Rakennuslautakunta Sivu 1 / 25. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:00-18:15 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet Janne Tähtikunnas Eero Rantala Marja Ahola Asso Erävuoma Patrick Jensen Mikael Jern Vilho Juutinen Jonna Löflund Merva Mikkola, puheenjohtaja Johanna Pekkanen Muut saapuvilla olleet Veronica Rehn-Kivi Solja Mäkelä Petri Hellsten Tiina Ahlfors Kasper Sukselainen Tiina Eronen rakennusvalvontapäällikkö rakennuslupapäällikkö rakennuslakimies kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 2 / 25 Allekirjoitukset Merva Mikkola puheenjohtaja Tiina Eronen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Patrick Jensen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kirkkojärventie 6 B 2. krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 3 / 25 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 29 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Ehdotuksen tekeminen Espoon kaupungin 6 rakennusvalvonnan taksaksi tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 31 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle 10 rakennuslupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus , , Hannuntie 6, Espoo 32 Rakennuslupa-asia, oikaisuvaatimus, Heik-Jokinen 13 Cornelia ja Jokinen Arto, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Artteli, Asunto Oy Meltemi, 14 Asunto Oy Kapelli, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Artteli, Asunto Oy Meltemi, 15 Asunto Oy Kapelli, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Espoon Suurpellon 16 Puistokatu F, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Helsingin seudun ympäristöpalvelut - 17 kuntayhtymä, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Espoon Merihiekka ja 18 Asunto Oy Espoon Kaarnapurje, lupatunnus Rakennuslautakunnan kokousaikataulu vuonna Päätökset ja kirjelmät 20

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 Rakennuslautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Rakennuslautakunta on kutsuttu koolle rakennuslautakunnan puheenjohtajan päivätyllä rakennuslautakunnan jäsenille ja kaupunginhallituksen sekä nuorisovaltuuston edustajille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 Rakennuslautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Päätös Rakennuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Patrick Jensenin.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 Rakennuslautakunta Sivu 6 / / / Ehdotuksen tekeminen Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksaksi tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Valmistelijat / lisätiedot: Petri Hellsten, puh Eija Johansson, puh Kari Pajanne, puh Solja Mäkelä, puh Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisista tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Espoon kaupungille suoritettavien maksujen sisältävän taksan tarkistamiseksi liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena. Käsittely Juutinen Löflundin kannattamana ehdotti rakennuslupamaksun alentamista 50 % ajalla ensimmäistä kertaa rakentavien pientalorakentajien osalta ja rakennettaessa alle 250 m2 uudisrakennus. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, josta oli äänestettävä. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Jensen, Rantala, Jern, Pekkanen, Ahola ja Erävuoma. Juutisen ehdotuksen hyväksymisen puolesta äänestivät Juutinen, Löflund ja Mikkola. Puheenjohtaja totesi lautakunnan äänin 6-3 hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Päätös Esittelijän esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Juutinen ja Löflund jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen: Eriävän mielipiteen perustelut Espoon rakennuslautakunnan kokouksen rakennusvalvontataksan muutokset. 30 esittelyn mukaan valvontataksojen korotusesityksessä esitetyn maksun alentamista koskevaa taksan 20 :ää ehdotettiin muutattavaksi siten, että rakennuslautakunta voisi alentaa pientalojen rakennuslupamaksuja aikavälillä 25 %:lla. omakotirakennuslupien hakijoiden aktivoimiseksi hakemaan ja aloittamaan rakennuksia kyseiselle hiljaisemmalle ajalle. Asiakeskustelun jälkeen tein esityksen asuintarkoitukseen tarkoitettujen, enintään 250 m2 suuruisen asuinrakennuksen, samalla luvalla ja samalla kertaa, samalle tontille rakennettavan asuinpientalon ja muiden talousrakennusten lupamaksun alentamiseksi 50 %:lla esittelijän

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 25 esittämällä aikavälillä. Asiasta äänestettiin ja esitykseni puolesta äänesti 3 jäsentä ja esittelijän kannan puolesta 6 jäsentä. Esittelijän esityksen alkuperäinen ja jo aikaisemmin käytännössä olleen tavan perustelu oli mainitulla aikavälillä rakennuslupien hakujen vähäinen määrä sekä rakennusten aloittamisen vähäisyys, johtuen vuodenajasta ja esitetyllä alennuksella halutaan kohdentaa rakennuslupien hakua syys- ja talvikauteen jolloin viraston resursseja on tarjolla paremmin. Esitykseni jälkeen keskustelussa kuitenkin esitettiin mielestäni alkuperäisen esittelyn kumoava väite, ettei samalle aikavälille esittämääni 50 % alennusta voitu hyväksyä mm. pientalojen lupamenettelyssä tarvittavan suurehkon työmäärän- sekä lupamaksujen menetyksen vuoksi. Alkuperäisen esittelyn perustelu tuli ristiriitaiseksi kahdelta osin. Väite, että kyse on suurista summista, ei ole tarkistetuista luvuista. Kun arviolta pientaloja rakennetaan noin 600 per /vuosi ja täysi lupamaksu noin 500 Eur / per lupa. Näin ollen kustannukset lupamaksun alentamiskustannuksista ajalta olisivat kokonaisuudessa arviolta vain muutaman kymmenen tuhannen euron luokaa taikka vähemmän kun pääosa luvista haetaan esitetyn, maksusta alennetun ja hiljaisen rakentamisajan ulkopuolella. Asia mielestäni käsiteltiin ja siitä äänestettiin mielestäni vain virkamiesten näkökulmasta katsoen ja heidän työmääräänsä vedoten. Esitykseni tarkoitus oli katsoa asiaa kuntalaisen näkökulmasta ja heitä palvellen. Kuntalainen ja veronmaksajan etu tulee huomioida paremmin. Espoossa Vilho Juutinen ja Jonna Löflund Liite Oheismateriaali Selostus 1 Ehdotus rakennusvalvonnan taksaksi tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä - Taksavertailu 2014 Maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisista tarkastus- ja valvontatehtävistä Espoon kaupungille suoritettavat maksut sisältävä taksa esitetään tekstiltään ja rakenteeltaan osittain tarkistettavaksi sekä suuruudeltaan korotettavaksi. Maksuista päättäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n 1 momentissa säädetään muun muassa, että luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 25 Teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosäännön 5 :n 9 kohdan mukaan lautakuntien tehtävänä on tehdä kaupunginhallitukselle toimialansa osalta ehdotukset lakisääteisten maksujen suuruudesta valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan ja lakien sallimissa rajoissa. Valtuuston hyväksymän Espoo-strategian konserniohjauksen strategisten linjausten mukaan toimintatulojen myönteisen kehityksen varmistamiseksi taksa- ja maksupolitiikkaa hoidetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. Palvelujen hinnoittelussa pyritään vähintään omakustannushintaan silloin kun se on mahdollista. Suomen kuntaliitto on antanut vuonna 2012 suosituksen rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteiksi. Kuntatalouden kannalta menot suositellaan katettavaksi kokonaan rakentajilta perittävillä viranomaismaksuilla. Maksut tulisi suosituksen mukaan vuosittain päivittää yleistä maksukehitystä vastaaviksi. Rakennusvalvontataksan muutokset Rakennusvalvontataksaa on ehdotuksessa tarkistettu tasoltaan yhdenmukaisemmaksi muiden pääkaupunkiseudun rakennusvalvontataksojen kanssa. Rakennusvalvontataksan korotuksella pyritään turvaamaan rakennusvalvonnan taloudelliset toimintaedellytykset. Valtaosa tuloista kertyy rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtäviä sekä muita viranomaismaksuja koskevan taksan maksuista. Nykyinen taksa on tullut voimaan , minkä jälkeen sitä ei ole korotettu. Ehdotuksessa työmäärään perustuvaa tuntilaskutusta on pääsääntöisesti korotettu 130 (120) euroon. Taksan tasoa on rakennus- ja toimenpidelupamaksujen osalta tarkistettu lähemmäs muiden pääkaupunkiseudun rakennusvalvontataksojen tasoa. Muuan muassa taksojen rakenteellisista eroista johtuen maksujen suuruuteen jää kuitenkin jonkin verran eroavaisuuksia muihin pääkaupunkiseudun rakennusvalvontataksoihin nähden. Taksan rakennetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että rakennustyön keskeyttäminen muodostettaisiin omaksi pykäläkohdakseen (18 ). Tästä johtuen pykälänumerointi muuttuu :ien osalta. Taksaehdotukseen on tehty joitakin rakenteellisia muutoksia sekä tekstimuutoksia, mm. vain taloteknisiä töitä koskevien korjaus- ja muutostöiden maksuissa (2 5 kohta), rakennuksen julkisivujen korjausja muutostöitä koskevien rakennus- ja toimenpidelupien maksuissa (2 7 kohta ja 3 7 kohta) sekä maalämpökaivojen poraamista koskevissa toimenpidelupamaksuissa (3 17 kohta). Rakennuksen purkamislupamaksu ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksun suuruus määräytyisi purettavien rakennusten lukumäärän sekä kokonaisalan mukaan (5 1 kohta). Maankäyttö- ja rakennuslain 175 :n mukaista vähäistä poikkeamista koskevaa taksakohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksu

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 Rakennuslautakunta Sivu 9 / 25 poikkeamaa kohti olisi sama poikkeamien lukumäärästä riippumatta (6 4a kohta). Vastaavan työnjohtajan maksuja koskevia kohtia 1 ja 2 on selkiytetty (11 1 ja 2 kohdat). Jatkuvan valvonnan maksuja koskevan 17 :n tekstiä on selkiytetty. Taksan 19 :n otsikko ehdotetaan muutettavaksi muotoon Erinäiset muut rakennusvalvonnan maksut. Tähän taksakohtaan ehdotetaan lisättäväksi lupakohtainen lupapiirustusten käsittely- ja arkistointimaksu (6 kohta) sekä työmäärään perustuva tuntiveloitus taksassa erikseen määrittelemättömille rakennusvalvonnan viranomaistehtäville (7 kohta). Maksun alentamista koskevaa taksan 20 :ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että rakennuslautakunta voisi alentaa pientalojen rakennuslupamaksuja aiempaa pidemmällä aikavälillä eli Maksun korottamista koskevaan 21 :ään ehdotetaan lisättäväksi samalle tontille samanaikaisesti haettavia rakennuslupia koskeva kohta. Maksun palauttamista koskevan 25 :n tekstiä on muokattu aikaisempaa selkeämmäksi. Taksaan ehdotettavilla muutoksilla ja lisäyksillä palvelusta perittävä maksu suhteutetaan nykyistä paremmin palvelusta aiheutuvaan työmäärään. Taksaehdotuksessa on lisäksi otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Kiinteistöpalvelukeskuksen kaupunkimittausyksikön tehtäviin kuuluvat rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemis- ja tarkistusmaksuehdotukset sisältyvät taksaehdotuksen 12 :ään. Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät maksut on sisällytty taksaehdotuksen 6 :ään (Kaupunkisuunnittelulautakunta ). Maa-aineslain perusteella lupaa edellyttävien toimenpiteiden maksuihin 8 :ssä ei ole esitetty korotuksia. Kaupunkisuunnittelukeskus on noudattanut maisematyölupien osalta tarkastusmaksujen perimisessä sitä mitä rakennusvalvontakeskus on taksassaan esittänyt. Taksaehdotukseen on merkitty uusi ehdotettu maksu ilman sulkuja ja voimassa oleva maksu suluissa. Ehdotetut muutokset ja lisäykset on kirjoitettu ehdotukseen kursiivilla. Kumottavaksi ehdotettavat taksan kohdat on yliviivattu. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Kaupunkisuunnittelukeskus - Kaupunkimittausyksikkö - Hallinto- ja kehittämisyksikkö - Kaupunginhallitus

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 Rakennuslautakunta Sivu 10 / / / Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennuslupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus , , Hannuntie 6, Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Petri Hellsten, puh Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon: Kyseessä oleva rakennuslupa-asia koskee toimistorakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista asuntolaksi. Rakennuslupahakemuksessa rakennuksen käyttäjäryhmäksi on esitetty mielenterveyskuntoutujat, joille on osoitettu rakennukseen makuuhuonetilat sekä yhteisiä oleskelu- ja keittiötiloja 16 asukkaalle sekä päivisin avustavalle henkilökunnalle, 1-3 henkeä, toimistotila. Rakennuspaikan alueelle on haettu asemakaavan muutosta ja asemakaavan muutoksessa mainittu korttelialue on osoitettu asuin- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa asuntolatoimintaa (AL-1). Valituksenalaista rakennuslupapäätöstä tehtäessä asemakaavan muutos ei ole ollut vielä lainvoimainen, mutta se on saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä kaavasta tehdyt valitukset antamallaan päätöksellä. Rakennuslautakunta katsoo, että hanke on asemakaavan muutoksen mukainen ja että lupa on ollut myönnettävissä maankäyttö- ja rakennuslain 201 a :n perusteella. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä T 676 esitetyt perustelut kyseessä olevan kaavamerkinnän tulkinnasta eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Rakennusluvan liitteeksi toimitettujen ilmanlaatu- ja meluselvitysten sekä rakenteiden ääneneristävyysselvityksen perusteella on ollut mahdollista todeta, että ilmanlaatu mahdollistaa tontilla asumisen, rakennuksen sivulle osoitetun oleskelupiha-alueen melutaso alittaa ohjearvot ja luvan ehdoksi kirjattujen julkisivun ikkunoihin kohdistuvien muutostoimenpiteiden jälkeen asuinhuoneiden melutaso on asemakaavan edellyttämä eli rakenteet täyttävät niiltä edellytetyt ääneneristysarvot. Luvan ehdoiksi on lisäksi kirjattu melumittausten suorittaminen ennen käyttöönottokatselmusta ja asuintilojen tuloilman suodattaminen, mikä voidaan todeta luvan ehdoiksi kirjatuista ilmanvaihtosuunnitelmista jatkosuunnitteluvaiheessa. Rakennuslautakunta viittaa valituksenalaisen päätöksensä perusteluihin ja toteaa, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista asiaan vaikuttavaa seikkaa, joka ei olisi ollut lautakunnan tiedossa valituksenalaista päätöstä tehtäessä tai jonka perusteella päätöstä tulisi muuttaa.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 Rakennuslautakunta Sivu 11 / 25 Rakennuslautakunta liittää lausuntoonsa valituksenalaisen päätöksensä perusteena olevat asiakirjat. Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valitus Rakennuslautakunnan päätös Helsingin hallinto-oikeuden päätös , 14/0128/5 Valituksenalainen päätös Espoon rakennuslautakunta Rakennuspaikka ja sen omistaja Hannuntie 6, Espoo Kiinteistö Oy Espoon Hannuntie 6 Luvan hakija Kiinteistö Oy Espoon Hannuntie 6 Lupatunnus Aiempi käsittely Rakennuslupa myönnetty, toimistorakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asuntolaksi sekä rakennustöiden aloittaminen ja valmiiksi saattaminen ennen luvan lainvoimaisuutta. Lupaehdon mukaisesti rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin asemakaavan muutos on tullut voimaan ja rakennuslupaa raukeaa, jos asemakaavan muutos ei tule voimaan. / lupa-arkkitehti Oikaisuvaatimus hylätty ja lupa-arkkitehdin päätös pysytetty voimassa /Espoon rakennuslautakunta Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva vaatimus hylätty / Helsingin hallinto-oikeus , 14/0128/5 Valituksen tekijä Asunto Oy Valkokukka Valituksen vaatimukset Valittaja vaatii Espoon rakennuslautakunnan myöntämän rakennusluvan kumoamista sekä päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä siltä osin kuin siinä on sallittu rakennustöiden aloittaminen ja loppuunsaattaminen ennen kuin rakennuslupa on saanut lainvoiman.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 Rakennuslautakunta Sivu 12 / 25 Valituksen perustelut Lupa on myönnetty toimistorakennuksen muuttamiseen mielenterveyskuntoutujien asuntolaksi. Kiinteistö on tarkoitus vuokrata Pihlajakoti Oy:lle, jotta se voisi tarjota sillä mielenterveyskuntoutujille tuettua asumispalvelua. Rakennuspaikan kaavamerkintä on AL-1 eli asuin- ja liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa asuntolatoimintaa. Ympäristöministeriö on antanut oppaan Asemakaavamerkinnät ja määräykset kaavoissa käytettävistä merkinnöistä annetun asetuksen nojalla. Oppaassa sanotaan asuntolasta, että se on usein tarkoitettu suhteellisen lyhytaikaiseen itsenäiseen asumiseen, johon lisäksi liittyy tavanomaista asumista enemmän yhteistiloja. Valituksen tekijä katsoo, että Pihlajakodin tarjoama asuminen ei ole itsenäistä ja koska ulkopuolisten käyttöön tarkoitetuista palveluista ei ole kaavamääräystä, on hanke valituksenalaisen asemakaavan vastainen. Rakennukseen sijoitettavaksi aiottu toiminta tulisi sijoittaa YS korttelialueelle. Rakennuspaikka sijaitsee melu- ja ilmansaasteille alttiilla alueella. Kaavamääräyksen 5 :llä on kielletty ilmansaasteille herkimpien ihmisryhmien sijoittaminen alueelle. Valittajan käsityksen mukaan mielenterveyskuntoutujat kuuluvat tähän herkkään väestöryhmään, joita ei tule sijoittaa melu- ja ilmansaasteille alttiille alueelle. Valituksen perustelut käyvät tarkemmin ilmi oheismateriaalina olevasta valituskirjelmästä. Tiedoksi - Helsingin hallinto-oikeus

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 Rakennuslautakunta Sivu 13 / / / Rakennuslupa-asia, oikaisuvaatimus, Heik-Jokinen Cornelia ja Jokinen Arto, lupatunnus Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Routto, puh Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää jättää Raija Lahden oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Lupa-arkkitehti Kaisa Routon tekemä päätös pysytetään edellä esitetyn perusteella. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Rakennusluvan uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta Kaksiasuntoinen pientalo ja maalämpökaivo sekä autotallin purkaminen Mankkaa, kortteli 26020, tontti 5, Nygrannaksentie 17 Tiedoksi

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 Rakennuslautakunta Sivu 14 / / / Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Artteli, Asunto Oy Meltemi, Asunto Oy Kapelli, lupatunnus Valmistelijat / lisätiedot: Eija Mikola, puh Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemät esittelytekstin korjaukset ja lupaehtolisäys on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Matinkylä, kortteli 23051, tontti 4, Rantaharju 8 Tiedoksi Kaksi asuinkerrostaloa ja niitä yhdistävä pihakannen alainen autohalli sekä parvekkeiden lasittaminen

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 Rakennuslautakunta Sivu 15 / / / Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Artteli, Asunto Oy Meltemi, Asunto Oy Kapelli, lupatunnus Valmistelijat / lisätiedot: Eija Mikola, puh Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemät esittelytekstin korjaukset ja lupaehtolisäys on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Matinkylä, kortteli 23051, tontti 4, Rantaharju 8 Asuinkerrostalo sekä parvekkeiden lasittaminen Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 Rakennuslautakunta Sivu 16 / / / Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Espoon Suurpellon Puistokatu F, lupatunnus Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Reponen, puh Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Henttaa, kortteli 21027, tontti 2, Suurpellon puistokatu 6 Asuinkerrostalo ja siihen liittyvä maanalainen pysäköintilaitos Tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Rakennuslautakunta Sivu 17 / / / Rakennuslupa-asia, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, lupatunnus Valmistelijat / lisätiedot: Seppo Tiensuu, puh Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Maankäyttö- ja rakennuslain 144 :n nojalla myönnetään lupa aloittamiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Espoonkartano, kortteli 40801, tontti 428, Ämmäsvuorentie 1 Tiedoksi Rakennusjätteiden käsittelykatos ja aloitusoikeus ennen luvan lainvoimaisuutta

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 37 Rakennuslautakunta Sivu 18 / / / Rakennuslupa-asia, Asunto Oy Espoon Merihiekka ja Asunto Oy Espoon Kaarnapurje, lupatunnus Valmistelijat / lisätiedot: Erkki Saarinen, puh Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Annetaan lupa perustustöiden tekemiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta asetettua vakuutta vastaan. Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemät esittelytekstin korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Muulo, kortteli 43603, tontti 167; kortteli 43605, tontit 35 ja 36; Saunalahdenkatu 4 Tiedoksi Kellarillinen, kuusikerroksinen asuinkerrostalo, maanalainen autohalli ja jätesuoja sekä lupa rakennustöiden aloittamiseen perustustöiden osalta

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 Rakennuslautakunta Sivu 19 / Rakennuslautakunnan kokousaikataulu vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Eronen, puh / /2013 Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta kokoontuu vuoden 2014 syyskaudella teknisen lautakunnan kokoushuoneessa, osoitteessa Virastopiha 2 C 1. krs, Espoon keskus, seuraavasti: Syyskausi torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo 17 Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tuija Nyyssönen, Talousyksikkö

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Rakennuslautakunta Sivu 20 / Päätökset ja kirjelmät Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Dno 2708/1/13, Espoon rakennuslautakunnan päätös (Espoon Dno 604/2012), lupatunnus ja Helsingin hallintooikeuden päätös Dnro 13/0532/5. Asia: Rakennuslupaa koskeva valituslupahakemus ja kantelua koskeva valitus Hakija: Pertti Lampinen Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunta on tekemällään päätöksellä jättänyt Lampisen oikaisuvaatimuksen Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskuksen lupa-arkkitehdin päätöksestä myöhään tehtynä tutkimatta. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Lampisen valituksen rakennuslautakunnan päätöksestä ja jättänyt Lampisen kantelun lupaarkkitehdin päätöksestä tutkimatta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus ei tutki valituslupahakemusta, Helsingin hallintooikeuden päätöstä ei muuteta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Dno 1275/1/12, Espoon rakennuslautakunnan päätös (Espoo Dno 365/2011), lupatunnus ja Helsingin hallinto-oikeus Dno 12/0281/5. Asia: Rakennuslupaa koskeva valitus Hakija: Mika Hautala Asian vaiheet: Espoon lupatarkastaja on tekemällään päätöksellä ( 51) myöntänyt Hautalalle rakennusluvan kerrosalaltaan 83 neliömetrin suuruisen lomarakennuksen ja autokatoksen rakentamiseen ja vanhan lomarakennuksen muuttamisen talousrakennukseksi. Espoon rakennuslautakunta on tekemällään päätöksellä ( 95) hylännyt Matti ja Tuula Kyllösen oikaisuvaatimuksen lupatarkastajan päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, Matti ja Tuula Kyllösen valituksesta, kumonnut rakennuslautakunnan päätöksen.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Rakennuslautakunta Sivu 21 / 25 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Helsingin hallinto-oikeuden päätös Dno 00220/13/4113, Espoon rakennuslautakunnan päätös (Espoo Dno 4795/2012), lupatunnus Asia: Rakennuslupaa koskeva valitus Valittaja: Helena Gerkman-Värtinen ja Jukka Värtinen Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunta on päätöksellään hylännyt rakennuspaikan länsipuolisen tontin numero 4 omistajien Helena Gerkman-Värtisen ja Jukka Värtisen oikaisuvaatimuksen lupavalmistelijan päätöksestä. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus toteaa, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen muutamaa poikkeamaan rakennusalasta lukuun ottamatta. Helsingin hallinto-oikeuden päätös Dno 03062/12/4114, Espoon rakennuslautakunnan päätös (Espoo Dno 1851/2012), lupatunnus Asia: Toimenpidelupaa koskeva valitus Valittajat: Antero ja Eira Heiskanen Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunta on päätöksellään jättänyt Heiskasten lupa-arkkitehdin päätökseen kohdistaman oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätös Dno 03063/12/4113, Espoon rakennuslautakunnan päätös (Espoo Dno 1851/2012), lupatunnus Asia: Rakennuslupaa koskeva valitus Valittajat: Antero ja Eira Heiskanen

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Rakennuslautakunta Sivu 22 / 25 Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunta on päätöksellään hylännyt Heiskasten lupa-arkkitehdin päätökseen kohdistaman oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Päätökset ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalissa. Päätös Rakennuslautakunta merkitsi annetut päätökset tiedoksi.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 25 Muutoksenhaku kielto, Kuntalaki 91 ( 28-31, 38-39) Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 25 Valitusosoitus rakennus-, toimenpide- ja purkamislupapäätöksestä ( 32-37) Päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä lukien. Päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusoikeus päätöksestä on 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, 2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja 4) kunnalla, sekä 5) jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös alueellisella ympäristökeskuksella. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta, - jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta, - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa, - päätös, johon haetaan muutosta, - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella: Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin Telekopio Sähköposti Virastoaika Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 25 / 25 Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen käsittelyn maksullisuus Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Espoon kaupunki Kokouskutsu Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Kokoustiedot Aika 07.06.2012 torstai klo 17:00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Lisätietoja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

-_.. _----~~----~------"----------~-~-~----

-_.. _----~~----~----------------~-~-~---- ESPOON KAUPUNKI PÄÄTÖS Sivu 1 -_.. _----~~----~------"----------~-~-~---- Päätöspäivä Päätös annetaan julkipanon Uudisrakennuslupa jälkeen 31.01.2013 04.02.2013 2012-2213 Rakennuspaikka 49-50-313-1 Sotilastorpantie

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 14.01.2015 keskiviikko klo 17:00-18:15 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot