Sisältö. Vuosikertomuksessa esitellään tilivuotta 2013 ( ) koskevat toiminta- ja tilinpäätöstiedot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Vuosikertomuksessa esitellään tilivuotta 2013 (1.7.2012 30.6.2013) koskevat toiminta- ja tilinpäätöstiedot."

Transkriptio

1 PLAN SUOMI TOIMINTA 2013

2 Sisältö Plan toimintakaudella Kansainvälisen Planin ohjelmatyön vuosi 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 6 Pääsihteerin vuosikatsaus 7 75 vuotta maailman lasten hyväksi 8 Lapset Plan Suomen kehitysyhteistyön ytimessä 11 Ennaltaehkäisevää ja nopeasti reagoivaa humanitaarista työtä 16 Vaikuttamista kotimaassa ja kansainvälisesti 19 Globaalisti kotimaassa 21 Koska olen tyttö kampanja tyttöjen tukena 25 Näkyvää ja vaikuttavaa Plan-viestintää 27 Ajan haasteisiin vastaavaa ja tehokasta varainhankintaa 30 Mobiiliteknologian käyttö ja tyttöjen koulutus yritysyhteistyön vetureina 33 Ammattitaitoinen henkilöstö menestyksen takana 35 Plan Suomen hallitus ja johtoryhmä 36 Plan Suomen talouden vuosi 37 Vuosikertomuksessa esitellään tilivuotta 2013 ( ) koskevat toiminta- ja tilinpäätöstiedot. 2

3 69 toimintamaata 50 ohjelmamaata 21 varainhankintamaata* 225 ohjelmaa hanketta kummilasta Plan toimintakaudella 2013 MAAILMANLAAJUISESTI PLANIN TYÖ TAVOITTI yhteisössä 165,3 miljoonaa ihmistä joista 78,1 miljoonaa oli lapsia Lahjoittajamaat Ohjelmamaat Plan Suomen ohjelmamaat * Intia ja Kolumbia ovat sekä lahjoittaja- että ohjelmamaita 38,3 MILJOONAA TYTTÖÄ 39,8 MILJOONAA POIKAA 3

4 Kansainvälisen Planin ohjelmatyön vuosi Koulutus Terveydenhoito ja varhaiskasvatus Katastrofiriskien hallinta Lasten osallistuminen päätoimista opettajaa, kouluavustajaa ja kouluhallinnon virkamiestä osallistui Planin järjestämään koulutukseen. Tuimme koulurakennuksen rakentamista ja kunnostamista neuvolatoiminnassa ja varhaiskasvatuksessa toimivaa terveydenhoidon ammattilaista ja vapaaehtoista osallistui Planin järjestämään koulutukseen. Tämä hyödytti yhteisöä. 54 katastrofiin vastattiin hätäavulla. Katastrofiriskien hallintahankkeita toteutettiin 35 ohjelmamaassa. 49 maassa on laadittu Planin katastrofivalmiussuunnitelma. Plan kertoo lapsen oikeuksista ja auttaa lapsia osallistumaan yhteisöjensä kehittämiseen. Kansainvälinen Plan käytti lapsia osallistavaan toimintaan. 4

5 Kansainvälisen Planin ohjelmatyön vuosi Lastensuojelu Taloudellinen turvallisuus Vesi ja sanitaatio Seksuaali- ja lisääntymisterveys Planin järjestämään lastensuojelukoulutukseen osallistui toimintaalueiden yhteisöjen jäsentä ja kumppanijärjestöjen työntekijää henkilöä sai maatalous-, ammatti- ja liiketoimintakoulutusta. Tuimme pienlainoja myöntävää organisaatiota sekä kotitaloutta kohensi Planin tuella WCja peseytymistilojaan vesipistettä rakennettiin tai kunnostettiin. Plan koulutti kätilöä ja muuta terveydenhoidon ammattilaista kaikkiaan yhteisössä paikallistason säästö- ja lainaryhmää. 5

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Plan luo jatkuvasti uutta ja kehittyy. Viime vuoden kesäkuussa Planissa hyväksyttiin suunnitelma, jolla voimme vastata yhä monimutkaisemmaksi muuttuvan maailman haasteisiin. Uudistuksella varmistamme järjestön toiminnan entistä paremman tehokkuuden ja läpinäkyvyyden One Plan, One Goal -strategian mukaisesti. Kansainvälisen Planin hallitus on kuluneella toimintakaudella seurannut tarkasti moniportaisen uudistuksen etenemistä, ja tulosten perusteella suhtaudumme luottavaisesti siihen, että toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti. Nuorten tuominen mukaan päätöksentekoon on Planin tärkeä painopiste. Nuorten osallistamiseen on pyritty paitsi Planin ohjelmamaissa tapahtuvassa toiminnassa myös Planin ylimmissä päätöksentekoelimissä. Kesäkuussa 2013 hyväksyttiin nuorten osallistumista ohjaava erityinen strategia, joka tuo nuoret aiempaa enemmän mukaan sekä järjestön kansallisiin että kansainvälisiin toimintoihin. Nuorilla on nyt myös kaksi täysivaltaisen tarkkailijan paikkaa Planin kansainvälisessä jäsenkokouksessa. Plan tukee lapsia heidän kasvussaan aktiivisiksi ja rohkeiksi omien ja muiden oikeuksien puolestapuhujiksi. Lapsilla ja nuorilla on sellaista asiantuntemusta, jota aikuisilla ei välttämättä ole. He myös tuovat toimintaan uusia ja tuoreita näkökulmia. Erityisen tärkeää on tarjota kaikkein heikoimmassa asemassa oleville mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Kuluneella toimikaudella Plan on vedonnut valtioihin, jotta kaikki lapset saisivat käydä koulua vähintään yhdeksän vuotta. Lisää rahoitusta tarvitaan varsinkin tyttöjen tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien tukemiseen. Planin Koska olen tyttö -kampanja on vuodesta 2007 lähtien nostanut keskusteluun tyttöjen koulunkäynnin esteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsiavioliitot sekä tyttöjen kohtaama väkivalta. Kuluneen toimintakauden aikana Koska olen tyttö -kampanja paransi 2 miljoonan tytön mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen, ja välillisesti kampanjasta hyötyi 18 miljoonaa tyttöä. Vaikuttamistyö kohensi 58 miljoonan tytön oikeuksia. 39 maassa toteutettiin kaikkiaan 57 tutkimusta tyttöjen asemasta, koulutuksesta ja lapsiavioliitoista. Planin työn onnistumisen todellinen mittari onkin se, miten pystymme parantamaan pysyvästi tyttöjen ja poikien asemaa ohjelmamaissa. Järjestön työtä on ohjattava niin, että varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Näin Planin henkilöstö ja yhteistyökumppanit voivat jatkossakin keskittyä arkisessa työssään lasten oikeuksien puolustamiseen. Jokaista lasta on tuettava niin, että hän saa tuotua esiin todelliset kykynsä. Plan Suomen hallituksen puolesta kiitän lämpimästi kaikkia toiminnassamme mukana olleita lapsia, nuoria ja aikuisia. Gunvor Kronman Plan Suomen hallituksen puheenjohtaja 6

7 Pääsihteerin vuosikatsaus Tämä tilikausi oli Plan Suomelle monien uusien asioiden ja ison kasvun aikaa. Vietimme menestyksekkäästi ensimmäistä, Planin aloitteesta syntynyttä YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää, toimme markkinoille uuden varainhankinnan muodon Girls Canin, vahvistimme institutionaalista varainhankintaamme ja aloitimme toden teolla humanitaarisen työn. Tyttöjen päivänä maailman tyttöjen laadukkaan koulutuksen tavoite näkyi vahvasti julkisessa keskustelussa. Tätä täydensi Tyttöjen päivän iltana esitetty Plan-ilta lapselle -tv-gaala, jossa esiintyivät lukuisat kotimaiset tähtiartistit. Koska olen tyttö -kampanjamme piti tyttöjen koulutuksen merkitystä esillä läpi toimintakauden. Plan Suomen kuluneen tilikauden kokonaistuotto oli 17,1 miljoonaa euroa eli 2,9 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Kulumme Suomessa jäivät hieman alle edelliskauden tason. Saimme uutta rahoitusta niin EU:lta ja YK:lta kuin kotimaasta Raha-automaattiyhdistykseltä ja opetusja kulttuuriministeriöltä. Yksityisvarainhankinta kehitti uusia lahjoitusmuotoja kummiuden rinnalle. Plan Suomen varhaiskasvatushanke Ugandassa sai arvostetun Kansainyhteisön palkinnon. Hanketta kiitettiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten tavoittamisesta. Ulkoministeriön teettämä toiminnan tarkastus totesi Plan Suomen kapasiteetin olevan kunnossa ja toimintamme yleisesti hyvin hoidettua. Humanitaarisen työn resursseja lisättiin. Laatimamme humanitaarisen työn linjaus määrittelee lapsikeskeisen katastrofityömme tavoitteet ja toimintatavat kansainvälisen Planin strategian mukaisesti. Nigerissä johdimme ja koordinoimme yhdessä Plan Nigerin ja YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kanssa Tabareybareyn pakolaisleirin toimintaa. Yhteistyömme yritysten kanssa perustuu ajatukselle, että yhteistyöstä on hyötyä myös yritykselle itselleen. Kun yritykset pitävät yhteistyötä Planin kanssa järkevänä ja tuottavana, on siitä eniten hyötyä myös kehitysmaiden lapsille. Yhteistyö on ollut tuloksekasta: Plan Suomen ja Pajat Solutionsin yhdessä kehittämä Poimapper-mobiilisovellus voitti toukokuussa 2013 CSR Europe -yhteiskunta- ja yritysvastuupalkinnon. Mitä?-verkostomme toteutti Mitä duunii! -kampanjan, joka nosti esiin nuorten näkemyksiä työllisyyden ja globaalin nuorisotyöttömyyden kysymyksissä. Plan Suomen Lastenhallitus ja The Winyls -yhtye järjestivät menestyksekkään kouluväkivallan vastaisen Beat the Violence -kiertueen. Oikeus oppia -kampanja vaati kasvattamaan koulutuksen osuutta Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista 10 prosenttiin ja kohdentamaan varoja erityisesti tyttöjen koulutukseen. Plan Suomi toimii Euroopan neuvoston Ei vihapuheelle -kampanjan koordinaattorina Suomessa. Kampanja kouluttaa vuotiaita nuoria torjumaan vihapuhetta ja edistämään ihmisoikeuksia niin verkossa kuin sen ulkopuolella. Aloitimme myös nelivuotisen Matkalla-projektin, jonka tavoitteena on vahvistaa oppivelvollisuuden loppuvaiheessa Suomeen muuttaneiden nuorten opiskelumotivaatiota ja arjen taitoja. Organisaation menestystekijä on motivoitunut ja osaava henkilökunta. Kuluneella toimintakaudella aloitimme työtapojemme kehittämisen kohti entistä parempaa yhteistyötä eri tiimien välillä, mikä johtaa vielä tehokkaampaan ja tuloksekkaampaan toimintaan. Henkilöstömme motivaatiotaso on korkea ja työilmapiiri erinomainen. Ossi Heinänen Plan Suomen pääsihteeri 7

8 75 vuotta maailman lasten hyväksi Plan on tehnyt työtä lasten hyväksi yli 75 vuoden ajan. Järjestö edistää lasten oikeuksia ja pyrkii parantamaan miljoonien lasten asemaa kaikkiaan 50 maassa eri puolilla Afrikkaa, Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa. Planin 21 itsenäistä lahjoittajaorganisaatiota eri puolilla maailmaa jakaa tietoa, hankkii varoja ja tarjoaa ohjelmatyölle asiantuntija-apua. Järjestömme pyrkii varmistamaan, että oikeus koulutukseen ja lastensuojeluun toteutuu myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten kohdalla. Palvelut halutaan tuoda myös lasten ulottuville ja heidän halutaan osallistuvan päätöksentekoon. Näihin tavoitteisiinsa Plan pyrkii yhteistyössä yhteisöjen, paikallisten ja kansallisten viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Plan on itsenäinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Toimintakauden aikana kansainvälinen Plan työskenteli yhteisössä eri puolilla maailmaa tavoitti työllään 165,3 miljoonaa ihmistä, joista 78,1 miljoonaa oli lapsia tarjosi koulutusta kaikkiaan ihmiselle työskenteli yhteensä yhteistyökumppanin kanssa hankki lahjoituksina, kehitysyhteistyörahoituksena ja kummitoiminnalla lasten asemaa parantavaan työhönsä yhteensä 678,8 miljoonaa euroa. 8

9 Planissa nähdään selvä yhteys ihmisoikeuksien toteutumisen ja köyhyyden ongelmien ratkaisemisen välillä. Hyvä lapsuus vaikuttaa myönteisesti paitsi yksittäisten ihmisten myös tulevien sukupolvien elämään. LAPSIKESKEISYYS KOROSTAA LAPSEN OIKEUKSIA, OSALLISTAMISTA JA OSALLISUUTTA. Plan haluaa tarjota jokaiselle nuorelle mahdollisuuden osallistua yhteisöidensä toimintaan täysivaltaisina jäseninä. Siksi lapsikeskeinen yhteisöjen kehittäminen on järjestömme tekemän työn ydinaluetta. Tässä lähestymistavassa painottuvat tietyt arvot: lapsen oikeudet, osallistaminen ja osallisuus. Lapsikeskeisyyden ansiosta nuoret voivat asettaa itse tavoitteita toiminnalle: kehittää strategioita, arvioida hankkeiden vaikuttavuutta, valmistautua kriisitilanteisiin ja osallistua yhteisöjen päätöksentekoon. Kun nuorten itseluottamus ja taidot lisääntyvät, he voivat itse paremmin vaikuttaa itseään ympäröivään kehitykseen. Planin tavoitteena on maailma, jossa lapset saavat mahdollisuuden toteuttaa itseään ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittavan yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Totutut toimintatavat eivät riitä jatkuvasti muuttuvan maailman monimutkaisissa olosuhteissa. Siksi järjestömme pyrkii toteuttamaan tavoitettaan kehittyen, uudistuen ja ammattimaisen tehokkaasti muutokseen sopeutuen. Plan Saksa ja Australia avoimuusvertailujen kärjessä, Plan Etiopialle EU-palkinto Plan Saksa nousi listan kärkeen, kun Capital-talouslehti tutki Saksassa 50 eri hyväntekeväisyysjärjestön toiminnan avoimuutta. Vertailussa arvioitiin järjestöjen vaikuttavuutta ja lahjoitusvarojen käyttöä. Plan Australia voitti puolestaan australialaisia kansalaisjärjestöjä vertailleen Pricewaterhouse- Cooperin avoimuuspalkinnon vuonna Plan Etiopia sai yhteisökeskeisellä uusiutuvien energiamuotojen ohjelmallaan Euroopan unionin ja Etiopian valtion palkinnon. Ohjelman avulla on rakennettu aurinkoenergiaa käyttäviä vesijärjestelmiä, terveysasemia ja kouluja. Lisäksi tuhannet kotitaloudet voivat käyttää energiaa säästäviä liesiä. Yhteensä ohjelma hyödyttää etiopialaista. 9

10 One Plan samat oikeudet ja mahdollisuudet jokaiselle lapselle Plan vahvistaa strategiaansa toimiakseen eri puolilla maailmaa entistä tehokkaammin ja One Plan -tavoitteensa mukaisesti. Järjestömme on yhtenäinen kokonaisuus, joka tavoittelee yhteisiä päämääriä asiantuntevan ja osaavan henkilöstön sekä johdonmukaisten toimintatapojen avulla. Pyrimme hankkimaan lisärahoitusta niin yksityisiltä kuin institutionaalisilta rahoittajilta, jotta voimme tavoittaa yhä useampia lapsia perheineen. Etsimme kumppaneiksemme kehitysyhteistyöjärjestöjä, kansalaisyhteiskuntatoimijoita, hallinnon tasoja ja yrityksiä, joiden kanssa voimme yhdistää osaamisemme ja laajentaa vaikuttavuuttamme. 10

11 Lapset Plan Suomen kehitysyhteistyön ytimessä Kuluneen toimintakauden aikana Plan teki kehitysyhteistyötä kansainvälisen organisaationsa kautta yhteensä 50 maassa. Planin työtä tuki yli suomalaista kummia. Plan onkin Suomen suurin kummijärjestö. Kaiken kaikkiaan Plan Suomi käytti kehitysohjelmiin 14 miljoonaa euroa. Plan Suomi toteuttaa kehitysyhteistyötä kummien lahjoituksilla, institutionaalisella rahoituksella sekä yritysten tuella. Plan Suomi on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. Nykyinen kolmivuotinen sopimuskausi alkoi tammikuussa 2012 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. Sopimuskauden sisältö pohjaa nykyiseen strategiaamme, joka on voimassa vuoteen 2015 asti. Plan Suomen ohjelmatyön laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vahvistettiin kansainvälisen One Plan -mallin mukaisesti. Kansainvälinen Plan julkisti toimintakaudella uudet lapsikeskeisen yhteisökehityksen laatustandardit, joiden käyttöönottoa valmisteltiin kaikissa hankkeissa. Nykyisellä sopimuskaudella Plan Suomella on kolme strategista painopistealuetta. Nämä ovat koulutus ja varhaiskasvatus (54 prosenttia ohjelmatyöstä), lastensuojelu (39 prosenttia) ja nuorten työllistyminen (7 prosenttia). Keskitämme työmme alueille, joilla tehokkaimmin edistämme lasten oikeuksien toteutumista. Teemamme vastaavat Suomen kehityspolitiikan päämääriä ja YK:n vuosituhattavoitteita. Sopimuskaudella toimintamme keskittyy sukupuolten tasa-arvokysymyksiin, kansalaisyhteiskuntaan osallistumiseen, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä kriiseihin varautumiseen. Suuntaamme tukemme ensisijaisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Plan Suomi käytti kuluneella toimintakaudella ulkoministeriön tukemaan kansainväliseen ja kotimaan ohjelmatyöhön kaikkiaan 7,1 miljoonaa euroa. Ulkoministeriön tukemia hankkeita oli käynnissä yhteensä 14 maassa. Rahoituksesta 85 prosenttia (6,035 miljoonaa euroa) tuli ulkoministeriöstä ja 15 prosenttia (1,065 miljoonaa euroa) muista lähteistä. Euroopan unionin myöntämää ja muuta hankerahoitusta Plan Suomi käytti yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. TUEMME ENSISIJAISESTI KAIKKEIN HAAVOITTUVIMMASSA ASEMASSA OLEVIA LAPSIA Ulkoministeriön ja EU:n Plan Suomen ohjelmatyölle myöntämästä tuesta 55 prosenttia ohjautui Afrikkaan, 31 prosenttia Aasiaan ja 14 prosenttia Latinalaiseen Amerikkaan. Kuluneella toimintakaudella Plan Suomi sai uutta hankerahoitusta nuorten naisten työllistymiseen keskittyvään kolmivuotiseen EU-hankkeeseen Indonesiassa. YK:n naisjärjestö (UN Women) myönsi rahaa tyttöihin kohdistuvaa kouluväkivaltaa ehkäisevälle, seuraavalla toimintakaudella käynnistyvälle hankkeellemme Viet- 11

12 namissa. Lisäksi saimme EU:lta rahoitusta Ugandassa ja Etiopiassa tammikuussa 2014 käynnistyviin lastensuojeluhankkeisiin. Uusien hankkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 4,3 miljoonaa euroa. KESKITÄMME TYÖMME ALUEILLE, JOILLA TEHOKKAIMMIN EDISTÄMME LASTEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA. Kuluneella toimintakaudella Laosissa saatiin päätökseen ensimmäinen EU-rahoitteinen koulutusohjelma. Ulkoministeriön teettämä ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n toteuttama toiminnan tarkastus arvioi tilivuoden aikana Plan Suomen edellytyksiä hallinnoida raportointiin, varainhallintaan, tilintarkastukseen ja kirjanpitoon myönnettyä hanketukea. Kapasiteettimme todettiin olevan kunnossa ja toimintamme yleisesti hyvin hoidettua. Ulkoministeriön hyväksymä toimintasuunnitelmamme laadittiin tarkastuksen havaintoihin nojautuen. Kansainvälinen Plan uudisti kuluneella toimintakaudella maailmanlaajuisesti 69 maata kattavaa toimintaansa. One Plan -strategiaksi nimetty tavoitteiden ja työtapojen virtaviivaistaminen näkyi Plan Suomen toiminnassa esimerkiksi yhteishankkeina Norjan, Ruotsin ja Hollannin Planin kanssa. Lisäksi teimme varhaiskasvatustyötä yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Australian Planin kanssa. 12

13 Varhaiskasvatus terveen ja turvallisen lapsuuden tukena Varhaiskasvatusohjelmien tavoitteena on turvata lapselle terve ja turvallinen lapsuus. Tämä toteutuu vanhemmuutta tukemalla, lapsen koulunkäyntivalmiuksia vahvistamalla ja työssäkäyvien vanhempien lastenhoitopainetta helpottamalla. Esiopetuksen on tarkoitus tavoittaa Planin hankemaissa yhä suurempi joukko lapsia osana kansallista koulutusjärjestelmää. Planin varhaiskasvatushankkeet ulottuvat äitien raskausajan tuesta lasten kouluikään. Hankkeet toteutetaan neljässä portaassa ja ne tavoittavat 0 8-vuotiaita lapsia. Myös vanhemmat, yhteisöt ja viranomaiset osallistuvat hankkeisiin, jotka perustuvat paikallisiin hyviin kasvatuskäytäntöihin. Koulunsa aloittavien lasten määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti eri puolilla maailmaa. Erityisesti tytöt ovat kuitenkin vaarassa pudota koulutuksen piiristä jo parin ensimmäisen kouluvuoden jälkeen. Planin kansainvälinen koulutusstrategia ( ) pyrkii saamaan kouluun yhä enemmän tyttöjä, vähemmistöihin kuuluvia tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Myös koulutuksen laatua halutaan parantaa ja opetusalan hallintoa vahvistaa. Vuonna 2013 tuimme varhaiskasvatusta Suomen ulkoministeriön rahoituksella Boliviassa, Ugandassa, Itä-Timorissa, Etiopiassa, Keniassa, Mosambikissa ja Pakistanissa. Yli 400 esikoulua perustettiin tai kunnostettiin. Varhaiskasvatustoiminta tavoitti hankevuoden aikana yli tyttöä ja poikaa, vanhempainryhmiin osallistui suunnilleen sama määrä äitejä ja isiä. Plan Suomen varhaiskasvatushanke Ugandassa sai arvostetun Kansainyhteisön palkinnon. Hanketta kiitettiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten tavoittamisesta. Toimintakaudella 2013 jatkoimme koulutushankkeitamme Kamerunissa ja Laosissa. Käynnistimme myös uudet ohjelmat Etiopiassa ja Ugandassa. PLANIN KOULUSTRATEGIA HALUAA KOULUUN YHÄ ENEMMÄN TYTTÖJÄ, VÄHEMMISTÖIHIN KUULUVIA JA SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVIA LAPSIA. 13

14 Lastensuojelun ohjenuorina lapsen etu ja turvallisuus Lastensuojelu on keskeinen osa kaikkea Planin toimintaa. Suojelua ohjaavat lapsen edun ja turvallisuuden periaatteet. Plan tukee työssään lastensuojelumekanismeja yhteisötasolla ja lastensuojelurikkomusten raportointia. Nämä halutaan kytkettäviksi kansallisiin lastensuojeluohjelmiin. Kansalaisjärjestöjen roolia lastenoikeustyössä pyritään vahvistamaan niin, että järjestöt voivat tehokkaasti seurata YK-suositusten toteutumista kansallisella tasolla ja ajaa tarvittavia lainsäädännön muutoksia. Plan myös tukee lasten ja nuorten päätöksentekoon osallistumista lisääviä kansallisia ja alueellisia verkostoja. Kuluneella toimintakaudella Plan Suomen lastensuojeluhankkeita toteutettiin Dominikaanisessa tasavallassa, Ecuadorissa, Etiopiassa, Sierra Leonessa, Vietnamissa ja Togossa. Viime mainitussa lähes 400 vammaista lasta pääsi tuellamme mukaan lasten kerhotoimintaan. Lastensuojelutyötä teimme myös yhteistyössä Afrikan lapsityöntekijöiden liikkeen kanssa. Kaikkiaan Plan Suomen lastensuojeluohjelma tavoitti lasta ja saman verran aikuisia. PLAN TUKEE LASTEN JA NUORTEN PÄÄTÖKSENTEKOON OSALLISTUMISTA LISÄÄVIÄ VERKOSTOJA. 14

15 Nuorten työllisyyshankkeet edistävät tasa-arvoa Plan Suomen hanketyö laajeni nuorten työllistämispyrkimysten myötä uudelle alueelle. Kohdensimme kuluneen toimintakauden aikana nuorten työllisyyteen seitsemän prosenttia rahoituksestamme. TYÖLLISYYSHANKKEIDEN HYÖDYT JA MAHDOLLISUUDET TUODAAN NAISTENKIN ULOTTUVILLE. Painotamme strategiamme mukaisesti myös nuorten työllisyyshankkeissa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä. Tämä tapahtuu perinteiseen työnjakoon vaikuttamalla. Tärkeää on myös tuoda mahdollisuudet ja hankkeiden hyödyt naistenkin ulottuville. Hankkeet kiinnittyvät kansallisiin terveys-, hallinto-, mikrorahoitus- ja suojeluohjelmiin. Pakistanissa jatkoimme nuorten työllisyyshanketta, jonka pääpaino oli teknisessä ja ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeeseen osallistui yli nuorta. Sierra Leonessa tuimme nuoren työllistymistä edistäviä elämäntaitoja sekä yrittäjyyttä. Saimme myös Euroopan unionilta rahoitusta kolmivuotiseen nuorten naisten työllistymishankkeeseen, joka käynnistyi Indonesiassa helmikuussa

16 Ennaltaehkäisevää ja nopeasti reagoivaa humanitaarista työtä Plan on yksi maailman johtavista lapsikeskeistä katastrofivalmiustyötä tekevistä järjestöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Planin humanitaarisen työn ytimessä ovat lapset ja nuoret. Katastrofeissa lapsia uhkaavat aikuisia useammin esimerkiksi epidemiat, aliravitsemus, psyykkiset traumat ja ihmisoikeusloukkaukset Erityisessä vaaravyöhykkeessä ovat tytöt. Plan pyrkii epävakaissa oloissa turvaamaan ensisijaisesti lasten suojelun ja terveydenhoidon sekä koulunkäynnin jatkumisen. Kansainvälisen Planin katastrofirahastosta ohjataan nopeasti varoja apua tarvitseville. Humanitaarisen työn asiantuntijat lähtevät myös tarvittaessa avuksi katastrofialueille. Katastrofien ennalta ehkäiseminen ja niihin varautuminen on merkittävä osa Planin työtä ohjelmamaissa. On tärkeää, että yhteisöt tuntevat riskit ennakolta ja tietävät esimerkiksi mahdolliset evakuointipaikat ja pelastussuunnitelmat. Lasten on hyvä varautua aktiivisesti katastrofeihin. Esimerkiksi maanjäristysten riskialueilla säännölliset katastrofiharjoitukset ovat tärkeitä. Kuluneella toimikaudella kansainvälinen Plan perusti globaalin ruokaturva- ja ravitsemusyksikön, jonka tarkoituksena on tehostaa järjestön työtä kroonista ja akuuttia aliravitsemusta vastaan. Akuuteissa ja hitaasti kehittyvissä katastrofeissa pienet lapset ovat erityisen haavoittuvia. Uuden yksikön työ tukee erityisesti juuri pienten lasten kehitystä. Plan antaa myös ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa lasten vanhemmille ja yhteisöille. Jatkoimme viime toimintakauden aikana humanitaarisen työn yhdistämistä muuhun toimintaamme. Plan Suomessa laadittiin humanitaarisen työn linjaus, joka määrittelee lapsikeskeisen katastrofityömme tavoitteet ja toimintatavat kansainvälisen Planin strategian mukaisesti. Erityisen tärkeää on ollut varmistaa kehitysyhteistyöohjelmien jatkuvuus akuuteilla katastrofialueilla. PLAN PYRKII EPÄVAKAISSA OLOISSA TURVAAMAAN ENSISIJAISESTI LASTEN SUOJELUN JA TERVEYDENHOIDON SEKÄ KOULUNKÄYNNIN JATKUMISEN. 16

17 Kuluneen toimintakauden aikana Plan Suomi ohjasi katastrofiapua tulvien tuhoalueille Pakistaniin ja Mosambikiin. Pakistanissa yhteisöjen avainhenkilöille järjestettiin koulutusta katastrofeihin varautumisesta. Autoimme myös yhteisöjä ja viranomaisia lastensuojelumekanismien luomisessa. Alueen lasten vanhempia ja muita avainhenkilöitä perehdytettiin lasten oikeuksiin ja suojeluun. Kouluissa jaettiin tietoa katastrofiriskeihin varautumisesta ja lapsia kannustettiin osallistumaan riskien vähentämistyöhön. Yhteisöille jaettiin tietoa siitä, miten tärkeää tyttöjen koulunkäynnin jatkuminen on myös katastrofien aikana. Toimitimme Mosambikin tulva-alueiden lapsille koulutarvikkeita ja oppimateriaaleja. Koulutimme opettajia psykososiaalisen tuen antamisessa. Sahelin kuivuus heijastui myös Kameruniin. Tällä alueella Plan Suomi tuki alkuperäisväestöön kuuluvien bakojen koulunkäyntiä. Nigerissä johdimme ja koordinoimme yhdessä Plan Nigerin ja YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kanssa Tabareybareyn pakolaisleirin toimintaa. Alueen heikko turvallisuustilanne vaikeutti Malin pakolaisten parissa tehtyä työtä. Ruoan ja veden jakelu voitiin kuitenkin turvata leirillä. ERITYISEN TÄRKEÄÄ ON VARMISTAA KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMIEN JATKUVUUS AKUUTEILLA KATASTROFIALUEILLA. 17

18 Katastrofiriskien pienentäminen Suuri osa maailman väestöstä elää alueilla, joita riepottelevat tulvat, hirmumyrskyt, maanvyöryt, maanjäristykset tai tulivuorenpurkaukset. Luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla mullistukset on otettava huomioon esimerkiksi maanviljelyn tai infrastruktuurin kehittämisessä. Katastrofivalmiuksien kehittäminen onkin yksi tehokkaimmista kehitysyhteistyön muodoista. Plan on jo vuosikymmeniä ollut mukana pitkäjänteisessä riskienhallintatyössä Filippiineillä, Bangladeshissa, El Salvadorissa ja Ecuadorissa. Filippiineillä tavallisia luonnonuhkia ovat tulvat, maanvyöryt ja hirmumyrskyt. Plan on ohjannut paikalliskylien yhteisöjä tunnistamaan ja analysoimaan riskejä. Alueilla on käyty läpi eri luonnonilmiöitä ja selvitetty niiden haittavaikutuksia. Vähitellen on myös kehitetty malleja riskien hallintaan. Esimerkiksi tulva-alueilla on rakennettu tulvamuureja ja kannustettu asukkaita rakentamaan kotinsa etäämmäs jokiuomasta. Talojen rakenteita on vahvistettu ja alueille on perustettu väestönsuojia. Myös viljelyksiä on siirretty kauemmas tulva-alueilta. Viestintävälineiden käytön harjoittelu ja hätäaputiimien koulutus ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Lapset ovat tärkeä osa Planin riskienhallintatyötä. Järjestön henkilöstö jakaa katastrofiherkkien alueiden vuotiaille lapsille tietoa siitä, miten hätätilanteissa suojaudutaan ja autetaan muita. Tärkeintä on kuitenkin lasten osallistaminen. Planin työssä kerätyt kokemukset osoittavat, että lapset voivat havaita riskejä, joita aikuiset eivät huomioi. He myös ideoivat uudenlaisia ratkaisumalleja. Lasten ideat sisällytetään alueellisiin katastrofivalmiusohjelmiin. 18

19 Vaikuttamista kotimaassa ja kansainvälisesti Plan Suomi on aktiivinen osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Kuluneen toimintakauden aikana toimimme näkyvästi Maailma kylässä -festivaalin pääkumppanina. Järjestimme keskustelutilaisuuden nepalilaisten kamalari-orjien tilanteesta ja Girl Rising -elokuvanäytöksemme nosti esiin tyttöjen yhteiskunnallista asemaa. Eduskunnassa järjestetyssä Suoraa puhetta kehitysyhteistyöstä -tilaisuudessa, ulkoministeriön ihmisoikeusperustaisuudesta käydyssä paneelikeskustelussa ja useissa muissa tilaisuuksissa kuultiin Planin puheenvuorot. Toukokuussa 2013 järjestimme uuden tutkimusraportin julkaisemisen yhteydessä vammaisten lasten asemaa Länsi-Afrikassa käsitelleen seminaarin. Tutkimusta esiteltiin myös pohjoismaisen vammaistutkimusverkoston seminaarissa Turussa. Järjestömme on aktiivisesti mukana Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry:n ja eduskunnan Perjantai-ryhmän toiminnassa. Lisäksi Planilla on edustus kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen KEHYS ry:n hallituksessa. Planin Lastenhallituksen Arawela Sovala osallistui maaliskuussa New Yorkissa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) kokoukseen osana kansainvälistä tyttödelegaatiota. Ulkoministeriö kutsui Lastenhallituksen jäsenet tapaamaan YK:n pääsihteerin erityisedustajaa Marta Santos Paisia kesäkuussa Lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä vastaava Santos Pais kuuli nuorten näkemyksiä lapsiin kohdistuvan väkivallan ja kiusaa- misen globaaleista ongelmista. Nuorille aikuisille suunnatun Planin Mitä?-verkoston johto- ja suunnitteluryhmä toteutti Mitä duunii! -nimisen vaikuttamistyön kampanjan, joka nosti esiin nuorten äänen työllisyyskysymyksissä ja jakoi tietoa globaalista nuorisotyöttömyydestä. Plan Suomen Oikeus oppia -kampanja vaati kas- TOIMIMME NÄKYVÄSTI MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALIN PÄÄKUMPPANINA. 19

20 20 vattamaan koulutuksen osuutta Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista 10 prosenttiin ja kohdentamaan varoja erityisesti tyttöjen koulutukseen. Kampanjan pääyhteistyökumppanina toimi Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Kampanja haki näkyvyyttä teemoilleen ja vaikutti kansalaismielipiteeseen, lisäksi pyrittiin vaikuttamaan suoraan päättäjiin. Kaikkiaan suomalaisen allekirjoittama kampanjan vetoomus luovutettiin kehitysministeri Heidi Hautalalle toukokuussa Kuluneella toimintakaudella laadittiin Plan Suomen kantapaperi koulutuskysymyksistä Post prosessissa YK:n vuosituhattavoitteiden jatkoa pohdittaessa. Myös Planin kotimaan vaikuttamistyön ja yhteiskuntasuhteiden kehittämistyö käynnistettiin. Plan Suomi osallistui YK:n ihmisoikeusneuvoston vuosittaiseen kokoukseen Genevessä maaliskuussa Plan Suomi järjesti kokouksessa yhteistyössä Etiopian, Mosambikin ja Suomen edustustojen sekä YK:n väestörahaston UNFPA:n kanssa oheistapahtuman, jonka aiheena olivat tyttöjen oikeuksia loukkaavat haitalliset perinnekäytännöt. Ohjelmatyönsä ja asiantuntemuksensa ansiosta Plan Suomi pääsi vaikuttamaan merkittävästi kokouksen kannanottojen valmisteluun. Plan kutsuttiin ainoana osallistuneista järjestöistä myös yleisistunnon panelistiksi. Plan Suomen kotimaan yksikön työntekijä edustaa kansainvälistä Plania kahdesti vuodessa eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymän Concordin kehityskasvatuksen työryhmässä. Development Awareness Raising and Education (DARE) Forum edistää kehityskasvatusta Euroopassa.

21 Globaalisti kotimaassa Planin kotimaan työ tutustuttaa suomalaisia kehitysmaiden arkeen ja lasten oikeuksiin. Koulutamme kasvattajia ja lapsia sekä tuotamme globaalikasvatuksen oppimateriaaleja. Tarjoamme myös mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä. PlanGlobaalikoulu on ensisijaisesti opetus- ja kasvatussektorille suunnattu globaalikasvatuksen kokonaisuus. PlanKansalainen kokoaa yhteen Lastenhallituksen, Mitä?-verkoston ja muun vapaaehtoistoiminnan. PlanGlobaalikoulussa lähettilästyötä, työpajoja ja rap-lyriikkaa Kuluneella toimintakaudella 50 lapsen oikeuksien lähettilästämme piti lähes oppituntia yhteensä yli 200 koulussa. Tunneilla käsiteltiin muun muassa lapsityötä, sukupuolirooleja, syntymärekisteröintiä, pakolaisuutta ja kriisikuvissa näkyviä lapsia. Tammikuisen Dokkino-lastendokumenttitapahtuman elokuvien teemoja käsiteltiin järjestämissämme työpajoissa. Uusi Lapsen oikeuksien kymppi -opetuskokonaisuutemme koostuu kymmenestä lapsen oikeuksien lähettilään vierailusta ja opetusaineistosta. Kokonaisuuden teemoja ovat muiden muassa YK:n lapsen oikeuksien sopimus, koti, perhe, leikki ja vapaa-aika, koulutus, terveys ja puhdas vesi, lapsityö, syntymärekisteröinti ja lasten osallistuminen. Monen oppiaineen opetussisältöön sopiva kokonaisuus tukee viidennen ja kuudennen luokan opetussuunnitelmaa. Kokonaisuutta käytettiin toimintakauden aikana kuudessa koulussa Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Espoossa. Perehdytimme opettajia, opettajaksi opiskelevia sekä sosiaalialan, viestinnän ja mediakasvatuksen opiskelijoita lapsen oikeuksiin ja mediakasvatuksen kysymyksiin yhteensä kymmenessä koulutustilaisuudessa, joihin osallistui 300 kuulijaa. Turpa auki! -hankkeen rap-lyriikkatyöpajoissa käsiteltiin nuorten työllisyyden globaaleja teemoja. LAPSEN OIKEUKSIEN KYMPPI -OPETUSKOKONAISUUDEN TEEMOJA OVAT MUUN MUASSA YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS, KOTI, PERHE, LEIKKI JA VAPAA- AIKA, KOULUTUS, PUHDAS VESI JA LASTEN OSALLISTUMINEN. 21

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Katastrofin ainekset

Katastrofin ainekset Katastrofin ainekset KOULUTUKSEN Katastrofi Monessa maassa yhä useampi lapsi aloittaa koulunkäynnin. Koulua käymättömien lasten määrä laski vuosien 2000 ja 2011 välillä lähes puoleen, 102 miljoonasta 57

Lisätiedot

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana Me, media ja maailma - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana 14.5.2008 Planin kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyyskasvatus mahdollistaa ei vain perusymmärryksen lapsen oikeuksista ja kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Äänestä ehdokasta, joka

Äänestä ehdokasta, joka Yhtäkään lasta ei jätetä kuntavaaleissa 2017 Sinä voit kuntalaisena vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin! Ovatko kuntapäättäjät aidosti lasten ja lapsiperheiden asialla? Varmista, että ehdokkaasi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011

Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011 Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011 2 Itä-Afrikan kuivuus - Etiopia Itä-Afrikkaa on kohdannut pahin kuivuus 60 vuoteen; kuivuudesta kärsii Afrikan sarven alueella yli 12,4 milj. ihmistä.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Valoa pakolaisleirien asukkaille

Valoa pakolaisleirien asukkaille UUTISKIRJE Valoa pakolaisleirien asukkaille Brighter Lives for Refugees -kampanjan myötä IKEA Foundation lahjoittaa jokaisesta 3.2. 29.3.2014 myydystä led-lampusta yhden euron pakolaisleirien valaisemiseen.

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social 23.5.2017 Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka taistelee lapsen oikeuksien puolesta laadukkaan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin pankkina me tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta taloudellisesti järkevällä ja kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin, jotka kohdistuvat

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa. Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt

Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa. Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa A Miten kerhossani on pidetty

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Mitä osallisuus voisi olla?

Mitä osallisuus voisi olla? Mitä osallisuus voisi olla? Laki ja osallisuus Lasten ja nuorten osallisuudella on hyvin vahva laillinen perusta. Se ei ole onneksi vain aikuisten hyväntahtoisuuden varassa. perustuslaki perusopetus- ja

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA.

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA. pari pari 1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. POHTIKAA...miten niiden toteutuminen vaikuttaa Naomin/Dain elämään....mitä tapahtuu, jos tavoitteet eivät toteudukaan....miten tavoitteiden

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 123 11. Kertaus Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet. Artikla 42 Ihmisoikeuksiin

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Rajattomasti kestävä kehitys

Rajattomasti kestävä kehitys Rajattomasti kestävä kehitys Maailmankansalainen ja media Raimo Salo Maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Kohderyhmä Valmistavan opetuksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA Esityksen rakenne 1 Kehityspolitiikan kv. toimintaympäristö 2 Hallituksen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012 Ohjaavat periaatteet (mm. ihmisoikeusperustaisuus)

Lisätiedot

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen?

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Suomen lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen. Tavoitteena on että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa

Lisätiedot