Ilmastovaalit taustatietoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastovaalit 2007 - taustatietoa"

Transkriptio

1 Ilmastovaalit taustatietoa Kampanjan yleisesittely Tuoreiden kyselytutkimusten mukaan kansalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja edellyttävät päättäjiltä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutos onkin noussut yhdeksi vaalien suurimmista teemoista. Äänestäjien on kuitenkin vaikea erottaa vaalipuheista, mitkä puolueet ja ehdokkaat ovat valmiita vaarallisen ilmastonmuutoksen torjumisen edellyttämiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja ketkä tyytyvät lähinnä retoriikkaan. Greenpeacen ilmastovaalikampanjan tavoitteena on auttaa ilmastonmuutoksesta huolestuneita kansalaisia erottamaan jyvät akanoista, eli löytämään todellisiin päästövähennystoimiin valmiit puolueet ja ehdokkaat ennen äänestyspäätöstä. Kampanjan selkärankana toimii sivu joka avattiin viime viikolla. Ensimmäisessä vaiheessa sivuilla on vertailtu puolueiden ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita ja vaalilupauksia sekä summattu menneen hallituskauden tekoja. Äänestäjät voivat vertailla, millaisia tavoitteita puolueet ovat asettaneet ilmastopäästöjen vähentämiselle tai uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön edistämiselle sekä minkälaisia konkreettisia keinoja päästöjen vähentämiseksi esitetään. Sivuilla voi myös verrata esimerkiksi puolueiden näkemyksiä ydinvoimasta tai tutustua edellisen hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikasta tehtyyn tilinpäätökseen. Puoluevertailun tuloksia Greenpeace on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joten me emme aio kannustaa ketään äänestämään tai olemaan äänestämättä mitään tiettyä puoluetta. Puolueiden tavoitteita verratessa ovat johtopäätökset kuitenkin seuraavat: o Päästövähennystavoitteiden osalta parhaat linjaukset ovat vihreillä, kristillisdemokraateilla, vasemmistolla ja keskustalla, joista jälkimmäisin on tosin ehtinyt syödä vaalilupauksensa jo ennen vaaleja vastustamalla komission esittämää päästövähennystavoitetta EU:lle. o Uusiutuvien energialähteiden edistämistavoitteet ja toimenpiteet ovat linjanneet parhaiten vihreät, kristillisdemokraatit, keskusta ja RKP. Sen sijaan kokoomuksella, perussuomalaisilla, vasemmistolla ja demareilla tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat ympäripyöreitä. o Energiansäästötavoitteet ja -toimenpiteet ovat parhaiten linjanneet keskusta, vihreät, vasemmisto ja RKP. o Ydinvoiman rakentamiseen suhtautuvat kriittisesti (ainakin ensi vaalikaudella) vasemmisto, vihreät, perussuomalaiset ja RKP. o Kansainvälisen ilmastopolitiikan suhteen parhaat linjaukset löytyvät kristillisdemokraateilta, vihreiltä ja vasemmistolta. o Vähiten ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteitaan ovat linjanneet SDP, kokoomus ja perussuomalaiset. 1

2 Ehdokasvertailu Kuluvan viikon lopussa sivustolle tulee myös ehdokkaiden välinen vertailu. Vertailun lähdemateriaalina on käytetty vaalikonekysymyksiä sekä ehdokkaiden omia kotisivuja. Oulun vaalipiirin ehdokkaiden vertailun alustavia tuloksia julkistamme jo tänään. Yhteenvetona ehdokkaiden vastauksista vaalikoneisiin sekä katsauksesta ehdokkaiden vaalisivuihin voimme esittää seuraavaa: - Puolue, jonka ehdokkaiden keskuudessa tuki uusiutuvien energialähteiden tukemiselle on suurin: vihreät. Toiseksi innokkainta kannatus on keskustan, vasemmiston ja SKP:n piirissä. - Puolue, jonka ehdokkaat kannattavat selkeästi eniten vero- ja normiohjausta energiansäästön edistämiseksi: vihreät. - Puolue, jonka ehdokkaat kannattavat eniten ydinvoimaa: kokoomus. Toisena tulee keskusta. - Vahvin tuki mittaviin päästövähennyksiin tähtäävälle pitkän tähtäimen ilmastostrategialle: vihreät, SKP, vasemmisto. Suhteellisesti eniten epäilijöitä löytyy keskustan ja perussuomalaisten ehdokkaista. - Puolueet, joiden ehdokkaat tuovat vaalisivuillaan eniten esiin ilmastonmuutoksen torjumista ja uusiutuvaa energian edistämistä: vasemmistoliitto, vihreät, keskusta. Poimintoja Oulun vaalipiirin ehdokkailta, joilla ilmastonmuutos, uusiutuva energia tai energiansäästö ovat nousseet pääteemoihin: Grekelä Paula (vas) Luonto ja ympäristö (Yksi ehdokkaan neljästä teemasta) - ilmastonmuutos on pysäytettävä - luontoarvot on säilytettävä - tulevaisuudessakin kansalaisilla tulee olla oikeus viihtyisään ympäristöön, puhtaaseen veteen ja ilmastoon Haapala Juha (vas) Talous - kestävä kehitys (Yksi ehdokkaan kolmesta teemasta.) Taloudellista kasvua ajatellessa on pohdittava yksilön ja yhteiskunnan lähtökohtia. Voi kysyä, onko jatkuvan kasvun tavoite oikea? Mahdollistaako jatkuva kasvu elämän säilymisen maapallolla? Huolestuttavat uutiset ilmaston lämpenemisestä ja luonnonolosuhteiden muutoksista 2

3 eivät tue jatkuvan kasvun periaatetta. Tällä hetkellä olen vielä optimisti sen suhteen, että valtioiden päätöksentekijät ymmärtävät asian vakavuuden ja kykenevät hakemaan ratkaisuja ongelmiin. Suomen on oltava kehittyneenä yhteiskuntana edistämässä kestävän kehityksen periaatteita. Hallittu talouskasvu voi olla tavoite, jos se huomioi vaikutukset ympäristöön. Mitä tapahtuu luonnolle ja mitä tapahtuu sosiaalisessa ympäristössä? Yksilön kannalta on luonnollista tavoitella turvallista toimeentuloa. Nykyinen kehitys ei ole kuitenkaan tasa-arvoinen. Rikkaat ovat rikastuneet ja kaikkein köyhimmät ovat jääneet osattomiksi talouden kasvusta aikana, jolloin Suomi on rikkaampi, kuin koskaan. Veroratkaisuilla tai muullakaan lainsäädännöllä ei tällaista kehitystä saa edistää, vaan päinvastoin. Tasa-arvoinen yhteiskunta antaa kaikille riittävästi, ei kenellekään liikaa. Martti Korhonen (vas) Ilman kestävää kehitystä ei ole tulevaisuutta (Yksi ehdokkaan 13:sta teesistä) Suurin haaste koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on ilmastonmuutos. Sen pysäyttämiseksi on toimittava kaikin mahdollisin tavoin. Päästöjä tulee maailmanlaajuisesti vähentää radikaalisti ja energian käyttöä on nopeasti järkeistettävä. Myös uusiutuvien energianlähteiden laajamittaiseen hyödyntämiseen on pyrittävä mahdollisimman nopealla aikataululla. Pulliainen Erkki (vihr) Ihmisen vastuu (Yksi ehdokkaan neljästä teemasta) Ilmastonmuutoksen estäminen on meidän vastuullamme. Ei ole oikein, että vastuu siitä sysätään "päättäjille" tai meille "viherpiipertäjille". Me kaikki olemme päättäjiä: me teemme suuria päätöksiä vaaliuurnilla valitessamme niitä, jotka tekevät suuria, maamme ja planeettamme kohtaloa määrittäviä päätöksiä meidän puolestamme parlamenteissa ja hallituksissa. Ja me kaikki voimme tehdä oman osuutemme ilmastonmuutoksen estämiseksi hyvin pienellä vaivalla: painamalla valokatkaisijaa tai tietokoneen virtanäppäintä silloin kuin sen aika on. Pelastetaan planeetta yhdessä. Pidä maailma siistinä, aloita kotikonnuiltasi. Katsele ympärillesi! Opeta lapsillesi, että on väärin ja tyhmää heittää roska luontoon. Hakala Kerttu (vihr) Ympäristö ja liikenne (Yksi ehdokkaan kolmesta teemasta.) Ympäristö ei pelastu markkinavoimilla. Joukkoliikenteen ei tarvitse kannattaa nopealla aikavälillä. Yhteiskunnan on pidettävä 3

4 huolta siitä, että jokaisella on mahdollisuus elää taajamassa ilman omaa autoa, ja etenkin kaupunkien läheisen maaseudun joukkoliikenteeseen on panostettava. Yöjunat pohjoiseen ja itään takaisin, kiitos! Energiantuotannossa pitää panostaa hajautettuihin, uusiutuviin energianlähteisiin. Hakeenergialla on suuri alueellinen merkitys ja tuulivoima tukee Suomen vientiä. Lisäksi on panostettava energiaa säästävien ratkaisujen kehittämiseen, käyttöönottoon ja vientiin. Lehtomäki Paula (kesk) Suomi on kansainvälistynyt vauhdilla. Monien toimeentulo riippuu viennistä. Ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat konkreettinen osa meidän jokaisen elämää. Kansainväliseen yhteistyöhön on jatkossakin osallistuttava avoimella ja aktiivisella otteella. (Yksi ehdokkaan kolmesta teemasta.) Kyösti Karjula (kesk) Ympäristö ja energia (Yksi ehdokkaan kymmenestä painopistealueesta) Tulevien sukupolvien elämän edellytyksien varmistaminen on ihmisen perusvelvollisuus. Talous ja ympäristö eivät ole vastakohtia. Luonnonmukainen kehitys on yhä useammin vaatimuksena. On luotava rakenteita, jotka kannustavat myös taloudellisesti ympäristöasioiden ja luonnon huomioimiseen. Suurissa asioissa edetään kansainvälisin sopimuksin, joiden toteutumatta jääminen ei saa kuitenkaan merkitä pienten askeleiden ympäristöpolitiikan hylkäämistä. Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen on keskeinen tulevaisuuden kehityslinja. Markku Koski (kesk) Suomen omavaraisuutta on nostettava - tarvitaan suomalaisia investointeja bio- ja muuhun energiatuotantoon. Omavaraisuus energiatuotannossa on turvallisuuskysymys. Suomen pitää olla aktiivinen ympäristömme tilan parantamisessa. Parannetaan maailman ympäristöä suomalaisella korkealla teknologialla ja tehdään sillä myöskin bisnestä. (Kaksi ehdokkaan 11:sta pääteemasta.) Keijo Pylväs (kesk) Energiapolitiikan linjaukset kestäviksi, bioenergia ja etenkin toisen sukupolven biopolttoaine saatava vahvaan myötätuuleen. (Yksi ehdokkaan 17:sta tavoitteesta.) Esa Nikkinen (sdp) Paikallinen energiantuotanto turvattava (Yksi ehdokkaan kolmesta teemasta.) Lisäisin paikallista energiatuotantoa Näin olisimme sähköntuotannossa omavaraisia ja 4

5 myös pienkuluttajilla olisi mahdollista saada hinnaltaan edullista sähköä. Nykyinen malli suosii teollisuutta ja suurkuluttajia. Vastustan ylihinnoittelun mahdollistamia, sähköyhtiöiden johdoille suunnattuja, kohtuuttomia optiopalkkioita. Haapala Antti (sdp) Kaikilla on oikeus puhtaaseen elinympäristöön ja luontoon nyt ja tulevaisuudessa - Itämeren saastutus lopetettava, vesistöjen tuhoamista ei tule sallia, ilmastonmuutokseen tartuttava nyt (Yksi ehdokkaan seitsemästä teemasta.) Anu Kairivaara (kokoomus) Ympäristöasioiden merkitys korostuu jatkuvasti, sekä EU:n että Suomen lainsäädännön myötä. Valtion, kaupungin ja elinkeinoelämän on tehtävä yhteistyötä siten, että ympäristöalan korkeatasoinen opetus, osaaminen ja koulutus hyödynnetään eri alueiden käyttöön. Meidän on panostettava uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli-, vesi- ja aurinkoenergiaan. Siltä puolelta Suomella on mahdollisuus saada myös hyviä vientituotteita maailman markkinoille. Biopolttoaineisiin panostaminen starttasi vihdoin viimein meillä Suomessakin. Ruotsi on mennyt näissä asioissa monta askelta edellä. Koko ehdokasvertailu valmistuu ja julkistetaan viikon 8 aikana. 5

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Sisältö Keskusta... 2 Kokoomus... 5 Kristillisdemokraatit... 8 Perussuomalaiset... 11 RKP... 13 SDP... 15 Vasemmistoliitto...

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Vain kannattava yritys työllistää

Vain kannattava yritys työllistää uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Talousviisaat: Suomelle

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä.

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä. 4. kysymys Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimenpiteitä eduskuntaryhmänne painottaa

Lisätiedot

KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma

KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma KOHTI VIHREÄÄ KASVUA - nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma Sisällys Johdanto 4 Ei yhtä oikeaa energiantuottajaa 4 Hajautettu energia

Lisätiedot

1/2007. Teema: Ilmasto ja politiikka

1/2007. Teema: Ilmasto ja politiikka Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsenlehti Magazine of the Finnish Air Pollution Prevention Society 1/2007 Teema: Ilmasto ja politiikka IPCC: Ilmastonmuutoksen tietopohja entistä vankempi WWF etsii keinoja ilmapäästöjen

Lisätiedot

Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla

Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla 1 Sisällysluettelo Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla 1. Nykytilanne 2. Näennäistä luonnonsuojelua, näennäistä vihreyttä 2.1 Kapitalismin viherpesu 2.2 Esimerkki yhtiöstä

Lisätiedot

Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista

Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista Emma Rautava Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Pro gradu

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

AJATUKSIA ALUEPOLITIIKASTA KESKUSTELUN HERÄTTÄMISEKSI

AJATUKSIA ALUEPOLITIIKASTA KESKUSTELUN HERÄTTÄMISEKSI KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN RAPORTTI AJATUKSIA ALUEPOLITIIKASTA KESKUSTELUN HERÄTTÄMISEKSI KANSANEDUSTAJAT: ESKO KURVINEN JA MARKKU EESTILÄ Sisällys Johdanto 2 1. Menestyvistä alueista menestyvä Suomi

Lisätiedot

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan HÄMEEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI WWW.HAMECHAMBER.FI 1/2015 Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan s. 12 JÄRKIVIHREÄÄ Yritysyhteistyötä s. 20 JULKINEN SEKTORI TUKEMAAN KASVUA S. 5 BAROMETRI Johdon

Lisätiedot

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 PTK 123/2014 vp 123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 kello 14.08 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden

Lisätiedot

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden aikana?

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden aikana? 3. kysymys Mikä on eduskuntaryhmänne arvio valtiontalouden liikkumavarasta alkaneen vaalikauden aikana? Kuinka paljon em. liikkumavarasta katsotte voitavan käyttää pysyviin menonlisäyksiin ja verotuksen

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Anu Kerkkänen ja Riitta Savikko 2012 Yhteenveto Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hankkeessa kerätystä aineistosta Yhteenveto Kokonaisuuden

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle 29.3.2013 2 1.

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013

Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013 19.6.2013 Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013 Esitysten pääsisältö Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori: Avaus Nyky-yhteiskunta on äärimmäisen

Lisätiedot