RAPORTIN LAADINTAOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTIN LAADINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Liiketoimintasuunnitelman 1(30) RAPORTIN LAADINTAOHJEET Päivitetty 2010

2 Liiketoimintasuunnitelman 2(30) SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 3 2. LAADINTAPROSESSI 4 3. SISÄLTÖKOHTAISET LAADINTAOJEET 6 4. TOTEUTUKSEN AJALLINEN KESTO 30

3 Liiketoimintasuunnitelman 3(30) 1. YLEISTÄ Liiketoimintasuunnitelman on laadittu siten, että liiketoimintasuunnitelman laadintapohjassa on kunkin otsikon alla esitetty lyhyt kuvaus siitä, mitä kyseisen kohdan tulee sisältää. Kuvaukset ovat esimerkinomaisia, sillä yrityksestä riippuen eri kohtiin kirjattavat asiat saattavat vaihdella huomattavasti. Kunkin kohdan sisällön laajuus ja syvyys vaihtelevat myös laatijan kirjallisista valmiuksista ja hänellä olevan tiedon tasosta riippuen. Kohteena olevan yrityksen toimiala sekä toiminnan luonne ja laajuus vaikuttavat myös kunkin kohdan sisältöön ja sen laajuuteen. Tarkoitus on, että laadittava liiketoimintasuunnitelma on tekijänsä ja kohteensa näköinen. Kirjallisesta ja/tai toimituksellista tyylikkyyttä tärkeämpää on suunnitelman sisältö ja se, että sen laatijat uskovat siihen ja ovat valmiita toimimaan sen mukaisesti. Lähtöolettamana on myös se, että yrityksen edustaja/edustajat laativat itse liiketoimintasuunnitelman. Konsultin roolina on opastaa ja neuvoa suunnitelman tekemisessä ei kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suositeltavaa on myös, että yrityksen koko ylin johto osallistuu liiketoimintasuunnitelman laadintaan.

4 Liiketoimintasuunnitelman 4(30) 2. LAADINTAPROSESSI Laadintaprosessi toteutetaan niin, että yrityksen edustaja/edustajat kokoontuvat säännöllisin väliajoin laatimaan liiketoimintasuunnitelmaa. Konsultti toimii neuvonantajana ja ohjaajana. Suunnitelman tekeminen etenee vaihe kerrallaan. Aluksi kerrataan edellisen kerran aikaansaannokset ja laadintaa jatketaan keskustellen ja päätöksiä tehden. Seuraavassa esimerkinomainen kaavio laadintaprosessin etenemisestä: 1. Konsultointitapaaminen - Liiketoimintasuunnitelman laadinta ja prosessin kulku - perustiedot yrityksestä ja - yrityksen nykytilan analysointi - Strategisen suunnittelun läpikäynti Laajuus: 1 päivä 2.Konsultointitapaaminen -strategiaosion työstäminen -operatiivisten osioiden läpikäynti Laajuus: 1 päivä 3.Konsultointitapaaminen -operatiivisen osan työstäminen -investointien; rahoituksen ja taloudellisten suunnitelmien läpikäynti Laajuus: 1 päivä 4.Konsultointitapaaminen -investointien, rahoituksen ja taloudellisten suunnitelmien läpikäynti -riskien ja ongelmien pohdinta -suunnitelman viimeistely ja arviointi Laajuus: 1 päivä Yrityksessä tapahtuva työskentely - tehdyn yritysanalyysin läpikäynti ja syventäminen - toimialan ja yrityksen vision miettiminen - muiden strategisten valintojen miettiminen Yrityksessä tapahtuva työskentely - tehdyn strategiaosan läpikäynti ja syventäminen - operatiivisen toiminnan osaalueiden kehittämistarpeiden ja kehittämistoimien miettiminen ja kehittämisohjelmien luonnostelu Yrityksessä tapahtuva työskentely - tehdyn operatiivisen osan läpikäynti ja syventäminen - investointien, rahoituksen ja taloudellisten suunnitelmien tekeminen

5 Liiketoimintasuunnitelman 5(30) Edellisellä sivulla esitetty prosessin sisältö toimii, jos yrityksen edustajilla on riittävät liiketoiminnalliset ja kirjalliset valmiudet sekä tarvittava aika irrotettavissa. Jos jokin näistä elementeistä puuttuu, kannattaa prosessin toteutumiselle varata TE-keskuksesta 1-2 lisäpäivää ja tuolloin prosessin voi pilkkoa pienempiin osiin ja edetä yksilöllisesti, sopivalla nopeudella ja tavalla esimerkiksi niin, että konsultti toimii suunnitelman tuottajana ja suunnitelma voidaan ääritapauksessa tehdä yhteisten konsultointitapaamisten aikana. (Huom! Tämän tulee olla ääritapaus, koska Liiketoimintasuunnitelma on tarkoitettu olemaan Yrityksen itsensä, omasta tulevasta toiminnastaan laatima suunnitelma.) Sopiva tahti prosessin etenemiselle on, että konsultointitapaamiset toteutetaan 2 3 viikon välein, jolloin yritys ehtii tehdä kotitehtävät ja pohtia asioita, eikä se tuota normaalille toiminnalle kohtuuttomia rasitteita, mutta on toisaalta riittävän tiivis, jotta asiat eivät ehdi muuttumaan saati unohtumaan. Ihanteellinen kokonaisaika toteutukselle on noin kaksi kuukautta.

6 Liiketoimintasuunnitelman 6(30) 3. SISÄLTÖKOHTAISET LAADINTAOHJEET RAPORTTI VUOSIKSI (yrityksen nimi) Tämä raportti on laadittu ELY-keskuksen PK-LTS-ohjeiden mukaisesti. Laatija: (laatijan nimi ja yritys) (osoite) (puhelinnumero) (sähköpostiosoite)

7 Liiketoimintasuunnitelman 7(30) SISÄLTÖ: 1. TOTEUTUSTIEDOT 8 2. PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ TAUSTA, HISTORIA YRITYKSEN TILANNE NYT LIIKEIDEA ANSAINTAMALLI YRITYKSEN HENKISET AVAINRESURSSIT TALOUS SWOT-ANALYYSI YHTEENVETO TOIMIALA JA MARKKINAT MARKKINAT KILPAILU JA KILPAILIJAT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA STRATEGISET VALINNAT YLEISET NÄKYMÄT TOIMIALAN NÄKYMÄT YRITYKSEN VISIO JA TAVOITTEET STRATEGISET VALINNAT Perusstrategia Liiketoiminta-alueet Yrityksen arvot Kilpailuedut ja menestystekijät Muut strategiset valinnat Strategiayhteenveto TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAT KESKEISTEN TOIMINTOJEN OSALTA TUOTEKEHITYKSEN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tuotekehitys Markkinointi TUOTANNON JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tuotanto ja sen kehittäminen Logistiikan kehittämissuunnitelma TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LAADUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA HALLINNON, ORGANISAATION, JOHTAMISEN JA JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TALOUDELLISET SUUNNITELMAT INVESTOINNIT TULOSBUDJETTI VUODELLE 20XX RAHOITUSBUDJETTI VUODELLE 20XX RISKIT JA ONGELMAT TOTEUTTAMISOHJELMA 29

8 Liiketoimintasuunnitelman 8(30) 1. TOTEUTUSTIEDOT 1. konsultointikerta: Aika xx.xx.20xx klo Paikka Läsnä Yrityksen edustajien ajankäyttö Jakelu Oy Yritys Ab ELY-keskus 2. konsultointikerta: Aika xx.xx.20xx klo Paikka Läsnä Yrityksen edustajien ajankäyttö Jakelu Oy Yritys Ab ELY-keskus 3. konsultointikerta: Aika xx.xx.20xx klo Paikka Läsnä Yrityksen edustajien ajankäyttö Jakelu Oy Yritys Ab ELY-keskus

9 Liiketoimintasuunnitelman 9(30) 4. konsultointikerta: Aika xx.xx.200x klo Paikka Läsnä Yrityksen edustajien ajankäyttö Jakelu Oy Yritys Ab ELY-keskus

10 Liiketoimintasuunnitelman 10(30) 2. PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ Yritys: Y-tunnus: Osoite: Puhelin: Faksi: Internet: Toimiala: Toiminta-alue: Toiminta-ajatus: Omistus: Hallitus: Toimitusjohtaja: Liikevaihto: Henkilöstö: Vienti: - osuus liikevaihdosta - kohdemaat

11 Liiketoimintasuunnitelman 11(30) 3. TAUSTA, HISTORIA Tähän kohtaan kirjoitetaan lyhyesti yrityksen taustasta ja historiasta: Vastaus kysymykseen KUINKA TÄHÄN ON TULTU? Tarkoituksenmukaista on keskittyä olennaisiin virstanpylväisiin yrityksen matkan varrella. Tausta ja historia - kappaleen maksimilaajuus on n. yksi sivu.

12 4. YRITYKSEN TILANNE NYT 4.1. Liikeidea Liiketoimintasuunnitelman 12(30) TARVE / HYÖTY ASIAKKAALLE Tähän kohtaan vastaus kysymykseen, MIKSI asiakas ylipäätänsä ostaa ko. tuotteita / palveluja. IMAGO Tähän kohtaan vastaus kysymykseen, miksi asiakas ostaa juuri tältä yritykseltä. ASIAKKAAT/ASIAKASRYHMÄT Luetellaan yrityksen asiakkaat / asiakasryhmät. TUOTTEET / PALVELUT Luetellaan yrityksen tuotteet/palvelut, joita yritys tarjoaa asiakkailleen. TAPA TOIMIA Johtavat arvot: Mitkä ovat johtavat arvot liiketoiminnassa; esim. Palvelemme 24 t/vrk. Yritykselle tyypillistä: Toiminnan tyypilliset piirteet; esim. suuri sesonkiluonteisuus: 80 % myynnistä tulee 2 kk:n aikana. Markkinointi: Miten markkinointi toteutetaan? Tuotekehitys: Miten tuotekehitys tehdään? Hinnoittelu: Kuinka hinnoittelu hoidetaan? Tuotanto: Kuinka tuotanto tapahtuu? Logistiikka: Kuinka logistiikka hoidetaan? Hallinto: Kuinka yrityksen talous ja hallinto hoidetaan? Johtaminen: Mikä on yrityksen johtamistapa? VOIMAVARAT FYYSISET TALOUDELLISET HENKISET Toimitilat Millaiset toimitilat? Koneet / laitteet Millaiset koneet ja laitteet? Muut Mitä muita fyysisiksi luettavia voimavaroja yrityksellä on? Varat (tasearvoin) (1000 ) Kokonaisvelat Sisältää sekä lyhyt että pitkäaikaiset velat (1 000 ) Vakuudet Millaiset vakuudet yrityksellä on? Yrityksen avainhenkilöt ja heidän osaamisensa. Lisäksi muut yrityksen määrälliset henkilöresurssit sekä kuvaus yrityksessä vallitsevista asenteista, työilmapiiristä ja asennoitumisesta työhön ja yritykseen

13 Liiketoimintasuunnitelman 13(30) 4.2. Ansaintamalli Ansaintamalli on pelkistetty kuvaus siitä, mistä rahat yritykselle liiketoiminnassa tulevat ja miten. Samoin se sisältää lyhyen yhteenvedon siitä, mikä on yrityksen kulurakenne: Vastaus kysymykseen, mihin rahat menevät. Esimerkki: Konsulttitoimiston ansaintamalli Rahat tulevat henkilötyöajan myynnistä ja erilaisista materiaali- ja kulukorvauksista. Laskutuksen perusteena on aikaan sidotut päivä- ja/tai tuntiveloitustaksat, joilla katetaan työn suorittavan henkilön palkan ja sivukulujen lisäksi myös kaikki toiminnan yleiskustannukset. Materiaalit laskutetaan sovitun taksan mukaisesti. Matka- ja majoituskustannukset ja päivärahat korvataan toteutuman mukaan käyttäen esim. verottajan hyväksymiä korvausmääriä. Toinen vaihtoehto on, että konsultointikokonaisuudesta tehdään kokonaistarjous, yleensä edellisessä kappaleessa kerrotuilla periaatteilla. Käytettävä aika muodostaa riskin sisältävän arviointimuuttujan. Konsulttitoiminnan suurin kuluerä on henkilöstökulut, jotka muodostavat yleensä yli puolet yrityksen kuluista. Muut kulut muodostuvat tavanomaisista yrityksen toiminnan ylläpito- ja kehittämismenoista Yrityksen henkiset avainresurssit Tässä kohdassa käydään läpi yrityksen avainhenkilöt ja esitetään heidän perustietonsa. Pienissä yrityksissä (alle 5 henkilöä) voidaan käydä läpi yrityksen kaikki henkilöt. Loppuun laaditaan yritysjohdon arviointi henkilöstön osaamisen tasosta suhteessa siihen, mitä liiketoiminta edellyttää. Henkilö tehtävä koulutus työkokemus ikä omistusyrityksessä alalta osuus

14 Liiketoimintasuunnitelman 14(30) 4.4. Talous Tässä kohdassa yrityksestä tehdään taloudellinen analyysi Yritystutkimusneuvottelukunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Erityisesti kannattaa muistaa, että 1. tunnusluvut lasketaan oikaistusta tilinpäätöksestä ja henkilöyhtiöissä otetaan huomioon myös omistajien palkkaoikaisu 2. pelkkä tunnuslukujen laskeminen ei riitä, vaan on esitettävä myös se, mitä ne kertovat yrityksen taloudellisesta tilasta (= tunnuslukujen tulkinta) 3. on pyrittävä tunnistamaan yhden toimintahetken tunnuslukujen kertomien arvojen lisäksi myös vallitseva kehityssuunta. Vuosi Toimiala Tilikauden pituus kk kk Liikevaihto Liiketoiminnan tuotot yhteensä Henkilöstö Liikevaihto/henkilö Käyttökate Käyttökate -% Liiketulos Nettotulos Kokonaistulos Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Taseen loppusumma Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto -% Quick ratio Current ratio Omavaraisuusaste -% Velat/liikevaihto -% Jalostusarvo/hlö Jalostusarvo/palkat Kommentit:

15 Liiketoimintasuunnitelman 15(30) 4.5. SWOT-analyysi On muistettava, että liiketoiminnassa haetaan ennen kaikkea suhteellisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä. Vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä tekijöitä, mahdollisuudet ja uhkatekijät ovat joko yrityksen ulkopuolella tai tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä. Muista! Mikään ei ole helpompaa kuin laatia SWOT-analyysi huonosti. VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHKATEKIJÄT

16 Liiketoimintasuunnitelman 16(30) 4.6. Yhteenveto Tähän kohtaan kirjoitetaan tiivistelmä yrityksestä tässä ja nyt. Se sisältää yhteenvedon yrityksestä ja sen toiminnan nykyvolyymista, yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista, sekä mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä. Esim.: Yritys AA Oy on toimintansa vuonna 1992 aloittanut metallialan alihankintayritys, joka on keskittynyt toiminnassaan rautarakennetöihin. Yrityksen liikevaihto tilikaudella 2008 oli 6 mmk (= 1 m ) ja yrityksen palveluksessa on 10 henkilöä. Yrityksen merkittävimpiä vahvuuksia ovat hyvät ja pitkäaikaiset suhteet ydinasiakkaisiin, erinomainen kannattavuus ja teknisesti moderni ja tehokas konekanta. Suurimpina heikkouksina on todettava huonot henkilösuhteet yrityksen sisällä sekä yrityksen tietojärjestelmien vanhanaikaisuus. Mahdollisuuksina nähdään kasvu ja uusien asiakkaiden saaminen. Uhkatekijät ovat yrittäjien ikääntymisen lisäksi päämiesten omistusjärjestelyt, jotka saattavat muuttaa heidän päätöksentekoaan ja aiheuttaa ongelmia yritykselle.

17 5. TOIMIALA JA MARKKINAT 5.1. Markkinat Liiketoimintasuunnitelman 17(30) Markkinat kuvataan ainakin seuraavien osatekijöiden suhteen: markkinoiden koko Suomessa (Jos kansainvälisestä toiminnasta kysymys, tarvittaessa myös globaalisti. Jos paikallisesta toiminnasta kysymys, niin Suomen lisäksi myös yrityksen markkina-alueella.) toimialan päämarkkinasegmentit ja niiden koko; jos kysymyksessä on klusteroitunut toimiala, niin klusterin koko ja kehitysvaihe. markkinoiden kehityssuunta toimialan tyypilliset piirteet, kuten o millaisista yrityksistä toimiala koostuu o toimialan houkuttelevuus; uhka uusista kilpailijoista o uhka korvaavista tuotteista / palveluista o asiakkaiden neuvotteluvoina o toimittajien neuvotteluvoima o toimialan kilpailutekijät 5.2. Kilpailu ja kilpailijat Tässä kohdassa tunnistetaan kilpailijat sekä jaetaan heidät ydinkilpailijoihin (niihin, joiden kanssa olemme jatkuvasti vastakkain. Jos me olemme saaneet tarjouspyynnön, on varsin todennäköistä, että myös ydinkilpailijamme ovat saaneet sen) Ydinkilpailijat kuvataan ja analysoidaan tarkasti. marginaalikilpailijoihin (niihin, joilla ei ole merkittävää osuutta markkinoilla, mutta jotka esiintyvät markkinoilla satunnaisesti ja sotkevat käydessään hintatason) Marginaalikilpailijat tunnistetaan, kuvataan ja analysoidaan tarvekilpailijoihin (niihin, jotka tyydyttävät samaa tarvetta; esim. lentoyhtiöiden tarvekilpailijoita ovat junayhtiöt, koska ne tarjoavat palvelua samaan tarpeeseen; siirtyä paikasta toiseen). Tarvekilpailijat tunnistetaan, kuvataan ja analysoidaan potentiaalisiin kilpailijoihin (niihin, jotka eivät vielä ole kilpailijoita; esim. tukkukauppiaan potentiaalinen kilpailija on nykyään yhä useammin vähittäiskauppias, koska hänelle suoraan valmistajalta tilaaminen, ohi tukkuliikkeen on mahdollista ja usein jopa edullista). Potentiaaliset kilpailijat tunnistetaan, kuvataan ja analysoidaan Mitä paremmin yritys tuntee kilpailijansa, sitä tehokkaammin se voi heitä vastaan kilpailla.

18 Liiketoimintasuunnitelman 18(30) 6. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA STRATE- GISET VALINNAT 6.1. Yleiset näkymät Tässä kohdassa hahmotetaan yleiset tulevaisuuteen liittyvät näkymät ja trendit Toimialan näkymät Käydään läpi yrityksen edustamalla toimialalla nähtävissä/ennakoitavissa olevat asiat, joihin oman yrityksen visio ja muut päätökset perustuvat. Samalla otetaan kantaa siihen, vaikuttavatko edellisessä kohdassa kuvatut yleiset trendit jotenkin yrityksen toimialaan ja sen näkymiin Yrityksen visio ja tavoitteet Vuonna 2015 Oy Yritys Ab haluaa olla: kuvataan yritys tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa kuvauksen tulee sisältää mm. ennuste yrityksen liikevaihdon tasosta ja henkilöstömäärästä sekä mahdollisimman tarkka kuvaus sen hetkisestä liiketoiminnasta TÄSSÄ KERROTAAN YRITYKSEN TAHTO Perustelut visiolle: Esitetään perustelut sille, miksi visio on ylläkuvatun kaltainen Strategiset valinnat Perusstrategia Valitaan yritykselle perusstrategia (kustannustehokkuus/differointi) sekä määritellään tuote-/asiakassegmentti, johon tulevaisuudessa keskitytään.

19 Liiketoimintasuunnitelman 19(30) Liiketoiminta-alueet Tunnistetaan liiketoiminta-alueet ja kuvataan ne tuote-markkinamatriisin avulla. Asiakasryhmät Tuotteet/palvelut Tuote-markkinamatriisin avulla tunnistetut ja kuvatut liiketoiminta-alueet luokitellaan käyttäen apuna soveltuvaa portfolioanalyysiteknikkaa (esim. Boston Consulting tai General Electric kts. liite). Portfolioanalyysien perusteella tehdään johtopäätökset siitä, miten kuhunkin liiketoimintasektoriin suhtaudutaan; mihin panostetaan ja mihin ei. HUOM! Johtopäätökset on aina perusteltava. Johtopäätökset 1. Voimakkaasti panostettavat liiketoiminta-alueet ovat 2. Ylläpidettävät liiketoiminta-alueet ovat 3. Selvitettävät, tutkittavat liiketoiminta-alueet ovat 4. Lopetettavat/alasajettavat liiketoiminta-alueet ovat

20 Liiketoimintasuunnitelman 20(30) Yrityksen arvot Tähän kohtaan kirjoitetaan yrityksen arvot sellaisina kuin ne yrityksessä ovat Kilpailuedut ja menestystekijät Muut strategiset valinnat Tässä kohdassa tehdään strategiset valinnat koskien muita yrityksen kannalta keskeisiä asioita. Ne ovat osittain johdettavissa yrityksen visiosta ja tietyiltä osin ne ovat yrityksen omistajien/johdon tekemiä päätöksiä. Niitä voivat olla esim.: valinta yrityksen koosta ja mahdollisesta kasvusta ja kasvun toteuttamistavasta valinta asioista/liiketoimista/liiketoimintasektoreista, joita ei tehdä/joihin ei ryhdytä päätökset markkina-asemasta, jota haetaan ja tavasta jolla markkinoilla toimitaan suhtautuminen kansainvälistymiseen suhtautuminen ulkoistamiseen ja alihankinnan käyttöön suhtautuminen yritysyhteistyöhön ja verkostoitumiseen päätökset suhtautumisesta riskinottoon henkilöstön hankintaa ja kehittämistä koskevat periaatepäätökset jne.

21 Liiketoimintasuunnitelman 21(30) Strategiayhteenveto Tässä kohdassa puretaan tehdyt strategiset päätökset ja valinnat toimenpiteiksi. Strategiayhteenveto on näppärimmin kuvattavissa seuraavasti: Ympäristön ja Yrityksen tulevaisuuden tarjoamat VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOL- Hyödynnä Korjaa/kehitä LISUUDET UHKATEKIJÄT Varaudu/ennakoi Torju/vältä

22 Liiketoimintasuunnitelman 22(30) 7. TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITEL- MAT KESKEISTEN TOIMINTOJEN OSALTA Tässä kappaleessa kunkin alaotsikon alkuun laaditaan tiivistetty kuvaus toiminnosta nykyisellään, määritellään toiminnon kehittämistarpeet ja päätetään kehittämistoimenpiteistä Tuotekehityksen ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma Tuotekehitys Tässä kappaleessa kuvataan, millaista tuotekehitys yrityksessä on ja kuinka se on hoidettu. Tuotekehityksessä käsitellään sekä olemassa olevat että uudet tuotteet. Tuotekehityksen painopistealueet ovat (liiketoiminta-alueiden analyysin perusteella) Kehittämistarpeet perusteluineen Tehdyt päätökset ja kehittämistoimenpiteet Markkinointi Tässä kappaleessa käydään läpi yrityksen markkinointi kokonaisuutena ja kuvataan sen eri osa-alueet. Kuvauksen tulee kattaa ainakin: markkinointipäätökset (tuote, hinta, saatavuus ja viestintä), markkinoinnin toteutus ja markkinoinnin suunnittelu. Kehittämistarpeet perusteluineen Markkinoinnin kehittämistoimenpiteet

23 7.2. Tuotannon ja logistiikan kehittämissuunnitelma Tuotanto ja sen kehittäminen Liiketoimintasuunnitelman 23(30) Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka tuotanto yrityksessä hoidetaan. Määritellään kehittämistarpeet ja päätetään kehittämistoimenpiteistä. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet Logistiikan kehittämissuunnitelma Tässä kappaleessa kuvataan yrityksen logistiset toiminnot (ostot, varastointi, kuljetukset, tietoliikenne), määritellään niiden kehittämistarpeet ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet

24 Liiketoimintasuunnitelman 24(30) 7.3. Tuottavuuden kehittämissuunnitelma Tuottavuutta analysoidaan sekä kokonaistuottavuuden, työn tuottavuuden että pääomien tuottavuuden osalta, määritellään kehittämistarpeet ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet 7.4. Laadun kehittämissuunnitelma Laadun osalta arvioidaan yrityksen tekninen ja toiminnallinen laatu (jos yrityksellä on laatujärjestelmä, asia tulee mainita tässä), määritellään kehittämistarpeet ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet

25 Liiketoimintasuunnitelman 25(30) 7.5. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Henkilöstön osalta arvioidaan osaamisen sekä työkyvyn ja työmotivaation nykytila, määritellään kehittämistarpeet sekä laaditaan kehittämissuunnitelma. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet 7.6. Hallinnon, organisaation, johtamisen ja järjestelmien kehittämissuunnitelma Hallintoa tarvitaan lähes kaikilla yrityksen toiminnan osa-alueilla. Tyypillisesti hallintoon lasketaan kuuluvan kaikki juridiikkaan liittyvät asiat kuten sopimukset, pöytäkirjat, tilastot jne.. Yksi osa hallintoa on taloushallinto, johon yleisimmin jaetaan ulkoiseen osaan, joka tuottaa esimerkiksi kaikki lakien vaatimat palvelut ja sisäiseen joka on keskittynyt palvelemaan ennen kaikkea yrityksen sisäisiä tarpeita. Yhtenä tarkastelunäkökulmana voi olla hallinnon tarkasteleminen hallintoelimittäin, joista keskeisimmäksi nousee yrityksen hallitus ja hallituksen toiminta. Kuvataan yrityksen organisaatio ja arvioidaan sen toimivuutta sekä muutostarpeita suhteessa aiemmin esitettyyn visioon. Arvioidaan yrityksen johtamista suhteessa sekä asioiden (management) että ihmisten (leadership) johtamiseen; määritellään kehittämistarpeet ja laaditan kehittämissuunnitelma. Samoin arvioidaan ja kuvataan yrityksen järjestelmät ja niiden kehittämistarpeet. Nykyinen tilanne Kehittämistarpeet perusteluineen Kehittämistoimenpiteet

26 Liiketoimintasuunnitelman 26(30) 8. TALOUDELLISET SUUNNITELMAT 8.1. Investoinnit Tässä kohden suunnitellaan investoinnit sekä perustellaan, budjetoidaan ja aikataulutetaan ne. Investointikohde Perustelut Kustannus arvio 1000 Ajankohta 8.2. Tulosbudjetti vuodelle 200x Tuoteryhmät / Tulosbudjetti kootaan yhdistelmänä myynti- ja myyntikatebudjeteista sekä myyntikatetarvelaskelmasta. Yrityksen tarpeita varten se kannattaa vielä yksilöidä ja laatia kuukausikohtaisesti. liiketoimintaalueet 0 0 LIIKEVAIHTO 0 #DIV/0! Muuttuvat kulut - aineet ja tarvikkeet - muuttuvat palkat + sivukulut 0 - muut muuttuvat kulut 0 = MYYNTIKATE 0 #DIV/0! Kiinteät kulut - kiinteät palkat + sivukulut 0 - vuokrat 0 - muut kiinteät kulut 0 = KÄYTTÖKATE 0 #DIV/0! Poistot 0 = LIIKETULOS 0 #DIV/0! - Korot ja muut rahoituskulut 0 = TOIMINNALLINEN NETTOTULOS 0 #DIV/0! +/- Muut tuotot/kulut = KOKONAISTULOS 0 #DIV/0!

27 Liiketoimintasuunnitelman 27(30) 8.3. Rahoitusbudjetti vuodelle 20xx Rahan lähteet + käyttökate + muut tuotot Yhteensä Rahan käyttö - korkokulut - verot - investoinnit - lainojen lyhennykset - käyttöpääoman lisätarve - voitonjako/yksityiskäyttö Yhteensä Lisärahoitustarve hoidetaan seuraavasti: Oman pääoman lisäys Lainarahoitus Muu tapa Lainarahoitus haetaan/järjestetään Tässä kohdassa käsitellään yrityksen rahoitustilanne ja -tarpeet ja tehdään suunnitelma tarvittavan rahoituksen hoitamiseksi.

28 Liiketoimintasuunnitelman 28(30) 9. RISKIT JA ONGELMAT Tässä kohdassa käydään läpi yritykseen, sen avainhenkilöihin ja tähän suunnitelmaan sekä sen mukaisen toiminnan toteutukseen liittyvät riskit ja ongelmat.

29 Liiketoimintasuunnitelman 29(30) 10. TOTEUTTAMISOHJELMA Tässä kohdassa kootaan yhteen yrityksen kehittämistoimenpiteet aikataulutetuksi toteuttamisohjelmaksi, jossa on määritelty myös toteutuksen vastuuhenkilö. Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Huom.

30 Liiketoimintasuunnitelman 30(30) 11. TOTEUTUKSEN AJALLINEN KESTO Liiketoimintasuunnitelman laadinta voi parhaimmillaan onnistua kolmen konsultointipäivän puitteissa. Tämä edellyttää, että yrityksessä on vain yksi päätöksiä tekevä henkilö ja hänellä on liiketoiminta ja siihen liittyvät ratkaisut kirkkaina mielessä ja hänen kykynsä tuottaa kirjallista aineistoa on hyvä. Lisäksi hänen tulee olla erittäin sitoutunut liiketoimintasuunnitelman tekemiseen sekä panostaa siihen merkittävästi aikaa konsultointitapaamisten ulkopuolella. Jos liiketoimintasuunnitelmaa tekemässä on useampi henkilö ja he eivät ole aikaisemmin miettineet yhdessä yrityksen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä asioita (yhteinen näkemys asioista puuttuu), heidän valmiutensa kirjallisen aineiston tuottamiseen ei ole erityisen hyvä eikä heillä ole aikaa eikä energiaa tehdä liiketoimintasuunnitelmaa konsulttitapaamisten välillä, on kolmen päivän mittainen konsultointi liian lyhyt liiketoimintasuunnitelman aikaansaamiseksi. Tällöin konsultointia voidaan jatkaa lisäkonsultointipäivillä. Lisäkonsultointipäivien saaminen edellyttää kuitenkin yrityksen johdolta riittävää motivaatiota ja tahtotilaa yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseksi. Myös tarkistuksenmukaisella konsultointipäivien jaksottamisella (esim. ½ päivän konsultointirupeamat) voidaan lisätä konsultoinnin hyötysuhdetta. Prosessin ajallinen kesto on ihannetapauksessa noin 1,5 kuukautta ja pidemmän kaavan mukaan tehtynä 3-4 kuukautta. Prosessi kannattaa kuitenkin pitää mahdollisimman tiiviinä, sillä jos se venyy ajallisesti liikaa, koko suunnitelman uudelleen tekemisen /päivittämisen tarve kasvaa samoin kuin vaara, että suunnitelma ei koskaan valmistu. Ohjeiden laatija: Seppo Hoffrén, yrityskonsultti, TTM Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014 Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811)

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811) BALANCE CONSULTING Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Pienen yrityksen talous lähtökohta ja suunnittelu. Tuloslaskelma. Mikä siinä on tärkeää? Miten tulkitsen

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty 3.1.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty Tehty.3.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus () Tehty 5..5 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Kannattavuus / Tuottavuus

Kannattavuus / Tuottavuus Kannattavuus / Tuottavuus Toiminnan kannattavuus / tuottavuus mistä on kysymys? Tuottavuuden perusteet Toimittaja Asiakas Koulutusta 35 vuotta. KANNATTAVUUS TUOTTAVUUS Raaka-aine, Palvelu Yritys Oy Tuote,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: ..1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Ahlsell Oy Best Friend Group Oy Dermoshop Oy Hytar Oy Machinery Oy Makita Oy Motonet Oy Onninen Oy Orbis Oy Penope Oy Würth

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Alma Talent Helsinki 2017 5., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot