Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s. 16-17. Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013"

Transkriptio

1 Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013 Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s Jonna Huhtala 12 v

2 Tässä numerossa: Eino-myrskyn jälkimaininkeja Hyvää joulua ja valoisaa uutta vuotta! Tänä vuonna lahjoitimme joulutervehdysrahat jakeluverkkoalueemme vanhustyön hyväksi. Lukijakilpailun nro 2/13 voittajat: Ulla-Maija Räisänen, Himanka Reijo Koskela, Sievi as. Sirkka Piippo, Rautio Pirkko Salonen, Vaasa Erkki ja Kaija Pesola, Kälviä Matti ja Marjatta Mantila, Kokkola Pentti Niemonen, Kannus Tenho Raudasoja, Kannus Mikko Lindell, Lohtaja Petri Mäkelä, Lohtaja Korpelan Voiman asiakaslehti 3/ vuosikerta, ISSN Julkaisija: Korpelan Voima Painos: kpl Toimittaja: Tuulikki Nikkilä Ulkoasu/taitto: Statiivi Kansi: Jonna Huhtala Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere Osoitelähde: Korpelan Voiman asiakasrekisteri Eino-myrsky aiheutti poikkeuksellisen pahoja ongelmia Verkko Korpelan sähkönjakeluun. Pahimmillaan Verkko Korpelan alueella oli yli kymmenentuhatta asiakasta ilman sähköjä. Vuorokauden vaihtuessa ilman sähköjä oli vielä maanantaiyönä lähes kaksituhatta, maanantai-iltana noin kaksisataa ja tiistaiaamuna noin sata asiakasta. Pahoittelemme viankorjauksen poikkeuksellisen pitkää aikaa. Asiakkaiden ilmoittamat tiedot vikojen aiheuttajista ovat tärkeitä, sillä ne saattavat nopeuttaa korjaustöitä. Suurhäiriötilanteissa puhelinliikenteessä voi ilmetä ajoittaisia häiriöitä, mikä hidastaa viestintää. Verkko Korpela kehittää internetsivujaan, jotta ne palvelisivat aikaisempaa paremmin poikkeustilanteiden viestintää. Samalla toivomme, että asiakkaat ilmoittaisivat havaitsemistaan vioista mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostitse, koska puhelimet voivat olla ajoittain tukossa. Ilman sähköä olevien asiakkaiden määrä ei suoraan kerro kuinka kauan sähkökatkos voi kestää, sillä viankorjausaikoihin vaikuttaa myös vikojen laatu ja mahdolliset työturvallisuusriskit. Myrskynjälkeinen vikojenkorjaus voi kestää kauan, jos sähkölinjoja joudutaan rakentamaan osittain tai kokonaan uudelleen. Verkko Korpela keskittyy suurhäiriötilanteissa ensin keskijännitevikojen korjaukseen, mikä on edellytys tätä seuraavalle pienjännitevikojen korjaukselle. Keskijännitevikojen korjauksen jälkeen suurimmalle osasta asiakkaita saadaan palautettua sähköt. Asiakkaat, joiden sähköntoimitus on keskeytynyt yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia, ovat oikeutettuja vuotuisista verkkopalvelumaksuista laskettuun vakiokorvaukseen. Keskeytysaika lasketaan hetkestä, jolloin sähköyhtiöllä on tieto häiriöstä ja korjaustöiden aloittaminen on mahdollista työturvallisuutta vaarantamatta. Verkko Korpela hyvittää vakiokorvauksen automaattisesti sähkönsiirtolaskussa. Verkko Korpelan tehtävänä on turvata toimialueen laadukas sähkönsiirto. Hyödynnämme myös Eino-myrskyn oppeja toimintatapojemme ja sähköverkon rakenteiden jatkuvassa kehitystyössä. Parannamme mm. vikaherkiksi todettujen sähköverkonosien säänkestävyyttä saneeraustoimenpiteiden yhteydessä maakaapeloinnilla, siirtämällä sähkölinjoja metsäisiltä osuuksilta teiden varsiin, lisäämällä vikapaikkojen rajaamisen mahdollistavia kaukokäytettäviä kytkinlaitteita ja rakentamalla rengasverkkoja, jotka mahdollistavat sähkönsyötön useita reittejä pitkin asiakkaille. Korpelan sähköverkon toimitusvarmuus ja vikojenkorjauksen nopeus on saanut hyvän arvosanan monessa aikaisemmassa myrskyssä. Eino-myrskyn poikkeuksellisen mittavien vahinkojen jälkitöissä emme valitettavasti pystyneet täyttämään kaikkien asiakkaiden kohdalla palvelulupaustamme nopeasta vikojenkorjauksesta. Kiitän asiakkaitamme ymmärtäväisestä suhtautumisesta myrskyn jälkeiseen häiriötilanteeseen. Lisäksi kiitän henkilökuntaamme, metsureita, urakoitsijoita ja kaikkia muita avuksi tulleita henkilöitä ja yhteisöjä ammattitaitoisesta viankorjaustyöstä. Hyvää tuulta 4-5 Korpela investoi verkkoon 7 Urotekoja sähkönjakelun hyväksi Sähkötekniikkaa Yritysesittely: Kotileipomo Sanna Herrala Sisällysluettelo: Hyvää tuulta 4-5 Energiansäästövinkkejä 6 Korpela investoi verkkoon 7 Suoraveloitus poistuu käytöstä 8 Korpela palvelee 9 Urotekoja sähkönjakelun hyväksi Sähkötekniikkaa, Centria ammattikorkeakoulu Yritysesittely: Kotileipomo Sanna Herrala Joulun valot! piirustuskilpailun satoa Tuula Loikkanen toimitusjohtaja Energiakilpailu 2013 satoa HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE ClimateCalc CC /FI HÄMEEN KIRJAPAINO OY Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s.16 Lukijakilpailu Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY 2 3

3 Hyvää tuulta Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, jossa ilman virtauksen liike-energia muunnetaan tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoimatuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Suomessa on toistaiseksi vain vähän tuulivoimaa, mutta sitä on pyritty edistämään sen ympäristöystävällisyyden vuoksi. Tuulivoimala merellä: Tasaisempi tuulisuus Voimakkaammat tuulet Asutus etäällä Kalliimmat perustamis- ja huoltokustannukset Ylläpito ja huolto haastavaa Tuulivoimala maalla: Kohtuullisemmat investointikustannukset Pääsy voimalalle joka säällä ja kaikkina vuodenaikoina Haasteena yhteensovittaminen muiden toimintojen kanssa, mm. meluhaittojen takia Tuulisuus vaihtelevampaa Tuulisuus tutkittava tarkemmin Korpelan Voima kuntayhtymä on Oy Perhonjoki Ab:n kautta mukana Merijärvellä sijaitsevassa Ristivedon tuulivoimapuistossa. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukainen tavoite tuulivoimatuotannolle on 6 TWh vuodelle Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli 163 tuulivoimalaa jotka tuottivat yhteensä 0,5 TWh vuodessa. Nämä voimalat tuottavat noin 0,6 % Suomen sähkönkulutuksesta. Tuulivoiman tuotannon tulee kasvaa 12 kertaa suuremmaksi nykyisestä vuoteen 2020 mennessä, jotta asetettuun tavoitteeseen päästään. Suurin osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee länsi- ja etelärannikolla sekä Ahvenanmaalla. Maalle suunnitellut tuulivoimapuistot sijoittuvat ympäri maata, mutta isompi keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa. Tuulivoimaloiden paikanvalintaan vaikuttavat Parhaita paikkoja tuulivoimaloille ovat alueet, joissa tuulen keskinopeus on 5,5-7,5 m/s. tuuliolosuhteet, liitynnät sähköverkkoon, rakentamista ja huoltoa tukeva infrastruktuuri sekä rakenteiden perustamisolosuhteet. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin ja tunneittain sekä vuodenaikojen tuulisuuden mukaan. Suomessa tuulee eniten talvikuukausina ja selvästi vähemmän kesäkuukausina. Käynnistyäkseen tuulivoimala tarvitsee vähintään 3 m/s tuulennopeutta mutta yli 25 m/s tuulen nopeuksissa laitos yleensä pysäytetään myrskyvaurioiden estämiseksi. Mitä parempi tuulen nopeus, sen suurempi on tuulen energiasisältö ja sitä kannattavampi tuulivoimala on. Parhaita paikkoja tuulivoimaloille ovat alueet, joissa tuulen keskinopeus on 5,5 7,5 m/s. Tuulivoimalaitoksen käyttöikä on noin vuotta, jonka jälkeen laitos voidaan joko uudistaa tai purkaa. Suomen sääolot asettavat omat haasteensa tuulivoimaloiden toiminnalle; kylmät ja jäiset olosuhteet vaativat omia teknisiä ratkaisujaan, erityisesti merelle rakennettaessa. Syöttötariffituki turvaa tuulivoimainvestointien kannattavuuden Tuulivoima on kehittymässä oleva sähköntuotantomuoto, joka ei vielä tällä hetkellä ole taloudellisesti kannattavaa ilman lainsäädäntöön perustuvia tukitoimia. Tuotantotukea maksetaan syöttötariffina eli takuuhintana. Syöttötariffin tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa uusiutuvan energian kilpailukykyä. EU edellyttää Suomen lisäävän uusiutuvaa energiaa niin, että sen osuus loppukäytöstä on 38 prosenttia vuoden 2020 loppuun mennessä. Syöttötariffilla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Tukea maksetaan laissa määritellyn tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksena. Syöttötariffijärjestelmässä tuulivoimalla tuotetulle sähkölle asetetaan takuuhinta. Mikäli sähkön markkinahinta jää tämän alle, tuulisähkön tuottajalle maksetaan määräajan markkinahinnan ja takuuhinnan välinen erotus. Takuuhinta turvaa uusiutuviin energiatuotantomuotoihin tehtävien investointien kannattavuuden ja edesauttaa uusiutuvien energiamuotojen kehitystyötä. Sähkön alkuperätakuu osoittaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Sähkön alkuperän ilmoittamista koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kaikki uusiutuvana myyty sähkö on varmennettava alkuperätakuulla vuodesta 2014 alkaen. Sähkön alkuperätakuun on sisällettävä tieto sähkön tuotantotavasta ja sen energialähteistä sekä maininta tuotantoajankohdasta ja -paikasta. Hankkimalla alkuperätakuun sähkönmyyjä voi osoittaa asiakkaalleen, että myyjän hallussa on uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan tuuli-, aurinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorovesienergiaa sekä vesivoimalla, biomassalla, kaatopaikkakaasuilla, jäteveden käsittelylaitosten kaasuilla ja biokaasuilla tuotettua energiaa. Tällä hetkellä suurin osa sähköntuotannosta, jolle on haettu alkuperätakuu, tuotetaan lähinnä tuuli- ja vesivoimalla sekä biomassalla. Lähteet: Finlex.fi, Fingrid.fi, sahkoala. fi ; Energiateollisuus (Energia. fi); Metsänhoitoyhdistys (mhy. fi); motiva.fi; Suomen Tuuliatlas (tuuliatlas.fi); Suomen Tuulivoimayhdistys ry (tuulivoimayhdistys.fi); tuulivoimaopas. fi ; Vaasa Energy Institute (wind.vei.fi); VTT; Teknologian tutkimuskeskus (vtt.fi); EMV.fi, Tilastokeskus. Ristivedon tuulipuiston kullekin tuulivoimalalle annettiin nimi Pyhänkoskella viimeksi syntyneiden lasten mukaan: Voimala 1: Harri Voimala 2: Santtu Voimala 3: Tuomas Voimala 4: Onni Voimala 5: Ronnie Voimala 6: Valtteri 4 5

4 Talven energiansäästövinkkejä Kovilla pakkasilla energiankäyttö kasvaa, koska lämmitystä tarvitaan enemmän. Omia toimintatapoja kannattaa tarkkailla erityisesti, kun energiankäyttö on huipussaan. Energiaa voi ja kannattaa pakkasillakin käyttää järkevästi ja tehokkaasti. Sähköntoimitusvarmuus rakentuu oikein kohdennetuista investoinneista ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä Tässä muutama vinkki energiatehokkaampaan talveen: Takanlämmitys pakkaspäivinä Hyödynnä tulisijan tarjoama lämpö ja viihtyisyys. Takanlämmitys kannattaa erityisesti pakkaspäivinä. Suositeltavaa on ennakoida kylmeneviä kelejä ja paukkupakkasten aikana lämmittää jo hieman etukäteen, jotta muun lämmittämisen tarve vähenee 6 Lasten energiansäästövinkkejä Miten säästän sähköä? Verhot tai sälekaihtimet ikkunoiden eteen öisin Sälekaihtimet ja/tai verhot ikkunan edessä ainakin yöaikaan vähentävät lämmönhukkaa yhden ikkunalasin verran. Verhoilla tai huonekaluilla ei kuitenkaan saa kuitenkaan peittää lämmityspattereita eikä patterin termostaattia. Ilmalämpöpumppua ei kannata käyttää kovimmilla pakkasilla Ilmalämpöpumppu kannattaa sammuttaa laitteesta riippuen, kun ulkona on pakkasta C. Uudestaan laitteen saa tällöin käynnistää kun pakkanen on lauhtunut noin -10 asteen vaiheille. Tukilämmitykseen kannattaa kovimmilla pakkasilla ilmalämpöpumpun sijasta käyttää takkaa. Autonmoottorin lämmitys pakkaspäivinä Autonmoottorin taloudellinen lämmitysaika riippuu lämmitintyypistä. Lohkolämmittimellä riittää kaksi tuntia, mutta uusimpien autojen säteilylämmittimet saattavat tarvita kolme tuntia lämmitysaikaa. Meillä talvella tehdään uuniin ja hellaan tulet, että ei mene sähköä talon lämmitykseen. Jos ei jätetä esim. tietokonetta käytön jälkeen päälle, niin säästyy sähköä tai jos ei laita valoja ollenkaan päälle, vaan avaa verhot, niin pärjää luonnonvalolla. Ei jätä pistokkeita seinään ja jättää sähkölaitteiden käytön vähemmälle. Meillä sammutetaan kaikki valot, kun lähdetään jonnekin ja sammutetaan valo, kun lähdetään huoneesta. Miten säästän sähköä? Paulus Impiö 10 v. Sammutan valot, kun en tarvitse niitä. Säästän sähköä, kun en tarvitse yövaloa. Sammutan lämmittimen kesäksi. Avaan oven, jos on lämmin. En katso televisiota kesällä. Sammutan valot, kun lähdemme välitunnille. Jonna Miikkulainen 10 v. Toimitusvarma sähköverkko on Korpelan ylpeys, jota kehitetään jatkuvasti. Laatutavoitteidemme mukaisesti suunnittelemattomia sähköntoimituksen keskeytyksiä tulee olla vuosittain aikaisempaa vähemmän ja mahdollisten katkosaikojen tulee olla lyhyitä. Korpela investoi vuonna 2014 yli kolme miljoonaa euroa sähköverkkoon. Investointisuunnitelmassa huomioidaan sähköntoimitusvarmuuden kehittämisen lisäksi kuntotarkastusten mukaiset sähköverkon saneeraustarpeet. Myös etäluettavien mittarien välittämät sähkönlaatutiedot kertovat, missä kohteissa jakeluverkon uudelleen rakennus on tarpeen. Saneerattavaa sähköverkkoa ei yleensä rakenneta samanlaisena uudelleen vaan verkon rakenne voi muuttua esimerkiksi ilmakaapelista maakaapeliin. Maakaapeloinnit keskittyvät pääsääntöisesti asutuskeskittymiin ja taajamiin, joissa sähkönkäyttäjiä on paljon. Oikeaaikaiset ja hyvin kohdennetut sähköverkkoinvestoinnit näkyvät asiakkaille matalina sähkönsiirtohintoina, vähäisinä häiriömäärinä ja nopeina vikojen korjausaikoina. Tavoitteena säävarma sähköverkko Suomalainen yhteiskunta kannustaa sähköyhtiöitä ns. säävarman sähköverkon rakentamiseen. Säävarma sähköverkko tarkoittaa sitä, että sähköverkon kehittämistoimenpiteillä vähennetään vikojen määrää ja nopeutetaan vikojen korjausaikoja. Näihin tavoitteisiin päästään sähköverkon rakenteiden muutoksilla, viankorjaustoiminnan kehittämisellä ja varavoimakoneiden käytöllä. Onnistumisen keskeisenä edellytyksenä on työhönsä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Verkko Korpela rakentaa säävarmaa sähköverkkoa eri menetelmätavoilla: Jakeluverkon maakaapeloinnilla lisätään käyttövarmuutta sääilmiöitä vastaan. Maan sisällä oleva kaapeli ei ole alttiina myrskylle tai lumikuormalle. Johtoja siirretään metsäisiltä osuuksilta tien varteen, jossa puiden kaatumisen riski puolittuu. Tällöin myös mahdolliset viat voidaan nopeasti paikantaa ja korjata. Maakaapeloinnit keskittyvät pääsääntöisesti asutuskeskittymiin ja taajamiin. Ilmajohtoina käytetään pääasiassa päällystettyjä johtoja, joissa yksittäinen oksan kosketus ei aiheuta vikaa. Lisäämällä kaukokäytettäviä kytkinlaitteita jakeluverkkoon, millä mahdollistetaan nopea vikapaikkojen etsintä ja vikaalueiden rajaaminen Rakentamalla rengasverkkoja, mikä mahdollistaa sähkön syötön useita reittejä pitkin kriittisiin tai vikaherkkiin sähkönkäyttöpaikkoihin. 7

5 Suoraveloitus poistuu käytöstä Korpela palvelee Suomalainen suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa Kotimaista suoraveloitusta ei enää tämän jälkeen voi käyttää sähkö- ja kaukolämpölaskun maksussa. ASIAKAS JOKA KÄYTTÄÄ VERKKO- PANKKIA ASIAKAS JOKA EI KÄYTÄ VERKKO- PANKKIA SUORA- VELOITUS SUORA- VELOITUS ON JATKOSSA ON JATKOSSA E-LASKU SUORA- MAKSU Asiakaspalvelu (06) (24 h) Asiakaspalvelumme palvelee Sinua: arkisin kello laskutukseen liittyvissä asioissa muuttaessasi uuteen osoitteeseen sähkön myynti- ja siirtosopimuksissa sopivan sähkö-/siirtotuotteen valinnassa kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteissa sähköliittymien vaihtaessa omistajaa Asiakaspalvelumme lisäksi voit kääntyä myös palveluneuvojiemme puoleen kun tarvitset: uuden tai tilapäisen sähköliittymän energia- ja tuoteneuvontaa sähkön laatuun tai mittareihin liittyvää neuvontaa sähkökaapelin näytön neuvoja sähköön tai sähkön käyttöön liittyvissä asioissa Vikailmoitukset 24 h (06) tai sähköpostilla Palveluneuvojien yhteystiedot ovat: Lestinjärvi, Toholampi ja Sievi: Silvo Mäkelä Kälviä ja Lohtaja: Vesa Niskala Kaustinen, Halsua ja Ullava: Mikael Saarikettu Kannus, Himanka ja Rautio: Jani Vetoniemi E-lasku Asiakkaalle e-lasku on vaivaton. E-lasku toimitetaan suoraan verkkopankkiisi ja pankki maksaa sähkölaskun eräpäivänä automaattisesti asiakkaan tililtä. Halutessaan asiakas voi hyväksyä e-laskun joka kerta erikseen. Nimityksiä Kätevän e-laskun saat käyttöösi seuraavasti: 1. Kirjaudu verkkopankkiisi 2. Kun olet hyväksynyt syöttämäsi paperilaskun, valitse jatkossa toimitustavaksi e-lasku 3. Solmi e-laskusopimus 4. Valitse e-laskuttajasi 5. Odota e-laskuilmoitusta 6. Maksa e-lasku verkkopankissasi Suoramaksu Suomalaiset pankit toteuttavat asiakkailleen, joilla ei ole käytössä verkkopankkia, uuden suoramaksupalvelun. Suoramaksua käytettäessä asiakkaalle toimitetaan sähkölaskun tiedot etukäteen ja sähkölasku maksetaan automaattisesti eräpäivänä tililtäsi. Sami Leppälä on nimitetty Korpelan Voiman kunnossapitovastaavaksi. Minna Heikkilä on nimitetty Korpelan Voiman taloushallintoon taloushallinnon asiantuntijaksi. Raija Jokela on nimitetty Korpelan Voiman taloushallintoon laskenta-assistentiksi. Riitta Jussila on nimitetty Korpelan Voiman sähkökaupan asiantuntijaksi. Saija Järvenoja on nimitetty Korpelan Voiman asiakaspalveluun asiakasneuvojaksi. Yksityisasiakkaat Mitä tulee suoraveloituksen tilalle? Asiakas, joka käyttää verkkopankkia: Suoraveloitus u e-lasku Asiakas, joka ei jatkossakaan käytä verkkopankkia: Suoraveloitus u Suoramaksu Yritys- ja kaukolämpö asiakkaat Suoraveloitus päättyy myös yritys- ja kaukolämpöasiakkailtamme. Asiakaspalvelumme lähestyi kesäkuussa 2013 kirjeitse niitä yritys- ja kaukolämpöasiakkaitamme, joilla on voimassa oleva suoraveloitussopimus. Kirjeessä kerroimme tarkemmin nykyisen suoraveloituksen korvaavista vaihtoehdoistamme. Huomioi tämä! Maksaessasi sähkö- ja kaukolämpölaskuja verkkopankissa tarkista, että käytät AINA laskukohtaista viitenumeroa. Näin maksamasi sähkö- tai kaukolämpölasku kohdistuu suoraan laskuusi. EINO-MYRSKYN VAKIOKORVAUS AUTOMAATTISESTI Verkko Korpela Oy hyvittää jakeluverkkoalueellansa automaattisesti yli 12 tunnin sähkökatkoista vakiokorvauksen. Vakiokorvaus hyvitetään sähkölaskussa 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta. TAVOITTEENA SÄÄVARMA SÄHKÖVERKKO Verkko Korpela Oy rakentaa säävarmaa sähköverkkoa monin eri tavoin. Verkko Korpela on esimerkiksi maakaapeloinut sähköverkkoa jo lähes 20 vuoden ajan turvaan sään vaihteluilta. Maan sisällä oleva kaapeli ei ole alttiina ukkoselle, myrskylle tai lumikuormalle. 8 9

6 Silloin mennään eikä meinata kun tilanne on päällä Korpelan Voima pitää hyvää huolta sähkölinjoistaan, suuret puut kaadetaan linjakujan laidoilta ja risukot raivataan linjojen alta, jotta kulkeminen olisi helpompaa. Kun paikalle osuu syöksyvirtaus, myrsky tai talvella puihin kerääntyvä tykkylumi, silloin lähdetään liikkeelle kaikin käytettävissä olevin voimin. Tuulikki Nikkilä Jari Hanhisalo Urotekoja sähkönjakelun hyväksi Syksyllä Verkko Korpela Oy:stä eläkkeelle jäänyt palveluneuvoja Tapio Peltoniemi Kaustiselta ja metsuri Jari Hanhisalo Halsualta muistelivat yhdessä, mitä tapahtui muutaman vuoden takaisissa tilanteissa syöksyvirtauksessa Kaustisella, myrskyn tuhoissa Lestijärvellä ja tykkylumien parissa sekä tietysti myös puunkaatopyynneissä pihapiiristä. - Kaustisen syöksyvirtauksen aikana jouduin tekemisiin sen kanssa ihan henkilökohtaisesti oman asuinkadun Jokainen puhelu oli ehdottoman tärkeä, sillä koskaan ei voinut tietää, miten tärkeitä tietoja asiakkailla oli kerrottavana häiriöistä. varrella. Puita kaatui naapurin talon päälle ja osa taipui uhkaavasti, jollei kaatunut. Pihan lepät olivat ihan vaakatasossa ja vesikin tuli taivaalta ihan vaakatasossa. Tuulella oli voimaa, muistelee Tapio Peltoniemi. - Yhtenä joulunaattona elämää ja sähkönsaantia häiritsivät tykkylumet. Muistan tuon joulun selvästi, koska silloin ensimmäinen lapsenlapseni oli käymässä meillä ensi kertaa. Ei auttanut muu kuin lähteä raivaamaan kaatuneita ja kallistuneita lumipuita linjoilta. Yhtenäkin yönä lähdin kolme kertaa liikkeelle. Sähköt oli saatava mahdollisimman nopeasti päälle, toteaa Tapio Peltoniemi. Korpelaan metsuripalveluja tarjoava Jari Hanhisalo muistaa myös tykkylumet. Lumi satoi puihin päivän aikana ja yön pakkaset järjestivät tykkylumet puihin; koivut ja notkeat puut taipuivat linjoille ja korkeimmat puut katkesivat ja putosivat linjojen päälle. Jos metsään ei päässyt moottorikelkalla mentiin suksilla tai lumikengillä, moottorisaha mukana otsalamppu kulkusuuntaa valaisten. Kun syöksyvirtaus iski Kaustiselle muutama vuosi sitten, täyttyi puhelinliikenne huolestuneiden asiakkaiden soitoista. Jokainen puhelu oli ehdottoman tärkeä, sillä koskaan ei voinut tietää, miten tärkeitä tietoja asiakkailla oli kerrottavana häiriöstä. Tiet tukkeutuivat kaatuneista puista, alueen asukkaista ja huoltoliikenteestä sekä satunnaisista ohikulkijoista. Tilanteen ollessa kiivaimmillaan piti tietää vain se, mitä itse tekee. Pidempien sähkökatkoksien yhteydessä ja pihapiirissä työskennellessä voi joskus kohdata myös sanan rieskaa. Onneksi kaikesta on selvitty eikä vahinkoja ole tullut, vaikka puita on joskus kaadettu Hanhisalon Jarin kanssa hankalistakin paikoista. Seinän vierustalta puuta kaadettaessa otetaan huomioon rakennuksen katto, kaatosuunta ja sähköjohtojen sijainti kertaa Peltoniemi ja Jari Hanhisalo vahvistaa, että metsurin ammattitaito on tällaisissa tilanteissa tarpeellinen. Lestijärven myrskytuhot olivat mittavat Jari Hanhisalo muistelee että hän meni yöllä paikalle ja alkoi kaataa yksittäisiä puita. Aamun valjetessa myrskytuhojen kokonaisuus paljastui - pari viikkoa siinä meni, enkä ollut ainoa metsuri, hän toteaa. - Paikalla oli ainakin kolme metsuria ja motokin raivaamassa tietä Korpelan omien työmiesten lisänä. Sähkölinjoja ei edes näkynyt, niin paljon puuta oli linjojen päälle kaatunut, muistelee Jari Hanhisalo. Siinä Tapio Peltoniemi oli tekemisen meininkiä, kun porukka teki yhdessä hommia. Aina valmiina kun tarvitaan Jari Hanhisalo on Korpelan sopimusmiehiä - aina valmiina kun tarvitaan. Nyt on meneillään jatkuva työ linjojen alustojen raivaamisessa. Kun metsurin työt hiljenevät, vaihtaa Jari alaa ja menee turkistarhalle nahkomishommiin, mutta on sieltäkin valmis Korpelan palvelukseen, jos tarvitaan. Kaikkien syöksyvirtausten, myrskyjen ja tykkylumien jälkeen puiden kaatoa pihapiireistä on tullut enemmän ja puunkaatoapu on asiakkaiden käytössä. Asiakkaat ymmärtävät, miksi pihan puista katkotaan johtoja häiritseviä oksia; linjan päälle putoava oksa voi aiheuttaa melkoisen sähinäkimpun. Miesten jutellessa pöydän äärellä, kädet kävivät tiuhaan kun muisteltiin jonkin yksittäisen puun kaatoa tarkassa paikassa. Kehunsa saivat toisiltaan niin Tapio kuin taitava metsuri Jarikin, joka on valmis lähtöön, kun tarvitaan

7 Sähköinsinööreille löytyy työpaikkoja Sähkötekniikan koulutusohjelmasta kesäkuussa valmistuneilla sähköinsinööreillä oli kaikilla kymmenellä työpaikka jo valmistumispäivänä. Tämä on hieno asia, toteaa koulutusohjelmavastaava Jari Halme Centria ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelmasta Ylivieskasta. Tuulikki Nikkilä Centria ammattikorkeakoulu antaa opetusta kolmessa kaupungissa; Ylivieskassa, lisäksi Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Opetus on työelämälähtöistä ja perustuu joustavuuteen ja yksilölliseen kohtaamiseen. Valmistuneiden osaamisella on kysyntää työelämässä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Apuna ovat ammattikorkeakoulun hyvät yhteydet työelämään. Opintoretkillä tapaa usein tuttuja nimiä ovien nimikylteissä; meidän entisiä opiskelijoita löytyy eri puolilta Suomea ja kauempaakin. Esimerkiksi ottaessani yhteyttä entiseen opiskelijaamme kävi ilmi, että hän asuu Maltalla ja kiertää Välimeren alueen satamissa käyttöönottamassa satamanostureita, kertoo Jari Halme. Sähköinsinöörille on tarjolla monenlaisia työpaikkoja, kullekin taitojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Työtä tarjoavat sähköyhtiöt ja energian tuottajat, prosessiteollisuus ja sähkötekninen teollisuus. Sähköurakointiala sekä suunnittelutoimistot ja tutkimuslaitokset, teleoperaattorit ja opetustehtävät tarjoavat mielenkiintoisia työpaikkoja. Kukin voi valita oman työtehtävänsä oman suuntautumisensa mukaan, toteaa Jari Halme. Sähköinsinöörikoulutus kestää neljä vuotta, se on tavoiteaika. Tutkintoon kuuluvat perusopinnot, yhteiset ammattiopinnot, suuntaavat opinnot ja vapaasti valittavat opinnot sekä harjoittelu ja opinnäytetyö. - Sähkövoimatekniikan opetussisältöön kuuluvat sähkön siirto ja jakelu, sähköverkon mitoitus, suojaus ja kaukosyöttö, rakennusten sähköjärjestelmät, sähkönsuunnittelu ja teollisuuden sähkökäytöt. Energiatekniikka antaa valmiudet lämpövoimalaitoksiin ja polttotekniikkaan, ydinvoimaloihin, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja tietysti energiamarkkinoihin. Uusiutuvista energiamuodoista esille tulevat tuulivoimalat sekä puun kaasutukseen perustuva sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Tietoliikennetekniikan puolella opiskelija voi erikoistua radiotekniikkaan ja langattomaan tiedonsiirtoon, ohjaustekniikkaan ja kenttäväyliin, sulautettuihin järjestelmiin, EMC:hen ja testaustekniikkaan sekä digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Tarjolla on myös sähköinsinöörikoulutusta aikuisopiskelijoille. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetustarjonta on viikonloppuisin. Ylivieskasta on mahdollisuus päästä opiskelijavaihtoon ulkomaille: Ruotsissa yhteistyökorkeakoulu on Blekingen teknillinen korkeakoulu Karlskronassa, Saksassa Aachenin ammattikorkeakoulu ja Venäjällä Pietarin teknillinen yliopisto. Toimilupahakemuksessaan Centria ammattikorkeakoulu painottaa sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa hyvää työtilannetta. Alueellemme on tulossa monia energia-alan investointeja, uusia tuulipuistoja, ydinvoimala ja näihin liittyviä kantaverkkoinvestointeja. Investoinnit tarvitsevat sähköinsinöörien osaamista ja työpanosta. Ylivieskan sähköinsinöörikoulutuksen valtakunnallinen erikoisuus on painottuminen energiatekniikkaan, erityisesti energian tuotantoon uusiutuvilla kotimaisilla energialähteillä. Uusi painopiste on energiatehokkuus, mikä on alueemme prosessiteollisuuden kannalta keskeinen asia. Vientiteollisuuden tuotantokustannuksissa energiakustannusten osuus on merkittävä, toteaa koulutusohjelmavastaava Jari Halme. Ainoa naisopiskelija Toisen vuosikurssin opiskelijoiden joukossa ainoana naisena opiskeleva Laura Salonpää Oulaisista toteaa, että olo ainoana naispuolisena ei ole mitenkään orpo. Opiskelukaverit ja opettajat ottavat minut hienosti vastaan, Laura Salonpää toteaa. Laura suoritti ylioppilastutkinnon ja oli kiinnostunut fysiikasta ja tekniikasta, joten opiskelupaikka valikoitui kiinnostuksen perusteella. Ensimmäisen kesän harjoittelun hän suoritti Oulaisissa Ruukki Metals Oy:llä, ja se antoi pontta suunnitteluun ja toteutukseen. Huomasin, että suunnittelu ja toteutus kulkevat käsi kädessä, pitää osata yhdistää opiskelu ja käytäntö. Samalla tulee kuunnella sellaista, joka tietää, että näin tämä ei onnistu. Alkukesästä en osannut tehdä mitään enkä tiennyt mistään mitään. Loppukesästä jo osasi tehdä ja sai tehtäväkseen joitain tarkistuksia, ja se oli jo paljon, kertoo Laura Salonpää. Kiinnostuksen kohteena Lauralla on vahvistunut energiatekniikka. Hän haluaisi oppia tekemään sekä suunnittelu- että käytännöntöitä sillä vaihtelu virkistää. Laura toteaa jo, että häntä ei kaduta yhtään opiskelupaikan valinta. Uutta haastetta antaa mieleen myös lisääntyvä tuulivoima ja siirtoverkkotyöt. Veljen innoittama Ylivieskaan Tero Ylitalo Raahesta on käynyt Raahen ammattikoulussa sähköalan koulutuksen ja haki jatkopaikan Ylivieskasta, päämääränä on sähköinsinöörin tutkinto. Kiinnostuksen kohteena on sähkövoimapuoli. Kesätöissä hän oli Pohjola Werkonrakennus Oy:llä linjatöissä maastossa. Linjatyö oli mukavaa hommaa, ja sai kulkea metsissä. Tehtävänä olivat uuden rakennus ja saneeraukset. Nämä tehtävät kiinnostavat jatkossakin. Opiskeltavaa on jäljellä vielä kolme vuotta ja yksi kurssi rästissä, kertoilee Tero Ylitalo. Luokka on pieni ja siellä on helppo opiskella; paikka on mukava ja opetus on hyvää. Tero toivoisi kyllä vähän enemmän käytäntöä kuin teoriaopetusta. Isoveli on käynyt saman koulun ja siksi kai rohkaistuin hakemaan tänne, Tero pohtii. Vaihtoehtoina olivat metalli ja sähkö; sähköpuoli voitti mielenkiintoisempana. Työtä on ja sitä riittää. Töitä hän on tehnyt pitkiäkin vuoroja myrskyjen tuhoja korjatessa. Myös suunnittelun ja toteutuksen parissa riittää kehitettävää. Tero Ylitalo painottaa myös turvallisuutta, turvallisuuskulttuuri on ammattinsa osaavan merkki. Opetusmaailmaa ollaan uudistamassa ja tiedot valtion taholta ovat vielä vahvistamatta, mutta selvää on, että ollaan siirtymässä suurempiin opiskelijamääriin ja alueille tulee omat koulutusvastuualueet

8 Olen leiponut kakarasta asti Näin toteaa naurussa suin ja kädet jauhoissa Kotileipomon omistaja ja työntekijä Sanna Herrala Kannuksessa omassa leipomossaan. Tuulikki Nikkilä Suklaapiirakka Kinkku-juustosarvet 2 dl maitoa 40 g voita 30 g hiivaa 1 rkl sokeria 3/4 tl suolaa n. 4 dl vehnäjauhoja n. 1 dl juustoraastetta Sulata voi ja lisää maito, lämmitä hiukan, kaada kulhoon johon lisäät muut aineet, sekoita ja lisää jauhoja kunnes tarpeeksi paksua jotta voit kaulita taikinaa. Anna kohota kaksinkertaiseksi. Jaa taikina kahteen osaan ja kauli pyöreäksi, jaa kuuteen osaan ja levitä täyte ympyrän ulkoreunalle ja rullaa sitten täyte sisälle, taivuta sarven muotoon. Täyte: kinkkusuikale 200 g tuorejuusto 100 g juustoraaste 1 dl mustapippuri, yrttisekoitus, ripaus aromisuolaa Sekoita kaikki yhteen ja levitä sarville kahdella ruokalusikalla Kohota pellillä 15 min, voitele kananmunalla, laita vähän juustoraastetta tai unikonsiemeniä pintaan. Paista 200 asteessa kunnes hyvän värisiä. Nauti kylmän maidon kera!! 12 kpl / annos Mikä onkaan ihanampaa meille herkuttelijoille kuin tuoreen pullan tuoksu? - Idea oman leipomon perustamisesta lähti 4H kakkukurssilta. Siellä todettiin, että suoramyyntipisteeseen tarvittaisiin lisää leipojia. Olin Pollarin kaupalla töissä 15-vuotiaasta asti illat ja viikonloput. Koulutuksen olen saanut Vaasassa Hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksessa kaksivuotiselta yo-ravintolakokkilinjalta, mutta sitä työtä en ole tehnyt päivääkään. Sitä työtä vain ei ollut tarjolla, toteaa Sanna Herrala. 4H-suoramyyntiin leipominen oli alku ja myöhemmin jatkettiin pullan myyntiä Pollarin kaupassa. Vadelmamokkatorttu oli ensimmäinen tuote suoramyynnissä, sillä lähdettiin liikkeelle ja sitä menee edelleen kaupan kautta. Kun tuotteet tulivat tutuiksi, oli aika perustaa oma kotileipomo. Vuoden 2007 kesällä rakennettiin tilat ja joulukuun alusta Sanna Herrala jäi oman kotileipomon omistajaksi ja työntekijäksi. Aikaisemmin Sanna leipoi omassa keittiössään perheen töiden keskellä, siinä leivottiin päivät ja viikonloput ja joskus yölläkin kun tarvittiin. Suosikkituotteita ovat Sannan mukaan pullapitkot ja pikkupullat. - Kotileipomon valikoimassa ovat kaikki muut paitsi ruisleipä. Joululimppua teen mummun reseptillä. Leivonnaiset tehdään tilausten mukaan mm. kihlajaisiin, häihin, kastetilaisuuksiin, lakkiaisiin, syntymäpäiville ja hautajaisiin; palveluun saa tarvittaessa mukaan myös pitopalvelun. Silloin apuun rientävät omat tyttäret ja siskot. Kesällä leipomossa on ollut apuna kondiittori ja joskus talviaikaan opiskelijaharjoittelijoita, kertoo Sanna Herrala. Töitä on riittänyt - Töitä on riittänyt sillä kaikki eivät osaa, eivätkä ehdi itse valmistamaan leivonnaisia juhliinsa. Näissä minun leipomissa tuotteissa säilyy kotitekoisen maku ja tuoksu. Leivontaan Sanna kertoo käyttävänsä aina voita, joskin joskus tilaaja haluaa käytettävän muuta rasvaa esimerkiksi allergioitten takia. Koneistus on ajan tasalla ja toimiva minulle, peltiteline on teetetty omien uunipeltien mittojen mukaan ja se on tarpeellinen, vakuuttaa Sanna. Oma kaulinkin on vahvistettu ja tarpeeksi painava työväline, puinen, mutta sisällä metallia. Mummon reseptit ovat vieläkin käytössä ja kirja tallessa. Joulutorttutaikinan Sanna kaulitsee itse, niin syntyvät parhaat joulutortut. Voileipäkakut ovat isotöisiä, mutta näyttäviä tarjoilupöydällä. Erikoisin tilaus, mikä tulee Sannan mieleen, on mustalla kermavaahdolla päällystetty hääkakku. Ei siitä ihan mustaa tullut, mutta aika tumma kuitenkin, Sanna naurahtaa. Muualle Sanna Herrala ei haikaile töihin, tässä on oma aikataulu ja saa itse suunnitella tekemisensä. - En vaihtaisi enää mihinkään. Eikä tästä ole paluuta toiselle työnantajalle. Työpaikka on kotitalon jatkeena, siinä on helppo hoitaa samalla myös kotityöt. Lomaakin voi järjestellä, elokuussa oli neljä päivää kesälomaa ja lasten syysloman aikaan ainakin viikonloppu. Talvilomankin pidän lasten ehdoilla, juttelee Sanna. Kevään lakkiaiset ovat kiireisintä aikaa, silloin Sanna hälyttää koko suvun töihin. Kyllä siinä yksi yö menee läpi nukkumatta. Kaikilla kun on sama juhlapäivä, pitopalvelua Sanna ei enää lakkiaisiin tarjoa vaan lepää itsekin perheen kanssa kovan urakan tehneenä. - Sähkö on tietysti kotileipomolle tärkeä elementti. Korpelan Voima on hyvä ja varma sähkön toimittaja. Jos sähköt katkeaisivat kesken paistamisen, olisi siinä mietittävää että miten leipomukset nyt saadaan paistettua, mutta onneksi niin ei ole ikinä sattunut, kiittelee Sanna Herrala. Haastattelun sivussa, jutellessa, syntyivät ihana suklaapiirakka, pullapitkot ja kanelikierteet, ja tuoksu oli kotoisen huumaava. 200 g voita 2 1/2 dl vettä 4 rkl kaakaojauhetta 1 tl suolaa 1. kiehauta kattilassa ja ota pois liedeltä 5 dl vehnäjauhoja 5 dl sokeria 2 tl soodaa 2 tl vanilliinisokeria 2. mittaa siivilän läpi ja yhdistä kiehautettuun nesteeseen 1 dl piimää tai turkkilaista jogurttia 3. sekoita taikinaan 2 munaa 4. sekoita taikinaan ja tarkista että taikina ei ole liian kuumaa ennen munien lisäystä! Levitä taikina pellille voidellun leivinpaperin päälle ja paista 200 asteessa n min. Anna hetki jäähtyä ja levitä sitten kuorrutus: Kuorrutus: 150g voita 2 rkl kaakaojauhetta 3 rkl maitoa tomusokeria Sulata voi ja lisää muut aineet, kiehauta varovasti ja pois liedeltä, lisää tomusokeria siivilän läpi sekoittaen kunnes halutun paksuista. Levitä heti piirakan päälle lastalla ja sirottele pintaan kookoshiutaleita tai nonparelleja. Anna jäähtyä jääkaapissa kylmäksi, paloittele ja nauti hyvän kahvin kera! 14 15

9 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa Lämmin kiitos kaikille Joulun valot! piirustuskilpailuun osallistuneille lapsille ja nuorille. Valtavan hienoja piirustuksia/maalauksia tuli kilpailuun yli 1000 kpl ja osallistujia oli lähes 900. Kilpailun suosio yllätti meidät täällä Korpelan Voimalla positiivisesti ja tästä suuresta suosiosta sekä tietysti valtavan hienoista piirustuksista/maalauksista johtuen kilpailuraati päätyi arpomaan Korpela asiakaslehteen tulevat työt. Kaikkien Joulun valot! -piirustuskilpailuun osallistuneiden lasten ja nuorten työt julkaistaan kuvagalleriassa Korpelan Voiman kotisivuilla osoitteessa joulukuun 2013 aikana. Feemia Jukkola, 7 v. Valtteri Siipola, 1,5 v. Inka Känsäkoski, 12 v. Eetu Isokangas, 9 v. Ronja Rautio, 3 v. Sakari Humalajoki, 10 v. Viivi Hihnala, 7 v. Rebekka Kivioja, 12 v. Saana Virtanen, 3 v. Ilona Kuusela, 9 v. Pinja Korpela, 6 v. Riikka Heinonen, 12 v

10 Energiakilpailu 2013 satoa Korpelan Voima järjesti tänä syksynä jakeluverkkoalueensa tokaluokkalaisille ensimmäistä kertaa Energiakilpailun. Energiakilpailun tarkoituksena oli innostaa sekä oppilaita että opettajaa pohtimaan energia-asioita ja tehdä kilpailutyön suunnittelusta ja toteutuksesta koko luokalle mieleenpainuva esim. Energiaviikon kohokohta. Raumankarin koulun 2-luokan työ Energiansäästämisestä (video) Omaperäisin ja parhaiten energiansäästöä edistävä ja/tai uusiutuvia energialähteitä kuvaava työ palkitaan Korpelan Voiman toimesta. Voittajatyö osallistuu Motivan valtakunnalliseen kilpailuun, josta voittajatyön suunnitellut luokka voi voittaa matkan esim. Korkeasaareen ja Heurekaan Helsinkiin. Voittajatyöksi valikoitui monien hienojen kilpailutöiden joukosta Raumankarin koulun 2-luokkien suunnittelema ja toteuttama elokuva (video) energiansäästämisestä sekä luonnonsuojelusta. Opettaja Juho-Matti Norrena kertoo kilpailutyön suunnittelusta, toteutuksesta ja tavoitteesta seuraavaa: Oppimisen tavoitteina oli, että oppilaat tutustuvat tapoihin säästää luontoa ja energiaa arjen pienillä toiminnoilla. Painopisteenä toiminnan omakohtaisuus, eli kuinka minä ja perheeni voisimme toimia paremmin. Elokuvan tekemiseen sisällytettiin tavoitteita äidinkielestä, kuvataiteesta, musiikista (mukana oppilaiden itse laulamaa musiikkia lopussa) sekä ympäristö- ja luonnontiedosta. Valitsijaraatia miellytti voittajatyössä erityisesti toiminnan omakohtaisuus, eli kuinka tokaluokkalainen ja hänen perheensä voivat vaikuttaa omaan sähkönkulutukseensa ja edistää luonnonsuojelua arjessa. Positiivisena asiana koettiin myös yhdessä tekeminen; voittajatyöhön kun osallistuivat kaikki Raumankarin koulun tokaluokkalaiset. Lämpimät onnittelut Raumankarin koulun tokaluokkalaisille ja heidän opettajilleen! Raasakan koulu 2. C Kannus Tekijät: Riika Ypyä ja Ansa Nissilä Korpelan aarteet -peli Tekijät: Jenna Peltomiemi, Senni Arola, Henni Oksa. Raasakan koulu 2. C, Kannus. Äijälän koulu - juliste Tekijät: Äijälän koulu 2 luokka 18 19

11 Kiitämme kaikkia sidosryhmiämme Eino-myrskyn yli 27 m/s puuskat aiheuttivat sunnuntaina poikkeuksellisen pahoja ongelmia Verkko Korpelan sähkönjakeluun. Myrskystä johtuvat suuret vahinkomäärät ja työturvallisuusriskit aiheuttivat haittaa sähkökatkosten korjaustöille. Kiitämme asiakkaitamme ymmärtäväisestä suhtautumisesta myrskyn aiheuttamaan suurhäiriötilanteeseen. Kiitämme henkilökuntaamme sekä metsureita, urakoitsijoita ja kaikkia muita lisävoimiksi tulleita henkilöitä ja yrityksiä ammattitaitoisesta viankorjaustöistä. Verkko Korpela Oy Korpelalta mitalit lasten ja nuorten urheilukilpailuihin Korpelan Voima haluaa olla omalta osaltaan innostamassa lapsia ja nuoria urheilemaan ja liikkumaan lahjoittamalla mitalit urheilukilpailujen järjestäjille. Kulta-, hopea- ja pronssimitalien lisäksi on muille kilpailijoille varattu osallistumismitali. Mitaleita voi tilata muun muassa jokainen Korpelan Voiman jakeluverkkoalueella toimiva urheiluseura. Yhteydenotot Korpelan Voimaan: Jenni Perälahti puh tai Löydä kuva! Palkitsemme 10 tehtävän ratkaisijaa 15 eurolla, joka hyvitetään sähkölaskussa. Palauta ARPALIPUKE mennessä osoitteella Korpelan Voima, PL 13, Kannus. Kuoreen merkintä LUKIJAKILPAILU. Piparkakku-ukot löytyivät sivuilta: Piparit hukassa pukki pulassa! Joulupukki on kadottanut osan piparkakku-ukoista. Vahva epäilys on, että ne löytyvät tämän lehden sivuilta Etsi 4 hukkateillä olevaa piparkakku-ukkoa (tämän sivun ukkoa ei oteta lukuun mukaan) ja voit voittaa 15 euroa, joka hyvitetään sähkölaskussasi! Nimi Osoite Puh. Sähköpostiosoite

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita

Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita Ohjeiden käyttäjälle Nämä kuvalliset, vaiheittain etenevät ohjeet ovat syntyneet vuosien opetustyön tuloksena. Ohjeet on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua!

Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua! Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua! VOITTAJAMENU: Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, munavoi ja tilliöljy Rukiiset paistetut muikut, pottuvoi ja marinoidut porkkananauhat

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Jos margariinia ei syystä tai toisesta löydy jääkaapistasi,

Jos margariinia ei syystä tai toisesta löydy jääkaapistasi, keksit 49 näin onnistut Jotta kekseistä tulisi rapeita, pitää taikinassa olla reippaasti rasvaa ja sokeria. Kaikissa tämän kirjan keksiresepteissä on käytetty margariinia, sillä se antaa kekseille sopivan

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS PIPARITAIKINA AINEKSET 1 dl Dansukker Tummaa siirappia 1 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria 2 tl kanelia 1 tl inkivääriä 1 tl neilikkaa 125 g voita tai margariinia 1 muna 4,5 5 dl vehnäjauhoja 1 tl

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Kirkkopyhien leivosten reseptit

Kirkkopyhien leivosten reseptit Kirkkopyhien leivosten reseptit Adventin leivos: mantelihyydyke Mantelihyydyke maustekakkupohjalla (pax 100) Maustekakkupohja Voi Kg 0,600 Vehnäjauho Kg 1,800 Sokeri Kg 0,675 Sooda Kg 0,012 Inkivääri Kg

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Neocate Activella

Helppoja reseptejä Neocate Activella Helppoja reseptejä Neocate Activella Ruuanvalmistusohjeita maitoallergiselle lapselle Neocate Active on maidoton täydennysravintovalmiste yli 1-vuotiaille lapsille. Neocate Activea voidaan nauttia sellaisenaan

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

Agavesiirappi. 275 g. Agavesiirappi on täysin luonnollinen makeuttaja. Koska se on sokeria hiukan makeampaa, pienempikin määrä riittää antamaan makua.

Agavesiirappi. 275 g. Agavesiirappi on täysin luonnollinen makeuttaja. Koska se on sokeria hiukan makeampaa, pienempikin määrä riittää antamaan makua. Agavesiirappi Agavesiirappia (agavenektari) kutsutaan Meksikossa myös hunajavedeksi. Agavesiirapin maku muistuttaakin jonkin verran hunajaa, ja nestemäisen koostumuksensa vuoksi sitä voi käyttää hunajan

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Energiaa iltapäivään

Energiaa iltapäivään Energiaa iltapäivään Herkullisia välipaloja koululaisille 1 Energiaa iltapa iva a n.indd 1 2.5.2006 07:46:37 Herkullisia välipaloja koululaisille Välipalat kuuluvat oleellisena osana lapsen päivään. Lapsi

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro. Risto Joppe Karhunen

Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro. Risto Joppe Karhunen Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro Risto Joppe Karhunen +358 400 737 952 2010 SÄÄ - Poikkeuksellisen pitkä pakkaskausi => tuiskuavan lumen aiheuttamat ongelmat raide- ja lentoliikenteelle - Etelärannikolla

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta Helppo Härkis pastakastike 1 pkt (250 g) HÄRKIS härkäpapuvalmistetta 2 tl öljyä 1 prk (400 g) tomaattimurskaa 2 dl vettä 2 rkl tomaattisosetta 2 tl kuivattua yrttiseosta 1/2 tl suolaa ja sokeria ripaus

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy Uutta tuulivoimaa Suomeen TuuliWatti Oy Päivän agenda Tervetuloa viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, TuuliWatti TuuliWatin investointiuutiset toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Simo uusiutuvan energian

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN 38 % TAVOITE EDELLYTTÄÄ MM. MERKITTÄVÄÄ BIOENERGIAN LISÄYSTÄ SUOMESSA Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

KUITURIKKAAT SIEMENLEIPÄSET (noin 12 kpl) (luontaisesti gluteeniton, maidoton, laktoositon, soijaton, munaton, hiivaton)

KUITURIKKAAT SIEMENLEIPÄSET (noin 12 kpl) (luontaisesti gluteeniton, maidoton, laktoositon, soijaton, munaton, hiivaton) LIITE 1: 1 (20) KUITURIKKAAT SIEMENLEIPÄSET (noin 12 kpl) (luontaisesti gluteeniton, maidoton, laktoositon, soijaton, munaton, hiivaton) 5 ¼ dl vettä 2 tl psylliumkuorijauhetta 2 rkl sokerijuurikashiutaleita

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Hyvät eväät läpi lapsuuden

Hyvät eväät läpi lapsuuden Hyvät eväät läpi lapsuuden 1 ILTAPALA Taikasanoina monipuolisuus ja säännöllisyys Monipuolinen ruokavalio ja säännölliset ruokaajat tarjoavat lapselle sopivasti energiaa ja ravintoaineita kasvun ja kehittymisen

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut)

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut) Ranskankermaiset ravunpyrstöt ( 8 annosta ) 1. Valuta 100 g kirjolohen mätiä jääkaapissa yli yön 2. Valuta 2 lasipurkillista ravunpyrstöjä (á noin 200 g) 3. Leikkaa 1 iso tai 2 keskikokoista punasipulia

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä?

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? y 11.11.2010 Paula Ala-Nojonen, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Taustaa verkkoyhtiöstämme sekä sähköverkkotoimialasta Suomessa Sähkön merkitys yhteiskunnalle

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA Tuoreita ideoita tarjontaan JÄTÄ OMA KÄDEN- JÄLKESI Houkuttele asiakkaat tuoreen leivän tuoksulla ja omalla erottuvalla tyylilläsi VAASAN taikinaleivontatuotteiden avulla kuka

Lisätiedot

Vastaleivottua. Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin

Vastaleivottua. Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin Vastaleivottua Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin SpeltTILEIPÄ myslileipä Ruisleipä vähähiilarinen leipä Saksanpähkinäleipä puolikarkea leipä Foccacia LCHF leipä Brioche Joululeipä speltistä omenaleipä

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle?

Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle? Myöhästyikö Keski-Pohjanmaa kilpajuoksussa Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle? Suomeen on rakennettu voimassa olevan keskittävän syöttötariffin innoittamana noin 300 tuulivoimalaitosta lähimmät

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

Lumi on hyvä lämmöneriste, sillä vastasataneessa lumessa on ilmaa.

Lumi on hyvä lämmöneriste, sillä vastasataneessa lumessa on ilmaa. Nimeni: Eliöt ja lumi Vastaukset löydät seuraavista paikoista: tammikuu: karhun vuosi karhunpesä hangen suojassa marraskuu: lumisateet lumimuodostumat joulukuu: selviytyminen kylmyydestä Lumi on hyvä lämmöneriste,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi

Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi Jääkellarin lohi n. 500 g lohifile 1 litra vettä 1 dl merisuolaa 1 rkl sokeria Kiehauta vesi. Lisää suola ja sokeri, sekoita kunnes ne ovat täysin liuenneet. Jäähdytä

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Ihanaa maistuvaa joulua!

Ihanaa maistuvaa joulua! Ihanaa maistuvaa joulua! Hyvästä ruoasta tulee hyvä olo. Olemme koonneet sinulle joulun perinteisiä ja uudenlaisiakin reseptejä maistuvalla ja terveellisellä tavalla tehtynä. Kaikki ohjeet ovat sokerittomia,

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Erkki Kunnari Tuulivoimapäällikkö 1 Taaleritehdas

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 104-110 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 1 CHILI SIN CARNE 4 annosta Ainesosat 1 paketti Hälsans Kök Soijarouhetta 1 purkki murskattuja tomaatteja 1 pilkottu sipuli 2 pilkottua paprikaa 1 purkki kidneypapuja

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy

Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy Camelinaöljy on aito ja ekologisesti viljelty suomalainen luonnontuote, joka on omaisuuksiltaan ja laadultaan ainutlaatuinen ja jonka valmistamisessa on otettu

Lisätiedot

VINKKEJÄ SASKATOONIN KÄYTTÖÖN

VINKKEJÄ SASKATOONIN KÄYTTÖÖN VINKKEJÄ SASKATOONIN KÄYTTÖÖN LEIVONNAISIA Saskatoon-piirakka 175 g voita tai margariinia, nypi joukkoon vehnäjauhoja, lisää tilkka vettä tai kivennäisvettä, jotta taikinasta tulee tiivis. Haluttaessa

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot