Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään. Toimitusjohtajan päätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään. Toimitusjohtajan päätös"

Transkriptio

1 Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: , , ja Hyväksytty: Voimaantulo: Korvaa: voimaan tulleen päätöksen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Päätöksen tarkoitus Liittämistä ja poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset Liikkeeseenlaskijan vastuut arvopaperitodisteiden liittämisessä ja poistamisessa Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskun sekä poistamisen hyväksyminen OSAKKEIDEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset osakkeenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään Yhtiön tiedossa olevat osakkeenomistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin osakekirjojen vaihdossa Poikkeusluvan myöntäminen Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Osakekirjojen kerääminen Osakekirjojen säilyttäminen Osakekirjojen kuolettamisesta Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Kuoletettujen osakekirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Osakekirjojen mitätöiminen Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille Vaihtomallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yksinkertaistetulla liittämismallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Palautettavaan osakekirjaan tehtävät merkinnät Osakekirjojen jäljennösten säilyttäminen OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN OSUUSKUNTIEN OSUUKSIEN LIITTÄMISESTÄ OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset osuudenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osuudet arvoosuusjärjestelmään Osuuskunnan tiedossa olevat osuudenomistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen osuuskunnan tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin osuuskirjojen vaihdossa Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Osuuskirjojen kerääminen Osuuskirjojen kuolettaminen Osuuskunnan tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskunhoitajan toimimisvelvollisuus Kuoletettujen osuuskirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään (35)

3 4.6. Osuuskirjojen mitätöiminen OSUUKSIIN OIKEUTTAVIEN ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN RAHASTO-OSUUSTODISTUSTEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Rahasto, jonka osuustodistuksia ei ole liikkeessä siirtymishetkellä Rahasto, jonka osuuksista on liikkeessä osuustodistuksia (vaihtomalli) Ilmoitukset rahasto-osuuden omistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää rahasto-osuudet arvo-osuusjärjestelmään Yhtiön tiedossa olevat osuudenomistajat Sanomalehti-ilmoitus Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta TAKUUOSUUKSIEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset takuuosuuksien omistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää takuuosuudet arvo-osuusjärjestelmään Keskinäisen vakuutusyhtiön tiedossa olevat takuuosuuden omistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamisvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin takuuosuuskirjojen vaihdossa Poikkeusluvan myöntäminen Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Takuuosuuskirjojen kerääminen Takuuosuuskirjojen kuolettaminen Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Kuoletettujen takuuosuuskirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Takuuosuuskirjojen mitätöiminen VELKA-ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN ARVO- OSUUSJÄRJESTELMÄÄN Velka-arvopaperitodisteiden vaihtomenettely Tiedottaminen mahdollisuudesta liittää paperimuotoinen velka-arvopaperitodiste arvo-osuusjärjestelmään Velka-arvopaperitodisteiden mitätöiminen ARVO-OSUUKSIEN POISTAMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄSTÄ LIIKKEESEENLASKIJAN HAKEMUKSESTA Arvo-osuuden arvo-osuusjärjestelmästä poistamista koskevat menettelyvaihtoehdot Arvo-osuuden arvo-osuusjärjestelmästä poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset (35)

4 1. Yleiset määräykset 1.1. Soveltamisala Tätä päätöstä sovelletaan arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella olevien osakkeiden, osuuksien ja muiden oikeuksien siirtämisessä arvo-osuusjärjestelmään sekä asiakirjamuodossa liikkeeseen laskettujen arvopaperitodisteiden liittämisessä arvo-osuusjärjestelmään sekä arvo-osuuksien liikkeeseenlaskijan hakemuksesta tapahtuvaan arvo-osuusjärjestelmästä poistamiseen Päätöksen tarkoitus Tässä päätöksessä kuvataan arvopapereiden arvo-osuusjärjestelmään liittämistä edeltävät päätökset ja hakemukset, liittämisessä noudatettavat menettelytavat sekä Euroclear Finlandin asettamat vaatimukset ja edellytykset arvopaperitodisteiden liittämiselle. Lisäksi kuvataan arvo-osuuksien arvo-osuusjärjestelmästä poistamista koskeva menettely. Päätöksen tarkoituksena on turvata se, että arvopaperitodisteet voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla. Jos arvopaperitodisteen liittämisessä tai arvo-osuusjärjestelmästä poistamisessa tulee ratkaistavaksi kysymys, josta ei ole määrätty Euroclear Finlandin säännöissä, päätöksissä tai sopimuksissa, Euroclear Finland päättää tapauskohtaisesti, miten asia on ratkaistava sekä antaa tähän liittyvät ohjeet liikkeeseenlaskijalle. Liikkeeseenlaskijalla tarkoitetaan yhteisöä, jonka Euroclear Finland on hyväksynyt liikkeeseenlaskijaksi ja joka on allekirjoittanut liikkeeseenlaskijasopimuksen Euroclear Finlandin kanssa Liittämistä ja poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset Liikkeeseenlaskijan vastuut arvopaperitodisteiden liittämisessä ja poistamisessa Liikkeeseenlaskija vastaa arvopapereiden liittämistä ja poistamista koskevasta sisäisestä päätöksenteosta, tarvittavien sopimusten tekemisestä eri osapuolten kanssa, tarvittavien suostumusten hankkimisesta sekä Euroclear Finlandille toimittamistaan tiedoista. Liikkeeseenlaskija ja liikkeeseenlaskijan asiamies vastaavat myös mahdollisten virheiden tai epäselvyyksien selvittämisestä ja siitä arvo-osuusjärjestelmän osapuolille mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Koska arvopaperitodisteiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään sisältää käytännössä myös liikkeeseenlaskun joko OM-järjestelmässä tai Infinityssä, liittämiseen sovelletaan myös mitä Euroclear Finlandin toimitusjohtajan päätöksessä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvo-osuusjärjestelmässä määrätään liikkeeseenlaskijaksi hakeutumisesta ja arvopapereiden liikkeeseenlaskusta. 4(35)

5 Arvopaperitodisteiden liittämisestä ja poistamisesta on sovittava Euroclear Finlandin kanssa hyvissä ajoin ennen suunniteltua liittämis- tai poistamisajankohtaa. Liikkeeseenlaskijan on toimitettava Euroclear Finlandille sen pyytämät asiakirjat ja selvitykset Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskun sekä poistamisen hyväksyminen Liikkeeseenlaskijan on nimettävä Euroclear Finlandin sääntöjen mukainen liikkeeseenlaskijan asiamies arvopaperitodisteiden arvo-osuusjärjestelmään liittämisen ja poistamisen toteuttamiseksi. Euroclear Finland antaa liikkeeseenlaskijalle tai liikkeeseenlaskijan asiamiehelle arvo-osuusjärjestelmää ja siihen siirtymistä sekä arvo-osuusjärjestelmästä poistumista koskevat ohjeet. Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen tai arvoosuusjärjestelmästä poistumisen aikataulusta sovitaan Euroclear Finlandin kanssa. Liikkeeseenlaskijan on varattava arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen tai arvo-osuusjärjestelmästä poistumiseen kaikkine päätöksineen, yhtiöjärjestysmuutoksineen ja rekisteröinteineen vähintään kaksi kuukautta. Liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskuhakemuksista sekä liikkeeseenlaskuista määrätään Euroclear Finlandin toimitusjohtajan päätöksessä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvo-osuusjärjestelmässä. 2. Osakkeiden liittäminen OM-järjestelmään Tässä päätöksessä määrätään osakeyhtiölain (OYL) 4 luvun 7 ja 8 :ssä tarkoitetulla tavalla menettelystä ilmoittaa osakkeenomistajille päätöksestä liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään ja kirjata osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan oikeus osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Yhtiökokous päättää osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ottamalla siitä määräyksen yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous päättää ilmoittautumisajasta tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Yhtiön on sovittava ilmoittautumisajasta Euroclear Finlandin kanssa. Yhtiöjärjestyksen muutos ja yhtiön päätös ilmoittautumisajasta rekisteröidään kaupparekisteriin. 5(35)

6 2.1. Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Kun osakkeita siirretään arvo-osuusjärjestelmään, voidaan käyttää ns. vaihtomallia. Vaihtomalli on osakeyhtiölain 4 luvun 8 :n 1 momentissa tarkoitettu Euroclear Finlandin hyväksymä osakkeiden liittämismalli Yksinkertaistettu liittämismalli Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat yhtiön tiedossa. Yksinkertaistetun liittämismallin käyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli yhtiön osake on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena, jos yhtiön kaikkia osakkeita ei ole rekisteröity tai yhtiö ei itse voi huolehtia osakkeiden käsittelystä. Yhtiön osakkeet voidaan liittää yksinkertaistetulla liittämismallilla ainoastaan, jos yhtiö ei ole antanut osakekirjoja tai jos annetut osakekirjat voidaan kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osakkeiden omistus ilmaistaan yksinomaan yhtiön pitämissä luetteloissa (osakekirjattomat yhtiöt). Jos osakkeista on annettu osakekirjat tai väliaikaistodistukset, yhtiön on kerättävä ja mitätöitävä ne ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Osakkeenomistajat toimittavat osakekirjat tai väliaikaistodistukset yhtiöön. Jos osakkeen luovutusta tai muuta saantoa ei ole rekisteröity, yhtiö tutkii saantoselvitykset ja päättää osakkeiden rekisteröimisestä ao. omistajien nimiin. Kun yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, Euroclear Finlandiin on toimitettava liikkeeseenlaskuhakemuksen yhteydessä yhtiön toimitusjohtajan antama vakuutus siitä, että: - kaikki yhtiön osakkeet on rekisteröity osakkeenomistajien nimiin, - kaikki yhtiön panttaamattomat osakekirjat ja väliaikaistodistukset on kerätty ja mitätöity, - kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tai siirtämättä osuuksiaan yhtiössä ennen yhtiön arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä ja että - kaikki pantinhaltijat ja asianomaiset ulosottoviranomaiset ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta pantteina olevia osakekirjoja ja väliaikaistodistuksia muutoin kuin tilinhoitajlle oikeutensa kirjaamisen yhteydessä. Osakkeet kirjataan arvo-osuusjärjestelmään kirjaushakemusten perusteella. Liikkeeseenlaskijan asiamies huolehtii osakkeiden kirjaamisesta arvoosuusjärjestelmään. Ennen osakkeiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään osakkeenomistajan on avattava arvo-osuustili tilinhoitajassa, jos hänellä ei ole arvoosuustiliä ennestään Ilmoitukset osakkeenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 6(35)

7 Yhtiön tiedossa olevat osakkeenomistajat Yhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajilleen viimeistään kolme kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiön päätöksestä liittää osakkeensa arvoosuusjärjestelmään, jolleivät kaikki osakkeenomistajat ole suostuneet siihen, ettei tätä määräaikaa ole noudatettava (ks kohta). Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa osakkeenomistajille on esitettävä ainakin jäljempänä tässä kohdassa esitetyt tiedot, jolleivät kaikki osakkeenomistajat ole suostuneet siihen, että näistä sisältövaatimuksista voidaan poiketa (ks kohta). Kaikki osakekirjojen vastaanottajana toimivat vaihtopaikat ja niiden asiamiehet on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksessa on oltava myös maininta siitä, että jätettäessä osakekirjat kirjattaviksi arvo-osuuksiksi mukana on oltava ne asiakirjat, joista omistusoikeus ilmenee. Ilmoittautumisajan jälkeen vaihtamattomien osakkeiden omistaja ei voi käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty Euroclear Finlandissa pidettävään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittelussa ja tiedottamisessa tulee mainita, miten osakkeenomistaja voi välttyä näiden oikeuksien menetykseltä. Ilmoitus tulee toimittaa postitse, esimerkiksi kirjeenä, yhtiön tiedossa oleville osakkeenomistajille viimeistään 3 kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos ilmoitus sisällytetään muuhun osakkeenomistajalle toimitettavaan aineistoon, sen tulee erottua tästä muusta aiheistosta Ilmoitus virallisessa lehdessä Ennen ilmoittautumisajan alkamista virallisessa lehdessä on julkistettava tieto siirtymispäätöksestä, ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Kun yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, osakeyhtiölaissa (OYL 4:7 ) säädetyistä määräajoista ja tiedottamisja ilmoitusvelvollisuuksista voidaan poiketa kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Yhtiön on kerättävä suostumukset ennen liikkeeseenlaskuhakemuksen jättämistä Euroclear Finlandille Varautuminen virhetilanteisiin osakekirjojen vaihdossa Tätä kappaletta sovelletaan kokonaisuudessaan, jos yhtiö on antanut osakekirjoja ja jos annettuja osakekirjoja ei voida kerätä ja mitätöidä ennen arvoosuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osakkeiden omistus ilmaistaan yksinomaan yhtiön pitämissä luetteloissa (osakekirjattomat yhtiöt). Osakkeisiin, joista 7(35)

8 ei ole annettu osakekirjoja eikä väliaikaistodistuksia asianomaisen yhtiön ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, ei sovelleta näitä virhetilanteisiin varautumisesta osakekirjojen vaihdossa annettuja säännöksiä Poikkeusluvan myöntäminen Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi päättää poikkeuksista, jotka koskevat osakesalkun varaamis- ja arvo-osuuksien luovuttamissopimuksia. Poikkeus voidaan myöntää mm. seuraavissa tilanteissa: yhtiön omistus ei hajaudu eikä muutu ennen kuin osakkeet siirretään arvoosuusjärjestelmään, osakkeenomistajien lukumäärä on vähäinen, osakkeiden siirto toteutetaan yhdessä vaihtopaikassa, sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja yhtiöllä joko on hallussaan tai valtuutus hankkia omia osakkeitaan jäljempänä salkunvaraussopimusta vastaavasti siinä kulloinkin edellytetty määrä virhetilanteiden varalle Varautumistoimenpiteet Tiedot vastaanotettavista osakekirjoista Viimeistään kolmea viikkoa ennen vaihdon aloittamista yhtiön on toimitettava liikkeeseenlaskijan asiamiehelle seuraavat tiedot: a) tarkat kuvaukset kunkin osakelajin osakekirjoista ja tunnistusohjeet sekä osakekirjojen aitouskriteerit; b) luettelo kuoletetuista osakekirjoista; c) osakasrekisterin tiedot yhtiön 100 suurimmasta osakkeenomistajasta, kuitenkin enintään 10 % osakkeenomistajien määrästä. Liikkeeseenlaskijan asiamies voi sopia yhtiön kanssa b - c -kohtien osalta ankarammista merkittävyysrajoista. Tieto sovituista rajoista on ilmoitettava Euroclear Finlandille ennen vaihdon aloittamista. Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on viivyttelemättä toimitettava yllä mainitut tiedot muille vaihtopaikoille ja Euroclear Finlandille ennen vaihdon aloittamista. Tarkistukset pankkipäivittäin Kussakin vaihtopaikassa on viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena vaihtoa seuraavana pankkipäivänä tarkistettava kunakin vaihtopäivänä tehdyt kirjaukset. Yhteistilin saldon seuraaminen Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on seurattava yhteistilin saldoa. Kun yhteistilin saldo alittaa 5 %:n tai muun yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen erikseen sopiman tätä korkeamman rajan, liikkeeseenlaskijan asiamies antaa tiedon yhtiölle ja sille, joka on jäljempänä kohdassa sopimus arvo-osuuksien luovuttamisesta tarkoitetulla tavalla sitoutunut luopumaan arvo-osuuksistaan. 8(35)

9 Sopimus osakesalkun varaamisesta Yhtiön on sovittava liikkeeseenlaskijan asiamiehen kanssa vaihtamattomien osakkeiden salkun varaamisesta. Sopimus arvo-osuuksien luovuttamisesta Yhtiön on sovittava liikkeeseenlaskijan asiamiehen ja vähintään yhden merkittävän osakkeenomistajan kanssa siitä, että yhteistilin saldon ollessa riittämätön, tarvittava määrä tämän arvo-osuuksia siirretään vaihtoa vaativalle osakkeenomistajalle. Arvo-osuuksien luovuttamiseen sitoutuneen on sopimuksessa osoitettava arvoosuustili, josta liikkeeseenlaskijan asiamiehellä on oikeus siirtää vaihtoa vaativalle osakkeenomistajalle tarvittavat arvo-osuudet, jos yhteistilin saldo on riittämätön. Sopimuksessa on sitoutuneen valtuutettava liikkeeseenlaskijan asiamies kirjaamaan tai hakemaan luovutusrajoituksen kirjaamista em. arvo-osuustilille liikkeeseenlaskijan asiamiehen hyväksi. Ilmoittautumisajan jälkeiseltä ajalta arvo-osuuksien luovutusta koskeva sopimus voi käsittää myös sitoumuksen arvo-osuuksien hankkimiseen. Luovuttamisen on tällöin tapahduttava liikkeeseenlaskijan asiamiehen ilmoitusta seuraavan 7 pankkipäivän aikana. Sopimusten laajuus Ilmoittautumisaikana salkunvaraussopimusten ja yhteistilin osakesalkuilla oikaistun saldon tulee yhteensä vastata vähintään 1 % kustakin osakelajista. Ilmoittautumisaikaa seuraavana viitenä vuotena osakesalkkuja koskevien sopimusten ja arvo-osuuksien luovutusta koskevien sopimusten sekä yhteistilin saldon tulee yhteensä vastata seuraavia osuuksia kustakin osakelajista: 1. vuonna 1 %; 2. vuonna 0,8 %; 3. vuonna 0,6 %; 4. vuonna 0,4 %; ja 5. vuonna 0,2 %. Lisäksi, milloin yhtiökokouksen päätös arvo-osuusjärjestelmään liittymisestä on tehty 1. syyskuuta 2006 jälkeen, sopimusten sekä yhteistilin saldon tulee yhteensä vastata seuraavia osuuksia kustakin osakelajista: 6. vuonna 0,2 %; 7. vuonna 0,2 %; 8. vuonna 0.2 %; 9. vuonna 0,2 % ja 10. vuonna 0,2 %. Yhtiön on ilmoitettava sopimusten solmimisesta Euroclear Finlandille viimeistään kahta viikkoa ennen ilmoittautumisajan alkamista. Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi liikkeeseenlaskijan asiamiehen hakemuksen perusteella pienentää 9(35)

10 edellä mainittuja arvo-osuuksien luovuttamista ja arvopaperisalkun varaamista koskevien sopimusten vähimmäisvaatimuksia. Vaihdon keskeyttäminen Osakekirjojen vaihtaminen arvo-osuuksiksi on ilmoittautumisaikana keskeytettävä vaihtopaikoissa, kun yhteistilin saldo on riittämätön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehellä ei enää ole käytettävissään arvo-osuuksien luovuttamista koskevaan sopimukseen kuuluvia arvo-osuuksia. Vaihtopaikkojen on ilmoitettava keskeyttämisestä asiakkaille liikkeeseenlaskijan asiamiehen ja yhtiön sopimalla tavalla. Liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoittaa keskeyttämisestä välittömästi Finanssivalvonnalle ja Euroclear Finlandille. Vaihtomateriaalia voidaan kuitenkin ottaa vastaan, mikäli asiakas näin haluaa Virheen selvittäminen Liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee koordinoida virheen etsintää ja korjaamista. Liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoittaa selvittelyn menettelytavoista vaihtopaikoille sekä raportoi Euroclear Finlandille. Menettely ennen loppuraportin antamista Liikkeeseenlaskijan asiamies täsmäyttää vastaanotetut toimeksiannot arvoosuusjärjestelmään tehtyihin kirjauksiin ja vastaa siitä, että mahdolliset virheet korjataan. Vaihtomateriaali tulee arkistoida vaihtopaikoissa ja mahdollisissa muissa säilytyspaikoissa siten, että virheen etsimiseksi tarvittava vaihtokohtainen tarkastus voidaan tehdä. Liikkeeseenlaskijan asiamies antaa tarkemmat ohjeet tarkastamismenettelystä. Liikkeeseenlaskijan asiamies voi lisäksi perustellusta syystä velvoittaa vaihtopaikat ryhtymään tarkastukseen. Kunkin vaihtopaikan on tehtävä tarkastukset 2 4 viikon kuluessa liikkeeseenlaskijan asiamiehen antamasta ilmoituksesta. Vaihtopaikat ilmoittavat viipymättä havaitsemansa virheet liikkeeseenlaskijan asiamiehelle ja tarvittaessa Euroclear Finlandille. Tarkastuksen päätyttyä vaihtopaikkojen ja tilinhoitajien on viipymättä annettava liikkeeseenlaskijan asiamiehelle ja Euroclear Finlandille kirjalliset selonteot tarkastuksesta ja mahdollisista korjaustoimenpiteistään. Vaihtopaikat vastaavat kukin omalta osaltaan tarkastuksen ja havaittujen virheiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Yhtiö vastaa osakesalkun varaamisesta ja arvo-osuuksien luovuttamisesta tehtävien sopimusten toimenpiteiden kustannuksista. Mikäli liikkeeseenlaskijan asiamies ja vaihtopaikat yhdessä katsovat, että virheen selvittämisestä aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomat asianomaiseen virheeseen liittyvään osakemäärään nähden, ne voivat sopia siitä, että tarkastukseen ei ryhdytä. Tällöin vaihtopaikat jakavat virhettä vastaavien 10(35)

11 osakkeiden tai arvo-osuuksien hankkimiskustannukset suoritettujen vaihtotapahtumien suhteessa. Mikäli vaihtomateriaalin tarkastuksen jälkeen on vielä selvittämättömiä virheitä, liikkeeseenlaskija ja liikkeeseenlaskijan asiamies sopivat jatkotarkastuksesta. Jos sen toteuttaa muu taho kuin vaihtopaikka, on asianomaisen vaihtopaikan edustajalla oikeus olla läsnä vaihtomateriaalia tarkastettaessa. Jatkotarkastuksen tulee koskea osakkeiden määriä, lajeja ja osakekirjojen oikeellisuutta. Tarkastus voi käsittää yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen välisen sopimuksen mukaisesti myös esimerkiksi osakekirjojen numeroiden vertaamisen arvo-osuuksiin siirtymistä edeltäneeseen osakerekisteriin. Jos jatkotarkastuksessa käy ilmi sellainen virhe, joka olisi ollut havaittavissa vaihdossa edellytettävällä huolellisuudella jo vaihtomateriaalin tarkastuksessa, kuten esimerkiksi väärin laskettu osakemäärä, väärä laji tai ilmeinen väärennös, virheen tehnyt vaihtopaikka vastaa jatkotarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista siinä suhteessa, mikä on sen aiheuttamien virheiden osuus kokonaismäärästä. Oikaisemista koskeviin kustannuksiin kuuluu korvaus yhtiölle vastaavien arvoosuuksien hankkimisesta, mikäli virheen tarkoittamia arvo-osuuksia ei voida palauttaa yhteistilille edelleen luovutuksen takia. Jatkotarkastuksesta korvattavat kustannukset lasketaan tarkastustuntien ja ennalta sovitun tuntikorvauksen perusteella. Jos jatkotarkastuksessa ei ilmene vaihtopaikan havaittavissa ollutta virhettä, yhtiö on velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetut kustannukset. Yhtiö on samalla tavalla korvausvelvollinen, jos virhe ilmenee osakekirjojen numerotarkastuksessa, kun se johtuu liikkeeseenlaskijasta itsestään, kuten esimerkiksi siitä, että osakkeita on liikkeessä enemmän kuin niitä kaupparekisterimerkinnän mukaan tulisi olla. Yhtiö voi myös ennen jatkotarkastusta määrätä, että tarkastukseen ei ryhdytä, jolloin se vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tarvittavien arvoosuuksien korvaamisesta arvo-osuuksien luovuttajalle. Menettely loppuraportin antamisen jälkeen Jälkivaihdon alkamisen jälkeen vaihtopaikkojen tulee antaa liikkeeseenlaskijan asiamiehelle loppuraportit suorittamistaan vaihdoista yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen erikseen sopimana ajankohtana. Loppuraportin luovuttamisen jälkeen vaihtopaikalla on virheen ilmaantuessa oikeus kustannuksellaan tarkastaa oma vaihtomateriaalinsa 2 4 viikon kuluessa liikkeeseenlaskijan asiamiehen asiaa koskevasta ilmoituksesta. Mikäli virheen ilmaantuessa vaihtomateriaali ei enää ole vaihtopaikkojen hallussa, yhtiön on toimitettava se niiden osoittamiin paikkoihin tarkastuksen ajaksi. Yhtiö vastaa osakesalkun varaamis- ja arvo-osuuksien luovuttamissopimusten toimenpiteiden kustannuksista. Muilta osin menetellään vaihtomateriaalin tarkastus ja jatkotarkastus kohdissa tarkoitetulla tavalla, jos asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä on kulunut vähemmän kuin kymmenen vuotta. 11(35)

12 Sen jälkeen kun kymmenen vuotta on kulunut asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä, yhtiö vastaa tarkastustoimenpiteistä ja mahdollisista korvauksista Osakekirjojen kerääminen Osakekirja, jonka tarkoittamat osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on asiakirjojen säilyttämistä koskevan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa tarkoitettu asiakirja. Yhtiö voi säilyttää osakekirjoja vaihtopaikan lukuun. Asianomaisen vaihtopaikan tulee tällöin toimittaa Euroclear Finlandille ilmoitus asiaa koskevasta sopimuksesta ja yhtiön sitoumuksesta säilyttää osakekirjoja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti ennen kuin osakekirjat kerätään vaihtopaikoista Osakekirjojen säilyttäminen Yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen on sovittava osakekirjojen ja niihin liittyvien saantoselvitysten säilyttämisestä. Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on huolehdittava vastaavien sopimusten tekemisestä vaihtopaikkojen kanssa. Osakekirjoja ja niihin liittyviä saantoselvityksiä on säilytettävä kuten kirjanpitoaineistoa Osakekirjojen kuolettamisesta Arvo-osuusjärjestelmään siirtymässä olevan yhtiön osakekirjoja voidaan kuolettaa joko ilmoittautumisaikana tai sen jälkeen Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Kuoletuksen hakija saattaa yhtiön tiedoksi kuulutuksen yhtiön liikkeeseen laskemia osakekirjoja koskevasta kuoletushakemuksesta. Koska arvoosuusjärjestelmään siirtyvä yhtiö on velvollinen toimittamaan luettelon kuoletetuista osakekirjoista liikkeeseenlaskijan asiamiehelle, yhtiön tulee vastaavasti välittömästi toimittaa liikkeeseenlaskijan asiamiehelle tieto kuoletettavaksi haetuista osakekirjoista Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Mikäli yhtiö ilmoittaa kuoletettavaksi haettavista osakekirjoista ilmoittautumisaikana, liikkeeseenlaskijan asiamiehen on välittömästi annettava tieto asiasta vaihtopaikoille. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osakekirjojen määrä ylittää yhteistilin saldon, liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee ryhtyä kohdan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osakekirjojen määrä tai arvo on huomattava, liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee harkita, ryhtyykö se vaihtomateriaalin tar- 12(35)

13 kastamiseen. Harkinnassa on otettava huomioon ainakin yhtiön osakekirjojen historia ja kuoletettavien litteroiden määrä suhteessa asianomaisten litteroiden kokonaismäärään Kuoletettujen osakekirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Kuoletettuja osakekirjoja arvo-osuusjärjestelmään siirrettäessä suositellaan kirjauksen perusteena käytettäväksi tuomioistuimen pöytäkirjaa, joka on varustettu yhtiön tiedoksisaantimerkinnällä tai erillisellä todistuksella tiedoksisaannista. Koska tuomioistuimelta ei voi saada alkuperäistä päätöstä ja koska jäljennöksiä voi periaatteessa saada rajattoman määrän, jäljennöspäätöstä ei sellaisenaan voida käyttää perusteena arvo-osuusjärjestelmään kirjaamiselle. Jäljennöspäätös voidaan kuitenkin muuttaa ainutkertaiseksi antamalla se tiedoksi kuoletetut osakkeet liikkeeseen laskeneelle yhtiölle, joka voi aukottomasti pitää kirjaa annetuista yhtiön osakkeita koskevista kuoletuspäätöksistä Osakekirjojen mitätöiminen Osakeyhtiölain 4 luvun 8 :n 1 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettu merkintä osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään on tehtävä rei ittämällä. Merkintä voidaan tehdä myös leimaamalla osakekirja "mitätöity"-leimalla siten, ettei leimaa voida poistaa. Merkintä tehdään vaihtopaikassa, jossa osakekirja on vastaanotettu. Jälkivaihtoaikana merkinnän tekee liikkeeseenlaskijan asiamies Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille Vaihtomallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yleiset edellytykset Ennen kuin yhtiö tekee päätöksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille, se on velvollinen ottamaan yhteyttä Euroclear Finlandin sääntöjen mukaiseen järjestäjään. Yhtiön ja järjestäjän on keskusteltava palauttamisen käytännön toteutuskelpoisuudesta. Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen edellyttää järjestäjän suostumusta sekä sitä, että yhtiö tekee sopimuksen palauttamisesta järjestäjän kanssa. Lisäksi yhtiön hallituksen on tehtävä päätös mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille. Yhtiö on velvollinen toimittamaan Euroclear Finlandille 1. yhtiön hallituksen päätöksen, 2. yhtiön ja järjestäjän vakuutuksen siitä, että yhtiö ja järjestäjä ovat tehneet sopimuksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta sekä 3. todistuksen siitä, että järjestäjä suostuu mitätöityjen osakekirjojen palauttamiseen osakkeenomistajille. Mitätöity osakekirja voidaan palauttaa osakkeenomistajalle aikaisintaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Yhtiö ja järjestäjä voivat sopia, että mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille aloitetaan edellä mainittua ajankohtaa myöhemmin. 13(35)

14 tai aikaisemmin arvo-osuudeksi vaihdettujen osakekirjojen palauttaminen Järjestäjä antaa yhtiölle kohtuudella löydettävissä olevat mitätöidyt osakekirjat, jotka on vaihdettu arvo-osuudeksi tai aikaisemmin. Tämän jälkeen yhtiö voi palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajille tai myöhemmin arvo-osuudeksi vaihdettujen osakekirjojen palauttaminen Jos osakkeenomistaja on vaihtanut osakekirjan arvo-osuudeksi tai myöhemmin, osakkeenomistajan, jonka arvo-osuustilille arvo-osuudet on kirjattu silloin kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi, on vaadittava mitätöidyn osakekirjan palauttamista järjestäjältä. Palautusvaatimus on esitettävä vuoden (1) kuluessa yhtiön hallituksen päätöksestä, jos osakekirjat on vaihdettu arvoosuuksiksi ennen kuin yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen palauttamisesta, tai, jos osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi yhtiön hallituksen päätöksen jälkeen, vuoden (1) kuluessa osakekirjojen vaihtamisesta arvo-osuuksiksi. Jos osakkeenomistaja on vaatinut palauttamista määräajassa, järjestäjä palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajalle, jonka arvo-osuustilille arvoosuudet on kirjattu silloin kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi. Kaikki yksittäiseen vaihtoon liittyvät mitätöidyt osakekirjat, jotka ovat kohtuudella löydettävissä, on palautettava, jollei osakkeenomistaja suostu siihen, ettei kaikkia mitätöityjä osakekirjoja palauteta Yksinkertaistetulla liittämismallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yksinkertaistetulla liittämismallilla arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen osakekirjojen palauttaminen edellyttää, että yhtiön hallitus tekee päätöksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille ja tämä hallituksen päätös toimitetaan Euroclear Finlandille. Yhtiö palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajalle, jolta osakekirjat on kerätty ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Kaikki kerätyt osakekirjat, jotka ovat kohtuudella löydettävissä, on palautettava, jollei osakkeenomistaja suostu siihen, ettei kaikkia mitätöityjä osakekirjoja palauteta Palautettavaan osakekirjaan tehtävät merkinnät Osakkeenomistajalle palautettavassa mitätöidyssä osakekirjassa on oltava seuraavat merkinnät: 1. Mitätöity-leima järjestysnumeron vieressä, 2. Mitätöity-leima viimeisen siirtomerkinnän vieressä ja 3. Rei itys. Kaikki nämä merkinnät on tehtävä osakekirjaan siten, ettei niitä voi poistaa. Se, joka palauttaa mitätöidyn osakekirjan osakkeenomistajalle, on velvollinen varmis- 14(35)

15 tamaan, että mitätöidyssä osakekirjassa on kaikki vaadittavat merkinnät ja lisäämään puuttuvat merkinnät Osakekirjojen jäljennösten säilyttäminen Osakkeenomistajille palautetuista mitätöidyistä osakekirjoista on otettava jäljennökset ja niitä on säilytettävä vastaavalla tavalla kuin alkuperäisiä osakekirjoja siten kuin Euroclear Finlandin sääntöjen kohdissa sekä tämän toimitusjohtajan päätöksen kohdissa 2.4 ja 2.5 määrätään. Palautettujen osakekirjojen säilyttämiseen jäljennöksinä ei kuitenkaan edellytä Euroclear Finlandin sääntöjen kohdan mukaista Euroclear Finlandin toimitusjohtajan lupaa eikä tilihoitajan KHT-tilintarkastajan hyväksyntää. 3. Osakkeisiin oikeuttavien arvopaperitodisteiden liittäminen Osakkeisiin oikeuttavilla arvopapereilla tarkoitetaan yhtiön liikkeeseenlaskemia yhtiön osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita, mm. optioita ja optio- ja vaihtovelkakirjalainoja. Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden liittämisessä käytetään aina yksinkertaistettua liittämismallia. Arvopaperitodisteiden liittämiseen sovelletaan mitä osakkeiden liittämisestä määrätään tämän päätöksen luvussa. Jos liitettävän arvopaperin ehdoissa on mahdollistettu niiden myöhempi liittäminen arvo-osuusjärjestelmään, yhtiön hallitus, tai ehdoissa mainittu muu elin, tekee päätöksen niiden siirtämisestä. Jos ehdoissa ei ole varauduttu arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen tai yhtiöllä ei muutoin ole oikeutta liittää arvopaperia arvo-osuusjärjestelmään omalla päätöksellään, yhtiön on saatava kaikilta arvopaperin haltijoilta kirjallinen hyväksyntä ennen arvopaperin liittämistä ja liikkeeseenlaskuhakemuksen tekemistä. Turvatakseen arvo-osuusjärjestelmän luotettavaa ja turvallista toimintaa Euroclear Finland päättää, missä aikataulussa arvopaperit voidaan liittää arvoosuusjärjestelmään. Merkinnän tai vaihdon kohteena oleva osake on liitettävä arvo-osuusjärjestelmään viimeistään ennen osakkeeseen oikeuttavan arvopaperin merkintä- tai vaihtoajan alkua. Yhtiö ilmoittaa arvopaperin haltijoille arvopaperin arvo-osuusjärjestelmään siirtämisestä sekä siihen liittyvästä aikataulusta ja menettelystä Euroclear Finlandin sääntöjen kohdan mukaisesti. Arvopapereiden kuolettamiseen ja mitätöimiseen sovelletaan soveltuvin osin mitä osakekirjoista säädetään. 4. Osuuskuntien osuuksien liittämisestä OM-järjestelmään 15(35)

16 Tässä päätöksessä määrätään osuuskuntalain 15 luvun 7 (päätöksestä ilmoittaminen), 8 (oikeuksien kirjaaminen) ja 10 :ssä (yhteistilille kirjattavat osuudet) tarkoitetulla tavalla menettelystä kirjata osuudenomistajan tai muun oikeudenhaltijan oikeus osuudenomistajan arvo-osuustilille ja ilmoittaa osuudenomistajille päätöksestä liittää osuuskunnan osuudet arvo-osuusjärjestelmään. Osuuskunnan tai edustajiston kokous päättää arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä. Kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään ilmoittautumisajasta, jonka pituuden osuuskunta sopii Euroclear Finlandin kanssa. Osuuskunnan sääntöihin lisätään määräykset osuuskunnan osuuksien kuulumisesta arvoosuusjärjestelmään sekä määräys oikeudesta päästä osuuskunnan jäseneksi osuuskuntalain 1 luvun 4 :n mukaisesti. Osuuskunnan sääntöjen muutos ja osuuskunnan päätös osuuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Ennen liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskuhakemusten tekemistä osuuskunnan on tehtävä sopimus yhden Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisen liikkeeseenlaskijan asiamiehen kanssa osuuskunnan liikkeeseenlaskunhoitajana toimimisesta. Osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan välinen sopimusmalli on saatavissa Euroclear Finlandista. Osuuskunnan liikkeeseenlaskemiin osakkeisiin sovelletaan osuustodistuksia koskevia päätöskohtia soveltuvin osin Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Kun osuuksia siirretään arvo-osuusjärjestelmään, voidaan käyttää ns. vaihtomallia. Vaihtomalli on osuuskuntalain 15 luvun 8 :ssä tarkoitettu Euroclear Finlandin hyväksymä osuuksien liittämismalli Yksinkertaistettu liittämismalli Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos kaikki osuuskunnan osuuksien omistajat ovat osuuskunnan tiedossa. Yksinkertaistetun liittämismallin käyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli osuuskunnan osuus on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena, jos osuuskunnan kaikkia liitettäviä osuuksia ei ole rekisteröity tai osuuskunta ei itse voi huolehtia osuuksien käsittelystä. Tällöin siirtymisessä käytetään ns. vaihtomallia. Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos osuuskunta ei ole antanut osuuskirjoja tai väliaikaistodistuksia tai jos ne voidaan kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osuuksien omistus ilmaistaan yksinomaan osuuskunnan jäsenluettelossa (osuuskirjaton osuuskunta). Jos osuuksista on annettu osuuskirjat tai väliaikaistodistukset, osuuskunnan on kerättävä ja mitätöitävä ne ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Osuudenomistajat toimittavat osuuskirjat tai väliaikaistodistukset osuuskunnalle. Jos osuuden luovu- 16(35)

17 tusta tai muuta saantoa ei ole rekisteröity, osuuskunta tutkii saantoselvitykset ja päättää osuuksien rekisteröimisestä ao. omistajien nimiin. Kun osuuskunnan osuudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, Euroclear Finlandiin on toimitettava liikkeeseenlaskuhakemuksen yhteydessä osuuskunnan hallituksen tai toimitusjohtajan antama vakuutus siitä, että - kaikki osuuskunnan osuudet on rekisteröity osuudenomistajien nimiin, - kaikki osuuskunnan panttaamattomat osuuskirjat ja väliaikaistodistukset on kerätty ja mitätöity, - kaikki osuuskunnan osuudenomistajat ovat sitoutuneet olemaan siirtämättä osuuksiaan ennen osuuskunnan arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä tai osuuskunta on sitoutunut olemaan hyväksymättä muutoksia jäseniinsä ja olemaan merkitsemättä muutoksia jäsenluetteloon ja - kaikki pantinhaltijat ja asianomaiset ulosottoviranomaiset ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta pantteina olevia osuuskirjoja ja väliaikaistodistuksia muutoin kuin osuuskunnalle oikeutensa kirjaamisen yhteydessä. Euroclear Finland voi osuuskunnan hakemuksesta hyväksyä, että osuuskunta hyväksyy muutoksia jäseniinsä ja merkitsee muutoksen jäsenluetteloon. Osuudet kirjataan arvo-osuusjärjestelmään kirjaushakemusten perusteella. Osuudet siirretään arvo-osuusjärjestelmään osuuskunnan hakemuksesta. Osuuskunta sopii kirjaushakemusten käsittelemisestä ja noudatettavasta menettelystä Euroclear Finlandin kanssa. Ennen osuuksien siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään osuudenomistajan on avattava arvo-osuustili tilinhoitajassa, jos hänellä ei ole arvo-osuustiliä ennestään Ilmoitukset osuudenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osuudet arvoosuusjärjestelmään Osuuskunnan tiedossa olevat osuudenomistajat Osuuskunnan on ilmoitettava osuudenomistajilleen viimeistään kolme kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä osuuskunnan päätöksestä liittää osuutensa arvo-osuusjärjestelmään, jolleivät kaikki osuudenomistajat ole suostuneet siihen, ettei tätä määräaikaa ole noudatettava (ks kohta). Vastaavat ohjeet on annettava myös siitä, miten osuuteen kohdistuvat muut oikeudet voidaan kirjata. Osuudenomistajalle on esitettävä arvo-osuusjärjestelmään liittämistä koskevassa ilmoituksessa ainakin jäljempänä tässä kohdassa esitetyt tiedot, jolleivät kaikki osuudenomistajat ole suostuneet siihen, että näistä sisältövaatimuksista voidaan poiketa (ks kohta). Kaikki osuuskirjojen vastaanottajana toimivat vaihtopaikat on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksessa on oltava myös maininta siitä, että jätettäessä osuuskirjat kirjattaviksi arvo-osuuksiksi mukana on oltava ne asiakirjat, joista omistusoikeus ilmenee. 17(35)

18 Ilmoittautumisajan jälkeen vaihtamattomien osuuskirjojen haltija ei voi käyttää osuudenomistajalle osuuskunnassa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty Euroclear Finlandissa pidettävään jäsenluetteloon. Ilmoittelussa ja tiedottamisessa tulee mainita, miten osuudenomistaja voi välttyä oikeuksien menetykseltä. Ilmoitus tulee toimittaa postitse osuuskunnan tiedossa oleville osuudenomistajille viimeistään 3 kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos ilmoitus sisällytetään muuhun osuudenomistajalle toimitettavaan aineistoon, sen tulee erottua tästä muusta aiheistosta Ilmoitus virallisessa lehdessä Ennen ilmoittautumisajan alkamista virallisessa lehdessä on julkistettava tieto siirtymispäätöksestä, ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä Poikkeaminen osuuskunnan tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Osuuskuntalaissa (OKL 15:7 ) säädetyistä määräajoista ja tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuuksista voidaan poiketa kaikkien osuudenomistajien suostumuksella. Osuuskunnan on kerättävä suostumukset ennen liikkeeseenlaskuhakemuksen jättämistä Euroclear Finlandille Varautuminen virhetilanteisiin osuuskirjojen vaihdossa Tätä kappaletta sovelletaan kokonaisuudessaan, jos osuuskunta on antanut osuuskirjoja ja jos annettuja osuuskirjoja ei voida kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osuuksien omistus ilmaistaan yksinomaan osuuskunnan jäsenluettelossa (osuuskirjaton osuuskunta). Osuuksiin, joista ei ole annettu osuuskirjoja eikä väliaikaistodistuksia asianomaisen osuuskunnan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, ei sovelleta näitä virhetilanteisiin varautumisesta osuuskirjojen vaihdossa annettuja säännöksiä. Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi päättää varautumistoimenpiteitä koskevista poikkeuksista Varautumistoimenpiteet Tiedot vastaanotettavista osuuskirjoista Viimeistään kolmea viikkoa ennen vaihdon aloittamista osuuskunnan on toimitettava liikkeeseenlaskunhoitajalle seuraavat tiedot: a) tarkat kuvaukset kunkin osuuslajin osuuskirjoista ja tunnistusohjeet sekä osuuskirjojenkirjojen aitouskriteerit; b) luettelo kuoletetuista osuuskirjoista. Yhteistilin saldon seuraaminen 18(35)

19 Liikkeeseenlaskunhoitajan on seurattava yhteistilin saldoa. Kun yhteistilin saldo alittaa 5 %:n tai muun osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan erikseen sopiman tätä korkeamman rajan, liikkeeseenlaskunhoitaja antaa tiedon osuuskunnalle. Osuuskunnan on liikkeeseenlaskettava tarvittaessa uusia osuuksia ja osoitettava tili, josta liikkeeseenlaskunhoitaja osuuskunnan valtuuttamana voi yhteistilin ollessa riittämätön siirtää vaihtoa vaativalle osuudenomistajalle tarvittavat arvoosuudet. Tilille kirjataan siirtorajoitus liikkeeseenlaskunhoitajan hyväksi. Vaihdon keskeyttäminen Osuuskirjojen vaihtaminen arvo-osuuksiksi on ilmoittautumisaikana keskeytettävä, kun yhteistilin saldo ei riitä ja liikkeeseenlaskija on laskenut vaihdon perusteella uusia osuuksia määrän, joka vastaa vähintään 1 % osuuskunnan arvoosuusjärjestelmään liittymishetken osuuspääomasta tai lisäosuuksien osalta lisäosuuspääomasta tai sijoitusosuuksien osalta sijoituspääomasta eikä osuuskunta halua laskea enää vaihdon perusteella uusia osuuksia liikkeeseen. Liikkeeseenlaskunhoitajan ja tilinhoitajien on ilmoitettava keskeyttämisestä asiakkaille liikkeeseenlaskunhoitajan ja osuuskunnan sopimalla tavalla. Liikkeeseenlaskunhoitaja ilmoittaa keskeyttämisestä välittömästi Finanssivalvonnalle ja Euroclear Finlandille. Vaihtomateriaalia voidaan kuitenkin ottaa vastaan, mikäli asiakas näin haluaa Virheen selvittäminen Liikkeeseenlaskunhoitajan tulee koordinoida virheen etsintää ja korjaamista. Liikkeeseenlaskunhoitaja ilmoittaa selvittelyn menettelytavoista Euroclear Finlandille. Menettely ennen loppuraportin antamista Liikkeeseenlaskijan asiamies täsmäyttää vastaanotetut toimeksiannot arvoosuusjärjestelmään tehtyihin kirjauksiin ja vastaa siitä, että mahdolliset virheet korjataan. Osuustodistusten vaihtomateriaali tulee arkistoida liikkeeseenlaskunhoitajalla ja mahdollisissa muissa säilytyspaikoissa siten, että virheen etsimiseksi tarvittava vaihtokohtainen tarkastus voidaan tehdä. Liikkeeseenlaskunhoitaja antaa tarkemmat ohjeet tarkastusmenettelystä. Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskunhoitajan keskinäinen vastuunjako kustannuksista määräytyy näiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Liikkeeseenlaskunhoitajan on annettava osuuskunnalle loppuraportti suorittamistaan vaihdoista osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan erikseen sopimana ajankohtana. Menettely loppuraportin antamisen jälkeen 19(35)

20 Loppuraportin luovuttamisen jälkeen liikkeeseenlaskunhoitajalla on virheen ilmaantuessa oikeus kustannuksellaan tarkastaa oma vaihtomateriaalinsa 2 4 viikon kuluessa loppuraportin antamisesta. Mikäli virheen ilmaantuessa vaihtomateriaali ei enää ole liikkeeseenlaskunhoitajan hallussa, osuuskunnan on toimitettava se liikkeeseenlaskunhoitajan osoittamaan paikkaan tarkastuksen ajaksi. Muilta osin menetellään vaihtomateriaalin tarkastus kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä on kulunut vähemmän kuin kymmenen vuotta. Sen jälkeen kun kymmenen vuotta on kulunut asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä, osuuskunta vastaa tarkastustoimenpiteistä ja mahdollisista korvauksista Osuuskirjojen kerääminen Osuuskirja, jonka tarkoittamat osuudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on asiakirjojen säilyttämistä koskevan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa tarkoitettu asiakirja. Osuuskunta voi säilyttää osuuskirjoja liikkeeseenlaskunhoitajana toimineen tilinhoitajan tai sen asiamiehen lukuun. Asianomaisen tilinhoitajan tai sen asiamiehen tulee tällöin toimittaa Euroclear Finlandille selvitys asiaa koskevasta sopimuksesta ja osuuskunnan sitoumuksesta säilyttää osuuskirjoja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti ennen kuin osuuskirjat kerätään ns. vaihtomallin mukaisesti Osuuskirjojen kuolettaminen Arvo-osuusjärjestelmään siirtymässä olevan osuuskunnan osuuskirjoja voidaan kuolettaa joko ilmoittautumisaikana tai sen jälkeen Osuuskunnan tiedoksiantovelvollisuus Kuoletuksen hakija saattaa osuuskunnan tiedoksi kuulutuksen osuuskunnan liikkeeseen laskemia osuuskirjoja koskevasta kuoletushakemuksesta. Koska arvoosuusjärjestelmään siirtyvä osuuskunta on velvollinen toimittamaan luettelon kuoletetuista osuuskirjoista liikkeeseenlaskunhoitajana toimivalle tilinhoitajalle tai asiamiehelle, osuuskunnan tulee vastaavasti välittömästi toimittaa liikkeeseenlaskunhoitajalle tieto kuoletettavaksi haetuista osuuskirjoista Liikkeeseenlaskunhoitajan toimimisvelvollisuus Mikäli osuuskunta ilmoittaa kuoletettavaksi haettavista osuustodistuksista ilmoittautumisaikana, liikkeeseenlaskunhoitajan on välittömästi annettava tieto asiasta kaikille vaihtopaikoille. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osuuskirjojen määrä ylittää yhteistilin saldon, liikkeeseenlaskunhoitajan tulee ryhtyä kohdan tarkoittamiin toimenpiteisiin. 20(35)

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2 ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo- osuusjärjestelmään Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Laki. osuuskuntalain muuttamisesta

Laki. osuuskuntalain muuttamisesta Laki osuuskuntalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan osuuskuntalain (421/2013) 15 luku, muutetaan 4 luvun 2 :n 1 momentti, 14, 15 :n 1 momentti, 16, 5 luvun 7 :n 2 ja 3 momentti,

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta Laki osakeyhtiölain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan osakeyhtiölain (624/2006) 4 luku, muutetaan 3 luvun 2 :n 1 momentti, 9 :n 1 momentti, 13 :n 1 momentti, 15 :n edellä oleva väliotsikko,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012 751/2012 Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Rovakaira Oy:n osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään

Rovakaira Oy:n osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään Otto Osakkeenomistaja Tie 123 12345 Kaupunki hjkhjk Hyvä osakkeenomistaja Rovakaira Oy:n osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään Rovakaira Oy:n yhtiökokous 15.3.2017 on päättänyt liittää yhtiön osakkeet

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Home > Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15:30 FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2014 klo 14.30 KUTSU TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU FIT BIOTECH OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN FIT Biotech Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 14.12.2017 klo 10.00 alkaen Hotelli Arthur:ssa osoitteessa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.3.2017 KLO 16.20 KUTSU ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Robit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2017 klo 12.00

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 alkaen Innofactor Oyj:n toimitiloissa osoitteessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 klo

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014 KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.4.2014 kello 13:00

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Toimi näin liittääksesi Vakka-Suomen Voiman osakkeet arvo-osuusjärjestelmään

Toimi näin liittääksesi Vakka-Suomen Voiman osakkeet arvo-osuusjärjestelmään Toimi näin liittääksesi Vakka-Suomen Voiman osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 1. Tarkista, että Sinut on merkitty osakekirjaan osakkeenomistajaksi tai että osakekirja on siirretty nimiisi ja VSV on rekisteröinyt

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Home > Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.3.2010 klo 14.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2010 Finnlines

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4. huhtikuuta 2017 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille

Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.2.3, 4.1.5, 4.1.6 ja 4.1.7 Hyväksytty: 23.1.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Cencorp Oyj Yhtiökokouskutsu 7.4.2015 klo 19.05 Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 Citycon Oyj:n hallitus (hallitus) on 3.5.2011 päättänyt Citycon Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 5.2.2013 päättänyt esittää 11.4.2013 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

6. Tilikauden tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Tilikauden tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.4.2017 alkaen klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 48,

Lisätiedot

Turret Oy Ab

Turret Oy Ab Päätös 1 (7) Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä Turret Oy Ab 12.11.2013 Hakemuksen kohde Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 :n mukaisen poikkeusluvan myöntäminen Turret Oy Ab (hakija) on hakenut poikkeuslupaa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiökokouskutsu 26.2.2015 kello 17.45 KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN CRAMO OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2018,

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015 1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen

Lisätiedot