Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15"

Transkriptio

1 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: Oppilaskunnan kokouksessa: Vanhempainyhdistyksen kokouksessa: ja Koulun työaika lukuvuonna (ma) (la) SYYSLUKUKAUSI (3 pv, ke-pe, vko 42) syysloma (su) (ti) joululoma 7.1. (ke) (la) KEVÄTLUKUKAUSI (ma) (vko 9) talviloma 1. KOULUN KEHITTÄMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma Luolajan koulussa toimivat tulevaisuudessakin motivoituneet oppilaat ja opettajat! Oppilas on toiminnan keskiössä. Koulussa on ilo olla ja koulu tunnistaa oman tärkeän roolinsa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa. Tulevien vuosien aikana haluamme kehittää kokonaisvaltaisesti koulumme toimintaa ja toiminnan olosuhteita. Kansainvälisyystiimin kehittämissuunnitelma Kansainvälisyystiimi jatkaa aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä. Koulussa alkaneen Let s meet people from another country -projektia laajennetaan siten, että kaikki luokkien oppilaat pääsevät toimintaan mukaan. Yhteistyökumppania etsitään syksyisin eurooppalaisen etwinning-hankkeen kautta. Kansainvälisyystiimin jäsenet seuraavat aktiivisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää julkista keskustelua ja mahdollisuuksien mukaan osallistuvat kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyviin koulutuksiin ja tapahtumiin. Tavoitteena pitää koulun oppilaat ja henkilökunta tietoisina em. aiheisiin liittyvistä aihepiireistä.

2 Sivu 2/16 Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatketaan yhteistyössä Hämeenlinnan Kaurialan lukion vaihto-oppilaiden kanssa. Tavoitteena on löytää toimintamuotoja, joissa oppilaiden rooli on perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi. Koulun jatkaa kahden srilankalaisen koululaisen kummina. Kummien koulunkäyntiä tuetaan säännöllisesti rahallisella avustuksella. Oppimisympäristötiimin kehittämissuunnitelma Oppimisen ja opettamisen perustana on turvallinen ja hyvinvoiva fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö. Kannustavalla, suvaitsevalla, oikeudenmukaisella sekä toista kunnioittavalla käytöksellä luomme edellytyksiä koko koulun hyvinvoinnille. Tiimimme tavoitteena on parantaa oppilaitoksemme turvallisuutta yhdessä eri sidosryhmien kanssa toimivaksi arjen malliksi. Korostamme toiminnassamme turvallista, välittävää ja kasvua tukevaa oppimisympäristöä. Haluamme jatkossakin Luolajan koulun olevan kyläkoulu keskellä kaupunkia. Seuraamme arjen sujuvuutta ja erityisesti liikenneturvallisuutta. Pyrimme tiedottamalla vähentämään turmien riskiä. Koulumme peruskorjausparannus on lähitulevaisuudessa ajankohtainen. Tiimimme yhdeksi mielenkiintoiseksi tehtävänkuvaksi nousee tämän seikan huomioiminen ja mahdollisuus olla kehittämässä kouluamme eri sidosryhmien kanssa. Kestävän hyvinvoinnin tiimin kehittämissuunnitelma Painotamme toiminnassamme hyvinvoinnin merkitystä arjen koulutyössä. Suunnitelmassamme on kolme päätavoitetta: kouluyhteisön hyvinvointi, materiaalin säästäminen ja kierrätys sekä sähkön- ja vedenkulutuksen säästäminen. Tavoitteena on viihtyisä ja siisti oppimisympäristö, jossa on ilo opiskella ja toimia yhteisöllisesti sekä voida hyvin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi toimitaan vuosittain seuraavasti: -Koulun tilojen ja tavaroiden järjestyksestä huolehditaan päivittäin. Toukokuussa on ympäristöpäivä ja koulualueen siivous- ja löytötavarapäivä. - Sähkön- ja vedenkulutusta verrataan edellisvuoteen kerran lukuvuodessa. -Tapakasvatus on jokapäiväistä. Lisäksi järjestetään syyslukukaudella teematempaus, joka sisältää tapakasvatusta. -Kiva-ohjelman toteutumista seurataan tiimissä ja tarvittaessa otetaan asia esille opettajakokouksessa. Lukuvuonna toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimme erityisesti Opetussuunnitelmatyön käynnistyminen Opetussuunnitelmatyö käynnistyy käytännössä alueen rehtoreille suunnatun koulutuksen "Uudistuva OPS ja muutokseen valmistautuminen" -koulutuksen ja perusopetuksen yhteinen veson (la ) jälkeen. Tällöin meillä on tarpeeksi eväitä viedä kouluntasolla OPStyötä eteenpäin. Koulukohtainen veso-koulutus on osa OPS-työn käynnistämistä. Opettajakokouksissa, tiimien toimin sekä yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa viemme opetussuunnitelmaa eteenpäin myöhemmin tarkentuvan aikataulun ja työjaon mukaisesti. Ryhmäkokorahan käyttö Ryhmäkokoraha käytetään samanaikaisopetuksen järjestämiseen. Käytännössä

3 Sivu 3/16 koulussamme on resurssiopettaja 8 tuntia viikossa. Raharesurssin puitteissa toteutamme samanaikaisopettajuutta tarkoituksen mukaisissa tilanteissa oman opettajakunnan voimin. Sibelius - vuosi 2015 Sibeliuksen juhlavuosi 2015 tulee näkymään ja kuulumaan meidän koulussamme, kuten koko kaupungissakin, jo lukuvuonna Sibeliusta käsitellään niin musiikin, kuvaja sanataiteen, kuin historiankin kautta. Myös yhteisten juhlien suunnittelussa Sibelius-teema otetaan huomioon. Siboppi-yhteyshenkilö, Maija Ertamo, tuo uutisia ja ideoita kaupungin Siboppi-työryhmältä. Alueellinen toiminta Lännen alueen aluejohtotiimi kokoontuu kuukausittain. Luolajan edustaja aluejohtotiimissä on rehtori. Alueella jaetaan alueellinen koulutus-ja kalustoraha yksiköittäin. Syksyllä 2014 järjestetään alueen yhteinen koulutusiltapäivä. Liikkuva koulu Liikkuva koulu -hanke tuo 80 tunnin resurssin lännen alueelle. Resurssi jaetaan aluejohtotiimissä. Tällä hetkellä suunnitelmat ovat vielä varsin alkutekijöissään. Tavoitteena on ennen kaikkea lisätä lasten liikkumista koulupäivän aikana joko välituntien aikana tai kerhotoiminnan kautta. Kulttuuripolku 1.lk: Kirjasto, museovierailu, teatteriesitys (Kiertokapula) 2.lk: Tutustuminen Hämeen linnaan (Eurooppa-päivä), teatteriesitys (Kiertokapula) 3.lk: Kuorolaulu, Synkeä louhos, teatteriesitys (Kiertokapula) 4.lk: Kädentaitopaja (ARX), Jukolan kirjasto 5.lk: Kulttuuritapahtuman järjestäminen (oppilaat konsertin tuottajina) 6.lk: Itsenäisyyspäivän juhla, museovierailu 1.2. Suunnitelma tavoitteiden saavuttamisen etenemisestä, mittaamisesta ja arvioinnista Lukuvuosittain toteutettava asiakastyytyväisyyskysely ja sen tulokset ovat mitä parhain tapa mitata ja arvioida koulun kehittämistoimintaa. Lisäksi Opetuspalveluiden mittareiden (kohta 1.4) tulokset osaltaan kuvaavat koulumme tavoitteiden saavuttamista. Kansainvälisyystiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Kansainvälisyystiimi jatkaa aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä luokkalaiset osallistuvat Let s meet people from another country -projektiin. Yhteistyökumppania etsitään eurooppalaisen etwinning-hankkeen kautta. Kansainvälisyystiimin jäsenet seuraavat aktiivisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää julkista keskustelua. Englannin opettaja Tatiana Stålhammar osallistuu kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvän koulutukseen lukuvuoden aikana. Koulutuksen tavoitteena on pitää koulun oppilaat ja henkilökunta tietoisina em. aiheisiin liittyvistä aihepiireistä. Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatketaan yhteistyössä Kaurialan lukion vaihto-oppilasvierailulla ja teemapäivällä. Tavoitteena on löytää toimintamuotoja, joissa oppilaiden rooli on perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi.

4 Sivu 4/16 Luolajan koulu jatkaa edelleen Sri Lankan kummilasten kummina. Koulu seuraa ja tukee rahallisesti edelleen heidän koulunkäyntiään. Luolajan koulun oppilaat saavat postia säännöllisesti kummilapsiltaan. Kirjeet luetaan säännöllisesti oppilaille ääneen yhteisissä tilaisuuksissa. Kuukausittain oppilaat pitävät koulun keskusradion kautta englannin kielisen aamunavauksen. Oppimisympäristötiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tiimiimme kuuluu koulun kaksi opettajaa, Tekmen edustaja sekä varhaiskasvatuksesta yksi edustaja. Tiimi kokoontuu säännöllisin väliajoin pohtimaan ja keskustelemaan ajankohtaisista turvallisuusasioista, järjestäen mm. kerran lukukaudessa pelastautumisharjoituksen sekä seuraa arjen sujuvuutta ja erityisesti turvallisuutta päivittäin. Olemme puuttuneet välittömästi havaittuihin tiimillemme kuuluviin asioihin. Olemme onnistuneesti laajentaneet oppimisympäristöä koulumme ulkopuolelle, käyttäen liikuntahallien palveluita, tutustuen lähipäiväkotien toimintaan sekä kulkien lähiluonnossa. Pelastautumisharjoitukset pidetään yhdessä eskareiden kanssa. Viidennen luokan kodin turvallisuuskoulutus pidetään perinteiseen tapaan paloviranomaisten toimesta, minkä yhteydessä päivitetään henkilöstön sammutustaidot. Teemapäivillä käytämme aktiivisesti koulun lähiympäristöä. Liikuntatuntien pidossa hyödynnetään lähiliikuntapaikkojen mahdollisuuksia. Akuutteihin turvallisuustekijöihin puutumme tilanteen vaatimalla tavalla, esim. lumiesteiden kuntotarkistuksella ja jääpuikkojen pudottamisella. Kestävän hyvinvoinnin tiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi -Kouluyhteisön hyvinvointi toimii pohjana fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Kiinnitämme huomiota oppilaiden ja aikuisten hyvinvointiin. Otamme osaa oppilashuoltoryhmän toimintaan. Henkilökunnan"tiimispirittiä" nostamme maanantain ensimmäisen iltapäivävälitunnin taukojumpalla ja hankkimalla henkilökunnalle tarjottavaa tiistaikokouksiin. -Materiaalin säästäminen ja kierrätys on jo pitkälti toteutunut ja tullut osaksi koulun toimintaa. Tämä toimii koko lukuvuoden kattavana kampanja-aiheena, jonka innoittamiseksi tehdään luokille kierrätysaiheinen kilpailu lokakuun alusta alkaen. -Sähkön-ja vedenkulutuksen säästäminen toteutuu vaatien säännöllistä seurantaa ja asian esille nostamista. Koulussamme on käytössä Kiva koulu -ohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi. Vanhemmille pidetään Kiva koulu -esittely vanhempien aamukahvituksen yhteydessä Koulun säännöt ohjaavat ottamaan toiset ja ympäristön huomioon. Koulumme kaunis luontoympäristö pyritään säilyttämään vahingoittumattomana. Jokakeväinen ympäristöpäivä , johon yhdistyy "Koulu kuntoon kesäksi"-teema, on osa tätä toimintaa. Koulun sisätilat pyritään pitämään siisteinä. Oppilaita ohjataan huolehtimaan koulutavaroista ja henkilökohtaisista varusteista. Hyvät tavat, toisen huomioon ottaminen, opiskeluympäristön arvostaminen luovat myönteisen ja opiskelua tukevan kasvuympäristön. Pidämme hyvien tapojen teematempauksen viikolla 38. Tänä vuonna joka vuosi vaihtuvan tapakasvatusteeman aihe on "Älä ärsytä", joka korostaa kohteliaiden jokapäiväisten tapojen merkitystä.

5 Sivu 5/16 Kestävän hyvinvoinnin suunnitelman toteutumista em. tavoitteiden osalta tulee arvioida vähintään vuosittain. Vanhemmat osallistuvat koulun kehittämiseen vanhempainilloissa, vanhempainyhdistyksen kautta sekä antamalla palautetta koulun toiminnasta. Vanhemmille lähetetään arviointikysely koulun toiminnasta huhtikuun lopulla. Syyskaudella järjestetään opettajien yhteisöllisyysmatka, koko henkilökunnan pikkujoulu ja joulukahvit. Kevätkaudella kokoonnutaan vähintään kerran yhteisöllisesti ja juodaan kevätkahvit viimeisellä kouluviikolla. Tavoitteiden saavuttamisen etenemistä seurataan palautekeskusteluin, vertaamalla tilannetta edellisvuotiseen ja arviointikyselyin Arviointi koulun toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta lukuvuotena Lukuvuosi oli perusilmeeltään onnistunut ja työntäyteinen. Lukuvuoden aikana tehtiin monia pieniä koulun kuntoa kohentaneita parannustöitä, lisäksi esiopetusryhmä toi oman iloisen ilmapiirinsä ja toimintansa koulun arkeen. Kasvatuskumppanuuden ja kolmiportaisen tuen jalkauttamisessa koulun arkeen onnistuimme hyvin. -Maahanmuuttajaopetuksessa olemme pyrkineet käyttämään kaiken koululle osoitetun resurssin mamu-oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseen. -Koulun johtamisesta on edelleen kehitetty jaetun johtamisen suuntaan. Tiimityöskentely kehittyi edelleen, huomioimme myös selkeämmin vuosirytmityksen tiimien työskentelyssä. -Olemme kiinnittäneet huomiota resurssien puitteissa oppilaan tuen ja oppilashuollon kehittämiseen. -Lukuvuoden toimintasuunnitelmassa esitetyissä kehittämishankkeissa olemme onnistuneet pääosin hyvin. Työyhteisön ja yhteisöllisyyden kehittäminen (mm. johtaminen, oma toiminta työyhteisön jäsenenä, yhteiset pelisäännöt) vaatii tulevaisuudessa enemmän huomiota. -Lukuvuonna käyttöön otettu väljempi päivärytmi (opetukseton ajanjakso klo ) on saanut kiitosta sekä oppilailta että vanhemmilta. Kansainvälisyystiimin arviointia lukuvuodesta Kansainvälisyystiimi jatkoi aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä. Let s meet people from another country-projekti laajennettiin koskemaan viidesluokkalaisten lisäksi myös neljäs-ja kuudesluokkalaisiin. etwinning-hankkeen kautta löydettiin kansainvälisen projektin yhteistyökumppaniksi Kreikka. Oppilaat osallistuivat projektiin aktiivisesti tuottaen erilaista materiaalia. Tuotokset lähetettiin eteenpäin yhteistyökumppani maahan. Vastavuoroisesti oppilaat saivat ulkomailta niin sähköisesti kuin postitse erilaisia projektituotoksia. Comenius-projektin suunnitteluun ei lähdetty mukaan. Kansainvälisyystiimin jäsenet järjestivät lukuvuoden aikana kolme teemapäivää: Eurooppapäivän, halloween-juhlan sekä ystävänpäivän, joissa tuotiin oppilaille kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää tietoutta. Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatkettiin yhteistyössä Kaurialan lukion vaihto-oppilaiden kanssa. Oppilaat saivat vierailupäivän aikana osallistua

6 Sivu 6/16 aktiivisesti tapahtumaan, jossa oppilaiden rooli oli perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi. Tilaisuudessa oppilaat osallistuivat kysymyksin, leikkien ja laulaen vierailuun. Kansainvälisyystiimi ei saanut lukuvuonna vanhempien kautta kontakteja tai ideoita kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyen esim. Wilman kautta. Oppimisympäristötiimin arviointia lukuvuodesta Lukuvuoden tiimimme koostui moniammatillisesta osaamisesta, sillä opettajien lisäksi ryhmään kuului Tekmen edustaja. Lisäksi hyödynsimme oppilaskunnan panosta tavoitteiden saavuttamiseksi, järjestämällä erilaisia tapahtumia. Tiedonkulku oli jouhevaa ja ongelmakohtiin pystyttiin puuttumaan välittömästi. Tarkkailimme koulumme ympäristöä, kuten jääpuikkojen kerääntymisestä, hiekoituksen tarpeellisuudetta, leikkivälineiden kunnossapitoa jne. Päivitimme myös koulumme turvallisuusohjeita. Järjestimme koulun pelastautumisharjoituksen, johon osallistui oppilaiden lisäksi myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä. Oppimisympäristön laajentamista jatkoimme koulumme lähiympäristöön, esim. koulunulkopuoliset liikuntapaikat. Lukuvuosi toi mukanaan haasteita, koska saattoliikenne ja lapsimäärä lisääntyi esikouluryhmän myötä. Kannustimme saattoliikenteen jakautumista Opintien päätyyn jakamalla kannustinpalkintoja. Kestävän hyvinvoinnin tiimin arviointia lukuvuodesta Toimintaa koulun tilojen ja välineiden siistimiseksi ja järjestämiseksi on pyritty pitämään yllä edelleen. Tätä toimintaa pitää jatkaa ja tehdä siitä jokapäiväistä. Oppilaat tulee saada mukaan. -Tapakasvatuksen teemaviikkoa vietettiin syyskuussa. Viikon aikana tehtiin kaikille yhteisiä tehtäviä. Lisäksi tarjolla oli luokkatasoisia tehtäviä. Tapakasvatuksen tulee kuitenkin olla jatkuvaa ja esimerkillistä. - Tänä vuonna ei ollut tiimien yhteistä vanhempainiltaa. - Tiimissä ei ole tänä vuonna käsitelty KIVA-asiaa. - Yhteisöllisyyden lisäämiseksi teimme matkan Tallinnaan syyskuussa. - Joulukuussa meillä oli koko henkilökunnan pikkujoulu ja joulukahvit. - Toukokuussa siivottiin muutamien luokkien kanssa koulun ympäristöä. - Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaan työstimme kahta kehittämiskohdetta. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakas- ja yhteistyösuhteita olemme yhteisönä kehittäneet päämäärätietoisesti. Erityisesti olemme panostaneet lapsen kohtaamiseen ja yhteistyöhön kotien kanssa. Opetuspalveluiden tavoitteissa on asetettu asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi 4,0 (hyvä). Luolajan koulun keskiarvo asiakastyytyväisyysmittarin osa-alueilla oli 4,2, joten tämän mittarin mukaan olemme saavuttaneet tavoitteemme. Oppilaat ja huoltajat (yhteensä 145 vastausta) arvioivat viisiportaisella (5 = täysin samaa mieltä 1 = täysin eri mieltä) asteikolla koulun toimintaa asiakastyytyväisyyskyselyssä seuraavasti: - Olen tyytyväinen koulun toimintaan 4,1 - Henkilökunta osaa asiansa 4,3 - Tilat ovat toimivat 3,8 - Saan tarpeeksi tietoa kouluun liittyvistä asioista 4,3 - Voin vaikuttaa koulun toimintaan 3,6

7 Sivu 7/16 - Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa 4,4 - Koulussa on kannustava ja reilu työskentelyilmapiiri 4,1. Oppilashuolto Koulullamme oli käytössä lukuvuonna selkeä oppilashuollon malli (Luolajan koulun käsikirja). Kuluneen lukuvuoden aikana Luolajan OHR:n edellisen lukuvuoden kokoonpanosta puolet jatkoi ja koulupsykologi sekä uusi terveydenhoitaja pääsivät sujuvasti mukaan työskentelyyn. Moniammatiilinen ryhmämme kehittyi asiantuntijuuden jakamisessa ja käytimme edellistä vuotta enemmän aikaa yhteisille keskusteluille. Kokouksia oli noin kerran kuussa, tarvittaessa pidettiin lisäpalavereja. OHR-työskentelyn ulkopuolella pyrittiin pitämään asiat, jotka pystyttiin viemään eteenpäin kasvatuskumppanuuden hengessä perheiden, erityisopettajan ja luokanopettajan yhteisten keskustelujen puitteissa. OHR kiinnitti huomiota opettajien avustuksella oppimisvaikeuksien lisäksi myös käytösasioihin. Tämä tehtiin, jotta tulevaisuus oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan kannalta olisi hyvinvoinnin ja yhteisten normien noudattamisen kannalta hyvä. Oppilashuollon tehtävä on myös yhdessä perheiden kanssa arvioida kehitystä. Oppilaskunnan toiminta Oppilaskunnan hallitus eli Oppis muodostuu koulumme luokan oppilaista. Jokaisesta luokasta valitaan sellainen tyttö-ja poikaedustaja, joka on kiinnostunut koulun asioista ja halukas vaikuttamaan oppilaiden asioihin. Oppiksen hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja sihteeri ylemmiltä luokilta. Oppis kokoontuu lähes viikoittain. Kokouksissa on aina oppilaskunnasta vastaava opettaja paikalla. Oppilaskunnan jäsenet käsittelevät kokouksissaan koulun toiminnassa esiin tulleita toiveita ja haasteita sekä järjestävät erilaisia tapahtumia. Lukuvuoden Oppis oli erityisen aktiivinen ja se järjesti mm. - heijastimen ja valojen käyttöön liittyvän tempauksen - Halloween-päivänä kauhukellarin - tavaranvaihtotorin - kaveruuteen liittyvät draamaesitykset ystävänpäivänä - tempauksen välituntileikeistä - polkupyörien katsastuksen - vappuriehan, jossa oli kykypäivä ja HPK:n pelaajien yllätysvierailu. Kerhotoiminta Koulumme kerhot ovat toimineet oppimisympäristöjen rikastajina ja laventajina. Kerhotarjottimelta olemme kyenneet tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja niin, että jokainen on voinut löytää sieltä mieleistänsä tekemistä ja saaneet onnistumisen kokemuksia. Kerhot ovat täydentäneet ja tukeneet hyvin normaalia koulunkäyntiä. Syksyn 2013 kerhot (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa): - Tyttöjen liikuntakerho, 5.-6.lk, Hanna Savijoki Kuviskerho, 3.-4.lk, Irmeli Kunnas EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar klo (3 h) - Salibandykerho pojat, Jari Heikkilä Keke-nikkaroinnin kerho 4.-6.lk tytöt ja pojat, Ismo Aho

8 Sivu 8/16 - Englannin kielen kerho 5.-6.lk, Tatiana Stålhammar Puuhakerho 2.-4.lk, Hanna Savijoki Kevään 2014 kerhot (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa): - TVT-kerho, luokkalaiset tytöt ja pojat, Ismo Aho (ei 23.1.) - Tilateoskerho, luokkalaiset tytöt, Hanna Savijoki EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar klo (2 h) - Nikkarointipaja, luokat, Jari Heikkilä Kuvataidekerho mestareiden jalanjäljillä, 3.-6.lk, Kaisu Saksio-Kaartinen Liikuntapaja, luokan oppilaat, Jari Heikkilä Venäjän kielen kerho koululaisille, 4.-6.lk, Tatiana Stålhammar (5 h) Yhteistyö eri tahojen kanssa -Toiminta Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa on ollut luontevaa. Päivänavausten lisäksi olemme laatineet pääsiäishartauden ja joulukirkon ohjelman seurakunnan työntekijöiden kanssa. - Liikuntahallit Oy:n tiloja on käytetty säännöllisesti pienehkön liikuntasalin tukena. - Alemmat luokat ovat hyödyntäneet tänäkin vuonna ARXin tarjontaa. - Taidemuseo tarjoaa monipuolista ohjelmaa kouluille. -Varhaiskasvatuksen (Nummen päiväkoti) kanssa teimme yhteistyötä koulumme esiopetusryhmän ja aluejohtotiimin puitteissa. -Edellä mainittujen lisäksi yhteistyökumppaneinamme ovat olleet mm. Sibeliusopisto, Panssarisoittokunta ja 4h-kerho. - Yritysyhteistyö vaatii kehittämistä ja kummankin osapuolen sitoutumista. Kehittämishankkeet -Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön kehitystyö jatkui Luolajassa. Erityisesti kosketustaulut ja opetuspalveluiden tason uudistukset (AD ja sähköinen oppimateriaali) olivat tervetulleita. -Vaikka pyrimme tukemaan yhteisöllisyyttä (sosiaalista pääomaa) koko yhteisön voimin, niin tässä emme oikein onnistuneet. Jatkossa tarvitsemme yhteisöllistä valmennusta ulkopuolisen tahon tukemana. Oppilaiden yhteisöllisyyden tunnetta ja hyviä käyttäytymistapoja meidän tulee tukea jatkossa Luolajan koulun käsikirjaa hyödyntäen. - KiVa-ohjelman jalkauttaminen koulun jatkuu edelleen. -Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti on tarkoittanut meille mm. osallistumista Promethean-koulutuksiin. -Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa eteni jälleen. Olemme ylpeitä yhteistyöstämme. Tiedottaminen Koulun viralliset tiedottamisväylät ovat koulun kotisivut ja Wilma. Koulu tiedottaa edelleenkin myös paperitiedotteilla, koska kaikki vanhemmat eivät vielä käytä sähköisiä tiedottamisvälineitä. Opettajat tiedottavat koteihin Wilman välityksellä. Samoin vanhempien toivotaan käyttävän Wilmaa ilmoitusasioissa. Puhelinkeskustelut toimivat akuuteissa ja tärkeimmissä nopeaa tiedotusta vaativissa asioissa. Reissuvihkot ovat myös käytössä varsinkin alaluokilla. Rehtorilta opettajille suuntautuva tiedottaminen toimii sähköpostin välityksellä ja henkilökohtaisen kontaktin kautta. Opettajainkokoukset toimivat tärkeinä tiedottamisväylinä, joskin kuluneen lukuvuoden

9 Sivu 9/16 aikana kokouksiin kertyi niin paljon asiaa, ettei keskustelulle jäänyt aikaa. Kokousmuistioiden tulisi olla nähtävillä opettajainhuoneen ilmoitustaululla, jotta henkilökunta voisi tarkistaa itseään koskevat ajankohtaiset asiat. Henkilökunnan toivotaan tarkkailevan ilmoitustauluja ja kysyvän ollessaan epätietoisia. Esikouluryhmän edustaja osallistui kokouksiin ainakin silloin, kun käsitellään myös heitä koskevia asioita. Esikouluhenkilöstöllä on oma ilmoitusalueensa heidän omissa tiloissaan. Esiopetuksen ja koulun yhteistyö Syksyllä 2013 Luolajan koulussa aloitti nopealla aikataululla esikouluryhmä. Heti elokuussa 4. luokkalaiset saivat itselleen eskareista kummilapset. Tästä alkoi lukuisia kertoja sisältävä molemminpuolinen yhteistyö. Pitkin lukuvuotta pidettiin erilaisia kummituokioita, joiden yhtenä tarkoituksena oli madaltaa kynnystä koulun ja päiväkodin välillä sekä pehmentää lapsen nivelvaihetta eskarista ekaluokkalaiseksi. Ensimmäisenä lukuvuotena nopean eskariryhmän muodostuksen vuoksi Luolajan kouluun jatkoi vain kuusi lasta, mutta koulumaailma tuli kyllä kaikille eskarilaisille tutuksi. Jatkossa ryhmään pyritään valitsemaan alueen lapsia. Koulun yhteisten tapahtumien lisäksi järjestimme yhdessä mm. - askartelutuokioita - lukutuokioita - juhlia salissa - esitelmät eskareille - lehdet eskareille - luistelua yhdessä 1.4. Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Koulun arviointisuunnitelma Haluamme edelleen painottaa toiminnassamme työhyvinvoinnin merkitystä arjen koulutyössä. Opettajan on kiva tulla töihin ja opettajainhuoneessa viihtyy Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen on edelleen tavoiteltava päämäärä. Koulutuksen merkitys ja koulun sisäinen vertaistuki korostuvat tavoitteen saavuttamisessa. Arvioimme kolmea esiin nostamaamme kehittämiskohdetta: 1. Kansainvälisyys, 2. Turvallinen, välittävä ja kasvua tukeva oppimisympäristö ja 3. Kestävä kehitys. Lisäksi arvioimme seuraavia kehittämisalueita (osa sisältyy myös ed. kohtiin): - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen - Yhteisöllisyys (työhyvinvoinnin kehittäminen), Luolajan koulun käsikirja - KiVa-kouluohjelman jalkauttaminen koulun arkeen (KiVa-tiimin toiminta) - Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti - Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen edelleen Edellä esitettyjen alueiden arviointi tapahtuu koulun sisäisellä arviointilomakkeella, opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn kautta sekä arviointi-ja kehityskeskusteluiden perusteella. Palvelusopimuksesta nouseva teema: Lapsen ja nuoren hyvä päivä

10 Sivu 10/16 Opetuspalveluiden tavoitteet ja mittarit, jotka koskettavat Luolajan koulua: 1. Asiakastyytyväisyys on hyvä, tavoite 4,0 2. Hyvinvoivat oppilaat 3. Henkilöstön työhyvinvointi Hämeenlinnan kaupungin parhaassa neljänneksessä 4. Oppimistulokset valtakunnan keskiarvoa paremmat 1. Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain maaliskuussa 2. Kouluterveyskysely, laaja terveystarkastus tai muu hyvinvointimittari 3. Työhyvinvointikysely 4. Välineaineiden mittaukset 6. vuosiluokalla Kansainvälisyystiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Kansainvälisyystiimi arvioi omaa toimintaansa ja sen vaikuttavuutta havainnoimalla oppilaita ja keskustelemalla tapahtumista/toiminnastaan koulun muun henkilökunnan kanssa järjestämiensä tapahtumien yhteydessä ja niiden jälkeen. Luokanopettajia myös pyydetään välittämään oppilailta saatua välitöntä palautetta kansainvälisyystiimille. Oppimisympäristötiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Oppimisympäristötiimin tehtävänkuva rakentuu pitkälle viime lukuvuoden aikana jäsentyneille asioille. Tavoitteemme kulmakivenä on lapsen turvallinen ja sujuva arki. Tärkeää on käyttäjäpalveluiden säilyminen vähintäänkin nykyisellä tasolla. Koemme heidät tärkeiksi niin turvallisen oppimisympäristön tekijöinä kuin tasa-arvoisina oheiskasvattajina. Koulualueellamme on tehty muutostöitä, jonka johdosta pelastautumissuunnitelman päivittäminen on myös yksi tärkeä tehtävämme. Järjestämme syyslukukaudella liikenneturvallisuusviikon (37) yhdessä koulumme oppilastoimikunnan kanssa. Liikenneturvallisuusviikko huipentuu Autoliiton kanssa järjestettävään Fillarikisaan pe Kestävän hyvinvoinnin tiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Tämän lukuvuoden arviointitulosten perusteella tiimin toiminta jatkuu samojen teemojen pohjalta. TOKEn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvä päivä. Tästä lähtökohdasta painotamme seuraavia osa-alueita: -Työyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä arvioidaan työhyvinvointikyselyllä, henkilökunnan yhteisillä aktiviteeteillä sekä työnohjauksella. -Kestävän kehityksen suunnitelman toteutumista pidemmällä aikavälillä arvioidaan havainnoiden, keskustellen, mittaamalla (esim. vedenkulutus) sekä asiakastyytyväisyyskyselyllä. -Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan asiakastyytyväisyyskyselyllä ja koulun omalla vanhemmille suunnatulla kyselyllä. 2. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 2.1. Hallintorakenteet Koulun johtamista kehitetään edelleen jaetun johtamisen suuntaan. Luolajan koulun johtoryhmän muodostaa rehtori ja vararehtori. Heillä on tukenaan koko työyhteisö. Suunnittelu tapahtuu johtoryhmässä, koko henkilöstön yhteisvoimin ja tiimeissä.

11 Sivu 11/16 Tiimityön kehittäminen on painopistealueemme myös lukuvuonna Koulumme tiimit lukuvuonna : - Kansainvälisyystiimi (Leila Saros pj., Hanna Savijoki ja Tatiana Stålhammar) -Oppimisympäristötiimi (Jari Heikkilä pj., Kaisu Saksio-Kaartinen, lastentarhanopettaja Sari Eiste ja talonmies Ismo Jousiaho) -Kestävän hyvinvoinnin tiimi (Hille Halminen pj., Maija Ertamo ja kouluohjaaja Anne Kivelö) Vastuualueet: Kaisu Saksio-Kaartinen musiikkiesitykset, seurakunnan yhdyshenkilö, kulttuuriyhdysopettaja Hanna Savijoki oppilaskunnan ohjaava opettaja Jari Heikkilä liikunnan yhdysope, KiVa-tiimin pj. Hille Halminen, Hanna Savijoki ja Maija Ertamo KiVa-tiimin jäsenet Maija Ertamo Siboppi-yhteyshenkilö Ismo Aho ATK-vastaava, kerhotoiminnan yhdyshenkilö Vararehtorin tehtäväkuva: - korvaa rehtorin tämän poissa ollessa kouluarjessa ja kokouksissa - koulun johtoryhmän jäsen - Primuksesta ja koulun kotisivuista vastaaminen (yhdessä rehtorin kanssa) - KiVa-tiimin puheenjohtaja - rehtorin kanssa sovitut tiedotustehtävät Vuosikello Johtoryhmän kokousaika: torstaisin klo Opettajakokousaika: parittoman viikon tiistait klo (tammi-helmikuussa 2015: viikot 4, 6 ja 8). Tiimit kokoontuvat pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Yhteisöllinen OHR kokoontuu noin kerran kuukaudessa maanantaisin: syyslukukaudella , , , (varaus lisäksi ) sekä kevätlukukaudella , , , ja (varaus lisäksi ). Tarvittaessa yhteisöllisen OHR:n aikoja voidaan käyttää yksilöllisen oppilashuollon tapaamisaikoina. Riskienkartoitus päivitetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Turvallisuussuunnitelma päivitetään lokakuun loppuun mennessä. Pelastautumisharjoituksia pidetään kerran lukukaudessa (Oppimisympäristötiimi vastaa) Henkilöstö Lukuvuoden aikana panostamme osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa etenkin: - Kasvatuskumppanuuden korostaminen ja osaamisen jakaminen. - Tieto-taidon jakaminen esiopetuksen ja koulun kesken. - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja koulun sisäinen vertaistuki. -LISÄKSI kiinnitämme huomiota yhteisöllisyyteen ja kehitämme työyhteisön sosiaalista ilmapiiriä. Veso-päivät: - Aloitussuunnittelu (8.8.14) 0,5 pv - Yhteisölliset veso-päivät Tallinnassa ( ) 1,0 pv (Tämän veson voi korvata etukäteen rehtorin kanssa sopien)

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

1. Koulun perustiedot

1. Koulun perustiedot Vuorentaustan koulun opetushenkilöstö on käsitellyt alustavasti lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita kevätlukukauden veso-päivänään 25.5.2012. Suunnittelua on jatkettu syyslukukauden alussa veso-päivinä

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014

KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014 KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014 16.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tähän kouluoppaaseen olemme koonneet oleellisen lukuvuoden 2014-2015 lukuvuosisuunnitelmasta. Koulumme toimintaan voitte

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot