Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj Jaakko Alamattila II vpj Berit-Ellen Juuso j Ulla Keinovaara j Kari Kotavuopio j Katja Haimakka j Satu-Marja Eira-Keskitalo Birgitta Eira Ulla-Maija Syväjärvi kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Mikko Kärnä pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Mikko Kärnä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Katja Haimakka Berit-Ellen Juuso Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 242 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 243 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 244a Enontekiön kunnan alueella sijaitsevien valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden saattaminen kiinteistöverotuksen piiriin 244 Kiinteistöveron määrääminen vuodelle Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja täyttäminen sekä vanhustyön johtajan viran lakkauttaminen 247 Ajoneuvojen hankinta Enontekiön kuntaan, yhteishankintasitoumukseen liittyminen sekä poltto- ja voiteluainehankinnat 248 Vakuutusmeklaripalveluiden hankinta Novum Oy:ltä 249 Lapin Ely-keskuksen päätös joukkoliikenteen valtionavustuksesta 250 Lapin Ely-keskuksen päätös tuesta Hetan latuverkoston kunnostamiseen 251 Vuoden 2012 presidentinvaalien ja kunnallisvaalien vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen 252 Vuoden 2012 presidentinvaalien ja kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukiolosta päättäminen 253 Samernas utbildningscentrum oppilaitoksen näyttelyn tukeminen 254 Valtuustoaloite kunnanvaltuuston kokousten saamisesta nettiin tulevaisuudessa / Ulla-Maija Syväjärvi 255 Valtuustoaloite ikäihmisten kerhotoiminnan kyyditysten tukemisesta / Ulla Keinovaara 256 Valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä kunnan omissa laitoksissa / Satu-Marja Eira-Keskitalo 257 Valtuustoaloite roskapönttöjen asettamiseksi parkkipaikoille / Ulla-Maija Syväjärvi 258 Valtuustoaloite kotihoidon tuen kuntalisästä / Virpi Väisänen 259 Henkilöstöaloite kunnan henkilöstön koulutusjaksojen palkallisuudesta 260 Sosiaalisihteerin palkan tarkistaminen tehtävien väliaikaisjärjestelyjen perusteella 261 Kunnanjohtajan palkan tarkistaminen 262 Tilinkäyttöoikeuden antaminen kehittämispäällikkö Mikko Kärnälle ja sen peruuttaminen toimistosihteeri Marja Laaksolta 263 POISTETTU LISTALTA 264 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 265 Kunnanhallituksen ilmoitusasiat 266 Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 267 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat

3 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 269 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat LISÄPYKÄLÄT KUNNANHALLITUKSEEN 270 Rehtori-koulutoimenjohtajan irtisanoutuminen 271 Rehtori-koulutoimenjohtajan viran täyttäminen 272 Perhepäivähoitajan toimi Hetassa, täyttölupa-anomus 273 Varhaiskasvatusohjaajan viran vastaanottaminen ja palkkauksen vahvistaminen 274 Hankintakiellon määrääminen Enontekiön kunnassa loppuvuodelle a LISÄTTY LISÄPYKÄLÄNÄ, KS. YLLÄ

4 Kunnanhallitus Khall 242 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jaakko Alamattila esitti Berit-Ellen Juusoa ja Katja Haimakkaa pöytäkirjantarkastajiksi. Berit-Ellen Juuso ja Katja Haimakka valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen jaetuilla lisäpykälillä ( )täydennettynä sekä poisti kunnanjohtajan esityksestä työjärjestyksestä pykälän 263. Tämän lisäksi kunnanhallitus päätti, että alkuperäinen lisäpykälä 274 käsitellään pykälänä 244a ja että uudeksi pykäläksi 274 lisätään pykälä hankintakiellon määräämisestä loppuvuodeksi 2011.

5 Kunnanhallitus Khall 243 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalaki 56 : Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta, asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 34 Valtuutettu Markku Korkalon luottamustoimet 35 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkaminen ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutos 36 Enontekiön kehittämisstrategian ja toimenpideohjelman hyväksyminen 37 Hetta Hiihtomaa Oy:n talouden tervehdyttäminen 38 Muutos vuoden 2011 talousarvioon / Ajoneuvojen hankinta Enontekiön kuntaan 39 Määrärahan siirto Luppokodin kalustohankintoihin 40 Hetan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tonttien hinnoittelu 41 Varhaiskasvatusohjaajan irtisanoutuminen 42 Varhaiskasvatusohjaajan viran täyttäminen 43 Varavaltuutettu Johanna Aaltosen eroaminen luottamustoimista 44 Kimmo Aaltosen eroaminen luottamustoimesta 45 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Khall 244a ENONTEKIÖN KUNNAN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VALTION OMIS- TAMIEN SUOJELU- JA ERÄMAA-ALUEIDEN SAATTAMINEN KIINTEISTÖVEROTUK- SEN PIIRIIN Kiinteistövero on maan ja sillä olevan rakennuksen arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kiinteistön sijaintikunnalle. Vero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Veron suuruus on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Veroprosentin suuruudesta päättää kunnanvaltuusto eduskunnan säätämien ala- ja ylärajojen mukaisesti. Vuotuinen kiinteistövero otettiin käyttöön vuonna 1993 korvaamaan hajanaista kiinteistöihin kohdistuvaa verotusta. Kiinteistövero korvasi kiinteistöjen harkintaverotuksen, asuntotulon verotuksen ja katumaksun. Samassa yhteydessä poistettiin manttaalimaksu. Kiinteistöveron tuotto on helposti arvioitavissa ja se on kunnalle vakaa ja varma verotuskohde, koska kiinteistöjen määrä on yleensä tasainen. Verotuksen toimittaa verovirasto, joka myös vahvistaa kiinteistön verotusarvon eli todennäköisen luovutushinnan. Rakennusten ja rakennelmien, kuten vaikkapa vesivoimalaitoksen arvona pidetään jälleenhankinta-arvoa, josta tehdään iästä riippuva vähennys. Kiinteistöveroa ei tarvitse maksaa vesialueesta, metsämaasta, maatalousmaasta eikä puolustusvoimain käytössä olevista kiinteistöistä. Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille (joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot), voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle. Vuonna 2011 rajat, joiden välille kiinteistöveroprosentit voidaan lain mukaan määrätä, ovat seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 Muiden asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 2,85 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00-3,00 Kiinteistöverotuotto Enontekiön kunnalle on arvioitu olevan kuluvalle vuodelle noin euroa. Veron tuotto on ollut viime vuodet melko tasainen. Moneen muuhun Lapin kuntaan verrattuna

7 Kunnanhallitus kiinteistöveron tuotto on Enontekiöllä suhteellisen pieni ja tämä johtuu siitä, että kiinteistöjen verotusarvot ovat Enontekiöllä suhteellisen matalia eikä Enontekiön kunnan alueella ole ollut viime vuosina poikkeuksellisen voimakasta asuntojen rakennustuotantoa verrattuna moneen muuhun Lapin kuntaan. Tämän lisäksi on huomioitava, että Enontekiö jää paitsi voimalaitoksille määrättävästä kiinteistöverotuotosta, koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiinteistövero maksetaan vain vesivoimalaitoksen sijaintipaikkakunnalle eikä kuten mm Enontekiön kunta on aiemmin esittänyt, että kiinteistövero kohdennettaisiin myös koko vesistöalueen/valuma-alueen kunnille. Maan nykyisen hallituksen suunnitelmissa on, että tällä hetkellä voimassa oleva kuntien verotulojen tasausjärjestelmää muutetaan siten, että kiinteistöverotuotto jätetään tasausjärjestelmän ulkopuolelle. Käytännössä tämä, tehtyjen laskelmien mukaan, lisää Enontekiön kunnan kiinteistöveroja n Samalla valtiovalta on korostanut kiinteistöveron noston ja veropohjan laajentamisen merkitystä. Valtion omistamien suojelualueiden ja erämaa-alueiden saattamisesta kiinteistöverotuksen piiriin on puhuttu julkisuudessa jo pitemmän ajan, Enontekiön kohdalla viimeksi vv , kun Valtionvarainministeriön arviointityöryhmä tarkasteli Enontekiön kunnan taloutta ns kriisikuntamenettelyssä. Enontekiön kunnan alueella erilaisten suojelualueiden pinta_ala on n ha ja erillisen erämaalain nojalla perustettujen erämaa-alueiden pinta-ala on n ha. Erämaa-alueilla alueiden hyödyntäminen on rajoitettua lähes samalla tavalla kuin suojelualueilla, eivätkä ne ole kunnallisen maankäytön suunnittelun ja kunnallisen kaavoittamisen ulottuvissa. Suojelu- ja erämaa-alueiden osuus Enontekiön kunnan maapinta-alasta on noin 70%. Näin ollen suojelu- ja erämaa-alueiden saattaminen yleisen kiinteistöveron piiriin on Enontekiön kunnalle verotuloihin merkittävä vaikutus ottaen huomioon, että julkisuudessa näitä suojelualueita pidetään "mittaamattoman" arvokkaina alueina. Koska nykyinen kiinteistöverolaki ei aseta estettä valtion suojelualueiden verottamiselle, Enontekiön kunta päättää tulkita voimassa olevaa kiinteistöverolakia siten, ettei se aseta estettä kiinteistöveron määräämiseksi myös valtion omistamille suojelu- ja erämaa-alueille. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi määrätä valtion omistamille suojelu- ja erämaa-alueille yleisen kiinteistöveron 0,9%:a vuodessa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Khall 244 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012 Kiinteistöverolain (654/92) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa kunnan tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan vuodelle 2012 määräämät kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan Verohallitukselle viimeistään Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 2. erottamaton määräala ja 3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. Vuoden 2012 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12b ): yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 1,35 vakituisen asunnon veroprosentti 0,32 0,75 KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 ) rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 3,00 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60 1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 Enontekiön kunnan vuoden 2011 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,80% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% Kiinteistöveroprosentit olivat samat myös vuosina 2009 ja Ennakkotiedon mukaan maksuunpantua kiinteistöveroa kertyy vuoden 2011 tilinpäätökseen n Arvioitu kiinteistöverotulo vuodelle 2012 olisi nyt esitetyillä prosenteilla n

9 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90 % - vakituisten asuntojen veroaste 0,50 % - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,10 % - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% Käsittely: Sari Keskitalo esitti, että vakituisten asuntojen veroaste pidetään 0,40%:ssa. Ulla Keinovaara, Berit-Ellen Juuso, Jaakko Alamattila ja Katja Haimakka kannattivat esitystä. Esityksen myötä kiinteistöveroasteiksi muodostuisivat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% Jaakko Alamattila esitti, että rakentamattomien kiinteistöjen veroaste nostetaan 2,00%:iin. Esitys ei saanut kannatusta. Ulla Keinovaara esitti, että mitään veroja ei nosteta. Esitys ei saanut kannatusta. Todettuaan etteivät omat esitykset saa kannatusta, Alamattila ja Keinovaara vetivät omat esityksensä pois ja ilmoittivat kannattavansa Sari Keskitalon esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska pöydällä on ainoastaan yksi kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava esitys jota kaikki paikalla olevat hallituksen jäsenet kannattavat, ei asiasta tarvitse äänestää. Näin ollen päätökseksi tulee kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90%

10 Kunnanhallitus Khall 245 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012 Kunnanvaltuuston on Kuntalain 66 :n mukaan päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan on ilmoitettava kunnallisverotuksessa v 2012 sovellettava tuloveroprosentti Verohallitukselle mennessä. Tuloveroprosentti on vuonna ,50. Ennakkotiedon mukaan v 2011 kunnallisveroa kertyy n 4,06 milj. euroa. esittelijän esittämän tuloveroprosentin noston vaikutus on n euroa. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmassa Enontekiön kunta on ilmoittanut Valtiovarainministeriölle, että kunnallisveroastetta nostetaan vuosittain 0,25%:lla, mutta kunnanvaltuusto on kahtena edellisenä vuotena jättänyt korotuksen tekemättä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,75 %. Käsittely: Berit-Ellen Juuso esitti, että tuloveroprosenttia ei koroteta, vaan se pidetään vuoden 2011 tasolla 20,50%:ssa. Ulla Keinovaara ja Katja Haimakka kannattivat esitystä. Jaakko Alamattila ja Sari Keskitalo ilmoittivat kannattavansa kunnanjohtajan päätösesitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, jossa päätösehdotusta kannattavat sanovat JAA ja Berit-Ellen Juuson tekemää ja Ulla Keinovaaran sekä Katja Haimakan kannattamaa esitystä kannattavat sanovat EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotus sai kaksi ääntä (Alamattila, Keskitalo) ja vastaehdotus kolme ääntä (Haimakka, Juuso, Keinovaara) Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50%.

11 Kunnanhallitus Khall 246 SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN SE- KÄ VANHUSTYÖN OHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Asian edeltävä käsittely: Sivistysltk Muonion ja Enontekiön kunnat ovat selvittämissä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä yhteen organisaatioon. Erityisesti on katsottu, että vanhustenhuolto tulisi järjestää yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Uudistuksen vaikutuksia Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestämisen hallinnointiin on tässä vaiheessa vielä vaikea ennakoida. Vanhustenhuoltolaki on valmisteilla. Esitysten mukaan palvelutarpeen selvitysten ja palvelusuunnitelmien merkitys asiakkaan palvelujen myöntämisen perusteena tulee edelleenkin korostumaan ja sekä palvelutarpeen selvityksen että palvelusuunnitelman laadinnassa edellytetään, että mukana on sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen asiantuntemus. Enontekiön vanhustyönjohtajan virka jätettiin täyttämättä Erkki Vaittisen jäätyä eläkkeelle alkaen, mutta pääosan hänen tehtävistään on hoitanut määräaikaisesti vuodeksi 2011 palkattu sosiaalityöntekijä joka on irtisanoutunut. Tehtäväkenttä on laaja ja mahdotonta pitempiaikaisesti jakaa sosiaalitoimen muille viranhaltijoille. Katson, että kuntaan olisi perustettava sosiaaliohjaajan virka, kelpoisuusvaatimuksena sosionomi (amk) koulutus tai muu vastaava ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi sosiaaliohjaajan koulutus. Sosiaaliohjaajan tehtävät muodostuisivat aluksi vanhustyön johtajan tehtävistä. Jos virkatehtävät olennaisesti vähentyisivät organisaatiouudistuksen myötä, tehtäviin voitaisiin lisätä aikuissosiaalityön ja lastensuojelun tehtäviä. Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Muiden virkojen perustamisesta päättää kunnanhallitus. Enontekiön kunnan hallintosäännössä ei ole määritelty johtavien viranhaltijoiden piiriä. Kuitenkin Enontekiöllä käytännössä on katsottu että kaikki tulosalueiden vastuuviranhaltijat ovat johtavia viranhaltijoita. Useissa kunnissa johtavaksi viranhaltijoiksi määritelty vain toimialajohtajat, joita Enontekiöllä ovat osastopäälliköiksi määrätyt. Ehdotus: Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että sosiaalitoimeen perustetaan sosiaaliohjaajan virka. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) nojalla sosionomi(amk) tutkinto tai vastaava koulutus. Palkkahinnoittelukohta 04SOS030. Virka pyritään täyttämään mahdollisimman pian toistaiseksi. Tehtävät: Ko-

12 Kunnanhallitus tipalvelun ohjaus, omaishoidontukeen liittyvät tehtävät, vammaispalvelun palvelunohjaus, sekä sosiaalityöntekijän työparina toimiminen aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Sosiaaliohjaajalle siirretään kunnan hallintosäännössä vanhustyön johtajalle määrätty päätösvalta. Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vanhustyön johtajan virka lakkautetaan. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että tässä vaiheessa ei esitetä uuden viran perustamista, koska alueella selvitetään organisaatiomuutosta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Puheenjohtaja esitti, että toistaiseksi vanhustenhuollon tehtävät hoidetaan aiemmassa kohdassa päätetyn väliaikaisjärjestelyn avulla siten, että tehtävät jaetaan vastaavalle hoitajalle ja sosiaalisihteerille. Väliaikaisjärjestelyn toimivuutta seurataan ja asiaan palataan tarvittaessa. Jaakko Alamattila kannatti puheenjohtajan esitystä. Keskustelun kuluessa kaikki lautakunnan jäsenet ilmoittivat olevansa puheenjohtajan esityksen kannalla. Uuden viran perustamista ei esitetä vaan toistaiseksi tehtävät hoidetaan väliaikaisjärjestelyllä. Perusturvalautakunta esittää yksimielisesti vanhustyön johtajan viran lakkauttamista kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vanhustyönjohtajan virka muutetaan Sosiaaliohjaajan viraksi. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) nojalla sosionomi- (amk) tutkinto tai vastaava koulutus. Palkkahinnoittelukohta 04SOS030. Virka pyritään täyttämään vuoden 2011 loppuun mennessä. Tehtävät: Kotipalvelun ohjaus, omaishoidontukeen liittyvät tehtävät, vammaispalvelun palvelunohjaus sekä sosiaalityöntekijän työparina toimiminen aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Sosiaaliohjaajalle siirretään kunnan hallintosäännössä vanhustyön johtajalle määrätty päätösvalta. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti, että virka täytetään vuoden 2012 alusta. Berit-Ellen Juuso esitti, että asia palautetaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Sari Keskitalo, Ulla Keinovaara ja Katja Haimakka kannattivat esitystä.

13 Kunnanhallitus Keskustelun jälkeen Jaakko Alamattila veti esityksensä pois ja siirtyi kannattamaan Berit-Ellen Juuson esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska pöydällä on ainoastaan yksi kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava esitys jota kaikki paikalla olevat hallituksen jäsenet kannattavat, ei asiasta tarvitse äänestää. Näin ollen päätökseksi tulee Berit- Ellen Juuson esitys. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

14 Kunnanhallitus Khall 247 AJONEUVOJEN HANKINTA ENONTEKIÖN KUNTAAN, YHTEISHANKIN- TASITOUMUKSEEN LIITTYMINEN SEKÄ POLTTO- JA VOITELUAINEHANKINNAT Asian aiempi käsittely: Khall / 191 AJONEUVOJEN HANKINTA ENONTEKIÖN KUNTAAN Kunnassa on keskusteltu matkakustannusten vähentämisestä ja samassa yhteydessä mm. leasing-autojen ottamisesta kunnan henkilöstön käyttöön. Enontekiön kunta käytti rahaa kunnan työntekijöiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kilometrikorvauksiin vuonna 2010 n :a. Kilometreiksi muutettuna summa vastaa noin :tta kilometriä. Suurimmat yksittäiset ajot kunnassa syntyvät teknisellä osastolla sekä perusturva-osastolla. Kunnan kehittämispäällikkö Mikko Kärnän laatiman muistion ja laskelman mukaisesti (liite esitetty pöytäkirjassa), omien autojen hankinnalla olisi saavutettavissa vuositasolla noin :n kustannussäästöt riippuen hankinnan jälkeen vielä syntyvistä kilometrikorvauksista ja ajoneuvojen tulevasta jälleenmyyntiarvosta. Em. laskelman perusteella omien autojen hankinta on perusteltua. Hallinto-osasto toteutettaisi valtuuston päätöksen jälkeen kilpailutuksen kunnanhallitukselle päätettäväksi, kun tarvittava ajoneuvomäärä ja ajoneuvotyyppi selviää; asiasta on pyydetty lausuntoa osastoittain. Lisäksi ajoneuvojen huoltopalvelut sekä polttoainehankinnat tulisi kilpailuttaa. Ajoneuvojen käytöstä, ajopäiväkirjojen pidosta ja autojen huoltamisesta laadittaisiin ohjeistus hallinto-osaston toimesta ennen ajoneuvojen käyttöönottoa. Kunnan yhteistoimintaryhmä kokoontuu ennen kunnanhallituksen kokousta käsittelemään asiaa. Ehdotus(kj): Annetaan kokouksessa. Käsittely: Keskustelun aluksi kehittämispäällikkö kävi läpi laskelmat. Puheenjohtaja totesi, että yhteistoimintaryhmässä osa liittojen edustajista oli sitä mieltä, että hankintaan ensin kolme autoa kokeiluluonteisesti ja osa kannatti tarvittavan määrän hankkimista.

15 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että valmistelua autojen hankkimiseksi jatketaan. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan varataan :a ajoneuvojen hankintaa varten. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valmistelua autojen hankkimiseksi jatketaan. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan varataan :a ajoneuvojen hankintaa varten Muistio ja laskelma ovat liitteenä.(liite esitetty pöytäkirjassa) Kvalt Käsittely: Keskustelun aluksi vs. kunnansihteeri Mikko Kärnä esitteli autojen hankinnasta laadittuja laskelmia kunnanvaltuustolle. Pidettiin Jaakko Alamattilan esittämä Keskustan valtuustoryhmän neuvottelutauko , jonka jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. Esa Aidantausta kannatti kunnanhallituksen pohjaesitystä. Hannu Ranta kannatti esitystä. Ulla Keinovaara esitti, että ajoneuvoja ei hankita kuntaan. Hilkka Joki kannatti esitystä. Karri Angeli esitti, että asia jätetään pöydälle ja käsittelyä jatketaan seuraavassa valtuuston kokouksessa. Esitys ei saanut kannatusta. Sari Keskitalo esitti, että asian käsittelyä jatketaan kokouksessa. Esa Aidantausta kannatti esitystä. Virpi Väisänen esitti, että hankitaan aluksi vain kolme ajoneuvoa kuntaan. Esitys ei saanut kannatusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska Karri Angelin esitystä asian jättämisestä pöydälle ei olla kannatettu, voidaan asian käsittelyä jatkaa tässä kokouksessa. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska on tehty ainoastaan yksi päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, tulee asiasta äänestää tämän ehdotuksen ja kunnanhallituksen päätösehdotuksen välillä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä

16 Kunnanhallitus siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta sanovat JAA ja ne, jotka kannattavat Ulla Keinovaaran esitystä sanovat EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä (Alamattila, Eira-Keskitalo, Hautamäki, Juuso, Keskitalo, Aidantausta, Mäntyvaara, Ranta, Syväjärvi,Tonteri)ja 3 EI-ääntä (Angeli, Joki, Keinovaara) sekä 1 TYH- JÄ-ääni (Väisänen). Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut kunnanhallituksen päätösehdotus.(äänestysluettelo esitetty LIITTEENÄ 15) Kunnanvaltuusto päätti varata kunnanhallituksen päätösesityksen mukaisesti vuoden 2011 talousarvion investointiosaan :a ajoneuvojen hankintaa varten Yhteishankintayhtiö KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee asiakkaidensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimushallinnasta. Yhtiö tuo volyymietua, hinta- ja prosessisäästöjä sekä monipuolista hankintaosaamista koko maan kunta-asiakkaiden ulottuville. KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut myös ajoneuvohankinnat Autokeskus Oy:ltä ja tämän lisäksi myös polttoainehankinnat Teboil- ja Neste-ketjuilta (LIITE 5). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan KL-kuntahankintojen sitoumuksen ajoneuvojen yhteishankintaan liittymisestä sekä antaa kunnanjohtajalle tämän jälkeen valtuudet tilata kuntaan oheisen tarjousasiakirjan mukaiset ajoneuvot esitettyine lisävarusteineen (LIITE 1-2). Ajoneuvoihin hankitaan Enontekiö-aiheiset teippaukset. Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan KL-kuntahankintojen sitoumuksen poltto- ja voiteluaineiden yhteishankinnasta. Sopimustoimittajina Teboil ja Neste sopivat Enontekiön kunnan tarpeisiin (Teboil Hetassa ja Neste Kilpisjärvellä sekä Karesuvannossa). Kunnanhallitus hyväksyi päätöesityksen yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 248 VAKUUTUSMEKLARIPALVELUIDEN HANKINTA NOVUM OY:ltä Novum Oy:n edustaja Lassi Väisänen on kunnanjohtajan ja vs. kunnansihteerin kanssa pitämänsä palaverin jälkeen toimittanut kuntaan seuraavan päivätyn sähköpostiviestin, jossa esitetään seuraava tarjous: Kilpailutuksen perushinta on Enontekiön kunnalle 1790 sisältäen 21 h työtä sisältäen alla olevassa täydennettävässä listassa olevat yhtiöt. Novum Oy laskuttaa 85 tunti 21 tuniin ylimenevältä osalta. - Enontekiön Sähkö Oy - Enontekiön Vesihuolto Oy - Kehitysyhtiö, johon liittyi oleellisesti Hiihtomaa-laskettelukeskus - Kiinteistöyhtiö(t) KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut Novum Oy:n vakuutusmeklaripalveluiden tarjoajaksi. KL-Kuntahankinnat Oy:n sitoumus vakuutusmeklaripalveluiden tarjoamisesta on esitetty liitteenä 3. Novum Oy:n toimeksiantosopimus ja KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimus on esitetty liitteenä 4. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan KL-Kuntahankinnat Oy:n sitoumuksen vakuutusmeklaripalveluiden hankkimisesta Novum Oy:ltä sekä allekirjoittamaan Novum Oy:n toimeksiantosopimuksen, jonka pohjalta Novum kilpailuttaa Enontekiön kunnan vakuutuskannan toimeksiantosopimuksen mukaisesti sekä vastaa Enontekiön kunnan vakuutusmeklaripalveluista. Toimeksiantosopimus Novum Oy:n ja Enontekiön kunnan välillä laaditaan neljäksi vuodeksi. Ennen vakuutusten kilpailutusta on mahdotonta arvioida tarkasti syntyviä kustannussäästöjä, mutta vakuutusyhtiöiltä saatavat meklarialennukset ovat 2-15%:n luokkaa. Kunnanjohtaja valtuutetaan valitsemaan käytetyn puitejärjestelyn palvelut sekä valitsemaan maksutapa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus Khall 249 LAPIN ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS JOUKKOLIIKENTEEN VALTION- AVUSTUKSESTA Lapin ELY-keskus on toimittanut kunnanhallitukselle joukkoliikenteen valtionavustuspäätöksen, jossa ELY-keskus on myöntänyt 9000 valtionavustuksen. Valtionavustuspäätös on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Lapin ELY-keskuksen päätöksen 9000 :n valtionavustuksen myöntämisestä. Kunnnahallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Khall 250 LAPIN ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS TUESTA HETAN LATUVERKOSTON KUNNOSTAMISEEN Lapin ELY-keskus on toimittanut kunnanhallitukselle päätöksen 63492,03 :n tuesta Hetan latuverkoston kunnostamiseen. Päätös on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Lapin ELY-keskuksen päätöksen 63492,03 :n hanketuen myöntämisestä. Kunnanhallitus päättää nimetä hankkeen ohjausryhmään kunnan palveluksesta irtisanoutuneen Matti Korkalan tilalle Mikko Kärnän Hankkeen toteuttamista jatketaan toteuttamisaikataulun mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Khall 251 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIEN JA KUNNALLISVAALIEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina (ennakkoäänestys kotimaassa ) Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina (ennakkoäänestys kotimaassa ) Vaalilaki 9 : Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. ( /247) Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä vaalipäivän äänestyspaikoista. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat edellisissä vaaleissa (eduskuntavaalit) olleet seuraavat: Äänestysalue Hetta Kaaresuvanto Kilpisjärvi Leppäjärvi Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi Palojoensuu Äänestyspaikka Hetan koulukeskus Kaaresuvannon koulu Kilpisjärven koulu Leppäjärven entinen koulu Peltovuoman koulu Palojoensuun entinen koulu Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2012 presidentinvaalien ja kunnallisvaalien vaalipäivien äänestyspaikat ovat seuraavat: Äänestysalue Hetta Kaaresuvanto Kilpisjärvi Leppäjärvi Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi Palojoensuu Äänestyspaikka Hetan koulukeskus Kaaresuvannon koulu Kilpisjärven koulu Leppäjärven entinen koulu Peltovuoman koulu Palojoensuun entinen koulu

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari

SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA 14.11.2011 klo 17.00 18.02 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00-18.57 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 15.2.2016 klo 16.45-17.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.40-17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Tiistai 7.10.2014 klo 11.00-11.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.11.2017 klo 18.00-19.00, tauko 18.35-18.40 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 14.12.2015 klo 17.40-17.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.00- KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 168 23.10.2017 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2018 2471/02.03.01.01/2017 Kaupunginhallitus 23.10.2017 168 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta HE 29/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kiinteistöverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.4.2014 klo 17.00-17.16 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kultima Unto

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kultima Unto ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 103 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 103 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018 MERIJÄRVEN KUNNANHALLITUS 9/2017 Aika Tiistai 17.10.2017 klo 16.00 Paikka Asiat Kunnantoimisto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 103 Tuloveroprosentin vahvistaminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Vanhusneuvosto ESITYSLISTA Kokousaika 16.11.2017 klo 12.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Outi Kurkela pj Piia Juuso j Aimo Ahti j Ristenrauna Magga j Onni

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 24.10.2014 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A7/31000/2014 VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 16.8.2017 klo 16.18-16.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Janne

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.1.2015 klo 17.00-17.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 81 (91) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 81 (91) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 81 (91) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.11.2013 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua 18.1.2010 jaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti 1. Työryhmän asettaminen ja toimeksianto Valtuusto päätti 16.11.2009 74 vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / 2016 KOKOUSAIKA 9.11.2016 kello 19.30-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot