N o (110) Tässä numerossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N o 1 2004 (110) Tässä numerossa"

Transkriptio

1 N o (110) Tässä numerossa Pääkirjoitus s.2 Hyvinvointiseminaarin toinen kierros, Sielunhoidon keskustelusarja s.3 Fysikaalinen hoito, etuuksien yhteiskäyttö, vuoden vaihteen muutoksia s.4-5 Kysy virka- ja työsuhtesta, aamuhartaudet s.6 Tietokone. Oletko käynyt Lyhdyssä? s.7 Vuoden 2003 uutisnenä s.8 Kaimoja Namibiassa s.9-10 Kolmas ämmä tiedotukseen, KVL:N kulma, Kirkonpalvelijoiden vuosikokous s.11 Puhelimen mini-info s. 12 Uudet palkkataulukot 2004, Retki Virttaalle s Aplodi s. 17 Uusi haaste ympäristödiplomista s.18-19

2 Miksi en aterioi henkilökunnan ruokalassa Niin miksi? Ruoka on mielestäni hyvää ja sitä on riittävästi. Hinnan ja laadun suhde on asiakkaalle edullinen. Palvelussa ei ole moittimista. Lopetin lounastamisen henkilökunnan ruokalassa, koska en saanut ruokarauhaa. Joka kerta kun aloin nauttia lounastani, aina joku tuli puhumaan työasioista. En ole ainoa tiedotustoimiston työntekijöistä, joka kärsii samasta ongelmasta. Toimitalossa työskentelevistä ja täällä käyvistä monet ovat uskossa, että henkilökunnan ruokalassa olemme heitä varten tulleita vastaus-, keskustelu- ja valitusten vastaanottoautomaatteja. Vuosien varrella olen oppinut tuntemaan Turun verotoimiston henkilökuntaa. Tunteminen tarkoittaa, että tavatessamme tervehdimme. Mutta eivät he tunge kesken lounaan syömisen kanssani samaan pöytään alkaakseen työstä puhumisen. Jouko Hallia

3 Hyvinvointiseminaarissa alkaa toinen kierros Vuodesta 1992 alkaen on seurakuntayhtymä kustantanut joka syksy 18 työntekijän joukon Hyvinvointiseminaariin Vuontispirtille, tunturi-lapin maisemiin, lepäämään, virkistymään ja saamaan uusia voimia ja ideoita. Viikon painopisteitä ovat olleet liikunta, vaeltaminen, yhteinen pohdinta työn ja elämän kysymyksistä sekä yhteinen hiljentyminen ja Jumalan luomistekojen ihmettely. Seminaarit ovat olleet hyvin suosittuja ja tähän mennessä niille on osallistunut noin kaksisataa työntekijää. Koska Vuontispirtillä käymättömien luku on harventunut ja osa heistä ei Lappiin haluakaan, on koulutustyöryhmä 3.2. päät- tänyt, että mahdollisuus hyvinvointiseminaariin avataan uudestaan myös kerran siellä jo käyneille. Tämän vuoden Hyvinvointiseminaari järjestetään Seminaariin pyrkivistä ovat etusijalla vähintään 8 vuotta yhtymän palveluksessa olleet. Ellei osanottajamäärä näin täyty, on toisena valintaperusteena se, että edellisestä Hyvinvointiseminaarista on vähintään kuusi vuotta. Osanottajille ei makseta seminaariajalta päivärahoja eikä ylityökorvauksia. Myöskään koulutusmatkan alle jääviä vapaapäiviä ei voi siirtää myöhemmin pidettäviksi. Matkat, majoituksen ja Vuontispirtiltä tehtävät retket maksaa työnantaja. Matka on tehty tähän asti junalla ja linja-autolla (lähtö Turusta perjantai-iltana ja paluu Turkuun sunnuntai-aamuna 3.10.) Selvityksen alla on vaihtoehto lentää Turusta Kittilään. Tämä asia päätetään myöhemmin. Vetäjinä toimivat työnohjaaja Heikki Palmu ja isännöitsijä Leo Saarinen. Ilmoittautumiset Auli Hynönen-Rinteelle sähköpostilla: tai muuten kirjallisessa muodossa maaliskuun loppuun mennessä. Sielunhoidon opinto- ja keskustelusarja keväällä 2004 Tilaisuudet ovat Tuomiokirkkoseurakunnan kokoussalissa Eerikinkatu kolmessa kello Ne on tarkoitettu kulloisestakin aiheesta kiinnostuneille Turun ja Kaarinan seurakuntien ja yhtymän työntekijöille. Alustuksia seuraa kahvi ja sen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tervetuloa! Ke (huom! muuttunut aika) TERVE, HYVÄÄ TEKEVÄ SEKSUAALISUUS Perheneuvoja, seksuaaliterapeutti Riitta Palomäki Jyväskylästä. Ke Perheväkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö - onko auttaminen myös meidän asiamme? PAHAN KANSSA KASVOKKAIN Koulutussihteeri, psykoterapeutti Annikki Kaikkonen kirkon perheasiain keskuksesta. Torstai 6.5. (huom! aika) Jos Jeesus ei nauranut, on uskomme turha HUUMORIN JA KRISTINUSKON SUHTEESTA Kirjailija, pastori Jaakko Heinimäki Tiedustelut: työnohjaaja Heikki Palmu (26)17 202

4 Fysikaalinen hoito Työympäristötoimikunta on :n 82 kohdalla esittänyt, että kirkkoneuvosto tekisi päätöksen fysikaalisen hoidon oikeudesta henkilökunnalle seuraavin ehdoin: Hoitoon olisi oikeutettu vakinainen ja määräaikainen sijainen, kun sijaisuus on tarkoitettu kestämään vähintään kuusi kuukautta. Tämän johdosta totean, että jo vuonna 1982 otettiin työterveyspalvelun ohjelmaan fysikaalinen hoito eräin ehdoin. Ehdot johtuvat pääosin kahdesta seikasta. Normaalisti fysikaalinen hoito ei kuulu yleislääkäritasoiseen terveydenhoitoon ja toiseksi fysikaalinen hoito on erittäin kallista. Tällä hetkellä voimassa olevan säännöstön mukaan fysikaalista hoitoa annetaan seuraavin ehdoin: 1. Hoitoon ovat oikeutetut päätoimiset vakinaiset henkilöt ja määräaikaiset (myös sijaiset) henkilöt, joiden työaika on yh- denjaksoisesti jatkunut neljä kuukautta tai se on tarkoitettu jatkumaan yli neljä kuukautta (tässä on sama määritelmä, joka oikeuttaa myös muuhun työterveyspalveluun). 2. Hoito kohdistuu työtä haittaavien vammojen hoitamiseen. 3. Hoito annetaan vain oman työterveyslääkärin hoitomääräyksen perusteella. 4. Hoito on sellaista, että se oikeuttaa Kansaneläkelaitoksen maksamaan palautukseen. 5. Työnantaja korvaa yhden hoitosarjan vuodessa siten, että kolme ensimmäistä hoitokäyntiä potilas kustantaa itse ja loput seitsemän käyntiä maksaa työnantaja. Kolmesta ensimmäisestä hoitokerrasta potilas voi hakea Kelan korvausta. Pekka Soini Koulutustyöryhmän ja työympäristötoimikunnan myöntämien etuuksien yhteiskäyttö Työympäristötoimikunta myöntää henkilöstöetuuksia mm. Vuontispirtti-rahaa, urheilulippuja, avustusta polkupyöräkypärään jne. Koulutustyöryhmä nimensä mukaisesti myöntää omaehtoiseen koulutukseen tukea mm. kielikurssien maksuun ja kielikirjoihin. Myös retriittiavustus kulkee koulutustyöryhmän kautta. Eräissä tapauksissa on käytän- nössä se mahdollisuus, että samaan toimintaan voitaisiin nimikkeensä mukaan myöntää avustuksia eri lähteistä. Koulutusmenojen avustuskäytännössä on aikaisemmin jo otettu käyttöön periaate, että samaan tilaisuuteen ei useammasta lähteestä voida käyttää avustuksia. Tämä käytäntö on vahvistettu uudelleen koulutustyöryhmän kokouksessa Perusteena tälle on se, että avustukset ovat osa korvausta ja tukea työntekijöidemme harrastuksille. Niitä myönnettäessä on ollut ajatus, että se on kokonaiskorvaus, jonka tästä harrastusmuodosta voi saada. Työnantajan kannalta on tärkeämpää, että avustus myönnetään kahteen tai kolmeen kohteeseen, kuin että kaksi tai kolme avustusta myönnettäisiin yhteen kohteeseen. Lisäksi eräissä yhteyksissä saattaa myös enna-

5 konpidätystä koskevat säännökset tulla esteeksi avustuksen moninkertaisen maksun yhteydessä. Tästä yleisperiaatteesta on koulutustyöryhmän kokouksessa tehty käytännön tulkinta, että samalla kertaa ei Vuontispirtti-rahaa ja retriittiavustusta voi maksaa yhdestä ja samasta tilanteesta, jossa Vuontispirtillä pidetään retriitti. Koulutustuki - retriittimaksuun saa tukea enintään 120 euroa/vuosi - kieliopintoihin enintään 120 euroa/vuosi - atk-opintoihin enintään 120 euroa/vuosi - Hyvinvointiseminaari Vuontispirtillä Työympäristötoimikunnan myöntämät etuudet - kuntoiluun 70 euroa/vuosi - polkupyöräkypärään 20 euroa - ns. Vuontispirttiraha 95 euroa/ joka vuosi Pekka Soini Vuoden vaihteessa voimaan tulleita muutoksia: Verohallitus on vahvistanut päätöksellään verovapaat matkakustannusten korvausmäärät. Vuoden 2004 alusta kotimaan kokopäiväraha on 29 euroa ja osapäiväraha 13 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5000 ensimmäiseltä kilometriltä 38 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 35 senttiä. Työntekijän eläkemaksu on 4,6 % ja työttömyysvakuutusmaksu nousi 0,25 %:iin. Luontoisetujen verotusarvot lukien on niin ikään vahvistettu. Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo on 4,70 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, on työntekijän maksettava ateriasta vähintään 4,70 euroa. Leiripäivärahamääräyksissä noudatettava laitosruokailulle vahvistettu ravintoedun rahaarvo on 3,53 euroa. Laki velan vanhentumisesta Uusi laki velan vanhenemisesta tuli voimaan Velan yleinen vanhentumisaika lyheni kymmenestä vuodesta kolmeen vuoteen. Uuden lain mukaan velka vanhentuu, jollei velkoja kolmen vuoden kuluessa ryhdy perimään velkaa eikä muutoinkaan muistuta velallista tämän velasta. Vanhentumisaika alkaa kulua, kun velka sopimuksen mukaan erääntyy tai kun velkojalla on muutoin mahdollisuudet vaatia kauppahinnan tai muun velan maksua. Vanhentumisaika voidaan katkaista vapaamuotoisesti velkojan muistutuksella tai velallisen tunnustamisella taikka esittämällä vaatimus viranomaismenettelyn yhteydessä. Velkoja voi siis halutessaan estää velan lakkaamisen vanhenemisen perusteella. Katkaisusta alkaa kulua uusi samanpituinen vanhenemisaika. Maksutuomion hankkimisen jälkeen vanhentuminen tulee katkaista viiden vuoden välein. Muualla lainsäädännössä, esimerkiksi työsopimuslaissa, työaika- ja vuosilomalaissa, on erityisiä vanhenemissäännöksiä. Osittainen hoitovapaa Työntekijöiden ja viranhaltijoiden (jatkossa työntekijä) oikeus osittaiseen hoitovapaaseen laajeni alkaen siten, että työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, voi saada osittaista hoitovapaata lapsen toisen lukuvuoden päättymiseen saakka. Aiemmin osittaista hoitovapaata saattoi saada sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona lapsi aloitti peruskoulun. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat voivat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Siten on mahdollista järjestely, että toinen vanhemmista hoitaa lasta aamupäivisin ja toinen iltapäivisin tai molemmat vuoropäivin. Esitys osittaisesta hoitovapaasta on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Mia Fager

6 KYSY VIRKA- JA TYÖSUHTEESTA Tällä palstalla käsitellään virka- ja työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajina toimivat seurakuntayhtymän lakimies Mia Fager ja SVTL:n pääluottamusmies Arno Heinonen. Kysymykset voi lähettää suoraan Kirkon Naakan toimituskunnalle tai postitse, osoite on takasivulla). Kysyä voi myös nimettömänä. Tarvitsenko sivutoimiluvan, kun toimin työnohjaajana yhtymän ulkopuolella? Jos sivutoimen harjoittaminen tapahtuu virka-aikana tai jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina saatava lupa. Tuomiokapituli myöntää sivutoimiluvan papin-, lehtorin- ja kanttorinviran haltijalle ja muille viranhaltijoille sen myöntää viran täyttävä seurakunnan viranomainen. Sivutoimen hoitamiselle voidaan lupaa annettaessa asettaa ehtoja. Viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa eikä sivutoimi saa vaarantaa luottamusta viranhoidon tasapuolisuuteen eikä muutoin- kaan haitata viran hoitamista. Satunnaista tehtävää ei pidetä sivutoimena. Sivutoimi, jonka harjoittaminen tapahtuu virka-ajan ulkopuolella, edellyttää ilmoituksen tekemistä ao. viranomaiselle. Tämä voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen, mikäli sivutoimi haittaa viran asianmukaista hoitamista. Työsuhteisella työntekijällä on, ellei muuta ole sovittu, lähtökohtaisesti oikeus tehdä vapaa-aikanaan toista työtä, jollei se kilpaile varsinaisen työn kanssa. Työnantaja voi kuitenkin kieltää sivutoimen, jos sen hoitaminen aiheuttaa haittaa päätyösuhteen mukaisten tehtävien tekemiselle. (mf) Miksi leirillä vain yksi vetäjistä saa johtajalisää, vaikka molemmat johtavat tasaveroisina leiriä? Johtajalisän maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen 61 :n määräyksiin, jossa sanotaan, että johtajalisää voi saada samalta leiriltä vain yksi viranhaltija/työntekijä. Keskinäisessä työnjaossa on luonnollisesti hyvä sopia, onko joitakin sellaisia tehtäviä, mitkä kuuluvat selkeästi ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevalle leirin johtajalle. (ah) Onko asunnon ja virkapaikan välinen matka joissakin tapauksissa kilometrikorvauksiin oikeuttava matka? Ei ole. Asunnon ja virkapaikan välinen suora matka on aina työmatka, jonka kustannukset viranhaltija/työntekijä maksaa itse. Näitä kustannuksia voi kuitenkin vähentää verotuksessa. (ah) Toimitalon aamuhartaudet vuonna Paattisten seurakunta Yhteinen lähetystyö Perheasiain neuvottelukeskus Yhteiskunnallinen työ Sairaalapapit Martinseurakunta Oppilaitostyö Maarian seurakunta Kaikki päivät ovat kuun viimeisiä perjantaita, paitsi joulukuinen on torstai ja aaton aatto. Totuttuun tapaan on paikkana Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali ja alkamisaikana klo 8. Kahvia pullan kera saadaan vanhan kirkollisen perinteen mukaisesti. Toimeksi saaneena: Jouko Räty

7 Tietokone Ranskankielen opettaja selvitti oppilailleen, että ranskankielessä sanat ovat joko maskuliineja eli miespuolisia tai feminiinejä eli naispuolisia. Esimerkiksi talo on feminiini eli la maison ja lyijykynä on maskuliini eli le crayon. Eräs opiskelijoista kysyi, kumpi tietokone on. Sen sijaan että opettaja olisi suoraan kertonut vastauksen, hän jakoi luokan kahtia, miehiin ja naisiin, ja antoi tehtäväksi selvittää pitääkö tietokoneen olla maskuliini eli miespuolinen vaiko feminiini eli naispuolinen. Kummankin ryhmän oli perusteltava kantansa neljällä eri kohdalla. Miesten ryhmän mielestä tietokoneen on pakko olla naispuolinen eli la computer koska 1. kukaan muu kuin koneen tekijä ei voi ymmärtää sen sisäistä logiikkaa 2. tietokoneiden keskenään käyttämä kieli on täysin käsittämätöntä ulkopuolisille 3. jopa kaikkein pienimmät virheet talletetaan pitkäkestoiseen muistiin siltä varalta, että niitä joskus tarvittaisiin uudelleen 4. heti kun ostat tietokoneen, huomaat tuhlaavasi puolet palkastasi sen lisävarusteisiin Naisten ryhmän mielestä tietokoneen on pakko olla miespuolinen eli le computer, koska 1. jotta sen kanssa voisi ylipää- tään tehdä jotakin, se pitää käynnistää 2. niissä on suunnattomat määrät tietoa, mutta siitä huolimatta ne eivät kykene ajattelemaan itsenäisesti 3. niiden pitäisi auttaa ongelmien ratkaisemisessa, mutta sen sijaan ne ovat ITSE ongelmia puolet ajasta 4. heti kun ostat tietokoneen, huomaat, että jos olisit odottanut hetken aikaa, olisit saanut paremman mallin. Naisten ryhmä voitti, joten tietokone on miespuolinen (le computer). Esa Kukkasniemi Sävelradiossa kertoi tällaisen tarinan. Oletko käynyt LYHDYSSÄ? Kahviossa ma-pe klo saatavana kahvia/teetä, pullaa ja sämpylää edulliseen hintaan. Emännät ovat vapaaehtoisia, jotka kouluttavat kahvion tuotolla kahta kummityttöä, Rashaa Ramallahissa ja Shantia Nepalissa. Loppu tuotosta tuloutetaan Yhteisvastuukeräykselle. Kirppari Narikassa ma-to klo voi tehdä löytöjäkin. Narikkaa hoitavat vapaaehtoiset. Tuotto menee vaatevarastolle ja sillä ostetaan tuotteita, joita ei tule lahjoituksina riittävästi. Tulehan käymään! Paikka on Diakoniakeskuksessa, Puutarhakatu 22 (Koulukadun ja Puutarhakadun kulma). Kerro kummilapsestasi! Jos Sinulla tai ryhmälläsi on kummilapsi kehitysmaassa., voit lähettää hänestä juttuja sähköpostilla tai kirjeitse. Myöhemmin voidaan tehdä juttu Naakkaan.

8 Kirkkomuusikko osaa tiedottaa Kanttori Marko Hakanpää on käsittänyt musiikkitiedotuksen oikein. Luterilaista kirkkoa on kautta historiansa pidetty sanan kirkkona, mutta ei aina muisteta, että uskonpuhdistaja Martin Luther toi myös musiikin kirkkoon: Musiikki on Jumalan kaunis, ihana lahja. Kun Mikaelinkirkkoa korjattiin 1980-luvun puolivälin jälkeen, asiasta kerrottiin uutisvälineille määräajoin. Kun Mikaelinkirkko oli 15 vuotta myöhemmin saamassa uudet urut, Marko Hakanpää piti huolta, että nämä Suomen parhaat romanttisen tyylisuunnan urut saivat ja yhä saavat arvoisensa huomion. Tiedotustoimisto palveli asian julkistamiseksi käyttämällä omaa infrastruktuuriaan, mutta varsinaisen työn teki Marko. Kun joku toimittaja jostakin päin Suomea soitti tiedotustoimistoon ja kysyi Mikaelinkirkon uruista, annoimme hänelle Markon nettiosoitteen ja pyysimme perehtymään sen avulla itse asiaan. Sitten hän jo perusasiat hallitsevana saattoi hakeutua Markon kanssa keskusteluun. Marko oivalsi nettiviestinnän edut nimenomaan musiikkitiedotuksessa. Hänen sivustonsa laskuri alkoi raksuttaa , ja siitä lähtien sivuilla on käynyt tiedonnälkäistä. Vuoden uutisnenä 2003 luovutettiin Marko Hakanpäälle Marko päivittää sivustonsa säännöllisesti. Tänä aamun tarkistuksen mukaan viimeinen päivitys on tehty Erityinen kirkkomusiikin informaatioidea on Häämusiikkisivu. Maan musiikillinen huippu, kuten Sibelius-Akatemian ja maan konservatorioiden opettajat, opiskelijat ja hallintovirkamiehet urkurikollegojen ohella ovat Markon sivuilla säännöllisiä kävijöitä. Kun joku jostakin päin Suomea soittaa minulle ja kysyy jotakin joistakin Turun uruista, ihmettelen ääneen, miten soittaja on tietämätön Marko Hakanpään kotisivuista. Kaikista näistä ansioista tiedotustoimiston työntekijät ja Kirkon Naakan toimituskunta ovat halunneet antaa palkinnon Marko Hakanpäälle, nimeltään Vuoden 2003 uutisnenä. Kunnianimi on lajissaan toinen. Ensimmäisen sai vuosi sitten Turun tuomiokirkon ylivahtimestari Teuvo Rantala. Jotta kunniamaininnasta jäisi käteen jotakin konkreettista, ojensimme Markolle, mitäpä muuta kuin musiikkia! Jouko Hallia

9 Suomalaisilla on paljon kaimoja Namibiassa Kun tutkija Minna Saarelma - Maunumaa vieraili Namibiassa ensimmäisen kerran vuonna 1995, hän tapasi heti maahan saavuttuaan useita namibialaisia, joilla oli suomalainen nimi. Kirkon vierastalon vahti mestarina toimi Eino ja emäntänä oli Suoma. Maan pohjoisosaan Ambomaalle matkustettaessa autonkuljettajana oli Heikki. Suomalaisnimet näkyvät Ambomaalla. Kuva Ondanqwasta / Minna Saarelma- Maunumaa. Suomalaiset nimet juontuvat namibialaisesta nimenantojärjestelmästä, jossa keskeistä on kaimasuhde. Joka viidennellä ambolla, eli joka kymmenennellä namibialaisella, on suomalainen nimi. Namibiassa on ollut suomalaisia lähetystyöntekijöitä vuodesta 1870 lähtien. Kun namibialaiset alkoivat kääntyä kristinuskoon ja heitä ruvettiin. kastamaan, kastenimeksi otettiin - kaimakäytännön mukaan - jonkun läheiseksi tai esikuvalliseksi koetun kristityn nimi. Namibiassa nimi annetaan sen mukaan, kehen se viittaa. Uskotaan, että nimen myötä lapsi saa samat ominaisuudet kuin kaimalla on. Nimi luo identiteetin, ihminen on yhtä kuin nimensä, Minna Saarelma Maunumaa sanoo. Hän on tehnyt väitöskirjan Namibian ambojen nimijärjestelmästä. Kaimasuhde on ambokulttuurissa hyvin tärkeä. Kaima huolehtii, pikkukaimastaan monin tavoin, antaa esim. kouluvaatteet, ja lapsi voi asua hänen luonaan pitkiäkin aikoja. Häissä kaima on kunniavieras. Kaima on tärkeämpi kuin kummi. Namibiassa yleisiä naisten nimiä ovat mm. Toini, Aini, Taimi, Maria, Martta, Hilma, Ester, Johanna, Anna, Emilia. Kaikkein yleisin on Selma, lähetystyöntekijä Selma Rainion mukaan, joka perusti Ambomaan ensimmäisen sairaalan. Miesten nimiä ovat mm. Martti - legendaarisen lähetyssaarnaajapioneeri Martti Rautasen mukaan - Armas, Arvo, Eero, Lauri, Matti, Oiva. Nimiä on myös otettu suoraan Raamatusta: Petrus, Andreas, Paulus, Mateus, David. Suomalaiset nimet istuvat hyvin ambo kieleen, toisin kuin esim. saksalaisten lähetystyöntekijöiden mukaan annetut nimet kuten Friedrich tai Adelheid, tutkija sanoo. Hän huomauttaa, että enää nimiä ei anneta suomalaisten kaimojen vaan namibialaisten kristittyjen kaimojen mukaan. Väestöstä 95 prosenttia on kristittyjä, joista luterilaisia noin 80 prosenttia. Monta nimeä, monta roolia Vaikka Namibiassa on matrilineaarinen kulttuuri ja lapsi kuuluu äidin sukuun, nimen antaa isä. Nimen antamalla isä tunnustaa samalla isyytensä. Isä antaa muitakin nimiä kuin kastenimen. Namibialainen nimijärjestelmä on monikerroksinen ja useat erityyppiset nimet merkitsevät erilaisia rooleja, jotka aktivoituvat mikä milloinkin. Vastasyntynyt saa synnytyksessä avustaneilta naisilta syntymänimen. Se kuvastaa syntymän hetkeä: vuorokaudenaikaa, säätä tai lapsen ulkonäköä. Isä sitten hyväksyy tai ei hyväksy tätä nimeä. Usein syntymänimi säilyy kotinimenä, tutkija kertoo. Toisena nimenä on kastenimi, joita on yksi tai useampia jon-

10 kun isälle läheisen ihmisen tai Raamatun esikuvan mukaan. Ensimmäinen kastenimi on yleensä eurooppalainen tai raamatullinen, mutta jälkimmäisenä kastenimenä on afrikkalainen nimi, joka kuvastaa isän tuntoja syntymän aikoihin. Se voi merkitä onnea ja kiitollisuutta, mutta myös huolia, kulloistakin tilannetta. Nimenä voi olla Minä epäilen, On ikävä, Kotipaikan muutos, Riita, Taistelu. Nimenä voi olla myös jonkin eläimen nimi tai se voi olla lyhyt elämänohje: Pelkää lakia, Vaikene tms. Joskus nimi on kuin salakirjoitus, jonka merkityksen tietää vain nimenantaja. Saarelma- Maunumaa antaa esimerkin: Ihmiset tai Ensin. Kolmantena nimenä on sukunimi. Aikaisemmin se oli aina isän nimi, 1960-luvulta lähtien on otettu käyttöön jonkun esi-isän nimi, joka sitten periytyy vanhemmilta lapsille. Neljäntenä nimenä ovat lempinimet, joita annetaan sattumusten, ulkonäön yms. mukaan pitkin elämäntaivalta. Viidenneksi ihmisellä voi olla myös ylistysnimi. Miehet ovat perinteisesti antaneet itselleen tai pojilleen uljaita nimiä, jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan. Namibia-tietoa Suomesta Suurimman osan väitöskirjaaineistostaan Minna Saarelma - Maunumaa on saanut Suomen Lähetysseuran arkistoista Helsingistä. Jonkin verran aineistoa on myös Saksasta, Reinin lähetysseurasta. Lisäksi hän on tehnyt Namibiassa haastatteluja nimenantoseremonioista ja muista nimenantoon liittyvistä asioista. Suurin osa Namibian historiaan liittyvistä dokumenteista on Suomessa. Niitä on myös mikrofilmattu ja siirretty Namibian uuteen kansallisarkistoon Windhoekiin, hän kertoo. Tutkijan oma kiinnostus Afrikkaa kohtaan juontuu jo lapsuudesta. Vanhemmat olivat lähetystyöntekijöinä Tansaniassa - Minna Saarelma syntyi siellä - ja isä toimi myöhemmin myös Lontoossa afrikkalaisten opiskelijoiden pappina. Tytärkin päätyi Lähetysseuraan, ensin toimittajaksi ja tiedottajaksi, ja tämän vuoden alusta lähtien kustannusjohtajaksi. Nimiä amerikkalaisista TV-sarjoista Eniten suomalaisnimiä annettiin Namibiassa ja luvuilla luvulta lähtien, voimistuneen kansallistunteen myötä, afrikkalaisten nimien käyttö päänimenä on yleistynyt. Namibian itsenäistyttyä vuonna 1990 viralliseksi kieleksi tuli englanti. Samalla alkoivat maailmalla olleet pakolaiset palata ja eri heimojen väliset tiukat asuinrajat sekoittua. Kaikki tämä näkyy myös nimissä, samoin aidsin leviäminen ja amerikkalaisten saippuasarjojen katsominen. Englantilaisten, amerikkalaisten ja televisiosta tuttujen nimien käyttö on yleistynyt. Myös vanhoja raamatullisia nimiä on alettu muokata: Johannekset ovat nykyään Johneja ja Petrukset Petereitä. Naiset ovat alkaneet käyttää kaksiosaisia sukunimiä ja moderneissa perheissä pariskunta yhdessä antaa lapselle nimet, Minna Saarelma - Maunumaa kertoo. Kuitenkin perinteinen kaimakäytäntö on muuttuneissakin olosuhteissa pitänyt hyvin pintansa eikä kukaan voisi ajatellakaan nimensä vaihtamista, kuten lännessä. Nimi on Afrikassa edelleen yhtä ihmisen identiteetin kanssa, ei pelkkä tyhjä, vaihdettavissa oleva etiketti. Minna Saarelma - Maunumaan keväällä 2003 tarkastettu väitöskirja on juuri ilmestynyt SKS:n, Suomen Kirjallisuuden Seuran, kustantamana kirjana, jonka nimi on Edhina Ekogidho - Names as Links: The Encounter between African and European Anthroponymic Systems among the Ambo people in Namibia): Katri Simonen Kehitysuutiset 2003 Ei mielipiteen muutos ole häilyvyyttä, jos se perustuu tietoon. Marcus Tullius Cicero ( ekr.)

11 Kolmas ämmä tiedotukseen Olen Mirja Huotari. Aloitin työnteon tiedotustoimistossa jo ennen viime kesää. Harjoitteluni päättyi ja oppisopimus alkoi marraskuun alussa. Opiskelen Turun ammatti-instituutissa sivun valmistusta, käytännös- sä siis lehden ja verkkojulkaisun tekemistä. Olen aiemmin opiskellut Turun ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa (AKK) media-alaa sekä Turun yliopistossa englannin ja ruotsin kääntämistä ynnä paljon muuta. Olen myös auskultoinut opettajaksi. Verkkoviestintä on päätyösarkani. Olen tutustunut jo moniin seurakuntayhtymämme työntekijöihin. Jatkossa autan ja koulutan mielelläni teitä eri seurakuntien ja työalojen osaajia uudistuvan nettisivustomme päivittämisessä ja päivittelyssä Siispä kuulemisiin ja tapaamisiin Mirja PS. Tiedotuspäällikkö Jouko Hallian, Naakan toimitussihteeri toimistonhoitaja Pirjo Seppälän ja tiedottaja Kyllikki Krapinojan lisäksi tiedotustoimistossa työskentelee nyt kolme naisihmistä, joiden nimet alkavat M-kirjaimella. Mervi Syrjänen ja Kyllikki Krapinoja tekevät Kirkko ja me lehden vuorokuukausina. Minna Vesanto tekee radio- ja tv-ohjelmia. Hänet valittiin verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi ja minä Mirja olen mukana nettiasioissa ja vähän muussakin. puh. (26) fax (26) :NKULMA Kirkonpalvelijoien vuosikokous Vuosi on vaihtunut ja henkilöt hallituksessa. Uusi puheenjohtaja on Eija Valenius ja sihteeri Anita Koskelin. Kuntoilurahaa on tänäkin vuonna jaossa. Käytä hyväksesi 60 euroa/vuosi ja ja lähde liikkumaan. Lähetä kuitti rahastonhoitajalle. Osallistu Naisten kuntovitoselle, yksin tai porukassa. Maksa osallistumisesi ja ilmoittaudu myös p Anita Koskelin. Maksettu kuitti rahastonhoitajalle. Yhdistys tarjoaa Sinulle niskaja hartiahieronnan 5 kertaa, hyvitys kuittia vastaa 5 euroa /kerta. Käy omalla hierojalla tai Turun Hierojakoulussa, Maariankatu 2. KVL:n Varsinais-Suomen seurakuntahenkilöstö ry tiistaina 9.3. klo Sinisessä Tuvassa, Uudenmaankatu 45 Mukana floristi Sari Salo Iltapala! Ilmoittaudu Annikille puh tai Ainolle p Tervetuloa! Kirkonpalvelijat ry Turun alaosasto

12 MINI-INFO: * 23 * Syy * paluuaika # 0 ULKONA hhmm 5 PALAVERI hhmm 1 MATKA kkpv 6 KOULUTUS hhmm 2 LOMA kkpv 7 KURSSI kkpv 3 POISSA kkpv 8 VAPAA hhmm 4 ASIAKAS hhmm 9 LOUNAS hhmm poisto # 23 # Jos olet: poissa työpaikalta ja palaat klo 13.00, näpyttele puhelimeen koodi Ulkona: * 23 * 0 * 1300# Vastaavasti: Matka: 23 *1*1215# Loma: * 23 * 2 *0801# Poissa: * 23 * 3 *0408# Asiakas: * 23 * 4 * 1200# Palaveri: * 23 *5 *1400# Koulutus: * 23 * 6 *1600# Kurssi: * 23 * 7 *0315# Vapaa: * 23 * 8 *1107# Lounas: * 23 * 9 *1230# (matkoilla ja palaat 15. joulukuuta) (lomalla ja palaat 1. elokuuta) (poissa ja palaat 8. huhtikuuta) (asiakas/asiakaskäynnillä klo saakka) (kokouksessa klo saakka) (koulutuksessa klo saakka) (kursseilla ja palaat 15. maaliskuuta) (vapaalla ja palaat 7. marraskuuta) (lounaalla klo saakka) Tiedote purkautuu automaattisesti, kun kello ylittää paluuajan. Päivämäärätiedote poistuu paluupäivän aamulla klo 8.00 Siis, palaverin alkaessa, nosta luuri ja näpyttele puhelimeesi: Tähti * Numerot 2 ja 3 Tähti* Palaverin tunnusnumero 5 Tähti* Palaverin päättymisaika neljällä numerolla siis esim ja Risuaita #

13 R-PALKKATAULUKKO R-palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat sekä kokemuslisien mukaiset palkat euroina kuukaudessa. II KALLEUSLUOKKA Kokemuslisien lukumäärä

14 H-PALKKATAULUKKO H-palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat sekä kokemuslisien mukaiset palkat euroina kuukaudessa II KALLEUSLUOKKA Kokemuslisien määrä Palkka- Alku- 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 13 vuotta luokka palkka H H H H H H H25 a H H H H28 a H H H H H H H H H H H H H H H H E-PALKKATAULUKKO E -palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat euroina kuukaudessa Alku- palkka Palkkaluokka Alku- palkka Palkkaluokka Alku- palkka Palkkaluokka E E E E E E E E E E E E E E

15 LASTENOHJAAJIEN PALKAT Lastenohjaajien palkkaryhmien mukaiset alkupalkat, takuupalkat ja enimmäispalkat euroina kuukaudessa. Palkkaryhmät L3a - L3d Maksupalkka Palkka- enimmäispalkka/ ryhmä alkuplk 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 11 vuotta 15 vuotta L3a L3b L3c L3d Palkkaryhmät L5a - L5d Maksupalkka Palkka- alkuplk 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 11 vuotta enimmäispalkka/ ryhmä 15 vuotta L5a L5b L5c L5d Viranhaltijoita ja työntekijöitä koskeva ryhmähenkivakuutus alkaen Edunjättäjän ikä Edunjättäjä kuollut Edunjättäjä kuollut kuolinhetkellä vuonna 2003 vuonna tai vähemmän Lapsikorotus Tapaturmakorotus 50 % perussumman ja lapsikorotusten yhteismäärästä.

16 Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen lisät VES/Kk-palkkaisten lisät Kirkkoherran lisät Määrävuosilisä ,52 Yksipappisuuslisä ,47 Virastonhoitolisä 68 81,52 Puheenjohtajalisä: , , , ,66 Väliaikaisen viranhaltijan lisä 35 89,50 Saamenkielentaitolisä 52 60,86 Viittomakielentaitolisä 53 31,33 A-ryhmän siirtolisä 54 +1,9% Kesätyöajan poisto-lisä 55 15,24 Leirin johtajalisä 61 15,29 Kokouspalkkiot 64 26,85 Sihteerin palkkio 65 17,91 Ulkomaanmatkojen erilliskorvaus ,91 52,50 Iltatyökorvaus 200 1,20 Yötyökorvaus 200 2,38 2. Tuntipalkkaisten erinäiset lisät, Liite 8 Henkilökohtainen lisä 5 enint. 0,80 Työolosuhdelisä 6 enint. 2,50 3. Allekirjoituspöytäkirja Ruokaraha 13 20,40 Pääluottamusmiehelle maksettava korvaus 14 38,00

N o 1 2005 (114) Tässä numerossa

N o 1 2005 (114) Tässä numerossa N o 1 2005 (114) Tässä numerossa Pääkirjoitus s.2 Hyvinvointiseminaari, Aurian tarjous s.3 Oopperaan, Lohjalle kesällä, Dragon melonta s.4 Retriittiavustus, Samppalinnan kesäteatteri s.5 Kysy virka- ja

Lisätiedot

N o 2 2004 (111) Tässä numerossa

N o 2 2004 (111) Tässä numerossa N o 2 2004 (111) Tässä numerossa Pääkirjoitus s.2 Tapaturmavakuutusten kattavuus, Tennis, Polkupyöräily, Citypuhelin s.3 Kiitos, Höyheniä ja punnuksia, KVL, Kalusteiden myyntiä henkilökunnalle s.4 Sielunhoidon

Lisätiedot

N o 1 2007 (120) Tässä numerossa

N o 1 2007 (120) Tässä numerossa N o 1 2007 (120) Tässä numerossa Nokikkain kuin Naakat s.2 Hyvinvointiseminaari s.3 Ansiomerkkien saajat, Aamuhartaudet s.4 5 Työhön siunaaminen s.6 Kiitos, Ekovinkki, Jyty, Kirkonpalvelijat s.7 Etuudet

Lisätiedot

N o 2 2006 (119) Tässä numerossa

N o 2 2006 (119) Tässä numerossa N o 2 2006 (119) Tässä numerossa Pääkirjoitus s.2 Joulujuhla eläkeläisille, työntekijöitten juhla s.3 Tunnelmia Vuontispirtiltä, Toppenveckan i Vuontispirtti s.4 7 Työyhteisöpäivä koko henkilökunnalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/04. Onnea matkaan Espoo. Hiippakuntadekaani Kai Peltonen. Namibia-yhteistyö laajenee

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/04. Onnea matkaan Espoo. Hiippakuntadekaani Kai Peltonen. Namibia-yhteistyö laajenee Hiippakuntauutiset helsinki 1/04 1 Onnea matkaan Espoo Hiippakuntadekaani Kai Peltonen Namibia-yhteistyö laajenee P IISPAN PIISI Samalla asialla Vantaalaisen piispantarkastuksen aikana 1997 kiiteltiin

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maahanmuuttaja. kärsii yksinäisyydestä

Maahanmuuttaja. kärsii yksinäisyydestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Diakoniakeskus 30.9.2009 Lue lisää Pauline Ngarasta ja muista Afrileideistä sivulta Päihde - omaiset tukevat toisiaan Sivu Arkkipiispa: Maksu kyky ei mittaa ihmisen kelvollisuutta

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ?

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? 2/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? Tunnetko vuosilomaan liittyvät oikeutesi? OSAATKO LOMAILLA LOMALLA? www.liiketaloudenliitto.fi 2/2015 MITEN SOVITAT

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 4 29.1.2009. Tosi ystävä. Sivu 7

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 4 29.1.2009. Tosi ystävä. Sivu 7 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 4 29.1.2009 Tosi ystävä Sivu 7 Jukka - Pekka Moilanen 2 Nro 4 29.1.2009 29.1.2009 Jokaisella syynsä Jäsenten eroamista kirkosta tongitaan kuumeisesti. Syitä etsivät niin

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaste. on lapsen ensimmäinen juhla. Sivut 6-7. Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4. Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5

Kaste. on lapsen ensimmäinen juhla. Sivut 6-7. Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4. Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5 Kirkkonummen suomalainen seurakunta lokakuu 2012 www.kirkkonummenseurakunta.fi Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5 Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4 Kaste Sami-Pekka Eskonniemi

Lisätiedot

Rohkeasti ehdolle. Seurakuntalehti 107. vuosikerta Nro 10 13. 20.3.2014. Sivu 3

Rohkeasti ehdolle. Seurakuntalehti 107. vuosikerta Nro 10 13. 20.3.2014. Sivu 3 Seurakuntalehti 107. vuosikerta Nro 10 13. 20.3.2014 Rohkeasti ehdolle Sivu 3 Kuva: Sanna Krook. Kuvassa Oulun seurakunnan luottamushenkilö Pirjo Pyörälä. 2 Nro 10 13. 20.3.2014 Pääkirjoitus Ei aihetta

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Tule ja katso. Uskontodialogi. Raision seurakuntalehti. 1/2013 Helmikuu 23. vsk. on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4

Tule ja katso. Uskontodialogi. Raision seurakuntalehti. 1/2013 Helmikuu 23. vsk. on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4 Tule ja katso Raision seurakuntalehti 1/2013 Helmikuu 23. vsk Uskontodialogi on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4 Hänessä me elämme, liikumme ja olemme, s. 3 Yhteisvastuukeräyksellä yksinäisyyttä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

y hteystietoja Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen Anna Rissanen Venla Rossi Sari Santala

y hteystietoja Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen Anna Rissanen Venla Rossi Sari Santala 4 2006 protu y hteystietoja yhdistyksen hallitus 2006 hallitus@protu.fi Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja 050-369 5129 Pekka Tolvanen, sihteeri 040-759 7896 Jenni

Lisätiedot

siirtymiset toisten työnantajien nuoret ja miksei vanhemmatkin haluavat mielestäni tavoitella, ja pitääkin,

siirtymiset toisten työnantajien nuoret ja miksei vanhemmatkin haluavat mielestäni tavoitella, ja pitääkin, 1 Yhteistyön taitoa Kirkonpalvelijat ry:n VUOSIKOKOUS pidetään 24.6.2003 klo 17.30 Tampereen yliopiston juhlasalissa, Kalevantie 4, Tampere. Esillä sääntömääräiset asiat. Tampere 19.2.2003 Kirkonpalvelijat

Lisätiedot

Äänestä seurakuntavaaleissa. Sivut 7-9 Ylös masennuksen montusta - sivu 12. Hyvinkään seurakuntalehti 5 26.10.2006

Äänestä seurakuntavaaleissa. Sivut 7-9 Ylös masennuksen montusta - sivu 12. Hyvinkään seurakuntalehti 5 26.10.2006 Hyvinkään seurakuntalehti 5 26.10.2006 Konfirmaatiojuhlintaa kirkonmäellä heinäkuussa 2003. kuva: jorma ersta Äänestä seurakuntavaaleissa Sivut 7-9 Ylös masennuksen montusta - sivu 12 Risto Silvennoinen

Lisätiedot

PAULA ROSBACKA. Osallistu Akavapäiville! evankeliumin ytimessä. Kelpoisuusehdot Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder

PAULA ROSBACKA. Osallistu Akavapäiville! evankeliumin ytimessä. Kelpoisuusehdot Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder SYYSKUU 2 0 1 4 3 PAULA ROSBACKA evankeliumin ytimessä Osallistu Akavapäiville! Kelpoisuusehdot Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder JÄSENEDUT VIRKAPUKEUTUMINEN DEPRESSIOKOULU DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN LIITTO

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset helsinki 1/03

Hiippakuntauutiset helsinki 1/03 Kristillistä esineistöä Kaikilta mantereilta - 24 maasta Ajankohtainen näkökulma Hiippakuntauutiset helsinki 1/03 Pääsiäiskynttilät -kortit ja -koristeet Krusifiksit, ristit, ikonit luostarituotteita lahjoja

Lisätiedot

Selman äiti tuulettuu

Selman äiti tuulettuu Seurakuntalehti 104. vuosikerta No 16 5. 12.5.2011 Selman äiti tuulettuu Sivut 12 13 Jaani Föhr 2 Nro 16 5. 12.5.2011 Pääkirjoitus Tuleeko papeista pellejä? Lähetystyössä evankeliumi on perinteisesti viety

Lisätiedot

KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2009

KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2009 KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2009 SIVU 5 Usko ei ole vain ajatus SIVU 10 Vuorovaikutus kaiken edellytys SIVU 13 Veräjä on kaikille avoin Kirkko on ihana paikka. Se on sinun huoneesi, Jumala. Siellä olen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot