Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15"

Transkriptio

1 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: Oppilaskunnan kokouksessa: Vanhempainyhdistyksen kokouksessa: ja Koulun työaika lukuvuonna (ma) (la) SYYSLUKUKAUSI (3 pv, ke-pe, vko 42) syysloma (su) (ti) joululoma 7.1. (ke) (la) KEVÄTLUKUKAUSI (ma) (vko 9) talviloma 1. KOULUN KEHITTÄMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma Luolajan koulussa toimivat tulevaisuudessakin motivoituneet oppilaat ja opettajat! Oppilas on toiminnan keskiössä. Koulussa on ilo olla ja koulu tunnistaa oman tärkeän roolinsa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa. Tulevien vuosien aikana haluamme kehittää kokonaisvaltaisesti koulumme toimintaa ja toiminnan olosuhteita. Kansainvälisyystiimin kehittämissuunnitelma Kansainvälisyystiimi jatkaa aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä. Koulussa alkaneen Let s meet people from another country -projektia laajennetaan siten, että kaikki luokkien oppilaat pääsevät toimintaan mukaan. Yhteistyökumppania etsitään syksyisin eurooppalaisen etwinning-hankkeen kautta. Kansainvälisyystiimin jäsenet seuraavat aktiivisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää julkista keskustelua ja mahdollisuuksien mukaan osallistuvat kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyviin koulutuksiin ja tapahtumiin. Tavoitteena pitää koulun oppilaat ja henkilökunta tietoisina em. aiheisiin liittyvistä aihepiireistä.

2 Sivu 2/16 Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatketaan yhteistyössä Hämeenlinnan Kaurialan lukion vaihto-oppilaiden kanssa. Tavoitteena on löytää toimintamuotoja, joissa oppilaiden rooli on perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi. Koulun jatkaa kahden srilankalaisen koululaisen kummina. Kummien koulunkäyntiä tuetaan säännöllisesti rahallisella avustuksella. Oppimisympäristötiimin kehittämissuunnitelma Oppimisen ja opettamisen perustana on turvallinen ja hyvinvoiva fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö. Kannustavalla, suvaitsevalla, oikeudenmukaisella sekä toista kunnioittavalla käytöksellä luomme edellytyksiä koko koulun hyvinvoinnille. Tiimimme tavoitteena on parantaa oppilaitoksemme turvallisuutta yhdessä eri sidosryhmien kanssa toimivaksi arjen malliksi. Korostamme toiminnassamme turvallista, välittävää ja kasvua tukevaa oppimisympäristöä. Haluamme jatkossakin Luolajan koulun olevan kyläkoulu keskellä kaupunkia. Seuraamme arjen sujuvuutta ja erityisesti liikenneturvallisuutta. Pyrimme tiedottamalla vähentämään turmien riskiä. Koulumme peruskorjausparannus on lähitulevaisuudessa ajankohtainen. Tiimimme yhdeksi mielenkiintoiseksi tehtävänkuvaksi nousee tämän seikan huomioiminen ja mahdollisuus olla kehittämässä kouluamme eri sidosryhmien kanssa. Kestävän hyvinvoinnin tiimin kehittämissuunnitelma Painotamme toiminnassamme hyvinvoinnin merkitystä arjen koulutyössä. Suunnitelmassamme on kolme päätavoitetta: kouluyhteisön hyvinvointi, materiaalin säästäminen ja kierrätys sekä sähkön- ja vedenkulutuksen säästäminen. Tavoitteena on viihtyisä ja siisti oppimisympäristö, jossa on ilo opiskella ja toimia yhteisöllisesti sekä voida hyvin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi toimitaan vuosittain seuraavasti: -Koulun tilojen ja tavaroiden järjestyksestä huolehditaan päivittäin. Toukokuussa on ympäristöpäivä ja koulualueen siivous- ja löytötavarapäivä. - Sähkön- ja vedenkulutusta verrataan edellisvuoteen kerran lukuvuodessa. -Tapakasvatus on jokapäiväistä. Lisäksi järjestetään syyslukukaudella teematempaus, joka sisältää tapakasvatusta. -Kiva-ohjelman toteutumista seurataan tiimissä ja tarvittaessa otetaan asia esille opettajakokouksessa. Lukuvuonna toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimme erityisesti Opetussuunnitelmatyön käynnistyminen Opetussuunnitelmatyö käynnistyy käytännössä alueen rehtoreille suunnatun koulutuksen "Uudistuva OPS ja muutokseen valmistautuminen" -koulutuksen ja perusopetuksen yhteinen veson (la ) jälkeen. Tällöin meillä on tarpeeksi eväitä viedä kouluntasolla OPStyötä eteenpäin. Koulukohtainen veso-koulutus on osa OPS-työn käynnistämistä. Opettajakokouksissa, tiimien toimin sekä yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa viemme opetussuunnitelmaa eteenpäin myöhemmin tarkentuvan aikataulun ja työjaon mukaisesti. Ryhmäkokorahan käyttö Ryhmäkokoraha käytetään samanaikaisopetuksen järjestämiseen. Käytännössä

3 Sivu 3/16 koulussamme on resurssiopettaja 8 tuntia viikossa. Raharesurssin puitteissa toteutamme samanaikaisopettajuutta tarkoituksen mukaisissa tilanteissa oman opettajakunnan voimin. Sibelius - vuosi 2015 Sibeliuksen juhlavuosi 2015 tulee näkymään ja kuulumaan meidän koulussamme, kuten koko kaupungissakin, jo lukuvuonna Sibeliusta käsitellään niin musiikin, kuvaja sanataiteen, kuin historiankin kautta. Myös yhteisten juhlien suunnittelussa Sibelius-teema otetaan huomioon. Siboppi-yhteyshenkilö, Maija Ertamo, tuo uutisia ja ideoita kaupungin Siboppi-työryhmältä. Alueellinen toiminta Lännen alueen aluejohtotiimi kokoontuu kuukausittain. Luolajan edustaja aluejohtotiimissä on rehtori. Alueella jaetaan alueellinen koulutus-ja kalustoraha yksiköittäin. Syksyllä 2014 järjestetään alueen yhteinen koulutusiltapäivä. Liikkuva koulu Liikkuva koulu -hanke tuo 80 tunnin resurssin lännen alueelle. Resurssi jaetaan aluejohtotiimissä. Tällä hetkellä suunnitelmat ovat vielä varsin alkutekijöissään. Tavoitteena on ennen kaikkea lisätä lasten liikkumista koulupäivän aikana joko välituntien aikana tai kerhotoiminnan kautta. Kulttuuripolku 1.lk: Kirjasto, museovierailu, teatteriesitys (Kiertokapula) 2.lk: Tutustuminen Hämeen linnaan (Eurooppa-päivä), teatteriesitys (Kiertokapula) 3.lk: Kuorolaulu, Synkeä louhos, teatteriesitys (Kiertokapula) 4.lk: Kädentaitopaja (ARX), Jukolan kirjasto 5.lk: Kulttuuritapahtuman järjestäminen (oppilaat konsertin tuottajina) 6.lk: Itsenäisyyspäivän juhla, museovierailu 1.2. Suunnitelma tavoitteiden saavuttamisen etenemisestä, mittaamisesta ja arvioinnista Lukuvuosittain toteutettava asiakastyytyväisyyskysely ja sen tulokset ovat mitä parhain tapa mitata ja arvioida koulun kehittämistoimintaa. Lisäksi Opetuspalveluiden mittareiden (kohta 1.4) tulokset osaltaan kuvaavat koulumme tavoitteiden saavuttamista. Kansainvälisyystiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Kansainvälisyystiimi jatkaa aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä luokkalaiset osallistuvat Let s meet people from another country -projektiin. Yhteistyökumppania etsitään eurooppalaisen etwinning-hankkeen kautta. Kansainvälisyystiimin jäsenet seuraavat aktiivisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää julkista keskustelua. Englannin opettaja Tatiana Stålhammar osallistuu kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvän koulutukseen lukuvuoden aikana. Koulutuksen tavoitteena on pitää koulun oppilaat ja henkilökunta tietoisina em. aiheisiin liittyvistä aihepiireistä. Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatketaan yhteistyössä Kaurialan lukion vaihto-oppilasvierailulla ja teemapäivällä. Tavoitteena on löytää toimintamuotoja, joissa oppilaiden rooli on perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi.

4 Sivu 4/16 Luolajan koulu jatkaa edelleen Sri Lankan kummilasten kummina. Koulu seuraa ja tukee rahallisesti edelleen heidän koulunkäyntiään. Luolajan koulun oppilaat saavat postia säännöllisesti kummilapsiltaan. Kirjeet luetaan säännöllisesti oppilaille ääneen yhteisissä tilaisuuksissa. Kuukausittain oppilaat pitävät koulun keskusradion kautta englannin kielisen aamunavauksen. Oppimisympäristötiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tiimiimme kuuluu koulun kaksi opettajaa, Tekmen edustaja sekä varhaiskasvatuksesta yksi edustaja. Tiimi kokoontuu säännöllisin väliajoin pohtimaan ja keskustelemaan ajankohtaisista turvallisuusasioista, järjestäen mm. kerran lukukaudessa pelastautumisharjoituksen sekä seuraa arjen sujuvuutta ja erityisesti turvallisuutta päivittäin. Olemme puuttuneet välittömästi havaittuihin tiimillemme kuuluviin asioihin. Olemme onnistuneesti laajentaneet oppimisympäristöä koulumme ulkopuolelle, käyttäen liikuntahallien palveluita, tutustuen lähipäiväkotien toimintaan sekä kulkien lähiluonnossa. Pelastautumisharjoitukset pidetään yhdessä eskareiden kanssa. Viidennen luokan kodin turvallisuuskoulutus pidetään perinteiseen tapaan paloviranomaisten toimesta, minkä yhteydessä päivitetään henkilöstön sammutustaidot. Teemapäivillä käytämme aktiivisesti koulun lähiympäristöä. Liikuntatuntien pidossa hyödynnetään lähiliikuntapaikkojen mahdollisuuksia. Akuutteihin turvallisuustekijöihin puutumme tilanteen vaatimalla tavalla, esim. lumiesteiden kuntotarkistuksella ja jääpuikkojen pudottamisella. Kestävän hyvinvoinnin tiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi -Kouluyhteisön hyvinvointi toimii pohjana fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Kiinnitämme huomiota oppilaiden ja aikuisten hyvinvointiin. Otamme osaa oppilashuoltoryhmän toimintaan. Henkilökunnan"tiimispirittiä" nostamme maanantain ensimmäisen iltapäivävälitunnin taukojumpalla ja hankkimalla henkilökunnalle tarjottavaa tiistaikokouksiin. -Materiaalin säästäminen ja kierrätys on jo pitkälti toteutunut ja tullut osaksi koulun toimintaa. Tämä toimii koko lukuvuoden kattavana kampanja-aiheena, jonka innoittamiseksi tehdään luokille kierrätysaiheinen kilpailu lokakuun alusta alkaen. -Sähkön-ja vedenkulutuksen säästäminen toteutuu vaatien säännöllistä seurantaa ja asian esille nostamista. Koulussamme on käytössä Kiva koulu -ohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi. Vanhemmille pidetään Kiva koulu -esittely vanhempien aamukahvituksen yhteydessä Koulun säännöt ohjaavat ottamaan toiset ja ympäristön huomioon. Koulumme kaunis luontoympäristö pyritään säilyttämään vahingoittumattomana. Jokakeväinen ympäristöpäivä , johon yhdistyy "Koulu kuntoon kesäksi"-teema, on osa tätä toimintaa. Koulun sisätilat pyritään pitämään siisteinä. Oppilaita ohjataan huolehtimaan koulutavaroista ja henkilökohtaisista varusteista. Hyvät tavat, toisen huomioon ottaminen, opiskeluympäristön arvostaminen luovat myönteisen ja opiskelua tukevan kasvuympäristön. Pidämme hyvien tapojen teematempauksen viikolla 38. Tänä vuonna joka vuosi vaihtuvan tapakasvatusteeman aihe on "Älä ärsytä", joka korostaa kohteliaiden jokapäiväisten tapojen merkitystä.

5 Sivu 5/16 Kestävän hyvinvoinnin suunnitelman toteutumista em. tavoitteiden osalta tulee arvioida vähintään vuosittain. Vanhemmat osallistuvat koulun kehittämiseen vanhempainilloissa, vanhempainyhdistyksen kautta sekä antamalla palautetta koulun toiminnasta. Vanhemmille lähetetään arviointikysely koulun toiminnasta huhtikuun lopulla. Syyskaudella järjestetään opettajien yhteisöllisyysmatka, koko henkilökunnan pikkujoulu ja joulukahvit. Kevätkaudella kokoonnutaan vähintään kerran yhteisöllisesti ja juodaan kevätkahvit viimeisellä kouluviikolla. Tavoitteiden saavuttamisen etenemistä seurataan palautekeskusteluin, vertaamalla tilannetta edellisvuotiseen ja arviointikyselyin Arviointi koulun toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta lukuvuotena Lukuvuosi oli perusilmeeltään onnistunut ja työntäyteinen. Lukuvuoden aikana tehtiin monia pieniä koulun kuntoa kohentaneita parannustöitä, lisäksi esiopetusryhmä toi oman iloisen ilmapiirinsä ja toimintansa koulun arkeen. Kasvatuskumppanuuden ja kolmiportaisen tuen jalkauttamisessa koulun arkeen onnistuimme hyvin. -Maahanmuuttajaopetuksessa olemme pyrkineet käyttämään kaiken koululle osoitetun resurssin mamu-oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseen. -Koulun johtamisesta on edelleen kehitetty jaetun johtamisen suuntaan. Tiimityöskentely kehittyi edelleen, huomioimme myös selkeämmin vuosirytmityksen tiimien työskentelyssä. -Olemme kiinnittäneet huomiota resurssien puitteissa oppilaan tuen ja oppilashuollon kehittämiseen. -Lukuvuoden toimintasuunnitelmassa esitetyissä kehittämishankkeissa olemme onnistuneet pääosin hyvin. Työyhteisön ja yhteisöllisyyden kehittäminen (mm. johtaminen, oma toiminta työyhteisön jäsenenä, yhteiset pelisäännöt) vaatii tulevaisuudessa enemmän huomiota. -Lukuvuonna käyttöön otettu väljempi päivärytmi (opetukseton ajanjakso klo ) on saanut kiitosta sekä oppilailta että vanhemmilta. Kansainvälisyystiimin arviointia lukuvuodesta Kansainvälisyystiimi jatkoi aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden kehittämisessä. Let s meet people from another country-projekti laajennettiin koskemaan viidesluokkalaisten lisäksi myös neljäs-ja kuudesluokkalaisiin. etwinning-hankkeen kautta löydettiin kansainvälisen projektin yhteistyökumppaniksi Kreikka. Oppilaat osallistuivat projektiin aktiivisesti tuottaen erilaista materiaalia. Tuotokset lähetettiin eteenpäin yhteistyökumppani maahan. Vastavuoroisesti oppilaat saivat ulkomailta niin sähköisesti kuin postitse erilaisia projektituotoksia. Comenius-projektin suunnitteluun ei lähdetty mukaan. Kansainvälisyystiimin jäsenet järjestivät lukuvuoden aikana kolme teemapäivää: Eurooppapäivän, halloween-juhlan sekä ystävänpäivän, joissa tuotiin oppilaille kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää tietoutta. Oppilaille suunnattua kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatusta jatkettiin yhteistyössä Kaurialan lukion vaihto-oppilaiden kanssa. Oppilaat saivat vierailupäivän aikana osallistua

6 Sivu 6/16 aktiivisesti tapahtumaan, jossa oppilaiden rooli oli perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi. Tilaisuudessa oppilaat osallistuivat kysymyksin, leikkien ja laulaen vierailuun. Kansainvälisyystiimi ei saanut lukuvuonna vanhempien kautta kontakteja tai ideoita kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyen esim. Wilman kautta. Oppimisympäristötiimin arviointia lukuvuodesta Lukuvuoden tiimimme koostui moniammatillisesta osaamisesta, sillä opettajien lisäksi ryhmään kuului Tekmen edustaja. Lisäksi hyödynsimme oppilaskunnan panosta tavoitteiden saavuttamiseksi, järjestämällä erilaisia tapahtumia. Tiedonkulku oli jouhevaa ja ongelmakohtiin pystyttiin puuttumaan välittömästi. Tarkkailimme koulumme ympäristöä, kuten jääpuikkojen kerääntymisestä, hiekoituksen tarpeellisuudetta, leikkivälineiden kunnossapitoa jne. Päivitimme myös koulumme turvallisuusohjeita. Järjestimme koulun pelastautumisharjoituksen, johon osallistui oppilaiden lisäksi myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä. Oppimisympäristön laajentamista jatkoimme koulumme lähiympäristöön, esim. koulunulkopuoliset liikuntapaikat. Lukuvuosi toi mukanaan haasteita, koska saattoliikenne ja lapsimäärä lisääntyi esikouluryhmän myötä. Kannustimme saattoliikenteen jakautumista Opintien päätyyn jakamalla kannustinpalkintoja. Kestävän hyvinvoinnin tiimin arviointia lukuvuodesta Toimintaa koulun tilojen ja välineiden siistimiseksi ja järjestämiseksi on pyritty pitämään yllä edelleen. Tätä toimintaa pitää jatkaa ja tehdä siitä jokapäiväistä. Oppilaat tulee saada mukaan. -Tapakasvatuksen teemaviikkoa vietettiin syyskuussa. Viikon aikana tehtiin kaikille yhteisiä tehtäviä. Lisäksi tarjolla oli luokkatasoisia tehtäviä. Tapakasvatuksen tulee kuitenkin olla jatkuvaa ja esimerkillistä. - Tänä vuonna ei ollut tiimien yhteistä vanhempainiltaa. - Tiimissä ei ole tänä vuonna käsitelty KIVA-asiaa. - Yhteisöllisyyden lisäämiseksi teimme matkan Tallinnaan syyskuussa. - Joulukuussa meillä oli koko henkilökunnan pikkujoulu ja joulukahvit. - Toukokuussa siivottiin muutamien luokkien kanssa koulun ympäristöä. - Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaan työstimme kahta kehittämiskohdetta. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakas- ja yhteistyösuhteita olemme yhteisönä kehittäneet päämäärätietoisesti. Erityisesti olemme panostaneet lapsen kohtaamiseen ja yhteistyöhön kotien kanssa. Opetuspalveluiden tavoitteissa on asetettu asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi 4,0 (hyvä). Luolajan koulun keskiarvo asiakastyytyväisyysmittarin osa-alueilla oli 4,2, joten tämän mittarin mukaan olemme saavuttaneet tavoitteemme. Oppilaat ja huoltajat (yhteensä 145 vastausta) arvioivat viisiportaisella (5 = täysin samaa mieltä 1 = täysin eri mieltä) asteikolla koulun toimintaa asiakastyytyväisyyskyselyssä seuraavasti: - Olen tyytyväinen koulun toimintaan 4,1 - Henkilökunta osaa asiansa 4,3 - Tilat ovat toimivat 3,8 - Saan tarpeeksi tietoa kouluun liittyvistä asioista 4,3 - Voin vaikuttaa koulun toimintaan 3,6

7 Sivu 7/16 - Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa 4,4 - Koulussa on kannustava ja reilu työskentelyilmapiiri 4,1. Oppilashuolto Koulullamme oli käytössä lukuvuonna selkeä oppilashuollon malli (Luolajan koulun käsikirja). Kuluneen lukuvuoden aikana Luolajan OHR:n edellisen lukuvuoden kokoonpanosta puolet jatkoi ja koulupsykologi sekä uusi terveydenhoitaja pääsivät sujuvasti mukaan työskentelyyn. Moniammatiilinen ryhmämme kehittyi asiantuntijuuden jakamisessa ja käytimme edellistä vuotta enemmän aikaa yhteisille keskusteluille. Kokouksia oli noin kerran kuussa, tarvittaessa pidettiin lisäpalavereja. OHR-työskentelyn ulkopuolella pyrittiin pitämään asiat, jotka pystyttiin viemään eteenpäin kasvatuskumppanuuden hengessä perheiden, erityisopettajan ja luokanopettajan yhteisten keskustelujen puitteissa. OHR kiinnitti huomiota opettajien avustuksella oppimisvaikeuksien lisäksi myös käytösasioihin. Tämä tehtiin, jotta tulevaisuus oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan kannalta olisi hyvinvoinnin ja yhteisten normien noudattamisen kannalta hyvä. Oppilashuollon tehtävä on myös yhdessä perheiden kanssa arvioida kehitystä. Oppilaskunnan toiminta Oppilaskunnan hallitus eli Oppis muodostuu koulumme luokan oppilaista. Jokaisesta luokasta valitaan sellainen tyttö-ja poikaedustaja, joka on kiinnostunut koulun asioista ja halukas vaikuttamaan oppilaiden asioihin. Oppiksen hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja sihteeri ylemmiltä luokilta. Oppis kokoontuu lähes viikoittain. Kokouksissa on aina oppilaskunnasta vastaava opettaja paikalla. Oppilaskunnan jäsenet käsittelevät kokouksissaan koulun toiminnassa esiin tulleita toiveita ja haasteita sekä järjestävät erilaisia tapahtumia. Lukuvuoden Oppis oli erityisen aktiivinen ja se järjesti mm. - heijastimen ja valojen käyttöön liittyvän tempauksen - Halloween-päivänä kauhukellarin - tavaranvaihtotorin - kaveruuteen liittyvät draamaesitykset ystävänpäivänä - tempauksen välituntileikeistä - polkupyörien katsastuksen - vappuriehan, jossa oli kykypäivä ja HPK:n pelaajien yllätysvierailu. Kerhotoiminta Koulumme kerhot ovat toimineet oppimisympäristöjen rikastajina ja laventajina. Kerhotarjottimelta olemme kyenneet tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja niin, että jokainen on voinut löytää sieltä mieleistänsä tekemistä ja saaneet onnistumisen kokemuksia. Kerhot ovat täydentäneet ja tukeneet hyvin normaalia koulunkäyntiä. Syksyn 2013 kerhot (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa): - Tyttöjen liikuntakerho, 5.-6.lk, Hanna Savijoki Kuviskerho, 3.-4.lk, Irmeli Kunnas EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar klo (3 h) - Salibandykerho pojat, Jari Heikkilä Keke-nikkaroinnin kerho 4.-6.lk tytöt ja pojat, Ismo Aho

8 Sivu 8/16 - Englannin kielen kerho 5.-6.lk, Tatiana Stålhammar Puuhakerho 2.-4.lk, Hanna Savijoki Kevään 2014 kerhot (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa): - TVT-kerho, luokkalaiset tytöt ja pojat, Ismo Aho (ei 23.1.) - Tilateoskerho, luokkalaiset tytöt, Hanna Savijoki EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar klo (2 h) - Nikkarointipaja, luokat, Jari Heikkilä Kuvataidekerho mestareiden jalanjäljillä, 3.-6.lk, Kaisu Saksio-Kaartinen Liikuntapaja, luokan oppilaat, Jari Heikkilä Venäjän kielen kerho koululaisille, 4.-6.lk, Tatiana Stålhammar (5 h) Yhteistyö eri tahojen kanssa -Toiminta Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa on ollut luontevaa. Päivänavausten lisäksi olemme laatineet pääsiäishartauden ja joulukirkon ohjelman seurakunnan työntekijöiden kanssa. - Liikuntahallit Oy:n tiloja on käytetty säännöllisesti pienehkön liikuntasalin tukena. - Alemmat luokat ovat hyödyntäneet tänäkin vuonna ARXin tarjontaa. - Taidemuseo tarjoaa monipuolista ohjelmaa kouluille. -Varhaiskasvatuksen (Nummen päiväkoti) kanssa teimme yhteistyötä koulumme esiopetusryhmän ja aluejohtotiimin puitteissa. -Edellä mainittujen lisäksi yhteistyökumppaneinamme ovat olleet mm. Sibeliusopisto, Panssarisoittokunta ja 4h-kerho. - Yritysyhteistyö vaatii kehittämistä ja kummankin osapuolen sitoutumista. Kehittämishankkeet -Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön kehitystyö jatkui Luolajassa. Erityisesti kosketustaulut ja opetuspalveluiden tason uudistukset (AD ja sähköinen oppimateriaali) olivat tervetulleita. -Vaikka pyrimme tukemaan yhteisöllisyyttä (sosiaalista pääomaa) koko yhteisön voimin, niin tässä emme oikein onnistuneet. Jatkossa tarvitsemme yhteisöllistä valmennusta ulkopuolisen tahon tukemana. Oppilaiden yhteisöllisyyden tunnetta ja hyviä käyttäytymistapoja meidän tulee tukea jatkossa Luolajan koulun käsikirjaa hyödyntäen. - KiVa-ohjelman jalkauttaminen koulun jatkuu edelleen. -Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti on tarkoittanut meille mm. osallistumista Promethean-koulutuksiin. -Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa eteni jälleen. Olemme ylpeitä yhteistyöstämme. Tiedottaminen Koulun viralliset tiedottamisväylät ovat koulun kotisivut ja Wilma. Koulu tiedottaa edelleenkin myös paperitiedotteilla, koska kaikki vanhemmat eivät vielä käytä sähköisiä tiedottamisvälineitä. Opettajat tiedottavat koteihin Wilman välityksellä. Samoin vanhempien toivotaan käyttävän Wilmaa ilmoitusasioissa. Puhelinkeskustelut toimivat akuuteissa ja tärkeimmissä nopeaa tiedotusta vaativissa asioissa. Reissuvihkot ovat myös käytössä varsinkin alaluokilla. Rehtorilta opettajille suuntautuva tiedottaminen toimii sähköpostin välityksellä ja henkilökohtaisen kontaktin kautta. Opettajainkokoukset toimivat tärkeinä tiedottamisväylinä, joskin kuluneen lukuvuoden

9 Sivu 9/16 aikana kokouksiin kertyi niin paljon asiaa, ettei keskustelulle jäänyt aikaa. Kokousmuistioiden tulisi olla nähtävillä opettajainhuoneen ilmoitustaululla, jotta henkilökunta voisi tarkistaa itseään koskevat ajankohtaiset asiat. Henkilökunnan toivotaan tarkkailevan ilmoitustauluja ja kysyvän ollessaan epätietoisia. Esikouluryhmän edustaja osallistui kokouksiin ainakin silloin, kun käsitellään myös heitä koskevia asioita. Esikouluhenkilöstöllä on oma ilmoitusalueensa heidän omissa tiloissaan. Esiopetuksen ja koulun yhteistyö Syksyllä 2013 Luolajan koulussa aloitti nopealla aikataululla esikouluryhmä. Heti elokuussa 4. luokkalaiset saivat itselleen eskareista kummilapset. Tästä alkoi lukuisia kertoja sisältävä molemminpuolinen yhteistyö. Pitkin lukuvuotta pidettiin erilaisia kummituokioita, joiden yhtenä tarkoituksena oli madaltaa kynnystä koulun ja päiväkodin välillä sekä pehmentää lapsen nivelvaihetta eskarista ekaluokkalaiseksi. Ensimmäisenä lukuvuotena nopean eskariryhmän muodostuksen vuoksi Luolajan kouluun jatkoi vain kuusi lasta, mutta koulumaailma tuli kyllä kaikille eskarilaisille tutuksi. Jatkossa ryhmään pyritään valitsemaan alueen lapsia. Koulun yhteisten tapahtumien lisäksi järjestimme yhdessä mm. - askartelutuokioita - lukutuokioita - juhlia salissa - esitelmät eskareille - lehdet eskareille - luistelua yhdessä 1.4. Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Koulun arviointisuunnitelma Haluamme edelleen painottaa toiminnassamme työhyvinvoinnin merkitystä arjen koulutyössä. Opettajan on kiva tulla töihin ja opettajainhuoneessa viihtyy Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen on edelleen tavoiteltava päämäärä. Koulutuksen merkitys ja koulun sisäinen vertaistuki korostuvat tavoitteen saavuttamisessa. Arvioimme kolmea esiin nostamaamme kehittämiskohdetta: 1. Kansainvälisyys, 2. Turvallinen, välittävä ja kasvua tukeva oppimisympäristö ja 3. Kestävä kehitys. Lisäksi arvioimme seuraavia kehittämisalueita (osa sisältyy myös ed. kohtiin): - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen - Yhteisöllisyys (työhyvinvoinnin kehittäminen), Luolajan koulun käsikirja - KiVa-kouluohjelman jalkauttaminen koulun arkeen (KiVa-tiimin toiminta) - Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti - Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen edelleen Edellä esitettyjen alueiden arviointi tapahtuu koulun sisäisellä arviointilomakkeella, opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn kautta sekä arviointi-ja kehityskeskusteluiden perusteella. Palvelusopimuksesta nouseva teema: Lapsen ja nuoren hyvä päivä

10 Sivu 10/16 Opetuspalveluiden tavoitteet ja mittarit, jotka koskettavat Luolajan koulua: 1. Asiakastyytyväisyys on hyvä, tavoite 4,0 2. Hyvinvoivat oppilaat 3. Henkilöstön työhyvinvointi Hämeenlinnan kaupungin parhaassa neljänneksessä 4. Oppimistulokset valtakunnan keskiarvoa paremmat 1. Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain maaliskuussa 2. Kouluterveyskysely, laaja terveystarkastus tai muu hyvinvointimittari 3. Työhyvinvointikysely 4. Välineaineiden mittaukset 6. vuosiluokalla Kansainvälisyystiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Kansainvälisyystiimi arvioi omaa toimintaansa ja sen vaikuttavuutta havainnoimalla oppilaita ja keskustelemalla tapahtumista/toiminnastaan koulun muun henkilökunnan kanssa järjestämiensä tapahtumien yhteydessä ja niiden jälkeen. Luokanopettajia myös pyydetään välittämään oppilailta saatua välitöntä palautetta kansainvälisyystiimille. Oppimisympäristötiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Oppimisympäristötiimin tehtävänkuva rakentuu pitkälle viime lukuvuoden aikana jäsentyneille asioille. Tavoitteemme kulmakivenä on lapsen turvallinen ja sujuva arki. Tärkeää on käyttäjäpalveluiden säilyminen vähintäänkin nykyisellä tasolla. Koemme heidät tärkeiksi niin turvallisen oppimisympäristön tekijöinä kuin tasa-arvoisina oheiskasvattajina. Koulualueellamme on tehty muutostöitä, jonka johdosta pelastautumissuunnitelman päivittäminen on myös yksi tärkeä tehtävämme. Järjestämme syyslukukaudella liikenneturvallisuusviikon (37) yhdessä koulumme oppilastoimikunnan kanssa. Liikenneturvallisuusviikko huipentuu Autoliiton kanssa järjestettävään Fillarikisaan pe Kestävän hyvinvoinnin tiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle Tämän lukuvuoden arviointitulosten perusteella tiimin toiminta jatkuu samojen teemojen pohjalta. TOKEn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvä päivä. Tästä lähtökohdasta painotamme seuraavia osa-alueita: -Työyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä arvioidaan työhyvinvointikyselyllä, henkilökunnan yhteisillä aktiviteeteillä sekä työnohjauksella. -Kestävän kehityksen suunnitelman toteutumista pidemmällä aikavälillä arvioidaan havainnoiden, keskustellen, mittaamalla (esim. vedenkulutus) sekä asiakastyytyväisyyskyselyllä. -Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan asiakastyytyväisyyskyselyllä ja koulun omalla vanhemmille suunnatulla kyselyllä. 2. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 2.1. Hallintorakenteet Koulun johtamista kehitetään edelleen jaetun johtamisen suuntaan. Luolajan koulun johtoryhmän muodostaa rehtori ja vararehtori. Heillä on tukenaan koko työyhteisö. Suunnittelu tapahtuu johtoryhmässä, koko henkilöstön yhteisvoimin ja tiimeissä.

11 Sivu 11/16 Tiimityön kehittäminen on painopistealueemme myös lukuvuonna Koulumme tiimit lukuvuonna : - Kansainvälisyystiimi (Leila Saros pj., Hanna Savijoki ja Tatiana Stålhammar) -Oppimisympäristötiimi (Jari Heikkilä pj., Kaisu Saksio-Kaartinen, lastentarhanopettaja Sari Eiste ja talonmies Ismo Jousiaho) -Kestävän hyvinvoinnin tiimi (Hille Halminen pj., Maija Ertamo ja kouluohjaaja Anne Kivelö) Vastuualueet: Kaisu Saksio-Kaartinen musiikkiesitykset, seurakunnan yhdyshenkilö, kulttuuriyhdysopettaja Hanna Savijoki oppilaskunnan ohjaava opettaja Jari Heikkilä liikunnan yhdysope, KiVa-tiimin pj. Hille Halminen, Hanna Savijoki ja Maija Ertamo KiVa-tiimin jäsenet Maija Ertamo Siboppi-yhteyshenkilö Ismo Aho ATK-vastaava, kerhotoiminnan yhdyshenkilö Vararehtorin tehtäväkuva: - korvaa rehtorin tämän poissa ollessa kouluarjessa ja kokouksissa - koulun johtoryhmän jäsen - Primuksesta ja koulun kotisivuista vastaaminen (yhdessä rehtorin kanssa) - KiVa-tiimin puheenjohtaja - rehtorin kanssa sovitut tiedotustehtävät Vuosikello Johtoryhmän kokousaika: torstaisin klo Opettajakokousaika: parittoman viikon tiistait klo (tammi-helmikuussa 2015: viikot 4, 6 ja 8). Tiimit kokoontuvat pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Yhteisöllinen OHR kokoontuu noin kerran kuukaudessa maanantaisin: syyslukukaudella , , , (varaus lisäksi ) sekä kevätlukukaudella , , , ja (varaus lisäksi ). Tarvittaessa yhteisöllisen OHR:n aikoja voidaan käyttää yksilöllisen oppilashuollon tapaamisaikoina. Riskienkartoitus päivitetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Turvallisuussuunnitelma päivitetään lokakuun loppuun mennessä. Pelastautumisharjoituksia pidetään kerran lukukaudessa (Oppimisympäristötiimi vastaa) Henkilöstö Lukuvuoden aikana panostamme osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa etenkin: - Kasvatuskumppanuuden korostaminen ja osaamisen jakaminen. - Tieto-taidon jakaminen esiopetuksen ja koulun kesken. - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja koulun sisäinen vertaistuki. -LISÄKSI kiinnitämme huomiota yhteisöllisyyteen ja kehitämme työyhteisön sosiaalista ilmapiiriä. Veso-päivät: - Aloitussuunnittelu (8.8.14) 0,5 pv - Yhteisölliset veso-päivät Tallinnassa ( ) 1,0 pv (Tämän veson voi korvata etukäteen rehtorin kanssa sopien)

12 Sivu 12/16 - Perusopetuksen yhteinen veso ( ) 1,0 pv - Lukuvuoden arviointi ja tulevan suunnittelu (toukokuu 2015) 0,5 pv Henkilöstökoulutus: - Ismo Aho osallistuu rehtori- ja johtamiskoulutuksiin sekä TVT-koulutuksiin. - Jari Heikkilä osallistuu opetus-/oppilashallinto- ja vararehtorikoulutuksiin. - Hille Halminen osallistuu erityisopetuksen ja oppilashuollon koulutuksiin. - Maija Ertamo osallistuu kasvatuskumppanuuskoulutukseen. - Kaisu Saksio-Kaartinen ja Tatiana Stålhammar osallistuvat Prometheanin taulu - koulutukseen. -Tatiana Stålhammar osallistuu kansainvälisyys-ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyviin koulutuksiin. Pyrimme erityisesti hyödyntämään opetuspalveluiden sisäistä koulutustarjontaa sekä Opelixhankkeen tarjoamaa koulutusta. Hyvinvoinnin kehittäminen ja toimenpiteet työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta -Työyhteisön kehittämisprosessi elo-syyskuussa Ulkopuolisen asiantuntijan intervention jälkeen katsomme jatkotoimet yhteisöllisyyden kehittämiseksi. - Tavoitellaan kiireetöntä yhteisöllisyyttä (koulun arki, yhteiset tilaisuudet). -Panostamme työhyvinvointisuunnitelman tekemiseen ja yhteisölliseen suunnitelman toteuttamiseen. -Luolajan koulun käsikirjan arkikäyttö osaltaan pyrkii edistämään hyvinvointia (käsikirjan päivitys lukuvuoden aikana). - Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävä syysretki Tallinnaan Henkilöstön osallisuus Token laadinnassa ja arvioinnissa Asetimme yhdessä strategian mukaiset tavoitteet tuotantoprosessien kehittämiselle uuden toiminta-ja kehittämissuunnitelman kautta. Opettajat osallistuivat Token laadintaan alusta pitäen (huhti-toukokuusta alkaen) tiimityöskentelyn kautta. Toke-pohja ilmestyi Wilmaan vasta Tämä ja kouluamme koskettava palveluverkkopohdinta toukokuussa osaltaan toivat haasteita Token valmisteluprosessiin. Olemme yhdessä oppilaiden ja vanhempainyhdistyksen kanssa arvioineet koulumme tuotantoprosessia. Tämän arvioinnin pohjalta kehitämme toimintaamme alati. Vesossa arvioimme ja tarkastelimme tulevaa toiminta-ja kehittämissuunnitelmaa työhyvinvointi-ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten perusteella. Kouluvuoden aloituksesta lähtien tiimit jatkoivat etenkin Token ensimmäisen osion työstämistä, johtoryhmä keskittyi tiiviimmin toisen osion valmistelutyöhön. Yhteisesti olemme kehittäneet ja arvioineet Token valmisteluprosessia syksyn opettajakokouksissa. Varsinainen lukuvuoden ja Token arviointi tapahtuu keväällä Oppilaat, osallisuus ja vaikuttaminen Oppilasarviointi Oppilasarviointi suoritetaan kirjallisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. - Tammikuun lopussa annetaan välitodistus ja lukuvuoden lopussa lukukausitodistus. -Opettajat tarjoavat huoltajille mahdollisuuden vuorovaikutuksellisiin arviointikeskusteluihin loka-joulukuun aikana. - Lisäksi toteutetaan luokka- ja opettajakohtaista arviointia.

13 Sivu 13/16 Oppilasta ohjataan itsearviointiin opiskelun ja oppimisen eri vaiheissa. Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen Oppilaskunta toimii aktiivisena tiedon välittäjänä. Oppilaat, jotka haluavat vaikuttaa koulun asioihin ja ideoida tapahtumia, ovat löytäneet vaikuttamiskeinokseen Oppiksen. Oppilaita osallistetaan ja heidän annetaan myös vaikuttaa omaan opiskeluunsa ja kouluarkeensa yrittäjyyskasvatuspedagogiikan mukaisesti, oppilaan ikä huomioiden Kasvatuskumppanuus Luolajan koulussa on jo pitkään painotettu sekä kunnioitettu kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Asiakastyytyväisyyskyselyssä oppilaat ja huoltajat arvioivat kohdan: "Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa" keskiarvolla 4,4. Tämä, jos joku velvoittaa koulua jatkossakin toimimaan lasten parhaaksi yhdessä huoltajien ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Tutustumispäivät, kasvunkeskustelut (arviointikeskustelut), matalan kynnyksen yhteydenotot ovat koulumme arkea. Kasku-koulutukseen koulumme opettajista on jo nyt osallistuneet: Hanna Savijoki, Hille Halminen ja Kaisu Saksio-Kaartinen. Tulevaan koulutukseen osallistuu Maija Ertamo. Tavoitteemme on, että kaikki Luolajan opettajat osallistuvat porrastetusti ko. koulutukseen Koulun toiminnan omaleimaisuus Opetuksen painopisteet - Oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. -Tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö. Sähköinen materiaali, kannettavat tietokoneet ja kosketustaulut tuovat uusia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen. - Yrittäjyyskasvatus (oman elämän hallinnan taidot) koulun arjessa. -Kerhotoiminnan ylläpitäminen. Haluamme jatkossakin tarjota laadukasta lyhytkerhotoimintaa koulun oppilaille. -Koulua ympäröivä luonto ja kestävän kehityksen korostaminen luovat erinomaisen pohjan ympäristökasvatuksen painottamiseen. Esiopetus Esiopetusryhmä (Nummen päiväkoti) on kiinteä osa Luolajan koulun toimintaa. Lukuvuoden aikana teemme yhteistyötä monin tavoin. Eskarit osallistuvat koulun yhteiseen arkeen ja juhlaan. Neljäsluokkalaiset ja eskarit tapaavat säännöllisesti kummitoiminnan merkeissä. Kerhotoiminta Koulumme kerhot ovat toimineet oppimisympäristöjen rikastajina ja laventajina. Kerhotarjottimelta olemme kyenneet tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja niin, että jokainen on voinut löytää sieltä mieleistänsä tekemistä ja saaneet onnistumisen kokemuksia. Kerhot ovat täydentäneet ja tukeneet hyvin normaalia koulunkäyntiä. Tulevaisuuden haasteena on kerhotoiminnan rahoitus. Syksyllä 2014 joudumme käyttämään

14 Sivu 14/16 koulun omia resursseja luvatun kerhotoiminnan järjestämisessä. Vuoden 2015 osalta olemme pakotettuja supistamaan hieman kerhotarjontaamme. TVT-kerho, luokkalaiset tytöt ja pojat, Ismo Aho (8 h) Kerhon tavoitteena on opetella ja varmentaa koululla käytettävissä olevien ohjelmistojen käyttöä (Office365, Moodle) sekä tuottaa oppimateriaalia ActiveInspire-ohjelmalla. Tutustuminen uusiin TVT-mahdollisuuksiin! Tyttöjen retkeilypainotteinen liikuntakerho, 5.-6.lk, Hanna Savijoki (8 h) Kerhon tavoitteena on laajentaa kotiseudun tuntemusta pyöräilemällä Hämeenlinnan erilaisiin liikuntakohteisiin ja urheilla mukavassa hengessä. EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar klo (3 h) Kerhon tavoitteena on tutustua englannin kielen alkeisiin (tervehdyksiä, esittely, värejä, lukusanoja). Suihkutuksen aikana käytetään runsaasti lauluja, laululeikkejä, loruja, imitointia ja yksinkertaisia vuoropuheluita. Kuvataide taidetta eripuolilta maailmaa, 3.-6.lk, Kaisu Saksio-Kaartinen (8 h) Kerhon tavoitteena on tutustua eri maaosien taiteeseen ja inspiroitua omiin tuotoksiin. Liikuntakerho, luokkalaiset, Jari Heikkilä (8 h) Kerhon tavoitteena on innostaa oppilaat liikunnan eri osa-alueisiin tarjoamalla erilaisia lajikokemuksia. Englanninkielisiä lauluja ja sketsejä, luokkalaisille, Tatiana Stålhammar (8 h) Kerhon tavoitteena on rohkaista oppilaita käyttämään oppimansa kieltä yhdessä tekemällä ja näyttelemällä. Kerhotoiminnassa painotetaan itseilmaisua ja annetaan oppilaille onnistumisen kokemuksia. Puuhakerho, luokkalaisille, Hanna Savijoki (8 h) Puuhakerhossa pelataan erilaisia lautapelejä, leikitään ja askarrellaan eli vaihdetaan yksinolo yhdessäoloon. Kevätlukukauden kerhoiksi on suunniteltu (kerhojen kesto 6 tuntia, neljä kertaa): -Kaksi kerhoa ajanjaksolle Kaksi kerhoa ajanjaksolle Kaksi kerhoa ajanjaksolle (ei 30.4.). -Sekä englannin kielisuihkutus 2. luokkalaisille 5 x 0,5h Kevään kerhotoiminta tarkentuu marraskuun aikana. Iltapäivätoiminta Lasten Liikunnan Tuki vastaa IP-kerhon toiminnasta. Toimintaa kehitetään yhdessä koulun ja esiopetusryhmän kanssa. Yhteistyötahot Yhteistyö Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n kanssa. Hämeenlinna-Vanajan ev.lut. seurakunta päivänavaukset, muut tilaisuudet, joulukirkko Hämeenlinnan kaupunginkirjasto aktiivinen kirjastoauton käyttö, kirjastovierailut

15 Sivu 15/16 (Hämeenlinnan Toimistotarvike Luolajan koulun kummiyritys) Lasten Liikunnan Tuki IP-kerho Yhteistyö liikuntatoimen kanssa liikuntapaikkojen joustavassa käytössä. Kansainvälinen toiminta Let's meet people from another country -projekti eurooppalaisen etwinning-hankkeen kautta aloitettiin lukuvuonna yhden luokan kanssa. Hanketta laajennetaan lukuvuonna koskemaan myös neljättä ja viidettä luokkaa. Luolajan koulun kaksi kummilasta asuvat Sri Lankassa. Koulu seuraa ja tukee rahallisesti heidän koulunkäyntiään. Luolajan koulun oppilaat saavat postia säännöllisesti kummilapsiltaan Opintoretket ja leirikoulut Koulun lukuvuoteen sisältyvät: - erinäiset tutustumiskäynnit ja opintoretket (mm. kulttuuripolku) koulun lähiympäristöön, taide- ja historialliseen museoon, ARX-taloon yms. - käynnit liikuntapaikoilla: uimahalli, jäähalli, liikuntahallit, Kaurialan kenttä Lisäksi yksittäiset luokat tekevät seuraavia opintoretkiä: 1. lk Kotiseuturetki toukokuussa lk Eurooppa-päivä toukokuussa lk Kevätretki Syöksynsuuhun toukokuussa lk Keväinen opintoretki toukokuussa lk Keväinen opintoretki toukokuussa lk Leirikoulu Ahvenanmaalle viikolla 21, Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Koulun aloituspäivä (työjärjestyksestä poikkeava päivä) Liikuntapäivä, yleisurheilukisat Liikenneturvallisuusviikko, vko 37 Fillarikisa yhdessä Autoliiton kanssa Tapakasvatusviikko, vko 38 Kodin ja koulun päivä, sisältää Unicef-kävelyn Eurooppa-viikko, vko 45 Eurooppa-viikon teemapäivä (työjärjestyksestä poikkeava päivä) Adventtihartaus Itsenäisyyspäivän tilaisuus Oppis-päivä (työjärjestyksestä poikkeava päivä) Lukukauden päätöstilaisuus Vanajan kirkossa Ystävänpäivä Talviliikuntapäivä (työjärjestyksestä poikkeava päivä)

16 Sivu 16/16 Pääsiäistilaisuus Koulun vappurieha, kykypäivä Ympäristöpäivä, koulu kuntoon kesäksi -teemapäivä Kevätjuhla (työjärjestyksestä poikkeava päivä) Lukuvuoden päätöstilaisuus koululla

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2015-16

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2015-16 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2015-16 Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY Opettajien kokouksessa: 11.8.-8.9.2015 Oppilaskunnan kokouksessa: 15.9.2015 Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Sivu 1/14 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2013-14 Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: 3.9.2013 Oppilaskunnan kokouksessa: 17.9.2013 Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 14.9.2012 Oppilaskunnan kokouksessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 13.9.2011 Oppilaskunnan kokouksessa

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet VAALAN KUNTA Veneheiton koulu Veneheitontie 790 92830 Veneheitto Puh. 040-186 0012 LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuos i 2017 2018 Käsittely Henkilökunnan kokous Toimielimen (siv.ltk.) -hyväksyminen pvm 21.8.2017

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4 Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / 170112 / TiK Kuva 4 MEILLÄ LAPSIA KUULLAAN JA HE SAAVAT IKÄTASONSA MUKAISESTI OLLA OSALLISIA ITSEÄÄN KOSKEVISSA ASIOISSA. 1 Lapsi osallistuu oman esiopetussuunnitelmansa

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamista ennalta ehkäisevä työ Opetussuunnitelma Kasavuoren

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli. Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli. Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava Oppilas- ja opiskeluhuolto Yhteisöllinen ENSISIJAINEN Toimet, jotka edistävät osallisuutta,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet Koko koulu: kiireettömyys perinteet hyvinvointi: yhdessä tekeminen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot