LADUN MAJAN EKOLOGISET INVES- TOINNIT JA PARKKIPAIKAN LAA- JENNUS Hankkeen numero: Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LADUN MAJAN EKOLOGISET INVES- TOINNIT JA PARKKIPAIKAN LAA- JENNUS Hankkeen numero: 21240. Loppuraportti"

Transkriptio

1 LADUN MAJAN EKOLOGISET INVES- TOINNIT JA PARKKIPAIKAN LAA- JENNUS Hankkeen numero: Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän Latu ry Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

2 Yhteenveto Jyväskylän Latu ry:n Ladun maja sijaitsee Jyväskylän Taka-Keljossa Kolmisoppisen rannalla. Alue on säilynyt maaseutumaisena ja luonnonkauniina, ja se on merkitty osayleiskaavassa virkistysalueeksi. Kolmisoppisen alue ja Ladun maja ovat olleet liikkujien suosiossa jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Alueella liikkuu arviolta yli ulkoilijaa vuodessa. Kauramäen ja Etelä-Keljon alueiden valmistuminen 2020-luvulla tulee lisäämään Ladun majan virkistysalueen käyttöä entisestään. Hankkeella haluttiin parantaa majan energiataloutta hankkimalla ilmalämpöpumppu. Majan jätevesijärjestelmä uusittiin vastaamaan painevedellisen kiinteistön vaatimuksia. Ratkaisuna oli pesuvesien kerääminen umpisäiliöön. Käymälän betonirenkaiset säiliöt korvattiin muovisilla säiliöillä. Samalla käymälöihin asennettiin ilmastointiputket. Ulkoilualueen runsaan kävijämäärän takia katsottiin aiheelliseksi laajentaa majan lähellä olevaa parkkipaikka-aluetta, joka toimii kesäaikana myös lentopallokenttänä. Tarvittavan maa-alueen osalta tehtiin uusi vuokrasopimus Jyväskylän kaupungin kanssa. Kaupunki kaatoi puut ja Jyväskylän Latu rakensi parkkipaikan ja jätekatoksen sekä hankesuunnitelman mukaisesti ilmoitustaulun. Hankkeen ekologisia vaikutuksia ovat Kolmisoppisen vedensuojelun edistäminen ja majan energiankulutuksen väheneminen. Alueen käytettävyyttä lisää liikenneruuhkien poistaminen uudella pysäköintialueella. Tärkein vaikutus on kuitenkin kaupunkilaisia lähellä olevan ulkoilualueen vetovoimaisuuden kasvu ja kansalaisten liikuntamahdollisuuksien paraneminen alueella.

3 Hankkeen tavoitteet ja lähtökohdat Jyväskylän Latu ry haluaa turvata Kolmisoppisen rannalla olevan ulkoilualueen tulevaisuuden kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huolehtimalla siitä, että maaperä ja vesistö säilyvät puhtaina ja tarvittava energia tuotetaan ekologisesti. Tavoitteena on myös ohjata alueella kulkevia huolehtimaan elinympäristöstään lajittelemalla syntyvät erilaiset jätteet asianmukaisesti edelleen käsiteltäväksi. Majan ja ulkoilualueen käytettävyyden lisäämiseksi on katsottu aiheelliseksi parkkipaikkojen rakentaminen majan läheisyyteen, jotta voidaan vähentää liikenteen ruuhkautumista sesonkiaikoina sekä tarjota iäkkäämmille tai vammautuneille henkilöille mahdollisuus päästä esteettömästi majan pihapiiriin ja rannalle. Näistä tavoitteista konkretisoitui hankekokonaisuus Ekologiset investoinnit Ladun majalla ja parkkipaikka. Ekologiset investoinnit Ekologiset investoinnit kohdistuvat jätevesijärjestelmään ja jätteiden lajitteluun sekä lämpöenergian talteenottoon ja kierrätykseen. Ympäristöpalvelu Tuija Manerus on laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman ja kustannusarvion jätevesien käsittelylle. Jyväskylän kaupungilta vuokratulla tontilla on vuosina rakennettu päärakennus, johon talousvesi pumpataan rengaskaivosta. Pesuvedet on ohjattu 1970-luvulla rakennetun betonirenkaisen saostussäiliön kautta maastoon. Jätevesijärjestelmä on syytä uusia painevedelliselle kiinteistölle sopivaksi. Rakennus on rannan läheisyydessä ja pesuveden määrä on vähäinen, joten pesuvesien kerääminen umpisäiliöön on järkevin ratkaisu. Käymälänä on ulkohuussi, joka on jaettu kahteen osaan. Imuauto on käynyt tyhjentämässä säiliöt. Betonirenkaiset säiliöt eivät suurella todennäköisyydellä ole enää tiiviitä. Jätteiden kerääminen umpisäiliöön on jatkossakin paras ratkaisu talvikäytön takia. Betonirenkaiset säiliöt korvataan muovisilla umpisäiliöillä. Ladun majan alueella kulkee huomattava määrä ihmisiä sekä kesä- että talviaikana. Sekä satunnaiset kulkijat että Ladun majalla vierailevat henkilöt jättävät jälkeensä monenlaista kuivajätettä ja biojätettä aterioidessaan majalla tai pihapiirissä. Tästä syystä Jyväskylän Latu ry on päättänyt tehostaa jätteiden keräämistä ja lajittelua ulkoilualueella, joka ulottuu vuokratontilta Jyväskylän kaupungin omistamalle alueelle. Kaupungin viranomaisten kanssa on asiasta sovittu. Jyväskylän Latu ry rakentaa uuden jätekatoksen kaupungin maalle ja tehostaa myös jätteiden lajittelun ohjeistusta sekä samalla opastaa Ladun majan ulkoilualueen laajempaan käyttöön. Parkkipaikan laajennus Jyväskylän Latu ry:n ulkoilualue houkuttelee sekä kesä- että talviaikana kulkijoita rannalle, luontopolulle ja erityisesti talvella kiertämään monipuolista latuverkostoa. Ensilumen latu saa hiihtäjät vä-

4 littömästi liikkeelle ja ladun viereen tullaan autoilla. Ladun maja tarjoaa tiloja koulutuksiin ja perhejuhliin, joihin tullaan useimmiten omilla autoilla, koska julkinen liikenne ei yllä ulkoilualueelle. Erityisesti talven sesonkiviikonloppujen ja talvilomien aikaan, jolloin majan kahvila on auki, liikenne aika ajoin ruuhkautuu ja parkkipaikkoja voi joutua jopa jonottamaan. Parkkipaikan ympärivuotista käyttöä lisää myös erilaisten joukkuepelien, kuten lentopallon pelaaminen kesäisin. Lähellä majaa oleva parkkipaikka tuo vielä lisää vetovoimaa, kun juhlien järjestäjät ja juhlijat pääsevät autoillaan aivan pihapiiriin. Se palvelee myös liikuntarajoitteisten pääsyä majalle. Hankkeen suunnittelu ja hanketuen hakeminen Keskustelut Ladun majan parkkipaikan laajentamisesta ja energiatalouden parantamisesta aloitettiin Jyväskylän Ladun hallituksessa alkuvuodesta Huhtikuussa 2012 perustettiin hankkeiden suunnittelua varten työryhmä, johon nimettiin Paula Määttä ja Reino Pitkänen. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että yhdistys voi hakea projektiavustusta sopiviin kohteisiin. Alkuvuodesta 2013 Paula Määttä toi esiin mahdollisuuden hakea yleishyödyllisiin hankkeisiin myönnettävää Leader-rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen suunnittelu käynnistyi nopeasti ja ensimmäinen hankehakemus Ladun majan ekologiset investoinnit jätettiin JyväsRiihi ry:lle Tästä päivämäärästä katsottiin hankkeen käynnistyneen. Jyväs- Riihen hallitus puolsi hakemusta Kesäkuussa käynnistettiin neuvottelut Jyväskylän kaupungin kanssa välirahoituslainasta ja Ladun majan vuokrasopimuksen tarkistamisesta. Jyväskylän Latu päätti hakea rahoitusta myös Ladun majan parkkipaikan laajentamiseen. JyväsRiihi ry:n suosituksen mukaisesti päätettiin yhdistää kaksi hankehakemusta. Ekologiset investoinnit ja parkkipaikka - hankehakemus jätettiin Lokakuussa 2013 haettiin vaadittavat toimenpideluvat lokasäiliöiden asennukselle ja parkkipaikan laajennukselle sekä neuvoteltiin Jyväskylän metsäpäällikön kanssa metsän hakkuusta parkkipaikan laajennusalalta. Jyväskylän kaupungilta haettiin lisää välirahoituslainaa. Kun tarvittavat toimenpideluvat, välirahoituspäätös ja verottajan alv-ohjauspäätös oli toimitettu JyväsRiiheen, Keski-Suomen ELY-keskus teki päätöksen hankkeen rahoittamisesta Hankkeen toimenpiteet Ekologisia investointeja ja parkkipaikan laajentamista tehtiin limittäin ja rinnakkain, kuitenkin niin, että jo tammikuussa 2014 asennettiin majalle tehokas Panasonic-ilmalämpöpumppu. Toimituksesta ja asennuksesta vastasi Matthias Fried Oy. Ilmalämpöpumppu on pienentänyt merkittävästi majan sähkönkulutusta ja osoittautunut oikeaksi ekologiseksi investoinniksi.

5 Parkkipaikan laajennus Laajennustyö ajoittui alkukesään Aloituskokous pidettiin ja työt alkoivat toukokuun toisen viikon lopulla metsänhakkuulla. Metsänkorjuusta vastasi Jyväskylän kaupunki. Ponsseharvesterilla työ sujui nopeasti ja äitienpäivään mennessä puut oli kaadettu. Puut kuljetettiin jalostettavaksi, kannot kasattiin kuivamaan energiapuuksi ja hakkuujätteet raivattiin talkoilla. Risut poltettiin paikan päällä ja nuotiopohjia sammuteltiin ja vartioitiin huolellisesti. Maanrakennuksen ja maisematöiden vastaava mestarina toimi Kalle Kolehmainen. Hän teki työnsä talkootyönä todella suurella sydämellä. Maansiirtotöiden tekijäksi valittiin Maanrakennus Viiala Oy. Maansiirtotyöt alkoivat piiriojien kaivulla, kantojen, kivien ja pintamaan poistolla. Koska osa laajennusalan maaperästä oli hyvin kosteaa, jouduttiin varautumaan suurempaan murskeen ja työn määrään kuin oli suunniteltu. Jätimme rakennusvalvontaan ja JyväsRiiheen tarkennetun suunnitelman, jossa varauduimme myös majan aurinkopaneeleista luopumiseen. Jyväskylän kaupungin Altek liikelaitos lahjoitti käytettyjä 200mm rumpuputkia, joiden avulla johdettiin uuden parkkipaikan piiriojista ja salaojista vesi vanhan parkkipaikan ali. Sen jälkeen koko alue voitiin tasata ja pohjalle asennettiin suodatinkangas, salaojat, maa-aineskerrokset ja pallokenttien kohdalle kivituhkaa. Maanrakennustyöt valmistuivat 10.6.

6 Lopuksi tehtiin lentopallokentät pelattiin ensimmäiset pelit uudella kentällä tehtiin vielä liittymä laajennusalueelta pikkukakkosen reitille asentamalla piiriojaan 400 mm:n rumpuputki ja peittämällä latu-uran kohta kalliomurskeella. Lapset ja vanhemmatkin liikkujat pääsevät nyt turvallisesti parkkipaikan piiriojan yli. Raskaat maansiirtotyöt tehtiin konetyönä ja kevyemmät työt talkootyönä. Maansiirtotöistä vastasi Maansiirto Viiala Oy ja maa-ainesten kuljetuksista Kuljetus J. Mäkelä. Keittiön ja ulkokäymälän lokasäiliöiden asennus Kesäkuun ensimmäisellä viikolla 2014 oli keittiön ja ulkokäymälän lokasäiliöiden asennus. Ensin asennettiin uusi umpisäiliö keittiön jätevesille. Keittiön talousvesille hankittiin umpisäiliö Äijälän Betoni ja Metalli Oy:stä. Talkoolaisia hieman jännitti, löytyykö 5,5 m 3 umpisäiliölle riittävä tila kivisestä maapohjasta. Onneksi tilaa löytyi suunnitellusta paikasta. Säiliö tuotiin paikalle kuorma-autolla ja laskettiin nosturilla paikoilleen. Majan keittiön viemäri yhdistettiin umpisäiliöön, viemäriputket eristettiin ja peitettiin kalliomurskeella ja hiekalla. Umpisäilössä on jäteveden pinnankorkeuden tunnistin.

7 Ulkokäymälän lokakaivojen teknisestä ratkaisusta neuvoteltiin useiden toimittajien sekä jätevesijärjestelmän suunnittelijan ja rakennusvalvonnan asiantuntijan kanssa. Lopulta toimiva ratkaisu löytyi T:mi Kari Jauhiaisen tarjoamista muovisista säiliöistä, jotka asennettiin vanhojen betonirenkaiden sisään. Lokakaivojen vaihtoviikko alkoi vanhojen lokakaivojen tyhjennyksellä ja ulkokäymälän betonirengaskaivojen pesulla. Ulkokäymälän uudet lokasäilöt asennettiin Operaatio vaati kekseliäisyyttä ja uhrautuvaa talkoomieltä. Käymälärakennus siirrettiin ensin miesvoimin pois paikoiltaan. Uudet, muovisäiliöt valettiin pestyjen betonirenkaiden sisään betonin avulla ja lopuksi käymälärakennus siirrettiin takaisin paikalleen. Marraskuussa kaivoihin asennettiin vielä Biolan-tuulituulettimet. Majan jätevesijärjestelmän uusimisen vastaavana työnjohtajana toimi Erkki Kaihlanen ja teknisessä toteutuksessa oli mukana Heikki Parviaisen vetämä talkooryhmä. Jätekatoksen ja infotaulun rakentaminen Jätekatos tehtiin Hannu Mäkelän piirustusten mukaan ja Mäkelä toimi talkooporukan vetäjänä ja hyvin konkreettisesti mukana myös rakentamisessa. Jätekatos otettiin käyttöön

8 Infotaulun pystytyksestä vastasi rakennusmestari Kaarlo Meskasen vetämä talkooryhmä. Rakentamisessa oli mukana myös puheenjohtaja Heikki Parviainen. Infotaulun sisällön suunnittelusta on vastannut Jyväskylän Ladun tiedotus- ja markkinointityöryhmä. Infotaulun reittikartan suunnittelusta vastasi maanmittausinsinööri Raimo Koivistoinen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ulkoilualueiden esimies Kari Häkkisen kanssa. Hankkeen resurssit Keski-Suomen ELY-keskus hyväksyi hankkeen kokonaisrahoitukseksi euroa. Haettu kokonaisrahoitus oli euroa. ELY-keskus katsoi, että hankkeen toimenpiteistä ilmalämpöpumppu ja umpisäiliöt kohdistuvat välittömästi elinkeinotoiminnan käytössä olevaan päärakennukseen, ja vähensi näiden hankintojen alv-osuuksia haetusta kokonaisrahoituksesta. Kokonaisrahoituksesta euroa on EU:n ja valtion rahoitusosuutta, 5181,60 euroa kuntarahoituksen osuutta eli julkisen tuen osuus on 28681,20 euroa. Kirjanpitoon on viety hankekuluja yhteensä ,90euroa. Tässä summassa on otettu huomioon ilmalämpöpumpun ja umpisäiliöiden hankinnan ja asennuksen alvosuuksien vähennykset. Jyväskylän kaupunki myönsi korotonta välirahoituslainaa euroa. Jyväskylän Latu ry on rahoittanut hanketta omalla osuudellaan eli 2775,60 eurolla.

9 Vastikkeettoman työn eli talkootyön osuudeksi kokonaisrahoituksesta vahvistettiin ELY-keskuksen päätöksessä 8326,80 euroa. Talkoilla tehtiin paljon hankkeessa suunnittelu- ja johtotyötä, investointien tekoa ja materiaalien hankintaa, parkkialueen raivausta, rumpuputkien, suodatinkankaan, salaojien, yhdyskaivon ja rumpuputkien asennusta, lokakaivojen asennusta, jätekatoksen ja infotaulun rakentamista, siivous- ja maisemointityötä. Myös hankkeen raportointiin ja maksuhakemuksen laadintaan tarvittiin myös talkootyötä. Talkootöihin on osallistunut yli viisikymmentä henkilöä. Yksittäisten henkilöiden tuntimäärät ovat vaihdelleet muutamasta tunnista yli sataan tuntiin. Ongelmana oli ajoittain talkoolaisten rekrytointi. Joissakin työvaiheissa kuten parkkipaikan raivauksessa oli riittävästi talkoolaisia. Rakennus- ja asennustöihin talkoolaisten saanti oli huomattavasti vaikeampaa ja työtä kertyi aika ajoin todella paljon yksittäisille talkoolaisille. Talkoolaisten rekrytointiin kokeilimme LYYTI-ohjelmaa, mutta se osoittautui tehottomaksi verrattuna puhelimen ja sähköpostin avulla tapahtuvaa rekrytointiin. Vastikkeetonta työtä eli talkootyötä tehtiin yhteensä 935,5 henkilötyötuntia ja 13 konetyötuntia. Toteutuksen organisaatio Toteuttajana on ollut Jyväskylän Latu ry. Hanketyöryhmään ovat kuuluneet hankevastaava Reino Pitkänen, Paula Määttä ja Tapio Jauhiainen. Jyväskylän Latu ry:n hallitus on tehnyt hankkeeseen liittyvät päätökset. Hankkeen menoja seurattiin kirjanpitäjän raporttien avulla. Hankkeen etenemisestä on tiedotettu Jyväskylän Ladun kotisivuilla (www.jyvaskylanlatu.fi) ja Jyväskylän Latu -lehdessä. Hakemusten valmistelun ja hankkeen raportoinnin eri vaiheissa on saatu suurenmoista apua JyväsRiihi ry:stä. Tästä parhaat kiitoksemme osoitamme toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimoselle Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeen tuloksena laajennettiin Ladun majan pysäköintipaikkaa 50 autopaikalla. Parkkipaikat vähentävät liikenteen ruuhkautumista talvella hyvien hiihtokelien aikaan sekä isoissa massatapahtumissa, kuten lapsille tarkoitetussa Muumien hiihtokoulussa helmikuussa tai majalla järjestettyjen juhlien aikana. Pysäköintipaikalle tehtiin jätteiden lajittelun mahdollistava jätekatos sekä infotaulu alueen liikkujia opastamaan. Näin toivotaan luontoympäristön kunnioittamisen ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutuvan Kolmisoppisen rannalla ja majan pihapiirissä. Ladun majan keittiön viemäri ja lokakaivo uusittiin jätevesiasetuksen mukaisiksi. Myös keittiön viemäri uusittiin. Majaan asennettiin ilmalämpöpumppu lisäämään energiatehokkuutta. Kuivakäymälöiden uudet muovisäiliöt turvaavat sen, että käymäläjätettä ei pääse ympäröivään luontoon ja

10 vesistöön. Näillä hankinnoilla tavoitellaan ekologisesti nykyistä kestävämpiä ratkaisuja vesistön äärellä olevalla alueella. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Ekologiset investoinnit Ladun majalla hankeosuus oli ensimmäinen askel laajemmassa investointiohjelmassa. Jyväskylän Ladun majalla on tarvetta majan peruskorjaukseen, jossa uusitaan alapohjan eristeet, lisätään yläpohjan eristystä, korjataan sähkötekniikka sekä tulevan syöttölinja että majan sisäpuolen sähköistyksen osalta ja uusitaan ja modernisoidaan keittiö. Majalla on tarvetta myös suksien voitelutilan ja lumikenkien säilytystilan rakentamiselle ja toisen puuvajan rakentamiselle puiden ylivuotista kuivatusta varten. Hankkeen arviointi Hanke eteni pääosin suunnitelman mukaan. Parkkipaikkaa rakennettaessa tuli esille ennakoimaton maaperän kosteus, mistä syystä materiaali- ja konetyön kulujen osuus kasvoi ja jouduttiin luopumaan aurinkopaneelien hankinnasta. Näin ollen osa ekologisista investoinneista jäi toteutumatta. Jätekatoksen ja infotaulun rakentaminen jäi syksyyn, jolloin sääriskit nousivat esiin. Rakennustyöt saatiin kuitenkin jopa maalauksia myöten tehtyä. Talkoolaisten rekrytoinnissa LYYTI-ohjelma osoittautui pettymykseksi. Sitä kautta saatiin vain muutamia talkoolaisia ja ohjelman käytöstä luovuttiin.

Hangasjärven-Patajärven ulkoilualueen kunnostaminen Hankkeen numero: 15982 Vuosiraportti 2012

Hangasjärven-Patajärven ulkoilualueen kunnostaminen Hankkeen numero: 15982 Vuosiraportti 2012 Kunnostustyöt alkoivat kämpän ympäristön puiden kaatamisella heinäkuussa 2012 Hangasjärven-Patajärven ulkoilualueen kunnostaminen Hankkeen numero: 15982 Vuosiraportti 2012 Hankkeen toteuttajat: Pohjoisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013.... yhdessä...

Toimintakertomus 2013.... yhdessä... Toimintakertomus 2013... yhdessä... 1 JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Jyväskylän Latu ry.:n 73. toimintavuosi. Jäsenmäärämme on vakiintunut 2500:n tuntumaan.

Lisätiedot

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kylien elinolot paremmiksi yhteistoimin 43 Kevyen liikenteen väylä yhteistyöllä Liikenteestä kannetaan huolta myös maaseutukylissä.

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Jätevedet putkeen Suupohjassa -kehittämishanke, Suupohjan jätevesi-info -tiedotushanke, Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat, Kauhajoen kaupunki Kiireisiä aikoja odotettavissa

Lisätiedot

Jyväskylän Latu. Jäsenlehti 1/2014

Jyväskylän Latu. Jäsenlehti 1/2014 Jyväskylän Latu Jäsenlehti 1/2014 Jyväskylän Latu Jäsenlehti 1/2014 sisus Pulinoita... 3 Ohjaajakoulutus... 4 Ohjaajakurssi... 4 Muumien hiihtokoulu... 4 Täysikuun hiihto... 4 Jyväshiihto... 4 Hiihtoretki...

Lisätiedot

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala 1 Johdanto Erkki Santala 1.1 Taustaa Yleisten viemäriverkostojen ulottumattomissa asuu noin miljoona suomalaista, valtaosin haja-asutusalueilla. Vesistöjen kokonaiskuormituksesta tämä yksi viidesosa väestöstä

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskettaa noin miljoonaa s.11 Tukea jätevesiremonttiin s. 8 Kuivakäymälä helpottaa

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2015 Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon sivu 6 Hajuja vai helpotusta? Huussinomistajat kertovat kokemuksistaan sivut 12 14 Seminaarissa

Lisätiedot

Kuopion Kolmisopen ryhmäpuutarhayhdistyksen johtokunta antoi allekirjoitta-neelle tehtäväksi yhdistyksen 30-vuotishistoriikin kirjoittamisen.

Kuopion Kolmisopen ryhmäpuutarhayhdistyksen johtokunta antoi allekirjoitta-neelle tehtäväksi yhdistyksen 30-vuotishistoriikin kirjoittamisen. Page 1 of 44 Koonnut ja toimittanut Urpo Perkiömäki Lähdetiedot Kuopion Kolmisopen ryhmäpuutarhayhdistyksen johtokunta antoi allekirjoitta-neelle tehtäväksi yhdistyksen 30-vuotishistoriikin kirjoittamisen.

Lisätiedot

Viitalan koulun saneeraus kylätaloksi -hankkeen hankepäiväkirja 2010-2015 Hankkeen numero: 12640 VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY

Viitalan koulun saneeraus kylätaloksi -hankkeen hankepäiväkirja 2010-2015 Hankkeen numero: 12640 VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY Viitalan koulun saneeraus kylätaloksi -hankkeen hankepäiväkirja 2010-2015 Hankkeen numero: 12640 VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY Parinkymmenen minuutin ajomatkan etäisyydellä Seinäjoen keskustasta sijaitsee

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille Aktiiviset yhteisöt Rahoitettuja hankkeita 2007-2013 Sivu 2 Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader Taitto: Oulun Seudun Leader Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader Kiitokset kaikille

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Loppuraportti Vanhan kunnalliskodin kunnostus Ekologisen elämäntavan osaamiskeskukseksi 1.9.2013-28.2.2014

Loppuraportti Vanhan kunnalliskodin kunnostus Ekologisen elämäntavan osaamiskeskukseksi 1.9.2013-28.2.2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Loppuraportti Vanhan kunnalliskodin kunnostus Ekologisen elämäntavan osaamiskeskukseksi 1.9.2013-28.2.2014 SISÄLLYS

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIMAJAT

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIMAJAT SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI Keravan osasto Nurmijärven osasto Riihimäen osasto Uusimaa Paalijärven Veljesmaja UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT Etelä-Lohjan Reservialiupseerit

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry 1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttaja oli Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry niminen rekisteröity kyläyhdistys, Tampereen

Lisätiedot

KAIVONEUVOS. Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007

KAIVONEUVOS. Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007 KAIVONEUVOS Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007 PÄÄKIRJOITUS Uudet tuulet Tulevaa kautta odotamme innostuneesti, sillä meneillään olevat investoinnit ovat loppusuoralla. Uusi rotaatiovalukone ja uusi tuotantolinja

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO 6 5 8 mustankorkean alue 7 1. Jätteiden vastaanotto 2. Lajittelupiha 8 3. Ongelmajätteiden vastaanotto 4. Toimistorakennus 5. Pilaantuneiden

Lisätiedot

PIHLAJALAHDEN VESI- JA VALOKUITUHANKE LOPPURAPORTTI

PIHLAJALAHDEN VESI- JA VALOKUITUHANKE LOPPURAPORTTI 1 PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 17.6.2014 PIHLAJALAHDEN VESI- JA VALOKUITUHANKE LOPPURAPORTTI ELY hankenumero: 18701 ELY päätösnumero : 34154 2 TIIVISTELMÄ Harvaan asuttuna alueena Ruoveden kunnan Pihlajalahden

Lisätiedot