Eväitä elämään - katsaus 20 v. takaa sivu 3 Koululaiset kertovat kummitoiminnasta sivu 4 Our School, in English

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eväitä elämään - katsaus 20 v. takaa sivu 3 Koululaiset kertovat kummitoiminnasta sivu 4 Our School, in English"

Transkriptio

1 5 O p p i m i s e n i l o a j ä r v e n p ä ä s s ä v u o d e s t a v u o t t a Eväitä elämään - katsaus 20 v. takaa sivu 3 Koululaiset kertovat kummitoiminnasta sivu 4 Our School, in English sivu 6 Ilmaisutaidon kerho & musiikkikerho sivu 8 Oppilaskunta: yhteistä vaikuttamista sivu 12 Vanhempainyhdistys: hupia ja hyötyä sivu 17 Vihtiksen Plan-kummilapsi asuu Paraguayssa sivu 18

2 Eväitä elämään Vihtakadun koulusta loitin koulutaipaleeni täysin uudessa Vihtakadun koulussa. Turvalliseksi saapumisen vieraaseen koulumaailmaan teki se, että isoveljeni aloitti saman koulun toisella luokalla. Koulumatkaa oli kotitaloltamme vain kivenheiton verran. Vihtakadun koulun alkutaipaletta voisi verrata idylliseen maalaiskouluun. Keittiöstä leijaili lounasaikaan tuoreiden sämpylöiden tuoksu, sillä tuolloin keittäjät tekivät Vihtakadulla itse koululaisten ruoan. Koululla oli myös oma vahtimestari, joka asui koulun päädyssä ja piti silmällä koulurakennusta ympärivuorokautisesti. Koululla oli kaksi omaa siivoojaa, jotka olivat kuin lisäystä opettajistoon, sillä he kasvattivat meitä aivan yhtä äidillisesti kuin opettajammekin. Vihtakadun koulun oppilaat ovat edelleen etuoikeutettuja saadessaan käydä tiiviissä kouluyhteisössä ala-asteen. Koulussa on vieläkin säilynyt yhteisöllisyys, ja koulu on vahvasti sidoksissa alueen asukkaisiin ja ympäristöön. Se, että oppilaat tuntevat toisensa nimeltä, tietävät toistensa taustat ja ovat kiinteästi yhteyksissä ympäristönsä kanssa, on äärettömän arvokasta. Näitä seikkoja tai niiden vaikutusta on hankala osoittaa taloudellisin mittarein, siksi niitä on syytä pitää itseisarvona. Parhaimmillaan ne opettavat elämän tärkeimpiin eväisiin: toisten ihmisten huomioimiseen, aitoon välittämiseen ja lähiympäristöstä huolehtimiseen. Aito sidos koulu- ja asuinympäristöön sekä ihmisiin voi luoda kipinän vaikuttaa myös yhteiskunnallisiin asioihin. Kannen kuva: Vihtakadun koulun 2. luokka Spelit-rastilla Vanhankylänniemessä syksyllä Kuva Tuula Salovaara. Sisällysluettelo Rainer Laine: Pääkirjoitus sivu 2 Suvi Pääkkönen: Eväitä elämään sivu 3 Koivumaalaukset sivu 3 Minä ja kummi sivu 4 Our School, in English sivu 6 Ilmaisutaidon kerho sivu 8 Musiikkikerho sivu 9 KiVa-koulu sivu 10 Oppilaskunta sivu 12 Ystävänpäivä sivu 13 Kirjoituskillpailun satoa sivu 14 Osaajapäivä sivu 15 Vanhempainyhdistyksen juurilla sivu 16 Sanna Riikonen: Hupia ja hyötyä vanhempainyhdistyksestä sivu 17 Plan-kummilapsemme Nancy sivu 18 Eskarilaiset odottavat kouluun pääsyä sivu 19 Kiitokset tukijoillemme sivu 20 Vihtakadun koulu 20 vuotta, juhlalehti: Vihtakadun koulu Meidän Koulu Kaksikymmentä vuotta on pitkä aika, ajattelipa sitä ajassa miten tahansa. Uusi koulurakennus alkoi hahmottua kevättalvella Koulu on kuitenkin ihan jotain muuta, kuin pelkkä rakennus - se on siellä työskentelevät ihmiset, niin lapset kuin aikuisetkin. Koulun alkutaipaleella, kun henkilökuntaa valittiin sisäisten siirtojen kautta, halukkaita siirtyjiä oli paljon enemmän kuin valituksi saattoi tulla. Se taisi olla merkki siitä, että koulu koettiin oikean kokoiseksi, uudeksi ja mahdollisuudeksi aloittaa puhtaalta pöydältä, luoda omaa koulua. Pian tuon aloitusvuoden jälkeen opetusviranomaiset määräsivät kouluja laatimaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat, jotta niiden omaleimaisuus saataisiin paremmin esiin. Meilläkin istuttiin juhlasalissa, vanhemmat ja opettajat yhdessä pohtimassa sitä, mikä olisi koulun tärkein tehtävä sen tehtävän lisäksi, jonka valtioneuvosto on sille lainsäädännöllä asettanut. Tuon kokouksen tuloksena evääksi tuli se, että koulun tulisi opettaa lapsia tulemaan toimeen toistensa kanssa ja työskentelemään yhdessä sekä vahvistaa heissä tervettä itsetuntoa. Kokouksen evästyksenä oli myös se, että koulun kokoa tulisi tässä asiassa hyödyntää. Pienen yksikön olisi luontevaa nostaa me-henkeä. Päätimme siis suuntautua tavalla, joka kasvattaisi meitä kaikkia yhteisöllisyyteen. Kouluyhteisön hengen luomisessa on koulun vanhempainyhdistyksellä ollut iso rooli. Koulussa toimi vanhempainyhdistys jo ennen kuin koko koulurakennusta oli edes olemassa. Yhdistys on luonut rakenteita, jotka lujittavat yhteenkuuluvuutta: alkusyksyn Spelit Vanhankylänniemessä, myyjäiset, talvirieha, piknikit Saunapuistossa, koko koulun yhteisen retken jne. Yhteisön me -henkeä kasvattaa myös se, että koulussa huomataan, että ollaan valmiita rakentavaan yhteistyöhön ja toimimaan oman koulun parhaaksi. Tästä on hyvänä esimerkkinä viime kevään taistelu alkavan 1. luokan saamiseksi. Kaikki tällainen antaa koulun väelle signaalin siitä, että täällä tehdään työtä, jota arvostetaan. Kaikkea sitä, mikä koetaan omaksi, ollaan valmiita puolustamaan. Meidän koulu meidän luokka sillä, miten kotona suhtaudutaan kouluun, mitä siitä puhutaan lapsen kuullen - kaikki tämä vaikuttaa aivan ratkaisevasti siihen, millaiseksi lapsi oman koulunsa kokee: Onko kyseessä Meidän Koulu vai vain talo, johon on pakko mennä? Kaverisuhteet, tuttuus, sekin, että perheet tuntevat suureksi osaksi toisensa, että jokainen tunnetaan nimeltä - kaikki tämä luo myönteistä henkeä, jonka varassa jokapäiväinen työ sujuu ja kasvattamisessa pystytään vastaamaan sen mukanaan tuomiin haasteisiin. Koulu opettaa myös arvoja Näille asioille osaa antaa arvon oikeastaan vasta jälkikäteen, koska ne ovat todellinen harvinaisuus ja nykypäivän koulumaailmassa lähestulkoon mahdottomuus. Järvenpään perusopetuksen toiminta-ajatukseen on kiteytetty mielestäni hyvä lause, joka unohtuu aivan liian helposti kouluopetuksen päätöksenteossa: Järvenpään perusopetuksessa opitaan elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen itsetuntoa tukien. Ajatus hukkuu helposti koulumenestyksestä tai taloudellisista resursseista puhuttaessa. Koulu opettaa aina myös arvoja ja valmistaa tulevaan maailmaan. Näitä arvoja on hankala mitata taloudellisilla mittareilla tai aineista saaduilla arvosanoilla. Tiivis kouluyhteisö on oppilaille etuoikeus Kävin tässä hiljattain vierailemassa Vihtakadun koulussa rehtori Rainer Laineen kutsusta. Moni asia oli entisellään, mutta opettajakunta ja järjestelyt olivat muuttuneet 20:ssa vuodessa aika lailla. Vaikka kaikkia perustamisvaiheen piirteitä koulussa ei olekaan ymmärrettävistä taloudellisista syistä voitu pitää, on silti korostettava kuinka erityinen Vihtakadun koulu on keskisuuren kaupungin kouluksi. Luokkakoot ovat pysyneet inhimillisinä, opettajistovaihtuvuus on todella pientä ja jokaisella vuositasolla on ainoastaan yksi luokka. Lisäksi Vihtakadun koululla on säilynyt perustamisajoista lähtien erittäin aktiivinen vanhempainyhdistys. Koivut komistavat nyt seiniä Aito halu vaikuttamiseen syttyi jo ala-asteella Ne eväät mitä Vihtakadun koulusta elämääni sain, eivät olleet pelkästään tiedollisia. Pienessä ala-asteessa opin ennen kaikkea yhteisöllisyyttä, sosiaalisia taitoja ja yhteisiin asioihin vaikuttamisen alkeita. Tietopohja karttui myös hyväksi ala-aste aikana, koska meillä oli hyvin pätevä opettajakunta ja sijaisia ei juuri lainkaan. Onneksi, ja välillä myös oppilaan mielestä harmiksi, jokaisen oppilaan osaamista seurattiin ja läksyjen anto ja tarkastus kuuluivat normaalirutiineihin. Koskaan en itse ollut mikään kympin tyttö, vaikka arvosanani olivatkin kohtuullisen hyvät. Suoritan tällä hetkellä työn ohessa toista yliopistotutkintoa. Opintotieheni on enemmänkin aina ollut motivoijana suuri kiinnostus uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, kuin hyvät arvosanat ja suoriutuminen. Jo ala-asteen koulutaipaleeltani jäi evääksi into vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaamme ja tunne siitä, että asioihin voi vaikuttaa, jos meistä itsestämme löytyy vaikuttamisen aito kipinä. Suvi Pääkkönen Ruokalan upean koivumaiseman maalasi koulun juhlavuoden kunniaksi Tuula Hellsten. Taustataivasta ovat maalanneet 4-6 -luokkalaiset kuvaamataidon tunneilla. Koulun alakäytävän koivun ideoivat ja toteuttivat kuudesluokkalaiset kuvaamataidon tunneilla. Oppilaat ovat saaneet kirjoittaa koivunlehtiin asioita, joissa Vihtakadun koulu on hyvä: mukavat kaverit, hienot juhlat... poikkea lukemaan lisää paikan päällä! Vihtakadun koulun entinen oppilas Koulutussuunnittelija Järvenpään opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen Kustantaja: Vihtakadun koulun vanhempainyhdistys ry Toimituskunta: Vihtakadun koulun vanhempainyhdistys ry Toimitussihteeri: Krista Korpela-Kosonen Taitto: Tuula Salovaara Kuvat: Tuula Salovaara, Anne Salonen ja Vihtakadun koulun oppilaat Paino: Solver Palvelut Oy 2011 Koululla Rainer Laine Rehtori Kuvassa palanen ruokalan koivumaisemasta. 2 3

3 Kummin kanssa voi pelata ja puuhata muutakin mukavaa. Minä ja kummi Luistimien sitominen on vielä ekaluokkalaisena hankalaa. Onneksi isokummi auttaa. Kummikuvistunnilla 2. luokkalaiset askartelivat paperikoristeita. ummit ovat hauskoja ja ystävällisiä ja kummit auttavat pikkukummeja. Minä ja kummi olemme tehneet kaikenlaista kivaa. Me olemme pelanneet pelipäivinä ja minun kummini on lukenut minulle ja olemme tehneet yhdessä matematiikkaa. Olemme käyneet tietokoneilla. Kummit ovat laittaneet meidän luistimet. Haluaisin, että kummi tulisi myös meidän kanssa luistelemaan. Olen leikkinyt kummin kanssa välkällä. Olemme syöneet kummien kanssa. Se on kivaa. Ada, Helmi ja Wilma 1.lk Kun olin ensimmäisellä luokalla, minä sain kummin. Hänen kanssaan pelattiin lautapelejä ja leikittiin kaikkea. Kun pääsin viidennelle luokalle, minäkin sain pikkukummin. Pikkukummit sai itse valita. Minä sain kummikseni pojan. Me sidomme aina kummiemme luistimet. Pelaamme lautapelejä pelitunneilla. Annoin pikkukummilleni lahjan joulujuhlassa. Meillä on ollut jo yksi pelitunti. Välitunnilla leikimme yhdessä. Opetamme myös joskus tietokoneen käyttöä. Opetamme myös kummejamme luistelemaan. Joni 5.lk Silloin kun minä olin ekalla, minua jännitti. Olin saamassa kummin. Istuin luokkatovereiden kanssa luokassa. Kun kummit astuivat sisään, he menivät luokan eteen seisomaan ja opettaja määräsi heidät tiettyjen oppilaitten viereen. Minä sain kummikseni tytön. Me teimme kummi- vihkoa ja hän sitoi talvella luistimeni. Jos minua kiusattiin, niin hän auttoi minua. Mutta nyt olen jo 5. luokalla ja minulla on oma pikkukummi. Hän on tyttö ja tosi kiva. Teemme myös kummivihkoa. Kummivihkoon tehdään vuorotellen tehtäviä. Talvella autan häntä sitomaan luistimet. Meillä on myös kummitunteja. Kummitunneilla me pelaamme, luemme tai teemme kummivihkoa. Joskus menemme myös syömään yhdessä. Olen joskus kummini kanssa välitunnilla. Minun kummini ei osaa lukea, mutta se ei haittaa. En minäkään osannut ekalla lukea. Sini 5.lk Kun tulin kouluun 7-vuotiaana, sain itselleni isokummin. Hän auttoi minua kaikessa, jopa koulutehtävissä. Mutta kun tulin viidennelle luokalle, sain pikkukummin ja minusta tuli isokummi. Pikkukummini on tyttö ja kiva. Autan kummiani melkein joka päivä. Sidomme joskus myös heidän luistimia. Meillä on joskus kummi- ja pelitunteja, jolloin saamme tuoda kouluun pelejä ja pelata niitä yhdessä. Emmi 5.lk Isokummi auttaa pikkukummia pääsemään koulun rytmiin. Kun minä olin ekaluokkalainen, oli tosi jännittävä mennä kouluun, mutta minun oli helppo käydä koulua. Kummi esimerkiksi auttoi sitomaan luistimet ja tarkisti matikan tehtäviä. Kummi teki minulle kummivihkotehtäviä ja minä tein hänelle tehtäviä. Nyt minä olen isokummi ja minulla on oma pikkukummi. Hän on rauhallinen, mutta joskus vähän villi. Nyt minä sidon luistimet ja autan tehtävissä. Joskus pelaamme lautapelejä tai teemme tehtäviä. Kun pikkukummit ovat toisen luokan lopussa, isokummit lähtevät yläkouluun. Kun olin itse tuossa tilanteessa, se ei ollut niin paha, koska kaksi isokummiani ovat isoveljeni hyviä ystäviä ja näen heitä yhä. Kuin minä olin pikkukummi, isokummi tuli joskus meille ja pelasimme lautapelejä ja katselimme kuvia. Valtteri 5.lk Kun tulin ensimmäistä kertaa kouluun, minulle tuli isokummi. Hän auttoi minua aina luistimien kanssa. Hän teki myös hyviä tehtäviä kummivihkoon. Hän myös auttoi oppiaineissa minua todella paljon. Kun oli kummitunteja, missä sai pelata lautapelejä, hän auttoi minua niissäkin, jos en osannut. Kun isokummit lähtivät yläasteelle, meillä ei enää ollut isokummeja. Kun olin viidesluokkalainen, me saimme omat pikkukummit. Nyt oli minun vuoro auttaa pikkukummia. Kun pikkukummilla oli luistelua, minä sidoin pikkukummin luistimet jalkaan. Aina kun minun pikkukummi tarvitsee apua, minä autan häntä. Me teemme yhdessä välillä meidän omaa kummivihkoa. Riku 5.lk Kummin kanssa on mukavaa, oli sitten iso- tai pikkukummi. Kun aloitin koulun, minua jännitti kuten monia muitakin. Istuin pulpetissa aivan hiljaa, odotin että joku koputtaa oveen. Sitten oveen koputettiin, katsoin oveen päin, rehtori tuli sisään. Hänen takanaan oli minua vanhempia oppilaita. Kun rehtori päästi oppilaat, niin minun eteeni tuli mustatukkainen tyttö, joka hymyili minulle ystävällisesti ja kertoi nimensä. Sitten itsekin kerroin nimeni ystävällisesti. Seuraavana päivänä hän antoi minulle kummivihkon, tai ainakin sen kannessa luki niin. Minä selasin sen ihan kokonaan. Vihkon viimeisellä sivulla oli kirjekuori. Sen sisällä oli tikkari, joka näytti herkulliselta. Kun tuli talvi, niin isokummini ei millään saanut minua kiinni, sillä liu uin liukkaalla jäällä koulu pihalla. Se oli hauskaa. Kun talvella tuli aika luistella, niin kummini laittoi luistimeni kiinni, sillä en itse osannut laittaa niitä. Kun tokalla luokalla aika alkoi päättyä ja seuraavana vuonna menisin kolmannelle luokalle, niin sitä ennen meidän täytyi kevätjuhlassa hyvästellä isokummimme. Minun täytyi lukea yksi lappu. Luin sen nopeasti, itku oli aivan kurkussa. Minua oli harmittanut aivan kamalasti, kun jouduin luopumaan kummistani, olin kyllä toipunut siitä ajan myötä. Mutta nyt kun olen viidennellä luokalla, niin saan nyt pikkukummini. Hän on lyhyt, onnellinen tyttö, joka on kiltti ja mukava. Meilläkin on nyt yhteinen kummivihko. Meillä on välillä kummitunteja ja kaikkea muutakin tekemistä. Luemme pikkukummeille kirjoja, pelaamme pelejä, laitamme luistimia ja teemme kummivihkoon tehtäviä. Ja autamme aina pikkukummeja. Serafiina 5.lk 4 5

4 Dear reader, What is the Vihtakatu school? Vihtakatu school is the smallest school in Järvenpää. Our school has about 130 pupils. There are eight teachers, three school assistants, one cleaner, one cook, one janitor and of course one head, Rainer Laine. What is happening in here? We have sometimes theme weeks. Our school organizes its own 20-year celebration. And we have also discos, skiing days in the winter and spring trips in spring. We have a music club, a drama club, an afternoon club and a preschool. We have also KiVa-Koulu project in KiVa-Koulu nobody teases and everyone is a friend. Christmas jumble sales. The Spelit event in Spelit all the classes compete from each others. On the 6 th grade, there is a camp school: the 6 th graders go to some place for one week and learn things. The Talent day during the Talent-day everyone shows what they can do. Written by Roosa V and Meri from the 6 th grade Classes These English pages are mostly made by the 6 th graders of our school. There are a few Our school essays written by the 5 th form pupils and one essay from a 4 th form pupil. The texts are made during English lessons, breaks and at home, too. Most of the writers of these English pages made the newspaper project work with joy and enthusiasm which was really a pleasure and pride to watch. Practising English writing skills and pair/group working abilities was the aim and purpose of doing the newspaper in English. In other words, those skills which you will need in your everyday life. We hope you enjoy the results of our work! The 1 st class: The teacher is Anna-Maria Väänäinen and there are 25 students. This class is one of the biggest in our school. The 2 nd class: The teacher is Anne Salonen and 16 students. This is the smallest class in our school. The 3 rd class: The teacher is Tuuli Naalisvaara and 25 students. This class is one of the biggest in our school. The 4 th class: The teacher is Niina Väätäinen and 24 students. The class is the second biggest of our school. The 5 th class: The teacher is the head of our school Rainer Laine and there are 20 students. The 6 th class: The teacher is Arto Nironen and 20 students. Written by Elise H & Henriina U The Rules of Vihtakatu school In school we need rules that our job would go peacefully, comfortable and safely. Our school is a nice place to work because we obey the rules. I start my trip to school early that I can go to my school calmly and safely. On the road I obey good manners, traffic rules and I am polite to all users of the road. I take responsibility of my doings. After the brake I walk inside without running. I clean my boots, I hang my clothes to the rack. I go to my place without delaying and without noises. At lessons I work sharply and I don t disturb others working. I greet the arriving guests. During the schooldays I switch off the mobile phones. I don t bring gum, candies or toys to school. I take good care of our property: the school and the things what are there. I pay the damage what I have made for the school. To the break, I walk calmly. I don t throw sand or rocks, snow or something else. Problems that appeared during the breaks I will solve with break watchers or teachers. I will leave bicycles, skis and other things like that alone. I don t stay in the toilets without a reason. I leave the school area during the schoolday only with the permission of a teacher. I keep my environment clean and take the rubbish to the rubbish bin. In the canteen, I obey good habits. For my own health I eat every food. I return forks, knifes and spoons back to their places. We have a nice school. Here, we are friendly, helpful and honest to other pupils. Written by Maxim and Urho The schoolyard Our schoolyard is very big and that s why we have there toys and two big fields. In winter you can skate and play ice hockey on the ice. In the yard, you can make snowmen and climb on a snow hill. In summer you can play football on the ground and on the yard you can play many games. We have also rocks in the yard and behind our school is a little forest. There we play games and run. This is our school yard! Written by Adele and Idamari from the 6 th grade Sports at our school We have a little school but we can do many sports. We have a sportsfield where we can play football, baseball and many other sports. In winter we can play ice hockey on the ice. We have a basketball rack in our schoolyard, so we can play basketball outside. We have very good players on football and volleyball. We have won medals in football and volleyball. We have medals in cross-country running too. We have a sports hall where we can do almost every sports: volleyball, floorball, basketball, football, baseball and other sports. We are in a hall when it is winter, it is too cold or it is raining. Now we -the 6 th graders- skate and cross-country ski during our PE lessons. On brakes, we play everything and in summer we play football during the breaks. The younger ones run, jump and play. They play skip and they play hopscotch. We have a nice forest near our school. There we can orienteer and play lots of games. Written by Jere and Aleksi from the 6 th grade Our school My favourite school day is Friday because I go to school at 10 o`clock. I go home at 1 o`clock. At school, I study and meet my friends. We have good food and teachers. My favourite school subject is English. In summer we play football. Our school is small and a good place to study. Days go so fast here. Everyone knows everybody. This is the best school ever!! Written by Roy V from the 5 th grade It`s a cloudy day. I`m going to the school. I go there by car. There are many pupils, desks and chairs. We have got a nice canteen. We have a small school but it is very, very nice. Pupils are very friendly and funny. Teachers always drink coffee. Written by Elias O from the 5 th grade Our school is very small but still it s the best school. Here teachers are nice and I have a lots of friends. Our school s canteen is very nice. There is good food. Our school s library is small but there are good books. Here are one hundred and twenty-four pupils. We have a nice playground. There are swings, a football field and we can play basketball. We have small godpupils. They are on the first class. This year our school is twenty years old. We will have a big party! Written by Sara I from the 5 th grade Hi! My name is Helmi and I go to Vihtakatu school. There are nice and kind people and atmosphere is exellent! The school s environment is useful and beautiful. The best is the school woods! This school is really small but maybe it s good? I ve got many friends from the school. And homework are sometimes interesting, not always but sometimes. And teachers are nice, too. Written by Helmi K from the 4 th grade Our school is great. Our teacher is nice. Our school is very small so everybody knows each other. Our school s library has many books and we have many computers. Our break is 15 minutes long. I have made new friends at school. It`s nice to be at school with good friends. At school, I also have a godpupil on the first grade. Written by Joonas V from the 5 th grade Our school is very small. Here are about 128 pupils. Here are nice teachers and good food! I have a lots of friends. This is the best school because here everybody is nice! We have 8 teachers in our school. On classes 3-6, pupils may come to school by bike. I have physics, maths, Finnish, English, biology, art, PE, RE, technical Comments about Vihtakatu school from the pupils and the staff We went from class to class asking what they think of our school. Riina, Meri and Roosa from the 6 th grade say We hate our school food. Our English teacher says I like our school because it s small, most of the pupils are great and my colleagues are absolutely fantastic. Santeri from the 2 nd grade says I guess I like our school. Jere from the 5 th grade says I think our school is OK. The girls from the 3 rd grade say There should be longer recesses. Atte from the 6 th grade says Our school is quite nice. Teemu from the 6 th grade says It is better than my old school. Ilmari from the 6 th grade says I don t like our school s teachers. Tuomas from the 1 st grade says I like our school. Written by Atte, Olli and Teemu from the 6 th grade work, music and history. Classes 3-6 are upstairs and the 1st and 2nd classes are downstairs. Our school has school assistants too. Here is a library. There are a lots of books. Our class has A and B groups. In winter, we skate and ski on PE lessons. In spring, we play football, basketball or jump hopscotch. Written by Sini A from the 5 th grade Our school is small but nice. Our school s teachers are very kind and friendly. There are 128 pupils in our school. Here are ten classrooms, a library, a canteen and a gym hall. Here is a music club. Our school s canteen is small. We don t have to buy food. Food is very good. We drink milk or water. On Mondays I have two hours Finnish and one hour music. On Tuesday I have history, Finnish, maths and two hours textilework. I have lots of friends. We play together during every break. It s fun. At our school, we can play football and basketball in summer. In the gym hall, we can play football and basketball. Written by Suvi A from the 5 th grade Our school is very small but still the best school ever. In our school canteen, we can eat good, tasty and nutritious food. Our school has the world s best teachers. Our music teacher is very musical and nice. The teacher of English is also very nice. On her classes, you don t have to fear that someone laughs at you but still I am afraid Our art teacher shouts but she s still a funny teacher. Our own teacher is very kind and nice. Our school has a library. From there you can borrow nice, funny, scary and sad books, and magazines. In the same room, where the library is, is also possible to work with computers. There we write stories and we can go to internet. Our schoolyard is really nice. There are climbing bars, swings and a football and ice skating field. Our school s gym hall is big and comfortable. We have great lessons and morning assemblies. Written by Tia P from the 5 th grade 6 7

5 Musiikkikerhossa saa laulaa ja tutustua erilaisiin soittimiin. Putous-sarjan hahmot ovat innoittaneet kerholaisia tänä keväänä. Ilmaisutaidon kerho Ilmaisutaidon kerho pidetään Vihtakadun koulun salissa torstaisin klo Ilmaisutaidon kerhossa on oppilaita noin 20. Tyttöjä käy enemmän kuin poikia. Ilmaisutaidon kerhossa leikitään sellaisia leikkejä, jotka opettavat ilmaisemaan itseään. Ilmaisutaidon kerhoa ohjaa Tuuli Naalisvaara. Hän opettaa kolmatta luokkaa. Ilmaisutaidon kerho on ilmainen. Ilmaisutaidon kerholla on käytössä rooliasut, joita voi käyttää esityksiin. Roolivaatteita ovat joulupukki, lohikäärme ja kaikenlaista muuta. Käytimme rooliasuja viime joulun näytelmässä. Esityksen nimi oli Kunnon talviunet. Esitys kertoi karhuista, jotka olivat menossa talviunille. Heidät oli määrä herättää jouluaattona, mutta heille tuli niin paljon häiritsijöitä, ettei herra karhu ehtinyt nukkua melkein yhtään. Eläimiä, jotka kävivät häiritsemässä karhuja, olivat Sanni-susi, Paavo-jänis, rosvokopla ja palokärjet. Paavo-jäniksen tytär kävi herättämässä karhut jouluaattona. Koulun syntymäpäiväjuhliin ilmaisutaidon kerho tekee näytelmän, jonka kirjoittamme itse. Hyvää syntymäpäivää Vihtakadun koululle toivoo ilmaisutaidon kerho! Elli Marjanen 3.lk Ilmaisutaidon kerhossa tehdään esityksiä koulun juhliin ja leikitään kaikenlaisia hauskoja leikkejä. Pantomiimi- ja improvisaatiotehtävät ovat monen suosikkeja. Siellä opitaan ilmaisemaan itseään. Ilmaistutaidon kerhossa on kiva ope ja kivoja kerholaisia. Ilmaisutaidon kerho on aina torstaina kello Kerho pidetään koulun liikuntasalissa. Siellä kuunnellaan välillä myös musiikkia. Poikia kerhossa on paljon vähemmän kuin tyttöjä. Joulujuhlassa esitimme Kunnon talviunet näytelmän. Siinä isäkarhu ei meinannut päästä talviunille, kun joku aina tuli häiritsemään häntä. Kaisla, Matilda ja Miisa 2.lk Ilmaisutaidon kerhon vetäjänä on Tuuli-ope. Ilmaisutaidon kerho tekee esityksiä koulun juhliin. Kerhossa leikitään myös kivoja leikkejä. Ilmaisutaidon kerhossa on aina uusi teema. Saamme keksiä näytelmiä myös itse. Ilmaisutaidon kerho on luokkalaisille, mutta siellä on myös muutama tokaluokkalainen. Kerhosta saa uusia kavereita eri luokilta. Kaikki ovat kavereita keskenään. Eemil, Joonas, Sanni, Angela ja Saara 4.lk Soitt amisen riemua musiikkikerhossa Musiikkikerho on koulun vapaaehtoinen kerho. Musiikkikerho järjestää esityksiä esimerkiksi kevätjuhliin, joulujuhliin ja kirkkoon. Kerho toimii vuoroviikoin ja luokkalaisille. Musiikkikerhossa saa kokeilla erilaisia soittimia pelkäämättä epäonnistumista. Kerhossa soitetaan pianoa, kitaraa, rumpuja, bassoa, rytmisoittimia ja lauletaan. Kerho kokoontuu koulun musiikkiluokkaan joka viikko kello Musiikkikerhoa johtaa opettaja Anna-Maria Väänänen. Sanni S, Valtteri K, Iida S ja Tia P Kerholaisia harjoituttaa joka viikko opettaja Anna-Maria Väänänen. 8 9

6 Kivoja harrastuksia kavereiden kanssa Jalkapallo Vihtis on KiVa koulu Kavereiden kanssa on koulussa kiva pelata jalkapalloa. Futista voi pelata suurella tai pienellä joukolla. Ystävien kanssa voi tulla erimielisyyttä maalissa. Yleensä riidoista ei tule hirveää huutoa. Jos maalivahti päästää maaliin, häntä ei saisi haukkua. Jalkapalloa kannattaa harrastaa, koska siinä saa hyvän kunnon. Riku M ja Riku L 4.lk KiVa Koulu on projekti, jolla yritetään ennaltaehkäistä kiusaamista. Meidän koulussamme KiVaKoulu tunteja on 1. ja 4. luokilla. Tunneilla käsitellään ystävyyssuhteita. Tunneilla tehdään esimerkiksi luokan ilmapiirijana, jossa oppilaat asettuvat lattiassa olevalle viivalle mielipiteensä mukaan. Tunteja pidetään noin kaksi kertaa kuukaudessa. Pidämme KiVaKoulu -tunneista, koska tunnit ovat rennompia ja tunneilla näytellään ja keskustellaan paljon. KiVaKoulu löytyy myös netistä osoitteesta: Sivuilta löytyy mm. pelejä, testejä sekä tietoa. Monia KiVa-tunteja olemme viettäneet ATK -luokassa KiVa-pelejä pelaillen. Jokaisella tunnilla saadaan yksi sääntö, ja tuntien loputtua keväällä sääntöjä on kymmenen. Meidän luokkamme keksi myös oman säännön kiusaamiseen liittyen. Se on: Hyväksytään kaikki sellaisina kun on! Ja sitä sääntöä on noudatettu hyvin. Helmi 4.lk Ajatuksia ystävyydestä Ystävyys on hauskanpitoa! Ystävät helpottavat elämää! Ystäville tulee välillä riitoja, mutta se kuuluu tosiystävyyteen! Kun luokassa on hyvä työilmapiiri, uskaltaa ilmaista mielipiteensä. Tunneilla teemme pari- ja ryhmätöitä, jotta tulisimme kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Emme syrji ketään! Erika, Susanna ja Iines 4.lk Ystävyyttä ruokalassa Ruokalassa voi syömisen ohella jutella vieruskaverin kanssa. Voi esimerkiksi keskustella harrastuksista, kysellä kuulumisia, kertoa vitsejä ja puhua vaikka mistä. Nykyään kaveritkin saavat istua vierekkäin, kun tyttö-poika -järjestyksestä on luovuttu. Ystävien kanssa ruokakin maistuu paremmalta! Uljas 4.lk Välituntikavereita Pelaamme välitunnilla jalkapalloa, koripalloa, kirkonrottaa, piilosta, hippaa ja teemme lumiukkoja. On kivaa pelata ja leikkiä kavereiden kanssa. Yhdessä on aina hauskempaa kuin yksin! Siksi teemmekin yhdessä kaikkea kivaa. Oskari 4.lk Jääkiekko Jääkiekko on paras talvilaji. Sitä on hauska pelata kavereiden kanssa, kun kaikki osaa pelata. Pelatessa törmäilee myös uusiin ystäviin. Juha 4.lk Street pyöräily Street on sellaista missä hypitään ja temppuillaan. Sitä on hauska harrastaa myös kavereiden kanssa. Sitä pystyy tekemään rampeilla. Pyöräilyä voi harrastaa myös kotipihassa. Niklas 4.lk Softaus Haastattelu ystävyydestä 1. Onko ystäviä sinun mielestä helppo löytää? Uljas: Niklas: Heidi: Tuuli: On Välillä On Ei 2. Millainen on hyvä ystävä? Uljas: Niklas: Heidi: Tuuli: Ei pahoinpitele Luotettava ja rehellinen Luotettava ja ystävällinen Mukava ja rehellinen 3. Voiko ystäviä olla liikaa? Uljas: Niklas: Heidi: Tuuli: Voi Ei Voi niitä olla Ei 4. Mistä tunnistaa hyvän ystävän? Uljas: Niklas: Heidi: Tuuli: Rehellisyys Reiluus Hauskuus Hauskuus 5. Onko sinusta kiusaaminen reilua? Uljas: Niklas: Heidi: Tuuli: Ei Ei Ei tod Ei yhtään KIITOS HAASTATTELUSTA! Saara, Sanni, Mikko ja Emil 4. lk Softaus on laji, jossa pyritään eliminoimaan vastustajat kuula-asetta käyttäen. Softauksessa on kuitenkin tärkeintä olla kaverien kanssa ja pitää hauskaa. Pelaamme iltapäivisin koulun metsässä kaverien kanssa. Suurimmissa tapahtumissa on ollut satoja osallistujia = paljon uusia kavereita! Juho, Arttu ja Kasperi 10 11

7 Toisen luokan tytöt odottavat parin haun alkamista Oppilaskunta yhteistä vaikuttamista koulun asioihin Oppilaskunta koostuu kahdestatoista jäsenestä. Jokaiselta luokalta on kaksi edustajaa, tyttö ja poika. Oppilaskunnassa on puheenjohtaja, joka hoitaa kokouksien avaamisen sekä sihteeri, joka kirjoittaa kokouksessa päätetyt asiat ylös. Oppilaskunta on järjestänyt diskon, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa. Lisäksi olemme järjestäneet pieniä tapahtumia ja puuhaa oppilaille. Esimerkiksi Välittämisen viikolla järjestimme oppilaille aarteenetsintää ja ystävänpäivänä rusettiluistelua. Joka kevät oppilaskunta saa ehdottaa yhtä hanketta Lasten ja nuorten ääni- kilpailuun, jossa paras ehdotus voittaa rahaa ja ehdottamansa asian. Joka vuosi on oppilaskuntavaalit, jossa oppilaat saavat äänestää omalta luokaltaan uudet ehdokkaat oppilaskuntaan. Oppilaskuntavaalit pidettiin pe Oppilaskunnan jäsenet toimivat vaalitoimitsijoina. Näissä kuvissa kummiluokan oppilaskunnan oppilaat hoitavat ekan luokan vaalitapahtumaa. Ystävänpäivä pakkassäässä Oppilaskunta järjesti ystävänpäivän kunniaksi rusettiluistelut, jotka kuitenkin kovien pakkaslukemien vuoksi muutettiin ystävänpäivätapahtumaksi pihalle. Pakkasesta huolimatta tunnelma oli lämmin ja paritkin löytyivät. Sara, Helmi, Kasperi ja Emil oppilaskunnasta 12 13

8 Juhlavuoden kirjoituskilpailun parhaimmistoa Vihtakadun koulussa järjestettiin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi oppilaille kirjoituskilpailu, jonka aiheena oli Meidän koulu luokkalaisten sarjassa parhaaksi valittiin tokaluokkalaisen Kaisa Kortelaisen kirjoitus luokkalaisten sarjassa voiton vei Helmi Koivu neljänneltä luokalta. 6.-luokkalainen Henriina Ura oli paras kirjoittaja luokkalaisten sarjassa. Meidän koulu Meidän koulun pihassa on kalliot, keinut ja palloseinä. Meidän koulussa ei kiusata ketään. Meillä on kummit, jotka auttavat luistimet jalkaan. Meidän koulun vieressä on pelto, jossa on talvella latu ja pulkkamäki. Meidän koulussa on hyvää ruokaa. Ruokalassa on pastilliautomaatti. Meidän koulussa on kirjasto. Kaikilla on kaverit ja ketään ei jätetä yksin. Meidän koulussa on iltapäiväkerho. Meidän koulussa on noin 128 oppilasta. Meidän koulu on paras koulu!!! Kaisla Kortelainen 2. lk Hyvää henkeä jo 20 vuotta Kun aloitin tämän kirjoittamisen, mietin että mistä kirjoittaisin ensin? Ongelma on siis se, että koulussamme on aivan liikaa hyviä puolia! Parhaimpia ovat varmaankin koulun maasto ja ympäristö. On mukavaa, kun talvella voi luistella koulun jäällä, joka toimii kesäisin hiekkakenttänä. Parasta kuitenkin on se, että Vihtiksellä on oma metsä, joka on lumoavan kaunis. Se toimii Yltin tuntien tutkimuskohteena sekä iltapäiväkerhon leikkipaikkana. Myös isommat oppilaat viihtyvät metsässä vapaa-ajan merkeissä. Koska tila on valitettavasti rajallinen, taidan olla kirjoittamatta koulun hienosta rakennuksesta, vaan kertoa koulun hengestä. Vihtiksen koulu on sellainen paikka, jossa kaikki tuntevat toisensa. Meidän koulu on Järvenpään pienin koulu jossa jokaista luokkaa on vain yksi. Koulun opettajat opettavat oman luokan lisäksi myös muita luokkia esim. musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa. Koulussa oppilaita on noin 140 elikkä aika vähän. Koulun oppilaat tuntevat toisensa ainakin kasvojen perusteella. Koulun ruokala on nimeltään Vihtapata. Ruokala on pieni, mutta koko koulu ei ole siellä samaan aikaan vaan joka luokka menee tiettyyn aikaan syömään. Ruokalaa komistaa silloin tällöin oppilaiden kuvataidetöitä/askarteluja. Ruokalaan on juuri tullut pastillikone. Aina ruoan jälkeen saa ottaa 1 pastillin. Välitunnit kestävät todella vähän aikaa jos esimerkiksi keinuu, pelaa jalkapalloa koulun kentällä rekkitangoilla, pelaa koripalloa jne. Jos välitunnilla tapahtuu jotain niin opettaja tulee hätiin. Koulussa on myös kiva-koulu. Jos jotakuta kiusataan niin kiva-koulu auttaa häntä. Koulussa viidesluokkalaiset saavat koulukummit ykkösluokkalaisista. Koulukummi auttaa pienenpää kummia koulun käyntiin tottumiseen. Kummien kanssa ollaan kaksi vuotta ja sitten isot-kummit menevät ylä-asteelle ja pikku-kummit menevät kolmannelle luokalle. Koulullamme järjestetään kaikenlaista. Joulumyyjäiset ovat perinteinen tapahtuma jossa luokat myyvät kaikenlaista. Myyjäisistä kerätyillä rahoilla säästetään kuudennen luokan leirikouluun. Koulussa on myös IP eli iltapäiväkerho. IP on avoin 1-2 luokkalaisille. Oppilas menee koulun jälkeen iltapäiväkerhoon ja vanhemmat hakevat hänet kello viisi, kun iltapäiväkerho loppuu. Vihtatupa on koulussa oleva esikoulu. Esikoulu sijaitsee yläkerrassa entisessä IP tilassa. Koulussamme on kaksi kerhoa. On musiikkikerho ja ilmaisutaidon kerho. Kerhot esittävät musiikki-, näytelmäesityksen aina joulu ja kevätjuhlassa. Perinteinen Osaajapäivä Perjantaina koulussa vietettiin jo perinteeksi tullutta Vihtakadun osaaja -päivää. Päivän tarkoituksena oli tuoda esille sellaisia oppilaiden taitoja, jotka eivät koulun arjessa nouse esille. Oppilat saivat luvan tuoda koululle itse tekemiään harrastustöitä, esim. kuvataidetta, pienoismallirakentelua, askartelun tuotoksia. Lisäksi ko. päivänä oli koulun salissa mahdollisuus esiintyä yksin, pareittain tai ryhmissä: lausua, laulaa, soittaa, esittää sketsejä, pienoisnäytelmiä tai taikatemppuja. 1. luokan tytöt tanssimassa 4. luokan Pudotus Vihtiksellä toimii myös upea oppilaskunta, joka järjestää koululle mukavaa puuhaa. Oppilaskunnan uusin hankinta on pastilliautomaatti. Yhteishenkeä kasvattaa myös koulun yhteiset retket luonnonpuistoihin ja muihin kauniisiin kohteisiin. Koulun vanhempainkerho järjestää innokkaasti esim. syksyisin Spelit yms. Vaikka koulumme on pieni se on myös todella pippurinen. Henriina Ura 6.lk Vihtis on 20 vuotta vanha ja kestää vielä toiset 20 vuotta!!!!!!! Helmi Koivu 4.lk Neljännen luokan näytelmästä Hernekeitto 14 15

9 Teksti: Krista Korpela-Kosonen Oma vanhempainyhdistys perustettiin jo koulun rakennusvaiheessa Vanhempainyhdistys on aina ollut kiinteä osa Vihtakadun koulun toimintaa. Itse asiassa vanhempainyhdistys aloitti toimintansa jo ennen kuin koko koulua oli vielä olemassakaan. Vasta rakennusmonttu oli kaivettu, kun yhdistys jo päätettiin perustaa vuonna Perustamiskokous pidettiin Harjulan koulun ruokalassa, ja väkeä sinne houkuteltiin lehti-ilmoituksen avulla, kertovat yhdistyksen perustajiin kuuluvat Anja Tyrväinen ja Mirja Lajunen. Varhainen perustamisajankohta toi etua. Vanhempainyhdistys pääsi jonkin verran vaikuttamaan siihen, millainen tulevasta koulusta tehdään. Saimme tietoa rakennusprojektista, mutta meitä myös kuunneltiin, kertaa yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut Anja Tyrväinen. Käytännön apua ja talkootoimintaa Vanhempainyhdistyksen toiminta koulun ja sen oppilaiden hyväksi oli alusta saakka aktiivista. Aivan ensimmäisiä hankkeita oli kirjojen kerääminen uuden koulun kirjastoon. Niitä kyseltiin muun muassa lasten kirjakerhoista, naapureilta ja tuttavilta. Muutakin käytännön apua järjestyi aina tarpeen tullen. Silloin alkuaikoina luokissa oli kangaspuita. Kävimme laittamassa niihin loimia, jos opettajalta ei se homma luonnistunut, Anja ja Mirja muistelevat hymyssä suin. Aktiivista talkooporukkaa oli helppo saada mukaan yhteiseen toimintaan, olipa kyse sitten piha- tai siivoustalkoista, myyjäisistä, urheiluvälineitten vaihtotorista tai vanhempainillan järjestämisestä. Puuhakas yhdistysväki julkaisi omaa lehteäkin, Vihtisviestiä, johon oppilaat tuottivat sisältöä. Paljon yhteistyötä tehtiin myös kaupungin muiden koulujen vanhempainyhdistysten kanssa. Suunnittelukilpailu toi koululle oman lipun Koulun 5-vuotisjuhlan lähestyessä vanhempainyhdistys järjesti oppilaille kilpailun, jotta koululle saataisiin suunniteltua oma lippu. Ehdotuksia saatiin runsaasti, ja kovan tuumailun ja harkinnan jälkeen voittajakin löytyi. Voittoisa lippu on yhä edelleen esillä kunniapaikalla koulun vitriinissä ja se on mukana monissa koulun juhlatilaisuuksissa. Vähän myöhemmin vanhempainyhdistyksen ja oppilaiden yhteistyönä puuhattiin vielä koulun nimikkopaita sekä -tarjotin, jotka nekin ovat olleet ahkerassa käytössä. Koko kouluyhteisö tuli tutuksi Sekä Anjalle että Mirjalle on jäänyt hyvät muistot vuosista, jotka vierähtivät vanhempainyhdistystoiminnassa. Se oli hyvä tapa tutustua toisiin vanhempiin, opettajiin ja kouluyhteisöön. Koululle oli kiva mennä käymään, kun tunsi kaikki lapset. Jopa talonmies, siivoojat, emäntä kaikki olivat tuttuja. Molemmat naiset muistavat omien lastensa kouluvuosilta myös Vihtakadun koulun hyvän yhteishengen, joka on säilynyt tähän päivään saakka. Vihtakadun koulu on pieni kyläkoulu hyvässä mielessä. Juuri pienuus luo hyvää henkeä, sillä silloin on mahdollisuus olla kaikkien kanssa tekemisissä Anja ja Mirja uskovat. Anja Tyrväinen (vas) ja Mirja Lajunen olivat perustamassa koululle omaa vanhempainyhdistystä. Aktiivinen yhdistys on toiminut jo reilut 20 vuotta. Teksti: Simo Liikanen Vanhempainyhdistys tuottaa hupia ja hyötyä kouluun ja kotiin Kaikkien sisarusten koulutaipaleet yhteenlaskettuna Vihtakadulla vietetään 12 vuotta, laskee Sanna Riikonen pikaisesti. Sannaa kiinnostaakin lastensa koulumaailma. Luonnollinen linkki kodin ja koulun välillä on vanhempainyhdistys. Sannalla on erityinen näköalapaikka, sillä hän on yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen toiminnasta hyötyy koko kouluyhteisö. Toiminnalla luodaan kouluun positiivista ilmapiiriä ja kouluhenkeä. Yhdistys järjestää oppilaille erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi Vihtis-spelit, joulumyyjäiset, talviriehan ja lisäksi muun muassa liikuntamahdollisuuksia koululaisille. Koululla on liikuntavuorot oppilaille, sekä erikseen vanhemille eli siinä hyvä tapa tutustua muihin vanhempiin. Mukana olemalla oppii tuntemaan oppilaiden vanhempia ja koululaisia. On hauskaa, kun koululaiset oppivat tuntemaan ja moikkaavat tavatessaan. Yhdessä tekemisen kautta on helpompaa olla muutoinkin yhteydessä toisiin vanhempiin asiassa kuin asiassa, Sanna toteaa. Yhteinen toiminta lisää samalla yhteenkuuluvuutta ja turvallisuudentunnetta. Yhdistys vaikuttaa kouluoloihin Yhdistyksen varainkeruun tuotto käytetään lyhentämättömänä koululaisten toimintaan. Vanhempainyhdistyksen toiminnallaan keräämillä rahoilla koulu pääsee vaikkapa retkelle, joka muutoin jäisi tekemättä, Sanna korostaa. Koulunkäynnin rikastamisen lisäksi yhdistys on myös paikallisen vaikuttamisen kanava. Viime vuonna vanhempien aktiivisella toiminnalla saimme kouluun täysikokoisen eppuluokan, sanoo Sanna ja lisää, että yhdistyksen toiminta vaikutti merkittävästi kaupungin valtiolta saamiin määrärahoihin. Yhdistyksen aktiivisuutta ei ole pantu pahaksi kaupungin koulutoimessakaan. Lisäksi tässä oppii tahtomattaankin sellaisia asioita koulujärjestelmästä, joista ei aiemmin ollut mitään käsitystä, hän naurahtaa. Kynnys on matalalla Yhdistyksen toimintaan osallistumiselle ei ole mitään vaatimuksia, Sanna tähdentää. Riittää, että omien lasten koulumaailma kiinnostaa. Jokainen voi osallistua toimintaan juuri sen verran kuin ennättää. Vanhempainyhdistys kokoontuu noin kerran kuussa pohtimaan tapahtumien toteuttamista. Mukana on kaikenlaisia ihmisiä. Tällaiseen toimintaan osallistumista pelätään helposti. Tärkeintä on kuitenkin se, mitä toiminnalla saadaan aikaan ja mitä se joko suoraan tai välillisesti tuottaa. Sannalle itselleen antoisinta on, kun oma koululainen kiirehtii kotiin silmät säihkyen ja selittää, että Koululla oli tosi makee taikuri!, ja tuntuu viihtyvän koulussaan vallan hyvin! KOULULAISTEN HAASTATTELU: Vihtisläiset kysyvät, Sanna vastaa: MIKÄ VANHEMPAINYHDISTYS ON? Siihen kuuluu oppilaiden vanhempia, ja se järjestää erilaisia tapahtumia oppilaiden ja perheiden iloksi. AUTTAKO SE OPETTAJIA? Auttaa. Yhdistys antaa esimerkiksi rahaa koulun retkiin. ONKO SIELLÄ KIVAA? Vanhempainyhdistyksessä on hauskaa ja sieltä voi saada kavereitakin! 16 17

10 Ihan kohta koululainen Vihtakadun koululla toimii myös päiväkoti Satusaunan eskariryhmä. Millaisia mietteitä Vihtatuvan eskarilaisilla on tulevasta koulustaan? On kiva, kun saa aina ruokalassa kuljettaa astioita tarjottimella. On kiva, kun käydään välillä tekemässä tehtäviä luokissa ja voi tutustua koululaisten askareisiin. Talvella on kiva leikkiä lumikasoissa, kun täällä on aika korkeat kasat. On kiva jumpata koulun salissa. Koulun pihassa on kiva leikkiä. JOONATAN On kiva, kun näen koululla joskus isosiskon. On kiva kantaa tarjotinta ja leikkiä pihalla. EMMA JULIA Kaikki on kivaa täällä koululla. Kivempi tulla syksyllä kouluun, kun on tuttu paikka. Koulussa on isot tilat. Voi käydä kirjastossa ja musiikkiluokassa. Koulumme Plan-kummilapsi Nancy Koulumme on ottanut oman kummilapsen Plan-järjeston kautta. Plan on kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa kehitysmaiden lasten elioloja ja joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Plan-kummina olemme mukana parantamassa kummilapsemme elinoloja lahjoittamalla säännöllistä rahallista tukea Planin rahaston kautta kummilapselle ja hänen yhteisölleen. ALINA Se on tosi kivaa, kun saa tutustua kouluun ennen kuin menee ekaluokalle. On kiva käydä koulun kirjastossa. LILI Hauskalta on tuntunut olla koululla eskariryhmässä. On kiva tutustua luokkiin ja käydä aamunavauksissa ja luistelemassa. EELIS Nancy Kummilapsemme on Nancy Agustina Franco. Nancy asuu Paraguayssa ja hän on 9-vuotias. Hänen kielensä on guarani ja uskonto kristitty. Nancyn isä on maanviljelijä ja äiti kotiäiti. Hänellä on sisko, joka on 1-vuotias. Nancyn perhe asuu talossa, joka on tehty puusta. Nancy käy peruskoulua. Koulumatka kestää alle puoli tuntia. Nancy on ollut terve. Perhe saa veden takapihalla olevasta vesipisteestä. Vessana toimii reikä maassa. Puolen tunnin matkan päässä on lähin terveyspalvelu. Kasperi ja Santeri 2.lk Miisa, Siiri ja Emilia 2.lk Paraguay Paraguay sijaitsee Etelä Amerikan kaakkoisosassa. Maan itäosassa on maanviljelyyn, karjankasvatukseen ja metsänhoitoon sopivat luonnonolosuhteet sekä yksi alueen monipuolisimmista vesistöistä, johon kuuluu jokia, järviä ja laguuneja. Maan länsiosa, eli Paraguayn Chaco, on hyvin kuivaa aluetta, minkä vuoksi siellä ei ole juurikaan asutusta. Espanja ja guarani ovat Paraguayn virallisia kieliä. Suurin osa paraguaylaisista on kaksikielisiä. Kaisla ja Alina 2. lk Paraguayn ongelmia Vesi 40 prosentista kyliä puuttuu kunnon vesi. Perheet käyttävät pilaantunutta vettä kaivoista, lähteistä ja joista. Liikenne Tiet ovat huonossa kunnossa, joten ihmisten on vaikea tuoda maataloustuotteitaan toreille myytäväksi. Koulutus Kylissä on koulut, jotka ovat usein vanhempien rakentamia. Koulut ovat huonossa kunnossa, niissä ei ole lattioita eikä huonekaluja ja niissä on sopimattomat ja puutteelliset wc-tilat. Terveys Sähkö 35:tä kylää kohden on yksi terveyasema. Terveysasemalla ei ole lääkkeitä, eikä pätevää henkilökuntaa. Yleensä siellä on vain terveydenhoitaja. Kylissä on sähköt, mutta sähkölaitteet ovat hyvin vaarallisia ja aiheuttavat onnettomuuksia aikuisille ja lapsille. Arttu, Patrik, Niilo, Samuel, Kaapo, Anna ja Matilda 2.lk 18 19

11 Kiitokset Vihtakadun koulun 20 v. juhlalehden tukijoille: Jarkon Rakennuspalvelu Oy J-Kos Oy Penti Trading Oy Inaria Studio Talonrakennus Hast Oy Urheiludivari OKK Sport Kiinteistömaailma Järvenpää Kauneus- ja jalkahoitola Kauneusterapia Hoitola Onni Oy Varastomaali Oy Teollisuuskemikaalit Kunnossapitotuotteet PENTI TRADING OY Uudelleentäyttöjärjestelmä Refill Vähänummentie 5, Järvenpää,

12

13

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Spring Week Schedule for the Clubs

Spring Week Schedule for the Clubs Spring 2015 Week Schedule for the Clubs Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-15:30, starting on January 13 th, 2015 American Football Club, grades 3-6, at 14:15-15:15, TBA, continue in March Wednesdays

Lisätiedot

Clubs at The English School. Fall 2014. Week Schedule for the Clubs. Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014

Clubs at The English School. Fall 2014. Week Schedule for the Clubs. Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014 Fall 2014 Week Schedule for the Clubs Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014 Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-15:30, starting on August 26 th, 2014 Wednesdays

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin OPPILAAT 14.2.2014 1. Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita koulussa? hyvä opetus liikunta, matematiikka, oppii lukemaan ruoka! työrauha välitunnit ja kaverit kivat opettajat hyvä luokkahenki saa oppia uutta

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi Keskustelutehtävä Kertaustehtäviä Sanasto 1. Friends. Thom is a new boy in school. No-one knows him. Thom doesn t have any

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake

Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake Osa V. Monistettava materiaali A Testitulosten koontilomake B C Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake Kuullun ymmärtäminen

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

REIPPAAN TYTöN URAPOLKU. Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio

REIPPAAN TYTöN URAPOLKU. Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio REIPPAAN TYTöN URAPOLKU Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio Olipa kerran reipas tyttö, joka oli niin reipas ettei hänestä tarvinnut huolta kantaa. Hän piti puolensa, ilmaisi asiansa, lunasti lupauksensa

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa 12.10..2013 Etäopetus 1 Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla 2 Syksy 2013 1.lk. poika D.J. Eurajoen Keskustan ala-koulu, Adobe Connect

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Pihlavan koulu Vanha maantie 2 puh. 02-621 5146 www.cedunet.fi/pihlava Pihlavan koulun esiopetus alkoi vuonna 1996, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä nykyään päivähoito

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Suomikoululainen. Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan. Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia.

Suomikoululainen. Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan. Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia. Suomikoululainen Tammikuu 2012 Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia 1 Puheenjohtajan palsta Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2012! Mitähän tuleva

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua Runosmäen koulun oppilaiden ajatuksia syksyllä 2013 Mikä on koulun perustehtävä? - Paikka, jossa opettajat opettavat ja oppilaat oppivat - Tarjota oppimisympäristö,

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia.

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin huhtikuun 23. valittiin barcelonalaisen kirjakauppiaan idean mukaan kirjojen ja ruusujen

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6.

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6. Contents Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello Numbers Colours 1. This is me 2. Clothes 3. Family 4. Home 5. Food 6. I can 7. School 8. Hobbies 9. Animals 10. Moving around EXTRA Hello Piirrä

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Tiedote/Newsletter 9/2016. Opiskelijakunta toivottaa kaikille erittäin hyvää ja aurinkoista karkauspäivää!

Tiedote/Newsletter 9/2016. Opiskelijakunta toivottaa kaikille erittäin hyvää ja aurinkoista karkauspäivää! Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TIEDOTE NEWSLETTER Tiedote/Newsletter 9/2016 Opiskelijakunta toivottaa kaikille erittäin hyvää ja aurinkoista karkauspäivää! The Student Union wishes everyone

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Tulevaisuuden koulua kohti -seminaari 7.-8. 10 2014 Elisa Poskiparta Turun yliopisto KiVa Koulu Mitä kiusaaminen

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ KOULU TURVAPAIKKANA? oppilaan psyykkistä hyvinvointia edistämässä Jyväskylä 5.11.2015 Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ Tanja Äärelä KT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto erityisluokanopettaja,

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here!

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here! HELBUS CONDUCT Welcome to HELBUS. We are happy you are here! Our mission is to offer young people a path to a career in international business. Let us be your steppingstone for global opportunities! Explore

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit!

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! LUONNOS Sukumuistelupeli Tärkeät paikat Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! Voit myös keksiä itse lisää kysymyksiä! Jokainen

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

10.8.2015. Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu

10.8.2015. Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu Kiusaaminen Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino. Väärinkohtelu

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name 1 MINÄ ITSE MAAT, KIELET ja KANSALAISUUDET TERVEHDYKSET ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paul

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT

TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään musiikkiluokalla opiskelusta sekä nauttimaan nykyisten musiikkiluokkalaisten esityksistä ti 28.2.2012 klo 18.30 Kirkonkylän koulun

Lisätiedot