VALOVIESTI PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALOVIESTI PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI"

Transkriptio

1 1/2014 VALOVIESTI PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI PANOSTAMME PAIKALLISUUTEEN Kanta-asiakasedut s. 6 Mistä sähkön hinta muodostuu s. 14 Suomi meloo -viesti Lapissa s. 16

2 SISÄLTÖ 4 PÄÄKIRJOITUS 5 Parikkalan Valo Oy:n tilivuosi Parikkalan Valon kanta-asiakasedut 8 Maatilalla tarvitaan sähköä 9 Heidillä ja Panulla odotettavissa hyvä kesä 11 Parikkalan apteekki uusissa avarissa tiloissa 12 Verkosto-osaston kuulumisia 13 Sähkökatkojen ehkäisy johtoalueen vierimetsän hoidolla 14 Mistä sähkön hinta muodostuu? 16 Suomi meloo -viesti Lapissa Mitä tehdä koulun jälkeen 20 Kymmenen vuotta verkkopelaamista Parikkalassa 21 UPSi 23 Kilpailu Kanta-asiakkaana nautit edullisemmasta energiasta ja paikallisista eduista! Yhtiön viime vuoden tulos oli tyydyttävä s. 4 Valon hallintoneuvostossa työskentely on Ristosta ollut mieluisaa s. 8 Vierimetsän hoidolla tarkoitetaan johtoalueen välittömässä läheisyydessä olevan metsikön hoitamista s. 13 Parikkalantie 15, Parikkala puh. (05) YHTEYS TIEDOT Keskustoimipaikka Parikkalantie Parikkala puh Arto Tiainen toimitusjohtaja ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö Mari Laukkanen palkanlaskija Sanna Hallikainen kirjanpitäjä osakeasiat Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti Anne Varis asiakasneuvoja Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja Tiina Neuvonen asiakasneuvoja Leena Paajanen asiakasneuvoja

3 Tavataan Parikkalan KESÄMESSUILLA lauantaina esiintyy Parikkala-hallissa pe klo la klo JANIKA B klo 17 alkaen Parikkalantie 15, Parikkala Puh SÄHKÖNMYYNTIOSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö VERKKO-OSASTO Olli Mattila osastopäällikkö Rakennus, kunnossapito, kalusto Pekka Suomalainen työpäällikkö Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö

4 4 PÄÄKIRJOITUS YHTIÖN VIIME VUODEN TULOS OLI TYYDYTTÄVÄ - SUURIA INVESTOINTEJA SÄHKÖVERKKOON - KANTA-ASIAKKUUTTA VAHVISTETAAN Viime vuoden tulos yhtiössä oli tyydyttävä. Lauha sää sekä marras- ja joulukuun myrskyt alensivat tulosta, joten budjetin mukaisista tavoitteista hieman jäätiin. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin kaikilta osin. Yhtiön liikevaihto oli 9,8 miljoonaa ja liikevoitto oli ,23 euroa. Investoinnit kasvoivat voimakkaasti ja kokonaisinvestoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa. Yhtiön sähköverkkoinvestoinnit olivat ennätykselliset. Tavoitteemme mukaan maakaapeloinnin lisäyksellä ja käyttöjärjestelmän kehittämisellä pyrimme lisäämään toimitusvarmuutta ja parantamaan verkon käytettävyyttä. Maakaapelointikohteenamme olivat Simpeleen taajama ja maaseutukohteena Mikkolanniemen alue. Kaikkiaan kaapeloinnin ja muuntajien rakentamiseen käytimme noin 1,5 miljoonaa euroa. Änkilän sähköaseman uudistaminen maksoi 0,4 miljoonaa euroa. Verkostoautomaatiota vahvistimme neljällä kaukokäytettävällä erotinasemalla. Etäluentamittareita oli vuoden vaihteessa 99 prosentilla asiakkaistamme. Voimaosuuksien lisäämisessä tavoitteenamme on vahvistaa päästöttömän energian osuutta ja parantaa energian hankinnan omavaraisuutta. Voimaosuuksia lisäsimme Kaakon Energia Oy:n kautta Puhuri Oy:ssä. Puhurin ensimmäinen tuulivoimapuisto Kopsa 1 valmistui lokakuussa Lisäksi teimme päätöksen olla mukana Kopsa 2 tuulivoimapuiston rakennusprojektissa. Kopsa 2:n on määrä valmistua marraskuussa Fennovoima Oy:n osalta teimme yhtiön osalta päätöksen lähteä mukaan projektiin. Energian myyntiliiketoiminnassa olemme panostaneet paikallisten yritysten kanssa markkinointiyhteistyöhön ja kanta-asiakkuuden vahvistamiseen. Vuoden vaihteessa meillä oli noin 5300 kanta-asiakasta. Kanta-asiakkuuden lisäksi asiakkaamme saavat lisäarvoa hyödyntämällä paikallisten yritysten tarjouksia. Yhteistyömme on edennyt myönteisesti ja pyrimme edelleen lisäämään yritysten määrää ja kehittämään edelleen markkinointiamme. Lähtökohtana yhteistyölle on paikallisen yritystoiminnan tunnettavuuden lisääminen sekä palvelujen ja työllisyyden vahvistaminen seutukunnalla. Ostaessaan paikallisia tuotteita asiakkaamme ovat vahvistamassa alueen palveluita ja niiden säilymistä. Seutukunnan elinvoimaisuuden parantaminen on varmaan meidän kaikkien toive ja tavoite. Kesän aikana olemme mukana monissa alueen tapahtumissa. Parikkalan messuilla olemme mukana omalla osastolla. Kisapirtillä 4.7. pistämme jalalla koreasti kanta-asiakasiltamien merkeissä ja tanssin lomassa esittelemme myös energia-asioita. Simpeleen antiikkipäivillä olemme myös mukana esittelemässä toimintaamme. Toivotan kaikki asiakkaamme tervetulleeksi tapaamaan meitä näissä tapahtumissa. Toivotan kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme lämmintä ja mukavaa kesää! Positiivista energiaa! Arto Tiainen toimitusjohtaja

5 PARIKKALAN VALO OY:N TILIVUOSI NINA LAINE TALOUSPÄÄLLUKKÖ Parikkalan Valo Oy:n sähkön hankintamäärä vuonna 2013 oli 83,7 GWh. Hankintamäärä pieneni noin 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lämmin talvi vaikutti paljon sähkön kulutukseen, pelkästään joulukuun sähkönkulutuksen lasku oli 27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön markkinahinta oli edellisvuotta korkeammalla tasolla. Sähkön aluehintojen vaihtelut olivat suuria ja vaikuttivat olennaisesti sähkön hankinnan keskihintaan. Voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi, joka osaltaan nosti sähkön hankintahintaa. Yrityksemme kokonaisliikevaihto oli 9,8 milj. euroa, tämä on 5,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilikauden voitto oli ,64 euroa, tulosta voi pitää tyydyttävänä. Energialiiketoiminta Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,7 milj. euroa. Toiminnan tulos jäi tappiolliseksi ,14 euroa. Sähkön hintaa korotettiin vuoden 2013 alussa 3 %. Sähkön myyntihinta toimitustuotteissa jäi alle valtakunnallisen keskihinnan. Myyntimäärien lasku ja sähkön alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen vaikuttivat voimakkaasti tulokseen. Voimatuotanto -osuuksien tulos jäi myös tappiolliseksi, koska markkinahinnat olivat alhaisia. Kovasta kilpailusta huolimatta kanta-asiakkaidemme määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kanta-asiakkaat saavat sähkön hinnasta alennusta 6 % ja vuonna 2014 käyttöön otetulla kanta-asiakaskortilla saa alennusta paikallisista liikkeistä. Verkkoliiketoiminta Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 5 milj. euroa. Tulos oli voitollinen ,87 euroa, mutta kuitenkin alle budjetin. Kustannuksia lisäsivät loppuvuoden myrskyjen aiheuttamat korjauskustannukset ja vakiokorvaukset. Lämpimien säiden takia myös sähkön siirtomäärät alenivat. Verkoston kehittämisessä noudatetaan yleis- ja investointisuunnitelmaa jotta saavutetaan sähkömarkkinalain asettamat tavoitteet. Verkon käytettävyyttä parannettiin kaukokäytettävillä erottimilla sekä käsikäyttöisillä erottimilla johtohaaroihin. Investoinnit Uusi sähkömarkkinalaki vaikuttaa verkkotoimintaan voimakkaasti. Laki asettaa tiukkoja vaatimuksia verkon toimitusvarmuudelle, sähkökatkoille ja vakiokorvauksille. Laki asettaa vaatimukset säävarman verkon rakentamiselle 15 vuoden aikana. Tilikaudella 2013 verkostorakentamiseen ja perusparannukseen käytettiin 2,2 milj. euroa. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 48 %. Keskijännitejohtoa uusittiin maakaapeliksi Simpeleen taajamassa ja Mikkolanniemellä. Änkilän sähköasemaan investointiin 0,4 milj. euroa. Tulevaisuuden näkymät Parikkalan Valo Oy:n arvojen mukaan jatkamme toimintaamme paikallisena ja luotettavana energia-alan osaajana. Kehitämme kanta-asiakasohjelmaamme ja kesällä osallistumme paikallisiin tapahtumiin. Heinäkuussa järjestämme Kisapirtillä kanta-asiakasillan ja osallistumme myös Antiikki messuille sekä Parikkalan messuille. Yhtiön tulokseen tulevat vaikuttamaan eniten sähkön markkina- ja päästöoikeushintojen muutokset sekä markkinariskien vaikutukset. Omien tuotanto-osuuksien avulla yritämme vähentää riippuvuutta markkinahintojen muutoksista. Yhteistyöstrategiamme kautta osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeeseen. Panostamme myös uusiutuvaan energiaan olemalla mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja Puhuri Oy:n tuulivoima -projektissa. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on yksi päätavoitteistamme. Tämä edellyttää tulevaisuudessa suuria investointeja sähköverkkoon. TUNNUSLUVUT Liikevaihto 1000 eur 8712,0 9294,4 9796,8 Liikevoitto 1000 eur 1292,9 664,0 752,7 Tilikauden tulos 1000 eur 571,2 355,0 462,9 Investoinnit 1000 eur 1748,0 1989,0 2202,4 Korolliset velat 1000 eur 0,0 0,0 0,0 Poistot 1000 eur 1044,9 1111,4 1228,3 Tulos ennen sat.eriä 1000 eur 1188,7 859,6 949,3 Omarahoitusaste % 128,4 101,8 96,8 Omavaraisuusaste (ml.liit.m) % 83,1 83,7 83,5 Omavaraisuusaste (ilman liit.m.) % 39,8 41,0 42,7 Maksuvalmius 3,7 3,0 2,9 Liikevoitto % 14,8 7,1 7,7 Pääoman tuottoaste % 8,8 6,5 7,6 Oman pääoman tuotto % (ROE) 10,5 8,52 8,13 Sij.pääoman tuotto % (ROI) 11,0 7,4 7,6

6 PARIKKALAN VALON KANTA-ASIAKASEDUT MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ Edut saat esittämällä Valon KANTA-ASIAKASKORTIN <<asiakas>> <<asnro>> Lisää etuja kanta-asiakkaille 2009 aloitettuun kanta-asiakasohjelmaamme on liittynyt yli 5000 asiakastamme. Etuna on 6% alennus toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen energian hintaan. Tämä alennus säilyy edelleen ennallaan. Lisäksi kanta-asiakkaille järjestetään vuosittain tapahtuma, kuten viime vuoden kesäteatteriesitykset tai aiempien vuosien kanta-asiakaspäivät. Nyt kehitämme kanta-asiakasohjelmaamme yhdessä paikallisten yritysten kanssa edelleen ja kaikki yritykset ovat tervetulleita mukaan kumppaneiksemme. Meihin kannattaa ottaa yhteyttä mikäli asia kiinnostaa. Huhtikuussa toimitimme kanta-asiakkaillemme yksilöidyt kanta-asiakaskortit. Kortin esittämällä saa kanta-asiakas etuja hyödynnettyä ja siitä löytyvät myös näppärästi yhteystietomme. Tällä aukeamalla on paikallisten kumppaniemme kanta-asiakkaille tarjoamia etuja. Jatkossa edut ovat löydettävissä Valoviesteistä sekä kotisivuiltamme. VALON KANTA-ASIAKKAILLE KESÄKUUSSA naisten ja miesten Sloggi -alusvaatteet -20 % Tekstiilitalo Saikkonen Parikkalantie 22, Parikkala p VALON KANTA-ASIAKKAILLE kaikki KÄVELYKENGÄT -20% saakka Tervetuloa palveltavaksi! Parikkalan Kenkä Parikkalantie 24, Parikkala p KESÄ- JA HEINÄKUUN AJAN VALON KANTA-ASIAKKAILLE SISUSTUS & VÄRIPISTE LAADUKASTA KOIVUPILKETTÄ 58,00 /im 3 (sis. ALV) KULJETUS KAUPANPÄÄLLE VALON JAKELUALUEELLE (min. toimitus 4 im 3 ) p Uuden polkupyörän ostajalle polkupyöräkypärä (29-39 ) veloituksetta saakka Urheilu-Jussi Parikkalantie PARIKKALA KESÄKUUN AJAN VALON KANTA-ASIAKKAILLE KÄYTÄVÄMATON OSTAJALLE KANTTAUS KAUPAN PÄÄLLE! Sisustus- ja Väripiste Muhonen Kirkkotie 1, PUNKAHARJU

7 Täyden palvelun rengastalo! Iloisen Pässin Maalaispuoti Koirniementie 4, Särkisalmi, p Av: ma-pe Parhaat tuotteet, paras ammattitaito, ystävällisin palvelu. Lähellä Sinua. Säästä renkaitasi Osallistu arvontaan Rengasmarketliikkeessä! ja autoasi. Kaikkien liikkeiden Säädämme kesken arvotaan yksi Ford Fiesta Hawk Eye henkilöauto. Elite 3D suuntauslaitteella Jokaisessa liikkeessä arvotaan yksi Apple ipad autosi kulkukulmat kohdalleen! taulutietokone. Osallistu Autopesulassa arvontaan Rengasmarketliikkeessä! Kaikkien liikkeiden pesemme kesken arvotaan yksi ja Ford Fiesta henkilöauto. Jokaisessa vahaamme liikkeessä arvotaan yksi Apple ipad taulutietokone. autosi käsin! VOITA! Ford Fiesta ipad tai VOITA! Ford Fiesta tai ipad Rengashinnat sisältävät vannetyön, tasapainotuksen sekä kierrätysmaksut. Alle asennus Parikkalan Valon kanta-asiakaskortilla pyöränkulmien suuntaus autonpesut öljynvaihdot KESÄKUUN TARJOUS! Rengashotelli ÖLJYNVAIHDOT - 10% * Lähi -ja luomuruokaa * Käsitöitä * Kahvila/ravintola * yksityistilaisuudet Parikkalan valon kanta-asiakaskortilla pullakahvit 2 Kuutostie Koitsanlahti P Facebook.com/iloinenpassi Avoinna: kesä-elokuussa Ma-to Pe-la Su Muina aikoina Ke-pe La 10-15, su McCULLOCH ruohonleikkurinostajalle Valon kanta-asiakaskortilla lisäetuna Neste pienkonebensiiniä 5 l (arvo 19,90 ) HINNAT ALKAEN: MCCULLOCH M51-125M - sivulle heittävä/alle silppuava - työleveys 51 cm - moottori B&S ,00 TARJOUS VOIMASSA ASTI PARIKKALAN RAUTA-MAATALOUS Parikkalantie 29, Parikkala P

8 8 Parikkalan Valon hallintoneuvostossa vuodesta 2000 ollut rautjärveläinen maanviljelijä Risto Luukkonen viettää ansaittuja eläkepäiviään kotonaan Änkilänsalolla, lähes Venäjän rajalla. Niin lähellä, että vanhoina Neuvostoliiton aikoina, metsien ollessa pieniä naapurin puolen sovhoosin johtaja seuraili kiikarillaan Riston tekemisiä. Milloin on aika aloittaa kevätkylvöt ja muut peltotyöt. Änkilään, vaimonsa Kaarinan kotitaloon Risto muutti Imatralta Uusi navetta valmistui 1979 ja uusi talo kuusi vuotta myöhemmin. Risto Luukkoselta eivät polttopuut lopu. Niitä saa omista metsistä riittävästi. Maatilalla tarvittiin sähköä ERIK LUUKKANEN Harmittaa vieläkin kun vanha navetta ja idyllinen kaunis aitta piti purkaa pois. Pari vuotta ennen 2005 tapahtunutta lehmien poislaittoa tilalle valmistui uusi konehalli. Parhaimmillaan lypsettäviä lehmiä oli 20 ja saman verran nuorta karjaa. Nyt kun karjaa ei enää ole ja pellot ovat vuokralla aikaa jää metsien hoitoon, joissa raivaukset jäivät aikoinaan väkisinkin vähemmälle. Metsätöitä etenkin Rautjärveä riepotelleiden myrskyjen jälkeen onkin riittänyt aivan tarpeeksi, naurahtaa Risto. Sähköä tarvitaan Jokainen tietää, että maatalossa töitä kahdelle ihmiselle riitti. Kyllä siinä monesti ilta pimeni ennen kuin yöpuulle joutui. Byrokratiaa on ollut aina. Risto ja Kaarina muistelevat alkuaikojensa taistelujaan maitokiintiöistä, joita ei meinannut saada millään lisää. Se taas rajoitti lehmien määrän lisäämistä. Parikkalan Valo tuli tutuksi alusta asti. Kaikki sähkötyöt rakennuksiin konehallia lukuun ottamatta ovat Valon tekemiä. Hallin sähköisti Sähkötaito. Ikäviä, myöhemmin hyviksi kääntyneitä muistojakin löytyy. Kahvinkeitintä päälle laittava Kaarina muistaa hyvin etteivät sähköt alkujaan kylällä kummoiset olleet. Linjat eivät ennen uudistuksia enää vastanneet nykyaikaistuvien maatilojen tarpeita. Kun kävit vaikkapa jauhamaan, virrat katkesivat heti. Kuormitus poltti sulakkeet muuntajalta. Joskus konstit olivat onneksi yksinkertaisia. Naapurit sopivat keske- Kun nään mitä milloinkin tehtiin, ettei kuormitus nousee liikaa yhtäaikaisesti. Kovalle, mutta silti mieluisalle työlle vastapainona on molemmilla ollut Lapin hanget, jos ei yhdessä niin vuorotellen. Harrastus jatkuu edelleen. Ristolle yksi henkireikä oli musiikki. Nuorena opitut rumpalin taidot palasivat käyttöön kymmeneksi vuodeksi Markku Vehkamaan yhtyeessä 1990-luvulla. Laulun lahjoille oli käyttöä Simpeleen Osuuspankin mieskuorossa niin kauan kuin kuoron toimintaa kesti. kävit vaikkapa jauhamaan virrat katkesivat heti. Kuormitus poltti sulakkeet muuntajalta. Valossa osaavaa joukkoa Valon hallintoneuvostossa työskentely on Ristosta ollut mieluisaa. Vakavaraisessa ja hyvin hoidetussa yhtiössä on hyvä toimia. Mielestäni yhtiö on vastannut kuluttajien tarpeisiin hyvin. Syrjäkylilläkin linjoja on uusittu useamman kerran. Maakaapelointia tehdään suunnitelmien mukaisesti, samoin mittareiden uusimisia. Henkilökunta on hyvää ja onnistunut työssään. Myrskyt olivat ilman muuta kova ponnistus Valolle, mutta niidenkin tuhot pystyttiin korjaamaan. Syrjäkylällä asuvana Risto tietää, että talkoohenkeäkin löytyy tarvittaessa myrskypuiden raivaukseen riittävästi kunhan vain muistetaan, ettei yksin pidä lähteä mihin vain, jos virrat ovat päällä.

9 Parikkalan Valo on jo kauan halunnut tukea paikallisia nuoria yleisurheilijoita. Yhteistyö Parikkalan Urheilijoiden Panu Jantusen kanssa on jatkunut vuosia. Tänä vuonna yhteistyö alkoi myös Simpeleen Urheilijoiden lahjakkaan keihäänheittäjän Heidi Nokelaisen kanssa. Molempien mukaan tuki on merkittävä harjoittelun ja kehittymisen kannalta. Yhteistyö Parikkalan Valon kanssa saa hymyn molempien osapuolten kasvoille. Hyvää kesää odottivat helmikuussa Heidi Nokelainen, Arto Tiainen ja Panu Jantunen. HEIDILLÄ JA PANULLA ODOTUKSISSA HYVÄ KESÄ ERIK LUUKKANEN Kuin kiitoksena helmikuiselle toimitusjohtaja Arto Tiaisen käden puristukselle Panu otti viikkoa myöhemmin Rovaniemen SM-hallikilpailussa hopeaa 1500 metrillä ja pronssia 800 metrillä. Ennätykset kyseisillä matkoilla ovat 3.47,87 ja 1.50,92. Heidin vuoro oli viikkoa myöhemmin Tampereella, josta tuliaisina oli SMhopeaa. Kumpikin on kerran ollut tositoimissa Suomi-Ruotsi maaottelussa. Portugalista kuntoa kesään Yhteistä molemmille on talven onnistunut etelän leiri Portugalissa. Panun mukaan kaikki meni tosi hienosti. Harjoituksia oli paljon. Lyhyen lepäilyn ja parin maantiejuoksun jälkeen lisäpotkua kesään tuli toukokuisissa maastojuoksun SM-kilpailuissa, joissa sijoitus neljällä kilometrillä oli kuudes. Suomen Urheiluliiton kestävyysjuoksun lajipäällikkö Tommy Ekblomin valmennuksessa olevan Panun tavoitteet kesälle ovat realistiset: selkeä parannus omiin ennätyksiin ja ainakin yksi mitali Kalevan kisoista. Itselle pääsy aikuisten kärkikahinoihin on tosi tärkeää menestyksen kannalta. Tällä hetkellä Suomessa on 1500 metrillä kymmenkunta juoksijaa, joilla kaikilla on mahdollisuus tehdä tulosta. 800 metrillä erikoismiehiä on vähemmän, joten siinäkin mahdollisuuksia on. Se, mihin rahkeet riittävät ja tuleeko maaotteluedustuksia, selviää kesän aikana. Panun vahvuudet ovat ääretön tasaisuus harjoittelussa kuten myös kilpailuissa. Kokonaisuus on hyvällä tasolla. Koska kestävyyskuntoni nyt on parempi kuin koskaan, juoksen toukokuussa kokeilumielessä yhden 5000 metrin kilpailun. Oman urheiluseuran 100-vuotisjuhlien jälkeen Panu on ylpeä seurastaan, jolla on monipuolista toimintaa edelleen. Taistelua kärkipaikoista Joensuussa opiskelevan, Olavi Parjasen valmentaman, Heidin mukaan talven jäljiltä oli kivaa päästä heittämään ulkoilmassa etelän leirillä. Treenit kulkivat siellä kuten koko talven erittäin hyvin. Viime kesänä heitetylle ennätyskaarelle on odotettavissa reilua parannusta. EM-kisapaikasta taistelee todennäköisesti 5-6 heittäjää rajan ollessa Heittovarmuuteni on kunnossa. Itse heittäminen on hyvin pienestä kiinni. Harjoituksissa keskitymmekin erityisesti tekniikkaan. Vahvuuteni on monipuolisuus. Heikkoja osa-alueita ei ole. Jos esimerkiksi on hidas, ei vauhti kulje riittävän hyvin. Viime kesän hyvä Ruotsi-ottelu kantaa jo tulosta. Tätä luettaessa viime kauden ranking nelonen on käynyt heittämässä jo Oslon Eliittikisoissa yhdessä metrin verran hänen edellään olevan Jenni Kankaan kanssa.

10 10 Apteekkari Aini Paakin mukaan uudet avarat tilat mahdollistavat muun muassa itsehoitolääkkeiden aiempaa paremman esille panon.

11 Parikkalan apteekki 11 UUSISSA AVARISSA TILOISSA ERIK LUUKKANEN Parikkalan Valon avariin myymälätiloihin viime vuonna muuttaneen Parikkalan 1. Apteekin apteekkari Aini Paakki on erittäin tyytyväinen uusista tiloista. Tyytyväisyyden aistii heti sisään astuessa henkilökunnan iloisesta asenteesta. Reilusti aiempaa suurempi myymälä mahdollistaa muun muassa niin sanottujen itsehoitolääkkeiden paremman esille panon. Apteekkiala onkin Paakin mukaan kokenut melkoisia muutoksia viimeisten vuosien aikana, viimeisimpänä e-reseptin käyttöönotto. Uusien toimitilojen suunnittelussa mukana olleen proviisori Anne Huovisen mukaan ennen hoidettiin enemmän sairauksia, ostettiin lääkärin määräämiä lääkkeitä. Nykyisin ihmiset ovat kiinnostuneita hyvinvoinnistaan ja terveydestään, sairauksien ennalta ehkäisy ja hyvän toimintakyvyn säilyminen korostuu. Asiakkaat ovat myös entistä enemmän tietoisia markkinoille tulevista uutuuksista, luontaistuotteista, ravintovalmisteista ja kosmetiikasta. Tietoa halutaan Kesälahdella 1996 apteekkarina aloittanut, Ruokolahden kautta Parikkalaan siirtynyt Paakki sanoo itsehoitolääkkeiden kysynnän lisääntyvän muun muassa siksi, että terveyskeskukset, neuvolat ja muut vastaavat tahot antavat entistä enemmän ohjeita hakea ilman reseptiä olevia lääkkeitä. Kaikki tämä vaatii henkilökunnalta aina vain enemmän jatkuvaa kouluttautumista, jota lisää vielä se, että ihmisiä pyritään pitämään yhä pidempään kotona, jonka seurauksena omaiset ja kotiavustajat hakevat lääkkeet apteekista. Asiakkaat kysyvät lääkkeistä aiempaa enemmän. Heille on osattava kertoa lääkkeiden hyvistä puolista kuin myös ymmärrettävästi mahdollisista haittavaikutuksista. Huovinen on samaa mieltä. Valmisteiden määrä on lisääntynyt apteekeissa vaihtoehtoisten lääkkeiden myötä. Neuvontaa, yhteensopivuutta, hintavertailua tarvitaan ja sitä myös on oltava aikaa antaa. Esimerkiksi kaikki luontaistuotteet eivät sovi yhteen joidenkin lääkkeiden kanssa. Apteekissa asia on helppo tarkistaa. 18 vuotta apteekkarina olleen Paakin mukaan asiakaskunta maaseudulla pysyy ikääntymisen takia melko vakiona. Yleensä kolotukset eivät vähene. Lääkkeitä tarvitaan, myös entistä kalliimpia. Toivoisin yhteistyötä Eksoten kanssa enemmän, onhan meillä vaatimus kansanterveystyöstä ja neuvonnasta. Pelisäännöistä voisi keskustella enemmän. Yhteistyö lääkäreiden kanssa toimi Kesälahdella esimerkillisesti. Uusia palveluja Parikkalan apteekissa on Paakin lisäksi kolme proviisoria, farmanomi, tekninen työntekijä ja yksi oppisopimusopiskelija. Paakille kuuluu myös Saaren sivuapteekki jossa hoitaja farmaseutti Päivi Ruuskan lisäksi on lääketeknikko. Uudet tilat Parikkalassa mahdollistavat entistä paremmin erilaisten teemapäivien kuten verenpaineen mittauksen järjestämisen. On puhuttu sitäkin, että apteekkeihin tulee yhtenä palveluna influlenssarokotukset. Paakki harmittelee sitä, että uusien tilojen järjestelyssä ja käyttöönotossa on saattanut alussa olla joidenkin asiakkaiden mielestä epämukavuutta ennen kuin kaikki palaset on saatu kohdalleen. Neuvontaan liittyy vielä sekin, että Paakki itse on astma-, Huovinen sydän- ja Ruuska diabetes yhdyshenkilö. Lääkkeistä kysellään nykyään entistä enemmän, sanoo proviisori Anne Huovinen.

12 12 VERKOSTO-OSASTON KUULUMISIA PEKKA SUOMALAINEN TYÖPÄÄLLIKKÖ Verkoston rakentamisessa jatketaan taajamien jakeluvarmuuden parantamiseen tähtääviä töitä. Viime vuoden lopulla tuli voimaan uusi sähkömarkkinalaki, jonka mukaan verkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asiakkaalle kaava-alueella yli 6 tuntia kestävää katkoa ja muualla yli 36 tuntia kestävää katkoa. Laissa on annettu myös tiukat aikarajat, joihin mennessä säävarma verkko pitää olla valmis. Puolet asiakkaista pitää olla säävarman verkon piirissä jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämän takia ensin panostetaan taajaan asuttuihin alueisiin. Ennen lain voimaantuloa keskityttiin uusimaan verkostoa vanhimmasta päästä, mutta lain voimaan tulon myötä saneerauskohteiden painopisteet hieman muuttuivat. Esimerkiksi Mikkolanniemen kaapelointiprojektin lähtökohtana oli saneerata vanhaa ja huonokuntoista linjaa. Projekti haluttiin viedä kuitenkin loppuun suunnitellun mukaisesti, vaikka alueen asiakasmäärä on suhteellisen pieni verrattuna taajamissa tehtävien töiden vaikutusalueisiin keskiviikkoiltana pidettiin parin tunnin mittainen sähkökatko Änkilänmäen alueella. Tällöin töitä tehtiin kolmessa eri kohteessa. Kuvassa Tuomo Muhonen, Janne Huotarinen ja Heikki Silventoinen ovat asentamassa johtoeristimiä nostokorista käsin. Honkakyläntien risteykseen päättyy maakaapeliosuus, joka alkaa kauppamuseon kohdalta. Maakaapeliksi on muutettu n. 6 km Uukuniemen johtolähtöä. Tästä kohdasta n. 5 km Niukkalaan päin pylväslinja on tien varressa, joten se on jo sen takia suhteellisen hyvin suojassa kaatuvilta puilta. Johtolähdön kokonaispituus on n. 100 km, joten kaapeloitu osuus on vain pieni osa koko johdosta. Sähkökatkokset eivät siis poistu tällä alueella, koska pylväslinjaa on vielä runsaasti muualla samalla johtolähdöllä. Mikkolanniemen alueelta purettiin viime talven aikana vanhaa ilmajohtolinjaa useita kilometrejä. Kuvassa Juhani Lajunen ja Mikko Nokelainen kelaavat vanhoja johtoja maastosta pois. Tältä alueelta purettava tavara ei juuri ollut enää käyttökelpoista. Joissakin kohteissa purkutavara on kuitenkin vielä käyttökelpoista ja niitä käytetään nykyisten linjojen korjaamiseen ja jopa uudisrakentamiseen.

13 13 Simpele Simpeleen asemakaava-alueen sähköverkosta suurin osa on jo maakaapeloitu parin viime vuoden aikana, joten Astan ja Veeran kaltaiset myrskytkään eivät sähköä katkaise ainakaan niin laajalti ja pitkäaikaisesti kuin vuonna Maakaapeliasennuksia jatketaan tänä kesänä Simpeleentien pohjoispuolella Tiiliruukinkadulta kirkolle ja Kivijärvenkankaalle asti. Kaapeloitava alue on lähes samankokoinen kuin viime kesänä toteutettu kaapelointi terveyskeskuksen ja Kankaankadun alueilla. Töitä riittää siis Simpeleellä tehtäväksi lähes koko kesän ajaksi. Mikkolanniemi Honkakylän Mikkolanniemen alueen kaapelointien kaivutyöt ovat tätä kirjoitettaessa jo loppusuoralla. Kaapeleiden käyttöönottokytkennät tehdään heti kaivutöiden jälkeen. Kylmien ilmajohtojen purkutyöt tehtäneen vasta talvella, jotta sulan maan aikana ehditään tekemään mahdollisimman paljon uusien kaapeleiden asennustöitä. Punkaharju Punkaharjun taajama-alueen kaapelointi aloitetaan todennäköisesti loppukesän aikana, kun kalustoa vapautuu Simpeleen alueen töistä. Työt aloitetaan Taipaleenlahdelta päämuuntamon läheisyydestä Antikanniemen ja Ahopellon suuntaan. Pääosa Punkaharjun taajamaverkon kaapeloinnin toteuttamisesta jäänee vuosille SÄHKÖKATKOJEN EHKÄISY JOHTOALUEEN VIERIMETSÄN HOIDOLLA Perinteisesti metsäisillä alueilla olevia sähkölinjoja on puuston takia pidetty kunnossa raivaamalla pohjavesakkoa ja oksimalla reunapuita oksasahalla. Noin 15 vuoden ajan on reunapuita oksittu myös helikopterisahalla. Näistä toimenpiteistä huolimatta suurin osa kaikista laajoista sähkökatkoista aiheutuu linjan päälle kaatuvista puista. Pelkkä johtoalueen raivaaminen ei riitä ennalta ehkäisemään sähkökatkoja, vaan johtoalueen vieressä olevalle metsälle pitää myös tehdä raivaustöitä. Vierimetsän alueelle Parikkalan Valo ei ole aikaisemmin voinut mennä tekemään toimenpiteitä ilman maanomistajan lupaa. Uusi sähkömarkkinalaki antaa verkonhaltijalle oikeuden vierimetsän hoitoon ilmoitusmenettelyllä. Metsänomistaja saa halutessaan tehdä tarvittavat toimenpiteet myös itse. Tässäkin tapauksessa Parikkalan Valo antaa apua puiden kaadossa linjan läheltä. Vierimetsän hoidolla tarkoitetaan johtoalueen välittömässä läheisyydessä olevan metsikön hoitamista siten, että kasvava puusto kestäisi mahdollisimman hyvin tuulta ja lumikuormia. Keskijännitejohdon raivatun alueen leveys on viisi metriä keskilinjasta molempiin suuntiin. Kuten vieressä olevasta kuvasta näkyy, lähialueen puut yltävät kaatuessaan johdon päälle vielä 10 metrin päästäkin. Vierimetsän leveydelle ei ole olemassa mitään tarkkaa määritelmää. Puuston tyypistä riippuen käsiteltävän alueen leveys johtoalueen reunasta on metriä. Sähkökatkojen ennaltaehkäisyn takia johdon varressa olevasta metsästä poistetaan riukumaiseksi kasvaneet hentovartiset puut, johdon suuntaan kallistu- neet tai haaroittuneet puut sekä lahot tai kelottuneet puut. Suurin osa poistettavasta puustosta on siis metsätalouden kannalta tuottamatonta puustoa. Vierimetsien hoitoa tullaan tämän ja ensi vuoden aikana tekemään ainakin Melkoniemen 20 kv johtolähdöllä, johon kuuluu Simpelejärven länsipuolella olevat johdot Särkisalmelta Pitkäjärvelle asti. Töitä tehdään pääasiassa talviaikana. Maanomistajille, joita raivaus koskee, lähetetään tiedotuskirje, jossa asiasta kerrotaan laajemmin.

14 14 Mistä sähkön hinta muodostuu? MiIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ Verkkopalvelujen hinta syntyy sähkön siirtohinnasta ja erilaisista veroista. Sähkön siirtäminen paikasta toiseen maksaa, sillä se edellyttää kunnossa olevia teknisiä järjestelmiä. Itse siirto jakautuu kantaverkko-, alueverkko- ja jakeluverkkosiirtoon, joista jakeluverkkosiirto muodostaa suuren osan verkkopalvelun hintaa. Siirtohinnasta kerätään myös erilaisia veroja, joilla valtio kattaa omia kulujaan. Siirtomaksulla katetaan sähköyhtiön sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut. Kustannuksia aiheuttavat mm. verkkoon sitoutunut pääoma, sähköverkon ylläpito eli verkon kunnostaminen, kehittäminen ja uudistaminen sekä kokonaan uuden verkon rakentaminen. Palvelun hintaan sisältyy sähköverkon käytönvalvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut ja sähkön kulutuksen mittaus. Palveluun kuuluvat myös esimerkiksi johtokatujen vuokraus ja ylläpito raivauksineen. Lisäksi hinta sisältää valtakunnallisen kantaverkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia. (lähde : Energiavirasto) Sähköenergian myyntihinta sisältää sähkön tukkumarkkinahinnan lisäksi myyntikustannukset. Sähkönmyyjä voi hankkia myymänsä sähkön mm. omilta voimalaitoksilta, pitkäaikaisten sopimusten pohjalta tai pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähkön myyntikustannuksilla tarkoitetaan normaaleja myynnin ja markkinoinnin kustannuksia, kuten mm. laskutuksesta ja muusta asiakaspalvelusta sekä hallinnosta aiheutuvia kustannuksia. Tyypillisen kotitalouskäyttäjän sähkön loppuhinnasta siirtokulut veroineen ovat hieman alle puolet sähkön kokonaishinnasta. Tähän osuuteen ei voi vaikuttaa sähköenergiaa kilpailuttamalla, vaan kilpailuttaminen vaikuttaa ainoastaan sähkön hankintaan ja sen arvonlisäveroon. Ilman veroja siirtokulut ovat noin kolmannes kotitaloussähkön kokonaishinnasta. Verkkotoiminnasta on säädetty sähkömarkkinalaissa. Sen mukaan sähköverkko muodostaa ns. luonnollisen monopolin, koska rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ja ylläpito ei kustannusten vuoksi olisi taloudellisesti mahdollista ja järkevää. Verkkotoimintaa valvoo Suomessa Energiavirasto. Vuoden 2004 lopussa voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutoksen myötä sähkön siirron hinnoittelun valvonnassa siirryttiin osittain etukäteiseen valvontaan, jossa Energiavirasto vahvistaa etukäteen sähköverkkotoiminnan sallitun tuoton ja sähkön siirrosta perittävien maksujen laskentamenetelmät muutaman vuoden mittaisille valvontajaksoille. (lähde: Energiateollisuus)

15 VIKAPALVELUMME ON AVOINNA 24 h Alueen ja asiakkaan hyvinvointi sekä palvelun helppous ovat meille avainasioita. Vuorokauden ympäri Sinua palvelevat tutut ja luotettavat asiantuntijat. Voit tarkistaa häiriötilanteen myös kotisivuiltamme Häiriötilanne puh Parikkalantie 15, Parikkala puh Kuluttaja suojalain muutos heikentää asiakkaan suojaa sähkön puhelinmyynnissä Kuluttajansuojalaki muuttuu kesäkuussa ja se vaikuttaa myös sähkön puhelinmyyntiin. Jatkossa 14 päivän peruuttamisaika alkaa myyntipuhelusta tai siitä, kun kuluttaja on tehnyt sopimuksen internetissä. Kuluttajan peruuttamisaika voi olla kokonaan kulunut siinä vaiheessa, kun kuluttaja saa myyjältä lainmukaisesti lähetetyn vahvistusilmoituksen. Näin on erityisesti niissä tapauksissa, kun toimituksen aloittaminen on sovittu yli 14 päivän päähän sopimuksen tekemisestä. Myyjällä on asiakkaan pyytäessä velvollisuus esittää puhelinnauhoitus tilauksesta ja peruutusehtojen kertomisesta. Näin ollen on syytä olla entistäkin tarkempana puhelimessa solmittavien sopimusten suhteen. VERKOSTOASENTAJAT Yhdessä palvelemme paikallisesti ja pidämme linjat kunnossa. Päivittäin rakennamme tulevaisuuden tarpeet täyttävää älykästä sähköverkkoa. Asennamme mittarit ja kytkemme sähköliittymät. Myrskyn iskiessä korjaamme vahingot kellonajasta riippumatta. Parikkalantie 15, Parikkala Puh

16 16 SUOMI MELOO -VIESTI LAPISSA ANJA SELENIUS Oli lauantaiaamu. NORPAN NAAPURIT, 8 hengen melontajoukkue oli kolmella autolla lähdössä Punkaharjulta pohjoiseen. Asuntoauton katolla oli avokanootti ja kajakkiyksikkö, henkilöauton katolla kajakkikaksikko, jonka kyljessä loisti Parikkalan Valon mainos. Siinä toivotettiin MYÖTÄTUULTA. 900 km:n ajon jälkeen saavuimme Kemihaaraan, melkein Korvatunturin juurelle. Siihen päättyi tie. Sinne harva turistikaan tulee. Olimme niin lähellä itärajaa, että puhelin jo viestitteli hyvää Venäjän matkaa. Tapasimme heti paljon tuttuja lähtöpaikalla Kemihaaran Lomassa, jossa ensimmäisen yön vietimme. Aamulla kanootit laskettiin veteen nokka kohti länsirannikkoa. Joki on vielä täällä alkujuurillaan paikoin niin matala, hiekkariuttainen, kivikkoinen ja vuolas, ettei isoja kajakkeja voinut sinne kolhiutumaan laskea. Kuitenkin lähtijöitä oli 76 kanoottia tai yksikköä. Me muut lähdimme hiljalleen ajamaan seuraavalle vaihtopaikalle isot kajakit autojen katoilla. Kolmannelle osuudelle pääsivät lähtemään jo kaikki kajakkityypit. Olin melontavuorossa ja sain hyvän kokemuksen mataluudesta, kun alkumatkasta karahdimme hiekkasärkälle. Oli toisella jalalla noustava särkälle ja keikuteltava kajakki siitä väljempään veteen. Tämän osuuden jälkeen joki jo syveni, mutta paikoin piti paikallisten ohjata meidät puolelta toiselle turvallista reittiä. Pieniä koskia oli alkumatkalla usein. Aina ei edes huomannut niitä meloessaan, kun virta muutenkin vei hyvää vauhtia. Oli kaunis, lämmin sää eikä tuulikaan joella haitannut. Oli nautinnollinen kesän alkuhetki. Kemijoki on paikoin järven levyinen, välillä kapenee koskeksi. Kemijärven jälkeen on ensimmäinen voimalaitos, joka piti ohittaa muuten kuin meloen. Sen jälkeen joki onkin melko tiuhaan rakennettu. Seitakorva, Pirttikoski, Vanttauskoski, Valajaskoski, Petäjäskoski, Ossauskoski, Taivalkoski ja viimei-

17 17 maatauko, jos siihen sopiva paikka löytyy. Tauoilla voi sitten juoda ja syödä eväitään. Yömelontaan on varattava lämmintä vaatetusta ja termariin lämmintä teetä tai mehua. Majoittumistapoja on monia. Aikaisempina vuosina suurin osa nukkui teltoissa, nyt asuntoautot ja mökkimajoitukset ovat yleisempiä. senä Isohaara. Kemijoki Oy:lla on kaikkiaan 20 voimalaitosta ja se on Suomen suurin vesivoiman ja siihen liittyvien palveluiden tuottaja. Pääsimme tutustumaan Valajaskosken voimalaitokseen. Vapaana olevia melojia siellä kävikin melkoisesti. Saimme asiantuntijan tietoa sähköntuotannosta, kalaportaista ym. sekä näimme valvomon laitteita ja isoja turbiineja. Melojien pitää myös syödä ja nukkua. Melontamatkat olivat 9-33 km ja aikaa niihin oli varattu 1 ½ - 7 tuntia. Melontaosuuden jälkeen kajakki jää veteen, ja melojat vain vaihtuvat. Melkein jokaisella vaihtopaikalla oli paikallisten yritysten, yhdistysten tai jopa perhekuntien järjestämää ruokaa tarjolla. Oli todella mukava nähdä ja kokea erään perheen, mukaan lukien anopit, miniät, mummut ja vaarit - järjestämät ruokailut kolmella perättäisellä vaihtopaikalla. Soppatykistä jaettiin porokeittoa, tarjolla oli itse leivottua leipää, omatekoista mehua ja mummun leipomia kampaviinereitä nuotiolla keitetyn kahvin kera. Ja ne jutut! Kuuntelimme paikallisten tarinoita uitoista, rakennustöistä sodan jälkeen, metsäsavotoista ym. Lapin tapaan kyllä yritettiin syöttää pajunköyttäkin. Kuvan rakennelman kerrottiin olevan Joulupukin pajan ilmanvaihtoventtiilin pää. Todellisuudessa se liittyi uittoon, joka Kemijoessa loppui Heikot rakenteet usein hajosivat, mutta tämä betonirakennelma kesti. Tutustuimme myös Samperin Savottaan. jonka alueella yövyimme. ISO-SAMPERI eli Hugo Richard Sandberg oli luvun alussa Kemi Oy:n metsäpäällikkö. Kuuluisaksi hän tuli tuotettuaan 1913 Amerikasta kaksi 20 tonnin painoista telaketjuilla varustettua höyryveturia savottaansa siirtämään tukit joen rantaan uittoa varten. Toinen vetureista on vieläkin nähtävänä Savukosken Tulppiossa. lso-samperi oli myös kuuluisa karhunkaataja saalistaessaan 40 karhua. Suomi meloo -viestissä kajakki tai kanootti on aina vedessä, melojat vain vaihtuvat. Kukaan ei saa meloa peräkkäin kahta osuutta enempää. Matkavauhti on paljon meloneille hidas, n. 5 km/h. Matkalla kukaan ei saa ohittaa johtokanoottia, jossa meloo toisena johtomeloja ja toisena usein paikallinen, joka kertoo paikkakunnan nähtävyyksistä. Kanoottien perässä kulkee turvaryhmä kumiveneellä. Ainakin kerran tunnissa on kelluntatauko. Pidemmillä osuuksilla on myös Kun osuus on melottu, on ihanaa päästä saunaan. Yläjuoksulla ei sellaisia mahdollisuuksia ollut, kun ei ollut asutustakaan. Jossakin oli vaihtopaikalle järjestetty telttasauna lämmittelyyn ja jokihan oli vieressä peseytymiseen. Jossakin oli yhteisöjen isoja saunoja. Vain yhdeksi yöksi nostetaan kaikki kanootit rannalle Melajuhlaa varten. TäIlä kerralla tämä tapahtui Rovaniemellä Ounasvaaran kupeessa. Tällöin ruokaillaan yhdessä, tanssitaan ja jaetaan kunniakirjat 10, 15 ja 20 kertaa osallistuneille. Tällä kertaa kaksi meistä sai kunnian päästä jäseneksi Norppaklubiin, johon pääsee, kun on osallistunut Suomi Meloo -viestiin 20 kertaa. Tämä melonta oli erikoinen. Ei ollut yöllä pimeää, koska olimme koko ajan Lapissa. Aurinko paistoi yölläkin. Jos kesän kauneudesta osasi nauttia, oli siihen mahdollisuus. Lähtöpaikalla kukkivat suopursu, tupasvilla ja tuomi. Tyyni yö, auringonpaiste, joutsenpari rannan lähellä, hiljaa myötävirtaan lipuvat kanootit, hiljaisuus ympärillä. Voiko parempaa olla!? Vuonna 2014 on SUOMI MELOOn juhlavuosi. Silloin melotaan 30:s viesti. Viesti on aina eri puolella Suomea kesäkuun toisella viikolla. Nyt tämä juhlaviesti on omalla kotiseudullamme ja melotaan Joensuusta Heinolaan Punkaharjun kautta. Silloin olisi tämän lukijoillakin mahdollisuus tulla mukaan vaikka vain joillekin osuuksille. Hyvää melontataitoa ei vaadita. Tämän kirjoittajakin aloitti oltuaan kajakissa vain kaksi kertaa opettelemassa. Kuvan rakennelman kerrottiin olevan Joulupukin pajan ilmanvaihtoventtiilin pää. Kysy lisää: Ottakaa ajoissa yhteyttä esim. tämän kirjoittajaan. Anja Selenius puh

18 18 LASTEN SIVUT LASTEN SIVUT LASTEN SIVUT LASTEN SIVUT LASTEN SIVUT MITÄ TEHDÄ KOULUN JÄLKEEN? Talotoimikunta haastatteli eri-ikäisiä lapsia ja nuoria ympäri Parikkalaa. Vierailimme mm. kerhoissa, nuorisotiloilla ja discossa. Kysymyksemme olivat: 1. Mitä harrastat? 2. Mikä tässä toiminnassa on parasta? 3. Mitä odotat kesältä? KOULULAISTEN aamu- ja iltapäivätoiminta, Iltsi luokkalaisille Kirjolan koululla ma-pe (aamuisin klo , iltapäivisin klo ). Toimintaa järjestää Parikkalan kunnan varhaiskasvatus. Wille Joronen, 8 v. 1. Jalkapalloa, sählyä, kesäteatteria ja kaikennäköistä 2. Leikkiminen 3. Että saan mönkijän Kanerva Kemppinen, 7 v. 1. Käsitöitä ja musakerho 2. Leikkiminen 3. Että pääsisi uimaan Mauri Katainen, 7 v. 1. Palloilukerhoa 2. Leikkiminen 3. Uimista KERHOT Parikkalassa pyörii ympäri kouluvuoden erilaisia kerhoja. Kerhoja järjestävät koulut, yhdistykset ja muut toimijat. Esim. maanantaisin Kirjolan koululla pidetään koulun kerhona monitoimikerho Tyttöharris (3.-6. lk.) ja torstaisin Parikkalan 4H:n järjestämät kokkikerhot ala- ja yläkoululaisille. Siiri Ahtiainen. 10 v. (4H:n kokkikerho) 1. Satunnaisesti ratsastusta, kokkausta 2. kokkaaminen 3. Että se olisi hauska ja lämmin, uimista ja ratsastusleiriä Inka Jantunen, 8 v. (4H:n kokkikerho) 1. Ratsastusta, kokkaamista 2. Että saa kokata 3. Uimista, auringon ottoa Ronja Roiha, 9 v. (Tyttöharris) 1. Liikuntaa, esim. juoksua 2. Pelaaminen ja laulaminen 3. Menen urheilukisoihin NUORISOTILAT vuotiaille Tia Siira, 10 v. (Tyttöharris) 1. Lentopalloa 2. Pelaaminen (pöytäjalkapallo, biljardi) 3. Saatan mennä lentopalloleirille Parikkalan kunnan nuorisotyö järjestää avoimia nuorten iltoja, joissa nuoret voivat vapaasti oleskella, pelailla ja tavata toisiaan. NUOTTA, Uukuniementie 1, auki joka toinen tiistai klo Anni Tanskanen, 15 v. (Nuotta) 1. Ratsastusta ja lentopalloa 2. Hyvä hauska porukka, rento meiniki 3. Uimista, kavereiden kaa hengaamista ja mopolla ajelemista

19 LASTEN SIVUT LASTEN SIVUT LASTEN SIVUT LASTEN SIVUT LASTEN SIVUT MYLLY, Akapohjantie 1, auki joka toinen tiistai klo Tytti Paakkinen 16 v. (Mylly) 1. Valokuvausta 2. Kaverit 3. Kaverien kanssa oloa Henna Peuhkuri 15 v. (Mylly) 1. Sählyä 2. Siellä on kavereita 3. Aurinkoista säätä ja lämmintä ja sitä, että pääsee kavereiden kanssa rälläämään mopolla KIRNU, Kirjolankatu 5, auki keskiviikkoisin klo Teemu Repo, 17 v. (Kirnu) 1. Pesäpalloa, kitaran soittoa 2. Biljardi 3. Lämpöö Joonas Hannonen, 16 v. (Kirnu) 1. En mitään 2. Biljardi 3. Lämpöä Viikkokertojen lisäksi nuorisotiloilla järjestetään yökahvila noin kerran kuussa perjantaina kello DISCO HARJULINNASSA 4.4. Yusufcan Sen, 12 v. 1. Jalkapalloa ja sählyä 2. Musiikki 3. Lomaa Parikkalan kunnan nuorisotyö järjesti Discon Harjulinnassa yhteistyössä Kirjolan yläkoulun oppilaskunnan hallituksen kanssa. Harjulinnan valtasivat ensin alakoululaiset (3.-6. lk.), minkä jälkeen oli nuorten (13-18 v.) vuoro. Musiikista vastasi DJ Silver. Merikukka Siitonen, 14 v. 1. Valokuvausta 2. Musiikki 3. Lämpimiä ilmoja Tämän jutun kokosivat: Josku, Eppu, Julius, Milja, Anna, Paula ja Elisa LÄMMINTÄ KESÄÄ KAIKILLE! Toivottaa Kirnun talotoimikunta

20 20 Kymmenen vuotta verkko JARI LAARI JA VESA NAUKKARINEN 2013, Skynett Langames 19, 122 konepaikkaa loppuunmyyty alle viikossa

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä?

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? y 11.11.2010 Paula Ala-Nojonen, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Taustaa verkkoyhtiöstämme sekä sähköverkkotoimialasta Suomessa Sähkön merkitys yhteiskunnalle

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi Kemijoki Oy on vesivoimalaitosten tehonnoston edelläkävijä PORTTIPAHTA KURITTU VAJU KELU KURKIASKA VALAJAS

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö Toimintasuunnitelma 2016 Päivitetty 25.3.2016 Keskiviikkomelonnat ovat 1-2 tunnin kestoisia porukalla tehtäviä kevyitä melontalenkkejä. Peruskurssien jälkeiset neljä ovat ohjattuja. Voi myös lähteä koskeen

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Canorama Oy on erikoistunut toimistojen työnkulun, tiedonhallinnan, tiedon säilyttämisen ja jakelun ratkaisuihin. Canorama tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää ratkaisuja, jotka parantavat

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU LATAA UUDISTUNUT ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU missä tahansa. Elenia mukana. Seuraa sähkönkulutustasi ja säästä. Tee vikailmoitus helposti. Uudistunut Elenia Mukana tuo käteviä palveluita suoraan älypuhelimeesi.

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus SUOMEN RAHAPAJA RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus Lokakuu 2010 Toimitusjohtaja Tina Wessman & KTT Mirjami Lehikoinen/Qualitems Oy 10/2010 1 TAVOITE Kartoittaa ala-aste-ikäisten lasten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Säävarmaa verkkoa rakentamassa

Säävarmaa verkkoa rakentamassa Säävarmaa verkkoa rakentamassa Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 20.9.2012 Timo Karttinen Johtaja, Electricity Solutions and Distribution, Fortum Yhteiskuntamme on erittäin riippuvainen sähköstä

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013 Tampereen Kisatoverit Jalkapallojaosto, Roope Nutikka 2013 1 SISÄLTÖ 1) Taito-, kyky- ja maalivahtikoulu 3 2) Jalitsu-hallin talkoot 3 3) Jalkapallojaoston kehityspalaveri 4 4) E-valmentajakurssi 5 5)

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

6. MURTOLUVUT MURTOLUVUN MUUTTAMINEN YHTEENLASKU JA VÄHENNYSLASKU KERTOLASKU JAKOLASKU

6. MURTOLUVUT MURTOLUVUN MUUTTAMINEN YHTEENLASKU JA VÄHENNYSLASKU KERTOLASKU JAKOLASKU 6. MURTOLUVUT MURTOLUVUN MUUTTAMINEN YHTEENLASKU JA VÄHENNYSLASKU KERTOLASKU JAKOLASKU Murtoluku Sekaluku Osoittaja Nimittäjä Kokonaisosa Murto-osa Murtoluvun muuttaminen Jos murtoluvun osoittaja on suurempi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA 1.5.2011 Jukka Koskipirtti JKK 7/2011 1 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2011 0,5 huhtikuun palkkasummasta Sähköpostikysely

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN syksy 2015

KOULUIKÄISTEN syksy 2015 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN syksy 2015 KERHOT LEIRI PARTIO ILLAT TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN talvi 2016

KOULUIKÄISTEN talvi 2016 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN talvi 2016 ILLAT KERHOT PARTIO LEIRI TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Sisältö 1. Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa 2. Herttoniemenrannan kallioväestönsuoja 3. Kallioväestönsuoja poikkeusoloissa

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

TERKKARIN KUMPPANI UUDET PALVELUT APTEEKIN TERVEYSPISTE

TERKKARIN KUMPPANI UUDET PALVELUT APTEEKIN TERVEYSPISTE TERKKARIN KUMPPANI TEKSTI JAANA AHLBLAD KUVAT MAURI RATILAINEN Apteekin Terveyspiste ei uhkaa yksityisiä lääkäripalveluita, sanoo apulaisylilääkäri Kirsi Valtonen Vantaalta. Hän pitää Terveyspistettä yhtenä

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22.

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. TIEDOTE 2/2009 TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN! Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa. Ohjelmassa on musiikkia, tanssia, ongintaa

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena?

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena? aina mielenkiinnon kohteena? Istut kotona kaikessa rauhassa sohvalla. Tv:stä alkaa juuri uutiset ja lapset leikkivät vauhdikkaasti huoneessaan. Piip-piip-piippiip! Äkkiä hakulaitteesi alkaa hälyttää ja

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot