Toimitusjohtajan katsaus. Työtyytyväisyys parani Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12-15. Toimitusjohtajan katsaus. Työtyytyväisyys parani 2009. Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa"

Transkriptio

1 Toimintakatsaus 2009

2 Kiinteistönhuolto, Tekniset palvelut ja rakennuttaminen Siivouspalvelut Ruokailupalvelut 16 Sisältö ISS lyhyesti 4 Toimintaympäristö 6 ISS lukuina 8 Siivouspalvelut 10 Kiinteistönhuolto 12 Tekniset palvelut ja rakennuttaminen 14 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2009 oli kiinteistöpalvelualalle haasteellinen vaikean yleisen taloustilanteen vuoksi. Asiakkaat hakivat kustannussäästöjä sekä omasta toiminnastaan että ulkoistetuista tukipalveluista, ja kilpailutukset lisääntyivät. Eniten taantumasta kärsivät teollisuuden asiakkaat. Toimialan vaikea tilanne tarjosi toisaalta myös paljon mahdollisuuksia ISS Palveluille. Pohdimme yhdessä asiakkaidemme kanssa, miten me palvelutuottajana voisimme tuoda lisäarvoa ja tukea asiakkaan ydintoiminnalle. Käymällä läpi asiakkaan toimintaa syvemmin ja yhdistämällä kiinteistöpalveluihin yhä useampia muita henkilöstövaltaisia tukipalveluita laajemmiksi palvelukokonaisuuksi saimme lisättyä kustannustehokkuutta. ISS Palveluiden monipalveluratkaisut perustuvat asiakasymmärrykseen ja tiiviiseen läsnäoloon. Toimialalla on viime vuosien aikana tapahtunut merkittävä asennemuutos, ja ISS koetaan yhä useammin kumppanina kuin ulkopuolisena palveluntarjoajana. Ratkaisuja ja toiminnan kehittämistä mietitään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa Kyky tarjota laaja-alaisesti palveluita räätälöityinä ratkaisuina auttoi meitä menestymään vuoden 2009 haasteellisessa liiketoimintaympäristössä. ISS Palvelut on edelleen markkinajohtaja. Saavutimme viime vuodelle asettamamme liikevaihtotavoitteen ja kannattavuustavoitteet jopa ylittyivät. Kiinteistö- ja toimitilapalveluissa on merkittävästi kasvupotentiaalia myös tulevaisuudessa, sillä rakennemuutosten myötä muilta toimialoilta on yhdistettävissä työtehtäviä kiinteistöpalvelualan palveluihin. Lisäksi onnistunut ulkoistaminen on noussut yrityksissä avainasemaan kilpailukyvyn parantamisessa. Trendinä on yhä isompien palvelukokonaisuuksien ulkoistaminen. Uskon, että jatkossa saamme merkittäviä uusia sopimuksia erityisesti kuntasektorilta. Julkisen palvelutuotannon kustannusrakenne on ajautumassa mahdottomaan tilanteeseen, jota rasittaa lisäksi kuntien henkilöstön runsas eläköityminen. Hieno esimerkki onnistuneesta julkishallinnon liikkeenluovutuksesta oli Puolustushallinnon rakennuslaitoksen siivouspalveluiden siirtyminen ISS:lle vuonna Erinomaisen henkilöjohtamisten ansiosta siirtyvän henkilöstön työtyytyväisyys säilyi korkeana. Työtyytyväisyys parani 2009 Alaa vaivannut työvoimapula helpotti vuonna 2009, mutta lähivuosina taantuman väistyessä ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle riittävä työvoiman saatavuus tulee olemaan haastavaa. Toimialamme pysyvä haaste on alan houkuttelevuus. Me ISS Palveluissa aiomme pitää nykyiset työntekijämme tyytyväisinä ja houkutella uusia tekijöitä alalle luomalla entistä monipuolisempia kokopäiväisiä työtehtäviä ja panostamalla henkilöstöjohtamiseen. Mielestäni jokaisella on oikeus hyvään esimieheen. Panostus henkilöstön hyvinvointiin näkyy ISS:n työntekijöiden työtyytyväisyyden paranemisena vuoden 2009 aikana. Vuosi 2009 osoitti, että ISS Palvelujen strategia integroida tukipalveluita entistä tiiviimmin asiakkaan prosesseihin ja yhdistellä eri palveluja laajemmiksi kokonaisuuksiksi kantaa hedelmää. Vuonna 2010 jatkamme strategian toteuttamista, ja haemme sitä kautta lisäarvoa asiakkaillemme. Haluan kiittää ISS Palvelujen henkilöstöä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. Saimme yhteistyökumppaneiltamme hyviä ajatuksia ISS:n liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi henkilöstön yhteinen tahtotila, kehitysideat, joustavuus ja muutosvalmius ovat olleet suuri tekijä menestyksemme taustalla. Onnistunut vuosi innostaa ja luo uskoa jatkaa eteenpäin. 2

3 Tukipalvelut Turvallisuuspalvelut Ruokailupalvelut 16 Turvallisuuspalvelut 18 Tukipalvelut 20 Erikoispalvelut 22 Henkilöjohtamisen asiantuntija 24 ISS:n johtoryhmä 27 KARI VIRTA toimitusjohtaja Kari Virta palkittiin ISS-konsernin 53 maan joukosta vuoden 2009 parhaana maajohtajana. Valinnan perusteina oli mm. ISS:n strategian ja arvojen mukainen johtaminen, joka näkyy taloudellisten ja strategisten tavoitteiden toteutumisena sekä henkilöstön arvostuksena.

4 ISS lyhyesti ISS Palvelut tuottaa henkilöstövaltaisia tukipalveluita sekä julkisen sektorin että yksityisten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Palveluvalikoimamme kattaa monipuolisesti kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien tarvitsemat ylläpito- ja käyttäjäpalvelut sekä niiden manageerauksen. Tarjoamme sekä yksittäisiä palveluita että niistä rakennettuja, asiakaskohtaisesti räätälöityjä kokonaisratkaisuja. Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat. Luomme omalla toiminnallamme sekä laadullista että taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Kustannustehokkuutemme syntyy palveluiden ja tuotantoprosessien kokonaisuuden hallinnasta. Toimintamme perustuu luottamukseen ja rakennamme asiakassuhteita kumppanuuden pohjalle. Kilpailuetumme markkinoilla on laajan palveluvalikoiman lisäksi ISS:n ainutlaatuinen tapa johtaa, motivoida ja integroida henkilöstöä sekä palveluprosesseja. ISS Palveluiden liikevaihto vuonna 2009 oli 494 miljoonaa euroa ja työllistimme lähes kiinteistöpalvelualan ammattilaista ympäri Suomea. ISS Palveluiden strategian osa-alueet Arvo henkilöstölle Luomme henkilöstöllemme onnistumisen edellytyksiä innostavassa ympäristössä. Arvo Asiakkaalle Tuotamme palveluillamme lisäarvoa asiakkaidemme ydinliiketoimintaan. Tuotannollinen tehokkuus Käytössämme on alan tehokkaimmat prosessit, työkalut ja menetelmät. Asiakastyytyväisyys Yritysostot ISS-arvoketju Liikeidea Visio ISS integroija Visiomme on integroida kaikki asiakkaan tukipalvelut tehokkaaksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vapauttaa asiakkaat omaan ydinliiketoimintaansa. Yhdistämällä palvelumme asiakkaan henkilöstö- ja tuotantoprosesseihin luomme samalla arvoa omalle henkilöstöllemme tarjoamalla heille monipuolisia ja innostavia työmahdollisuuksia. Kasvu Työhyvinvointi Palvelukonsepti Palvelun arvo ISS Monipalvelu KiiNtEiStöjA toimitila - PAlVElUt D A D SIIVOUS- PALVELUT A TUKI- PALVELUT B TEKNISET PALVELUT, RAKENNUTTA- MINEN B RUOKAILU- PALVELUT C TURVALLISUUS- PALVELUT C 4 A B C D Palvelun kehittäminen Palveluiden välinen synergia Asiakkaiden välinen synergia Keskitetty hallinnointi Yksittäisten palveluiden lisäksi ISS tarjoaa useasta palvelusta koottuja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. ISS Palveluiden integroitu monipalveluratkaisu tehostaa asiakkaan ydinliiketoimintaa tekemällä prosesseista sujuvia. Konseptissa henkilöstövaltaiset tukitoiminnot ja niihin liittyvät prosessit kootaan yhtenäisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Perinteisiin kiinteistöpalveluihin voidaan liittää muita hyvinkin asiakas- ja toimialakohtaisia tukitoimintoja kokonaisuudeksi, jota johdetaan keskitetysti.

5 Rehellisyys Me kunnioitamme Yrittäjyys Me toimimme ISS arvot Vastuu Me otamme vastuun Laatu Me toimitamme

6 Toimintaympäristö

7 Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden osuus Suomen kansantaloudesta on merkittävä. Vuonna 2008 kiinteistöjen ylläpidon kokonaiskustannukset olivat noin 15 miljardia euroa, mikä on kahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuosittain kiinteistöjen ylläpitoon kuluvien henkilötyövuosien määrä on seitsemän prosenttia Suomen koko työllisyydestä. Ympäristöstrategian näkökulmasta kiinteistöt ovat merkittävin ja taloudellisin panostuksin katsottuna kannattavin ilmastonmuutokseen vaikuttava osatekijä. Ilmastomarkkinat ovat jo nyt maailmantalouden suurin markkina, jossa mm. tehdään suurimmat investoinnit, ja energiankulutuksesta on tulossa yhtä suuri bisnes kuin sen tuotannosta. Kiinteistöt kuluttavat 39 % Suomen koko energiankäytöstä (vrt teollisuus 35 %) ja tuottavat 30 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (vrt teollisuus 35 %). Myös yksityisten kuluttajien hiilijalanjäljestä suurin osa muodostuu asumisen eli kiinteistöjen kautta. Uudisrakentamisessa hyödynnetään jo paljolti uusimpia energiatehokkuutta edistäviä innovaatioita, mutta yhden vuoden rakennustuotanto on vuodesta riippuen vain 1,5-2,0 % suhteessa koko rakennuskantaan. Kiinteistön elinkaaren kokonaispäästöistä tyypillisesti noin % muodostuu käytön aikaisesta energiankulutuksesta ja toiminnoista. Näin ollen nimenomaan olemassa olevien kiinteistöjen ylläpitopalveluilla, kuten energianhallinnalla, on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimialan merkittävyys tulee kasvamaan myös työllisyyden näkökulmasta Suomen muuttuessa yhä selkeämmin palveluyhteiskunnaksi. Kasvupotentiaalia on erityisesti julkisella sektorilla, joka on tähän asti tuottanut kiinteistö- ja toimitilapalvelut pääosin itse. Kuntien tiukka taloudellinen tilanne ja lähivuosien runsas eläköityminen ovat tosiasia, johon toistaiseksi toteutetut palvelurakenteen uudistukset ja ylikunnalliset ratkaisut eivät ole tuoneet riittävää taloudellista hyötyä. Ulkoistettavat kokonaisuudet yhä laajempia Kiinteistö- ja toimitilapalveluita tilaavat asiakkaat haluavat keskittää hankintojaan, ja ulkoistavat yhä isompia kokonaisuuksia. Ulkoistamisella haetaan kustannustehokkuuden lisäksi joustavuutta ja mahdollisuutta keskittyä omaan ydintoimintaan. Palveluntarjoajalta odotetaan muun muassa laadun takaamista, valmiutta tarjota palvelutuotannon kokonaisratkaisuja ja kykyä huolehtia siirtyvästä henkilöstöstä. Vuoden 2009 vaikea taloustilanne näkyi kiinteistöpalvelualalla muun muassa kilpailutusten lisääntymisenä. Asiakkaat vaativat palveluntuottajilta entistä enemmän kustannustehokkuutta, tuottavuuden nostamista ja luovia palveluratkaisuja. Palveluntarjoajien henkilöstön ammattitaitoon ja henkilöstöjohtamisen laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Haasteena työvoiman riittävyys Alaa vaivaava työvoimapula väistyi hetkeksi, mutta nousee taas haasteeksi yleisen taloudellisen tilanteen piristyessä. ISS Palvelut pyrkii takaamaan riittävän työvoiman saannin tarjoamalla monipuolisia työllistymisratkaisuja, kouluttamalla henkilöstöä ja panostamalla henkilöstöjohtamiseen. Vuonna 2009 kiinteistöpalvelualan kehittämisessä otettiin merkittävä askel, kun toimialalle julkaistiin ensimmäistä kertaa yleiset laatuvaatimukset Kiinteistö RYL. Tässä Rakennustiedon vetämässä ja osittain Tekesin rahoittamassa suurhankkeessa oli mukana suurin osa kiinteistöalan merkittävistä palveluntuottajista ja palvelun tilaajista. LEED Vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa Hewlett Packard haki vuoden 2009 lopussa kansainvälistä LEED-ympäristöluokitusta Espoon Piispankalliossa sijaitsevalle toimitalolleen. HP:n yhteistyökumppanina sertifointiprojektissa on ISS Palvelut. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifiointi on ensimmäinen kansainvälinen ympäristöluokitus, joka tarjoaa valmiin mallin mitata kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormituksia. Sertifikaatti on konkreettinen tae vastuullisesta ja kestävästä liiketoiminnasta, siksi yhä useampi kansainvälinen yritys on asettanut tavoitteeksi toimia jatkossa ainoastaan LEED-sertifioiduissa kiinteistöissä. ISS tarjoaa ainoana yrityksenä Suomessa LEED-sertifikaatin mukaisesti tuotettuja kiinteistöpalveluita ja huolehtii, että asiakkaan prosessit vastaavat LEED-kriteeristöä. HP:lle ISS tuottaa kaikki kiinteistöön liittyvät tekniset ja huoltopalvelut sekä ravintola- ja toimistopalvelut. ISS:n ja HP:n yhteisenä tavoitteena on saada HP:lle Gold-tason sertifiointi, joka on LEED-luokituksen toiseksi korkein taso. Käytännössä LEED-sertifikaatin hakemisen edellytyksenä on ennen kaikkea kaikkien kiinteistöön liittyvien tukipalveluiden käsitteleminen kokonaisuutena, sillä palvelutuottajan toiminnalla on vaikutukset lähes 60 % vaadittavista pisteistä. Suomessa on tähän mennessä myönnetty vasta muutamia LEED-sertifikaatteja ja pääosin uudisrakennuksille. ISS tuo LEED:in sellaisten yritysten ulottuville, jotka toimivat olemassa olevissa kiinteistöissä. Toimitalon LEED-sertifiointi tukee yritys- ja ympäristövastuun kokonaisvaltaisia tavoitteitamme. Meillä on ollut WWF:n Green Office -sertifiointi vuodesta 2006, ja LEED on luonteva jatko kestävän kehityksen toiminnallemme Suomessa, sanoo toimitusjohtaja Mika Sarhimaa Suomen HP:lta. 7

8 ISS lukuina ISS Palveluiden tunnusluvut Vuonna Keskimääräisen työpäivän pituus 6,7 h Liikevaihto, milj. eur Liikevoitto CBIII, milj. eur Liikevoitto CBIII % 8,8 8,1 8,3 Kesätyöntekijöitä Henkilöstökulut 304 milj. eur Palkkojen osuus henkilöstökuluista 81 % Liikevaihto/työntekijä tuhat eur Työntekijämäärä * * Maksetut palkat Eläkekulut 245 milj. eur 42 milj. eur Liikevaihdon jakauma (%) Siivouspalvelut 40,5 Kiinteistönhuolto ja tekniset palvelut 33,4 Turvallisuuspalvelut 11,9 Tukipalvelut 6,0 Kiinteistöjen investointipalvelut ja rakennuttaminen 5,3 Ruokailupalvelut 2,9 ISS-konsernin tunnusluvut 2009 ISS Nordic Liikevaihto MDKK (keskikurssi 7, Suomen pankki) = 9,26 miljard. eur Liikevoitto % 5,6 Maat Liikevaihto Tanska, Grönlanti, Suomi islanti, Ruotsi, Norja 2,2 miljard. eur Henkilöstö Työntekijöitä ISS Palveluiden osuus koko kansainvälisen ISS-konsernin liikevaihdosta noin 5,3 % 8 ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii 53 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS-konsernin omistavat pääomasijoitusyhtiöt EQT ja Goldman Sachs capital Partners.

9 Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan (%) Koko henkilöstö, naisia 61,9 Henkilöstön ikäjakauma (%) Alle 25 vuotta 18, vuotta 22, vuotta 19, vuotta 22, vuotta 16,5 Henkilöstön jakauma palveluittain Siivouspalvelut Kiinteistönhuolto 997 Tekniset palvelut 573 Ruokailupalvelut 188 Tukipalvelut 708 Turvallisuuspalvelut Rakennuttamispalvelut 200 Toimihenkilöt Työyhteisötyytyväisyyden, HEHKUn, kehittyminen 4 3 3,81 3,87 3,91 3,48 3,53 3,65 3,63 3,71 3,75 3,73 3,80 3,86 3,66 3,61 3, Oma työ Työyksikkö Esimiestyö ja johtaminen ISS yrityksenä ja työnantajana Yhteenveto kehittymisestä 12 kk:n aikana 2009 Työhyvinvointi ja työterveys Tapaturmapoissaolot 0,4 % Tapaturmataajuus 57,7 Tapaturmien lukumäärä kpl Sairauspoissaolot 5,6 % Työsuhteiden kesto vuoden 2009 lopussa (%) Yli 2 vuotta työsuhteessa olleet 61,9 Yli 5 vuotta työsuhteessa olleet 41,2 Pysyvät työsuhteet 88,3 Vuonna 2009 ISS:lle siirtyi 442 henkilöä yhteensä 14 liikkeenluovutuksessa sekä yhdessä yritysostossa 11 henkilöä nk. vanhana työntekijänä. 9

10 Siivouspalvelut Siivouspalvelut huolehtii kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Toiminta ja tavoitteet suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Siivouspalvelut jakaantuu ylläpito- ja perussiivoukseen. ISS:llä toiminta perustuu Q3E Siivouspalvelukonseptiin, joka on kokonaisvaltainen ja yhtenäinen tapa tuottaa puhtauspalvelua erilaisissa asiakasympäristöissä. Konseptin keskeisiä ajatuksia ovat taloudellisuus, ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen, ergonomia ja työturvallisuus, systemaattinen laadunseuranta, ympäristönäkökohdat ja jatkuva parantaminen. Uusi koulutusmahdollisuus verkossa Vuoden 2009 aikana ISS syvensi segmenttikohtaisia siivousohjeistuksia teollisuuden, kaupan, sairaaloiden, oppilaitosten ja asuinkiinteistöjen puhtaanapitokohteisiin. Yhtenäiset mallit helpottavat henkilöstön toimintaa ja takaavat asiakkaalle tasaisen laadun ja yhtenäiset prosessit huomioiden asiakkaiden toimiala- ja kiinteistökohtaiset erityistarpeet. Vuonna 2009 merkittävää nopeaa reagointia ja palvelun sopeuttamiskykyä edellyttävä ilmiö oli syksyn H1N1-epidemiaan varautuminen. Sen osalta ISS Siivouspalveluissa mm. tehostettiin ylläpitosiivousta asiakaskohteissa ja päivitettiin työtekijöiden siivoustaitoja sekä tarjottiin mm. lisäkoulutusta ja -ohjeistusta aseptisesta siivouksesta. Toiminnalla haluttiin taata yhteiskunnallisesti merkittävien toimintojen jatkuminen, suojata oma henkilöstö sekä minimoida tartuntariskit ja epidemian leviäminen asiakaskohteissa. Vuonna 2009 henkilöstölle tarjottiin uutena koulutusmuotona verkko-oppimista. Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa sisäisen koulutuksen tarjoamisen valtakunnallisesti suurelle joukolle nopeasti ja tehokkaasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Mm. H1N1-epidemian varautumiseen tähtäävän verkkokoulutuksena toteutettuun erityiskoulutukseen osallistui lähes 400 siivoustyöntekijää vajaan kolmen viikon aikana. Verkkokoulutusten kehittäminen jatkuu vuonna Siivouspalveluissa panostetaan myös vahvasti työnjohdon, kuten palveluesimiesten ja -ohjaajien, koulutukseen. Asiakassuhteiden hallinta painopistealueena 2010 Vuonna 2009 yleisesti heikentynyt taloustilanne heijastui siivouspalveluihin kilpailutusten ja palvelusopimusten muutosten lisääntymisenä. Asiakastarpeisiin vastattiin ja kustannuspaineita helpotettiin muokkaamalla palvelujen sisältöjä väliaikaisesti kevyemmäksi. Isoissa tarjouskilpailuissa korostuivat laatuvaatimukset, turvallisuusnäkökohdat ja palvelutuottajan henkilökunnan ammattitaito. Vuonna 2010 ISS Siivouspalveluissa kiinnitetään huomiota entistä kokonaisvaltaisempaan asiakassuhteiden hallintaan ja laadunseurantaan. Q3E Siivouspalvelukonseptin kehitystyössä keskitytään erityisesti kohdeauditointeihin, joissa arvioidaan, miten hyvin käytännön toiminta vastaa konseptia. Myös ISS-konsernin pohjoismaista yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään. Syksyllä 2009 julkaistu Kiinteistö RYL sisältää toimialan yleiset laatuvaatimukset. Sen vaikutukset näkyivät jo loppuvuoden 2009 tarjouspyynnöissä. Kiinteistö RYL tulee varmasti helpottamaan kiinteistöpalveluiden ostajien, myyjien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua jatkossa tarjoamalla yleisiä määrittelyitä kiinteistönpidolle, sen toteutukselle ja valvonnalle. 10 Avainasemassa henkilöstön hyvinvointi ISS Palvelut otti hoitaakseen Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ylläpito- ja siivoustehtäviä merkittävällä julkisen sektorin sopimuksella. Hyvin suunnitellun ja ohjatun henkilöstön haltuunottoprosessin avulla uusien työntekijöiden työtyytyväisyys säilyi korkeana. Puolustushallinnosta ISS Palveluihin siirtyneet työntekijät pääsivät tutustumaan uuteen työnantajaansa jo ennen siirtymistä Uusi yhteistyökumppani tutuksi -koulutustilaisuuksissa. Ne tarjosivat mahdollisuuden päivittää omaa ammatillista osaamista ja perehtyä työhön ja palveluiden laatuperiaatteisiin. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asiakastyytyväisyystutkimuksissa siivouspalvelut ovat saaneet aina erinomaiset arvosanat, ja valitessamme palvelujen tuottajaa kiinnitimme erityistä huomiota palvelutuotannon laatuun ja siirtyvän henkilöstön aseman turvaamiseen, kertoo laitoksen johtaja Pekka Salojärvi. ISS:n toimintamallissa huomioidaan hyvin siivouspalvelun käynnistäminen, vanhojen työntekijöiden siirtyminen ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen kohteisiin. Sopimuksella ISS:lle siirtyi kaikkiaan 100 ylläpito- ja perussiivoustehtävää ja 38 rakennuslaitoksen työntekijää. Valtakunnallisen puitesopimuksen lisäksi solmittiin 11 alueellista palvelusopimusta.

11 Auli Wannah siivooja TIINA MARTIKAINEN siivouksen kouluttaja SATU PAKARINEN siivooja Vahva ammattitaito, pitkäjänteinen työmenetelmien ja -välineiden kehitystyö sekä käytännön tuntemus takaavat siivouspalvelumme laadun. Saamme asiakkailtamme kiitosta myös erinomaisesta laadunseurannasta ja raportoinnista. LEENA NEVALAINEN, tuotelinjajohtaja, ISS Siivouspalvelut ETUNIMI SUKUNIMI titteli Kohde

12 ANNA YLINEN kesätyöntekijä Kiinteistönhuolto ISS Palveluiden kiinteistönhuolto vastaa erilaisten kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen ylläpidosta ja toimivuudesta. Kiinteistöt ovat omistajilleen merkittäviä investointeja, joiden ylläpidon tarkoituksena on niiden arvon, kunnon ja käytettävyyden säilyttäminen sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten optimoiminen. Kiinteistönhuollon palveluihin kuuluvat päivittäinen kiinteistönhuolto, talotekniikan huolto, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistöjen energiapalvelut. Palvelut luovat turvallisen, energiatehokkaan ja viihtyisän työ- tai asuinympäristön kaikille ISS Palveluiden asiakkaille ja kiinteistön käyttäjille. Siisti, turvallinen ja kaikkina vuoden aikoina hyvin toimiva kiinteistö on myös yrityksen käyntikortti. Tehokkuus turvaa toiminnan ISS panosti vuonna 2009 voimakkaasti arvolupausten lunastamiseen. Arvontuottoa asiakkaille parannettiin mm. reaaliaikaisella kiinteistöjen energiatehokkuuden seurannalla, mikä vaikuttaa suoraan asiakkaiden energiakustannuksiin. ISS Palveluiden omaa tehokkuutta lisäsi kiinteistönhuollon ja vartioinnin tehtävien yhdistäminen. Yli 60 vartijalle annettiin kiinteistönhuollon koulutusta, ja vuonna 2010 kiinteistönhuollon ja turvapalveluiden yhteistyö laajennetaan koko Suomeen. Asiakkaalle palvelu merkitsee kustannustehokkuutta ja entistä joustavampaa ja ympäristötehokkaampaa palvelua, ja työntekijälle monipuolisempia työtehtäviä ja ammattitaidon lisääntymistä. Kiinteistönhuolto vähentää ajokilometrejä seuraamalla ja suunnittelemalla ajoneuvojen liikkeitä gps-paikantimien avulla. Työ aloitettiin vuonna 2009, ja vuoden 2010 aikana järjestelmä on käytössä koko ISS Palveluiden auto- ja konekannassa. Vähentämällä liikkumista ja tehostamalla toimintaa ISS Palveluiden ja sen asiakkaiden ekologinen jalanjälki pienentyy, kun samasta työstä suoriudutaan optimoiduilla siirtymillä. ISS Palvelut panostaa tulevaisuuden tekijöihin Vuonna 2009 kiinteistönhuollon kilpailutukset lisääntyivät edelleen niin yksityisellä kuin kunnallisella sektorilla. ISS Kiinteistönhuolto pärjäsi kilpailutuksissa hyvin, mihin vaikutti ensisijaisesti arvolupausten lunastaminen mm. energiatehokkuuden osalta. Säilyttääkseen alan parhaan osaamisen ja ammattilaiset sekä varmistaakseen ammattitaitoisen työvoiman saannin tulevaisuudessa ISS kiinteistönhuolto panostaa alan koulutukseen. Vuonna 2009 ISS Palvelut tiivisti oppilaitosyhteistyötä ja oli mm. vahvasti mukana kehittämässä alalle uutta ammattitutkintoa. Lähtökohtana on, että koulutus vastaisi paremmin toimialan yritysten tarpeita. ISS Kiinteistönhuolto on myös aktiivisesti vaikuttamassa koko toimialan tunnettuuden lisäämiseen ja mukana rakentamassa valtakunnallisia sekä alueellisia verkostoja kiinteistöpalvelualalla toimivien oppilaitosten, yritysten, työvoimahallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi. 12

13 Eri kiinteistöpalvelut kytkeytyvät yhä voimakkaammin toisiinsa, mikä näkyy kiinteistönhuollon vastuualueiden ja toimenkuvien laajentumisena. Asiakkaille tämä merkitsee ennen kaikkea tehokkuutta ja joustavuutta palvelutuotannossa. Marko Salo, tuotelinjajohtaja, ISS Kiinteistöpalvelut ROMET KALDMÄE kiinteistönhoitaja

14 Tekniset palvelut ja rakennuttaminen Rakennuttamisessa ja teknisissä palveluissa tärkein menestystekijämme on vahvan ammattitaidon ja korkean laadun lisäksi kokonaispalvelu. Voimme ottaa kokonaisvastuun rakennuttamisesta ja kiinteistöjen teknisestä ylläpidosta. PETRI MYLLYNIEMI, johtaja, ISS Tekniset Palvelut

15 RAKENNUTTAMISpalvelut tuottaa kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille lisäarvoa toteuttamalla korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä rakennuttamis-, valvonta-, asiantuntija- ja kiinteistöjen ylläpidon palveluja. ISS:n rooli voi vaihdella aina mittavien hankkeiden projektinjohtokonsultoinnista pienten hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviin. Tavoitteena on tehostaa kiinteistön käyttöä ja tuottaa kustannussäästöjä niin huollossa, ylläpitokorjauksissa kuin veden ja energian kulutuksessa. Tekniset palvelut tarjoaa kiinteistöjen huollon, ylläpidon ja korjausten kokonaisratkaisuja, joiden avulla varmistetaan kiinteistön laadukas toiminta, hyvät käyttöolosuhteet ja tehokas energiankäyttö. Palvelutuotteet ulottuvat pienistä huolto- ja korjaustöistä kokonaisvaltaisiin kiinteistöpalvelusopimuksiin. Asiakkaiden kiinnostus elinkaariajatteluun sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Ottamalla kokonaisvastuun energiankäytöstä ja kehittämällä seurantajärjestelmiä ISS on saavuttanut asiakaskohteissa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa. Uusia konsepteja teollisuuden tarpeisiin Vaikeutunut taloudellinen tilanne tarjoaa ISS:lle myös mahdollisuuksia, sillä monet asiakkaat keskittyvät entistä tiiviimmiin ydintoimintaansa ja ulkoistavat tukitoimintoja, jotka on aiemmin hoidettu omalla organisaatiolla. Vuonna 2009 teknisissä palveluissa kehitettiin uusia konsepteja ja yhä laajempia monipalveluratkaisuja erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Rakennuttamisessa lisääntyi korjaushankkeisiin liittyvien rakennuttamispalveluiden sekä käytönohjauksen palveluiden kysyntä. Rakennuttamispalveluissa aloitettiin vuoden 2009 syksyllä laatujärjestelmän päivitys- ja sertifiointiprojekti, jonka tarkoituksena on tehostaa ja pelkistää organisaation eri yksiköissä olevia toimintatapoja ja -malleja. Hanke viedään loppuun vuoden 2010 aikana. Myös alueiden ja yksiköiden välistä yhteistyötä tullaan lisäämään. Teknisissä palveluissa tiivistettiin vuoden 2009 aikana yhteistyötä kiinteistönhuollon kanssa. Asentajien valmentaminen myyntiin ja palveluiden tarjoamiseen näkyi taloudellisen tuloksen paranemisena. Vuoden 2010 aikana rakennetaan myös tulosmittaristo, jonka avulla toimintaa pystytään seuraamaan talouden lisäksi myös muun muassa asiakkaan ja henkilöstön näkökulmasta. PEKKA VIRTANEN sähköasentaja Infotaulut ja langaton nettiyhteys metromatkustajille HKL:n metrojuniin ja -asemille asennetut infotaulut ja langaton internetyhteys mahdollistavat nettisurffailun matkustamisen aikana ja reaaliaikaiset tiedot joukkoliikenteestä. ISS Tekniset palvelut vastasi metrojuniin tarvittavasta tekniikasta. ISS TEKNISET PALVELUT toi projektinhallinta- ja teknisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa HKL:n käyttöön, kun metromatkustamisesta haluttiin tehdä entistä sulavampaa. Metrojuniin asennettiin infotaulut, joilta matkustajat voivat seurata liikennetiedotteita, aikatauluja sekä metron sijainnin mukaan vaihtuvia paikallismainoksia. Järjestelmän käyttöönottoa varten ISS toimitti ja asensi tarvittavat tietoliikennelaitteet sekä infotaulut. ISS myös vastasi hankkeen kokonaishallinnasta. Ajankohtaisen matkustusinformaation lisäksi metromatkustajat saavat käyttöönsä langattoman internetyhteyden, joka mahdollistaa maksuttoman nettisurffailun matkan aikana. ISS Palveluilla ja HKL:llä on takanaan luotettava ja pitkäaikainen yhteistyösuhde. Projektiin kuuluneiden asennustöiden lisäksi ISS teki lisäarvona muita huoltotöitä vuosisopimuskumppaninsa metrovaunuissa. Urakkatyö saatiin ISS:n osalta päätökseen marraskuussa Palvelut tulevat matkustajien käyttöön keväällä

16 Ruokailupalvelut ISS Ruokailupalvelut tarjoaa ravitsemuspalveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Tarjonta yksityisille yrityksille ja yhteisöille koostuu pääasiassa lounasruokailupalveluista, kokous- ja edustuspalveluista sekä kahvilapalveluista. Julkisella sektorilla ISS Ruokailupalvelujen asiakkaita ovat muun muassa kunnat ja kaupungit, oppilaitokset, sairaalat ja vanhainkodit. ISS Ruokailupalvelujen uudessa toimintamallissa tuotteet ja palvelut suunnitellaan keskitetysti, ja tarjontaa ravintoloissa on yhdenmukaistettu. Palveluratkaisu räätälöidään selkeästi määritellyistä komponenteista yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan toiveita kuunnellen. Ruokailupalvelujen räätälöinti voi tarkoittaa esimerkiksi paikallisten suosikkiruokien tai normaalia kasvispitoisemman ruoan lisäämistä valikoimaan. Uusi konsepti jalkautettiin vuonna 2009 Vuonna 2009 ISS Ruokailupalvelut kasvoi markkinoita nopeammin ja saavutti tulostavoitteet. Taloudellinen taantuma näkyi kuitenkin teollisuusyritysten henkilöstöravintoloiden kävijämäärien laskuna. Vuonna 2008 aloitettu konseptin uudistus saatiin päätökseen ja jalkautettiin suurimpaan osaan ravintoloita. Uudessa ISS Catering Services -konseptissa palvelujen tarjonta on tuotteistettu aiempaa tarkemmin. Konseptin suunnittelun lähtökohtana olivat asiakkaiden muuttuneet ateriatottumukset. Nykyisin perinteisen lautasmallin lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia lounaita leipä- ja salaattibaareista sekä Take Away -pisteistä. Myös ruokailupalvelujen ulkoinen ilme uudistettiin uuden konseptin myötä lähemmäksi ISS Palveluiden yritysilmettä. Uusi visuaalinen ilme on jalkautettu ravintoloihin asiakasyrityksen näkemykset huomioiden. Kasvua haetaan julkiselta sektorilta Kuluvan vuoden aikana painopiste siirtyy tuotteistamisesta ja konseptoinnista talouden ja tuotannon ohjaamiseen liittyvien järjestelmien kehittämiseen. Järjestelmäkehitysten avulla tiedon käsittely ja toiminnan ajantasainen seuraaminen helpottuvat. Kasvu on ruokailupalveluissa tärkeä tavoite myös vuodelle 2010, ja sitä haetaan erityisesti kuntasektorilta sekä muualta julkiselta sektorilta. ISS:n kokonaispalveluratkaisu antaa ISS:lle erinomaisen valmiuden hoitaa kuntien ruokailupalvelut kustannustehokkaasti, tinkimättä kuitenkaan laadusta. 16 Työskentelyä yli palvelurajojen Kattava osaaminen oli avainroolissa Työtehoseuran valitessa ISS:n kiinteistöpalveluidensa tuottajaksi. ISS Ruokailupalvelut huolehtii Työtehoseuran sadoista ruokailijoista osana Vantaan ja Rajamäen toimipisteisiin tuotettavaa monipalvelua. ISS Ruokailupalveluiden Työtehoseuralle (TTS) toimittamat ruokailupalvelut ovat osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut, kiinteistöjen managerointi ja alihankintasopimushallinta. Ruokailupalveluihin kuuluu päivittäisen lounastarjoilun lisäksi kokousten ja tilaisuuksien tarjoilusta huolehtiminen. Tavoitteena on kouluttaa koko TTS:lla työskentelevä ISS:n henkilöstö moniosaajiksi, joilla on valmius toimia useissa työtehtävissä. Näin osaamista on aina saatavilla, ja työ on henkilöstölle vaihtelevaa. Sopimuksen myötä joukko TTS:n työntekijöitä siirtyi ISS:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Teimme valinnan pohjaksi perusteellisen selvitystyön, ja vain ISS pystyi tarjoamaan näin laajaa osaamista, kertoo TTS:n hallintojohtaja Jouni Heino. Yhteistyö ISS:n kanssa tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa keskittymisen ydintoimintaamme. ISS pystyy myös tarjoamaan siirtyneelle henkilöstölle ammatillista kehittymistä meitä enemmän, sillä heillä on käytössään viimeisin tekniikka ja tietämys.

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus. Vuosi 2006 yhteenvetona. ISS suomalaisessa yhteiskunnassa. Siivouspalvelut.

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus. Vuosi 2006 yhteenvetona. ISS suomalaisessa yhteiskunnassa. Siivouspalvelut. TOIMINTAKATSAUS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2006 yhteenvetona 5 ISS suomalaisessa yhteiskunnassa 6 Siivouspalvelut 7 Toimitilapalvelut 8 Kiinteistönhoito 9 Tekniset palvelut

Lisätiedot

Vastuullisuus toimintatapamme

Vastuullisuus toimintatapamme Vastuullisuus toimintatapamme 1 Arjen ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä ISS:N TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Arjen parhaina ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä. Kestävä ja menestyksellinen

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001 Engel

Vuosikertomus 2001 Engel Vuosikertomus 2001 Engel Sisällys Engel lyhyesti 1 Visio, strategia ja arvot 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kiinteistöpalvelumarkkinoiden kehitys 7 Engelin liiketoiminta 11 Henkilöstötilinpäätös 15 Ympäristövastuuta

Lisätiedot

Ei huolta, olemme paikalla.

Ei huolta, olemme paikalla. VUOSIKERTOMUS 2014 Ei huolta, olemme paikalla. Turvallisuuspalvelun tärkein tehtävä on tuottaa turvaa nimensä mukaisesti. Meidän asiakkaitamme ovat tavalliset ihmiset, kaduilla liikkujat, kiinteistöjen

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka

Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka Suomen Posti Oyj VUOSIKERTOMUS 25 Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka 16 Henkilöstö 2 Posti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

Vuosikertomus. Smart way to smart products

Vuosikertomus. Smart way to smart products Vuosikertomus Smart way to smart products 2014 Tulos parani ja markkina-asema vahvistui 02 13 14 35 ETTEPLAN LYHYESTI Etteplan lyhyesti... 4 Liiketoiminta ja strategia... 6 Etteplan sijoituskohteena...

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

SRV VUOSIKERTOMUS 2009 VUOSIKERTOMUS 2009

SRV VUOSIKERTOMUS 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 SRV VUOSIKERTOMUS 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Dynaamisuus Luotettavuus Edelläkävijyys Palvelualttius Rakentavasti erilainen SRV on rakentava kumppani, joka toimii avoimessa yhteistyössä kaikkien sidosryhmiensä

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

Simpler Smoother Smarter

Simpler Smoother Smarter Vuosikertomus 2011 Sisältö ENFO Oyj Avainluvut 2011......3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Konsernin strategia...6 Enfon vuosi...7 Liiketoiminnot...9 Henkilöstö... 15 Yhteiskuntavastuu...17 Case Case Eduskunta...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Y IT-konsernin v uosiker tomus 20 0 6

Vuosikertomus 2006 Y IT-konsernin v uosiker tomus 20 0 6 Vuosikertomus 2006 YIT-konsernin vuosikertomus 2006 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2006 1 YIT YRITYKSENÄ YIT lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 10 Vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Tehdään se yhdessä.

Vuosikertomus 2003. Tehdään se yhdessä. Vuosikertomus 2003 Tehdään se yhdessä. YIT-konsernin tilinpäätös vuosikertomus 2003 2003 ssisällysluettelo Tietoja sijoittajille 3 YIT lyhyesti 4 Toimialat lyhyesti 5 Vuosi 2003 lyhyesti 7 Konsernijohtajan

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot