Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään. Toimitusjohtajan päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään. Toimitusjohtajan päätös"

Transkriptio

1 Arvopaperitodisteiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: , , ja Hyväksytty: Voimaantulo: Korvaa: voimaan tulleen päätöksen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Päätöksen tarkoitus Liittämistä ja poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset Liikkeeseenlaskijan vastuut arvopaperitodisteiden liittämisessä ja poistamisessa Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskun sekä poistamisen hyväksyminen OSAKKEIDEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset osakkeenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään Yhtiön tiedossa olevat osakkeenomistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin osakekirjojen vaihdossa Poikkeusluvan myöntäminen Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Osakekirjojen kerääminen Osakekirjojen säilyttäminen Osakekirjojen kuolettamisesta Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Kuoletettujen osakekirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Osakekirjojen mitätöiminen Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille Vaihtomallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yksinkertaistetulla liittämismallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Palautettavaan osakekirjaan tehtävät merkinnät Osakekirjojen jäljennösten säilyttäminen OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN OSUUSKUNTIEN OSUUKSIEN LIITTÄMISESTÄ OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset osuudenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osuudet arvoosuusjärjestelmään Osuuskunnan tiedossa olevat osuudenomistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen osuuskunnan tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin osuuskirjojen vaihdossa Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Osuuskirjojen kerääminen Osuuskirjojen kuolettaminen Osuuskunnan tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskunhoitajan toimimisvelvollisuus Kuoletettujen osuuskirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään (35)

3 4.6. Osuuskirjojen mitätöiminen OSUUKSIIN OIKEUTTAVIEN ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN RAHASTO-OSUUSTODISTUSTEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Rahasto, jonka osuustodistuksia ei ole liikkeessä siirtymishetkellä Rahasto, jonka osuuksista on liikkeessä osuustodistuksia (vaihtomalli) Ilmoitukset rahasto-osuuden omistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää rahasto-osuudet arvo-osuusjärjestelmään Yhtiön tiedossa olevat osuudenomistajat Sanomalehti-ilmoitus Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta TAKUUOSUUKSIEN LIITTÄMINEN OM-JÄRJESTELMÄÄN Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Yksinkertaistettu liittämismalli Ilmoitukset takuuosuuksien omistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää takuuosuudet arvo-osuusjärjestelmään Keskinäisen vakuutusyhtiön tiedossa olevat takuuosuuden omistajat Ilmoitus virallisessa lehdessä Poikkeaminen yhtiön tiedottamisvelvollisuudesta Varautuminen virhetilanteisiin takuuosuuskirjojen vaihdossa Poikkeusluvan myöntäminen Varautumistoimenpiteet Virheen selvittäminen Takuuosuuskirjojen kerääminen Takuuosuuskirjojen kuolettaminen Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Kuoletettujen takuuosuuskirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Takuuosuuskirjojen mitätöiminen VELKA-ARVOPAPERITODISTEIDEN LIITTÄMINEN ARVO- OSUUSJÄRJESTELMÄÄN Velka-arvopaperitodisteiden vaihtomenettely Tiedottaminen mahdollisuudesta liittää paperimuotoinen velka-arvopaperitodiste arvo-osuusjärjestelmään Velka-arvopaperitodisteiden mitätöiminen ARVO-OSUUKSIEN POISTAMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄSTÄ LIIKKEESEENLASKIJAN HAKEMUKSESTA Arvo-osuuden arvo-osuusjärjestelmästä poistamista koskevat menettelyvaihtoehdot Arvo-osuuden arvo-osuusjärjestelmästä poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset (35)

4 1. Yleiset määräykset 1.1. Soveltamisala Tätä päätöstä sovelletaan arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella olevien osakkeiden, osuuksien ja muiden oikeuksien siirtämisessä arvo-osuusjärjestelmään sekä asiakirjamuodossa liikkeeseen laskettujen arvopaperitodisteiden liittämisessä arvo-osuusjärjestelmään sekä arvo-osuuksien liikkeeseenlaskijan hakemuksesta tapahtuvaan arvo-osuusjärjestelmästä poistamiseen Päätöksen tarkoitus Tässä päätöksessä kuvataan arvopapereiden arvo-osuusjärjestelmään liittämistä edeltävät päätökset ja hakemukset, liittämisessä noudatettavat menettelytavat sekä Euroclear Finlandin asettamat vaatimukset ja edellytykset arvopaperitodisteiden liittämiselle. Lisäksi kuvataan arvo-osuuksien arvo-osuusjärjestelmästä poistamista koskeva menettely. Päätöksen tarkoituksena on turvata se, että arvopaperitodisteet voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla. Jos arvopaperitodisteen liittämisessä tai arvo-osuusjärjestelmästä poistamisessa tulee ratkaistavaksi kysymys, josta ei ole määrätty Euroclear Finlandin säännöissä, päätöksissä tai sopimuksissa, Euroclear Finland päättää tapauskohtaisesti, miten asia on ratkaistava sekä antaa tähän liittyvät ohjeet liikkeeseenlaskijalle. Liikkeeseenlaskijalla tarkoitetaan yhteisöä, jonka Euroclear Finland on hyväksynyt liikkeeseenlaskijaksi ja joka on allekirjoittanut liikkeeseenlaskijasopimuksen Euroclear Finlandin kanssa Liittämistä ja poistamista edeltävät päätökset ja hakemukset Liikkeeseenlaskijan vastuut arvopaperitodisteiden liittämisessä ja poistamisessa Liikkeeseenlaskija vastaa arvopapereiden liittämistä ja poistamista koskevasta sisäisestä päätöksenteosta, tarvittavien sopimusten tekemisestä eri osapuolten kanssa, tarvittavien suostumusten hankkimisesta sekä Euroclear Finlandille toimittamistaan tiedoista. Liikkeeseenlaskija ja liikkeeseenlaskijan asiamies vastaavat myös mahdollisten virheiden tai epäselvyyksien selvittämisestä ja siitä arvo-osuusjärjestelmän osapuolille mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Koska arvopaperitodisteiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään sisältää käytännössä myös liikkeeseenlaskun joko OM-järjestelmässä tai Infinityssä, liittämiseen sovelletaan myös mitä Euroclear Finlandin toimitusjohtajan päätöksessä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvo-osuusjärjestelmässä määrätään liikkeeseenlaskijaksi hakeutumisesta ja arvopapereiden liikkeeseenlaskusta. 4(35)

5 Arvopaperitodisteiden liittämisestä ja poistamisesta on sovittava Euroclear Finlandin kanssa hyvissä ajoin ennen suunniteltua liittämis- tai poistamisajankohtaa. Liikkeeseenlaskijan on toimitettava Euroclear Finlandille sen pyytämät asiakirjat ja selvitykset Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskun sekä poistamisen hyväksyminen Liikkeeseenlaskijan on nimettävä Euroclear Finlandin sääntöjen mukainen liikkeeseenlaskijan asiamies arvopaperitodisteiden arvo-osuusjärjestelmään liittämisen ja poistamisen toteuttamiseksi. Euroclear Finland antaa liikkeeseenlaskijalle tai liikkeeseenlaskijan asiamiehelle arvo-osuusjärjestelmää ja siihen siirtymistä sekä arvo-osuusjärjestelmästä poistumista koskevat ohjeet. Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen tai arvoosuusjärjestelmästä poistumisen aikataulusta sovitaan Euroclear Finlandin kanssa. Liikkeeseenlaskijan on varattava arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen tai arvo-osuusjärjestelmästä poistumiseen kaikkine päätöksineen, yhtiöjärjestysmuutoksineen ja rekisteröinteineen vähintään kaksi kuukautta. Liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskuhakemuksista sekä liikkeeseenlaskuista määrätään Euroclear Finlandin toimitusjohtajan päätöksessä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvo-osuusjärjestelmässä. 2. Osakkeiden liittäminen OM-järjestelmään Tässä päätöksessä määrätään osakeyhtiölain (OYL) 4 luvun 7 ja 8 :ssä tarkoitetulla tavalla menettelystä ilmoittaa osakkeenomistajille päätöksestä liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään ja kirjata osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan oikeus osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Yhtiökokous päättää osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ottamalla siitä määräyksen yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous päättää ilmoittautumisajasta tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Yhtiön on sovittava ilmoittautumisajasta Euroclear Finlandin kanssa. Yhtiöjärjestyksen muutos ja yhtiön päätös ilmoittautumisajasta rekisteröidään kaupparekisteriin. 5(35)

6 2.1. Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Kun osakkeita siirretään arvo-osuusjärjestelmään, voidaan käyttää ns. vaihtomallia. Vaihtomalli on osakeyhtiölain 4 luvun 8 :n 1 momentissa tarkoitettu Euroclear Finlandin hyväksymä osakkeiden liittämismalli Yksinkertaistettu liittämismalli Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat yhtiön tiedossa. Yksinkertaistetun liittämismallin käyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli yhtiön osake on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena, jos yhtiön kaikkia osakkeita ei ole rekisteröity tai yhtiö ei itse voi huolehtia osakkeiden käsittelystä. Yhtiön osakkeet voidaan liittää yksinkertaistetulla liittämismallilla ainoastaan, jos yhtiö ei ole antanut osakekirjoja tai jos annetut osakekirjat voidaan kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osakkeiden omistus ilmaistaan yksinomaan yhtiön pitämissä luetteloissa (osakekirjattomat yhtiöt). Jos osakkeista on annettu osakekirjat tai väliaikaistodistukset, yhtiön on kerättävä ja mitätöitävä ne ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Osakkeenomistajat toimittavat osakekirjat tai väliaikaistodistukset yhtiöön. Jos osakkeen luovutusta tai muuta saantoa ei ole rekisteröity, yhtiö tutkii saantoselvitykset ja päättää osakkeiden rekisteröimisestä ao. omistajien nimiin. Kun yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, Euroclear Finlandiin on toimitettava liikkeeseenlaskuhakemuksen yhteydessä yhtiön toimitusjohtajan antama vakuutus siitä, että: - kaikki yhtiön osakkeet on rekisteröity osakkeenomistajien nimiin, - kaikki yhtiön panttaamattomat osakekirjat ja väliaikaistodistukset on kerätty ja mitätöity, - kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tai siirtämättä osuuksiaan yhtiössä ennen yhtiön arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä ja että - kaikki pantinhaltijat ja asianomaiset ulosottoviranomaiset ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta pantteina olevia osakekirjoja ja väliaikaistodistuksia muutoin kuin tilinhoitajlle oikeutensa kirjaamisen yhteydessä. Osakkeet kirjataan arvo-osuusjärjestelmään kirjaushakemusten perusteella. Liikkeeseenlaskijan asiamies huolehtii osakkeiden kirjaamisesta arvoosuusjärjestelmään. Ennen osakkeiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään osakkeenomistajan on avattava arvo-osuustili tilinhoitajassa, jos hänellä ei ole arvoosuustiliä ennestään Ilmoitukset osakkeenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 6(35)

7 Yhtiön tiedossa olevat osakkeenomistajat Yhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajilleen viimeistään kolme kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiön päätöksestä liittää osakkeensa arvoosuusjärjestelmään, jolleivät kaikki osakkeenomistajat ole suostuneet siihen, ettei tätä määräaikaa ole noudatettava (ks kohta). Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa osakkeenomistajille on esitettävä ainakin jäljempänä tässä kohdassa esitetyt tiedot, jolleivät kaikki osakkeenomistajat ole suostuneet siihen, että näistä sisältövaatimuksista voidaan poiketa (ks kohta). Kaikki osakekirjojen vastaanottajana toimivat vaihtopaikat ja niiden asiamiehet on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksessa on oltava myös maininta siitä, että jätettäessä osakekirjat kirjattaviksi arvo-osuuksiksi mukana on oltava ne asiakirjat, joista omistusoikeus ilmenee. Ilmoittautumisajan jälkeen vaihtamattomien osakkeiden omistaja ei voi käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty Euroclear Finlandissa pidettävään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittelussa ja tiedottamisessa tulee mainita, miten osakkeenomistaja voi välttyä näiden oikeuksien menetykseltä. Ilmoitus tulee toimittaa postitse, esimerkiksi kirjeenä, yhtiön tiedossa oleville osakkeenomistajille viimeistään 3 kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos ilmoitus sisällytetään muuhun osakkeenomistajalle toimitettavaan aineistoon, sen tulee erottua tästä muusta aiheistosta Ilmoitus virallisessa lehdessä Ennen ilmoittautumisajan alkamista virallisessa lehdessä on julkistettava tieto siirtymispäätöksestä, ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä Poikkeaminen yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Kun yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, osakeyhtiölaissa (OYL 4:7 ) säädetyistä määräajoista ja tiedottamisja ilmoitusvelvollisuuksista voidaan poiketa kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Yhtiön on kerättävä suostumukset ennen liikkeeseenlaskuhakemuksen jättämistä Euroclear Finlandille Varautuminen virhetilanteisiin osakekirjojen vaihdossa Tätä kappaletta sovelletaan kokonaisuudessaan, jos yhtiö on antanut osakekirjoja ja jos annettuja osakekirjoja ei voida kerätä ja mitätöidä ennen arvoosuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osakkeiden omistus ilmaistaan yksinomaan yhtiön pitämissä luetteloissa (osakekirjattomat yhtiöt). Osakkeisiin, joista 7(35)

8 ei ole annettu osakekirjoja eikä väliaikaistodistuksia asianomaisen yhtiön ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, ei sovelleta näitä virhetilanteisiin varautumisesta osakekirjojen vaihdossa annettuja säännöksiä Poikkeusluvan myöntäminen Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi päättää poikkeuksista, jotka koskevat osakesalkun varaamis- ja arvo-osuuksien luovuttamissopimuksia. Poikkeus voidaan myöntää mm. seuraavissa tilanteissa: yhtiön omistus ei hajaudu eikä muutu ennen kuin osakkeet siirretään arvoosuusjärjestelmään, osakkeenomistajien lukumäärä on vähäinen, osakkeiden siirto toteutetaan yhdessä vaihtopaikassa, sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja yhtiöllä joko on hallussaan tai valtuutus hankkia omia osakkeitaan jäljempänä salkunvaraussopimusta vastaavasti siinä kulloinkin edellytetty määrä virhetilanteiden varalle Varautumistoimenpiteet Tiedot vastaanotettavista osakekirjoista Viimeistään kolmea viikkoa ennen vaihdon aloittamista yhtiön on toimitettava liikkeeseenlaskijan asiamiehelle seuraavat tiedot: a) tarkat kuvaukset kunkin osakelajin osakekirjoista ja tunnistusohjeet sekä osakekirjojen aitouskriteerit; b) luettelo kuoletetuista osakekirjoista; c) osakasrekisterin tiedot yhtiön 100 suurimmasta osakkeenomistajasta, kuitenkin enintään 10 % osakkeenomistajien määrästä. Liikkeeseenlaskijan asiamies voi sopia yhtiön kanssa b - c -kohtien osalta ankarammista merkittävyysrajoista. Tieto sovituista rajoista on ilmoitettava Euroclear Finlandille ennen vaihdon aloittamista. Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on viivyttelemättä toimitettava yllä mainitut tiedot muille vaihtopaikoille ja Euroclear Finlandille ennen vaihdon aloittamista. Tarkistukset pankkipäivittäin Kussakin vaihtopaikassa on viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena vaihtoa seuraavana pankkipäivänä tarkistettava kunakin vaihtopäivänä tehdyt kirjaukset. Yhteistilin saldon seuraaminen Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on seurattava yhteistilin saldoa. Kun yhteistilin saldo alittaa 5 %:n tai muun yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen erikseen sopiman tätä korkeamman rajan, liikkeeseenlaskijan asiamies antaa tiedon yhtiölle ja sille, joka on jäljempänä kohdassa sopimus arvo-osuuksien luovuttamisesta tarkoitetulla tavalla sitoutunut luopumaan arvo-osuuksistaan. 8(35)

9 Sopimus osakesalkun varaamisesta Yhtiön on sovittava liikkeeseenlaskijan asiamiehen kanssa vaihtamattomien osakkeiden salkun varaamisesta. Sopimus arvo-osuuksien luovuttamisesta Yhtiön on sovittava liikkeeseenlaskijan asiamiehen ja vähintään yhden merkittävän osakkeenomistajan kanssa siitä, että yhteistilin saldon ollessa riittämätön, tarvittava määrä tämän arvo-osuuksia siirretään vaihtoa vaativalle osakkeenomistajalle. Arvo-osuuksien luovuttamiseen sitoutuneen on sopimuksessa osoitettava arvoosuustili, josta liikkeeseenlaskijan asiamiehellä on oikeus siirtää vaihtoa vaativalle osakkeenomistajalle tarvittavat arvo-osuudet, jos yhteistilin saldo on riittämätön. Sopimuksessa on sitoutuneen valtuutettava liikkeeseenlaskijan asiamies kirjaamaan tai hakemaan luovutusrajoituksen kirjaamista em. arvo-osuustilille liikkeeseenlaskijan asiamiehen hyväksi. Ilmoittautumisajan jälkeiseltä ajalta arvo-osuuksien luovutusta koskeva sopimus voi käsittää myös sitoumuksen arvo-osuuksien hankkimiseen. Luovuttamisen on tällöin tapahduttava liikkeeseenlaskijan asiamiehen ilmoitusta seuraavan 7 pankkipäivän aikana. Sopimusten laajuus Ilmoittautumisaikana salkunvaraussopimusten ja yhteistilin osakesalkuilla oikaistun saldon tulee yhteensä vastata vähintään 1 % kustakin osakelajista. Ilmoittautumisaikaa seuraavana viitenä vuotena osakesalkkuja koskevien sopimusten ja arvo-osuuksien luovutusta koskevien sopimusten sekä yhteistilin saldon tulee yhteensä vastata seuraavia osuuksia kustakin osakelajista: 1. vuonna 1 %; 2. vuonna 0,8 %; 3. vuonna 0,6 %; 4. vuonna 0,4 %; ja 5. vuonna 0,2 %. Lisäksi, milloin yhtiökokouksen päätös arvo-osuusjärjestelmään liittymisestä on tehty 1. syyskuuta 2006 jälkeen, sopimusten sekä yhteistilin saldon tulee yhteensä vastata seuraavia osuuksia kustakin osakelajista: 6. vuonna 0,2 %; 7. vuonna 0,2 %; 8. vuonna 0.2 %; 9. vuonna 0,2 % ja 10. vuonna 0,2 %. Yhtiön on ilmoitettava sopimusten solmimisesta Euroclear Finlandille viimeistään kahta viikkoa ennen ilmoittautumisajan alkamista. Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi liikkeeseenlaskijan asiamiehen hakemuksen perusteella pienentää 9(35)

10 edellä mainittuja arvo-osuuksien luovuttamista ja arvopaperisalkun varaamista koskevien sopimusten vähimmäisvaatimuksia. Vaihdon keskeyttäminen Osakekirjojen vaihtaminen arvo-osuuksiksi on ilmoittautumisaikana keskeytettävä vaihtopaikoissa, kun yhteistilin saldo on riittämätön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehellä ei enää ole käytettävissään arvo-osuuksien luovuttamista koskevaan sopimukseen kuuluvia arvo-osuuksia. Vaihtopaikkojen on ilmoitettava keskeyttämisestä asiakkaille liikkeeseenlaskijan asiamiehen ja yhtiön sopimalla tavalla. Liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoittaa keskeyttämisestä välittömästi Finanssivalvonnalle ja Euroclear Finlandille. Vaihtomateriaalia voidaan kuitenkin ottaa vastaan, mikäli asiakas näin haluaa Virheen selvittäminen Liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee koordinoida virheen etsintää ja korjaamista. Liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoittaa selvittelyn menettelytavoista vaihtopaikoille sekä raportoi Euroclear Finlandille. Menettely ennen loppuraportin antamista Liikkeeseenlaskijan asiamies täsmäyttää vastaanotetut toimeksiannot arvoosuusjärjestelmään tehtyihin kirjauksiin ja vastaa siitä, että mahdolliset virheet korjataan. Vaihtomateriaali tulee arkistoida vaihtopaikoissa ja mahdollisissa muissa säilytyspaikoissa siten, että virheen etsimiseksi tarvittava vaihtokohtainen tarkastus voidaan tehdä. Liikkeeseenlaskijan asiamies antaa tarkemmat ohjeet tarkastamismenettelystä. Liikkeeseenlaskijan asiamies voi lisäksi perustellusta syystä velvoittaa vaihtopaikat ryhtymään tarkastukseen. Kunkin vaihtopaikan on tehtävä tarkastukset 2 4 viikon kuluessa liikkeeseenlaskijan asiamiehen antamasta ilmoituksesta. Vaihtopaikat ilmoittavat viipymättä havaitsemansa virheet liikkeeseenlaskijan asiamiehelle ja tarvittaessa Euroclear Finlandille. Tarkastuksen päätyttyä vaihtopaikkojen ja tilinhoitajien on viipymättä annettava liikkeeseenlaskijan asiamiehelle ja Euroclear Finlandille kirjalliset selonteot tarkastuksesta ja mahdollisista korjaustoimenpiteistään. Vaihtopaikat vastaavat kukin omalta osaltaan tarkastuksen ja havaittujen virheiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Yhtiö vastaa osakesalkun varaamisesta ja arvo-osuuksien luovuttamisesta tehtävien sopimusten toimenpiteiden kustannuksista. Mikäli liikkeeseenlaskijan asiamies ja vaihtopaikat yhdessä katsovat, että virheen selvittämisestä aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomat asianomaiseen virheeseen liittyvään osakemäärään nähden, ne voivat sopia siitä, että tarkastukseen ei ryhdytä. Tällöin vaihtopaikat jakavat virhettä vastaavien 10(35)

11 osakkeiden tai arvo-osuuksien hankkimiskustannukset suoritettujen vaihtotapahtumien suhteessa. Mikäli vaihtomateriaalin tarkastuksen jälkeen on vielä selvittämättömiä virheitä, liikkeeseenlaskija ja liikkeeseenlaskijan asiamies sopivat jatkotarkastuksesta. Jos sen toteuttaa muu taho kuin vaihtopaikka, on asianomaisen vaihtopaikan edustajalla oikeus olla läsnä vaihtomateriaalia tarkastettaessa. Jatkotarkastuksen tulee koskea osakkeiden määriä, lajeja ja osakekirjojen oikeellisuutta. Tarkastus voi käsittää yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen välisen sopimuksen mukaisesti myös esimerkiksi osakekirjojen numeroiden vertaamisen arvo-osuuksiin siirtymistä edeltäneeseen osakerekisteriin. Jos jatkotarkastuksessa käy ilmi sellainen virhe, joka olisi ollut havaittavissa vaihdossa edellytettävällä huolellisuudella jo vaihtomateriaalin tarkastuksessa, kuten esimerkiksi väärin laskettu osakemäärä, väärä laji tai ilmeinen väärennös, virheen tehnyt vaihtopaikka vastaa jatkotarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista siinä suhteessa, mikä on sen aiheuttamien virheiden osuus kokonaismäärästä. Oikaisemista koskeviin kustannuksiin kuuluu korvaus yhtiölle vastaavien arvoosuuksien hankkimisesta, mikäli virheen tarkoittamia arvo-osuuksia ei voida palauttaa yhteistilille edelleen luovutuksen takia. Jatkotarkastuksesta korvattavat kustannukset lasketaan tarkastustuntien ja ennalta sovitun tuntikorvauksen perusteella. Jos jatkotarkastuksessa ei ilmene vaihtopaikan havaittavissa ollutta virhettä, yhtiö on velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetut kustannukset. Yhtiö on samalla tavalla korvausvelvollinen, jos virhe ilmenee osakekirjojen numerotarkastuksessa, kun se johtuu liikkeeseenlaskijasta itsestään, kuten esimerkiksi siitä, että osakkeita on liikkeessä enemmän kuin niitä kaupparekisterimerkinnän mukaan tulisi olla. Yhtiö voi myös ennen jatkotarkastusta määrätä, että tarkastukseen ei ryhdytä, jolloin se vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tarvittavien arvoosuuksien korvaamisesta arvo-osuuksien luovuttajalle. Menettely loppuraportin antamisen jälkeen Jälkivaihdon alkamisen jälkeen vaihtopaikkojen tulee antaa liikkeeseenlaskijan asiamiehelle loppuraportit suorittamistaan vaihdoista yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen erikseen sopimana ajankohtana. Loppuraportin luovuttamisen jälkeen vaihtopaikalla on virheen ilmaantuessa oikeus kustannuksellaan tarkastaa oma vaihtomateriaalinsa 2 4 viikon kuluessa liikkeeseenlaskijan asiamiehen asiaa koskevasta ilmoituksesta. Mikäli virheen ilmaantuessa vaihtomateriaali ei enää ole vaihtopaikkojen hallussa, yhtiön on toimitettava se niiden osoittamiin paikkoihin tarkastuksen ajaksi. Yhtiö vastaa osakesalkun varaamis- ja arvo-osuuksien luovuttamissopimusten toimenpiteiden kustannuksista. Muilta osin menetellään vaihtomateriaalin tarkastus ja jatkotarkastus kohdissa tarkoitetulla tavalla, jos asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä on kulunut vähemmän kuin kymmenen vuotta. 11(35)

12 Sen jälkeen kun kymmenen vuotta on kulunut asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä, yhtiö vastaa tarkastustoimenpiteistä ja mahdollisista korvauksista Osakekirjojen kerääminen Osakekirja, jonka tarkoittamat osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on asiakirjojen säilyttämistä koskevan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa tarkoitettu asiakirja. Yhtiö voi säilyttää osakekirjoja vaihtopaikan lukuun. Asianomaisen vaihtopaikan tulee tällöin toimittaa Euroclear Finlandille ilmoitus asiaa koskevasta sopimuksesta ja yhtiön sitoumuksesta säilyttää osakekirjoja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti ennen kuin osakekirjat kerätään vaihtopaikoista Osakekirjojen säilyttäminen Yhtiön ja liikkeeseenlaskijan asiamiehen on sovittava osakekirjojen ja niihin liittyvien saantoselvitysten säilyttämisestä. Liikkeeseenlaskijan asiamiehen on huolehdittava vastaavien sopimusten tekemisestä vaihtopaikkojen kanssa. Osakekirjoja ja niihin liittyviä saantoselvityksiä on säilytettävä kuten kirjanpitoaineistoa Osakekirjojen kuolettamisesta Arvo-osuusjärjestelmään siirtymässä olevan yhtiön osakekirjoja voidaan kuolettaa joko ilmoittautumisaikana tai sen jälkeen Yhtiön tiedoksiantovelvollisuus Kuoletuksen hakija saattaa yhtiön tiedoksi kuulutuksen yhtiön liikkeeseen laskemia osakekirjoja koskevasta kuoletushakemuksesta. Koska arvoosuusjärjestelmään siirtyvä yhtiö on velvollinen toimittamaan luettelon kuoletetuista osakekirjoista liikkeeseenlaskijan asiamiehelle, yhtiön tulee vastaavasti välittömästi toimittaa liikkeeseenlaskijan asiamiehelle tieto kuoletettavaksi haetuista osakekirjoista Liikkeeseenlaskijan asiamiehen toimimisvelvollisuus Mikäli yhtiö ilmoittaa kuoletettavaksi haettavista osakekirjoista ilmoittautumisaikana, liikkeeseenlaskijan asiamiehen on välittömästi annettava tieto asiasta vaihtopaikoille. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osakekirjojen määrä ylittää yhteistilin saldon, liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee ryhtyä kohdan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osakekirjojen määrä tai arvo on huomattava, liikkeeseenlaskijan asiamiehen tulee harkita, ryhtyykö se vaihtomateriaalin tar- 12(35)

13 kastamiseen. Harkinnassa on otettava huomioon ainakin yhtiön osakekirjojen historia ja kuoletettavien litteroiden määrä suhteessa asianomaisten litteroiden kokonaismäärään Kuoletettujen osakekirjojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Kuoletettuja osakekirjoja arvo-osuusjärjestelmään siirrettäessä suositellaan kirjauksen perusteena käytettäväksi tuomioistuimen pöytäkirjaa, joka on varustettu yhtiön tiedoksisaantimerkinnällä tai erillisellä todistuksella tiedoksisaannista. Koska tuomioistuimelta ei voi saada alkuperäistä päätöstä ja koska jäljennöksiä voi periaatteessa saada rajattoman määrän, jäljennöspäätöstä ei sellaisenaan voida käyttää perusteena arvo-osuusjärjestelmään kirjaamiselle. Jäljennöspäätös voidaan kuitenkin muuttaa ainutkertaiseksi antamalla se tiedoksi kuoletetut osakkeet liikkeeseen laskeneelle yhtiölle, joka voi aukottomasti pitää kirjaa annetuista yhtiön osakkeita koskevista kuoletuspäätöksistä Osakekirjojen mitätöiminen Osakeyhtiölain 4 luvun 8 :n 1 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettu merkintä osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään on tehtävä rei ittämällä. Merkintä voidaan tehdä myös leimaamalla osakekirja "mitätöity"-leimalla siten, ettei leimaa voida poistaa. Merkintä tehdään vaihtopaikassa, jossa osakekirja on vastaanotettu. Jälkivaihtoaikana merkinnän tekee liikkeeseenlaskijan asiamies Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille Vaihtomallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yleiset edellytykset Ennen kuin yhtiö tekee päätöksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille, se on velvollinen ottamaan yhteyttä Euroclear Finlandin sääntöjen mukaiseen järjestäjään. Yhtiön ja järjestäjän on keskusteltava palauttamisen käytännön toteutuskelpoisuudesta. Mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen edellyttää järjestäjän suostumusta sekä sitä, että yhtiö tekee sopimuksen palauttamisesta järjestäjän kanssa. Lisäksi yhtiön hallituksen on tehtävä päätös mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille. Yhtiö on velvollinen toimittamaan Euroclear Finlandille 1. yhtiön hallituksen päätöksen, 2. yhtiön ja järjestäjän vakuutuksen siitä, että yhtiö ja järjestäjä ovat tehneet sopimuksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta sekä 3. todistuksen siitä, että järjestäjä suostuu mitätöityjen osakekirjojen palauttamiseen osakkeenomistajille. Mitätöity osakekirja voidaan palauttaa osakkeenomistajalle aikaisintaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Yhtiö ja järjestäjä voivat sopia, että mitätöityjen osakekirjojen palauttaminen osakkeenomistajille aloitetaan edellä mainittua ajankohtaa myöhemmin. 13(35)

14 tai aikaisemmin arvo-osuudeksi vaihdettujen osakekirjojen palauttaminen Järjestäjä antaa yhtiölle kohtuudella löydettävissä olevat mitätöidyt osakekirjat, jotka on vaihdettu arvo-osuudeksi tai aikaisemmin. Tämän jälkeen yhtiö voi palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajille tai myöhemmin arvo-osuudeksi vaihdettujen osakekirjojen palauttaminen Jos osakkeenomistaja on vaihtanut osakekirjan arvo-osuudeksi tai myöhemmin, osakkeenomistajan, jonka arvo-osuustilille arvo-osuudet on kirjattu silloin kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi, on vaadittava mitätöidyn osakekirjan palauttamista järjestäjältä. Palautusvaatimus on esitettävä vuoden (1) kuluessa yhtiön hallituksen päätöksestä, jos osakekirjat on vaihdettu arvoosuuksiksi ennen kuin yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen palauttamisesta, tai, jos osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi yhtiön hallituksen päätöksen jälkeen, vuoden (1) kuluessa osakekirjojen vaihtamisesta arvo-osuuksiksi. Jos osakkeenomistaja on vaatinut palauttamista määräajassa, järjestäjä palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajalle, jonka arvo-osuustilille arvoosuudet on kirjattu silloin kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi. Kaikki yksittäiseen vaihtoon liittyvät mitätöidyt osakekirjat, jotka ovat kohtuudella löydettävissä, on palautettava, jollei osakkeenomistaja suostu siihen, ettei kaikkia mitätöityjä osakekirjoja palauteta Yksinkertaistetulla liittämismallilla liitettyjen osakekirjojen palauttaminen Yksinkertaistetulla liittämismallilla arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen osakekirjojen palauttaminen edellyttää, että yhtiön hallitus tekee päätöksen mitätöityjen osakekirjojen palauttamisesta osakkeenomistajille ja tämä hallituksen päätös toimitetaan Euroclear Finlandille. Yhtiö palauttaa mitätöidyt osakekirjat osakkeenomistajalle, jolta osakekirjat on kerätty ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Kaikki kerätyt osakekirjat, jotka ovat kohtuudella löydettävissä, on palautettava, jollei osakkeenomistaja suostu siihen, ettei kaikkia mitätöityjä osakekirjoja palauteta Palautettavaan osakekirjaan tehtävät merkinnät Osakkeenomistajalle palautettavassa mitätöidyssä osakekirjassa on oltava seuraavat merkinnät: 1. Mitätöity-leima järjestysnumeron vieressä, 2. Mitätöity-leima viimeisen siirtomerkinnän vieressä ja 3. Rei itys. Kaikki nämä merkinnät on tehtävä osakekirjaan siten, ettei niitä voi poistaa. Se, joka palauttaa mitätöidyn osakekirjan osakkeenomistajalle, on velvollinen varmis- 14(35)

15 tamaan, että mitätöidyssä osakekirjassa on kaikki vaadittavat merkinnät ja lisäämään puuttuvat merkinnät Osakekirjojen jäljennösten säilyttäminen Osakkeenomistajille palautetuista mitätöidyistä osakekirjoista on otettava jäljennökset ja niitä on säilytettävä vastaavalla tavalla kuin alkuperäisiä osakekirjoja siten kuin Euroclear Finlandin sääntöjen kohdissa sekä tämän toimitusjohtajan päätöksen kohdissa 2.4 ja 2.5 määrätään. Palautettujen osakekirjojen säilyttämiseen jäljennöksinä ei kuitenkaan edellytä Euroclear Finlandin sääntöjen kohdan mukaista Euroclear Finlandin toimitusjohtajan lupaa eikä tilihoitajan KHT-tilintarkastajan hyväksyntää. 3. Osakkeisiin oikeuttavien arvopaperitodisteiden liittäminen Osakkeisiin oikeuttavilla arvopapereilla tarkoitetaan yhtiön liikkeeseenlaskemia yhtiön osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita, mm. optioita ja optio- ja vaihtovelkakirjalainoja. Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden liittämisessä käytetään aina yksinkertaistettua liittämismallia. Arvopaperitodisteiden liittämiseen sovelletaan mitä osakkeiden liittämisestä määrätään tämän päätöksen luvussa. Jos liitettävän arvopaperin ehdoissa on mahdollistettu niiden myöhempi liittäminen arvo-osuusjärjestelmään, yhtiön hallitus, tai ehdoissa mainittu muu elin, tekee päätöksen niiden siirtämisestä. Jos ehdoissa ei ole varauduttu arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen tai yhtiöllä ei muutoin ole oikeutta liittää arvopaperia arvo-osuusjärjestelmään omalla päätöksellään, yhtiön on saatava kaikilta arvopaperin haltijoilta kirjallinen hyväksyntä ennen arvopaperin liittämistä ja liikkeeseenlaskuhakemuksen tekemistä. Turvatakseen arvo-osuusjärjestelmän luotettavaa ja turvallista toimintaa Euroclear Finland päättää, missä aikataulussa arvopaperit voidaan liittää arvoosuusjärjestelmään. Merkinnän tai vaihdon kohteena oleva osake on liitettävä arvo-osuusjärjestelmään viimeistään ennen osakkeeseen oikeuttavan arvopaperin merkintä- tai vaihtoajan alkua. Yhtiö ilmoittaa arvopaperin haltijoille arvopaperin arvo-osuusjärjestelmään siirtämisestä sekä siihen liittyvästä aikataulusta ja menettelystä Euroclear Finlandin sääntöjen kohdan mukaisesti. Arvopapereiden kuolettamiseen ja mitätöimiseen sovelletaan soveltuvin osin mitä osakekirjoista säädetään. 4. Osuuskuntien osuuksien liittämisestä OM-järjestelmään 15(35)

16 Tässä päätöksessä määrätään osuuskuntalain 15 luvun 7 (päätöksestä ilmoittaminen), 8 (oikeuksien kirjaaminen) ja 10 :ssä (yhteistilille kirjattavat osuudet) tarkoitetulla tavalla menettelystä kirjata osuudenomistajan tai muun oikeudenhaltijan oikeus osuudenomistajan arvo-osuustilille ja ilmoittaa osuudenomistajille päätöksestä liittää osuuskunnan osuudet arvo-osuusjärjestelmään. Osuuskunnan tai edustajiston kokous päättää arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä. Kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään ilmoittautumisajasta, jonka pituuden osuuskunta sopii Euroclear Finlandin kanssa. Osuuskunnan sääntöihin lisätään määräykset osuuskunnan osuuksien kuulumisesta arvoosuusjärjestelmään sekä määräys oikeudesta päästä osuuskunnan jäseneksi osuuskuntalain 1 luvun 4 :n mukaisesti. Osuuskunnan sääntöjen muutos ja osuuskunnan päätös osuuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Ennen liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskuhakemusten tekemistä osuuskunnan on tehtävä sopimus yhden Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisen liikkeeseenlaskijan asiamiehen kanssa osuuskunnan liikkeeseenlaskunhoitajana toimimisesta. Osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan välinen sopimusmalli on saatavissa Euroclear Finlandista. Osuuskunnan liikkeeseenlaskemiin osakkeisiin sovelletaan osuustodistuksia koskevia päätöskohtia soveltuvin osin Siirtymisvaihetta koskevat menettelyvaihtoehdot ja ohjeet Vaihtomallin noudattaminen siirtymisessä Kun osuuksia siirretään arvo-osuusjärjestelmään, voidaan käyttää ns. vaihtomallia. Vaihtomalli on osuuskuntalain 15 luvun 8 :ssä tarkoitettu Euroclear Finlandin hyväksymä osuuksien liittämismalli Yksinkertaistettu liittämismalli Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos kaikki osuuskunnan osuuksien omistajat ovat osuuskunnan tiedossa. Yksinkertaistetun liittämismallin käyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli osuuskunnan osuus on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena, jos osuuskunnan kaikkia liitettäviä osuuksia ei ole rekisteröity tai osuuskunta ei itse voi huolehtia osuuksien käsittelystä. Tällöin siirtymisessä käytetään ns. vaihtomallia. Yksinkertaistettua liittämismallia voidaan käyttää, jos osuuskunta ei ole antanut osuuskirjoja tai väliaikaistodistuksia tai jos ne voidaan kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osuuksien omistus ilmaistaan yksinomaan osuuskunnan jäsenluettelossa (osuuskirjaton osuuskunta). Jos osuuksista on annettu osuuskirjat tai väliaikaistodistukset, osuuskunnan on kerättävä ja mitätöitävä ne ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Osuudenomistajat toimittavat osuuskirjat tai väliaikaistodistukset osuuskunnalle. Jos osuuden luovu- 16(35)

17 tusta tai muuta saantoa ei ole rekisteröity, osuuskunta tutkii saantoselvitykset ja päättää osuuksien rekisteröimisestä ao. omistajien nimiin. Kun osuuskunnan osuudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään yksinkertaistetulla liittämismallilla, Euroclear Finlandiin on toimitettava liikkeeseenlaskuhakemuksen yhteydessä osuuskunnan hallituksen tai toimitusjohtajan antama vakuutus siitä, että - kaikki osuuskunnan osuudet on rekisteröity osuudenomistajien nimiin, - kaikki osuuskunnan panttaamattomat osuuskirjat ja väliaikaistodistukset on kerätty ja mitätöity, - kaikki osuuskunnan osuudenomistajat ovat sitoutuneet olemaan siirtämättä osuuksiaan ennen osuuskunnan arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä tai osuuskunta on sitoutunut olemaan hyväksymättä muutoksia jäseniinsä ja olemaan merkitsemättä muutoksia jäsenluetteloon ja - kaikki pantinhaltijat ja asianomaiset ulosottoviranomaiset ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta pantteina olevia osuuskirjoja ja väliaikaistodistuksia muutoin kuin osuuskunnalle oikeutensa kirjaamisen yhteydessä. Euroclear Finland voi osuuskunnan hakemuksesta hyväksyä, että osuuskunta hyväksyy muutoksia jäseniinsä ja merkitsee muutoksen jäsenluetteloon. Osuudet kirjataan arvo-osuusjärjestelmään kirjaushakemusten perusteella. Osuudet siirretään arvo-osuusjärjestelmään osuuskunnan hakemuksesta. Osuuskunta sopii kirjaushakemusten käsittelemisestä ja noudatettavasta menettelystä Euroclear Finlandin kanssa. Ennen osuuksien siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään osuudenomistajan on avattava arvo-osuustili tilinhoitajassa, jos hänellä ei ole arvo-osuustiliä ennestään Ilmoitukset osuudenomistajille ja tiedottaminen päätöksestä liittää osuudet arvoosuusjärjestelmään Osuuskunnan tiedossa olevat osuudenomistajat Osuuskunnan on ilmoitettava osuudenomistajilleen viimeistään kolme kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä osuuskunnan päätöksestä liittää osuutensa arvo-osuusjärjestelmään, jolleivät kaikki osuudenomistajat ole suostuneet siihen, ettei tätä määräaikaa ole noudatettava (ks kohta). Vastaavat ohjeet on annettava myös siitä, miten osuuteen kohdistuvat muut oikeudet voidaan kirjata. Osuudenomistajalle on esitettävä arvo-osuusjärjestelmään liittämistä koskevassa ilmoituksessa ainakin jäljempänä tässä kohdassa esitetyt tiedot, jolleivät kaikki osuudenomistajat ole suostuneet siihen, että näistä sisältövaatimuksista voidaan poiketa (ks kohta). Kaikki osuuskirjojen vastaanottajana toimivat vaihtopaikat on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksessa on oltava myös maininta siitä, että jätettäessä osuuskirjat kirjattaviksi arvo-osuuksiksi mukana on oltava ne asiakirjat, joista omistusoikeus ilmenee. 17(35)

18 Ilmoittautumisajan jälkeen vaihtamattomien osuuskirjojen haltija ei voi käyttää osuudenomistajalle osuuskunnassa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty Euroclear Finlandissa pidettävään jäsenluetteloon. Ilmoittelussa ja tiedottamisessa tulee mainita, miten osuudenomistaja voi välttyä oikeuksien menetykseltä. Ilmoitus tulee toimittaa postitse osuuskunnan tiedossa oleville osuudenomistajille viimeistään 3 kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos ilmoitus sisällytetään muuhun osuudenomistajalle toimitettavaan aineistoon, sen tulee erottua tästä muusta aiheistosta Ilmoitus virallisessa lehdessä Ennen ilmoittautumisajan alkamista virallisessa lehdessä on julkistettava tieto siirtymispäätöksestä, ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä Poikkeaminen osuuskunnan tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Osuuskuntalaissa (OKL 15:7 ) säädetyistä määräajoista ja tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuuksista voidaan poiketa kaikkien osuudenomistajien suostumuksella. Osuuskunnan on kerättävä suostumukset ennen liikkeeseenlaskuhakemuksen jättämistä Euroclear Finlandille Varautuminen virhetilanteisiin osuuskirjojen vaihdossa Tätä kappaletta sovelletaan kokonaisuudessaan, jos osuuskunta on antanut osuuskirjoja ja jos annettuja osuuskirjoja ei voida kerätä ja mitätöidä ennen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä siten, että osuuksien omistus ilmaistaan yksinomaan osuuskunnan jäsenluettelossa (osuuskirjaton osuuskunta). Osuuksiin, joista ei ole annettu osuuskirjoja eikä väliaikaistodistuksia asianomaisen osuuskunnan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, ei sovelleta näitä virhetilanteisiin varautumisesta osuuskirjojen vaihdossa annettuja säännöksiä. Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi päättää varautumistoimenpiteitä koskevista poikkeuksista Varautumistoimenpiteet Tiedot vastaanotettavista osuuskirjoista Viimeistään kolmea viikkoa ennen vaihdon aloittamista osuuskunnan on toimitettava liikkeeseenlaskunhoitajalle seuraavat tiedot: a) tarkat kuvaukset kunkin osuuslajin osuuskirjoista ja tunnistusohjeet sekä osuuskirjojenkirjojen aitouskriteerit; b) luettelo kuoletetuista osuuskirjoista. Yhteistilin saldon seuraaminen 18(35)

19 Liikkeeseenlaskunhoitajan on seurattava yhteistilin saldoa. Kun yhteistilin saldo alittaa 5 %:n tai muun osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan erikseen sopiman tätä korkeamman rajan, liikkeeseenlaskunhoitaja antaa tiedon osuuskunnalle. Osuuskunnan on liikkeeseenlaskettava tarvittaessa uusia osuuksia ja osoitettava tili, josta liikkeeseenlaskunhoitaja osuuskunnan valtuuttamana voi yhteistilin ollessa riittämätön siirtää vaihtoa vaativalle osuudenomistajalle tarvittavat arvoosuudet. Tilille kirjataan siirtorajoitus liikkeeseenlaskunhoitajan hyväksi. Vaihdon keskeyttäminen Osuuskirjojen vaihtaminen arvo-osuuksiksi on ilmoittautumisaikana keskeytettävä, kun yhteistilin saldo ei riitä ja liikkeeseenlaskija on laskenut vaihdon perusteella uusia osuuksia määrän, joka vastaa vähintään 1 % osuuskunnan arvoosuusjärjestelmään liittymishetken osuuspääomasta tai lisäosuuksien osalta lisäosuuspääomasta tai sijoitusosuuksien osalta sijoituspääomasta eikä osuuskunta halua laskea enää vaihdon perusteella uusia osuuksia liikkeeseen. Liikkeeseenlaskunhoitajan ja tilinhoitajien on ilmoitettava keskeyttämisestä asiakkaille liikkeeseenlaskunhoitajan ja osuuskunnan sopimalla tavalla. Liikkeeseenlaskunhoitaja ilmoittaa keskeyttämisestä välittömästi Finanssivalvonnalle ja Euroclear Finlandille. Vaihtomateriaalia voidaan kuitenkin ottaa vastaan, mikäli asiakas näin haluaa Virheen selvittäminen Liikkeeseenlaskunhoitajan tulee koordinoida virheen etsintää ja korjaamista. Liikkeeseenlaskunhoitaja ilmoittaa selvittelyn menettelytavoista Euroclear Finlandille. Menettely ennen loppuraportin antamista Liikkeeseenlaskijan asiamies täsmäyttää vastaanotetut toimeksiannot arvoosuusjärjestelmään tehtyihin kirjauksiin ja vastaa siitä, että mahdolliset virheet korjataan. Osuustodistusten vaihtomateriaali tulee arkistoida liikkeeseenlaskunhoitajalla ja mahdollisissa muissa säilytyspaikoissa siten, että virheen etsimiseksi tarvittava vaihtokohtainen tarkastus voidaan tehdä. Liikkeeseenlaskunhoitaja antaa tarkemmat ohjeet tarkastusmenettelystä. Liikkeeseenlaskijan ja liikkeeseenlaskunhoitajan keskinäinen vastuunjako kustannuksista määräytyy näiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Liikkeeseenlaskunhoitajan on annettava osuuskunnalle loppuraportti suorittamistaan vaihdoista osuuskunnan ja liikkeeseenlaskunhoitajan erikseen sopimana ajankohtana. Menettely loppuraportin antamisen jälkeen 19(35)

20 Loppuraportin luovuttamisen jälkeen liikkeeseenlaskunhoitajalla on virheen ilmaantuessa oikeus kustannuksellaan tarkastaa oma vaihtomateriaalinsa 2 4 viikon kuluessa loppuraportin antamisesta. Mikäli virheen ilmaantuessa vaihtomateriaali ei enää ole liikkeeseenlaskunhoitajan hallussa, osuuskunnan on toimitettava se liikkeeseenlaskunhoitajan osoittamaan paikkaan tarkastuksen ajaksi. Muilta osin menetellään vaihtomateriaalin tarkastus kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä on kulunut vähemmän kuin kymmenen vuotta. Sen jälkeen kun kymmenen vuotta on kulunut asianomaisesta ilmoittautumisajan päättymisestä, osuuskunta vastaa tarkastustoimenpiteistä ja mahdollisista korvauksista Osuuskirjojen kerääminen Osuuskirja, jonka tarkoittamat osuudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on asiakirjojen säilyttämistä koskevan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa tarkoitettu asiakirja. Osuuskunta voi säilyttää osuuskirjoja liikkeeseenlaskunhoitajana toimineen tilinhoitajan tai sen asiamiehen lukuun. Asianomaisen tilinhoitajan tai sen asiamiehen tulee tällöin toimittaa Euroclear Finlandille selvitys asiaa koskevasta sopimuksesta ja osuuskunnan sitoumuksesta säilyttää osuuskirjoja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti ennen kuin osuuskirjat kerätään ns. vaihtomallin mukaisesti Osuuskirjojen kuolettaminen Arvo-osuusjärjestelmään siirtymässä olevan osuuskunnan osuuskirjoja voidaan kuolettaa joko ilmoittautumisaikana tai sen jälkeen Osuuskunnan tiedoksiantovelvollisuus Kuoletuksen hakija saattaa osuuskunnan tiedoksi kuulutuksen osuuskunnan liikkeeseen laskemia osuuskirjoja koskevasta kuoletushakemuksesta. Koska arvoosuusjärjestelmään siirtyvä osuuskunta on velvollinen toimittamaan luettelon kuoletetuista osuuskirjoista liikkeeseenlaskunhoitajana toimivalle tilinhoitajalle tai asiamiehelle, osuuskunnan tulee vastaavasti välittömästi toimittaa liikkeeseenlaskunhoitajalle tieto kuoletettavaksi haetuista osuuskirjoista Liikkeeseenlaskunhoitajan toimimisvelvollisuus Mikäli osuuskunta ilmoittaa kuoletettavaksi haettavista osuustodistuksista ilmoittautumisaikana, liikkeeseenlaskunhoitajan on välittömästi annettava tieto asiasta kaikille vaihtopaikoille. Mikäli kuoletettavaksi haettavien osuuskirjojen määrä ylittää yhteistilin saldon, liikkeeseenlaskunhoitajan tulee ryhtyä kohdan tarkoittamiin toimenpiteisiin. 20(35)

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä Vahvistuspäivämäärä 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä 1.7.2013 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011 Vahvistuspäivämäärä

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.3.20 Hyväksytty: 29.4.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 15.4.2013 Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmästä... 6 2 Hakija... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2 Valtuutus ja valtakirja... 7 2.2.1 Valtuutus kirjaamishakemuksen yhteydessä...

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 1 of 91 27/05/2011 11:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 28.12.2001/1488 28.12.2001/1488 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Osuuskuntalaki

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944 SISÄLLYS N:o Sivu 934 Henkilöstörahastolaki... 2985 935 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys 1 of 5 CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2012. 1. Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on CapMan Oyj, ruotsiksi CapMan

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot