M a r f a n Jäsenlehti 1/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M a r f a n Jäsenlehti 1/2003"

Transkriptio

1 Suomen M a r f a n Jäsenlehti 1/2003 -yhdistys ry Artikkeleita mm. - kuntoutuksesta - sopeutumisvalmennuksesta

2 Suomen Marfan-yhdistys ry:n toimintaperiaate Yhdistyksen tarkoitus on jakaa tietoa Marfan-oireyhtymästä jäsenilleen, viran omaisille ja julkisille laitoksille; toimia Marfan-oireyhtymää sairastavien ja heidän perheidensä välillä; valvoa Marfan-oireyhtymää sairastavien ja heidän per heidensä etuja; kehittää Marfan-oireyhtymää sairastavien hoitoa ja kuntoutusta sekä heidän per heidensä sopeu tumis valmennusta yhteistyössä terveyden- ja sosiaalihuollon kan s sa. Yhdistyksen hallitus 2003 Puheenjohtaja Leila Raninen Tynnyriholvinkuja Jokela ja Varsinaiset jäsenet: Sihteeri, kirjastonhoitaja Virpi Saukkola Töyrytie 5 G Helsinki ja Uuden hallituksen valinta on juuri alkamassa. Kirsi Onnela Martinmetsä Espoo Jäsenlehti Susanna Mutanen Nunnalahdentie Juuka Postikortti- ja paitamyynti Jaakko Metsämarttila Hirvikoskentie Varstila Tilintarkastajat Erkki Pulkki Hiitolantie 4 D Espoo Juha Heikkinen Mirjankuja 2 A Espoo Varajäsenet: Varapuheenjohtaja Panu Raninen Tynnyriholvinkuja Jokela Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri Seija Forsström Kalkkirannantie Söderkulla ja Janne Löytty Töyrytie 5 G Helsinki Marjut Kukkola Vanha Hämeenkyläntie 5 A Helsinki Yhdistyksen osoite Suomen Marfan-yhdistys ry PL Helsinki Yhdistyksen tilinumero Aktia Internet

3 Puheenjohtajan palsta Vietimme huhtikuun alussa onnistuneen Marfanviikonlopputapaamisen Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa. Tunnelma oli koko viikonlopun ajan hyvä ja keskustelut antoisia. Taas on saatu ja annettu vertaistukea! Paikalla oli vanhoja tuttuja, mutta tutustuimme myös muutamiin uusiin yhdistyksen jäseniin. Tervetuloa joukkoon! Viikonlopputapaamisesta on luvassa enemmän tarinaa seuraavassa jäsenlehdessä. Yhdistyksen vuosikokouksessa Lahdessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutos, joka koskee 3 ja 6 jäsenmäärittelyä. Kokouksessa päätettiin myös uusista jäsenmaksuista vuodelle Edellä mainituista asioista kerrotaan lisää muualla tässä lehdessä. Kuluvan toimintakauden tärkeimpiä asioita tulee olemaan hakeminen Invalidiliiton jäsenyhdistykseksi. Jäsenyys antaa pienille diagnoosipohjaisille vammaryhmille aiempaa laajempaa näkyvyyttä ja pienille yhdistyksille aivan uusia vaikuttamismahdollisuuksia Harvinaisettyöryhmän kautta. Tulevaisuudessa meillä pienillä valtakunnallisilla yhdistyksillä on mahdollisuus saada jopa oma edustaja liittovaltuustoon. Yhdistyksen perinteinen ja odotettu kesätapaaminen kuuluu myös toimintavuoden ohjelmaan. Tällä kertaa tapaaminen järjestetään Juupajoella Luomumajatalo Henkireiässä. Tapaamisesta kerrotaan lisää muualla tässä lehdessä. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan! Tapaaminen on ehdottomasti yksi kesän kohokohdista. tähän työskentelyyn. Toisaalta tämä ei ole mitään tiukkapipoista hommaa vaan parhaisiin tuloksiin olemme aina päässeet leppoisalla, toiset huomion ottavalla ja keskustelevalla asenteella. Kokouksissa on aina ollut mukava käydä ja naurua riittänyt! Toivottavasti saamme uusia aktiivisia ja mukavia jäseniä hallitukseen seuraavassa vuosikokouksessa. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja niukoilla taloudellisilla resursseilla, joten kaikenlainen vapaaehtoinen apu, talkootyö ja tuki yhdistykselle on aina tervetullutta. Toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuilla sekä T-paidoista ja postikorteista saatavilla myyntituloilla. Tämän jäsenlehden liitteenä on yhdistyksen jäsenkysely, jonka tarkoituksena on saattaa yhdistyksen jäsenrekisteri ajantasalle. Lisäksi haluamme kuulla jäsenten mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Kysely on siis tärkeä suunnannäyttäjä yhdistyksen hallituksen toiminnalle, joten odotamme kovasti vastauksianne, mielellään toukokuun loppuun mennessä. Voimia ja hyvää mieltä kaikille yhdistyksen jäsenille! Leila Raninen Myös jäsenlehteä julkaistaan kuten aiemminkin. Kädessäsi on nyt tämän vuoden yhdistetty teemanumero/jäsenlehti, jossa on mm. mielenkiintoisia artikkeleita tärkeiltä yhteistyökumppaneiltamme kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen historiasta ja nykypäivästä. Yhdistyksen hallitus pysyi lähes samana kuin edellisenä toimintakautena. Varsinaiset jäsenet ovat samat, ja varajäseneksi Veli-Jaakko Anttilan tilalle valittiin aiemminkin hallituksessa ollut Marjut Kukkola. Kiitos kaikille menneestä toimintakaudesta ja paljon voimia uuteen toimikauteen! Tehtävää on paljon, ja se vaatii meiltä kaikilta sitoutumista

4 Sopeutumivalmennus - Mitähän se oikein meinaa? Lasten kuntoutuskoti on toiminut Helsingin Töölössä yli 30 vuotta pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten, sekä aina myös heidän perheidensä, kuntoutuksen ja sopeu tumisvalmennuksen pitkällä ja vaativalla saral la. Viimeiset kymmenen vuotta talon pää tuote on ollut perhekurssit harvinaisille pienryhmille, siis perheille, joiden lapsella tai lapsilla on jokin harvinainen, yleensä huo nosti tunnettu, hoidoltaan vaativa ja usein vaikeakin tila tai tauti. Otsikoita on ollut kym menen vuoden aikana jo noin kahdeksan kymmentä, ja niihin on kuulunut myös Mar fan, useita kertoja. Itse olen pitkään vierastanut ilmaisua sopeutu misvalmennus, jotenkin pölyisenä ja kanslia kielisenä, kunnes eräänä päivänä tulin kur kista neeksi sanojen etymologiaan, syntyyn ja taustoihin. Sanat sopia, sopu, sopimaton, sovinto (ja lis äksi muitakin johdoksia) ovat jo Agricolalta peräisin, siis ikivanhoja ja hyvin käyttökelpoisia ilmaisuja. Taustalla häämöt tää sana sopa, siis vaate, asu (sotisopa!), joka on joko sopimaton (väärä koko, ei mah du! väärä käyttötarkoitus, ei sovellu!) tai so piva. Kielen kehitys on tässä tapauksessa kul kenut hyvin konkreettisesta vaatteen sopimi sesta (mahtumisesta) abstraktiin suuntaan. So peu tuminen on siis jokaisen pyrkimystä saada itsensä sopimaan, mahtumaan tähän maailmaan (ympäristöön, tilanteeseen) ja päästä sovintoon sen ja tietenkin myös itsensä - kanssa. Entäpä valmennus? Kaikki oivaltavat, että tau stalla piilee sana valmis, Agricolaa sekin. Vähemmän tunnettua lienee, että sana val mentaa esiintyy sellaisenaan jo Lönnrotin sanakirjassa vuodelta Lönnrotin kieli korvan mukaan valmennus luo valmiuksia, jotka sittemmin ovat vain hieman muuttuneet nykyisiksi valmiuksiksi. Siinä sitä ollaan! Vanhaa hyvää suomenkieltä koko sopeutumisvalmennus ja vieläpä merki tykseltään napakasti osuva. So peutu mis val men nus näyttäisi siis olevan toi mintaa, jonka avulla pitkäaikaissairaudesta tai (lasten koh dalla usein synnynnäisestä) vammaisuudesta huolimatta pyritään mah tumaan maailmaa muiden mukaan (siis mu kau tumaan) so vin nossa ympäristön kanssa kehittämällä siihen valmiuksia. Perhekurssit valmiuksien kehittäjinä Mitä kursseillamme käyneet perheet, äidit ja isät, sitten oikein toivovat ohjelman järjes täjiltä tällaisten lisävalmiuksien saavutta miseksi. Vastikään valmistuneen laajan selvi tyk sen mukaan toivomuslistan ylivoimainen ykkönen on tieto taudista, sen taustoista (etiologiasta), kulusta, hoidosta, kuntou tuk sesta ja ylipäänsä kaikesta maan päällä, joka vähänkin sivuaa sopeutumista taudin (vam man) aiheuttamiin vaatimuksiin, siis pärjää mistä sekä omassa tavallisessa arkielämässä että yhteiskuntamme melko koukeroisessa palvelujärjestelmässä. Lasten kuntoutuskodin asiantuntijoiden, vie railevien tähtien, lukumäärä on noussut jo yli puoleen tuhanteen. He edustavat kymmeniä erikoisaloja ja yli sataa erilaista toimin tayksikköä, taloa. Tietysti myös oma henkilö stö on vuosien mittaan kehittynyt melkoiseksi asiantuntijaksi harvinaisten pienryhmien toi mialalla. Marfan-perhekurssilaisia järjestäytymässä kuvaan. Otetaanpa esimerkiksi Marfan! Minkälaisia vierailevia tähtiä tarvitaan ja mistä Kunttarin omat joukot pyrkivät pitämään hu olta? Lääketieteellisistä esiintyjistä nostet ta koon esiin perinnöllisyyslääkäri (ja hänen kat sa uksensa perimään ylipäänsä ja Marfaniin erityisesti), lasten kardiologi ja mahdollisesti sydänkirurgi (syistä, joita ei tarvinne parem min perustella), ortopedi (jos kurssilaisilla on selvästi myös tuki ranka pulmia, niin kuin usein on) sekä silmälääkäri. Fysioterapeutti tai liikunnanohjaaja panee väen pohtimaan, minkälainen liikunta sopii marfaanikolle hyvin ja minkälainen kenties ei ole suosi teltavaa, - ja sitten myös liikutaan! Las ten ikärakenne määrää, pohditaanko lä hem min päivä-

5 kotinäkökulmaa vai valitaanko aiheeksi koulunkäynti vai ehkä sittenkin jo amma tin valinnanohjaus. Talon oma väki esittää katsauksia sosiaali poliittisista ja palveluihin sekä ns. etuuksiin liittyvistä kysymyksistä, johtaa ryhmä kes kusteluja aiheista miten pärjätä ja jaksaa? tai vaikkapa mitä sisaruksille kuuluu?. Täl lai sia ryhmätöitä tai keskinäisiä kohtaamisia vetää talon puolesta psykologi, lasten psykiatri tai koulutettu perheterapeutti. Kun vanhem mat työskentelevät päivisin omassa ohjel massaan kaikessa rauhassa, järjestetään sekä lapsille että nuorille, niin potilaille kuin hei dän sisaruksilleenkin, omaa iän mu kai sta, useimmin varsin toiminnallista, mutta myös keskusteluihin perustuvaa ohjelmaa. Viikon puolivälissä vanhemmilla on vapaa ilta, jolloin henkilökunta pitää huolta lapsista. on pärjää misestä! Kuntoutuskurssit ovat oma lukunsa, mutta se onkin sitten jo eri tarina, kuten viidakko kir jailija Kipling olisi sanonut Eero Palolampi Lastenlääkäri Kirjoittaja on toiminut pitkään Lasten kuntou tuskodin johtajana ja toimii nykyään osa-aikaeläkkeellä ollessaan talon asiantun tija lääkärinä. Ohjelman tuottamisessa pidetään aina mieles sä rusinapullateoria : jos pullassa (asian tuntijakunnassa) on rusinoita, niin ne poimi taan vieraiden makusteltaviksi. Lukijalle lienee käynyt jo selväksi, että jokai sen aiheen ohjelma on rakennettava aina uudestaan siten, että se palvelisi mahdol lisimman hyvin juuri sitä pienryhmää, joka kulloinkin on saapunut Kunttariin vieraak semme. Kursseilla käyneiden perheiden arvostus listalla korkeimmalla sijalla asiantuntijatiedon ja -kokemuksen rinnalla on läpi vuosien (ja myös uunituoreen selvityksen mukaan) ollut vertaistuki eli muiden suunnilleen samassa tilanteessa olevien perheiden kohtaaminen. Tällainen useita vuorokausia jatkuva yhdessä olo voi toimia kuin tiedon ja kokemuksen (ja tunteen!) vaihdannan paraskin markkina paikka, vilkas ja joskus häliseväkin persia lainen tori. Todellinen tieto siitä, mitä lapsen pitkäaikaissairauden tai vamman kanssa elä mi nen ihan oikeasti merkitsee, asuu perheissä (niin vanhemmissa kuin lapsissa) ja vain per heissä. Oivallisinkaan teksti ei voi korvata ih mis ten kohtaamista. Sähköpostista ja netistä on tietenkin apua, mutta ovathan ne sittenkin aika virtuaalista kamaa ihan kunnolliseen yhdessäoloon verrattuna. Kurssilaisia tutustumassa uuden oopperatalon ihmeisiin. Sopeutumisvalmennuskurssi pyrkii siis lisää mään ihmisten omia valmiuksia sopia, mahtua tähän kovaan maailmaan ja pysyä sen kanssa sovinnossa pitkäaikaissairaudesta tai vam mas ta huolimatta, kuitenkin aina sen asettamat ehdot ja rajat huomioon ottavalla realistisella tavalla. Sanalla sanoen: kysymys

6 Mitä sopeutumisvalmennus on? Lyhyt historia Sopeutumisvalmennus tuli ajankohtaiseksi luvulla kun muutamat vammaisjärjestöt järjestivät ensimmäiset sopeutumisvalmennuskurssin. Jo 1950-luvulla oli mm. Invalidiliitto järjestänyt kuntou tuskursseja, jotka sisälsivät monia sopeutumisvalmennuksellisia ajatuksia. Pelkkä vamman lääke tieteellinen hoito ei enää riittänyt. Vuonna 1972 astui voimaan Invaliidihuoltolain muutos, jolla sopeu tumisvalmennuksen järjestäminen tuli lakisääteiseksi. Sopeutumisvalmennusta on siis järjestetty jo yli 30 vuoden ajan. Mitä? Sopeutumisvalmennuksen keskeisin tavoite on tukea vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä ja heidän läheisiään vammaisuuden aiheuttamissa muutoksissa. Sopeutumisvalmennus on alati kehittyvä kun tou tusmuoto ja toteuttamistavat vaihtelevat sairaus- ja vammaryhmittäin. Keskeistä ovat vertaistuki, ryhmä muotoisuus, voimaantuminen, tieto sairaudesta ja vammasta ja tietoisuuden kasvaminen. Miten? Vammaisuus ja pitkään jatkunut sairaus aiheuttaa usein monenlaista tuskaa ja kipua. Vammainen ihmi nen omaksuu helposti ympäristön kielteiset asenteet, joista voi olla vaikea päästä eroon ilman apua. So peu tu misvalmennus on hyvä keino löytää selville vesille. Sopeutumisvalmennuskurssi on peili, joka aut taa näkemään oman elämäntilanteen selkeämmin. Yhdessä on hyvä jakaa kokemuksia muiden kanssa, saada tukea ja neuvoja. Vertaistuki yhdistää. Missä? Sopeutumisvalmennus on leimallisesti vammaisjärjestöjen kehittämää ja toteuttamaa, mutta myös julkinen terveydenhuolto on ottanut sen osaksi kuntoutustoimintaansa. Mistä? Sopeutumisvalmennusta rahoittavat KELA, Rahaautomaattiyhdistys, vakuutuslaitokset sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto. Milloin? Kun vamma tai sairaus ahdistaa ja vaikeudet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä, eikä elämä tahdo sujua, on syytä hakeutua sopeutumisvalmennukseen. Sopeutumisvalmennuksessa kunnioitetaan kuntoutujan oi keut ta olla oman elämänsä asiantuntija. On tärkeätä muistaa, että jokaisella on oma yksilöllinen tapansa reagoida vammautumiseen ja sairastumiseen. Sopeutumisvalmennus on asiakaslähtöinen kuntou tusmuoto, joka perustuu ihmisen omien voimavarojen löytämiseen ja käyttöön ottamiseen. Ammatti aut tajat kannustavat ja tukevat. Sopeutumisvalmennus antaa potkua elämään, se auttaa jaksamaan. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus - Tuottaa ja kehittää palveluja, jotka tukevat vammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan elämään koti- ja asuinympäristössään tasa-arvoisina ja itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä. - Tavoitteena on tukea asiakkaita sopeutumaan vamman aiheuttamiin muutoksiin elämässä. - Kullakin kurssilla on omat erillistavoitteensa. - Osanottajien henkilökohtaiset tavoitteet vaikuttavat kurssiohjelman sisältöjen rakentumiseen. - Asiakkaat ovat meille tärkeitä. - Kuntoutuspalvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille liikuntavammaisille henkilöille, heidän perheilleen ja läheisilleen. - Kaikki kurssit ovat kokonaisvaltaisen kuntoutuksen kursseja, joissa otetaan huomioon osanottajien sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen kuntoutumisen tarve. - Osalla kursseista painottuu fyysinen kuntoutus ja asiakkaat saavat yksilöllistä fysio/toimintaterapiaa. Muu toiminta tapahtuu ryhmässä.

7 - Kursseja järjestetään seuraaville ikäryhmille: vuotta täyttäneiden kurssit vuotiaiden kurssit vuotiaiden kurssit vuotiaiden kurssit - alle kouluikäisten ja kouluikäisten perhekurssit Kurssiesitteen ja lisätietoja saat: Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Launeenkatu LAHTI puh.(03) fax (03) Kuntoutusta seurataan, siitä puhutaan ja sitä myös toivotaan saatavaksi. Myös valtion taholta seurataan kuntoutusta, sillä eduskunta sai vastikään kuntoutuksen selonteon. Kuntoutuksen tavoitteenahan on kuntoutujan fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen tai ylläpito. Monelle ihmiselle on ollut apua kuntoutuksesta. Moni tarvitsee säännöllistä kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Mutta miten kuntoutettavat, jotka kuntoutusjakson jälkeen ovat saaneet hyvän alun. Jaksaako sitä kotona jatkaa vai onko mukavampi vain olla tekemättä mitään. Millä motivoisimme itseämme? Meille kaikille on tärkeää huolehtia itsestämme. Kuntoutus voimaannuttaa - myös omaisen! Vuosien kuluessa kuntoutusmenetelmät ja -muodot ovat muuttuneet suuresti. Myös kuntoutuksen määritelmät ovat vaihtuneet eri aikoina. Uudessa Kuntoutuksen oppikirjassa (Tapani Kallanranta, Paavo Rissanen, Ilpo Vilkkumaa) määritellään seuraavasti: Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka yleistavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviy ty miseen ja integraatioon ovat (sairauden tai muiden syiden vuoksi) uhattuina tai heikentyneet. Kuntoutus perustuu kuntoutujan ja kuntouttajien yhteisesti laatimaan suunnitelmaan ja jatkuvaan prosessin arviointiin. Kuntoutus sisältää yksilön voimavaroja, toimintakykyä ja hallinnan tunnetta lisääviä sekä ympäristön tarjoamia toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä. Kuntoutus voi perustua sekä yksilö- että ryhmäkohtaiseen työs kentelyyn, ja siinä käytetään hyväksi lähiyhteisöjen sosiaalisia verkostoja (Järvikoski ja Härkäpää 1995). Lahden kuntoutuskeskuksen takkahuoneen innokkaat makkaranpaistajat. Miten tärkeää on vammaisen ihmisen omaisten kuntouttaminen? Kuka heistä huolehtii? Mielestäni on tärkeää huolehtia myös heistä. Erilaiset sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit tuovat mahdol lisuuden sekä fyysisen että psyykkisen kunnon kohentamiseen. Samalla voi tavata muita omaisia ja saada vertaistukea esim. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa järjestettävillä parikunto- ja perhe kurs seilla. Heikki Mustonen ylilääkäri INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUS- KESKUS

8 Marfan-oireyhtymää sairastavien kuntoutuskurssit kuntoutuskurssit Reumasäätiön sairaalassa Reumasäätiön sairaalassa on tähän mennessä pidetty kaksi Marfan-oireyhtymää sairastavien kuntou tuskurssia. Sairaalassa ei ole ai kai semmin ollut kokemusta Marfan-oireyhtymää sairas tavien kuntoutuksesta, mutta yliliik ku vien nivel ten oireyhtymästä eli hyperm o b i l i t e e t t i - o i r e y h t y m ä s t ä kärsivien henkilöiden hoidosta ja kuntoutuksesta on runsaasti koke musta. Kurssin sisältöä suunniteltaessa lähdettiin siitä näkökulmasta, että vaikka emme voi vaikuttaa sinänsä oireyhtymään tai sen aiheuttamiin muu toksiin, niin voimme ehkä ennaltaehkäistä ja lievittää joitakin oireita sekä parantaa toi mintakykyä ohjauksen, fysioterapian, tukien ja apuvälineiden avulla. Fysioterapian sisällön osal ta käytimme hyväksi kokemuksiamme nivelten yliliikkuvuuksista kärsivien hoidosta. Marfan-potilaiden kohdalla fysioterapiassa tulee kuiten kin huomioida tiettyjä erityis piirteitä, kuten muutok set sydän- ja ve renkierto järjestelmässä. Tutkimme kirjallisuut ta, mutta varsinaisia tutki muksia Marfan-poti laiden fysioterapiasta tai kuntoutuksesta ei ole olemassa. Marfan-potilaiden toimintakykyä voivat rajoit taa sydän- ja verenkiertoelimistön muutokset ja niiden vuoksi tehtyjen leikkausten jälkitilat. Tämän vuoksi jokaisen kohdalla tulee miettiä yksilöllisesti sopiva kuormitustaso. Sairau desta johtuvat rakenteelliset muutokset tuki- ja liikun ta elimistössä vaihtelevat suuresti, esimer kiksi ryhtivirheiden aste voi olla hyvin erilai nen. Kuitenkin rintakehän liikkuvuuden ja keuhkojen toiminnan säilyttäminen on tärkeää. Nivelten yliliikkuvuuden aste vaihtelee myös huomat tavasti, mutta nivelten sijoiltaan me nojen mah dol lisuus on pidettävä mielessä. Li has ten antamaa tukea nivelille pitäisi pyrkiä paran tamaan. Ryhtivirheiden myötä voi tulla kuor mitusoireita lihaksistoon ja näitä voidaan korjata ja ehkäistä fysioterapian keinoin. Tukien ja apu välineiden avulla saadaan helpotusta jokapäiväisiin tehtäviin ja voidaan estää kuormi tusoireita. Ergonominen neuvonta niin työkuin kotiaskareissa on tarpeellista. Kurssin sisäl töä rakennettiin näiden ajatusten pohjalta. Kurssien fysioterapian sisältö Kurssin alussa kurssilaiset ja henkilökunta tutustuivat toisiinsa ja talon tapoihin yhteis tapaamisessa. Tilaisuudessa esittelimme kurs sin fysioterapiaosuuden, jonka monipuolinen sisäl tö herätti kiinnostusta ja keskustelua. Seuraavana päivänä tapasimme yhteisessä lii kun ta keskustelus sa, jolloin pohdimme työhön, harrastuksiin ja vapaa-ajan liikuntaan liittyviä asioita. Lisäksi tarkastelimme jokaisen kurssi laisen henkilökohtaisia liikuntatottumuk-sia ja oire yhtymän aiheuttamia liikuntakoneiston on gelmia. Oireyhtymään soveltuvat liikunta muodot herättivät vilkasta keskustelua ja oh jauksen ja neuvonnan tarvetta. Kurssilaiset kertoivat kokemuksistaan sykemittarin käytös sä sykettä seuratessaan. Ohjasimme sopivan yk si löl lisen kuormitustason löytymistä kestä - vyys- ja voimaharjoittelussa. Yksilötapaamisissa tutkimme liikkumis- ja toi min takykyyn liittyviä ongelmia ja tarkaste limme ryhtiä sekä tasapainoa perusliikkumisen kannal ta. Erityisesti kiinnitimme huomiota nivelten yli liikkuvuuteen ja lihastasapainoon. Kehon mitusta tutkikuoressamme havaitsimme yllättävän paljon eri syistä johtuvia pituuseroja alaraajoissa. Tutkimusten pohjalta arvioimme nivelten tukemisen tarvetta. Ohjasimme ja neu voimme kurssilaisia tukien hankinnassa ja käy tössä. Koska oireyhtymä aiheuttaa usein vaikeuksia löytää sopivia jalkineita, opastimme kurssilaisia kenkävalinnoissa ja kerroimme yksilöllisen kengän hankintaan ja valmis tukseen liittyvistä asioista. Fysioterapiaryhmissä käsittelimme ryhtiä, ke hon hallintaa ja tasapainoa istuessa, seistessä ja liikkuessa. Ohjauksissa kiinnitimme huomiota ergonomisiin asioihin perusliikkumisen eri osa-alueilla. Keskustelimme ylä- ja alaraajojen ni vel ten tukemisesta erilaisien tukien avulla. Totesimme yhdessä kurssilaisten kanssa, kuin ka ihmiset nykyään istuvat suurimman osan päi västä työssä ja vapaa-aikana. Istumiseen liittyvä yksipuolinen ja virheellinen kehon kuor mitus aiheuttaa niskan, hartioiden ja selän alueen kipujen lisääntymistä ja toiminnan häiriin tymistä. Ajatellen oireiden hoitamista ja ennalta ehkäisyä ohjasimme kurssilaisia löytä mään kehoa oikein kuormittavia työ-asentoja ja vaihtelevia työliikkeitä. Liikeharjoituksissa huo mioimme erityisesti syvät vartalon tuki lihakset. ATK-

9 työskentelyä ja työtuolin valin taan liittyviä asioita ohjasimme yhdessä toi mintaterapeutin kanssa. Lisäksi korostimme tauotuksen mer - kitystä työn kuormituksen ke - ventämiseksi. Seisomaryhtiä tarkasteltaessa totesimme selän lisäksi ongelmaalueiksi jalkaterän, nilkan ja polven kuormittumisen. Ohjasimme yliliik ku vien nivelten fysiologista kuormitusta sei s tes sä ja liikkuessa. Kertasimme syvien vartalo lihasten sekä alaraajaniveliä tukevien lihasten harjoi tuksia. Tutkimusten ja keskustelujen jälkeen korostui tasapainon harjoittamisen merkitys. Tavoit teenamme oli harjoittaa monipuolisesti tasa painoa huomioiden eri tasapainoa säätelevät elimet. Harjoituksia teimme silmät auki ja kiinni terapiapallon, tasapainotyynyn, trampo liinin ja erilaisten alustojen avulla. Liikkumisen tasa painoa harjoittelimme pelaamalla sulkapal loa ja lentopalloa ilmapalloilla. Kurssilla oli mahdol lisuus käyttää tasapainon tutkimus laitetta yksi löllisen tasapainon arvioinnissa. Allasharjoittelussa ohjasimme rentoutumista ja teimme kevyitä liikeharjoituksia. Boccia-pelit antoivat mahdollisuuden vapaaseen keskus te luun ja iloiseen yhdessä oloon. Sairaalan kaunis luon to tarjosi mahdollisuuden virkis tävään ul ko liikuntaan. Lammen ympärillä kä ve limme sauvoin ja ilman seuraten sykettä ja kuunnellen käen kukuntaa. Kurssin toteuttaminen oli meille fysio tera peuteille suuri haaste, mielenkiintoinen ja opettavainen. Kiitos kurssilaiset! Armi Ahonen, ft, Merja Kumpulainen, ft, Mari Länsiluoto, ft, Marja Mikkelsson LT, fysiatri REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA Heinola

10 Marfan-oireyhtymää sairastavien toimintaterapia osana tietopainotteista kuntoutuskurssia Reumasäätiön sairaalassa Toimintaterapian määrittelyä Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteut tamaa kuntoutusta, jonka avulla ihmistä tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään sekä edistämään kehitystään niin, että hän pys tyy mahdollisimman omatoimiseen elämään. Toimintaterapialla tuodaan apua arkeen, niin että ihminen toimintakyvyn rajoituksista huo limatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itses tään, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, tehdä työtä tai opiskella, viettää vapaa-aikaa ja leikkiä. Toimintaterapia Marfan-tietopainotteisilla kuntoutuskursseilla Reumasäätiön sairaa lassa Apuvälineet Apuvälineellä tarkoitetaan hoito- ja harjoitus väli neitä, tukilaitteita ja -proteeseja, henki lö kohtaisen hygienian ja pukeutumisen apuväli neitä, liikunnallisia, kommunikaatio-, ko titalous- sekä käsittelyapuvälineitä. Apuväl i neiden tavoit teena on asiakkaan omatoimi suuden ja elämän laadun parantaminen. Toimintaterapiaosuudessa on käsitelty päivit täisten toimintojen pienapuvälineitä ryhmässä, tarpeen vaatiessa kullekin kuntoutujalle on tehty yksilölliset apuvälinetarpeen kartoitukset, jolloin terapeutti arvioi yhdessä asiakkaan kanssa apuvälineiden hyötyä ja tarvetta hänen toimin takyvyn säilyttämiseksi tai parantamiseksi. Tähän kiinteästi liittyy apuvälineisiin liittyvä neuvonta, kokeilu ja käytön harjoittelu. Marfan-oireyhtymää sairastavat ovat eniten hyötyneet lähinnä keittiötoiminnoissa käytettävistä hyvän otteen mahdollistavista välineistä, esim. paksu kahvaisesta kuorimaveitsestä. Lastahoito Lastojen avulla voidaan mm. tukea nivel/nivelet haluttuun asentoon, ehkäistä ei-toivot tua liikettä ja lievittää kipua. Lastat jaotellaan yksilölli sesti valmistettuihin staattisiin (lepo) ja dynaa mi siin (harjoitus) lastoihin. Työkäyttöön on olemassa myös tehdasvalmisteisia lastisia ran ne- ja peu ka lotukia. Kuntoutusjaksolla potilaiden on ollut mah dollista tulla toimintaterapiaan lääkärin lähet teel lä joko yksilöllisten käsilastojen valmis ta mista tai tehdasvalmisteisten ranne- ja peu ka lotukien sovittamista varten. Marfan-oire yhty mää sairastavien kohdalla pyritään lähinnä tuke maan yliliikkuvia ja/tai rasittuneita nive liä, esim. peukalon tyviniveltä. Ergonomiaohjaus Ergonomiaohjauksessa on keskitytty varsinkin näyttöpäätetyöskentelyyn. Huomioitavia seik koja ovat mm. työtuolin sopivuus työntekijän mit toihin, työtason korkeus ja säädettävyys ja näyttöruudun asento. Kyseisiin asioihin on paneuduttu yksilöllisessä ohjaustilanteessa. Tar vit taessa on tehty suosituksia työpaikoille (työterveyshuoltoon) työpisteen toimivuuden kartoittamiseksi ja työssä tarvittavien apuväli neiden hankkimiseksi. Tuija Oravainen toimintaterapeutti REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA, Heinola

11 Marfan-oireyhtymä ja suun terveys Suun ja hampaiden hoito voidaan lukea kuuluvaksi perushoitoon. Hampaiden puhtaus, reikien hoidattaminen ja erialisista suutulehduksista huolehtiminen liittyvät kuitenkin niin oleellisesti sairauden hoitoon, että suun terveydenhoitoa on syytä tarkastella omana alueenaan. Suun tulehdukset Suussa elää satoja bakteereita ja sieniä, jotka sopivissa olosuhteissa saattavat aiheuttaa äkäisiä tulehduksia. Paikallisten tulehdusten lisäksi bakteerit voivat lähteä liikkeelle verenkierron mukana ja aiheuttaa ongelmia muualla elimistössä. Tulehduksia saattaa syntyä silloin, kun viisaudenhampaat eivät kunnolla puhkea tai hampaan juuri on tulehtunut. Hoitamattomat tulehdukset synnyttävät pesäkkeen leukaluuhun. Ientulehdus ja syvälle ikenen alle ulottuva hampaanvierustulehdus saattavat käynnistää laajan tulehduskierteen. Hampaanvierustulehduksessa syntyy aina muutoksia leukaluuhun. Muutoksia kutsutaan ien- ja luutaskuiksi. Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa tulehduksellisia muutoksia suun limakalvoille, näitä ovat esimerkiksi immuunivastetta muuttavat lääkkeet. Profylaksiaa suositellaan verenvuotoa aiheuttavissa toimenpiteissä (esim. hampaanpoistot, juurihoidot, syvällä oleva hammaskivi, ientulehdukset). Harjaa hampaat nykyttämällä hyvin, hammasrivin suuntaisin liikkein. Aloita harjaaminen sisäpinnoilta, etteivät ne vahingossa jää likaisiksi. Muista vaihtaa hammasharja riittävän usein. Tavallisen hammasharjan käyttöä voit helpottaa irrotettavalla varren paksunnoksella. Voit kokeilla myös sähköhammasharjaa. Käytä hammasvälien puhdistamiseen hammastikkuja ja -lankaa. Niiden käyttö tosin vaatii näppäryyttä, joten käytä tarvittaessa apuvarsia. Hammashoitaja, -lääkäri tai toimintaterapeutti neuvoo sinua apuvälineiden hankinnassa. Isompien hammasvälien puhdistuksessa voit käyttää hammasväliharjaa, joka on kuin pieni pulloharja. Myös hammasväliharjaan on olemassa apuvarsia. Ksylitoli lisää syljeneritystä ja edistää näin hampaiden ja limakalvojen terveyttä. Myöskin hammasproteesit tulee puhdistaa huolellisesti niille kuuluvilla aineilla ja tarkastettava määräajoin, että limakalvot ovat kunnossa. Käy säännöllisesti hammaslääkärillä! Leena Nurmela hammashoitaja REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA Huono yleiskunto, joka usein liittyy sairauden aktiivivaiheeseen, voi käynnistää tulehduksen tai edistää sen leviämistä. Myös muutaman lääkkeet saattavat kiihdyttää tulehdusprosessia. Hampaiden kotihoito Kun sairastat, tulee sinun huolehtia erityisen hyvin hampaistasi. Parhaiten onnistut siinä, kun sinulla on oikeat välineet ja osaat myös käyttää niitä. Alla näet yleisohjeet, mutta kysy hammaslääkäriltäsi lisäohjeita. Heti ruokailun jälkeen ei ole hyvä harjata hampaita, mutta huuhtele suu ja pureskele tai imeskele jotain ksylitoli-valmistetta. Valitse hammasharja, jonka harjaosa on pienikokoinen ja pehmeä.

12 Reumasäätiön sairaala järjestää aikuisille marfaanikoille kuntoutusja sopeutumisvalmennuskurssin! Kurssi koostuu kahdesta osasta: ja Kurssilla on: lääkäreiden vastaanottoja luentoja ryhmäliikuntaa vertaistukea runsaasti hauskaa vapaa-ajan ohjelmaa mukavaa yhdessäoloa Kurssi on osallistujille maksuton ja kuntoutuksen ajalta Kela maksaa kuntoutusrahaa korvauksena ansionmenetyksestä. Kurssille haetaan asuinpaikan Kelan toimiston kautta. Tiedustelut: Reumasäätiön sairaala, Pikijärventie 1, Heinola Jäsenmaksut 2003 Suomen Marfan-yhdistys ry:n vuosikokouksessa päätettiin uusista jäsenmaksuista. Perhejäsenmaksusta luovuttiin, jotta jäsenmäärittely olisi yhtenäinen yhdistyksen uusien sääntöjen kanssa. Uudet jäsenmaksut vuodelle 2003 ovat: Varsinaiset jäsenet Kannatusjäsenet 20 - marfaanikko 15 Yritykset ja yhteisöt 95 - ei-marfaanikko 14 Marfaanikkojen muita korkeampi jäsenmaksu johtuu siitä, että liittyessään Invalidiliittoon yhdistys maksaa jokaisesta marfaanikosta jäsenmaksun, 1,68 /vuosi. Jäsenmaksua vastaan marfaanikot saavat Invalidiliiton julkaiseman 12 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden mahdollisuuden osallistua Invalidiliiton koulutustoimintaan jäsenetuja: hotelli-, laiva ja bensa-alennuksia ilmaislomamahdollisuuksia järjestösampo: vakuutus yhdistyksen ja liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa Invalidiliiton keskustoimiston tukipalvelut yhdistyksille (koulutus, neuvonta, opastus jne.) Edellä mainittujen etujen lisäksi kaikki varsinaiset jäsenet saavat yhdistyksen kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden (1 lehti/talous) mahdollisuuden osallistua yhdistyksen järjestämiin tapaamisiin alennettuun hintaan mahdollisuuden lainata yhdistyksen kirjoja sekä referaatteja ja videoita eri maiden asiantuntijalääkäreiden luennoista. Kannatusjäsenet ja -yritykset saavat yhdistyksen jäsenlehden ja yritykset vielä halutessaan logonsa www-sivuille ja yhdistyksen jäsenlehteen. Jäsenmaksut maksetaan yhdistyksen tilille Aktia toukokuun 15. päivään mennessä. Maksun viestikohtaan tulee kirjoittaa yhteystiedot maksajan tunnistamisen helpottamiseksi.

13 Muutoksia yhdistyksen sääntöihin Suomen Marfan-yhdistys ry:n vuosikokouksessa Lahdessa tehtiin päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta vastaamaan Invalidiliiton sääntöjä. Muutoksen tarve johtuu yhdistyksen hallituksen kesällä 2002 tekemästä päätöksestä liittyä Invalidiliiton jäsenyhdistykseksi vuonna Muutos koskee 3 ja 6 jäsenmäärittelyä. 3 kohtaa 1 muutettiin siten, että siitä poistettiin ikäraja ja maininta nuorjäsenestä. 3 Jäsenet 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö sekä kannattajajäseneksi yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. 6 Yhdistyksen kokoukset Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen kokouksen keväällä maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on kutsuttava viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni sekä kannattajajäsenellä puheoikeus. Poikkeuksen tästä tekevät kannattajajäseninä olevat yhteisöt, joilla ei ole äänioikeutta. Suomen Marfan-yhdistys ry:n säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan www-sivuilla osoitteessa 6 muutettiin siten, että siitä poistettiin maininta nuorjäsenen äänioikeudesta. COME TOGETHER Invitation for the 12th ANNUAL MEETING 18-21/09/2003 FULDA (Germany) Around the meeting we plan to have medical workshops. They are not planned exactly yet, but we re already in contact with German specialists of the *Marfan Scene*. We re still open for your wishes. In 2003 the turn is on the german Marfan organisation to organize the annual EMSN meeting. Marfan Hilfe (Deutschland) e.v is looking forward to manage this task and make it an experience for all participants. Having a break in 2002 we want to have the youth back on board and invite especially young people. We hope to bring together young people from all over Europe with our youth group. COME TOGETHER! for further information please visit and select EMSN-link

14 Maikki Yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Maria-Leena Saari menehtyi yllättäen Päijät-Hämeen keskussairaalassa Vain viikko ennen kuolemaansa hänellä todettiin laajalle levinnyt syöpä. Maikki oli kotoisin Isojoelta Etelä-Pohjanmaalta ja hän vietti paljon aikaansa siellä suku laisten luona. Veljen perhe ja kummilapset olivat Maikille tärkeitä ja hän iloitsi suunnat tomasti heidän menestymisestään. Nuorena tyttönä Maikki halusi ryhtyä hammashoitajaksi ja päättäväisenä hän toteutti haa veensa. Kaikista sairauksistaan huolimatta hän jaksoi työskennellä pitkään ja jäi eläk keelle vasta pari vuotta sitten Hollolan terveyskeskuksesta. Maikki oli luonteeltaan iloinen, valoisa ja positiivinen. Maikin lukuisat ystävät saivat naut tia hänen loistavasta huumorintajustaan, mutta vitsailustaan huolimatta hän jaksoi em paat tisena kuunnella ja tukea muita ihmisiä. Musiikin, matkustelun ja jääkiekon seuraamisen lisäksi yhdistys oli Maikille tärkeä har rastus. Maikki oli useita vuosia hallituksen jäsenenä kehittämässä yhdistyksen toimintaa ja yksi hänen tärkeimmistä saavutuksista marfaanikkojen kannalta oli Reumasäätiön sai raa lan kuntoutuskurssit. Nivelreuman takia Maikki oli ollut pitkään hoidettavana Reu mal la ja hänellä oli sairaalan lääkäreiden kanssa tullut puhetta, että sidekudossairautena myös Marfan-oireyhtymä saattaisi sopia Reuman kuntou tusohjelmaan. Yhdessä Reuman lääkä reiden, hoitajien, fysioterapeuttien ja muun henkilökunnan kanssa Maikki suunnitteli yhdis tyksen toiveiden mukaisen ohjelman. Kurssi saatiin toteutettua ja se onnistui hie nosti. Toivottavasti niitä tullaan järjestämään jatkossakin. Maikki, kaipaamme sinua. Yhdistyksen puolesta,

15 Odotettavissa mukava viikonloppu! Yhdistyksen perinteinen kesätapaaminen järjestetään tänä vuonna (la-su) Luomumajatalo Henkireiässä Juupajoella Pohjois-Pirkanmaalla. Kesätapaamisen ohjelmaan kuuluvat yhdessäolon lisäksi saunominen, uiminen ja tietenkin lettujen paistaminen. Pihapiirissä Keuruu on mahdollisuus pelailla vaikkapa lentopalloa tai jalkapalloa. Luomumajatalo henki reikä Orivesi Jyväskylä Kesätapaamisen hinta on yhdistyksen jäsenille 30 /aikuinen ja 15 /lapsi (alle 15-vuotias). Muille hinta on 50 /aikuinen ja 20 /lapsi (alle 15-vuotias). Hintaan sisältyy majoitus, lounas molempina päivinä, päivällinen, kahvi ja iltaletut luomumarjojen kera. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta perhettä. 9 km 80 km Sitovat ilmoittautumiset mennessä Virpi Saukkolalle, puh. (09) km 110 km Kesätapaaminen maksetaan mennessä yhdistyksen tilille Aktia Muista mainita lisätiedoissa osallistujien nimet. Voit käydä etukäteen tutustumassa Luomumajatalo Henkireikään www-osoitteessa Juupajoki 40 km Keuruu 9 km 80 km Juupajoki Tampere Luomumajatalo henki reikä 20 km 40 km Tampere Orivesi 110 km Opastus tieltä 58 Orivesi - Keuruu Luomumajatalo henki reikä Väihijärventie Juupajoki puh: Jyväskylä Opastus tieltä 58 Orivesi - Keuruu Luomumajatalo henki reikä Väihijärventie Juupajoki puh: Kesätapaaminen 2003

16 Suomen Marfan-yhdistys ry kiittää lämpimästi kaikkia tukijoitaan.

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

Perhekuntoutus 2010. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

Perhekuntoutus 2010. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Perhekuntoutus 2010 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Yhteisen tekemisen perhetoimintakurssit Teini-ikäisten harvinaisten lasten Kurssit on tarkoitettu perheille, jossa on alle 16-vuotias liikuntavammainen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennus Kuntoutujan ja hänen omaisensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Lisää teksti tähän TAUSTATIETOJA 1. Merkit se koht a, joka ilmaisee sukupuolesi ja ikäryhmän, johon kuulut NAINEN

Lisätiedot

...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus ...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus zoomaa lahteen Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus kehittyvät ja muuttuvat.

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012. www.lahdenkuntoutuskeskus.fi

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012. www.lahdenkuntoutuskeskus.fi PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Ala-asteikäisten lasten 08.07. - 14.07. (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on ala-astetta käyvä kouluikäinen liikuntavammainen tai monivammainen

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Päivitetty 23.4.2013 Teini-ikäisten liikuntavammaisten lasten 09.06. - 15.06. (7 pv), koko perhe 16.06. - 18.06. (3 pv), nuoret yksin Kurssi on

Lisätiedot

HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ

HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ 1 HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikki harvinaiset! TEEMA: HARVINAISIA IHMISSUHTEITA Toinen harvinaisten yhdistysten itsensä

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

VEIJOLLA ON LASTENREUMA

VEIJOLLA ON LASTENREUMA VEIJOLLA ON LASTENREUMA T ässä on Veijo ja hänen äitinsä. Veijo on 4-vuotias, tavallinen poika. Veijo sairastaa lastenreumaa. Lastenreuma tarkoittaa sitä, että nivelet ovat kipeät ja tulehtuneet. Nivelet

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Päivitetty 05.11.2012 Harvinaisiin vammaryhmiin kuuluvien koulunsa aloittavien lasten 17.02.- 23.02. (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö Hyvinvoinnin huippuosaaja Suomalainen terveyden ja hyvinvoinnin ainutlaatuinen

Lisätiedot

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta.

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. TerveysInfo MS tauti Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. 1996 5, A5 : 46 s. : piirr. : 2 väri Hakusanat:

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS

INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS PERHEKUNTOUTUS 2009 INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS PERHEKUNTOUTUS Perhekuntoutuksessamme, jota toteutamme erilaisilla perhekursseilla ja parikursseilla, autamme perhettä sopeutumaan niihin muutoksiin,

Lisätiedot

Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio

Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio Heikki Suoyrjö LT, toiminta-aluejohtaja SeKS Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry 30.10.2013 1 Mitä on? Suunnitelmallista ja monialaista toimintaa,

Lisätiedot

OMAISHOITAJAN TUEN TARVE

OMAISHOITAJAN TUEN TARVE MAISHIDN UKIMALLI Lähellä tuki-projekti 2010-2012 PAS MAISHIILANEIDEN UNNISAMISEEN ARVIINIIN SEKÄ HJAAMISEEN Satakunnan maishoitajat ja Läheiset ry, 2012 1 MAISHIAJAN UEN ARVE Mistä tunnistaa alkavan omaishoitotilanteen?

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300 Kelan aivohalvauspotilaiden (65-75- vuotiaat) tehostetun kädenkäytön kuntoutuksen ja painokevennetyn kävelykuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2008-2011 Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Sisältö

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi.

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi. ANNA PALAUTETTA! Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Postios: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki. Käyntiosoite: Maja, Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki Puhelin: (09) 477 1002, email:

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat Vuoden 2015 kurssit Omaishoitajat Avh-kommunikaatio Parkinsonin tauti Primaarinen ataksia Epilepsia Downin oireyhtymä CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat Myastenia gravis (MG) ALS Lihassairaus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti.

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti sijaitsee maaseudulla Karvianjoen rannalla seitsemän kilometrin päässä Kankaanpään keskustasta.

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

TERAPIAAN HAKEUTUMINEN

TERAPIAAN HAKEUTUMINEN TERAPIAAN HAKEUTUMINEN Kelan kustantamaan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta sekä mahdollisista etuuksista terapiakustannuksia koskien MTKL Tietopalvelu Propelli, kuntoutusneuvoja Milla Ristolainen

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Ylilääkäri, LT, dosentti Suomen Syöpäyhdistys ry SYÖPÄJÄRJESTÖT Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Monenlaisia haasteita jatkoon!

Monenlaisia haasteita jatkoon! Monenlaisia haasteita jatkoon! Eerika Rosqvist Tutkimus- ja kehittämiskekus GeroCenter Tiina Airaksinen ry 1 CP-vammaisen aikuisen kuntoutuksen tutkimukseen kohdistuvia haasteita? 2 Ikääntyvien CP-vammaisten

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Lataa Sairaus - Susanna Tulonen. Lataa. Kirjailija: Susanna Tulonen ISBN: Sivumäärä: 222 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.

Lataa Sairaus - Susanna Tulonen. Lataa. Kirjailija: Susanna Tulonen ISBN: Sivumäärä: 222 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16. Lataa Sairaus - Susanna Tulonen Lataa Kirjailija: Susanna Tulonen ISBN: 9789524980432 Sivumäärä: 222 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.60 Mb On erikoissairaanhoitaja, joka pitkän työuransa aikana on nähnyt

Lisätiedot

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 2 Mikä on GeroMetro? Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Uudelle polulle Omaishoitajako. Kuka hän on? Mitä hän tekee? Hän nostaa, kantaa, pesee, pukee, syöttää, juottaa. Touhuaa päivät, valvoo yöt. Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa. Hän väsyy tiuskii, komentaa.

Lisätiedot