VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012"

Transkriptio

1 ohr3 LIITE 2. MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie ILMAJOKI Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla v (MATKO³) Hankenumero: Diaari nro: 1646/ Päätösnumero: Raportin laati: 8/2012 Arja Kortesluoma, projektipäällikkö SeAMK, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki

2 1. VÄLIRAPORTTI MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin, että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. 1. TOTEUTUSAIKA ja -ALUE Hanke on käynnistynyt ja se päättyy Hanketta toteutetaan koko Etelä- Pohjanmaan maakunnassa. 2. HANKEORGANISAATIO Hankkeen hallintotahona toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoelta. Käytännön työn toteutuksesta ovat vastanneet päätoimiset hanketyöntekijät. Työpaikat olivat julkisesti haettavana työvoimahallinnon avoimet työpaikat internet-sivujen kautta. Hankkeen projektipäälliköksi palkattiin alkaen Arja Kortesluoma (restonomi ylempi AMK) ja projektisihteeriksi alkaen Sanna Jyllilä (restonomi). Väliaikaisena apuna hankkeessa on työskennellyt projektiassistenttina Elina Puska (tradenomi) välisenä aikana. Lisäksi hankkeelle tekevät tarvittaessa työtä hallinnoijatahon vakinaiseen henkilöstöön kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijät. Tarvittaessa myös atk-, opetus- ja tutkimushenkilöstöä voidaan käyttää hankkeen työntekijöinä, silloin kun se on hankkeen toteutumisen kannalta tarkoituksenmukaista ja kokonaistaloudellisesti edullista. Näistä töistä pidetään aina erillistä työaikaseurantaa ja tehdyt työtunnit veloitetaan hankkeelta tuntiseurannan mukaisesti. Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu kiinteässä yhteistyössä maakunnan matkailuorganisaatioiden (Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy sekä Pohjanmaan Matkailu ry), seudullisten toimintaryhmien (Aisapari, Liiveri, Kuudestaan, Suupohjan Kehittämisyhdistys), seutukunnallisten matkailutoimijoiden (matkailusihteerit, elinkeino- ja maaseutuasiamiehet) ja virkamiesten, alueellisten matkailuhankevetäjien sekä maakunnan matkailuyrittäjien kanssa. Hanketyöntekijät toimivat koordinoijina, jotka ohjaavat, organisoivat ja suunnittelevat kehittämistoimenpiteitä yhdessä em. tahojen kanssa. Hankkeen ohjausryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista ja toimii samalla Matkailustrategian mukaisesti Matkailun toimialatiiminä maakunnassa. Ohjausryhmä on kokoontunut raportointi

3 aikana 2 kertaa; tammikuussa ja maaliskuussa. Hankkeen ohjausryhmän / Matkailun toimialatiimin kokoonpano: Kirsi Pajula Etelä-Pohjanmaan Liitto Jukka Pajunen Seinäjoen seudun elinkeinokeskus Carita Latikka Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Ulla Jussila Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, ohjausryhmän pj Heidi Ylikoski Hotelli Alma Päivi Hautala Jääskän Loma Oy / Härmän matkailu ry Auni Syrjänen Valkeisen Loma Johanna Peltoniemi Teuvan kunta Mikko Valo Lappajärven kunta Jyri Saranpää Kuortaneen kunta Juha-Martti Kuoppala Kauhavan kaupunki Erkki Laakso Pohjanmaan Matkailu ry Anna Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulu Mervi Niemi-Huhdanpää Aisapari ry / Etelä-Pohjanmaan Leader toimintaryhmät Jarmo Kallio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, rahoittajan edustaja 3. HANKEORGANISAATIO Toiminnalliset tavoitteet Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin, että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. Tavoitteena on myös kartoittaa elinkeinon yhteinen tahtotila ja laatia siitä päivitetty maakunnan matkailustrategia ja toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille. Määrälliset tavoitteet Koska hankkeen kokonaistavoitteena on edesauttaa Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisedellytysten parantamista ja maaseutumatkailun yleistä kehittymistä pitkällä tähtäimellä, määrällisinä tavoitteina on mm. matkailijamäärien ja matkailutulon lisääntyminen maakunnan matkailustrategiassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeelle asetettuja yksilöityjä määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi Etelä-Pohjanmaan matkailua koskevien ja kehittämistoimenpiteitä tukevien ja ohjeistavien matkailututkimusten tekeminen (2kpl) sekä päivitetyn matkailustrategia-asiakirjan laatiminen vuosille HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen toimintatapa perustuu verkostomaiseen toimintamalliin. Hanke koordinoi maakunnassa matkailun kehittämistoimia, päällekkäisyyksien välttämiseksi ja elinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi. Hankkeen tehtävänä on tuottaa monipuolista tietoa toimenpiteiden pohjaksi sekä pyrkiä edistämään toiminnallaan yhteistyöverkostojen syntymistä. Työkaluina hankkeessa järjestetään mm. kokouksia, seminaareja, työpajoja, kootaan erilaisia työryhmiä, koostetaan ja

4 julkistetaan erilaisia julkaisuja ja tiedotteita. Hankkeen työntekijöillä on keskeinen rooli koordinointityössä. MATKO3-hankkeen pääasiallisena tehtävänä on koordinoida kokonaisvaltaisesti matkailutoimialan kehittämistä ja siihen liittyviä toimenpiteitä, ensisijaisesti maakunnan sisällä, mutta myös ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Matkailun alueorganisaatiot vastaavat matkailumarkkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä. MATKO3 ja alueorganisaatiot toimivat kiinteässä yhteistyössä toistensa kanssa. Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategia ja Toimenpideohjelma vuosille MATKO3 (SeAMK) Matkailun koordinointi E- P:lla Matkailustrategian työstö ja päivitys -prosessointi Matkailustrategian toimeenpanon edistäminen Kehittämistoimenpiteiden koordinointi ja ohjaus Tutkimukset ja toimialan kehityksen seuranta Tiedonvälitys Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Jäsenkunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Soini, Töysä, Vimpeli Matkailumarkkinoinnin suunnittelu & toteutus Matkailupalvelujen myynti Matkailuneuvonta ja asiakaspalvelu Tuotekehitys soveltuvin osin Tiedonvälitys Pohjanmaan Matkailu ry Jäsenkunnat E-P:lta: Isojoki, Kauhajoki, Karijoki, Lapua, Teuva ja Ähtäri 4.1. Käytännön toimenpiteet raportointikauden aikana Hankkeen käytännön toteutus on aloitettu välittömästi edellisen koordinointihankkeen jälkeen, Hankkeen käynnistystoimenpiteet, ja mm. henkilöstörekrytointi tehtiin hankkeen alussa. Matkailun käytännön koordinointityötä on tehty seuraavasti: Matkailun ajankohtaistiedon hankinta, jalostaminen ja matkailutoimijoille jakaminen, sekä muu hanketiedottaminen - Matkailun ajankohtaistiedotteet matkailutoimijoille ja sidosryhmille 6 kpl (1+5) - Hankkeen omien www-sivujen suunnittelu ja toteutus ( ) - Hankkeen blogisivujen suunnittelu ja toteutus ( ) - Hankkeen esite

5 Maakunnallisen matkailustrategian päivitystyöprosessi - Päivitystyön toteutuksen suunnittelu - Matkailun strategiaseminaarit 6 tilaisuutta, yhteensä 112 henkilöä; Alavus (26 hlö), Alajärvi 31.1.(23 hlö), Kauhajoki 6.3. (18 hlö), Seinäjoki 9.3. (15 hlö), Kauhava (16 hlö), Lapua (14 hlö) - Sähköinen strategian sisältökysely toukokuussa; vastauksia 74 toimijaa - Kyselyn suunnittelu ja tulosten yhteenveto ja analysointityön aloitus Matkailun Alueelliset Tietovarannot tiedonkeruun järjestelmän koordinointi ja toteutus E-P:lla - Pilotointikyselyn toteutuksen tulosten analysointia, järjestelmän kehittämistä ja rekisterin ylläpitotehtäviä - Pilotoinnin raportointi ja valtakunnalliseen ALTIVA-työhön osallistuminen - Toimialarekisterin tietojen tarkistus ja päivitystyön aloittaminen - Majoitusyrittäjille tiedonkeruutyökalun suunnittelu ja työstäminen; Excel-ESA Toimialan kehitykseen liittyvien seurantatutkimusten organisointi ja toteutus - Majoitustiedonkeruun työkalu Excel-ESA - Matkailun tapahtumatutkimus (matkailijatutkimus) toteutuksen suunnittelu ja käytännön toimenpiteiden aloitus - Matkailun opinnäytetyöt; aihe-esittelyjä ja koordinointia Strategian mukainen hankesuunnittelu, hankesuunnittelussa ja toteutuksessa avustaminen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, lausuntojen antaminen ja tiedottaminen MATKO3.n ensimmäisen raportointikauden aikana on Etelä-Pohjanmaalla käynnistynyt ja ollut suunnittelussa usieta matkailun kehittämiseen suoranaisesti tai välillisesti liittyvää hanketta, joissa koordinaatiohanke on avustanut joko varsinaisessa hankesuunnittelussa tai antanut pyydettäessä lausuntoja ja kommentteja hankkeiden strategianmukaisuudesta ja sisällöistä. Sen lisäksi matkailukoordinaattori on osallistunut viiden matkailuhankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ensimmäisen raportointijakson aikana. - Peräseinäjoen kylämatkailuhanke2 ohjausryhmäkokoukset ( ja ) - MaKuMa-hankkeen ohjausryhmäkokous Kalajärvi MasterPlan hanke ohjausryhmäkokoukset (3.4. ja 5.6.) - Green Care ja Hyvinvointimatkailun tila E-P:lla, Sedu Järviseudun KOKO alueen TEHYMA-hanke (Terveys- ja hyvinvointimatkailu) sisältökommentointi - OKM Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen apurahasta informoiminen ja hankesuunnittelussa avustaminen (mm. Epasteria, Kulttuuria venäläisille, Pohjalaisuus matkailussa) - KESMA2, Kv-matkailu (KATE), matkailun koulutushanke, jne. -hankesuunnittelupalaverit - TeHyMa hankkeen ohjausryhmäkokous Ähtäri (20.6.) - Voimaverkko-hanke ohjausryhmäkokous Alajärvi (15.6.) Matkailualan seminaareihin, työryhmiin ja verkostokokouksiin osallistuminen ja matkailuelinkeinon sekä maakunnan edun ajaminen niissä sekä ajankohtaistiedonhankinta maakunnassa toteutettavien kehittämistoimien pohjaksi Maakunnalliset työryhmät ja seminaarit - Kulttuurimatkailufoorumi Lapua (15.11.) - Hyvinvointimatkailun strategiapäivä Ähtäri (18.11.) - Kauppakamarin KAPA valiokuntakokoukset Seinäjoki, Alavus ja Ähtäri (3kpl) - Sininen Tie hankkeen kokous Lapua (29.11.) - Tapahtumatutkimus suunnittelukokoukset (useita) - Etelä-Pohjanmaa Senaatintorilla Pikkusen Häjymmät Pirot Markkinointi- ja matkailuryhmäkokoukset Seinäjoki (5 kpl) - Luontoreitit vetovoimaisiksi seminaari Kuortane (5.3.) - Etelä-Pohjanmaa kansainvälistymisen tiellä seminaari Seinäjoki (2.5.) - EPM Matkailun Markkinointitiimin kokoukset Seinäjoki

6 - Ruoka Provinssi seminaari Seinäjoki (29.5.) - E-P:n kansallispuisto aloite kokous Seinäjoki (2.5.) - Etelä-Pohjanmaan palvelukohteiden opastusviitoitus uudistuu, Seinäjoki (11.6.) Ylimaakunnalliset ja Valtakunnalliset työryhmät, benchmarking, kokoukset - Matkailun alueelliset tietovarannot ohjausryhmäkokoukset Helsinki ( , ja ) - Valtakunnallinen Matkailun aluekoordinaattorien (MEK) kokous Helsingissä (14.12.) - Alueellisten maaseudun matkailun kehittäjien tapaamiset/teemapäivät;teemaryhmä (19.3.) - Kokous- ja kongressimatkailun mahdollisuudet E-P:lla palaveri FCB Helsinki (1.3.12) - MEK / Visit Finland Aluekokous Vaasa (16.4.) - Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Ähtäri (18.4.) - Vk Kulttuurimatkailutoimijoiden verkostokokous Jyväskylä (18.4.) - Valtakunnallinen matkailualan laadunkehittäjät / Matkailun turvallisuus kurssi Helsinki ( ) - ALTIVA alueelliset tiedonkerääjät / Amk kokous Tampere (8.5.) - Maalla hankkeen (K-S) ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja verkostoituminen Valtakunnalliset seminaarit ja messut - TEM Matkailun asiantuntijaseminaari ja toimialaraporttien julkistus Vuokatti (1.12.) - TEKES, Matkailu- ja vapaa-aikaohjelman vuosiseminaari Helsinki ( ) - Valtakunnallinen Matkailun Laadunkehittäjien tapaaminen Helsinki ( ) - Matka2012-messut ja SMAL Matkatieto seminaarit/infot Helsinki ( ) - Valtakunnallinen Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna ( ) - Venäjä verkossa seminaari Lappeenranta (3-4.5.) - MEK, Visit Finland matkailun ajankohtaisiltapäivä Helsinki (9.5.) - Pikkuusen Häjymmät Pirot E-P Senaatintorilla Helsinki (7-8.6.) - TEM:n matkailun vuosiseminaari Helsinki (12.6.) Matkailun Toimialatiimin ( TAT ) ja Kehitystiimin kokoukset MATKO3-hanke toimii Matkailun toimialatiimin ja Kehitystiimin koollekutsujana. Toimialatiimin kokouksia pidettiin raportointijakson aikana 2 kertaa ja Kehitystiimin kokouksia 2 kertaa. Maakunnan matkailun kehittämistoimien yleistä koordinointia ja ohjeistusta Yhteydenpitoa oman alueen yrittäjiin ja matkailualan toimijoihin sekä lisäksi ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, hankkeisiin, kehittämisohjelmiin ja yhteistyökumppaneihin on tehty koko hankkeen ajan Hankkeen talous Hanke on edennyt budjetin mukaisesti. Hankkeen toteutuneet kustannukset raportointikaudelta ovat yhteensä ,50 euroa. Hankkeen budjetti, sekä yhteenveto kustannusten toteumasta ensimmäiseltä raportointijaksolta on esitetty seuraavalla sivulla:

7 Kustannusarvio v ja kustannusten toteutuma Kertyneet kustannukset Kustannusarvio Kust. yht. Jäljellä Palkkauskulut , , , ,94 Ostopalvelut ja palkkiot ,00 0,00 0, ,00 Vuokrat , , , ,82 Kotimaan matkakulut , , , ,84 Ulkomaan matkakulut ,00 0,00 0, ,00 Muut kustannukset , , , , , , , ,50 Rahoitussuunnitelma EU 45 % Valtio 55 % Yhteensä TULOKSET RAPORTOINTIKAUDELTA JA JATKOTOIMENPITEET Hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti sekä sisällöllisesti että budjetin osalta. Matkailustrategian toteutumista on seurattu ja strategian päivitystyö on käynnistetty, toimijoita on avustettu hankkeistamisessa ja strategian mukaisia kehittämistoimia on maakunnan alueella, myös ylimaakunnallisesti, käynnistymässä useampia. Verkostoituminen valtakunnallisiin matkailutoimijoihin ja yhteistyötahoihin, ja maakunnan edun ajaminen myös valtakunnallisissa verkostoissa, on käynnissä. Kehittämistoimien pohjaksi on hankittu tutkimustietoa, jota on jaettu alueen yrittäjille ja muille toimijoille. Kehittämistoimenpiteitä tullaan jatkamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Väliraportin vakuudeksi Ilmajoella Arja Kortesluoma Projektipäällikkö

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke. Vuosiraportti 2009

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke. Vuosiraportti 2009 Peräseinäjoen kylämatkailuhanke Hankenumero 1914 Vuosiraportti 2009 Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Johanna Hietanen www.seinajokimatkailu.com 1 1. YHTEENVETO HANKKEESTA Hanketta hallinnoi Seinäjoen matkailuyrittäjät

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN 1. TAUSTAA Teuvan kunnassa sijaitsevaa Parran aluetta ja Kauhajoen keskustan tuntumassa sijaitsevaa Sotkan aluetta on molempia kehitetty

Lisätiedot

Palvelevat puuyritykset

Palvelevat puuyritykset Palvelevat puuyritykset Pienimuotoisen mekaanisen puunjalostuksen toimialahanke Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2011 31.12.2014 Hankesuunnitelma Manner-Suomen maaseutuohjelma Toimintalinja 3, toimenpide 312 Sisältö

Lisätiedot

MatkaaluAkkuna. Uusia yrityksiä. Täsmätuotteista vetovoimaa. Osakaskuntaesittelyssä Kauhava, Kurikka ja Vimpeli

MatkaaluAkkuna. Uusia yrityksiä. Täsmätuotteista vetovoimaa. Osakaskuntaesittelyssä Kauhava, Kurikka ja Vimpeli MatkaaluAkkuna Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n tiedotuslehti 2009 Uusia yrityksiä Täsmätuotteista vetovoimaa Osakaskuntaesittelyssä Kauhava, Kurikka ja Vimpeli Matkailusektorille lisää yhteistyötä Kuluvan

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011

KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011 KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011 Laatinut: Johanna Hietanen sekä iso joukko kyläläisiä Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry/ Peräseinäjoen kylämatkailuhanke Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishanke 2009-2010 (SYTYKE) Hankkeen toteutusaika: 3.3.2009-30.4.2010

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Hankenumero 12159 Loppuraportti 1.4.2011 31.12.2014 1 Sisällys 1 Toteuttajan nimi 3 2 Hankkeen

Lisätiedot

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Loppuraportti Hankkeen nimi: Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa Hankeen toiminta-aika: 5.10.2007 30.9.2013

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA

MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA Toukokuu 2007 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Liiketalouden yksikkö, Markkinatutkimuspalvelut SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2

Lisätiedot

Loppuraportti. Matkalla Marjaniemeen kehittämishanke

Loppuraportti. Matkalla Marjaniemeen kehittämishanke Loppuraportti Matkalla Marjaniemeen kehittämishanke Loppuraportin sisältö 1. Matkalla Marjaniemeen hankkeen yhteystiedot 2. Matkalla Marjaniemeen hankkeen toimintaympäristö 3. Hankehallinnoija 4. Hankeorganisaatio

Lisätiedot

SUUPOHJAN UUDET TOIMIALAYTIMET

SUUPOHJAN UUDET TOIMIALAYTIMET SUUPOHJAN UUDET TOIMIALAYTIMET hankesuunnitelma Teuvan kunta Teuvan yrittäjät ry 2/8 1. TAUSTA JA TARVE Suupohjan alueella erityisesti Teuvan kuntaan ja sen elinkeinoelämään ovat viimeisen kahden vuoden

Lisätiedot

TIEDON PUUT HANKE METSÄTILOJEN SUKUPOLVENVAIHDOS-OSIO LOPPURAPORTTI

TIEDON PUUT HANKE METSÄTILOJEN SUKUPOLVENVAIHDOS-OSIO LOPPURAPORTTI TIEDON PUUT HANKE METSÄTILOJEN SUKUPOLVENVAIHDOS-OSIO 2009-2013 LOPPURAPORTTI Antti Pajula Maaliskuu 2014 1. Hankkeen toteuttaja Koko Tiedon Puut hankkeen päätoteuttajaorganisaatio ja hallinnoija oli Seinäjoen

Lisätiedot

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin): MAAKUNTAHALLITUS 18.12.2006 LIITTYY ASIAAN 18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Tel Tules Jatkosuunnittelu, PHL 582 Tel Tules Jatkosuunnittelu -hankkeelle asetettiin tavoiteiksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT

SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT PROJEKTIKATSAUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut projektiluettelo 9 Eiscat3D 11 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 13 Green Care Lappi 15 Lapin matkailun

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro.

Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro. PROJEKTIKATSAUS 13 1 Johdanto Euroopan Unionin projektirahoituksen suuret linjat päätetään ohjelmakaudeksi kerrallaan. Edellinen ohjelmakausi alkoi v. 07 ja päättyi v. 13 lopussa. Uusi ohjelma vuosille

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 Diaarinro: Dnro 1081/3560-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEESTA

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot