SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty Laskentasihteeri Tarja Suikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki"

Transkriptio

1 SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Päivitetty Laskentasihteeri Tarja Suikki

2 Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits SUORITEKÄSIKIRJA JOHDANTO Läntisen perusturvapiirin, peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitksen ssiaali- ja perusterveydenhulln timintja kskevan suritekäsikirjan tarkituksena n määritellä timinnassa käytettäviä käsitteitä sekä yhtenäistää käytettyjen suritteiden kirjaamista ja niiden tilastintia. Suritekäsikirja n tehty yhteistyössä Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymän edustajien kanssa. Tämä suritekäsikirja n peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitksen ensimmäinen ja siinä levia puutteita tullaan krjaamaan. Suritekäsikirja n kuitenkin lähtökhtana tehtäessä timintjen tutteistamista vuden 2007 aikana. Timinnan suritteiden kirjaamista ja laskutusta säätelevät useat säädökset. Asiakasmaksuja kskevat säädökset perustuvat ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) sekä asetukseen (912/92) ja niihin tehtyihin muutksiin. Suriteseurannan periaatteissa ja suritemäärittelyissä n tettu humin sumen Kuntaliitn, tilastkeskuksen sekä Stakesin susitukset ja terveydenhulln timintatilastn sekä hitilmituksen täyttöhjeet. Timenpiteiden ja tutkimusten kirjaamissääntöjä sisältyy valtakunnallisiin nimikkeistöihin, kuten ICD -tautilukitus, timenpidenimikkeistö, radilgian tutkimusnimikkeistö, labratritutkimusnimikkeistö sekä fysiterapian nimikkeistö. Suritekäsikirjassa n tettu humin käyttösuunnitelmien seurannan, jäsenkunnille timitettavien seurantaraprttien ja peruspalvelukeskuksen timintakertmuksen tiettarpeet. Suritekäsikirjassa n määritelty maksuplitiikkaan liittyvät käsitteet ja kuntalaskutuksen periaatteet. Suritekäsikirja mudstaa peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitksen suriteseurannan perustan ja se mahdllistaa myös valtakunnallisten tilastjen keräämisen tiedstista. Hllla Eeva Halme Peruspalvelukeskuksen jhtaja

3 SUORITEKÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ SUORITEMÄÄRITTELYT TULOSALUEITTAIN Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Suritteet Hyvinvinnin ja terveyden edistäminen Lasten-, nurten- ja perheiden palvelut Terveyden edistämisen palvelut Lastensujelu ja lapsiperheiden erityispalvelut Ssiaalipalvelut Kti- ja asumispalvelut Ktihit Tukipalvelut Taludellisen tuen palvelut Omaishidntuki yli 18-v Palveluseteli Asumispalvelut Vanhainkti Hivakti Terveyden- ja sairaanhidn palvelut Lääkärin vastaantt Hitajan vastaantt Fysiterapia Suun terveydenhult Hammaslääkäri, suukirurgi, ikjahammaslääkäri Suuhygienisti, hammashitaja Psykssiaaliset palvelut Puhe- ja timintaterapia Psykssiaalisen hyvinvinnin palvelut Psykiatrinen sairaanhitaja Psykiatri Psyklgi Muistihitaja Ssiaalikuraattri Psykssiaalisen kulu- ja nuristyön palvelut Kulupsyklgi Kulukuraattri Vudesast-palvelut PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PALVELUT JA SUORITTEET MAKSUT ASIAKAS- / POTILASMAKSUT Ssiaali- ja perusterveydenhulln asiakasmaksut Peruspalvelukeskus Oivassa... 68

4 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ 4 APR Asiakas Perusterveydenhulln avhidn ptilasryhmitys, tietjärjestelmä, jnka avulla vidaan tuttaa tieta mm. väestön palveluiden käytöstä, tutettujen palveluiden sisällöstä, työnjasta ja tuttavuudesta. Asiakas n jk palvelun saaja, kuluttaja, timija, lunnllinen henkilö (palvelun tarvitsija/käyttäjä) ja tiselta yksiköltä palveluja saava yksikkö tai ptilaan hidsta tai asiakkaan palvelusta) maksava kunta tai yritys. Erikissairaanhidssa asiakas n ptilas. Asiakas n suhteessa kk rganisaatin (Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymä). Asiakastietjärjestelmä Järjestelmä, jssa ylläpidetään ja käytetään ssiaali- ja terveydenhulln asiakkaita ja ptilaita kskevia tietja. Ssiaali- ja perusterveydenhullssa käytetään TietEnatrin ssiaali-efficaa ja terveys-efficaa (sis. ktihidn), VM Datan Pegassta sekä klmea eri suun terveydenhulln tietjärjestelmää (Winhit, Denting, Effica). Erikissairaanhidssa käytetään TietEnatrin Effica-ptilastietjärjestelmää alkaen. Ympäristöterveydenhullssa käytetään Sentera Tarkastaja, TerveKuu ja YT-Bss tietjärjestelmää. Asuminen Asumispalvelut (kehitysvammahult) Autettu asuminen Kehitysvammahulln asumisyksiköissä annettu palvelu, jssa asukas vi saada henkilökunnan tukea ja hjausta ympäri vurkauden. Ohjattu asuminen Kehitysvammahulln asumisyksiköissä annettu palvelu, jka ei sisällä yövalvntaa vaan henkilökunta n yleensä paikalla aamuisin, iltaisin ja viiknlppuisin. Tuettu asuminen Tuettua asumista tarjtaan niille kehitysvammaisille, jtka selviytyvät asumisestaan työntekijöiden avulla. Tukea saa yksilöllisesti jk päivittäin tai harvemmin esim. kerran viikssa. Palveluasuminen (vanhustenhult) Tehstettu palveluasuminen Asumisyksikössä henkilökunta paikalla ympäri vurkauden Tuettu palveluasuminen Asumisyksikössä henkilökunta paikalla kl 7-21 välisenä aikana, ei jatkuvaa henkilökunnan läsnäla Asumispäivä Diagnsi Päivä, jnka asiakas/ptilas asuu asumispalveluyksikössä Diagnsi n ssiaali- ja terveysministeriön hyväksymän ICD-10 -tautilukituksen mukainen kdi ja nimike ptilaan sairastamasta taudista. Diagnsi merkitään

5 aina vudesasthidn päätteeksi ja jkaisesta kuntalaskutettavasta pliklinikkakäynnistä. 5 DRG (Diagnsis Related Grups). DRG-ryhmitys n sairaalahitjaksjen lukitusjärjestelmä, jssa hitjakst ryhmitellään hitjaksn syyn, mahdllisesti hitn vaikuttavien sivudiagnsien, suritettujen timenpiteiden sekä ptilaan iän ja sairaalasta pistumistilan mukaan kliinisesti mielekkäisiin ryhmiin. Ryhmitys timii erikissairaanhidn smaattisessa vudesasthidssa laskutuksen perusteena. Ennakklausunt Ympäristöterveyskeskuksen jhtajan, terveydensujelujhtajan tai terveydensujelupäällikön antama päätösvaltamatriisin mukainen lausunt (ympäristöluvista, kaavista, rakennusluvista). Epikriisi Hittiivistelmä, hityhteenvet, lppuarviinti, lppulausunt, n hidn päätyttyä (esim. ptilaan pistuttua sairaalasta) laadittu kertmus taudin kulusta, hidsta ja jatkhitsuunnitelmasta. Epikriisi (hitselste myös plikliinisesta hidsta) lähetetään ptilaan sustumuksella tai asiayhteydestä ilmenevällä sustumuksella aina jatkhidsta vastaavalle lääkärille tai hitlaitkselle. Lähettävälle lääkärille hitselste vidaan timittaa vain ptilaan nimenmaisen sustumuksen perusteella. Epikriisi annetaan myös ptilaalle itselleen. Vrt. hitpalaute. Episdi Sairauden tai muun terveysngelman parantamiseen sitettu hitprsessi tai kkelma hittimenpiteitä. Mudstaa Benchmarking-prjektissa perustan tuttavuusmittaukselle. Vrt. HOPO eli hidettu ptilas s. 4. Erikismaksulukka (eml) Erikissairaanhitlaissa tarkitetuissa muissa kuin psykiatrisissa sairaalissa vi lla erikismaksulukka niitä ptilaita varten, jtka haluavat päästä sellaisen lääkärin hitn, jlla n lääninhallituksen myöntämä ikeus hitaa ptilaita erikismaksulukassa. Taustalla tällöin n ptilaan halu valita hitava lääkäri. Yhden ja kahden hengen huneissa hidettavilta ptilailta peritään krtettu hitpäivämaksu. Lisäksi ptilas maksaa hitavalle eml-lääkärille asetuksessa määritellyt palkkit sekä tutkimuspalkkit (erikisairaanhitlain 9., asiakasmaksuasetuksen 26. ja niihin tehdyt muutkset). Kunnan maksusuuden maksaa ptilaan ktikunta. Erikismaksulukan ikeus pistuu käytöstä. Erikisala erikissairaanhidssa Ptilaan erikisala määräytyy ptilaan saaman hidn ja hitaneen lääkärin erikisalan mukaan, ei rganisatrisen jan perusteella. Erikisalakdit vat 10 Sisätaudit 10A allerglgia 10E endkrinlgia 10F geriatria 10G gastrenterlgia 10H hematlgia 10I infektisairaudet 10K kardilgia

6 6 10M nefrlgia 10R reumatlgia 20 Kirurgia 20G gastrenterlgia 20J käsikirurgia 20L lastenkirurgia 20O rtpedia 20P plastiikkakirurgia 20Q kipuhit (ei Stakes) 20T thrax- ja verisunikirurgia 20V verisunikirurgia 20U urlgia 20Y yleiskirurgia 25 Neurkirurgia 30 Naistentaudit ja synnytykset 30E endkrinlgia 30Q perinatlgia 30S sädehit 30U urlgia 40 Lastentaudit 40A allerglgia 40D nenatlgia 40E endkrinlgia 40G gastrenterlgia 40I infektisairaudet 40H hematlgia 40K kardilgia 40M nefrlgia 50 Silmätaudit 50N neur-ftalmlgia 55 Krva-, nenä- ja kurkkutaudit 55A allerglgia 55B audilgia 57 Fniatria 57B audilgia 58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 58V suu- ja leukakirurgia 58Y kliininen hammashit 60 Ih- ja sukupulitaudit 60A allerglgia 60C ammatti-ihtaudit 65 Syöpätaudit ja sädehit 70 Psykiatria 70Z ikeuspsykiatria

7 74 Nurispsykiatria 7 75 Lastenpsykiatria 77 Neurlgia 77F geriatria 78 Lastenneurlgia 80 Keuhksairaudet 80A allerglgia 93 Liikuntalääketiede 94 Perinnöllisyyslääketiede 95 Työlääketiede ja työterveyshult 96 Fysiatria 97 Geriatria 98 Yleislääketiede Erikissairaanhit, erityistasn Erityistasn sairaanhidlla tarkitetaan sellaista erikissairaanhita, jka n tarkituksenmukaista keskittää ylipistllisiin keskussairaalihin, muuhun vastaavan tasiseen sairaalaan tai vain jihinkin näistä. Lähtökhtana n tutkimuksen tai hidn edellyttämä lääketieteellinen saaminen, taudin harvinaisuus, tarvittavat erityisvimavarat taikka näihin liittyen hidsta aiheutuvat krkeat kustannukset taikka muut erityiset syyt (erikissairaanhitlaki, 9. ). Erityistasn sairaanhidn järjestämisestä ja keskittämisestä n säädetty ssiaali- ja terveysministeriön antamalla asetuksella. Asetuksessa säädetään sairauksien harvinaisuuden, erikissairaanhidn vaativuuden tai erikissairaanhidn järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella erityistasn sairaanhitn kuuluvista tutkimuksista, timenpiteistä ja hidsta sekä niistä terveydenhulln timintayksiköistä, jihin tämä keskitetään. Erikissairaanhit, perustasn Erikissairaanhidlla tarkitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikisaljen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hitn ja lääkinnälliseen kuntutukseen kuuluvia terveydenhulln palveluita (erikissairaanhitlaki, erikissairaanhidn määritelmä, 1. ). Henkilötunnus Henkilötunnus täytetään jkaisesta henkilöstä. Väestötietlain perusteella n jkaisella väestökirjaan merkityllä henkilöllä henkilötunnus. Ptilaalle, jlla ei le virallista henkilötunnusta tai henkilötunnuksen tunnussa ei le tiedssa, kirjataan ns. tilapäinen henkilötunnus, jnka tietjärjestelmä laatii tuntemattmille, vastasyntyneille tai ulkmaalaisille vusituhannen pulella syntyneillä n välimerkki A.

8 HILMO Hitilmitus eli HILMO n ssiaali- ja terveydenhulln asiakaskhtainen tietjenkeruu Stakesille. Käytetään ktihidssa, asumispalveluissa ja laitshidssa. Kats khta Hitilmitus. 8 Hidettu ptilas, Hp Hidettu ptilas n saman sairauden tai siihen liittyvän kmplikaatin vuksi hidssa llut ptilas. Tietjärjestelmä mudstaa ptilaasta hitketjun eli liittää tapahtumat tisiinsa diaarinumern avulla. Vrt. episdi. Hidn tarpeen arviinti Kiireettömän hidn tarpeen arviinti tarkittaa menettelyä, jssa tetaan humin ptilaan ireet, niiden kest ja muut ptilaan ngelmaan liittyvät asiat, yleinen terveydentila sekä hitkertmuksesta ilmenevät aikaisemmat tiedt. Ptilaat, jilla n äkillisiä särkyjä, vimakkaita ireita, turvtuksia, tulehduksia ja tapaturmaptilaat hidetaan jk päivystyksenä tai kiireellisenä. Lähetteellä hitn tulevien ptilaidenhidn tarpeen arvi ja hit järjestetään aina hidn kiireellisyys humin ttaen. Hidnvarausptilas Hidnvarausptilaalla n hittarve määritetty, mutta tarkkaa hitntulaikaa ei le vitu antaa. Vertaa: ajanvarausptilas, jlla n tarkka hitntulaika annettu. Hita/palvelua saaneet henkilöt Hita/palvelua saaneilla henkilöillä tarkitetaan eri henkilötunnusten määrää svitulla hidn/palvelun taslla esim. erikisalittain tai timialittain tai kk kuntayhtymän taslla. Hitilmitus, HILMO Hitilmitus n ssiaali- ja terveydenhulln tilastjärjestelmän asiakaskhtainen tiednkeruu. Käsitelty tarkemmin sivuilla Hitilmitustietja käytetään myös Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymän miin tilastihin sekä kunnille menevään tilastintiin. Hit-hjelma Alueellisesti/seudullisesti laadittu, asiantuntijiden yhteisesti määrittelemä ajankhtainen käsitys taudin tai tautiryhmän vimavarihin nähden ptimaalisesta hidsta. Hit-hjelma sisältää lääketieteelliseen hitsusitukseen perustuvan kannantn lisäksi hidn rganisimisessa nudatettavat periaatteet eli hitketjun kuvauksen, jssa määritellään hitn sallistuvien rganisaatiiden työnjak. Hitpalaute Lähetteen vastaanttaneen palveluntuttajan tai palvelunantajan antama palaute asiakkaan hitprsessin eri vaiheista ja hidn tteutumisesta. Hitpalaute annetaan svituista hitprsessin vaiheista svitulle timintayksikölle (useimmiten palvelun tilaajalle) tai ammattihenkilölle. Hitpalautteita vivat lla esimerkiksi ilmitus lähetteen käsittelyyn tsta, hitpäätösilmitus, hitsuunnitelma, väliarvi, hittiivistelmä tai täydennyskysely. Hitpalautteen tietsisällöstä ja lähettämistavasta vi lla yleisesti svittuja käytäntöjä tai rganisaatiyksiköt vivat spia masta keskinäisestä käytännöstään. Hit-/ palveluketju Kts. Palvelu-/ hitketju

9 Hit-/palvelusuunnitelma Asiakkaan/ptilaan kanssa laadittu suunnitelma määritellyn tarpeen mukaisten palvelujen tteuttamisesta. Sisältää tavitteet, svitut palvelut ja (niiden asiakasmaksut), vastuunjan ja seurannan. 9 Hitisuus Hitisuudella tarkitetaan ptilaan hidn tarpeen arviintia, jka tehdään hyväksytyllä mittarilla. Hitisuusarvilla kartitetaan hidn kurmittavuutta. Hitisuuslukitus Hithenkilöstön työpanksen ajallisen ja määrällisen tarpeen lukitus ptilaan hidssa. Hitprsessi/palveluprsessi Hitprsessi n saman ptilaan/asiakkaan tiettyyn ngelmakknaisuuteen khdistuvien hit/palvelutapahtumien mudstama timintsarja. Hitpäivä Päivä, jnka asiakas/ptilas n hit-/palvelupäätöksen mukaisesti sisään kirjitettuna palveluntuttajan hit-/palveluyksikössä. Sekä tul- että lähtöpäivästä laskutetaan. Mikäli asiakas siirtyy laitksesta tiseen, lähettävä laits ei peri maksua lähtöpäivältä. Hitsusitus Asiantuntijaryhmän laatima tieteellisesti perusteltu, usein valtakunnallinen kannantt taudin tai tautiryhmän hitamiseksi. Hitsusituksessa n esitetty taudin diagnstiset ja hidlliset vaihtehdt, hidn vasta-aiheet ja kmplikaatit sekä susitukset kunkin hitmenetelmän seurannasta. Hittakuu Ei-kiireellisen hidn järjestämisen enimmäisaikja ja hitn pääsyn perusteita kskevat lakimuutkset tulivat vimaan Ssiaali- ja terveysyhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hidn tarpeen arviinti ja hit järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Erikissairaanhitn pääsy edellyttää lääkärin lähetettä ei-kiireellisessä hidssa. Klmen viikn kuluessa lähetteen saapumisesta n alitettava hidn tarpeen arviinti ja ptilaalle n lähetettävä tiet erikissairaanhidn suunnitelmasta. Hidn tarpeen arviinnin perusteella lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi tdettuun erikissairaanhitn n päästävä klmen, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Lasten ja nurten mielenterveyspalveluissa tarpeelliseksi tdettu hit n järjestettävä klmen kuukauden kuluessa. Perusterveydenhullssa ptilaan n saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen ja terveydenhulln ammattihenkilön tekemä hidn arviinti viimeistään klmantena arkipäivänä siitä, kun ptilas tti yhteyttä terveyskeskukseen. Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi tdettu hit järjestetään khtuullisessa ajassa, enintään klmessa kuukaudessa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa. Hivatakuu Ikäihmisten ikeudesta palveluntarpeen arviintiin n säädetty Ssiaalihultlain uudistuksessa, jka tuli vimaan Palvelujen antaminen perustuu edelleen asiakkaan hakemukseen ja kunnan viranmaisen päätökseen. Palvelutar-

10 peen arviinnin jälkeen asiakkaalle n annettava hänen niin halutessaan kirjallinen päätös palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakkaalla n mahdllisuus hakea päätökseen muutsta. Kunnan n myös laadittava asiakkaalle hit- ja palvelusuunnitelma ssiaalihulln asiakkaan asemasta ja ikeuksista annetun lain 7 :n mukaisesti, mikäli kunta järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluita. Ssiaalihultlain 40 a :n mukaan kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve n arviitava viipymättä. Tämä ikeus kskee kaikkia iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan n järjestettävä 80 vutta täyttäneille sekä kansaneläkelain 30 a :n 1 mmentin 1 khdan mukaista eläkkeensaajien hittukea (erityishittuki) saaville henkilöille pääsy palvelujen tarpeen arviintiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydentsta. Mikäli yhteydentt tapahtuu esimerkiksi tiistaina, n palvelutarpeen arviinnin tekeminen alitettava seuraavan viikn trstaina edellyttäen, että viiklla ei le arkipyhiä. 10 Jn Ptilaat, jtka n asetettu sairautensa tai hitisuutensa laadun mukaiseen jnn dttamaan varsinaista hita, timenpidettä, tutkimusta tai palvelua. Jnn kuuluvat vain ne henkilöt, jtka dttavat hitn pääsyä hitpaikan tai palveluyksikön resurssien vuksi. Svittuihin jälkitarkastuksiin, määräaikaiskntrlleihin, uusintakäynteihin tulevan ptilaan ei katsta levan hitjnssa. Jnn asettamispäivä Päivä, jllin ptilas sijitetaan jnn dttamaan hita, timenpidettä tai tutkimusta, n jnn asettamispäivä. Jntusaika lasketaan jnn asettamisesta hitnsaapumispäivään. Js ptilas haluaa masta tahdstaan siirtää hitn pääsyä, ei tätä jntusaikaa teta mukaan. Jntusaikaan lasketaan vain niiden asiakkaiden/ptilaiden jntusaika, jtka dttavat hitn pääsyä hitpaikan tai palveluyksikön resurssien vuksi. Jntusaika lasketaan kiireellisyyslukittain. Js ptilaan sairaus tai ngelma ei edellytä välitöntä hita tai selvittelyä, hänet asetetaan jnn dttamaan sitä. Kiireellisyyden arviinti perustuu erikissairaanhidssa ensisijaisesti lähetetietihin ja sen tekee alan ylilääkäri tai hänen määräämänsä erikislääkäri. Perusterveydenhullssa hidn kiireellisyyden arvii terveydenhulln ammattihenkilö ja ssiaalihullssa ssiaalihulln ammattihenkilö. Plikliininen jn Kiireellinen, tavitteellinen dtusaika alle 7 vrk Pulikiireellinen, tavitteellinen dtusaika 8-21 vrk Ei-kiireellinen, tavitteellinen dtusaika alle vrk Suunniteltu, yli 90 vrk (hidettava asia, mutta ei pahene dttaessa) Leikkausjn Kiireellinen, tavitteellinen dtusaika 7-30 vrk Pulikiireellinen, tavitteellinen dtusaika vrk Ei-kiireellinen, tavitteellinen dtusaika alle vrk Ei valmis hitn -ryhmä, dtusajan tavite svitaan ptilaskhtaisesti - ptilaat, jilla n muu sairaus, jka estää väliaikaisesti suunnitellun hidn - ptilaat, jtka eivät le hyväksyneet tarjttua timenpideajankhtaa - määräaikaiskntrlliptilaat. Perusterveydenhullssa

11 11 Järjestämissuunnitelma Yleisterveydenhult Hitn pääsy jn, tavitteellinen aika alle 90 vrk Suun terveydenhult Hitn pääsy jn, tavitteellinen aika alle 180 vrk Ssiaalitimi ks. dtusaika Järjestämissuunnitelmassa mudstetaan kuntien, niiden tilaajatiminnasta hulehtivien timielinten ja ssiaali- ja terveysyhtymän yhteinen tahttila ja kehittämissuunta Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveydenhulta varten. Järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustkausittain ja sitä tarkistetaan vusittain ennen tilaajien ja tuttajien palveluspimusten valmistelun käynnistämistä. Laatiminen perustuu valtineuvstn asetukseen 1019/2004, jssa sairaanhitpiirien kuntayhtymille n annettu velvite laatia yhteistyössä alueensa kuntien kanssa järjestämissuunnitelma. Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu n kuntien lakisääteinen vastuu ssiaali- ja terveyspalvelujen tuttamisesta täyttääkseen puitelain 5 :n mukaisen vaatimuksen siitä, että kunnassa tai yhteistiminta-alueella, jka hulehtii perusterveydenhullsta ja siihen kiinteästi liittyvistä ssiaalitimen tehtävistä, n ltava vähintään nin asukasta. Jäsenkunnat Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat erikissairaanhidn timialalla Kuntakdi Nimi 015 Artjärvi 016 Asikkala 081 Hartla 111 Heinla 098 Hllla 283 Hämeenkski 142 Iitti 316 Kärkölä 398 Lahti 504 Myrskylä 532 Nastla 560 Orimattila 576 Padasjki 616 Pukkila 781 Sysmä ssiaali- ja perusterveydenhulln timialalla 015 Artjärvi 081 Hartla 142 Iitti 504 Myrskylä

12 532 Nastla 560 Orimattila 616 Pukkila 781 Sysmä 12 ympäristöterveydenhulln timialalla 015 Artjärvi 016 Asikkala 098 Hllla 283 Hämeenkski 316 Kärkölä 504 Myrskylä 532 Nastla 560 Orimattila 576 Padasjki 616 Pukkila 781 Sysmä Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits ssiaali- ja perusterveydenhulln timiala 016 Asikkala 098 Hllla 283 Hämeenkski 316 Kärkölä 576 Padasjki Kehenkilö Knsultaati Ktikunta Kehenkilö n henkilö, jlla ei le sellaista tieteelliseen tutkimukseen liittyvää sairautta, jka edellyttäisi sairaalan tutkimusta tai hita ja jka vapaaehtisesti lupautuu tutkimuksen khteeksi. Ptilasta ja kuntaa ei laskuteta. Tisen työntekijän, asiakkaan tai yhteistyötahn tekemään pyyntöön perustuva asiantuntija-arvi, jka kskee ptilaan / asiakkaan hita / ngelmaa. Pyynnöstä ja vastauksesta tehdään merkintä asiakastietjärjestelmään. Knsultaatilla vidaan myös tarkittaa yleisen asiantuntijatiedn antamista pyynnöstä tiselle työntekijälle. Ptilaan ktikunta n tarkistettava hitn tettaessa tai palvelun alkaessa. Ktikunta määritellään väestörekisterin perusteella. Henkilön ktikunta n ktikuntalain (201/94) mukaan se kunta, jssa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen ktikunta n se kunta, jssa äiti n kirjilla. Tuntemattman ptilaan ktikunnaksi merkitään se kunta, jnka alueelta hänet n tutu hitn. Tiet krjataan ikeaksi sen selvittyä. Ulkmaalaisen ktikunta Vakinaisesti Sumessa leskelevan ulkmaalaisen ktikunta n leskelukunta (asuinkunta). Tilapäisesti Sumessa levan ulkmaalaisen ktikuntana n se kunta, jsta ptilas lähetetään, tudaan tai hakeutuu hitn sairaanhitpiirin hityksikköön.

13 13 Js kyseessä ei le tisen EU-valtin kansalainen tai svellettavaksi ei tule valtiiden välillä tehty ssiaaliturvaspimus, ptilas n velvllinen maksamaan tdelliset kustannukset ns. täyden krvauksen periaatteen mukaisesti. EU-spimuksen perusteella annettava hit Asiasta n lemassa erillinen hje 11/97. Ohjeen antamisen jälkeen n lisätty uusia EU/ETA-maita Kyprs (Kreikan puli), Latvia, Liettua, Malta, Pula, Slvakia, Slvenia, Tsekki, Unkari ja Vir. Kuluttaja Lunnllinen henkilö (kuntalainen, asukas), jka tavalla tai tisella vi altistua mahdllisille terveyshaitille käyttäessään ympäristöterveydenhulln valvnnan piiriin kuuluvien timijiden tarjamia tutteita taikka palveluita tai jnkin muun elinympäristöstä aiheutuvan haitan vuksi. Kunta-asiakas Kunta-asiakkaalla tarkitetaan Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymän palveluista ja hidsta maksavaa kuntaa. Kurmitusprsentti Sairaansijjen kurmitusprsentti, jka lasketaan siten, että tarkasteltavan ajanjaksn netthitpäivien määrä kerrtaan sadalla ja jaetaan saman ajanjaksn kalenteripäivien ja sairaansijjen tullla. Kurmitusprsentti lasketaan sekä virallisten (lasketaan siten, että viralliset sairaansijat lisivat käytössä vuden jkaisena päivänä) että käytössä lleiden (lasketaan siten, että sairaansijjen sulkemiset n tettu humin, esim. viiknlput, lma-ajat) sairaansijjen perusteella. Viikk-sastlla kurmitusprsentti lasketaan siten, että tarkasteltavan ajanjaksn netthitpäivien määrä kerrtaan sadalla ja jaetaan saman ajanjaksn aukilpäivien ja sairaansijjen tullla. Käsittelyaika Käynti Käsittelyaika alkaa päivästä, jllin asiakkaan asia tulee rganisaatissa vireille ja päättyy päivään, jllin asiakas saa asiassaan päätöksen tai tteutuu timenpide, jta n vireille tuln jälkeen valmisteltu. Asiakkaan/ptilaan asiinti palveluntuttajan luna. Käyntien seurantaa varten erityyppiset käynnit n kuvailtu ja lukiteltu tarkemmin tulsalueittain tai vastuualueittain Ktikäynti Asiakkaan/ptilaan ktiin tehtävä ammatillinen hit/palvelukäynti. Palvelukäynti (vrt. ktikäynti) Asiakkaan lu tehtävä eläinlääkärin ammatillinen palvelukäynti. Käyntien seurantaa varten erityyppiset käynnit n kuvailtu ja lukiteltu tarkemmin tulsalueittain. Sairaanhitkäynti Asiakkaan/ptilaan sairaskäynti työterveydenhulln ammattihenkilöiden lu ja ammattihenkilöiden tekemät käynnit asiakkaan/ptilaan lu.

14 Tilakäynti Maatalusyrittäjien työlselvitykseen kuuluvat tilakäynti ja työlhaastattelu. Tilakäynti n maatalusyrittäjien työterveyshulln timinnan perusta ja se tehdään jkaiselle uudelle työterveyshultn liittyneelle tilalle. Tilakäynti uusitaan neljän vuden syklissä, tarvittaessa useamminkin. Tilakäyntien välillä työlja seurataan työlhaastattelulla. Tilakäynnin tekevät työterveyshitaja ja maataluden asiantuntija, tarvittaessa mukana n lääkäri tai fysiterapeutti. Tilakäynnillä kartitetaan fysikaalisia, bilgisia ja kemiallisia altisteita, arviidaan tapaturmariskejä ja ensiapuvalmiutta sekä työn ergnmiaa. Tilakäynnistä annetaan suullinen ja kirjallinen palaute. Työtapaturmakäynti Asiakkaan/ptilaan työtapaturmakäynti terveydenhulln ammattihenkilöiden lu ja ammattihenkilöiden tekemät käynnit asiakkaan/ptilaan lu. Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmassa vahvistetaan timinnallisten yksiköiden tulstavitteet ja timintament ja -tult. Laadun arviinti Laadunmittauksessa saatujen tulsten vertaaminen asetettuihin laatuvaatimuksiin ja niistä tehtävät jhtpäätökset. Esim. asiakas/ptilaspalautteiden käsittely. Laadunvarmistus Timintsarja, jlla laadunhallinnassa pyritään estämään pikkeavuudet asetetuista laatuvaatimuksista ja näin saavuttamaan riittävä luttamus siihen, että tutettu hyödyke täyttää laatuvaatimukset. Esim. fcus-pdca:n käyttö hitprsessien kehittämisessä. Laatuvaatimus Laatuvaatimus n laatukriteereille asetettu eht. Laatuvaatimus vi lla pienin tai suurin sallittu vaihteluväli ja se vi lla bjektiivisesti tai subjektiivisesti asetettu. Se vi perustua yleiseen spimukseen tai lla esimerkiksi rganisaatin sisäiseksi tavitteeksi asetettu. Esim. kats khta Kiireellisyyslukat. Lakisääteinen työterveyshult Lakisääteiseen työterveyshultn sisältyvät työpaikan terveysvaarjen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla, työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävä timinta, työpaikan ensiapuvalmiuden hjaus sekä työntekijöiden kuntutukseen hjaaminen sekä työtapaturmien ja ammattitautien tutkimus ja hit. Lakisääteinen työterveyshult ei sisällä työntekijöiden sairaanhita. 14 Lähete Lähete n palveluidentuttajan asiakasta / ptilasta kskeva yksilöity palvelupyyntö tiselle palvelun tuttajalle. Lähete käsitellään 3 vurkauden kuluessa sen saapumisesta. Lähetteet tilastidaan kunnittain, erikisalittain, vastuuyksiköittäin ja kiireellisyysryhmittäin. Sapssa lähete käsitellään yhtenä tapana alittaa hit eli hidnalituskdeina. Hidnalituskdit

15 1 Hit alitetaan lähetteen (lmake) perusteella 2 Ei lähetettä 3 Hidsta svittu puhelimitse 4 Siirretty lähete 5 Sairaalan sisäinen lähete, kun ptilaalle n alitettu hit eri syyn takia, kuin mistä hän n alkuperäisen lähetteen saanut. 6 Laitsten välinen knsultaati 7 Elektrninen lähete 10 Tutkimus- tai tiedetyön takia avattu hit 11 Päivystyspliklinikan ja terveyskeskusten spimukseen perustuva hit 12 Työterveyshulln lähete Päivystyslähetteiksi tulkitaan, kun hidn alituskdi n 1 ja lähetteen kiireellisyys 0. Tarkkailun ja päivystyspliklinikan kaikki lähetteet (= hidnalitus 1) tulkitaan päivystyslähetteiksi. Maanviljelijöiden työterveyshult Maatalusyrittäjille n työterveyshult, jka timii terveyskeskuksissa. Se n viljelijöille vapaaehtinen. Päästäkseen salliseksi työterveyshulln palveluista viljelijän n ilmittauduttava itse sen käyttäjäksi. Maksukatt terveydenhullssa Palvelun käyttäjän surittamille asiakasmaksuille n säädetty vutuinen 633 :n enimmäismäärä (maksukatt), jnka täyttymisen jälkeen palvelut vat maksuttmia, vudesasthidsta peritään kuitenkin 15 :n ylläpitmaksu hitpäivältä. Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa tetaan humin kalenterivuden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avsairaanhidn lääkärinpalvelusta, yksilökhtaisesta fysiterapiasta, pliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hidsta, sarjahidsta, yö- ja päivähidsta, kuntutushidsta sekä lyhytaikaisesta ssiaali- ja terveydenhulln laitshidsta. 15 Mittaus Terveyshaittaepäilyyn liittyvä erillinen mittauskknaisuus, jka ei liity tarkastukseen. Myös timialaan kuulumatn palvelun myynti. Muu työterveyshult/ Kknaisvaltainen työterveyshult Työnantaja vi spia palvelun tuttajien kanssa lakisääteistä laajemmista palveluista kuten yleislääkäritasisesta sairaanhidsta, erikislääkäri- ja labratripalveluista sekä muista tarkastuksista. Myydyt palvelut Sairaala tai hityksikkö vi myydä spimukseen perustuen palvelujaan peruspalvelukeskus Oiva liikelaitkselle, Heinlan ja Hlllan ssiaali- ja terveystimelle ja ssiaali- ja terveyspiirin ulkpulisille sairaalille tai muille ssiaali- ja terveyspalvelujen tuttajille. Myydyt palvelut kirjataan erikseen myytyinä palveluina. Palvelujen myynti vi lla asiakaspalvelujen myyntiä, lppututepalveluja, esim. avhitkäynnit, hitpäivät muiden palvelujen myyntiä, välitutepalveluja esim. tutkimukset, asiantuntijapalvelut, kulutus, hultpalvelut. Määräraha Valtuustn talusarvissa kuntayhtymälle tai hankkeelle hyväksymä, hallitukseen

16 nähden sitva menjen eurmäärä n kunnallislain tarkittama määräraha. 16 Neuvttelu Näytteentt Neuvttelu n tavitteellista vurvaikutusta, jlla pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys neuvteltavasta asiasta. Valvntasuunnitelmaan sisältyvä tai terveyshaittaepäilyyn liittyvä näytteentt. Myös timialaan kuulumatn palvelun myynti. OID-kdi ISO-Oid -yksilöintitunnus n kansainvälisesti svittu tunnus, jlla vidaan yksilöidä mikä tahansa bjekti eli esine tai khde. Ssiaali- ja terveydenhulln sähköinen tiednsiirt, tilastinti ja raprtinti tulevat perustumaan OID-tunnusten käyttöön Stakesin antamien hjeiden mukaisesti. Oleskelukunta Kunta, jssa henkilö tuen tarpeen ilmetessä tsiasiallisesti leskelee. Ostpalvelut Palaute Sairaala tai hityksikkö vi järjestää palveluja myös hankkimalla ne yksityiseltä tai tiselta julkiselta palvelujen tuttajalta. Ostpalvelut kirjataan jk 1) valtilta, 2) kunnilta, 3) kuntayhteisöiltä tai 4) muilta hankituiksi. Asiakaspalvelujen stt, muiden palvelujen stt, ks. myydyt palvelut. Lausunt, jnka ssiaali- ja terveydenhulln asiantuntija laatii hit-/palvelujaksn päätyttyä ptilaan/asiakkaan palvelusta, tutkimisesta ja hidsta. Palvelu-/ hitketju Palvelu- ja hitketjulla tarkitetaan kaikkea timintaa, palvelua, tutkimuksia, timenpiteitä, kuntutusta ja hivaa, jta ptilaan terveysngelma edellyttää perusterveydenhulln ja erikissairaanhidn timinnissa hulimatta siitä, mikä yksikkö palvelun tuttaa (STM 1998:14). Palveluketjulla tarkitetaan saman asiakkaan tiettyyn ngelmakknaisuuteen khdistuvaa ja rganisaatirajat ylittävää palveluprsessien kknaisuutta, jsta väestö/alue vastuisella yksiköllä n seurantavastuu (STM 1998:8). Hitketju n määritelty pelkästään terveydenhulln palveluja sisältäväksi palvelukknaisuudeksi (STM 1998:8). Palvelun tarpeen arvi Määräajassa, jka n sassa ssiaali- ja terveyspalveluista lakisääteinen, suritettu asiantuntijan arvi asiakkaan/ptilaan palvelujen tarpeesta. Palvelun tilaaja Tilaajina timivat ssiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat, niiden määrittelemät tilaajatimielimet tai kuntien yhteislautakunnat. Tilaajatiminnalla tarkitetaan vusittaisten palvelujen tilaamista tuttajayksiköiltä järjestämissuunnitelmien ja tilaamista kskevan asiantuntijavalmistelun phjalta. Palvelun tuttaja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot