Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s. 16-17. Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013"

Transkriptio

1 Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013 Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s Jonna Huhtala 12 v

2 Tässä numerossa: Eino-myrskyn jälkimaininkeja Hyvää joulua ja valoisaa uutta vuotta! Tänä vuonna lahjoitimme joulutervehdysrahat jakeluverkkoalueemme vanhustyön hyväksi. Lukijakilpailun nro 2/13 voittajat: Ulla-Maija Räisänen, Himanka Reijo Koskela, Sievi as. Sirkka Piippo, Rautio Pirkko Salonen, Vaasa Erkki ja Kaija Pesola, Kälviä Matti ja Marjatta Mantila, Kokkola Pentti Niemonen, Kannus Tenho Raudasoja, Kannus Mikko Lindell, Lohtaja Petri Mäkelä, Lohtaja Korpelan Voiman asiakaslehti 3/ vuosikerta, ISSN Julkaisija: Korpelan Voima Painos: kpl Toimittaja: Tuulikki Nikkilä Ulkoasu/taitto: Statiivi Kansi: Jonna Huhtala Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere Osoitelähde: Korpelan Voiman asiakasrekisteri Eino-myrsky aiheutti poikkeuksellisen pahoja ongelmia Verkko Korpelan sähkönjakeluun. Pahimmillaan Verkko Korpelan alueella oli yli kymmenentuhatta asiakasta ilman sähköjä. Vuorokauden vaihtuessa ilman sähköjä oli vielä maanantaiyönä lähes kaksituhatta, maanantai-iltana noin kaksisataa ja tiistaiaamuna noin sata asiakasta. Pahoittelemme viankorjauksen poikkeuksellisen pitkää aikaa. Asiakkaiden ilmoittamat tiedot vikojen aiheuttajista ovat tärkeitä, sillä ne saattavat nopeuttaa korjaustöitä. Suurhäiriötilanteissa puhelinliikenteessä voi ilmetä ajoittaisia häiriöitä, mikä hidastaa viestintää. Verkko Korpela kehittää internetsivujaan, jotta ne palvelisivat aikaisempaa paremmin poikkeustilanteiden viestintää. Samalla toivomme, että asiakkaat ilmoittaisivat havaitsemistaan vioista mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostitse, koska puhelimet voivat olla ajoittain tukossa. Ilman sähköä olevien asiakkaiden määrä ei suoraan kerro kuinka kauan sähkökatkos voi kestää, sillä viankorjausaikoihin vaikuttaa myös vikojen laatu ja mahdolliset työturvallisuusriskit. Myrskynjälkeinen vikojenkorjaus voi kestää kauan, jos sähkölinjoja joudutaan rakentamaan osittain tai kokonaan uudelleen. Verkko Korpela keskittyy suurhäiriötilanteissa ensin keskijännitevikojen korjaukseen, mikä on edellytys tätä seuraavalle pienjännitevikojen korjaukselle. Keskijännitevikojen korjauksen jälkeen suurimmalle osasta asiakkaita saadaan palautettua sähköt. Asiakkaat, joiden sähköntoimitus on keskeytynyt yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia, ovat oikeutettuja vuotuisista verkkopalvelumaksuista laskettuun vakiokorvaukseen. Keskeytysaika lasketaan hetkestä, jolloin sähköyhtiöllä on tieto häiriöstä ja korjaustöiden aloittaminen on mahdollista työturvallisuutta vaarantamatta. Verkko Korpela hyvittää vakiokorvauksen automaattisesti sähkönsiirtolaskussa. Verkko Korpelan tehtävänä on turvata toimialueen laadukas sähkönsiirto. Hyödynnämme myös Eino-myrskyn oppeja toimintatapojemme ja sähköverkon rakenteiden jatkuvassa kehitystyössä. Parannamme mm. vikaherkiksi todettujen sähköverkonosien säänkestävyyttä saneeraustoimenpiteiden yhteydessä maakaapeloinnilla, siirtämällä sähkölinjoja metsäisiltä osuuksilta teiden varsiin, lisäämällä vikapaikkojen rajaamisen mahdollistavia kaukokäytettäviä kytkinlaitteita ja rakentamalla rengasverkkoja, jotka mahdollistavat sähkönsyötön useita reittejä pitkin asiakkaille. Korpelan sähköverkon toimitusvarmuus ja vikojenkorjauksen nopeus on saanut hyvän arvosanan monessa aikaisemmassa myrskyssä. Eino-myrskyn poikkeuksellisen mittavien vahinkojen jälkitöissä emme valitettavasti pystyneet täyttämään kaikkien asiakkaiden kohdalla palvelulupaustamme nopeasta vikojenkorjauksesta. Kiitän asiakkaitamme ymmärtäväisestä suhtautumisesta myrskyn jälkeiseen häiriötilanteeseen. Lisäksi kiitän henkilökuntaamme, metsureita, urakoitsijoita ja kaikkia muita avuksi tulleita henkilöitä ja yhteisöjä ammattitaitoisesta viankorjaustyöstä. Hyvää tuulta 4-5 Korpela investoi verkkoon 7 Urotekoja sähkönjakelun hyväksi Sähkötekniikkaa Yritysesittely: Kotileipomo Sanna Herrala Sisällysluettelo: Hyvää tuulta 4-5 Energiansäästövinkkejä 6 Korpela investoi verkkoon 7 Suoraveloitus poistuu käytöstä 8 Korpela palvelee 9 Urotekoja sähkönjakelun hyväksi Sähkötekniikkaa, Centria ammattikorkeakoulu Yritysesittely: Kotileipomo Sanna Herrala Joulun valot! piirustuskilpailun satoa Tuula Loikkanen toimitusjohtaja Energiakilpailu 2013 satoa HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE ClimateCalc CC /FI HÄMEEN KIRJAPAINO OY Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s.16 Lukijakilpailu Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY 2 3

3 Hyvää tuulta Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, jossa ilman virtauksen liike-energia muunnetaan tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoimatuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Suomessa on toistaiseksi vain vähän tuulivoimaa, mutta sitä on pyritty edistämään sen ympäristöystävällisyyden vuoksi. Tuulivoimala merellä: Tasaisempi tuulisuus Voimakkaammat tuulet Asutus etäällä Kalliimmat perustamis- ja huoltokustannukset Ylläpito ja huolto haastavaa Tuulivoimala maalla: Kohtuullisemmat investointikustannukset Pääsy voimalalle joka säällä ja kaikkina vuodenaikoina Haasteena yhteensovittaminen muiden toimintojen kanssa, mm. meluhaittojen takia Tuulisuus vaihtelevampaa Tuulisuus tutkittava tarkemmin Korpelan Voima kuntayhtymä on Oy Perhonjoki Ab:n kautta mukana Merijärvellä sijaitsevassa Ristivedon tuulivoimapuistossa. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukainen tavoite tuulivoimatuotannolle on 6 TWh vuodelle Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli 163 tuulivoimalaa jotka tuottivat yhteensä 0,5 TWh vuodessa. Nämä voimalat tuottavat noin 0,6 % Suomen sähkönkulutuksesta. Tuulivoiman tuotannon tulee kasvaa 12 kertaa suuremmaksi nykyisestä vuoteen 2020 mennessä, jotta asetettuun tavoitteeseen päästään. Suurin osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee länsi- ja etelärannikolla sekä Ahvenanmaalla. Maalle suunnitellut tuulivoimapuistot sijoittuvat ympäri maata, mutta isompi keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa. Tuulivoimaloiden paikanvalintaan vaikuttavat Parhaita paikkoja tuulivoimaloille ovat alueet, joissa tuulen keskinopeus on 5,5-7,5 m/s. tuuliolosuhteet, liitynnät sähköverkkoon, rakentamista ja huoltoa tukeva infrastruktuuri sekä rakenteiden perustamisolosuhteet. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin ja tunneittain sekä vuodenaikojen tuulisuuden mukaan. Suomessa tuulee eniten talvikuukausina ja selvästi vähemmän kesäkuukausina. Käynnistyäkseen tuulivoimala tarvitsee vähintään 3 m/s tuulennopeutta mutta yli 25 m/s tuulen nopeuksissa laitos yleensä pysäytetään myrskyvaurioiden estämiseksi. Mitä parempi tuulen nopeus, sen suurempi on tuulen energiasisältö ja sitä kannattavampi tuulivoimala on. Parhaita paikkoja tuulivoimaloille ovat alueet, joissa tuulen keskinopeus on 5,5 7,5 m/s. Tuulivoimalaitoksen käyttöikä on noin vuotta, jonka jälkeen laitos voidaan joko uudistaa tai purkaa. Suomen sääolot asettavat omat haasteensa tuulivoimaloiden toiminnalle; kylmät ja jäiset olosuhteet vaativat omia teknisiä ratkaisujaan, erityisesti merelle rakennettaessa. Syöttötariffituki turvaa tuulivoimainvestointien kannattavuuden Tuulivoima on kehittymässä oleva sähköntuotantomuoto, joka ei vielä tällä hetkellä ole taloudellisesti kannattavaa ilman lainsäädäntöön perustuvia tukitoimia. Tuotantotukea maksetaan syöttötariffina eli takuuhintana. Syöttötariffin tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa uusiutuvan energian kilpailukykyä. EU edellyttää Suomen lisäävän uusiutuvaa energiaa niin, että sen osuus loppukäytöstä on 38 prosenttia vuoden 2020 loppuun mennessä. Syöttötariffilla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Tukea maksetaan laissa määritellyn tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksena. Syöttötariffijärjestelmässä tuulivoimalla tuotetulle sähkölle asetetaan takuuhinta. Mikäli sähkön markkinahinta jää tämän alle, tuulisähkön tuottajalle maksetaan määräajan markkinahinnan ja takuuhinnan välinen erotus. Takuuhinta turvaa uusiutuviin energiatuotantomuotoihin tehtävien investointien kannattavuuden ja edesauttaa uusiutuvien energiamuotojen kehitystyötä. Sähkön alkuperätakuu osoittaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Sähkön alkuperän ilmoittamista koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kaikki uusiutuvana myyty sähkö on varmennettava alkuperätakuulla vuodesta 2014 alkaen. Sähkön alkuperätakuun on sisällettävä tieto sähkön tuotantotavasta ja sen energialähteistä sekä maininta tuotantoajankohdasta ja -paikasta. Hankkimalla alkuperätakuun sähkönmyyjä voi osoittaa asiakkaalleen, että myyjän hallussa on uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan tuuli-, aurinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorovesienergiaa sekä vesivoimalla, biomassalla, kaatopaikkakaasuilla, jäteveden käsittelylaitosten kaasuilla ja biokaasuilla tuotettua energiaa. Tällä hetkellä suurin osa sähköntuotannosta, jolle on haettu alkuperätakuu, tuotetaan lähinnä tuuli- ja vesivoimalla sekä biomassalla. Lähteet: Finlex.fi, Fingrid.fi, sahkoala. fi ; Energiateollisuus (Energia. fi); Metsänhoitoyhdistys (mhy. fi); motiva.fi; Suomen Tuuliatlas (tuuliatlas.fi); Suomen Tuulivoimayhdistys ry (tuulivoimayhdistys.fi); tuulivoimaopas. fi ; Vaasa Energy Institute (wind.vei.fi); VTT; Teknologian tutkimuskeskus (vtt.fi); EMV.fi, Tilastokeskus. Ristivedon tuulipuiston kullekin tuulivoimalalle annettiin nimi Pyhänkoskella viimeksi syntyneiden lasten mukaan: Voimala 1: Harri Voimala 2: Santtu Voimala 3: Tuomas Voimala 4: Onni Voimala 5: Ronnie Voimala 6: Valtteri 4 5

4 Talven energiansäästövinkkejä Kovilla pakkasilla energiankäyttö kasvaa, koska lämmitystä tarvitaan enemmän. Omia toimintatapoja kannattaa tarkkailla erityisesti, kun energiankäyttö on huipussaan. Energiaa voi ja kannattaa pakkasillakin käyttää järkevästi ja tehokkaasti. Sähköntoimitusvarmuus rakentuu oikein kohdennetuista investoinneista ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä Tässä muutama vinkki energiatehokkaampaan talveen: Takanlämmitys pakkaspäivinä Hyödynnä tulisijan tarjoama lämpö ja viihtyisyys. Takanlämmitys kannattaa erityisesti pakkaspäivinä. Suositeltavaa on ennakoida kylmeneviä kelejä ja paukkupakkasten aikana lämmittää jo hieman etukäteen, jotta muun lämmittämisen tarve vähenee 6 Lasten energiansäästövinkkejä Miten säästän sähköä? Verhot tai sälekaihtimet ikkunoiden eteen öisin Sälekaihtimet ja/tai verhot ikkunan edessä ainakin yöaikaan vähentävät lämmönhukkaa yhden ikkunalasin verran. Verhoilla tai huonekaluilla ei kuitenkaan saa kuitenkaan peittää lämmityspattereita eikä patterin termostaattia. Ilmalämpöpumppua ei kannata käyttää kovimmilla pakkasilla Ilmalämpöpumppu kannattaa sammuttaa laitteesta riippuen, kun ulkona on pakkasta C. Uudestaan laitteen saa tällöin käynnistää kun pakkanen on lauhtunut noin -10 asteen vaiheille. Tukilämmitykseen kannattaa kovimmilla pakkasilla ilmalämpöpumpun sijasta käyttää takkaa. Autonmoottorin lämmitys pakkaspäivinä Autonmoottorin taloudellinen lämmitysaika riippuu lämmitintyypistä. Lohkolämmittimellä riittää kaksi tuntia, mutta uusimpien autojen säteilylämmittimet saattavat tarvita kolme tuntia lämmitysaikaa. Meillä talvella tehdään uuniin ja hellaan tulet, että ei mene sähköä talon lämmitykseen. Jos ei jätetä esim. tietokonetta käytön jälkeen päälle, niin säästyy sähköä tai jos ei laita valoja ollenkaan päälle, vaan avaa verhot, niin pärjää luonnonvalolla. Ei jätä pistokkeita seinään ja jättää sähkölaitteiden käytön vähemmälle. Meillä sammutetaan kaikki valot, kun lähdetään jonnekin ja sammutetaan valo, kun lähdetään huoneesta. Miten säästän sähköä? Paulus Impiö 10 v. Sammutan valot, kun en tarvitse niitä. Säästän sähköä, kun en tarvitse yövaloa. Sammutan lämmittimen kesäksi. Avaan oven, jos on lämmin. En katso televisiota kesällä. Sammutan valot, kun lähdemme välitunnille. Jonna Miikkulainen 10 v. Toimitusvarma sähköverkko on Korpelan ylpeys, jota kehitetään jatkuvasti. Laatutavoitteidemme mukaisesti suunnittelemattomia sähköntoimituksen keskeytyksiä tulee olla vuosittain aikaisempaa vähemmän ja mahdollisten katkosaikojen tulee olla lyhyitä. Korpela investoi vuonna 2014 yli kolme miljoonaa euroa sähköverkkoon. Investointisuunnitelmassa huomioidaan sähköntoimitusvarmuuden kehittämisen lisäksi kuntotarkastusten mukaiset sähköverkon saneeraustarpeet. Myös etäluettavien mittarien välittämät sähkönlaatutiedot kertovat, missä kohteissa jakeluverkon uudelleen rakennus on tarpeen. Saneerattavaa sähköverkkoa ei yleensä rakenneta samanlaisena uudelleen vaan verkon rakenne voi muuttua esimerkiksi ilmakaapelista maakaapeliin. Maakaapeloinnit keskittyvät pääsääntöisesti asutuskeskittymiin ja taajamiin, joissa sähkönkäyttäjiä on paljon. Oikeaaikaiset ja hyvin kohdennetut sähköverkkoinvestoinnit näkyvät asiakkaille matalina sähkönsiirtohintoina, vähäisinä häiriömäärinä ja nopeina vikojen korjausaikoina. Tavoitteena säävarma sähköverkko Suomalainen yhteiskunta kannustaa sähköyhtiöitä ns. säävarman sähköverkon rakentamiseen. Säävarma sähköverkko tarkoittaa sitä, että sähköverkon kehittämistoimenpiteillä vähennetään vikojen määrää ja nopeutetaan vikojen korjausaikoja. Näihin tavoitteisiin päästään sähköverkon rakenteiden muutoksilla, viankorjaustoiminnan kehittämisellä ja varavoimakoneiden käytöllä. Onnistumisen keskeisenä edellytyksenä on työhönsä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Verkko Korpela rakentaa säävarmaa sähköverkkoa eri menetelmätavoilla: Jakeluverkon maakaapeloinnilla lisätään käyttövarmuutta sääilmiöitä vastaan. Maan sisällä oleva kaapeli ei ole alttiina myrskylle tai lumikuormalle. Johtoja siirretään metsäisiltä osuuksilta tien varteen, jossa puiden kaatumisen riski puolittuu. Tällöin myös mahdolliset viat voidaan nopeasti paikantaa ja korjata. Maakaapeloinnit keskittyvät pääsääntöisesti asutuskeskittymiin ja taajamiin. Ilmajohtoina käytetään pääasiassa päällystettyjä johtoja, joissa yksittäinen oksan kosketus ei aiheuta vikaa. Lisäämällä kaukokäytettäviä kytkinlaitteita jakeluverkkoon, millä mahdollistetaan nopea vikapaikkojen etsintä ja vikaalueiden rajaaminen Rakentamalla rengasverkkoja, mikä mahdollistaa sähkön syötön useita reittejä pitkin kriittisiin tai vikaherkkiin sähkönkäyttöpaikkoihin. 7

5 Suoraveloitus poistuu käytöstä Korpela palvelee Suomalainen suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa Kotimaista suoraveloitusta ei enää tämän jälkeen voi käyttää sähkö- ja kaukolämpölaskun maksussa. ASIAKAS JOKA KÄYTTÄÄ VERKKO- PANKKIA ASIAKAS JOKA EI KÄYTÄ VERKKO- PANKKIA SUORA- VELOITUS SUORA- VELOITUS ON JATKOSSA ON JATKOSSA E-LASKU SUORA- MAKSU Asiakaspalvelu (06) (24 h) Asiakaspalvelumme palvelee Sinua: arkisin kello laskutukseen liittyvissä asioissa muuttaessasi uuteen osoitteeseen sähkön myynti- ja siirtosopimuksissa sopivan sähkö-/siirtotuotteen valinnassa kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteissa sähköliittymien vaihtaessa omistajaa Asiakaspalvelumme lisäksi voit kääntyä myös palveluneuvojiemme puoleen kun tarvitset: uuden tai tilapäisen sähköliittymän energia- ja tuoteneuvontaa sähkön laatuun tai mittareihin liittyvää neuvontaa sähkökaapelin näytön neuvoja sähköön tai sähkön käyttöön liittyvissä asioissa Vikailmoitukset 24 h (06) tai sähköpostilla Palveluneuvojien yhteystiedot ovat: Lestinjärvi, Toholampi ja Sievi: Silvo Mäkelä Kälviä ja Lohtaja: Vesa Niskala Kaustinen, Halsua ja Ullava: Mikael Saarikettu Kannus, Himanka ja Rautio: Jani Vetoniemi E-lasku Asiakkaalle e-lasku on vaivaton. E-lasku toimitetaan suoraan verkkopankkiisi ja pankki maksaa sähkölaskun eräpäivänä automaattisesti asiakkaan tililtä. Halutessaan asiakas voi hyväksyä e-laskun joka kerta erikseen. Nimityksiä Kätevän e-laskun saat käyttöösi seuraavasti: 1. Kirjaudu verkkopankkiisi 2. Kun olet hyväksynyt syöttämäsi paperilaskun, valitse jatkossa toimitustavaksi e-lasku 3. Solmi e-laskusopimus 4. Valitse e-laskuttajasi 5. Odota e-laskuilmoitusta 6. Maksa e-lasku verkkopankissasi Suoramaksu Suomalaiset pankit toteuttavat asiakkailleen, joilla ei ole käytössä verkkopankkia, uuden suoramaksupalvelun. Suoramaksua käytettäessä asiakkaalle toimitetaan sähkölaskun tiedot etukäteen ja sähkölasku maksetaan automaattisesti eräpäivänä tililtäsi. Sami Leppälä on nimitetty Korpelan Voiman kunnossapitovastaavaksi. Minna Heikkilä on nimitetty Korpelan Voiman taloushallintoon taloushallinnon asiantuntijaksi. Raija Jokela on nimitetty Korpelan Voiman taloushallintoon laskenta-assistentiksi. Riitta Jussila on nimitetty Korpelan Voiman sähkökaupan asiantuntijaksi. Saija Järvenoja on nimitetty Korpelan Voiman asiakaspalveluun asiakasneuvojaksi. Yksityisasiakkaat Mitä tulee suoraveloituksen tilalle? Asiakas, joka käyttää verkkopankkia: Suoraveloitus u e-lasku Asiakas, joka ei jatkossakaan käytä verkkopankkia: Suoraveloitus u Suoramaksu Yritys- ja kaukolämpö asiakkaat Suoraveloitus päättyy myös yritys- ja kaukolämpöasiakkailtamme. Asiakaspalvelumme lähestyi kesäkuussa 2013 kirjeitse niitä yritys- ja kaukolämpöasiakkaitamme, joilla on voimassa oleva suoraveloitussopimus. Kirjeessä kerroimme tarkemmin nykyisen suoraveloituksen korvaavista vaihtoehdoistamme. Huomioi tämä! Maksaessasi sähkö- ja kaukolämpölaskuja verkkopankissa tarkista, että käytät AINA laskukohtaista viitenumeroa. Näin maksamasi sähkö- tai kaukolämpölasku kohdistuu suoraan laskuusi. EINO-MYRSKYN VAKIOKORVAUS AUTOMAATTISESTI Verkko Korpela Oy hyvittää jakeluverkkoalueellansa automaattisesti yli 12 tunnin sähkökatkoista vakiokorvauksen. Vakiokorvaus hyvitetään sähkölaskussa 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta. TAVOITTEENA SÄÄVARMA SÄHKÖVERKKO Verkko Korpela Oy rakentaa säävarmaa sähköverkkoa monin eri tavoin. Verkko Korpela on esimerkiksi maakaapeloinut sähköverkkoa jo lähes 20 vuoden ajan turvaan sään vaihteluilta. Maan sisällä oleva kaapeli ei ole alttiina ukkoselle, myrskylle tai lumikuormalle. 8 9

6 Silloin mennään eikä meinata kun tilanne on päällä Korpelan Voima pitää hyvää huolta sähkölinjoistaan, suuret puut kaadetaan linjakujan laidoilta ja risukot raivataan linjojen alta, jotta kulkeminen olisi helpompaa. Kun paikalle osuu syöksyvirtaus, myrsky tai talvella puihin kerääntyvä tykkylumi, silloin lähdetään liikkeelle kaikin käytettävissä olevin voimin. Tuulikki Nikkilä Jari Hanhisalo Urotekoja sähkönjakelun hyväksi Syksyllä Verkko Korpela Oy:stä eläkkeelle jäänyt palveluneuvoja Tapio Peltoniemi Kaustiselta ja metsuri Jari Hanhisalo Halsualta muistelivat yhdessä, mitä tapahtui muutaman vuoden takaisissa tilanteissa syöksyvirtauksessa Kaustisella, myrskyn tuhoissa Lestijärvellä ja tykkylumien parissa sekä tietysti myös puunkaatopyynneissä pihapiiristä. - Kaustisen syöksyvirtauksen aikana jouduin tekemisiin sen kanssa ihan henkilökohtaisesti oman asuinkadun Jokainen puhelu oli ehdottoman tärkeä, sillä koskaan ei voinut tietää, miten tärkeitä tietoja asiakkailla oli kerrottavana häiriöistä. varrella. Puita kaatui naapurin talon päälle ja osa taipui uhkaavasti, jollei kaatunut. Pihan lepät olivat ihan vaakatasossa ja vesikin tuli taivaalta ihan vaakatasossa. Tuulella oli voimaa, muistelee Tapio Peltoniemi. - Yhtenä joulunaattona elämää ja sähkönsaantia häiritsivät tykkylumet. Muistan tuon joulun selvästi, koska silloin ensimmäinen lapsenlapseni oli käymässä meillä ensi kertaa. Ei auttanut muu kuin lähteä raivaamaan kaatuneita ja kallistuneita lumipuita linjoilta. Yhtenäkin yönä lähdin kolme kertaa liikkeelle. Sähköt oli saatava mahdollisimman nopeasti päälle, toteaa Tapio Peltoniemi. Korpelaan metsuripalveluja tarjoava Jari Hanhisalo muistaa myös tykkylumet. Lumi satoi puihin päivän aikana ja yön pakkaset järjestivät tykkylumet puihin; koivut ja notkeat puut taipuivat linjoille ja korkeimmat puut katkesivat ja putosivat linjojen päälle. Jos metsään ei päässyt moottorikelkalla mentiin suksilla tai lumikengillä, moottorisaha mukana otsalamppu kulkusuuntaa valaisten. Kun syöksyvirtaus iski Kaustiselle muutama vuosi sitten, täyttyi puhelinliikenne huolestuneiden asiakkaiden soitoista. Jokainen puhelu oli ehdottoman tärkeä, sillä koskaan ei voinut tietää, miten tärkeitä tietoja asiakkailla oli kerrottavana häiriöstä. Tiet tukkeutuivat kaatuneista puista, alueen asukkaista ja huoltoliikenteestä sekä satunnaisista ohikulkijoista. Tilanteen ollessa kiivaimmillaan piti tietää vain se, mitä itse tekee. Pidempien sähkökatkoksien yhteydessä ja pihapiirissä työskennellessä voi joskus kohdata myös sanan rieskaa. Onneksi kaikesta on selvitty eikä vahinkoja ole tullut, vaikka puita on joskus kaadettu Hanhisalon Jarin kanssa hankalistakin paikoista. Seinän vierustalta puuta kaadettaessa otetaan huomioon rakennuksen katto, kaatosuunta ja sähköjohtojen sijainti kertaa Peltoniemi ja Jari Hanhisalo vahvistaa, että metsurin ammattitaito on tällaisissa tilanteissa tarpeellinen. Lestijärven myrskytuhot olivat mittavat Jari Hanhisalo muistelee että hän meni yöllä paikalle ja alkoi kaataa yksittäisiä puita. Aamun valjetessa myrskytuhojen kokonaisuus paljastui - pari viikkoa siinä meni, enkä ollut ainoa metsuri, hän toteaa. - Paikalla oli ainakin kolme metsuria ja motokin raivaamassa tietä Korpelan omien työmiesten lisänä. Sähkölinjoja ei edes näkynyt, niin paljon puuta oli linjojen päälle kaatunut, muistelee Jari Hanhisalo. Siinä Tapio Peltoniemi oli tekemisen meininkiä, kun porukka teki yhdessä hommia. Aina valmiina kun tarvitaan Jari Hanhisalo on Korpelan sopimusmiehiä - aina valmiina kun tarvitaan. Nyt on meneillään jatkuva työ linjojen alustojen raivaamisessa. Kun metsurin työt hiljenevät, vaihtaa Jari alaa ja menee turkistarhalle nahkomishommiin, mutta on sieltäkin valmis Korpelan palvelukseen, jos tarvitaan. Kaikkien syöksyvirtausten, myrskyjen ja tykkylumien jälkeen puiden kaatoa pihapiireistä on tullut enemmän ja puunkaatoapu on asiakkaiden käytössä. Asiakkaat ymmärtävät, miksi pihan puista katkotaan johtoja häiritseviä oksia; linjan päälle putoava oksa voi aiheuttaa melkoisen sähinäkimpun. Miesten jutellessa pöydän äärellä, kädet kävivät tiuhaan kun muisteltiin jonkin yksittäisen puun kaatoa tarkassa paikassa. Kehunsa saivat toisiltaan niin Tapio kuin taitava metsuri Jarikin, joka on valmis lähtöön, kun tarvitaan

7 Sähköinsinööreille löytyy työpaikkoja Sähkötekniikan koulutusohjelmasta kesäkuussa valmistuneilla sähköinsinööreillä oli kaikilla kymmenellä työpaikka jo valmistumispäivänä. Tämä on hieno asia, toteaa koulutusohjelmavastaava Jari Halme Centria ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelmasta Ylivieskasta. Tuulikki Nikkilä Centria ammattikorkeakoulu antaa opetusta kolmessa kaupungissa; Ylivieskassa, lisäksi Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Opetus on työelämälähtöistä ja perustuu joustavuuteen ja yksilölliseen kohtaamiseen. Valmistuneiden osaamisella on kysyntää työelämässä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Apuna ovat ammattikorkeakoulun hyvät yhteydet työelämään. Opintoretkillä tapaa usein tuttuja nimiä ovien nimikylteissä; meidän entisiä opiskelijoita löytyy eri puolilta Suomea ja kauempaakin. Esimerkiksi ottaessani yhteyttä entiseen opiskelijaamme kävi ilmi, että hän asuu Maltalla ja kiertää Välimeren alueen satamissa käyttöönottamassa satamanostureita, kertoo Jari Halme. Sähköinsinöörille on tarjolla monenlaisia työpaikkoja, kullekin taitojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Työtä tarjoavat sähköyhtiöt ja energian tuottajat, prosessiteollisuus ja sähkötekninen teollisuus. Sähköurakointiala sekä suunnittelutoimistot ja tutkimuslaitokset, teleoperaattorit ja opetustehtävät tarjoavat mielenkiintoisia työpaikkoja. Kukin voi valita oman työtehtävänsä oman suuntautumisensa mukaan, toteaa Jari Halme. Sähköinsinöörikoulutus kestää neljä vuotta, se on tavoiteaika. Tutkintoon kuuluvat perusopinnot, yhteiset ammattiopinnot, suuntaavat opinnot ja vapaasti valittavat opinnot sekä harjoittelu ja opinnäytetyö. - Sähkövoimatekniikan opetussisältöön kuuluvat sähkön siirto ja jakelu, sähköverkon mitoitus, suojaus ja kaukosyöttö, rakennusten sähköjärjestelmät, sähkönsuunnittelu ja teollisuuden sähkökäytöt. Energiatekniikka antaa valmiudet lämpövoimalaitoksiin ja polttotekniikkaan, ydinvoimaloihin, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja tietysti energiamarkkinoihin. Uusiutuvista energiamuodoista esille tulevat tuulivoimalat sekä puun kaasutukseen perustuva sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Tietoliikennetekniikan puolella opiskelija voi erikoistua radiotekniikkaan ja langattomaan tiedonsiirtoon, ohjaustekniikkaan ja kenttäväyliin, sulautettuihin järjestelmiin, EMC:hen ja testaustekniikkaan sekä digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Tarjolla on myös sähköinsinöörikoulutusta aikuisopiskelijoille. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetustarjonta on viikonloppuisin. Ylivieskasta on mahdollisuus päästä opiskelijavaihtoon ulkomaille: Ruotsissa yhteistyökorkeakoulu on Blekingen teknillinen korkeakoulu Karlskronassa, Saksassa Aachenin ammattikorkeakoulu ja Venäjällä Pietarin teknillinen yliopisto. Toimilupahakemuksessaan Centria ammattikorkeakoulu painottaa sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa hyvää työtilannetta. Alueellemme on tulossa monia energia-alan investointeja, uusia tuulipuistoja, ydinvoimala ja näihin liittyviä kantaverkkoinvestointeja. Investoinnit tarvitsevat sähköinsinöörien osaamista ja työpanosta. Ylivieskan sähköinsinöörikoulutuksen valtakunnallinen erikoisuus on painottuminen energiatekniikkaan, erityisesti energian tuotantoon uusiutuvilla kotimaisilla energialähteillä. Uusi painopiste on energiatehokkuus, mikä on alueemme prosessiteollisuuden kannalta keskeinen asia. Vientiteollisuuden tuotantokustannuksissa energiakustannusten osuus on merkittävä, toteaa koulutusohjelmavastaava Jari Halme. Ainoa naisopiskelija Toisen vuosikurssin opiskelijoiden joukossa ainoana naisena opiskeleva Laura Salonpää Oulaisista toteaa, että olo ainoana naispuolisena ei ole mitenkään orpo. Opiskelukaverit ja opettajat ottavat minut hienosti vastaan, Laura Salonpää toteaa. Laura suoritti ylioppilastutkinnon ja oli kiinnostunut fysiikasta ja tekniikasta, joten opiskelupaikka valikoitui kiinnostuksen perusteella. Ensimmäisen kesän harjoittelun hän suoritti Oulaisissa Ruukki Metals Oy:llä, ja se antoi pontta suunnitteluun ja toteutukseen. Huomasin, että suunnittelu ja toteutus kulkevat käsi kädessä, pitää osata yhdistää opiskelu ja käytäntö. Samalla tulee kuunnella sellaista, joka tietää, että näin tämä ei onnistu. Alkukesästä en osannut tehdä mitään enkä tiennyt mistään mitään. Loppukesästä jo osasi tehdä ja sai tehtäväkseen joitain tarkistuksia, ja se oli jo paljon, kertoo Laura Salonpää. Kiinnostuksen kohteena Lauralla on vahvistunut energiatekniikka. Hän haluaisi oppia tekemään sekä suunnittelu- että käytännöntöitä sillä vaihtelu virkistää. Laura toteaa jo, että häntä ei kaduta yhtään opiskelupaikan valinta. Uutta haastetta antaa mieleen myös lisääntyvä tuulivoima ja siirtoverkkotyöt. Veljen innoittama Ylivieskaan Tero Ylitalo Raahesta on käynyt Raahen ammattikoulussa sähköalan koulutuksen ja haki jatkopaikan Ylivieskasta, päämääränä on sähköinsinöörin tutkinto. Kiinnostuksen kohteena on sähkövoimapuoli. Kesätöissä hän oli Pohjola Werkonrakennus Oy:llä linjatöissä maastossa. Linjatyö oli mukavaa hommaa, ja sai kulkea metsissä. Tehtävänä olivat uuden rakennus ja saneeraukset. Nämä tehtävät kiinnostavat jatkossakin. Opiskeltavaa on jäljellä vielä kolme vuotta ja yksi kurssi rästissä, kertoilee Tero Ylitalo. Luokka on pieni ja siellä on helppo opiskella; paikka on mukava ja opetus on hyvää. Tero toivoisi kyllä vähän enemmän käytäntöä kuin teoriaopetusta. Isoveli on käynyt saman koulun ja siksi kai rohkaistuin hakemaan tänne, Tero pohtii. Vaihtoehtoina olivat metalli ja sähkö; sähköpuoli voitti mielenkiintoisempana. Työtä on ja sitä riittää. Töitä hän on tehnyt pitkiäkin vuoroja myrskyjen tuhoja korjatessa. Myös suunnittelun ja toteutuksen parissa riittää kehitettävää. Tero Ylitalo painottaa myös turvallisuutta, turvallisuuskulttuuri on ammattinsa osaavan merkki. Opetusmaailmaa ollaan uudistamassa ja tiedot valtion taholta ovat vielä vahvistamatta, mutta selvää on, että ollaan siirtymässä suurempiin opiskelijamääriin ja alueille tulee omat koulutusvastuualueet

8 Olen leiponut kakarasta asti Näin toteaa naurussa suin ja kädet jauhoissa Kotileipomon omistaja ja työntekijä Sanna Herrala Kannuksessa omassa leipomossaan. Tuulikki Nikkilä Suklaapiirakka Kinkku-juustosarvet 2 dl maitoa 40 g voita 30 g hiivaa 1 rkl sokeria 3/4 tl suolaa n. 4 dl vehnäjauhoja n. 1 dl juustoraastetta Sulata voi ja lisää maito, lämmitä hiukan, kaada kulhoon johon lisäät muut aineet, sekoita ja lisää jauhoja kunnes tarpeeksi paksua jotta voit kaulita taikinaa. Anna kohota kaksinkertaiseksi. Jaa taikina kahteen osaan ja kauli pyöreäksi, jaa kuuteen osaan ja levitä täyte ympyrän ulkoreunalle ja rullaa sitten täyte sisälle, taivuta sarven muotoon. Täyte: kinkkusuikale 200 g tuorejuusto 100 g juustoraaste 1 dl mustapippuri, yrttisekoitus, ripaus aromisuolaa Sekoita kaikki yhteen ja levitä sarville kahdella ruokalusikalla Kohota pellillä 15 min, voitele kananmunalla, laita vähän juustoraastetta tai unikonsiemeniä pintaan. Paista 200 asteessa kunnes hyvän värisiä. Nauti kylmän maidon kera!! 12 kpl / annos Mikä onkaan ihanampaa meille herkuttelijoille kuin tuoreen pullan tuoksu? - Idea oman leipomon perustamisesta lähti 4H kakkukurssilta. Siellä todettiin, että suoramyyntipisteeseen tarvittaisiin lisää leipojia. Olin Pollarin kaupalla töissä 15-vuotiaasta asti illat ja viikonloput. Koulutuksen olen saanut Vaasassa Hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksessa kaksivuotiselta yo-ravintolakokkilinjalta, mutta sitä työtä en ole tehnyt päivääkään. Sitä työtä vain ei ollut tarjolla, toteaa Sanna Herrala. 4H-suoramyyntiin leipominen oli alku ja myöhemmin jatkettiin pullan myyntiä Pollarin kaupassa. Vadelmamokkatorttu oli ensimmäinen tuote suoramyynnissä, sillä lähdettiin liikkeelle ja sitä menee edelleen kaupan kautta. Kun tuotteet tulivat tutuiksi, oli aika perustaa oma kotileipomo. Vuoden 2007 kesällä rakennettiin tilat ja joulukuun alusta Sanna Herrala jäi oman kotileipomon omistajaksi ja työntekijäksi. Aikaisemmin Sanna leipoi omassa keittiössään perheen töiden keskellä, siinä leivottiin päivät ja viikonloput ja joskus yölläkin kun tarvittiin. Suosikkituotteita ovat Sannan mukaan pullapitkot ja pikkupullat. - Kotileipomon valikoimassa ovat kaikki muut paitsi ruisleipä. Joululimppua teen mummun reseptillä. Leivonnaiset tehdään tilausten mukaan mm. kihlajaisiin, häihin, kastetilaisuuksiin, lakkiaisiin, syntymäpäiville ja hautajaisiin; palveluun saa tarvittaessa mukaan myös pitopalvelun. Silloin apuun rientävät omat tyttäret ja siskot. Kesällä leipomossa on ollut apuna kondiittori ja joskus talviaikaan opiskelijaharjoittelijoita, kertoo Sanna Herrala. Töitä on riittänyt - Töitä on riittänyt sillä kaikki eivät osaa, eivätkä ehdi itse valmistamaan leivonnaisia juhliinsa. Näissä minun leipomissa tuotteissa säilyy kotitekoisen maku ja tuoksu. Leivontaan Sanna kertoo käyttävänsä aina voita, joskin joskus tilaaja haluaa käytettävän muuta rasvaa esimerkiksi allergioitten takia. Koneistus on ajan tasalla ja toimiva minulle, peltiteline on teetetty omien uunipeltien mittojen mukaan ja se on tarpeellinen, vakuuttaa Sanna. Oma kaulinkin on vahvistettu ja tarpeeksi painava työväline, puinen, mutta sisällä metallia. Mummon reseptit ovat vieläkin käytössä ja kirja tallessa. Joulutorttutaikinan Sanna kaulitsee itse, niin syntyvät parhaat joulutortut. Voileipäkakut ovat isotöisiä, mutta näyttäviä tarjoilupöydällä. Erikoisin tilaus, mikä tulee Sannan mieleen, on mustalla kermavaahdolla päällystetty hääkakku. Ei siitä ihan mustaa tullut, mutta aika tumma kuitenkin, Sanna naurahtaa. Muualle Sanna Herrala ei haikaile töihin, tässä on oma aikataulu ja saa itse suunnitella tekemisensä. - En vaihtaisi enää mihinkään. Eikä tästä ole paluuta toiselle työnantajalle. Työpaikka on kotitalon jatkeena, siinä on helppo hoitaa samalla myös kotityöt. Lomaakin voi järjestellä, elokuussa oli neljä päivää kesälomaa ja lasten syysloman aikaan ainakin viikonloppu. Talvilomankin pidän lasten ehdoilla, juttelee Sanna. Kevään lakkiaiset ovat kiireisintä aikaa, silloin Sanna hälyttää koko suvun töihin. Kyllä siinä yksi yö menee läpi nukkumatta. Kaikilla kun on sama juhlapäivä, pitopalvelua Sanna ei enää lakkiaisiin tarjoa vaan lepää itsekin perheen kanssa kovan urakan tehneenä. - Sähkö on tietysti kotileipomolle tärkeä elementti. Korpelan Voima on hyvä ja varma sähkön toimittaja. Jos sähköt katkeaisivat kesken paistamisen, olisi siinä mietittävää että miten leipomukset nyt saadaan paistettua, mutta onneksi niin ei ole ikinä sattunut, kiittelee Sanna Herrala. Haastattelun sivussa, jutellessa, syntyivät ihana suklaapiirakka, pullapitkot ja kanelikierteet, ja tuoksu oli kotoisen huumaava. 200 g voita 2 1/2 dl vettä 4 rkl kaakaojauhetta 1 tl suolaa 1. kiehauta kattilassa ja ota pois liedeltä 5 dl vehnäjauhoja 5 dl sokeria 2 tl soodaa 2 tl vanilliinisokeria 2. mittaa siivilän läpi ja yhdistä kiehautettuun nesteeseen 1 dl piimää tai turkkilaista jogurttia 3. sekoita taikinaan 2 munaa 4. sekoita taikinaan ja tarkista että taikina ei ole liian kuumaa ennen munien lisäystä! Levitä taikina pellille voidellun leivinpaperin päälle ja paista 200 asteessa n min. Anna hetki jäähtyä ja levitä sitten kuorrutus: Kuorrutus: 150g voita 2 rkl kaakaojauhetta 3 rkl maitoa tomusokeria Sulata voi ja lisää muut aineet, kiehauta varovasti ja pois liedeltä, lisää tomusokeria siivilän läpi sekoittaen kunnes halutun paksuista. Levitä heti piirakan päälle lastalla ja sirottele pintaan kookoshiutaleita tai nonparelleja. Anna jäähtyä jääkaapissa kylmäksi, paloittele ja nauti hyvän kahvin kera! 14 15

9 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa Lämmin kiitos kaikille Joulun valot! piirustuskilpailuun osallistuneille lapsille ja nuorille. Valtavan hienoja piirustuksia/maalauksia tuli kilpailuun yli 1000 kpl ja osallistujia oli lähes 900. Kilpailun suosio yllätti meidät täällä Korpelan Voimalla positiivisesti ja tästä suuresta suosiosta sekä tietysti valtavan hienoista piirustuksista/maalauksista johtuen kilpailuraati päätyi arpomaan Korpela asiakaslehteen tulevat työt. Kaikkien Joulun valot! -piirustuskilpailuun osallistuneiden lasten ja nuorten työt julkaistaan kuvagalleriassa Korpelan Voiman kotisivuilla osoitteessa joulukuun 2013 aikana. Feemia Jukkola, 7 v. Valtteri Siipola, 1,5 v. Inka Känsäkoski, 12 v. Eetu Isokangas, 9 v. Ronja Rautio, 3 v. Sakari Humalajoki, 10 v. Viivi Hihnala, 7 v. Rebekka Kivioja, 12 v. Saana Virtanen, 3 v. Ilona Kuusela, 9 v. Pinja Korpela, 6 v. Riikka Heinonen, 12 v

10 Energiakilpailu 2013 satoa Korpelan Voima järjesti tänä syksynä jakeluverkkoalueensa tokaluokkalaisille ensimmäistä kertaa Energiakilpailun. Energiakilpailun tarkoituksena oli innostaa sekä oppilaita että opettajaa pohtimaan energia-asioita ja tehdä kilpailutyön suunnittelusta ja toteutuksesta koko luokalle mieleenpainuva esim. Energiaviikon kohokohta. Raumankarin koulun 2-luokan työ Energiansäästämisestä (video) Omaperäisin ja parhaiten energiansäästöä edistävä ja/tai uusiutuvia energialähteitä kuvaava työ palkitaan Korpelan Voiman toimesta. Voittajatyö osallistuu Motivan valtakunnalliseen kilpailuun, josta voittajatyön suunnitellut luokka voi voittaa matkan esim. Korkeasaareen ja Heurekaan Helsinkiin. Voittajatyöksi valikoitui monien hienojen kilpailutöiden joukosta Raumankarin koulun 2-luokkien suunnittelema ja toteuttama elokuva (video) energiansäästämisestä sekä luonnonsuojelusta. Opettaja Juho-Matti Norrena kertoo kilpailutyön suunnittelusta, toteutuksesta ja tavoitteesta seuraavaa: Oppimisen tavoitteina oli, että oppilaat tutustuvat tapoihin säästää luontoa ja energiaa arjen pienillä toiminnoilla. Painopisteenä toiminnan omakohtaisuus, eli kuinka minä ja perheeni voisimme toimia paremmin. Elokuvan tekemiseen sisällytettiin tavoitteita äidinkielestä, kuvataiteesta, musiikista (mukana oppilaiden itse laulamaa musiikkia lopussa) sekä ympäristö- ja luonnontiedosta. Valitsijaraatia miellytti voittajatyössä erityisesti toiminnan omakohtaisuus, eli kuinka tokaluokkalainen ja hänen perheensä voivat vaikuttaa omaan sähkönkulutukseensa ja edistää luonnonsuojelua arjessa. Positiivisena asiana koettiin myös yhdessä tekeminen; voittajatyöhön kun osallistuivat kaikki Raumankarin koulun tokaluokkalaiset. Lämpimät onnittelut Raumankarin koulun tokaluokkalaisille ja heidän opettajilleen! Raasakan koulu 2. C Kannus Tekijät: Riika Ypyä ja Ansa Nissilä Korpelan aarteet -peli Tekijät: Jenna Peltomiemi, Senni Arola, Henni Oksa. Raasakan koulu 2. C, Kannus. Äijälän koulu - juliste Tekijät: Äijälän koulu 2 luokka 18 19

11 Kiitämme kaikkia sidosryhmiämme Eino-myrskyn yli 27 m/s puuskat aiheuttivat sunnuntaina poikkeuksellisen pahoja ongelmia Verkko Korpelan sähkönjakeluun. Myrskystä johtuvat suuret vahinkomäärät ja työturvallisuusriskit aiheuttivat haittaa sähkökatkosten korjaustöille. Kiitämme asiakkaitamme ymmärtäväisestä suhtautumisesta myrskyn aiheuttamaan suurhäiriötilanteeseen. Kiitämme henkilökuntaamme sekä metsureita, urakoitsijoita ja kaikkia muita lisävoimiksi tulleita henkilöitä ja yrityksiä ammattitaitoisesta viankorjaustöistä. Verkko Korpela Oy Korpelalta mitalit lasten ja nuorten urheilukilpailuihin Korpelan Voima haluaa olla omalta osaltaan innostamassa lapsia ja nuoria urheilemaan ja liikkumaan lahjoittamalla mitalit urheilukilpailujen järjestäjille. Kulta-, hopea- ja pronssimitalien lisäksi on muille kilpailijoille varattu osallistumismitali. Mitaleita voi tilata muun muassa jokainen Korpelan Voiman jakeluverkkoalueella toimiva urheiluseura. Yhteydenotot Korpelan Voimaan: Jenni Perälahti puh tai Löydä kuva! Palkitsemme 10 tehtävän ratkaisijaa 15 eurolla, joka hyvitetään sähkölaskussa. Palauta ARPALIPUKE mennessä osoitteella Korpelan Voima, PL 13, Kannus. Kuoreen merkintä LUKIJAKILPAILU. Piparkakku-ukot löytyivät sivuilta: Piparit hukassa pukki pulassa! Joulupukki on kadottanut osan piparkakku-ukoista. Vahva epäilys on, että ne löytyvät tämän lehden sivuilta Etsi 4 hukkateillä olevaa piparkakku-ukkoa (tämän sivun ukkoa ei oteta lukuun mukaan) ja voit voittaa 15 euroa, joka hyvitetään sähkölaskussasi! Nimi Osoite Puh. Sähköpostiosoite

Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s. 16-17. Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013

Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s. 16-17. Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013 Korpelan Voiman asiakaslehti 3/2013 Hyvää tuulta s. 4-5 Verkko Korpela investoi verkkoon s. 7 Joulun valot! piirustuskilpailun satoa s. 16-17 Jonna Huhtala 12 v HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE Eino-myrskyn jälkimaininkeja

Lisätiedot

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Lihakeitto 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Pane liha veteen kiehumaan. Kuori pintaan muodostuva vaahto ja lisää

Lisätiedot

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 sipuli 1 valkosipulin kynsi 3 porkkanaa 200 g vihreää papua (pakaste) 2 rkl margariinia

Lisätiedot

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta Menu Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat Valkosuklaa-karpalo pannacotta 8 Savuporopiirakka Pohja: 150 g pehmeää margariinia 1½ dl kaurahiutaleita 2½ dl vehnäjauhoja 1 dl juustoraastetta

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

Mistä sähkö ja lämpö virtaa?

Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Sähköä ja kaukolämpöä tehdään fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Fossiiliset polttoaineet Fossiiliset polttoaineet

Lisätiedot

Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita

Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita Ohjeiden käyttäjälle Nämä kuvalliset, vaiheittain etenevät ohjeet ovat syntyneet vuosien opetustyön tuloksena. Ohjeet on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen PVO-INNOPOWER OY Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen Pohjolan Voima Laaja-alainen sähköntuottaja Tuotantokapasiteetti n. 3600 MW n. 25

Lisätiedot

Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita

Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita 150 g SPC-Flakes- hiutaleita 7 dl vettä 2 tl suolaa 1,5 rkl valkoista sokeria 1,5 rkl öljyä 2 dl luonnonjogurttia 800 g leipäjauhoja

Lisätiedot

Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita

Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita Ohjeiden käyttäjälle Nämä kuvalliset, vaiheittain etenevät ohjeet ovat syntyneet vuosien opetustyön tuloksena. Ohjeet on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla

Lisätiedot

TULE MUKAAN TALKOISIIN

TULE MUKAAN TALKOISIIN TULE MUKAAN TALKOISIIN Tue kanssamme helposti ja maksuttomasti Uutta Lastensairaalaa Kun vaihdat e-laskuun tai lataat maksuttoman Elenia Mukana -sovelluksen, me lahjoitamme 50 senttiä puolestasi Uudelle

Lisätiedot

MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE MARJAKASTIKKEET korkea marjapitoisuus valmistettu Suomessa aidoista marjoista ruoanlaittoon, jälkiruokiin ja leivonnaisiin OUT OF HOME -MYYNTI Myyntipäällikkö Mika Lund

Lisätiedot

Sivustolta löydät yleistietoa energiasta, energia-alan ammateista, työpaikoista ja eri koulutusvaihtoehdoista sekä opetusmateriaalia oppitunteja

Sivustolta löydät yleistietoa energiasta, energia-alan ammateista, työpaikoista ja eri koulutusvaihtoehdoista sekä opetusmateriaalia oppitunteja Sivustolta löydät yleistietoa energiasta, energia-alan ammateista, työpaikoista ja eri koulutusvaihtoehdoista sekä opetusmateriaalia oppitunteja varten. Kaaviot ja tietoja energiasta opetuskäyttöä varten

Lisätiedot

Korpelan Voiman asiakaslehti 2/2013

Korpelan Voiman asiakaslehti 2/2013 n Voiman asiakaslehti 2/2013 Tässä numerossa: Uusi aika - uusi muoto Lasten kirjoituskilpailun satoa 16-17 Kalatien rakentaminen etenee 4-5 Tuula Loikkanen Lukijakilpailun nro 1/13 voittajat: Liikunnan

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Puuroa ekologisesti, valmistus kotona. Myllyn Paras - Tekemisen Maku www.myllynparas.fi

Puuroa ekologisesti, valmistus kotona. Myllyn Paras - Tekemisen Maku www.myllynparas.fi Puuroa ekologisesti, valmistus kotona Myllyn Paras - Tekemisen Maku www.myllynparas.fi Perinteinen Kaurapuuro 4:lle kattilassa 1 l vettä, maitoa tai sokeroitua mehua 4-5 dl Myllyn Paras Kaurahiutaleita

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

SUOSITUIMMAT RESEPTIT

SUOSITUIMMAT RESEPTIT SUOSITUIMMAT RESEPTIT HUNAJA - LAVENTELILEIPÄ 300 g täysjyvävehnäjauhoja 200 g vehnäjauhoja 1 tl kuivattua laventelia 2 tl kuivahiivaa 1 ½ tl suolaa 30 g hunajaa 350 g vettä Sekoita kuiva-aineet keskenään.

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Vihreä. pöytä. Kaskinauriista karviaiseen. Sasu Laukkonen Mariaana Nelimarkka

Vihreä. pöytä. Kaskinauriista karviaiseen. Sasu Laukkonen Mariaana Nelimarkka Vihreä Sasu Laukkonen Mariaana Nelimarkka pöytä Kaskinauriista karviaiseen Kaskinaurispasta Neljälle 12 kaskinaurista ½ punttia salviaa 100 g voita 1 dl parmesaania raastettuna Kuori nauriit ja kiinnitä

Lisätiedot

Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua!

Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua! Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua! VOITTAJAMENU: Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, munavoi ja tilliöljy Rukiiset paistetut muikut, pottuvoi ja marinoidut porkkananauhat

Lisätiedot

Primäärienergian kulutus 2010

Primäärienergian kulutus 2010 Primäärienergian kulutus 2010 Valtakunnallinen kulutus yhteensä 405 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 27 prosenttia Omavaraisuusaste 32 prosenttia Itä-Suomen* kulutus yhteensä 69,5 TWh Uusiutuvilla tuotetaan

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN 2. HUOLETON LVI lämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsija paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

ENERGIAKOLMIO OY. Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa. Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014. Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki

ENERGIAKOLMIO OY. Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa. Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014. Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki ENERGIAKOLMIO OY Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014 Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki ENERGIAKOLMIO OY Energiakolmio on Suomen johtava riippumaton energiamarkkinoiden

Lisätiedot

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa!

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009 Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Energiateollisuudessa tarvitaan työntekijöitä! Talouden suhdanteista huolimatta tarvitsemme lämpöä ja sähköä!

Lisätiedot

Jos margariinia ei syystä tai toisesta löydy jääkaapistasi,

Jos margariinia ei syystä tai toisesta löydy jääkaapistasi, keksit 49 näin onnistut Jotta kekseistä tulisi rapeita, pitää taikinassa olla reippaasti rasvaa ja sokeria. Kaikissa tämän kirjan keksiresepteissä on käytetty margariinia, sillä se antaa kekseille sopivan

Lisätiedot

Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset

Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset Erkki Haapanen, DI erkki.haapanen@tuulitaito.fi +358505170731 puh. www.tuulitaito.fi 25.2.2011 Tuulitaito Karttojen, kuvien ja tekstien tekijänoikeuksista Pohjakartta-aineisto:

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Fortini täydennysravintojuoma Fortini Multi Fibre -täydennysravintojuomia voi nauttia jääkaappikylminä raikkaina pirtelöinä sellaisenaan. Joskus tarvitaan kuitenkin

Lisätiedot

TERVEELLISET VÄLIPALAT

TERVEELLISET VÄLIPALAT LÄHTEET TERVEELLISET VÄLIPALAT Opasleh nen 1-2 luokkalaisille h p://www.diabetes.fi/diabetes etoa/ruoka h p://www.kasvikset.fi/ h p://www.pienipaatospaivassa.fi/ h p://www.sydanlii o.fi/ Arffman S., Partanen

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017

Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017 Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017 Kuntapäättäjä, miksi tuulivoimaa? Tuulivoima tarjoaa piristysruiskeen monen kunnan talouteen. Tulevan sote-uudistuksen myötä kuntien vastuu kunnan elinvoimaisuuden

Lisätiedot

HEDELMÄKAKKU VINKKI! 3 4 rkl rommia, viskiä tai konjakkia (baarikaapin pullonpohjat kelpaavat hyvin)

HEDELMÄKAKKU VINKKI! 3 4 rkl rommia, viskiä tai konjakkia (baarikaapin pullonpohjat kelpaavat hyvin) HERKUT HEDELMÄKAKKU 6 dl vehnäjauhoja 1 rkl leivinjauhetta 4 dl vettä 180 g voita tai maidotonta margariinia 4 dl sokeria 180 g kuivattuja aprikooseja pilkottuina 3 munaa 375 g rusinoita 125 g coctailkirsikoita

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

- Tuulivoimatuotannon edellytykset

- Tuulivoimatuotannon edellytykset BIOENERGIA-ALAN TOIMIALAPÄIVÄT, 31.3.- 1.4.2011 - Suomen Hyötytuuli Oy - Tuulivoimatuotannon edellytykset Suomen Hyötytuuli Oy Ralf Granholm www.hyotytuuli.fi SUOMEN HYÖTYTUULI OY Vuonna 1998 perustettu

Lisätiedot

KYLMÄT A LKUPALAT 18 19

KYLMÄT A LKUPALAT 18 19 KYLMÄT ALKUPALAT 18 19 Okroška eli kotikaljakeitto Kuudelle Salaatti 4 suurta keitettyä perunaa 1 avomaankurkku 6 suurta retiisiä 200 g keitettyä kieltä tai keittokinkkua 4 keitettyä munaa nippu tilliä

Lisätiedot

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS PIPARITAIKINA AINEKSET 1 dl Dansukker Tummaa siirappia 1 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria 2 tl kanelia 1 tl inkivääriä 1 tl neilikkaa 125 g voita tai margariinia 1 muna 4,5 5 dl vehnäjauhoja 1 tl

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI LISÄÄ REILUSTI SÄHKÖNKULUTUSTA SEURAA PALJONKO JA SÄÄSTÄ Pimenevät illat ja talven alku

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon

Lisätiedot

KOKATAAN KUVILLA RUOKARESEPTEJÄ KUVILLA JA SELKOKIELELLÄ

KOKATAAN KUVILLA RUOKARESEPTEJÄ KUVILLA JA SELKOKIELELLÄ KOKATAAN KUVILLA RUOKARESEPTEJÄ KUVILLA JA SELKOKIELELLÄ PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc., suomennokset Oy Comp-Aid Ltd. Kuvasymboleja ei saa kopioida tai käyttää muussa muodossa

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoimapuisto, Savonlinna Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoima maailmalla Tuulivoimalla tuotettiin n. 2,26 % (282 482 MW) koko maailman sähköstä v. 2012 Eniten tuulivoimaa on maailmassa

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio Puolipilvistä, sanoi etana ja näytti vain toista sarvea Tutki säätilaa metsässä ja suolla ja vertaa tuloksia. Säätilaa voit tutkia mihin vuodenaikaan tahansa. 1. Mittaa a) ilman lämpötila C b) tuulen nopeus

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä 23.5.2013 Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä Laskuttajan uudet vaihtoehdot kuluttajalaskutukseen Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan kaikissa euromaissa Kotimaisesta suoraveloituksesta ollaan

Lisätiedot

Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro. Risto Joppe Karhunen

Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro. Risto Joppe Karhunen Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro Risto Joppe Karhunen +358 400 737 952 2010 SÄÄ - Poikkeuksellisen pitkä pakkaskausi => tuiskuavan lumen aiheuttamat ongelmat raide- ja lentoliikenteelle - Etelärannikolla

Lisätiedot

NUTRIDRINK RESEPTIT. Kermainen rakuunakana riisillä (SE: Krämig dragonkyckling serveras med ris) Valmistusaika: 40 min (2 annosta)

NUTRIDRINK RESEPTIT. Kermainen rakuunakana riisillä (SE: Krämig dragonkyckling serveras med ris) Valmistusaika: 40 min (2 annosta) NUTRIDRINK RESEPTIT 1. Kermainen rakuunakana riisillä 2. Tilli-tomaattilohi 3. Marjainen mannapuuro 4. Riisipuuro 5. Suklaamousse 6. Mokka-suklaapalat 7. Ananas-banaanismoothie 8. Banaanipannukakku 9.

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Kirkkopyhien leivosten reseptit

Kirkkopyhien leivosten reseptit Kirkkopyhien leivosten reseptit Adventin leivos: mantelihyydyke Mantelihyydyke maustekakkupohjalla (pax 100) Maustekakkupohja Voi Kg 0,600 Vehnäjauho Kg 1,800 Sokeri Kg 0,675 Sooda Kg 0,012 Inkivääri Kg

Lisätiedot

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri 29.11.2017 HELENIN LÄHTÖKOHDAT HELSINGIN VUODEN 2030 JA 2035 TAVOITTEISIIN Helsinki tulee saavuttamaan

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

KEKRILAUTA. Kekrilaudan isäntä ohukainen

KEKRILAUTA. Kekrilaudan isäntä ohukainen KEKRILAUTA Kekrilaudan ajatuksena on yhteinen pöytä ja jakaminen. Laudalle tai pöydälle katetaan tarjoilukulhoissa laudan vieraat. Isäntänä toimii ohukainen, jonka päälle kekrilaudan antimia laitetaan.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle

Lisätiedot

Agavesiirappi. 275 g. Agavesiirappi on täysin luonnollinen makeuttaja. Koska se on sokeria hiukan makeampaa, pienempikin määrä riittää antamaan makua.

Agavesiirappi. 275 g. Agavesiirappi on täysin luonnollinen makeuttaja. Koska se on sokeria hiukan makeampaa, pienempikin määrä riittää antamaan makua. Agavesiirappi Agavesiirappia (agavenektari) kutsutaan Meksikossa myös hunajavedeksi. Agavesiirapin maku muistuttaakin jonkin verran hunajaa, ja nestemäisen koostumuksensa vuoksi sitä voi käyttää hunajan

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Neocate Activella

Helppoja reseptejä Neocate Activella Helppoja reseptejä Neocate Activella Ruuanvalmistusohjeita maitoallergiselle lapselle Neocate Active on maidoton täydennysravintovalmiste yli 1-vuotiaille lapsille. Neocate Activea voidaan nauttia sellaisenaan

Lisätiedot

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja YIT tänään YIT on johtava eurooppalainen rakentamispalveluja tarjoava yritys. Toimimme 7 maassa yli 6 000

Lisätiedot

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta Helppo Härkis pastakastike 1 pkt (250 g) HÄRKIS härkäpapuvalmistetta 2 tl öljyä 1 prk (400 g) tomaattimurskaa 2 dl vettä 2 rkl tomaattisosetta 2 tl kuivattua yrttiseosta 1/2 tl suolaa ja sokeria ripaus

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Mistä sähkö ja lämpö virtaa?

Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Sähköä ja kaukolämpöä tehdään fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Mitä energialähteitä näet kuvassa? Fossiiliset

Lisätiedot

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit 4V-hankeen päätösseminaari 23.11.2010 Teea Markkula Vantaan kaupunki, sivistystoimi Vantaan kaupunki kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä Vantaan

Lisätiedot

Väinön reseptit. Leivonnaiset ja jälkiruuat. Väinö Niskanen/Amiedu

Väinön reseptit. Leivonnaiset ja jälkiruuat. Väinö Niskanen/Amiedu Väinön reseptit Leivonnaiset ja jälkiruuat Väinö Niskanen/Amiedu Sisältö Korvapuustit Marjakiisseli Muikkukukko Muikkunyytit Muikkupiiraat Pullat Pääsiäistorttu Sämpylät Täytekakku Valkosipuli-basilikapatonki

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Energiaa iltapäivään

Energiaa iltapäivään Energiaa iltapäivään Herkullisia välipaloja koululaisille 1 Energiaa iltapa iva a n.indd 1 2.5.2006 07:46:37 Herkullisia välipaloja koululaisille Välipalat kuuluvat oleellisena osana lapsen päivään. Lapsi

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011

TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011 TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011 Päivän ohjelma 19.10.2011 Jari Suominen,Toimitusjohtaja, TuuliWatti Oy Antti Heikkinen, Toimitusjohtaja, S-Voima Oy Antti Kettunen, Tuulivoimapäällikkö,

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO Keskijännitelinjojen (20 kv) vierimetsät 4.12.2014 Lähteenä mm. Johtoalueiden vierimetsien hoito -esite Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa Julkiset palvelut Irmeli Ruokanen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka

Lisätiedot

Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014. Jari Suominen

Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014. Jari Suominen Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014 Jari Suominen Siikainen Jäneskeidas Projekti muodostuu 8:sta voimalasta Toimittaja tanskalainen Vestas á 3,3 MW, torni 137 m, halkaisija 126 m Kapasiteetti yhteensä 26

Lisätiedot

Ruisleipää porkkanarakuunatäytteellä

Ruisleipää porkkanarakuunatäytteellä Ruisleipää porkkanarakuunatäytteellä 2 Fazer Puikula -ruisleipää 500 g kypsää porkkanaa, soseena (5 dl) 1 dl creme bonjour -tuorejuustoa, valkosipulilla maustettua tuoretta rakuunaa suolaa ja mustapippuria

Lisätiedot

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen 1 PANKIT SUOSITTELEVAT E-LASKUA JA SUORAMAKSUA Pankit suosittelevat suoraveloituksen korvaaviksi palveluiksi e-laskua ja

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 Myrskytuhot vakuutusalan kannalta. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 Myrskytuhot vakuutusalan kannalta. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 Myrskytuhot vakuutusalan kannalta Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto Eriasteisia vahinkoja aiheuttavat sääilmiöt > Rankkasade > Lumisade,

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot