Toimitusjohtajan katsaus. Työtyytyväisyys parani Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12-15. Toimitusjohtajan katsaus. Työtyytyväisyys parani 2009. Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa"

Transkriptio

1 Toimintakatsaus 2009

2 Kiinteistönhuolto, Tekniset palvelut ja rakennuttaminen Siivouspalvelut Ruokailupalvelut 16 Sisältö ISS lyhyesti 4 Toimintaympäristö 6 ISS lukuina 8 Siivouspalvelut 10 Kiinteistönhuolto 12 Tekniset palvelut ja rakennuttaminen 14 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2009 oli kiinteistöpalvelualalle haasteellinen vaikean yleisen taloustilanteen vuoksi. Asiakkaat hakivat kustannussäästöjä sekä omasta toiminnastaan että ulkoistetuista tukipalveluista, ja kilpailutukset lisääntyivät. Eniten taantumasta kärsivät teollisuuden asiakkaat. Toimialan vaikea tilanne tarjosi toisaalta myös paljon mahdollisuuksia ISS Palveluille. Pohdimme yhdessä asiakkaidemme kanssa, miten me palvelutuottajana voisimme tuoda lisäarvoa ja tukea asiakkaan ydintoiminnalle. Käymällä läpi asiakkaan toimintaa syvemmin ja yhdistämällä kiinteistöpalveluihin yhä useampia muita henkilöstövaltaisia tukipalveluita laajemmiksi palvelukokonaisuuksi saimme lisättyä kustannustehokkuutta. ISS Palveluiden monipalveluratkaisut perustuvat asiakasymmärrykseen ja tiiviiseen läsnäoloon. Toimialalla on viime vuosien aikana tapahtunut merkittävä asennemuutos, ja ISS koetaan yhä useammin kumppanina kuin ulkopuolisena palveluntarjoajana. Ratkaisuja ja toiminnan kehittämistä mietitään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa Kyky tarjota laaja-alaisesti palveluita räätälöityinä ratkaisuina auttoi meitä menestymään vuoden 2009 haasteellisessa liiketoimintaympäristössä. ISS Palvelut on edelleen markkinajohtaja. Saavutimme viime vuodelle asettamamme liikevaihtotavoitteen ja kannattavuustavoitteet jopa ylittyivät. Kiinteistö- ja toimitilapalveluissa on merkittävästi kasvupotentiaalia myös tulevaisuudessa, sillä rakennemuutosten myötä muilta toimialoilta on yhdistettävissä työtehtäviä kiinteistöpalvelualan palveluihin. Lisäksi onnistunut ulkoistaminen on noussut yrityksissä avainasemaan kilpailukyvyn parantamisessa. Trendinä on yhä isompien palvelukokonaisuuksien ulkoistaminen. Uskon, että jatkossa saamme merkittäviä uusia sopimuksia erityisesti kuntasektorilta. Julkisen palvelutuotannon kustannusrakenne on ajautumassa mahdottomaan tilanteeseen, jota rasittaa lisäksi kuntien henkilöstön runsas eläköityminen. Hieno esimerkki onnistuneesta julkishallinnon liikkeenluovutuksesta oli Puolustushallinnon rakennuslaitoksen siivouspalveluiden siirtyminen ISS:lle vuonna Erinomaisen henkilöjohtamisten ansiosta siirtyvän henkilöstön työtyytyväisyys säilyi korkeana. Työtyytyväisyys parani 2009 Alaa vaivannut työvoimapula helpotti vuonna 2009, mutta lähivuosina taantuman väistyessä ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle riittävä työvoiman saatavuus tulee olemaan haastavaa. Toimialamme pysyvä haaste on alan houkuttelevuus. Me ISS Palveluissa aiomme pitää nykyiset työntekijämme tyytyväisinä ja houkutella uusia tekijöitä alalle luomalla entistä monipuolisempia kokopäiväisiä työtehtäviä ja panostamalla henkilöstöjohtamiseen. Mielestäni jokaisella on oikeus hyvään esimieheen. Panostus henkilöstön hyvinvointiin näkyy ISS:n työntekijöiden työtyytyväisyyden paranemisena vuoden 2009 aikana. Vuosi 2009 osoitti, että ISS Palvelujen strategia integroida tukipalveluita entistä tiiviimmin asiakkaan prosesseihin ja yhdistellä eri palveluja laajemmiksi kokonaisuuksiksi kantaa hedelmää. Vuonna 2010 jatkamme strategian toteuttamista, ja haemme sitä kautta lisäarvoa asiakkaillemme. Haluan kiittää ISS Palvelujen henkilöstöä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. Saimme yhteistyökumppaneiltamme hyviä ajatuksia ISS:n liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi henkilöstön yhteinen tahtotila, kehitysideat, joustavuus ja muutosvalmius ovat olleet suuri tekijä menestyksemme taustalla. Onnistunut vuosi innostaa ja luo uskoa jatkaa eteenpäin. 2

3 Tukipalvelut Turvallisuuspalvelut Ruokailupalvelut 16 Turvallisuuspalvelut 18 Tukipalvelut 20 Erikoispalvelut 22 Henkilöjohtamisen asiantuntija 24 ISS:n johtoryhmä 27 KARI VIRTA toimitusjohtaja Kari Virta palkittiin ISS-konsernin 53 maan joukosta vuoden 2009 parhaana maajohtajana. Valinnan perusteina oli mm. ISS:n strategian ja arvojen mukainen johtaminen, joka näkyy taloudellisten ja strategisten tavoitteiden toteutumisena sekä henkilöstön arvostuksena.

4 ISS lyhyesti ISS Palvelut tuottaa henkilöstövaltaisia tukipalveluita sekä julkisen sektorin että yksityisten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Palveluvalikoimamme kattaa monipuolisesti kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien tarvitsemat ylläpito- ja käyttäjäpalvelut sekä niiden manageerauksen. Tarjoamme sekä yksittäisiä palveluita että niistä rakennettuja, asiakaskohtaisesti räätälöityjä kokonaisratkaisuja. Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat. Luomme omalla toiminnallamme sekä laadullista että taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Kustannustehokkuutemme syntyy palveluiden ja tuotantoprosessien kokonaisuuden hallinnasta. Toimintamme perustuu luottamukseen ja rakennamme asiakassuhteita kumppanuuden pohjalle. Kilpailuetumme markkinoilla on laajan palveluvalikoiman lisäksi ISS:n ainutlaatuinen tapa johtaa, motivoida ja integroida henkilöstöä sekä palveluprosesseja. ISS Palveluiden liikevaihto vuonna 2009 oli 494 miljoonaa euroa ja työllistimme lähes kiinteistöpalvelualan ammattilaista ympäri Suomea. ISS Palveluiden strategian osa-alueet Arvo henkilöstölle Luomme henkilöstöllemme onnistumisen edellytyksiä innostavassa ympäristössä. Arvo Asiakkaalle Tuotamme palveluillamme lisäarvoa asiakkaidemme ydinliiketoimintaan. Tuotannollinen tehokkuus Käytössämme on alan tehokkaimmat prosessit, työkalut ja menetelmät. Asiakastyytyväisyys Yritysostot ISS-arvoketju Liikeidea Visio ISS integroija Visiomme on integroida kaikki asiakkaan tukipalvelut tehokkaaksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vapauttaa asiakkaat omaan ydinliiketoimintaansa. Yhdistämällä palvelumme asiakkaan henkilöstö- ja tuotantoprosesseihin luomme samalla arvoa omalle henkilöstöllemme tarjoamalla heille monipuolisia ja innostavia työmahdollisuuksia. Kasvu Työhyvinvointi Palvelukonsepti Palvelun arvo ISS Monipalvelu KiiNtEiStöjA toimitila - PAlVElUt D A D SIIVOUS- PALVELUT A TUKI- PALVELUT B TEKNISET PALVELUT, RAKENNUTTA- MINEN B RUOKAILU- PALVELUT C TURVALLISUUS- PALVELUT C 4 A B C D Palvelun kehittäminen Palveluiden välinen synergia Asiakkaiden välinen synergia Keskitetty hallinnointi Yksittäisten palveluiden lisäksi ISS tarjoaa useasta palvelusta koottuja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. ISS Palveluiden integroitu monipalveluratkaisu tehostaa asiakkaan ydinliiketoimintaa tekemällä prosesseista sujuvia. Konseptissa henkilöstövaltaiset tukitoiminnot ja niihin liittyvät prosessit kootaan yhtenäisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Perinteisiin kiinteistöpalveluihin voidaan liittää muita hyvinkin asiakas- ja toimialakohtaisia tukitoimintoja kokonaisuudeksi, jota johdetaan keskitetysti.

5 Rehellisyys Me kunnioitamme Yrittäjyys Me toimimme ISS arvot Vastuu Me otamme vastuun Laatu Me toimitamme

6 Toimintaympäristö

7 Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden osuus Suomen kansantaloudesta on merkittävä. Vuonna 2008 kiinteistöjen ylläpidon kokonaiskustannukset olivat noin 15 miljardia euroa, mikä on kahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuosittain kiinteistöjen ylläpitoon kuluvien henkilötyövuosien määrä on seitsemän prosenttia Suomen koko työllisyydestä. Ympäristöstrategian näkökulmasta kiinteistöt ovat merkittävin ja taloudellisin panostuksin katsottuna kannattavin ilmastonmuutokseen vaikuttava osatekijä. Ilmastomarkkinat ovat jo nyt maailmantalouden suurin markkina, jossa mm. tehdään suurimmat investoinnit, ja energiankulutuksesta on tulossa yhtä suuri bisnes kuin sen tuotannosta. Kiinteistöt kuluttavat 39 % Suomen koko energiankäytöstä (vrt teollisuus 35 %) ja tuottavat 30 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (vrt teollisuus 35 %). Myös yksityisten kuluttajien hiilijalanjäljestä suurin osa muodostuu asumisen eli kiinteistöjen kautta. Uudisrakentamisessa hyödynnetään jo paljolti uusimpia energiatehokkuutta edistäviä innovaatioita, mutta yhden vuoden rakennustuotanto on vuodesta riippuen vain 1,5-2,0 % suhteessa koko rakennuskantaan. Kiinteistön elinkaaren kokonaispäästöistä tyypillisesti noin % muodostuu käytön aikaisesta energiankulutuksesta ja toiminnoista. Näin ollen nimenomaan olemassa olevien kiinteistöjen ylläpitopalveluilla, kuten energianhallinnalla, on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimialan merkittävyys tulee kasvamaan myös työllisyyden näkökulmasta Suomen muuttuessa yhä selkeämmin palveluyhteiskunnaksi. Kasvupotentiaalia on erityisesti julkisella sektorilla, joka on tähän asti tuottanut kiinteistö- ja toimitilapalvelut pääosin itse. Kuntien tiukka taloudellinen tilanne ja lähivuosien runsas eläköityminen ovat tosiasia, johon toistaiseksi toteutetut palvelurakenteen uudistukset ja ylikunnalliset ratkaisut eivät ole tuoneet riittävää taloudellista hyötyä. Ulkoistettavat kokonaisuudet yhä laajempia Kiinteistö- ja toimitilapalveluita tilaavat asiakkaat haluavat keskittää hankintojaan, ja ulkoistavat yhä isompia kokonaisuuksia. Ulkoistamisella haetaan kustannustehokkuuden lisäksi joustavuutta ja mahdollisuutta keskittyä omaan ydintoimintaan. Palveluntarjoajalta odotetaan muun muassa laadun takaamista, valmiutta tarjota palvelutuotannon kokonaisratkaisuja ja kykyä huolehtia siirtyvästä henkilöstöstä. Vuoden 2009 vaikea taloustilanne näkyi kiinteistöpalvelualalla muun muassa kilpailutusten lisääntymisenä. Asiakkaat vaativat palveluntuottajilta entistä enemmän kustannustehokkuutta, tuottavuuden nostamista ja luovia palveluratkaisuja. Palveluntarjoajien henkilöstön ammattitaitoon ja henkilöstöjohtamisen laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Haasteena työvoiman riittävyys Alaa vaivaava työvoimapula väistyi hetkeksi, mutta nousee taas haasteeksi yleisen taloudellisen tilanteen piristyessä. ISS Palvelut pyrkii takaamaan riittävän työvoiman saannin tarjoamalla monipuolisia työllistymisratkaisuja, kouluttamalla henkilöstöä ja panostamalla henkilöstöjohtamiseen. Vuonna 2009 kiinteistöpalvelualan kehittämisessä otettiin merkittävä askel, kun toimialalle julkaistiin ensimmäistä kertaa yleiset laatuvaatimukset Kiinteistö RYL. Tässä Rakennustiedon vetämässä ja osittain Tekesin rahoittamassa suurhankkeessa oli mukana suurin osa kiinteistöalan merkittävistä palveluntuottajista ja palvelun tilaajista. LEED Vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa Hewlett Packard haki vuoden 2009 lopussa kansainvälistä LEED-ympäristöluokitusta Espoon Piispankalliossa sijaitsevalle toimitalolleen. HP:n yhteistyökumppanina sertifointiprojektissa on ISS Palvelut. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifiointi on ensimmäinen kansainvälinen ympäristöluokitus, joka tarjoaa valmiin mallin mitata kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormituksia. Sertifikaatti on konkreettinen tae vastuullisesta ja kestävästä liiketoiminnasta, siksi yhä useampi kansainvälinen yritys on asettanut tavoitteeksi toimia jatkossa ainoastaan LEED-sertifioiduissa kiinteistöissä. ISS tarjoaa ainoana yrityksenä Suomessa LEED-sertifikaatin mukaisesti tuotettuja kiinteistöpalveluita ja huolehtii, että asiakkaan prosessit vastaavat LEED-kriteeristöä. HP:lle ISS tuottaa kaikki kiinteistöön liittyvät tekniset ja huoltopalvelut sekä ravintola- ja toimistopalvelut. ISS:n ja HP:n yhteisenä tavoitteena on saada HP:lle Gold-tason sertifiointi, joka on LEED-luokituksen toiseksi korkein taso. Käytännössä LEED-sertifikaatin hakemisen edellytyksenä on ennen kaikkea kaikkien kiinteistöön liittyvien tukipalveluiden käsitteleminen kokonaisuutena, sillä palvelutuottajan toiminnalla on vaikutukset lähes 60 % vaadittavista pisteistä. Suomessa on tähän mennessä myönnetty vasta muutamia LEED-sertifikaatteja ja pääosin uudisrakennuksille. ISS tuo LEED:in sellaisten yritysten ulottuville, jotka toimivat olemassa olevissa kiinteistöissä. Toimitalon LEED-sertifiointi tukee yritys- ja ympäristövastuun kokonaisvaltaisia tavoitteitamme. Meillä on ollut WWF:n Green Office -sertifiointi vuodesta 2006, ja LEED on luonteva jatko kestävän kehityksen toiminnallemme Suomessa, sanoo toimitusjohtaja Mika Sarhimaa Suomen HP:lta. 7

8 ISS lukuina ISS Palveluiden tunnusluvut Vuonna Keskimääräisen työpäivän pituus 6,7 h Liikevaihto, milj. eur Liikevoitto CBIII, milj. eur Liikevoitto CBIII % 8,8 8,1 8,3 Kesätyöntekijöitä Henkilöstökulut 304 milj. eur Palkkojen osuus henkilöstökuluista 81 % Liikevaihto/työntekijä tuhat eur Työntekijämäärä * * Maksetut palkat Eläkekulut 245 milj. eur 42 milj. eur Liikevaihdon jakauma (%) Siivouspalvelut 40,5 Kiinteistönhuolto ja tekniset palvelut 33,4 Turvallisuuspalvelut 11,9 Tukipalvelut 6,0 Kiinteistöjen investointipalvelut ja rakennuttaminen 5,3 Ruokailupalvelut 2,9 ISS-konsernin tunnusluvut 2009 ISS Nordic Liikevaihto MDKK (keskikurssi 7, Suomen pankki) = 9,26 miljard. eur Liikevoitto % 5,6 Maat Liikevaihto Tanska, Grönlanti, Suomi islanti, Ruotsi, Norja 2,2 miljard. eur Henkilöstö Työntekijöitä ISS Palveluiden osuus koko kansainvälisen ISS-konsernin liikevaihdosta noin 5,3 % 8 ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii 53 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS-konsernin omistavat pääomasijoitusyhtiöt EQT ja Goldman Sachs capital Partners.

9 Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan (%) Koko henkilöstö, naisia 61,9 Henkilöstön ikäjakauma (%) Alle 25 vuotta 18, vuotta 22, vuotta 19, vuotta 22, vuotta 16,5 Henkilöstön jakauma palveluittain Siivouspalvelut Kiinteistönhuolto 997 Tekniset palvelut 573 Ruokailupalvelut 188 Tukipalvelut 708 Turvallisuuspalvelut Rakennuttamispalvelut 200 Toimihenkilöt Työyhteisötyytyväisyyden, HEHKUn, kehittyminen 4 3 3,81 3,87 3,91 3,48 3,53 3,65 3,63 3,71 3,75 3,73 3,80 3,86 3,66 3,61 3, Oma työ Työyksikkö Esimiestyö ja johtaminen ISS yrityksenä ja työnantajana Yhteenveto kehittymisestä 12 kk:n aikana 2009 Työhyvinvointi ja työterveys Tapaturmapoissaolot 0,4 % Tapaturmataajuus 57,7 Tapaturmien lukumäärä kpl Sairauspoissaolot 5,6 % Työsuhteiden kesto vuoden 2009 lopussa (%) Yli 2 vuotta työsuhteessa olleet 61,9 Yli 5 vuotta työsuhteessa olleet 41,2 Pysyvät työsuhteet 88,3 Vuonna 2009 ISS:lle siirtyi 442 henkilöä yhteensä 14 liikkeenluovutuksessa sekä yhdessä yritysostossa 11 henkilöä nk. vanhana työntekijänä. 9

10 Siivouspalvelut Siivouspalvelut huolehtii kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Toiminta ja tavoitteet suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Siivouspalvelut jakaantuu ylläpito- ja perussiivoukseen. ISS:llä toiminta perustuu Q3E Siivouspalvelukonseptiin, joka on kokonaisvaltainen ja yhtenäinen tapa tuottaa puhtauspalvelua erilaisissa asiakasympäristöissä. Konseptin keskeisiä ajatuksia ovat taloudellisuus, ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen, ergonomia ja työturvallisuus, systemaattinen laadunseuranta, ympäristönäkökohdat ja jatkuva parantaminen. Uusi koulutusmahdollisuus verkossa Vuoden 2009 aikana ISS syvensi segmenttikohtaisia siivousohjeistuksia teollisuuden, kaupan, sairaaloiden, oppilaitosten ja asuinkiinteistöjen puhtaanapitokohteisiin. Yhtenäiset mallit helpottavat henkilöstön toimintaa ja takaavat asiakkaalle tasaisen laadun ja yhtenäiset prosessit huomioiden asiakkaiden toimiala- ja kiinteistökohtaiset erityistarpeet. Vuonna 2009 merkittävää nopeaa reagointia ja palvelun sopeuttamiskykyä edellyttävä ilmiö oli syksyn H1N1-epidemiaan varautuminen. Sen osalta ISS Siivouspalveluissa mm. tehostettiin ylläpitosiivousta asiakaskohteissa ja päivitettiin työtekijöiden siivoustaitoja sekä tarjottiin mm. lisäkoulutusta ja -ohjeistusta aseptisesta siivouksesta. Toiminnalla haluttiin taata yhteiskunnallisesti merkittävien toimintojen jatkuminen, suojata oma henkilöstö sekä minimoida tartuntariskit ja epidemian leviäminen asiakaskohteissa. Vuonna 2009 henkilöstölle tarjottiin uutena koulutusmuotona verkko-oppimista. Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa sisäisen koulutuksen tarjoamisen valtakunnallisesti suurelle joukolle nopeasti ja tehokkaasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Mm. H1N1-epidemian varautumiseen tähtäävän verkkokoulutuksena toteutettuun erityiskoulutukseen osallistui lähes 400 siivoustyöntekijää vajaan kolmen viikon aikana. Verkkokoulutusten kehittäminen jatkuu vuonna Siivouspalveluissa panostetaan myös vahvasti työnjohdon, kuten palveluesimiesten ja -ohjaajien, koulutukseen. Asiakassuhteiden hallinta painopistealueena 2010 Vuonna 2009 yleisesti heikentynyt taloustilanne heijastui siivouspalveluihin kilpailutusten ja palvelusopimusten muutosten lisääntymisenä. Asiakastarpeisiin vastattiin ja kustannuspaineita helpotettiin muokkaamalla palvelujen sisältöjä väliaikaisesti kevyemmäksi. Isoissa tarjouskilpailuissa korostuivat laatuvaatimukset, turvallisuusnäkökohdat ja palvelutuottajan henkilökunnan ammattitaito. Vuonna 2010 ISS Siivouspalveluissa kiinnitetään huomiota entistä kokonaisvaltaisempaan asiakassuhteiden hallintaan ja laadunseurantaan. Q3E Siivouspalvelukonseptin kehitystyössä keskitytään erityisesti kohdeauditointeihin, joissa arvioidaan, miten hyvin käytännön toiminta vastaa konseptia. Myös ISS-konsernin pohjoismaista yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään. Syksyllä 2009 julkaistu Kiinteistö RYL sisältää toimialan yleiset laatuvaatimukset. Sen vaikutukset näkyivät jo loppuvuoden 2009 tarjouspyynnöissä. Kiinteistö RYL tulee varmasti helpottamaan kiinteistöpalveluiden ostajien, myyjien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua jatkossa tarjoamalla yleisiä määrittelyitä kiinteistönpidolle, sen toteutukselle ja valvonnalle. 10 Avainasemassa henkilöstön hyvinvointi ISS Palvelut otti hoitaakseen Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ylläpito- ja siivoustehtäviä merkittävällä julkisen sektorin sopimuksella. Hyvin suunnitellun ja ohjatun henkilöstön haltuunottoprosessin avulla uusien työntekijöiden työtyytyväisyys säilyi korkeana. Puolustushallinnosta ISS Palveluihin siirtyneet työntekijät pääsivät tutustumaan uuteen työnantajaansa jo ennen siirtymistä Uusi yhteistyökumppani tutuksi -koulutustilaisuuksissa. Ne tarjosivat mahdollisuuden päivittää omaa ammatillista osaamista ja perehtyä työhön ja palveluiden laatuperiaatteisiin. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asiakastyytyväisyystutkimuksissa siivouspalvelut ovat saaneet aina erinomaiset arvosanat, ja valitessamme palvelujen tuottajaa kiinnitimme erityistä huomiota palvelutuotannon laatuun ja siirtyvän henkilöstön aseman turvaamiseen, kertoo laitoksen johtaja Pekka Salojärvi. ISS:n toimintamallissa huomioidaan hyvin siivouspalvelun käynnistäminen, vanhojen työntekijöiden siirtyminen ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen kohteisiin. Sopimuksella ISS:lle siirtyi kaikkiaan 100 ylläpito- ja perussiivoustehtävää ja 38 rakennuslaitoksen työntekijää. Valtakunnallisen puitesopimuksen lisäksi solmittiin 11 alueellista palvelusopimusta.

11 Auli Wannah siivooja TIINA MARTIKAINEN siivouksen kouluttaja SATU PAKARINEN siivooja Vahva ammattitaito, pitkäjänteinen työmenetelmien ja -välineiden kehitystyö sekä käytännön tuntemus takaavat siivouspalvelumme laadun. Saamme asiakkailtamme kiitosta myös erinomaisesta laadunseurannasta ja raportoinnista. LEENA NEVALAINEN, tuotelinjajohtaja, ISS Siivouspalvelut ETUNIMI SUKUNIMI titteli Kohde

12 ANNA YLINEN kesätyöntekijä Kiinteistönhuolto ISS Palveluiden kiinteistönhuolto vastaa erilaisten kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen ylläpidosta ja toimivuudesta. Kiinteistöt ovat omistajilleen merkittäviä investointeja, joiden ylläpidon tarkoituksena on niiden arvon, kunnon ja käytettävyyden säilyttäminen sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten optimoiminen. Kiinteistönhuollon palveluihin kuuluvat päivittäinen kiinteistönhuolto, talotekniikan huolto, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistöjen energiapalvelut. Palvelut luovat turvallisen, energiatehokkaan ja viihtyisän työ- tai asuinympäristön kaikille ISS Palveluiden asiakkaille ja kiinteistön käyttäjille. Siisti, turvallinen ja kaikkina vuoden aikoina hyvin toimiva kiinteistö on myös yrityksen käyntikortti. Tehokkuus turvaa toiminnan ISS panosti vuonna 2009 voimakkaasti arvolupausten lunastamiseen. Arvontuottoa asiakkaille parannettiin mm. reaaliaikaisella kiinteistöjen energiatehokkuuden seurannalla, mikä vaikuttaa suoraan asiakkaiden energiakustannuksiin. ISS Palveluiden omaa tehokkuutta lisäsi kiinteistönhuollon ja vartioinnin tehtävien yhdistäminen. Yli 60 vartijalle annettiin kiinteistönhuollon koulutusta, ja vuonna 2010 kiinteistönhuollon ja turvapalveluiden yhteistyö laajennetaan koko Suomeen. Asiakkaalle palvelu merkitsee kustannustehokkuutta ja entistä joustavampaa ja ympäristötehokkaampaa palvelua, ja työntekijälle monipuolisempia työtehtäviä ja ammattitaidon lisääntymistä. Kiinteistönhuolto vähentää ajokilometrejä seuraamalla ja suunnittelemalla ajoneuvojen liikkeitä gps-paikantimien avulla. Työ aloitettiin vuonna 2009, ja vuoden 2010 aikana järjestelmä on käytössä koko ISS Palveluiden auto- ja konekannassa. Vähentämällä liikkumista ja tehostamalla toimintaa ISS Palveluiden ja sen asiakkaiden ekologinen jalanjälki pienentyy, kun samasta työstä suoriudutaan optimoiduilla siirtymillä. ISS Palvelut panostaa tulevaisuuden tekijöihin Vuonna 2009 kiinteistönhuollon kilpailutukset lisääntyivät edelleen niin yksityisellä kuin kunnallisella sektorilla. ISS Kiinteistönhuolto pärjäsi kilpailutuksissa hyvin, mihin vaikutti ensisijaisesti arvolupausten lunastaminen mm. energiatehokkuuden osalta. Säilyttääkseen alan parhaan osaamisen ja ammattilaiset sekä varmistaakseen ammattitaitoisen työvoiman saannin tulevaisuudessa ISS kiinteistönhuolto panostaa alan koulutukseen. Vuonna 2009 ISS Palvelut tiivisti oppilaitosyhteistyötä ja oli mm. vahvasti mukana kehittämässä alalle uutta ammattitutkintoa. Lähtökohtana on, että koulutus vastaisi paremmin toimialan yritysten tarpeita. ISS Kiinteistönhuolto on myös aktiivisesti vaikuttamassa koko toimialan tunnettuuden lisäämiseen ja mukana rakentamassa valtakunnallisia sekä alueellisia verkostoja kiinteistöpalvelualalla toimivien oppilaitosten, yritysten, työvoimahallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi. 12

13 Eri kiinteistöpalvelut kytkeytyvät yhä voimakkaammin toisiinsa, mikä näkyy kiinteistönhuollon vastuualueiden ja toimenkuvien laajentumisena. Asiakkaille tämä merkitsee ennen kaikkea tehokkuutta ja joustavuutta palvelutuotannossa. Marko Salo, tuotelinjajohtaja, ISS Kiinteistöpalvelut ROMET KALDMÄE kiinteistönhoitaja

14 Tekniset palvelut ja rakennuttaminen Rakennuttamisessa ja teknisissä palveluissa tärkein menestystekijämme on vahvan ammattitaidon ja korkean laadun lisäksi kokonaispalvelu. Voimme ottaa kokonaisvastuun rakennuttamisesta ja kiinteistöjen teknisestä ylläpidosta. PETRI MYLLYNIEMI, johtaja, ISS Tekniset Palvelut

15 RAKENNUTTAMISpalvelut tuottaa kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille lisäarvoa toteuttamalla korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä rakennuttamis-, valvonta-, asiantuntija- ja kiinteistöjen ylläpidon palveluja. ISS:n rooli voi vaihdella aina mittavien hankkeiden projektinjohtokonsultoinnista pienten hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviin. Tavoitteena on tehostaa kiinteistön käyttöä ja tuottaa kustannussäästöjä niin huollossa, ylläpitokorjauksissa kuin veden ja energian kulutuksessa. Tekniset palvelut tarjoaa kiinteistöjen huollon, ylläpidon ja korjausten kokonaisratkaisuja, joiden avulla varmistetaan kiinteistön laadukas toiminta, hyvät käyttöolosuhteet ja tehokas energiankäyttö. Palvelutuotteet ulottuvat pienistä huolto- ja korjaustöistä kokonaisvaltaisiin kiinteistöpalvelusopimuksiin. Asiakkaiden kiinnostus elinkaariajatteluun sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Ottamalla kokonaisvastuun energiankäytöstä ja kehittämällä seurantajärjestelmiä ISS on saavuttanut asiakaskohteissa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa. Uusia konsepteja teollisuuden tarpeisiin Vaikeutunut taloudellinen tilanne tarjoaa ISS:lle myös mahdollisuuksia, sillä monet asiakkaat keskittyvät entistä tiiviimmiin ydintoimintaansa ja ulkoistavat tukitoimintoja, jotka on aiemmin hoidettu omalla organisaatiolla. Vuonna 2009 teknisissä palveluissa kehitettiin uusia konsepteja ja yhä laajempia monipalveluratkaisuja erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Rakennuttamisessa lisääntyi korjaushankkeisiin liittyvien rakennuttamispalveluiden sekä käytönohjauksen palveluiden kysyntä. Rakennuttamispalveluissa aloitettiin vuoden 2009 syksyllä laatujärjestelmän päivitys- ja sertifiointiprojekti, jonka tarkoituksena on tehostaa ja pelkistää organisaation eri yksiköissä olevia toimintatapoja ja -malleja. Hanke viedään loppuun vuoden 2010 aikana. Myös alueiden ja yksiköiden välistä yhteistyötä tullaan lisäämään. Teknisissä palveluissa tiivistettiin vuoden 2009 aikana yhteistyötä kiinteistönhuollon kanssa. Asentajien valmentaminen myyntiin ja palveluiden tarjoamiseen näkyi taloudellisen tuloksen paranemisena. Vuoden 2010 aikana rakennetaan myös tulosmittaristo, jonka avulla toimintaa pystytään seuraamaan talouden lisäksi myös muun muassa asiakkaan ja henkilöstön näkökulmasta. PEKKA VIRTANEN sähköasentaja Infotaulut ja langaton nettiyhteys metromatkustajille HKL:n metrojuniin ja -asemille asennetut infotaulut ja langaton internetyhteys mahdollistavat nettisurffailun matkustamisen aikana ja reaaliaikaiset tiedot joukkoliikenteestä. ISS Tekniset palvelut vastasi metrojuniin tarvittavasta tekniikasta. ISS TEKNISET PALVELUT toi projektinhallinta- ja teknisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa HKL:n käyttöön, kun metromatkustamisesta haluttiin tehdä entistä sulavampaa. Metrojuniin asennettiin infotaulut, joilta matkustajat voivat seurata liikennetiedotteita, aikatauluja sekä metron sijainnin mukaan vaihtuvia paikallismainoksia. Järjestelmän käyttöönottoa varten ISS toimitti ja asensi tarvittavat tietoliikennelaitteet sekä infotaulut. ISS myös vastasi hankkeen kokonaishallinnasta. Ajankohtaisen matkustusinformaation lisäksi metromatkustajat saavat käyttöönsä langattoman internetyhteyden, joka mahdollistaa maksuttoman nettisurffailun matkan aikana. ISS Palveluilla ja HKL:llä on takanaan luotettava ja pitkäaikainen yhteistyösuhde. Projektiin kuuluneiden asennustöiden lisäksi ISS teki lisäarvona muita huoltotöitä vuosisopimuskumppaninsa metrovaunuissa. Urakkatyö saatiin ISS:n osalta päätökseen marraskuussa Palvelut tulevat matkustajien käyttöön keväällä

16 Ruokailupalvelut ISS Ruokailupalvelut tarjoaa ravitsemuspalveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Tarjonta yksityisille yrityksille ja yhteisöille koostuu pääasiassa lounasruokailupalveluista, kokous- ja edustuspalveluista sekä kahvilapalveluista. Julkisella sektorilla ISS Ruokailupalvelujen asiakkaita ovat muun muassa kunnat ja kaupungit, oppilaitokset, sairaalat ja vanhainkodit. ISS Ruokailupalvelujen uudessa toimintamallissa tuotteet ja palvelut suunnitellaan keskitetysti, ja tarjontaa ravintoloissa on yhdenmukaistettu. Palveluratkaisu räätälöidään selkeästi määritellyistä komponenteista yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan toiveita kuunnellen. Ruokailupalvelujen räätälöinti voi tarkoittaa esimerkiksi paikallisten suosikkiruokien tai normaalia kasvispitoisemman ruoan lisäämistä valikoimaan. Uusi konsepti jalkautettiin vuonna 2009 Vuonna 2009 ISS Ruokailupalvelut kasvoi markkinoita nopeammin ja saavutti tulostavoitteet. Taloudellinen taantuma näkyi kuitenkin teollisuusyritysten henkilöstöravintoloiden kävijämäärien laskuna. Vuonna 2008 aloitettu konseptin uudistus saatiin päätökseen ja jalkautettiin suurimpaan osaan ravintoloita. Uudessa ISS Catering Services -konseptissa palvelujen tarjonta on tuotteistettu aiempaa tarkemmin. Konseptin suunnittelun lähtökohtana olivat asiakkaiden muuttuneet ateriatottumukset. Nykyisin perinteisen lautasmallin lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia lounaita leipä- ja salaattibaareista sekä Take Away -pisteistä. Myös ruokailupalvelujen ulkoinen ilme uudistettiin uuden konseptin myötä lähemmäksi ISS Palveluiden yritysilmettä. Uusi visuaalinen ilme on jalkautettu ravintoloihin asiakasyrityksen näkemykset huomioiden. Kasvua haetaan julkiselta sektorilta Kuluvan vuoden aikana painopiste siirtyy tuotteistamisesta ja konseptoinnista talouden ja tuotannon ohjaamiseen liittyvien järjestelmien kehittämiseen. Järjestelmäkehitysten avulla tiedon käsittely ja toiminnan ajantasainen seuraaminen helpottuvat. Kasvu on ruokailupalveluissa tärkeä tavoite myös vuodelle 2010, ja sitä haetaan erityisesti kuntasektorilta sekä muualta julkiselta sektorilta. ISS:n kokonaispalveluratkaisu antaa ISS:lle erinomaisen valmiuden hoitaa kuntien ruokailupalvelut kustannustehokkaasti, tinkimättä kuitenkaan laadusta. 16 Työskentelyä yli palvelurajojen Kattava osaaminen oli avainroolissa Työtehoseuran valitessa ISS:n kiinteistöpalveluidensa tuottajaksi. ISS Ruokailupalvelut huolehtii Työtehoseuran sadoista ruokailijoista osana Vantaan ja Rajamäen toimipisteisiin tuotettavaa monipalvelua. ISS Ruokailupalveluiden Työtehoseuralle (TTS) toimittamat ruokailupalvelut ovat osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut, kiinteistöjen managerointi ja alihankintasopimushallinta. Ruokailupalveluihin kuuluu päivittäisen lounastarjoilun lisäksi kokousten ja tilaisuuksien tarjoilusta huolehtiminen. Tavoitteena on kouluttaa koko TTS:lla työskentelevä ISS:n henkilöstö moniosaajiksi, joilla on valmius toimia useissa työtehtävissä. Näin osaamista on aina saatavilla, ja työ on henkilöstölle vaihtelevaa. Sopimuksen myötä joukko TTS:n työntekijöitä siirtyi ISS:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Teimme valinnan pohjaksi perusteellisen selvitystyön, ja vain ISS pystyi tarjoamaan näin laajaa osaamista, kertoo TTS:n hallintojohtaja Jouni Heino. Yhteistyö ISS:n kanssa tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa keskittymisen ydintoimintaamme. ISS pystyy myös tarjoamaan siirtyneelle henkilöstölle ammatillista kehittymistä meitä enemmän, sillä heillä on käytössään viimeisin tekniikka ja tietämys.

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Kaupan työ ja tulevaisuus 4.11.2009 Finlandia -talo Ami-säätiö, Amiedu Timo Karkola Johtaja, rehtori Kaupan työ,, kauppa ja työ,, myyjä Vuosi 2006 Näyttömuotoisesta

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Securitas-yhtiöt. Henkilöstöraportti 2008

Securitas-yhtiöt. Henkilöstöraportti 2008 Securitas-yhtiöt Henkilöstöraportti 28 2 Securitas-yhtiöt Arvoisa lukija Securitas yhtiöissä on julkaistu henkilöstöraporttia vuodesta 21 lähtien. Vuonna 28 henkilöstön määrä oli jälleen kasvussa. Henkilöstö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska 2 2016 Me olemme Skanska Skanska maailmalla Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso- Britannia Tanska Puola Tsekin tasavalta Slovakia Unkari

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

RIIHITONTTU Business Campus

RIIHITONTTU Business Campus RIIHITONTTU Business Campus Vehreä Urbaani Työympäristö Niittykummun Tulevaisuuden Keskustan Sykkeessä RIIHITONTTU Business Campus 1) Hyvä sijainti, helposti saavutettavissa 2) Runsaasti autopaikkoja 3)

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot