Lääkelaitoksen julkaisusarja 10/2003. Yhteenveto. Yrjö T. Konttinen Seppo Santavirta Ville Waris Nureddin Ashammakhi Eero Waris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkelaitoksen julkaisusarja 10/2003. Yhteenveto. Yrjö T. Konttinen Seppo Santavirta Ville Waris Nureddin Ashammakhi Eero Waris"

Transkriptio

1 Lääkelaitoksen julkaisusarja 10/2003 Yhteenveto Yrjö T. Konttinen Seppo Santavirta Ville Waris Nureddin Ashammakhi Eero Waris

2 1 YHTEENVETO Osa 8 Yrjö T. Konttinen Seppo Santavirta Ville Waris Nureddin Ashammakhi Eero Waris Kirjoittajat: Yrjö T. Konttinen, professori, tutkimuspäällikkö, ylilääkäri (Helsingin yliopisto, Invalidisäätiö) ja Seppo Santavirta, professori, ylilääkäri (Helsingin yliopisto, HUS) Tapaukset: Ville Waris, Nureddin Ashammakhi ja Eero Waris Julkaisija: Lääkelaitos Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet osasto Pl Helsinki Puh Fax ISBN ISSN

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ BIOMATERIAALIEN KEHITYSTRENDEJÄ MARKKINAVOIMIEN VAIKUTUS IHMISALKUPERÄÄ OLEVAT BIOMATERIAALIT STANDARDIEN MERKITYS VALVONTA RETRIEVAL-ANALYYSIT JA VAARATILANTEIDEN SELVITTELY BIOMATERIAALIALAN KOULUTUS PATENTOINTI JA KAUPALLISTAMINEN TUTKIMUKSEN RESURSOINTI TERVEYSTALOUS ESIMERKKITAPAUKSIA Surgibone-luusiirre kaularangan fuusioleikkauksessa Sementitön Biomet-lonkkatekonivel Hexloc- linerilla Rinnan ja pehmytkudosten augmentaatio Ihosiirteet...26

4 3 1. YLEISTÄ Biomateriaalien käyttö on lisääntynyt valtavasti viime vuosikymmeninä, ja tämä suuntaus jatkuu yhä. Tavallisia biomateriaaleja ovat esim. korjaavassa karieshoidossa käytettävät paikkamateriaalit ja protetiikassa käytettävät akryylimuovit. Biomateriaalien käyttö on kuitenkin lisääntynyt ja lisääntyy sen vuoksi, että niille löytyy koko ajan uusia käyttöaiheita. Uusien käyttöaiheitten löytyminen johtuu toisaalta lääketieteen yleisestä kehittymisestä, joka teknisesti mahdollistaa hyvinkin monimutkaiset toimenpiteet ja hoidot, ja toisaalta biomateriaalien kehittymisestä. Biomateriaalien diversifikaatio on jo nyt saavuttanut sellaisen käyttöasteen, että jopa ilman uusia keksintöjä voidaan tuottaa tuhansittain erilaisia implantteja ja komposiitteja. Biomateriaalien käyttöä on myös lisännyt niitten käyttöaiheitten leviäminen selvästi lääketieteellisesti aiheellisista syistä kosmeettisiin tarkoituksiin. Ns. second youth -sukupolvi haluaa hohtavan valkoiset hampaat, suuret rinnat ja rypyttömän ihon vielä 50 vuotta täytettyäänkin. Kolmas biomateriaalien käyttöä laajalti lisäävä kehitystrendi on kudosteknologia, jonka avulla kudoksia korvataan ja muovataan käyttämällä yleensä sulavista biomateriaaleista peräisin olevia kehikkoja ja näillä viljeltyjä soluja. Täten voidaan laajojakin kudospuutoksia tai vajavuuksia korjata tavalla, jossa kehikolla viljellyt solut ohjelmoidaan erikoistumaan toivotulla tavalla, niin että konstruktio lopulta kokonaan ikään kuin sulaa tai katoaa, ja korvautuu normaalin toiminnan ja ulkonäön omaavalla, tarkoitukseen sopivalla kudoksella. Neljäs seikka, joka lisää biomateriaalien käyttöä, on elektroniikan ja tietotekniikan nopea kehittyminen. Vielä 20 vuotta sitten ei oikein uskallettu uneksiakaan niin sofistikoiduista laitteista kuin nykyaikaiset ohjelmoitavat rytmihäiriötahdistimet. Niissä yhdistyy usein monia osatoimintoja, esim. kammiotakykardian hoitoon sopiva ylitahdistus, matalaenerginen kaksivaiheinen synkronisoitu kardioversio, joihin yhdistetään suurienerginen synkronoimattomasti toimiva defibrillointi kammiovärinän varalta ja vielä tahdistus pradukardioitten hillitsemiseksi. Laajalti käyttöön tulleissa ja hyvän kustannus-hyötysuhteen omaavissa perkutaanisissa, transluminaalisissa koronaariangioplastioissa käytetään nyt jo lähes poikkeuksetta pallolaajennettuun sepelvaltimon ahtaumakohtaan asetettavaa stenttiä. Biomateriaalien, ohjatun kudoskasvun ja kudosteknologian kehittyessä todellinen muutospaine tulee alan erittäin nopeasta kehittymisestä. Biomateriaaleja on helpompi testata pinnallisissa rakenteissa kuin esim. kardiologisissa ja sydänkirurgisissa sovellutuksissa. Tämä trendi tulee jatkumaan. Biomateriaalitutkimuksen alalla hammaslääketiede on joiltain osin kulkenut tutkimuksen eturintamassa osin juuri tästä syystä. Monet nykyiset biomateriaalit ja ideat ovat syntyneet aihioina hammaslääketieteen piirissä.

5 4 2. BIOMATERIAALIEN KEHITYSTRENDEJÄ Lääketieteellisessä käytössä todennäköisesti yleistyvät teknologiat ja tuotetyypit jakautuvat erään luokittelun mukaan kuuteen eri joukkoon: 1) tietokoneisiin liittyvä teknologia, 2) molekyylilääketieteen kehitys, 3) koti- ja omahoitosysteemien kehitys, 4) minimaalisesti invasiivisten toimenpiteiden yleistyminen, 5) laite/lääkehybridituotteiden yleistyminen sekä 6) elinsiirtojen/elimiä avustavien laitteiden yleistyminen hardware- ja tissue engineering - komponentteja yhdistellen. Erilaiset kuvantamistekniikat ja nykyaikainen tietokoneteknologia mahdollistavat tietokoneohjatun kirurgian, jonka kehitysmahdollisuuksia parantaa se, että vastaavanlaista kehitellään myös sotilaslääketieteelliseen käyttöön. Molekyylilääketieteessä pystytään hyödyntämään uusia ydinmagneettiresonanssi-, röntgendifraktio- ja mallintamismenetelmiä rationaalisessa lääkekehittelytyössä. Rekombinantti-DNA -teknologia mahdollistaa nopeasti erilaisten kasvutekijöitten, sytokiinien, intelleukiinien ja muiden valmistamisen ja samoin voidaan nopeasti kehittää näitä neutralisoivia humanisoituja vasta-aineita. Tällainen kehitys lähentää valtavasti perustieteellistä tutkimusta kliiniseen käytäntöön. Kun aiemmin jollain huomattavallakaan tieteellisellä saavutuksella ei oikein ollut käytännön sovelluksia, on nykyisin tärkeän säätelytekijän löytyessä mahdollista hyvinkin nopeasti tuottaa sitä matkiva tai estävä synteettinen tai biologinen lääke. Sairaalakustannukset ovat huomattava osa terveydenhuollon menoista. Yleensäkin on kiinnitetty huomiota laitoshoidon kalleuteen verrattaessa sitä kotihoitoon. Yleensä on yksipuolisesti kiinnitetty huomiota kustannuksiin, mutta usein myös kotihoitona annettu paljon miellyttävämpää ja takaa hänelle paremman elämänlaadun. Ei ole kovin kauan siitä, kun ei voitu kuvitellakaan potilaan vastaavan itse keinomunuais- tai dialyysihoidosta omahoito on potilaalle toki, antavan itselleen esim. hyytymistekijä 8:aa tai antibioottia oma- tai kotihoitona jne. Näillä uusilla mahdollisuuksilla voidaan siis parantaa potilaan elämänlaatua, joka kuitenkin on kaiken toimintamme tärkein päämäärä, mutta samalla voidaan saavuttaa myös parempi kustannus-hyötysuhde. Hoidon lisäksi myös diagnostiikka ja seuranta tulevat tulevaisuudessa siirtymään paljon enemmän potilaan omiin käsiin ns. itsepalvelu -periaatteella. Biomateriaalien käyttöä lisäävät myös laseroptiikkaan ja digitaalitekniikkaan perustuvat mini-invasiiviset toimenpiteet. Aikaisemmin esimerkiksi sappikivien poisto aiheutti huomattavaa postoperatiivista kipua ja oireilua, mutta nykyisin mini-invasiivinen laparoskooppinen kirurgia on tehnyt tästä hyvin pienen toimenpiteen.

6 Toimenpidekirurgiaan liitetään usein ja yhä enenevässä määrin myös erilaisten tukien, suturoiden, putkien, silmukoiden jne. käyttö, eli näin voidaan hyvin vähäisin kustannuksin ja kärsimyksin asentaa paikalleen potilaan terveydentilaa ja elämänlaatua parantavia biomateriaaleista valmistettuja implantteja ja kojeita. Hoitomyöntyvyys on monen taudin kohdalla ongelmallista, varsinkin silloin kun potilaalla diagnosoitu lääketieteellisesti merkittävä tauti ei aiheuta subjektiivisia oireita, esim. hyvin tavallisen verenpainetaudin kohdalla. Tämän vuoksi erilaiset laite/hybridituotteet, lääkkeen hidas ja kontrolloitu annostelu -tyyppiset biomateriaalien käyttöön pohjautuvat hybridituotteet tulevat yleistymään. Äkkipäätä tämä vaikuttaa helposti tieteiskirjallisuudelta, mutta ajateltakoonpa vain sitä, miten nopeasti esimerkiksi subkutaanisesti asetettavat ehkäisykapselit ovat tulleet laajaan käyttöön. Tällaisilla laite/hybridituotteilla voidaan myös pitkäaikaisesti vaikuttaa kudosten kasvuun ja ohjailla sitä sekä 3-dimensionaalisessa avaruudessa että siihen kvalitatiivisesti vaikuttaen, niin että esimerkiksi luuytimen kantasolu saadaan erikoistumaan tarpeen mukaan vaikkapa rustosoluksi, luusoluksi tai sidekudossoluksi. Elinsiirtojen ja elimiä avustavien laitteiden yleistyminen on myös hämmästyttävän nopeaa. Esimerkiksi mekaaniset verenkiertoa ylläpitävät laitteet (keinosydämet) ja vasemman kammion työtä tukevat laitteet ovat yleistymässä hyvin nopeasti, kun niitä on ruvettu käyttämään väliaikaisesti jopa kuukausien ajan siirtosydäntä tai oman sydämen toiminnan palautumista odoteltaessa. 5 Varsinkin ikääntymiseen liittyvät terveysongelmat asettavat haasteita biomateriaalien kehittämiselle. Toisinaan voidaan käyttää kudos- tai elinsiirteitä kuten esimerkiksi vanhuuden myötä kehittyvän harmaakaihin hoidossa. Samanaikaisesti usein hyvinkin sofistikoituun elektroniikkaan ja muotoiluun perustuvat kuulolaitteet, kudosteknologisesti tuotetut rustot tai kondroprotektiivisesti vaikuttavat ja kontrolloidusti toimivat implantit, hermojen kasvua ja regeneraatiota stimuloivat pastat ja valmisteet ym. tämän tapaiset biomateriaalit tulevat laajempaan ja kasvavaan käyttöön. 3. MARKKINAVOIMIEN VAIKUTUS Self-image on sairauden, tapaturman tai ikääntymisen vuoksi sisällöltään muuttuva. Olemme tunnetusti valmiita menemään hyvinkin pitkälle pitääksemme yllä tai parantaaksemme tätä selfimagea. Hyväksyttyinä keinoina voidaan käyttää esimerkiksi liikuntaa ja urheilua ja terveellistä ravintoa. Nämä eivät useinkaan riitä, tai sitten ne vaativat niin paljon vaivannäköä, että tulokseen voidaan päästä nopeammin nykyaikaisen lääketieteen keinoin. Näin ollen nopeasti kehittyvät biomateriaalit, kudosteknologiset tuotteet ja niiden implantointimenetelmät ovat todellinen window of opportunity, oikea näyteikkuna, suureen liikevaihtoon ja tuottoihin. Inflaatio ja matala

7 6 säästötilien pankkikorko ovat selvästi ohjailleet sijoituspääomaa omistavien ihmisten käyttäytymistä niin, että osake- ja säätiösäästäminen ovat nousseet hyvin tärkeiksi. Nämä ovat tunnetusti nykyisin erittäin tärkeä yhteiskuntaa ohjaava ja muovaava voima. Usein jopa valitellaan poliitikkojen kyvyttömyyttä järkevällä ja oikeudenmukaisella tavalla ohjailla näin tehokasta ja voimakasta moottoria, markkinavoimaa. Kaiken lisäksi usein suurimman voiton tuo usko tuotteen myöhempään voimakkaaseen kasvuun. Tämän vuoksi spekulatiivinen, joskin riskialtis, sijoittaminen esim. biomateriaaleihin ja kudosteknologiaan on erittäin suosittua. Näin ollen voidaan todeta, että muutospaineita syntyy paitsi nopeasti kehittyvän biomateriaaliopin ja lääketieteen lisäksi myös markkinavoimien puolelta. Tämä tulee pitämään huolen siitä, että esim. lääkärit ja yhä useammin päätöksentekoon osallistuva potilas että valvovat viranomaiset ovat suurien haasteiden edessä. Lääkärin ammattikin on monissa maissa hyvin kaupallinen. Lääkäri voi myydä osaamistaan ja taitojaan esim. kosmeettisiin tarkoituksiin suorittamalla hiustransplantaatioita, rinnan suurentamisleikkauksia, ryppyjen hoitoja injisoitavin biomateriaalein jne. Lääkärit yleensä vannovat oikeudet saadessaan laillistamisen yhteydessä jonkinlaisen Hippokrateen valan, jossa luvataan, että toimitaan parhaan ymmärryksen ja korkean moraalin mukaan pyrkien ilman muuta siihen, että potilas hyötyy hoidosta ja että hoidosta aiheutuvat haitat jäävät pienemmiksi kuin siitä saatava hyöty parantumisen muodossa. Biomateriaalien kohdalla ongelma aiheutuu toisaalta siitä, että monia biomateriaaleja ei käytetäkään sairauden hoitoon vaan kosmeettisiin tarkoituksiin. On myös selvää, että koska tällaiset toimenpiteet voivat yksityissektorilla olla hyvin huomattava toimeentulon ja suorastaan rikastumisen lähde, innokkaita asentajia kyllä löytyy erilaisille puutteellisestikin testatuille tuotteille. Samanaikaisesti globalisoituminen ja lisääntynyt matkailu mahdollistavat varakkaan henkilön matkan johonkin keskukseen maassa, jossa toimenpiteitä suoritetaan edulliseen hintaan ja puutteellisessa valvonnassa. Jos tällainen toimenpide sitten aiheuttaa hankalia komplikaatioita, joudutaan jo lainsäädännöllisesti hankalaan tilanteeseen potilaan tehdessä valituksen omassa maassaan muualla suoritetusta toimenpiteestä aiheutuneesta vahingosta. Kansainvälinen laki ei välttämättä mitenkään yksiselitteisesti määrittele silloin potilaan omavastuuta ja suorittajan vastuuta tai tuottajan vastuuta, vaikka potilaalle saattaa aiheutua huomattavaakin terveydellistä haittaa ja vahinkoa tai jopa hengenmeno. Näin ollen voidaan todeta, että markkinavoimat ja taloudelliset edut ajavat kehitystä eteenpäin niin hyvässä kuin pahassa. Biomateriaalien käytössä turvallisuus on tärkein hoitoon liittyvä eettinen kysymys. Muita tärkeitä eettisiä kysymyksiä ovat materiaalin luovuttajan oikeudet, ehdoton luovuttajan toivomusten noudattaminen ja vapaaehtoisuus. Potilastietojen tason on oltava korkea, niiden on oltava luotettavia, ja jäljitettävyysperiaatetta on voitava noudattaa. Tasapuolisuuden turvaaminen

8 tarvitsijoiden välillä on myös aiheellista, koska monilla biomateriaaleilla, kudosteknologisilla konstrukteilla ja geeniterapialla voidaan hoitaa vaikeitakin tauteja, mutta hoito on usein hyvin kallista. Vaikka materiaalin alkuperän on biologisten materiaalien kohdalla oltava jäljitettävissä, vaatimuksena on anonymiteetin varmistaminen. Irrotusryhmän toiminnan on oltava eettiseltä kannalta pitävää ja laadukasta. Varsinkin materiaalin prosessoinnissa erilaiset standardit ja laadunvalvonta ovat tärkeitä. Altruismin ja non-profit -periaatteen on katsottu olevan tärkeitä eettiseltä kannalta. Sekä virusturvallisuuteen että eettisiin ongelmiin voidaan tehokkaasti vaikuttaa eurooppalaisen lainsäädännön kautta IHMISALKUPERÄÄ OLEVAT BIOMATERIAALIT Ihmisalkuperää olevia biomateriaaleja käytetään jo varsin laajasti. Esimerkiksi voidaan ottaa hyvin hyödyllinen ja laajamittainen luupankkitoiminta. Luupankkitoiminta mahdollistaa rekonstruktiiviset leikkaukset isojenkin vammojen ja syöpäleikkausten jälkeen, kun pankkiluulla voidaan täyttää luupuutteet ja rekonstruoida luusto, niin että myöskin samanaikaisesti asennettavat implantit, esim. tekonivel, saadaan luotettavasti kiinnittymään potilaaseen, uuteen isäntään. Ihmisalkuperää olevat materiaalit voidaan niiden prosessoinnin asteen ja tuotteen rakenteen mukaan jakaa useisiin alaryhmiin. Näihin kuuluvat perinteiset kudossiirteet, jotka voivat olla auto- tai allografteja, erilaiset verituotteet ja reproduktiiviset solut. Samanaikaisesti kuitenkin on kehitetty kudos- ja solupohjaisia tuotteita kuten bioproteeseja (esim. läppäbioproteesi); viljeltyjä autologisia tai allogeenisiä rakenteellisia solutuotteita (esim. keinoiho, rusto- ja luutuotteet); soluterapiat ja metabolisiin tarkoituksiin valmistetut toiminnalliset tuotteet (esim. haimasolutuotteet); ainakin osan alkuperäisestä struktuuristaan säilyttäneet tuotteet, esim. demineralisoitu luumatriksi; kudosalkuperää olevat proteiinit, jotka voidaan tuottaa eristämällä tai rekombinaatiotekniikalla (esim. luun kasvua ohjaava bone morphogenetic protein eli BMP); kudosalkuperää olevat DNA/geenisiirtotuotteet (geeni voidaan siirtää vektoriin liitettynä tai sellaisenaan haluttuun kohteeseen, jolloin sen avulla saadaan tässä kohteessa geenistä luettavan proteiinituotteen ilmentyminen); hybridituotteet (esim. kollageenilla päällystetty läppäproteesi) sekä kudospankissa säilytettyjen kudosten käyttö alkuperäisestä poikkeavaan tarkoitukseen (esim. embryonaalisen kudoksen käyttö neuraaliseen degeneraatioon). Yksi nopeasti kehittyvä alue on kudosteknologia, jossa käytetään esim. biohajoavista polymeereistä valmistettuja kantajarakenteita ja niillä viljeltyjä ja kasvatettuja soluja korvaamaan puuttuvia kudoksia tai elimiä. Potilaalta voidaan esimerkiksi aspiroida luuydintä, eristää siitä mesenkymaaliset kantasolut ja kasvattaa niitä soluviljelyissä

9 8 moninkertaiseksi, haluttuun määrään. Kantasoluina ne kasvavat hyvin, mutta silti niillä on kyky erilaistua sopivien stimulusten vaikutuksesta esimerkiksi luusoluiksi, rustosoluiksi, sidekudossoluiksi tai rasvasoluiksi. Kun ne on alunperin otettu tuotteen käyttäjältä, vältytään immunologisilta hyljintäreaktioilta. Kantasoluissa yhdistyvät kasvupotentiaali (proliferaatiokyky), kyky erilaistua (differentiaatio) ja immunologisesti edulliset ominaisuudet (itse toleranssi). Ihmisalkuperäisiä biomateriaaleja käytettäessä ei siis puututa vain saajan eli resipientin fyysiseen integriteettiin, vaan usein tällainen tuote on myös peräisin jostain luovuttajasta eli donorista. Maailmanlaajuisesti esiintyy huomattavia varallisuuseroja niin, että itse asiassa suurin osa maailman väestöstä elää köyhyydessä ja suorastaan kurjuudessa. Biomateriaalit liittyvät tältä osin myös ihmisoikeuskysymyksiin: monissa osissa maailmaamme ihmishenki ei ole juuri minkään arvoinen. Pahimmillaan lehdet kirjoittavat katulapsista, joita jahdataan ja tapetaan ihmisperäisten biomateriaalien tuottamiseksi. Joka tapauksessa on selvää, että huomattavia väärinkäytöksiä esiintyy, sellaisia väärinkäytöksiä joita emme suomalaisessa yhteiskunnassa voi millään pitää hyväksyttävinä. Tässäkin valvova viranomainen joutuu haastavan tehtävän eteen, koska ihmisalkuperää olevat biomateriaalit on pystyttävä jäljittämään luovuttajaan. On pystyttävä kontrolloimaan se, että eettiset seikat on huomioitu (esim. omaisluovuttaja munuaissiirrossa tai ruumiinsa lääketieteelliseen käyttöön testamentannut vapaaehtoinen), ja turvallisuustekijät (esim. HIV:n ja tuberkuloosin poissulku) on voitava asiallisesti tarkistaa myös käyttäjän maassa. Pitkä jakeluketju ja globaalisen käytön mahdollistavat markkinointiorganisaatiot asettavat näin ollen jo tuotteen jäljittämisen suhteen huomattavia haasteita valvovalle viranomaiselle käyttömaassa, tuotteen käyttäjälle, yleensä potilaalle ja tuotetta asentaville terveydenhuollon henkilöille. Moniin ihmis- tai biologista alkuperää oleviin biomateriaaleihin ja rekombinantti-dna - teknologialla valmistettuihin tuotteisiin liittyy virusturvallisuusaspekti. Tämän lisäksi on huomioitava, että myös alkueläimet, bakteerit ja sienet saattavat levitä veriperäisten materiaalien myötä. Potentiaalista virusriskiä aiheuttavat esim. hepatiitti-b- ja C -virukset, HIV-1/-2, sytomegalovirus, Epstein-Barr -virus, HTLV-virus, hepatitis-a -virus ja parvovirus B19. Lukuisten jo tunnettujen virusten lisäksi ihmisten käyttäytyminen ja virusten kehittyminen johtaa myös uusien virusvaaraa aiheuttavien taudinaiheuttajien tunnistamiseen, kuten esim. hepatitis-g -viruksen tunnistamiseen. Kirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että geeniterapiassa käytettävät retrovirukset saattavat periaatteessa johtaa haittoihin paitsi geeniterapian kohteeksi joutuneelle potilaalle myös muille ihmisille, jos retrovirukset rupeaisivat kontrolloitumattomasti leviämään.

10 Center for Disease Control and Prevention (CDC) on luonut strategioita virusturvallisuuden parantamiseksi. Tällaisia strategioita luodaan myös Euroopan unionin piirissä. Strategiat perustuvat usein luovuttajapopulaation tarkkaan valintaan. Luovuttajat voidaan testata viruksen osoittamiseksi suorilla menetelmillä tai epäsuorilla menetelmillä, esim. virusantigeenin tai virusvasta-aineiden osoittamisella. Paljon hyötyä saadaan jo nyt ja tulevaisuudessa enenevässä määrin nukleiinihappomonistamistesteillä, esim. polymeraasiketjureaktion avulla. Plasmavalmisteista voidaan ennen niiden teollista prosessointia ja valmistusta tehdä ns. minipool, jolloin jokaisesta luovuttajasta otetaan pieni määrä näytettä, joka testataan herkillä PCR-reaktioilla mahdollisten virusvaaraa aiheuttavien mikrobien suhteen. 9 Testausten lisäksi käytetään tekniikoita, joilla voidaan poistaa tai inaktivoida virukset biomateriaaleista. Esimerkiksi immunoaffiniteettitekniikoita voidaan käyttää halutun tuotteen erottamiseksi verestä esim. puhdistettaessa koagulaatiofaktoreita. Nanofiltraatiotekniikoita käytetään niiden tehokkuuden vuoksi virusten poistamiseksi biomateriaaleista. Tämän lisäksi materiaalissa olevia viruksia voidaan inaktivoida käyttäen liuotin- ja detergenttikäsittelyjä, pastörointia, lyofilisaatiota tai kuivalämpökäsittelyjä. Korkealaatuisen tuotteen kohdalla käsittelyissä käytetään useitakin tekniikoita, kuten pastörointia ja immunoaffiniteettipuhdistusta. Prosessoinnissa valmistusteknologia ja sterilointi, säilytys, varastointi jne. ovat tärkeitä. Sterilointiin voidaan käyttää esim. kuumakäsittelyä, höyrykäsittelyä ja gammasäteilytystä, mutta jos valmistettava tuote saattaa inaktivoitua tai johtaa immunogeenisten produktien syntymiseen, joudutaan valmistus suorittamaan puhdastilassa niin, että valmistustilan ja tuotteen steriliteetti taataan eikä varsinaista sterilisaatiota tarvita. Valvova viranomainen, meillä Lääkelaitos ja esim. USA:ssa FDA, seuraa sitä, että valmistajat noudattavat standardoituja ja voimassaolevia hyviä tuotantotekniikoita (GMB), jotta laatu, kontrolli ja takuu varmasti toimivat. Tuottajan kannalta ihmisperäisten biomateriaalien tuottaminen on usein varsin monimutkainen prosessi, ja laatukontrolli täytyy pystyä kehittämään. Tällaisia ihmisperäisiä biomateriaaleja käytetään usein lääke/biologinen materiaali -hybridituotteissa, jolloin valvova viranomainen joutuu pohtimaan tuotteen rekisteröintiä toisaalta laitteita ja toisaalta biomateriaaleja tai lääkkeitä säätelevien lakien ja asetusten kannalta. Tuottaja myös periaatteessa vastaa lopputuotteen testaamisesta. Tuottaja kuitenkin toimii taloudellisten periaatteitten mukaan. Usein biomateriaali, olkoon se ihmis-, luonto- tai synteettisalkuperäinen, näyttää lyhyellä aikavälillä antavan toivotun vaikutuksen ilman tuotteen käyttöön liittyviä haittoja. Lääketieteessä on kuitenkin tuttua se, että

11 10 jotkut haitat saattavat esiintyä vasta vuosien tai jopa vuosikymmenten käytön jälkeen. Ajateltakoon vaikka hitaasti tapahtuvaa tuotteen hajoamista tai muuntumista, tuotteesta vapautuvien aineiden tai epäpuhtauksien aiheuttamaa teratogeenista tai karsinogeenista potentiaalia jne. Tämän vuoksi voidaan todeta, että huolimatta valvovan viranomaisen työstä usein vaikuttaa siltä, että markkinoilla jo käytössä oleva tuote on ehdottomasti puutteellisesti dokumentoitu. Nykyisinhän yleensä edellytetään dokumentaatiolta sitä, että se perustuu kontrolloituihin ja satunnaistettuihin kliinisiin kokeisiin, joilla saavutetaan riittävän selkeät tulokset tuotteen käyttökelpoisuudesta. Lääkepuolella ei ole ollenkaan harvinaista, että lääkkeen käyttöä dokumentoidaan useillakin miljardikustannuksia aiheuttavilla kontrolloiduilla kliinisillä kokeilla niin, että saadaan näyttöön perustuva lääketiede toimimaan. Usein tällaiset lääkeaineraportit julkaistaan myös korkealaatuisissa peer review - arviointimenetelmää käyttävissä lehdissä. Monen biomateriaalin ja ihmisperäisenkin biomateriaalin dokumentaatio on puutteellinen sikäli, että dokumentaatioon ei ole käytetty valideja menetelmiä, mikä ilmenee myös siinä, että tulokset julkaistaan usein vain tuottajan itse tuottamissa mainoslehtisissä tai hyvin huonoissa lehdissä, joitten impact-arvot ja yleinen status lääketieteellisten aikakauslehtien joukossa selvästi osoittavat, että kyseessä ei ole lääketieteellisesti merkittävä tutkimus. Kysymyksessä saattaa usein olla suoraan tai epäsuorasti tilattu tai maksettu tutkimus, joka nimenomaan on tuotettu osoittamaan tuotteen erinomaisuus. Tästä sitten saattaa koitua etua sekä tuottajalle että tätä tuotetta potilaisiin asentavalle yksityislääkärille tai yksityislääkäriasemalle. 5. STANDARDIEN MERKITYS Yllä on käsitelty varsinkin laitesuunnitteluun ja muotoiluun liittyviä ongelmia sekä jatkuvaa uusien tuotteitten kehittelyä, jota tehdään toisaalta siksi, että pystyttäisiin vastaamaan paremmin tuotteelle asetettuihin vaateisiin, ja toisaalta myös aivan kaupallisessakin mielessä. Uutuuttahan on jollain lailla aina hyvä markkinoida, kun voidaan mainonnan yhteydessä tuoda esiin muuntunutta ominaisuutta, esim. pinnoitetta tai muotoilua, josta sitten väitetään olevan etua. Varsinaiset biomateriaalit ovat jo aika hyvin standardien piirissä. Standardi on suositus tehdä jokin asia tietyllä tarkasti määritetyllä tavalla. Standardissa voidaan myös sopia laatuvaatimuksista, jotka tuotteen on täytettävä. Standardeja voidaan käyttää testauksessa varmistamaan se, että vaatimukset todella täytetään jonkin uuden myyntilupaa hakevan tuotteen kohdalla. Standardit ovat sovittuja niin, että myös niissä käytetyt sanat ja käsitteet pyritään yksiselitteisesti määrittämään. Täten standardit ovat melko universaaleja ja sopivat yleismaailmalliseen käyttöön. Standardeissa käytetään usein myös symboleita, niin että ne on helppo ymmärtää kielitaidosta riippumatta.

12 Standardointi on se prosessi, jossa suositukset standardin sisällöstä lyödään lukkoon. Standardointi tapahtuu yleensä yhteistyönä valmistajien, käyttäjien, testauslaitosten, viranomaisten ja muiden eturyhmien edustajien kanssa. Prosessissa pyritään ottamaan huomioon tekniset, sosiaaliset, kaupalliset ja muut näkökulmat. Pyritään löytämään lääketieteellisesti perusteltu ja poliittisesti hyväksyttävä yhteisymmärrys. 11 Standardeja voidaan käyttää myös kilpailukeinona. Laatutietoisten yritysten kannattaa osallistua aktiivisesti standardointiin. Näin ne voivat tuoda esille omasta mielestään tärkeitä ja perusteltuja näkökohtia, jotka voidaan sisällyttää biomateriaalistandardiin. Saattaa olla, että jossain muualla olisi käytössä hiukan standardista poikkeava tuote, joka ei sitten täytä alueellista esim. EU:n alueella voimassa olevaa standardia. Siinä tapauksessa tällaista muuta ulkopuolelta tulevaa tuotetta ei määräysten mukaan voida myöskään kyseisellä alueella markkinoida, jos markkinoinnin edellytyksenä on standardin täyttyminen. Standardit täyttävä ja laadukas tuote on tietysti myös myyntivaltti. Perusstandardi määrittelee erilaisten sanojen, yksiköiden ja matemaattisten symbolien sisällön. Tuotestandardi määrittelee tuotteen ominaisuudet, esim. sen kestävyyden. Toiminnallinen standardi määrittelee tuotteen toiminnalliset ominaisuudet. Muotoilustandardi kuvailee tuotteen muotoilun ja menetelmästandardi kuvailee esim. testausmenetelmän, jolla tuotteen ominaisuudet voidaan määrittää. Laatustandardi kuvailee yhtiön laatujärjestelmän ja ympäristöstandardi yrityksen ympäristöhallinnan laatua. ISO eli International Organization for Standardisation ja International Electrotechnical Commission, IEC ovat standardeihin liittyviä tärkeitä kansainvälisiä järjestöjä. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardointityön keskusjärjestönä Suomessa. Standardeihin paneutuminen saattaa vaikuttaa aika uuvuttavalta ja yksitotiselta työltä, ja kimmokkeita niihin perehtymiseen on ehkä liian vähän. Tämän vuoksi mielestämme sekä yritytyksillä, valvovilla viranomaisilla ja käyttäjillä (potilaat ja terveydenhuollon henkilöstö, varsinkin lääkärit) on riittämättömästi asiantuntemusta standardointiasioista. Standardeja luotaessa pitäisi kuitenkin olla eri tahoja edustavia asiantuntijoita, jotka voivat antaa asiantuntevan lausunnon suunnitteilla olevasta standardista. 6. VALVONTA Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (1505/94) edellyttää, että Lääkelaitos suorittaa markkinavalvontaa. Tämä valvonta koostuu useasta eri komponentista. Tuotetta markkinoille tuova

13 12 yritys joutuu dokumentoimaan tuotteensa ja anomaan sille myyntilupaa. Aikaisemmin on jo kiinnitetty huomiota siihen, että biomateriaaleja koskevat dokumentaatiovaatimukset eivät ole olleet yhtä tiukat kuin lääkevalmisteita koskevat. Tämä johtuu osittain siitä, että monia biomateriaaleja käytettäessä ei välttämättä voidakaan edellyttää 100-prosenttista turvallisuutta tai pysyvyyttä. Ajateltakoon vaikka suurten kantavien nivelten tekonivelleikkauksia. Potilas saattaa olla kivuliaan loppuvaiheen lonkkanivelen kuluman vuoksi käytännössä liikuntakyvytön eikä pysty huolehtimaan itsestään, vaikka älyltään ja henkiseltä suorituskyvyltään voisi vielä aivan hyvin selviytyä kotona. Tällaisessa tapauksessa potilaan liikuntakyky voidaan palauttaa ja kivut hoitaa suorittamalla potilaalle myös kustannus-hyötysuhteeltaan edullinen lonkan tekonivelleikkaus. Vaikka lonkan tekonivelen pysyvyys ei ole 100 %, vaan osa tekonivelistä menetetään joko varhais- tai myöhäiskomplikaatioitten myötä, potilaalle annetaan kuitenkin tällä tavalla lisäaikaa. Tänä aikana potilaan omatoimisuus ja elämänlaatu ovat tietysti paremmat kuin ennen toimenpidettä. Tämän vuoksi ehkä markkinoille on tullut myös puutteellisesti dokumentoituja materiaaleja tai malleja. Toinen samansuuntaisesti vaikuttava seikka on Euroopan yhdentyminen: Periaatteessa virta vie biomateriaalialallakin mukanaan, niin että biomateriaali tai implantti, joka on jo mahdollisesti hyväksytty joissain suurissa maissa kuten Kanadassa, USA:ssa tai jossain eurooppalaisessa valtiossa, asettaa paineita myös pienessä Suomessa hyväksyä se, ja itse asiassa Euroopan alueella lainsäädäntö tätä edellyttääkin. Näin ollen olisi valvovien viranomaisten yhteinen etu, että kansalliset valvonnasta vastaavat laitokset pystyisivät kehittämään mahdollisimman saumattoman yhteistyön. Yllä on jo nimittäin korostettu implanttien moninaisuutta. Tämä samalla tarkoittaa, että suurikokoinenkaan valtio ei välttämättä pysty ylläpitämään sellaisia tutkimus- ja testauslaitoksia ja valmiuksia, että tarvittaessa voitaisiin testata myyntilupaa anova laite tai mahdollisesti jo asennettu, mutta potilaassa rikkoutunut laite. Tämän yhteistyön kehittämiseen on resursoitu liian vähän voimia, koska ei ole aivan huomattu sitä muutospainetta jota tieteellis-tekninen ja lääketieteellinen kehitys sekä markkinointijärjestelmien muuttuminen ja kehitys ovat alalla aiheuttaneet. Valvova viranomainen valvoo myös post-marketing -seurannan avulla. Implanttien suhteen edellytetään, lainvoimaisesti, että jos asennettu ortopedinen tai hammasimplantti irtoaa, siitä on tehtävä ilmoitus kansalliseen implanttirekisteriin. Tällaisia kansallisia implanttirekistereitä on lähinnä Pohjoismaissa ja joissain Euroopan maissa. Näillä onkin ollut suuri vaikutus myös yleismaailmallisiin alan kehitystrendeihin. Esimerkiksi varsinkin ruotsalaiset ovat varhain tuoneet esille implanttirekisterinsä tuloksia ja toimivuutta. Tätäkin toimintaa, vaikka se osin on jo terveydenhuollon teknologisten laitteitten arviointia, pitäisi edelleenkin kehittää ja nimenomaan Lääkelaitoksen piirissä. Tässä Suomikin kantaa omalta osaltaan vastuuta myös yleismaailmallisesta kehityksestä. Korkealaatuinen ja ripeä viranomaistoiminta luo kansainvälistä kilpailuetua suomalaisille alan yrityksille. Tavallaan

14 voidaan ajatella, että kansallisessa rekisterissämme ja yhteistyössä muitten toimivien rekisterien kanssa tehdyssä evaluaatiossa annamme myös tärkeää kehitysapua sellaisille maille, joiden varallisuus ja infrastruktuuri eivät missään nimessä salli tällaisten korkeatasoisten rekisterien perustamista ja ylläpitämistä. Tietosuojaa on kehitettävä, mutta kuitenkin niin, ettei se väärällä tavalla ja turhaan rajoita hyviin päämääriin ja yhteiseen hyvään tähtäävien rekisterien toimintaa. 13 Yksi melko tärkeä valvonnan muoto on ns. vaaratilanneilmoitus. Yleensähän kuitenkin on tiedossa, kuinka kauan ja mitä erilaiset implantit ja biomateriaalit kestävät. Käyttäen täten esim. implanttirekistereistä saatavaa survival-tietoa ja omaa kliinistä kokemustaan potilasta seuraava implantin asentanut tai muu lääkäri saattaa havaita jonkun puutteen, esim. ennen aikojaan ilmenevän mekaanisen hajoamisen tai haitallisen kudosreaktion. Tällaisesta yllättäen ja tavanomaista varhaisemmin ilmenneestä haittavaikutuksesta pitää tehdä vaaratilanneilmoitus. Rekisteriin kertyy tietoa aika hitaasti ja siinä selvitellään lähinnä eri tuotteiden toimintaa käyttötarkoituksessaan. Vaaratilanneilmoitus on ainoa tehokas keino havaita selvästi puutteelliset, huonosti suunnitellut tai vajavaisista materiaaleista valmistetut tuotteet. Tässä pitää pyrkiä kehittämään lääkäreitten siviilirohkeutta: helpostihan on niin, että vahinkoilmoituksen tehnyt potilasta mahdollisesti hoitava lääkäri voi itse joutua huonoon valoon. Onhan periaatteessa mahdollista, että tämä varhainen haittavaikutus on johtunut siitä, että laite on väärin asennettu tai väärällä aiheella asetettu. Tämän vuoksi on todennäköistä, että vaaratilanneilmoituksia jää tekemättä. Alan kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin osallistuneina olemmekin havainneet, että kun tällainen vaaratilanneilmoitus ensimmäisen kerran tehdään ja se tulee yleiseen tietoisuuteen, on varsin tavallista, että löytyy useita kollegoita, jotka raportoivat epävirallisesti heillekin sattuneen samanlaisia epäonnistumisia, ehkä jo useitakin kertoja. Kuitenkaan he eivät ole tehneet niistä lain, asetuksen ja lääkärimoraalin edellyttämää ilmoitusta. Potilaan aktiivinen osuus oman terveydentilansa seurannassa ja hoidossa on siis jatkuvasti lisääntynyt. Yllä jo korostettiin esim. kotihoidon ja seurannan mahdollistavien biomateriaaleihin perustuvien teknologioitten yleistymistä. Valvovan viranomaisen kuuluu pitää huolta siitä, että markkinoille tulevista tuotteista on riittävät esitteet. Puutteita saattaa esiintyä sikäli, että joskus esitteitä ei tunnu löytyvän käännettyinä suomeksi. Käyttäjät tarvitsevat tällaisia esitteitä, varsinkin nykyisin kun laitteissa saattaa olla hyvinkin monimutkaista ohjelmoitavuutta ja toimintaa ja kun asennukseen liittyy useita korkeaa ammattitaitoa vaativia niksejä. Taitavinkin implantologi eli implanttien asettaja on joskus itse asettanut ensimmäisen implanttinsa, jolloin sen oikea asentaminen on perustunut toisaalta mahdollisesti vanhemman kollegan antamaan neuvoon tai, jos

15 14 kyseessä on ollut pioneeri, niin pelkästään ehkä tuotteen mukana seuraaviin käyttöohjeisiin. Potilaan osuus on sikäli nyt lisääntynyt, että markkinoilla on potilaan niin halutessa saatavilla erilaisia tuotteita. Potilas saattaa lyhytnäköisyydessään haluta kosmeettisesti lyhyellä tähtäyksellä toivottavaa vaikutusta. Siksi on tärkeää, että käyttöohjeita löytyy paitsi suomeksi käännettynä alan asiantuntijoille, lääkäreille ja terveydenhuollon henkilökunnalle, myös kansankielellä kirjoitettuna potilaalle itselleen. Näissä esitteissä tulee tuoda esiin myös tuotteen käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit tai esim. pitkäaikaisseurannan ja tulosten puuttuminen. Mainittakoon vielä, että biomateriaalien kehittyessä niin nopeasti on aivan selvää, että kansallisilla valvontaa suorittavilla viranomaisilla on huutava pula alan asiantuntijoista. Kenttä, joka tulisi kattaa, on niin laaja, että varsinaisesti talon palkkalistoille ei millään saada riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä. Toisaalta asiantuntijatarve on usein tilapäinen. Sen takia valtiovallan ja valvovan viranomaisen pitäisi yhteisen edun vuoksi pitää huolta riittävästi myös alan koulutuksen järjestämisestä. Koulutettujen alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden projektinomainen osallistuminen on tärkeää. Asiantuntijoita on tietysti usein vaikea houkutella edes rahallisin perustein tällaiseen toimintaan, kuluuhan niissä aina ylimääräistä aikaa. Kuitenkin esimerkiksi tähän Biomateriaaliselvitystyöhön aktiivisesti osallistuneet ovat kokeneet prosessin stimuloivana, ja uusia kontakteja on syntynyt. 7. RETRIEVAL-ANALYYSIT JA VAARATILANTEIDEN SELVITTELY Kun implantti on yllättäen hajonnut ja vaikkapa vaaratilanneilmoitus on tehty, tai rekisterin perusteella jokin implanttiluonteinen lääkinnällinen laite ei kestäkään kohtuullista kulutusta tai käyttöä, poistettujen implanttien materiaaliset ominaisuudet ja irtoamiseen johtaneet syyt pitää analysoida. Tällaista implanttia voidaan tarkastella ensin paljain silmin, ja sitten suuremmalla tarkkuudella käyttäen stereomikroskooppia. Tätäkin suurempaan tarkkuuteen voidaan päästä käyttämällä profilometristä pintamorfologian analyysiä, jolloin implantin pinnoilta tuotetaan karttaa muistuttava dokumentti sen ominaisuuksista. Pyyhkäisyelektronimikroskopialla päästään vieläkin suuremmalla suurennoksella tarkistelemaan implantin pintaa. Tähän voidaan liittää ns. energy dispersion X-ray -spektroskopia (EDS), jolla myös pinnan kemiallista rakennetta voidaan analysoida. Polarisaatiolaitteilla saadaan tietoa implantin korroosiosta ja elektrokemiallisista ominaisuuksista. Tietokonemallinnusta käyttämällä voidaan selvitellä proteesin jännitystiloja ja sen muutoksia kuormituksessa. Paljon muitakin erityismenetelmiä on jo biomateriaalihuippuryhmässäkin saatavilla (Auger electron spectroscopy/aes, Ultraviolet

16 photoelectron spectroscopy/ups, Secondary ion mass spectroscopy/sims, X-ray fluorescence/xrf, Low-energy electron diffraction/leed, Infrared spectroscopy/ir/ftir, Particle-induced X-ray emission/pixe, Nuclear reaction analysis/nra, Transmission electron microscopy/tem, Atomic force microscopy/afm, X-ray diffraction/ XRD, Contact angle). Kun jokin implantti on todettu toiminnallisesti liian heikoksi tai hajoavaksi, olisi entistä useammin tarpeellista suorittaa vaurioanalyysi, koska siten selvitetään ja saadaan lisätietoa siitä, miksi ja miten tähän tilanteeseen on jouduttu. Samoja metodeja voidaan käyttää myös silloin, kun harkitaan myyntiluvan myöntämistä uusille markkinoille tuleville tuotteille, joten teknologinen erityisosaaminen palvelee täten sekä profylaktisessa mielessä että sekundääripreventiossa vahingon jo tapahduttua BIOMATERIAALIALAN KOULUTUS On varmasti aivan selvää, että biomateriaaliala on poikkitieteellinen ala, jonka tutkimus- ja koulutustyö edellyttää usean eri erikoisalan yhteistyötä. Vaaditaan lääketieteellistä ja biomateriaaliosaamista, kyseessä on ns. high-tec, high-med poikkitieteellinen osaaminen. Biomateriaalikoulutus edellyttää kuitenkin myös tämän lisäksi juridiikan tuntemusta, standardien tuntemusta, kuljetuksen ja sterilisaation asiantuntemusta, toksikologista ja farmakologista osaamista, keksintöjen patentoimiseen ja tuotteistamiseen liittyvää tietotaitoa jne. Tämän takia Suomen tuki- ja liikuntaelinten tutkimusseura ry pyrki jo viime vuosikymmenen lopulla aikaansaamaan ns. Finnish Graduate Schools in Health Sciences (FGSHS) -ryhmän piiriin Biomaterial Graduate School (BGS)-tyyppisen kansallisen osaamis- ja koulutusryhmittymän. Biomaterial graduate school on siis poikkitieteellisyyteen, rotaatioon ja kansainväliseenkin verkostumiseen perustuva kattava ja laadukas koulutusjärjestelmä. Sen tärkeys on tunnustettu myös TEKESin tuella perustetun biomateriaaliklusterin piirissä, joka on päättänyt, että professori Yrjö Konttinen seuraavan tilaisuuden tullen esittäisi toisen kerran Suomen Akatemialle FGSHSsysteemiin liittyvää biomaterial graduate school -tyyppistä koulua. Tämä pyrkimys saa tärkeää tukea valtakunnalliselta vuonna 2000 perustetulta Biomateriaaliyhdistykseltä, joka tullee järjestämään korkeatasoisia koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Tällaisen koulun periaatteena on toimia valtakunnallisena sateenvarjo-organisaationa ja vastata alan koulutuksesta. Koulutus tietysti lähinnä perustuu siihen, että korkealaatuista mutta pirstoutunutta osaamista rahoitusta saavan verkoston muodossa rakennetaan alalla jo toimivien tutkimusryhmien pohjalta. Tämän kaltainen valtakunnallinen koulutus- ja tutkimus/testausyksikkö on sen tärkeyden,

17 16 alalla tapahtuneen ja progressiivisesti kiihtyvän kehityksen ja aineaiheen poikkitieteellisen luonteen vuoksi parhaiten toteutettavissa osana FGSHS-systeemiä. Biomateriaalikoulutus, väitöskirjan teko aiheeseen liittyvistä teemoista, on useita vuosia kestävä prosessi. Usein väitöskirjan työpanoksen lasketaan olevan noin 4-5 vuotta täyspäiväistä työtä. Toisaalta kun sekä kehittyvä kansallinen tutkimus- ja yritystoiminta, Suomeen biomateriaaleja markkinoivat yritykset, lääkärikunta ja terveydenhuollon järjestelmä, valvoja viranomainen ja julkinen sana kaikki tarvitsevat biomateriaaliosaamista, olisi erittäin tärkeää, että tämä Suomessa toteuttamatta jäänyt hanke saataisiin käynnistettyä mahdollisimman pian. Mainittakoon, että Ruotsissa tällainen biomaterial graduate school -tyyppinen järjestelmä on ollut toiminnassa jo useita vuosia. Postgraduate-tyylinen koulutus edellyttää pitkän päälle toimivaa peruskoulutusta, pitävää pohjaa. Alan tutkijat ja vaikuttajat pyrkivätkin eri kanavien kautta integroimaan biomateriaalikoulutusta peruskoulutukseen sekä biolääketieteessä, kaupallisilla aloilla että juridiikassa. Alan edustus yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen piirissä on vähäistä, ja siksi biomateriaaliklusteri, yhdistys, huippuryhmä ja Graduate School -hankkeen kantavat voimat ovat viemässä asiaa eteenpäin. Esimerkiksi terveyden ja biotieteiden maisterikoulutuksessa on mahdollista opiskella biomateriaaleja. Koska järjestelmällistä ja johdonmukaisesti etenevää perus- ja jatkokoulutusta ei biomateriaalialalla ole järjestetty, myös täydennyskoulutuksen järjestäminen vaatii kiireellisiä toimenpiteitä. TEKESin toimesta ollaan laatimassa selvitystä seminaareista ja koulutusohjelmista akateemisissa ammateissa toimiville ja yritysten tarpeisiin. 9. PATENTOINTI JA KAUPALLISTAMINEN Patentointi on uuden idean kaupallistamisen edellytys. Patentointiprosessin yhteydessä voidaan varmistua patenttiviraston kautta siitä, että kyseessä on todella uutuus. Tällöin patenttirikkomisen riski pienenee ja voidaan välttyä kalliilta ja hankalilta oikeudenkäynneiltä. Patentointi myös hidastaa kopiointia jarruttamalla sitä ainakin joillain vuosilla. Korkealle kehittyneissä ja korkean palkkatason maissa kuten Suomessa hyvää koulutusta ja osaamista vaativa tuotanto takaa parhaiten maalle sen viennin ja vientitulot, joilla järjestelmää voidaan pitää yllä. Tietoliikennepuolella Nokian ja Soneran menestys ovat osoittaneet, että pienelläkin maalla on mahdollisuuksia globaalisesti merkittävään kontribuutioon ja tätä kautta myös

18 osin kotimaahan ohjautuvaan tulon muodostukseen. On tunnettu tosiseikka, että suomalaiset tutkijat eivät ole riittävässä määrin suojanneet keksintöjään patenttihakemuksin ja että heillä on puutteellinen ammattitaito tuotteistaa keksintönsä. Patenttihakemuksen voi täyttää itse, mutta nykyisin esim. yliopistojen yhteyteen on perustettu Patenting and Licencing Officeja tukemaan tutkijoita. Nämä yksiköt auttavat patenttien laatimisessa, joskin tällöin tutkijoille kuuluva omistusoikeus jaetaan laitoksen ja viraston välillä. Toisaalta on olemassa myös patentti- ja tavaramerkkitoimistoja, jotka toimeksiannosta yksityissektorilla selvittävät patentoinnin mahdollisuudet ja toteuttavat patentoinnin yhteistyössä tutkijoiden tai tukijaryhmän kanssa. Tätä toimintaa pitäisi edelleenkin kehittää, eikä tutkijoillakaan varmasti ole mitään sitä vastaan, että heidän koulutuksestaan vastannut ja heille tutkimusmahdollisuudet antava yliopisto tai tutkimuslaitos osallistuu myös patenttien hakemiseen ja tätä kautta patentoinnin ja tuotteistamisen perusteella keksinnöstä myöhemmin saatavan hyödyn jakamiseen. Suomessa on saatavissa huomattavaa apua keksinnön kaupallistamiseen yliopistojen ja tutkimuslaitosten omistamilta kaupallistajilta. Terveydenhuollon alalla toimivat muun muassa Finn-Medi Tutkimus Oy, Lisentia, OuluTech ja Åbotech TUTKIMUKSEN RESURSOINTI Biomateriaalitutkimus on Suomessa saanut pitkäjänteistä tukea lähinnä TEKESin ja Suomen Akatemian kautta. Tällöin kysymyksessä on yhteistyö tutkimuslaitoksen ja alan kotimaisen yrityksen välillä. Teknilliset korkeakoulut ja vähäisemmässä määrin biomateriaaleja käyttöön ottavat yliopistot, sairaalat ja laitokset ovat omalta osaltaan osallistuneet biomateriaalitutkimuksen rahoitukseen. Biomateriaalitutkimus on kuitenkin, niin kuin jo yllä on kirjattu, poikkeuksellisen nopeasti kehittynyt lääketieteen ala. Biomateriaaliopilla ei esim. lääketieteellisissä tai hammaslääketieteellisissä tiedekunnissa Suomessa ole lainkaan alan oppituoleja. Järjestelmäähän on pyritty kehittämään niin, että oppialoja edustavien ja alan tutkimuksesta ja koulutuksesta vastaavien professorien virkanimikettä voitaisiin joustavasti muuttaa niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla vastaisivat tietotekniikan ja lääketieteen kehitystrendeihin ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tuntuisi erittäin tärkeältä, että yllä mainitun biomaterial graduate school -järjestelmän lisäksi perustettaisiin ainakin määräaikaisia biomateriaaliopin professuureja helpottamaan alan kehitystä valtakunnassa. Valtiovaltakin on herännyt alan tutkimus- ja kehittämistarpeisiin ja myönsi alkaen akatemian professori Pertti Törmälän vetämälle ryhmälle A Tissue engineering and medical, dental

19 18 and veterinary kuusivuotisen huippuryhmätuen. Jo tämän huippuryhmän rakenne herätti tutkimuksia arvioitaessa arvioijapaneelin ja Akatemian huomiota sikäli, että se oli aivan uudenlaatuinen tutkimusorganisaatio. Aikaisemmat huippuryhmät olivat keskittyneet nimenomaan tietyn yliopiston tai laitoksen alueelle, mutta tässä huippuryhmässä tutkimukseen osallistuu toisaalta koordinaattorina Tampereen teknillisessä yliopistossa toimiva Pertti Törmälä, ja toisaalta suurimman osan tästä huippuryhmästä muodostavat Helsingin yliopistossa, HUS:ssa ja Teknillisessä korkeakoulussa toimivat ryhmät. Lisäksi mukana on, niin kuin tutkimusryhmän nimikin jo osoittaa, sekä lääketieteellistä, hammaslääketieteellistä että eläinlääketieteellistä osaamista. Tätä osaamista on huippuryhmän perustamisen jälkeen jo huippuryhmän kautta levinnyt myös Kuopion yliopistoon, johon valittiin professoriksi soveltavan fysiikan alueelle Reijo Lappalainen. Hän oli aiemmin toiminut huippuryhmän piirissä Helsingin yliopistolla Suomen Akatemian vanhempana tutkijana. Hän johtaa Kuopioon vuonna 2000 perustettua Biomateriaalikeskusta. Turun yliopistossa lääketieteellinen tiedekunta on valinnut biomateriaalitutkimuksen yhdeksi tiedekuntaa profiloivaksi projektiksi. Helsingissä toimii erittäin aktiivinen ja poikkitieteellinen professori Seppo Santavirran johtama TULES tutkimusseura ry, jonka parissa on syntynyt biomateriaali-innovaatioita. Nämä tutkimusorganisaatiot ovat erittäin hyvä ydin sille rakennustyölle, jota valtakunnassa tehdään alan kehittämiseksi. Biomaterial graduate school oli vieläkin laajempi organisaatio, johon jo alunperin on sisällytetty myös Turun, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Kuopion yliopisto ja Jyväskylä. 11. TERVEYSTALOUS Terveystaloustieteellisessä arvioinnissa tulisi yhteiskunnan kannalta huomioida kokonaiskustannusajattelu. Mikä on implantoinnin tavoite ja tulos, ja minkä verran se kuluttaa voimavaroja (kustannukset) suhteessa sen aiheuttamiin säästöihin ja muihin hyötyvaikutuksiin (tuotot)? Mitkä ovat vaihtoehtoiskustannukset? Kustannuksissa on luonnollisesti huomioitava myös pitkäaikaiskomplikaatioista aiheutuvat jälkilaskut. On selvää, että onnistunut hoitotoimenpide yhteiskunnan kannalta vähentää pitkäaikaissairaanhoidon menoja ja johtaa eläkesäästöihin sekä verotuottoihin. Näissä arvioissa tulisi huomioida myös puolison kotona tapahtuvasta hoidosta kertyvä säästö. Sivilisaatioomme kuuluu myös subjektiivisten arvojen, kuten esimerkiksi toimintakyvyn paranemisen ja kivuttomuuden huomiointi. Yksilö voi arvostaa kykyään pystyä hankkimaan itse elantonsa ja sitä, että hän on riippumaton kanssaihmisistään jokapäiväisten askareitten tai ainakin usein toistuvien toimintojen suhteen.

20 Lääkepuolella vaaditaan nykyisin myyntiluvan saamisen jälkeen myöskin terveystaloustieteellinen osoitus uuden lääkkeen hyödystä, kun harkitaan lääkkeen perus- tai erityiskorvattavuutta. Vaikka biomateriaaleja käytetään erittäin laajasti, niistä on saatavilla melko vähän kontrolloitua ja tutkittua tietoa esim. kustannus-vaikuttavuusanalyysin, kustannus-hyötyanalyysin tai kustannusutiliteettianalyysin muodossa. Koska biomateriaaleja käytetään enenevässä määrin myös kosmeettisiin tarkoituksiin, kuuluu täkäläisissä terveystaloustieteellisisissä tutkimuksissa huomioida myös potilaan kokema elämänlaatu ja implantin/biomateriaalin/toimenpiteen aiheuttamat vaikutukset potilaan tai vanhenevan kansalaisen hyvinvointiin ESIMERKKITAPAUKSIA (LL Ville Waris, LT Nureddin Ashammakhi ja LK Eero Waris) Yhteenvedossa on puututtu useaan tärkeään kysymykseen biomateriaalialalla. Jotta analyysimme ei jäisi pelkästään teoreettiseksi pohdinnaksi ja kannanotoksi niistä kehityksen suuntaviivoista, joista meidän kannattaisi keskustella ja joita meidän kannattaisi noudattaa, esitämme alla neljä tapausselostusta. Näistä ilmenee aika hyvin, minkälaisia prosesseja, tapahtumasarjoja, haittavaikutuksia ja ongelmia kehitystyön, markkinoinnin, valvonnan ja korvausoikeudenkäyntien yhteydessä biomateriaalit ovat nostaneet esiin viime vuosina. Yhtenä tapauksena esitetään Boneloclonkkatekonivelen kuppi, joka on vielä tätä yhteenvetoa kirjoitettaessakin ollut julkisen sanan käsiteltävänä. Toisena tapauksena esitetään luun korvikkeena käytetty luontoperäinen naudan luusta valmistettu tuote Surgibone. Sen kohdalla vahinkoilmoitus johti tuotteen käyttökieltoon, ja siinä ilmeisesti esimerkillisellä tavalla myös testattiin ko. tuote ja tuote-erä nopeasti projektia varten luodulla verkostetulla tutkimusorganisaatiolla. Kolmas tapaus liittyy edelleenkin paljon julkisuutta saaneiseen rinnan augmentaatioleikkauksiin ja rintaimplantteihin. Silikonit ovat tulleet jäädäkseen, ja ne ovat yleinen puheenaihe ja myös ihailun kohde miestenlehtien sivuilla. Lopuksi neljäntenä tapauksena esitetään erittäin nopeasti kehittyneet ihon korvikkeet, joiden pääasiallisia käyttöindikaatioita ovat alunperin olleet laaja-alaiset palovammat, mutta joille on tullut muitakin käyttöaiheita. Ihon korvikkeiden alueella kudosteknologia kehittyy nopeasti ja on johtanut myöskin käytännön sovelluksiin Surgibone-luusiirre kaularangan fuusioleikkauksessa. Ongelmallinen Surgibone luusiirrännäinen oli naudan luusta jatkokäsitelty pieni lieriömäinen biomateriaalikappale, jollaisia käytetään luutumisen edistämiseen ns. Clowardin fuusio -tekniikassa.

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö 1 Biopankkeja koskeva lainsäädäntö Biomedicum 20.9.2004 Mervi Kattelus mervi.kattelus@stm.fi 2 Mikä on biopankki? Ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä Suppea määritelmä: kudosnäytekokoelma Laaja määritelmä:

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen Vaaratilanneilmoitusmenettely 26.5.2016 Minna Kymäläinen Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Vaaratilanteista ilmoittaminen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Ihmisen varaosat Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Daidalos ja Ikaros C.P. Landon 1799 Pyhä Kosmas ja Pyhä Damian (t 287 jkr) suorittamassa

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä LAPSET JA BIOPANKIT Valvira 25.11.2014 Jari Petäjä 1 Lasten elämänkaari sairaanhoidon näkökulmasta Aikuisten hoito kasvu ja kehitys perhe ja vanhemmuus raha, taudit potilaan hoitomyöntyvyys 0 ikä 16 25

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 002646/00.01.00/2014 /2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys PITKÄLLE KEHITETYSSÄ TERAPIASSA KÄY- TETTÄVIEN LÄÄKKEIDEN (ATMP) VALMISTA- MINEN YKSITTÄISEN POTILAAN

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Muista vaaratilanneilmoitus

Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilann Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset 1.12.2017 Minna Kymäläinen Tarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

Suomalaista bioteknologiaa kansainväliseen lääkehoitoon. FIT Biotech Oy toimitusjohtaja Kalevi Reijonen Osakesäästäjien Keskusliitto 28.10.

Suomalaista bioteknologiaa kansainväliseen lääkehoitoon. FIT Biotech Oy toimitusjohtaja Kalevi Reijonen Osakesäästäjien Keskusliitto 28.10. Suomalaista bioteknologiaa kansainväliseen lääkehoitoon. FIT Biotech Oy toimitusjohtaja Kalevi Reijonen Osakesäästäjien Keskusliitto 28.10.2015 Tärkeää tietoa Tämä esitys saattaa sisältää tulevaisuutta

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 20.9.2004 ARPO AROMAA

NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 20.9.2004 ARPO AROMAA NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET TILANTEEN KUVAUS Vuosi 0 Tutkimus tavoitteineen Suostumus Näytteet Muut tiedot Vuosi 10-30 Tutkimus: uusi vai entinen käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Terveydenhuollon laitteiden ja

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT 2 Alzheimerin taudin diagnostiikka Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Alzheimerin tauti

Lisätiedot

Pitkälle kehittyneitä terapiatuotteita koskevat säännökset

Pitkälle kehittyneitä terapiatuotteita koskevat säännökset Pitkälle kehittyneitä terapiatuotteita koskevat säännökset 13.1.2010 Paula Salmikangas 1 Asetus 1394/2007/EC pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä (Advanced Therapy Products, ATP) -

Lisätiedot

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti 25.4.2017, versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Miestyyppinen hiustenlähtö

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 1 Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 2 Ihminen on sosiaalisen verkostoon uppoutunut psykobiologinen

Lisätiedot

Poikkeuksia em. rajoihin, jos

Poikkeuksia em. rajoihin, jos Harmaakaihin leikkaushoito Minna Sandberg-Lall, LT Silmätautiopin dosentti Silmäkirurgi Suomen Silmälääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja 1 Harmaakaihi Kehittyy useimmiten iän myötä ilman ulkoista syytä

Lisätiedot

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen lainsäädäntöuudistuksen valossa TENK:n kevätseminaari 17.5.2011 Ylitarkastaja Outi Konttinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

KOE-ELÄINTEN ASIALLA

KOE-ELÄINTEN ASIALLA KOE-ELÄINTEN ASIALLA Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokeisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n osuus on runsaat 10 miljoonaa koe-eläintä. Suomessa käytettyjen koe-eläinten

Lisätiedot

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Tietoaineistot ja tutkimus Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Välittömiä kommentteja.. Arpo Aromaa Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2 Tietojen keruu ja käyttö Kannattaako tietoja ihmisten terveydestä

Lisätiedot

Kansallinen Genomistrategia - missä mennään? Espoo

Kansallinen Genomistrategia - missä mennään? Espoo Kansallinen Genomistrategia - missä mennään? Espoo 12.01.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto tilaisuudesta Kommenttipuheenvuorot Aino-Liisa Oukka Minna Wilska-Sundström Mia Bengström Keskustelua visiosta

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Uusien menetelmien arviointi sairaanhoitopiireissä Uusien menetelmien käyttöönotolle ei yleensä virallista, organisaatiotason

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA. Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA. Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto Näytteiden jatkokäytön edut Resurssien hyötykäyttö Taloudellinen hyöty (erilaisille toimijoille) Suomi tutkimuksen

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus vaaratilanneilmoitus 1 Muista vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

ETENE ja sote. Ritva Halila Ylilääkäri, pääsihteeri. Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

ETENE ja sote. Ritva Halila Ylilääkäri, pääsihteeri. Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE ETENE ja sote Ritva Halila Ylilääkäri, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia STM, HY SLL/Duodecim EGE, EN 2 Ritva Halila ETENE

Lisätiedot

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Anita Kokkola Suomen Kuntaliitto Elektroninen kertomus - Valtakunnallinen kertomusmaarittelytyö Alueellisia kokemuksia

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta Infektioturvallisuus Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden-

Lisätiedot

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Leikkuupuimuri seuloo jyvät mukaan ja akanat pois. Terveydenhuollon seulonnoissa halutaan löytää

Lisätiedot

Ajankohtaista kudoslaitosvalvonnassa

Ajankohtaista kudoslaitosvalvonnassa Ajankohtaista kudoslaitosvalvonnassa Anne Tammiruusu Fimea Kudospankkipäivä 28.5.2015 Yhteisösäädösten myötä kudoslaitostoiminta toimiluvalliseksi vuonna 2007 Suomessa Ihmisessä käytettävien ihmiskudosten

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen Lyhyt historia 10.9.2008 Projektin asettaminen (STM105:00/2008) 19.1.2009 Perustamispäätös: Kuopio (STM/298/2009) 24.7.2009 Laki (593/2009) vahvistettiin (VN+TP) 13.8.2009 Asetus hyväksyttiin valtioneuvostossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus Markku Lehto

Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus Markku Lehto Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus 26.05.10 Markku Lehto Mikä kokonaisuus Terveyteen, toimintakykyyn sekä elämän hallintaan ja arjessa selviytymiseen vaikuttavat monet tekijät: o elämäntapa

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Suomen Akatemia & TEKES seminaari 12.10.2005 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Arto Mustajoki Helsingin yliopisto Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (Esityksen alkuosassa on

Lisätiedot

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttaminen (1.10.2010) Keskeisiä muutoksia Tutkimuslain sovellusalueen

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot