Kokous tiistaina 8.5. klo Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli)."

Transkriptio

1 -3, KH :00 Kokous tiistaina 8.5. klo Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 10/2012

2 -2, KH :00 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 76, KH :00 Talousarviomuutos 2012 Niva-Kaijan koulun muuttotöihin Sivistyslautakunta Toimialajohtajan esitys Valmistelija sivistysjohtaja Sivistyspalvelut joutuu vastaamaan Niva-Kaijan koulun peruskorjauksen yhteydessä irtokalusteiden, opetusvälineiden ja materiaalin ja varastojen seulonnasta, siirtämisestä ja järjestämisestä. Henkilöstöjaos on päättänyt korvausperusteet Niva-Kaijan koulun henkilöstölle peruskorjauksesta aiheutuvasta lisätyöstä. Opettajakunnalle on päätetty maksaa 17,72 /h lukujärjestyksen ulkopuolella tehdystä muuttotyöstä. Muu henkilöstö osallistuu siivous-, puhdistus- muutto- ja järjestelytöihin oman työaikansa puitteissa ja koulunkäyntiavustajia ohjataan ko. tehtäviin muuttotilanteessa koulutyön keskeytysaikoina. Tuntimäärää on arvioitu opettajakunnan ja rehtorin kanssa aiempien kokemusten perusteella. Muuttotyötä on tehty aiemmin kalustamalla väliaikaistiloja ja tyhjentämällä B osa, nyt on tyhjätty C-osa ja samalla muutettu sisään B-osaan, A-osa ja D-osa tyhjätään kevätlukukauden lopulla ja muutetaan samalla sisään valmistuvaan C- ja syksyllä A-osaan ja syyslukukauden päättyessä D- osaan. Ruokalan peruskorjaus ajoittuu kesälle Näistä muuttotöistä aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole huomioitu Nivalan kaupungin talousarviossa 2012, joten sivistyslautakunta joutuu tekemään talousarviomuutosesityksen. Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi euron lisätalousarviota Niva-Kaijan koulun saneerauksesta aiheutuviin siivous-, puhdistus-, muutto- ja järjestelykustannuksiin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi euron lisätalousarviota Niva-Kaijan koulun saneerauksesta aiheutuviin siivous-, puhdistus-, muutto- ja järjestelykustannuksiin. Lisämäärärahan kattamisesta kaupunginjohtaja antaa esityksen kokouksessa.

5 77, KH :00 Opettajan virkojen nimikkeet ja virantoimitusvelvollisuus Valmistelijan ehdotus Valmistelija sivistysjohtaja Kaikki Nivalan kaupungin lukion lehtorin virat, joissa opetettavina aineina ovat kielet, ovat olleet eläköitymisten jälkeen lukuvuoden väliaikaisesti täytettynä, koska koulun ylläpitäjä on halunnut selvittää, miten opetus jatkossa on tarkoituksenmukaista hoitaa oppilasmäärän ja tuntimäärien vähennyttyä. Selvityksen jälkeen (rehtori Juha Maijala, rehtori Toni Kainu ja sivistysjohtaja Riitta Viitakangas) olemme päätyneet siihen, että lukion ja perusopetuksen yhteistyö kielten opetuksessa on välttämätöntä opettajien virkojen ja opetusvelvollisuuden täyttymisen ja opetusjärjestelyjen varmistamiseksi, minkä vuoksi virkanimikkeitä ja virantoimitusvelvollisuutta on syytä muuttaa muutamien virkojen osalta. Perusopetuslain (628/1998) 37 :n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia. Opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella 986/1998. Kunnallisessa viranhaltijalaissa 304/2003 :ssä 23 säädetään virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta siten, että toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tai virkatehtävien uudelleen järjestelyistä päättää kunnan viranomainen, joka päättää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta, mutta Nivalan kaupungin hallintosäännöstä puuttuu tarkempi säädös nimikkeen muutoksista ja kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta, joten asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Mikäli viranhaltijan asema muuttuu merkittävästi, asia on käsiteltävä yt-menettelyssä, siltä osin asia voidaan käsitellä ao. henkilön kanssa tai henkilöstön edustajien kanssa (luottamusmies). Asianosaisia on kuultu kirjallisesti. Myös Jukon pääluottamusmies suhtautuu asiaan myönteisesti. Ehdotan, että kaupunginhallitus päättää muuttaa seuraavia virkanimikkeitä ja virantoimitusvelvollisuutta siten, että Lukion lehtorin virka (5025), opetettavina aineina saksan kieli ja englannin kieli, muutetaan lukion ja perusopetuksen yhteiseksi lehtorin viraksi, opettavana aineena englannin kieli (tyhjä virka, tehtävissä tuntiopettaja, täytetään 1.8. lukien vakituisesti) Lukion lehtorin virka (5045), opetettavana aineena ruotsin kieli, muutetaan lukion ja perusopetuksen yhteiseksi lehtorin viraksi, opetettavana aineena ruotsin kieli (tyhjä virka, tehtävissä sijainen, täytetään 1.8. lukien vakituisesti)

6 77, KH :00 Perusopetuksen lehtorin virka (5004), opettavana aineena ruotsin kieli, muutetaan perusopetuksen ja lukion yhteiseksi lehtorin viraksi, opetettavina aineina saksan kieli ja ruotsin kieli (virassa Päivi Vainiotalo, täyttää asetuksen mukaiset kelpoisuusehdot, kuulemisessa suhtautunut virantoimitusvelvollisuuden muutokseen myönteisesti) Perusopetuksen lehtorin virka (5033), opetettavana aineena englannin kieli, muutetaan perusopetuksen ja lukion yhteiseksi lehtorin viraksi, opetettavina aineina englannin kieli ja ranskan kieli (virassa Anni Ahokangas, täyttää asetuksen mukaiset kelpoisuusehdot, kuulemisessa suhtautunut virantoimitusvelvollisuuden muutokseen myönteisesti) Lukion lehtorin virka (5019), opetettavana aineena englannin kieli, muutetaan opetettavien aineiden osalta siten, että opetettavina aineina englannin kieli ja venäjän kieli (virassa Saini Nivala, täyttää asetuksen mukaiset kelpoisuusehdot, kuulemisessa suhtautunut virantoimitusvelvollisuuden muutokseen myönteisesti) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

7 78, KH :00 HALL: 20/2012 Lausunto ehdotuksesta Valtioneuvostolle Vaalan kunnan siirtämiseksi Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan Oheismateriaali: Lausuntopyyntö, Valtionvarainministeriö. Vaalan kunta on esittänyt valtioneuvostolle, että Vaalan kunta siirrettäisiin Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Maakunnan käsite ja maakuntajaon perusteet on määritelty maakuntajakolaissa. Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoimintaalueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet. Kaupunkia pyydetään antamaan lausunto ehdotuksesta Valtioneuvostolle Vaalan kunnan siirtämiseksi Kainuun maakunnasta Pohjois- Pohjanmaan maakuntaan. Kaupunginhallitus päättää todeta, että Nivalan kaupungilla ei ole huomautettavaa asiasta.

8 79, KH :00 HALL: 61/2012 Yhdistyskokous Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen yhdistyskokous pidetään tiistaina kello alkaen Mattilan Palvelutalolla (Vapaudentie 35, Nivala). Nivalan kaupunginhallitus on valinnut yhdistyskokousedustajiksi Eeva-Leena Ainasojan, Jouko Saarenpään ja Sirpa Heiskan. Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.

9 80, KH :00 HALL: 62/2012 Yhtymäkokous Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous pidetään keskiviikkona kello alkaen Ylivieskan kaupungintalon valtuustosalissa, Kyöstintie 4. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille. Yhtymäkokousedustajiksi on valittu toimikaudelle Jarmo Pihlajaniemi, Jarmo Kivioja, Satu Kontiola, Kalervo Mantila ja Keijo Toivoniemi. Ensimmäiseksi varahenkilöksi on nimetty Heikki Junttila, toiseksi varanhenkilöksi Ari Kukkurainen ja kolmanneksi varahenkilöksi Juhani Pihlajamaa. Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtymäkokousedustajia.

10 81, KH :00 Ppky Kallion yhtymähallituksen kokous Yhtymähallituksen puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski kertoo pidetyn yhtymähallituksen kokouksen päätöksistä. Merkitään asiat tietoon saaduksi.

11 82, KH :00 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Liite: Kaupunginvaltuuston kokousasialista Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika on päätöksestä kulunut. (Kuntalaki 56 ). voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. (Kuntalaki 98 ). Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ( :t 1 8 ja 11) 1) eivät ole syntyneet laista poikkeavassa järjestyksessä. 2) eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi 3) eivät ole lainvastaisia 4) pannaan täytäntöön. Pykälistä 9 ja 10 on valitettu ja niitä ei vielä siten panna täytäntöön. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kalervo Mantila ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui siten kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä myös 10 pannaan täytäntöön.

12 83, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 12 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Sivistyslautakunnan esityslista Teknisen lautakunnan pöytäkirja SoTe neuvottelukunnan muistiot 1 4/2012. Viranhaltijapäätökset -Hallintojohtaja nro 10: Nivalan kaupungin kesäduunisetelien myöntäminen. Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Valtiovarainministeriö - vuotta 2013 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittamisesta. Suomen Kuntaliitto -Yk 8/80/2012 Vaalikelpoisuus valtuustoon. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - työllisyyspoliittisesta avustuksesta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä -Valtuuston pöytäkirja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio -Yhtymähallituksen esityslista Kutsu yhtymäkokoukseen Tiera Oy -Kirje pidetyn yhtiökokouksen päätöksistä. -Kuntien Tiera Oy:n strategia -Kuntien Tiera Oy ja Atos sopivat yhteistyöstä käyttöpalvelujen rakentamisessa. Teknoventure Oy -Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Ylivieskan kaupunki -Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote Vestia Oy:n toiminta-alueen yhteisen jätelautakunnan koostumus. KEVA -Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteistöille. KT Kuntatyönantajat -Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun valvontahanke Henkilöstövoimavarat kuntkonsernissa

13 83, KH :00 Koulutus, seminaarit -Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari , Kuntatalo. -Laatua yhteistyöllä seminaari , Kuntatalo. -Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla Lappeenranta-seminaari Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

14 84, KH :00 HALL: 87/2011 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Nivalan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen - Kalervo Mantilan valitus Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus Liite: Osakassopimus (osakaskokouksen hyväksymä) sekä yhtiöjärjestys. Oheismateriaali: Jokilaaksojen Jäte Oy osakassopimus Uusi jätelainsäädäntö tulee voimaan Uudistuva lainsäädäntö aiheuttaa tarpeen päivittää Vestia Oy:n (ent. Jokilaaksojen Jäte Oy) osakassopimusta mm. yhteisen jätelautakunnan vuoksi. Jätelaista johtuvan muutostarpeen lisäksi on sopimustekstiä päivitetty vastaamaan tämän päivän tarpeita ja toimintaa. Suurin yksittäinen muutos on omistajienkuntien yhtiön puolesta antamien takausten takausprovision (0,5 % p.a.) perintämahdollisuus. Muilta olennaisilta osin uudessa osakassopimuksessa on säilytetty nyt voimassa olevan sopimuksen keskeiset periaatteet. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen asettama työryhmä. Työryhmä esitteli osakaskokoukselle ehdotuksen päivitetyksi osakassopimukseksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin liitteenä olevan osakassopimuksen. Kaupunginhallitus esittää kunnan/kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Vestia Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Kalervo Mantila esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja rajasi keskustelun tehtyyn pöydällepanoesitykseen. Kalervo Mantilan esitystä ei kannatettu. Heikki Junttila esitti Satu Kontiolan kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan. Kalervo Mantila esitti, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle osakassopimuksen hyväksymistä lukuun ottamatta osakassopimuksen 2.5. kohdan seuraavaa kohtaa osakaskunnat sitoutuvat siihen, että yhtiön toimialueelle jätteenkuljetus järjestetään jätelain 36 :n mukaisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena koskien kaikkia jätelain 32 :n mukaan kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä lukuun ottamatta sako- ja umpikaivolietteitä. Kalervo Mantilan esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginvaltuusto Liite: Vestia Oy:n osakassopimus (osakaskokouksen hyväksymä) sekä yhtiöjärjestys.

15 84, KH :00 HALL: 87/2011 Voimassa oleva Jokilaaksojen Jäte Oy:n osakassopimus. Kalervo Mantila esitti, että kaupunginvaltuusto jättää asian pöydälle. Puheenjohtaja rajasi keskustelun välittömästi tehtyyn pöydällepanoesitykseen. Tapio Uusitalo, Heikki Häyrynen, Vesa Jaakola kannattivat tehtyä pöydällepanoesitystä. Sirpa Heiska/SDP:n ryhmä kannatti asian käsittelyn jatkamista. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti kaksikymmentäviisi (25 JAA) valtuutettua ja asian jättämistä pöydälle kannatti yhdeksän (9 EI) valtuutettua. Yksi (1) valtuutettu oli poissa. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Asiantuntijana valtuusto kuuli Vestia Oy:n hallituksen puheenjohtajaa. Tapio Uusitalo esitti, että osakassopimusta ei hyväksytä. Helena Kujala kannatti Tapio Uusitalon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen esitystä kannatti kaksikymmentäviisi (25 JAA) valtuutettua ja yhdeksän valtuutettua (9 EI) kannatti Tapio Uusitalon esitystä. Yksi valtuutettu oli poissa. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Kokoomuksen ryhmä (Kalervo Mantila, Tapio Uusitalo, Henna-Marja Sanaksenaho, Helena Kujala) jätti eriävän mielipiteen, jonka perustelut merkitään pöytäkirjaan. Perussuomalaisten ryhmä (Vesa Jaakola, Kauno Konttila ) jätti eriävän mielipiteen. Kristillisdemokraattien ryhmä (Heikki Häyrynen sekä Pekka Pääkkö) jätti eriävän mielipiteen. Kati Ainassaari jätti asiasta eriävän mielipiteen. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Kalervo Mantilan valitus sekä Nivalan kaupunginvaltuuston päätös liitteineen. Nivalan kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty valitus (00269/12/2299). Oulun hallinto-oikeus pyytää Nivalan kaupunginhallitukselta lausuntoa asiasta sekä liittämään valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat.

16 84, KH :00 HALL: 87/2011 Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Nivalan kaupunginvaltuuston päätöstä tehtäessä kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ei ole ei ole lain vastainen eikä kaupunginvaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaisia perusteita, että Nivalan kaupunginvaltuuston päätös tulisi kumota. Kaupunginhallitus päättää todeta, että tehty valitus on aiheeton ja vailla perusteita. Nivalan kaupunginvaltuusto antaa asian Oulun hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ja liittää lausuntoon tarpeelliset asiakirjat (Nivalan kaupunginvaltuuston päätös ).

17 85, KH :00 HALL: 87/2011 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Nivalan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen - Kalervo Mantilan valitus Yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toiminta-alueella Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Muistio osakaskokouksesta Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta (osakaskokouksen hyväksymä). Uusi jätelaki (646/2011) vahvistettiin ja se tulee voimaan Lain muutoksella selkiytetään kunnalle säädettyjen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamista. Samalla palvelutehtävä erotetaan viranomaistehtävistä. Uusi jätelaki edellyttää, että palvelutehtäviä hoitavan jäteyhtiön alueelle on perustettava jätehuollon viranomaisena toimiva yhteinen jätelautakunta. Yhteislautakunnan perustamiseen on syytä ryhtyä pikaisesti, jotta se ehtii valmistella tarpeelliset toimenpiteet lain voimaan tuloon mennessä. Yhteinen lautakunta on tarpeen myös kuntien jätehuoltoyhteistyön tehostamiseksi. Yhdellä ja yhteisellä päätöksentekoelimellä helpotetaan ja nopeutetaan päätöksentekoa. Muutos myös voimistaa kuntien vaikutusmahdollisuutta ja omistajaohjausta jäteyhtiöön nähden. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen asettama työryhmä. Työryhmä esitteli osakaskokoukselle ehdotukset sopimuksesta jätelautakunnan perustamiseksi Ylivieskan kaupungin organisaatioon ja jätelautakunnan johtosäännöksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin liitteenä olevan asiakirjan. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen yhteisen jätelautakunnan perustamisesta Ylivieskan kaupungin organisaatioon 2. nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen jätelautakuntaan Kalervo Mantila esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja rajasi keskustelun tehtyyn pöydällepanoesitykseen. Kalervo Mantilan esitystä ei kannatettu. Eija-Riitta Niinikoski esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Eija-Riitta Niinikosken esitystä kannatettiin. Asian käsittelyä siten jatkettiin. Kalervo Mantila teki lisäesityksen, että hyväksytään kaupunginjohtajan esitys muutoin, mutta kaupunginjohtajan esityksen 1. kohdan loppuun lisätään seuraava teksti siten, että kukin osakaskunta päättää itse jätteenkuljetusjärjestelmän muodon. Kalervo Mantilan tekemää esitystä ei kannatettu.

18 85, KH :00 HALL: 87/2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginvaltuusto Liitteet: Muistio osakaskokouksesta Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta (osakaskokouksen hyväksymä). Kokoomuksen ryhmä (Helena Kujala) esitti, että sopimusta ei hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että, että asiasta on äänestettävä. Äänestysjärjestys ja tapa hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen esitystä kannatti kaksikymmentä kuusi (26 JAA) valtuutettua ja Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemää esitystä kuusi valtuutettua (6 EI). Kaksi äänesti tyhjää (2 TYHJÄÄ) ja yksi valtuutettu oli poissa. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Kokoomuksen valtuustoryhmä (Mantila, Kujala, Sanaksenaho, Uusitalo) jätti asiasta eriävän mielipiteen. KD:n (Häyrynen, Pääkkö) ryhmä jätti eriävän mielipiteen. Varsinaiseksi jäseneksi keskustan ryhmä (Hannu Keskisarja) esitti Hilkka Sunia ja hänen varahenkilöksi Pasi Eskolaa. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti lautakunnan varsinaista ja varajäsentä koskevan esityksen. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Kalervo Mantilan valitus sekä Nivalan kaupunginvaltuuston päätös liitteineen. Nivalan kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty valitus (00270/12/2299). Oulun hallinto-oikeus pyytää Nivalan kaupunginhallitukselta lausuntoa asiasta sekä liittämään valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Nivalan kaupunginvaltuuston päätöksiä tehtäessä kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ei ole ei ole lain vastainen eikä kaupunginvaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaisia perusteita, että Nivalan kaupunginvaltuuston päätös tulisi kumota. Kaupunginhallitus päättää todeta, että tehty valitus on aiheeton ja vailla perusteita.

19 85, KH :00 HALL: 87/2011 Nivalan kaupunginvaltuusto antaa asian Oulun hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ja liittää lausuntoon tarpeelliset asiakirjat (Nivalan kaupunginvaltuuston päätös ). Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston päätös pannaan täytäntöön.

20 86, KH :00 HALL: 87/2011 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Nivalan kaupunginvaltuuston päätöksistä :t 9 ja 10 tehtyyn kunnallisvalitukseen - Jätehuolto Kalevi Mehtälä Ky:n valitus Yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toiminta-alueella Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Muistio osakaskokouksesta Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta (osakaskokouksen hyväksymä). Uusi jätelaki (646/2011) vahvistettiin ja se tulee voimaan Lain muutoksella selkiytetään kunnalle säädettyjen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamista. Samalla palvelutehtävä erotetaan viranomaistehtävistä. Uusi jätelaki edellyttää, että palvelutehtäviä hoitavan jäteyhtiön alueelle on perustettava jätehuollon viranomaisena toimiva yhteinen jätelautakunta. Yhteislautakunnan perustamiseen on syytä ryhtyä pikaisesti, jotta se ehtii valmistella tarpeelliset toimenpiteet lain voimaan tuloon mennessä. Yhteinen lautakunta on tarpeen myös kuntien jätehuoltoyhteistyön tehostamiseksi. Yhdellä ja yhteisellä päätöksentekoelimellä helpotetaan ja nopeutetaan päätöksentekoa. Muutos myös voimistaa kuntien vaikutusmahdollisuutta ja omistajaohjausta jäteyhtiöön nähden. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen asettama työryhmä. Työryhmä esitteli osakaskokoukselle ehdotukset sopimuksesta jätelautakunnan perustamiseksi Ylivieskan kaupungin organisaatioon ja jätelautakunnan johtosäännöksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin liitteenä olevan asiakirjan. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen yhteisen jätelautakunnan perustamisesta Ylivieskan kaupungin organisaatioon 2. nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen jätelautakuntaan Kalervo Mantila esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja rajasi keskustelun tehtyyn pöydällepanoesitykseen. Kalervo Mantilan esitystä ei kannatettu. Eija-Riitta Niinikoski esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Eija-Riitta Niinikosken esitystä kannatettiin. Asian käsittelyä siten jatkettiin. Kalervo Mantila teki lisäesityksen, että hyväksytään kaupunginjohtajan esitys muutoin, mutta kaupunginjohtajan esityksen 1. kohdan loppuun lisätään seuraava teksti siten, että kukin osakaskunta päättää itse jätteenkuljetusjärjestelmän muodon. Kalervo Mantilan tekemää esitystä ei kannatettu.

21 86, KH :00 HALL: 87/2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginvaltuusto Liitteet: Muistio osakaskokouksesta Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta (osakaskokouksen hyväksymä). Kokoomuksen ryhmä (Helena Kujala) esitti, että sopimusta ei hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että, että asiasta on äänestettävä. Äänestysjärjestys ja tapa hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen esitystä kannatti kaksikymmentä kuusi (26 JAA) valtuutettua ja Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemää esitystä kuusi valtuutettua (6 EI). Kaksi äänesti tyhjää (2 TYHJÄÄ) ja yksi valtuutettu oli poissa. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Kokoomuksen valtuustoryhmä (Mantila, Kujala, Sanaksenaho, Uusitalo) jätti asiasta eriävän mielipiteen. KD:n (Häyrynen, Pääkkö) ryhmä jätti eriävän mielipiteen. Varsinaiseksi jäseneksi keskustan ryhmä (Hannu Keskisarja) esitti Hilkka Sunia ja hänen varahenkilöksi Pasi Eskolaa. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti lautakunnan varsinaista ja varajäsentä koskevan esityksen. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Jätehuolto Kalevi Mehtälä Ky:n valitus sekä Nivalan kaupunginvaltuuston :t 9 ja 10 liitteineen. Nivalan kaupunginvaltuuston päätöksistä :t 9 ja 10 on tehty valitus (00278/12/2299, 00286/12/2299). Oulun hallinto-oikeus pyytää Nivalan kaupunginhallitukselta lausuntoa asiasta sekä liittämään valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Nivalan kaupunginvaltuuston ja 10 päätöksiä tehtäessä kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ei ole ei ole lain vastainen eikä kaupunginvaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaisia perusteita, että Nivalan kaupunginvaltuuston päätös tulisi kumota. Kaupunginhallitus päättää todeta, että tehty valitus on aiheeton ja vailla perusteita.

22 86, KH :00 HALL: 87/2011 Nivalan kaupunginvaltuusto antaa asian Oulun hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ja liittää tarpeelliset asiakirjat (Nivalan kaupunginvaltuuston päätökset ja 9) lausunnon liitteeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston päätös pannaan täytäntöön.

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012 -3, KH 21.5.2012 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.5.2012 Esityslista 11/2012 -2, KH 21.5.2012 16:00 Kokousaika Maanantai 21.5.2012 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014 -3, KH 5.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.5.2014 Esityslista 10/2014 -2, KH 5.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 5.5.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014 -3, KH 2.6.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 2.6.2014 Esityslista 12/2014 -2, KH 2.6.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 2.6.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2012 -3, KH 10.4.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 10.4.2012 Esityslista 8/2012 -2, KH 10.4.2012 14:00 Kokousaika Tiistai 10.4.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja -1, KH 21.6.2010 14:00 Kokousaika 21.6.2010 kello 14.00-16.20. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014 -3, KH 1.9.2014 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 1.9.2014 Esityslista 15/2014 -2, KH 1.9.2014 16:00 Kokousaika Maanantai 1.9.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot