JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 38 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN MINNA LAIRIN VIRKAMATKA TUUSULAN JA NURMIJÄRVEN ROVASTIKUNTIEN YSTÄVÄSEURAKUNTATYÖN TOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN IIA PALMGRENIN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS liite SUURELLA SYDÄMELLÄ -PALVELUUN LIITTYMINEN JAMES COXIN O.V.O-PALKKIO KESÄ-ELOKUUN 2013 AIKANA liite YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN JA JANNE NORDSTRÖMIN NIMEÄMINEN TEHTÄVÄÄN KIRPPUTORIN SELVITYSTYÖRYHMÄ LAPSI- JA NUORISOTYÖN AVUSTAJAKOULUTUKSEN 4. VUOSIKURSSIN KURSSIMATKA UNKARIIN liite KASVATUSTYÖN PALKKIOT liite VIESTINNÄN RESURSOINTI liite YHTEISKUNTATYÖN SIHTEERIN VIRKA TARJOUS ASUNTO-OSAKKEISTA / AS OY OIKOTIE AS liite TIEDOKSI LISÄMÄÄRÄRAHA HAUTAUSMAAN PERUSKONEEN VAIHTO LISÄMÄÄRÄRAHA SEURAKUNTATALON KATON KORJAUSINVESTOINTIIN ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI HUVILAKADULTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 75

2 KIRKKONEUVOSTO 2/ 2013 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg (POISSA) Arne Graeffe Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Arvi Kekäläinen, varajäsen Henry Berg Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Jukka Virkki Jarkko Åström Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Terttu Sihvola-Rauttu (seuraavalla kerralla Liisa Tuovinen). Laulettiin virrestä 484: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina pe Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 39 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jukka Virkki ja Jarkko Åström. Kn 40 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Virkki ja Jarkko Åström. 41 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 41 Päätös: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: 56 Lisämääräraha seurakuntatalon katon korjausinvestointiin 57 Asunto-osakehuoneiston myynti Huvilakadulta Tiedoksi 54/9 Yhteistoimintasopimuksen mukainen tiedote taloustilanteesta Liite nro 54/9

4 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto MINNA LAIRIN VIRKAMATKA Lähetystyön vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sisältyy lähetyssihteerin matka Aasiaan: Lähetyssihteerin matka Suomen Lähetysseuran lähettämänä Kambodžaan pääasiassa lähettäjän kustannuksella. Matkasta aiheutuvat lisäkulut mahtuvat nykyiseen talousarvioon. Lähetyssihteeri Minna Lairin antama kirjelmä Kambodžaan, Pohjois- Thaimaahan ja Bangkokiin suuntautuvasta matkasta on liitteenä nro 24 A ja matkaohjelmaluonnos liitteenä nro 24 B. Kirkkoneuvosto hyväksyy Minna Lairin virkamatkan Kambodžaan, Pohjois- Thaimaahan ja Bangkokiin Matkasta tulee tehdä raportti kirkkoneuvostolle. Kn 24 Päätös: Asia palautettiin valmisteluun matkan kustannusarvion tarkentamiseksi Minna Lairi on antanut kirkkoneuvostolle seuraavan kustannusarvion sekä lisäselvityksen matkan ajankohdasta ja hyödyntämisestä: Matkasta Järvenpään seurakunnalle aiheutuvat kustannukset: päiväraha 700 viisumi 50 viemiset läheteille 50 materiaalihankinnat ym. 200 yhteensä noin lisäksi rokotukset ja lääkkeet työterveyshuollossa Matkasta Suomen Lähetysseuralle aiheutuvat kustannukset: Helsingin toimistosta hoidettu: lennot HEL-BKK-HEL 1580,44 lento BKK-PNP 275,70 Thaimaasta hoidettu: lento PNP-BKK lento BKK-Chiang Rai-BKK yöpymiset 650 arviolta noin 2500

5 Kirkkoneuvosto 2/ MATKAN AJANKOHTA JA HYÖDYNTÄMINEN: Matka ajoittuu pääosin Etelä-Suomen hiihtoloma viikolle (vko 8), joten se ei aiheuta erityisiä järjestelyitä työtehtäviin ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa normaaliin työhön. Kambodzha on teemana kaikille rippikoululaisille ennen leirijaksoa suunnatussa diakonia- ja lähetyspäivässä sekä useissa rippikouluryhmissä toteutettavissa rippikoulurasteissa. Kesän 2013 rippikoulukolehdit kerätään Kambodzhaan. Matkan välityksellä kerron lähetystyön vaikuttavuudesta eri työntekijäryhmien kokouksissa ja seurakunnan ulkopuolisissa ryhmissä. Matka tulee näkymään sisältönä lähetystyön perustoiminnoissa: vierailut lähetyspiireissä ja muissa piireissä, kirpputoripalaverissa, kirkkokahveilla, kolehtipuheissa (esim. Blueskirkko) ja joissain tapahtumissa. Tutustuminen Mekongin alueeseen tuo Afrikka-painotteiseen lähetystuntemukseen tietoa ja kokemusta aasialaisesta kulttuurista, buddhalaisuudesta ja lähetystyön mahdollisuuksissa tässä kontekstissa. Kirkkoneuvosto hyväksyy Minna Lairin virkamatkan Kambodžaan, Pohjois- Thaimaahan ja Bangkokiin Matkasta tulee tehdä raportti kirkkoneuvostolle. Kn 42 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto TUUSULAN JA NURMIJÄRVEN ROVASTIKUNTIEN YSTÄVÄSEURAKUNTATYÖN TOI- MIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN Tuusulan ja Viljandin rovastikuntien kesken allekirjoitettiin Pöltsamaalla aiesopimus rovastikunnallisesta ystävätoiminnasta. Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan osaltaan aloittaa em. Tuusulan ja Viljandin rovastikuntien yhteistyön v Aiesopimus vahvistettiin myös Mäntsälässä Espoon hiippakunnan perustamisen jälkeen Tuusulan rovastikunta ja uusi Nurmijärven rovastikunta päättivät jatkaa yhteistyötä ystäväseura-kuntatyössä. Ystäväseurakuntatyön toiminnan jatkaminen kahden rovastikunnan yhteisenä oli tuolloin toimikunnan yhteinen toive. Järvenpään kirkkoneuvosto hyväksyi uuden kahden rovastikunnan yhteisen toimikunnan johtosäännön kokouksessaan Johtosäännön mukaan toimikunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat lääninrovastit heidän vuosittain tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Nykyinen ystäväseurakuntatyön toimikunta keskusteli kokouksessaan kahden rovastikunnan yhteisen toimikunnan toiminnan jatkosta. Asian esittelyssä tuolloin oli mm. todettu, että toimintamalli on hallinnollisesti raskas ja sen keventämistä tulisi harkita. Edelleen em. kokouksen asian esittelytekstissä todettiin, että uutta työn toimintamallia mietittäessä on tarkoituksenmukaista erityisesti huomioida seurakuntien lähetyssihteerien osaaminen ja rooli kyseisellä työalalla. Toimikunnan kokouksessa enemmistö toimikunnan jäsenistä oli halukas jatkamaan kahden rovastikunnan yhteisen toimikunnan työtä. Lääninrovastit Ilkka Järvinen ja Ulla Rosenqvist ovat omassa palaverissaan Hyvinkäällä pohtineet työn uudelleen organisointia. He ovat halunneet osaltaan tehdä asiassa aloitteen ja mm. todenneet neuvottelussaan, että organisaation keventäminen ja selkeyttäminen myös tässä toimintamuodossa olisi järkevää. Malli on tällaisena liian raskas ja se mm. sitoo kokoustoimintaan molemmat lääninrovastit. Työtä on hyvin mahdollista toteuttaa rovastikunnittain tai seurakunnittain ja tätä mallia lääninrovastit toivoivat kehitettävän eteenpäin. Ystäväseurakuntatyön toiminnan organisointi on ollut esillä rovastikuntien kirkkoherrojen kokouksessa aiemmin ja jälleen Näissä keskusteluissa on todettu, että nykyinen toimintamalli ei ole nykyhetken kannalta tarkoituksenmukainen. Se on palvellut noin 20 vuotta hyvin tällä alueella ja tuonut ystäväseurakuntatoimintaa lähelle seurakuntia. Nykyään monet rovastikunnan seurakunnat hoitavat itsenäisesti suhteitaan esim. Viroon. Työn yksi päätavoite on se, että seurakunnissa seurakuntalaiset kokevat ystäväseurakuntatyön tärkeäksi. Avustustoiminta voidaan organisoida myös ilman raskasta hallintoa.

7 Kirkkoneuvosto 2/ Tulevaisuudessa kumpikin rovastikunta voi huolehtia ystäväseurakuntatoiminnasta itsenäisesti. Hyvinkään seurakunta on kokouksessaan päättänyt, ettei se valitse enää edustajia Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikuntaan uudelle kaudelle ja esittää että muutkin Tuusulan ja Nurmijärven rovastikunnan seurakunnat tekisivät samoin. Näin toiminta katsotaan kahden rovastikunnan yhteistyönä loppuvan. Hyvinkään seurakunta esittää, että tulevaisuudessa kumpikin rovastikunta vastaa itsenäisesti Viljandin rovastikunnan avustamisesta sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Järvenpään seurakunta toteaa omasta puolestaan, että Hyvinkään seurakunnan esityksen mukaisesti se ei enää valitse edustajia Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikuntaan uudelle kaudelle. Näin toiminta katsotaan kahden rovastikunnan yhteistyönä loppuvan. Järvenpään seurakunta kannattaa Hyvinkään seurakunnan esitystä, että tulevaisuudessa kumpikin rovastikunta vastaa itsenäisesti Viljandin rovastikunnan avustamisesta sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Kn 43 Päätös: Heli Alaja esitti Pekka Luukin kannattamana asian pöydälle jättämistä. Koska Alajan esitys poikkesi puheenjohtajan esityksestä, puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä asian käsittelyn jatkamisesta, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan esitys sai 6 ääntä (Huotari, Lappalainen, Sihvola-Rauttu, Virkki, Åström ja Koivisto) ja Alajan esitys 5 ääntä (Alaja, Graeffe, Luuk, Tuovinen ja Kekäläinen). Äänestystuloksen perusteella päätettiin jatkaa asian käsittelyä. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti että Järvenpään seurakunta toteaa omasta puolestaan, että Hyvinkään seurakunnan esityksen mukaisesti se ei enää valitse edustajia Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikuntaan uudelle kaudelle. Näin toiminta katsotaan kahden rovastikunnan yhteistyönä loppuvan. Järvenpään seurakunta kannattaa Hyvinkään seurakunnan esitystä ja samalla edellyttää, että Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunta raportoi Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle, miten Viljandin rovastikunnan avustaminen jatkossa toteutetaan.

8 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto IIA PALMGRENIN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS Lapsityönohjaaja Iia Palmgren on osoittanut kirkkoneuvostolle seuraavan sivutoimilupahakemuksen: Haen sivutoimilupaa, toimin me & i vaatemyyjänä sivutoimisesti. Työ tapahtuu itse määrittämänäni ajankohtana korkeintaan 4h/vko. Vaate-esittelyitä on 9 kuukautena vuodessa, keskimäärin 1krt/2vko. Johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen on kirkkoneuvostolle antamassaan lausunnossa puoltanut sivutoimiluvan myöntämistä: Puollan sivutoimilupahakemusta, koska lapsityönohjaajan työtehtävät ovat pääosin ennalta suunniteltavissa, joten työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen mahdollistaa sivutoimen hoitamisen Palmgrenin hakemuksessaan määrittelemällä tavalla. Virkasäännön mukaan, jos sivutoimiluvasta ei päätä tuomiokapituli, siitä päättää viran täyttävä viranomainen. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä, ellei hänelle ole myönnetty sivutoimilupaa. Muusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle. Viranomainen voi kieltää säädetyillä perusteilla (ei saa tulla sivutoimen vuoksi esteelliseksi, sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen, eikä muutoinkaan haitata viran asianmukaista hoitamista) tällaisen sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen. Sivutoimella tarkoitetaan tässä virkaa, palkattua työtä tai tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä sekä ammattia, elinkeinoa ja liikettä. Sivutoimena ei pidetä satunnaista tehtävää. Jos sivutoimen harjoittaminen tapahtuu virka-aikana tai jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina haettava lupa. Kirkkoneuvosto muutti päätöksellään kaikki toistaiseksi voimassa olevat sivutoimiluvat määräaikaisiksi sivutoimiluviksi, jotka ovat voimassa asti. Kn 44 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Iia Palmgrenille sivutoimiluvan asti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SUURELLA SYDÄMELLÄ -PALVELUUN LIITTYMINEN Vuoden 2008 helmikuussa hyväksytyssä Meidän kirkko -strategiassa vapaaehtoistoiminta nostettiin koko kirkossa tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Toukokuussa 2010 kirkkohallitus lähestyi seurakuntia kirkkoherroille osoitetulla kirjeellä, jossa seurakuntia kutsuttiin mukaan kokeiluun ja kannustettiin perustamaan oma vapaaehtoistoiminnan tiimi kehittämään toimintaa seurakunnan tarpeista käsin. Kirjeen ohjeena oli, että vapaaehtoistyötiimin jäseninä on hyvä olla sekä vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri työaloilta. Seurakunnassamme on toiminut alkaen Kirkkohallituksen ohjeistamalla tavalla operatiivisesti koottu vapaaehtoistyöryhmä, johon kirkkoneuvosto kokouksessa ( 273) valitsi edustajikseen Heli Alajan ja Petra Teittisen. Lisäksi kirkkoneuvoston jäsen Jarkko Åström on toiminut ryhmän teknisenä asiantuntijana. Ryhmän muut jäsenet (Emilia Heinolainen, Tuija Malinen, Jari V. Niemi, Keijo Ruuskanen, Heli Seppänen, Leo Siliämaa ja Emmi Virta) koostuvat ohjeistuksen mukaisesti vapaaehtoisista ja seurakunnan työntekijöistä. Työryhmän päätehtävä on ollut Järvenpään seurakunnan nykyisen vapaaehtoistyön ja lähitulevaisuuden tarpeiden kartoittaminen sekä 1-3 vaihtoehtoisen mallin rakentaminen Järvenpään seurakunnan vapaaehtoistyön koordinoimiseksi niin, että malli voitaisiin ottaa käyttöön syyskauden 2012 alkaessa. Vapaaehtoistyöryhmä on valmistellut liitteenä nro 180 olevan koosteen työskentelynsä tuloksista keskustelulle pohjaksi. Työryhmän liitteessä nro 180 esittämistä vaihtoehtoisista vapaaehtoistyön kehittämisen suuntaviivoista keskusteleminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Kn 180 Päätös: Kirkkoneuvosto kuuli vapaaehtoistyöryhmän jäsenen Jarkko Åströmin alustuksen vapaaehtoistyöryhmän tavoitteista ja työskentelystä. Lisäksi Åström esitteli yhden vaihtoehtoisen internet -pohjaisen välityspalvelun (Suurella Sydämellä) vapaaehtoistyön koordinoinnin apuvälineeksi Asian käsittelyä jatketaan kirkkoneuvoston kokouksessa

10 Kirkkoneuvosto 2/ Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen käsittely jatkuu. Työryhmän liitteessä nro 201 esittämistä vaihtoehtoisista vapaaehtoistyön kehittämisen suuntaviivoista keskusteleminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Kn 201 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palata siihen kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen käsittely jatkuu. Työryhmän liitteessä nro 236 esittämistä vaihtoehtoisista vapaaehtoistyön kehittämisen suuntaviivoista keskusteleminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Kn 236 Päätös: Kirkkoneuvosto kuuli vapaaehtoistyöryhmän jäsenen Jarkko Åströmin alustuksen ja keskusteltuaan asiasta päätti yksimielisesti, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa huomioidaan vapaaehtoistyön koordinaattorin tarve 2. kirkkoneuvosto valitsee vapaaehtoistyön koordinointityöryhmän jatkamaan nykyisen vapaaehtoistyöryhmän työtä vuosille Vapaaehtoistyön koordinointityöryhmän kokoonpano: työalojen vapaaehtoistoiminnasta vastaavat, kirkkoneuvoston edustajiksi valittiin Heli Alaja ja Jarkko Årström, lisäksi työryhmä voi kutsua tarvittaessa uusia jäseniä. Vapaaehtoistyön koordinointityöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, kokoonkutsujana toimii vapaaehtoistyön koordinaattori. 3. valtuutetaan vapaaehtoistyön koordinointityöryhmä kartoittamaan sopivia työvälineitä vapaaehtoisrekisterin hallintaan yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa. Kirkkoneuvoston asettama vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä on kartoittanut sopivia työvälineitä vapaaehtoistyön hallintaan yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa. Keravan seurakunta liittyy Suurella Sydämellä -palveluun ensi syksynä. Tuusulan seurakunnassa asian käsittely on kesken. Työryhmä pitää tärkeänä liittymistä Suurella Sydämellä -palveluun samanaikaisesti Keravan seurakunnan kanssa. Näin liittyminen tulisi seurakunnille edullisemmaksi (liite nro 45) ja lisäisi näkyvyyttä.

11 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahaa aikuistyön kustannuspaikalle Suurella Sydämellä -palveluun liittymistä varten Tuusulan ja Keravan seurakuntien kanssa keväällä Kn 45 Päätös: Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun Suurella Sydämellä - palvelun teknisen toteutuksen vaihtoehtojen selvittämiseksi.

12 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto JAMES COXIN O.V.O-PALKKIO KESÄ-ELOKUUN 2013 AIKANA Kirkkoneuvosto päätti, , että James Coxille maksetaan O.V.O-palkkiota alkaen ja siihen asti kun O.V.O-tehtävä kestää. Papiston työnjakokirjassa on sovittu että hoitaessaan OVO:na johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäviä hänellä on kaksi vapaata viikonloppua yhden sijaan, joka papistolla yleensä on käytäntö. Kesän aikana pappistyövoimalle on suurempi tarve ja tällöin James Coxin on tarkoituksenmukaista olla samassa työ- ja vapaaaikajärjestelmässä kuin muutkin papit ja O.V.O-palkkio kesän ajalta sama kuin kirkkoneuvoston päätöksen mukaan. James Coxin palkkio O.V.O-tehtävistä kesä-elokuun 2013 aikana. Kn 46 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN JA JANNE NORD- STRÖMIN NIMEÄMINEN TEHTÄVÄÄN Ylläpitopäällikön tehtävään liittyvät vastuut ja oikeudet on esiteltynä liitteenä nro 47 olevassa tehtävänkuvauksen luonnoksessa. Tj:n esitys: Kn 47 Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan tehtäväkuvauksen ja nimeää kirvesmies Janne Nordströmin ylläpitopäälliköksi alkaen. Nimeämisellä ei ole palkkavaikutuksia, koska hänen tuntipalkkainen työsopimuksensa säilyy. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KIRPPUTORIN SELVITYSTYÖRYHMÄ Diakoniajohtokunta on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Keskusteltiin kirpputorin tilatarpeista ja henkilöresursseista. Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se selvittää kirpputorin tila- ja henkilöstöresurssien nykyiset tarpeet ja päättää siltä pohjalta mahdollisesti tarvittavista muutoksista, siten että mahdolliset muutokset voidaan huomioida 2014 toimintasuunnitelmaa ja budjettia laadittaessa. Esitys voidaan tulkita johtokunnan aloitteeksi. Aloitteessa esitetyn asian suhteen johtokunta ja työalan työntekijät ovat paremmin perillä tilanteesta ja tarpeista kuin kirkkoneuvosto. Toisaalta kirkkoneuvoston asiana on johtaa koko seurakunnan toimintaa ja taloutta ja tästä näkökulmasta laadittavan selvityksen tulisi olla kattavampi. Selvityksen on otettava nykytilanteen kartoitus, taloudelliset mahdollisuudet ja mahdollisuudet uudelleen organisoida asioita. Kirpputorin työntekijän jäädessä vuorotteluvapaalle häneltä on pyydettävä lausuntoa pikaisesti asiassa. Toki hän on tuonut esiin tarpeita esimiehille aiemminkin. Kirkkoneuvosto nimeää selvitystyöryhmän tekemään selvitystä kirpputorin nykytilanteesta, tarpeista ja uudelleen organisointimahdollisuuksista. Selvitysryhmään nimetään talousjohtaja, Marja Noso, Minna Lairi ja kirkkoneuvoston edustaja ja diakonia johtokunta pyydetään nimeämään edustajansa. Kirkkoneuvosto nimeää selvitystyöryhmän koollekutsujan ja valitsee jäsenen työryhmään. Kn 264 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: Selvitystyöryhmä täydentää itseään kirpputorin vapaaehtoisten edustajilla Kirkkoneuvoston edustajaksi selvitystyöryhmään valittiin yksimielisesti Viljo Smed ja koollekutsujaksi nimettiin Marja Noso. Diakoni Marja Noso on osoittanut kirpputorin selvitystyöryhmän puolesta kirkkoneuvostolle seuraavan sähköpostiviestin: Koska kirpputorin nykytilanne on muuttunut merkittävästi siitä kun tehtävä on annettu, työryhmä anoo lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti. Samalla työryhmä pyytää, että neuvosto nimeäisi työryhmän jäseneksi johtavan diakonian viranhaltijan Marja Kososen. Hänellä lähiesimiehenä on sellaista asiantuntijuutta mikä työskentelyn kannalta on välttämätöntä.

15 Kirkkoneuvosto 2/ Kn 48 Päätös: Kirkkoneuvosto myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti ja nimeää Marja Kososen kirpputorin selvitystyöryhmään. Kirkkoneuvosto myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti ja nimeää Marja Kososen kirpputorin selvitystyöryhmään. Lisäys: Kirpputorin selvitystyöryhmän tulee tehdä syyskuun loppuun 2013 mennessä esitys kirpputorin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2014.

16 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto LAPSI- JA NUORISOTYÖN AVUSTAJAKOULUTUKSEN 4. VUOSIKURSSIN KURSSIMAT- KA UNKARIIN Nuorisotyön toimintasuunnitelmaan sisältyy avustajakoulutuksen 4. vuosikurssin kurssimatka Unkariin. Matkan ajankohta on Matkanjohtajina toimivat nuorisotyönohjaajat Mari Kaarlenkaski ja Satu Rissanen. Matkalle on lähdössä 18 nuorta. Matkatoimisto Matka-Vekan antaman tarjouksen perusteella matkan kustannuslaskelma on seuraava: Lennot sekä majoitus 428,43 /hlö, yhteensä 8568,60. Bussikuljetus Budapest-Vác-Budapest 560. Matkan kokonaiskustannukset ovat 9128,60. Kurssilaiset kustantavat itse matkasta 90, yhteensä Seurakunta kustantaa matkasta 7508,60. Ohjelma / matkan alustava aikataulu Pe Tapaaminen Helsinki-Vantaa lentokenttä Lento lähtee, (AY753 Helsinki 0930 Budapest 1050) Saapuminen Budapestiin Tutustuminen Budapestiin, Majoittuminen hotelliin Kurssilaisten suunnittelemaa ohjelmaa Budapestissa Iltahartaus La Aamupala ja pakkaaminen 9.00 Aamuhartaus Lähtö kohti Vácin kirkkoa - Vácissa paikallisten tarjoamaa ohjelmaa - Tutustumista Vácin kaupunkiin - Yhteinen ilta nuortenryhmän kanssa - Illalla Majoittuminen paikallisiin perheisiin, kyydit paikallisilta Su Aamupala perheissä Messu Vácin kirkossa Lounas Ohjelmaa Vácissa Lähtö lentokentälle kirkolta Lento Suomeen (AY756 Budapest 1925 Helsinki 2245) Helsinki-Vantaalla, paluu omin kyydein kotiin. Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy matkasuunnitelman Unkariin yllä olevan mukaisesti 2. päättää, että Mari Kaarlenkaskelle ja Satu Rissaselle korvataan matkakulut virkaehtosopimuksen mukaisesti. 3. edellyttää, että tutkitaan myös halvempia vaihtoehtoja matkan toteutukseen. Kn 49 Päätös: Kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto KASVATUSTYÖN PALKKIOT 2013 Kasvatustyön palkkiot 2013 ovat liitteenä nro 50. Kn 50 Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulu- ja nuorisotyön, perheleirien, varhaisnuorisotyön sekä lapsi- ja perhetyön palkkiot liitteiden mukaisesti. Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

18 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto VIESTINNÄN RESURSOINTI Kirkkoneuvosto : Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat sijaisjärjestelyt: 1. Helena Lindqvistille myönnetään työvapaata osa-aikaisen tiedottajan toimesta alkaen siihen asti kun tiedottajan virka saadaan vakinaisesti täytettyä. Hän siirtyy hoitamaan ko. ajaksi avoimeksi tulevaa tiedottajan virkaa 2. Jari V. Niemelle myönnetään virkavapaus nuorisotyönohjaajan virasta alkaen siihen asti kun tiedottajan virka saadaan vakinaisesti täytettyä. Hän siirtyy ko. ajaksi hoitamaan tiedottajan tointa kokoaikaisesti. Kn 159 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti täydennyksellä: 3. esitykset vakinaisista järjestelyistä saadaan valmiiksi lokakuun loppuun mennessä Kirkkoneuvoston kokouksessa päätettiin, että esitys tiedotuksen järjestelyistä jatkossa tulisi olla valmiina lokakuun loppuun mennessä. Hallintosihteerin pitkän virkavapaan johdosta aikataulu on epärealistinen. Esitykselle pyydetään tämän johdosta lisäaikaa vuoden loppuun asti ja samalla kerätään kokemuksia nykyisestä työnajosta ja resursoinnista tiedotuksessa. Mahdolliset avautuvat virat / toimet olisi tarkoituksenmukaista täyttää alkaen. Tämä mahdollistaisi tiedotuksessa tilapäisen lisäresurssin sähköiseen tiedottamiseen ja toisaalta takaisi sijaistyövoiman jatkuvuuden nuorisotyössä myös kevään ja kesän 2012 osalta. 1. Esitykset vakinaisista järjestelyistä saadaan valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

19 Kirkkoneuvosto 2/ Tiedotuksessa mahdollisesti avautuvat virat/toimet täytetään alkaen. Kn 225 Päätös: Asiasta keskusteltuaan kirkkoneuvosto hyväksyi kohdan 1 esityksen mukaisesti ja kohdan 2 seuraavasti: Tiedotuksessa mahdollisesti avautuvat virat/toimet täytetään toteutunut taloustilanne huomioon ottaen aikaisintaan alkaen Helena Lindqvistin hoitama päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan toimi tulee avoimeksi Helenan tultua valituksi tiedottajan virkaan kirkkoneuvoston päätöksellä Päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan toimea hoitaa nuorisotyönohjaaja Jari V. Niemi kokoaikaisena Kirkkoneuvoston päätöksillä ja Jari V. Niemen kokoaikaistaminen on kustannettu 50 % jäädytetyllä johtavan nuorisotyönohjaajan viralla. Tiedotuksen resurssitarpeiden pidempiaikaisen tarkastelun ja sähköisen viestinnän kehitystarpeiden vuoksi olisi perusteltua, että Jari V. Niemi voisi jatkaa tehtävässä 100 % vielä Tiedotuksen laatiman selvityksen mukaan kahden täysiaikaisen tiedottajan resurssit mahdollistaisivat seuraavat asiat: - Yhteinen suunnittelu ja kehittäminen, synergiaetu, saadaan monipuolisemmin näkökulmia sekä printti- että sähköiseen puoleen - Pystytään reagoimaan eri tilanteisiin /haasteisiin/tarpeisiin joustavasti - Läsnäolo sosiaalisessa mediassa mahdollistuu - Voidaan ottaa uusia viestintävälineitä käyttöön tarpeen mukaan (ajankohtaiset videot ja audioklipit nettisivuilla) - Eri kohderyhmien tavoittaminen - Sisäinen tiedonkulku paranee - Työn tuloksia ja vaikutusta voidaan arvioida ja kehittää viestintää arvioinnin pohjalta Kokemukset voimassa olleesta tilanteesta, jossa tilapäisesti on ollut kaksi täysiaikaista tiedottajaa, ovat olleet hyvät ja edellä listatut asiat ovat toteutuneet. Nuorisotyönohjaaja Jari V. Niemi on lupautunut hoitamaan toisen tiedottajan (nettipainotteinen) määräaikaisuutta kokoaikaisena edellä mainitun ajan. Kokoaikaistaminen voidaan kustantaa johtavan nuorisotyönohjaajan virasta säästyneistä palkkakuluista. Johtavan nuorisotyönohjaajan virka on päätetty jäädyttää toistaiseksi Kirkkoneuvoston päätöksellä Tiedottajan toimen kokoaikaistaminen tilapäisesti tukee myös omalta osaltaan nuorisotyötä. Nuorisotyön esimiestehtäviä hoitavan James Coxin mukaan ehdotettu suunnitelma käy nuorisotyölle ja Jari V. Niemelle on saatavissa sijainen avoinna ollutta nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneista.

20 Kirkkoneuvosto 2/ Jari V. Niemelle myönnetään virkavapaus nuorisotyönohjaajan virasta Niemi hoitaa em. määräajan tiedottajan tointa kokoaikaisesti. Kn 178 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan selvitystä siitä, mitä seurakunnan kannalta merkitsee, jos seurakunnassa on tiedottajia a) yksi, b) puolitoista ja c) kaksi. Selvitys valmistui kirkkoneuvoston kokoukseen ja on liitteenä nro 51. Selvityksessä on arvioitu eri vaihtoehtojen vaikutuksista tiedotuksen työn laajuuteen ja sisältöön. Tiedotuksen resurssitarpeiden pidempiaikaisen tarkastelun ja sähköisen viestinnän kehitystarpeiden vuoksi kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että Jari V. Niemelle myönnetään virkavapaus nuorisotyönohjaajan virasta Niemi hoitaa em. määräajan tiedottajan tointa kokoaikaisesti. Jari V. Niemi on ilmoittanut palaavansa hoitamaan vakituista nuorisotyönohjaajan virkaansa alkaen. Näin ollen päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan toimi tulee avoimeksi Talousarvion 2013 perusteluissa sivulla 15 linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien ja johtosääntöjen muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta. Kirkkovaltuusto on puolestaan kokouksessaan päättänyt, että suunnitelmakauden, vuosien , henkilöstökulusäästöjen tavoitteena on -10 % vuoden 2012 budjettiin verrattuna ja ensisijaisesti säästöjä haetaan kausityövoimasta. Kn 51 Päätös: Kirkkoneuvosto keskustelee viestinnän resursseista ja päättää jatkotoimenpiteistä päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan toimen suhteen. Asiasta käytiin keskustelu, jonka lopputuloksena neuvoston yksimielinen kanta oli, että vähintään nykyiset tiedotuksen resurssit pidetään sekä selvitetään mahdollisuudet tiedottajan osa-aikaisen toimen yhdistämisestä johonkin toiseen osa-aikaiseen toimeen.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU Aika Tiistai 19.3.2013 klo 18.30 20.46 Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen Paikka Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia Sivu 14

Lisätiedot

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai 04.09.2012 klo 17.30 18.47 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 6/ 22.5.2012/ 66 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6/ 2012 Aika Tiistai 22.5.2012 klo 18.00 21.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot