisten järjestöjen ja nuorten omien toimintaryhmien tarjoamaa toimintaa järjestämällä leiri-, kurssi- ja yleisötilaisuuksia, sekä tapahtumia, pyrkien huomioimaan myös kyläkunnat. Huolehdittiin nuorisotalo Nuokkarin toiminnasta, tuettiin nuorisojärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen, Nuorisovaltuuston sekä nuorten omien toimintaryhmien järjestämää toimintaa. Etsivä nuorisotyö on sisältynyt nuorisotyöntekijän työtehtäviin. Paikallisten viranomaisten toimivan yhteistyöverkoston kautta on kartoitettu tietoa nuorten elämän tilanteista ja havaittuihin epäkohtiin on yhteistyössä etsitty ratkaisuja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorten Ääni Keski-Suomessa, vaikuttajaryhmässä oli uuraislaisia aktiivisia nuoria mukana yhteensä 4. Nuorten kuulemiseen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen Uuraisilla tarvitaan edelleen lisää uusia työtapoja ja säännöllisyyttä. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Nuorten harrastus-, koulutus ja tiedotustoiminnan kehittäminen ja lisääminen 2. Nuorisojärjestöjen, vapaiden nuoriso- ym. harrastusryhmien aktivointi ja tuki Tiedotteet/vuosi Kerhotoiminta kpl/vuosi Yleisötilaisuudet (kpl ) Retket (kpl) Kurssit (kpl) Päiväleiri kpl/ vrk Toiminta-avustukset / alle 29-vuotias / / / 5 5,04 3,48 3,79 3,71 3. Kunnassa olevien kerho- ja harrastustilojen tehokas käyttö 4. Nuorten kasvua ja kansalais-valmiuksia edistävän toiminnan kehittäminen Nuokkarin käyttö aukiolopv:t/vuosi kävijät/ vuosi muut säännöllisesti tiloja käyttävät ryhmät Koulutustoiminta kpl Nuorisovaltuuston kokoontumiset alakerta 3 yläkerta alakerta 3 yläkerta kansalaisopisto + 4H-yhdistys kansalaisopisto + 4H-yhdistys 2 10 Nuorten kuuleminen -tilaisuudet/ pyydetyt lausunnot -saapuneet aloitteet hallintokunnat tapauskohtaisesti 8 hallintokunnat tapauskohtaisesti 1 5. Erityisnuoriso- Yksilöohjaus/tukeminen Pienryhmätoiminta ryhmien määrä 15 2 tarvittaessa 2 tarvittaessa tarvittaessa 3 61

63 työn kehittäminen / Etsivä Nuorisotyö Aikuisverkostotapaamiset kpl Etsivä Nuorisotyö -tavoitetut nuoret -ollut yhteydessä (henkilöt)

64 6400 Raittiustoimi TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät -826 Toiminnan kuvaus: Raittiustoimen tavoitteena on ollut olla mukana tukemassa eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvua yhteistyössä eri hallinnonalojen ja yhteisöjen kanssa. Kuntalaisia on pyritty ohjaamaan terveisiin elämäntapoihin ja välttämään päihteiden, sekä tupakan käyttöä. Lasten ja nuorten päihdekokeiluihin ja päihteiden käyttöön pyrittiin puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa moniammatillisella ja sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Paikallisten raittiusyhdistysten ja raittiustyötä tekevien yhteisöjen toimintaa tuettiin resurssien puitteissa. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Terveyskasvatus- ja raittiusteemaan liittyviä aiheita tuotiin esille erityisesti lapsille ja nuorille suunnatuissa tilaisuuksissa. Päihdeputki, ennaltaehkäisevän päihdetyön elämysreitti tarjosi osaltaan päihdevalistusta elämyksellisin keinoin koulukeskuksen 7-9-luokkakaisille, sekä yleisöesityksinä oppilaiden vanhemmille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Valistuksen ja tiedotustoiminnan tehostaminen eri ikä- ja kohderyhmille Tiedotteet/vuosi Raittiusvalistus - tunnit/osallistjat 3 10 / Yleisötilaisuudet

65 6500 Liikuntatoimi TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Kuntalaisille ja paikallisille liikuntatoimintaa järjestäville seuroille ja yhteisöille turvataan edellytykset liikuntatoiminnalle huolehtimalla liikuntapaikkojen ja -alueiden kunnossapidosta. Hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävää toimintaa tarjotaan kaiken ikäisille, yhteistyössä eri hallinnonalojen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Tuetaan vuosi- ja kohdeavustuksin, liikuntatoimintaa järjestäviä järjestöjä ja yhteisöjä. Tilikauden olennaisimmat tapahtumat: Monipuolisen liikunnan ja ulkoilun harrastami-seen tarkoitetut, suorituspaikat pidettiin käyttökunnossa yhdessä liikuntatoimen, sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Kilpailukäyttöön soveltuvat suorituspaikat löytyvät Uuraisilta edelleen kaikki kirkonkylän alueelta. Koulukeskuksen yhteyteen valmistunut uusi liikuntasali otettiin käyttöön syyskauden 2014 alkaessa erittäin kiitollisena ja innolla. Lisääntyneiden sisäliikuntatilojen myötä, liikuntaryhmien määrä ja lajikirjo on monipuolistumassa. Myös koulukeskuksen ympäristöön rakennettavan lähiliikuntapaikka hankkeen mahdollistamat liikunnan eri suorituspaikat saatiin osin valmiiksi (parkour, keinut, hiihtostadion), sekä käyttöön jo kuluneen tilinpäätösvuoden aikana. Paikallisten järjestöjen kanssa on tarjottu kuntalaisille mahdollisuus monipuoliseen liikunnan harrastamisen omatasoisissa ryhmissä. Kunto- ja harrasteliikuntaa, kilpailutoimintaa, liikunnallista kerho-, leiri ja uimakoulutoimintaa tarjottiin eri puolilla kuntaa. Ohjatut kuntosalitunnit kevät- ja syyskaudella olivat suosittuja ja ovat osaltaan olleet tuomassa kuntosalille uusia käyttäjiä. Uuraisille myönnetyn Keski-Suomen Maakuntaviesti 2015 tapahtuman valmistelut ja ennakkojärjestelyt hoidettiin yhteistyössä kunnan, sekä Uuraisten Urheilijoiden ja Uuraisten Raiun kanssa. 64

66 Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Nyk. liikunta- ja ulkoilupaikkojen kunnossapito Liikuntapaikat/kpl tenniskenttä yu- + kyläkentät beach-volley kentät jääkiekkokaukalot + luistelualueet uimarannat valaistut ladut / km muut ladut / km kiintorastiverkosto (yht.työssä UU:n kanssa) Suunnistus-alueet (kartat) Koulukeskus/ KK:n lähiliikuntapaikka / rastia / 20 km 7 / 80 km 10 rastia / 20 7 / / 20 7 / osin valmis 2. Erilaisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen kuntalaisille Uimakouluryhmät Tapahtumat Retket Suunnistuskoulun kokoontumiskerrat/ osallistumiskerrat Liikuntakerhotoiminta kpl/vuosi (kevät/syys) Liikuntaleiritoiminta kpl/vuosi 7 / 5 + kesä / 3 +kesä 1 1 (5 päivää) kesä 1 1 (5 pv.) 3. Kuntosalitoiminnan kehittäminen Asiakkaiden määrä yksittäishenkilöt ryhmät Aukiolopäivät/vuosi koululiikuntakäyttö koululiikuntakäyttö koululiikunta koululiikunta Ohjatun kuntoliikunnan järjestäminen Kuntoliikunta ryhmät (kevät/syys) 6 / Liikuntajärjestöjen avustaminen /asukas 2,24 2, ,21 65

67 7000 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarvitsemien yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta ja ylläpidosta sekä hoitaa siihen kuuluva hallinto suunnitelmallisesti Hallinto ja muu toiminta TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Kiinteistönhoitajat ovat tehneet pieniä kunnostusremontteja normaalien hoitotöiden lisäksi Pelastustoimi TP 2014 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät -57 Toiminnan kuvaus: Ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen ja pelastaminen onnettomuuksien ja tuhojen vaikutuksilta sekä niistä aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen ja seurausten lieventäminen. Yleistä vaaraa aiheuttavien onnettomuuksien ennalta ehkäisy ja niihin varautuminen. Tehtäviä on hoitanut Uuraisten VPK ry Keski- Suomen pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelut ovat kehittyneet pelastustoimen organisaation sisällä ja tärkeimpien yhteistyötahojen välillä kiinteäksi toimintamuodoksi. 66

68 7300 Vesihuoltolaitos TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Vesilaitos tuottaa ja toimittaa toiminta-alueellaan oleville kiinteistöille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Veden laadun pitäminen tavoitearvoissa ja häiriötön vedenjakelu. Vuotovesien vähentäminen. Uusien tonttialueiden rakentaminen valmiiksi ennen tonttien myyntiä, myös haja-asutusalueella. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Rakennettiin Oikarin paineenkorotusasemalle varavoimajärjestelmä. Tehtiin kemikaalinsyöttö Jyväskylän siirtolinjalle (hajuhaittojen pienentäminen). Haukimäentien viemäriverkon sujutus. Puntavuori-Aholan alueen vesi- ja viemäriverkosto myytiin Ääneseudun Energia Oy:lle. Sakokaivojen poistoja tehtiin kirkonkylän alueella. Vesihuoltolaitoksen kokonaismenoihin on sisällytetty haja-asutusalueen vesihuoltoon myönnettävät avustukset ( ). Vesijohtoverkostoa Viemäriverkostoa Vedenkuluttajia Jätevedentuottajia Laskutettu vesi m3/a Laskutettu jätevesi m3/a 57 km 48,5 km 305 kiinteistöä 286 kiinteistöä m m3 67

69 Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Veden laadun pitäminen tavoitearvoissa 2.Häiriötön vedenjakelu Valvontaviranomaisen huomautukset/vuosi Katkokset/vuosi Uusien tonttien vesihuollon rakentaminen valmiiksi ennen tonttien myyntiä verkoston rakentaminen m/vuosi Vesi ja viemäritaksojen tarkistaminen vuosittain % Jätehuolto TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot -396 Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Toimiva taloudellinen jätehuolto koko kunnan alueella. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Jätemäärien vähentäminen jätteiden tehokkaammalla lajittelulla syntypaikalla. Ongelmajätteiden tehokas kerääminen. Taksan ohjaavan vaikutuksen lisääminen. Uuraisten kunta on ostanut osakkuuden Sammakkokangas Oy:ltä v Jätehuollon toteutus ja toiminta kunnan järjestämänä päättyi Kunnalle jää jätehuollon valvontavelvollisuus. 68

70 Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Jätemäärien vähentäminen 2. Ongelmajätteiden tehokas kerääminen tonnia/v kg/vuosi Jätetaksojen tarkistaminen vuosittain % Rakennukset TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Kunnan hoidossa olevien kiinteistöjen kunnostus vuosittain, niin että ne voivat toimia tarkoituksenmukaisesti. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Koulukeskuksen laajennus valmistui elokuussa Lisäksi tehtiin omana työnä mm. terveysaseman remontti ja kunnan varaston laajennus. Sähköisen huoltokirjan päivityksiä tehostettiin Liikenneväylät TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Kunnan hoidossa olevien katujen ja liikennealueiden kunnossapito. Uusien kaava-alueiden ka- 69

71 tujen ja tonttialueiden teiden rakentaminen valmiiksi ennen tonttien myyntiä. Liikenneturvallisuuden parantaminen rakennus- ja kunnossapitotoimin. Katuvalaistuksen rakentaminen kadun rakentamisen yhteydessä. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Rakennettiin Vanha Hirvasen tien valaistus. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Uusien kaavaalueiden katujen ja tonttialueiden teiden rakentaminen ennen tonttien myyntiä 2. Kaavateiden päällystäminen vuosittain 3. Yksityisteiden avustaminen metriä metriä km Tievalaistus metriä Puistot ja muut alueet TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Puistojen ja leikkikenttien kunnossapito. Leikkikentät pidetään turvallisina ja miellyttävinä käyttää. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Lape-projekti (Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon) työllisti 5 pitkäaikaistyötöntä v ja projektina päättyi kokonaisuudessaan vuoden 2014 lopussa. 70

72 7800 Sorakuopat TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät 0 Toiminnan kuvaus: Kunnalla on soranottopaikat Rajalassa ja Köntysmäessä. Rajalan soranottopaikalla otettiin käyttöön vaiheet 2 ja 3. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Sorakuopat pyritään pitämään tuotannollisessa käytössä. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Survon tila (Köntysmäki) ottomäärä m3/vuosi Rajala

73 8000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -m uutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtävistä, Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtäviin kuuluvat rakentamisen neuvonta, ohjaus ja valvonta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan huolehtia siitä, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen, viihtyisä. Rakennusvalvonta selvittää rakennushankkeiden luvanvaraisuuden ja käsittelee rakentamiseen liittyvät luvat. Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata terveellinen, viihtyisä ja elinympäristö suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä luontoa ja muuta ympäristöä. Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Uuraisilla ympäristölautakunta, jonka alaisuudessa käytännön tehtäviä hoitaa ympäristösihteeri. Kuntien ympäristöhallinnosta annetun lain 6 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa: 1. huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä 2. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä 3. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista 4. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen 5. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille 6. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa 7. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä 8. suorittaa muut sille määrätyt tehtävät Lautakunnalle kuuluu myös maaseutuelinkeinojen kehittäminen sekä kylätoimikuntien toiminnan ja yhteistyön ohjaus. Lisäksi lautakunta vastaa maankäytön suunnitteluun liittyvien tehtävien valmistelusta yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Aluearkkitehtitoiminta on osa maankäytön suunnittelua. Toimintaan vaikuttaa Uuraisten kunnan kuuluminen Jyväskylän seutukuntaan ja sitoutuminen Jyväskylän seudun rakennemallin toteuttamiseen. 72

74 8100 Maaseututoimi TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät -196 Uuraisten maataloustoimen tehtävät hoidetaan Laukaan yhteistoiminta-alueella, joka on aloittanut toimintansa YTA-alueeseen kuuluu 8 kuntaa: Uurainen, Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame ja Toivakka. YTA-alueen kustannukset on jaettu sopijakuntien kesken kunkin kunnan tilalukumäärän mukaan. Uuraisilla oli v maatilaa. Viranhaltija palveli Uuraisten viljelijöitä kahtena päivänä viikossa Ympäristötoimi TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Rakennusvalvonta Toiminnan kuvaus/rakennusvalvonta: Vastaa rakentamiseen liittyvistä lupa-asioista, neuvonnasta ja valvonnasta. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Rakennuslupien kokonaismäärä lisääntyi hieman v Tonttien myynti nettiin Pihatie-palvelun kautta. Kunta otti käyttöön Lupapiste.fi palvelun, jossa rakennusluvan hakeminen liitteineen voidaan tehdä sähköisesti. Lupapäätös ja leimatut lupa-asiakirjat palautetaan asiakkaalle sähköisinä (internet). Vuoden 2015 aikana Lupapisteen käyttöön tulee Suomen Arkistolaitoksen hyväksymä pysyvä arkisto. 73

75 Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Rakentamiseen liittyvät lupaasiat, neuvonta ja valvonta Rakennuslupia, kpl Eriteltyinä - asuinrakennukset - muut rakennukset - valmistuneet rakenn Lausunnot Rakennuslupaja tark. menettelyn kehittäminen 3. Asuinympäristön viihtyisyyden lisääminen 4. Katselmukset yht. Hakemusten käsittelyaika/viikkoa Aloituskokoukset Aloitteita, katselmuksia ja lausuntoja Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset Rakennusluvat ja muut luvat

76 Ympäristön suojelu Toiminnan kuvaus: Ympäristötoimen tehtävänä on edistää ja valvoa ympäristönsuojelun toteutumista. Yksikön viranomaistehtäviä ovat lupien ja ilmoitusten käsittely, lausunnot muille viranomaisille sekä valvonnat. Lisäksi seurataan ympäristön tilaa sekä opastetaan kuntalaisia ja yrityksiä ympäristönsuojeluasioissa. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Myönnettiin 2 uutta ympäristölupaa 2 uutta maa-aineslupaa ja suoritettiin 20 valvontakäyntiä maa-aineslupa-asioissa. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP Ympäristönsuojelun valvonta 2. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn ohjaus 4.Vesistöjen tilan seuranta ja kunnostuksen kehittäminen 5. Ympäristön viihtyvyys 6. Jätehuollon ohjaus ja valvonta Lupien valvonta, maastokäynnit, neuvonta 2 uutta lupaa, Lemminkäinen K-S:n Kuljetus 2 uutta lupaa, 7 lupahakemusta. Neuvonta 2 ymp.lupaa neu- Valvonta, vonta Neuvonta/ohjeistus Neuvonta. Neuvonta Neuvonta Jv.järjestelm. tarkastuksia 5, jv. järjestelmien selvityspyyntöjä 6 Neuvontaa. Uudet luvat, valvonta Vesistötutkimukset, kunnostustoimet Luontopolut, kylä- ja keskustan maisemat Lukumäärä 2 uutta 19 valvontaa Kyynämöisten vedenpinnan nostontoteutt.kaijanjärv en kunnostuksen rah. hakemus Yleisötilaisuus Nauttiainen Lape -työnä toteutettu maisemanhoitoja. 3.Maa-aineslupien hoito 2maaaineslupaa. 20 valvontaa Vesinäytt. otettiin eri vesistöistä ja annettiin informaatiota vesistöjen tilasta. Nauttiaisella seurantaa. Isojoen padon vaikutusta seurattiin. Lape-työnä toteutettuja maiseman-hoitoja Tarkastuskäynnit, valistus Neuvonta ja tarkastuskäynnit. Neuvonta tarkastuskäynnit ja 1 hakemus, jota ei vielä käsitelty 5 uutta, 22 valvontaa Neuvonta, 13 tarkk. käyntiä 7. Vesihuoltolait. toiminta-al. vapautushakemukset Vapautushakemusten käsittely 5.maaaineslupaa 5 uutta, 23 valvontaa Nauttiaisen vesien hoitosuunn. Nostohankkeen tarkkailu.muiden vesistöjen tarkkailu Nauttiaisen va. kuormitusselvitys.laskeutusalta an päätös.kaijanjärven vesiensuojelurakennekemerahankepäätös. Vesistötarkkailut. LAPE-työnä luontopolkujen kunnostus, Lokalan alueen kunnostus Lokala valmis. Koulukeskuksen piha-alueen istutussuunnittelua. Kesälampaiden suunnittelu. Neuvontaa. 15 tarkastuskäyntiä 7 kehoitusta, 2 kuulemista(roskaaminen) Toiminta-alueita ei vahvistettu, ei vapautuksia 75

77 8300 Maankäytön suunnittelu TP 2013 Alkuperäinen TA 2014 TA -muutokset TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Toiminnan kuvaus: Pyritään varmistamaan riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kuntaa asuntorakentamisen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä turvaamaan aluevaraukset virkistyskäyttöä, liikennettä ym. tarpeita varten. Maankäytön suunnittelulla pyritään varmistamaan ympäristö- ym. näkökohtien huomioon ottaminen aluevarauksissa. Tilikauden olennaiset tapahtumat: Uuraisten keskustan osayleiskaava ja rantayleiskaavan muutoksen valtuusto hyväksyi joulukuussa Aittovuoren asemakaavoitus on ollut ehdotuksena nähtävillä 2014 lopussa. Rantayleiskaavan muutos käynnistettiin syksyllä Hirvaskankaan asemakaavan laajennusta on jatkettu selvitysten osalta. Tonttien myynti: Infrastruktuurin rakentaminen valmiiksi ennen tonttien myyntiä. Tavoite Mittari TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 ase- 1.Hirvaskankaan makaavan laaj. 2. Jokihaaran yleiskaavan tarkistus 3. Kaavavalitusten. määrän minimointi suunnitteluvaihe ehdotusvaihe valmisteilla voimaan valmisteilla. suunnitteluvaihe luonnosvaihe hyväksytty voimaan voimaan Akonpuron asemakaavan laajennus suunnitteluvaihe aloitettu siirretty siirretty siirretty 5. Kirkonkylän osayleiskaava 6. Rakennusjärjestyksen uudistaminen 7. Maankäyttöstrategia - Maanhankinnan ja myynnin periaatteet suunnitteluvaihe luonnos aloitus hyväksytty kv luonnos ehdotus kesken hyväksyttiin luonnos kesken 8. Aittovuoren asemakaava valmistelu ehdotus 76

78 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN (sis. sisäiset ja ulkoiset erät) Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama euroa talousarvio muutokset muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Toimintatulot , , , ,15 Valmistus omaan käyttöön 0, , ,58 Toimintamenot , , , , ,96 Toimintakate , , , , ,77 Verotulot , , , ,99 Valtionosuudet , , , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , , , ,58 Muut rahoitustulot , , , ,93 Korkomenot , , , ,12 Muut rahoitusmenot , , , ,46 Vuosikate , , , , ,83 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,50 Tilikauden tulos , , , , ,33 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , , ,06 67,06 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) , , ,00 Tilikauden yli- tai alijäämä , , , , ,61 77

79 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely Verotulojen erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutoksen jälkeen Toteutuma Poikkeama Verotulot *Kunnan tulovero , , , ,58 *Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,43 *Kiinteistövero , , , ,14 Yhteensä ,00 0, , , ,99 Verotulot Tp 2014 Tp 2013 Tp 2012 *Kunnan tulovero , , ,97 *Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,37 *Kiinteistövero , , ,99 Yhteensä , , ,33 Tulovero- Tulovero euro prosentti Muutos-% Verovuosi , ,74 Verovuosi , ,36 Verovuosi , ,36 Verovuosi , ,84 Verovuosi , ,77 Verovuosi , ,45 Verovuosi ,5 Kiinteistöveroprosentit *Yleinen 0,90 0,60 *Vakituinen asunto 0,32 0,32 *Muu asuinrakennus 0,92 0,92 *Rakentamaton rakennuspaikka 2,50 2,00 *Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0,00 Valtionosuuksien erittely Valtionosuudet *Kunnan peruspalvelujen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutoksen jälkeen Toteutuma valtionosuus, ml. tasaukset *Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Poikkeama *Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Yhteensä

80 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN euroa Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset talousarvio YLEISHALLINTO Yleishallinnon atk-hankinnat Laajakaista SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI Päivähoidon atk.ohjelmat Hoitajakutsujärjestelmä Terveysaseman huonemuutokset Eläinlääkäritilat (muutos kv 4 ja kv 41) OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Hirvasen uusi koulu Höytiän liikuntasali Koulukeskus/liikuntasali *Tulot Lähiliikuntapaikka/hiihtostadion *Tulot Liikuntasalin kalusto *Tulot MUUT PALVELUT Yleiset tiet Kadut Karhukangas/Kumpu -metsätie Puistot- ja yleiset alueet Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kunnan varasto/työtila Vesilaitos Viemärilaitos Vesi- ja viemäriverkoston myynti Jätehuolto/Sammakkokangas *osakkeiden osto *Jätekeräilypisteiden myynti Tontit ym. maa-al. *ostomenot 0 *myynnin kirjanpitoarvo Asunto-osakkeet 0 0 *myynnin kirjanpitoarvo As Oy Uuraisten Unelma 0 *osto *myynti NETTOMENOT YHTEENSÄ Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Investoinnit, nettomenot yht

81 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN euroa Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset talousarvio Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 Vaikutus maksuvalmiuteen

82 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA Menot Tulot KÄYTTÖTALOUSOSA Alkup. Talousarvio Ta- muutos Muutettu talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Alkup. Talousarvio Ta- muutos Muutettu talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Keskusvaalilautakunta N Kunnanhallitus N *Yleishallinto N *Maa- ja metsätilat N Hallinto- ja talousosasto N *Keskusvirasto N *Työllistäminen N *Henkilöstöhallinto N *Ruoka- ja siivouspalvelut N Peruspalvelultk N *Sosiaalipalvelut N *Päivähoito N *Vanhustyö N *Toimeentuloturva N *Terveydenhuolto N Sivistysltk N *Sivistystoimi N *Peruskoulutus N *Muu opetustoimi N *Joukkoliikenne N Vapaa-aikaltk. N *Kirjastotoimi N *Kulttuuritoimi N *Nuorisotoimi N *Raittiustoimi N *Liikuntatoimi N Tekninen ltk N *Hallinto ja muu toiminta N *Pelastustoimi N ,

83 *Vesihuoltolaitos N *Jätehuolto N *Rakennukset N *Liikenneväylät N , *Puistot ja muut alueet N , *Sorakuopat N , Ympäristöltk N *Maaseututoimi N *Ympäristötoimi N *Maankäytön suunnittelu N Käyttötalousosa yhteensä N TULOSLASKELMAOSA Menot Alkup. Talousarvio Ta- muutos Muutettu talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Tulot Alkup. Talousarvio Ta- muutos Muutettu talousarvio Tilinpäätös Poikkeama *Verotulot B *Valtionosuudet B *Korkotulot B *Muut rahoitustulot B *Korkomenot B *Muut rahoitusmenot B Tuloslaskelmaosa yhteensä INVESTOINTIOSA Menot Alkup. Talousarvio Ta- muutos Muutettu talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Tulot Alkup. Talousarvio Ta- muutos Muutettu talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Yleishallinnon atk-hankinnat B Laajakaista B Päivähoidon atk-ohjelmat B Hoitajakutsujärjestelmä B Terveysasema B Eläinlääkäritilat B Hirvasen uusi koulu B Höytiän liikuntasali B Koulukeskus/liikuntasali B Lähiliik.paikka/hiihtostadion B

84 Liikuntasalin kalusto B Yleiset tiet B Kadut B Karhukangas/Kumpu -metsätie B Puistot ja muut yleiset alueet B Ruokapalvelut B Siivouspalvelut B Kunnan varasto/työtila B Vesilaitos B Viemärilaitos B Vesi-ja viemäriverk.myynti B Jäteh./Sammakkokangas B Tontit ym. maa-al. B Asunto-osakkeet B As Oy Uuraisten Unelma B Investoinnit yhteensä RAHOITUSOSA Menot Alkup. Talousarvio Ta- muutos Muutettu talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Tulot Alkup. Talousarvio Ta- muutos Muutettu talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Antolainauksen muutokset *Antolainasaamisten lisäykset B 0 0 *Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset 0 *Pitkäaikaisten lainojen lisäys B *Pitkäaikaisten lainojen vähennys B *Lyhytaikaisten lainojen muutos B 0 Oman pääoman muutokset 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 Rahoitusosa yhteensä YHTEENSÄ

85 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma (ulkoinen) euroa euroa Toimintatuotot *Myyntituotot , ,97 *Maksutuotot , ,35 *Tuet ja avustukset , ,00 *Muut toimintatuotot , , , ,17 Valmistus omaan käyttöön , , , ,05 Toimintakulut *Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,89 Muut henkilösivukulut , ,70 *Palvelujen ostot , ,77 *Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,87 *Avustukset , ,01 *Muut toimintakulut , , , ,29 Toimintakate , ,07 Verotulot , ,00 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut *Korkotuotot 8 708, ,64 *Muut rahoitustuotot , ,37 *Korkokulut , ,93 *Muut rahoituskulut , , , ,76 Vuosikate , ,69 Poistot ja arvonalentumiset *Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Tilikauden tulos , ,57 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,06 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,63 84

86 Rahoituslaskelma euroa euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,99 Investointien rahavirta Investointimenot , ,88 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,78 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys ,00 Antolainasaamisten vähennys 3 400, , , ,66 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,98 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,02 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -636, ,81 Vaihto-omaisuuden muutos , ,86 Saamisten muutos , ,32 Korottomien velkojen muutos , , , ,35 Rahoituksen rahavirta , ,33 Rahavarojen muutos , ,54 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,71 Rahavarat , , , ,54 85

87 Tase VASTAAVAA euroa euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot , ,06 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,53 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,62 Rakennukset , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,77 Koneet ja kalusto , ,56 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,01 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,32 Muut lainasaamiset , ,27 Muut saamiset , , , ,90 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,83 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus , ,86 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 666, ,67 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,70 Lainasaamiset 1 937, ,74 Muut saamiset , ,15 Siirtosaamiset , , , ,86 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 168, ,55 Muut arvopaperit , , , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , ,92 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,36 86

88 VASTATTAVAA euroa euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,54 Muut omat rahastot , ,79 Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä) , ,77 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,73 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , , , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,64 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,66 Muut toimeksiantojen pääomat 5 322, , , ,55 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,04 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , , , ,38 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,98 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,78 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,90 Siirtovelat , , , ,70 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,36 87

89 Konsernituloslaskelma euroa euroa Toimintatuotot , ,21 Toimintakulut , ,33 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta(tappiosta) 5 964, ,21 Toimintakate , ,91 Verotulot , ,00 Valtionosuudet , ,15 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,48 Muut rahoitustuotot , ,73 Korkokulut , ,42 Muut rahoituskulut , ,61 Vuosikate , ,42 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät ,68 0,00 Tilikauden tulos , ,90 Tilinpäätössiirrot , ,97 Vähemmistöosuudet , ,86 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,79 88

90 Konsernin rahoituslaskelma euroa euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,42 Satunnaiset erät ,68 Tulorahoituksen korjauserät , ,05 Investointien rahavirta Investointimenot , ,72 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,28 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,87 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys ,00 Antolainasaamisten vähennys 4 530, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,49 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,50 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Oman pääoman muutokset -4, ,39 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -77,92 598,63 Vaihto-omaisuuden muutos , ,71 Saamisten muutos , ,63 Korottomien velkojen muutos , ,93 Rahoituksen rahavirta , ,74 Rahavarojen muutos , ,46 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,48 Rahavarat , , , ,46 89

91 Konsernitase VASTAAVAA euroa euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,76 Muut pitkävaikutteiset menot , ,22 Ennakkomaksut , , , ,66 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,70 Rakennukset , ,09 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,57 Koneet ja kalusto , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet 9 531, ,71 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,86 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,59 Muut osakkeet ja osuudet , ,13 Muut lainasaamiset 1 130,00 Muut saamiset , , , ,03 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,75 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 6 666, ,67 Lyhytaikaiset saamiset , , , ,02 Rahoitusarvopaperit , ,07 Rahat ja pankkisaamiset , ,41 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01 90

92 VASTATTAVAA euroa euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,54 Arvonkorotusrahasto , ,10 Muut omat rahastot , ,55 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,24 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,22 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,94 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,84 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,21 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset , , , ,21 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,96 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,94 Pitkäaikainen koroton pääoma , ,16 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,11 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , , ,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01 91

93 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman (kv ) mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistaminen kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistö Oy Uuraisten Virastotalon rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Uuraisten Vuokratalot Oy:llä ja Kiinteistöosakeyhtiö Oikarinmäellä on omat erilliset poistosuunnitelmat. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Suunnitelmapoistoja ei ole oikaistu. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus K-S sairaanhoitopiirin ja Uuraisten Vuokratalot Oy:n lopullinen tilinpäätös vuodelta 2013 on muuttunut siitä, mikä on yhdistelty vuoden 2013 kuntakonserniin. Muutokset eivät ole oleellisia, joten niitä ei ole oikaistu vuoden 2013 vertailutietoihin. 92

94 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Toimintatuotot (ulkoiset) euroa euroa Keskusvaalilautakunta 5 086,00 Kunnanhallitus , ,67 Hallinto- ja talousosasto , ,27 Sosiaalilautakunta , ,54 Sivistyslautakunta , ,45 Vapaa-aikalautakunta , ,75 Tekninen lautakunta , ,74 Maaseutuympäristölautakunta , ,75 Toimintatuotot yhteensä , ,17 Verotulojen erittely Kunnan tulovero , ,13 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,33 Kiinteistövero , ,54 Verotulot yhteensä , ,00 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus , ,00 Siitä :Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus , ,00 Järjestelmämuutoksen tasaus , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet , ,00 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,00 0,00 Valtionosuudet yhteensä , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräisten poistonal. investointien omahankintameno Ero ( ) Ero % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut toimintatuotot , ,67 *Maakauppojen myyntivoitot , ,67 *Vesihuolto ,38 *Jätehuolto ,61 *Asunto-osakkeet ,60 Muut toimintakulut *myyntitappiot 2 574,83 621,97 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 7 507, ,44 93

95 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Merkinnät: Poistojen aloittaminen: Poistoajat ja päätösvalta: TP = tasapoisto (vuosipoisto on hankintahinta jaettuna poistoajalla) MJP = menojäännöspoisto (vuosipoisto on x % edellisvuoden lopun arvosta) Ensimmäinen poisto on tehty käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Verkostojen yms. poistot on aloitettu seuraavan vuoden alusta. Ensisijassa noudatetaan poistosuunnitelman alarajaa ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole hyödykekohtaista perustetta. Kunnanhallitus päättää pidemmän poistoajan käytöstä hyödykekohtaisen perusteen mukaan enintään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisten poistoaikojen ylärajojen mukaan JÄLKEEN VALMISTUNEET INVESTOINNIT Ryhmä Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Suunnitelma TP 5 v Muut pitkävaikutteiset menot Tietokoneohjelmistot TP 2 v Osakehuoneistojen muutostyöt TP 5 v Kehittämismenot TP 5 v Muut TP 5v* Ennakkomaksut *erityisestä syystä 10 v Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja Rakennukset Asuinrakennukset TP 30 v Hallinto- ja laitosrakennukset TP 30 v Tehdas- ja tuotantorakennukset TP 30 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit MJP 20 % Puistot ja leikkipaikat MJP 20 % Laiturit ja uimalat MJP 25 % Piha-alueet MJP 20 % Muut maa- ja vesirakenteet MJP 20 % Valaistut ladut MJP 20 % Ulkovalaistuslaitteet MJP 20 % Vesijohtoverkot MJP 10 % Viemäriverkot MJP 10 % Vesi- ja viemärilaitokset MJP 25 % Muut kiinteät koneet ja laitteet MJP 25 % Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet TP 4 v TP 3 v TP 3 v käytön mukaan ei poistoja 94

96 Keskeneräiset hankinnat ei poistoja Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoja Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, kirjataan vuosikuluiksi. ENNEN VALMISTUNEET INVESTOINNIT Ryhmä Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistot Muut aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Osakehuoneistojen muutostyöt Tutkimus- ja kehittämismenot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Asuinrakennukset Puiset Kiviset Hallinto- ja laitosrakennukset Puiset ja peltiset Kiviset Tehdas- ja tuotantorakennukset Puiset ja peltiset Kiviset Suunnitelma TP 3 v TP 3 v TP 5 v TP 5 v ei poistoja ei poistoja TP 50 v TP 50 v TP 50 v TP 50 v TP 50 v TP 50 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit MJP 20 % Puistot ja leikkipaikat MJP 20 % Laiturit ja uimalat MJP 25 % Piha-alueet MJP 20 % Muut maa- ja vesirakenteet MJP 20 % Valaistut ladut MJP 20 % Ulkovalaistuslaitteet MJP 20 % Vesijohtoverkot MJP 10 % Viemäriverkot MJP 10 % Vesi- ja viemärilaitokset MJP 25 % Muut kiinteät koneet ja laitteet MJP 25 % Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Palo- ja sammutusautot Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet TP 5 v TP 10 v TP 3 v TP 3 v käytön mukaan ei poistoja ei poistoja ei poistoja Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. 95

97 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Saamisten erittely UURAISTEN KUNTA Tilinpäätös Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , ,35 Lainasaamiset Siirtosaamiset Yhteensä , ,35 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 310, ,45 Siirtosaamiset 3 023, ,61 Yhteensä 3 333, ,06 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 1 110, ,73 Yhteensä 1 110, ,73 Saamiset yhteensä 0, ,97 0, ,14 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset *Tulojäämät ELY-keskus , ,03 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ,61 Jyväskylän kaupunki 2 439, ,93 Kela ,42 Muut tulojäämät 8 632, ,03 *Tulojäämät yhteensä , ,60 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo , ,55 Erotus -168, ,55 Muut arvopaperit Jälleenhankintahinta , ,49 Kirjanpitoarvo , ,24 Erotus , ,25 Yhteensä rahoitusarvopaperit , ,79 96

98 Käyttöomaisuuden muutokset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Yhteensä Aineettomat Muut pitkävaik. Enn. Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut ain. Ennakkomaks. euroa oikeudet menot maksut rakenteet kalusto hyöd. ja kesk.er.h. Poistamaton hankintameno , , , , , , , , ,01 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , , ,38 Rahoitusosuudet tilikaudella , , , , ,00 Vähennykset tilikaudella 4 520, , , ,92 Siirrot erien välillä 0, , ,31 0,00 Tilikauden poisto , , , , , , ,42 Arvonalenn. ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno , ,21 0, , , , , ,88 0, , ,05 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , ,21 0, , , , , ,88 0, , ,05 Olennaiset lisäpoistot Maa- ja vesialueet erittely *Kiinteistöjen liittymismaksut , ,30 *Muut maa- ja vesialueet , ,32 Maa- ja vesialueet yhteensä , ,62 97

99 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjasaamiset, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä Jvk- Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä osakkeet ja laina- konserni- kunta- omistusyht- muut yhtiöt yhteisöt osuudet osuudet saamiset yhtiöt yhtymät yhteisöt yhteisöt Hankintameno , , , , , , , ,58 Lisäykset , ,00 0,00 Vähennykset , , , ,00 Siirrot erien välillä Hankintameno , , , , , ,27 0,00 0, , ,58 Arvonalennukset 0,00 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , ,92 0, ,27 0,00 0, , ,58 98

100 Omistukset muissa yhteisöissä Kuntakonsernin osuus Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin omasta vieraasta tilikauden omistusosuus omistusosuus pää- pää- voitosta/ % % omasta omasta tappiosta Tytäryhteisöt *Uuraisten Vuokratalot Oy Uurainen , , ,04 *Kiinteistö Oy Uuraisten Virastotalo Uurainen , ,50 *Kiinteistöosakeyhtiö Oikarinmäki Uurainen , ,71 700,36 Kuntayhtymät *Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri (konserni) Jyväskylä 1,13 1, , , ,11 *Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylä 1,83 1, , , ,54 *Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Äänekoski 1,47 1, , , ,93 *Keski-Suomen liitto Jyväskylä , ,43 848,38 Osakkuusyhteisöt *As.Oy Uuraskoto Uurainen , ,24 *As.Oy Uuraisten Ykkösrivi Uurainen ,36 45,04 3,74 99

101 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma 1.1. ja , ,54 Muut omat rahastot *Kehittämisrahaston pääoma , ,79 *Siirrot rahastoon tilikaudella *Siirrot rahastosta tilikaudella ,00 *Kehittämisrahaston pääoma , ,79 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,77 *Siirrot *Edellisten tilikausien ylijäämä , ,77 Tilikauden yli-/aliijäämä , ,63 Oma pääoma yhteensä , ,73 Pitkäaikainen vieras pääoma (erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua) Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,12 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Yhteensä , ,12 Pakolliset varaukset Vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat Siirtovelat Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikainen aikainen aikainen aikainen Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,28 Siirtovelat Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 1 404,00 702,00 Siirtovelat Erittely liittymismaksuista Muut velat /Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,67 Muut velat 4 029, ,67 Yhteensä , ,34 100

102 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Korkojaksotukset , ,48 Lomapalkkajaksotukset , ,86 Henkilösivukulut , ,90 Muut menojäämät 3 008, ,80 Siirtovelat yhteensä , ,04 Huollettavien varat Huollettavien varat , ,03 101

103 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuut arvonlisäveroineen Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,69 Myöhemmin maksettavat , ,33 Yhteensä , ,02 Vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta *Alkuperäinen pääoma , ,28 *Jäljellä oleva pääoma , ,32 Takaukset muiden puolesta *Alkuperäinen pääoma , ,00 *Jäljellä oleva pääoma , ,68 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista , ,72 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista ,00 0,00 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,05 Muut taloudelliset vastuut Arvonlisäveron palautusvastuu Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu Oy Matkahuolto Ab (nimivakuus kv 88 / ) 3 000, ,00 Huollettavien varat , ,03 *Kunta ei ole suunnitellut myyvänsä kiinteistöjä, joihin alv-palautusvastuu kohdistuu Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset *Kirjanpitoarvo , ,00 *Markkina-arvo ,00 Kunta on sitoutunut osallistumaan (kv ) laajakaistalain mukaiseen kuntamaksuosuuteen (33 %) , josta on maksettu etukäteen operaattorisopimuksen perusteella. Kunnanhallituksen hyväksymä operaattorisopimus on allekirjoitettu Uuraisten kunnan ja Verkko-osuuskunta-Kuuskaisten kesken

104 KONSERNIN LIITETIEDOT Konsernituloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot (ulkoiset) Yleishallinto , ,98 Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,44 Opetus- ja kulttuuripalvelut , ,22 Yhdyskuntapalvelut ja muut palvelut , ,57 Toimintatuotot yhteensä , ,21 Valtionosuus Konsernissa lisäävät valtionosuutta ammattioppilaitosten saama yksikköhintarahoitukseen perustuva valtionosuus , ,15 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset tuotot 0 0 *K-S sairaanhoitopiiri ,68 Satunnaiset kulut 0 0 Pakollisten varausten muutos K-S sairaanhoitop./potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu , ,95 *Lisäykset tilikaudella , ,20 *Vähennykset tilikaudella K-S sairaanhoitop./potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu , ,15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä , ,06 *Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 *Vähennykset tilikaudella Jyväskylän koulutuskuntayhtymä , ,06 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut toimintatuotot *Maakauppojen myyntivoitot(kunta) , ,67 *Vesihuollon myyntivoitot (kunta) ,38 *Jätehuollon myyntivoitot (kunta) ,61 *Asunto-osakkeiden myyntivoito (kunta) ,60 *K-S sairaanhoitopiiri 1 038,56 100,99 *Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 2 392, ,42 Myyntivoitot yhteensä , ,08 Muut toimintakulut *Muut myyntitappiot, kunta 2 574,83 621,97 103

105 Konsernitaseen liitetiedot Arvonkorotukset Maa- ja vesialueet Arvo , ,54 *Arvonkorotukset *Arvonkorotusten purku Arvo , ,54 Rakennukset Arvo , ,59 *Arvonkorotukset *Arvonkorotusten purku Arvo , ,59 Osakkeet ja osuudet Arvo ,97 374,97 *Arvonkorotukset *Arvonkorotusten purku Arvo ,97 374,97 Arvonkorotukset yhteensä , ,10 Siirtosaamiset Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset *Hankkeiden tuet ja avustukset 7 137, ,40 *ELY-keskus , ,43 *Käyttökustannusten valtionosuudet 2 557, ,00 *Muut siirtosaamiset , ,53 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht , ,36 Oma pääoma Peruspääoma , ,54 Muutos tilikaudella Peruspääoma , ,54 Arvonkorotusrahasto , ,10 Muutos tilikaudella Arvonkorotusrahasto , ,10 Muut omat rahastot , ,70 Muutos tilikaudella , ,85 Muut omat rahastot , ,55 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,41 Muutos tilikaudella , ,17 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,24 Tilikauden yli-/alijäämä , ,79 Oma pääoma yhteensä , ,22 Pakolliset varaukset K-S sairaanhoitop.: Potilasvak.maksuvastuuvaraus , ,15 104

106 Jkl koulutuskuntayhtymä: Priimus-kampuksen peruskorj , ,06 Yhteensä , ,21 Erittely liittymismaksuista Liittymismaksut , ,67 Muut velat 4 029, ,67 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat yht , ,34 Siirtovelat Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat *Korkojaksotukset , ,50 *Lomapalkkajaksotukset , ,23 *Valtionosuudet 9 128, ,94 *Muut menojäämät , ,93 Siirtovelat yhteensä , ,60 Leasingvastuut Leasingvastuiden yhteismäärä , ,76 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset *jäljellä oleva pääoma , ,37 Muut vastuusitoumukset Takaukset muiden puolesta , ,68 Huollettavien varat , ,03 Vuokravastuut , ,72 Muut vastuut 3 814, ,10 Yhteensä , ,53 105

107 KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitos muodostuu vesilaitoksesta ja viemärilaitoksesta. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma (laskennallinen) Arvio 2014 Käyttö 2014 Käyttö 2013 euroa euroa euroa Liikevaihto , ,09 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,38 Materiaalit ja palvelut , ,98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,48 Palvelujen ostot , ,50 Henkilöstökulut , ,20 Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut , ,51 Eläkekulut , ,06 Muut henkilösivukulut , ,45 Poistot ja arvonalentumiset , ,70 Suunnitelman mukaiset poistot , ,70 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , ,87 Liikeylijäämä (+) tai -alijäämä (-) , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut , ,12 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus jäännöspääomasta , ,12 Muut rahoituskulut Ylijäämä / -alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,78 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä / -alijäämä ennen varauksia , ,78 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (-) Tilikauden ylijäämä / -alijäämä , ,78 106

108 Vesihuoltolaitoksen tase (eriytetty laskennallisesti) euroa euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 5 599, ,77 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,74 Rakennukset , ,01 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,42 Koneet ja kalusto 2 503,28 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Muut saamiset Liittymismaksut , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,53 Muut lyhytaikaiset saamiset , , ,14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Jäännöspääoma , ,99 Tilikauden yli-/alijäämä , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut pitkävaikutteiset velat , ,67 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Ostovelat , ,20 Muut velat 8 944,58 372,08 Siirtovelat 4 319, , , ,14 107

109 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöraportin valmistelutilanne on tuotu yt-elimelle tiedoksi kokouksessa. Se käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Raportti antaa läpileikkauksen henkilöstön määrästä , ikä- ja ammattirakenteesta ja eläköitymisestä sekä mm. henkilöstön lukumäärästä, koulutuksista ja sairauspoissaoloista. Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat pääosin henkilötietojärjestelmästä saatuihin tietoihin. Vuoden 2014 lopussa Uuraisten kunnan henkilöstömäärä oli 246 henkilöä (vakituiset ja määräaikaiset yhteensä). Vuoden 2014 aikana jatkettiin varhaisen tuen mallin tehokkaampaa käyttöönottoa suunnittelemalla koulutussisältöä esimiehille. Koulutus tullaan järjestämään syksyllä Keskeisimpiä muutoksia henkilöstön osalta tehtiin teknisen toimen työjärjestelyissä, jossa eläköitymisen seurauksena muiden työntekijöiden tehtävänkuvia muutettiin, eikä eläköityvän tilalle palkattu uutta henkilöä. Työjärjestelyjen suunnittelussa apuna käytettiin työn vaativuuden arviointi-lomaketta, jonka käyttöönotto tehostui myös muilla toimialoilla vuoden 2014 aikana. Hallintosäännön 8 :n mukaan Uuraisten kunnassa pidetään henkilöstö- ja virastokokouksia. Henkilöstökokoukset ovat koskeneet koko kunnan henkilöstöä ja virastokokoukset lähinnä virastotalon henkilöstöä. Kunnanjohtaja on kutsunut henkilöstö- ja virastokokoukset koolle vuoden 2014 aikana tarpeelliseksi katsomanaan ajankohtana. Lisäksi toimialat ovat pitäneet kukin oman käytänteensä mukaan osastokokouksia. Syksyllä 2014 laadittiin esimiehille perehdytyskansio, johon koottiin kaikki keskeisimmät asiat uuden henkilön perehdyttämiseen liittyen. Kansio sisältää seuraavat osiot; tervetuloa kunnan palvelukseen, uuden työntekijän perehdyttämislomake, henkilöstön puhelinnumerot ja tehtävänimikkeet, hyvän käytöksen opas, henkilöstöohjelma ja hallintosääntö. Sisälimatyöryhmä on kokoontunut käsittelemään vuoden aikana esille nousseita toimitilojen sisäilma-asioita, joista merkittävimpänä kohteena on ollut Hirvasen vanha koulu. 1. TOISTAISEKSI PALKATTU HENKILÖSTÖ 1.1. Toistaiseksi palkatun henkilöstön määrä kunnan toimialoittain tilikauden lopussa ( ) TP 2012 TP 2013 TP 2014 Yleishallinto Sosiaalitoimi 81, Sivistys- ja vapaaaikatoimi Tekninen toimi ja ympäristötoimi 52, Yhteensä

110 Yhteensä Tekninen toimi ja ympäristötoimi Sivistys- ja vapaa-aikatoimi Sosiaalitoimi TP 2014 TP 2013 TP 2012 Yleishallinto Kuva: Toistaiseksi palkatun henkilöstön määrä kunnan toimialoittain tilikauden lopussa ( ) 1.2. Toistaiseksi palkattujen ikäjakauma 2014 Ikäluokka Henkilömäärä % alle 30 v. 7 4 % v % v % v % v % 65-v. ja yli 0 0 % Yhteensä % 1.3. Toistaiseksi palkattujen ikäjakauma 2013 Ikäluokka Henkilömäärä % alle 30 v v v v

111 60 64-v v. ja yli 0 0 Yhteensä v. ja yli v v v. Henkilömäärä 2013 Henkilömäärä v. alle 30 v Kuva: Toistaiseksi palkattujen ikäjakauma vuosina 2013 ja MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 73 henkilöä, josta palkkatuella palkattuja 12 ja oppisopimussuhteisia 1. Vuoden aikana määräaikaisia oli kaikkiaan yhteensä 225 henkilöä, josta palkkatuella palkattuja 43 ja oppisopimussuhteisia 3. Vakituisista työntekijöistä oppisopimuskoulutuksessa oli 0 henkilöä 3. ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 5 henkilöä. Vuonna 2013 eläkkeelle siirtyi 5 henkilöä. 4. KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN VUONNA 2014 Työnantajan järjestämä tai kustantama koulutus, (sis. Ammatillinen täydennyskoulutus tms.) koulutuspäivät Opintovapaalla osallistujien lkm yht. hlöä päiviä Yleishallinto (sis.ruokaja siivousp) Sosiaalitoimi Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi 4 32,5 Tekninen toimi 7 45 Yhteensä ,

112 5. SAIRAUSPOISSAOLOT VUONNA 2014 UURAISTEN KUNTA Tilinpäätös 2014 Vakituinen henkilöstö määräaikainen henkilöstö Yht. sairauspoissaolopäivät sairastaneet henkilöt lkm sairauspoissaolopäivät/ sairastuneet henkilöt henkilöstön lkm sairauspoissaolopäivät/ vakituinen henkilöstö sairauspoissaolopäivät sairastaneet henkilöt lkm henkilöstön lkm Päivähoito , , , ,8 13,6 sairauspoissaolopäivät/ koko henkilöstö Palvelukeskus Vanhainkoti, kotihoito, Koivula Uurastupa ja toimintakeskus Sivistys-, kirjasto- ja vapaaaikatoimi sairauspoissaolopäivät/ sairastuneet henkilöt sairauspoissaolopäivät/ määräaikainen henkilöstö , , ,6 39 3,6 11, ,4 7 3, ,8 9 11,0 7, ,7 4 12, ,0 18 0,0 2,3 Koulukeskus ,8 26 3, ,4 33 1,3 2,0 Kyläkoulut ,2 21 3, ,0 31 0,7 1,7 Keskus- ja sosiaalitoimisto, työpaja Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö Tekninen ja ympäristötoimi ,2 18 4, ,8 28 6,3 5, , , ,0 18 4,3 8, , , , ,5 9,1 Yhteensä , , , ,4 7,3 Kaikkiaan sairauspoissaoloja vuonna 2014 oli 192 henkilöllä yhteensä 2912 kalenteripäivää. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli 190 henkilöllä yhteensä 2534 kalenteripäivää. 111

113 6. MUUT POISSAOLOT Perhe- ym. vapaat, henkilöä/kalenteripäivää Vakituiset Määräaikaiset Tilapäinen hoitovapaa (lapsen äkillinen sairastuminen) 41/191 16/69 Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa 13/ Hoitovapaa 3/282 0 Vuorotteluvapaa 5/887 0 Yksityisasia palkatonvapaa 56/237 6/9 Opintovapaa 6/16 5/37 Harkinnanvaraisia virka-/työvapaita eli talkoovapaita (kunnanhallitus , 40) käytti 61 henkilöä yhteensä 399 työpäivää. 7. TYKY-TOIMINTA Kunnan tyky-toiminnan (työkykyä ylläpitävän toiminnan) nettokustannukset olivat ,82. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin liikunta- ja kulttuuriseteleillä, hierontaseteleillä, järjestämällä koko henkilöstön yhteinen hyvinvointi-iltapäivä, järjestämällä yksikkökohtaisia liikuntailtapäiviä sekä vuokraamalla henkilöstöalennuksella Huutoniemen rakennuksia virkistyskäyttöön. 8. TYÖTERVEYSHUOLTO Kunnan henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Jyväskylän kaupungin liikelaitos Työterveys Aallon kautta. Työterveyspalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kaikille yli 6 kk:n työsuhteisille työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut. Työterveyshuollon toimintakulut pysyivät lähes ennallaan edellisvuodesta ollen ,59 ja nettokustannukset ,17 vuonna Työterveyshuolto on suorittanut henkilökunnalle alkutarkastuksia, määräaikaistarkastuksia ja työkykyä edistäviä terveyden seurantatarkastuksia. Työpaikkatarkastukset on suoritettu yhdessä työsuojeluhenkilöiden kanssa. 9. YT-ELIN Työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa säätelee yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnalla vaikutetaan asioiden valmisteluun, toiminnan tuloksellisuuteen ja palvelujen laatuun. Yhteistoimintaelimen yhteydessä toimii työsuojelujaosto. Työsuojelutoiminnalla pyritään henkilökunnan fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamiseen, työssä ja työolosuhteissa esiintyvien terveyshaittojen vähentämiseen ja poistamiseen sekä työviihtyvyyden lisäämiseen. Työsuojelua toteutetaan työterveyshuollon ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelmien mukaisesti. 112

114 Uuraisten kunnan yhteistoimintaorganisaationa toimii yt-elin, joka kokoontui vuoden 2014 aikana kuusi kertaa. Yt-elimen jäseninä ovat toimineet Mari Hast (puheenjohtaja), Juha Valkama (varapuheenjohtaja), Salla Saari- Männistö (sihteeri, kevät 2014), Maija Nivala (sihteeri, syksy 2014), Pirjo Heinäaho, Jarkko Lehtovirta, Airi Santala, Pekka Minkkinen, Jaana Rautiainen ja Pekka Lapinoja. Vuoden aikana yt-elin käsitteli mm. seuraavia asioita: Erityinen kuntajakoselvitys Uuraisten kunnan koulutussuunnitelma Työsuojeluvaltuutettujen valinta Talkoovapaat Tyky-toiminta vuodelle 2015 Puhelinetu Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2013 Työterveyshuollon toimintakertomus vuodelta 2013, sekä toimintasuunnitelmaa kaudelle Työsuojelun toimintaohjelmaa vuosille Koulukeskuksen siivoustyön järjestäminen / kilpailuttaminen Hyvinvointi-iltapäivän järjestäminen Työterveyshuollon raportit Ensiapuvälineiden ajantasaisuus Varhaisen tuen toimintamallin lisäkoulutus 10. HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , , , ,58 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , , , , , ,58 113

115 , , , , , , , , ,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 Kuva: Henkilöstökulut vuosina Henkilökohtaiset lisät Vuonna 2014 maksettiin virka- ja työehtosopimusten mukaista palkan henkilökohtaista lisää 46 henkilölle 49513,46 euroa. 11. Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastajien palkkiot euroa euroa BDO Audiator Oy *Tilintarkastuspalkkiot 3 875, ,00 *Tilintarkastajien lausunnot *Tilintarkastusltk:n sihteerin tehtävät *Muut palkkiot Palkkiot yhteensä 3 875, ,00 114

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot