N o (110) Tässä numerossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N o 1 2004 (110) Tässä numerossa"

Transkriptio

1 N o (110) Tässä numerossa Pääkirjoitus s.2 Hyvinvointiseminaarin toinen kierros, Sielunhoidon keskustelusarja s.3 Fysikaalinen hoito, etuuksien yhteiskäyttö, vuoden vaihteen muutoksia s.4-5 Kysy virka- ja työsuhtesta, aamuhartaudet s.6 Tietokone. Oletko käynyt Lyhdyssä? s.7 Vuoden 2003 uutisnenä s.8 Kaimoja Namibiassa s.9-10 Kolmas ämmä tiedotukseen, KVL:N kulma, Kirkonpalvelijoiden vuosikokous s.11 Puhelimen mini-info s. 12 Uudet palkkataulukot 2004, Retki Virttaalle s Aplodi s. 17 Uusi haaste ympäristödiplomista s.18-19

2 Miksi en aterioi henkilökunnan ruokalassa Niin miksi? Ruoka on mielestäni hyvää ja sitä on riittävästi. Hinnan ja laadun suhde on asiakkaalle edullinen. Palvelussa ei ole moittimista. Lopetin lounastamisen henkilökunnan ruokalassa, koska en saanut ruokarauhaa. Joka kerta kun aloin nauttia lounastani, aina joku tuli puhumaan työasioista. En ole ainoa tiedotustoimiston työntekijöistä, joka kärsii samasta ongelmasta. Toimitalossa työskentelevistä ja täällä käyvistä monet ovat uskossa, että henkilökunnan ruokalassa olemme heitä varten tulleita vastaus-, keskustelu- ja valitusten vastaanottoautomaatteja. Vuosien varrella olen oppinut tuntemaan Turun verotoimiston henkilökuntaa. Tunteminen tarkoittaa, että tavatessamme tervehdimme. Mutta eivät he tunge kesken lounaan syömisen kanssani samaan pöytään alkaakseen työstä puhumisen. Jouko Hallia

3 Hyvinvointiseminaarissa alkaa toinen kierros Vuodesta 1992 alkaen on seurakuntayhtymä kustantanut joka syksy 18 työntekijän joukon Hyvinvointiseminaariin Vuontispirtille, tunturi-lapin maisemiin, lepäämään, virkistymään ja saamaan uusia voimia ja ideoita. Viikon painopisteitä ovat olleet liikunta, vaeltaminen, yhteinen pohdinta työn ja elämän kysymyksistä sekä yhteinen hiljentyminen ja Jumalan luomistekojen ihmettely. Seminaarit ovat olleet hyvin suosittuja ja tähän mennessä niille on osallistunut noin kaksisataa työntekijää. Koska Vuontispirtillä käymättömien luku on harventunut ja osa heistä ei Lappiin haluakaan, on koulutustyöryhmä 3.2. päät- tänyt, että mahdollisuus hyvinvointiseminaariin avataan uudestaan myös kerran siellä jo käyneille. Tämän vuoden Hyvinvointiseminaari järjestetään Seminaariin pyrkivistä ovat etusijalla vähintään 8 vuotta yhtymän palveluksessa olleet. Ellei osanottajamäärä näin täyty, on toisena valintaperusteena se, että edellisestä Hyvinvointiseminaarista on vähintään kuusi vuotta. Osanottajille ei makseta seminaariajalta päivärahoja eikä ylityökorvauksia. Myöskään koulutusmatkan alle jääviä vapaapäiviä ei voi siirtää myöhemmin pidettäviksi. Matkat, majoituksen ja Vuontispirtiltä tehtävät retket maksaa työnantaja. Matka on tehty tähän asti junalla ja linja-autolla (lähtö Turusta perjantai-iltana ja paluu Turkuun sunnuntai-aamuna 3.10.) Selvityksen alla on vaihtoehto lentää Turusta Kittilään. Tämä asia päätetään myöhemmin. Vetäjinä toimivat työnohjaaja Heikki Palmu ja isännöitsijä Leo Saarinen. Ilmoittautumiset Auli Hynönen-Rinteelle sähköpostilla: tai muuten kirjallisessa muodossa maaliskuun loppuun mennessä. Sielunhoidon opinto- ja keskustelusarja keväällä 2004 Tilaisuudet ovat Tuomiokirkkoseurakunnan kokoussalissa Eerikinkatu kolmessa kello Ne on tarkoitettu kulloisestakin aiheesta kiinnostuneille Turun ja Kaarinan seurakuntien ja yhtymän työntekijöille. Alustuksia seuraa kahvi ja sen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tervetuloa! Ke (huom! muuttunut aika) TERVE, HYVÄÄ TEKEVÄ SEKSUAALISUUS Perheneuvoja, seksuaaliterapeutti Riitta Palomäki Jyväskylästä. Ke Perheväkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö - onko auttaminen myös meidän asiamme? PAHAN KANSSA KASVOKKAIN Koulutussihteeri, psykoterapeutti Annikki Kaikkonen kirkon perheasiain keskuksesta. Torstai 6.5. (huom! aika) Jos Jeesus ei nauranut, on uskomme turha HUUMORIN JA KRISTINUSKON SUHTEESTA Kirjailija, pastori Jaakko Heinimäki Tiedustelut: työnohjaaja Heikki Palmu (26)17 202

4 Fysikaalinen hoito Työympäristötoimikunta on :n 82 kohdalla esittänyt, että kirkkoneuvosto tekisi päätöksen fysikaalisen hoidon oikeudesta henkilökunnalle seuraavin ehdoin: Hoitoon olisi oikeutettu vakinainen ja määräaikainen sijainen, kun sijaisuus on tarkoitettu kestämään vähintään kuusi kuukautta. Tämän johdosta totean, että jo vuonna 1982 otettiin työterveyspalvelun ohjelmaan fysikaalinen hoito eräin ehdoin. Ehdot johtuvat pääosin kahdesta seikasta. Normaalisti fysikaalinen hoito ei kuulu yleislääkäritasoiseen terveydenhoitoon ja toiseksi fysikaalinen hoito on erittäin kallista. Tällä hetkellä voimassa olevan säännöstön mukaan fysikaalista hoitoa annetaan seuraavin ehdoin: 1. Hoitoon ovat oikeutetut päätoimiset vakinaiset henkilöt ja määräaikaiset (myös sijaiset) henkilöt, joiden työaika on yh- denjaksoisesti jatkunut neljä kuukautta tai se on tarkoitettu jatkumaan yli neljä kuukautta (tässä on sama määritelmä, joka oikeuttaa myös muuhun työterveyspalveluun). 2. Hoito kohdistuu työtä haittaavien vammojen hoitamiseen. 3. Hoito annetaan vain oman työterveyslääkärin hoitomääräyksen perusteella. 4. Hoito on sellaista, että se oikeuttaa Kansaneläkelaitoksen maksamaan palautukseen. 5. Työnantaja korvaa yhden hoitosarjan vuodessa siten, että kolme ensimmäistä hoitokäyntiä potilas kustantaa itse ja loput seitsemän käyntiä maksaa työnantaja. Kolmesta ensimmäisestä hoitokerrasta potilas voi hakea Kelan korvausta. Pekka Soini Koulutustyöryhmän ja työympäristötoimikunnan myöntämien etuuksien yhteiskäyttö Työympäristötoimikunta myöntää henkilöstöetuuksia mm. Vuontispirtti-rahaa, urheilulippuja, avustusta polkupyöräkypärään jne. Koulutustyöryhmä nimensä mukaisesti myöntää omaehtoiseen koulutukseen tukea mm. kielikurssien maksuun ja kielikirjoihin. Myös retriittiavustus kulkee koulutustyöryhmän kautta. Eräissä tapauksissa on käytän- nössä se mahdollisuus, että samaan toimintaan voitaisiin nimikkeensä mukaan myöntää avustuksia eri lähteistä. Koulutusmenojen avustuskäytännössä on aikaisemmin jo otettu käyttöön periaate, että samaan tilaisuuteen ei useammasta lähteestä voida käyttää avustuksia. Tämä käytäntö on vahvistettu uudelleen koulutustyöryhmän kokouksessa Perusteena tälle on se, että avustukset ovat osa korvausta ja tukea työntekijöidemme harrastuksille. Niitä myönnettäessä on ollut ajatus, että se on kokonaiskorvaus, jonka tästä harrastusmuodosta voi saada. Työnantajan kannalta on tärkeämpää, että avustus myönnetään kahteen tai kolmeen kohteeseen, kuin että kaksi tai kolme avustusta myönnettäisiin yhteen kohteeseen. Lisäksi eräissä yhteyksissä saattaa myös enna-

5 konpidätystä koskevat säännökset tulla esteeksi avustuksen moninkertaisen maksun yhteydessä. Tästä yleisperiaatteesta on koulutustyöryhmän kokouksessa tehty käytännön tulkinta, että samalla kertaa ei Vuontispirtti-rahaa ja retriittiavustusta voi maksaa yhdestä ja samasta tilanteesta, jossa Vuontispirtillä pidetään retriitti. Koulutustuki - retriittimaksuun saa tukea enintään 120 euroa/vuosi - kieliopintoihin enintään 120 euroa/vuosi - atk-opintoihin enintään 120 euroa/vuosi - Hyvinvointiseminaari Vuontispirtillä Työympäristötoimikunnan myöntämät etuudet - kuntoiluun 70 euroa/vuosi - polkupyöräkypärään 20 euroa - ns. Vuontispirttiraha 95 euroa/ joka vuosi Pekka Soini Vuoden vaihteessa voimaan tulleita muutoksia: Verohallitus on vahvistanut päätöksellään verovapaat matkakustannusten korvausmäärät. Vuoden 2004 alusta kotimaan kokopäiväraha on 29 euroa ja osapäiväraha 13 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5000 ensimmäiseltä kilometriltä 38 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 35 senttiä. Työntekijän eläkemaksu on 4,6 % ja työttömyysvakuutusmaksu nousi 0,25 %:iin. Luontoisetujen verotusarvot lukien on niin ikään vahvistettu. Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo on 4,70 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, on työntekijän maksettava ateriasta vähintään 4,70 euroa. Leiripäivärahamääräyksissä noudatettava laitosruokailulle vahvistettu ravintoedun rahaarvo on 3,53 euroa. Laki velan vanhentumisesta Uusi laki velan vanhenemisesta tuli voimaan Velan yleinen vanhentumisaika lyheni kymmenestä vuodesta kolmeen vuoteen. Uuden lain mukaan velka vanhentuu, jollei velkoja kolmen vuoden kuluessa ryhdy perimään velkaa eikä muutoinkaan muistuta velallista tämän velasta. Vanhentumisaika alkaa kulua, kun velka sopimuksen mukaan erääntyy tai kun velkojalla on muutoin mahdollisuudet vaatia kauppahinnan tai muun velan maksua. Vanhentumisaika voidaan katkaista vapaamuotoisesti velkojan muistutuksella tai velallisen tunnustamisella taikka esittämällä vaatimus viranomaismenettelyn yhteydessä. Velkoja voi siis halutessaan estää velan lakkaamisen vanhenemisen perusteella. Katkaisusta alkaa kulua uusi samanpituinen vanhenemisaika. Maksutuomion hankkimisen jälkeen vanhentuminen tulee katkaista viiden vuoden välein. Muualla lainsäädännössä, esimerkiksi työsopimuslaissa, työaika- ja vuosilomalaissa, on erityisiä vanhenemissäännöksiä. Osittainen hoitovapaa Työntekijöiden ja viranhaltijoiden (jatkossa työntekijä) oikeus osittaiseen hoitovapaaseen laajeni alkaen siten, että työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, voi saada osittaista hoitovapaata lapsen toisen lukuvuoden päättymiseen saakka. Aiemmin osittaista hoitovapaata saattoi saada sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona lapsi aloitti peruskoulun. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat voivat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Siten on mahdollista järjestely, että toinen vanhemmista hoitaa lasta aamupäivisin ja toinen iltapäivisin tai molemmat vuoropäivin. Esitys osittaisesta hoitovapaasta on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Mia Fager

6 KYSY VIRKA- JA TYÖSUHTEESTA Tällä palstalla käsitellään virka- ja työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajina toimivat seurakuntayhtymän lakimies Mia Fager ja SVTL:n pääluottamusmies Arno Heinonen. Kysymykset voi lähettää suoraan Kirkon Naakan toimituskunnalle tai postitse, osoite on takasivulla). Kysyä voi myös nimettömänä. Tarvitsenko sivutoimiluvan, kun toimin työnohjaajana yhtymän ulkopuolella? Jos sivutoimen harjoittaminen tapahtuu virka-aikana tai jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina saatava lupa. Tuomiokapituli myöntää sivutoimiluvan papin-, lehtorin- ja kanttorinviran haltijalle ja muille viranhaltijoille sen myöntää viran täyttävä seurakunnan viranomainen. Sivutoimen hoitamiselle voidaan lupaa annettaessa asettaa ehtoja. Viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa eikä sivutoimi saa vaarantaa luottamusta viranhoidon tasapuolisuuteen eikä muutoin- kaan haitata viran hoitamista. Satunnaista tehtävää ei pidetä sivutoimena. Sivutoimi, jonka harjoittaminen tapahtuu virka-ajan ulkopuolella, edellyttää ilmoituksen tekemistä ao. viranomaiselle. Tämä voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen, mikäli sivutoimi haittaa viran asianmukaista hoitamista. Työsuhteisella työntekijällä on, ellei muuta ole sovittu, lähtökohtaisesti oikeus tehdä vapaa-aikanaan toista työtä, jollei se kilpaile varsinaisen työn kanssa. Työnantaja voi kuitenkin kieltää sivutoimen, jos sen hoitaminen aiheuttaa haittaa päätyösuhteen mukaisten tehtävien tekemiselle. (mf) Miksi leirillä vain yksi vetäjistä saa johtajalisää, vaikka molemmat johtavat tasaveroisina leiriä? Johtajalisän maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen 61 :n määräyksiin, jossa sanotaan, että johtajalisää voi saada samalta leiriltä vain yksi viranhaltija/työntekijä. Keskinäisessä työnjaossa on luonnollisesti hyvä sopia, onko joitakin sellaisia tehtäviä, mitkä kuuluvat selkeästi ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevalle leirin johtajalle. (ah) Onko asunnon ja virkapaikan välinen matka joissakin tapauksissa kilometrikorvauksiin oikeuttava matka? Ei ole. Asunnon ja virkapaikan välinen suora matka on aina työmatka, jonka kustannukset viranhaltija/työntekijä maksaa itse. Näitä kustannuksia voi kuitenkin vähentää verotuksessa. (ah) Toimitalon aamuhartaudet vuonna Paattisten seurakunta Yhteinen lähetystyö Perheasiain neuvottelukeskus Yhteiskunnallinen työ Sairaalapapit Martinseurakunta Oppilaitostyö Maarian seurakunta Kaikki päivät ovat kuun viimeisiä perjantaita, paitsi joulukuinen on torstai ja aaton aatto. Totuttuun tapaan on paikkana Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali ja alkamisaikana klo 8. Kahvia pullan kera saadaan vanhan kirkollisen perinteen mukaisesti. Toimeksi saaneena: Jouko Räty

7 Tietokone Ranskankielen opettaja selvitti oppilailleen, että ranskankielessä sanat ovat joko maskuliineja eli miespuolisia tai feminiinejä eli naispuolisia. Esimerkiksi talo on feminiini eli la maison ja lyijykynä on maskuliini eli le crayon. Eräs opiskelijoista kysyi, kumpi tietokone on. Sen sijaan että opettaja olisi suoraan kertonut vastauksen, hän jakoi luokan kahtia, miehiin ja naisiin, ja antoi tehtäväksi selvittää pitääkö tietokoneen olla maskuliini eli miespuolinen vaiko feminiini eli naispuolinen. Kummankin ryhmän oli perusteltava kantansa neljällä eri kohdalla. Miesten ryhmän mielestä tietokoneen on pakko olla naispuolinen eli la computer koska 1. kukaan muu kuin koneen tekijä ei voi ymmärtää sen sisäistä logiikkaa 2. tietokoneiden keskenään käyttämä kieli on täysin käsittämätöntä ulkopuolisille 3. jopa kaikkein pienimmät virheet talletetaan pitkäkestoiseen muistiin siltä varalta, että niitä joskus tarvittaisiin uudelleen 4. heti kun ostat tietokoneen, huomaat tuhlaavasi puolet palkastasi sen lisävarusteisiin Naisten ryhmän mielestä tietokoneen on pakko olla miespuolinen eli le computer, koska 1. jotta sen kanssa voisi ylipää- tään tehdä jotakin, se pitää käynnistää 2. niissä on suunnattomat määrät tietoa, mutta siitä huolimatta ne eivät kykene ajattelemaan itsenäisesti 3. niiden pitäisi auttaa ongelmien ratkaisemisessa, mutta sen sijaan ne ovat ITSE ongelmia puolet ajasta 4. heti kun ostat tietokoneen, huomaat, että jos olisit odottanut hetken aikaa, olisit saanut paremman mallin. Naisten ryhmä voitti, joten tietokone on miespuolinen (le computer). Esa Kukkasniemi Sävelradiossa kertoi tällaisen tarinan. Oletko käynyt LYHDYSSÄ? Kahviossa ma-pe klo saatavana kahvia/teetä, pullaa ja sämpylää edulliseen hintaan. Emännät ovat vapaaehtoisia, jotka kouluttavat kahvion tuotolla kahta kummityttöä, Rashaa Ramallahissa ja Shantia Nepalissa. Loppu tuotosta tuloutetaan Yhteisvastuukeräykselle. Kirppari Narikassa ma-to klo voi tehdä löytöjäkin. Narikkaa hoitavat vapaaehtoiset. Tuotto menee vaatevarastolle ja sillä ostetaan tuotteita, joita ei tule lahjoituksina riittävästi. Tulehan käymään! Paikka on Diakoniakeskuksessa, Puutarhakatu 22 (Koulukadun ja Puutarhakadun kulma). Kerro kummilapsestasi! Jos Sinulla tai ryhmälläsi on kummilapsi kehitysmaassa., voit lähettää hänestä juttuja sähköpostilla tai kirjeitse. Myöhemmin voidaan tehdä juttu Naakkaan.

8 Kirkkomuusikko osaa tiedottaa Kanttori Marko Hakanpää on käsittänyt musiikkitiedotuksen oikein. Luterilaista kirkkoa on kautta historiansa pidetty sanan kirkkona, mutta ei aina muisteta, että uskonpuhdistaja Martin Luther toi myös musiikin kirkkoon: Musiikki on Jumalan kaunis, ihana lahja. Kun Mikaelinkirkkoa korjattiin 1980-luvun puolivälin jälkeen, asiasta kerrottiin uutisvälineille määräajoin. Kun Mikaelinkirkko oli 15 vuotta myöhemmin saamassa uudet urut, Marko Hakanpää piti huolta, että nämä Suomen parhaat romanttisen tyylisuunnan urut saivat ja yhä saavat arvoisensa huomion. Tiedotustoimisto palveli asian julkistamiseksi käyttämällä omaa infrastruktuuriaan, mutta varsinaisen työn teki Marko. Kun joku toimittaja jostakin päin Suomea soitti tiedotustoimistoon ja kysyi Mikaelinkirkon uruista, annoimme hänelle Markon nettiosoitteen ja pyysimme perehtymään sen avulla itse asiaan. Sitten hän jo perusasiat hallitsevana saattoi hakeutua Markon kanssa keskusteluun. Marko oivalsi nettiviestinnän edut nimenomaan musiikkitiedotuksessa. Hänen sivustonsa laskuri alkoi raksuttaa , ja siitä lähtien sivuilla on käynyt tiedonnälkäistä. Vuoden uutisnenä 2003 luovutettiin Marko Hakanpäälle Marko päivittää sivustonsa säännöllisesti. Tänä aamun tarkistuksen mukaan viimeinen päivitys on tehty Erityinen kirkkomusiikin informaatioidea on Häämusiikkisivu. Maan musiikillinen huippu, kuten Sibelius-Akatemian ja maan konservatorioiden opettajat, opiskelijat ja hallintovirkamiehet urkurikollegojen ohella ovat Markon sivuilla säännöllisiä kävijöitä. Kun joku jostakin päin Suomea soittaa minulle ja kysyy jotakin joistakin Turun uruista, ihmettelen ääneen, miten soittaja on tietämätön Marko Hakanpään kotisivuista. Kaikista näistä ansioista tiedotustoimiston työntekijät ja Kirkon Naakan toimituskunta ovat halunneet antaa palkinnon Marko Hakanpäälle, nimeltään Vuoden 2003 uutisnenä. Kunnianimi on lajissaan toinen. Ensimmäisen sai vuosi sitten Turun tuomiokirkon ylivahtimestari Teuvo Rantala. Jotta kunniamaininnasta jäisi käteen jotakin konkreettista, ojensimme Markolle, mitäpä muuta kuin musiikkia! Jouko Hallia

9 Suomalaisilla on paljon kaimoja Namibiassa Kun tutkija Minna Saarelma - Maunumaa vieraili Namibiassa ensimmäisen kerran vuonna 1995, hän tapasi heti maahan saavuttuaan useita namibialaisia, joilla oli suomalainen nimi. Kirkon vierastalon vahti mestarina toimi Eino ja emäntänä oli Suoma. Maan pohjoisosaan Ambomaalle matkustettaessa autonkuljettajana oli Heikki. Suomalaisnimet näkyvät Ambomaalla. Kuva Ondanqwasta / Minna Saarelma- Maunumaa. Suomalaiset nimet juontuvat namibialaisesta nimenantojärjestelmästä, jossa keskeistä on kaimasuhde. Joka viidennellä ambolla, eli joka kymmenennellä namibialaisella, on suomalainen nimi. Namibiassa on ollut suomalaisia lähetystyöntekijöitä vuodesta 1870 lähtien. Kun namibialaiset alkoivat kääntyä kristinuskoon ja heitä ruvettiin. kastamaan, kastenimeksi otettiin - kaimakäytännön mukaan - jonkun läheiseksi tai esikuvalliseksi koetun kristityn nimi. Namibiassa nimi annetaan sen mukaan, kehen se viittaa. Uskotaan, että nimen myötä lapsi saa samat ominaisuudet kuin kaimalla on. Nimi luo identiteetin, ihminen on yhtä kuin nimensä, Minna Saarelma Maunumaa sanoo. Hän on tehnyt väitöskirjan Namibian ambojen nimijärjestelmästä. Kaimasuhde on ambokulttuurissa hyvin tärkeä. Kaima huolehtii, pikkukaimastaan monin tavoin, antaa esim. kouluvaatteet, ja lapsi voi asua hänen luonaan pitkiäkin aikoja. Häissä kaima on kunniavieras. Kaima on tärkeämpi kuin kummi. Namibiassa yleisiä naisten nimiä ovat mm. Toini, Aini, Taimi, Maria, Martta, Hilma, Ester, Johanna, Anna, Emilia. Kaikkein yleisin on Selma, lähetystyöntekijä Selma Rainion mukaan, joka perusti Ambomaan ensimmäisen sairaalan. Miesten nimiä ovat mm. Martti - legendaarisen lähetyssaarnaajapioneeri Martti Rautasen mukaan - Armas, Arvo, Eero, Lauri, Matti, Oiva. Nimiä on myös otettu suoraan Raamatusta: Petrus, Andreas, Paulus, Mateus, David. Suomalaiset nimet istuvat hyvin ambo kieleen, toisin kuin esim. saksalaisten lähetystyöntekijöiden mukaan annetut nimet kuten Friedrich tai Adelheid, tutkija sanoo. Hän huomauttaa, että enää nimiä ei anneta suomalaisten kaimojen vaan namibialaisten kristittyjen kaimojen mukaan. Väestöstä 95 prosenttia on kristittyjä, joista luterilaisia noin 80 prosenttia. Monta nimeä, monta roolia Vaikka Namibiassa on matrilineaarinen kulttuuri ja lapsi kuuluu äidin sukuun, nimen antaa isä. Nimen antamalla isä tunnustaa samalla isyytensä. Isä antaa muitakin nimiä kuin kastenimen. Namibialainen nimijärjestelmä on monikerroksinen ja useat erityyppiset nimet merkitsevät erilaisia rooleja, jotka aktivoituvat mikä milloinkin. Vastasyntynyt saa synnytyksessä avustaneilta naisilta syntymänimen. Se kuvastaa syntymän hetkeä: vuorokaudenaikaa, säätä tai lapsen ulkonäköä. Isä sitten hyväksyy tai ei hyväksy tätä nimeä. Usein syntymänimi säilyy kotinimenä, tutkija kertoo. Toisena nimenä on kastenimi, joita on yksi tai useampia jon-

10 kun isälle läheisen ihmisen tai Raamatun esikuvan mukaan. Ensimmäinen kastenimi on yleensä eurooppalainen tai raamatullinen, mutta jälkimmäisenä kastenimenä on afrikkalainen nimi, joka kuvastaa isän tuntoja syntymän aikoihin. Se voi merkitä onnea ja kiitollisuutta, mutta myös huolia, kulloistakin tilannetta. Nimenä voi olla Minä epäilen, On ikävä, Kotipaikan muutos, Riita, Taistelu. Nimenä voi olla myös jonkin eläimen nimi tai se voi olla lyhyt elämänohje: Pelkää lakia, Vaikene tms. Joskus nimi on kuin salakirjoitus, jonka merkityksen tietää vain nimenantaja. Saarelma- Maunumaa antaa esimerkin: Ihmiset tai Ensin. Kolmantena nimenä on sukunimi. Aikaisemmin se oli aina isän nimi, 1960-luvulta lähtien on otettu käyttöön jonkun esi-isän nimi, joka sitten periytyy vanhemmilta lapsille. Neljäntenä nimenä ovat lempinimet, joita annetaan sattumusten, ulkonäön yms. mukaan pitkin elämäntaivalta. Viidenneksi ihmisellä voi olla myös ylistysnimi. Miehet ovat perinteisesti antaneet itselleen tai pojilleen uljaita nimiä, jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan. Namibia-tietoa Suomesta Suurimman osan väitöskirjaaineistostaan Minna Saarelma - Maunumaa on saanut Suomen Lähetysseuran arkistoista Helsingistä. Jonkin verran aineistoa on myös Saksasta, Reinin lähetysseurasta. Lisäksi hän on tehnyt Namibiassa haastatteluja nimenantoseremonioista ja muista nimenantoon liittyvistä asioista. Suurin osa Namibian historiaan liittyvistä dokumenteista on Suomessa. Niitä on myös mikrofilmattu ja siirretty Namibian uuteen kansallisarkistoon Windhoekiin, hän kertoo. Tutkijan oma kiinnostus Afrikkaa kohtaan juontuu jo lapsuudesta. Vanhemmat olivat lähetystyöntekijöinä Tansaniassa - Minna Saarelma syntyi siellä - ja isä toimi myöhemmin myös Lontoossa afrikkalaisten opiskelijoiden pappina. Tytärkin päätyi Lähetysseuraan, ensin toimittajaksi ja tiedottajaksi, ja tämän vuoden alusta lähtien kustannusjohtajaksi. Nimiä amerikkalaisista TV-sarjoista Eniten suomalaisnimiä annettiin Namibiassa ja luvuilla luvulta lähtien, voimistuneen kansallistunteen myötä, afrikkalaisten nimien käyttö päänimenä on yleistynyt. Namibian itsenäistyttyä vuonna 1990 viralliseksi kieleksi tuli englanti. Samalla alkoivat maailmalla olleet pakolaiset palata ja eri heimojen väliset tiukat asuinrajat sekoittua. Kaikki tämä näkyy myös nimissä, samoin aidsin leviäminen ja amerikkalaisten saippuasarjojen katsominen. Englantilaisten, amerikkalaisten ja televisiosta tuttujen nimien käyttö on yleistynyt. Myös vanhoja raamatullisia nimiä on alettu muokata: Johannekset ovat nykyään Johneja ja Petrukset Petereitä. Naiset ovat alkaneet käyttää kaksiosaisia sukunimiä ja moderneissa perheissä pariskunta yhdessä antaa lapselle nimet, Minna Saarelma - Maunumaa kertoo. Kuitenkin perinteinen kaimakäytäntö on muuttuneissakin olosuhteissa pitänyt hyvin pintansa eikä kukaan voisi ajatellakaan nimensä vaihtamista, kuten lännessä. Nimi on Afrikassa edelleen yhtä ihmisen identiteetin kanssa, ei pelkkä tyhjä, vaihdettavissa oleva etiketti. Minna Saarelma - Maunumaan keväällä 2003 tarkastettu väitöskirja on juuri ilmestynyt SKS:n, Suomen Kirjallisuuden Seuran, kustantamana kirjana, jonka nimi on Edhina Ekogidho - Names as Links: The Encounter between African and European Anthroponymic Systems among the Ambo people in Namibia): Katri Simonen Kehitysuutiset 2003 Ei mielipiteen muutos ole häilyvyyttä, jos se perustuu tietoon. Marcus Tullius Cicero ( ekr.)

11 Kolmas ämmä tiedotukseen Olen Mirja Huotari. Aloitin työnteon tiedotustoimistossa jo ennen viime kesää. Harjoitteluni päättyi ja oppisopimus alkoi marraskuun alussa. Opiskelen Turun ammatti-instituutissa sivun valmistusta, käytännös- sä siis lehden ja verkkojulkaisun tekemistä. Olen aiemmin opiskellut Turun ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa (AKK) media-alaa sekä Turun yliopistossa englannin ja ruotsin kääntämistä ynnä paljon muuta. Olen myös auskultoinut opettajaksi. Verkkoviestintä on päätyösarkani. Olen tutustunut jo moniin seurakuntayhtymämme työntekijöihin. Jatkossa autan ja koulutan mielelläni teitä eri seurakuntien ja työalojen osaajia uudistuvan nettisivustomme päivittämisessä ja päivittelyssä Siispä kuulemisiin ja tapaamisiin Mirja PS. Tiedotuspäällikkö Jouko Hallian, Naakan toimitussihteeri toimistonhoitaja Pirjo Seppälän ja tiedottaja Kyllikki Krapinojan lisäksi tiedotustoimistossa työskentelee nyt kolme naisihmistä, joiden nimet alkavat M-kirjaimella. Mervi Syrjänen ja Kyllikki Krapinoja tekevät Kirkko ja me lehden vuorokuukausina. Minna Vesanto tekee radio- ja tv-ohjelmia. Hänet valittiin verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi ja minä Mirja olen mukana nettiasioissa ja vähän muussakin. puh. (26) fax (26) :NKULMA Kirkonpalvelijoien vuosikokous Vuosi on vaihtunut ja henkilöt hallituksessa. Uusi puheenjohtaja on Eija Valenius ja sihteeri Anita Koskelin. Kuntoilurahaa on tänäkin vuonna jaossa. Käytä hyväksesi 60 euroa/vuosi ja ja lähde liikkumaan. Lähetä kuitti rahastonhoitajalle. Osallistu Naisten kuntovitoselle, yksin tai porukassa. Maksa osallistumisesi ja ilmoittaudu myös p Anita Koskelin. Maksettu kuitti rahastonhoitajalle. Yhdistys tarjoaa Sinulle niskaja hartiahieronnan 5 kertaa, hyvitys kuittia vastaa 5 euroa /kerta. Käy omalla hierojalla tai Turun Hierojakoulussa, Maariankatu 2. KVL:n Varsinais-Suomen seurakuntahenkilöstö ry tiistaina 9.3. klo Sinisessä Tuvassa, Uudenmaankatu 45 Mukana floristi Sari Salo Iltapala! Ilmoittaudu Annikille puh tai Ainolle p Tervetuloa! Kirkonpalvelijat ry Turun alaosasto

12 MINI-INFO: * 23 * Syy * paluuaika # 0 ULKONA hhmm 5 PALAVERI hhmm 1 MATKA kkpv 6 KOULUTUS hhmm 2 LOMA kkpv 7 KURSSI kkpv 3 POISSA kkpv 8 VAPAA hhmm 4 ASIAKAS hhmm 9 LOUNAS hhmm poisto # 23 # Jos olet: poissa työpaikalta ja palaat klo 13.00, näpyttele puhelimeen koodi Ulkona: * 23 * 0 * 1300# Vastaavasti: Matka: 23 *1*1215# Loma: * 23 * 2 *0801# Poissa: * 23 * 3 *0408# Asiakas: * 23 * 4 * 1200# Palaveri: * 23 *5 *1400# Koulutus: * 23 * 6 *1600# Kurssi: * 23 * 7 *0315# Vapaa: * 23 * 8 *1107# Lounas: * 23 * 9 *1230# (matkoilla ja palaat 15. joulukuuta) (lomalla ja palaat 1. elokuuta) (poissa ja palaat 8. huhtikuuta) (asiakas/asiakaskäynnillä klo saakka) (kokouksessa klo saakka) (koulutuksessa klo saakka) (kursseilla ja palaat 15. maaliskuuta) (vapaalla ja palaat 7. marraskuuta) (lounaalla klo saakka) Tiedote purkautuu automaattisesti, kun kello ylittää paluuajan. Päivämäärätiedote poistuu paluupäivän aamulla klo 8.00 Siis, palaverin alkaessa, nosta luuri ja näpyttele puhelimeesi: Tähti * Numerot 2 ja 3 Tähti* Palaverin tunnusnumero 5 Tähti* Palaverin päättymisaika neljällä numerolla siis esim ja Risuaita #

13 R-PALKKATAULUKKO R-palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat sekä kokemuslisien mukaiset palkat euroina kuukaudessa. II KALLEUSLUOKKA Kokemuslisien lukumäärä

14 H-PALKKATAULUKKO H-palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat sekä kokemuslisien mukaiset palkat euroina kuukaudessa II KALLEUSLUOKKA Kokemuslisien määrä Palkka- Alku- 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 13 vuotta luokka palkka H H H H H H H25 a H H H H28 a H H H H H H H H H H H H H H H H E-PALKKATAULUKKO E -palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat euroina kuukaudessa Alku- palkka Palkkaluokka Alku- palkka Palkkaluokka Alku- palkka Palkkaluokka E E E E E E E E E E E E E E

15 LASTENOHJAAJIEN PALKAT Lastenohjaajien palkkaryhmien mukaiset alkupalkat, takuupalkat ja enimmäispalkat euroina kuukaudessa. Palkkaryhmät L3a - L3d Maksupalkka Palkka- enimmäispalkka/ ryhmä alkuplk 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 11 vuotta 15 vuotta L3a L3b L3c L3d Palkkaryhmät L5a - L5d Maksupalkka Palkka- alkuplk 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 11 vuotta enimmäispalkka/ ryhmä 15 vuotta L5a L5b L5c L5d Viranhaltijoita ja työntekijöitä koskeva ryhmähenkivakuutus alkaen Edunjättäjän ikä Edunjättäjä kuollut Edunjättäjä kuollut kuolinhetkellä vuonna 2003 vuonna tai vähemmän Lapsikorotus Tapaturmakorotus 50 % perussumman ja lapsikorotusten yhteismäärästä.

16 Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen lisät VES/Kk-palkkaisten lisät Kirkkoherran lisät Määrävuosilisä ,52 Yksipappisuuslisä ,47 Virastonhoitolisä 68 81,52 Puheenjohtajalisä: , , , ,66 Väliaikaisen viranhaltijan lisä 35 89,50 Saamenkielentaitolisä 52 60,86 Viittomakielentaitolisä 53 31,33 A-ryhmän siirtolisä 54 +1,9% Kesätyöajan poisto-lisä 55 15,24 Leirin johtajalisä 61 15,29 Kokouspalkkiot 64 26,85 Sihteerin palkkio 65 17,91 Ulkomaanmatkojen erilliskorvaus ,91 52,50 Iltatyökorvaus 200 1,20 Yötyökorvaus 200 2,38 2. Tuntipalkkaisten erinäiset lisät, Liite 8 Henkilökohtainen lisä 5 enint. 0,80 Työolosuhdelisä 6 enint. 2,50 3. Allekirjoituspöytäkirja Ruokaraha 13 20,40 Pääluottamusmiehelle maksettava korvaus 14 38,00

17 Konsultti- ja Ohjelmapalvelut Erja Hautala (ent. kuurojen diakonissa) on perustanut uuden yrityksen ja tarjoaa nyt meille palvelujaan: TYÖHENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA: VIRKISTYSKOKOUKSET Yrityksen arvokkain pääoma ovat hyvät ja työssään viihtyvät työntekijät joihin kannattaa satsata! Aplodikokous antaa uutta työvirettä Kokous voidaan tuoda yritykseen, antamaan taukohetken työnteon lomassa, tai toteuttaa muualla 1. Aurinkoista aamua kirkasvalokokous: virkistävä kokoushetki energisine tarjoiluineen (kirkasvalolamput). 2. Kiehtovat tuoksut-kokous: piristävä, mausteinen ja värikäs aromituoksu-kokous (UMG Aromatica-tuoksut). 3. Hedelmäkokous: keveä, energinen ja terveellinen kokous vitamiinirikkaine tarjoiluineen. 4. Hellitä hetkeksi -kokous: rentoutushetki ja keveä tarjoilu. 5. Pannukakkukokous: Monen tilanteen kokous Keväinen brunssi: väriä, energiaa ja kevyttä syötävää. 7. Syksyinen yrttikokous: yrttien voimaa tarinoiden kera. 8. Pikkujoulukokous: perinteitä vaaliva vanhanajan jouluhetki historiallisine kuvauksineen. 9. Joulukorttikokous: jouluinen kahvipöytä ja historiikkia joulukorteista. Tuotteita voidaan muokata toivomustenne mukaan. TYÖHENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA: TYKY-TAPAHTUMA * tyytyväisyyttä ja uutta työvireyttä virkistystapahtumista * eri toteutusmahdollisuuksia parin tunnin kestosta kokonaisen päivän ohjelmapakettiin * ohjelmapalvelu ja kahvi-/ruokavaihtoehdot Tuotteet voimassa 2004 APLODI-RETKET AJETAAN RUSKON KYLÄRAITILLA Ei hullumpaa väkeä leppoisaa ja kotoista sisältää: * kierrosajelun, papusoppaa ja pannukakkua tai kahvihetken * mahdollisuus kävelyretkeen RUISSALO PIKNIK Puistojen helmi sisältää: * kierrosajelun, piknikruokailun ja promenaadin Erja Hautala Paakkistentie RUSKO puh

18 Ei päätös asialle vaan uusi haaste Arkkipiispa Jukka Paarma luovutti Kirkon ympäristödiplomin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle 22. tammikuuta. Saimme Kirkon ympäristödiplomin ensimmäisenä arkkihiippakunnan seurakunnista, vieläpä tähänastisilla huippupisteillä. Seurakuntayhtymän ansioiksi on laskettu muun muassa henkilökunnalle laadittu Ekoaapinen. Luovutuspuheessaan arkkipiispa kiitteli myös seurakuntayhtymän viestintää - lehteä ja nettiä - hyvästä ympäristökasvatuksesta. Arkkipiispa kysyi puheessaan koko kirkolta, toimiiko se kuten puhuu. - Miten ovat omat pihamme ja takapihamme hoidetut? On myönnettävä, että kirkon piiristä löytyy monia esimerkkejä kehittymättömästä ympäristövastuusta. Liian paljon on vielä välinpitämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä. Jo lain noudattaminen vaatii nykyaikana aktiivisuutta. - Luojan taloudenhoitajan tehtävä ei ole helppo vaan vaatii paitsi järkevää harkintaa, eri vaihtoehtojen seurausten tuntemista ja siten asiantuntemusta ja lisäksi aimo annosta nöyryyttä. Ympäristönäkökulmasta suhtautumistapa Viime vuonna hyväksytyllä ympäristöohjelmalla seurakuntayhtymä on sitoutunut siihen, että tulevissa päätöksissä ja toiminnan suunnittelussa ympäris- Kirkon ympäristödiplomin ottivat vastaan ympäristödiplomitoimikunnan pj. Leena Winter ja tuomiorovasti Rauno Heikola. tönäkökulma pysyy esillä. Toiminnan ja päätöksenteon periaatteita suuntaa jo seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä ympäristöpolitiikka. - Tämä on ollut innostava ja rohkaiseva prosessi. Ei vain siivoamista vaan pitkän tähtäimen toimintaa, luonnehti luovutusjuhlassa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola. - Tämä juhla ei ole päätös asialle, vaan uusi haaste, muistutti ympäristödiplomitoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter. - Diplomin edellytykset on pidettävä voimassa, keskeneräiset asiat ja puutteet pitää korjata. Työ jatkuu. Ympäristöasioiden hoidon jatkuvaa parantamista korosti myös Marja-Liisa Leinonen kirkon ympäristödiplomin seurantaryhmästä. Leinonen muistutti, että ratkaisevinta ympäristödiplomin uusimisessa on hyväksytyn ympäristöohjelman toteuttaminen. Paarman puhe sekä seurakuntayhtymän ympäristöohjelma ja ympäristöpolitiikka ovat internet-osoitteessa ymparisto.html (MV)

19 Ympäristödiplomitoimikunta perustettiin jälleen Kirkon ympäristödiplomi saatiin mutta työ jatkuu. Jotta diplomi voidaan neljän vuoden kuluttua uusia, yhteinen kirkkoneuvosto perusti helmikuussa uuden ympäristödiplomitoimikunnan kehittämään yhtymän ympäristöasioita edelleen. Uuteen toimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana kirkkoneuvoston jäsen Leena Winter (puh , sihteerinä seurakuntayhtymän ympäristövastaava Markku Mannerkorpi (puh , kirkkovaltuuston jäsen Ann-Sofi Hurme, isännöitsijä Raimo Läntinen, seurakuntapastori Lasse Mustonen, erityisammattimies Hannu Repo sekä tiedottaja Minna Vesanto (puh , Ympäristödiplomitoimikunta muun muassa seuraa vuonna 2003 valmistuneen ympäristöohjelman toteuttamista ja huolehtii ympäristövastaaville ja koko henkilökunnalle annettavasta ympäristökoulutuksesta. Toimikunnan kontolle annettiin myös huolehtia siitä että ympäristödiplomi saadaan uudistettua vuonna Mistä aiheesta tahtoisit koulutusta? Mistä ympäristöasiasta sinä ja työtoverisi toivoisitte lisätietoa ja koulutusta? Seurakuntayhtymässä on tänä vuonna varattu soveliaasti määrärahaa henkilökunnalle järjestettävää ympäristökysymyksiä koskevaa koulutusta varten. Ympäristödiplomitoimikunta ei halunnut suunnitella koulutuskokonaisuutta kysymättä ensin koko henkilökunnalta, minkälaiset ympäristöystävällisyyteen liittyvät asiat kaipaavat tiedon lisävaloa. Koulutusten aiheita kaavaillaan myös yksiköiden ympäristövastaavien kanssa. Lopullisesti koulutuksesta päättää koulutustyöryhmä. Leikkaa siis tämä sivun alaosa irti ja lähetä sisäisenä postina Markku Mannerkorvelle. Voit myös vastata sähköpostitse (viestin otsikoksi Ympäristökoulutus) tai kotiverkossa. Vastaathan mennessä. HALUAISIN YMPÄRISTÖKOULUTUSTA (ympyröi numero) 1. kierrätyksestä ja lajittelusta 2. energiansäästöstä 3. vedensäästöstä 4. Reilun kaupan tuotteista ja lähiruuasta 5. ongelmajätteiden tunnistamisesta ja sijoittamisesta 6. hankinnoista ja ympäristömerkinnöistä 7. ympäristökasvatuksesta lapsille 8. ympäristökasvatuksesta aikuisille 9. jostain muusta, mistä? VASTAAJAN TYÖALA: VASTAAJAN YHTEYSTIEDOT (Ei ilmoittautuminen. Ei pakko täyttää. Tietoa kysytään koulutustarpeiden tarkentamiseksi.):

20 Toimituskunta Salla Ahlstrand, Erja Perälä, Hannu Raitis, Teuvo Rantala, Pekka Soini, Henry Toivonen Toimitus Jouko Hallia (vastaava), Kyllikki Krapinoja, Mervi Syrjänen, Minna Vesanto, Pirjo Seppälä Toimituksen osoite Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotustoimisto Eerikinkatu 3 A Postiosoite: PL 922, TURKU Puhelin (vaihde) Telefax Painotyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo Sinikka Huotari, Jari Holttinen, Margit Salonen

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot.. 1 3 Toimituspalkkiot. 1 4 Samana päivänä pidetyt kokoukset.. 2 5 Vuosipalkkiot..

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 1 Soveltamisala Kajaanin kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö

Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 31 liite 8 Yhtymäkokous 19.5.2016 13 liite 13 Sisältö 1 Soveltaminen... 3 2 Kokouspalkkiot... 4 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot