Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15"

Transkriptio

1 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: Oppilaskunnan kokouksessa: Vanhempainyhdistyksen kokouksessa: ja Koulun työaika lukuvuonna (ma) (la) SYYSLUKUKAUSI (3 pv, ke-pe, vko 42) syysloma (su) (ti) joululoma 7.1. (ke) (la) KEVÄTLUKUKAUSI (ma) (vko 9) talviloma 1. KOULUN KEHITTÄMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma Luolajan koulussa toimivat tulevaisuudessakin motivoituneet oppilaat ja opettajat! Oppilas on toiminnan keskiössä. Koulussa on ilo olla ja koulu tunnistaa oman tärkeän roolinsa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa. Tulevien vuosien aikana haluamme kehittää kokonaisvaltaisesti koulumme toimintaa ja toiminnan olosuhteita. Kansainvälisyystiimin kehittämissuunnitelma Kansainvälisyystiimi jatkaa aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä. Koulussa alkaneen Let s meet people from another country -projektia laajennetaan siten, että kaikki luokkien oppilaat pääsevät toimintaan mukaan. Yhteistyökumppania etsitään syksyisin eurooppalaisen etwinning-hankkeen kautta. Kansainvälisyystiimin jäsenet seuraavat aktiivisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää julkista keskustelua ja mahdollisuuksien mukaan osallistuvat kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyviin koulutuksiin ja tapahtumiin. Tavoitteena pitää koulun oppilaat ja henkilökunta tietoisina em. aiheisiin liittyvistä aihepiireistä.

2 Sivu 2/16 Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatketaan yhteistyössä Hämeenlinnan Kaurialan lukion vaihto-oppilaiden kanssa. Tavoitteena on löytää toimintamuotoja, joissa oppilaiden rooli on perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi. Koulun jatkaa kahden srilankalaisen koululaisen kummina. Kummien koulunkäyntiä tuetaan säännöllisesti rahallisella avustuksella. Oppimisympäristötiimin kehittämissuunnitelma Oppimisen ja opettamisen perustana on turvallinen ja hyvinvoiva fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö. Kannustavalla, suvaitsevalla, oikeudenmukaisella sekä toista kunnioittavalla käytöksellä luomme edellytyksiä koko koulun hyvinvoinnille. Tiimimme tavoitteena on parantaa oppilaitoksemme turvallisuutta yhdessä eri sidosryhmien kanssa toimivaksi arjen malliksi. Korostamme toiminnassamme turvallista, välittävää ja kasvua tukevaa oppimisympäristöä. Haluamme jatkossakin Luolajan koulun olevan kyläkoulu keskellä kaupunkia. Seuraamme arjen sujuvuutta ja erityisesti liikenneturvallisuutta. Pyrimme tiedottamalla vähentämään turmien riskiä. Koulumme peruskorjausparannus on lähitulevaisuudessa ajankohtainen. Tiimimme yhdeksi mielenkiintoiseksi tehtävänkuvaksi nousee tämän seikan huomioiminen ja mahdollisuus olla kehittämässä kouluamme eri sidosryhmien kanssa. Kestävän hyvinvoinnin tiimin kehittämissuunnitelma Painotamme toiminnassamme hyvinvoinnin merkitystä arjen koulutyössä. Suunnitelmassamme on kolme päätavoitetta: kouluyhteisön hyvinvointi, materiaalin säästäminen ja kierrätys sekä sähkön- ja vedenkulutuksen säästäminen. Tavoitteena on viihtyisä ja siisti oppimisympäristö, jossa on ilo opiskella ja toimia yhteisöllisesti sekä voida hyvin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi toimitaan vuosittain seuraavasti: -Koulun tilojen ja tavaroiden järjestyksestä huolehditaan päivittäin. Toukokuussa on ympäristöpäivä ja koulualueen siivous- ja löytötavarapäivä. - Sähkön- ja vedenkulutusta verrataan edellisvuoteen kerran lukuvuodessa. -Tapakasvatus on jokapäiväistä. Lisäksi järjestetään syyslukukaudella teematempaus, joka sisältää tapakasvatusta. -Kiva-ohjelman toteutumista seurataan tiimissä ja tarvittaessa otetaan asia esille opettajakokouksessa. Lukuvuonna toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimme erityisesti Opetussuunnitelmatyön käynnistyminen Opetussuunnitelmatyö käynnistyy käytännössä alueen rehtoreille suunnatun koulutuksen "Uudistuva OPS ja muutokseen valmistautuminen" -koulutuksen ja perusopetuksen yhteinen veson (la ) jälkeen. Tällöin meillä on tarpeeksi eväitä viedä kouluntasolla OPStyötä eteenpäin. Koulukohtainen veso-koulutus on osa OPS-työn käynnistämistä. Opettajakokouksissa, tiimien toimin sekä yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa viemme opetussuunnitelmaa eteenpäin myöhemmin tarkentuvan aikataulun ja työjaon mukaisesti. Ryhmäkokorahan käyttö Ryhmäkokoraha käytetään samanaikaisopetuksen järjestämiseen. Käytännössä

3 Sivu 3/16 koulussamme on resurssiopettaja 8 tuntia viikossa. Raharesurssin puitteissa toteutamme samanaikaisopettajuutta tarkoituksen mukaisissa tilanteissa oman opettajakunnan voimin. Sibelius - vuosi 2015 Sibeliuksen juhlavuosi 2015 tulee näkymään ja kuulumaan meidän koulussamme, kuten koko kaupungissakin, jo lukuvuonna Sibeliusta käsitellään niin musiikin, kuvaja sanataiteen, kuin historiankin kautta. Myös yhteisten juhlien suunnittelussa Sibelius-teema otetaan huomioon. Siboppi-yhteyshenkilö, Maija Ertamo, tuo uutisia ja ideoita kaupungin Siboppi-työryhmältä. Alueellinen toiminta Lännen alueen aluejohtotiimi kokoontuu kuukausittain. Luolajan edustaja aluejohtotiimissä on rehtori. Alueella jaetaan alueellinen koulutus-ja kalustoraha yksiköittäin. Syksyllä 2014 järjestetään alueen yhteinen koulutusiltapäivä. Liikkuva koulu Liikkuva koulu -hanke tuo 80 tunnin resurssin lännen alueelle. Resurssi jaetaan aluejohtotiimissä. Tällä hetkellä suunnitelmat ovat vielä varsin alkutekijöissään. Tavoitteena on ennen kaikkea lisätä lasten liikkumista koulupäivän aikana joko välituntien aikana tai kerhotoiminnan kautta. Kulttuuripolku 1.lk: Kirjasto, museovierailu, teatteriesitys (Kiertokapula) 2.lk: Tutustuminen Hämeen linnaan (Eurooppa-päivä), teatteriesitys (Kiertokapula) 3.lk: Kuorolaulu, Synkeä louhos, teatteriesitys (Kiertokapula) 4.lk: Kädentaitopaja (ARX), Jukolan kirjasto 5.lk: Kulttuuritapahtuman järjestäminen (oppilaat konsertin tuottajina) 6.lk: Itsenäisyyspäivän juhla, museovierailu 1.2. Suunnitelma tavoitteiden saavuttamisen etenemisestä, mittaamisesta ja arvioinnista Lukuvuosittain toteutettava asiakastyytyväisyyskysely ja sen tulokset ovat mitä parhain tapa mitata ja arvioida koulun kehittämistoimintaa. Lisäksi Opetuspalveluiden mittareiden (kohta 1.4) tulokset osaltaan kuvaavat koulumme tavoitteiden saavuttamista. Kansainvälisyystiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Kansainvälisyystiimi jatkaa aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä luokkalaiset osallistuvat Let s meet people from another country -projektiin. Yhteistyökumppania etsitään eurooppalaisen etwinning-hankkeen kautta. Kansainvälisyystiimin jäsenet seuraavat aktiivisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää julkista keskustelua. Englannin opettaja Tatiana Stålhammar osallistuu kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvän koulutukseen lukuvuoden aikana. Koulutuksen tavoitteena on pitää koulun oppilaat ja henkilökunta tietoisina em. aiheisiin liittyvistä aihepiireistä. Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatketaan yhteistyössä Kaurialan lukion vaihto-oppilasvierailulla ja teemapäivällä. Tavoitteena on löytää toimintamuotoja, joissa oppilaiden rooli on perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi.

4 Sivu 4/16 Luolajan koulu jatkaa edelleen Sri Lankan kummilasten kummina. Koulu seuraa ja tukee rahallisesti edelleen heidän koulunkäyntiään. Luolajan koulun oppilaat saavat postia säännöllisesti kummilapsiltaan. Kirjeet luetaan säännöllisesti oppilaille ääneen yhteisissä tilaisuuksissa. Kuukausittain oppilaat pitävät koulun keskusradion kautta englannin kielisen aamunavauksen. Oppimisympäristötiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tiimiimme kuuluu koulun kaksi opettajaa, Tekmen edustaja sekä varhaiskasvatuksesta yksi edustaja. Tiimi kokoontuu säännöllisin väliajoin pohtimaan ja keskustelemaan ajankohtaisista turvallisuusasioista, järjestäen mm. kerran lukukaudessa pelastautumisharjoituksen sekä seuraa arjen sujuvuutta ja erityisesti turvallisuutta päivittäin. Olemme puuttuneet välittömästi havaittuihin tiimillemme kuuluviin asioihin. Olemme onnistuneesti laajentaneet oppimisympäristöä koulumme ulkopuolelle, käyttäen liikuntahallien palveluita, tutustuen lähipäiväkotien toimintaan sekä kulkien lähiluonnossa. Pelastautumisharjoitukset pidetään yhdessä eskareiden kanssa. Viidennen luokan kodin turvallisuuskoulutus pidetään perinteiseen tapaan paloviranomaisten toimesta, minkä yhteydessä päivitetään henkilöstön sammutustaidot. Teemapäivillä käytämme aktiivisesti koulun lähiympäristöä. Liikuntatuntien pidossa hyödynnetään lähiliikuntapaikkojen mahdollisuuksia. Akuutteihin turvallisuustekijöihin puutumme tilanteen vaatimalla tavalla, esim. lumiesteiden kuntotarkistuksella ja jääpuikkojen pudottamisella. Kestävän hyvinvoinnin tiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi -Kouluyhteisön hyvinvointi toimii pohjana fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Kiinnitämme huomiota oppilaiden ja aikuisten hyvinvointiin. Otamme osaa oppilashuoltoryhmän toimintaan. Henkilökunnan"tiimispirittiä" nostamme maanantain ensimmäisen iltapäivävälitunnin taukojumpalla ja hankkimalla henkilökunnalle tarjottavaa tiistaikokouksiin. -Materiaalin säästäminen ja kierrätys on jo pitkälti toteutunut ja tullut osaksi koulun toimintaa. Tämä toimii koko lukuvuoden kattavana kampanja-aiheena, jonka innoittamiseksi tehdään luokille kierrätysaiheinen kilpailu lokakuun alusta alkaen. -Sähkön-ja vedenkulutuksen säästäminen toteutuu vaatien säännöllistä seurantaa ja asian esille nostamista. Koulussamme on käytössä Kiva koulu -ohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi. Vanhemmille pidetään Kiva koulu -esittely vanhempien aamukahvituksen yhteydessä Koulun säännöt ohjaavat ottamaan toiset ja ympäristön huomioon. Koulumme kaunis luontoympäristö pyritään säilyttämään vahingoittumattomana. Jokakeväinen ympäristöpäivä , johon yhdistyy "Koulu kuntoon kesäksi"-teema, on osa tätä toimintaa. Koulun sisätilat pyritään pitämään siisteinä. Oppilaita ohjataan huolehtimaan koulutavaroista ja henkilökohtaisista varusteista. Hyvät tavat, toisen huomioon ottaminen, opiskeluympäristön arvostaminen luovat myönteisen ja opiskelua tukevan kasvuympäristön. Pidämme hyvien tapojen teematempauksen viikolla 38. Tänä vuonna joka vuosi vaihtuvan tapakasvatusteeman aihe on "Älä ärsytä", joka korostaa kohteliaiden jokapäiväisten tapojen merkitystä.

5 Sivu 5/16 Kestävän hyvinvoinnin suunnitelman toteutumista em. tavoitteiden osalta tulee arvioida vähintään vuosittain. Vanhemmat osallistuvat koulun kehittämiseen vanhempainilloissa, vanhempainyhdistyksen kautta sekä antamalla palautetta koulun toiminnasta. Vanhemmille lähetetään arviointikysely koulun toiminnasta huhtikuun lopulla. Syyskaudella järjestetään opettajien yhteisöllisyysmatka, koko henkilökunnan pikkujoulu ja joulukahvit. Kevätkaudella kokoonnutaan vähintään kerran yhteisöllisesti ja juodaan kevätkahvit viimeisellä kouluviikolla. Tavoitteiden saavuttamisen etenemistä seurataan palautekeskusteluin, vertaamalla tilannetta edellisvuotiseen ja arviointikyselyin Arviointi koulun toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta lukuvuotena Lukuvuosi oli perusilmeeltään onnistunut ja työntäyteinen. Lukuvuoden aikana tehtiin monia pieniä koulun kuntoa kohentaneita parannustöitä, lisäksi esiopetusryhmä toi oman iloisen ilmapiirinsä ja toimintansa koulun arkeen. Kasvatuskumppanuuden ja kolmiportaisen tuen jalkauttamisessa koulun arkeen onnistuimme hyvin. -Maahanmuuttajaopetuksessa olemme pyrkineet käyttämään kaiken koululle osoitetun resurssin mamu-oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseen. -Koulun johtamisesta on edelleen kehitetty jaetun johtamisen suuntaan. Tiimityöskentely kehittyi edelleen, huomioimme myös selkeämmin vuosirytmityksen tiimien työskentelyssä. -Olemme kiinnittäneet huomiota resurssien puitteissa oppilaan tuen ja oppilashuollon kehittämiseen. -Lukuvuoden toimintasuunnitelmassa esitetyissä kehittämishankkeissa olemme onnistuneet pääosin hyvin. Työyhteisön ja yhteisöllisyyden kehittäminen (mm. johtaminen, oma toiminta työyhteisön jäsenenä, yhteiset pelisäännöt) vaatii tulevaisuudessa enemmän huomiota. -Lukuvuonna käyttöön otettu väljempi päivärytmi (opetukseton ajanjakso klo ) on saanut kiitosta sekä oppilailta että vanhemmilta. Kansainvälisyystiimin arviointia lukuvuodesta Kansainvälisyystiimi jatkoi aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä. Let s meet people from another country-projekti laajennettiin koskemaan viidesluokkalaisten lisäksi myös neljäs-ja kuudesluokkalaisiin. etwinning-hankkeen kautta löydettiin kansainvälisen projektin yhteistyökumppaniksi Kreikka. Oppilaat osallistuivat projektiin aktiivisesti tuottaen erilaista materiaalia. Tuotokset lähetettiin eteenpäin yhteistyökumppani maahan. Vastavuoroisesti oppilaat saivat ulkomailta niin sähköisesti kuin postitse erilaisia projektituotoksia. Comenius-projektin suunnitteluun ei lähdetty mukaan. Kansainvälisyystiimin jäsenet järjestivät lukuvuoden aikana kolme teemapäivää: Eurooppapäivän, halloween-juhlan sekä ystävänpäivän, joissa tuotiin oppilaille kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää tietoutta. Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatkettiin yhteistyössä Kaurialan lukion vaihto-oppilaiden kanssa. Oppilaat saivat vierailupäivän aikana osallistua

6 Sivu 6/16 aktiivisesti tapahtumaan, jossa oppilaiden rooli oli perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi. Tilaisuudessa oppilaat osallistuivat kysymyksin, leikkien ja laulaen vierailuun. Kansainvälisyystiimi ei saanut lukuvuonna vanhempien kautta kontakteja tai ideoita kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyen esim. Wilman kautta. Oppimisympäristötiimin arviointia lukuvuodesta Lukuvuoden tiimimme koostui moniammatillisesta osaamisesta, sillä opettajien lisäksi ryhmään kuului Tekmen edustaja. Lisäksi hyödynsimme oppilaskunnan panosta tavoitteiden saavuttamiseksi, järjestämällä erilaisia tapahtumia. Tiedonkulku oli jouhevaa ja ongelmakohtiin pystyttiin puuttumaan välittömästi. Tarkkailimme koulumme ympäristöä, kuten jääpuikkojen kerääntymisestä, hiekoituksen tarpeellisuudetta, leikkivälineiden kunnossapitoa jne. Päivitimme myös koulumme turvallisuusohjeita. Järjestimme koulun pelastautumisharjoituksen, johon osallistui oppilaiden lisäksi myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä. Oppimisympäristön laajentamista jatkoimme koulumme lähiympäristöön, esim. koulunulkopuoliset liikuntapaikat. Lukuvuosi toi mukanaan haasteita, koska saattoliikenne ja lapsimäärä lisääntyi esikouluryhmän myötä. Kannustimme saattoliikenteen jakautumista Opintien päätyyn jakamalla kannustinpalkintoja. Kestävän hyvinvoinnin tiimin arviointia lukuvuodesta Toimintaa koulun tilojen ja välineiden siistimiseksi ja järjestämiseksi on pyritty pitämään yllä edelleen. Tätä toimintaa pitää jatkaa ja tehdä siitä jokapäiväistä. Oppilaat tulee saada mukaan. -Tapakasvatuksen teemaviikkoa vietettiin syyskuussa. Viikon aikana tehtiin kaikille yhteisiä tehtäviä. Lisäksi tarjolla oli luokkatasoisia tehtäviä. Tapakasvatuksen tulee kuitenkin olla jatkuvaa ja esimerkillistä. - Tänä vuonna ei ollut tiimien yhteistä vanhempainiltaa. - Tiimissä ei ole tänä vuonna käsitelty KIVA-asiaa. - Yhteisöllisyyden lisäämiseksi teimme matkan Tallinnaan syyskuussa. - Joulukuussa meillä oli koko henkilökunnan pikkujoulu ja joulukahvit. - Toukokuussa siivottiin muutamien luokkien kanssa koulun ympäristöä. - Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaan työstimme kahta kehittämiskohdetta. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakas- ja yhteistyösuhteita olemme yhteisönä kehittäneet päämäärätietoisesti. Erityisesti olemme panostaneet lapsen kohtaamiseen ja yhteistyöhön kotien kanssa. Opetuspalveluiden tavoitteissa on asetettu asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi 4,0 (hyvä). Luolajan koulun keskiarvo asiakastyytyväisyysmittarin osa-alueilla oli 4,2, joten tämän mittarin mukaan olemme saavuttaneet tavoitteemme. Oppilaat ja huoltajat (yhteensä 145 vastausta) arvioivat viisiportaisella (5 = täysin samaa mieltä 1 = täysin eri mieltä) asteikolla koulun toimintaa asiakastyytyväisyyskyselyssä seuraavasti: - Olen tyytyväinen koulun toimintaan 4,1 - Henkilökunta osaa asiansa 4,3 - Tilat ovat toimivat 3,8 - Saan tarpeeksi tietoa kouluun liittyvistä asioista 4,3 - Voin vaikuttaa koulun toimintaan 3,6

7 Sivu 7/16 - Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa 4,4 - Koulussa on kannustava ja reilu työskentelyilmapiiri 4,1. Oppilashuolto Koulullamme oli käytössä lukuvuonna selkeä oppilashuollon malli (Luolajan koulun käsikirja). Kuluneen lukuvuoden aikana Luolajan OHR:n edellisen lukuvuoden kokoonpanosta puolet jatkoi ja koulupsykologi sekä uusi terveydenhoitaja pääsivät sujuvasti mukaan työskentelyyn. Moniammatiilinen ryhmämme kehittyi asiantuntijuuden jakamisessa ja käytimme edellistä vuotta enemmän aikaa yhteisille keskusteluille. Kokouksia oli noin kerran kuussa, tarvittaessa pidettiin lisäpalavereja. OHR-työskentelyn ulkopuolella pyrittiin pitämään asiat, jotka pystyttiin viemään eteenpäin kasvatuskumppanuuden hengessä perheiden, erityisopettajan ja luokanopettajan yhteisten keskustelujen puitteissa. OHR kiinnitti huomiota opettajien avustuksella oppimisvaikeuksien lisäksi myös käytösasioihin. Tämä tehtiin, jotta tulevaisuus oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan kannalta olisi hyvinvoinnin ja yhteisten normien noudattamisen kannalta hyvä. Oppilashuollon tehtävä on myös yhdessä perheiden kanssa arvioida kehitystä. Oppilaskunnan toiminta Oppilaskunnan hallitus eli Oppis muodostuu koulumme luokan oppilaista. Jokaisesta luokasta valitaan sellainen tyttö-ja poikaedustaja, joka on kiinnostunut koulun asioista ja halukas vaikuttamaan oppilaiden asioihin. Oppiksen hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja sihteeri ylemmiltä luokilta. Oppis kokoontuu lähes viikoittain. Kokouksissa on aina oppilaskunnasta vastaava opettaja paikalla. Oppilaskunnan jäsenet käsittelevät kokouksissaan koulun toiminnassa esiin tulleita toiveita ja haasteita sekä järjestävät erilaisia tapahtumia. Lukuvuoden Oppis oli erityisen aktiivinen ja se järjesti mm. - heijastimen ja valojen käyttöön liittyvän tempauksen - Halloween-päivänä kauhukellarin - tavaranvaihtotorin - kaveruuteen liittyvät draamaesitykset ystävänpäivänä - tempauksen välituntileikeistä - polkupyörien katsastuksen - vappuriehan, jossa oli kykypäivä ja HPK:n pelaajien yllätysvierailu. Kerhotoiminta Koulumme kerhot ovat toimineet oppimisympäristöjen rikastajina ja laventajina. Kerhotarjottimelta olemme kyenneet tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja niin, että jokainen on voinut löytää sieltä mieleistänsä tekemistä ja saaneet onnistumisen kokemuksia. Kerhot ovat täydentäneet ja tukeneet hyvin normaalia koulunkäyntiä. Syksyn 2013 kerhot (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa): - Tyttöjen liikuntakerho, 5.-6.lk, Hanna Savijoki Kuviskerho, 3.-4.lk, Irmeli Kunnas EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar klo (3 h) - Salibandykerho pojat, Jari Heikkilä Keke-nikkaroinnin kerho 4.-6.lk tytöt ja pojat, Ismo Aho

8 Sivu 8/16 - Englannin kielen kerho 5.-6.lk, Tatiana Stålhammar Puuhakerho 2.-4.lk, Hanna Savijoki Kevään 2014 kerhot (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa): - TVT-kerho, luokkalaiset tytöt ja pojat, Ismo Aho (ei 23.1.) - Tilateoskerho, luokkalaiset tytöt, Hanna Savijoki EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar klo (2 h) - Nikkarointipaja, luokat, Jari Heikkilä Kuvataidekerho mestareiden jalanjäljillä, 3.-6.lk, Kaisu Saksio-Kaartinen Liikuntapaja, luokan oppilaat, Jari Heikkilä Venäjän kielen kerho koululaisille, 4.-6.lk, Tatiana Stålhammar (5 h) Yhteistyö eri tahojen kanssa -Toiminta Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa on ollut luontevaa. Päivänavausten lisäksi olemme laatineet pääsiäishartauden ja joulukirkon ohjelman seurakunnan työntekijöiden kanssa. - Liikuntahallit Oy:n tiloja on käytetty säännöllisesti pienehkön liikuntasalin tukena. - Alemmat luokat ovat hyödyntäneet tänäkin vuonna ARXin tarjontaa. - Taidemuseo tarjoaa monipuolista ohjelmaa kouluille. -Varhaiskasvatuksen (Nummen päiväkoti) kanssa teimme yhteistyötä koulumme esiopetusryhmän ja aluejohtotiimin puitteissa. -Edellä mainittujen lisäksi yhteistyökumppaneinamme ovat olleet mm. Sibeliusopisto, Panssarisoittokunta ja 4h-kerho. - Yritysyhteistyö vaatii kehittämistä ja kummankin osapuolen sitoutumista. Kehittämishankkeet -Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön kehitystyö jatkui Luolajassa. Erityisesti kosketustaulut ja opetuspalveluiden tason uudistukset (AD ja sähköinen oppimateriaali) olivat tervetulleita. -Vaikka pyrimme tukemaan yhteisöllisyyttä (sosiaalista pääomaa) koko yhteisön voimin, niin tässä emme oikein onnistuneet. Jatkossa tarvitsemme yhteisöllistä valmennusta ulkopuolisen tahon tukemana. Oppilaiden yhteisöllisyyden tunnetta ja hyviä käyttäytymistapoja meidän tulee tukea jatkossa Luolajan koulun käsikirjaa hyödyntäen. - KiVa-ohjelman jalkauttaminen koulun jatkuu edelleen. -Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti on tarkoittanut meille mm. osallistumista Promethean-koulutuksiin. -Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa eteni jälleen. Olemme ylpeitä yhteistyöstämme. Tiedottaminen Koulun viralliset tiedottamisväylät ovat koulun kotisivut ja Wilma. Koulu tiedottaa edelleenkin myös paperitiedotteilla, koska kaikki vanhemmat eivät vielä käytä sähköisiä tiedottamisvälineitä. Opettajat tiedottavat koteihin Wilman välityksellä. Samoin vanhempien toivotaan käyttävän Wilmaa ilmoitusasioissa. Puhelinkeskustelut toimivat akuuteissa ja tärkeimmissä nopeaa tiedotusta vaativissa asioissa. Reissuvihkot ovat myös käytössä varsinkin alaluokilla. Rehtorilta opettajille suuntautuva tiedottaminen toimii sähköpostin välityksellä ja henkilökohtaisen kontaktin kautta. Opettajainkokoukset toimivat tärkeinä tiedottamisväylinä, joskin kuluneen lukuvuoden

9 Sivu 9/16 aikana kokouksiin kertyi niin paljon asiaa, ettei keskustelulle jäänyt aikaa. Kokousmuistioiden tulisi olla nähtävillä opettajainhuoneen ilmoitustaululla, jotta henkilökunta voisi tarkistaa itseään koskevat ajankohtaiset asiat. Henkilökunnan toivotaan tarkkailevan ilmoitustauluja ja kysyvän ollessaan epätietoisia. Esikouluryhmän edustaja osallistui kokouksiin ainakin silloin, kun käsitellään myös heitä koskevia asioita. Esikouluhenkilöstöllä on oma ilmoitusalueensa heidän omissa tiloissaan. Esiopetuksen ja koulun yhteistyö Syksyllä 2013 Luolajan koulussa aloitti nopealla aikataululla esikouluryhmä. Heti elokuussa 4. luokkalaiset saivat itselleen eskareista kummilapset. Tästä alkoi lukuisia kertoja sisältävä molemminpuolinen yhteistyö. Pitkin lukuvuotta pidettiin erilaisia kummituokioita, joiden yhtenä tarkoituksena oli madaltaa kynnystä koulun ja päiväkodin välillä sekä pehmentää lapsen nivelvaihetta eskarista ekaluokkalaiseksi. Ensimmäisenä lukuvuotena nopean eskariryhmän muodostuksen vuoksi Luolajan kouluun jatkoi vain kuusi lasta, mutta koulumaailma tuli kyllä kaikille eskarilaisille tutuksi. Jatkossa ryhmään pyritään valitsemaan alueen lapsia. Koulun yhteisten tapahtumien lisäksi järjestimme yhdessä mm. - askartelutuokioita - lukutuokioita - juhlia salissa - esitelmät eskareille - lehdet eskareille - luistelua yhdessä 1.4. Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Koulun arviointisuunnitelma Haluamme edelleen painottaa toiminnassamme työhyvinvoinnin merkitystä arjen koulutyössä. Opettajan on kiva tulla töihin ja opettajainhuoneessa viihtyy Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen on edelleen tavoiteltava päämäärä. Koulutuksen merkitys ja koulun sisäinen vertaistuki korostuvat tavoitteen saavuttamisessa. Arvioimme kolmea esiin nostamaamme kehittämiskohdetta: 1. Kansainvälisyys, 2. Turvallinen, välittävä ja kasvua tukeva oppimisympäristö ja 3. Kestävä kehitys. Lisäksi arvioimme seuraavia kehittämisalueita (osa sisältyy myös ed. kohtiin): - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen - Yhteisöllisyys (työhyvinvoinnin kehittäminen), Luolajan koulun käsikirja - KiVa-kouluohjelman jalkauttaminen koulun arkeen (KiVa-tiimin toiminta) - Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti - Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen edelleen Edellä esitettyjen alueiden arviointi tapahtuu koulun sisäisellä arviointilomakkeella, opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn kautta sekä arviointi-ja kehityskeskusteluiden perusteella. Palvelusopimuksesta nouseva teema: Lapsen ja nuoren hyvä päivä

10 Sivu 10/16 Opetuspalveluiden tavoitteet ja mittarit, jotka koskettavat Luolajan koulua: 1. Asiakastyytyväisyys on hyvä, tavoite 4,0 2. Hyvinvoivat oppilaat 3. Henkilöstön työhyvinvointi Hämeenlinnan kaupungin parhaassa neljänneksessä 4. Oppimistulokset valtakunnan keskiarvoa paremmat 1. Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain maaliskuussa 2. Kouluterveyskysely, laaja terveystarkastus tai muu hyvinvointimittari 3. Työhyvinvointikysely 4. Välineaineiden mittaukset 6. vuosiluokalla Kansainvälisyystiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Kansainvälisyystiimi arvioi omaa toimintaansa ja sen vaikuttavuutta havainnoimalla oppilaita ja keskustelemalla tapahtumista/toiminnastaan koulun muun henkilökunnan kanssa järjestämiensä tapahtumien yhteydessä ja niiden jälkeen. Luokanopettajia myös pyydetään välittämään oppilailta saatua välitöntä palautetta kansainvälisyystiimille. Oppimisympäristötiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Oppimisympäristötiimin tehtävänkuva rakentuu pitkälle viime lukuvuoden aikana jäsentyneille asioille. Tavoitteemme kulmakivenä on lapsen turvallinen ja sujuva arki. Tärkeää on käyttäjäpalveluiden säilyminen vähintäänkin nykyisellä tasolla. Koemme heidät tärkeiksi niin turvallisen oppimisympäristön tekijöinä kuin tasa-arvoisina oheiskasvattajina. Koulualueellamme on tehty muutostöitä, jonka johdosta pelastautumissuunnitelman päivittäminen on myös yksi tärkeä tehtävämme. Järjestämme syyslukukaudella liikenneturvallisuusviikon (37) yhdessä koulumme oppilastoimikunnan kanssa. Liikenneturvallisuusviikko huipentuu Autoliiton kanssa järjestettävään Fillarikisaan pe Kestävän hyvinvoinnin tiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Tämän lukuvuoden arviointitulosten perusteella tiimin toiminta jatkuu samojen teemojen pohjalta. TOKEn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvä päivä. Tästä lähtökohdasta painotamme seuraavia osa-alueita: -Työyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä arvioidaan työhyvinvointikyselyllä, henkilökunnan yhteisillä aktiviteeteillä sekä työnohjauksella. -Kestävän kehityksen suunnitelman toteutumista pidemmällä aikavälillä arvioidaan havainnoiden, keskustellen, mittaamalla (esim. vedenkulutus) sekä asiakastyytyväisyyskyselyllä. -Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan asiakastyytyväisyyskyselyllä ja koulun omalla vanhemmille suunnatulla kyselyllä. 2. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 2.1. Hallintorakenteet Koulun johtamista kehitetään edelleen jaetun johtamisen suuntaan. Luolajan koulun johtoryhmän muodostaa rehtori ja vararehtori. Heillä on tukenaan koko työyhteisö. Suunnittelu tapahtuu johtoryhmässä, koko henkilöstön yhteisvoimin ja tiimeissä.

11 Sivu 11/16 Tiimityön kehittäminen on painopistealueemme myös lukuvuonna Koulumme tiimit lukuvuonna : - Kansainvälisyystiimi (Leila Saros pj., Hanna Savijoki ja Tatiana Stålhammar) -Oppimisympäristötiimi (Jari Heikkilä pj., Kaisu Saksio-Kaartinen, lastentarhanopettaja Sari Eiste ja talonmies Ismo Jousiaho) -Kestävän hyvinvoinnin tiimi (Hille Halminen pj., Maija Ertamo ja kouluohjaaja Anne Kivelö) Vastuualueet: Kaisu Saksio-Kaartinen musiikkiesitykset, seurakunnan yhdyshenkilö, kulttuuriyhdysopettaja Hanna Savijoki oppilaskunnan ohjaava opettaja Jari Heikkilä liikunnan yhdysope, KiVa-tiimin pj. Hille Halminen, Hanna Savijoki ja Maija Ertamo KiVa-tiimin jäsenet Maija Ertamo Siboppi-yhteyshenkilö Ismo Aho ATK-vastaava, kerhotoiminnan yhdyshenkilö Vararehtorin tehtäväkuva: - korvaa rehtorin tämän poissa ollessa kouluarjessa ja kokouksissa - koulun johtoryhmän jäsen - Primuksesta ja koulun kotisivuista vastaaminen (yhdessä rehtorin kanssa) - KiVa-tiimin puheenjohtaja - rehtorin kanssa sovitut tiedotustehtävät Vuosikello Johtoryhmän kokousaika: torstaisin klo Opettajakokousaika: parittoman viikon tiistait klo (tammi-helmikuussa 2015: viikot 4, 6 ja 8). Tiimit kokoontuvat pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Yhteisöllinen OHR kokoontuu noin kerran kuukaudessa maanantaisin: syyslukukaudella , , , (varaus lisäksi ) sekä kevätlukukaudella , , , ja (varaus lisäksi ). Tarvittaessa yhteisöllisen OHR:n aikoja voidaan käyttää yksilöllisen oppilashuollon tapaamisaikoina. Riskienkartoitus päivitetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Turvallisuussuunnitelma päivitetään lokakuun loppuun mennessä. Pelastautumisharjoituksia pidetään kerran lukukaudessa (Oppimisympäristötiimi vastaa) Henkilöstö Lukuvuoden aikana panostamme osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa etenkin: - Kasvatuskumppanuuden korostaminen ja osaamisen jakaminen. - Tieto-taidon jakaminen esiopetuksen ja koulun kesken. - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja koulun sisäinen vertaistuki. -LISÄKSI kiinnitämme huomiota yhteisöllisyyteen ja kehitämme työyhteisön sosiaalista ilmapiiriä. Veso-päivät: - Aloitussuunnittelu (8.8.14) 0,5 pv - Yhteisölliset veso-päivät Tallinnassa ( ) 1,0 pv (Tämän veson voi korvata etukäteen rehtorin kanssa sopien)

12 Sivu 12/16 - Perusopetuksen yhteinen veso ( ) 1,0 pv - Lukuvuoden arviointi ja tulevan suunnittelu (toukokuu 2015) 0,5 pv Henkilöstökoulutus: - Ismo Aho osallistuu rehtori- ja johtamiskoulutuksiin sekä TVT-koulutuksiin. - Jari Heikkilä osallistuu opetus-/oppilashallinto- ja vararehtorikoulutuksiin. - Hille Halminen osallistuu erityisopetuksen ja oppilashuollon koulutuksiin. - Maija Ertamo osallistuu kasvatuskumppanuuskoulutukseen. - Kaisu Saksio-Kaartinen ja Tatiana Stålhammar osallistuvat Prometheanin taulu - koulutukseen. -Tatiana Stålhammar osallistuu kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyviin koulutuksiin. Pyrimme erityisesti hyödyntämään opetuspalveluiden sisäistä koulutustarjontaa sekä Opelixhankkeen tarjoamaa koulutusta. Hyvinvoinnin kehittäminen ja toimenpiteet työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta -Työyhteisön kehittämisprosessi elo-syyskuussa Ulkopuolisen asiantuntijan intervention jälkeen katsomme jatkotoimet yhteisöllisyyden kehittämiseksi. - Tavoitellaan kiireetöntä yhteisöllisyyttä (koulun arki, yhteiset tilaisuudet). -Panostamme työhyvinvointisuunnitelman tekemiseen ja yhteisölliseen suunnitelman toteuttamiseen. -Luolajan koulun käsikirjan arkikäyttö osaltaan pyrkii edistämään hyvinvointia (käsikirjan päivitys lukuvuoden aikana). - Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävä syysretki Tallinnaan Henkilöstön osallisuus Token laadinnassa ja arvioinnissa Asetimme yhdessä strategian mukaiset tavoitteet tuotantoprosessien kehittämiselle uuden toiminta-ja kehittämissuunnitelman kautta. Opettajat osallistuivat Token laadintaan alusta pitäen (huhti-toukokuusta alkaen) tiimityöskentelyn kautta. Toke-pohja ilmestyi Wilmaan vasta Tämä ja kouluamme koskettava palveluverkkopohdinta toukokuussa osaltaan toivat haasteita Token valmisteluprosessiin. Olemme yhdessä oppilaiden ja vanhempainyhdistyksen kanssa arvioineet koulumme tuotantoprosessia. Tämän arvioinnin pohjalta kehitämme toimintaamme alati. Vesossa arvioimme ja tarkastelimme tulevaa toiminta-ja kehittämissuunnitelmaa työhyvinvointi-ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten perusteella. Kouluvuoden aloituksesta lähtien tiimit jatkoivat etenkin Token ensimmäisen osion työstämistä, johtoryhmä keskittyi tiiviimmin toisen osion valmistelutyöhön. Yhteisesti olemme kehittäneet ja arvioineet Token valmisteluprosessia syksyn opettajakokouksissa. Varsinainen lukuvuoden ja Token arviointi tapahtuu keväällä Oppilaat, osallisuus ja vaikuttaminen Oppilasarviointi Oppilasarviointi suoritetaan kirjallisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. - Tammikuun lopussa annetaan välitodistus ja lukuvuoden lopussa lukukausitodistus. -Opettajat tarjoavat huoltajille mahdollisuuden vuorovaikutuksellisiin arviointikeskusteluihin loka-joulukuun aikana. - Lisäksi toteutetaan luokka- ja opettajakohtaista arviointia.

13 Sivu 13/16 Oppilasta ohjataan itsearviointiin opiskelun ja oppimisen eri vaiheissa. Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen Oppilaskunta toimii aktiivisena tiedon välittäjänä. Oppilaat, jotka haluavat vaikuttaa koulun asioihin ja ideoida tapahtumia, ovat löytäneet vaikuttamiskeinokseen Oppiksen. Oppilaita osallistetaan ja heidän annetaan myös vaikuttaa omaan opiskeluunsa ja kouluarkeensa yrittäjyyskasvatuspedagogiikan mukaisesti, oppilaan ikä huomioiden Kasvatuskumppanuus Luolajan koulussa on jo pitkään painotettu sekä kunnioitettu kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Asiakastyytyväisyyskyselyssä oppilaat ja huoltajat arvioivat kohdan: "Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa" keskiarvolla 4,4. Tämä, jos joku velvoittaa koulua jatkossakin toimimaan lasten parhaaksi yhdessä huoltajien ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Tutustumispäivät, kasvunkeskustelut (arviointikeskustelut), matalan kynnyksen yhteydenotot ovat koulumme arkea. Kasku-koulutukseen koulumme opettajista on jo nyt osallistuneet: Hanna Savijoki, Hille Halminen ja Kaisu Saksio-Kaartinen. Tulevaan koulutukseen osallistuu Maija Ertamo. Tavoitteemme on, että kaikki Luolajan opettajat osallistuvat porrastetusti ko. koulutukseen Koulun toiminnan omaleimaisuus Opetuksen painopisteet - Oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. -Tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö. Sähköinen materiaali, kannettavat tietokoneet ja kosketustaulut tuovat uusia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen. - Yrittäjyyskasvatus (oman elämän hallinnan taidot) koulun arjessa. -Kerhotoiminnan ylläpitäminen. Haluamme jatkossakin tarjota laadukasta lyhytkerhotoimintaa koulun oppilaille. -Koulua ympäröivä luonto ja kestävän kehityksen korostaminen luovat erinomaisen pohjan ympäristökasvatuksen painottamiseen. Esiopetus Esiopetusryhmä (Nummen päiväkoti) on kiinteä osa Luolajan koulun toimintaa. Lukuvuoden aikana teemme yhteistyötä monin tavoin. Eskarit osallistuvat koulun yhteiseen arkeen ja juhlaan. Neljäsluokkalaiset ja eskarit tapaavat säännöllisesti kummitoiminnan merkeissä. Kerhotoiminta Koulumme kerhot ovat toimineet oppimisympäristöjen rikastajina ja laventajina. Kerhotarjottimelta olemme kyenneet tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja niin, että jokainen on voinut löytää sieltä mieleistänsä tekemistä ja saaneet onnistumisen kokemuksia. Kerhot ovat täydentäneet ja tukeneet hyvin normaalia koulunkäyntiä. Tulevaisuuden haasteena on kerhotoiminnan rahoitus. Syksyllä 2014 joudumme käyttämään

14 Sivu 14/16 koulun omia resursseja luvatun kerhotoiminnan järjestämisessä. Vuoden 2015 osalta olemme pakotettuja supistamaan hieman kerhotarjontaamme. TVT-kerho, luokkalaiset tytöt ja pojat, Ismo Aho (8 h) Kerhon tavoitteena on opetella ja varmentaa koululla käytettävissä olevien ohjelmistojen käyttöä (Office365, Moodle) sekä tuottaa oppimateriaalia ActiveInspire-ohjelmalla. Tutustuminen uusiin TVT-mahdollisuuksiin! Tyttöjen retkeilypainotteinen liikuntakerho, 5.-6.lk, Hanna Savijoki (8 h) Kerhon tavoitteena on laajentaa kotiseudun tuntemusta pyöräilemällä Hämeenlinnan erilaisiin liikuntakohteisiin ja urheilla mukavassa hengessä. EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar klo (3 h) Kerhon tavoitteena on tutustua englannin kielen alkeisiin (tervehdyksiä, esittely, värejä, lukusanoja). Suihkutuksen aikana käytetään runsaasti lauluja, laululeikkejä, loruja, imitointia ja yksinkertaisia vuoropuheluita. Kuvataide taidetta eripuolilta maailmaa, 3.-6.lk, Kaisu Saksio-Kaartinen (8 h) Kerhon tavoitteena on tutustua eri maaosien taiteeseen ja inspiroitua omiin tuotoksiin. Liikuntakerho, luokkalaiset, Jari Heikkilä (8 h) Kerhon tavoitteena on innostaa oppilaat liikunnan eri osa-alueisiin tarjoamalla erilaisia lajikokemuksia. Englanninkielisiä lauluja ja sketsejä, luokkalaisille, Tatiana Stålhammar (8 h) Kerhon tavoitteena on rohkaista oppilaita käyttämään oppimansa kieltä yhdessä tekemällä ja näyttelemällä. Kerhotoiminnassa painotetaan itseilmaisua ja annetaan oppilaille onnistumisen kokemuksia. Puuhakerho, luokkalaisille, Hanna Savijoki (8 h) Puuhakerhossa pelataan erilaisia lautapelejä, leikitään ja askarrellaan eli vaihdetaan yksinolo yhdessäoloon. Kevätlukukauden kerhoiksi on suunniteltu (kerhojen kesto 6 tuntia, neljä kertaa): -Kaksi kerhoa ajanjaksolle Kaksi kerhoa ajanjaksolle Kaksi kerhoa ajanjaksolle (ei 30.4.). -Sekä englannin kielisuihkutus 2. luokkalaisille 5 x 0,5h Kevään kerhotoiminta tarkentuu marraskuun aikana. Iltapäivätoiminta Lasten Liikunnan Tuki vastaa IP-kerhon toiminnasta. Toimintaa kehitetään yhdessä koulun ja esiopetusryhmän kanssa. Yhteistyötahot Yhteistyö Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n kanssa. Hämeenlinna-Vanajan ev.lut. seurakunta päivänavaukset, muut tilaisuudet, joulukirkko Hämeenlinnan kaupunginkirjasto aktiivinen kirjastoauton käyttö, kirjastovierailut

15 Sivu 15/16 (Hämeenlinnan Toimistotarvike Luolajan koulun kummiyritys) Lasten Liikunnan Tuki IP-kerho Yhteistyö liikuntatoimen kanssa liikuntapaikkojen joustavassa käytössä. Kansainvälinen toiminta Let's meet people from another country -projekti eurooppalaisen etwinning-hankkeen kautta aloitettiin lukuvuonna yhden luokan kanssa. Hanketta laajennetaan lukuvuonna koskemaan myös neljättä ja viidettä luokkaa. Luolajan koulun kaksi kummilasta asuvat Sri Lankassa. Koulu seuraa ja tukee rahallisesti heidän koulunkäyntiään. Luolajan koulun oppilaat saavat postia säännöllisesti kummilapsiltaan Opintoretket ja leirikoulut Koulun lukuvuoteen sisältyvät: - erinäiset tutustumiskäynnit ja opintoretket (mm. kulttuuripolku) koulun lähiympäristöön, taide- ja historialliseen museoon, ARX-taloon yms. - käynnit liikuntapaikoilla: uimahalli, jäähalli, liikuntahallit, Kaurialan kenttä Lisäksi yksittäiset luokat tekevät seuraavia opintoretkiä: 1. lk Kotiseuturetki toukokuussa lk Eurooppa-päivä toukokuussa lk Kevätretki Syöksynsuuhun toukokuussa lk Keväinen opintoretki toukokuussa lk Keväinen opintoretki toukokuussa lk Leirikoulu Ahvenanmaalle viikolla 21, Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Koulun aloituspäivä (työjärjestyksestä poikkeava päivä) Liikuntapäivä, yleisurheilukisat Liikenneturvallisuusviikko, vko 37 Fillarikisa yhdessä Autoliiton kanssa Tapakasvatusviikko, vko 38 Kodin ja koulun päivä, sisältää Unicef-kävelyn Eurooppa-viikko, vko 45 Eurooppa-viikon teemapäivä (työjärjestyksestä poikkeava päivä) Adventtihartaus Itsenäisyyspäivän tilaisuus Oppis-päivä (työjärjestyksestä poikkeava päivä) Lukukauden päätöstilaisuus Vanajan kirkossa Ystävänpäivä Talviliikuntapäivä (työjärjestyksestä poikkeava päivä)

16 Sivu 16/16 Pääsiäistilaisuus Koulun vappurieha, kykypäivä Ympäristöpäivä, koulu kuntoon kesäksi -teemapäivä Kevätjuhla (työjärjestyksestä poikkeava päivä) Lukuvuoden päätöstilaisuus koululla

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2015-16

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2015-16 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2015-16 Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY Opettajien kokouksessa: 11.8.-8.9.2015 Oppilaskunnan kokouksessa: 15.9.2015 Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 14.9.2012 Oppilaskunnan kokouksessa

Lisätiedot

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 13.9.2011 Oppilaskunnan kokouksessa

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet Koko koulu: kiireettömyys perinteet hyvinvointi: yhdessä tekeminen

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Hankkeen tavoite Lv 2010-2011: Liikkuva koulu hankkeen päätavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013

TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa 15.-21.10.2012 (ma-su, vko 42)

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Päivi Laukkanen Aluejohtaja Työaikakokeilu lukuvuonna 2013 2014 Mukana perusopetuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Kaikki huolehtivat tehtävistään ja työskentelevät niin, että työstä löytyy iloa ja mielekkyyttä. Jokainen huolehtii Martin koulun ilmapiiristä.

Kaikki huolehtivat tehtävistään ja työskentelevät niin, että työstä löytyy iloa ja mielekkyyttä. Jokainen huolehtii Martin koulun ilmapiiristä. MARTIN KOULUN 1. Arvot ohjaavat toimintaamme Vastuuntunto Martin koulussa kaikki tietävät omaan tehtäväänsä kuuluvat velvollisuudet sekä säädökset ja toimivat niiden mukaisesti. Jokainen noudattaa talon

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu

Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu MUNKKA LAAJAN AINEVALIKOIMAN KOULU Munkka on moderni yksityiskoulu, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Munkkiniemessä. Koulun ainevalikoima on laaja ja monipuolinen.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot