- Oulun kaupungin yhteisötoiminta ja palvelukonseptin kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Oulun kaupungin yhteisötoiminta ja palvelukonseptin kehittäminen"

Transkriptio

1 1 Oulun kaupunki Keskushallinto Yhteisötoiminta Kunnan ja kolmannen sektorin kumppanuus hyvinvointia rakentamassa - Oulun kaupungin yhteisötoiminta ja palvelukonseptin kehittäminen Oulun kaupunki, Keskushallinto, yhteisötoiminta Satu Kaattari-Manninen

2 Oulun kaupunki Keskushallinto Yhteisötoiminta 2 Taustaa Lähidemokratiatoiminnalla, l. yhteisötoiminnalla Oulussa pitkät perinteet - 30 vuoden ajan osa aktiivisesti ja monimuotoisesti toimivaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa. Toiminta vakinaistettiin v Oulun kaupungin keskushallinnossa yhteisötoiminnan koordinointi, kehittäminen ja aluetyö: koordinaattori, 5 aluetyöntekijää, 3 hklö kehittämistoiminnassa.

3 Oulun kaupunki Keskushallinto Yhteisötoiminta 3 Yhteistyökumppaneina yhteisötoiminnassa n. 40 eri kolmannen sektorin yhteisöä; Asukasyhdistykset, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistykset, kylätoimikunnat ja muut asukasyhteisöt, joiden kautta vaikutetaan asukkaita ja alueita koskevaan päätöksentekoon. Yhteisötoiminta painottuu sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn: tavoitteena on, että kuntalaiset kokevat Oulun turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia. Toiminta tukee yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä ja on yhteistyötä kaupungin ja asukastoimijoiden välillä.

4 Asukastupatoiminta Oulussa Asukastupatoiminta yksi osa yhteisötoimintaa 16 suuraluetta, joissa 12 asukastupaa, asukkaiden olohuoneita, vapaaehtoistoiminnan toteutuspaikkoja Oulun kaupunki tarjoaa toiminnalle puitteet, kuten tilat ja tietoliikennepalvelut, sekä vuosittaiset toiminta-avustukset. Yhdistykset tuvilla työnantajina: Tuvilla työnohjaus ja työnantajavastuut vapaaehtoisten toimesta. Tuvilla monenlaista kerho - ja harrastetoimintaa -> yhteisöllisyys, osallisuus, vapaaehtoisuus tuvilta myös arjen hyvinvointia tukevia palveluita, kukin oman suuralueensa asukkaiden tarpeisiin vastaten. palvelutoimintaa on sekä asukastuvilla että asukkaiden kotiin tuotettuna

5

6 6 Asukastupien palvelut Esimerkiksi: Kotiapupalvelu, asiointiapu, ateriapalvelu, ATKperusvalmiuksien koulutukset ikääntyneille, laiteasennuspalvelu, siivouspalvelu, kylätalkkaritoiminta, ompelupalvelu, lastenhoitoapua jne. Palveluita kehitetty asukaslähtöisesti, kunkin alueen oman asiakaskunnan ja ikärakenteen tarpeet huomioivasti. Oman alueen asiantuntijuus - turvallisuus, viihtyvyys, palvelut, työllisyys

7 Asukastupatoiminnan haasteita Viime vuosina toiminta on laajentunut. Toiminnan piirissä palvelun käyttäjinä v yhteensä yli henkilöä. Yhdistykset työllistävät palkkatuella on tällä hetkellä n.200 henkilöä. Volyymit kasvaneet vapaaehtoiset ylikuormittuneita Työllistämistoiminnan vastuut ja velvoitteet kasvaneet yhdistysten rooli? Verottaja tiukentanut linjauksiaan yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan suhteen, lainsäädännölliset muutokset (de minimis ym)

8 Asukastupatoiminnan haasteita DE MINIMIS - laki : Eniten muutokset vaikuttaisivat niihin kilpailuolosuhteissa maksullisia tuotteita ja palveluja tuottaviin yhdistyksiin ja säätiöihin, jotka ovat nykyisin voineet kattaa työntekijän palkkauskustannukset kokonaan palkkatuella. -Lait ehdotetaan tulemaan voimaan Uudistuksen herkin kohta on kentällä tapahtuva elinkeinotoiminnan harjoittamisen määrittely. Ehdotus jättää harkintavaltaa TE-toimistoille. Ne arvioivat toiminnan luonnetta tapauskohtaisesti.

9 Oulun kaupunki Keskushallinto Yhteisötoiminta Projektipäällikkö, PALKE hanke, Satu Kaattari-Manninen Palke esiselvitys Palke Oulun yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys esiselvityshanke (Kh ) toteutettiin Selvityksen taustalla asukastupien palvelutuotannon ja työllistämistoiminnan nopean kasvun myötä aiheutunut tarve toiminnan uudelleenorganisoimiselle. Selvityksen kohteena asukastupien työllistämistoiminta ja palvelut; 12 asukastupaa, 12 rekisteröityä yhdistystä, 200 työntekijää.

10 Selvityksen tuloksia TUPIEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA - vaikuttavuus Kannattavaa toimintaa kunnalle sekä talouden että hyvinvoinnin näkökulmasta. On kuitenkin tilapäisratkaisu : Palkkatuettu työllistäminen järjestöissä johtaa harvoin pysyvään työllisyyteen, vaan työ useimmiten päättyy tuen päätyttyä. Huomioitava yritysvaikutukset toiminnassa ei saa heikentää yritysten toimintamahdollisuuksia!

11 Selvityksen tuloksia 2 ulkopuolista arvioijaa mukana työssä toimenpide-esitykset -> Tarvitaan uutta rakennetta ja toimintamallia 1) toiminnan vahvistamiseksi jatkuvuuden mahdollistamiseksi - työpaikat säilytettävä 2) kestävän työllisyyden lisäämiseksi sekä 3) palveluiden turvaamiseksi 4) elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi Esitetään yhteisöyrityksen käynnistämistä yhdistystoiminnan rinnalle. Yhteisöyritykseen liiketaloudellista toimintaa, rajoitetun voitonjaon periaatteella: saatu liikevoitto käytetään yhteisöjen hyväksi ja toiminnan edelleen kehittämiseen

12 Uusi malli asukastuville Asukastupatoiminta tuvan seinien sisällä YHTEISÖYRITYS Toiminta tuvan ulkopuolella Oulun kaupunki, - sosiaalisten kriteerien käyttö palveluiden tilaamisessa, - palvelusetelit Toiminnasta vastaa: Asukasyhdistykset Vapaaehtoistoimijat Toiminnasta vastaa: Yhdistykset /Oulun kaupunki? Palveluntarpeet Työllistämisen muodot -kuntouttava työtoiminta -työharjoittelijat -työelämävalmennus ym. Palvelut tuvalla: -ompelu -ruokapalvelu -kerhotoiminta -atk kurssit ym. TAVOITE: VAPAAEHTOIS -TOIMINTA VAHVISTUU Työllistämisen muodot *Työnohjaajat - Työn ohjaus, koordinointi *Työntekijät -palkkatuetut työntekijät -oppisopimuskoulutuksessa olevat - Palkkasuhteessa olevat Yrityksen palvelut : Arjen hyvinvointipalvelut kotiin: -kotiapupalvelu; vanhus, vammais-, mielenterveys- ja lapsiperheavustajat Kiinteistöpalvelu; -remonttityöt -rakennuspalvelu, purku-urakat -kiinteistönhuolto, kierrätystoiminta ym. TAVOITE: VERKOTTUMINEN, yhteistyö järjestöjen välillä tiivistyy, yhteinen rekrytointi, kirjanpito, kehittäminen - päällekkäisten toimintojen yhdistäminen Alueen asukkaat arjen hyvinvointia tukevat palvelut Yritykset, alihankintaa - avustavat tehtävät esim. hoivakodeissa, kiinteistönhuollossa Muut? TAVOITE: KESTÄVÄMPI TYÖLLISYYS, PAREMMAT PALVELUT TYÖPANKKIYHTEISTYÖ

13 Ensiaskeleet on jo otettu Asukastuvilla mm. oppisopimuskoulutuksien kautta ammattitaitoa, osaamista -Tuvilta työelämään- verkostohanke (Keha, asukasyhdistykset, Ely, TE- toimisto, työvoima, oppisopimus) tavoitteena työllistymisvalmiuksien parantaminen, yhdistyksen työnantajavalmiuksen kehittäminen - Tupakohtaiset liiketoimintasuunnitelmat, toimintaa käynnistetty: Oamk /LYKKY koulutuksessa asukastupien henkilöstöä.

14 Ensiaskeleet on jo otettu Yrityksen palveluita, valmisteilla; Yleishyödyllinen yritys alihankintaa yrityksiin -> Case Puolivälinkangas: Metsolan Kartano valm. syyskuussa paikkainen ikääntyneiden palvelukoti. Asukastuvan siirtyessä yrityksen tiloihin tuvalta tuotetaan palvelukodin ns. tukipalveluja - siivous, kiinteistönhuolto, asiointiapu, ulkoilutuspalvelu ym Tuotetaan uuden tupatoiminnasta eriytetyn yrityksen kautta. Yleishyödyllinen yritys verkottuminen järjestösektorilla, yhteistyö Oulun kaupungin kanssa -> Case Meriheinä Yritetään yhdessä ry Lasaretinväylän Sahasaareen yhteistilat, yhteistoiminnan suunnittelu aloitettu. Case Tuira kotiapupalvelutoiminta, yrityksen käynnistäminen 2010 elokuussa

15 Kumppanuusmalli Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys 1 TUPA TUPA TUPA TUPA TUPA YY Järjestötoimijat yrityksen rajapinnalla: Työllistymispolkujen avaaminen työelämään. Koulutus, kuntoutus, valmennus, ohjaus

16 16 Jatkotoimenpiteet -Yhteisöedun yritystoiminnan liiketoiminnan suunnittelu + käynnistäminen -> Kestävämpää työllisyyttä yhteiskunnallisen yritystoiminnan kautta -> Esimerkkimallin alueelle yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ->Laadukkaammat, laajemmat palvelut useamman asukkaan saataville -Sosiaaliset kriteerit käyttöön hankinnoissa töiden ohjautumista sosiaalisin perustein työllistäville yksiköille, yhdistyksille, yrityksille; pilotti käynnissä, toiminnan laajentaminen tavoitteena -Yhteiskunnallisen yritystoimintamallin ohjaus ja neuvontapalvelun tuominen alueelle

17 Oulun kaupunki Keskushallinto Yhteisötoiminta Projektipäällikkö, PALKE hanke, Satu Kaattari-Manninen PALKE SELVITYKSEN RAPORTTI: p

Yhteiskunnallisen yrityksen valmistelu Oulun malliin

Yhteiskunnallisen yrityksen valmistelu Oulun malliin Yhteiskunnallisen yrityksen valmistelu Oulun malliin 12.5.2011 Projektipäällikkö Satu Kaattari Manninen Projektiasiantuntija Sirkka Liisa Mikkonen Oulun kaupunki, keskushallinto, yhteisötoiminta Yhteisöyritys-perustamisselvitys

Lisätiedot

Case: Ektakompuksen perustaminen

Case: Ektakompuksen perustaminen Case: Ektakompuksen perustaminen Satu Kaattari-Manninen Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Oulussa 17.10.2012 Oulun yhteisötoiminta Lähidemokratiaa, osallisuutta

Lisätiedot

Kutsu ALUEKOKOUKSEEN. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli

Kutsu ALUEKOKOUKSEEN. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli Asukaslehti Syksy 2009 www.katoppa.net Kutsu Keskusta-Nuottasaaren suuralueen ALUEKOKOUKSEEN keskiviikkona 9.12. klo 18 Teknisen keskuksen kokoustilaan, käyntiosoite Pakkahuoneenkatu 22. Asialistalla Lasaretinväylän

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi Asukaslehti Kevät 2011 www.katoppa.fi Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Aiheesta lisää sivulla 8 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Kyselytutkimuksen raportti: Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen

Lisätiedot

epooki 6/2011 Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus

epooki 6/2011 Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus epooki 6/2011 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT Soja Ukkola, Tiina Huotari, Jaana Männistö Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Hyvää Joulua! Aluekokoukseen. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli

Hyvää Joulua! Aluekokoukseen. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli Asukaslehti Syksy 2010 www.katoppa.fi Tervetuloa Keskusta-Nuottasaaren suuralueen Aluekokoukseen keskiviikkona 8.12. klo 18 Kaupungintalolle, os. Kirkkokatu 2. Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala esittelee

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA SOSVOIMA-kehittämiskumppanuus Helsinki 2006 1 SOSVOIMA Julkaisu 1 ISBN (10): 952-493-007-2 (nid.) ISBN (13): 978-952-493-007-9 (nid.) ISBN (10): 952-493-008-0

Lisätiedot

Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011

Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011 Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011 www.katoppa.fi Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Aiheesta lisää sivulla 7 Keskusta Raksila

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Olli Hietanen ja Jari Pekka Laiho 18.11.2013 Sisällysluettelo 1. Järjestökysely... 2 1.1. Onko

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus 2001-2003. Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma. Sisällysluettelo:

Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus 2001-2003. Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma. Sisällysluettelo: Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus 2001-2003 Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma Sisällysluettelo: I Tausta ja tavoitteet. 2 II Rakennuskanta 3 III Väestö 4 IV Palvelut.. 4 V Lähiöuudistushankkeen

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

- luova ja yhdistävä toimintatapa

- luova ja yhdistävä toimintatapa Yhteinen yritys -hanke INKA LILJA & JUSSI MANKKI Yhteiskunnallinen yritys - luova ja yhdistävä toimintatapa Selvitys yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa ja sen mahdollisuuksista työllistää heikossa

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALITURVAYHDISTYS 19. joulukuuta 2011 Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA

SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA Uusi innovatiivinen palvelutuotannon toimintamalli 1.6.2014 31.3.2015 LOPPURAPORTTI Joensuun kaupunki/tuottajan neuvottelukunta

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot