RAPORTIN LAADINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTIN LAADINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Liiketoimintasuunnitelman 1(30) RAPORTIN LAADINTAOHJEET Päivitetty 2010

2 Liiketoimintasuunnitelman 2(30) SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 3 2. LAADINTAPROSESSI 4 3. SISÄLTÖKOHTAISET LAADINTAOJEET 6 4. TOTEUTUKSEN AJALLINEN KESTO 30

3 Liiketoimintasuunnitelman 3(30) 1. YLEISTÄ Liiketoimintasuunnitelman on laadittu siten, että liiketoimintasuunnitelman laadintapohjassa on kunkin otsikon alla esitetty lyhyt kuvaus siitä, mitä kyseisen kohdan tulee sisältää. Kuvaukset ovat esimerkinomaisia, sillä yrityksestä riippuen eri kohtiin kirjattavat asiat saattavat vaihdella huomattavasti. Kunkin kohdan sisällön laajuus ja syvyys vaihtelevat myös laatijan kirjallisista valmiuksista ja hänellä olevan tiedon tasosta riippuen. Kohteena olevan yrityksen toimiala sekä toiminnan luonne ja laajuus vaikuttavat myös kunkin kohdan sisältöön ja sen laajuuteen. Tarkoitus on, että laadittava liiketoimintasuunnitelma on tekijänsä ja kohteensa näköinen. Kirjallisesta ja/tai toimituksellista tyylikkyyttä tärkeämpää on suunnitelman sisältö ja se, että sen laatijat uskovat siihen ja ovat valmiita toimimaan sen mukaisesti. Lähtöolettamana on myös se, että yrityksen edustaja/edustajat laativat itse liiketoimintasuunnitelman. Konsultin roolina on opastaa ja neuvoa suunnitelman tekemisessä ei kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suositeltavaa on myös, että yrityksen koko ylin johto osallistuu liiketoimintasuunnitelman laadintaan.

4 Liiketoimintasuunnitelman 4(30) 2. LAADINTAPROSESSI Laadintaprosessi toteutetaan niin, että yrityksen edustaja/edustajat kokoontuvat säännöllisin väliajoin laatimaan liiketoimintasuunnitelmaa. Konsultti toimii neuvonantajana ja ohjaajana. Suunnitelman tekeminen etenee vaihe kerrallaan. Aluksi kerrataan edellisen kerran aikaansaannokset ja laadintaa jatketaan keskustellen ja päätöksiä tehden. Seuraavassa esimerkinomainen kaavio laadintaprosessin etenemisestä: 1. Konsultointitapaaminen - Liiketoimintasuunnitelman laadinta ja prosessin kulku - perustiedot yrityksestä ja - yrityksen nykytilan analysointi - Strategisen suunnittelun läpikäynti Laajuus: 1 päivä 2.Konsultointitapaaminen -strategiaosion työstäminen -operatiivisten osioiden läpikäynti Laajuus: 1 päivä 3.Konsultointitapaaminen -operatiivisen osan työstäminen -investointien; rahoituksen ja taloudellisten suunnitelmien läpikäynti Laajuus: 1 päivä 4.Konsultointitapaaminen -investointien, rahoituksen ja taloudellisten suunnitelmien läpikäynti -riskien ja ongelmien pohdinta -suunnitelman viimeistely ja arviointi Laajuus: 1 päivä Yrityksessä tapahtuva työskentely - tehdyn yritysanalyysin läpikäynti ja syventäminen - toimialan ja yrityksen vision miettiminen - muiden strategisten valintojen miettiminen Yrityksessä tapahtuva työskentely - tehdyn strategiaosan läpikäynti ja syventäminen - operatiivisen toiminnan osaalueiden kehittämistarpeiden ja kehittämistoimien miettiminen ja kehittämisohjelmien luonnostelu Yrityksessä tapahtuva työskentely - tehdyn operatiivisen osan läpikäynti ja syventäminen - investointien, rahoituksen ja taloudellisten suunnitelmien tekeminen

5 Liiketoimintasuunnitelman 5(30) Edellisellä sivulla esitetty prosessin sisältö toimii, jos yrityksen edustajilla on riittävät liiketoiminnalliset ja kirjalliset valmiudet sekä tarvittava aika irrotettavissa. Jos jokin näistä elementeistä puuttuu, kannattaa prosessin toteutumiselle varata TE-keskuksesta 1-2 lisäpäivää ja tuolloin prosessin voi pilkkoa pienempiin osiin ja edetä yksilöllisesti, sopivalla nopeudella ja tavalla esimerkiksi niin, että konsultti toimii suunnitelman tuottajana ja suunnitelma voidaan ääritapauksessa tehdä yhteisten konsultointitapaamisten aikana. (Huom! Tämän tulee olla ääritapaus, koska Liiketoimintasuunnitelma on tarkoitettu olemaan Yrityksen itsensä, omasta tulevasta toiminnastaan laatima suunnitelma.) Sopiva tahti prosessin etenemiselle on, että konsultointitapaamiset toteutetaan 2 3 viikon välein, jolloin yritys ehtii tehdä kotitehtävät ja pohtia asioita, eikä se tuota normaalille toiminnalle kohtuuttomia rasitteita, mutta on toisaalta riittävän tiivis, jotta asiat eivät ehdi muuttumaan saati unohtumaan. Ihanteellinen kokonaisaika toteutukselle on noin kaksi kuukautta.

6 Liiketoimintasuunnitelman 6(30) 3. SISÄLTÖKOHTAISET LAADINTAOHJEET RAPORTTI VUOSIKSI (yrityksen nimi) Tämä raportti on laadittu ELY-keskuksen PK-LTS-ohjeiden mukaisesti. Laatija: (laatijan nimi ja yritys) (osoite) (puhelinnumero) (sähköpostiosoite)

7 Liiketoimintasuunnitelman 7(30) SISÄLTÖ: 1. TOTEUTUSTIEDOT 8 2. PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ TAUSTA, HISTORIA YRITYKSEN TILANNE NYT LIIKEIDEA ANSAINTAMALLI YRITYKSEN HENKISET AVAINRESURSSIT TALOUS SWOT-ANALYYSI YHTEENVETO TOIMIALA JA MARKKINAT MARKKINAT KILPAILU JA KILPAILIJAT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA STRATEGISET VALINNAT YLEISET NÄKYMÄT TOIMIALAN NÄKYMÄT YRITYKSEN VISIO JA TAVOITTEET STRATEGISET VALINNAT Perusstrategia Liiketoiminta-alueet Yrityksen arvot Kilpailuedut ja menestystekijät Muut strategiset valinnat Strategiayhteenveto TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAT KESKEISTEN TOIMINTOJEN OSALTA TUOTEKEHITYKSEN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tuotekehitys Markkinointi TUOTANNON JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tuotanto ja sen kehittäminen Logistiikan kehittämissuunnitelma TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LAADUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA HALLINNON, ORGANISAATION, JOHTAMISEN JA JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TALOUDELLISET SUUNNITELMAT INVESTOINNIT TULOSBUDJETTI VUODELLE 20XX RAHOITUSBUDJETTI VUODELLE 20XX RISKIT JA ONGELMAT TOTEUTTAMISOHJELMA 29

8 Liiketoimintasuunnitelman 8(30) 1. TOTEUTUSTIEDOT 1. konsultointikerta: Aika xx.xx.20xx klo Paikka Läsnä Yrityksen edustajien ajankäyttö Jakelu Oy Yritys Ab ELY-keskus 2. konsultointikerta: Aika xx.xx.20xx klo Paikka Läsnä Yrityksen edustajien ajankäyttö Jakelu Oy Yritys Ab ELY-keskus 3. konsultointikerta: Aika xx.xx.20xx klo Paikka Läsnä Yrityksen edustajien ajankäyttö Jakelu Oy Yritys Ab ELY-keskus

9 Liiketoimintasuunnitelman 9(30) 4. konsultointikerta: Aika xx.xx.200x klo Paikka Läsnä Yrityksen edustajien ajankäyttö Jakelu Oy Yritys Ab ELY-keskus

10 Liiketoimintasuunnitelman 10(30) 2. PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ Yritys: Y-tunnus: Osoite: Puhelin: Faksi: Internet: Toimiala: Toiminta-alue: Toiminta-ajatus: Omistus: Hallitus: Toimitusjohtaja: Liikevaihto: Henkilöstö: Vienti: - osuus liikevaihdosta - kohdemaat

11 Liiketoimintasuunnitelman 11(30) 3. TAUSTA, HISTORIA Tähän kohtaan kirjoitetaan lyhyesti yrityksen taustasta ja historiasta: Vastaus kysymykseen KUINKA TÄHÄN ON TULTU? Tarkoituksenmukaista on keskittyä olennaisiin virstanpylväisiin yrityksen matkan varrella. Tausta ja historia - kappaleen maksimilaajuus on n. yksi sivu.

12 4. YRITYKSEN TILANNE NYT 4.1. Liikeidea Liiketoimintasuunnitelman 12(30) TARVE / HYÖTY ASIAKKAALLE Tähän kohtaan vastaus kysymykseen, MIKSI asiakas ylipäätänsä ostaa ko. tuotteita / palveluja. IMAGO Tähän kohtaan vastaus kysymykseen, miksi asiakas ostaa juuri tältä yritykseltä. ASIAKKAAT/ASIAKASRYHMÄT Luetellaan yrityksen asiakkaat / asiakasryhmät. TUOTTEET / PALVELUT Luetellaan yrityksen tuotteet/palvelut, joita yritys tarjoaa asiakkailleen. TAPA TOIMIA Johtavat arvot: Mitkä ovat johtavat arvot liiketoiminnassa; esim. Palvelemme 24 t/vrk. Yritykselle tyypillistä: Toiminnan tyypilliset piirteet; esim. suuri sesonkiluonteisuus: 80 % myynnistä tulee 2 kk:n aikana. Markkinointi: Miten markkinointi toteutetaan? Tuotekehitys: Miten tuotekehitys tehdään? Hinnoittelu: Kuinka hinnoittelu hoidetaan? Tuotanto: Kuinka tuotanto tapahtuu? Logistiikka: Kuinka logistiikka hoidetaan? Hallinto: Kuinka yrityksen talous ja hallinto hoidetaan? Johtaminen: Mikä on yrityksen johtamistapa? VOIMAVARAT FYYSISET TALOUDELLISET HENKISET Toimitilat Millaiset toimitilat? Koneet / laitteet Millaiset koneet ja laitteet? Muut Mitä muita fyysisiksi luettavia voimavaroja yrityksellä on? Varat (tasearvoin) (1000 ) Kokonaisvelat Sisältää sekä lyhyt että pitkäaikaiset velat (1 000 ) Vakuudet Millaiset vakuudet yrityksellä on? Yrityksen avainhenkilöt ja heidän osaamisensa. Lisäksi muut yrityksen määrälliset henkilöresurssit sekä kuvaus yrityksessä vallitsevista asenteista, työilmapiiristä ja asennoitumisesta työhön ja yritykseen

13 Liiketoimintasuunnitelman 13(30) 4.2. Ansaintamalli Ansaintamalli on pelkistetty kuvaus siitä, mistä rahat yritykselle liiketoiminnassa tulevat ja miten. Samoin se sisältää lyhyen yhteenvedon siitä, mikä on yrityksen kulurakenne: Vastaus kysymykseen, mihin rahat menevät. Esimerkki: Konsulttitoimiston ansaintamalli Rahat tulevat henkilötyöajan myynnistä ja erilaisista materiaali- ja kulukorvauksista. Laskutuksen perusteena on aikaan sidotut päivä- ja/tai tuntiveloitustaksat, joilla katetaan työn suorittavan henkilön palkan ja sivukulujen lisäksi myös kaikki toiminnan yleiskustannukset. Materiaalit laskutetaan sovitun taksan mukaisesti. Matka- ja majoituskustannukset ja päivärahat korvataan toteutuman mukaan käyttäen esim. verottajan hyväksymiä korvausmääriä. Toinen vaihtoehto on, että konsultointikokonaisuudesta tehdään kokonaistarjous, yleensä edellisessä kappaleessa kerrotuilla periaatteilla. Käytettävä aika muodostaa riskin sisältävän arviointimuuttujan. Konsulttitoiminnan suurin kuluerä on henkilöstökulut, jotka muodostavat yleensä yli puolet yrityksen kuluista. Muut kulut muodostuvat tavanomaisista yrityksen toiminnan ylläpito- ja kehittämismenoista Yrityksen henkiset avainresurssit Tässä kohdassa käydään läpi yrityksen avainhenkilöt ja esitetään heidän perustietonsa. Pienissä yrityksissä (alle 5 henkilöä) voidaan käydä läpi yrityksen kaikki henkilöt. Loppuun laaditaan yritysjohdon arviointi henkilöstön osaamisen tasosta suhteessa siihen, mitä liiketoiminta edellyttää. Henkilö tehtävä koulutus työkokemus ikä omistusyrityksessä alalta osuus

14 Liiketoimintasuunnitelman 14(30) 4.4. Talous Tässä kohdassa yrityksestä tehdään taloudellinen analyysi Yritystutkimusneuvottelukunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Erityisesti kannattaa muistaa, että 1. tunnusluvut lasketaan oikaistusta tilinpäätöksestä ja henkilöyhtiöissä otetaan huomioon myös omistajien palkkaoikaisu 2. pelkkä tunnuslukujen laskeminen ei riitä, vaan on esitettävä myös se, mitä ne kertovat yrityksen taloudellisesta tilasta (= tunnuslukujen tulkinta) 3. on pyrittävä tunnistamaan yhden toimintahetken tunnuslukujen kertomien arvojen lisäksi myös vallitseva kehityssuunta. Vuosi Toimiala Tilikauden pituus kk kk Liikevaihto Liiketoiminnan tuotot yhteensä Henkilöstö Liikevaihto/henkilö Käyttökate Käyttökate -% Liiketulos Nettotulos Kokonaistulos Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Taseen loppusumma Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto -% Quick ratio Current ratio Omavaraisuusaste -% Velat/liikevaihto -% Jalostusarvo/hlö Jalostusarvo/palkat Kommentit:

15 Liiketoimintasuunnitelman 15(30) 4.5. SWOT-analyysi On muistettava, että liiketoiminnassa haetaan ennen kaikkea suhteellisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä. Vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä tekijöitä, mahdollisuudet ja uhkatekijät ovat joko yrityksen ulkopuolella tai tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä. Muista! Mikään ei ole helpompaa kuin laatia SWOT-analyysi huonosti. VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHKATEKIJÄT

16 Liiketoimintasuunnitelman 16(30) 4.6. Yhteenveto Tähän kohtaan kirjoitetaan tiivistelmä yrityksestä tässä ja nyt. Se sisältää yhteenvedon yrityksestä ja sen toiminnan nykyvolyymista, yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista, sekä mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä. Esim.: Yritys AA Oy on toimintansa vuonna 1992 aloittanut metallialan alihankintayritys, joka on keskittynyt toiminnassaan rautarakennetöihin. Yrityksen liikevaihto tilikaudella 2008 oli 6 mmk (= 1 m ) ja yrityksen palveluksessa on 10 henkilöä. Yrityksen merkittävimpiä vahvuuksia ovat hyvät ja pitkäaikaiset suhteet ydinasiakkaisiin, erinomainen kannattavuus ja teknisesti moderni ja tehokas konekanta. Suurimpina heikkouksina on todettava huonot henkilösuhteet yrityksen sisällä sekä yrityksen tietojärjestelmien vanhanaikaisuus. Mahdollisuuksina nähdään kasvu ja uusien asiakkaiden saaminen. Uhkatekijät ovat yrittäjien ikääntymisen lisäksi päämiesten omistusjärjestelyt, jotka saattavat muuttaa heidän päätöksentekoaan ja aiheuttaa ongelmia yritykselle.

17 5. TOIMIALA JA MARKKINAT 5.1. Markkinat Liiketoimintasuunnitelman 17(30) Markkinat kuvataan ainakin seuraavien osatekijöiden suhteen: markkinoiden koko Suomessa (Jos kansainvälisestä toiminnasta kysymys, tarvittaessa myös globaalisti. Jos paikallisesta toiminnasta kysymys, niin Suomen lisäksi myös yrityksen markkina-alueella.) toimialan päämarkkinasegmentit ja niiden koko; jos kysymyksessä on klusteroitunut toimiala, niin klusterin koko ja kehitysvaihe. markkinoiden kehityssuunta toimialan tyypilliset piirteet, kuten o millaisista yrityksistä toimiala koostuu o toimialan houkuttelevuus; uhka uusista kilpailijoista o uhka korvaavista tuotteista / palveluista o asiakkaiden neuvotteluvoina o toimittajien neuvotteluvoima o toimialan kilpailutekijät 5.2. Kilpailu ja kilpailijat Tässä kohdassa tunnistetaan kilpailijat sekä jaetaan heidät ydinkilpailijoihin (niihin, joiden kanssa olemme jatkuvasti vastakkain. Jos me olemme saaneet tarjouspyynnön, on varsin todennäköistä, että myös ydinkilpailijamme ovat saaneet sen) Ydinkilpailijat kuvataan ja analysoidaan tarkasti. marginaalikilpailijoihin (niihin, joilla ei ole merkittävää osuutta markkinoilla, mutta jotka esiintyvät markkinoilla satunnaisesti ja sotkevat käydessään hintatason) Marginaalikilpailijat tunnistetaan, kuvataan ja analysoidaan tarvekilpailijoihin (niihin, jotka tyydyttävät samaa tarvetta; esim. lentoyhtiöiden tarvekilpailijoita ovat junayhtiöt, koska ne tarjoavat palvelua samaan tarpeeseen; siirtyä paikasta toiseen). Tarvekilpailijat tunnistetaan, kuvataan ja analysoidaan potentiaalisiin kilpailijoihin (niihin, jotka eivät vielä ole kilpailijoita; esim. tukkukauppiaan potentiaalinen kilpailija on nykyään yhä useammin vähittäiskauppias, koska hänelle suoraan valmistajalta tilaaminen, ohi tukkuliikkeen on mahdollista ja usein jopa edullista). Potentiaaliset kilpailijat tunnistetaan, kuvataan ja analysoidaan Mitä paremmin yritys tuntee kilpailijansa, sitä tehokkaammin se voi heitä vastaan kilpailla.

18 Liiketoimintasuunnitelman 18(30) 6. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA STRATE- GISET VALINNAT 6.1. Yleiset näkymät Tässä kohdassa hahmotetaan yleiset tulevaisuuteen liittyvät näkymät ja trendit Toimialan näkymät Käydään läpi yrityksen edustamalla toimialalla nähtävissä/ennakoitavissa olevat asiat, joihin oman yrityksen visio ja muut päätökset perustuvat. Samalla otetaan kantaa siihen, vaikuttavatko edellisessä kohdassa kuvatut yleiset trendit jotenkin yrityksen toimialaan ja sen näkymiin Yrityksen visio ja tavoitteet Vuonna 2015 Oy Yritys Ab haluaa olla: kuvataan yritys tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa kuvauksen tulee sisältää mm. ennuste yrityksen liikevaihdon tasosta ja henkilöstömäärästä sekä mahdollisimman tarkka kuvaus sen hetkisestä liiketoiminnasta TÄSSÄ KERROTAAN YRITYKSEN TAHTO Perustelut visiolle: Esitetään perustelut sille, miksi visio on ylläkuvatun kaltainen Strategiset valinnat Perusstrategia Valitaan yritykselle perusstrategia (kustannustehokkuus/differointi) sekä määritellään tuote-/asiakassegmentti, johon tulevaisuudessa keskitytään.

19 Liiketoimintasuunnitelman 19(30) Liiketoiminta-alueet Tunnistetaan liiketoiminta-alueet ja kuvataan ne tuote-markkinamatriisin avulla. Asiakasryhmät Tuotteet/palvelut Tuote-markkinamatriisin avulla tunnistetut ja kuvatut liiketoiminta-alueet luokitellaan käyttäen apuna soveltuvaa portfolioanalyysiteknikkaa (esim. Boston Consulting tai General Electric kts. liite). Portfolioanalyysien perusteella tehdään johtopäätökset siitä, miten kuhunkin liiketoimintasektoriin suhtaudutaan; mihin panostetaan ja mihin ei. HUOM! Johtopäätökset on aina perusteltava. Johtopäätökset 1. Voimakkaasti panostettavat liiketoiminta-alueet ovat 2. Ylläpidettävät liiketoiminta-alueet ovat 3. Selvitettävät, tutkittavat liiketoiminta-alueet ovat 4. Lopetettavat/alasajettavat liiketoiminta-alueet ovat

20 Liiketoimintasuunnitelman 20(30) Yrityksen arvot Tähän kohtaan kirjoitetaan yrityksen arvot sellaisina kuin ne yrityksessä ovat Kilpailuedut ja menestystekijät Muut strategiset valinnat Tässä kohdassa tehdään strategiset valinnat koskien muita yrityksen kannalta keskeisiä asioita. Ne ovat osittain johdettavissa yrityksen visiosta ja tietyiltä osin ne ovat yrityksen omistajien/johdon tekemiä päätöksiä. Niitä voivat olla esim.: valinta yrityksen koosta ja mahdollisesta kasvusta ja kasvun toteuttamistavasta valinta asioista/liiketoimista/liiketoimintasektoreista, joita ei tehdä/joihin ei ryhdytä päätökset markkina-asemasta, jota haetaan ja tavasta jolla markkinoilla toimitaan suhtautuminen kansainvälistymiseen suhtautuminen ulkoistamiseen ja alihankinnan käyttöön suhtautuminen yritysyhteistyöhön ja verkostoitumiseen päätökset suhtautumisesta riskinottoon henkilöstön hankintaa ja kehittämistä koskevat periaatepäätökset jne.

21 Liiketoimintasuunnitelman 21(30) Strategiayhteenveto Tässä kohdassa puretaan tehdyt strategiset päätökset ja valinnat toimenpiteiksi. Strategiayhteenveto on näppärimmin kuvattavissa seuraavasti: Ympäristön ja Yrityksen tulevaisuuden tarjoamat VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOL- Hyödynnä Korjaa/kehitä LISUUDET UHKATEKIJÄT Varaudu/ennakoi Torju/vältä

22 Liiketoimintasuunnitelman 22(30) 7. TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITEL- MAT KESKEISTEN TOIMINTOJEN OSALTA Tässä kappaleessa kunkin alaotsikon alkuun laaditaan tiivistetty kuvaus toiminnosta nykyisellään, määritellään toiminnon kehittämistarpeet ja päätetään kehittämistoimenpiteistä Tuotekehityksen ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma Tuotekehitys Tässä kappaleessa kuvataan, millaista tuotekehitys yrityksessä on ja kuinka se on hoidettu. Tuotekehityksessä käsitellään sekä olemassa olevat että uudet tuotteet. Tuotekehityksen painopistealueet ovat (liiketoiminta-alueiden analyysin perusteella) Kehittämistarpeet perusteluineen Tehdyt päätökset ja kehittämistoimenpiteet Markkinointi Tässä kappaleessa käydään läpi yrityksen markkinointi kokonaisuutena ja kuvataan sen eri osa-alueet. Kuvauksen tulee kattaa ainakin: markkinointipäätökset (tuote, hinta, saatavuus ja viestintä), markkinoinnin toteutus ja markkinoinnin suunnittelu. Kehittämistarpeet perusteluineen Markkinoinnin kehittämistoimenpiteet

23 7.2. Tuotannon ja logistiikan kehittämissuunnitelma Tuotanto ja sen kehittäminen Liiketoimintasuunnitelman 23(30) Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka tuotanto yrityksessä hoidetaan. Määritellään kehittämistarpeet ja päätetään kehittämistoimenpiteistä. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet Logistiikan kehittämissuunnitelma Tässä kappaleessa kuvataan yrityksen logistiset toiminnot (ostot, varastointi, kuljetukset, tietoliikenne), määritellään niiden kehittämistarpeet ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet

24 Liiketoimintasuunnitelman 24(30) 7.3. Tuottavuuden kehittämissuunnitelma Tuottavuutta analysoidaan sekä kokonaistuottavuuden, työn tuottavuuden että pääomien tuottavuuden osalta, määritellään kehittämistarpeet ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet 7.4. Laadun kehittämissuunnitelma Laadun osalta arvioidaan yrityksen tekninen ja toiminnallinen laatu (jos yrityksellä on laatujärjestelmä, asia tulee mainita tässä), määritellään kehittämistarpeet ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet

25 Liiketoimintasuunnitelman 25(30) 7.5. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Henkilöstön osalta arvioidaan osaamisen sekä työkyvyn ja työmotivaation nykytila, määritellään kehittämistarpeet sekä laaditaan kehittämissuunnitelma. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet 7.6. Hallinnon, organisaation, johtamisen ja järjestelmien kehittämissuunnitelma Hallintoa tarvitaan lähes kaikilla yrityksen toiminnan osa-alueilla. Tyypillisesti hallintoon lasketaan kuuluvan kaikki juridiikkaan liittyvät asiat kuten sopimukset, pöytäkirjat, tilastot jne.. Yksi osa hallintoa on taloushallinto, johon yleisimmin jaetaan ulkoiseen osaan, joka tuottaa esimerkiksi kaikki lakien vaatimat palvelut ja sisäiseen joka on keskittynyt palvelemaan ennen kaikkea yrityksen sisäisiä tarpeita. Yhtenä tarkastelunäkökulmana voi olla hallinnon tarkasteleminen hallintoelimittäin, joista keskeisimmäksi nousee yrityksen hallitus ja hallituksen toiminta. Kuvataan yrityksen organisaatio ja arvioidaan sen toimivuutta sekä muutostarpeita suhteessa aiemmin esitettyyn visioon. Arvioidaan yrityksen johtamista suhteessa sekä asioiden (management) että ihmisten (leadership) johtamiseen; määritellään kehittämistarpeet ja laaditan kehittämissuunnitelma. Samoin arvioidaan ja kuvataan yrityksen järjestelmät ja niiden kehittämistarpeet. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet

26 Liiketoimintasuunnitelman 26(30) 8. TALOUDELLISET SUUNNITELMAT 8.1. Investoinnit Tässä kohden suunnitellaan investoinnit sekä perustellaan, budjetoidaan ja aikataulutetaan ne. Investointikohde Perustelut Kustannus arvio 1000 Ajankohta 8.2. Tulosbudjetti vuodelle 200x Tuoteryhmät / Tulosbudjetti kootaan yhdistelmänä myynti- ja myyntikatebudjeteista sekä myyntikatetarvelaskelmasta. Yrityksen tarpeita varten se kannattaa vielä yksilöidä ja laatia kuukausikohtaisesti. liiketoimintaalueet 0 0 LIIKEVAIHTO 0 #DIV/0! Muuttuvat kulut - aineet ja tarvikkeet - muuttuvat palkat + sivukulut 0 - muut muuttuvat kulut 0 = MYYNTIKATE 0 #DIV/0! Kiinteät kulut - kiinteät palkat + sivukulut 0 - vuokrat 0 - muut kiinteät kulut 0 = KÄYTTÖKATE 0 #DIV/0! Poistot 0 = LIIKETULOS 0 #DIV/0! - Korot ja muut rahoituskulut 0 = TOIMINNALLINEN NETTOTULOS 0 #DIV/0! +/- Muut tuotot/kulut = KOKONAISTULOS 0 #DIV/0!

27 Liiketoimintasuunnitelman 27(30) 8.3. Rahoitusbudjetti vuodelle 20xx Rahan lähteet + käyttökate + muut tuotot Yhteensä Rahan käyttö - korkokulut - verot - investoinnit - lainojen lyhennykset - käyttöpääoman lisätarve - voitonjako/yksityiskäyttö Yhteensä Lisärahoitustarve hoidetaan seuraavasti: Oman pääoman lisäys Lainarahoitus Muu tapa Lainarahoitus haetaan/järjestetään Tässä kohdassa käsitellään yrityksen rahoitustilanne ja -tarpeet ja tehdään suunnitelma tarvittavan rahoituksen hoitamiseksi.

28 Liiketoimintasuunnitelman 28(30) 9. RISKIT JA ONGELMAT Tässä kohdassa käydään läpi yritykseen, sen avainhenkilöihin ja tähän suunnitelmaan sekä sen mukaisen toiminnan toteutukseen liittyvät riskit ja ongelmat.

29 Liiketoimintasuunnitelman 29(30) 10. TOTEUTTAMISOHJELMA Tässä kohdassa kootaan yhteen yrityksen kehittämistoimenpiteet aikataulutetuksi toteuttamisohjelmaksi, jossa on määritelty myös toteutuksen vastuuhenkilö. Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Huom.

30 Liiketoimintasuunnitelman 30(30) 11. TOTEUTUKSEN AJALLINEN KESTO Liiketoimintasuunnitelman laadinta voi parhaimmillaan onnistua kolmen konsultointipäivän puitteissa. Tämä edellyttää, että yrityksessä on vain yksi päätöksiä tekevä henkilö ja hänellä on liiketoiminta ja siihen liittyvät ratkaisut kirkkaina mielessä ja hänen kykynsä tuottaa kirjallista aineistoa on hyvä. Lisäksi hänen tulee olla erittäin sitoutunut liiketoimintasuunnitelman tekemiseen sekä panostaa siihen merkittävästi aikaa konsultointitapaamisten ulkopuolella. Jos liiketoimintasuunnitelmaa tekemässä on useampi henkilö ja he eivät ole aikaisemmin miettineet yhdessä yrityksen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä asioita (yhteinen näkemys asioista puuttuu), heidän valmiutensa kirjallisen aineiston tuottamiseen ei ole erityisen hyvä eikä heillä ole aikaa eikä energiaa tehdä liiketoimintasuunnitelmaa konsulttitapaamisten välillä, on kolmen päivän mittainen konsultointi liian lyhyt liiketoimintasuunnitelman aikaansaamiseksi. Tällöin konsultointia voidaan jatkaa lisäkonsultointipäivillä. Lisäkonsultointipäivien saaminen edellyttää kuitenkin yrityksen johdolta riittävää motivaatiota ja tahtotilaa yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseksi. Myös tarkistuksenmukaisella konsultointipäivien jaksottamisella (esim. ½ päivän konsultointirupeamat) voidaan lisätä konsultoinnin hyötysuhdetta. Prosessin ajallinen kesto on ihannetapauksessa noin 1,5 kuukautta ja pidemmän kaavan mukaan tehtynä 3-4 kuukautta. Prosessi kannattaa kuitenkin pitää mahdollisimman tiiviinä, sillä jos se venyy ajallisesti liikaa, koko suunnitelman uudelleen tekemisen /päivittämisen tarve kasvaa samoin kuin vaara, että suunnitelma ei koskaan valmistu. Ohjeiden laatija: Seppo Hoffrén, yrityskonsultti, TTM Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY TILINPÄÄTÖSANALYYSI Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY Pohjanmaan Ekonomitoimisto 2016 TOIMINNAN LAAJUUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui 620 000 euroa, missä on lisäystä +12 000 euroa edelliseen tilikauteen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Uusimaa (N=313) -6 Länsi-Uusimaa (n=2) -17 Keski-Uusimaa (N=13) -4 Itä-Uusimaa (n=71) -1-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3810) -25 Uusimaa (N=323) -30 Länsi-Uusimaa (n=116) -34 Keski-Uusimaa (N=135) Itä-Uusimaa (n=72) -29-27 -40-30 - -10 0 10 30 40 50 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot