Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj Jaakko Alamattila II vpj Berit-Ellen Juuso j Ulla Keinovaara j Kari Kotavuopio j Katja Haimakka j Satu-Marja Eira-Keskitalo Birgitta Eira Ulla-Maija Syväjärvi kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Mikko Kärnä pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Mikko Kärnä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Katja Haimakka Berit-Ellen Juuso Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 242 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 243 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 244a Enontekiön kunnan alueella sijaitsevien valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden saattaminen kiinteistöverotuksen piiriin 244 Kiinteistöveron määrääminen vuodelle Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja täyttäminen sekä vanhustyön johtajan viran lakkauttaminen 247 Ajoneuvojen hankinta Enontekiön kuntaan, yhteishankintasitoumukseen liittyminen sekä poltto- ja voiteluainehankinnat 248 Vakuutusmeklaripalveluiden hankinta Novum Oy:ltä 249 Lapin Ely-keskuksen päätös joukkoliikenteen valtionavustuksesta 250 Lapin Ely-keskuksen päätös tuesta Hetan latuverkoston kunnostamiseen 251 Vuoden 2012 presidentinvaalien ja kunnallisvaalien vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen 252 Vuoden 2012 presidentinvaalien ja kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukiolosta päättäminen 253 Samernas utbildningscentrum oppilaitoksen näyttelyn tukeminen 254 Valtuustoaloite kunnanvaltuuston kokousten saamisesta nettiin tulevaisuudessa / Ulla-Maija Syväjärvi 255 Valtuustoaloite ikäihmisten kerhotoiminnan kyyditysten tukemisesta / Ulla Keinovaara 256 Valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä kunnan omissa laitoksissa / Satu-Marja Eira-Keskitalo 257 Valtuustoaloite roskapönttöjen asettamiseksi parkkipaikoille / Ulla-Maija Syväjärvi 258 Valtuustoaloite kotihoidon tuen kuntalisästä / Virpi Väisänen 259 Henkilöstöaloite kunnan henkilöstön koulutusjaksojen palkallisuudesta 260 Sosiaalisihteerin palkan tarkistaminen tehtävien väliaikaisjärjestelyjen perusteella 261 Kunnanjohtajan palkan tarkistaminen 262 Tilinkäyttöoikeuden antaminen kehittämispäällikkö Mikko Kärnälle ja sen peruuttaminen toimistosihteeri Marja Laaksolta 263 POISTETTU LISTALTA 264 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 265 Kunnanhallituksen ilmoitusasiat 266 Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 267 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat

3 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 269 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat LISÄPYKÄLÄT KUNNANHALLITUKSEEN 270 Rehtori-koulutoimenjohtajan irtisanoutuminen 271 Rehtori-koulutoimenjohtajan viran täyttäminen 272 Perhepäivähoitajan toimi Hetassa, täyttölupa-anomus 273 Varhaiskasvatusohjaajan viran vastaanottaminen ja palkkauksen vahvistaminen 274 Hankintakiellon määrääminen Enontekiön kunnassa loppuvuodelle a LISÄTTY LISÄPYKÄLÄNÄ, KS. YLLÄ

4 Kunnanhallitus Khall 242 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jaakko Alamattila esitti Berit-Ellen Juusoa ja Katja Haimakkaa pöytäkirjantarkastajiksi. Berit-Ellen Juuso ja Katja Haimakka valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen jaetuilla lisäpykälillä ( )täydennettynä sekä poisti kunnanjohtajan esityksestä työjärjestyksestä pykälän 263. Tämän lisäksi kunnanhallitus päätti, että alkuperäinen lisäpykälä 274 käsitellään pykälänä 244a ja että uudeksi pykäläksi 274 lisätään pykälä hankintakiellon määräämisestä loppuvuodeksi 2011.

5 Kunnanhallitus Khall 243 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalaki 56 : Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta, asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 34 Valtuutettu Markku Korkalon luottamustoimet 35 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkaminen ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutos 36 Enontekiön kehittämisstrategian ja toimenpideohjelman hyväksyminen 37 Hetta Hiihtomaa Oy:n talouden tervehdyttäminen 38 Muutos vuoden 2011 talousarvioon / Ajoneuvojen hankinta Enontekiön kuntaan 39 Määrärahan siirto Luppokodin kalustohankintoihin 40 Hetan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tonttien hinnoittelu 41 Varhaiskasvatusohjaajan irtisanoutuminen 42 Varhaiskasvatusohjaajan viran täyttäminen 43 Varavaltuutettu Johanna Aaltosen eroaminen luottamustoimista 44 Kimmo Aaltosen eroaminen luottamustoimesta 45 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Khall 244a ENONTEKIÖN KUNNAN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VALTION OMIS- TAMIEN SUOJELU- JA ERÄMAA-ALUEIDEN SAATTAMINEN KIINTEISTÖVEROTUK- SEN PIIRIIN Kiinteistövero on maan ja sillä olevan rakennuksen arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kiinteistön sijaintikunnalle. Vero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Veron suuruus on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Veroprosentin suuruudesta päättää kunnanvaltuusto eduskunnan säätämien ala- ja ylärajojen mukaisesti. Vuotuinen kiinteistövero otettiin käyttöön vuonna 1993 korvaamaan hajanaista kiinteistöihin kohdistuvaa verotusta. Kiinteistövero korvasi kiinteistöjen harkintaverotuksen, asuntotulon verotuksen ja katumaksun. Samassa yhteydessä poistettiin manttaalimaksu. Kiinteistöveron tuotto on helposti arvioitavissa ja se on kunnalle vakaa ja varma verotuskohde, koska kiinteistöjen määrä on yleensä tasainen. Verotuksen toimittaa verovirasto, joka myös vahvistaa kiinteistön verotusarvon eli todennäköisen luovutushinnan. Rakennusten ja rakennelmien, kuten vaikkapa vesivoimalaitoksen arvona pidetään jälleenhankinta-arvoa, josta tehdään iästä riippuva vähennys. Kiinteistöveroa ei tarvitse maksaa vesialueesta, metsämaasta, maatalousmaasta eikä puolustusvoimain käytössä olevista kiinteistöistä. Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille (joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot), voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle. Vuonna 2011 rajat, joiden välille kiinteistöveroprosentit voidaan lain mukaan määrätä, ovat seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 Muiden asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 2,85 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00-3,00 Kiinteistöverotuotto Enontekiön kunnalle on arvioitu olevan kuluvalle vuodelle noin euroa. Veron tuotto on ollut viime vuodet melko tasainen. Moneen muuhun Lapin kuntaan verrattuna

7 Kunnanhallitus kiinteistöveron tuotto on Enontekiöllä suhteellisen pieni ja tämä johtuu siitä, että kiinteistöjen verotusarvot ovat Enontekiöllä suhteellisen matalia eikä Enontekiön kunnan alueella ole ollut viime vuosina poikkeuksellisen voimakasta asuntojen rakennustuotantoa verrattuna moneen muuhun Lapin kuntaan. Tämän lisäksi on huomioitava, että Enontekiö jää paitsi voimalaitoksille määrättävästä kiinteistöverotuotosta, koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiinteistövero maksetaan vain vesivoimalaitoksen sijaintipaikkakunnalle eikä kuten mm Enontekiön kunta on aiemmin esittänyt, että kiinteistövero kohdennettaisiin myös koko vesistöalueen/valuma-alueen kunnille. Maan nykyisen hallituksen suunnitelmissa on, että tällä hetkellä voimassa oleva kuntien verotulojen tasausjärjestelmää muutetaan siten, että kiinteistöverotuotto jätetään tasausjärjestelmän ulkopuolelle. Käytännössä tämä, tehtyjen laskelmien mukaan, lisää Enontekiön kunnan kiinteistöveroja n Samalla valtiovalta on korostanut kiinteistöveron noston ja veropohjan laajentamisen merkitystä. Valtion omistamien suojelualueiden ja erämaa-alueiden saattamisesta kiinteistöverotuksen piiriin on puhuttu julkisuudessa jo pitemmän ajan, Enontekiön kohdalla viimeksi vv , kun Valtionvarainministeriön arviointityöryhmä tarkasteli Enontekiön kunnan taloutta ns kriisikuntamenettelyssä. Enontekiön kunnan alueella erilaisten suojelualueiden pinta_ala on n ha ja erillisen erämaalain nojalla perustettujen erämaa-alueiden pinta-ala on n ha. Erämaa-alueilla alueiden hyödyntäminen on rajoitettua lähes samalla tavalla kuin suojelualueilla, eivätkä ne ole kunnallisen maankäytön suunnittelun ja kunnallisen kaavoittamisen ulottuvissa. Suojelu- ja erämaa-alueiden osuus Enontekiön kunnan maapinta-alasta on noin 70%. Näin ollen suojelu- ja erämaa-alueiden saattaminen yleisen kiinteistöveron piiriin on Enontekiön kunnalle verotuloihin merkittävä vaikutus ottaen huomioon, että julkisuudessa näitä suojelualueita pidetään "mittaamattoman" arvokkaina alueina. Koska nykyinen kiinteistöverolaki ei aseta estettä valtion suojelualueiden verottamiselle, Enontekiön kunta päättää tulkita voimassa olevaa kiinteistöverolakia siten, ettei se aseta estettä kiinteistöveron määräämiseksi myös valtion omistamille suojelu- ja erämaa-alueille. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi määrätä valtion omistamille suojelu- ja erämaa-alueille yleisen kiinteistöveron 0,9%:a vuodessa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Khall 244 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012 Kiinteistöverolain (654/92) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa kunnan tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan vuodelle 2012 määräämät kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan Verohallitukselle viimeistään Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 2. erottamaton määräala ja 3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. Vuoden 2012 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12b ): yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 1,35 vakituisen asunnon veroprosentti 0,32 0,75 KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 ) rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 3,00 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60 1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 Enontekiön kunnan vuoden 2011 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,80% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% Kiinteistöveroprosentit olivat samat myös vuosina 2009 ja Ennakkotiedon mukaan maksuunpantua kiinteistöveroa kertyy vuoden 2011 tilinpäätökseen n Arvioitu kiinteistöverotulo vuodelle 2012 olisi nyt esitetyillä prosenteilla n

9 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90 % - vakituisten asuntojen veroaste 0,50 % - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,10 % - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% Käsittely: Sari Keskitalo esitti, että vakituisten asuntojen veroaste pidetään 0,40%:ssa. Ulla Keinovaara, Berit-Ellen Juuso, Jaakko Alamattila ja Katja Haimakka kannattivat esitystä. Esityksen myötä kiinteistöveroasteiksi muodostuisivat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% Jaakko Alamattila esitti, että rakentamattomien kiinteistöjen veroaste nostetaan 2,00%:iin. Esitys ei saanut kannatusta. Ulla Keinovaara esitti, että mitään veroja ei nosteta. Esitys ei saanut kannatusta. Todettuaan etteivät omat esitykset saa kannatusta, Alamattila ja Keinovaara vetivät omat esityksensä pois ja ilmoittivat kannattavansa Sari Keskitalon esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska pöydällä on ainoastaan yksi kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava esitys jota kaikki paikalla olevat hallituksen jäsenet kannattavat, ei asiasta tarvitse äänestää. Näin ollen päätökseksi tulee kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90%

10 Kunnanhallitus Khall 245 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012 Kunnanvaltuuston on Kuntalain 66 :n mukaan päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan on ilmoitettava kunnallisverotuksessa v 2012 sovellettava tuloveroprosentti Verohallitukselle mennessä. Tuloveroprosentti on vuonna ,50. Ennakkotiedon mukaan v 2011 kunnallisveroa kertyy n 4,06 milj. euroa. esittelijän esittämän tuloveroprosentin noston vaikutus on n euroa. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmassa Enontekiön kunta on ilmoittanut Valtiovarainministeriölle, että kunnallisveroastetta nostetaan vuosittain 0,25%:lla, mutta kunnanvaltuusto on kahtena edellisenä vuotena jättänyt korotuksen tekemättä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,75 %. Käsittely: Berit-Ellen Juuso esitti, että tuloveroprosenttia ei koroteta, vaan se pidetään vuoden 2011 tasolla 20,50%:ssa. Ulla Keinovaara ja Katja Haimakka kannattivat esitystä. Jaakko Alamattila ja Sari Keskitalo ilmoittivat kannattavansa kunnanjohtajan päätösesitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, jossa päätösehdotusta kannattavat sanovat JAA ja Berit-Ellen Juuson tekemää ja Ulla Keinovaaran sekä Katja Haimakan kannattamaa esitystä kannattavat sanovat EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotus sai kaksi ääntä (Alamattila, Keskitalo) ja vastaehdotus kolme ääntä (Haimakka, Juuso, Keinovaara) Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50%.

11 Kunnanhallitus Khall 246 SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN SE- KÄ VANHUSTYÖN OHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Asian edeltävä käsittely: Sivistysltk Muonion ja Enontekiön kunnat ovat selvittämissä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä yhteen organisaatioon. Erityisesti on katsottu, että vanhustenhuolto tulisi järjestää yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Uudistuksen vaikutuksia Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestämisen hallinnointiin on tässä vaiheessa vielä vaikea ennakoida. Vanhustenhuoltolaki on valmisteilla. Esitysten mukaan palvelutarpeen selvitysten ja palvelusuunnitelmien merkitys asiakkaan palvelujen myöntämisen perusteena tulee edelleenkin korostumaan ja sekä palvelutarpeen selvityksen että palvelusuunnitelman laadinnassa edellytetään, että mukana on sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen asiantuntemus. Enontekiön vanhustyönjohtajan virka jätettiin täyttämättä Erkki Vaittisen jäätyä eläkkeelle alkaen, mutta pääosan hänen tehtävistään on hoitanut määräaikaisesti vuodeksi 2011 palkattu sosiaalityöntekijä joka on irtisanoutunut. Tehtäväkenttä on laaja ja mahdotonta pitempiaikaisesti jakaa sosiaalitoimen muille viranhaltijoille. Katson, että kuntaan olisi perustettava sosiaaliohjaajan virka, kelpoisuusvaatimuksena sosionomi (amk) koulutus tai muu vastaava ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi sosiaaliohjaajan koulutus. Sosiaaliohjaajan tehtävät muodostuisivat aluksi vanhustyön johtajan tehtävistä. Jos virkatehtävät olennaisesti vähentyisivät organisaatiouudistuksen myötä, tehtäviin voitaisiin lisätä aikuissosiaalityön ja lastensuojelun tehtäviä. Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Muiden virkojen perustamisesta päättää kunnanhallitus. Enontekiön kunnan hallintosäännössä ei ole määritelty johtavien viranhaltijoiden piiriä. Kuitenkin Enontekiöllä käytännössä on katsottu että kaikki tulosalueiden vastuuviranhaltijat ovat johtavia viranhaltijoita. Useissa kunnissa johtavaksi viranhaltijoiksi määritelty vain toimialajohtajat, joita Enontekiöllä ovat osastopäälliköiksi määrätyt. Ehdotus: Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että sosiaalitoimeen perustetaan sosiaaliohjaajan virka. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) nojalla sosionomi(amk) tutkinto tai vastaava koulutus. Palkkahinnoittelukohta 04SOS030. Virka pyritään täyttämään mahdollisimman pian toistaiseksi. Tehtävät: Ko-

12 Kunnanhallitus tipalvelun ohjaus, omaishoidontukeen liittyvät tehtävät, vammaispalvelun palvelunohjaus, sekä sosiaalityöntekijän työparina toimiminen aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Sosiaaliohjaajalle siirretään kunnan hallintosäännössä vanhustyön johtajalle määrätty päätösvalta. Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vanhustyön johtajan virka lakkautetaan. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että tässä vaiheessa ei esitetä uuden viran perustamista, koska alueella selvitetään organisaatiomuutosta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Puheenjohtaja esitti, että toistaiseksi vanhustenhuollon tehtävät hoidetaan aiemmassa kohdassa päätetyn väliaikaisjärjestelyn avulla siten, että tehtävät jaetaan vastaavalle hoitajalle ja sosiaalisihteerille. Väliaikaisjärjestelyn toimivuutta seurataan ja asiaan palataan tarvittaessa. Jaakko Alamattila kannatti puheenjohtajan esitystä. Keskustelun kuluessa kaikki lautakunnan jäsenet ilmoittivat olevansa puheenjohtajan esityksen kannalla. Uuden viran perustamista ei esitetä vaan toistaiseksi tehtävät hoidetaan väliaikaisjärjestelyllä. Perusturvalautakunta esittää yksimielisesti vanhustyön johtajan viran lakkauttamista kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vanhustyönjohtajan virka muutetaan Sosiaaliohjaajan viraksi. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) nojalla sosionomi- (amk) tutkinto tai vastaava koulutus. Palkkahinnoittelukohta 04SOS030. Virka pyritään täyttämään vuoden 2011 loppuun mennessä. Tehtävät: Kotipalvelun ohjaus, omaishoidontukeen liittyvät tehtävät, vammaispalvelun palvelunohjaus sekä sosiaalityöntekijän työparina toimiminen aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Sosiaaliohjaajalle siirretään kunnan hallintosäännössä vanhustyön johtajalle määrätty päätösvalta. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti, että virka täytetään vuoden 2012 alusta. Berit-Ellen Juuso esitti, että asia palautetaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Sari Keskitalo, Ulla Keinovaara ja Katja Haimakka kannattivat esitystä.

13 Kunnanhallitus Keskustelun jälkeen Jaakko Alamattila veti esityksensä pois ja siirtyi kannattamaan Berit-Ellen Juuson esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska pöydällä on ainoastaan yksi kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava esitys jota kaikki paikalla olevat hallituksen jäsenet kannattavat, ei asiasta tarvitse äänestää. Näin ollen päätökseksi tulee Berit- Ellen Juuson esitys. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

14 Kunnanhallitus Khall 247 AJONEUVOJEN HANKINTA ENONTEKIÖN KUNTAAN, YHTEISHANKIN- TASITOUMUKSEEN LIITTYMINEN SEKÄ POLTTO- JA VOITELUAINEHANKINNAT Asian aiempi käsittely: Khall / 191 AJONEUVOJEN HANKINTA ENONTEKIÖN KUNTAAN Kunnassa on keskusteltu matkakustannusten vähentämisestä ja samassa yhteydessä mm. leasing-autojen ottamisesta kunnan henkilöstön käyttöön. Enontekiön kunta käytti rahaa kunnan työntekijöiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kilometrikorvauksiin vuonna 2010 n :a. Kilometreiksi muutettuna summa vastaa noin :tta kilometriä. Suurimmat yksittäiset ajot kunnassa syntyvät teknisellä osastolla sekä perusturva-osastolla. Kunnan kehittämispäällikkö Mikko Kärnän laatiman muistion ja laskelman mukaisesti (liite esitetty pöytäkirjassa), omien autojen hankinnalla olisi saavutettavissa vuositasolla noin :n kustannussäästöt riippuen hankinnan jälkeen vielä syntyvistä kilometrikorvauksista ja ajoneuvojen tulevasta jälleenmyyntiarvosta. Em. laskelman perusteella omien autojen hankinta on perusteltua. Hallinto-osasto toteutettaisi valtuuston päätöksen jälkeen kilpailutuksen kunnanhallitukselle päätettäväksi, kun tarvittava ajoneuvomäärä ja ajoneuvotyyppi selviää; asiasta on pyydetty lausuntoa osastoittain. Lisäksi ajoneuvojen huoltopalvelut sekä polttoainehankinnat tulisi kilpailuttaa. Ajoneuvojen käytöstä, ajopäiväkirjojen pidosta ja autojen huoltamisesta laadittaisiin ohjeistus hallinto-osaston toimesta ennen ajoneuvojen käyttöönottoa. Kunnan yhteistoimintaryhmä kokoontuu ennen kunnanhallituksen kokousta käsittelemään asiaa. Ehdotus(kj): Annetaan kokouksessa. Käsittely: Keskustelun aluksi kehittämispäällikkö kävi läpi laskelmat. Puheenjohtaja totesi, että yhteistoimintaryhmässä osa liittojen edustajista oli sitä mieltä, että hankintaan ensin kolme autoa kokeiluluonteisesti ja osa kannatti tarvittavan määrän hankkimista.

15 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että valmistelua autojen hankkimiseksi jatketaan. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan varataan :a ajoneuvojen hankintaa varten. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valmistelua autojen hankkimiseksi jatketaan. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan varataan :a ajoneuvojen hankintaa varten Muistio ja laskelma ovat liitteenä.(liite esitetty pöytäkirjassa) Kvalt Käsittely: Keskustelun aluksi vs. kunnansihteeri Mikko Kärnä esitteli autojen hankinnasta laadittuja laskelmia kunnanvaltuustolle. Pidettiin Jaakko Alamattilan esittämä Keskustan valtuustoryhmän neuvottelutauko , jonka jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. Esa Aidantausta kannatti kunnanhallituksen pohjaesitystä. Hannu Ranta kannatti esitystä. Ulla Keinovaara esitti, että ajoneuvoja ei hankita kuntaan. Hilkka Joki kannatti esitystä. Karri Angeli esitti, että asia jätetään pöydälle ja käsittelyä jatketaan seuraavassa valtuuston kokouksessa. Esitys ei saanut kannatusta. Sari Keskitalo esitti, että asian käsittelyä jatketaan kokouksessa. Esa Aidantausta kannatti esitystä. Virpi Väisänen esitti, että hankitaan aluksi vain kolme ajoneuvoa kuntaan. Esitys ei saanut kannatusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska Karri Angelin esitystä asian jättämisestä pöydälle ei olla kannatettu, voidaan asian käsittelyä jatkaa tässä kokouksessa. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska on tehty ainoastaan yksi päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, tulee asiasta äänestää tämän ehdotuksen ja kunnanhallituksen päätösehdotuksen välillä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä

16 Kunnanhallitus siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta sanovat JAA ja ne, jotka kannattavat Ulla Keinovaaran esitystä sanovat EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä (Alamattila, Eira-Keskitalo, Hautamäki, Juuso, Keskitalo, Aidantausta, Mäntyvaara, Ranta, Syväjärvi,Tonteri)ja 3 EI-ääntä (Angeli, Joki, Keinovaara) sekä 1 TYH- JÄ-ääni (Väisänen). Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut kunnanhallituksen päätösehdotus.(äänestysluettelo esitetty LIITTEENÄ 15) Kunnanvaltuusto päätti varata kunnanhallituksen päätösesityksen mukaisesti vuoden 2011 talousarvion investointiosaan :a ajoneuvojen hankintaa varten Yhteishankintayhtiö KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee asiakkaidensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimushallinnasta. Yhtiö tuo volyymietua, hinta- ja prosessisäästöjä sekä monipuolista hankintaosaamista koko maan kunta-asiakkaiden ulottuville. KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut myös ajoneuvohankinnat Autokeskus Oy:ltä ja tämän lisäksi myös polttoainehankinnat Teboil- ja Neste-ketjuilta (LIITE 5). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan KL-kuntahankintojen sitoumuksen ajoneuvojen yhteishankintaan liittymisestä sekä antaa kunnanjohtajalle tämän jälkeen valtuudet tilata kuntaan oheisen tarjousasiakirjan mukaiset ajoneuvot esitettyine lisävarusteineen (LIITE 1-2). Ajoneuvoihin hankitaan Enontekiö-aiheiset teippaukset. Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan KL-kuntahankintojen sitoumuksen poltto- ja voiteluaineiden yhteishankinnasta. Sopimustoimittajina Teboil ja Neste sopivat Enontekiön kunnan tarpeisiin (Teboil Hetassa ja Neste Kilpisjärvellä sekä Karesuvannossa). Kunnanhallitus hyväksyi päätöesityksen yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 248 VAKUUTUSMEKLARIPALVELUIDEN HANKINTA NOVUM OY:ltä Novum Oy:n edustaja Lassi Väisänen on kunnanjohtajan ja vs. kunnansihteerin kanssa pitämänsä palaverin jälkeen toimittanut kuntaan seuraavan päivätyn sähköpostiviestin, jossa esitetään seuraava tarjous: Kilpailutuksen perushinta on Enontekiön kunnalle 1790 sisältäen 21 h työtä sisältäen alla olevassa täydennettävässä listassa olevat yhtiöt. Novum Oy laskuttaa 85 tunti 21 tuniin ylimenevältä osalta. - Enontekiön Sähkö Oy - Enontekiön Vesihuolto Oy - Kehitysyhtiö, johon liittyi oleellisesti Hiihtomaa-laskettelukeskus - Kiinteistöyhtiö(t) KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut Novum Oy:n vakuutusmeklaripalveluiden tarjoajaksi. KL-Kuntahankinnat Oy:n sitoumus vakuutusmeklaripalveluiden tarjoamisesta on esitetty liitteenä 3. Novum Oy:n toimeksiantosopimus ja KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimus on esitetty liitteenä 4. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan KL-Kuntahankinnat Oy:n sitoumuksen vakuutusmeklaripalveluiden hankkimisesta Novum Oy:ltä sekä allekirjoittamaan Novum Oy:n toimeksiantosopimuksen, jonka pohjalta Novum kilpailuttaa Enontekiön kunnan vakuutuskannan toimeksiantosopimuksen mukaisesti sekä vastaa Enontekiön kunnan vakuutusmeklaripalveluista. Toimeksiantosopimus Novum Oy:n ja Enontekiön kunnan välillä laaditaan neljäksi vuodeksi. Ennen vakuutusten kilpailutusta on mahdotonta arvioida tarkasti syntyviä kustannussäästöjä, mutta vakuutusyhtiöiltä saatavat meklarialennukset ovat 2-15%:n luokkaa. Kunnanjohtaja valtuutetaan valitsemaan käytetyn puitejärjestelyn palvelut sekä valitsemaan maksutapa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 kello 18.00-19.17 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 26.4.2010 1 Kokousaika Maanantaina 26.4.2010 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot