TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT. Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT. Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP"

Transkriptio

1 TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP Terveydenhoitajapäivät

2 TARKOITUS Kuvata terveydenhoitajan työtä vaikuttavien menetelmien näkökulmasta sekä pohtia terveydenhoitajan vastuuta oman ammattitaitonsa kehittämisessä

3 ESITYKSESSÄ VASTATAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN Mitä tarkoittaa näyttöön perustuva terveydenhoitajan työ? Mitkä ovat näyttöön perustuvan toiminnan edellytyksiä ja esteitä terveydenhoitajan työssä? Mitä tutkimuksia löytyy terveydenhoitajan työssä käytettyjen menetelmien vaikuttavuudesta?

4 TERVEYDENHOITAJAN OSAAMISVAATIMUKSET Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa Tehtäväalueet; osallistuminen terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen ympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön Ammatillinen osaaminen; Eettinen toiminta terveydenhoitotyössä Terveyden edistäminen ja kansanterveystyö Yhteiskunnallinen ja monikulttuurinen terveydenhoitotyö Tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen terveydenhoitotyössä Terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa (lasta odottavat perheet; lapset, kouluikäiset, nuoret ja heidän perheensä; työikäiset ja heidän perheensä; työterveyshuolto; ikääntyneet ja heidän perheensä) Opetusministeriö 2006

5 MITÄ TARKOITTAA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TERVEYDENHOITAJAN TYÖ?

6 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ Pyrkimyksenä parantaa hoitotyön laatua, toiminnan kustannusvaikuttavuutta sekä alentaa terveydenhuollon kustannuksia Käyttö linjattu useissa ohjeistuksissa ja toimintaohjelmissa Olennaista on, että terveydenhoitajan työssä henkilökunnan ammattitaito yhdistyy viimeisimpään tutkimustietoon sekä asiakkailta saatuihin palautteisiin ja näkökulmiin Satterfield JM ym Satterfield JM, Spring B, Brownson RC, Mullen EJ, Newhouse RP, Walker BB, Toward a transdisciplinary model of evidence-based practice. Milbank Q 2009;87(2):368-90

7 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN HOITO- TYÖN HAASTEET Työssä ei hyödynnetä viimeisintä tutkimustietoa Toiminta myös perustuu organisaation luomille omille toimintalinjauksille eikä näyttöön Puuttuu tieto, missä määrin toiminta pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon

8 RATKAISUKEINOJA HAASTEILLE Hoitosuositukset Katsaukset eri menetelmien vaikuttavuudesta Tieto parhaista käytännöistä Toimintaohjeet Portaalit

9 TUTKIMUSPROSESSIN ETENEMINEN LSUHealth New Orleans, School of Nursing html Annenberg Learner ethod.htm l

10 TIETOKANTAHAKU Medline Ovid Hakusanat Tulokset Hakutyyppi 1 (public health nurse and (effectiveness or outcome study or evidence-based)). [title, abstract, original title, name of substance word, subject heading word, keyword heading word, protocol supplementary concept word, rare disease supplementary concept word, unique identifier] 2 Rajaus englanninkielisiin artikkeleihin 36 Advanced 32 Advanced

11 KUVAUS TUTKIMUKSISTA 32 artikkelia; 28 tutkimusta Tutkimukset vuosien välillä Määrällisiä ja laadullisia Tutkimusten toteuttamismaat Toteuttamispaikat

12 MITKÄ OVAT NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TOIMINNAN EDELLYTYKSIÄ JA ESTEITÄ TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ?

13 EDELLYTYKSIÄ Tutkimustietoa ja julkaisuja on saatavilla Tuloksia pystyy lukemaan ja ymmärtämään Uusimpaan tietoon on mahdollista perehtyä

14 ESTEITÄ (esim.) Tutkimus iho-infektioiden ja reumaattisen kuumeen estämisestä kouluissa Työmäärän lisääntyminen lisäsi terveydenhoitajan työtaakkaa puhelinsoitoin (n=539), kotikäynnein (n= 137) ja konsultaatioin vanhempien kanssa (n=51) Kustannusten kasvu oppilasta kohden

15 MITÄ TUTKIMUKSIA LÖYTYY TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ KÄYTETTYJEN MENETELMIEN VAIKUTTAVUUDESTA?

16 VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSIA (N=10) Kohderyhmä: Lasta odottavat perheet (-) Lapset, kouluikäiset, nuoret ja heidän perheensä (5) Työikäiset ja heidän perheensä (3) Työterveyshuolto (-) Ikääntyneet ja heidän perheensä (2)

17 JAOTTELU INTERVENTIOTYYPEITTÄIN Henkilökohtaisia käyntejä (4) Teknologiatuki (4) (puhelin, , autosimulaatio) Tiedollinen tuki (9) (suullinen ja kirjallinen) Taidollinen tuki (6) (taitojen harjoittelua, lähetteen saaminen) Terveyden ja toimintakyvyn ylläpito (4) (mittaukset, ongelma- ja riskikartoitukset)

18 TUTKIMUSTEN Vaikuttavuudesta Osa tekijöistä vaikuttavia Paranee usein mitä enemmän yhdistetty eri tukimuotoja Omaan pystyvyyden tunteeseen vaikuttaminen tärkeää Sivutuotteita? Onnistuttiin tukemaan jotain muuta kuin tutkittua osaaluetta (tutkittaessa äitien tukemista informaatiokirjein/ puhelinsoitoin -> äitien tukiryhmiin osallistuminen lisääntyi)

19 MUITA KIINNOSTAVIA TUTKIMUKSIA

20 VIRTUAALISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN (elearning) HYVÄKSYMINEN TERVEYDENHOITAJAN KOULUTTAUTUMISEKSI (2007 TAIWAN) positiivinen suhtautuminen 88.84%; elinikäinen oppiminen, henk.koht kiinnostuksenkohteiden tyydyttäminen, ajansäästö, työn vaateet, tiedon hajanaisuus, joustavuus, itsesääntelevä oppiminen, kustannussäästö, vähäinen vaikutus perhe-elämään negatiivinen suhtautuminen 11.16%; heikot tietokonetaidot, ei henk.koht Internet-yhteydellistä tietokonetta, työtaakka, perhevelvollisuudet, henk.koht ristiriita sen suhteen mitä haluaa, kustannukset, motivaation ja itseohjautuvuuden puute

21 YLEISIÄ HAVAINTOJA Terveydenhoitajan käyttämät interventiot ovat usein preventiivisiä Interventiot perustuvat tiedon lisäämiseen ja omaapuun

22 YHTEENVETO Terveydenhoitajatyön tutkimus-, vaikuttavuus ja interventiotutkimuksia puuttuu erityisesti liittyen lasta odottaviin perheisiin ja työterveyshuoltoon Myös lapsi, koulu ja opiskeluun liittyvään terveydenhoitajatyön tutkimukselle on tarvetta Terveydenhoitajilla hyvät ammatilliset perusvalmiudet edistää näyttöön perustuvaa tutkimustietoa tottumus hyödyntää erilaisia suosituksia

23 LÄHTEET Ammerman AS. Keyserling TC. Atwood JR. Hosking JD. Zayed H. Krasny C A randomized controlled trial of a public health nurse directed treatment program for rural patients with high blood cholesterol. Preventive Medicine. 36(3): Andrews AW. Engelke MK The sanitarian and the public health nurse: a collaborative team. Journal of Environmental Health. 49(6): Baisch MJ A systematic method to document population-level nursing interventions in an electronic health system. Public Health Nursing. 29(4): Baumann CK Leading change: the creativity of a public health nurse leader. Interview by Karen S Hill. Journal of Nursing Administration. 38(11): Barkauskas VH Effectiveness of public health nurse home visits to primarous mothers and their infants. NLN Publications. ( ): Beam RJ. O'Brien RA. Neal M Reflective practice enhances public health nurse implementation of nurse-family partnership. Public Health Nursing. 27(2): Bouman A. van Rossum E. Ambergen T. Kempen G. Knipschild P Effects of a home visiting program for older people with poor health status: a randomized, clinical trial in The Netherlands. Journal of the American Geriatrics Society. 56(3): Brocklehurst NJ. Hook G. Bond M. Goodwin S. Developing the public health practitioner workforce in England: lessons from theory and practice. Public Health. 119(11): Butterfield PG. Hill W. Postma J. Butterfield PW. Odom-Maryon T Effectiveness of a household environmental health intervention delivered by rural public health nurses. American Journal of Public Health. 101 Suppl 1:S Carney M Public health nurses perception of clinical leadership in Ireland: narrative descriptions. Journal of Nursing Management. 17(4): Cramer ME. Mueller KJ. Harrop D Comprehensive evaluation of a community coalition: a case study of environmental tobacco smoke reduction. Public Health Nursing. 20(6): Edwards NC. Sims-Jones N A randomized controlled trial of alternative approaches to community follow-up for postpartum women. Canadian Journal of Public Health. 88(2): Erkel EA. Morgan EP. Staples MA. Assey VH. Michel Y Case management and preventive services among infants from low-income families. Public Health Nursing. 11(5): Fox PJ. Breuer W. Wright JA Effects of a health promotion program on sustaining health behaviors in older adults. American Journal of Preventive Medicine. 13(4): Freudenstein U. Yates B Public health skills in primary care in South West England--a survey of training needs, obstacles and solutions. Public Health. 115(6): Gray S. Lennon D. Anderson P. Stewart J. Farrell E Nurse-led school-based clinics for skin infections and rheumatic fever prevention: results from a pilot study in South Auckland. New Zealand Medical Journal. 126(1373): Huston P. Hogg W. Martin C. Soto E. Newbury A A process evaluation of an intervention to improve respiratory infection control practices in family physician offices. Canadian Journal of Public Health. Revue Canadienne de Sante Publique. 97(6): Kneipp SM. Kairalla JA. Lutz BJ. Pereira D. Hall AG. Flocks J. Beeber L. Schwartz T Public health nursing case management for women receiving temporary assistance for needy families: a randomized controlled trial using community-based participatory research. American Journal of Public Health. 101(9): Mack SE. Spotts D. Hayes A. Warner JR Teaching emergency preparedness to restricted-budget families. Public Health Nursing. 23(4): MacMillan HL. Thomas BH. Public health nurse home visitation for the tertiary prevention of child maltreatment: results of a pilot study. Canadian Journal of Psychiatry 38(6): Naik VR. Jain PK. Sharma BB Utilization of audio-visual aids by family welfare workers. Journal of Population Research. 4(1): Opetusministeriö Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:24. Parkin PC. Schwartz CJ. Manuel BA Randomized controlled trial of three interventions in the management of persistent crying of infancy. Pediatrics. 92(2): Ploeg J. Black ME. Hutchison BG. Walter SD. Scott EA. Chambers LW Personal, home and community safety promotion with community-dwelling elderly persons: response to a public health nurse intervention. Canadian Journal of Public Health. Revue Canadienne de Sante Publique. 85(3): Schaffer MA. Goodhue A. Stennes K. Lanigan C Evaluation of a public health nurse visiting program for pregnant and parenting teens. Public Health Nursing. 29(3): Singh MM. Devi R. Garg S. Mehra M Effectiveness of syndromic approach in management of reproductive tract infections in women. Indian Journal of Medical Sciences. 55(4): Sword WA. Krueger PD. Watt MS Predictors of acceptance of a postpartum public health nurse home visit: findings from an Ontario survey. Canadian Journal of Public Health. 97(3): Takada A. Nakamura R. Furukawa M. Takahashi Y. Nishimura S. Kosugi S The relationship between weight loss and time and risk preference parameters: a randomized controlled trial. Journal of Biosocial Science. 43(4): Westbrook LO. Schultz PR From theory to practice: community health nursing in a public health neighborhood team. Advances in Nursing Science. 23(2): Yu S. Chen IJ. Yang KF. Wang TF. Yen LL A feasibility study on the adoption of e-learning for public health nurse continuing education in Taiwan. Nurse Education Today. 27(7):

LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet

LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet Nro Lähde Vuosi 3. Shea R, Brooks JA, Dayhoff NE & Keck J. 2002. Pain intensity and postoperative pulmonary complications among the elderly after abdominal surgery. Heart & Lung 31(6), 440-449. 6. Hamunen

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46 707 395 475 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May 2012 1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060.

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060. OULU 2010 D 1060 ACTA Pia Vähäkangas UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN

Lisätiedot

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa Katsaus Laadullinen terveystutkimus mitä, miten ja miksi? Jari Kylmä, Katri Vehviläinen-Julkunen ja Juhani Lähdevirta Laadullinen ja määrällinen tutkimus täydentävät toisiaan, vaikka ne eroavat jossain

Lisätiedot

KiVa koulu -ohjelma Taustaa Toteuttaminen

KiVa koulu -ohjelma Taustaa Toteuttaminen KiVa koulu -ohjelma Taustaa Koulukiusaaminen on vakava ongelma, josta on Suomessa käyty laajaa keskustelua 1990-luvun alusta lähtien. Vaikka Suomi on pitkään ollut yksi kiusaamista koskevan tutkimuksen

Lisätiedot

1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen

1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen Väitöskirjareferaatti 1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen Päivi Kankkunen TUTKIMUKSEN TARKOITUS: kuvata lasten leikkauskipua selittäviä tekijöitä kotona päiväkirurgisen

Lisätiedot

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa?

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? 12 Liikunta & tiede 50 4 / 2013 Oppiminen on ihmisen

Lisätiedot

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa PÄIVI MÄKILÄ, MIRJA HIRVENSALO, TERTTU PARKATTI Yhteyshenkilö: Päivi Mäkilä, Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Useille tutkijoille halutuimmat saavutukset

Useille tutkijoille halutuimmat saavutukset Teksti: DANIEL GOULD Tutkimusta, joka vaikuttaa tiedonvälityksen unohdettu rooli Liikuntatiede on soveltava tieteenala. Moniin käytännön ongelmiin voitaisiin puuttua jo olemassa olevan tiedon pohjalta,

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Teksti: ARJA SÄÄKSLAHTI, ANNE SOINI, ANETTE MEHTÄLÄ, ARTO LAUKKANEN, SUSANNA IIVONEN Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Meidän on luovuttava siitä harhakuvitelmasta, jonka

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

Anja Yli-Viikari Luonnon vaikutukset hyvinvointiin

Anja Yli-Viikari Luonnon vaikutukset hyvinvointiin Anja Yli-Viikari Luonnon vaikutukset hyvinvointiin Ihminen on osa ympäristöään. Tähän mennessä huomiota on kiinnitetty lähinnä fyysisen ympäristön haittoihin, jotka aiheuttavat ihmisen sairastumista. Ympäristö

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa Katsaus tieteessä Kirsi Mikkonen LT, lastentautien erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri HYKS, Lastenneurologian klinikkaryhmä kirsi.h.mikkonen@hus.fi Kirsi Nikander LL, psykoterapeutti ET, terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

Eila Pulkkinen ja Jaana Koivunen KIINNOSTUS AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN TAVOIT- TEELLISEN TYÖKIERRON AVULLA HOITOTYÖSSÄ

Eila Pulkkinen ja Jaana Koivunen KIINNOSTUS AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN TAVOIT- TEELLISEN TYÖKIERRON AVULLA HOITOTYÖSSÄ Eila Pulkkinen ja Jaana Koivunen KIINNOSTUS AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN TAVOIT- TEELLISEN TYÖKIERRON AVULLA HOITOTYÖSSÄ Kehittämistehtävä Kajaanin ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Terveydenhoitotyö

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot