Toimitusjohtajan katsaus. Työtyytyväisyys parani Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12-15. Toimitusjohtajan katsaus. Työtyytyväisyys parani 2009. Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa"

Transkriptio

1 Toimintakatsaus 2009

2 Kiinteistönhuolto, Tekniset palvelut ja rakennuttaminen Siivouspalvelut Ruokailupalvelut 16 Sisältö ISS lyhyesti 4 Toimintaympäristö 6 ISS lukuina 8 Siivouspalvelut 10 Kiinteistönhuolto 12 Tekniset palvelut ja rakennuttaminen 14 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2009 oli kiinteistöpalvelualalle haasteellinen vaikean yleisen taloustilanteen vuoksi. Asiakkaat hakivat kustannussäästöjä sekä omasta toiminnastaan että ulkoistetuista tukipalveluista, ja kilpailutukset lisääntyivät. Eniten taantumasta kärsivät teollisuuden asiakkaat. Toimialan vaikea tilanne tarjosi toisaalta myös paljon mahdollisuuksia ISS Palveluille. Pohdimme yhdessä asiakkaidemme kanssa, miten me palvelutuottajana voisimme tuoda lisäarvoa ja tukea asiakkaan ydintoiminnalle. Käymällä läpi asiakkaan toimintaa syvemmin ja yhdistämällä kiinteistöpalveluihin yhä useampia muita henkilöstövaltaisia tukipalveluita laajemmiksi palvelukokonaisuuksi saimme lisättyä kustannustehokkuutta. ISS Palveluiden monipalveluratkaisut perustuvat asiakasymmärrykseen ja tiiviiseen läsnäoloon. Toimialalla on viime vuosien aikana tapahtunut merkittävä asennemuutos, ja ISS koetaan yhä useammin kumppanina kuin ulkopuolisena palveluntarjoajana. Ratkaisuja ja toiminnan kehittämistä mietitään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Menestystä haasteellisessa markkinatilanteessa Kyky tarjota laaja-alaisesti palveluita räätälöityinä ratkaisuina auttoi meitä menestymään vuoden 2009 haasteellisessa liiketoimintaympäristössä. ISS Palvelut on edelleen markkinajohtaja. Saavutimme viime vuodelle asettamamme liikevaihtotavoitteen ja kannattavuustavoitteet jopa ylittyivät. Kiinteistö- ja toimitilapalveluissa on merkittävästi kasvupotentiaalia myös tulevaisuudessa, sillä rakennemuutosten myötä muilta toimialoilta on yhdistettävissä työtehtäviä kiinteistöpalvelualan palveluihin. Lisäksi onnistunut ulkoistaminen on noussut yrityksissä avainasemaan kilpailukyvyn parantamisessa. Trendinä on yhä isompien palvelukokonaisuuksien ulkoistaminen. Uskon, että jatkossa saamme merkittäviä uusia sopimuksia erityisesti kuntasektorilta. Julkisen palvelutuotannon kustannusrakenne on ajautumassa mahdottomaan tilanteeseen, jota rasittaa lisäksi kuntien henkilöstön runsas eläköityminen. Hieno esimerkki onnistuneesta julkishallinnon liikkeenluovutuksesta oli Puolustushallinnon rakennuslaitoksen siivouspalveluiden siirtyminen ISS:lle vuonna Erinomaisen henkilöjohtamisten ansiosta siirtyvän henkilöstön työtyytyväisyys säilyi korkeana. Työtyytyväisyys parani 2009 Alaa vaivannut työvoimapula helpotti vuonna 2009, mutta lähivuosina taantuman väistyessä ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle riittävä työvoiman saatavuus tulee olemaan haastavaa. Toimialamme pysyvä haaste on alan houkuttelevuus. Me ISS Palveluissa aiomme pitää nykyiset työntekijämme tyytyväisinä ja houkutella uusia tekijöitä alalle luomalla entistä monipuolisempia kokopäiväisiä työtehtäviä ja panostamalla henkilöstöjohtamiseen. Mielestäni jokaisella on oikeus hyvään esimieheen. Panostus henkilöstön hyvinvointiin näkyy ISS:n työntekijöiden työtyytyväisyyden paranemisena vuoden 2009 aikana. Vuosi 2009 osoitti, että ISS Palvelujen strategia integroida tukipalveluita entistä tiiviimmin asiakkaan prosesseihin ja yhdistellä eri palveluja laajemmiksi kokonaisuuksiksi kantaa hedelmää. Vuonna 2010 jatkamme strategian toteuttamista, ja haemme sitä kautta lisäarvoa asiakkaillemme. Haluan kiittää ISS Palvelujen henkilöstöä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. Saimme yhteistyökumppaneiltamme hyviä ajatuksia ISS:n liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi henkilöstön yhteinen tahtotila, kehitysideat, joustavuus ja muutosvalmius ovat olleet suuri tekijä menestyksemme taustalla. Onnistunut vuosi innostaa ja luo uskoa jatkaa eteenpäin. 2

3 Tukipalvelut Turvallisuuspalvelut Ruokailupalvelut 16 Turvallisuuspalvelut 18 Tukipalvelut 20 Erikoispalvelut 22 Henkilöjohtamisen asiantuntija 24 ISS:n johtoryhmä 27 KARI VIRTA toimitusjohtaja Kari Virta palkittiin ISS-konsernin 53 maan joukosta vuoden 2009 parhaana maajohtajana. Valinnan perusteina oli mm. ISS:n strategian ja arvojen mukainen johtaminen, joka näkyy taloudellisten ja strategisten tavoitteiden toteutumisena sekä henkilöstön arvostuksena.

4 ISS lyhyesti ISS Palvelut tuottaa henkilöstövaltaisia tukipalveluita sekä julkisen sektorin että yksityisten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Palveluvalikoimamme kattaa monipuolisesti kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien tarvitsemat ylläpito- ja käyttäjäpalvelut sekä niiden manageerauksen. Tarjoamme sekä yksittäisiä palveluita että niistä rakennettuja, asiakaskohtaisesti räätälöityjä kokonaisratkaisuja. Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat. Luomme omalla toiminnallamme sekä laadullista että taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Kustannustehokkuutemme syntyy palveluiden ja tuotantoprosessien kokonaisuuden hallinnasta. Toimintamme perustuu luottamukseen ja rakennamme asiakassuhteita kumppanuuden pohjalle. Kilpailuetumme markkinoilla on laajan palveluvalikoiman lisäksi ISS:n ainutlaatuinen tapa johtaa, motivoida ja integroida henkilöstöä sekä palveluprosesseja. ISS Palveluiden liikevaihto vuonna 2009 oli 494 miljoonaa euroa ja työllistimme lähes kiinteistöpalvelualan ammattilaista ympäri Suomea. ISS Palveluiden strategian osa-alueet Arvo henkilöstölle Luomme henkilöstöllemme onnistumisen edellytyksiä innostavassa ympäristössä. Arvo Asiakkaalle Tuotamme palveluillamme lisäarvoa asiakkaidemme ydinliiketoimintaan. Tuotannollinen tehokkuus Käytössämme on alan tehokkaimmat prosessit, työkalut ja menetelmät. Asiakastyytyväisyys Yritysostot ISS-arvoketju Liikeidea Visio ISS integroija Visiomme on integroida kaikki asiakkaan tukipalvelut tehokkaaksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vapauttaa asiakkaat omaan ydinliiketoimintaansa. Yhdistämällä palvelumme asiakkaan henkilöstö- ja tuotantoprosesseihin luomme samalla arvoa omalle henkilöstöllemme tarjoamalla heille monipuolisia ja innostavia työmahdollisuuksia. Kasvu Työhyvinvointi Palvelukonsepti Palvelun arvo ISS Monipalvelu KiiNtEiStöjA toimitila - PAlVElUt D A D SIIVOUS- PALVELUT A TUKI- PALVELUT B TEKNISET PALVELUT, RAKENNUTTA- MINEN B RUOKAILU- PALVELUT C TURVALLISUUS- PALVELUT C 4 A B C D Palvelun kehittäminen Palveluiden välinen synergia Asiakkaiden välinen synergia Keskitetty hallinnointi Yksittäisten palveluiden lisäksi ISS tarjoaa useasta palvelusta koottuja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. ISS Palveluiden integroitu monipalveluratkaisu tehostaa asiakkaan ydinliiketoimintaa tekemällä prosesseista sujuvia. Konseptissa henkilöstövaltaiset tukitoiminnot ja niihin liittyvät prosessit kootaan yhtenäisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Perinteisiin kiinteistöpalveluihin voidaan liittää muita hyvinkin asiakas- ja toimialakohtaisia tukitoimintoja kokonaisuudeksi, jota johdetaan keskitetysti.

5 Rehellisyys Me kunnioitamme Yrittäjyys Me toimimme ISS arvot Vastuu Me otamme vastuun Laatu Me toimitamme

6 Toimintaympäristö

7 Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden osuus Suomen kansantaloudesta on merkittävä. Vuonna 2008 kiinteistöjen ylläpidon kokonaiskustannukset olivat noin 15 miljardia euroa, mikä on kahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuosittain kiinteistöjen ylläpitoon kuluvien henkilötyövuosien määrä on seitsemän prosenttia Suomen koko työllisyydestä. Ympäristöstrategian näkökulmasta kiinteistöt ovat merkittävin ja taloudellisin panostuksin katsottuna kannattavin ilmastonmuutokseen vaikuttava osatekijä. Ilmastomarkkinat ovat jo nyt maailmantalouden suurin markkina, jossa mm. tehdään suurimmat investoinnit, ja energiankulutuksesta on tulossa yhtä suuri bisnes kuin sen tuotannosta. Kiinteistöt kuluttavat 39 % Suomen koko energiankäytöstä (vrt teollisuus 35 %) ja tuottavat 30 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (vrt teollisuus 35 %). Myös yksityisten kuluttajien hiilijalanjäljestä suurin osa muodostuu asumisen eli kiinteistöjen kautta. Uudisrakentamisessa hyödynnetään jo paljolti uusimpia energiatehokkuutta edistäviä innovaatioita, mutta yhden vuoden rakennustuotanto on vuodesta riippuen vain 1,5-2,0 % suhteessa koko rakennuskantaan. Kiinteistön elinkaaren kokonaispäästöistä tyypillisesti noin % muodostuu käytön aikaisesta energiankulutuksesta ja toiminnoista. Näin ollen nimenomaan olemassa olevien kiinteistöjen ylläpitopalveluilla, kuten energianhallinnalla, on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimialan merkittävyys tulee kasvamaan myös työllisyyden näkökulmasta Suomen muuttuessa yhä selkeämmin palveluyhteiskunnaksi. Kasvupotentiaalia on erityisesti julkisella sektorilla, joka on tähän asti tuottanut kiinteistö- ja toimitilapalvelut pääosin itse. Kuntien tiukka taloudellinen tilanne ja lähivuosien runsas eläköityminen ovat tosiasia, johon toistaiseksi toteutetut palvelurakenteen uudistukset ja ylikunnalliset ratkaisut eivät ole tuoneet riittävää taloudellista hyötyä. Ulkoistettavat kokonaisuudet yhä laajempia Kiinteistö- ja toimitilapalveluita tilaavat asiakkaat haluavat keskittää hankintojaan, ja ulkoistavat yhä isompia kokonaisuuksia. Ulkoistamisella haetaan kustannustehokkuuden lisäksi joustavuutta ja mahdollisuutta keskittyä omaan ydintoimintaan. Palveluntarjoajalta odotetaan muun muassa laadun takaamista, valmiutta tarjota palvelutuotannon kokonaisratkaisuja ja kykyä huolehtia siirtyvästä henkilöstöstä. Vuoden 2009 vaikea taloustilanne näkyi kiinteistöpalvelualalla muun muassa kilpailutusten lisääntymisenä. Asiakkaat vaativat palveluntuottajilta entistä enemmän kustannustehokkuutta, tuottavuuden nostamista ja luovia palveluratkaisuja. Palveluntarjoajien henkilöstön ammattitaitoon ja henkilöstöjohtamisen laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Haasteena työvoiman riittävyys Alaa vaivaava työvoimapula väistyi hetkeksi, mutta nousee taas haasteeksi yleisen taloudellisen tilanteen piristyessä. ISS Palvelut pyrkii takaamaan riittävän työvoiman saannin tarjoamalla monipuolisia työllistymisratkaisuja, kouluttamalla henkilöstöä ja panostamalla henkilöstöjohtamiseen. Vuonna 2009 kiinteistöpalvelualan kehittämisessä otettiin merkittävä askel, kun toimialalle julkaistiin ensimmäistä kertaa yleiset laatuvaatimukset Kiinteistö RYL. Tässä Rakennustiedon vetämässä ja osittain Tekesin rahoittamassa suurhankkeessa oli mukana suurin osa kiinteistöalan merkittävistä palveluntuottajista ja palvelun tilaajista. LEED Vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa Hewlett Packard haki vuoden 2009 lopussa kansainvälistä LEED-ympäristöluokitusta Espoon Piispankalliossa sijaitsevalle toimitalolleen. HP:n yhteistyökumppanina sertifointiprojektissa on ISS Palvelut. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifiointi on ensimmäinen kansainvälinen ympäristöluokitus, joka tarjoaa valmiin mallin mitata kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormituksia. Sertifikaatti on konkreettinen tae vastuullisesta ja kestävästä liiketoiminnasta, siksi yhä useampi kansainvälinen yritys on asettanut tavoitteeksi toimia jatkossa ainoastaan LEED-sertifioiduissa kiinteistöissä. ISS tarjoaa ainoana yrityksenä Suomessa LEED-sertifikaatin mukaisesti tuotettuja kiinteistöpalveluita ja huolehtii, että asiakkaan prosessit vastaavat LEED-kriteeristöä. HP:lle ISS tuottaa kaikki kiinteistöön liittyvät tekniset ja huoltopalvelut sekä ravintola- ja toimistopalvelut. ISS:n ja HP:n yhteisenä tavoitteena on saada HP:lle Gold-tason sertifiointi, joka on LEED-luokituksen toiseksi korkein taso. Käytännössä LEED-sertifikaatin hakemisen edellytyksenä on ennen kaikkea kaikkien kiinteistöön liittyvien tukipalveluiden käsitteleminen kokonaisuutena, sillä palvelutuottajan toiminnalla on vaikutukset lähes 60 % vaadittavista pisteistä. Suomessa on tähän mennessä myönnetty vasta muutamia LEED-sertifikaatteja ja pääosin uudisrakennuksille. ISS tuo LEED:in sellaisten yritysten ulottuville, jotka toimivat olemassa olevissa kiinteistöissä. Toimitalon LEED-sertifiointi tukee yritys- ja ympäristövastuun kokonaisvaltaisia tavoitteitamme. Meillä on ollut WWF:n Green Office -sertifiointi vuodesta 2006, ja LEED on luonteva jatko kestävän kehityksen toiminnallemme Suomessa, sanoo toimitusjohtaja Mika Sarhimaa Suomen HP:lta. 7

8 ISS lukuina ISS Palveluiden tunnusluvut Vuonna Keskimääräisen työpäivän pituus 6,7 h Liikevaihto, milj. eur Liikevoitto CBIII, milj. eur Liikevoitto CBIII % 8,8 8,1 8,3 Kesätyöntekijöitä Henkilöstökulut 304 milj. eur Palkkojen osuus henkilöstökuluista 81 % Liikevaihto/työntekijä tuhat eur Työntekijämäärä * * Maksetut palkat Eläkekulut 245 milj. eur 42 milj. eur Liikevaihdon jakauma (%) Siivouspalvelut 40,5 Kiinteistönhuolto ja tekniset palvelut 33,4 Turvallisuuspalvelut 11,9 Tukipalvelut 6,0 Kiinteistöjen investointipalvelut ja rakennuttaminen 5,3 Ruokailupalvelut 2,9 ISS-konsernin tunnusluvut 2009 ISS Nordic Liikevaihto MDKK (keskikurssi 7, Suomen pankki) = 9,26 miljard. eur Liikevoitto % 5,6 Maat Liikevaihto Tanska, Grönlanti, Suomi islanti, Ruotsi, Norja 2,2 miljard. eur Henkilöstö Työntekijöitä ISS Palveluiden osuus koko kansainvälisen ISS-konsernin liikevaihdosta noin 5,3 % 8 ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii 53 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS-konsernin omistavat pääomasijoitusyhtiöt EQT ja Goldman Sachs capital Partners.

9 Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan (%) Koko henkilöstö, naisia 61,9 Henkilöstön ikäjakauma (%) Alle 25 vuotta 18, vuotta 22, vuotta 19, vuotta 22, vuotta 16,5 Henkilöstön jakauma palveluittain Siivouspalvelut Kiinteistönhuolto 997 Tekniset palvelut 573 Ruokailupalvelut 188 Tukipalvelut 708 Turvallisuuspalvelut Rakennuttamispalvelut 200 Toimihenkilöt Työyhteisötyytyväisyyden, HEHKUn, kehittyminen 4 3 3,81 3,87 3,91 3,48 3,53 3,65 3,63 3,71 3,75 3,73 3,80 3,86 3,66 3,61 3, Oma työ Työyksikkö Esimiestyö ja johtaminen ISS yrityksenä ja työnantajana Yhteenveto kehittymisestä 12 kk:n aikana 2009 Työhyvinvointi ja työterveys Tapaturmapoissaolot 0,4 % Tapaturmataajuus 57,7 Tapaturmien lukumäärä kpl Sairauspoissaolot 5,6 % Työsuhteiden kesto vuoden 2009 lopussa (%) Yli 2 vuotta työsuhteessa olleet 61,9 Yli 5 vuotta työsuhteessa olleet 41,2 Pysyvät työsuhteet 88,3 Vuonna 2009 ISS:lle siirtyi 442 henkilöä yhteensä 14 liikkeenluovutuksessa sekä yhdessä yritysostossa 11 henkilöä nk. vanhana työntekijänä. 9

10 Siivouspalvelut Siivouspalvelut huolehtii kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Toiminta ja tavoitteet suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Siivouspalvelut jakaantuu ylläpito- ja perussiivoukseen. ISS:llä toiminta perustuu Q3E Siivouspalvelukonseptiin, joka on kokonaisvaltainen ja yhtenäinen tapa tuottaa puhtauspalvelua erilaisissa asiakasympäristöissä. Konseptin keskeisiä ajatuksia ovat taloudellisuus, ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen, ergonomia ja työturvallisuus, systemaattinen laadunseuranta, ympäristönäkökohdat ja jatkuva parantaminen. Uusi koulutusmahdollisuus verkossa Vuoden 2009 aikana ISS syvensi segmenttikohtaisia siivousohjeistuksia teollisuuden, kaupan, sairaaloiden, oppilaitosten ja asuinkiinteistöjen puhtaanapitokohteisiin. Yhtenäiset mallit helpottavat henkilöstön toimintaa ja takaavat asiakkaalle tasaisen laadun ja yhtenäiset prosessit huomioiden asiakkaiden toimiala- ja kiinteistökohtaiset erityistarpeet. Vuonna 2009 merkittävää nopeaa reagointia ja palvelun sopeuttamiskykyä edellyttävä ilmiö oli syksyn H1N1-epidemiaan varautuminen. Sen osalta ISS Siivouspalveluissa mm. tehostettiin ylläpitosiivousta asiakaskohteissa ja päivitettiin työtekijöiden siivoustaitoja sekä tarjottiin mm. lisäkoulutusta ja -ohjeistusta aseptisesta siivouksesta. Toiminnalla haluttiin taata yhteiskunnallisesti merkittävien toimintojen jatkuminen, suojata oma henkilöstö sekä minimoida tartuntariskit ja epidemian leviäminen asiakaskohteissa. Vuonna 2009 henkilöstölle tarjottiin uutena koulutusmuotona verkko-oppimista. Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa sisäisen koulutuksen tarjoamisen valtakunnallisesti suurelle joukolle nopeasti ja tehokkaasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Mm. H1N1-epidemian varautumiseen tähtäävän verkkokoulutuksena toteutettuun erityiskoulutukseen osallistui lähes 400 siivoustyöntekijää vajaan kolmen viikon aikana. Verkkokoulutusten kehittäminen jatkuu vuonna Siivouspalveluissa panostetaan myös vahvasti työnjohdon, kuten palveluesimiesten ja -ohjaajien, koulutukseen. Asiakassuhteiden hallinta painopistealueena 2010 Vuonna 2009 yleisesti heikentynyt taloustilanne heijastui siivouspalveluihin kilpailutusten ja palvelusopimusten muutosten lisääntymisenä. Asiakastarpeisiin vastattiin ja kustannuspaineita helpotettiin muokkaamalla palvelujen sisältöjä väliaikaisesti kevyemmäksi. Isoissa tarjouskilpailuissa korostuivat laatuvaatimukset, turvallisuusnäkökohdat ja palvelutuottajan henkilökunnan ammattitaito. Vuonna 2010 ISS Siivouspalveluissa kiinnitetään huomiota entistä kokonaisvaltaisempaan asiakassuhteiden hallintaan ja laadunseurantaan. Q3E Siivouspalvelukonseptin kehitystyössä keskitytään erityisesti kohdeauditointeihin, joissa arvioidaan, miten hyvin käytännön toiminta vastaa konseptia. Myös ISS-konsernin pohjoismaista yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään. Syksyllä 2009 julkaistu Kiinteistö RYL sisältää toimialan yleiset laatuvaatimukset. Sen vaikutukset näkyivät jo loppuvuoden 2009 tarjouspyynnöissä. Kiinteistö RYL tulee varmasti helpottamaan kiinteistöpalveluiden ostajien, myyjien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua jatkossa tarjoamalla yleisiä määrittelyitä kiinteistönpidolle, sen toteutukselle ja valvonnalle. 10 Avainasemassa henkilöstön hyvinvointi ISS Palvelut otti hoitaakseen Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ylläpito- ja siivoustehtäviä merkittävällä julkisen sektorin sopimuksella. Hyvin suunnitellun ja ohjatun henkilöstön haltuunottoprosessin avulla uusien työntekijöiden työtyytyväisyys säilyi korkeana. Puolustushallinnosta ISS Palveluihin siirtyneet työntekijät pääsivät tutustumaan uuteen työnantajaansa jo ennen siirtymistä Uusi yhteistyökumppani tutuksi -koulutustilaisuuksissa. Ne tarjosivat mahdollisuuden päivittää omaa ammatillista osaamista ja perehtyä työhön ja palveluiden laatuperiaatteisiin. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asiakastyytyväisyystutkimuksissa siivouspalvelut ovat saaneet aina erinomaiset arvosanat, ja valitessamme palvelujen tuottajaa kiinnitimme erityistä huomiota palvelutuotannon laatuun ja siirtyvän henkilöstön aseman turvaamiseen, kertoo laitoksen johtaja Pekka Salojärvi. ISS:n toimintamallissa huomioidaan hyvin siivouspalvelun käynnistäminen, vanhojen työntekijöiden siirtyminen ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen kohteisiin. Sopimuksella ISS:lle siirtyi kaikkiaan 100 ylläpito- ja perussiivoustehtävää ja 38 rakennuslaitoksen työntekijää. Valtakunnallisen puitesopimuksen lisäksi solmittiin 11 alueellista palvelusopimusta.

11 Auli Wannah siivooja TIINA MARTIKAINEN siivouksen kouluttaja SATU PAKARINEN siivooja Vahva ammattitaito, pitkäjänteinen työmenetelmien ja -välineiden kehitystyö sekä käytännön tuntemus takaavat siivouspalvelumme laadun. Saamme asiakkailtamme kiitosta myös erinomaisesta laadunseurannasta ja raportoinnista. LEENA NEVALAINEN, tuotelinjajohtaja, ISS Siivouspalvelut ETUNIMI SUKUNIMI titteli Kohde

12 ANNA YLINEN kesätyöntekijä Kiinteistönhuolto ISS Palveluiden kiinteistönhuolto vastaa erilaisten kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen ylläpidosta ja toimivuudesta. Kiinteistöt ovat omistajilleen merkittäviä investointeja, joiden ylläpidon tarkoituksena on niiden arvon, kunnon ja käytettävyyden säilyttäminen sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten optimoiminen. Kiinteistönhuollon palveluihin kuuluvat päivittäinen kiinteistönhuolto, talotekniikan huolto, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistöjen energiapalvelut. Palvelut luovat turvallisen, energiatehokkaan ja viihtyisän työ- tai asuinympäristön kaikille ISS Palveluiden asiakkaille ja kiinteistön käyttäjille. Siisti, turvallinen ja kaikkina vuoden aikoina hyvin toimiva kiinteistö on myös yrityksen käyntikortti. Tehokkuus turvaa toiminnan ISS panosti vuonna 2009 voimakkaasti arvolupausten lunastamiseen. Arvontuottoa asiakkaille parannettiin mm. reaaliaikaisella kiinteistöjen energiatehokkuuden seurannalla, mikä vaikuttaa suoraan asiakkaiden energiakustannuksiin. ISS Palveluiden omaa tehokkuutta lisäsi kiinteistönhuollon ja vartioinnin tehtävien yhdistäminen. Yli 60 vartijalle annettiin kiinteistönhuollon koulutusta, ja vuonna 2010 kiinteistönhuollon ja turvapalveluiden yhteistyö laajennetaan koko Suomeen. Asiakkaalle palvelu merkitsee kustannustehokkuutta ja entistä joustavampaa ja ympäristötehokkaampaa palvelua, ja työntekijälle monipuolisempia työtehtäviä ja ammattitaidon lisääntymistä. Kiinteistönhuolto vähentää ajokilometrejä seuraamalla ja suunnittelemalla ajoneuvojen liikkeitä gps-paikantimien avulla. Työ aloitettiin vuonna 2009, ja vuoden 2010 aikana järjestelmä on käytössä koko ISS Palveluiden auto- ja konekannassa. Vähentämällä liikkumista ja tehostamalla toimintaa ISS Palveluiden ja sen asiakkaiden ekologinen jalanjälki pienentyy, kun samasta työstä suoriudutaan optimoiduilla siirtymillä. ISS Palvelut panostaa tulevaisuuden tekijöihin Vuonna 2009 kiinteistönhuollon kilpailutukset lisääntyivät edelleen niin yksityisellä kuin kunnallisella sektorilla. ISS Kiinteistönhuolto pärjäsi kilpailutuksissa hyvin, mihin vaikutti ensisijaisesti arvolupausten lunastaminen mm. energiatehokkuuden osalta. Säilyttääkseen alan parhaan osaamisen ja ammattilaiset sekä varmistaakseen ammattitaitoisen työvoiman saannin tulevaisuudessa ISS kiinteistönhuolto panostaa alan koulutukseen. Vuonna 2009 ISS Palvelut tiivisti oppilaitosyhteistyötä ja oli mm. vahvasti mukana kehittämässä alalle uutta ammattitutkintoa. Lähtökohtana on, että koulutus vastaisi paremmin toimialan yritysten tarpeita. ISS Kiinteistönhuolto on myös aktiivisesti vaikuttamassa koko toimialan tunnettuuden lisäämiseen ja mukana rakentamassa valtakunnallisia sekä alueellisia verkostoja kiinteistöpalvelualalla toimivien oppilaitosten, yritysten, työvoimahallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi. 12

13 Eri kiinteistöpalvelut kytkeytyvät yhä voimakkaammin toisiinsa, mikä näkyy kiinteistönhuollon vastuualueiden ja toimenkuvien laajentumisena. Asiakkaille tämä merkitsee ennen kaikkea tehokkuutta ja joustavuutta palvelutuotannossa. Marko Salo, tuotelinjajohtaja, ISS Kiinteistöpalvelut ROMET KALDMÄE kiinteistönhoitaja

14 Tekniset palvelut ja rakennuttaminen Rakennuttamisessa ja teknisissä palveluissa tärkein menestystekijämme on vahvan ammattitaidon ja korkean laadun lisäksi kokonaispalvelu. Voimme ottaa kokonaisvastuun rakennuttamisesta ja kiinteistöjen teknisestä ylläpidosta. PETRI MYLLYNIEMI, johtaja, ISS Tekniset Palvelut

15 RAKENNUTTAMISpalvelut tuottaa kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille lisäarvoa toteuttamalla korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä rakennuttamis-, valvonta-, asiantuntija- ja kiinteistöjen ylläpidon palveluja. ISS:n rooli voi vaihdella aina mittavien hankkeiden projektinjohtokonsultoinnista pienten hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviin. Tavoitteena on tehostaa kiinteistön käyttöä ja tuottaa kustannussäästöjä niin huollossa, ylläpitokorjauksissa kuin veden ja energian kulutuksessa. Tekniset palvelut tarjoaa kiinteistöjen huollon, ylläpidon ja korjausten kokonaisratkaisuja, joiden avulla varmistetaan kiinteistön laadukas toiminta, hyvät käyttöolosuhteet ja tehokas energiankäyttö. Palvelutuotteet ulottuvat pienistä huolto- ja korjaustöistä kokonaisvaltaisiin kiinteistöpalvelusopimuksiin. Asiakkaiden kiinnostus elinkaariajatteluun sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Ottamalla kokonaisvastuun energiankäytöstä ja kehittämällä seurantajärjestelmiä ISS on saavuttanut asiakaskohteissa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa. Uusia konsepteja teollisuuden tarpeisiin Vaikeutunut taloudellinen tilanne tarjoaa ISS:lle myös mahdollisuuksia, sillä monet asiakkaat keskittyvät entistä tiiviimmiin ydintoimintaansa ja ulkoistavat tukitoimintoja, jotka on aiemmin hoidettu omalla organisaatiolla. Vuonna 2009 teknisissä palveluissa kehitettiin uusia konsepteja ja yhä laajempia monipalveluratkaisuja erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Rakennuttamisessa lisääntyi korjaushankkeisiin liittyvien rakennuttamispalveluiden sekä käytönohjauksen palveluiden kysyntä. Rakennuttamispalveluissa aloitettiin vuoden 2009 syksyllä laatujärjestelmän päivitys- ja sertifiointiprojekti, jonka tarkoituksena on tehostaa ja pelkistää organisaation eri yksiköissä olevia toimintatapoja ja -malleja. Hanke viedään loppuun vuoden 2010 aikana. Myös alueiden ja yksiköiden välistä yhteistyötä tullaan lisäämään. Teknisissä palveluissa tiivistettiin vuoden 2009 aikana yhteistyötä kiinteistönhuollon kanssa. Asentajien valmentaminen myyntiin ja palveluiden tarjoamiseen näkyi taloudellisen tuloksen paranemisena. Vuoden 2010 aikana rakennetaan myös tulosmittaristo, jonka avulla toimintaa pystytään seuraamaan talouden lisäksi myös muun muassa asiakkaan ja henkilöstön näkökulmasta. PEKKA VIRTANEN sähköasentaja Infotaulut ja langaton nettiyhteys metromatkustajille HKL:n metrojuniin ja -asemille asennetut infotaulut ja langaton internetyhteys mahdollistavat nettisurffailun matkustamisen aikana ja reaaliaikaiset tiedot joukkoliikenteestä. ISS Tekniset palvelut vastasi metrojuniin tarvittavasta tekniikasta. ISS TEKNISET PALVELUT toi projektinhallinta- ja teknisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa HKL:n käyttöön, kun metromatkustamisesta haluttiin tehdä entistä sulavampaa. Metrojuniin asennettiin infotaulut, joilta matkustajat voivat seurata liikennetiedotteita, aikatauluja sekä metron sijainnin mukaan vaihtuvia paikallismainoksia. Järjestelmän käyttöönottoa varten ISS toimitti ja asensi tarvittavat tietoliikennelaitteet sekä infotaulut. ISS myös vastasi hankkeen kokonaishallinnasta. Ajankohtaisen matkustusinformaation lisäksi metromatkustajat saavat käyttöönsä langattoman internetyhteyden, joka mahdollistaa maksuttoman nettisurffailun matkan aikana. ISS Palveluilla ja HKL:llä on takanaan luotettava ja pitkäaikainen yhteistyösuhde. Projektiin kuuluneiden asennustöiden lisäksi ISS teki lisäarvona muita huoltotöitä vuosisopimuskumppaninsa metrovaunuissa. Urakkatyö saatiin ISS:n osalta päätökseen marraskuussa Palvelut tulevat matkustajien käyttöön keväällä

16 Ruokailupalvelut ISS Ruokailupalvelut tarjoaa ravitsemuspalveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Tarjonta yksityisille yrityksille ja yhteisöille koostuu pääasiassa lounasruokailupalveluista, kokous- ja edustuspalveluista sekä kahvilapalveluista. Julkisella sektorilla ISS Ruokailupalvelujen asiakkaita ovat muun muassa kunnat ja kaupungit, oppilaitokset, sairaalat ja vanhainkodit. ISS Ruokailupalvelujen uudessa toimintamallissa tuotteet ja palvelut suunnitellaan keskitetysti, ja tarjontaa ravintoloissa on yhdenmukaistettu. Palveluratkaisu räätälöidään selkeästi määritellyistä komponenteista yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan toiveita kuunnellen. Ruokailupalvelujen räätälöinti voi tarkoittaa esimerkiksi paikallisten suosikkiruokien tai normaalia kasvispitoisemman ruoan lisäämistä valikoimaan. Uusi konsepti jalkautettiin vuonna 2009 Vuonna 2009 ISS Ruokailupalvelut kasvoi markkinoita nopeammin ja saavutti tulostavoitteet. Taloudellinen taantuma näkyi kuitenkin teollisuusyritysten henkilöstöravintoloiden kävijämäärien laskuna. Vuonna 2008 aloitettu konseptin uudistus saatiin päätökseen ja jalkautettiin suurimpaan osaan ravintoloita. Uudessa ISS Catering Services -konseptissa palvelujen tarjonta on tuotteistettu aiempaa tarkemmin. Konseptin suunnittelun lähtökohtana olivat asiakkaiden muuttuneet ateriatottumukset. Nykyisin perinteisen lautasmallin lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia lounaita leipä- ja salaattibaareista sekä Take Away -pisteistä. Myös ruokailupalvelujen ulkoinen ilme uudistettiin uuden konseptin myötä lähemmäksi ISS Palveluiden yritysilmettä. Uusi visuaalinen ilme on jalkautettu ravintoloihin asiakasyrityksen näkemykset huomioiden. Kasvua haetaan julkiselta sektorilta Kuluvan vuoden aikana painopiste siirtyy tuotteistamisesta ja konseptoinnista talouden ja tuotannon ohjaamiseen liittyvien järjestelmien kehittämiseen. Järjestelmäkehitysten avulla tiedon käsittely ja toiminnan ajantasainen seuraaminen helpottuvat. Kasvu on ruokailupalveluissa tärkeä tavoite myös vuodelle 2010, ja sitä haetaan erityisesti kuntasektorilta sekä muualta julkiselta sektorilta. ISS:n kokonaispalveluratkaisu antaa ISS:lle erinomaisen valmiuden hoitaa kuntien ruokailupalvelut kustannustehokkaasti, tinkimättä kuitenkaan laadusta. 16 Työskentelyä yli palvelurajojen Kattava osaaminen oli avainroolissa Työtehoseuran valitessa ISS:n kiinteistöpalveluidensa tuottajaksi. ISS Ruokailupalvelut huolehtii Työtehoseuran sadoista ruokailijoista osana Vantaan ja Rajamäen toimipisteisiin tuotettavaa monipalvelua. ISS Ruokailupalveluiden Työtehoseuralle (TTS) toimittamat ruokailupalvelut ovat osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut, kiinteistöjen managerointi ja alihankintasopimushallinta. Ruokailupalveluihin kuuluu päivittäisen lounastarjoilun lisäksi kokousten ja tilaisuuksien tarjoilusta huolehtiminen. Tavoitteena on kouluttaa koko TTS:lla työskentelevä ISS:n henkilöstö moniosaajiksi, joilla on valmius toimia useissa työtehtävissä. Näin osaamista on aina saatavilla, ja työ on henkilöstölle vaihtelevaa. Sopimuksen myötä joukko TTS:n työntekijöitä siirtyi ISS:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Teimme valinnan pohjaksi perusteellisen selvitystyön, ja vain ISS pystyi tarjoamaan näin laajaa osaamista, kertoo TTS:n hallintojohtaja Jouni Heino. Yhteistyö ISS:n kanssa tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa keskittymisen ydintoimintaamme. ISS pystyy myös tarjoamaan siirtyneelle henkilöstölle ammatillista kehittymistä meitä enemmän, sillä heillä on käytössään viimeisin tekniikka ja tietämys.

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Kilpailukyvyn parantaminen toimintaympäristön muutoksessa. Julkinen

Kilpailukyvyn parantaminen toimintaympäristön muutoksessa. Julkinen Kilpailukyvyn parantaminen toimintaympäristön muutoksessa Julkinen Julkinen ISS yrityksenä Toimintaympäristön muutokset ISS:n sisäiset muutokset ja kilpailukyvyn parantaminen Asiakkaiden kilpailukyvyn

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa t Ifin Suuryritysten riskienhallintapäivä 25.1.2012 2012 Sirpa Huuskonen Esityksen sisältö ISS:n Hyvissä voimissa työhyvinvointiohjelma ja TTT-johtaminen

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint -yritysesittely Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint Oy Suomen suurin henkilöstöpalveluyritys syntyi, kun Extra Henkilöstöpalvelut ja Jokela Capital yhdistyivät kesällä 2004.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Terveydenhuollon toimintaympäristössä korostuvat ihmisläheisyys, luottamuksellisuus ja kyky toimia ripeästi tilanteiden muuttuessa. Nämä ominaisuudet

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

1. Vastuullinen kumppani

1. Vastuullinen kumppani YRITYSVASTUURAPORTTI 2016 1 1. Vastuullinen kumppani Näin onnistut kilpailuttamisessa Tunnetko jo kilpailutuksen erityisvaatimukset omalla toimialallasi? Entä minkä verran kilpailutukseen on hyvä varata

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja. KIINTEISTÖPALVELUT RY Ratkaisut eduksesi, työnantaja. Historiaa. Kiinteistöpalvelut ry Perustettu 2002 Perustajajärjestöt Kiinteistöpalvelualat KIPA ry Kiinteistötyönantajat KITA ry Suomen Kiinteistöpalveluyritykset

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11. Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.2008 Sisältö Intrum Justitia lyhyesti Yleisen taloustilanteen kehittymisen

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Osmo Hiltunen, KJ-Kiinteistöjohto Oy Coresma 6.2.2008 7.2.2008 KJ-Kiinteistöjohto Oy 2 Täyden palvelun kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yritys Yksityinen ja riippumaton

Lisätiedot

Lisäarvoa älykkäillä palveluratkaisuilla

Lisäarvoa älykkäillä palveluratkaisuilla Lisäarvoa älykkäillä palveluratkaisuilla Kyllä, palvelu voi olla älykästä! TUOTTAVUUTTA PARANTAVIA Coor on Pohjoismaiden johtava palveluntoimittaja, jonka ratkaisut säästävät asiakkaiden aikaa ja resursseja.

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Johtaja Robert Blumberg 1. Autoteollisuus ja markkinat 2. Valmet Automotive muuttuvassa ympäristössä

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisista maakunnista

Elinvoimaa monialaisista maakunnista Elinvoimaa monialaisista maakunnista Kasvupalvelu-uudistus TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi alvelulla edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

monipuolisia työtehtäviä sekä ammatillista koulutusta. Mitä myönteisemmällä asenteella teemme työtämme, sitä parempaan tulokseen pääsemme.

monipuolisia työtehtäviä sekä ammatillista koulutusta. Mitä myönteisemmällä asenteella teemme työtämme, sitä parempaan tulokseen pääsemme. TOIMINTAKATSAUS 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko yhteiskunta, sekä yksityinen että julkinen sektori, on kasvavien tehokkuusvaatimusten puristuksessa. Verotulojen kutistuminen kiristää julkisten yhteisöjen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten WSOYpro Oy on Suomen suurin painettujen ja sähköisten oppimateriaalien sekä työelämäpalveluiden tuottaja. Alan johtavana toimijana

Lisätiedot

Osaamista yhteistyöhön - Yksityinen palvelutarjonta kuntien palvelukapasiteetin kehittäjänä

Osaamista yhteistyöhön - Yksityinen palvelutarjonta kuntien palvelukapasiteetin kehittäjänä Osaamista yhteistyöhön - Yksityinen palvelutarjonta kuntien palvelukapasiteetin kehittäjänä Pekka Lindeman ISS Palvelut Oy EK-elinkeinopäivä 28.04.2005 Lahti Aihealueet Väestön ikääntyminen edellyttää

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Securitas Education Oppilaitosturvallisuudesta on viime vuosina keskusteltu runsaasti, ja oppilaitokset ovatkin aloittaneet työn yhteiskunnan asettamien uusien turvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Wise Group Finland Oy Talonrakennuksen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttaminen Toimialat RAP, RAK,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Suuren yrityksen näkökulma Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden osaamistarpeista ja näkymistä. Sirpa Huuskonen 27.10.2010

Suuren yrityksen näkökulma Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden osaamistarpeista ja näkymistä. Sirpa Huuskonen 27.10.2010 Suuren yrityksen näkökulma Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden osaamistarpeista ja näkymistä Sirpa Huuskonen 27.10.2010 Kiinteistöpalveluala Suomessa Toimiala nopeimmin kasvanut liike-elämän palvelusektori,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner Group Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyritys. Olemme alan asiantuntijoita ja yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot