SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty Laskentasihteeri Tarja Suikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki"

Transkriptio

1 SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Päivitetty Laskentasihteeri Tarja Suikki

2 Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits SUORITEKÄSIKIRJA JOHDANTO Läntisen perusturvapiirin, peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitksen ssiaali- ja perusterveydenhulln timintja kskevan suritekäsikirjan tarkituksena n määritellä timinnassa käytettäviä käsitteitä sekä yhtenäistää käytettyjen suritteiden kirjaamista ja niiden tilastintia. Suritekäsikirja n tehty yhteistyössä Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymän edustajien kanssa. Tämä suritekäsikirja n peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitksen ensimmäinen ja siinä levia puutteita tullaan krjaamaan. Suritekäsikirja n kuitenkin lähtökhtana tehtäessä timintjen tutteistamista vuden 2007 aikana. Timinnan suritteiden kirjaamista ja laskutusta säätelevät useat säädökset. Asiakasmaksuja kskevat säädökset perustuvat ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) sekä asetukseen (912/92) ja niihin tehtyihin muutksiin. Suriteseurannan periaatteissa ja suritemäärittelyissä n tettu humin sumen Kuntaliitn, tilastkeskuksen sekä Stakesin susitukset ja terveydenhulln timintatilastn sekä hitilmituksen täyttöhjeet. Timenpiteiden ja tutkimusten kirjaamissääntöjä sisältyy valtakunnallisiin nimikkeistöihin, kuten ICD -tautilukitus, timenpidenimikkeistö, radilgian tutkimusnimikkeistö, labratritutkimusnimikkeistö sekä fysiterapian nimikkeistö. Suritekäsikirjassa n tettu humin käyttösuunnitelmien seurannan, jäsenkunnille timitettavien seurantaraprttien ja peruspalvelukeskuksen timintakertmuksen tiettarpeet. Suritekäsikirjassa n määritelty maksuplitiikkaan liittyvät käsitteet ja kuntalaskutuksen periaatteet. Suritekäsikirja mudstaa peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitksen suriteseurannan perustan ja se mahdllistaa myös valtakunnallisten tilastjen keräämisen tiedstista. Hllla Eeva Halme Peruspalvelukeskuksen jhtaja

3 SUORITEKÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ SUORITEMÄÄRITTELYT TULOSALUEITTAIN Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Suritteet Hyvinvinnin ja terveyden edistäminen Lasten-, nurten- ja perheiden palvelut Terveyden edistämisen palvelut Lastensujelu ja lapsiperheiden erityispalvelut Ssiaalipalvelut Kti- ja asumispalvelut Ktihit Tukipalvelut Taludellisen tuen palvelut Omaishidntuki yli 18-v Palveluseteli Asumispalvelut Vanhainkti Hivakti Terveyden- ja sairaanhidn palvelut Lääkärin vastaantt Hitajan vastaantt Fysiterapia Suun terveydenhult Hammaslääkäri, suukirurgi, ikjahammaslääkäri Suuhygienisti, hammashitaja Psykssiaaliset palvelut Puhe- ja timintaterapia Psykssiaalisen hyvinvinnin palvelut Psykiatrinen sairaanhitaja Psykiatri Psyklgi Muistihitaja Ssiaalikuraattri Psykssiaalisen kulu- ja nuristyön palvelut Kulupsyklgi Kulukuraattri Vudesast-palvelut PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PALVELUT JA SUORITTEET MAKSUT ASIAKAS- / POTILASMAKSUT Ssiaali- ja perusterveydenhulln asiakasmaksut Peruspalvelukeskus Oivassa... 68

4 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ 4 APR Asiakas Perusterveydenhulln avhidn ptilasryhmitys, tietjärjestelmä, jnka avulla vidaan tuttaa tieta mm. väestön palveluiden käytöstä, tutettujen palveluiden sisällöstä, työnjasta ja tuttavuudesta. Asiakas n jk palvelun saaja, kuluttaja, timija, lunnllinen henkilö (palvelun tarvitsija/käyttäjä) ja tiselta yksiköltä palveluja saava yksikkö tai ptilaan hidsta tai asiakkaan palvelusta) maksava kunta tai yritys. Erikissairaanhidssa asiakas n ptilas. Asiakas n suhteessa kk rganisaatin (Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymä). Asiakastietjärjestelmä Järjestelmä, jssa ylläpidetään ja käytetään ssiaali- ja terveydenhulln asiakkaita ja ptilaita kskevia tietja. Ssiaali- ja perusterveydenhullssa käytetään TietEnatrin ssiaali-efficaa ja terveys-efficaa (sis. ktihidn), VM Datan Pegassta sekä klmea eri suun terveydenhulln tietjärjestelmää (Winhit, Denting, Effica). Erikissairaanhidssa käytetään TietEnatrin Effica-ptilastietjärjestelmää alkaen. Ympäristöterveydenhullssa käytetään Sentera Tarkastaja, TerveKuu ja YT-Bss tietjärjestelmää. Asuminen Asumispalvelut (kehitysvammahult) Autettu asuminen Kehitysvammahulln asumisyksiköissä annettu palvelu, jssa asukas vi saada henkilökunnan tukea ja hjausta ympäri vurkauden. Ohjattu asuminen Kehitysvammahulln asumisyksiköissä annettu palvelu, jka ei sisällä yövalvntaa vaan henkilökunta n yleensä paikalla aamuisin, iltaisin ja viiknlppuisin. Tuettu asuminen Tuettua asumista tarjtaan niille kehitysvammaisille, jtka selviytyvät asumisestaan työntekijöiden avulla. Tukea saa yksilöllisesti jk päivittäin tai harvemmin esim. kerran viikssa. Palveluasuminen (vanhustenhult) Tehstettu palveluasuminen Asumisyksikössä henkilökunta paikalla ympäri vurkauden Tuettu palveluasuminen Asumisyksikössä henkilökunta paikalla kl 7-21 välisenä aikana, ei jatkuvaa henkilökunnan läsnäla Asumispäivä Diagnsi Päivä, jnka asiakas/ptilas asuu asumispalveluyksikössä Diagnsi n ssiaali- ja terveysministeriön hyväksymän ICD-10 -tautilukituksen mukainen kdi ja nimike ptilaan sairastamasta taudista. Diagnsi merkitään

5 aina vudesasthidn päätteeksi ja jkaisesta kuntalaskutettavasta pliklinikkakäynnistä. 5 DRG (Diagnsis Related Grups). DRG-ryhmitys n sairaalahitjaksjen lukitusjärjestelmä, jssa hitjakst ryhmitellään hitjaksn syyn, mahdllisesti hitn vaikuttavien sivudiagnsien, suritettujen timenpiteiden sekä ptilaan iän ja sairaalasta pistumistilan mukaan kliinisesti mielekkäisiin ryhmiin. Ryhmitys timii erikissairaanhidn smaattisessa vudesasthidssa laskutuksen perusteena. Ennakklausunt Ympäristöterveyskeskuksen jhtajan, terveydensujelujhtajan tai terveydensujelupäällikön antama päätösvaltamatriisin mukainen lausunt (ympäristöluvista, kaavista, rakennusluvista). Epikriisi Hittiivistelmä, hityhteenvet, lppuarviinti, lppulausunt, n hidn päätyttyä (esim. ptilaan pistuttua sairaalasta) laadittu kertmus taudin kulusta, hidsta ja jatkhitsuunnitelmasta. Epikriisi (hitselste myös plikliinisesta hidsta) lähetetään ptilaan sustumuksella tai asiayhteydestä ilmenevällä sustumuksella aina jatkhidsta vastaavalle lääkärille tai hitlaitkselle. Lähettävälle lääkärille hitselste vidaan timittaa vain ptilaan nimenmaisen sustumuksen perusteella. Epikriisi annetaan myös ptilaalle itselleen. Vrt. hitpalaute. Episdi Sairauden tai muun terveysngelman parantamiseen sitettu hitprsessi tai kkelma hittimenpiteitä. Mudstaa Benchmarking-prjektissa perustan tuttavuusmittaukselle. Vrt. HOPO eli hidettu ptilas s. 4. Erikismaksulukka (eml) Erikissairaanhitlaissa tarkitetuissa muissa kuin psykiatrisissa sairaalissa vi lla erikismaksulukka niitä ptilaita varten, jtka haluavat päästä sellaisen lääkärin hitn, jlla n lääninhallituksen myöntämä ikeus hitaa ptilaita erikismaksulukassa. Taustalla tällöin n ptilaan halu valita hitava lääkäri. Yhden ja kahden hengen huneissa hidettavilta ptilailta peritään krtettu hitpäivämaksu. Lisäksi ptilas maksaa hitavalle eml-lääkärille asetuksessa määritellyt palkkit sekä tutkimuspalkkit (erikisairaanhitlain 9., asiakasmaksuasetuksen 26. ja niihin tehdyt muutkset). Kunnan maksusuuden maksaa ptilaan ktikunta. Erikismaksulukan ikeus pistuu käytöstä. Erikisala erikissairaanhidssa Ptilaan erikisala määräytyy ptilaan saaman hidn ja hitaneen lääkärin erikisalan mukaan, ei rganisatrisen jan perusteella. Erikisalakdit vat 10 Sisätaudit 10A allerglgia 10E endkrinlgia 10F geriatria 10G gastrenterlgia 10H hematlgia 10I infektisairaudet 10K kardilgia

6 6 10M nefrlgia 10R reumatlgia 20 Kirurgia 20G gastrenterlgia 20J käsikirurgia 20L lastenkirurgia 20O rtpedia 20P plastiikkakirurgia 20Q kipuhit (ei Stakes) 20T thrax- ja verisunikirurgia 20V verisunikirurgia 20U urlgia 20Y yleiskirurgia 25 Neurkirurgia 30 Naistentaudit ja synnytykset 30E endkrinlgia 30Q perinatlgia 30S sädehit 30U urlgia 40 Lastentaudit 40A allerglgia 40D nenatlgia 40E endkrinlgia 40G gastrenterlgia 40I infektisairaudet 40H hematlgia 40K kardilgia 40M nefrlgia 50 Silmätaudit 50N neur-ftalmlgia 55 Krva-, nenä- ja kurkkutaudit 55A allerglgia 55B audilgia 57 Fniatria 57B audilgia 58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 58V suu- ja leukakirurgia 58Y kliininen hammashit 60 Ih- ja sukupulitaudit 60A allerglgia 60C ammatti-ihtaudit 65 Syöpätaudit ja sädehit 70 Psykiatria 70Z ikeuspsykiatria

7 74 Nurispsykiatria 7 75 Lastenpsykiatria 77 Neurlgia 77F geriatria 78 Lastenneurlgia 80 Keuhksairaudet 80A allerglgia 93 Liikuntalääketiede 94 Perinnöllisyyslääketiede 95 Työlääketiede ja työterveyshult 96 Fysiatria 97 Geriatria 98 Yleislääketiede Erikissairaanhit, erityistasn Erityistasn sairaanhidlla tarkitetaan sellaista erikissairaanhita, jka n tarkituksenmukaista keskittää ylipistllisiin keskussairaalihin, muuhun vastaavan tasiseen sairaalaan tai vain jihinkin näistä. Lähtökhtana n tutkimuksen tai hidn edellyttämä lääketieteellinen saaminen, taudin harvinaisuus, tarvittavat erityisvimavarat taikka näihin liittyen hidsta aiheutuvat krkeat kustannukset taikka muut erityiset syyt (erikissairaanhitlaki, 9. ). Erityistasn sairaanhidn järjestämisestä ja keskittämisestä n säädetty ssiaali- ja terveysministeriön antamalla asetuksella. Asetuksessa säädetään sairauksien harvinaisuuden, erikissairaanhidn vaativuuden tai erikissairaanhidn järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella erityistasn sairaanhitn kuuluvista tutkimuksista, timenpiteistä ja hidsta sekä niistä terveydenhulln timintayksiköistä, jihin tämä keskitetään. Erikissairaanhit, perustasn Erikissairaanhidlla tarkitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikisaljen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hitn ja lääkinnälliseen kuntutukseen kuuluvia terveydenhulln palveluita (erikissairaanhitlaki, erikissairaanhidn määritelmä, 1. ). Henkilötunnus Henkilötunnus täytetään jkaisesta henkilöstä. Väestötietlain perusteella n jkaisella väestökirjaan merkityllä henkilöllä henkilötunnus. Ptilaalle, jlla ei le virallista henkilötunnusta tai henkilötunnuksen tunnussa ei le tiedssa, kirjataan ns. tilapäinen henkilötunnus, jnka tietjärjestelmä laatii tuntemattmille, vastasyntyneille tai ulkmaalaisille vusituhannen pulella syntyneillä n välimerkki A.

8 HILMO Hitilmitus eli HILMO n ssiaali- ja terveydenhulln asiakaskhtainen tietjenkeruu Stakesille. Käytetään ktihidssa, asumispalveluissa ja laitshidssa. Kats khta Hitilmitus. 8 Hidettu ptilas, Hp Hidettu ptilas n saman sairauden tai siihen liittyvän kmplikaatin vuksi hidssa llut ptilas. Tietjärjestelmä mudstaa ptilaasta hitketjun eli liittää tapahtumat tisiinsa diaarinumern avulla. Vrt. episdi. Hidn tarpeen arviinti Kiireettömän hidn tarpeen arviinti tarkittaa menettelyä, jssa tetaan humin ptilaan ireet, niiden kest ja muut ptilaan ngelmaan liittyvät asiat, yleinen terveydentila sekä hitkertmuksesta ilmenevät aikaisemmat tiedt. Ptilaat, jilla n äkillisiä särkyjä, vimakkaita ireita, turvtuksia, tulehduksia ja tapaturmaptilaat hidetaan jk päivystyksenä tai kiireellisenä. Lähetteellä hitn tulevien ptilaidenhidn tarpeen arvi ja hit järjestetään aina hidn kiireellisyys humin ttaen. Hidnvarausptilas Hidnvarausptilaalla n hittarve määritetty, mutta tarkkaa hitntulaikaa ei le vitu antaa. Vertaa: ajanvarausptilas, jlla n tarkka hitntulaika annettu. Hita/palvelua saaneet henkilöt Hita/palvelua saaneilla henkilöillä tarkitetaan eri henkilötunnusten määrää svitulla hidn/palvelun taslla esim. erikisalittain tai timialittain tai kk kuntayhtymän taslla. Hitilmitus, HILMO Hitilmitus n ssiaali- ja terveydenhulln tilastjärjestelmän asiakaskhtainen tiednkeruu. Käsitelty tarkemmin sivuilla Hitilmitustietja käytetään myös Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymän miin tilastihin sekä kunnille menevään tilastintiin. Hit-hjelma Alueellisesti/seudullisesti laadittu, asiantuntijiden yhteisesti määrittelemä ajankhtainen käsitys taudin tai tautiryhmän vimavarihin nähden ptimaalisesta hidsta. Hit-hjelma sisältää lääketieteelliseen hitsusitukseen perustuvan kannantn lisäksi hidn rganisimisessa nudatettavat periaatteet eli hitketjun kuvauksen, jssa määritellään hitn sallistuvien rganisaatiiden työnjak. Hitpalaute Lähetteen vastaanttaneen palveluntuttajan tai palvelunantajan antama palaute asiakkaan hitprsessin eri vaiheista ja hidn tteutumisesta. Hitpalaute annetaan svituista hitprsessin vaiheista svitulle timintayksikölle (useimmiten palvelun tilaajalle) tai ammattihenkilölle. Hitpalautteita vivat lla esimerkiksi ilmitus lähetteen käsittelyyn tsta, hitpäätösilmitus, hitsuunnitelma, väliarvi, hittiivistelmä tai täydennyskysely. Hitpalautteen tietsisällöstä ja lähettämistavasta vi lla yleisesti svittuja käytäntöjä tai rganisaatiyksiköt vivat spia masta keskinäisestä käytännöstään. Hit-/ palveluketju Kts. Palvelu-/ hitketju

9 Hit-/palvelusuunnitelma Asiakkaan/ptilaan kanssa laadittu suunnitelma määritellyn tarpeen mukaisten palvelujen tteuttamisesta. Sisältää tavitteet, svitut palvelut ja (niiden asiakasmaksut), vastuunjan ja seurannan. 9 Hitisuus Hitisuudella tarkitetaan ptilaan hidn tarpeen arviintia, jka tehdään hyväksytyllä mittarilla. Hitisuusarvilla kartitetaan hidn kurmittavuutta. Hitisuuslukitus Hithenkilöstön työpanksen ajallisen ja määrällisen tarpeen lukitus ptilaan hidssa. Hitprsessi/palveluprsessi Hitprsessi n saman ptilaan/asiakkaan tiettyyn ngelmakknaisuuteen khdistuvien hit/palvelutapahtumien mudstama timintsarja. Hitpäivä Päivä, jnka asiakas/ptilas n hit-/palvelupäätöksen mukaisesti sisään kirjitettuna palveluntuttajan hit-/palveluyksikössä. Sekä tul- että lähtöpäivästä laskutetaan. Mikäli asiakas siirtyy laitksesta tiseen, lähettävä laits ei peri maksua lähtöpäivältä. Hitsusitus Asiantuntijaryhmän laatima tieteellisesti perusteltu, usein valtakunnallinen kannantt taudin tai tautiryhmän hitamiseksi. Hitsusituksessa n esitetty taudin diagnstiset ja hidlliset vaihtehdt, hidn vasta-aiheet ja kmplikaatit sekä susitukset kunkin hitmenetelmän seurannasta. Hittakuu Ei-kiireellisen hidn järjestämisen enimmäisaikja ja hitn pääsyn perusteita kskevat lakimuutkset tulivat vimaan Ssiaali- ja terveysyhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hidn tarpeen arviinti ja hit järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Erikissairaanhitn pääsy edellyttää lääkärin lähetettä ei-kiireellisessä hidssa. Klmen viikn kuluessa lähetteen saapumisesta n alitettava hidn tarpeen arviinti ja ptilaalle n lähetettävä tiet erikissairaanhidn suunnitelmasta. Hidn tarpeen arviinnin perusteella lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi tdettuun erikissairaanhitn n päästävä klmen, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Lasten ja nurten mielenterveyspalveluissa tarpeelliseksi tdettu hit n järjestettävä klmen kuukauden kuluessa. Perusterveydenhullssa ptilaan n saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen ja terveydenhulln ammattihenkilön tekemä hidn arviinti viimeistään klmantena arkipäivänä siitä, kun ptilas tti yhteyttä terveyskeskukseen. Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi tdettu hit järjestetään khtuullisessa ajassa, enintään klmessa kuukaudessa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa. Hivatakuu Ikäihmisten ikeudesta palveluntarpeen arviintiin n säädetty Ssiaalihultlain uudistuksessa, jka tuli vimaan Palvelujen antaminen perustuu edelleen asiakkaan hakemukseen ja kunnan viranmaisen päätökseen. Palvelutar-

10 peen arviinnin jälkeen asiakkaalle n annettava hänen niin halutessaan kirjallinen päätös palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakkaalla n mahdllisuus hakea päätökseen muutsta. Kunnan n myös laadittava asiakkaalle hit- ja palvelusuunnitelma ssiaalihulln asiakkaan asemasta ja ikeuksista annetun lain 7 :n mukaisesti, mikäli kunta järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluita. Ssiaalihultlain 40 a :n mukaan kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve n arviitava viipymättä. Tämä ikeus kskee kaikkia iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan n järjestettävä 80 vutta täyttäneille sekä kansaneläkelain 30 a :n 1 mmentin 1 khdan mukaista eläkkeensaajien hittukea (erityishittuki) saaville henkilöille pääsy palvelujen tarpeen arviintiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydentsta. Mikäli yhteydentt tapahtuu esimerkiksi tiistaina, n palvelutarpeen arviinnin tekeminen alitettava seuraavan viikn trstaina edellyttäen, että viiklla ei le arkipyhiä. 10 Jn Ptilaat, jtka n asetettu sairautensa tai hitisuutensa laadun mukaiseen jnn dttamaan varsinaista hita, timenpidettä, tutkimusta tai palvelua. Jnn kuuluvat vain ne henkilöt, jtka dttavat hitn pääsyä hitpaikan tai palveluyksikön resurssien vuksi. Svittuihin jälkitarkastuksiin, määräaikaiskntrlleihin, uusintakäynteihin tulevan ptilaan ei katsta levan hitjnssa. Jnn asettamispäivä Päivä, jllin ptilas sijitetaan jnn dttamaan hita, timenpidettä tai tutkimusta, n jnn asettamispäivä. Jntusaika lasketaan jnn asettamisesta hitnsaapumispäivään. Js ptilas haluaa masta tahdstaan siirtää hitn pääsyä, ei tätä jntusaikaa teta mukaan. Jntusaikaan lasketaan vain niiden asiakkaiden/ptilaiden jntusaika, jtka dttavat hitn pääsyä hitpaikan tai palveluyksikön resurssien vuksi. Jntusaika lasketaan kiireellisyyslukittain. Js ptilaan sairaus tai ngelma ei edellytä välitöntä hita tai selvittelyä, hänet asetetaan jnn dttamaan sitä. Kiireellisyyden arviinti perustuu erikissairaanhidssa ensisijaisesti lähetetietihin ja sen tekee alan ylilääkäri tai hänen määräämänsä erikislääkäri. Perusterveydenhullssa hidn kiireellisyyden arvii terveydenhulln ammattihenkilö ja ssiaalihullssa ssiaalihulln ammattihenkilö. Plikliininen jn Kiireellinen, tavitteellinen dtusaika alle 7 vrk Pulikiireellinen, tavitteellinen dtusaika 8-21 vrk Ei-kiireellinen, tavitteellinen dtusaika alle vrk Suunniteltu, yli 90 vrk (hidettava asia, mutta ei pahene dttaessa) Leikkausjn Kiireellinen, tavitteellinen dtusaika 7-30 vrk Pulikiireellinen, tavitteellinen dtusaika vrk Ei-kiireellinen, tavitteellinen dtusaika alle vrk Ei valmis hitn -ryhmä, dtusajan tavite svitaan ptilaskhtaisesti - ptilaat, jilla n muu sairaus, jka estää väliaikaisesti suunnitellun hidn - ptilaat, jtka eivät le hyväksyneet tarjttua timenpideajankhtaa - määräaikaiskntrlliptilaat. Perusterveydenhullssa

11 11 Järjestämissuunnitelma Yleisterveydenhult Hitn pääsy jn, tavitteellinen aika alle 90 vrk Suun terveydenhult Hitn pääsy jn, tavitteellinen aika alle 180 vrk Ssiaalitimi ks. dtusaika Järjestämissuunnitelmassa mudstetaan kuntien, niiden tilaajatiminnasta hulehtivien timielinten ja ssiaali- ja terveysyhtymän yhteinen tahttila ja kehittämissuunta Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveydenhulta varten. Järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustkausittain ja sitä tarkistetaan vusittain ennen tilaajien ja tuttajien palveluspimusten valmistelun käynnistämistä. Laatiminen perustuu valtineuvstn asetukseen 1019/2004, jssa sairaanhitpiirien kuntayhtymille n annettu velvite laatia yhteistyössä alueensa kuntien kanssa järjestämissuunnitelma. Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu n kuntien lakisääteinen vastuu ssiaali- ja terveyspalvelujen tuttamisesta täyttääkseen puitelain 5 :n mukaisen vaatimuksen siitä, että kunnassa tai yhteistiminta-alueella, jka hulehtii perusterveydenhullsta ja siihen kiinteästi liittyvistä ssiaalitimen tehtävistä, n ltava vähintään nin asukasta. Jäsenkunnat Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat erikissairaanhidn timialalla Kuntakdi Nimi 015 Artjärvi 016 Asikkala 081 Hartla 111 Heinla 098 Hllla 283 Hämeenkski 142 Iitti 316 Kärkölä 398 Lahti 504 Myrskylä 532 Nastla 560 Orimattila 576 Padasjki 616 Pukkila 781 Sysmä ssiaali- ja perusterveydenhulln timialalla 015 Artjärvi 081 Hartla 142 Iitti 504 Myrskylä

12 532 Nastla 560 Orimattila 616 Pukkila 781 Sysmä 12 ympäristöterveydenhulln timialalla 015 Artjärvi 016 Asikkala 098 Hllla 283 Hämeenkski 316 Kärkölä 504 Myrskylä 532 Nastla 560 Orimattila 576 Padasjki 616 Pukkila 781 Sysmä Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits ssiaali- ja perusterveydenhulln timiala 016 Asikkala 098 Hllla 283 Hämeenkski 316 Kärkölä 576 Padasjki Kehenkilö Knsultaati Ktikunta Kehenkilö n henkilö, jlla ei le sellaista tieteelliseen tutkimukseen liittyvää sairautta, jka edellyttäisi sairaalan tutkimusta tai hita ja jka vapaaehtisesti lupautuu tutkimuksen khteeksi. Ptilasta ja kuntaa ei laskuteta. Tisen työntekijän, asiakkaan tai yhteistyötahn tekemään pyyntöön perustuva asiantuntija-arvi, jka kskee ptilaan / asiakkaan hita / ngelmaa. Pyynnöstä ja vastauksesta tehdään merkintä asiakastietjärjestelmään. Knsultaatilla vidaan myös tarkittaa yleisen asiantuntijatiedn antamista pyynnöstä tiselle työntekijälle. Ptilaan ktikunta n tarkistettava hitn tettaessa tai palvelun alkaessa. Ktikunta määritellään väestörekisterin perusteella. Henkilön ktikunta n ktikuntalain (201/94) mukaan se kunta, jssa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen ktikunta n se kunta, jssa äiti n kirjilla. Tuntemattman ptilaan ktikunnaksi merkitään se kunta, jnka alueelta hänet n tutu hitn. Tiet krjataan ikeaksi sen selvittyä. Ulkmaalaisen ktikunta Vakinaisesti Sumessa leskelevan ulkmaalaisen ktikunta n leskelukunta (asuinkunta). Tilapäisesti Sumessa levan ulkmaalaisen ktikuntana n se kunta, jsta ptilas lähetetään, tudaan tai hakeutuu hitn sairaanhitpiirin hityksikköön.

13 13 Js kyseessä ei le tisen EU-valtin kansalainen tai svellettavaksi ei tule valtiiden välillä tehty ssiaaliturvaspimus, ptilas n velvllinen maksamaan tdelliset kustannukset ns. täyden krvauksen periaatteen mukaisesti. EU-spimuksen perusteella annettava hit Asiasta n lemassa erillinen hje 11/97. Ohjeen antamisen jälkeen n lisätty uusia EU/ETA-maita Kyprs (Kreikan puli), Latvia, Liettua, Malta, Pula, Slvakia, Slvenia, Tsekki, Unkari ja Vir. Kuluttaja Lunnllinen henkilö (kuntalainen, asukas), jka tavalla tai tisella vi altistua mahdllisille terveyshaitille käyttäessään ympäristöterveydenhulln valvnnan piiriin kuuluvien timijiden tarjamia tutteita taikka palveluita tai jnkin muun elinympäristöstä aiheutuvan haitan vuksi. Kunta-asiakas Kunta-asiakkaalla tarkitetaan Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveysyhtymän palveluista ja hidsta maksavaa kuntaa. Kurmitusprsentti Sairaansijjen kurmitusprsentti, jka lasketaan siten, että tarkasteltavan ajanjaksn netthitpäivien määrä kerrtaan sadalla ja jaetaan saman ajanjaksn kalenteripäivien ja sairaansijjen tullla. Kurmitusprsentti lasketaan sekä virallisten (lasketaan siten, että viralliset sairaansijat lisivat käytössä vuden jkaisena päivänä) että käytössä lleiden (lasketaan siten, että sairaansijjen sulkemiset n tettu humin, esim. viiknlput, lma-ajat) sairaansijjen perusteella. Viikk-sastlla kurmitusprsentti lasketaan siten, että tarkasteltavan ajanjaksn netthitpäivien määrä kerrtaan sadalla ja jaetaan saman ajanjaksn aukilpäivien ja sairaansijjen tullla. Käsittelyaika Käynti Käsittelyaika alkaa päivästä, jllin asiakkaan asia tulee rganisaatissa vireille ja päättyy päivään, jllin asiakas saa asiassaan päätöksen tai tteutuu timenpide, jta n vireille tuln jälkeen valmisteltu. Asiakkaan/ptilaan asiinti palveluntuttajan luna. Käyntien seurantaa varten erityyppiset käynnit n kuvailtu ja lukiteltu tarkemmin tulsalueittain tai vastuualueittain Ktikäynti Asiakkaan/ptilaan ktiin tehtävä ammatillinen hit/palvelukäynti. Palvelukäynti (vrt. ktikäynti) Asiakkaan lu tehtävä eläinlääkärin ammatillinen palvelukäynti. Käyntien seurantaa varten erityyppiset käynnit n kuvailtu ja lukiteltu tarkemmin tulsalueittain. Sairaanhitkäynti Asiakkaan/ptilaan sairaskäynti työterveydenhulln ammattihenkilöiden lu ja ammattihenkilöiden tekemät käynnit asiakkaan/ptilaan lu.

14 Tilakäynti Maatalusyrittäjien työlselvitykseen kuuluvat tilakäynti ja työlhaastattelu. Tilakäynti n maatalusyrittäjien työterveyshulln timinnan perusta ja se tehdään jkaiselle uudelle työterveyshultn liittyneelle tilalle. Tilakäynti uusitaan neljän vuden syklissä, tarvittaessa useamminkin. Tilakäyntien välillä työlja seurataan työlhaastattelulla. Tilakäynnin tekevät työterveyshitaja ja maataluden asiantuntija, tarvittaessa mukana n lääkäri tai fysiterapeutti. Tilakäynnillä kartitetaan fysikaalisia, bilgisia ja kemiallisia altisteita, arviidaan tapaturmariskejä ja ensiapuvalmiutta sekä työn ergnmiaa. Tilakäynnistä annetaan suullinen ja kirjallinen palaute. Työtapaturmakäynti Asiakkaan/ptilaan työtapaturmakäynti terveydenhulln ammattihenkilöiden lu ja ammattihenkilöiden tekemät käynnit asiakkaan/ptilaan lu. Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmassa vahvistetaan timinnallisten yksiköiden tulstavitteet ja timintament ja -tult. Laadun arviinti Laadunmittauksessa saatujen tulsten vertaaminen asetettuihin laatuvaatimuksiin ja niistä tehtävät jhtpäätökset. Esim. asiakas/ptilaspalautteiden käsittely. Laadunvarmistus Timintsarja, jlla laadunhallinnassa pyritään estämään pikkeavuudet asetetuista laatuvaatimuksista ja näin saavuttamaan riittävä luttamus siihen, että tutettu hyödyke täyttää laatuvaatimukset. Esim. fcus-pdca:n käyttö hitprsessien kehittämisessä. Laatuvaatimus Laatuvaatimus n laatukriteereille asetettu eht. Laatuvaatimus vi lla pienin tai suurin sallittu vaihteluväli ja se vi lla bjektiivisesti tai subjektiivisesti asetettu. Se vi perustua yleiseen spimukseen tai lla esimerkiksi rganisaatin sisäiseksi tavitteeksi asetettu. Esim. kats khta Kiireellisyyslukat. Lakisääteinen työterveyshult Lakisääteiseen työterveyshultn sisältyvät työpaikan terveysvaarjen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla, työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävä timinta, työpaikan ensiapuvalmiuden hjaus sekä työntekijöiden kuntutukseen hjaaminen sekä työtapaturmien ja ammattitautien tutkimus ja hit. Lakisääteinen työterveyshult ei sisällä työntekijöiden sairaanhita. 14 Lähete Lähete n palveluidentuttajan asiakasta / ptilasta kskeva yksilöity palvelupyyntö tiselle palvelun tuttajalle. Lähete käsitellään 3 vurkauden kuluessa sen saapumisesta. Lähetteet tilastidaan kunnittain, erikisalittain, vastuuyksiköittäin ja kiireellisyysryhmittäin. Sapssa lähete käsitellään yhtenä tapana alittaa hit eli hidnalituskdeina. Hidnalituskdit

15 1 Hit alitetaan lähetteen (lmake) perusteella 2 Ei lähetettä 3 Hidsta svittu puhelimitse 4 Siirretty lähete 5 Sairaalan sisäinen lähete, kun ptilaalle n alitettu hit eri syyn takia, kuin mistä hän n alkuperäisen lähetteen saanut. 6 Laitsten välinen knsultaati 7 Elektrninen lähete 10 Tutkimus- tai tiedetyön takia avattu hit 11 Päivystyspliklinikan ja terveyskeskusten spimukseen perustuva hit 12 Työterveyshulln lähete Päivystyslähetteiksi tulkitaan, kun hidn alituskdi n 1 ja lähetteen kiireellisyys 0. Tarkkailun ja päivystyspliklinikan kaikki lähetteet (= hidnalitus 1) tulkitaan päivystyslähetteiksi. Maanviljelijöiden työterveyshult Maatalusyrittäjille n työterveyshult, jka timii terveyskeskuksissa. Se n viljelijöille vapaaehtinen. Päästäkseen salliseksi työterveyshulln palveluista viljelijän n ilmittauduttava itse sen käyttäjäksi. Maksukatt terveydenhullssa Palvelun käyttäjän surittamille asiakasmaksuille n säädetty vutuinen 633 :n enimmäismäärä (maksukatt), jnka täyttymisen jälkeen palvelut vat maksuttmia, vudesasthidsta peritään kuitenkin 15 :n ylläpitmaksu hitpäivältä. Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa tetaan humin kalenterivuden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avsairaanhidn lääkärinpalvelusta, yksilökhtaisesta fysiterapiasta, pliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hidsta, sarjahidsta, yö- ja päivähidsta, kuntutushidsta sekä lyhytaikaisesta ssiaali- ja terveydenhulln laitshidsta. 15 Mittaus Terveyshaittaepäilyyn liittyvä erillinen mittauskknaisuus, jka ei liity tarkastukseen. Myös timialaan kuulumatn palvelun myynti. Muu työterveyshult/ Kknaisvaltainen työterveyshult Työnantaja vi spia palvelun tuttajien kanssa lakisääteistä laajemmista palveluista kuten yleislääkäritasisesta sairaanhidsta, erikislääkäri- ja labratripalveluista sekä muista tarkastuksista. Myydyt palvelut Sairaala tai hityksikkö vi myydä spimukseen perustuen palvelujaan peruspalvelukeskus Oiva liikelaitkselle, Heinlan ja Hlllan ssiaali- ja terveystimelle ja ssiaali- ja terveyspiirin ulkpulisille sairaalille tai muille ssiaali- ja terveyspalvelujen tuttajille. Myydyt palvelut kirjataan erikseen myytyinä palveluina. Palvelujen myynti vi lla asiakaspalvelujen myyntiä, lppututepalveluja, esim. avhitkäynnit, hitpäivät muiden palvelujen myyntiä, välitutepalveluja esim. tutkimukset, asiantuntijapalvelut, kulutus, hultpalvelut. Määräraha Valtuustn talusarvissa kuntayhtymälle tai hankkeelle hyväksymä, hallitukseen

16 nähden sitva menjen eurmäärä n kunnallislain tarkittama määräraha. 16 Neuvttelu Näytteentt Neuvttelu n tavitteellista vurvaikutusta, jlla pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys neuvteltavasta asiasta. Valvntasuunnitelmaan sisältyvä tai terveyshaittaepäilyyn liittyvä näytteentt. Myös timialaan kuulumatn palvelun myynti. OID-kdi ISO-Oid -yksilöintitunnus n kansainvälisesti svittu tunnus, jlla vidaan yksilöidä mikä tahansa bjekti eli esine tai khde. Ssiaali- ja terveydenhulln sähköinen tiednsiirt, tilastinti ja raprtinti tulevat perustumaan OID-tunnusten käyttöön Stakesin antamien hjeiden mukaisesti. Oleskelukunta Kunta, jssa henkilö tuen tarpeen ilmetessä tsiasiallisesti leskelee. Ostpalvelut Palaute Sairaala tai hityksikkö vi järjestää palveluja myös hankkimalla ne yksityiseltä tai tiselta julkiselta palvelujen tuttajalta. Ostpalvelut kirjataan jk 1) valtilta, 2) kunnilta, 3) kuntayhteisöiltä tai 4) muilta hankituiksi. Asiakaspalvelujen stt, muiden palvelujen stt, ks. myydyt palvelut. Lausunt, jnka ssiaali- ja terveydenhulln asiantuntija laatii hit-/palvelujaksn päätyttyä ptilaan/asiakkaan palvelusta, tutkimisesta ja hidsta. Palvelu-/ hitketju Palvelu- ja hitketjulla tarkitetaan kaikkea timintaa, palvelua, tutkimuksia, timenpiteitä, kuntutusta ja hivaa, jta ptilaan terveysngelma edellyttää perusterveydenhulln ja erikissairaanhidn timinnissa hulimatta siitä, mikä yksikkö palvelun tuttaa (STM 1998:14). Palveluketjulla tarkitetaan saman asiakkaan tiettyyn ngelmakknaisuuteen khdistuvaa ja rganisaatirajat ylittävää palveluprsessien kknaisuutta, jsta väestö/alue vastuisella yksiköllä n seurantavastuu (STM 1998:8). Hitketju n määritelty pelkästään terveydenhulln palveluja sisältäväksi palvelukknaisuudeksi (STM 1998:8). Palvelun tarpeen arvi Määräajassa, jka n sassa ssiaali- ja terveyspalveluista lakisääteinen, suritettu asiantuntijan arvi asiakkaan/ptilaan palvelujen tarpeesta. Palvelun tilaaja Tilaajina timivat ssiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat, niiden määrittelemät tilaajatimielimet tai kuntien yhteislautakunnat. Tilaajatiminnalla tarkitetaan vusittaisten palvelujen tilaamista tuttajayksiköiltä järjestämissuunnitelmien ja tilaamista kskevan asiantuntijavalmistelun phjalta. Palvelun tuttaja

17 Palvelun tuttajia vat ssiaali- ja terveysyhtymän tulsryhmät, tulsalueet ja tulsyksiköt sekä ssiaali- ja terveyspiirissä svitusti palveluita tuttavat muut kuntien palveluyksiköt sekä ulkpuliset ja yksityiset palveluyksiköt. Palvelun tuttajat tuttavat tilausten perusteella kuntalaisten tarvitsemia ssiaali- ja terveyspalveluita. Palveluspimus Palveluspimus laaditaan vusittain tilaajien ja tuttajien välisiin neuvtteluihin perustuen. Palveluspimuksen perusteella sekä tilaajat ja niiden edustamat kunnat että palveluntuttajat valmistelevat timinta- ja talussuunnitelmansa ja talusarvinsa. Palveluspimuksen avulla saatetaan järjestämissuunnitelma ja talusarvit vastaamaan tisiaan. Pitkäaikainen laitshit Ympärivurkautinen laitshit, jka n kestänyt tai jnka arviidaan kestävän yli klme kuukautta. 17 Ptilas Ptilas n henkilö, jka sairautensa tai ireidensa jhdsta hakeutuu tutkimukseen ja/tai hitn terveydenhulln timintayksikköön. Ptilaslaskenta Sairaaliden ja terveyskeskusten vudesastilla, vanhainkdeissa ja palveluasumisyksiköissä vuden viimeisenä päivänä hidssa/asumassa levista henkilöistä ja päiväkirurgisista ptilaista tehdään ptilaslaskenta. Ktihidssa laskenta tehdään vusittain tilanteen mukaan. Mukaan lasketaan myös kaikki lmalla levat ptilaat, jita ei le ulskirjattu. Laskennan avulla saadaan hitilmitusjärjestelmään vusittaisessa tarkastelussa mukaan myös ne ptilaat, jtka vat edelleen hidssa. Ptilaslaskenta kuuluu sana hitilmitusjärjestelmään. Päiväkirurgia Päätös Päiväkirurgia n elektiivistä timintaa, jssa ptilas saapuu ja ktiutetaan sairaalasta leikkauspäivänä. Päiväkirurginen timenpide sisältää leikkaussalissa tehtävän elektiivisen (etukäteen suunnitellun) timenpiteen, jka edellyttää jk laskimsedaatin, laajan puudutuksen tai yleisanestesian käyttämistä. Kaihileikkaukset vat päiväkirurgisia, vaikka niiden anestesia- ja puudutusmenetelmät vat suppeammat kuin edellä n määritelty. Hitilmitus eli Hilm tehdään kaikista päiväkirurgisista ptilaista. (Palveluala 2). Asiakkaan/ptilaan hidsta/palvelusta tehtävä viranhaltijan perusteltu päätös, jhn asiakkaalla/ptilaalla n ikeus hakea muutsta. Ympäristöterveydenhulln erityislakien perusteella tehtävät päätökset. Ryhmätiminta Ryhmätiminta tarkittaa nimensä mukaisesti sitä, että sallistujat kkntuvat ryhmänä eri aiheiden merkeissä. Ryhmien kknpant, kkntumisjakst ja teemat vivat lla erilaisia ja eripituisia. Spimuskunnat Sairaanhitpiiri myy palveluja spimukseen perustuen vunna 2007

18 Kdi V74 V75 V85 Nimi Jaala Kuhminen Mäntsälä 18 Ssiaalityön lukitus Stakesin järjestelmä, jssa tehty ssiaalityö lukitellaan työn sisällön ja khteen mukaisesti. Surite Suritteilla tarkitetaan niitä tulsryhmän, tulsalueen ja tulsyksiköiden suritteita, jtka vidaan khdistaa suraan hit- tai palvelutimintaan, esim. hitpäivä vudesastlla tai asumispalveluyksikössä, avhityksikön avhitkäynti, yksittäinen timenpide, hit- tai tutkimuspaketti, yksittäinen labratritutkimus, timenpide, dieettiravintpäivä, puhelinkntakti, asiakkaan käynti vastaantlla tai timistlla, palvelukäynti asiakkaan luna, ennakklausunt, päätös, tarkastus, näytteentt, mittaus jne. Suritekhtainen kustannuslaskenta Suritekhtaisella kustannuslaskennalla tarkitetaan palvelujen/suritteiden tuttamisen aiheuttamien kustannusten laskentaa palvelu/suritekhtaisesti. Tarkastus Valvntasuunnitelmassa ja Valtineuvstn asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhulln valvntasuunnitelmasta (665/2006) määritelty tarkastus.. Myös muu timialaan kuuluva tarkastus (esim. eläinsujelu ja eläintautien vastustaminen). Tasausjärjestelmä Ssiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnalle aiheutuneiden pikkeuksellisen suurten erikissairaanhidn ptilaskhtaisten kustannusten tasaamiseksi n käytössä tasausjärjestelmä. Eurmäärä, jnka ylittävältä salta hitkustannukset tasataan, n eura. Tietjen antaminen ja hjaus Työterveyshulln erityistehtävä n tiedttaminen työhön liittyvistä vaarista ja niiden välittäminen työntekijöille, yrityksen jhdlle sekä työsujelu- ja linjarganisaatilla. Timiala Ssiaali- ja terveysyhtymässä n klme timialaa: erikissairaanhit, ssiaali- ja perusterveydenhult ja ympäristöterveydenhult. Kuntalaskutettavat suritteet ja maksusuudet khdennetaan näille timialille. Timija (timinnan harjittaja) Ympäristöterveydenhulln timialaan kuuluvasta timinnasta vastaava lunnllinen henkilö, yhteisö, yritys jne. Timintakyky Ptilaan/ asiakkaan suriutuminen päivittäisistä timinnista. Timintakyky arviidaan käyttäen svittua mittaria. Tuls Tulksella tarkitetaan yksikön/työntekijän aikaansaannksia (käytettävissä le-

19 villa vimavarilla) verrattuna svittuihin tavitteisiin. 19 Tulsryhmä Tulsalue Tulsyksikkö Ssiaali- ja terveysyhtymässä n palvelujen tuttamista varten seitsemän tulsryhmää eli palvelukeskusta. Ne vat: Ympäristöterveyskeskus, Peruspalvelukeskus, Ensihit- ja päivystyskeskus, Kuntutuskeskus, Keskussairaala, Lääketieteelliset palvelujen keskus sekä Hallint ja tukipalvelukeskus. Tulsryhmä n tulsryhmän jhtajan vastuulla leva timinnan alue. Tulsryhmällä n käyttösuunnitelmassa määritellyt tdennettavissa levat tulstavitteet suritteina ja/tai tunnuslukuina ja sanallisesti sekä men- ja tularvi, jtka hallitus vahvistaa. Tulsryhmät jakautuvat tulsalueisiin, jtka mudstavat varsinaisen palvelututannsta hulehtivan rganisaatin. Tulsalueen timinnasta vastaa tulsjhtaja. Tulsalueella n ma tehtäväalue käyttösuunnitelmassa määritellyt tdennettavissa levat tulstavitteet suritteina ja/tai tunnuslukuina ja sanallisesti sekä men- ja tularvi, jtka tulsryhmän jhtaja vahvistaa. Tulsyksiköt vat tulsalueiden sina timivia työyhteisöjä. Tulsyksiköllä n ma tehtäväalue käyttösuunnitelmassa määritellyt tdennettavissa levat tulstavitteet suritteina ja/tai tunnuslukuina ja sanallisesti sekä men- ja tularvi, jtka tulsalueenjhtaja vahvistaa. Tulsryhmät, tulsalueet ja tulsyksiköt esitellään myöhemmin Tuntematn ptilas Kun avhityksikköön (esim. päivystyspliklinikalle) tudaan tuntematn ptilas, jnka henkilöllisyys ei le tiedssa, kirjataan ptilaan henkilötiedt ptilastietjärjestelmään seuraavasti ptilaan syntymäpäiväksi: kuluva päivämäärä henkilötunnuksen lppusaksi: TUA1=mies, TUA2=nainen. Seuraava tuntematn mies esim. samasta klarista TUB1, nainen TUB2. ptilaan sukunimi: Tuntematn ptilaan etunimi: MiesA, NainenA. Seuraava tuntematn MiesB, NainenB. Kun ptilaan täydelliset henkilötiedt n saatu selville, muutetaan väliaikaiset tuntemattmat tiedt ikeiksi ja hulehditaan siitä, että väliaikaiselle henkilötunnukselle syntyneet ptilastiedt yhdistetään ikealle henkilötunnukselle. Tutkimusptilas Tutkimusptilas n ptilas, jka kutsutaan hityksikköön nimenmaan lemassa levaan sairauteensa liittyvää tieteellistä tutkimusta/petusta varten. Ptilasta eikä kuntaa laskuteta.

20 Työkykyä ylläpitävä timinta Työkykyä ylläpitävä timinta tarkittaa kaikkea timintaa, jlla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistimintarganisaatit yhteistyössä pyrkivät edistämään j tukemaan jkaisen työelämässä mukana levan työ- ja timintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Työlsuhdeselvitys /haastattelu Työterveyshult tekee työlsuhdeselvityksiä jk työlsuhdehaastatteluna tai työlsuhdehavainnintina. (Tarkastelun khteena yksilö/työntekijä.) Työpaikkaselvitys Työpaikkaselvityksellä hankitaan tieta työstä ja työympäristöstä sekä arviidaan niiden vaikutusta työntekijän terveyteen. Sen avulla selvitetään millaista työ n, millaisessa työympäristössä ja millaisilla välineillä eri ammattiryhmät sitä tekevät. (Tarkastelun khteena työympäristö, työn sisältö ja työyhteisö.) Työterveyshulln ammattihenkilö Ammattihenkilöllä tarkitetaan ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkitettua terveydenhulln ammattihenkilöä, jlla n työterveyshulln erikislääkärin pätevyys taikka terveydenhitajan pätevyys ja työterveyshulln tteuttamiseen tarvittava kulutus. Työterveyshulln asiantuntija Asiantuntijalla tarkitetaan henkilöitä, jilla n fysiterapeutin tai psyklgin pätevyys ja riittävät tiedt työterveyshullsta taikka työhygienian, ergnmian, teknisen tai muun vastaavan alan kulutus ja riittävät tiedt työterveyshullsta tai jilla n muun kuin työterveyshulln erikislääkärin pätevyys. Työterveyshultspimus Työterveyshultspimus n työnantajan työterveyshultpalvelujen tuttajan välinen kirjallinen spimus, jsta ilmenee työterveyshulln yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Työterveystarkastus Yksilön, työterveyshulln ammattihenkilöiden ja muiden tarvittavien asiantuntijiden välinen ennalta suunniteltu tapaaminen, jnka tavitteena n selvittää työntekijän terveydentila sekä työ- ja timintakyky. Työntekijälle annetaan tietja, neuvja ja hjausta terveellisiin ja turvallisiin työtapihin sekä man terveyden ja työ- ja timintakyvyn ylläpita ja parantamista varten. Ulkkuntalainen Ulkkuntalainen n ptilas, jnka ktikuntalain (201/94) mukainen ktikunta n muu kuin ssiaali- ja terveyspiirin jäsenkunta (ks. jäsenkunnat). Ulkkuntalaisen hidn tai palvelun piiriin tuln syy Ulkkuntalaisen hidn syy vi lla 1. päivystys 2. piskelija (tarkista maksusitumuksen tarve) 3. työkmennus (tarkista maksusitumuksen tarve) 4. maksusitumus 5. kunnan tai sairaanhitpiirin kanssa tehty spimus. Ulkmaalainen Ks. khta ktikunta, ulkmaalaisella ei le väestörekisterijärjestelmässä ktikuntaa Sumessa. 20

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva. Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva. Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO... 4 2 KIRJANPIDON KUSTANNUSPAIKAT... 4 3 SUORITEMÄÄRITTELYT...

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen Päätös: Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin hallitus 11.12.2013 Lyhytaikaisen laitshidn maksu alle 18-vutiailta vain seitsemältä

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013 Hyvinvintitimiala 11.1.2011 Liite Kuntutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnr 542-2013 Timintasuunnitelma kehitysvammaisten palvelujen tteuttamiseksi 2013 1/19 Sisällysluettel Jhdant... 2 1. Kehitysvammaiset

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Työsuhdeasiat ja työntekijän ohjaaminen palkkatuella työllistettäessä. Lieksa 23.1.2014

Työsuhdeasiat ja työntekijän ohjaaminen palkkatuella työllistettäessä. Lieksa 23.1.2014 Työsuhdeasiat ja työntekijän hjaaminen palkkatuella työllistettäessä Lieksa 23.1.2014 Ohjelma - Tervetula - Lakisääteiset työnantajavelvitteet Piia Heikkinen, Kristiina Turunen - Miten työnantaja vi tukea

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila Mitä kuuluu Kansalliselle maishidn kehittämishjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintvirastn auditri, Pasila Yrjö Mattila Omaishidn tukemisen haasteita ja tavitteita Omaishidn tuen myöntämisen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot