Diabeettisen jalan kirurginen hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diabeettisen jalan kirurginen hoito www.emedicproject.eu"

Transkriptio

1 Tarja Niemi, plastiikkakirurgi TYKS Diabeettisen jalan kirurginen hoito

2 Sidonnaisuudet Plastiikkakirurgian erikoislääkäri VSSHP Krooninen haava -hoitoreitin pj VSSHP

3 Esityksen aihepiirit Yleistä taustaa Miksi diabeetikko joutuu kirurgin kynsiin Aikajana- päivystys/ elektiivinen Mitä tehdään erikoissairaanhoidossa Verisuonikirurgi Ortopedi plastiikkakirurgi Omena päivässä pitää kirurgin loitolla

4 Tutkittua tilastoa 25% diabeetikoista jalkahaava jossain vaiheessa 15x riski päätyä amputaatioon vrt terv väestöön >85 % amputaation johtaneista tilanteista jalkahaava DM potilailla 90% amputaatioon johtaneista potilaista oli alaraajan tukkiva ääreisvaltimotauti 15% DM todetaan sairaalaan tullessa, jaksossa jossa tehdään amputaatio

5 Kustannuksista (EURODIALE )l Jalkahaava Keskimääräiset kokonaishoitokulut olivat noin euroavuodessa (sisältää suorat ja epäsuorat kulut). Nilkan yläpuolisessa amputaatiossa kokonaiskulut olivat euroa vuodessa. Parantumattoman haavan vuosikulut olivat noin euroa vuodessa. Noin 40 % kuluista johtui sairaalahoidon (vuodepaikan) tarpeesta.l Yhden amputaation hinnalla voidaan palkata yksi jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja noin vuodeksi.

6 LÄHDE: Käypä hoito, Duodecim Miksi jalkahaava syntyy?

7 Jalkahaavan riskitekijät Aiempi amputaatio Aiempi jalkahaava Perifeerinen neuropatia Jalan virheasento, asentovirheet Ääreisvaltimotauti Alentunut visus Diabeettinen nefropatia (erityisesti dialyysihoito Huono glukoositasapaino Tupakointi

8 Perifeerinen verenkierron häiriö raajan lihasatrofia karvoituksen väheneminen kynsien epämuotoisuus jalkapöydän vähentynyt laskimotäyttö ihon viileys, kalpeus, syanoosi. Iskeemisessä raajassa saattaa esiintyä ns. paradoksaalista hyperemiaa: Varpaat ja jalkaterä saattavat punoittaa varsinkin potilaan istuessa tai seistessä [dependent rubor] perfuusion ohjautuessa iholle. Varsinkin diabeetikolla tämä ilmiö saattaa korostua autonomisesta neuropatiasta johtuvan valtimo laskimo oikovirtauksen takia: jalka voi olla jopa lämmin iskemiasta huolimatta. Kapillaarireaktio on kuitenkin hidastunut: punoitus palautuu iholle hitaasti sen jälkeen, kun väri on painettu sormella pois.

9 Konservatiivinen hoito 80-90% jalkahaavoista paranee kevennyshoidolla Chargot n jalan ensisijainen hoito on kevennys Kirurgia voi ennaltaehkäistä haavojen syntyä

10 Diabeetikoiden jalkojen yksinkertainen kliininen riskiluokitus ennustaa jalkahaavan ja amputaation ilmaantumista. Diabeetikon jalkojen riskiluokitus sekä Monofilamenttitutkimus ja sykepalpaatio ovat keskeisiä tutkimuksia.

11 DM jalan riskiluokitus TAULUKKO:

12 kaavake

13 Jalkojen tutkimuksen kulmakivet Inspektio Dermatologia Iho: väri, paksuus, kuivuus, halkeilu Hikoilu Infektio: varvasvälit Haavat Kovettumat/rakkulat: Verenvuoto kallukseen Muskuloskeletaaliset Deformiteetit (vasaravarpaat, Charcot... ) Lihasatrofiatl Neurologinen arvio: 10g monofilamenttil Verisuonistatus Ääreispulssit (ABI joskus)

14 Sykepalpaatio Raajan valtimoverenkierron merkittävä vajaus on epätodennäköinen, jos syke on tunnettavissa selvästi kummastakin jalan valtimosta. arteria dorsalis pedis Arteria tibialis posterior

15 Nilkka-olkavarsipaine (ABI) Jos sykepalpaation perusteella ei varmuudella voida poissulkea merkittävää valtimoverenkierron vajausta haavan taustalla, tulee raajasta määrittää nilkka olkavarsipaineen suhde [ABI arvo]. (kr haava- hoitoreitti )

16 Verisuonikirurgia 90%:lla amputaatioon johtaneista DM potilaista ääreisverenkierron ahtauma

17 Kiireellisyys Ongelma Minne päivystyslähete Kiireellinen 1-7 vrk Kiireetön lähete Keskivaikea tai vaikea jalkainfektio (haava tai ei) Akuutti alaraajaiskemia Kriittinen iskemia/iskeeminen haava (sykkeet ei palpoidu) Nopeasti etenevä haava (ei iskemiaa) Akuutti Chargot tai epäily Hoitoa edellyttävät virheasennot (haava tai ei ) Kevennyshoidon erityisarvion tarve Krooninen osteomyeliitti ilman haavaa Etiologialtaan epäselvä jalkahaava (ei neuropatiaa,ei iskemiaa TYKS ensihoito (kirurgia /sisätaudit) TYKS ensihoito(verisuonikirurgia) TYKS verisuonikirurgia plk TYKS jalkapoliklinikka TYKS jalkapoliklinikka TYKS jalkaortopedia TYKS jalkapoliklinikka TYKS jalkapoliklinikka TYKS jalkapoliklinikka

18

19 Verisuonikirurgia

20 Angiografia= valtimoiden varjoainetutkimus Angiografia on edelleen tärkein verisuonitutkimus Samassa yhteydessä voidaan tehdä verisuonen ahtauman laajennus

21 Angiografia ja PTA

22 Transkutaanihappimittaus

23 Verenkierron parantaminen leikkauksella Ohitus reidestä sääreen Ohitus reidestä jalkaterään Omalla laskimolla proteesilla

24 Muu kuin verisuonikirurgia DM kirurgia luokka Kuvaus Riski korkeaan amputaatioon Luokka 1 elektiivinen Luokka 2 ennaltaehkäisevä Luokka 3 parantava Luokka 4 päivystys Kipua tai liikkumista helpottavat tmp potilailla, joilla on hyvä suojatunto Tmp:t jotka vähentävät haavan riskiä potilala,joilla alentunut suojatunto muttei haavaa Tmp, jotka edesauttavat avoimen haavan parantamista Raajaa tai henkeä uhkaavien infektioiden rajoittaminen hyvin pieni vähäinen kohtuullinen Korkea riski

25 Elektiivinen kirurgia Suojatunto olemassa kivun vähentämiseksi tai funktion parantamiseksi Elektiivinen tmp potilaalle, jolla sattuu olemaan DM Vaskulaarinen tilanne arvioitava pre op

26 Ennaltaehkäisevä Ei suojatuntoa, ei vielä haavaa Deformiteetin korjaaminen/pienentäminen Metatarsaalipään resektio Akillejänteen pidentäminen Chargot stabilisaatio Ei iskeemiselle jalalle Vaskulaarisen toimenpiteen jälkeen

27 Virheasennon korjaaminen

28 Akillesjänteen pidennys KUVA:

29 Kirurginen hoito, Chargot Indikaatiot: instabiliteetti, voimakas deformiteetti, residivoivat haavat tai haavan uhka Haavaumat hoidettava ensin, osteomyeliitti poissuljettava ennen artrodeesia Plantaariset haavaumat useimmiten luuston aiheuttamia 10 v seurannassa 237 pt 51%:lle kirurginen interventio, josta 17% amputaatio

30 Kirurginen hoito... Artrodeesia harkitaan, mikäli ei instabiliteetin vuoksi voi kävellä (ORIF) Fiksaatiomenetelmät: Ext.fix, retrogr.ydinnaula, levy/ruuvit, K-piikit Usein akillesjänteen tenotomia/pidennys samassa Post op 3 kk rasittamatta, 69-90% success rate

31 Luokka 3 :parantava Toimenpiteet haavan peittämiseksi tai uusiutumisen ehkäisemiseksi Kuten edellisessä mutta potilaalla haava Ortopediset Plastiikkakirurgiset Jalkaterä amputaatio voi tulla kyseeseen Osteomyeliitin hoito Vaskulaarikirurgia ennen tai samassa yhteydessä

32 Luokka 4 :päivystyskirurgia Toimenpiteet, joiden tarkoitus rajoittaa raajaa tai henkeä uhkaavia infektioita Nekroottisen kudoksen poisto, distaalinen amputaatio Usein potilaalla kriittinen iskemia, jonka hoito arvioitava/toteutettava samalla hoitojaksolla

33 Päivystyspotilas

34 Päivystysrevisio

35 Peitto tilanteen rauhoituttua

36 Päivystyspotilas

37 päivystysleikkaus

38 Peitto tilanteen rauhoituttua

39 Amputaatiot Amputaation välittömiä tavoitteita ovat elinkelvottoman kudoksen poistaminen kivun lievittäminen valitun amputaatiotason paraneminen hyvä tynkä.

40 Nilkan yläpuolisen primaariamputaation aiheita entuudestaan huomattavasti rajoittunut liikuntakyky, jota amputaatio ei olennaisesti huononna odotettavissa oleva elinikä alle 12 kuukautta etenevä kuolio metatarsaalitason yläpuolella potilaan henkeä välittömästi uhkaava kuolio (laaja kudostuho ja septinen infektio) revaskularisoituvan valtimon puuttuminen kriittisesti iskeemisessa raajassa verisuonikirurgi on todennut revaskularisaation mahdottomaksi.

41 Säästävä amputaatio

42 Amputaatiotason valinta Jalkaterän säästävä osittainen amputaatio voi olla parempi vaihtoehto kuin nilkan yläpuolinen amputaatio, jos leikkaushaavan paranemiselle on olemassa edellytykset Nilkan yläpuolinen amputaatio, jos jalkaterä ei ole säästettävissä. Kun tavoitteena on proteesikuntoutus, pyritään nilkan yläpuolella sääriamputaatioon,. Reisiamputaatio, jos verenkiertosyistä ole mahdollinen jos potilas ei ole kuntoutettavissa käveleväksi. Uremia heikentää kirurgisen hoidon onnistumista

43 Amputoidun potilaan kuntoutus: Kuntoutustarve tulee arvioida jo ennen amputaatiota. Ennen amputaatiotason valintaa arvioidaan, onko mahdollisuutta protetisaatioon ja mobilisaatioon (liikkuva potilas) vai ei. Toimenpiteen jälkeen pyritään mahdollisimman varhaiseen mobilisaatioon. Amputaation jälkeen tulee jäljellä olevan jalan toimintakyvyn säilyttämiseen kiinnittää erityistä huomiota.

44 Mikä pitää kirurgin loitolla Ennaltaehkäisy Riskien arviointi Valmius ongelmien hoitoon Pieniin ongelmiin hoito Ehkäisee isoja

45 DM jalan riskiluokitus Taulukko:

46 Liioittelua? Diabeetikko, jolla polven alapuolella 2 viikkoa vanha parantumaton haava asianmukaisesta hoidosta huolimatta tulisi lähettää arvioitavaksi Asianmukainen hoito Kevennys Verisuonistatus haavanhoito

47 Mitä pitää huomata - Omena Känsät Kovettumat Punoitukset Kehittyvät virheasennot Ihon kunto Omaohjaus Informaatio potilaan motivointi

48 Kiitos

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

DIABEETIKON JALKOJEN TUTKI- MINEN

DIABEETIKON JALKOJEN TUTKI- MINEN DIABEETIKON JALKOJEN TUTKI- MINEN Toimintaohje terveydenhuollon ammattilaisille Taina Leppä Vilma Nylander Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT. HbA 1c

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT. HbA 1c TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT HbA 1c :n yksikkö muuttuu 50 vuotta elämää diabeteksen kanssa 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

Arja Kiviaho-Tiippana Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa

Arja Kiviaho-Tiippana Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa Arja Kiviaho-Tiippana Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa Jalkojen kunto, omahoitokäytänteet, ohjaus ja seuranta diabeetikoiden arvioimana Publications of the University of Eastern Finland

Lisätiedot

Reumasairauksien kirurginen hoito

Reumasairauksien kirurginen hoito Reumasairauksien kirurginen hoito Yhteenveto ja johtopäätökset SBU:n (Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik) raportista n:o 136 "Reumatiska sjukdomar - kirurgisk behandling", Tukholma

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy

Painehaavojen ehkäisy Painehaavojen ehkäisy PIKAOPAS Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston ja USA:n kansallisen painehaavaasiantuntijaneuvoston kehittämä Johdanto n pikaopas esittää näyttöön perustuvat painehaavojen ehkäisy-

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Heidi Salo Veera Vainila DIABEETIKOIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKAONGELMAT

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Heidi Salo Veera Vainila DIABEETIKOIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKAONGELMAT Satakunnan ammattikorkeakoulu Heidi Salo Veera Vainila DIABEETIKOIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKAONGELMAT Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2007 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1

Lisätiedot

Kudoskielekkeet rekonstruktiivisen plastiikkakirurgian arkea

Kudoskielekkeet rekonstruktiivisen plastiikkakirurgian arkea Plastiikkakirurgia Erkki Tukiainen ja Sinikka Suominen Kudoskielekkeet rekonstruktiivisen plastiikkakirurgian arkea Kudoskielekkeiden käyttö kirurgiassa on kehittynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenien

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri Kuva: Tero Sivula

Diabetes ja lääkäri Kuva: Tero Sivula TEEMANA LISÄSAIRAUDET: Diabeettinen neuropatia Diabeetikon gastropareesi Diabetes ja käsioireet 2 2009 Huhtikuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Tero Sivula diabetes.fi Tämä

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto STONE: Nefropatian esiintyvyys tyypin 2 diabeetikoilla Suomessa Charcot n jalka Metformiini ja raskausdiabetes Ruskea rasva ja sokeritasapaino 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja Päivitetty 23.6.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Aortan yleisimmät sairaudet ovat aortan aneurysma eli laajentuma ja aortan dissekoituma eli sisäkalvon repeämä. Tyypillisimmät aorttaa vaurioittavat tekijät ovat ikä, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

Lisätiedot

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Kuva:Ari-Pekka Keränen Nivelreuman hyvä hoito on vaativaa sekä terveydenhuollon että potilaan itsensä kannalta. Alkuvaiheessaan nivelreuma on usein lievä sairaus. Ehdotukset

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Tervetuloa. Lonkan ja polven nivelrikon hoitoketju. Lonkan nivelrikko ja sen hoito. Lonkan tekonivelleikkauspotilaan hoitoprosessi

Tervetuloa. Lonkan ja polven nivelrikon hoitoketju. Lonkan nivelrikko ja sen hoito. Lonkan tekonivelleikkauspotilaan hoitoprosessi Tervetuloa Tervetuloa Ortopedisen osaamiskeskuksen lonkan tekonivelleikkauspotilaalle tarkoitettuun potilasoppaaseen. Sivuston tarkoituksena on antaa Teille tietoa tulevasta leikkauksesta, siihen valmistautumisesta

Lisätiedot

Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS

Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS Sisällys Liite 1. TARKEMPI TYYPIN 1 DIABETEKSEN HOIDON NYKYTILAN JA KEHITYSTARPEIDEN KUVAUS... 1 Tyypin 1 diabetes sairautena...

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN DIABETES RY:N JÄSENLEHTI. 2014 Numero 4 TAPAHTUMA TÄRPIT. ~ Hevosten Keinu Tampereen Työväen teatterissa

LOUNAIS-SUOMEN DIABETES RY:N JÄSENLEHTI. 2014 Numero 4 TAPAHTUMA TÄRPIT. ~ Hevosten Keinu Tampereen Työväen teatterissa LOUNAIS-SUOMEN DIABETES RY:N JÄSENLEHTI SOKERIPALA 2014 Numero 4 P.H-R TAPAHTUMA TÄRPIT ~ Hevosten Keinu Tampereen Työväen teatterissa ~ Kino Dominossa elokuvia, jäsen hintaan ~ Maailman Diabetespäivä

Lisätiedot

RASVANSIIRTO. Taustaa

RASVANSIIRTO. Taustaa RASVANSIIRTO Taustaa Rasvansiirto ei ole uusi asia. Ensimmäinen rasvansiirto tehtiin jo 1893 Saksassa, ja menetelmää on käytetty kautta aikojen vaihtelevalla menestyksellä. Vuonna 2008 Suomeen tullut WAL-vesisuihkurasvaimumenetelmä

Lisätiedot

DUCHENNEN LIHASDYSTROFIA

DUCHENNEN LIHASDYSTROFIA DUCHENNEN LIHASDYSTROFIA O p a s p e r h e i l l e Sisällysluettelo 1. Johdanto 04 2. Oppaan rakenteesta 05 3. Diagnosointi 11 4. Lihasvoiman ja toimintakyvyn ylläpitämisestä 14 5. Kuntoutuksesta fysioterapia

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkaus

Polven tekonivelleikkaus OPA S Polven tekonivelleikkaus 25 Tervetuloa Ortoniin. Tämä opas on hyvä lukea ennen polven tekoniveleen liittyvän hoitojakson alkua. Orton on tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä kivunhoidon erikoisasiantuntija

Lisätiedot

Ihosyöpäpotilaan opas IHOMELANOOMA TYVISOLUSYÖPÄ OKASOLUSYÖPÄ. Toteaminen Hoito Seuranta Selviytyminen ja tuki Ihon hoito Auringolta suojautuminen

Ihosyöpäpotilaan opas IHOMELANOOMA TYVISOLUSYÖPÄ OKASOLUSYÖPÄ. Toteaminen Hoito Seuranta Selviytyminen ja tuki Ihon hoito Auringolta suojautuminen Ihosyöpäpotilaan opas IHOMELANOOMA TYVISOLUSYÖPÄ OKASOLUSYÖPÄ Toteaminen Hoito Seuranta Selviytyminen ja tuki Ihon hoito Auringolta suojautuminen Toimittanut: Leena Rosenberg-Ryhänen, Suomen Syöpäpotilaat

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä 1 Sukupuolen korjausleikkauksista Yleistä Sosiaalista sukupuolen korjausta helpottaa se, että fyysinen olemus muistuttaa sitä sukupuolta, jossa ihminen elää. Potilaan on tärkeä olla hyvin informoitu sukupuolen

Lisätiedot

Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille liittyen Sevelamer Sandoz 800 mg-valmisteeseen

Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille liittyen Sevelamer Sandoz 800 mg-valmisteeseen Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille liittyen Sevelamer Sandoz 800 mg-valmisteeseen Terveydenhuollon ammattilaisille Koulutusmateriaali peritoniitin riskitekijöistä ja estosta peritoneaalidialyysipotilailla

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

#05. TEEMA: Vaikeasti paranevat haavat erityishuomio diabeettisissa jalkahaavoissa. Aikainen tunnistus. Pääosassa potilaan aktivointi

#05. TEEMA: Vaikeasti paranevat haavat erityishuomio diabeettisissa jalkahaavoissa. Aikainen tunnistus. Pääosassa potilaan aktivointi KESÄKUU 2014 TEEMA: Vaikeasti paranevat haavat erityishuomio diabeettisissa jalkahaavoissa Aikainen tunnistus ja järjestelmällinen toiminta nopeuttavat paranemista Pääosassa potilaan aktivointi Moniammatillinen

Lisätiedot