Yhteisen hankkeen kuulumisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisen hankkeen kuulumisia"

Transkriptio

1 Pääkirjitus tukkuu 2012 Yhteisen hankkeen kuulumisia Täällä saa juda tsi paljn limsaa, mutta muuten n aika tavallista, sani lapseni kun hän vieraili kanssani ensimmäistä kertaa Tansaniassa vuden alussa. Lapsen suusta sen ttuuden kuulee, vaikkakin epäilen etten ihan nnistunut tarjamaan ttuudenmukaista kuvaa Tansaniasta matkan aikana. Tällä reissulla yövyimme ja matkasimme vähän hienmmin kuin usein milla matkillani. Tisaalta lapsi ei kiinnitä humita turhiin yksityiskhtiin, kuten maan sijitukseen glbaalissa valtiiden varakkuuslistauksessa, vaan keskittyy lennaiseen. Siihen että ihmiset vat lppujen lpuksi varsin samanlaisia jka pulella pallamme. *** Matkan aikana vierailin katsastamassa myös Uhusiann hanketta ja tapaamassa yhteistyöjärjestömme UNGO:n edustajia. Aikaisemmin Uhusiann ja UNGO:n yhteistyöllä n saatu aikaan kansalaisjärjestöjen resurssikeskus Mrgrn kaupunkiin. Viime vunna alkanut hankevaihe n aluksi keskittynyt resurssikeskusta varten hankitun kiinteistön remnttiin. Remntti saatiin valmiiksi miltei aikataulussa, mutta viimeistelyt jäivät tämän vuden pulelle. *** Tänä vunna hankkeemme haasteena n muuttaa resurssikeskuksen timinta remntituihin tilihin nykyisistä vukratilista. Teidän lukiessanne tiedtetta muutn pitäisi lla parhaillaan käynnissä. Muutt merkitsee mavaraisuuden lisääntymistä kun resurssikeskus ei enää judu maksamaan tilistaan vukraa, mutta samalla se hankalittaa hetkellisesti varainhankintaa. Resurssikeskuksen pitää keskittyä tiedtukseen ja markkinintiin, että kävijät ja asiakkaat löytävät uudet tilat. *** Muitakin uusia asiita uusi vusi ti tullessaan. Pitkään UNGO Uhusian hankkeessa prjektivastaavana työskennellyt Venance Mlally siirtyi muihin tehtäviin ja nyt haasteena n löytää yhtä hyvä työntekijä prjektiin. Tivtamme Venancelle hyvää jatka ja nnea uusissa työtehtävissä! Uuden prjektikrdinaattrin haku n llut käynnissä ja ehdkkaita haastatellaan huhtikuussa. Valinta lienee lppusuralla teidän tätä lukiessanne ja saamme varmasti lukea uuden työntekijän esittelyn syksyn tiedtteesta. *** Yhteistyöhankkeen timintihin kuuluu myös järjestöseminaari Mrgrn alueella. Viime vunna UNGO järjesti seminaarin julukuussa ja siellä kuultiin alustukset mm. ilmastnmuutksesta, julkisen ja yksityisen sektrin yhteistyöstä ja sallistavasta hankkeen tteuttamisesta. Tänäkin vunna järjestetään sana hanketta seminaari Tansaniassa ja tietysti myös täällä Sumessa. Tällä kertaa Uhusiann seminaari tullaan järjestämään Tampereen seudulla elkuussa. Seuratkaa ilmittelua esimerkiksi Uhusiann nettisivuilla ja sallistukaa seminaariin sankin jukin! *** Kuka minä len? Miten minua tervehditään? kuuluu kysymys j ties kuinka mnennen kerran. Lapsi kiipeää syliini ja painaa kasvnsa piiln. Ei tainnut lapsi ihan vielä tansanialaistua. Kymmenien, ellei satjen tätien, setien, serkkujen ja kumminkaimjen tapaaminen alkaa käydä sumalaiselle tenavalle rankaksi. Mutta aika hyvin j suu arvaus khdalleen ketä kannattaa sana bibiksi ja ketä shangaziksi ja shikamkin alkaa tulla suusta autmaattisesti aikuisen tullessa vastaan. Hauskaa kevättä ja kesän dtusta kaikille uhusianlaisille! Pia Mäkelä Uhusiann puheenjhtaja 2

2 Tansania täytti 50 vutta Tansanian 50-vutisjuhlia vietettiin Helsingissä 9. julukuuta Järjestäjänä li Sumi Tansania-seura. Ohjelma li kattavampi kuin aikaisemmin, iltapäivällä pidettiin seminaari Sumi Tansania-seuran aikeista luda Tansaniaan liittyvä verkst nettiin, jsta jkainen vi etsiä yhteyksiä tai kumppaneita tarpeidensa mukaan. Iltajuhlan hjelmassa li mm. Marja-Liisa Swantzin juhlapuhe Tansanian ensimmäisestä itsenäistymisjuhlasta vunna 1961 ja sitä edeltävistä tapahtumista. Andersn Mwegeran puhui Tansanian kehityksestä itsenäisyyden vusikymmeninä, Arnld Chiwalalan ryhmä tanssi ja lauli. Mieleen jäi erityisesti Tein minä pillin pajupuusta, jnka phjalta hän kehitteli vaikuttavan muunnelman afrikkalaiseen tapaan. Tervehdyksiä esittivät muun muassa Sumen entinen Tansanian suurlähettiläs Jrma Paukku kuten myös 1990-luvun pulivälin tienn suurlähettiläs Kari Karank. Juhlat vietettiin Putinkylän Marjaniemen työväentallla, jka li enemmän kuin täynnä ja tunnelma tiivis ja riemukas. Pienisseminaari iltapäivällä Juhlapäivä kunniaksi iltapäivällä pidettiin seminaari, jka li ensimmäinen Tansanian itsenäisyysjuhlien yhteydessä järjestetty. Tarkitus li saada aikaista enemmän tietja yhteistiminnan mahdllisuuksista. Seminaarin aluksi Kaisu Österinen Kepasta esitteli Kepan tansanialaisia jäsenjärjestöjä ja niiden timinta-alja. Paikalla levat sumalaiset järjestöt pulestaan kertivat timinnastaan ja jatksuunnitelmistaan Tansaniassa. Nykyajan diaspra Diaknia-ammattikulun lehtri Dennis Lnd ja Saln kaupunginvaltuutettu Edward Mutafungwa esittelivät tansanialaisten diasprasta kituvia mahdllisuuksia. Alkujaan raamatusta tuttu termi diaspra tarkittaa hajaantumista, erityisesti juutalaisten hajallaan asumista luvulta alkaen diaspra-käsite n lähentynyt paklaisuuden käsitettä, mutta yksi suuri eravaisuus siinä n: diasprassa eli ulkmailla asuvat tietävät identiteettinsä, heillä n yhteisöllinen tiet alkuperästään ja paluu ktimaahan n mahdllista. Suuri sa ktimaastaan pissa asuvista vat ulkmailla työskenteleviä tai piskelijita, jtka piskelunsa jälkeen palaavat ktimaahan tietineen ja taitineen. Diasprassa asuvat vivat luda ktimaansa ja leskelumaansa yritysten, järjestöjen ja ihmisten kesken yhteyksiä ja timintaa, jka kituu mlempien sapulten hyväksi. Heillä n tiet maansa pliittisesta, ssiaalisesta, pliittisesta ja kulttuurisesta tilanteesta. Tätä tieta pitäisi välittä sumalaisille timijille, kansalaisjärjestöille ja yrityksille. Dennis Lnd mainitsi erityisesti, että ilmainen piskelu Sumessa n tdella merkityksellistä. Ainakin tistaiseksi. Opiskelu n tae köyhyyden vähenemisestä ja vähentämisestä. Vunna 2010 Sumessa li 250 tansanialaista. Sumi-Tansania-seura ehdttaa: yhteinen tietkanta Sumi Tansania-seuran sihteeri Ilna Tikka esitteli rakenteilla levaa yhteisen wiki-phjaisen internet-tietkannan kehittämistä. Tietkannassa lisivat edustettuna kaikki Tansaniassa timivat sumalaisjärjestöt ja niiden hankkeet. Ajatuksena n, että tiet lisi helpsti saatavilla sekä järjestökentällä timiville että Tansaniasta muuten kiinnstuneille. Tiet tällaista mahdllisuuksista helpttaisi järjestöjen välistä yhteistyötä, krdinintia ja tiednjaka sekä lisäisi tietisuutta hankkeista. Tietkanta helpttaisi myös halukkaiden työntekijöiden, harjittelijiden ja vapaaehtisten hankkimista ja tiedttamista käynnissä levista työmahdllisuuksista. Suunnitelman mukaan Sumi Tansania-seura vastaisi tietkannan ylläpidsta ja päivittämisestä. Tietkantaa kehitetään kevään 2012 aikana. Keskustelua ja ehdtuksia Pienisseminaarin keskustelussa ehdtettiin muun muassa, että Kepan alaisuudessa visi järjestää säännöllisiä Tansania-tapaamisia, jihin sallistuisi järjestöjen lisäksi esimerkiksi ulkministeriön Tansanian-prjekteista vastaava henkilö tai henkilöt sekä muita tahja, jita hankkeet kiinnstaisivat. Myös ne järjestöt, jtka vat lleet yhteistyöverkstjen ulkpulella, saisivat tapaamisten avulla äänensä kuuluviin. Ensimmäinen tapaaminen pidettiinkin maaliskuussa. Keskusteluissa krstettiin ssiaalisen median tärkeyttä rlien selkeyttämisessä, näkyvyyden ja yhteistyön lisäämisessä. Tämä n tärkeätä varsinkin pienissä kansalaisjärjestöissä. Knnut Elina Puht seminaarimuistiinpanjen ja Sebastian Gahnströmin yhteenvedn phjalta 3

3 Tansanian tie itsenäisyyteen Silminnäkijä Marja-Liisa Swantz kert Julius Nyerere li TANU:n puheenjhtaja, kun hän vieraili Yhdistyneissä Kansakunnissa vunna 1954 ja esitteli YK:lle näkemyksensä, että Tanganyika halusi itsenäistyä viidessätista vudessa. Maa li tullin Britannian hulthallintalue YK:n alaisuudessa. Tullaisesta utpiasta syntyi valtava hämmennys. Sitäkin hämmästyttävämpi tsiasia li, että Tanganyikalta kului vain seitsemän vutta itsehallinnn saamiseen ja kahdeksan vutta siihen kun itsenäisen Tanganyikan lippu nstettiin lippusalkn Dar es Salaamin stadinilla luvulla nuri perheemme asui Englannissa neljän Tansaniassa vietetyn vuden jälkeen. Sinne kantautui uutisia, kuinka Afrikassa alkaneet taistelut kiehuivat. Lntssa mieheni Llyd Swantz li alittanut luterilaisen knferenssikeskuksen timinnan, ja siellä pidimme kkuksia, jihin kutsuimme Englannissa piskelevia, innstuneita tanganyikalaisia. Meidän li vaikea kuvitella, että maa visi tulla itsenäiseksi niin pian, kun ensimmäiset insinöörit vasta piskelivat Englannissa, ja Tangnyikassa timivat insinöörit livat brittejä ja intialaisia. Maassa li 19 afrikkalaista, brittiläisten vaatimusten mukaan tutkinnn surittanutta lääkäriä, ja 152 intialaista lääkäriä tai lähetyslääkäriä. Palasimme Englannin jaksn jälkeen Tanganyikaan mieheni ja kahden pienen tyttäremme kanssa muutamia kuukausia ennen kuin Tanganyika sai itsehallint-ikeudet. Saimme seurata kk itsenäistymisprsessia maan keskipisteessä Azania-rantakadulla, jta pitkin jhtajat ja myöhemmin kunniavieraat ajivat. Tämä li mahdllista kun limme muuttaneet asumaan Luther Huseen, jnka rakentamisesta Llyd Swantz li vastuussa. Khti itsehallinta Kuvernööri sir Edward Twiningsin vaihtaminen sir Richard Turnbulliin npeutti viimeisiä vaaleihin jhtavia vaiheita. Itsehallinnn edellytys li että Nyerere mudstaisi vastuullisen hallituksen eli itsehallinta valmistelevan hallituksen. Edellytyksenä valitun lakiasäätävän neuvstn mudstamisessa khti tanganyikalaista hallinta li, että neuvstn piti tulla jkaisesta vaalipiiristä yksi eurppalainen, yksi intialainen ja yksi afrikkalainen. Saadakseen TANU:lle enemmistön neuvstn vaaleissa Nyerere kiersi kaikki vaalipiirit. Hän halusi löytää ne intialaiset ja eurppalaiset jtka lisivat valmiita äänestämään TANU:a. Näin tapahtui kaikissa muissa vaalipiireissä paitsi yhdessä. TANU sai ylivimaisen vitn ja siitä tuli hallitseva pulue hallituksessa, jka piti luda perusta aluksi itsehallinnlliselle maalle. Vunna 1960 pidettiin tiset vaalit itsenäistymiseksi ja hallituksen mudstamiseksi. Aikjen muutsta ilmensi myös se, että afrikkalaisia alki muuttaa Oyster Bayn alueelle Dar es Salaamissa. Britit ymmärsivät, että li aika muuttaa ja antaa tilaa. Parlamenttiin valittiin myös muutamia eurppalaisia, kuten ystävämme Barbr Jhanssn ja lady Chesham, jista tuli maan kansalaisia. Myös intialainen Amir Jamal ja eurppalainen Derek Brycesn kutsuttiin hallitukseen. Itsenäisyys lähestyy Itsehallinnn aika li valmistelua täyteen hallitusvastuuseen. Hallituksen ministereiden, jhtajien ja 4

4 virkailijiden sekä paikallishallinnn virkamiesten löytäminen ei llut helpp työ. Maassa li kaiken kaikkiaan vain muutama afrikkalainen virkamies eikä yhtään afrikkalaista piirikunnan jhtajaa (District Cmmisiner), vain muutama piirikunnan virkamies (District Officer), jtka hekin livat lleet virassa vain muutaman vuden, ei yhtään maaherraa (Prvincial Cmmissiner) eikä yhtään ministeriä. Edwin Mtein maelämäkerrassa vi tutustua siihen kuinka kansalaiset kkivat tämän prsessin. (Mtei, maelämäkerta Frm Gatshepard t Gvernr, 2009). Hän li ensimmäinen sisäministeri ja myöhemmin keskuspankin jhtaja. Juhlat lähestyvät Itsenäisyysjuhlallisuuksien päivämääräksi li päätetty 9. julukuuta Valmistelut sujuivat justavasti, dtusten mukaisesti. Täyden itsenäisyyden aika lähestyi. Ihmiset juhlivat tulevaa tapahtumaa ilisina ja nnellisina j neljä päivää ennen varsinaista juhlapäivää. Llydilla ja minulla li kutsu Dar es Salaamin stadinille keskusaitin viereiseen aitin, jsta näki hyvin krkeat vieraat. Menimme paikallemme Mrgrn anglikaanipiispan Omarin vaimn kanssa. Ensimmäisessä aitissa pääministeri Julius Nyereren kanssa istui prinssi Philip, jka edusti kuningatarta, sekä muut kunniavieraat. East African Rifles -sittkunta esitti mahtavan näytöksen valaistulla stadinilla. Ennen mrgrlaisen anglikanipiispan Omarin puhetta katlinen piispa ja muslimien usknnllinen jhtaja rukilivat itsenäisen kansakunnan pulesta. Kaikista tärkein li uuden pääministerin Nyereren puhe. Tanganyikan armeijan kmentaja Alexander Nyierensa vei lipun Kilimanjarn huipulle. Khkhta keskiyöllä Stadinilla juhlat keskittyivät julukuun 8. päivän iltaan ja 9. päivän ensimmäisiin hetkiin. Keskiyöllä stadinin valt himmenivät. Britannian lippu vedettiin alas salsta, valt khdistettiin tiseen salkn, jnka huippuun nusi hulmuamaan uusi vihreä-kelta-musta lippu. Kell löi kaksitista. Tällä hetkellä krvia huumaava huut täytti stadinin. Vieressäni istuva, yleensä hiljainen piispa Omarin vaim hyppäsi ylös ja huusi kuten kaikki muutkin. Krvia huumaava ihmisen huut kaikui ympäri stadinia: uhuru, uhuru!. Tuna hetkenä, kaiken tämän tapahtuessa tajusin mitä tämä hetki merkitsi kansakunnalle. Se ei llut pelkästään kansan vapautumista siirtmaaherruudesta, vaan se li myös vapautta jnkin tisen rdun hallinnasta. Pitkä matka vapauden tteuttamisesta alki tästä. Tiveet ja usk että me vimme tehdä sen livat krkealla. Nyereren sanat, että nyt kansakunta alkaa nyt raivata tietä parempaan tulevaisuuteen, livat sytyttävät. Vapausvaatimuksista n pidetty kiinni sillinkin, kun ne eivät le lleet tteutumassa, mutta nyt ne tulevat tdeksi. Taustaa Marja-Liisa Swantzin Tansanian 50-vutisjuhlassa pitämän puheen mukaan timittanut Elina Puht Edwin Mtei ( ), valtivarainministeri 1961 ja Tansanian keskuspankin ensimmäinen jhtaja, nykyisin kahvinviljelijä Arushassa. Mnipuluejärjestelmän tultua vimaan ppsitipulue CHADEMin edustaja (Chama cha Demkrasia na Maendele), demkratian ja kehityksen pulue Barbr Jhanssn ( ), rutsalainen lähetyssaarnaaja, jsta tuli Tansanian kansalainen ja parlamentin jäsen vunna 1959, ministeri Tunnettiin yleisesti nimellä Mama ya Maendele, kehityksen äiti. Lady Marin Chesham ( ), timinnanjhtaja järjestössä Cmmunity Develpment Trust Fund f Tanganyika, Suth Africa and England. Derek Brycesn, tuli Keniasta Tangnyikaan vunna 1952,Tanganyikassa ssiaaliasiiden ministeri 1957 ja kauppa- ja kaivministeri

5 Siirtmaafaktja Eurppalaiset jakivat Afrikan Itä-Afrikan ensimmäiset eurppalaiset siirtmaaherrat livat prtugalilaisia nin 1400-luvulta vusisatja eteenpäin. Tuskin he livat ainita tun laajan alueen hyväksikäyttäjiä, sillä arabit, intialaiset ja aasialaiset kauppiaat tulivat yhtä innkkaita apajille. Orjat, kulta ja nrsunluu livat arabien ja eurppalaisten päätavitteet. Klmen neljän sadan vuden kuluessa lähes kk Afrikka li jaettu eurppalaisten siirtmaiksi. Vunna 1885 Berliinissä neuvteltiin Afrikan siirtmaiden jakamisesta ja alueiden määrittelemisestä. Berliinin knferenssista n peräisin Afrikan kartan rajat, ne jtka edelleen vat kuin viivittimella vedetyt. Viivitinta varmaan käytettiinkin. Berliinin knferenssissa Itä-Afrikan alueesta tuli Saksan siirtmaa. Isäntä vaihtui, kun ensimmäisen maailmansdan jälkeen vunna 1919 Itä-Afrikasta tuli brittien siirtmaa. Siihen kuului ne alueet, jtka Britannia li vallittanut saksalaisilta. Vudesta 1922 lähtien Itä-Afrikka li Kansainliitn päätöksellä brittien mandaattialue, kunnes vunna 1946 Yhdistyneet kansakunnat tti alueen valvntaansa ja britit hallitsivat sitä YK:n hulthallintalueena. Itsenäistymisaalt Afrikan siirtmaavaltiiden itsenäistyminen tapahtui vyöryn maisesti 1960-luvulla. Sitä ennen itsenäistyi Libya Suuressa itsenäistymisaallssa 1950-luvun lpusta ja luvun alkupulelle livat Ranskan arabialueet, sitten Isn-Britannian siirtmaat, ensimmäisinä Tunisia 1956 ja Ghana Algerian itsenäisyystaistelu Ranskan siirtmaaherruutta vastaan li raastava, se kesti vudesta 1954 vuteen Kng li Belgian kuninkaan Lepld II:n yksityismaisuutta vuteen 1908 saakka, maa itsenäistyi vunna Msambik ja Guinea Bissau itsenäistyivät vunna1990. Vain harvat maat säilyttivät itsemääräämisikeutensa edes jllakin tavalla, niitä livat mm. Egypti, Liberia, Etelä-Afrikka ja Etipia (Abessinia), jka li Italian miehittämä vusina Suureen itsenäistymisaaltn kuului myös Britannian hallinnssa leva Itä-Afrikka. Siitä syntyi Tansania, Burundi ja Uganda. Sansibarin tapaus Sansibarin histria li vahvasti sidksissa smannisulttaaneihin vusisatjen ajan. Vunna 1890 Sansibarista tuli brittiläinen sujelualue, mutta mudllinen valta säilyi sulttaaneilla. Vunna 1963 Sansibar itsenäistyi ja julistettiin tasavallaksi ja vunna 1964 vallankumuksen jälkeen se yhdistyi Tanganyikan kanssa Tansanian yhdistyneeksi tasavallaksi. Sansibarilla n laaja itsehallint ja sen presidentti n Tansanian liittvaltin varapresidentti. Tansanian histriaan liittyviä lyhenteitä TANU Tanzanian Natinal Unin perustettiin vunna Itse asiassa pulue perustettiin j vunna 1929 nimellä African Assciatin. Tämä nimi vaihdettiin 1940-luvulla Tanganyika African Assciatin ja lpulta vunna 1954 Tanganyika African Natinal Uniniksi. TANU ei llut pelkästään Itä-Afrikan itsenäisyysliike, vaan se kehittyi rganisaatiksi, jssa siirtmaahallintn khdistuvat tyytymättömyyden kaikki ainekset saivat kanavan ilmaista itseään ja saada julkisuutta. Se li kk mantereenlaajuinen liike. TANU:n vimahahm li Julius Nyerere. ASP Afr-Shirazi Party, Sansibarin vastaava järjestö CCM Chama cha mapinduzi, vallankumuspulue, syntyi vunna 1977 kun TANU ja Sansibarin ASP yhdistyivät. Se li Tansaniassa aina pulue vuteen 1992 saakka. Muutama vusiluku Tansanian itsenäistymishistriasta 1958 ensimmäiset yleiset vaalit, vaalien ylivimainen vittaja li TANU Tanganyikasta tuli itsehallintalue, Julius Nyerere pääministeriksi Tanganyika itsenäistyi 1962 Tanganyika julistautui tasavallaksi 1962 Tanganyika ja Sansibar slmivat spimuksen Tansanian yhdistyneestä tasavallasta Ugandan sta Knnut Elina Puht, lähteet: Marja-Liisa Swantzin juhlapuhe, Otavan is ensyklpedia ja Wikipedia 6

6 Meta Sahlström Uhusians medlemsenkät våren 2012 Sammanfattning De flesta rganisatiner ch sammanslutningar sm arbetar med tidsinställda prjekt anser det vara önskvärt att genmföra utvärderingar av verksamheten. Ibland görs genmgången av persner sm är direkt invlverade i prjekten ch ibland av persner utanför den grupp sm är vald att krdinera verksamheten. Under början av år 2012 sände Uhusians styrelse ut ett frågefrmulär till sina medlemmar angående förväntningar, önskemål ch värderingar m föreningens verksamhet. De persner sm hörsammat uppmaningen är 25 till antalet ch utgör ca 31 prcent av dem sm erhållit frågefrmuläret. 1 Medlemskap Av dem sm har svarat på frågrna är: - 19 persnliga medlemmar, - 5 rganisatinsmedlemmar, - 1 rdförande för medlemsrganisatin. 2 Uhusianns grundidéer behövs Uhusian / har Uhusians verksamhet uppfyllt förväntningarna / varför har du blivit medlem Majriteten ansåg att Uhusian behövs: - för att skapa kntakter ch stärka nätverk, - för att förverkliga u-landssamarbete, - för att förbättra situatiner på lkalplan i Tanzania. De rsaker sm nämnts för det persnliga valet att bli medlem är - att u-landsfrågr intresserar, - det finns vilja att stöda samarbetsprjekt i Tanzania, - seminarierna anses vara viktiga, vilket uppfattas sm allmänt psitivt. På frågan m Uhusians verksamhet har uppfyllt förväntningarna svarade 23 persner att de var nöjda med den verksamheten, en ansåg att förväntningarna hade uppfyllts ganska bra, medan en inte visste. Bland det psitiva i Uhusians verksamhet nämndes följande rsaker, i rangrdning: - seminarium i Mrgr (2000) - rdbk - infrmatinsbladet (Uhusian-tiedte) - seminarier i Finland En persn anser att verksamheten i Tanzania kunde vara effektivare från deras sida, men att inriktningen är bra. 3 De fem mest viktigaste verksamhetsfrmerna i framtiden Bland dem sm hade kruxat för viktiga uppgifter för Uhusian svarades: - seminarier 16 - infbladet 13 - elektrnisk media 10 - prjekt 11 - påverka i Kepa 8, - bilda nätverk i Tanzania 11 - samarbete med andra finska rganisatiner 5 - mässr, happenings 2. Övriga viktiga uppgifter var - kntakt med invandrare i Finland - tematräffar - aktivitet - fungera sm link mellan grupper i Tanzania. 4 Uhusian-seminariet: en dag ch faktarienterat / två dagar med fri samvar / kunde man avstå från seminariet / förslag > 7

7 Längden på seminarierna brde vara - en dag tyckte 6 persner (rsak: billigare, tar inte så mycket tid, lckar fler deltagare, andra dagen kan vara frivillig ) - två dagar tyckte 12 persner (rsak: tid att umgås ch växla erfarenheter, lckar fler deltagare, att lära känna varandra, sciala kntakter viktiga) ch - en persn tyckte att man kan avstå från seminarierna. 5 Infmatinsbladet Uhusian-tiedte: viktig / inte viktig / förslag - 19 persner tycker att infbladet är viktig - en att den inte är viktig - 7 önskar ha en pappersversin medan - 6 anser att man kan utnyttja elektrniska medel - de flesta vill ha 2 nummer per år. Det påpekades ckså, att Uhusian-tiedte är en medlemsförmån ch står för kntinuitet i verksamheten. 6 Efter prjektet När det nuvariga prjektet tar slut, brde Uhusian ansöka finansering för ett nytt prjekt / föreslag m prjektet På svar m Uhusian skulle börja ett nytt prjekt i Tanzania svarade - 13 persner jakande, medan - en sade nej. 7 Det nya prjektet Brde det nya prjektet vara med UNGO / med en annan förening i Mrgr / tillsammans med någn av Uhusians medlemsrganisatiner / andra föreslag Aktuella frågr sm man kunde förstärka i Tanzania, behöver inte bara vara i Mrgr, nya rter kan kmma till. - UNGO sm prjektpartner, m allt rdnar upp sig, tyckte 4 persner - 6 persner ansåg att UNGO var för svag rganisatin ch att partnern kunde bytas - 7 persner ansåg att Uhusian kan ha samarbetsprjekt med någn medlemsrganisatin för att det skulle generera mer resurser. Andra förslag: - invandrare kunde engageras - barn - sklgång - miljöfrågr - hemlösa - HIV ch aids anses vara viktiga. 8 Jag är intresserad av att vara med Uhusians styrelse / medverka i seminariet / skriva artiklar till Uhusian-tiedte - 9 persner är intresserade av att vara med i styrelsen, sm rdinarie eller suppleant. - 7 persner vill jbba med seminariefrågr ch - 6 är intresserade av att göra någt för infbladet. Kari Lindstedt 8

8 Meta Sahlström Uhusiann jäsenkysely keväällä 2012 Yhteenvet Useimmat rganisaatit ja yhteenliittymät, jtka timivat määräaikaisissa prjekteissa, pitävät tivttavana tteuttaa timinnan arviinti. Jskus tarkastelun tekevät ihmiset, jtka vat suraan mukana timinnassa ja jskus sen tekevät ihmiset sen ryhmän ulkpulelta, jka n valittu krdinimaan timintaa. Vuden 2012 alussa Uhusiann hallitus lähetti jäsenilleen kyselylmakkeen, jka kski dtuksia, tiveita ja arviinteja yhdistyksen timinnasta. Ihmisiä, jtka nudattivat kehtusta, li 25, eli nin 31 prsenttia kyselylmakkeen saaneista. 1 Jäsenyys Kysymyksiin vastanneista n 19 henkilöjäseniä, jäsenjärjestön jäseniä jäsenjärjestön puheenjhtaja 2 Uhusiann perusidea Mihin Uhusiana tarvitaan / miksi liittynyt jäseneksi / vatk dtukset tteutuneet Enemmistö li sitä mieltä, että Uhusiana tarvitaan. Syiksi mainittiin - yhteyksien luminen ja verkstjen vahvistaminen - kehitysyhteistyön tteuttaminen - Tansanian paikallisten tilanteiden parantaminen. Jäseneksi liittymisen perusteiksi mainittiin - kehityskysymykset kiinnstavat - n halu tukea yhteistyöprjektia Tansaniassa - seminaarit vat tärkeitä, vat yleisesti ttaen psitiivisia Kysymykseen nk Uhusiann timinta täyttänyt dtukset, 23 vastasi kyllä, yksi sani, että timinta n llut melk hyvää, ja yksi ei sannut sana. Psitiivisia seikkja livat - seminaari Mrgrssa sanakirja - tiedte - seminaarit Sumessa Yksi li sitä mieltä, että timinta Tansaniassa visi lla heidän puleltaan tehkkaampaa, mutta suuntaus n hyvä. 3 Viisi tärkeintä timintatapaa, jihin Uhusiann pitäisi keskittyä tulevaisuudessa Vastaukset Uhusiann tärkeimpiin tehtäviin jakautuivat seuraavasti - seminaarit 16 - tiedte 13 - sähköinen media 10 - prjekti 11 - vaikuttaminen Kepassa 8 - verkstjen luminen Tansaniassa 11 - yhteistyö muiden sumalaisten järjestöjen kanssa - messut, tapahtumat 2 Muita tärkeitä tehtäviä livat - yhteydet maahanmuuttajiin Sumessa - teematapaamiset - timinta - ryhmien välisenä linkkinä timiminen Tansaniassa. > 9

9 4 Uhusian-seminaari: yksipäiväinen faktihin keskittyvä / kaksipäiväinen / kaksipäiväinen jhn kuuluu vapaamutista yhdessäla / vidaank seminaareista lupua / ehdtuksia - yksipäiväistä kannatti 6 (syy: halvempaa, ei vie niin paljn aikaa, sallistujia enemmän, tinen päivä visi lla vapaaehtinen - kaksipäiväistä kannatti 12 (syy: seurustella keskenään ja vaihtaa kkemuksia, hukuttaa enemmän sallistujia, ppi tuntemaan tisia, ssiaaliset kntaktit vat tärkeitä) ja - yksi li sitä mieltä, että seminaareista visi lupua 5 Uhusian-tiedte tärkeä / ei le tärkeä / ehdtuksia - 19 li sitä mieltä, että tiedte n tärkeä - yhden mielestä ei le tärkeä - 7 halusi painetun tiedtteen, kun taas - 6 li sitä mieltä että elektrnista mediaa vidaan käyttää hyväksi - useimmat halusivat, että julkaistaan kaksi numera vudessa. Mainittiin myös, että tiedte n jäsenetu ja että se edustaa jatkuvuutta timinnassa. 6 Prjektin jälkeen Pitäisikö Uhusiann hakea rahitusta uudelle prjektille, kun nykyinen prjekti lppuu; prjektiehdtuksia Tärkeät asiat, jita pitäisi vahvistaa Tansaniassa, eivät välttämättä le vain Mrgrssa, uusia alueita vi ajatella. UNGO yhteistyökumppanina ajateltiin seuraavasti, js kaikki asiat järjestyvät - 4 henkilöä li UNGO:n kannalla - 6 henkilöä li sitä mieltä, että UNGO n liian heikk järjestö ja että yhteistyökumppania vitaisiin vaihtaa - 7 henkilöä li sitä mieltä, että Uhusianlla visi lla yhteistyöprjekti jnkin jäsenjärjestönsä kanssa, se lisäisi resursseja Muita ehdtuksia - maahanmuuttajia vitaisiin valjastaa mukaan - lapset - kulutus - ympäristöasiat - kdittmat - hiv ja aids nähtiin tärkeiksi. 8 Olen kiinnstunut lemaan mukana Uhusiann hallituksessa / vaikuttamaan seminaarien järjestelyissä / kirjittamaan Uhusian-tiedtteeseen - 9 henkilöä li kiinnstunut sallistumaan hallituksen timintaan varsinaisena jäsenenä tai varajäsenenä - 7 henkilöä halusi työskennellä seminaarikysymysten kanssa - 6 li kiinnstunut tekemään jtakin tiedtteen hyväksi. Sumentanut Elina Puht Vastauksia uuden prjektin alittamisesta Tansaniassa tuli seuraavasti: - 13 vastasi kyllä - yksi sani ei. 7 Uusi hanke Pitäisikö mahdllinen uusi hanke tteuttaa UNGO:n kanssa / jnkin muun Mrgrssa timivan järjestön kanssa / yhteishanke jnkin Uhusiann jäsenjärjestön kanssa / ehdtuksia mahdlliselle tulevalle hankkeelle 10

10 Jenna Kettunen hankeneuvja Kepan Tansanian maatimist Jenna Kettunen Samaan vanhaan Tansaniaank? Paluun ensivaikutelmat Kannamme mieheni kanssa kahta nukkuvaa lasta sylissä lentkneesta Dar es Salaamin terminaaliin. Vastassa n sama kstean kuuma, jkseenkin hmeinen tuksu kuin seitsemän vutta sitten, kun lähdimme Tansaniasta. Terminaali näyttää samalta kuin ennenkin. Onk Tansania siis samanlainen kuin seitsemän vutta sitten? Keskustelu n alkanut Huneistn vukraus ja ensimmäinen kauppareissu nstavat pulssia ja tyhjentävät kukkarn kaikki n kallista. Tisaalta hienissa ja kalliissa paikissa näkee enemmän paikallisia asiakkaita kuin ennen. Kaikkein suurin muuts alkaa hahmttua, kun luen sanmalehteä Kepan Tansanian-timistssa. Sanmalehdissä ruditaan sisäplitiikkaa ja kritisidaan hallituksen tekemiä ratkaisuja. Seitsemän vutta sitten artikkelit käsittelivät lähinnä sitä, kuka anti rahaa ja mihin. Tapaan vanhan tuttavani ja mainitsen muutksesta ja keskustelen hänen kanssaan tilanteesta. Kysymykseni n, nk Tansaniassa varteen tettavaa ppsitita. Vastaus tulee ylpeästi: - On, nyt n vahva ppsiti. Aikaisemmat yritykseni käydä pliittista keskustelua päättyivät aina hiljaiseen vaivautuneisuuteen. Nyt tammikuussa kävin jpa kriittisen keskustelun Nyereren ajista ja sen vaietusta väkivaltaisuudesta. Pat n murtunut ja keskustelu n alkanut. Muuts, jka tivttavasti mnipulistaa ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan rlia Tansaniassa. Outcme mapping järjestön kknaisvaltainen arviinti Kepan Tansanian timistn hankeneuvjien haasteena n tukea kansalaisyhteiskunnan ideiden muuttamista rahitetuksi timinnaksi, jlla n haluttuja vaikutuksia. Tämän vuden teemaksi n tansanialaisten järjestöjen pyynnöstä nussut järjestön timinnan suunnittelu ja seuranta. Perinteisen lgisen viitekehyksen rinnalle lemme yrittäneet löytää muita lähestymistapja helpttamaan järjestön kknaisvaltaisen timinnan ja sen seurannan suunnittelua. Kiinnstavaksi lähestymistavaksi n sittautunut Outcme Mapping. Kepa n vieraillut muutamassa järjestössä, jtka laativat strategiaa ja hjelmaa Outcme Mapping -lähestymistapaa käyttäen. Kmmentit siitä vat lleet psitiivisia. Olemme kuitenkin humanneet, että erilaisten teriiden tuminen sellaisenaan järjestöön ei aina hyödytä sitä parhaalla mahdllisella tavalla. Haasteena n tukea järjestöjä tarpeeksi käytännönläheisellä tavalla ja timilla, jtka tukevat niiden maa prsessia kehittää sellaisia työvälineitä, jtka timivat heillä. Tähän tarvitaan suuria krvia ja tansanialaisten asiantuntijiden apua sekä aikaa. Järjestöt vat eläviä rganismeja, jilla n ma identiteetti ja histria, kuten Kepa Tansanian kulutuksessa viime marraskuussa tdettiin. Kansalaisyhteiskunnan rli n vaatijan ja vastuunkantajan Ihmisikeudet n llut yksi Kepan kulutuksen- ja neuvnnan keskeisistä teemista j jnkin aikaa. Tivmme tämän lähestymistavan auttavan tansanialaisia ja sumalaisia järjestöjä hahmttamaan man rlinsa yhteiskunnassa ja suunnittelemaan hjelmia, jtka vastaavat tätä rlia. 11

11 Ihmisikeusperustaisuudessa n lennaista köyhyyden aiheuttajien tunnistaminen, ikeuksien haltijiden vahvistaminen vaatimaan ikeuksiaan ja vastuunkantajien velvllisuuksien tekeminen mahdllisiksi. Kansalaisyhteiskunnan rli n perinteisesti llut vaatijan rli, mutta usein se n samalla myös vastuunkantaja pyörittämällä palveluja, jtka tteuttavat ihmisikeuksia, kuten kuluja tai rpkteja. Tarvitaan tieta, taita ja rhkeutta Vaatijan rli ei le helpp ja sen surittamiseen tarvitaan paljn tieta ja taita sekä rhkeutta. Ilksemme lemme humanneet, että mnet tansanialaiset järjestöt katsvat maa timintaansa nykyään kknaisvaltaisesti. Hankehallinnn hi kapasiteetin vahvistamiskhteiksi vat nusseet man rganisaatin kehittäminen ja ulkmaailmaan verkstituminen. Järjestöt haluavat arviida maa järjestöään ulkpulisen fasilitaattrin avulla, miettiä mia strategisia valintjaan, kapasitida hallituksen jäseniä, vimaannuttaa mia jäseniään, kehittää henkilöstön viestintätaitja, tietää enemmän tansanialaisesta päätöksentekjärjestelmästä, kehittää lbbaustaitjaan, löytää innvatiivisia rahitusvaihtehtja jne. Järjestön timinnan suunnittelu n syrjäyttänyt yksittäisiin hankkeisiin keskittymisen. Vireä kansalaisyhteiskunta itsessään n arv, jta kannattaa tukea kaikessa hanketiminnassa. Kansalaisyhteiskunta n arv sinänsä, mutta Ihmisikeusperustaisuus n lähestymistapa, jta YK n pyrkinyt pitkään käyttämään kaikessa timinnassaan. Muistan kuinka YK:n leivissä sana rahittajayhteisöä yritimme luda Tansaniaan rakenteita, jiden kautta kansalaisyhteiskunta visi sallistua kansalliseen ja paikalliseen kehityskeskusteluun ja päätöksentekprsesseihin. Kansalaisyhteiskunta nähtiin tärkeänä sana Tansanian demkratiakehitystä, mutta myös sen tiet ja saaminen haluttiin hyödyntää. Tansanialainen kansalaisyhteiskunta timii paljlti vapaaehtisvimin, mutta laajempi sallistuminen vaatii myös rahaa. Valitettavasti mnille paikallisille järjestöille rahituksen anminen kansainvälisiltä rahittajilta n aivan liian työlästä, spivan rahittajan löytäminen ylipäätään n vaikeaa ja mat ajatukset hukkuvat usein rahittajan ideiden alle. Pyörä n pyörinyt tälläkin saralla eteenpäin. Tansanialainen Fundatin fr Civil Sciety rahittaa kansalaisyhteiskunnan timintaa, mm paikallishallinnn budjetin ja kehityssuunnitelmien tteutuksen seurantaa. Tivttavasti tämäntyyppinen kehitys kansalaisyhteiskunnan vimaannuttamiseksi jatkuu Tansaniassa ja sille löytyy myös tukijita. Tansanialainen yhteiskunta sekä kansalaisyhteiskunta elävät kiinnstavia aikja. Kun talus kasvaa, n varmistettava hyvän jakautuminen tasaisesti. Tässä mielessä tansanialaisen kansalaisyhteiskunnan haasteet eivät le muuttuneet seitsemässä vudessa. Mutta tivtaan, että vima vastata haasteeseen n kasvanut. Tämän tukemisessa meillä kaikilla n vielä työsarkaa. Kehitysministeri Heidi Hautala Ulkministeriön kansalaisjärjestöseminaari 2012 Järjestöt strategisessa rlissa Kehityspliittinen timenpidehjelma uudistaa Sumen kehitysplitiikkaa ja -yhteistyötä hallitushjelman mukaisesti ja niin, että Sumen timinta vastaa paremmin muuttuvan timintaympäristön ja tulevaisuuden tarpeita sekä auttaa maita irti apuriippuvuudesta. Kysymys ei le niinkään siitä, mitä tehdään vaan miksi, miten, kenen kanssa ja kenen hyväksi timitaan. Ohjelmassa krstuvat kumppanimaiden demkraattinen mistajuus ja vastuullisuus, jhdnmukaisuus ja avimuus. Köyhyys n maailman suurin ihmisikeuskysymys Ihmisikeuksiin perustuvan lähestymistavan tavitteena n, että köyhimmätkin tuntevat ikeutensa ja kykenevät timimaan niiden pulesta. Yhtä tärkeää n, että viranmaiset 12

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot