vuosikertomus 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosikertomus 2003 www.voas.fi"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2003 EHDOTON KATTO

2 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9 Liitetiedot Rahoituslaskelma 13 Hallituksen allekirjoitukset 14 Tilinpäätösmerkintä 14

3 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja ATK- tulosteina Pääkirja Vuokrareskontra Myyntireskontra Ostoreskontra Lainareskontra Tasekirja erikseen sidottuna 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kilpailu Vaasan asuntomarkkinoilla kiristyi edelleen, sillä vuokra-asuntoja on rakennettu viime vuosina tarpeeseen nähden liikaa. Opetusministeriön syksyllä 2003 julkaiseman opiskelija-asuntojen tuotantotarvelaskelman mukaan Vaasassa on seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ainoastaan peruskorjaustarvetta, koska opiskelija-asuntoja on jo riittävästi. Säätiön tulevien vuosien rakennuttaminen keskittyy perusparannuksiin, joissa soluasuntoja muutetaan paremmin yksilölliseen asumiseen sopiviksi yksiöiksi ja pieniksi kaksioiksi. Strategian mukaisesti uustuotantoa rakennutetaan mikäli käyttöaste oleellisesti nousee. Toimintavuoden aikana valmistuneessa perusparannuskohteessa valtaosa soluasunnoista muutettiin yksiöiksi. Kohde on säätiön ensimmäinen ns. puhtaan ilman kohde, jossa lemmikkieläinten pito ja tupakointi on kielletty. Lähes kaikkiin säätiön omistamiin kiinteistöihin vuonna 2000 rakennettuun laajakaistayhteyteen hankittiin lisää kapasiteettia ja otettiin käyttöön uutta tekniikkaa, joka mahdollistaa jokaiselle käyttäjälle oman taatun yhteyden. Kiinteistöjen tuotot, lähinnä asuntojen vuokratuotot, pienenivät edellisvuoteen verrattuna, osaksi käyttöasteen alenemisen ja osaksi välivuokrasopimusten loppumisen johdosta. Hoitokulujen vuokriin kirjatut, säätiön muille yhtiöille maksamat rahoitus- ja hoitovastikkeet pienenivät vastaavasti. Kilpailuttamalla ja neuvottelemalla aikaansaadut alhaisemmat kiinteistöjen hoitokulut paransivat hoitokatetta, joka ensimmäistä kertaa ylitti säätiön strategian mukaisen 50 %:n tavoitteen. Säätiön poistokäytäntöä muutettiin tilikauden aikana siten, että siirryttiin käyttämään ns. suunnitelman mukaisia poistoja. Tilikauden 2003 osalta poistokäytännön muutoksella ei ollut oleellista vaikutusta tulokseen. Rahoituskuluissa merkittävin muutos johtui valtion ns. yhtenäislainojen parantuneista ehdoista, joiden vuosimaksujen korot pienenivät ja lainojen lyhennykset kasvoivat edellisvuosiin verrattuna. Alhaisen korkotason ja lainojen korkoehtojen muuttamisen takia myös muiden lainojen korkokulut alenivat. Toiminnallinen tulos rahoituserien jälkeen oli pitkästä aikaa hieman voitollinen ja investointeihin otetut lainat olivat edellisvuosien tavoin pienemmät kuin lainojen lyhennykset. Vaasan kaupunginvaltuusto päätti ostaa säätiön omistuksessa olevat Rantamyllyn betonisiilot ja siilotontin omistavan Koy Vaasan Myllynrannan koko osakekannan. Päätöksestä tehtyjen valitusten johdosta säätiön taloutta rasittaa edelleen projektin rahoitukseen otettujen hankintalainojen korkoja, jotka lisäsivät tilapäisrahoituksen tarvetta. Rahoitustilanteen paranemisen kannalta tärkeimpinä tulevaisuuden tavoitteina ovat asuntojen käyttöasteen nostaminen sekä rahoituskulujen pienentäminen. Jorma Vehkaperä 2

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Asiakaspalvelu Vuoden aikana käsiteltiin (ed. vuosi 4 083) asuntohakemusta ja vuokrasopimuksia tehtiin 2524 kappaletta (2528). Asuntojen käyttöaste oli 87,2 % (90,4), joka johti n. 303 tuhatta euroa suurempaan tyhjäkäyttöön edellisvuoteen verrattuna. Toimintavuonna tehdyt vuosikorjaukset ja perusparannukset pienensivät käyttöastetta yhteensä 1,3 %. Säätiö otti keväällä käyttöön uuden ATK järjestelmän, joka mahdollisti asuntohakemusten tehokkaamman ja nopeamman käsittelyn. Säätiön kotisivujen kehittämistä jatkettiin lisäämällä kiinteistöjen esittelyyn asemapiirrokset ja rakennusten pohjapiirustukset. Asukastoimikuntien ja yhteistyövaltuuskunnan toiminta kehittyi ja ns. talonvanhin toiminta laajeni kahteenkymmeneen kiinteistöön. Kiinteistöt ja rakennuttaminen Toimintavuoden päättyessä säätiön omistuksessa tai hallinnassa oli asuntopaikkaa ( 3 619). Vähennys johtui pääasiassa Sekahaku I-III kiinteistöjen välivuokrasopimusten päättymisestä. Kiinteistöhuoltopalvelut ostettiin Ristinummen kiinteistöhuolto Oy:ltä ja RTK Vaasa Oy:ltä. Investointien kokonaisarvo oli (1 526) tuhatta euroa, josta elokuun lopussa valmistuneen Siksakin I -vaiheen (Ahventie 29-31) perusparannuksen osuus oli tuhatta euroa. Kohteen toteuttamiseen saatiin yhteensä 39 tuhannen euron avustukset. Vuosikorjauksiin käytettiin toimintavuonna 558 tuhatta euroa (610), joista valtaosa meni vesikattojen, kylpyhuoneiden, vesi- ja viemärijärjestelmien sekä huoneistojen korjauksiin. Vuosikorjausten suurimmat kohteet olivat Loftiksen (Vöyrinkatu 8) vesikatteen uusiminen, Tekla I (Palosaarentie 58) julkisivujen kunnostus ja vesikatteiden uusimista. Omien kohteiden lisäksi rakennuttamis- ja valvontapalveluita myytiin myös muille yhtiöille. Talous ja rahoitus Säätiön maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytettiin lyhytaikaista lainarahoitusta. Likviditeettiä rasittivat edelleen Rantamyllyn kaupasta tehdyt valitukset. Liikevaihto oli tilikaudella tuhatta euroa ( 9 617) ja hoitokate tuhatta euroa ( 4 727), mikä on 51,8 % ( 49,3) liikevaihdosta. Poistot olivat tuhatta euroa (1 815), rahoitustuotot ja -kulut tuhatta euroa (-3 169) ja tilikauden tulos 52 tuhatta euroa ( 8).. 3

6 Säätiön omistamien yhtiöiden, As Oy Vaasan Kirkkopuistikko 2 ja KOy Olympiakatu 3 VI, purkutoimenpiteet aloitettiin tammikuussa Tästä aiheutuvat purkutappiot on huomioitu tilinpäätöksen satunnaisissa kuluissa. Tilikauden tuloksen huomioimisen jälkeen oma pääoma on 941 tuhatta euroa (888). Säätiön kirjanpidollinen tulos tullee vuonna 2004 olemaan ylijäämäinen ja hoitokate pyritään pitämään säätiön strategian mukaisena. Henkilöstö Säätiön vakinaisessa palveluksessa oli toimintavuonna keskimäärin 10 henkilöä (2002/ 10). Tilapäistyövoimaa oli piirtämistehtävissä sekä kesäaikana asiakaspalvelussa Valtuuskunta Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 30 jäsentä, joista Vaasan kaupungilla on kuusi ja opiskelijoilla 24 edustajaa. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista erovuorossa on puolet edustajista. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Juha Heikkilä ja varapuheenjohtajana Markku Mäntymaa. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Valtuuskunnan kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus myös Vaasan kaupungin kaupunginjohtajalla, teknisellä apulaiskaupunginjohtajalla sekä rahoitusjohtajalla. Hallitus Säätiön hallituksessa oli 12 jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Vuonna 2003 hallituksen varsinaisina jäseninä olivat: Ari Kekarainen, Jorma Korpela, Sami Hirvonen Heikki Keränen Ulla Salmenheimo-West Veikko Suorsa Lauri Järvinen Jari Karjalainen Juha Nevala Jani Peräsarka Noora Hakala Petri Korpela puheenjohtaja opiskelija varapuheenjohtaja Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki opiskelija opiskelija opiskelija opiskelija asukas asukas Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yksitoista kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus myös Vaasan kaupungin kaupunginjohtajalla, teknisellä apulaiskaupunginjohtajalla sekä rahoitusjohtajalla. 4

7 Toimikunnat ja työryhmät Kiinteistötoimikunta Säätiön sääntöjen mukaan kiinteistötoimikunnan tehtäviin kuuluvat kiinteistöjen hoitoa ja kunnossapitoa koskevat asiat. Toimintavuonna keskeisin tehtävä oli tyhjäkäytön pienentämiseksi tarvittavien toimenpiteiden esittäminen hallitukselle. Vuonna 2003 kiinteistötoimikunnan jäseninä olivat: Jani Peräsarka, puheenjohtaja Ulla Salmenheimo-West, varapuheenjohtaja Jari Karjalainen Heikki Keränen Petri Korpela Kokouksien sihteerinä toimi asiakaspalvelupäällikkö Raija Alanko. Kokouksissa oli läsnäolo-oikeus myös valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla sekä toimitusjohtajalla Toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Rakennustoimikunta Sääntöjen mukaan rakennustoimikunnalle kuuluvat rakentamiseen, laajoihin peruskorjauksiin ja rakennuttamiseen liittyvät suunnittelu-, sopimus- ja valvontatehtävät. Vuonna 2003 olivat rakennustoimikunnan jäseninä: Jorma Korpela, puheenjohtaja Juha Nevala, varapuheenjohtaja Noora Hakala Sami Hirvonen Lauri Järvinen Veikko Suorsa Kokouksien sihteerinä toimi kiinteistöpäällikkö Aarne Linnolahti. Kokouksissa oli läsnäolo-oikeus myös valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla sekä toimitusjohtajalla. Toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Toimitusjohtaja Säätiön toimitusjohtaja Jorma Vehkaperä toimi hallituksen ja valtuuskunnan kokouksien esittelijänä. Tilintarkastajat Varsinaiset Varajäsenet Sune Back KHT Kjell Berts KHT Hans Bertell KHT Markku Lehto HTM Aarne Koivikko KHT Helena Takala HTM 5

8 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TULOSLASKELMA TUOTOT Vuokratuotot , ,04 Käyttökorvaukset , ,69 Muut kiinteistön tuotot , ,39 Toimeksisaantituotot , ,47 TUOTOT YHTEENSÄ , ,59 Luottotappiot ja muut oikaisuerät , ,13 HOITOKULUT Henkilöstökulut , ,69 Rakennuttamiskulut , ,23 Hallintokulut , ,68 Käyttö- ja huoltokulut/-palvelut , ,81 Ulkoalueiden hoitopalvelut , ,70 Siivous , ,45 Lämmitys , ,86 Vesi ja jätevesi , ,02 Sähkö , ,80 Jätehuolto , ,49 Vahinkovakuutukset , ,69 Vuokrat , ,35 Kiinteistövero , ,79 Korjaukset , ,74 Muut hoitokulut , ,07 HOITOKULUT YHTEENSÄ , ,37 KÄYTTÖ/HOITOKATE , ,09 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄV. MENOISTA Rakennuksista ja rakennelmista , ,19 Koneista ja kalustosta , ,93 Muista pitkävaikutteisista menoista , ,69 POISTOT YHTEENSÄ , ,81 6

9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot ,00 Korkotuotot , ,42 Korkokulut , ,10 Muut rahoituskulut 8 675, ,53 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT , ,21 * TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,93 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot ,91 Satunnaiset kulut , ,02 * TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,96 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Omakatteisten rahastojen muutos -30, ,53 *** TILIKAUDEN TULOS , ,43 7

10 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TASE V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,09 Muut pitkävaikutteiset menot , ,73 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,82 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Liittymismaksut , ,79 Rakennukset ja rakennelmat , ,58 Koneet ja kalusto , ,77 Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat , ,57 Aineelliset hyödykkeet , ,71 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,37 Lainasaamiset , ,14 Sijoitukset , ,51 Omakatteiset rahastot Rahat ja pankkisaamiset 4 811, ,53 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset , ,16 Siirtosaamiset , ,13 Muut saamiset 7 186, ,43 Saamiset , ,72 Rahat ja pankkisaamiset , ,32 * Y h t e e n s ä , ,61 8

11 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Peruspääoma 1 681, ,88 Arvonkorotusrahasto , ,00 Omakatteiset rahastot 4 811, ,53 Muut rahastot , ,85 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,40 Tilikauden voitto/tappio , ,43 Oma pääoma yhteensä , ,29 Varaukset Pakolliset varaukset , ,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,08 Valtiokonttorilainat , ,16 Eläkelainat , ,97 Muut lainat , ,05./. Edellisten lyhytaikainen osuus , ,05 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,21 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,42 Eläkelainat , ,01 Saadut ennakot , ,32 Ostovelat , ,53 Siirtovelat , ,89 Muut lyhytaikaiset velat , ,94 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,11 * Y h t e e n s ä , ,61 9

12 VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ Liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1 Tuloslaskelmakaava Säätiön toiminnan luonteesta johtuen tuloslaskelma on laadittu kiinteistön hallintaan perustuvan kaavan mukaisesti ( KPA 3 4 m.). 1.2 Konsernitilinpäätös Säätiö muodostaa yhdessä omistamiensa asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöiden kanssa konsernin. Kirjanpitolain 6 luvun 1 :n mukaan säätiö ei ole velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöstä. 1.3 Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisiin poistoihin on siirrytty tilikauden aikana. Aikaisemmin sovellettiin poistokäytäntöä jossa poistot vastasivat lainojen lyhennyksiä. Kiinteistöjen hankintamenon vähennykseksi on kirjattu investointia varten saadut avustukset kuitenkin niin että ennen vuotta 1992 saadut avustukset sisältyvät taseen oman pääoman rakennusrahastoon. Suunnitelman mukaisina poistoina sovelletaan menojäännöspoistoja seuraavasti: rakennukset 3 %, rakennusten tekniset laitteet 20 %, koneet ja kalusto 25 %. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan tasapoistoin 3-10 vuoden aikana. 1.4 Eläkkeet Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Säätiön kiinteistöpäällikön eläkeiäksi on sovittu 63 vuotta. 2. Liikevaihto toimialoittain Kiinteistöt , ,12 Hallinto , ,47 Yhteensä , ,59 3. Luottotappiot ja muut oikaisuerät Luottotappiot , ,39 Jälkiperinnästä saatu tuotto , , , ,13 4. Henkilöstökulut ja luontaisedut Palkat , ,14 Eläkekulut , ,89 Muut lakisääteiset sos.kulut , ,66 Yhteensä , ,69 Luontaisedut 960,00 969,52 Henkilökunnan määrä Suunnitelman mukaiset poistot Muut pitkävaikutteiset menot , ,69 Rakennukset ja rakennelmat , ,19 Koneet ja kalusto , ,93 Yhteensä , ,81 10

13 6. Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot ,00 0,00 Korkotuotot 5 359, ,08 Korkokulut 0,00 0,00 7. Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaisena kuluna on käsitelty se laskennallinen purkutappio joka muodostuu kun tietyt säätiön omistamat asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöt puretaan. 8. Säätiön omistamat osakkeet ja osuudet Tytäryhtiöt Omistus- Osakkeet Kirjanpito- Viimeinen Oma osuus% kpl arvo tulos pääoma As. Oy Kalastajankatu ,58 0, ,19 As. Oy Vaasan Kirkkop ,52 0, ,11 As Oy Vaasan Wolffintie ,87 1, ,82 Koy Vaasan Myllynranta Fab ,00 86, ,98 Festin Oy , , ,29 Koy Olympiakatu 3 VI ,77-215, ,38 Koy Olympiakatu 3 VII ,07-325, ,50 As. Oy Raastuvankatu ,20 0, ,54 Koy Rosteninkatu ,24 0, , ,61 Muut osakkeet Koy Sekahaku ,05 Koy Yhteispolku ,27 146,32 Muut osakkeet ja osuudet ,32 Osakkeet yhteensä ,25 9. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Ryhmä Menojäännös Lisäykset Vähennykset Poisto Menojäännös ,12 ATK-ohjelmat 3728, , , ,88 Muut pitkävaik. menot , , , ,87 Maa- ja vesialueet , ,00 Liittymismaksut , ,79 Rakennukset ja rakenn , , , ,81 Koneet ja kalusto , , , ,12 Yhteensä , ,52 0, , , Arvonkorotukset Tehdyt arvonkorotukset, jotka tehtiin vuonna 2001, kohdistuvat kokonaisuudessaan säätiön omistamiin asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöihin seuraavasti: As Oy Raastuvankatu 7 Bostads Ab ,00 As Oy Kalastajankatu ,00 As Oy Vaasan Wolffintie ,00 Koy Rosteninkatu , , Arvostuserät Kuluksi kirjaamattomat valtion yhtenäislainojen pääomitetut aktivoidut korot. Kirjattava (KVL 1171/ ) kuluksi sitä mukaan kun lainaa lyhennetään ja lyhennys siirretään vuokraan, viimeistään vuonna Korot kirjataan tilikaudesta 2004 alkaen kuluksi 22 vuoden aikana. Kuluksi kirjaamatta oleva Osuus , ,13 Lisäys ,00 0,00 Poisto ,00 0, , ,13 11

14 12. Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Lainasaamiset , , , ,14 Lainasaamisista ,19 muodostuu ns. pääomalainasaatavista Suomen Opiskelija-Asunnot Oy:ltä. 13. Konsernisaamiset ja velat Saatavat konserniyhtiöiltä: Lainasaatavat , ,86 Myyntisaatavat ,97 0,00 Muut siirtosaatavat 240,00 0,00 Muut saatavat 1 937, ,00 Velat konserniyhtiöille Pitkäaikaiset velat , ,61 Ostovelat , ,09 Muut siirtovelat 1 494,07 Muut lyhytaikaiset velat , , Oman pääoman erien muutokset Peruspääoma ,88 Peruspääoma ,88 Arvonkorotusrahasto ,00 Arvonkorotusrahasto ,00 Omakatteiset rahastot ,53 Lisäys vuonna ,00 Omakatteiset rahastot ,53 Muut rahastot ,85 Muut rahastot ,85 Aikaisempien tilikausien voitto/tappio ,97 Tilikauden voitto ,40 Kertynyt tulos yhteensä ,57 Oma pääoma yhteensä , Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Pitkäaikaiset velat , , Annetut pantit ja vastuusitoumukset Vahvistetut kiinnitykset, josta omien , ,00 kiinnitettyjen velkojen jäljellä oleva määrä , ,09 vapaana , ,77 Pantatut osakkeet, kirjanpitoarvoltaan , ,75 Leasingvastuut , ,76 Leasingvastuista erääntyy seuraavana tilikautena , , Pakolliset varaukset Säätiön pakolliset varaukset muodostuvat niistä mahdollisista purkutappioista jotka muodostuvat kun tietyt kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt puretaan sekä todennäköisestä takaustappiosta. 12

15 VOAS RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+)/väh(-) Käyttöpääoman muutos Toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Toiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta(netto) TOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (-) Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin (-) Myönnettyjen lainojen lisäys(-)/vähennys(+) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti ja muu oman pääoman lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavirrat yhteensä (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Taseen mukainen rahavarojen muutos

16 Vaasassa 24 / VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN HALLITUS Lauri Järvinen Jani Peräsarka Jaakko Keto Åke Blundin Sami Hirvonen Jorma Korpela Veikko Suorsa Jani Sipilä Noora Hakala Jari Karjalainen Juha Nevala Jorma Vehkaperä Tilinpäätösmerkintä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Vaasassa 31. päivänä maaliskuuta 2004 Hans Bertell Sune Back Aarne Koivikko KHT KHT KHT 14

17 TILINTARKASTUSKERTOMUS Vaasan opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Vaasan opiskelija-asuntosäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa tarkastamaltamme tilikaudelta. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkoja ja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Vaasa 31. maaliskuuta 2004 Hans Bertell Sune Back Aarne Koivikko KHT KHT KHT

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 32. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 VUOKRAUSTOIMINTA...3 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 3 2.2

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1 PSOAS JA TILINPÄÄTÖS 2012 III 1 * * 1 * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * 1! TOIMINTAKERTOMUS it-asuntosäätiö SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Vuokraustoiminta 3 2.1 Asuntojen vuokraus 3 2.2 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o Veho-konserni 2007 4 5 Hallituksen toimintakertomus 6 8 Tilinpäätös 9 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase 10 11 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 15 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot