Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään. Toimitusjohtajan päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään. Toimitusjohtajan päätös"

Transkriptio

1 Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: , , ja Hyväksytty: Voimaantulo: Korvaa: voimaan tulleen päätöksen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Päätöksen tarkoitus Liittämistä ja poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset Liikkeeseenlaskijan vastuut arvopaperitodisteiden liittämisessä ja poistamisessa Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskun sekä poistamisen hyväksyminen OSAKKEIDEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset osakkeenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään Yhtiön tiedossa olevat osakkeenomistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin osakekirjojen vaihdossa Poikkeusluvan myöntäminen Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Osakekirjojen kerääminen Osakekirjojen säilyttäminen Osakekirjojen kuolettamisesta Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Kuoletettujen osakekirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Osakekirjojen mitätöiminen Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille Vaihtomallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yksinkertaistetulla liittämismallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Palautettavaan osakekirjaan tehtävät merkinnät Osakekirjojen jäljennösten säilyttäminen OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN OSUUSKUNTIEN OSUUKSIEN LIITTÄMISESTÄ OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset osuudenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osuudet arvoosuusjärjestelmään Osuuskunnan tiedossa olevat osuudenomistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen osuuskunnan tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin osuuskirjojen vaihdossa Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Osuuskirjojen kerääminen Osuuskirjojen kuolettaminen Osuuskunnan tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskunhoitajan toimimisvelvollisuus Kuoletettujen osuuskirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään (35)

3 4.6. Osuuskirjojen mitätöiminen OSUUKSIIN OIKEUTTAVIEN ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN RAHASTO-OSUUSTODISTUSTEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Rahasto, jonka osuustodistuksia ei ole liikkeessä siirtymishetkellä Rahasto, jonka osuuksista on liikkeessä osuustodistuksia (vaihtomalli) Ilmoitukset rahasto-osuuden omistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää rahasto-osuudet arvo-osuusjärjestelmään Yhtiön tiedossa olevat osuudenomistajat Sanomalehti-ilmoitus Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta TAKUUOSUUKSIEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset takuuosuuksien omistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää takuuosuudet arvo-osuusjärjestelmään Keskinäisen vakuutusyhtiön tiedossa olevat takuuosuuden omistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamisvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin takuuosuuskirjojen vaihdossa Poikkeusluvan myöntäminen Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Takuuosuuskirjojen kerääminen Takuuosuuskirjojen kuolettaminen Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Kuoletettujen takuuosuuskirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Takuuosuuskirjojen mitätöiminen VELKA-ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN ARVO- OSUUSJÄRJESTELMÄÄN Velka-arvopaperitodisteiden vaihtomenettely Tiedottaminen mahdollisuudesta liittää paperimuotoinen velka-arvopaperitodiste arvo-osuusjärjestelmään Velka-arvopaperitodisteiden mitätöiminen ARVO-OSUUKSIEN POISTAMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄSTÄ LIIKKEESEENLASKIJAN HAKEMUKSESTA Arvo-osuuden arvo-osuusjärjestelmästä poistamista koskevat menettelyvaihtoehdot Arvo-osuuden arvo-osuusjärjestelmästä poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset (35)

4 1. Yleiset määräykset 1.1. Soveltamisala Tätä päätöstä sovelletaan arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella olevien osakkeiden, osuuksien ja muiden oikeuksien siirtämisessä arvo-osuusjärjestelmään sekä asiakirjamuodossa liikkeeseen laskettujen arvopaperitodisteiden liittämisessä arvo-osuusjärjestelmään sekä arvo-osuuksien liikkeeseenlaskijan hakemuksesta tapahtuvaan arvo-osuusjärjestelmästä poistamiseen Päätöksen tarkoitus Tässä päätöksessä kuvataan arvopapereiden arvo-osuusjärjestelmään liittämistä edeltävät päätökset ja hakemukset, liittämisessä noudatettavat menettelytavat sekä Euroclear Finlandin asettamat vaatimukset ja edellytykset arvopaperitodisteiden liittämiselle. Lisäksi kuvataan arvo-osuuksien arvo-osuusjärjestelmästä poistamista koskeva menettely. Päätöksen tarkoituksena on turvata se, että arvopaperitodisteet voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla. Jos arvopaperitodisteen liittämisessä tai arvo-osuusjärjestelmästä poistamisessa tulee ratkaistavaksi kysymys, josta ei ole määrätty Euroclear Finlandin säännöissä, päätöksissä tai sopimuksissa, Euroclear Finland päättää tapauskohtaisesti, miten asia on ratkaistava sekä antaa tähän liittyvät ohjeet liikkeeseenlaskijalle. Liikkeeseenlaskijalla tarkoitetaan yhteisöä, jonka Euroclear Finland on hyväksynyt liikkeeseenlaskijaksi ja joka on allekirjoittanut liikkeeseenlaskijasopimuksen Euroclear Finlandin kanssa Liittämistä ja poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset Liikkeeseenlaskijan vastuut arvopaperitodisteiden liittämisessä ja poistamisessa Liikkeeseenlaskija vastaa arvopapereiden liittämistä ja poistamista koskevasta sisäisestä päätöksenteosta, tarvittavien sopimusten tekemisestä eri osapuolten kanssa, tarvittavien suostumusten hankkimisesta sekä Euroclear Finlandille toimittamistaan tiedoista. Liikkeeseenlaskija ja liikkeeseenlaskijan asiamies vastaavat myös mahdollisten virheiden tai epäselvyyksien selvittämisestä ja siitä arvo-osuusjärjestelmän osapuolille mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Koska arvopaperitodisteiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään sisältää käytännössä myös liikkeeseenlaskun joko OM-järjestelmässä tai Infinityssä, liittämiseen sovelletaan myös mitä Euroclear Finlandin toimitusjohtajan päätöksessä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvo-osuusjärjestelmässä määrätään liikkeeseenlaskijaksi hakeutumisesta ja arvopapereiden liikkeeseenlaskusta. 4(35)

5 Arvopaperitodisteiden liittämisestä ja poistamisesta on sovittava Euroclear Finlandin kanssa hyvissä ajoin ennen suunniteltua liittämis- tai poistamisajankohtaa. Liikkeeseenlaskijan on toimitettava Euroclear Finlandille sen pyytämät asiakirjat ja selvitykset Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskun sekä poistamisen hyväksyminen Liikkeeseenlaskijan on nimettävä Euroclear Finlandin sääntöjen mukainen liikkeeseenlaskijan asiamies arvopaperitodisteiden arvo-osuusjärjestelmään liittämisen ja poistamisen toteuttamiseksi. Euroclear Finland antaa liikkeeseenlaskijalle tai liikkeeseenlaskijan asiamiehelle arvo-osuusjärjestelmää ja siihen siirtymistä sekä arvo-osuusjärjestelmästä poistumista koskevat ohjeet. Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen tai arvoosuusjärjestelmästä poistumisen aikataulusta sovitaan Euroclear Finlandin kanssa. Liikkeeseenlaskijan on varattava arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen tai arvo-osuusjärjestelmästä poistumiseen kaikkine päätöksineen, yhtiöjärjestysmuutoksineen ja rekisteröinteineen vähintään kaksi kuukautta. Liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskuhakemuksista sekä liikkeeseenlaskuista määrätään Euroclear Finlandin toimitusjohtajan päätöksessä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvo-osuusjärjestelmässä. 2. Osakkeiden liittäminen OM-järjestelmään Tässä päätöksessä määrätään osakeyhtiölain (OYL) 4 luvun 7 ja 8 :ssä tarkoitetulla tavalla menettelystä ilmoittaa osakkeenomistajille päätöksestä liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään ja kirjata osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan oikeus osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Yhtiökokous päättää osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ottamalla siitä määräyksen yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous päättää ilmoittautumisajasta tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Yhtiön on sovittava ilmoittautumisajasta Euroclear Finlandin kanssa. Yhtiöjärjestyksen muutos ja yhtiön päätös ilmoittautumisajasta rekisteröidään kaupparekisteriin. 5(35)

6 2.1. Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Kun osakkeita siirretään arvo-osuusjärjestelmään, voidaan käyttää ns. vaihtomallia. Vaihtomalli on osakeyhtiölain 4 luvun 8 :n 1 momentissa tarkoitettu Euroclear Finlandin hyväksymä osakkeiden liittämismalli Yksinkertaistettu liittämismalli Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat yhtiön tiedossa. Yksinkertaistetun liittämismallin käyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli yhtiön osake on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena, jos yhtiön kaikkia osakkeita ei ole rekisteröity tai yhtiö ei itse voi huolehtia osakkeiden käsittelystä. Yhtiön osakkeet voidaan liittää yksinkertaistetulla liittämismallilla ainoastaan, jos yhtiö ei ole antanut osakekirjoja tai jos annetut osakekirjat voidaan kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osakkeiden omistus ilmaistaan yksinomaan yhtiön pitämissä luetteloissa (osakekirjattomat yhtiöt). Jos osakkeista on annettu osakekirjat tai väliaikaistodistukset, yhtiön on kerättävä ja mitätöitävä ne ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Osakkeenomistajat toimittavat osakekirjat tai väliaikaistodistukset yhtiöön. Jos osakkeen luovutusta tai muuta saantoa ei ole rekisteröity, yhtiö tutkii saantoselvitykset ja päättää osakkeiden rekisteröimisestä ao. omistajien nimiin. Kun yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, Euroclear Finlandiin on toimitettava liikkeeseenlaskuhakemuksen yhteydessä yhtiön toimitusjohtajan antama vakuutus siitä, että: - kaikki yhtiön osakkeet on rekisteröity osakkeenomistajien nimiin, - kaikki yhtiön panttaamattomat osakekirjat ja väliaikaistodistukset on kerätty ja mitätöity, - kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tai siirtämättä osuuksiaan yhtiössä ennen yhtiön arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä ja että - kaikki pantinhaltijat ja asianomaiset ulosottoviranomaiset ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta pantteina olevia osakekirjoja ja väliaikaistodistuksia muutoin kuin tilinhoitajlle oikeutensa kirjaamisen yhteydessä. Osakkeet kirjataan arvo-osuusjärjestelmään kirjaushakemusten perusteella. Liikkeeseenlaskijan asiamies huolehtii osakkeiden kirjaamisesta arvoosuusjärjestelmään. Ennen osakkeiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään osakkeenomistajan on avattava arvo-osuustili tilinhoitajassa, jos hänellä ei ole arvoosuustiliä ennestään Ilmoitukset osakkeenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 6(35)

7 Yhtiön tiedossa olevat osakkeenomistajat Yhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajilleen viimeistään kolme kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiön päätöksestä liittää osakkeensa arvoosuusjärjestelmään, jolleivät kaikki osakkeenomistajat ole suostuneet siihen, ettei tätä määräaikaa ole noudatettava (ks kohta). Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa osakkeenomistajille on esitettävä ainakin jäljempänä tässä kohdassa esitetyt tiedot, jolleivät kaikki osakkeenomistajat ole suostuneet siihen, että näistä sisältövaatimuksista voidaan poiketa (ks kohta). Kaikki osakekirjojen vastaanottajana toimivat vaihtopaikat ja niiden asiamiehet on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksessa on oltava myös maininta siitä, että jätettäessä osakekirjat kirjattaviksi arvo-osuuksiksi mukana on oltava ne asiakirjat, joista omistusoikeus ilmenee. Ilmoittautumisajan jälkeen vaihtamattomien osakkeiden omistaja ei voi käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty Euroclear Finlandissa pidettävään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittelussa ja tiedottamisessa tulee mainita, miten osakkeenomistaja voi välttyä näiden oikeuksien menetykseltä. Ilmoitus tulee toimittaa postitse, esimerkiksi kirjeenä, yhtiön tiedossa oleville osakkeenomistajille viimeistään 3 kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos ilmoitus sisällytetään muuhun osakkeenomistajalle toimitettavaan aineistoon, sen tulee erottua tästä muusta aiheistosta Ilmoitus virallisessa lehdessä Ennen ilmoittautumisajan alkamista virallisessa lehdessä on julkistettava tieto siirtymispäätöksestä, ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Kun yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, osakeyhtiölaissa (OYL 4:7 ) säädetyistä määräajoista ja tiedottamisja ilmoitusvelvollisuuksista voidaan poiketa kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Yhtiön on kerättävä suostumukset ennen liikkeeseenlaskuhakemuksen jättämistä Euroclear Finlandille Varautuminen virhetilanteisiin osakekirjojen vaihdossa Tätä kappaletta sovelletaan kokonaisuudessaan, jos yhtiö on antanut osakekirjoja ja jos annettuja osakekirjoja ei voida kerätä ja mitätöidä ennen arvoosuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osakkeiden omistus ilmaistaan yksinomaan yhtiön pitämissä luetteloissa (osakekirjattomat yhtiöt). Osakkeisiin, joista 7(35)

8 ei ole annettu osakekirjoja eikä väliaikaistodistuksia asianomaisen yhtiön ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, ei sovelleta näitä virhetilanteisiin varautumisesta osakekirjojen vaihdossa annettuja säännöksiä Poikkeusluvan myöntäminen Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi päättää poikkeuksista, jotka koskevat osakesalkun varaamis- ja arvo-osuuksien luovuttamissopimuksia. Poikkeus voidaan myöntää mm. seuraavissa tilanteissa: yhtiön omistus ei hajaudu eikä muutu ennen kuin osakkeet siirretään arvoosuusjärjestelmään, osakkeenomistajien lukumäärä on vähäinen, osakkeiden siirto toteutetaan yhdessä vaihtopaikassa, sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja yhtiöllä joko on hallussaan tai valtuutus hankkia omia osakkeitaan jäljempänä salkunvaraussopimusta vastaavasti siinä kulloinkin edellytetty määrä virhetilanteiden varalle Varautumistoimenpiteet Tiedot vastaanotettavista osakekirjoista Viimeistään kolmea viikkoa ennen vaihdon aloittamista yhtiön on toimitettava liikkeeseenlaskijan asiamiehelle seuraavat tiedot: a) tarkat kuvaukset kunkin osakelajin osakekirjoista ja tunnistusohjeet sekä osakekirjojen aitouskriteerit; b) luettelo kuoletetuista osakekirjoista; c) osakasrekisterin tiedot yhtiön 100 suurimmasta osakkeenomistajasta, kuitenkin enintään 10 % osakkeenomistajien määrästä. Liikkeeseenlaskijan asiamies voi sopia yhtiön kanssa b - c -kohtien osalta ankarammista merkittävyysrajoista. Tieto sovituista rajoista on ilmoitettava Euroclear Finlandille ennen vaihdon aloittamista. Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on viivyttelemättä toimitettava yllä mainitut tiedot muille vaihtopaikoille ja Euroclear Finlandille ennen vaihdon aloittamista. Tarkistukset pankkipäivittäin Kussakin vaihtopaikassa on viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena vaihtoa seuraavana pankkipäivänä tarkistettava kunakin vaihtopäivänä tehdyt kirjaukset. Yhteistilin saldon seuraaminen Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on seurattava yhteistilin saldoa. Kun yhteistilin saldo alittaa 5 %:n tai muun yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen erikseen sopiman tätä korkeamman rajan, liikkeeseenlaskijan asiamies antaa tiedon yhtiölle ja sille, joka on jäljempänä kohdassa sopimus arvo-osuuksien luovuttamisesta tarkoitetulla tavalla sitoutunut luopumaan arvo-osuuksistaan. 8(35)

9 Sopimus osakesalkun varaamisesta Yhtiön on sovittava liikkeeseenlaskijan asiamiehen kanssa vaihtamattomien osakkeiden salkun varaamisesta. Sopimus arvo-osuuksien luovuttamisesta Yhtiön on sovittava liikkeeseenlaskijan asiamiehen ja vähintään yhden merkittävän osakkeenomistajan kanssa siitä, että yhteistilin saldon ollessa riittämätön, tarvittava määrä tämän arvo-osuuksia siirretään vaihtoa vaativalle osakkeenomistajalle. Arvo-osuuksien luovuttamiseen sitoutuneen on sopimuksessa osoitettava arvoosuustili, josta liikkeeseenlaskijan asiamiehellä on oikeus siirtää vaihtoa vaativalle osakkeenomistajalle tarvittavat arvo-osuudet, jos yhteistilin saldo on riittämätön. Sopimuksessa on sitoutuneen valtuutettava liikkeeseenlaskijan asiamies kirjaamaan tai hakemaan luovutusrajoituksen kirjaamista em. arvo-osuustilille liikkeeseenlaskijan asiamiehen hyväksi. Ilmoittautumisajan jälkeiseltä ajalta arvo-osuuksien luovutusta koskeva sopimus voi käsittää myös sitoumuksen arvo-osuuksien hankkimiseen. Luovuttamisen on tällöin tapahduttava liikkeeseenlaskijan asiamiehen ilmoitusta seuraavan 7 pankkipäivän aikana. Sopimusten laajuus Ilmoittautumisaikana salkunvaraussopimusten ja yhteistilin osakesalkuilla oikaistun saldon tulee yhteensä vastata vähintään 1 % kustakin osakelajista. Ilmoittautumisaikaa seuraavana viitenä vuotena osakesalkkuja koskevien sopimusten ja arvo-osuuksien luovutusta koskevien sopimusten sekä yhteistilin saldon tulee yhteensä vastata seuraavia osuuksia kustakin osakelajista: 1. vuonna 1 %; 2. vuonna 0,8 %; 3. vuonna 0,6 %; 4. vuonna 0,4 %; ja 5. vuonna 0,2 %. Lisäksi, milloin yhtiökokouksen päätös arvo-osuusjärjestelmään liittymisestä on tehty 1. syyskuuta 2006 jälkeen, sopimusten sekä yhteistilin saldon tulee yhteensä vastata seuraavia osuuksia kustakin osakelajista: 6. vuonna 0,2 %; 7. vuonna 0,2 %; 8. vuonna 0.2 %; 9. vuonna 0,2 % ja 10. vuonna 0,2 %. Yhtiön on ilmoitettava sopimusten solmimisesta Euroclear Finlandille viimeistään kahta viikkoa ennen ilmoittautumisajan alkamista. Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi liikkeeseenlaskijan asiamiehen hakemuksen perusteella pienentää 9(35)

10 edellä mainittuja arvo-osuuksien luovuttamista ja arvopaperisalkun varaamista koskevien sopimusten vähimmäisvaatimuksia. Vaihdon keskeyttäminen Osakekirjojen vaihtaminen arvo-osuuksiksi on ilmoittautumisaikana keskeytettävä vaihtopaikoissa, kun yhteistilin saldo on riittämätön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehellä ei enää ole käytettävissään arvo-osuuksien luovuttamista koskevaan sopimukseen kuuluvia arvo-osuuksia. Vaihtopaikkojen on ilmoitettava keskeyttämisestä asiakkaille liikkeeseenlaskijan asiamiehen ja yhtiön sopimalla tavalla. Liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoittaa keskeyttämisestä välittömästi Finanssivalvonnalle ja Euroclear Finlandille. Vaihtomateriaalia voidaan kuitenkin ottaa vastaan, mikäli asiakas näin haluaa Virheen selvittäminen Liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee koordinoida virheen etsintää ja korjaamista. Liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoittaa selvittelyn menettelytavoista vaihtopaikoille sekä raportoi Euroclear Finlandille. Menettely ennen loppuraportin antamista Liikkeeseenlaskijan asiamies täsmäyttää vastaanotetut toimeksiannot arvoosuusjärjestelmään tehtyihin kirjauksiin ja vastaa siitä, että mahdolliset virheet korjataan. Vaihtomateriaali tulee arkistoida vaihtopaikoissa ja mahdollisissa muissa säilytyspaikoissa siten, että virheen etsimiseksi tarvittava vaihtokohtainen tarkastus voidaan tehdä. Liikkeeseenlaskijan asiamies antaa tarkemmat ohjeet tarkastamismenettelystä. Liikkeeseenlaskijan asiamies voi lisäksi perustellusta syystä velvoittaa vaihtopaikat ryhtymään tarkastukseen. Kunkin vaihtopaikan on tehtävä tarkastukset 2 4 viikon kuluessa liikkeeseenlaskijan asiamiehen antamasta ilmoituksesta. Vaihtopaikat ilmoittavat viipymättä havaitsemansa virheet liikkeeseenlaskijan asiamiehelle ja tarvittaessa Euroclear Finlandille. Tarkastuksen päätyttyä vaihtopaikkojen ja tilinhoitajien on viipymättä annettava liikkeeseenlaskijan asiamiehelle ja Euroclear Finlandille kirjalliset selonteot tarkastuksesta ja mahdollisista korjaustoimenpiteistään. Vaihtopaikat vastaavat kukin omalta osaltaan tarkastuksen ja havaittujen virheiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Yhtiö vastaa osakesalkun varaamisesta ja arvo-osuuksien luovuttamisesta tehtävien sopimusten toimenpiteiden kustannuksista. Mikäli liikkeeseenlaskijan asiamies ja vaihtopaikat yhdessä katsovat, että virheen selvittämisestä aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomat asianomaiseen virheeseen liittyvään osakemäärään nähden, ne voivat sopia siitä, että tarkastukseen ei ryhdytä. Tällöin vaihtopaikat jakavat virhettä vastaavien 10(35)

11 osakkeiden tai arvo-osuuksien hankkimiskustannukset suoritettujen vaihtotapahtumien suhteessa. Mikäli vaihtomateriaalin tarkastuksen jälkeen on vielä selvittämättömiä virheitä, liikkeeseenlaskija ja liikkeeseenlaskijan asiamies sopivat jatkotarkastuksesta. Jos sen toteuttaa muu taho kuin vaihtopaikka, on asianomaisen vaihtopaikan edustajalla oikeus olla läsnä vaihtomateriaalia tarkastettaessa. Jatkotarkastuksen tulee koskea osakkeiden määriä, lajeja ja osakekirjojen oikeellisuutta. Tarkastus voi käsittää yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen välisen sopimuksen mukaisesti myös esimerkiksi osakekirjojen numeroiden vertaamisen arvo-osuuksiin siirtymistä edeltäneeseen osakerekisteriin. Jos jatkotarkastuksessa käy ilmi sellainen virhe, joka olisi ollut havaittavissa vaihdossa edellytettävällä huolellisuudella jo vaihtomateriaalin tarkastuksessa, kuten esimerkiksi väärin laskettu osakemäärä, väärä laji tai ilmeinen väärennös, virheen tehnyt vaihtopaikka vastaa jatkotarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista siinä suhteessa, mikä on sen aiheuttamien virheiden osuus kokonaismäärästä. Oikaisemista koskeviin kustannuksiin kuuluu korvaus yhtiölle vastaavien arvoosuuksien hankkimisesta, mikäli virheen tarkoittamia arvo-osuuksia ei voida palauttaa yhteistilille edelleen luovutuksen takia. Jatkotarkastuksesta korvattavat kustannukset lasketaan tarkastustuntien ja ennalta sovitun tuntikorvauksen perusteella. Jos jatkotarkastuksessa ei ilmene vaihtopaikan havaittavissa ollutta virhettä, yhtiö on velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetut kustannukset. Yhtiö on samalla tavalla korvausvelvollinen, jos virhe ilmenee osakekirjojen numerotarkastuksessa, kun se johtuu liikkeeseenlaskijasta itsestään, kuten esimerkiksi siitä, että osakkeita on liikkeessä enemmän kuin niitä kaupparekisterimerkinnän mukaan tulisi olla. Yhtiö voi myös ennen jatkotarkastusta määrätä, että tarkastukseen ei ryhdytä, jolloin se vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tarvittavien arvoosuuksien korvaamisesta arvo-osuuksien luovuttajalle. Menettely loppuraportin antamisen jälkeen Jälkivaihdon alkamisen jälkeen vaihtopaikkojen tulee antaa liikkeeseenlaskijan asiamiehelle loppuraportit suorittamistaan vaihdoista yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen erikseen sopimana ajankohtana. Loppuraportin luovuttamisen jälkeen vaihtopaikalla on virheen ilmaantuessa oikeus kustannuksellaan tarkastaa oma vaihtomateriaalinsa 2 4 viikon kuluessa liikkeeseenlaskijan asiamiehen asiaa koskevasta ilmoituksesta. Mikäli virheen ilmaantuessa vaihtomateriaali ei enää ole vaihtopaikkojen hallussa, yhtiön on toimitettava se niiden osoittamiin paikkoihin tarkastuksen ajaksi. Yhtiö vastaa osakesalkun varaamis- ja arvo-osuuksien luovuttamissopimusten toimenpiteiden kustannuksista. Muilta osin menetellään vaihtomateriaalin tarkastus ja jatkotarkastus kohdissa tarkoitetulla tavalla, jos asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä on kulunut vähemmän kuin kymmenen vuotta. 11(35)

12 Sen jälkeen kun kymmenen vuotta on kulunut asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä, yhtiö vastaa tarkastustoimenpiteistä ja mahdollisista korvauksista Osakekirjojen kerääminen Osakekirja, jonka tarkoittamat osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on asiakirjojen säilyttämistä koskevan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa tarkoitettu asiakirja. Yhtiö voi säilyttää osakekirjoja vaihtopaikan lukuun. Asianomaisen vaihtopaikan tulee tällöin toimittaa Euroclear Finlandille ilmoitus asiaa koskevasta sopimuksesta ja yhtiön sitoumuksesta säilyttää osakekirjoja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti ennen kuin osakekirjat kerätään vaihtopaikoista Osakekirjojen säilyttäminen Yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen on sovittava osakekirjojen ja niihin liittyvien saantoselvitysten säilyttämisestä. Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on huolehdittava vastaavien sopimusten tekemisestä vaihtopaikkojen kanssa. Osakekirjoja ja niihin liittyviä saantoselvityksiä on säilytettävä kuten kirjanpitoaineistoa Osakekirjojen kuolettamisesta Arvo-osuusjärjestelmään siirtymässä olevan yhtiön osakekirjoja voidaan kuolettaa joko ilmoittautumisaikana tai sen jälkeen Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Kuoletuksen hakija saattaa yhtiön tiedoksi kuulutuksen yhtiön liikkeeseen laskemia osakekirjoja koskevasta kuoletushakemuksesta. Koska arvoosuusjärjestelmään siirtyvä yhtiö on velvollinen toimittamaan luettelon kuoletetuista osakekirjoista liikkeeseenlaskijan asiamiehelle, yhtiön tulee vastaavasti välittömästi toimittaa liikkeeseenlaskijan asiamiehelle tieto kuoletettavaksi haetuista osakekirjoista Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Mikäli yhtiö ilmoittaa kuoletettavaksi haettavista osakekirjoista ilmoittautumisaikana, liikkeeseenlaskijan asiamiehen on välittömästi annettava tieto asiasta vaihtopaikoille. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osakekirjojen määrä ylittää yhteistilin saldon, liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee ryhtyä kohdan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osakekirjojen määrä tai arvo on huomattava, liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee harkita, ryhtyykö se vaihtomateriaalin tar- 12(35)

13 kastamiseen. Harkinnassa on otettava huomioon ainakin yhtiön osakekirjojen historia ja kuoletettavien litteroiden määrä suhteessa asianomaisten litteroiden kokonaismäärään Kuoletettujen osakekirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Kuoletettuja osakekirjoja arvo-osuusjärjestelmään siirrettäessä suositellaan kirjauksen perusteena käytettäväksi tuomioistuimen pöytäkirjaa, joka on varustettu yhtiön tiedoksisaantimerkinnällä tai erillisellä todistuksella tiedoksisaannista. Koska tuomioistuimelta ei voi saada alkuperäistä päätöstä ja koska jäljennöksiä voi periaatteessa saada rajattoman määrän, jäljennöspäätöstä ei sellaisenaan voida käyttää perusteena arvo-osuusjärjestelmään kirjaamiselle. Jäljennöspäätös voidaan kuitenkin muuttaa ainutkertaiseksi antamalla se tiedoksi kuoletetut osakkeet liikkeeseen laskeneelle yhtiölle, joka voi aukottomasti pitää kirjaa annetuista yhtiön osakkeita koskevista kuoletuspäätöksistä Osakekirjojen mitätöiminen Osakeyhtiölain 4 luvun 8 :n 1 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettu merkintä osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään on tehtävä rei ittämällä. Merkintä voidaan tehdä myös leimaamalla osakekirja "mitätöity"-leimalla siten, ettei leimaa voida poistaa. Merkintä tehdään vaihtopaikassa, jossa osakekirja on vastaanotettu. Jälkivaihtoaikana merkinnän tekee liikkeeseenlaskijan asiamies Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille Vaihtomallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yleiset edellytykset Ennen kuin yhtiö tekee päätöksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille, se on velvollinen ottamaan yhteyttä Euroclear Finlandin sääntöjen mukaiseen järjestäjään. Yhtiön ja järjestäjän on keskusteltava palauttamisen käytännön toteutuskelpoisuudesta. Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen edellyttää järjestäjän suostumusta sekä sitä, että yhtiö tekee sopimuksen palauttamisesta järjestäjän kanssa. Lisäksi yhtiön hallituksen on tehtävä päätös mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille. Yhtiö on velvollinen toimittamaan Euroclear Finlandille 1. yhtiön hallituksen päätöksen, 2. yhtiön ja järjestäjän vakuutuksen siitä, että yhtiö ja järjestäjä ovat tehneet sopimuksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta sekä 3. todistuksen siitä, että järjestäjä suostuu mitätöityjen osakekirjojen palauttamiseen osakkeenomistajille. Mitätöity osakekirja voidaan palauttaa osakkeenomistajalle aikaisintaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Yhtiö ja järjestäjä voivat sopia, että mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille aloitetaan edellä mainittua ajankohtaa myöhemmin. 13(35)

14 tai aikaisemmin arvo-osuudeksi vaihdettujen osakekirjojen palauttaminen Järjestäjä antaa yhtiölle kohtuudella löydettävissä olevat mitätöidyt osakekirjat, jotka on vaihdettu arvo-osuudeksi tai aikaisemmin. Tämän jälkeen yhtiö voi palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajille tai myöhemmin arvo-osuudeksi vaihdettujen osakekirjojen palauttaminen Jos osakkeenomistaja on vaihtanut osakekirjan arvo-osuudeksi tai myöhemmin, osakkeenomistajan, jonka arvo-osuustilille arvo-osuudet on kirjattu silloin kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi, on vaadittava mitätöidyn osakekirjan palauttamista järjestäjältä. Palautusvaatimus on esitettävä vuoden (1) kuluessa yhtiön hallituksen päätöksestä, jos osakekirjat on vaihdettu arvoosuuksiksi ennen kuin yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen palauttamisesta, tai, jos osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi yhtiön hallituksen päätöksen jälkeen, vuoden (1) kuluessa osakekirjojen vaihtamisesta arvo-osuuksiksi. Jos osakkeenomistaja on vaatinut palauttamista määräajassa, järjestäjä palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajalle, jonka arvo-osuustilille arvoosuudet on kirjattu silloin kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi. Kaikki yksittäiseen vaihtoon liittyvät mitätöidyt osakekirjat, jotka ovat kohtuudella löydettävissä, on palautettava, jollei osakkeenomistaja suostu siihen, ettei kaikkia mitätöityjä osakekirjoja palauteta Yksinkertaistetulla liittämismallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yksinkertaistetulla liittämismallilla arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen osakekirjojen palauttaminen edellyttää, että yhtiön hallitus tekee päätöksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille ja tämä hallituksen päätös toimitetaan Euroclear Finlandille. Yhtiö palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajalle, jolta osakekirjat on kerätty ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Kaikki kerätyt osakekirjat, jotka ovat kohtuudella löydettävissä, on palautettava, jollei osakkeenomistaja suostu siihen, ettei kaikkia mitätöityjä osakekirjoja palauteta Palautettavaan osakekirjaan tehtävät merkinnät Osakkeenomistajalle palautettavassa mitätöidyssä osakekirjassa on oltava seuraavat merkinnät: 1. Mitätöity-leima järjestysnumeron vieressä, 2. Mitätöity-leima viimeisen siirtomerkinnän vieressä ja 3. Rei itys. Kaikki nämä merkinnät on tehtävä osakekirjaan siten, ettei niitä voi poistaa. Se, joka palauttaa mitätöidyn osakekirjan osakkeenomistajalle, on velvollinen varmis- 14(35)

15 tamaan, että mitätöidyssä osakekirjassa on kaikki vaadittavat merkinnät ja lisäämään puuttuvat merkinnät Osakekirjojen jäljennösten säilyttäminen Osakkeenomistajille palautetuista mitätöidyistä osakekirjoista on otettava jäljennökset ja niitä on säilytettävä vastaavalla tavalla kuin alkuperäisiä osakekirjoja siten kuin Euroclear Finlandin sääntöjen kohdissa sekä tämän toimitusjohtajan päätöksen kohdissa 2.4 ja 2.5 määrätään. Palautettujen osakekirjojen säilyttämiseen jäljennöksinä ei kuitenkaan edellytä Euroclear Finlandin sääntöjen kohdan mukaista Euroclear Finlandin toimitusjohtajan lupaa eikä tilihoitajan KHT-tilintarkastajan hyväksyntää. 3. Osakkeisiin oikeuttavien arvopaperitodisteiden liittäminen Osakkeisiin oikeuttavilla arvopapereilla tarkoitetaan yhtiön liikkeeseenlaskemia yhtiön osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita, mm. optioita ja optio- ja vaihtovelkakirjalainoja. Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden liittämisessä käytetään aina yksinkertaistettua liittämismallia. Arvopaperitodisteiden liittämiseen sovelletaan mitä osakkeiden liittämisestä määrätään tämän päätöksen luvussa. Jos liitettävän arvopaperin ehdoissa on mahdollistettu niiden myöhempi liittäminen arvo-osuusjärjestelmään, yhtiön hallitus, tai ehdoissa mainittu muu elin, tekee päätöksen niiden siirtämisestä. Jos ehdoissa ei ole varauduttu arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen tai yhtiöllä ei muutoin ole oikeutta liittää arvopaperia arvo-osuusjärjestelmään omalla päätöksellään, yhtiön on saatava kaikilta arvopaperin haltijoilta kirjallinen hyväksyntä ennen arvopaperin liittämistä ja liikkeeseenlaskuhakemuksen tekemistä. Turvatakseen arvo-osuusjärjestelmän luotettavaa ja turvallista toimintaa Euroclear Finland päättää, missä aikataulussa arvopaperit voidaan liittää arvoosuusjärjestelmään. Merkinnän tai vaihdon kohteena oleva osake on liitettävä arvo-osuusjärjestelmään viimeistään ennen osakkeeseen oikeuttavan arvopaperin merkintä- tai vaihtoajan alkua. Yhtiö ilmoittaa arvopaperin haltijoille arvopaperin arvo-osuusjärjestelmään siirtämisestä sekä siihen liittyvästä aikataulusta ja menettelystä Euroclear Finlandin sääntöjen kohdan mukaisesti. Arvopapereiden kuolettamiseen ja mitätöimiseen sovelletaan soveltuvin osin mitä osakekirjoista säädetään. 4. Osuuskuntien osuuksien liittämisestä OM-järjestelmään 15(35)

16 Tässä päätöksessä määrätään osuuskuntalain 15 luvun 7 (päätöksestä ilmoittaminen), 8 (oikeuksien kirjaaminen) ja 10 :ssä (yhteistilille kirjattavat osuudet) tarkoitetulla tavalla menettelystä kirjata osuudenomistajan tai muun oikeudenhaltijan oikeus osuudenomistajan arvo-osuustilille ja ilmoittaa osuudenomistajille päätöksestä liittää osuuskunnan osuudet arvo-osuusjärjestelmään. Osuuskunnan tai edustajiston kokous päättää arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä. Kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään ilmoittautumisajasta, jonka pituuden osuuskunta sopii Euroclear Finlandin kanssa. Osuuskunnan sääntöihin lisätään määräykset osuuskunnan osuuksien kuulumisesta arvoosuusjärjestelmään sekä määräys oikeudesta päästä osuuskunnan jäseneksi osuuskuntalain 1 luvun 4 :n mukaisesti. Osuuskunnan sääntöjen muutos ja osuuskunnan päätös osuuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Ennen liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskuhakemusten tekemistä osuuskunnan on tehtävä sopimus yhden Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisen liikkeeseenlaskijan asiamiehen kanssa osuuskunnan liikkeeseenlaskunhoitajana toimimisesta. Osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan välinen sopimusmalli on saatavissa Euroclear Finlandista. Osuuskunnan liikkeeseenlaskemiin osakkeisiin sovelletaan osuustodistuksia koskevia päätöskohtia soveltuvin osin Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Kun osuuksia siirretään arvo-osuusjärjestelmään, voidaan käyttää ns. vaihtomallia. Vaihtomalli on osuuskuntalain 15 luvun 8 :ssä tarkoitettu Euroclear Finlandin hyväksymä osuuksien liittämismalli Yksinkertaistettu liittämismalli Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos kaikki osuuskunnan osuuksien omistajat ovat osuuskunnan tiedossa. Yksinkertaistetun liittämismallin käyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli osuuskunnan osuus on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena, jos osuuskunnan kaikkia liitettäviä osuuksia ei ole rekisteröity tai osuuskunta ei itse voi huolehtia osuuksien käsittelystä. Tällöin siirtymisessä käytetään ns. vaihtomallia. Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos osuuskunta ei ole antanut osuuskirjoja tai väliaikaistodistuksia tai jos ne voidaan kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osuuksien omistus ilmaistaan yksinomaan osuuskunnan jäsenluettelossa (osuuskirjaton osuuskunta). Jos osuuksista on annettu osuuskirjat tai väliaikaistodistukset, osuuskunnan on kerättävä ja mitätöitävä ne ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Osuudenomistajat toimittavat osuuskirjat tai väliaikaistodistukset osuuskunnalle. Jos osuuden luovu- 16(35)

17 tusta tai muuta saantoa ei ole rekisteröity, osuuskunta tutkii saantoselvitykset ja päättää osuuksien rekisteröimisestä ao. omistajien nimiin. Kun osuuskunnan osuudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, Euroclear Finlandiin on toimitettava liikkeeseenlaskuhakemuksen yhteydessä osuuskunnan hallituksen tai toimitusjohtajan antama vakuutus siitä, että - kaikki osuuskunnan osuudet on rekisteröity osuudenomistajien nimiin, - kaikki osuuskunnan panttaamattomat osuuskirjat ja väliaikaistodistukset on kerätty ja mitätöity, - kaikki osuuskunnan osuudenomistajat ovat sitoutuneet olemaan siirtämättä osuuksiaan ennen osuuskunnan arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä tai osuuskunta on sitoutunut olemaan hyväksymättä muutoksia jäseniinsä ja olemaan merkitsemättä muutoksia jäsenluetteloon ja - kaikki pantinhaltijat ja asianomaiset ulosottoviranomaiset ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta pantteina olevia osuuskirjoja ja väliaikaistodistuksia muutoin kuin osuuskunnalle oikeutensa kirjaamisen yhteydessä. Euroclear Finland voi osuuskunnan hakemuksesta hyväksyä, että osuuskunta hyväksyy muutoksia jäseniinsä ja merkitsee muutoksen jäsenluetteloon. Osuudet kirjataan arvo-osuusjärjestelmään kirjaushakemusten perusteella. Osuudet siirretään arvo-osuusjärjestelmään osuuskunnan hakemuksesta. Osuuskunta sopii kirjaushakemusten käsittelemisestä ja noudatettavasta menettelystä Euroclear Finlandin kanssa. Ennen osuuksien siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään osuudenomistajan on avattava arvo-osuustili tilinhoitajassa, jos hänellä ei ole arvo-osuustiliä ennestään Ilmoitukset osuudenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osuudet arvoosuusjärjestelmään Osuuskunnan tiedossa olevat osuudenomistajat Osuuskunnan on ilmoitettava osuudenomistajilleen viimeistään kolme kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä osuuskunnan päätöksestä liittää osuutensa arvo-osuusjärjestelmään, jolleivät kaikki osuudenomistajat ole suostuneet siihen, ettei tätä määräaikaa ole noudatettava (ks kohta). Vastaavat ohjeet on annettava myös siitä, miten osuuteen kohdistuvat muut oikeudet voidaan kirjata. Osuudenomistajalle on esitettävä arvo-osuusjärjestelmään liittämistä koskevassa ilmoituksessa ainakin jäljempänä tässä kohdassa esitetyt tiedot, jolleivät kaikki osuudenomistajat ole suostuneet siihen, että näistä sisältövaatimuksista voidaan poiketa (ks kohta). Kaikki osuuskirjojen vastaanottajana toimivat vaihtopaikat on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksessa on oltava myös maininta siitä, että jätettäessä osuuskirjat kirjattaviksi arvo-osuuksiksi mukana on oltava ne asiakirjat, joista omistusoikeus ilmenee. 17(35)

18 Ilmoittautumisajan jälkeen vaihtamattomien osuuskirjojen haltija ei voi käyttää osuudenomistajalle osuuskunnassa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty Euroclear Finlandissa pidettävään jäsenluetteloon. Ilmoittelussa ja tiedottamisessa tulee mainita, miten osuudenomistaja voi välttyä oikeuksien menetykseltä. Ilmoitus tulee toimittaa postitse osuuskunnan tiedossa oleville osuudenomistajille viimeistään 3 kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos ilmoitus sisällytetään muuhun osuudenomistajalle toimitettavaan aineistoon, sen tulee erottua tästä muusta aiheistosta Ilmoitus virallisessa lehdessä Ennen ilmoittautumisajan alkamista virallisessa lehdessä on julkistettava tieto siirtymispäätöksestä, ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä Poikkeaminen osuuskunnan tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Osuuskuntalaissa (OKL 15:7 ) säädetyistä määräajoista ja tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuuksista voidaan poiketa kaikkien osuudenomistajien suostumuksella. Osuuskunnan on kerättävä suostumukset ennen liikkeeseenlaskuhakemuksen jättämistä Euroclear Finlandille Varautuminen virhetilanteisiin osuuskirjojen vaihdossa Tätä kappaletta sovelletaan kokonaisuudessaan, jos osuuskunta on antanut osuuskirjoja ja jos annettuja osuuskirjoja ei voida kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osuuksien omistus ilmaistaan yksinomaan osuuskunnan jäsenluettelossa (osuuskirjaton osuuskunta). Osuuksiin, joista ei ole annettu osuuskirjoja eikä väliaikaistodistuksia asianomaisen osuuskunnan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, ei sovelleta näitä virhetilanteisiin varautumisesta osuuskirjojen vaihdossa annettuja säännöksiä. Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi päättää varautumistoimenpiteitä koskevista poikkeuksista Varautumistoimenpiteet Tiedot vastaanotettavista osuuskirjoista Viimeistään kolmea viikkoa ennen vaihdon aloittamista osuuskunnan on toimitettava liikkeeseenlaskunhoitajalle seuraavat tiedot: a) tarkat kuvaukset kunkin osuuslajin osuuskirjoista ja tunnistusohjeet sekä osuuskirjojenkirjojen aitouskriteerit; b) luettelo kuoletetuista osuuskirjoista. Yhteistilin saldon seuraaminen 18(35)

19 Liikkeeseenlaskunhoitajan on seurattava yhteistilin saldoa. Kun yhteistilin saldo alittaa 5 %:n tai muun osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan erikseen sopiman tätä korkeamman rajan, liikkeeseenlaskunhoitaja antaa tiedon osuuskunnalle. Osuuskunnan on liikkeeseenlaskettava tarvittaessa uusia osuuksia ja osoitettava tili, josta liikkeeseenlaskunhoitaja osuuskunnan valtuuttamana voi yhteistilin ollessa riittämätön siirtää vaihtoa vaativalle osuudenomistajalle tarvittavat arvoosuudet. Tilille kirjataan siirtorajoitus liikkeeseenlaskunhoitajan hyväksi. Vaihdon keskeyttäminen Osuuskirjojen vaihtaminen arvo-osuuksiksi on ilmoittautumisaikana keskeytettävä, kun yhteistilin saldo ei riitä ja liikkeeseenlaskija on laskenut vaihdon perusteella uusia osuuksia määrän, joka vastaa vähintään 1 % osuuskunnan arvoosuusjärjestelmään liittymishetken osuuspääomasta tai lisäosuuksien osalta lisäosuuspääomasta tai sijoitusosuuksien osalta sijoituspääomasta eikä osuuskunta halua laskea enää vaihdon perusteella uusia osuuksia liikkeeseen. Liikkeeseenlaskunhoitajan ja tilinhoitajien on ilmoitettava keskeyttämisestä asiakkaille liikkeeseenlaskunhoitajan ja osuuskunnan sopimalla tavalla. Liikkeeseenlaskunhoitaja ilmoittaa keskeyttämisestä välittömästi Finanssivalvonnalle ja Euroclear Finlandille. Vaihtomateriaalia voidaan kuitenkin ottaa vastaan, mikäli asiakas näin haluaa Virheen selvittäminen Liikkeeseenlaskunhoitajan tulee koordinoida virheen etsintää ja korjaamista. Liikkeeseenlaskunhoitaja ilmoittaa selvittelyn menettelytavoista Euroclear Finlandille. Menettely ennen loppuraportin antamista Liikkeeseenlaskijan asiamies täsmäyttää vastaanotetut toimeksiannot arvoosuusjärjestelmään tehtyihin kirjauksiin ja vastaa siitä, että mahdolliset virheet korjataan. Osuustodistusten vaihtomateriaali tulee arkistoida liikkeeseenlaskunhoitajalla ja mahdollisissa muissa säilytyspaikoissa siten, että virheen etsimiseksi tarvittava vaihtokohtainen tarkastus voidaan tehdä. Liikkeeseenlaskunhoitaja antaa tarkemmat ohjeet tarkastusmenettelystä. Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskunhoitajan keskinäinen vastuunjako kustannuksista määräytyy näiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Liikkeeseenlaskunhoitajan on annettava osuuskunnalle loppuraportti suorittamistaan vaihdoista osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan erikseen sopimana ajankohtana. Menettely loppuraportin antamisen jälkeen 19(35)

20 Loppuraportin luovuttamisen jälkeen liikkeeseenlaskunhoitajalla on virheen ilmaantuessa oikeus kustannuksellaan tarkastaa oma vaihtomateriaalinsa 2 4 viikon kuluessa loppuraportin antamisesta. Mikäli virheen ilmaantuessa vaihtomateriaali ei enää ole liikkeeseenlaskunhoitajan hallussa, osuuskunnan on toimitettava se liikkeeseenlaskunhoitajan osoittamaan paikkaan tarkastuksen ajaksi. Muilta osin menetellään vaihtomateriaalin tarkastus kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä on kulunut vähemmän kuin kymmenen vuotta. Sen jälkeen kun kymmenen vuotta on kulunut asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä, osuuskunta vastaa tarkastustoimenpiteistä ja mahdollisista korvauksista Osuuskirjojen kerääminen Osuuskirja, jonka tarkoittamat osuudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on asiakirjojen säilyttämistä koskevan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa tarkoitettu asiakirja. Osuuskunta voi säilyttää osuuskirjoja liikkeeseenlaskunhoitajana toimineen tilinhoitajan tai sen asiamiehen lukuun. Asianomaisen tilinhoitajan tai sen asiamiehen tulee tällöin toimittaa Euroclear Finlandille selvitys asiaa koskevasta sopimuksesta ja osuuskunnan sitoumuksesta säilyttää osuuskirjoja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti ennen kuin osuuskirjat kerätään ns. vaihtomallin mukaisesti Osuuskirjojen kuolettaminen Arvo-osuusjärjestelmään siirtymässä olevan osuuskunnan osuuskirjoja voidaan kuolettaa joko ilmoittautumisaikana tai sen jälkeen Osuuskunnan tiedoksiantovelvollisuus Kuoletuksen hakija saattaa osuuskunnan tiedoksi kuulutuksen osuuskunnan liikkeeseen laskemia osuuskirjoja koskevasta kuoletushakemuksesta. Koska arvoosuusjärjestelmään siirtyvä osuuskunta on velvollinen toimittamaan luettelon kuoletetuista osuuskirjoista liikkeeseenlaskunhoitajana toimivalle tilinhoitajalle tai asiamiehelle, osuuskunnan tulee vastaavasti välittömästi toimittaa liikkeeseenlaskunhoitajalle tieto kuoletettavaksi haetuista osuuskirjoista Liikkeeseenlaskunhoitajan toimimisvelvollisuus Mikäli osuuskunta ilmoittaa kuoletettavaksi haettavista osuustodistuksista ilmoittautumisaikana, liikkeeseenlaskunhoitajan on välittömästi annettava tieto asiasta kaikille vaihtopaikoille. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osuuskirjojen määrä ylittää yhteistilin saldon, liikkeeseenlaskunhoitajan tulee ryhtyä kohdan tarkoittamiin toimenpiteisiin. 20(35)

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Cencorp Oyj Yhtiökokouskutsu 7.4.2015 klo 19.05 Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN CRAMO OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. maaliskuuta 2017,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Toimi näin liittääksesi Vakka-Suomen Voiman osakkeet arvo-osuusjärjestelmään

Toimi näin liittääksesi Vakka-Suomen Voiman osakkeet arvo-osuusjärjestelmään Toimi näin liittääksesi Vakka-Suomen Voiman osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 1. Tarkista, että Sinut on merkitty osakekirjaan osakkeenomistajaksi tai että osakekirja on siirretty nimiisi ja VSV on rekisteröinyt

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj Pörssitiedote 8.2.2017 klo 14.30 Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.3.2017 klo

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.3.2017 kello 12.00 alkaen Finlandia-talon Veranda

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2017 KLO 14.30 KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.3.2017 Aika: 13. maaliskuuta 2017 klo 9.00 Paikka: Finlandia-talo (B-sali, kongressisiipi), Mannerheimintie

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2017 kello 17:00 Scandic Marina Congress Centerissä, kokoustila Fennia I, osoitteessa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen YHTIÖKOKOUSKUTSU Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22. päivänä maaliskuuta 2016 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 11.1.2013 klo 9.00 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.2.2013 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2012 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.3.2013 klo 15.00 Finlandia-talossa (Helsinki-sali), Mannerheimintie 13 e,

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus YHTIÖKOKOUSKUTSU Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6.4.2017 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot