N o (110) Tässä numerossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N o 1 2004 (110) Tässä numerossa"

Transkriptio

1 N o (110) Tässä numerossa Pääkirjoitus s.2 Hyvinvointiseminaarin toinen kierros, Sielunhoidon keskustelusarja s.3 Fysikaalinen hoito, etuuksien yhteiskäyttö, vuoden vaihteen muutoksia s.4-5 Kysy virka- ja työsuhtesta, aamuhartaudet s.6 Tietokone. Oletko käynyt Lyhdyssä? s.7 Vuoden 2003 uutisnenä s.8 Kaimoja Namibiassa s.9-10 Kolmas ämmä tiedotukseen, KVL:N kulma, Kirkonpalvelijoiden vuosikokous s.11 Puhelimen mini-info s. 12 Uudet palkkataulukot 2004, Retki Virttaalle s Aplodi s. 17 Uusi haaste ympäristödiplomista s.18-19

2 Miksi en aterioi henkilökunnan ruokalassa Niin miksi? Ruoka on mielestäni hyvää ja sitä on riittävästi. Hinnan ja laadun suhde on asiakkaalle edullinen. Palvelussa ei ole moittimista. Lopetin lounastamisen henkilökunnan ruokalassa, koska en saanut ruokarauhaa. Joka kerta kun aloin nauttia lounastani, aina joku tuli puhumaan työasioista. En ole ainoa tiedotustoimiston työntekijöistä, joka kärsii samasta ongelmasta. Toimitalossa työskentelevistä ja täällä käyvistä monet ovat uskossa, että henkilökunnan ruokalassa olemme heitä varten tulleita vastaus-, keskustelu- ja valitusten vastaanottoautomaatteja. Vuosien varrella olen oppinut tuntemaan Turun verotoimiston henkilökuntaa. Tunteminen tarkoittaa, että tavatessamme tervehdimme. Mutta eivät he tunge kesken lounaan syömisen kanssani samaan pöytään alkaakseen työstä puhumisen. Jouko Hallia

3 Hyvinvointiseminaarissa alkaa toinen kierros Vuodesta 1992 alkaen on seurakuntayhtymä kustantanut joka syksy 18 työntekijän joukon Hyvinvointiseminaariin Vuontispirtille, tunturi-lapin maisemiin, lepäämään, virkistymään ja saamaan uusia voimia ja ideoita. Viikon painopisteitä ovat olleet liikunta, vaeltaminen, yhteinen pohdinta työn ja elämän kysymyksistä sekä yhteinen hiljentyminen ja Jumalan luomistekojen ihmettely. Seminaarit ovat olleet hyvin suosittuja ja tähän mennessä niille on osallistunut noin kaksisataa työntekijää. Koska Vuontispirtillä käymättömien luku on harventunut ja osa heistä ei Lappiin haluakaan, on koulutustyöryhmä 3.2. päät- tänyt, että mahdollisuus hyvinvointiseminaariin avataan uudestaan myös kerran siellä jo käyneille. Tämän vuoden Hyvinvointiseminaari järjestetään Seminaariin pyrkivistä ovat etusijalla vähintään 8 vuotta yhtymän palveluksessa olleet. Ellei osanottajamäärä näin täyty, on toisena valintaperusteena se, että edellisestä Hyvinvointiseminaarista on vähintään kuusi vuotta. Osanottajille ei makseta seminaariajalta päivärahoja eikä ylityökorvauksia. Myöskään koulutusmatkan alle jääviä vapaapäiviä ei voi siirtää myöhemmin pidettäviksi. Matkat, majoituksen ja Vuontispirtiltä tehtävät retket maksaa työnantaja. Matka on tehty tähän asti junalla ja linja-autolla (lähtö Turusta perjantai-iltana ja paluu Turkuun sunnuntai-aamuna 3.10.) Selvityksen alla on vaihtoehto lentää Turusta Kittilään. Tämä asia päätetään myöhemmin. Vetäjinä toimivat työnohjaaja Heikki Palmu ja isännöitsijä Leo Saarinen. Ilmoittautumiset Auli Hynönen-Rinteelle sähköpostilla: tai muuten kirjallisessa muodossa maaliskuun loppuun mennessä. Sielunhoidon opinto- ja keskustelusarja keväällä 2004 Tilaisuudet ovat Tuomiokirkkoseurakunnan kokoussalissa Eerikinkatu kolmessa kello Ne on tarkoitettu kulloisestakin aiheesta kiinnostuneille Turun ja Kaarinan seurakuntien ja yhtymän työntekijöille. Alustuksia seuraa kahvi ja sen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tervetuloa! Ke (huom! muuttunut aika) TERVE, HYVÄÄ TEKEVÄ SEKSUAALISUUS Perheneuvoja, seksuaaliterapeutti Riitta Palomäki Jyväskylästä. Ke Perheväkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö - onko auttaminen myös meidän asiamme? PAHAN KANSSA KASVOKKAIN Koulutussihteeri, psykoterapeutti Annikki Kaikkonen kirkon perheasiain keskuksesta. Torstai 6.5. (huom! aika) Jos Jeesus ei nauranut, on uskomme turha HUUMORIN JA KRISTINUSKON SUHTEESTA Kirjailija, pastori Jaakko Heinimäki Tiedustelut: työnohjaaja Heikki Palmu (26)17 202

4 Fysikaalinen hoito Työympäristötoimikunta on :n 82 kohdalla esittänyt, että kirkkoneuvosto tekisi päätöksen fysikaalisen hoidon oikeudesta henkilökunnalle seuraavin ehdoin: Hoitoon olisi oikeutettu vakinainen ja määräaikainen sijainen, kun sijaisuus on tarkoitettu kestämään vähintään kuusi kuukautta. Tämän johdosta totean, että jo vuonna 1982 otettiin työterveyspalvelun ohjelmaan fysikaalinen hoito eräin ehdoin. Ehdot johtuvat pääosin kahdesta seikasta. Normaalisti fysikaalinen hoito ei kuulu yleislääkäritasoiseen terveydenhoitoon ja toiseksi fysikaalinen hoito on erittäin kallista. Tällä hetkellä voimassa olevan säännöstön mukaan fysikaalista hoitoa annetaan seuraavin ehdoin: 1. Hoitoon ovat oikeutetut päätoimiset vakinaiset henkilöt ja määräaikaiset (myös sijaiset) henkilöt, joiden työaika on yh- denjaksoisesti jatkunut neljä kuukautta tai se on tarkoitettu jatkumaan yli neljä kuukautta (tässä on sama määritelmä, joka oikeuttaa myös muuhun työterveyspalveluun). 2. Hoito kohdistuu työtä haittaavien vammojen hoitamiseen. 3. Hoito annetaan vain oman työterveyslääkärin hoitomääräyksen perusteella. 4. Hoito on sellaista, että se oikeuttaa Kansaneläkelaitoksen maksamaan palautukseen. 5. Työnantaja korvaa yhden hoitosarjan vuodessa siten, että kolme ensimmäistä hoitokäyntiä potilas kustantaa itse ja loput seitsemän käyntiä maksaa työnantaja. Kolmesta ensimmäisestä hoitokerrasta potilas voi hakea Kelan korvausta. Pekka Soini Koulutustyöryhmän ja työympäristötoimikunnan myöntämien etuuksien yhteiskäyttö Työympäristötoimikunta myöntää henkilöstöetuuksia mm. Vuontispirtti-rahaa, urheilulippuja, avustusta polkupyöräkypärään jne. Koulutustyöryhmä nimensä mukaisesti myöntää omaehtoiseen koulutukseen tukea mm. kielikurssien maksuun ja kielikirjoihin. Myös retriittiavustus kulkee koulutustyöryhmän kautta. Eräissä tapauksissa on käytän- nössä se mahdollisuus, että samaan toimintaan voitaisiin nimikkeensä mukaan myöntää avustuksia eri lähteistä. Koulutusmenojen avustuskäytännössä on aikaisemmin jo otettu käyttöön periaate, että samaan tilaisuuteen ei useammasta lähteestä voida käyttää avustuksia. Tämä käytäntö on vahvistettu uudelleen koulutustyöryhmän kokouksessa Perusteena tälle on se, että avustukset ovat osa korvausta ja tukea työntekijöidemme harrastuksille. Niitä myönnettäessä on ollut ajatus, että se on kokonaiskorvaus, jonka tästä harrastusmuodosta voi saada. Työnantajan kannalta on tärkeämpää, että avustus myönnetään kahteen tai kolmeen kohteeseen, kuin että kaksi tai kolme avustusta myönnettäisiin yhteen kohteeseen. Lisäksi eräissä yhteyksissä saattaa myös enna-

5 konpidätystä koskevat säännökset tulla esteeksi avustuksen moninkertaisen maksun yhteydessä. Tästä yleisperiaatteesta on koulutustyöryhmän kokouksessa tehty käytännön tulkinta, että samalla kertaa ei Vuontispirtti-rahaa ja retriittiavustusta voi maksaa yhdestä ja samasta tilanteesta, jossa Vuontispirtillä pidetään retriitti. Koulutustuki - retriittimaksuun saa tukea enintään 120 euroa/vuosi - kieliopintoihin enintään 120 euroa/vuosi - atk-opintoihin enintään 120 euroa/vuosi - Hyvinvointiseminaari Vuontispirtillä Työympäristötoimikunnan myöntämät etuudet - kuntoiluun 70 euroa/vuosi - polkupyöräkypärään 20 euroa - ns. Vuontispirttiraha 95 euroa/ joka vuosi Pekka Soini Vuoden vaihteessa voimaan tulleita muutoksia: Verohallitus on vahvistanut päätöksellään verovapaat matkakustannusten korvausmäärät. Vuoden 2004 alusta kotimaan kokopäiväraha on 29 euroa ja osapäiväraha 13 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5000 ensimmäiseltä kilometriltä 38 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 35 senttiä. Työntekijän eläkemaksu on 4,6 % ja työttömyysvakuutusmaksu nousi 0,25 %:iin. Luontoisetujen verotusarvot lukien on niin ikään vahvistettu. Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo on 4,70 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, on työntekijän maksettava ateriasta vähintään 4,70 euroa. Leiripäivärahamääräyksissä noudatettava laitosruokailulle vahvistettu ravintoedun rahaarvo on 3,53 euroa. Laki velan vanhentumisesta Uusi laki velan vanhenemisesta tuli voimaan Velan yleinen vanhentumisaika lyheni kymmenestä vuodesta kolmeen vuoteen. Uuden lain mukaan velka vanhentuu, jollei velkoja kolmen vuoden kuluessa ryhdy perimään velkaa eikä muutoinkaan muistuta velallista tämän velasta. Vanhentumisaika alkaa kulua, kun velka sopimuksen mukaan erääntyy tai kun velkojalla on muutoin mahdollisuudet vaatia kauppahinnan tai muun velan maksua. Vanhentumisaika voidaan katkaista vapaamuotoisesti velkojan muistutuksella tai velallisen tunnustamisella taikka esittämällä vaatimus viranomaismenettelyn yhteydessä. Velkoja voi siis halutessaan estää velan lakkaamisen vanhenemisen perusteella. Katkaisusta alkaa kulua uusi samanpituinen vanhenemisaika. Maksutuomion hankkimisen jälkeen vanhentuminen tulee katkaista viiden vuoden välein. Muualla lainsäädännössä, esimerkiksi työsopimuslaissa, työaika- ja vuosilomalaissa, on erityisiä vanhenemissäännöksiä. Osittainen hoitovapaa Työntekijöiden ja viranhaltijoiden (jatkossa työntekijä) oikeus osittaiseen hoitovapaaseen laajeni alkaen siten, että työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, voi saada osittaista hoitovapaata lapsen toisen lukuvuoden päättymiseen saakka. Aiemmin osittaista hoitovapaata saattoi saada sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona lapsi aloitti peruskoulun. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat voivat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Siten on mahdollista järjestely, että toinen vanhemmista hoitaa lasta aamupäivisin ja toinen iltapäivisin tai molemmat vuoropäivin. Esitys osittaisesta hoitovapaasta on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Mia Fager

6 KYSY VIRKA- JA TYÖSUHTEESTA Tällä palstalla käsitellään virka- ja työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajina toimivat seurakuntayhtymän lakimies Mia Fager ja SVTL:n pääluottamusmies Arno Heinonen. Kysymykset voi lähettää suoraan Kirkon Naakan toimituskunnalle tai postitse, osoite on takasivulla). Kysyä voi myös nimettömänä. Tarvitsenko sivutoimiluvan, kun toimin työnohjaajana yhtymän ulkopuolella? Jos sivutoimen harjoittaminen tapahtuu virka-aikana tai jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina saatava lupa. Tuomiokapituli myöntää sivutoimiluvan papin-, lehtorin- ja kanttorinviran haltijalle ja muille viranhaltijoille sen myöntää viran täyttävä seurakunnan viranomainen. Sivutoimen hoitamiselle voidaan lupaa annettaessa asettaa ehtoja. Viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa eikä sivutoimi saa vaarantaa luottamusta viranhoidon tasapuolisuuteen eikä muutoin- kaan haitata viran hoitamista. Satunnaista tehtävää ei pidetä sivutoimena. Sivutoimi, jonka harjoittaminen tapahtuu virka-ajan ulkopuolella, edellyttää ilmoituksen tekemistä ao. viranomaiselle. Tämä voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen, mikäli sivutoimi haittaa viran asianmukaista hoitamista. Työsuhteisella työntekijällä on, ellei muuta ole sovittu, lähtökohtaisesti oikeus tehdä vapaa-aikanaan toista työtä, jollei se kilpaile varsinaisen työn kanssa. Työnantaja voi kuitenkin kieltää sivutoimen, jos sen hoitaminen aiheuttaa haittaa päätyösuhteen mukaisten tehtävien tekemiselle. (mf) Miksi leirillä vain yksi vetäjistä saa johtajalisää, vaikka molemmat johtavat tasaveroisina leiriä? Johtajalisän maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen 61 :n määräyksiin, jossa sanotaan, että johtajalisää voi saada samalta leiriltä vain yksi viranhaltija/työntekijä. Keskinäisessä työnjaossa on luonnollisesti hyvä sopia, onko joitakin sellaisia tehtäviä, mitkä kuuluvat selkeästi ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevalle leirin johtajalle. (ah) Onko asunnon ja virkapaikan välinen matka joissakin tapauksissa kilometrikorvauksiin oikeuttava matka? Ei ole. Asunnon ja virkapaikan välinen suora matka on aina työmatka, jonka kustannukset viranhaltija/työntekijä maksaa itse. Näitä kustannuksia voi kuitenkin vähentää verotuksessa. (ah) Toimitalon aamuhartaudet vuonna Paattisten seurakunta Yhteinen lähetystyö Perheasiain neuvottelukeskus Yhteiskunnallinen työ Sairaalapapit Martinseurakunta Oppilaitostyö Maarian seurakunta Kaikki päivät ovat kuun viimeisiä perjantaita, paitsi joulukuinen on torstai ja aaton aatto. Totuttuun tapaan on paikkana Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali ja alkamisaikana klo 8. Kahvia pullan kera saadaan vanhan kirkollisen perinteen mukaisesti. Toimeksi saaneena: Jouko Räty

7 Tietokone Ranskankielen opettaja selvitti oppilailleen, että ranskankielessä sanat ovat joko maskuliineja eli miespuolisia tai feminiinejä eli naispuolisia. Esimerkiksi talo on feminiini eli la maison ja lyijykynä on maskuliini eli le crayon. Eräs opiskelijoista kysyi, kumpi tietokone on. Sen sijaan että opettaja olisi suoraan kertonut vastauksen, hän jakoi luokan kahtia, miehiin ja naisiin, ja antoi tehtäväksi selvittää pitääkö tietokoneen olla maskuliini eli miespuolinen vaiko feminiini eli naispuolinen. Kummankin ryhmän oli perusteltava kantansa neljällä eri kohdalla. Miesten ryhmän mielestä tietokoneen on pakko olla naispuolinen eli la computer koska 1. kukaan muu kuin koneen tekijä ei voi ymmärtää sen sisäistä logiikkaa 2. tietokoneiden keskenään käyttämä kieli on täysin käsittämätöntä ulkopuolisille 3. jopa kaikkein pienimmät virheet talletetaan pitkäkestoiseen muistiin siltä varalta, että niitä joskus tarvittaisiin uudelleen 4. heti kun ostat tietokoneen, huomaat tuhlaavasi puolet palkastasi sen lisävarusteisiin Naisten ryhmän mielestä tietokoneen on pakko olla miespuolinen eli le computer, koska 1. jotta sen kanssa voisi ylipää- tään tehdä jotakin, se pitää käynnistää 2. niissä on suunnattomat määrät tietoa, mutta siitä huolimatta ne eivät kykene ajattelemaan itsenäisesti 3. niiden pitäisi auttaa ongelmien ratkaisemisessa, mutta sen sijaan ne ovat ITSE ongelmia puolet ajasta 4. heti kun ostat tietokoneen, huomaat, että jos olisit odottanut hetken aikaa, olisit saanut paremman mallin. Naisten ryhmä voitti, joten tietokone on miespuolinen (le computer). Esa Kukkasniemi Sävelradiossa kertoi tällaisen tarinan. Oletko käynyt LYHDYSSÄ? Kahviossa ma-pe klo saatavana kahvia/teetä, pullaa ja sämpylää edulliseen hintaan. Emännät ovat vapaaehtoisia, jotka kouluttavat kahvion tuotolla kahta kummityttöä, Rashaa Ramallahissa ja Shantia Nepalissa. Loppu tuotosta tuloutetaan Yhteisvastuukeräykselle. Kirppari Narikassa ma-to klo voi tehdä löytöjäkin. Narikkaa hoitavat vapaaehtoiset. Tuotto menee vaatevarastolle ja sillä ostetaan tuotteita, joita ei tule lahjoituksina riittävästi. Tulehan käymään! Paikka on Diakoniakeskuksessa, Puutarhakatu 22 (Koulukadun ja Puutarhakadun kulma). Kerro kummilapsestasi! Jos Sinulla tai ryhmälläsi on kummilapsi kehitysmaassa., voit lähettää hänestä juttuja sähköpostilla tai kirjeitse. Myöhemmin voidaan tehdä juttu Naakkaan.

8 Kirkkomuusikko osaa tiedottaa Kanttori Marko Hakanpää on käsittänyt musiikkitiedotuksen oikein. Luterilaista kirkkoa on kautta historiansa pidetty sanan kirkkona, mutta ei aina muisteta, että uskonpuhdistaja Martin Luther toi myös musiikin kirkkoon: Musiikki on Jumalan kaunis, ihana lahja. Kun Mikaelinkirkkoa korjattiin 1980-luvun puolivälin jälkeen, asiasta kerrottiin uutisvälineille määräajoin. Kun Mikaelinkirkko oli 15 vuotta myöhemmin saamassa uudet urut, Marko Hakanpää piti huolta, että nämä Suomen parhaat romanttisen tyylisuunnan urut saivat ja yhä saavat arvoisensa huomion. Tiedotustoimisto palveli asian julkistamiseksi käyttämällä omaa infrastruktuuriaan, mutta varsinaisen työn teki Marko. Kun joku toimittaja jostakin päin Suomea soitti tiedotustoimistoon ja kysyi Mikaelinkirkon uruista, annoimme hänelle Markon nettiosoitteen ja pyysimme perehtymään sen avulla itse asiaan. Sitten hän jo perusasiat hallitsevana saattoi hakeutua Markon kanssa keskusteluun. Marko oivalsi nettiviestinnän edut nimenomaan musiikkitiedotuksessa. Hänen sivustonsa laskuri alkoi raksuttaa , ja siitä lähtien sivuilla on käynyt tiedonnälkäistä. Vuoden uutisnenä 2003 luovutettiin Marko Hakanpäälle Marko päivittää sivustonsa säännöllisesti. Tänä aamun tarkistuksen mukaan viimeinen päivitys on tehty Erityinen kirkkomusiikin informaatioidea on Häämusiikkisivu. Maan musiikillinen huippu, kuten Sibelius-Akatemian ja maan konservatorioiden opettajat, opiskelijat ja hallintovirkamiehet urkurikollegojen ohella ovat Markon sivuilla säännöllisiä kävijöitä. Kun joku jostakin päin Suomea soittaa minulle ja kysyy jotakin joistakin Turun uruista, ihmettelen ääneen, miten soittaja on tietämätön Marko Hakanpään kotisivuista. Kaikista näistä ansioista tiedotustoimiston työntekijät ja Kirkon Naakan toimituskunta ovat halunneet antaa palkinnon Marko Hakanpäälle, nimeltään Vuoden 2003 uutisnenä. Kunnianimi on lajissaan toinen. Ensimmäisen sai vuosi sitten Turun tuomiokirkon ylivahtimestari Teuvo Rantala. Jotta kunniamaininnasta jäisi käteen jotakin konkreettista, ojensimme Markolle, mitäpä muuta kuin musiikkia! Jouko Hallia

9 Suomalaisilla on paljon kaimoja Namibiassa Kun tutkija Minna Saarelma - Maunumaa vieraili Namibiassa ensimmäisen kerran vuonna 1995, hän tapasi heti maahan saavuttuaan useita namibialaisia, joilla oli suomalainen nimi. Kirkon vierastalon vahti mestarina toimi Eino ja emäntänä oli Suoma. Maan pohjoisosaan Ambomaalle matkustettaessa autonkuljettajana oli Heikki. Suomalaisnimet näkyvät Ambomaalla. Kuva Ondanqwasta / Minna Saarelma- Maunumaa. Suomalaiset nimet juontuvat namibialaisesta nimenantojärjestelmästä, jossa keskeistä on kaimasuhde. Joka viidennellä ambolla, eli joka kymmenennellä namibialaisella, on suomalainen nimi. Namibiassa on ollut suomalaisia lähetystyöntekijöitä vuodesta 1870 lähtien. Kun namibialaiset alkoivat kääntyä kristinuskoon ja heitä ruvettiin. kastamaan, kastenimeksi otettiin - kaimakäytännön mukaan - jonkun läheiseksi tai esikuvalliseksi koetun kristityn nimi. Namibiassa nimi annetaan sen mukaan, kehen se viittaa. Uskotaan, että nimen myötä lapsi saa samat ominaisuudet kuin kaimalla on. Nimi luo identiteetin, ihminen on yhtä kuin nimensä, Minna Saarelma Maunumaa sanoo. Hän on tehnyt väitöskirjan Namibian ambojen nimijärjestelmästä. Kaimasuhde on ambokulttuurissa hyvin tärkeä. Kaima huolehtii, pikkukaimastaan monin tavoin, antaa esim. kouluvaatteet, ja lapsi voi asua hänen luonaan pitkiäkin aikoja. Häissä kaima on kunniavieras. Kaima on tärkeämpi kuin kummi. Namibiassa yleisiä naisten nimiä ovat mm. Toini, Aini, Taimi, Maria, Martta, Hilma, Ester, Johanna, Anna, Emilia. Kaikkein yleisin on Selma, lähetystyöntekijä Selma Rainion mukaan, joka perusti Ambomaan ensimmäisen sairaalan. Miesten nimiä ovat mm. Martti - legendaarisen lähetyssaarnaajapioneeri Martti Rautasen mukaan - Armas, Arvo, Eero, Lauri, Matti, Oiva. Nimiä on myös otettu suoraan Raamatusta: Petrus, Andreas, Paulus, Mateus, David. Suomalaiset nimet istuvat hyvin ambo kieleen, toisin kuin esim. saksalaisten lähetystyöntekijöiden mukaan annetut nimet kuten Friedrich tai Adelheid, tutkija sanoo. Hän huomauttaa, että enää nimiä ei anneta suomalaisten kaimojen vaan namibialaisten kristittyjen kaimojen mukaan. Väestöstä 95 prosenttia on kristittyjä, joista luterilaisia noin 80 prosenttia. Monta nimeä, monta roolia Vaikka Namibiassa on matrilineaarinen kulttuuri ja lapsi kuuluu äidin sukuun, nimen antaa isä. Nimen antamalla isä tunnustaa samalla isyytensä. Isä antaa muitakin nimiä kuin kastenimen. Namibialainen nimijärjestelmä on monikerroksinen ja useat erityyppiset nimet merkitsevät erilaisia rooleja, jotka aktivoituvat mikä milloinkin. Vastasyntynyt saa synnytyksessä avustaneilta naisilta syntymänimen. Se kuvastaa syntymän hetkeä: vuorokaudenaikaa, säätä tai lapsen ulkonäköä. Isä sitten hyväksyy tai ei hyväksy tätä nimeä. Usein syntymänimi säilyy kotinimenä, tutkija kertoo. Toisena nimenä on kastenimi, joita on yksi tai useampia jon-

10 kun isälle läheisen ihmisen tai Raamatun esikuvan mukaan. Ensimmäinen kastenimi on yleensä eurooppalainen tai raamatullinen, mutta jälkimmäisenä kastenimenä on afrikkalainen nimi, joka kuvastaa isän tuntoja syntymän aikoihin. Se voi merkitä onnea ja kiitollisuutta, mutta myös huolia, kulloistakin tilannetta. Nimenä voi olla Minä epäilen, On ikävä, Kotipaikan muutos, Riita, Taistelu. Nimenä voi olla myös jonkin eläimen nimi tai se voi olla lyhyt elämänohje: Pelkää lakia, Vaikene tms. Joskus nimi on kuin salakirjoitus, jonka merkityksen tietää vain nimenantaja. Saarelma- Maunumaa antaa esimerkin: Ihmiset tai Ensin. Kolmantena nimenä on sukunimi. Aikaisemmin se oli aina isän nimi, 1960-luvulta lähtien on otettu käyttöön jonkun esi-isän nimi, joka sitten periytyy vanhemmilta lapsille. Neljäntenä nimenä ovat lempinimet, joita annetaan sattumusten, ulkonäön yms. mukaan pitkin elämäntaivalta. Viidenneksi ihmisellä voi olla myös ylistysnimi. Miehet ovat perinteisesti antaneet itselleen tai pojilleen uljaita nimiä, jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan. Namibia-tietoa Suomesta Suurimman osan väitöskirjaaineistostaan Minna Saarelma - Maunumaa on saanut Suomen Lähetysseuran arkistoista Helsingistä. Jonkin verran aineistoa on myös Saksasta, Reinin lähetysseurasta. Lisäksi hän on tehnyt Namibiassa haastatteluja nimenantoseremonioista ja muista nimenantoon liittyvistä asioista. Suurin osa Namibian historiaan liittyvistä dokumenteista on Suomessa. Niitä on myös mikrofilmattu ja siirretty Namibian uuteen kansallisarkistoon Windhoekiin, hän kertoo. Tutkijan oma kiinnostus Afrikkaa kohtaan juontuu jo lapsuudesta. Vanhemmat olivat lähetystyöntekijöinä Tansaniassa - Minna Saarelma syntyi siellä - ja isä toimi myöhemmin myös Lontoossa afrikkalaisten opiskelijoiden pappina. Tytärkin päätyi Lähetysseuraan, ensin toimittajaksi ja tiedottajaksi, ja tämän vuoden alusta lähtien kustannusjohtajaksi. Nimiä amerikkalaisista TV-sarjoista Eniten suomalaisnimiä annettiin Namibiassa ja luvuilla luvulta lähtien, voimistuneen kansallistunteen myötä, afrikkalaisten nimien käyttö päänimenä on yleistynyt. Namibian itsenäistyttyä vuonna 1990 viralliseksi kieleksi tuli englanti. Samalla alkoivat maailmalla olleet pakolaiset palata ja eri heimojen väliset tiukat asuinrajat sekoittua. Kaikki tämä näkyy myös nimissä, samoin aidsin leviäminen ja amerikkalaisten saippuasarjojen katsominen. Englantilaisten, amerikkalaisten ja televisiosta tuttujen nimien käyttö on yleistynyt. Myös vanhoja raamatullisia nimiä on alettu muokata: Johannekset ovat nykyään Johneja ja Petrukset Petereitä. Naiset ovat alkaneet käyttää kaksiosaisia sukunimiä ja moderneissa perheissä pariskunta yhdessä antaa lapselle nimet, Minna Saarelma - Maunumaa kertoo. Kuitenkin perinteinen kaimakäytäntö on muuttuneissakin olosuhteissa pitänyt hyvin pintansa eikä kukaan voisi ajatellakaan nimensä vaihtamista, kuten lännessä. Nimi on Afrikassa edelleen yhtä ihmisen identiteetin kanssa, ei pelkkä tyhjä, vaihdettavissa oleva etiketti. Minna Saarelma - Maunumaan keväällä 2003 tarkastettu väitöskirja on juuri ilmestynyt SKS:n, Suomen Kirjallisuuden Seuran, kustantamana kirjana, jonka nimi on Edhina Ekogidho - Names as Links: The Encounter between African and European Anthroponymic Systems among the Ambo people in Namibia): Katri Simonen Kehitysuutiset 2003 Ei mielipiteen muutos ole häilyvyyttä, jos se perustuu tietoon. Marcus Tullius Cicero ( ekr.)

11 Kolmas ämmä tiedotukseen Olen Mirja Huotari. Aloitin työnteon tiedotustoimistossa jo ennen viime kesää. Harjoitteluni päättyi ja oppisopimus alkoi marraskuun alussa. Opiskelen Turun ammatti-instituutissa sivun valmistusta, käytännös- sä siis lehden ja verkkojulkaisun tekemistä. Olen aiemmin opiskellut Turun ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa (AKK) media-alaa sekä Turun yliopistossa englannin ja ruotsin kääntämistä ynnä paljon muuta. Olen myös auskultoinut opettajaksi. Verkkoviestintä on päätyösarkani. Olen tutustunut jo moniin seurakuntayhtymämme työntekijöihin. Jatkossa autan ja koulutan mielelläni teitä eri seurakuntien ja työalojen osaajia uudistuvan nettisivustomme päivittämisessä ja päivittelyssä Siispä kuulemisiin ja tapaamisiin Mirja PS. Tiedotuspäällikkö Jouko Hallian, Naakan toimitussihteeri toimistonhoitaja Pirjo Seppälän ja tiedottaja Kyllikki Krapinojan lisäksi tiedotustoimistossa työskentelee nyt kolme naisihmistä, joiden nimet alkavat M-kirjaimella. Mervi Syrjänen ja Kyllikki Krapinoja tekevät Kirkko ja me lehden vuorokuukausina. Minna Vesanto tekee radio- ja tv-ohjelmia. Hänet valittiin verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi ja minä Mirja olen mukana nettiasioissa ja vähän muussakin. puh. (26) fax (26) :NKULMA Kirkonpalvelijoien vuosikokous Vuosi on vaihtunut ja henkilöt hallituksessa. Uusi puheenjohtaja on Eija Valenius ja sihteeri Anita Koskelin. Kuntoilurahaa on tänäkin vuonna jaossa. Käytä hyväksesi 60 euroa/vuosi ja ja lähde liikkumaan. Lähetä kuitti rahastonhoitajalle. Osallistu Naisten kuntovitoselle, yksin tai porukassa. Maksa osallistumisesi ja ilmoittaudu myös p Anita Koskelin. Maksettu kuitti rahastonhoitajalle. Yhdistys tarjoaa Sinulle niskaja hartiahieronnan 5 kertaa, hyvitys kuittia vastaa 5 euroa /kerta. Käy omalla hierojalla tai Turun Hierojakoulussa, Maariankatu 2. KVL:n Varsinais-Suomen seurakuntahenkilöstö ry tiistaina 9.3. klo Sinisessä Tuvassa, Uudenmaankatu 45 Mukana floristi Sari Salo Iltapala! Ilmoittaudu Annikille puh tai Ainolle p Tervetuloa! Kirkonpalvelijat ry Turun alaosasto

12 MINI-INFO: * 23 * Syy * paluuaika # 0 ULKONA hhmm 5 PALAVERI hhmm 1 MATKA kkpv 6 KOULUTUS hhmm 2 LOMA kkpv 7 KURSSI kkpv 3 POISSA kkpv 8 VAPAA hhmm 4 ASIAKAS hhmm 9 LOUNAS hhmm poisto # 23 # Jos olet: poissa työpaikalta ja palaat klo 13.00, näpyttele puhelimeen koodi Ulkona: * 23 * 0 * 1300# Vastaavasti: Matka: 23 *1*1215# Loma: * 23 * 2 *0801# Poissa: * 23 * 3 *0408# Asiakas: * 23 * 4 * 1200# Palaveri: * 23 *5 *1400# Koulutus: * 23 * 6 *1600# Kurssi: * 23 * 7 *0315# Vapaa: * 23 * 8 *1107# Lounas: * 23 * 9 *1230# (matkoilla ja palaat 15. joulukuuta) (lomalla ja palaat 1. elokuuta) (poissa ja palaat 8. huhtikuuta) (asiakas/asiakaskäynnillä klo saakka) (kokouksessa klo saakka) (koulutuksessa klo saakka) (kursseilla ja palaat 15. maaliskuuta) (vapaalla ja palaat 7. marraskuuta) (lounaalla klo saakka) Tiedote purkautuu automaattisesti, kun kello ylittää paluuajan. Päivämäärätiedote poistuu paluupäivän aamulla klo 8.00 Siis, palaverin alkaessa, nosta luuri ja näpyttele puhelimeesi: Tähti * Numerot 2 ja 3 Tähti* Palaverin tunnusnumero 5 Tähti* Palaverin päättymisaika neljällä numerolla siis esim ja Risuaita #

13 R-PALKKATAULUKKO R-palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat sekä kokemuslisien mukaiset palkat euroina kuukaudessa. II KALLEUSLUOKKA Kokemuslisien lukumäärä

14 H-PALKKATAULUKKO H-palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat sekä kokemuslisien mukaiset palkat euroina kuukaudessa II KALLEUSLUOKKA Kokemuslisien määrä Palkka- Alku- 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 13 vuotta luokka palkka H H H H H H H25 a H H H H28 a H H H H H H H H H H H H H H H H E-PALKKATAULUKKO E -palkkataulukon palkkaluokkien alkupalkat euroina kuukaudessa Alku- palkka Palkkaluokka Alku- palkka Palkkaluokka Alku- palkka Palkkaluokka E E E E E E E E E E E E E E

15 LASTENOHJAAJIEN PALKAT Lastenohjaajien palkkaryhmien mukaiset alkupalkat, takuupalkat ja enimmäispalkat euroina kuukaudessa. Palkkaryhmät L3a - L3d Maksupalkka Palkka- enimmäispalkka/ ryhmä alkuplk 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 11 vuotta 15 vuotta L3a L3b L3c L3d Palkkaryhmät L5a - L5d Maksupalkka Palkka- alkuplk 4 vuotta 6 vuotta 8 vuotta 11 vuotta enimmäispalkka/ ryhmä 15 vuotta L5a L5b L5c L5d Viranhaltijoita ja työntekijöitä koskeva ryhmähenkivakuutus alkaen Edunjättäjän ikä Edunjättäjä kuollut Edunjättäjä kuollut kuolinhetkellä vuonna 2003 vuonna tai vähemmän Lapsikorotus Tapaturmakorotus 50 % perussumman ja lapsikorotusten yhteismäärästä.

16 Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen lisät VES/Kk-palkkaisten lisät Kirkkoherran lisät Määrävuosilisä ,52 Yksipappisuuslisä ,47 Virastonhoitolisä 68 81,52 Puheenjohtajalisä: , , , ,66 Väliaikaisen viranhaltijan lisä 35 89,50 Saamenkielentaitolisä 52 60,86 Viittomakielentaitolisä 53 31,33 A-ryhmän siirtolisä 54 +1,9% Kesätyöajan poisto-lisä 55 15,24 Leirin johtajalisä 61 15,29 Kokouspalkkiot 64 26,85 Sihteerin palkkio 65 17,91 Ulkomaanmatkojen erilliskorvaus ,91 52,50 Iltatyökorvaus 200 1,20 Yötyökorvaus 200 2,38 2. Tuntipalkkaisten erinäiset lisät, Liite 8 Henkilökohtainen lisä 5 enint. 0,80 Työolosuhdelisä 6 enint. 2,50 3. Allekirjoituspöytäkirja Ruokaraha 13 20,40 Pääluottamusmiehelle maksettava korvaus 14 38,00

17 Konsultti- ja Ohjelmapalvelut Erja Hautala (ent. kuurojen diakonissa) on perustanut uuden yrityksen ja tarjoaa nyt meille palvelujaan: TYÖHENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA: VIRKISTYSKOKOUKSET Yrityksen arvokkain pääoma ovat hyvät ja työssään viihtyvät työntekijät joihin kannattaa satsata! Aplodikokous antaa uutta työvirettä Kokous voidaan tuoda yritykseen, antamaan taukohetken työnteon lomassa, tai toteuttaa muualla 1. Aurinkoista aamua kirkasvalokokous: virkistävä kokoushetki energisine tarjoiluineen (kirkasvalolamput). 2. Kiehtovat tuoksut-kokous: piristävä, mausteinen ja värikäs aromituoksu-kokous (UMG Aromatica-tuoksut). 3. Hedelmäkokous: keveä, energinen ja terveellinen kokous vitamiinirikkaine tarjoiluineen. 4. Hellitä hetkeksi -kokous: rentoutushetki ja keveä tarjoilu. 5. Pannukakkukokous: Monen tilanteen kokous Keväinen brunssi: väriä, energiaa ja kevyttä syötävää. 7. Syksyinen yrttikokous: yrttien voimaa tarinoiden kera. 8. Pikkujoulukokous: perinteitä vaaliva vanhanajan jouluhetki historiallisine kuvauksineen. 9. Joulukorttikokous: jouluinen kahvipöytä ja historiikkia joulukorteista. Tuotteita voidaan muokata toivomustenne mukaan. TYÖHENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA: TYKY-TAPAHTUMA * tyytyväisyyttä ja uutta työvireyttä virkistystapahtumista * eri toteutusmahdollisuuksia parin tunnin kestosta kokonaisen päivän ohjelmapakettiin * ohjelmapalvelu ja kahvi-/ruokavaihtoehdot Tuotteet voimassa 2004 APLODI-RETKET AJETAAN RUSKON KYLÄRAITILLA Ei hullumpaa väkeä leppoisaa ja kotoista sisältää: * kierrosajelun, papusoppaa ja pannukakkua tai kahvihetken * mahdollisuus kävelyretkeen RUISSALO PIKNIK Puistojen helmi sisältää: * kierrosajelun, piknikruokailun ja promenaadin Erja Hautala Paakkistentie RUSKO puh

18 Ei päätös asialle vaan uusi haaste Arkkipiispa Jukka Paarma luovutti Kirkon ympäristödiplomin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle 22. tammikuuta. Saimme Kirkon ympäristödiplomin ensimmäisenä arkkihiippakunnan seurakunnista, vieläpä tähänastisilla huippupisteillä. Seurakuntayhtymän ansioiksi on laskettu muun muassa henkilökunnalle laadittu Ekoaapinen. Luovutuspuheessaan arkkipiispa kiitteli myös seurakuntayhtymän viestintää - lehteä ja nettiä - hyvästä ympäristökasvatuksesta. Arkkipiispa kysyi puheessaan koko kirkolta, toimiiko se kuten puhuu. - Miten ovat omat pihamme ja takapihamme hoidetut? On myönnettävä, että kirkon piiristä löytyy monia esimerkkejä kehittymättömästä ympäristövastuusta. Liian paljon on vielä välinpitämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä. Jo lain noudattaminen vaatii nykyaikana aktiivisuutta. - Luojan taloudenhoitajan tehtävä ei ole helppo vaan vaatii paitsi järkevää harkintaa, eri vaihtoehtojen seurausten tuntemista ja siten asiantuntemusta ja lisäksi aimo annosta nöyryyttä. Ympäristönäkökulmasta suhtautumistapa Viime vuonna hyväksytyllä ympäristöohjelmalla seurakuntayhtymä on sitoutunut siihen, että tulevissa päätöksissä ja toiminnan suunnittelussa ympäris- Kirkon ympäristödiplomin ottivat vastaan ympäristödiplomitoimikunnan pj. Leena Winter ja tuomiorovasti Rauno Heikola. tönäkökulma pysyy esillä. Toiminnan ja päätöksenteon periaatteita suuntaa jo seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä ympäristöpolitiikka. - Tämä on ollut innostava ja rohkaiseva prosessi. Ei vain siivoamista vaan pitkän tähtäimen toimintaa, luonnehti luovutusjuhlassa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola. - Tämä juhla ei ole päätös asialle, vaan uusi haaste, muistutti ympäristödiplomitoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter. - Diplomin edellytykset on pidettävä voimassa, keskeneräiset asiat ja puutteet pitää korjata. Työ jatkuu. Ympäristöasioiden hoidon jatkuvaa parantamista korosti myös Marja-Liisa Leinonen kirkon ympäristödiplomin seurantaryhmästä. Leinonen muistutti, että ratkaisevinta ympäristödiplomin uusimisessa on hyväksytyn ympäristöohjelman toteuttaminen. Paarman puhe sekä seurakuntayhtymän ympäristöohjelma ja ympäristöpolitiikka ovat internet-osoitteessa ymparisto.html (MV)

19 Ympäristödiplomitoimikunta perustettiin jälleen Kirkon ympäristödiplomi saatiin mutta työ jatkuu. Jotta diplomi voidaan neljän vuoden kuluttua uusia, yhteinen kirkkoneuvosto perusti helmikuussa uuden ympäristödiplomitoimikunnan kehittämään yhtymän ympäristöasioita edelleen. Uuteen toimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana kirkkoneuvoston jäsen Leena Winter (puh , sihteerinä seurakuntayhtymän ympäristövastaava Markku Mannerkorpi (puh , kirkkovaltuuston jäsen Ann-Sofi Hurme, isännöitsijä Raimo Läntinen, seurakuntapastori Lasse Mustonen, erityisammattimies Hannu Repo sekä tiedottaja Minna Vesanto (puh , Ympäristödiplomitoimikunta muun muassa seuraa vuonna 2003 valmistuneen ympäristöohjelman toteuttamista ja huolehtii ympäristövastaaville ja koko henkilökunnalle annettavasta ympäristökoulutuksesta. Toimikunnan kontolle annettiin myös huolehtia siitä että ympäristödiplomi saadaan uudistettua vuonna Mistä aiheesta tahtoisit koulutusta? Mistä ympäristöasiasta sinä ja työtoverisi toivoisitte lisätietoa ja koulutusta? Seurakuntayhtymässä on tänä vuonna varattu soveliaasti määrärahaa henkilökunnalle järjestettävää ympäristökysymyksiä koskevaa koulutusta varten. Ympäristödiplomitoimikunta ei halunnut suunnitella koulutuskokonaisuutta kysymättä ensin koko henkilökunnalta, minkälaiset ympäristöystävällisyyteen liittyvät asiat kaipaavat tiedon lisävaloa. Koulutusten aiheita kaavaillaan myös yksiköiden ympäristövastaavien kanssa. Lopullisesti koulutuksesta päättää koulutustyöryhmä. Leikkaa siis tämä sivun alaosa irti ja lähetä sisäisenä postina Markku Mannerkorvelle. Voit myös vastata sähköpostitse (viestin otsikoksi Ympäristökoulutus) tai kotiverkossa. Vastaathan mennessä. HALUAISIN YMPÄRISTÖKOULUTUSTA (ympyröi numero) 1. kierrätyksestä ja lajittelusta 2. energiansäästöstä 3. vedensäästöstä 4. Reilun kaupan tuotteista ja lähiruuasta 5. ongelmajätteiden tunnistamisesta ja sijoittamisesta 6. hankinnoista ja ympäristömerkinnöistä 7. ympäristökasvatuksesta lapsille 8. ympäristökasvatuksesta aikuisille 9. jostain muusta, mistä? VASTAAJAN TYÖALA: VASTAAJAN YHTEYSTIEDOT (Ei ilmoittautuminen. Ei pakko täyttää. Tietoa kysytään koulutustarpeiden tarkentamiseksi.):

20 Toimituskunta Salla Ahlstrand, Erja Perälä, Hannu Raitis, Teuvo Rantala, Pekka Soini, Henry Toivonen Toimitus Jouko Hallia (vastaava), Kyllikki Krapinoja, Mervi Syrjänen, Minna Vesanto, Pirjo Seppälä Toimituksen osoite Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotustoimisto Eerikinkatu 3 A Postiosoite: PL 922, TURKU Puhelin (vaihde) Telefax Painotyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo Sinikka Huotari, Jari Holttinen, Margit Salonen

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset 1.1.2018 lukien. 1 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 19.4.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Kokousaika: Tiistai 24.4.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2017 1. Kaupungin toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot Kaupunginvaltuusto - Kokouspalkkio: 510 euroa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY 1 KASTE ON LAHJA Ylösnoussut Kristus antoi kirkolleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Voimaan 1.9.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi Savon koulutuskuntayhtymä Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2007 Seurakuntaneuvosto 23.8.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2007 Seurakuntaneuvosto 23.8.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2007 Aika: Torstaina 23.08.2007 klo 18.30-20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 53 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LOHJA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 16.1.2013 10 Voimassa 1.1.2013 lukien Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 84: muutettu 2 2 momentti Voimassa 15.5.2013 lukien 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt 1 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA 1.6.2017 Hyväksytty: Kvalt 22.05.2017 8 Muutos: Kvalt 18.12.2017 63 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI- MEN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PYHÄRANNAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.4.2015 klo 16.30-18.50 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko pj/khra/, esteell. 45, poistui

Lisätiedot

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Luottamustointen palkkiosääntö Hyväksytty kaupunginvaltuustossa LUOTTAMUSTOINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ke klo 18.30 20.35 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot