elämäni sodassa ja rau hassa ko f i a n na n nade r mou s av i z a de h

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "elämäni sodassa ja rau hassa ko f i a n na n nade r mou s av i z a de h"

Transkriptio

1 elämäni sodassa ja rau hassa ko f i a n na n nade r mou s av i z a de h wsoy

2 Kofi Annan Nader Mousavizadeh elämäni sodassa ja rauhassa Suomennos Markus Hotakainen Werner Söderström osakeyhtiö helsinki

3 Englanninkielinen alkuteos Interventions. A Life in War and Peace. By Kofi Annan with Nader Mousavizadeh Copyright 2012, Kofi A. Annan All rights reserved Suomenkielinen laitos wsoy 2013 isbn Painettu eu:ssa

4 Omistan tämän teoksen vaimolleni ja kumppanilleni Nanelle, tyttärelleni Amalle, pojalleni Kojolle ja tytärpuolelleni Ninalle. Olen ikuisesti kiitollinen heidän rakkaudestaan, pitkämielisyydestään ja tuestaan.

5

6 Sisällys esipuhe 11 Intervention kaari 11 INTERVENTIOT 17 prologi 19 Rauhanturvaaja, rauhantekijä 19 i itsenäisyys 33 Afrikkalaiset juuret 33 ii pidettävät lupaukset 47 Somalia, Ruanda, Bosnia ja rauhanturvaamisen haasteet sisällissotien maailmassa 47 Somalia: nälänhätä ja sisällissota 57 Ruanda: Somalian varjossa 65 Bosnia: epäonnistumisen kohtaaminen 79 Pahan kumppanina 93 iii itsenäisyys ja ihmisoikeudet 100 Kosovo, Itä-Timor, Darfur ja vastuu suojella 100 Viisi minuuttia vaille puolenyön Itä-Timorissa 100 Itsenäisyys ja interventio 102 Kosovo: Balkanin sodan paluu 105 Kansakunnan pelastaminen: Itä-Timor 120 Vastuu suojella: interventio huolenpidon velvollisuutena 133 Darfur: suojelun epäonnistuminen 138

7 iv kansojen yhdistyneet kansakunnat 153 Globaalin hallinnon uudistaminen ja laillisuusperiaatteen palauttaminen 153 Viidakon laeista laillisuusperiaatteeseen 165 v maanosan tulevaisuus 177 Afrikan sota ja rauha 177 Afrikan hallinnon haaste: vahvat miehet ja laillisuusperiaate 185 Puoli miljoonaa ruandalaista haamua: Kenian kriisi 202 Aikaansaava Afrikka 223 vi ihmisten turvallisuuden uudelleenmäärittely 227 Globaali taistelu köyhyyttä vastaan ja YK:n vuosituhattavoitteet 227 vii maailman murroslinja 272 Rauhanrakentamista Lähi-idässä 272 YK:lle paikka neuvottelupöydässä? 275 Kädenojennus luottamukselle 277 Legitiimi poistuminen: Israelin vetäytyminen Libanonista vuonna Kohti syvyyksiä: Camp David ja toinen intifada 288 Kvartetin muodostaminen 295 Arabien rauhanaloite, pääsiäisen pommi-iskut, operaatio Suojakilpi 297 Jenin 301 Tiekartta 304 Kyvykäs palestiinalainen pääministeri? 307 Länsirannan valli ja vetäytyminen Gazasta 308 Hamas ja Kvartetti 312 Libanon: Haririn salamurha 317 Libanon: setrivallankumous ja Syyrian vetäytyminen 322 Libanon: vuoden 2006 sota ja päätöslauselma

8 Pohdintoja rauhanturvaamisesta ja rauhanhieronnasta Lähi-idässä 331 Arabikevät ja alueen tulevaisuus 333 viii 9/11-sodat 336 Terrorismi, Afganistan, Irak ja Yhdistyneet Kansakunnat kuilun partaalla 336 Elokuun 19. päivänä Irak ja Yhdistyneet Kansakunnat 339 Syyskuun 11. päivä, Afganistan ja uusi sota 357 Ennalta nähdyn sodan aikakirjat 367 Myrskyn silmään: Irak invaasion jälkeen 378 Kun pommitus lakkaa: Irakin opetukset 387 epilogi 392 Realistin unelmat 392 henkilöhakemisto 398 9

9

10 Esipuhe Intervention kaari Mikä on asemamme globaalissa yhteisössä? Mitkä ovat vastuumme yhteisestä kohtalostamme maailmassa, joka on samaan aikaan muuttumassa tiiviimmäksi ja hajanaisemmaksi, ja miten kannamme nuo vastuumme? Miten saamme luotua tasapainon kasvun ja kehityksen, tasavertaisuuden ja mahdollisuuksien, ihmisoikeuksien ja ihmisten turvallisuuden välille? Ja miten Yhdistyneet Kansakunnat järjestö, joka perustettiin liki 70 vuotta sitten San Franciscossa estämään uusi maailmansota istuu maailmaan, kun sitä muuttavat globalisaation ja teknologian voimat, joita eivät määritä valtioiden tai ideologioiden väliset rajat? Olemme uuden globaalin linjauksen tienhaarassa, joka on yhtä merkittävä kuin YK:n perustajien vuonna 1945 kohtaama. Siinä missä viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana sadat miljoonat ihmiset Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa ovat päässeet upealla tavalla köyhyydestä, ovat sodan, terrorin ja joukkotuhoaseiden vitsaukset yhä suurempana uhkana. Se, mikä on muuttunut, on yksilöiden eri puolilla maailmaa asuvien miesten ja naisten, joita ovat rohkaisseet koulutus ja kasvavat odotukset paremmasta elämästä vapaammassa maailmassa voima nousta vaatimaan, että he pääsevät määräämään, miten heitä hallitaan ja kuka sen tekee. Yksilöiden voimaantuminen Tahririn aukiolta Piilaaksoon ja Chengdusta Jubaan tarjoaa ennennäkemättömän mahdollisuuden edistää ihmisarvoa. Samaan aikaan muutos haastaa perinteiset vallan keskiöt presidenttien palatseista yritysjohtajien 11

11 elämäni sodassa ja rauhassa työhuoneisiin palauttamaan kansan luottamuksen, joka on edellytyksenä jokaisen yhteiskunnan menestyksekkäälle kehitykselle. Palvellessani neljänkymmenen vuoden ajan Yhdistyneitä Kansakuntia minulla oli etuoikeus työskennellä poikkeuksellisen sitoutuneiden ja lahjakkaiden diplomaattien, kehitysyhteistyön asiantuntijoiden ja humanitaaristen avustustyöntekijöiden kanssa. Heille nämä kysymykset olivat etusijalla kaikessa, mitä yritimme saada aikaan. Matka oli harvoin helppo. Yhtä usein kuin onnistuimme lievittämään kärsimystä tai ratkaisemaan konfliktin, totesimme pystyvämme siihen vasta sitten kun liian korkea hinta oli jo maksettu. Ensimmäisenä järjestön sisältä valittuna pääsihteerinä astuin virkaani tuskallisen tietoisena voimavarojemme rajoista, mutta yhtä lailla päättäväisenä, ettemme anna takaiskujen takia periksi; että voimme tehdä ja teemme enemmän niiden ihmisten hyväksi, joita varten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja laadittiin. Yritin saada aikaan toimintaa monilla alueilla aidsin vastaisesta taistelusta tyttöjen koulutukseen, Afrikan kehittämisestä tsunamin jälkeiseen avustustyöhön, ihmisoikeuksien ja laillisuusperiaatteen edistämisestä sen korostamiseen, että itsenäisyyteen liittyy aina sekä oikeuksia että vastuita. Keskityin pyrkimään siihen, että Yhdistyneet Kansakunnat ei katselisi vierestä, vaan astuisi esiin, vastaisi uuden vuosisadan vaatimuksiin eikä lannistuisi niistä ja pitäisi ohjenuoranaan ylevämpää tarkoitusta kuin valtioiden etujen vaaliminen. Se muodostaa intervention kaaren, joka on kehyksenä kertomukselleni kansainvälisen yhteisön nykyisin kohtaamista keskeisistä ongelmista. Se kuvastaa myös vakaumustani, että samalla kun humanitaarinen interventio on moraalinen ja strateginen välttämättömyys, jos vaihtoehtona on kansanmurha tai ihmisoikeuksien räikeät rikkomukset, sotilaalliset toimet rajatummassa tarkoituksessa ilman globaalia legitimiteettiä tai seurausten ennakointia, kuten Irakissa tapahtui, voivat olla yhtä tuhoisia kuin pahuus, jota vastaan niillä on käyty. Vahvistuva kansainvälinen käytäntö»vastuu suojella» omaksuttiin yleiseksi periaatteeksi ihmisten 12

12 esipuhe: intervention kaari perusoikeuksien varjelemiselle, ei oikeutukseksi julistaa sota rauhan nimissä. Tämän kirja ilmestyessä on kulunut viisikymmentä vuotta siitä, kun ensi kertaa astuin Yhdistyneiden Kansakuntien palvelukseen Maailman terveysjärjestön WHO:n virastoon Genevessä. Kuluneen puolen vuosisadan aikana Yhdistyneet Kansakunnat on saanut aikaan huomattavaa edistystä joissakin sen perustajien ylevimmissä tavoitteissa, mutta kohdannut myös epäonnistumisia ja pettymyksiä, jotka heijastelevat ihmisen suurinta julmuutta toista ihmistä kohtaan. Perustin oman työni pääsihteerinä näkemykseen, että järjestö on saatava lähemmäs ihmisiä, joiden palvelemiseksi se perustettiin, ja jokaisen yksilön pyrkimys kohti turvallisuutta, kehitystä, terveyttä ja ihmisoikeuksia on asetettava kaiken toimintamme keskiöön. Otin yhteyttä uusiin kumppaneihin kansalaisjärjestöissä ja liikeyrityksissä sekä kaikkien maanosien kansalaisiin siirtääkseni päämäärämme Yhdistyneistä Kansakunnista sen perinteisessä merkityksessä kohti yhtenäisempää maailmaa maailmaa, jossa jokainen valtio ja yhteisö, uskontokunta ja järjestö tiedostaa globaalin kansalaisuuden vastuut. Tämä kirja kertoo omasta elämäntyöstäni pääsihteerinä merkittävimpien kohtaamieni kriisien ja kysymysten kautta. Se kertoo myös, miten ne kuvastavat valtioiden muodostaman kansainvälisen yhteisön kohtaamien haasteiden laajempia seuraamuksia. Valinta on kohdistunut ja etusija annettu asioille, jotka valaisevat kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa ja auttavat näyttämään tietä sekä valtioiden että yksilöiden kohtaamien tulevien uhkien ja mahdollisuuksien käsittelyyn. Sen vuoksi kirja ei noudata tapahtumien täsmällistä kronologiaa eikä se tarkastele perinpohjaisesti kaikkia Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjelmassa olevia asioita. Sen sijaan se käsittelee oman virkaurani keskeisiä teemoja siten kuin ne nousevat esiin kanssakäymisessäni maailman johtajien kanssa viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana keskellä erilaisia konflikteja ja kriisejä. Tämä on omakohtainen kertomus toiminnastani Yhdistynei- 13

13 elämäni sodassa ja rauhassa den Kansakuntien palveluksessa ja yrityksistäni vastata keskeisiin diplomaattisiin, kehitysyhteistyöhön liittyviin ja humanitaarisiin kysymyksiin, jotka kansainvälinen yhteisö on kohdannut. Tällä valtaisan palkitsevalla ja vaativalla matkalla uupumattomana kumppanina on kaiken aikaa ollut vaimoni Nane. Kun matkustimme yhdessä eri puolilla maailmaa, hän vieraili kouluissa, pakolaisleireillä ja aidsia sairastavien luona ja loi pohjaa työllemme kaikkein hädänalaisimpien tarpeiden tyydyttämiseksi ja tuki YK:n pyrkimyksiä naisten aseman parantamiseksi. Kuitenkin vain pieni osa siitä, mitä sain aikaan työskennellessäni Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa, olisi ollut mahdollista ilman niiden työryhmien ammattimaisuutta, luovuutta ja lojaalisuutta, joita minulla oli etuoikeus johtaa. Urani aikana palvelin useissa YK:n organisaatioissa ja virastoissa, ja minulla oli onni työskennellä lukuisten työlleen omistautuneiden, eri puolilta maailmaa tulleiden kansainvälisten virkamiesten ja diplomaattien kanssa. Monet ansaitsevat tulla erikseen mainituiksi ainutlaatuisesta panoksestaan asioissa, jotka ovat tämän kirjan keskiössä. Johtamaltani Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatioiden osastolta toin mukanani pääsihteerin toimistoon pienen läheisten avustajien piirin. Kansliapäällikköni Iqbal Riza oli heidän joukossaan todellinen kumppanini ja luotettavin uskottuni kaikissa virkakauteni merkittävissä haasteissa ja saavutuksissa. Wagaye Assebe, Tasa Delenda, Fred Eckhard, Elisabeth Lindenmayer, Lamin Sise ja Shashi Tharoor muodostivat ryhmän, jonka neuvokkuuteen ja sitoutuneisuuteen saatoin luottaa toimintaohjelmamme toteuttamisessa yli kymmenen vuoden ajan. Pääsihteerinä minulla oli etuoikeus turvautua kokeneiden idealistien muodostaman upean ryhmän johtamistaitoihin. Heidän omistautumisensa YK:n tehtävälle ei koskaan horjunut: KY Amoako, Hedi Annabi, Louise Arbour, Alicia Bárcena, Yves Bertholet, Lakhdar Brahimi, Sammy Buo, Patrizio Civili, Joseph Connor, Hans Corell, Antonio Maria Costa, Robert Dann, Álvaro de Soto, Nitin Desai, Michael Doyle, Jan Egeland, Ibrahim Fall, 14

14 esipuhe: intervention kaari Ahmad Fawzi, Louise Frechette, Ibrahim Gambari, Victor Gbeho, Jean-Marie Guehenno, J. P. Halbwachs, Peter Hansen, Patrick Hayford, Noeleen Heyzer, Abdoulie Janneh, Bruce Jones, Søren Jessen-Petersen, Tuliameni Kalomoh, Georg Kell, Angela King, Rolf Knutsson, Stephen Lewis, Carlos Lopes, Rachel Mayanja, Haile Menkarios, Nicolas Michel, Bernard Miyet, Michael Moller, Edward Mortimer, Nader Mousavizadeh, Jose Antonio Ocampo, Hisham Omayad, Robert Orr, Kieran Prendergast, Terje Rød-Larsen, Gert Rosenthal, John Ruggie, Warren Sach, Jeffrey Sachs, Mohamed Sahnoun, Stephen Stedman, Gillian Sorensen, Danilo Turk, Sergio Vieira de Mello, Marguerita Walstrom, Nadia Younes ja Ralph Zacklin. YK:n järjestöjen ja ohjelmien sekä kaikissa käymissämme taisteluissa etulinjassa toimineiden muiden organisaatioiden johtajat Carol Bellamy, Catherine Bertini, Hans Blix, Gro Harlem Brundtland, Michel Camdessus, Jacques Diouf, Mohamed ElBaradei, Mark Malloch Brown, Thoraya Obaid, Sadako Ogata, Peter Piot, Mary Robinson, Nafis Sadik, Juan Somavia, Gus Speth, Anna Tibaijuka, Klaus Topfer, Hans Van Kinkle ja James Wolfensohn olivat keskeisessä roolissa, kun uudistimme tavoitteitamme. Monet heistä antoivat myös avokätisesti aikaansa lukiessaan käsikirjoituksen joko osittain tai kokonaan. Olen kiitollinen heidän kommenteistaan ja näkemyksistään. Kun olin päättänyt laatia muistelmani 2000-luvun globaalin valtiomiestaidon ideoiden ja käytännön muodostamaa laajempaa taustaa vasten, pyysin Nader Mousavizadehia mukaani hankkeeseen, joka pohjaisi hänen huomattavaan ymmärrykseensä kansainvälisten suhteiden vähitellen muotoutuvasta arkkitehtuurista. Kansainvälisiä asioita näin laajasti ja näin pitkältä ajalta tarkastelevan kirjan kirjoittaminen vaatii monen ihmisen työskentelyä. Saimme nauttia lukuisten ystäviemme ja yhteistyökumppaneidemme avusta ja kannustuksesta. Yksi heistä nousee muita korkeammalle, sillä ilman häntä projektia ei olisi saatu päätökseen: Tom Hill, joka on etevä ja äärimmäisen neuvokas nuori tutkija Lontoon King s Collegen sotatutkimuksen laitokselta, uhrasi lukemattomia 15

15 elämäni sodassa ja rauhassa tunteja tutkimustyöhön ja antoi merkittävän panoksen koko kertomukseen. Mats Berdal esitti ainutlaatuisia oivalluksiaan YK:n rauhanturvatoiminnan vaaroista ja mahdollisuuksista, ja Robert Dunn tarjosi syvää ymmärrystään arabien ja israelilaisten konfliktista ja sen laajemmasta merkityksestä Lähi-idässä. Simon Chesterman esitti arvokkaita näkemyksiä globaalia vallankäyttöä ja lainsäädäntöä koskevista kysymyksistä. Anthony Appiah ja Kwame Pianim lukivat nuoruusvuosiani Ghanassa käsittelevän luvun ja tekivät suuresti arvostamiani huomautuksia. Lopuksi on todettava, että meillä oli etuoikeus lähteä tälle matkalle kahden merkittävän kustannusalan edustajan kanssa: agenttimme Andrew Wylien ja kustannustoimittajamme Ann Godoffin. Koko mutkikkaan ja vaativan prosessin ajan he osoittivat meitä kohtaan kärsivällisyyttä, yksityiskohtiin paneutumista ja kattavaa kirjallista arvostelukykyä, josta jokainen kirjailija olisi kiitollinen. Kaikki virheet ja epätarkkuudet ovat luonnollisesti meidän vastuullamme. Toivon, että tämä kirja antaisi kaikenikäisille lukijoilleen syvemmän ymmärryksen maailmaamme muokkaavista voimista, konfliktien katastrofaalisista kustannuksista ja kansainvälisen yhteistyön suuresta lupauksesta köyhyyden ja sairauksien vastaisessa taistelussa. Ennen kaikkea toivon maailmaa, jossa kaikkien valtioiden miehet ja naiset saavat omassa elämässään arvonantoa ja mahdollisuuksia, joiden turvin he voivat palvella muita ja nousta vastustamaan epäoikeudenmukaisuuden ja epätasa-arvon voimia kaikkialla, missä niitä esiintyykin toisin sanoen tehdä intervention. Siis runoilijan sanoin,»toimia, jotta joka huominen vie / tätä päivää edemmäs». Accrassa ja Genevessä toukokuussa 2012 Kofi Annan 16

16 Interventiot

17

18 Prologi Rauhanturvaaja, rauhantekijä»kofi, he ovat tehneet minusta rehellisen miehen», Colin Powell totesi ja hymyili leveästi. Helpotus ja uupumus oli käsinkosketeltava. En voinut olla hymyilemättä ystäväni tavoin, sillä halusin jakaa hänen huojennuksensa. Yhdysvaltain ulkoministeri oli soittanut ja ehdottanut tapaamista New Yorkissa kuusi viikkoa Irakin miehityksen jälkeen. Yhtä itsevarmana kuin aina ennenkin hän ilmaantui Yhdistyneiden Kansakuntien päämajan 38. kerrokseen yksin, ilman avustajia tai Yhdysvaltain suurlähettilästä rinnallaan. En voinut olla vaikuttumatta tämän miehen sinnikkyydestä, kun hän oli kestänyt niin paljon puolustaessaan sotaa, johon hän ei selvästikään uskonut.»he ovat löytäneet siirrettävät laboratoriot. Emme ole vielä valmiita julkistamaan tietoa, mutta näet uutisraportit huomenna.» Yhdysvaltain Irakin-joukot uskoivat löytäneensä joukkotuhoaseiden kehittelyssä käytettyjä siirrettäviä laboratorioita, ja Powell arveli, että tällä kertaa he olivat oikeassa. Sota oli saanut oikeutuksensa; perusta oli varmistettu. Vaikka minulla ei ollut mitään syytä epäillä Powellin vilpittömyyttä, en ollut vakuuttunut siitä, että tämäkään olisi Yhdysvaltain joukkojen epätoivoisesti Irakista etsimä kiistaton todiste joukkotuhoaseista. Olin ollut samassa tilanteessa aiemminkin. Päällimmäisenä mielessäni oli, kun puoli vuotta aikaisemmin Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs John Negroponte pyysi kahdenkeskistä tapaamista, jotta hän voisi esitellä todisteita, joita Yhdysvallat oli kerännyt Saddam Husseinin luvattomasta aseohjelmasta. 19

19 elämäni sodassa ja rauhassa Kun Negroponte ja hänen seurassaan ollut CIA:n vanhempi virkailija näyttivät kuvan toisensa jälkeen ja selittivät vakavasti todisteiden painoarvoa, alkoi häiritsevä piirre käydä ilmeiseksi: kyse oli aihetodisteista. He näyttivät esimerkiksi viisi vuotta aiemmin otettua kuvaa rakennuksesta ja sitten toista, kaksi vuotta myöhemmin pian Yhdysvaltain iskun jälkeen otettua kuvaa samasta rakennuksesta, joka oli nyt korjattu. Siinä oli uusi katto ja rekat ajoivat sisään ja ulos. Yksi avustajistani huomautti:»eihän tämä todista mitään muuta kuin että rakennus oli pystytetty, sitten pommitettu ja sen jälkeen pystytetty uudelleen. Mistä te tiedätte, mitä noissa rakennuksissa on? Siellä voi olla mitä tahansa!» Tätä Negroponte ei ollut odottanut. Kun CIA:n virkailija istui vaiti ja kokosi kuvia, esitin lisää kysymyksiä, joihin heillä ei ollut tyydyttäviä vastauksia. Negroponten esityksen oli määrä olla ainutlaatuinen tilaisuus ymmärtää uhan vakavuus, mutta se toimi täysin päinvastaisesti. Kun siirryimme kokouksen jälkeen työhuoneeseeni, toinen avustajistani pohti ääneen:»miksi he lupailivat kiistattomia paljastuksia, mutta esittelivät parhaimmillaankin aihetodisteita? Luulevatko he, että meidät on niin helppo saada vakuuttuneiksi, vai eikö heillä ole mitään muuta, ja me esitämme peruskysymyksiä, joita he itse välttelevät?» Pian saisimme vastauksen. Syyskuun 11. päivän jälkeen Yhdysvallat sai osakseen laajaa tukea, mutta pian Amerikan ja muun maailman väliin laskeutui raskas verho. Monille amerikkalaisille ja erityisesti Bushin hallinnolle globaalin reaktion teki ilmeisen oikeutetuksi raakamaisuus, joka oli kohdannut maata ja sen kahta tärkeintä kaupunkia. Tuolloin suurimmalle osalle globaalia yhteisöä merkittävin uhka maailmanrauhalle vaikka se monille amerikkalaisille oli järkytys ei ollut Saddam, vaan raivostunut ja kostonhimoinen Yhdysvallat. Traagista kyllä, Irakin miehityksen kaoottiset ja veriset jälkimainingit eivät juurikaan muuttaneet tätä käsitystä. Jos kohta syyskuun 11. päivä muutti maailmaa, Irakin sodan seuraamukset olivat mittasuhteiltaan yhtä lailla dramaattisia. Ne 20

20 prologi: rauhanturvaaja, rauhantekijä ulottuivat Saddamin kaatumisen tuottamaa sekasortoa kauhistuneista arabivaltioista turvallisuusneuvoston jäsenmaiden väliseen vakavaan luottamuspulaan, jonka aiheuttivat sodan valmisteluun liittyneet hankalat neuvottelut, ja yhä pahenevaan Yhdysvaltain eristyneisyyteen, kun sitä ei enää pelätty eikä kunnioitettu. Miehityksen seurauksena Yhdysvallat oli menettänyt epäilyksen suoman edun. Se sai minut tuntemaan syvää tuskaa. Pääsihteerinä toimiessani olin usein joutunut globaalin tulkin rooliin, kun yritin selittää Yhdysvaltoja maailmalle ja maailmaa Yhdysvalloille. Huolimatta Yhdysvaltain merkittävästä panoksesta Yhdistyneiden Kansakuntien perustamisessa ja toiminnassa sitä seuranneina vuosikymmeninä, Irakin jälkeen Amerikka oli liian usein haluton kuuntelemaan ja muu maailma kyvytön sanomaan mitä ajattelee. Irakissa sodan hinta voitiin laskea miehitystä seuranneessa sekasorrossa henkensä menettäneinä yli siviilinä. Kansainvälisesti sodasta oli seurauksena särkyneitä suhteita ja jyrkentyneitä erimielisyyksiä, mutta siitä oli myös vahinkoa monien keskeisten toimijoiden henkilökohtaiselle moraalille ja asemalle. Kukaan ei kärsinyt näistä seuraamuksista kivuliaammin tai näkyvämmin kuin Colin Powell, joka lopulta erosi virastaan, kun Bushin hallinto oli ensin käyttänyt häntä hyväkseen ja uhrannut hänen arvovaltansa. Eikä yksikään toinen johtaja saanut Irakin sodan seurauksista pysyvämpää painolastia kuin Tony Blair.»Hoi Blair, kuis sujuu?» Kun luin ensimmäiset sanat Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin ja Ison-Britannian pääministerin Tony Blairin välisestä keskustelusta, jonka mikrofoni oli sattumoisin taltioinut heinäkuussa 2006 G8-maiden huippukokouksessa Pietarissa, näin sieluni silmin Blairin kavahtavan. Blair tarjoutui matkustamaan Lähi-itään ja totesi Bushille olevansa valmis lähtemään vaikka heti voidakseen yrittää lieventää jännitteitä. Kun Bush vastasi, että hänen ulkoministerinsä Condoleezza Rice matkustaisi sinne kohdakkoin, Blair huomautti voivansa tasoittaa tietä Ricen diplomatialle. Avustaja, joka oli antanut 21

21 elämäni sodassa ja rauhassa minulle keskustelun tekstin, kehotti jatkamaan lukemista. He olivat puhuneet myös minusta ja kuten kävi ilmi, ei erityisen mairittelevaan sävyyn. Saapuessani G8-huippukokoukseen Israelin ja Hizbollahin välinen sota oli raivonnut neljän päivän ajan. Hizbollah oli aloittanut sodan ampumalla raketteja Israelin rajakaupunkeihin ja ylittämällä sitten Libanonin rajan. He hyökkäsivät israelilaisen partion kimppuun ja ottivat kaksi panttivankia. Israel vastasi ankaralla sotilaallisella iskulla, joka kohdistui paitsi militanttiryhmään myös Libanonin valtioon ja maan koko infrastruktuuriin. Olin päättänyt painostaa osapuolia vihollisuuksien lopettamiseen ja perustella kansainvälisten joukkojen tarvetta, jotta rauhasta saataisiin kestävä. Tiesin saaneeni ainakin yhden paikalla olleista johtajista närkästymään pyydettyäni Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia muuttamaan esityslistaa ja antamaan minulle puheenvuoron huippukokouksen pääistunnossa. Käydessäni Bushin kanssa muiden johtajien edessä perusteluistani kiivaan ja kärkevän keskustelun, johon ainoastaan Ranskan presidentti Jacques Chirac osallistui aivan istunnon lopussa, oli selvää, että Bushin mielestä kyse oli yksinkertaisesti hyvän ja pahan vastakkaisasettelusta. Hän oli Blairin kanssa keskustellessaan vielä suorasukaisempi.»entä Kofi?» Bush oli tekstin mukaan jatkanut.»en pidä hänen aseleposuunnitelmastaan Hänen mielestään aselevon myötä kaikki järjestyy Sen sijaan heidän on saatava Syyria pakottamaan Hizbollah lopettamaan touhunsa ja se on siinä Olin vähällä käskeä Kofia soittamaan Assadille ja tekemään asialle jotain.» Toivon totisesti, että minä tai kuka tahansa muu voisi yksinkertaisesti»tehdä asialle jotain» yhdellä ainoalla puhelinsoitolla. Syyrian eristämiseen tähtäävästä Yhdysvaltain politiikasta oli seurauksena se, että olin yksi harvoista Syyrian johdon kanssa puheväleissä olevista maailman johtajista, joten ratkaisun löytyminen vaatisi enemmän kuin yhden puhelinkeskustelun. Kun sekä Syyrian että sen naapureiden, mukaan lukien Israelin, intressit ja motiivit olivat mutkikkaita, kyse oli kolmiulotteisesta šakkipelistä, 22

22 Rauhantekijän punnittua puhetta aikamme selkkauksista Miksi Yhdistyneet Kansakunnat epäonnistui Ruandan verilöylyn ja Srebrenican joukkosurman kaltaisten murhenäytelmien estämisessä? Mikä ylipäätään on yk:n merkitys kansainvälisten kriisien selvittämistyössä? Muistelmissaan, jotka kietoutuvat ansiokkaan yk-uran ja intervention ajatuksen ympärille, Kofi Annan pohtii niin konfliktien heikoimpien osapuolien suojeluvelvollisuutta kuin kansainvälisen yhteisön epäonnistumisia ja voittoja. Teos avaa ainutlaatuisia näkökulmia viime vuosikymmenten kriisien kulissientakaiseen diplomatiaan.»elämäni sodassa ja rauhassa on vahva muistutus yk:n yhä korvaamattomasta roolista.» bill clinton isbn

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Resurssisodat ja Kriisinhallinnan Tulevaisuus

Resurssisodat ja Kriisinhallinnan Tulevaisuus Resurssisodat ja Kriisinhallinnan Tulevaisuus Resurssisodista Resurssisota-diskurssi 1990-luvulla kietoutunut sisällissotiin ja Afrikan konflikteihin 2000-luvulla myös terrorismin rahoittamiseen Suurvallat

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Lapsi pakolaispolitiikassa. Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto

Lapsi pakolaispolitiikassa. Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto Lapsi pakolaispolitiikassa Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto Amnesty International Perustettu 1961, Suomessa 1967 Maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, tukijoita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä?

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? #UPDATE2016 10.2.2016 MIKAEL PENTIKÄINEN Pasi Rahikainen Motto Karaktääri on kuin puu, ja maine kuin sen varjo. Varjo on se, mitä me ajattelemme siitä; puu on todellinen

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Pentti Lemmetyinen Pääsihteeri Setlementtiliitto Yhteiskuntavastuun käsite Yhteiskuntavastuun käsitettä alettiin Suomessa laajemmin käyttää 1990-luvulla yritystoiminnan

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 4.7.2007 B6-0275/2007 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittäjä(t): Francis

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta

Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta 1 17.10.2007 Helka Ahava Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta Kokouksessa oli noin 345 osanottajaa

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Klaus Nyblin TYÖELÄMÄN SÄHKÖPOSTI

Klaus Nyblin TYÖELÄMÄN SÄHKÖPOSTI Klaus Nyblin TYÖELÄMÄN SÄHKÖPOSTI TALENTUM Helsinki 2009 3., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1371-1 Kansi: Outi Pallari Sivun valmistus: NotePad Ay Kariston

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

VALINTAKOEKIRJAAN PERUSTUVA OSIO (enimmillään 30p)

VALINTAKOEKIRJAAN PERUSTUVA OSIO (enimmillään 30p) VALINTAKOEKIRJAAN PERUSTUVA OSIO (enimmillään 30p) 1. Rastita alla olevista väittämistä joko tosi (T) tai epätosi (E). (1p/oikea vastaus. Väärästä vastauksesta tai tyhjäksi jätetystä vastauksesta ei pisteitä

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Nimi: Päivämäärä: Vastaa alla oleviin kysymyksiin, jonka jälkeen voidaan jatkaa aiheesta keskustellen. Mistä rikoksesta/rikoksista sinut tuomittiin viimeksi? Milloin, missä

Lisätiedot

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA Haluamme kertoa La La La (Brazil 2014) -videolla Maailman ruokaohjelmasta ja sen tärkeästä taistelusta nälkää vastaan. Shakira ja Activia tukevat yhdessä Maailman

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista

Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista Pirkko Justander Sosiaalineuvoja ry HUOM! Tässä puheenvuorossa ennen muuta ruohonjuuritason syvien tuntojen tulkki Tunnetilani dokumenttia katsellessani

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI ULKOASIOIDEN, IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ YHTEISEN TURVALLISUUDEN JA PUOLUSTUSPOLITIIKAN VALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille nro 19/2003 Asia: Saharovin mielipiteenvapauspalkinto 2003 Jäsenille

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Bratislavan julkilausuma

Bratislavan julkilausuma Bratislava, 16. syyskuuta 2016 Bratislavan julkilausuma Kokoontuessamme tänään Bratislavassa eurooppalainen hankkeemme elää vaikeita aikoja. 27 jäsenvaltiota yhteen kokoavassa Bratislavan huippukokouksessa

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

EU-Turkki pakolaissopimus

EU-Turkki pakolaissopimus EU-Turkki pakolaissopimus 18.3.2016 sopimuksen pääkohdat & arviointia Toni Alaranta/Ulkopoliittinen instituutti Sopimuksen pääkohdat: 1) Yksi yhdestä periaate: jokainen Kreikkaan saapuva pakolainen (koskee

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

JÄTTIhampaan. ar voitus

JÄTTIhampaan. ar voitus JÄTTIhampaan ar voitus Fossiili on sellaisen olion tai kasvin jäänne, joka on elänyt maapallolla monia, monia vuosia sitten. Ihmiset ovat löytäneet fossiileja tuhansien vuosien aikana kivistä ja kallioista

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS

Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1503-6 Kariston

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot