Tekninen lautakunta 7/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen, Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 7/2009 74. Helinä Niemelä. Anneli Partanen, Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 7/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas, puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen POISSA Esko Hautala, varapuheenjohtaja Jussi Leinonen, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Heino Vuorenmaa, kaupunginhallituksen edustaja,saapui klo Petri Pelkonen, esittelijä Tuula Salmela, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekninen lautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Tekninen lautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Aulis Aakon ja Helinä TARKASTUSTAPA Niemelän. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Riuttanen Tuula Salmela Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Haapavesi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Aulis Aakko Haapavesi Toimistosihteeri Helinä Niemelä Tuula Salmela

2 Tekninen lautakunta Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 46 Yksityisteiden talviaurauksen vastaanottomerkitsijän / valvojan valinta Mieluskylän aurausalueelle vuosille Ajoneuvon suurinta sallittua massaa osoittavan liikennemerkin asettaminen Keson asutusalueen yksityistielle , 37 Taisto Koivun vesihuoltoavustusanomus Haapaveden Pesula Oy:n anomus osittaisesta jätevesimaksuvapautuksesta Oikaisuvaatimus, Piipsanneva - Eskolanniemi siirtoviemärin metsä- ja peltomaille aiheuttaminen vahinkojen korvaukset Haapavesi - Vihanti yhdysvesijohto Vesihuoltolaitoksen kulutusmaksujen korottaminen , 40 Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen v Haapaveden kaupungin uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset Haapaveden terveyskeskuksen peruskorjauksen irtokalusteet Haapaveden terveyskeskuksen peruskorjauksen hammashoidon kalusteet Palveluvuositarjoukset ajalle Siivous- ja puhdistusaineiden sekä siivousvälineiden hankinta ajalla Saniteetti- ja talouspaperien, roskapussien ja jätesäkkien hankinta ajalle Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Tekninen lautakunta YKSITYISTEIDEN TALVIAURAUKSEN VASTAANOTTOMERKITSIJÄN / VALVOJAN VALINTA MIELUSKYLÄN AURAUSALUEELLE VUOSILLE (Valm. maanrakennusmestari) Tekninen lautakunta on valinnut Mieluskylän aurausalueen valvojaksi Aarno Murron aurausvuosille Mieluskylän alueella linkousyrittäjänä toiminut Väinö Juntto on ilmoittanut tekniseen toimistoon lopettavansa linkouksen. Aarno Murto toimii Ollilanperän aurausalueen linkousyrittäjänä ja on ilmoittanut halukkuutensa vaihtaa alueen Mieluskylän aurausalueeksi, joten teknisen lautakunnan on valittava alueelle uusi vastaanottomerkitsijä / valvoja vuosille Tekninen lautakunta valitsee Mieluskylän aurausalueen vastaanottomerkitsijäksi / valvojaksi aurausvuosille Väinö Junton.

4 Tekninen lautakunta AJONEUVON SUURINTA SALLITTUA MASSAA OSOITTAVAN LIIKENNEMERKIN ASETTAMINEN KESON ASUTUSALUEEN YKSITYISTIELLE (Valm. maanrakennusmestari) Tiekunnan puheenjohtaja Reijo Hänninen anoo Keson asutusalueen yksityistien hoitokunnan puolesta tieliikennelain 51 :n mukaista kunnan suostumusta asettaa tiellä olevalle Kesonojan sillalle 3 t -painorajoitusmerkki. Silta on v rakennettu puukantinen silta. Painorajoituksen asettaminen ei anomuksen mukaan estä raskaan liikenteen kulkua, koska tielle voidaan liikennöidä toistakin kautta ilman, että matka jatkuu paljon. Tekninen lautakunta antaa Keson asutusalueen yksityistien tiekunnalle tieliikennelain 51 :n mukaisen suostumuksen asettaa Kesonojan sillalle liikennemerkin nro 344, ajoneuvon suurin sallittu massa 3 t.

5 Tekninen lautakunta TAISTO KOIVUN VESIHUOLTOAVUSTUSANOMUS (Valm. vesihuoltopäällikkö) Taisto Koivu anoo vesihuoltoavustusta porakaivopumpun ja pumppukaapelin hankinnasta. Taisto Koivulla on vuonna 1979 rakennettu porakaivo, josta hankitaan talousvesi kolmeen talouteen. Vesi täyttää STM:n talousvesiasetuksen 401/2001 ( pieni talousvesiasetus ) vaatimukset. Kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon on etäisyyttä yli kilometri ja maasto on kallioista, joten liittyminen vesihuoltolaitoksen verkostoon tulisi kustannukseltaan kohtuuttomaksi. Porakaivon rakentamiseen laitteineen on myönnetty vesihuoltoavustus (khall asia/ 398), liite nro 36/2009. Samoin on myönnetty vesihuoltoavustus pumpun uusimiseksi vuonna Avustusanomus täyttää kunnanhallituksen 108 /1985 tekemän YKSITYISTALOUKSIEN VESIHUOLTOAVUSTUKSIA KOSKEVAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN mukaiset vaatimukset. Pumpun ja pumppukaapelin hinta on tositteiden mukaan 804,91 (sis. alv 22 %), liite nro 37/2009. Kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukainen avustus on 40 % toteutuneista kustannuksista, joten vesihuoltoavustus olisi 321,96. Tekninen lautakunta myöntää Taisto Koivulle vesihuoltoavustusta hankittuun pumppuun ja pumppukaapeliin. Avustus on 40 % esitettyjen tositteiden mukaisista kustannuksista.

6 Tekninen lautakunta HAAPAVEDEN PESULA OY:N ANOMUS OSITTAISESTA JÄTEVESIMAKSUVAPAUTUKSESTA (Valm. vesihuoltopäällikkö) Haapaveden Pesula Oy on anonut jätevesimaksuvapautusta höyryntuotantoon kuluvan veden osalta alkaen. Pesula tuottaa höyryä vesiputkirakenteisella läpivirtauskattilalla 300 kg tunnissa pesukoneiden, mankelin ym. tuotantokoneiden lämmönvaihtimille. Lämpöteho on 200 kw. Höyryn lämpötila on 160 C. Paineellinen syöttövesisäiliö on tilavuudeltaan 300 litraa. Lauhdetta palaa syöttövesisäiliöön n. 85 %. Säiliön lämpötila on 120 C. Pesulassa on aloitettu syöttövesisäiliön tarvitseman veden mittaus ja arvioitu vuosikulutus tulee olemaan n. 120 m³. VHP on tarkastanut asennuksen, todennut että höyryntuotantoon kuluva vesi ei voi päätyä viemäriin sekä vesimittarin tyyppihyväksyntämerkinnän. Erillisessä kattilahuoneessa (= pesularakennuksen vieressä oleva kontti) ei ole jv-viemäröintiä, joten myöskään mahdolliset vuotovedet eivät pääse viemäriin. Jos anomus hyväksytään, laskutetaan päämittauksen mukaan normaalisti vesi- ja jätevesimaksu. Alamittauksen mukaisen kulutuksen osalta hyvitetään jätevesimaksuosuus kerran vuodessa tasauslaskutuksen yhteydessä. Tekninen lautakunta hyväksyy Haapaveden Pesula Oy:n anomuksen jätevesimaksuvapautuksesta höyryntuotantoon kuluvan veden osalta alkaen mittarilukemiin perustuen. Päämittauksen mukaan laskutetaan normaalisti vesi- ja jätevesimaksu. Alamittauksen mukaisen kulutuksen osalta hyvitetään jätevesimaksuosuus kerran vuodessa tasauslaskutuksen yhteydessä.

7 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS, PIIPSANNEVA - ESKOLANNIEMI SIIRTOVIEMÄRIN METSÄ- JA PELTOMAILLE AIHEUTTAMINEN VAHINKOJEN KORVAUKSET (Valm. tekninen johtaja) Heino Aholan perikunnan osakkaat asiamiehenään Timo Ahola ovat jättäneet päivätyn oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä 41/2009 ( ). Oikaisuvaatimuksessa pyydetään lautakuntaa kumoamaan ja poistamaan kyseinen päätös. Keskeisenä perusteena oikaisuvaatimuksessa on Oulun hallinto-oikeudessa käsittelyssä oleva kunnallisvalitus ja siihen liittyvä täytäntöönpanokielto. Tekninen lautakunta päättää lykätä korvausten maksatusta Heino Aholan perikunnan osalta toistaiseksi.

8 Tekninen lautakunta HAAPAVESI - VIHANTI YHDYSVESIJOHTO Khall (Valm. tekninen johtaja) Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on esittänyt Haapavesi-Vihanti yhdysvesijohtoa ns. valtion vesihuoltotyöksi, joita rahoitetaan lisämäärärahoilla valtion elvytyspaketista. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa 10 km pitkä yhdysvesijohto Haapaveden Karhukankaalta Vihannin Lumijärvelle. Tällä saadaan varmistettua Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan alueen vedenhankinnan toimintavarmuus poikkeustilanteissa ja hanke luo myös edellytyksiä Pyhäjokivarren vedenhankinnan varmistamiseen. Hankkeen alustavakustannusarvio on ja mahdollinen valtion rahoitusosuus olisi 40 %, joten paikallista rahoitusta tarvittaisiin Alustavissa neuvotteluissa Vihannin Vesi Oy:n kanssa on päädytty siihen, että kumpikin osapuoli osallistuu yhdysvesijohdon rakentamiskustannuksiin. Kustannukset on ajateltu jaettavan siten, että Vihannin Vesi Oy rahoittaa yhdysvesijohdon Vihannin puoleisen osuuden ja Haapaveden kaupunki Haapaveden puoleisen osuuden. Vihannin Vesi Oy perisi Haapaveden kaupungilta rakentamisosuuteensa perustuvaa putkivuokraa ja hinnoittelisi Haapavedelle johdettavan veden omakustannusperusteisesti. Haapaveden kaupunki ostaisi vettä vähintään 400 m 3 :ä vuorokaudessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Haapaveden kaupunki esittää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle Haapavesi-Vihanti yhdysvesijohtoa ns. valtion vesihuoltotyöksi vuonna 2009 alkavaksi hankkeeksi ja varautuu omalta osaltaan paikalliseen rahoitusosuuteen. Tekn.ltk Hanke on hyväksytty ns. valtion vesihuoltotyöksi ja sille on saatu 40 % avustus. Hankkeen suunnittelutyö käynnistettiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella pidetyllä suunnittelun aloituskokouksella. Lopulliset suunnitelmat valmistuivat Suunnitelmat esitetään tarkemmin kokouksessa. Alustavan sopimuksen mukaan Haapaveden kaupunki ostaa yhdysvesijohdon valmistuttua Vihannin Vesi O:ltä vettä vähintään 400 m 3 :ä vuorokaudessa. Sopimusluonnos Haapaveden kaupungin ja Vihannin Vesi Oy:n välillä on liitteenä nro 34/2009. Suurin periaatteellinen muutos sopimusluonnoksessa on se, että putkivuokrien sijaan Haapaveden kaupunki maksaisi kertakorvauksena Vihannin Vesi Oy:lle Vihannin puolelle rakennetun linjan aiheuttamat kustannukset.

9 Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyy Haapaveden osalta Vihanti-Haapavesi yhdysvesijohdon suunnitelmat ja merkitsee tiedoksi sopimusluonnoksen veden toimittamisesta Vihannista Haapavedelle. Hyväksyttiin Tekn.ltk Valtion vesihuoltotyönä tehtävissä hankkeissa vaaditaan tehtäväksi hankkeen rakennuttajaosapuolten välinen yhteistyösopimus. Liitteenä nro 38/2009 on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen valmistelema sopimusluonnos. Tekninen lautakunta hyväksyy sopimusluonnoksen allekirjoitettavaksi yhteistyösopimukseksi.

10 Tekninen lautakunta VESIHUOLTOLAITOKSEN KULUTUSMAKSUJEN KOROTTAMINEN (Valm. tekninen johtaja) Kaupungin vesihuoltolaitoksen veden ja jäteveden kulutusmaksut ovat olleet alkaen (teknisen lautakunnan päätös ) seuraavat: Vesi 0,884 eur / m³ alv 0 %, 1,08 eur / m³ alv 22 % Jätevesi 1,534 eur / m³ alv 0 %, 1,87 eur / m³ alv 22 % Vesiliittymän vesimittarin koon mukaan peritään perusmaksua: Vesimittari 3 5 m³/h 33,69 eur / vuosi alv 0 % 7 10 m³/h 168,42 eur / m³/h 463,17 eur / m³/h 1163,80 eur / m³/h 1561,28 eur / m³/h 1889,70 eur / m³/h 2260,22 eur / - - Kaupungin talousarvioon sisältyy kohtuullinen tuottotavoite vesihuoltolaitokseen sijoitetulle pääomalle. Tällä hetkellä tuohon tavoitteeseen ei nykyisillä veden hinnoilla päästä. Yhtenä toimenpiteenä tuottotavoitteen saavuttamiseksi vesihuoltolaitoksen kulutusmaksuja esitetään korotettaviksi, jotta laitoksen nettotuotto saadaan pysymään talousarviossa esitetyn mukaisena. Tekninen lautakunta korottaa vesihuoltolaitoksen kulutus- ja perusmaksuja +4,0 % alkaen seuraaviksi: Vesi 0,919 eur / m³ alv 0 %, 1,12 eur / m³ alv 22 % Jätevesi 1,595 eur / m³ alv 0 %, 1,95 eur / m³ alv 22 % Vesiliittymän vesimittarin koon mukaan peritään perusmaksua: Vesimittari 3 5 m³/h 35,04 eur / vuosi alv 0 % 7 10 m³/h 175,16 eur / m³/h 481,70 eur / m³/h 1210,36 eur / m³/h 1623,73 eur / m³/h 1965,28 eur / m³/h 2350,63 eur / - -

11 Tekninen lautakunta YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTAMINEN V (Valm. tekninen johtaja) V on teknisellä lautakunnalla käytettävissä yksityisteiden avustamiseen talousarviomäärärahaa euroa. Avustus on ensisijaisesti tarkoitettu talviaikaiseen auraus- / linkoustyön avustamiseen ja sen jälkeen muun vuosikunnossapidon tai rakentamisen avustamiseen lautakunnan päätösten tarkoittamalla tavalla. Yksityisteiden perusparantamiseen ja talviauraukseen on maksettu avustustuksia tähän mennessä noin euroa ja loppuvuonna arvioidaan tarvittavan aurauksiin vielä euroa. Tällä perusteella jää vuosikunnossapidon avustamiseen käytettäväksi euroa. Käytettäessä samaa jakoperustetta kuin aiemmin, saadaan seuraavat avustusmäärät: Liikenteellisesti merkittävät tiet, joilla on merkittävää läpikulkuliikennettä, joukkoliikennettä ja säännöllistä reittiliikennettä ja jotka saivat ennen valtion avustusta (I-luokka): Avustus on 532,00 euroa/tie-km. Yksityistiet, joilla on tiekunta ja jotka saivat ennen valtion avustusta (IIluokka): Avustus 376,00 euroa/tie-km. Yksityistiet, jotka ovat 1 4 asutun talouden pääsyteitä, tiekuntaa ei ehkä ole, tie ei ole saanut valtion avustusta, liikenne on vähäistä (III-luokka): Avustus on 293,00 euroa/tie-km. Alle 300 metrin pituisille teille ei avustusta myönnetä. Avustusta eivät saa tiet, jotka eivät ole pysyvän asutuksen pääsyteitä. Luettelot kunnossapitoavustuksen myöntämisestä yksityistiekunnille ja ns. yhden talon teille ovat liitteenä nrot 39/2009 ja 40/2009. Tekninen lautakunta päättää, että yksityistieavustus siltä osin kuin se ei kulu lumen auraukseen / linkoukseen, jaetaan edellä selostetulla tavalla. Lautakunta tarkastaa ja hyväksyy avustettavista teistä laaditut maksuunpanoluettelot, yhteensä ,55 euroa.

12 Tekninen lautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNGIN UUDET KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Valm. tekninen johtaja) Vestia Oy:n osakaskuntien nykyiset jätehuoltomääräykset on hyväksytty kunnissa vuosina Määräysten voimaantulon jälkeen jätehuoltoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet. Jätelakiin on tehty merkittäviä muutoksia mm. vuosina 2004 ja Kuntien vastuuta jätehuollon järjestämisestä on tarkennettu, lakiin on tullut säädökset tuottajavastuusta, laista on poistettu mahdollisuus saada vapautus jätehuoltoon liittymisestä jne. Vestia Oy on yhdessä osakaskuntien ympäristöviranhaltijoiden kanssa valmistellut uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset (liite nro 41/2009). Niistä on pyydetty alueellisten ympäristökeskusten lausunnot, jotka on otettu määräyksissä huomioon. Vestia Oy:n hallitus on käsitellyt jätehuoltomääräykset Vestia Oy:n osakassopimuksen 2. kohdan mukaan yhtiö laatii ehdotuksen jätehuoltomääräyksistä. Kuntien tulee huolehtia siitä, että jätehuoltomääräykset ovat yhtiön toimintaan liittyviltä osilta samansisältöiset kaikissa osakaskunnissa. Tekninen lautakunta asettaa Haapaveden kaupungin uusien kunnallisten jätehuoltomääräysten luonnoksen nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää lausunnot Ympäristöpalvelut Helmeltä ja Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

13 Tekninen lautakunta HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN IRTOKALUSTEET (Valm. tekninen johtaja) Tekninen toimisto on pyytänyt tarjoukset terveyskeskuksen irtokalusteista. Tarjouspyyntö tarjousasiakirjoineen on julkaistu Hilmassa. Tarjousten jättöaika umpeutuu klo Tarjousten vertailu esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää tarjousten hyväksymisestä kokouksessa tehtävän päätösesityksen perusteella. Käsittely: Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Martela Oyj:n tarjous 1. ja 2. vaiheen irtokalusteista on euroa, alv 0 %. Tarjoushinta on kustannusarviota edullisempi. Lojer Oy tarjosi pelkästään satulatuoleja. Tekninen lautakunta hylkää Lojer Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja hyväksyy Martela Oyj:n tarjouksen Haapaveden terveyskeskuksen irtokalusteista.

14 Tekninen lautakunta HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HAMMASHOIDON KALUSTEET (Valm. tekninen johtaja) Tekninen toimisto on pyytänyt tarjoukset terveyskeskuksen hammashoidon kalusteista. Tarjouspyyntö tarjousasiakirjoineen on julkaistu Hilmassa. Tarjousten jättöaika umpeutuu klo Tarjousten vertailu esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää tarjousten hyväksymisestä kokouksessa tehtävän päätösesityksen perusteella. Käsittely: Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään tarjousta. Tekninen lautakunta valtuuttaa kaupungin talousjohtajan pyytämään tarjoukset suoraan mahdollisilta toimittajilta ja päättämään hankinnasta.

15 Tekninen lautakunta PALVELUVUOSITARJOUKSET AJALLE (Valm. kiinteistöpäällikkö) Tilapalvelut on pyytänyt urakoitsijoilta tuntityötarjouksia kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotöistä. Tarjouksia sai antaa mm. kirvesmies-, maalaus-, matto-, LVI-, sähkö-, automaatio-, kylmälaite- ja metallitöistä. Tarjouspyyntö oli Haapavesi- ja Pyhäjokiseutulehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla. Tarjousten jättöaika umpeutui klo ja tarjoukset avattiin klo Tuntityötarjouksista tehty vertailutaulukko on liitteenä nro 42/2009. Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotöihin valitaan kulloinkin saatavilla olevista tarjoajista edullisin urakoitsija. Edullisuutta määritettäessä tilaaja arvioi ensin työtehtävään kuluvan ajan ja määrittää sitten edullisimman urakoitsijan huomioiden yksikköhinnan, vähimmäistuntiveloitusajan ja kilometrikustannuksen. Tekninen lautakunta valtuuttaa tilapalvelun ottamaan kiinteistöjen huoltoja kunnossapitotöihin kulloinkin saatavilla olevista tarjoajista edullisimman urakoitsijan. Edullisuutta määritettäessä tilaaja arvioi ensin työtehtävään kuluvan ajan ja määrittää sitten edullisimman urakoitsijan huomioiden yksikköhinnan, vähimmäistuntiveloitusajan ja kilometrikustannuksen. Merk. Kaupunginhallituksen edustaja Heino Vuorenmaa saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn aikana.

16 Tekninen lautakunta SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN SEKÄ SIIVOUSVÄLINEIDEN HANKINTA AJALLA (Valm. siivoustyönjohtaja) Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia siivous- ja puhdistusaineista sekä siivousvälineistä ajalle Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa. Tarjouspyyntöjä on lähetetty 20 alalla toimivalle yritykselle ja määräaikaan klo mennessä kahdeksan yritystä jätti tarjouksen. Tarjoukset on avattu pidetyssä avaustilaisuudessa (liite nro 43/2009). Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten vertailussa hinnan osuus on 60 % ja turvallisuus- /ominaisuustekijöiden osuus on 40 %. Vertailu on tehty tuoteryhmittäin kunkin tarjoajan edullisimman tuotteen mukaan. Astianpesu- ja siivousaineiden sekä tekstiilien puhdistusaineiden hintavertailussa on laskettu käyttöliuoslitrahinta pienimmän pakkauksessa esitetyn annostuksen mukaan. Lattianhoitoaineiden ja henkilöhygieniatuotteiden hintavertailussa on käytetty litrahintoja. Tarjousvertailut esitellään tarkemmin kokouksessa, mutta niihin voi käydä tutustumassa myös etukäteen siivoustyöjohtajan työhuoneessa. Siivoustyönjohtajan esitys: Valitaan astianpesu- ja siivousaineiden, lattianhoitotuotteiden sekä henkilöhygieniatuotteiden toimittajaksi Veli Mark Oy kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja tekstiilien puhdistusaineiden toimittajaksi M-J Kauppi Oy samoin perustein. Tekninen lautakunta valitsee astianpesu- ja siivousaineiden, lattianhoitotuotteiden sekä henkilöhygieniatuotteiden toimittajaksi VeliMark Oy:n ja tekstiilien puhdistusaineiden toimittajaksi M-J Kauppi Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimpina.

17 Tekninen lautakunta SANITEETTI- JA TALOUSPAPERIEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN HANKINTA AJALLE (Valm. siivoustyönjohtaja) Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia saniteetti- ja talouspapereista sekä roskapusseista ja jätesäkeistä ajalle Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa. Tarjouspyyntöjä on lähetetty 13 alalla toimivalle yritykselle ja määräaikaan klo mennessä viisi yritystä jätti tarjouksen. Tarjoukset on avattu pidetyssä avaustilaisuudessa (liite nro 44/2009). Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten vertailussa hinnan osuus on 60 % ja laadun osuus on 40 %. Vertailu on tehty tarjouspyynnössä mainituista volyymituotteista paperi ja muovituotteet erikseen tarkasteltuina. Tarjousvertailut esitellään tarkemmin kokouksessa, mutta niihin voi käydä tutustumassa myös etukäteen siivoustyöjohtajan työhuoneessa. Siivoustyönjohtajan esitys: Hankitaan saniteetti- ja talouspaperit kokonaistaloudellisesti edullisimpina sekä jätesäkit ja roskapussit halvimman tarjoushinnan perusteella Veli Mark Oy:ltä. Tekninen lautakunta päättää, että saniteetti- ja talouspaperit sekä roskapussit ja jätesäkit hankitaan VeliMark Oy:ltä.

18 Tekninen lautakunta

19 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 54, 56 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 46 49, 51 53, 55, HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, faksinumero sekä sähköposti Haapaveden kaupungin tekninen lautakunta, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI Faksinumero: Sähköposti: Pykälät 46 49, 51 53, 55, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä. Liitetään pöytäkirjaan

20 Tekninen lautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, faksinumero sekä sähköposti Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU Faksinumero: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, faksinumero sekä sähköposti Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus, Erottajankatu 1-3 / PL 118, HELSINKI 55, päivää Puhelinnro: , faksinumero: , sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) ja asetuksen (925/2008) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81 Tekninen lautakunta 13.08.2013 Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 50-54 Otsikko Sivu 50 Palvelukodin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot