3KA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAVILAHTEEN WSP FINLAND OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3KA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAVILAHTEEN 27.05.2015 WSP FINLAND OY"

Transkriptio

1 3KA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY

2 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY TILAAJAT: Kuopion kaupunki Savon koulutuskuntayhtymä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy / Itä-Suomen yliopisto Technopolis Oyj Senaatti kiinteistöt TEKIJÄT: Juho Manka, arkkitehti, projektipäällikkö Tomi Jaskari, arkkitehti Teemu Holopainen, arkkitehti Hanna Hannula, maisema-arkkitehti Jari Laaksonen, liikennesuunnittelija Tuomas Santasalo, elinkeinoasiantuntija Mari Siikonen, palvelumuotoilija Xiaoyu Chen, tekn. kand. (ark)

3 Sisällysluettelo Kampuksen visio 4 Synergiat ideakuvia Ulkoympäristö 6 Aukiot ja sisäpihat 7 Oppimisympäristö 8 Palvelut Työpajan ideoita 1 Ideoita kartalla 12 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Toimijat ja laajentumisvarat 14 Nykyiset pysäköintijärjestelyt 1 Uudet pysäköintijärjestelyt 16 Liikenneyhteydet 17 Keskeiset kevyen liikenteen yhteydet 18 Keskeiset ulkotilat 1 sijoittumisvaihtoehtojen arviointi Sijoittumisvaihtoehtoja 21 Toimintojen sijoittuminen E 1 22 Toimintojen sijoittuminen E 2A 24 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN E 1 Periaateluonnos korttelin A toiminnasta 28 Periaateluonnos korttelin B toiminnasta 2 Tilasynergiat Kolmen koulun väliset 3 Tilasynergiat Sakkyn ja Savonian välillä 31

4 ISIO: KOLMEN KOULUTUSASTEEN KAMPUSALUE 22-LUULLA Tulevaisuudessa Savilahden kampus on houkutteleva, tiivis ja luonnonläheinen kaupunginosa, jossa monenlaiset toimijat, asukkaat ja vapaa-ajan viettäjät kohtaavat. Kampusalueen kevyen liikenteen verkosto on kattava ja hyvin yhdistetty Kuopion keskustaan, raideliikenteeseen sekä lähialueisiin. Savilahteen saapuvalle syntyy ensivaikutelma elävästä kaupunginosasta, jossa tuntee olonsa tervetulleeksi ja jossa on helppo orientoitua. Kevyen liikenteen ympäristö on miellyttävä, mittakaavaltaan inhimillinen ja liikkumista tukeva. Julkisen liikenteen verkosto ja palvelutaso on parantunut alueen kasvun myötä. Aiempaa useampi liikkuukin kävellen, pyöräillen ja julkisilla liikennevälineillä. Henkilöautoliikenteen palvelutaso on hyvä: kampuksen katuverkosto ja pysäköintijärjestelyt on ratkaisu kokonaisvaltaisesti. Moottoriliikenteen haittoja on vähennetty ja turvallisuutta parannettu laskemalla liikenteen nopeuksia alueella. Liikkuminen alueella on mutkatonta ja miellyttävää. Savilahden Kampus on kasvanut kaupungin keskusta-alueen jatkoksi. Kaupunkirakenne on selkeä, tiivis ja luonnonläheinen sekä toiminnoiltaan monipuolinen. Luonto ja vesistö muodostavat tärkeän osan rantakampuksen identiteetistä. Erilaiset ulkotilat: Kallaveden ympäristö, puistot, aukiot ja sisäpihat laajentavat kampuksen toimintaa sisätiloista ulospäin. Sujuvat kevyen liikenteen reitit ja ulkotilojen sarjat yhdistävät kampuksen tärkeimpiä osia toisiinsa. Kallaveden rannalla kulkee alueen keskeinen julkinen reitti, jonka varrelle sijoittuu runsaasti palveluja sekä kohtaamispaikkoja. Monipuoliset ulkotilat antavat mahdollisuuksia oleskeluun ja virkistykseen, tapaamisiin ja toimintaan kaikille kampuksen toimijoille, opiskelijoille, asukkaille ja vieraille. Ulkotilat toimivat osaltaan kampuksen tapahtumien kehyksinä ja luovat kampuksen henkeä ja identiteettiä. Savilahden kaupunginosan kaupunkirakenne luo runsaasti synergiamahdollisuuksia toimijoille. Alueella onkin paljon yhteistiloja, jaettuja toimintoja sekä kaikille avointa, julkista tilaa. Suuri osa kampusalueen toimijoiden tukipalveluista on yhteisesti järjestettyä. Runsas tilojen ja resurssien yhteiskäyttö on parantanut sekä kampuksen ekotehokkuutta että toimijoiden toimintaedellytyksiä. Synergiamahdollisuudet ovat myös helpottaneet uusien yritysten sijoittumista alueelle, koska tiloja ja palveluita voi hankkia joustavasti tarpeen mukaan. Uudet tilat ovat muuntojoustavia ja helposti muokattavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Useiden itsenäisten toimijoiden synergia on tehnyt alueesta houkuttelevan opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja yrityksille. Alueen vahva yhteishenki tunnetaan käsitteenä Savilahden henki. Alueen palveluverkosto palvelee kaikkia jotka viettävät kampuksella aikaa työnteon, opiskelun ja vapaa-ajan merkeissä. Opiskelijoiden tuottamat palvelut, esimerkiksi konditoria, ravintola ja kampaamo, muodostavat tärkeän osan kaupunginosan palveluverkkoa ja identiteettiä. Palvelut sijoitetaan kampusalueen keskustaan, tärkeimpien julkisten tilojen ja reittien varrelle. Kampuksella järjestetään runsaasti tapahtumia, jotka kutsuvat kaikki mukaan viihtymään. Kampuksen monipuolinen palveluverkosto on osaltaan tehnyt Savilahdesta houkuttelevan kaupunginosan, kaupunkilaisten olohuoneen, joka elää vuorokauden ympäri, kaikkina vuodenaikoina. KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 4 Kampuksen visio

5 tutkimustyö, yritysyhteistyö, opiskelijaharjoittelut, startup-yritykset, työelämän täydennyskoulutus YRITYKSET YLIOPISTO ASUKKAAT palvelutarjonta, harjoittelupaikat yritysyhteistyö, opiskelijaharjoittelut, startup-yritykset, tilanvuokraus yhteiset palvelut: liikuntapalvelut, ravintolat ja ruokalat, päivittäistavarakaupat, kirjasto, julkinen liikenne, julkinen ulkotila palvelutarjonta, tilojen vuorokäyttö, opiskelijoiden kohtaamiset tilojen yhteiskäyttö (luokkahuoneet ja erikoistilat), yhteisopetukset, alojen sisäinen synergia, opiskelijoiden kohtaamiset, yhteiset kv-palvelut, opettajien yhteistyö, opiskelijoiden terveydenhoito ja oppimispalvelut SAKKY palvelutarjonta, tilojen yhteiskäyttö (luokkahuoneet ja työpajat), yhteisopetukset, alojen sisäinen synergia, opiskelijoiden kohtaamiset, opettajien yhteistyö, opiskelijoiden terveydenhoito ja oppimispalvelut SAONIA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY Synargiat

6 ULKOYMPÄRISTÖ - IDEAKUIA KAMP U S P U I STO keskeinen puistotila kampusalueella pääreitti kampuksen halki rantaan oleskelua, tapahtumapaikkoja, toiminnallisia alueita maisemakuvaltaan pääasiassa avoin, näkymät järvelle tärkeitä maasto laskee rantaa päin maaston terassointi: erilaisia istuskelureunoja ja oleskelutasanteita RAN TA P U I STO S avilahden ympäri rantareitti, jonka varrelle erilaisia virkistysalueita rakennettuja rantalaitureita: oleskelun ja tapahtumien paikkoja kulkeminen veneellä kampuksen rantaan mahdollistetaan venepaikat rantaan PAIKO IT U SALU E uistomainen / aukiomainen ilme p mielenkiintoinen jäsennöinti runsaasti puustoa / istutuksia KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 6 Ideakuvia Ulkoympäristö

7 AUKIOT selkeät sisäänkäynnit alueelle alueen keskustat yhteneväinen kiveys istuskelupaikkoja, pyöräpaikoitus SISÄPIHAT alueella sarja erityyppisiä pieniä rajattuja kokoontumis- ja oleskelualueita sisätilan toiminnot voivat laajentua ulkotiloihin sisätilan ja ulkotilan välimuotoja Melanian ja Snellmanian väliset ulkotilan aktiviisempaan käyttöön Melanian katolle toimintaa OPASTEET selkeät opasteet koko alueella opastenäyttöjä, joissa vaihtuvaa tietoa KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 7 Ideakuvia Aukiot ja sisäpihat

8 OPPIMISYMPÄRISTÖ - IDEAKUIA UUDENLAISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA KOHTAAMISPAIKAT Satunnaisia kohtaamisia tukevat tilat Muuntojoustavat yhteistilat Yhteistyöhön houkuttelevat tilat strategisissa solmukohdissa. Yritysten ja oppilaitosten kohtaamispaikat iihtyisiä oleskelun ja työnteon tiloja sisällä ja ulkona Helposti jaettavia tiloja Tietotekniikan ja etäyhteyksien hyödyntäminen kohtaamispaikoissa KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 8 Ideakuvia Oppimisympäristö

9 PALELUT - IDEAKUIA YHT EI S E T PAL E LU T ahvilat, ravintolat K Liikunta- ja hyvinvointipalvelut Kaupat Majoituspalvelut Palvelut keskittyvät tärkeimpien julkisten reittien varrelle OP IS K EL I J OI D E N T U OT TAM AT PAL E LUT avintola, kampaamo, konditoria R Korjaamot Hyvinvointikeskus, jossa opiskelijat tuottavat hyvinvointipalveluita, esim. hieronta Harjoitusyritykset IR K IST YS JA L I I KUN TA Savilahden luonnonympäristön ja vesistön hyödyntäminen Kampus kaupunkilaisten harrastus- ja virkistyspaikkana: kaupunkilaisten olohuone KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY Ideakuvia Palvelut

10 PALELUSYNERGIAT Yhteiset liikunta-, ravintola- ja aluepalvelut sekä opiskelijoille ja työntekijöille että alueen asukkaille Yhteiset oppimispalvelut ja opiskelijoiden terveydenhuolto ja tukipalvelut Joustavat tilapalvelut PALELUT 24/7-palvelut tiivis rakenne, palvelukeskukset, pienpalvelujen paja-alue Työpäivän/opiskelupäivän jakamisen mahdollistavat palvelut, breikki keskellä päivää Ravintolapalvelut, yhdessäolo, kahvilat Lidl, Alko, Keskon tontit Hotellit: Konferenssi-hotelli, kampushotelli, potilashotelli Terveyspalvelut, opiskelijaterveydenhuolto (yhteinen) Hyvinvointipalvelut: liikunta- ja harrastuspalvelut, kampaamo, kauneudenhoito Päiväkoti - samalta parkilta töihin ja lapset hoitoon/kouluun Kirjasto-, peli- ja viihdekeskus, bändikeskus älinevuokraamo : fillarit, kanootit, kävelysauvat Laatu-hintasuhteen eri vaihtoehdot (lada, vw, mersu) Kansainvälisyys muuttaa palveluaikoja (myöhemmäs) OPISKELIJOIDEN TUOTTAMAT PALELUT Hyödynnetään opiskelijoiden ammattitaito/ harjoittelut palveluiden järjestämisessä: esim. hyvinvointikeskus jossa hoitajat- ja lääkäriopiskelijat tuottavat palveluita, autokorjaamo, ravintola, leipomo, kampaamo, hieronta jne. Opiskelijoiden tuottamat palvelut harjoitusyritykset -> opiskelijoille edullisia palveluita ja toisaalta aitoja töitä Myyntimessut -> myydään opiskelijoiden palveluita HALLINNOLLISET SYNERGIAT Yhteinen hallinto: oppilaitosrajat ylittävä oppimisen tukeminen ja opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö eri alojen ja asteiden välillä Yritysten ja oppilaitosten tiiviimpi yhteistyö: tilojen ja erikoislaitteiden vuorokäyttö, työelämän täydennyskoulutus, yritysyhteistyö Kansainvälistyminen: yhteiset opinnot/kurssit, yhteiset kv-palvelut Raha ohjaamaan yhteiskäyttöä Teoria-käytäntö, tieto-taito, tiede-opiskelu-työelämä MUUT OPPILAITOKSET Musiikin ja tanssin koulutus + taidelukio Savilahteen! Lukiot mukaan, päiväkodista korkeakouluun Perustutkintojen yhdistyminen (yo/amk) TILASYNERGIAT Kalliit erikoistilat kuten simulaattoritilat, pienen käyttöasteen tilat jne. Opetussuunnitelmat tukemaan tehokasta tilakäyttöä Rakennuksissa opetusta, yrityksiä, asumista ja palveluita sekoittuneena Opiskelijat asuvat kampusalueella! ei tarvitse poistua alueelta Opiskelija-asunnoissa myös oppimistiloja: neukkari, ryhmätyö Kaupan palvelut opiskelijoille samassa korttelissa KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 1 Työpajan ideoita Minun savilahteni

11 YMPÄRISTÖ ehreys, vihreys, luonto! irkistäytyminen Savilahden ympäri Korkeajännitelinjoja maan alle Kerralla valmis ympäristö: tiet, kadut, palvelut (rakentaminen etenee vaiheittain) esien huomioiminen Suomen kaunein kampus Uimaranta: riviera, bulevardi (Opiskelijoiden) vesikeskus, uimaranta, maauimala, yhteissauna!, avanto enesatama + pubi, paviljonki -> kaupunkilaiva olohuone: esteettinen, esteetön, vetovoimakeskus, tapahtumien keskipiste kampuksella PAIKAT Luolastoon uimahalli/kylpylä/ väestönsuoja/maailman turvallisin kongressikeskus Luolasto: opiskelijoiden olohuone, opiskelijoille paljon vapaa-ajan toimintaa! anha Lataamon alue -> urbaani kesanto SAILAHDEN HENKI Ihmisten yhteisö, kylä Savilahden identiteetti, palvelut, omaleimaisuus Yhteenkuuluvuus ja -vastuu, me-henki Tunnetasolla fiilis, että tämä on minun paikkani, täällä on kaikki mitä tarvitsen rakennuksilla omat ytimekkäät nimet alueen brändin mukaan kaikkien kampus (vierailijat, kaupunkilaiset) oma kulttuuri -> rakennus ja vuorovaikutus Ei puhuta enää: YO:n, AMK:n tai SAKKYN vaan MEIDÄN oppimisympäristö Mualiman paras kampus, NAPA ESTEETTÖMYYS Terveys, esteettisyys, kestävä kehitys, turvallisuus, helppous Hyvä valaistus Kulkuväylät esteettömiä ja hyvin ylläpidettyjä Selkeät opasteet, myös englanniksi Tilat kunnossa, siistit, selkeät. oppimisympäristöt verkostoitumista tukevat Tilavat pyörä- /skeittiparkit, monipuoliset lukitsemismahdollisuudet Savuton kampus LIIKENNE Kaikki lähellä, helppo liikkua, kiva oleilla, hyvä harrastaa, ollaan ytimessä älimatkat ja siirtymiset tulee olla kohtuullisia, siirtymät suunniteltava Elävä Kuopion keskusta <-> Savilahti Suora linnuntie kävellen ja pyörällä keskustaan Raideliikenteen kehittäminen? -> joukkoliikenne, oma juna-asema Opiskelijabussit! Nonstop-kuljetus tori-savilahti Parkkipaikat eivät saa ohjata suunnitelmia, on järjestettävissä oleva asia esiyhteys Savilahdelle säilytettävä (silta) Tunneli Niiralan mäen ali keskustaan Useampi yhteys moottoritielle (hajautus) KOHTAAMISET Kohtaamistiloja, innovaatioluolia, luontoinspiraatio iihtyisiä kohtaamispaikkoja sisällä ja ulkona etovoimainen: jokaiselle jotakin, korkeatasoiset opiskelija-asunnot Missä opiskelija kohtaa muita -> virkistys- ja oleskelualueet Ei tylsiä luokkahuoneita: Monipuoliset, muuntuvat yhteistyöhön houkuttelevat tilat Langaton verkko alueella, kattavuus / helppous liittymiseen KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY Työpajan ideoita Minun savilahteni

12 TP 8 irkistäytyminen Savilahden ympäri puistopysäköinti n. 3 ap AK uusi katuyhteys huoltopiha n Neulaniementie Tekniikkakatu laajentumisvara 1 1 asiointipysäköinti 1 ap Huoltopiha I Matala osa Pysäköintitalo 36 ap Rakennuksilla omat ytimekkäät nimet alueen brändin mukaan SAKKY 8 m2 Pysäköintitalon laajennus Pysäköintitalo 36 ap pysäköinti 7 ap pienpalvelujen paja-alue Tilavat pyörä- / skeittiparkit 8 matala osa, laboratoriotiloja katos sisäpiha n III 1 m2 Katos II Technopolis laajennus Technopolis laajennus II Tilojen ja erikoislaitteiden vuorokäyttö, työelämän täydennyskoulutus, yritysyhteistyö m2 32 m2 II- Microkatu kampuspuisto Kulkuväylät esteettömiä ja hyvin ylläpidettyjä bussipysäkki bussipysäkki katettu sisäpiha keskusaukio Ravintolapalvelut, yhdessäolo, kahvilat huolto Snellmania Melania kampuspuisto Uimaranta, maauimala, yhteissauna!, avanto 1 1 älinevuokraamo : fillarit, kanootit, kävelysauvat Opiskelijabussit! Nonstopkuljetus tori-savilahti Opiskelijat asuvat kampusalueella 8 Suora linnuntie kävellen ja pyörällä keskustaan KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 12 Ideoita kartalla 8

13 AMMUSLATAAMON ALUE KESKEISENÄ OSANA KAUPUNKIRAKENNETTA KAIKILLE AOIN RANTAPUISTO LAHDEN YMPÄRI KAMPUKSEN LÄPI KULKEA IHERNAUHA, JOKA JOHTAA LÄNNESSÄ LUOLIEN MAHDOLLISEEN LIIKUNTAKES- KUKSEEN JULKISTEN TILOJEN SARJA KAMPUKSEN KESKEISTEN REITTIEN ARRELLA KAMPUKSEN LÄPI KULKEA URBAANI AKSELI KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 13 Näkymä kampusalueelle luoteesta

14 TOIMIJAT JA LAAJENTUMISARAT UEF nykyiset 8 laajentumisvara n. 2 m2 8 Savonia nykyiset ja säilyvät 8 UEF laajennusvarat 8 8 osa, la bor ato riot iloj a 8 1 M ela nia hu olt o 1 ka sis tett äp u iha bu ss ipy sä kk i Sn ell m an ia 12 Py 36 säk ap öint ita lo ka m pu sp uis to m2 m2 I I I 32 II- 1 I II m2 I 1 1 n. 82 m2 uutta bu ss ipy sä kk i 1 Microkaktu am pu sp uis to Ka to s m2 1 8 Py 36 säk ap öint ita lo SAONIA E 1 / E 2 laa jen tu m isv ar Hu a olt op iha M La atal bo a o ra sai to rios t AK KY opolis Techn s u laajenn SAKKY E 2 n. 2 3 m2 opolis Techn s u laajenn m n m2, josta Savonian uusia tiloja n. 1 m2 1 n intitalo Pysäkö s u laajenn ap ti 1 köin ysä intip asio atu kak niik Tek 1 1 SAONIA E 1 / E 2 laajentumisvara n. 8 m2 1 mentie Neulanie 1 opiskelija-asuntoja laajentumisvara n. 1 m2 1 n m2 opiskelijapalvelut kes kus auk io yhteiskäyttötiloja 8 puisto pysäk öinti n. 3 ap pysä köinti 7 ap Sakky uudet n. m2 Senaattikiinteistöt kat os sis äpi ha n SAKKY E 1 n. 2 3 m laajentumisvara n. 1 m TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen toimijat ja laajentumisvarat 1 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 1 uus i ka tuy hte ys huo ltop iha n. + ma 86. tala 8 TP Technopolis laajennukset Technopolis 8 AK Savonia uudet, n. 1 m2

15 8 1 NYKYISET PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT 3 ap maantasopysäköinti 1 ap 8 ap 8 8 mahdollisesti poistuva maantasopysäköinti poistuva maantasopysäköinti 8 8 AK pysäköintirakennus 8 12 ka m pu sp uis to 8 1 kat os sis äpi ha n hu olt o bu ss ipy sä kk i ka sis tett äp u iha TP osa, la bor ato riot iloj a Py 36 säk ap öint ita lo Sn ell m an ia 1 uus i ka tuy hte ys huo ltop iha n. + ma 86. tala M ela nia 1 12 bu ss ipy sä kk i 1 Microkaktu am pu sp uis to II- m2 3 ap (osin maan alla) I II m2 I I 12 I 1 12 m2 I 12 Ka to s 2 ap m Py 36 säk ap öint ita lo 48 ap laa jen tu m isv ar Hu a olt op iha M La atal bo a o ra sai to rios t AK KY opolis Techn s u laajenn opolis Techn s u laajenn m 17 ap 422 ap 1 n intitalo Pysäkö s u laajenn kes kus auk io 1 ap ti 1 köin ysä intip asio atu kak niik Tek 43 ap 14 ap 346 ap 41 ap mentie Neulanie 7 ap 3 ap puisto pysäk öinti n. 3 ap pysä köinti 7 ap 1 3 ap 8 21 ap TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen nykyiset pysäköintijärjestelyt 1 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY ap 8

16 UUDET PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT uusi maantasopysäköinti 8 8 uusi pysäköintirakennus 8 Jatkossa on suositeltavaa toteuttaa laajemmat pysäköintivolyymit rakenteellisena pysäköintinä. Pintapysäköintiä voi säilyttää lähinnä lyhytaikaista asiointipysäköintiä varten. Lisäksi vuoropysäköintimahdollisuudet tulee tutkia. 8 osa, la bor ato riot iloj a 8 ka m pu sp uis to M ela nia hu olt o bu ss ipy sä kk i Sn ell m an ia 1 ka sis tett äp u iha m2 32 II- m2 I 1 I 12 1 kat os sis äpi ha n bu ss ipy sä kk i I II m2 I I Ka to s 1 Microkaktu am pu sp uis to m2 8 1 Py 36 säk ap öint ita lo Py 36 säk ap öint ita lo pysäköintitalon laajennus opolis Techn s u laajenn laa jen tu m isv ar Hu a olt op iha M La atal bo a o ra sai to rios t AK KY 1 1 opolis Techn s u laajenn TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen uudet pysäköintijärjestelyt 1 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 12 1 TP uus i ka tuy hte ys huo ltop iha n. + ma 86. tala n intitalo Pysäkö s u laajenn ap ti 1 köin ysä intip asio atu kak niik Tek 1 ap 36 ap 2m kes kus auk io 1 laajentumisvara 42 ap 36 ap 7 ap 42 ap 8 puisto pysäk öinti n. 3 ap pysä köinti 7 ap 3 ap mentie Neulanie 1 Alueen kasvaessa ja tiivistyessä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat, jolloin henkilöautojen pysäköintinormia voi tarkastella uudelleen. 8 AK 8

17 LIIKENNEYHTEYDET P la ysä aj kö en in nu tit s alo n 1 SAKKY 8 huoltopiha 8 12 as ioi nti py sä kö int i1 ap I 1 Matala osa bussipysäkit ja riotilo borato osa, la la ta ma 8 12 E 2 Sakkyn Huoltopiha työsalien huoltopiha jalankulkuyhteydet 8 laajentumisvara n yö6s.alie t n y k +8 ak E 1huSoltophihaa n. i p huolto pysäköinti katos Pysäköintitalo 36 ap pyörätiet teys atuyh uusi k nan kun ap kilöinti 7 Hepnysäkkööinti ä pys 12 8 m2 huoltoyhteys AK ap Te kn iikk ak atu TP ti. 3 könitni n yssääköi stotpopy Puipuis 1 Pysäköintitalo 36 ap N eu la ni em en tie pääajoyhteydet AK TP 1. a n. + sisäpih tulevat ajoyhteydet TP Pyöräparkki tulevat alueet T la ech aj no en p nu oli s s 1 Katos II bussipysäkki tu ka cro i M T la ech aj no en p nu oli s s III 1 m2 kampuspuisto kampuspuisto 1 1m huolto Melania 2 32 m II- II 1 saukio kesku m2 bussipysäkki katettu sisäpiha Snellmania TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen liikenneyhteydet 17 1 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY

18 Yhteys Savilahden kiertävälle rantareitille KEYEN LIIKENTEEN YHTEYDET TP 8 pääyhteydet Yhteys luolastoon AK yhteydet alueen ulkopuolelle puistopysäköinti n. 3 ap uusi katuyhteys huoltopiha n toiminnalliset keskukset visuaaliset yhteydet Tekniikkakatu laajentumisvara 1 1 asiointipysäköinti 1 ap Huoltopiha Matala osa 1 III 1 m2 I Pysäköintitalo 36 ap SAKKY Katos II Technopolis laajennus TEKNIIKKA- AUKIO Technopolis laajennus 8 m2 II m2 Pysäköintitalon laajennus 32 m2 II- Neulaniementie Microkatu TIEDEPUISTO kampuspuisto Pysäköintitalo 36 ap bussipysäkki KAMPUKSEN IHERNAUHA bussipysäkki pysäköinti 7 ap katettu sisäpiha keskusaukio KESKUSAUKIO katos huolto Snellmania 8 matala osa, laboratoriotiloja sisäpiha n. +1. Melania kampuspuisto KAMPUSPUISTO 8 RANTAREITTI 1 1m 1 1 KAMPUKSEN URBAANI AKSELI SNELLMANIA- AUKIO Yhteys kampuksen pohjoispuolen osiin 8 Yhteys keskustaan KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 18 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen keskeiset kevyen liikenteen yhteydet 8

19 KESKEISET ULKOTILAT PAIKOITUSALUE TP 8 Kampuspuisto puistopysäköinti n. 3 ap AK Rantapuisto uusi katuyhteys huoltopiha n Tiukanlinnan ympäristö paikoitusalue Neulaniementie RANTAPUISTO 1 Tekniikkakatu laajentumisvara asiointipysäköinti 1 ap Huoltopiha TEKNIIKKA- AUKIO KORTTELI- PIHA METSÄ- RINNE I Matala osa 1 III 1 m2 Pysäköintitalo 36 ap SAKKY II Technopolis laajennus Katos Technopolis laajennus KORTTELI- PIHA 8 m2 II m2 Pysäköintitalon laajennus 32 m2 II- Microkatu kampuspuisto TIEDEPUISTO Pysäköintitalo 36 ap bussipysäkki bussipysäkki pysäköinti 7 ap katettu sisäpiha keskusaukio KATETTU SISÄPIHA KESKUS- AUKIO katos huolto Snellmania 8 matala osa, laboratoriotiloja KORTTELIPIHA sisäpiha n. +1. KATTO- PUUTARHA KAMPUSPUISTO Melania kampuspuisto MELANIAN SISÄPIHA 8 SNELLMANIA- AUKIO aukiot sisäpihat kevyen liikenteen pääyhteydet 1 1m 8 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 1 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen keskeiset ulkotilat 8

20 8 ys tuyhte uusi ka Pysäköintitalo 36 ap I SAKKY P la ysä aj kö en in nu tit s alo n Matala osa Koko kampusta palvelevia yhteiskäyttötiloja ja palveluita, kuten hyvän olon talo KESKITTYMÄ SAILAHDEN RANNALLA, AMMUSLATAAMON YMPÄRISTÖSSÄ 8 as ioin tip ys äk öin ti 1 ap Te kn iikk ak atu 8 KESKITTYMÄ TECHNOPOLIKSEN YMPÄRISTÖSSÄ laajentumisvara ja toriotilo labora ap 7 8 m2 Huoltopiha a osa, matal inti äkö pys N eu la ni em en tie Pääosin Savonian käyttöön tulevia tiloja +86. Oppilaitosten yhteiskäytössä olevia tiloja AK. piha n huolto Pysäköintitalo 36 ap Pääosin SAKKYn käyttöön tulevia tiloja 8 p a. 3 ti n köin ysä top puis TP katos ha n. sisäpi SAKKY:n ja Savonian laajentumisvaraa, muita oppilaitoksia tai toimitiloja (yritys oppilaitos yhteistyö) II bussipysäkki atu rok Mic 32 m2 II- T la ech aj no en p nu oli s s II 1 III 1 m2 m2 kampuspuisto HAJAUTETUSTI IHERNAUHAN ARRELLA kampuspuisto huolto Melania bussipysäkki katettu sisäpiha Snellmania 1 1 SIJOITTUMISMALLIT 8 E 1 KESKITTYMÄ SAILAHDEN RANNALLA, AMMUSLATAAMON YMPÄRISTÖSSÄ Pääosin SAKKYn käyttöön tulevia tiloja E 2 KESKITTYMÄ TECHNOPOLIKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Oppilaitosten yhteiskäytössä olevia tiloja Pääosin SAKKYn käyttöön tulevia tiloja 8 T la ech aj no en p nu oli s s 1 Katos aukio keskus Oppilaitosten yhteiskäytössä olevia tiloja Savonian nykyisiä tiloja Savonian nykyisiä tiloja Pääosin Savonian käyttöön tulevia tiloja Pääosin Savonian käyttöön tulevia tiloja Koko kampusta palvelevia yhteiskäyttötiloja ja palveluita, kuten hyvän olon talo Koko kampusta palvelevia yhteiskäyttötiloja ja palveluita, kuten hyvän olon talo SAKKY:n ja Savonian laajentumisvaraa, muita oppilaitoksia tai toimitiloja (yritys oppilaitos yhteistyö) SAKKY:n ja Savonian laajentumisvaraa, muita oppilaitoksia tai toimitiloja (yritys oppilaitos yhteistyö) YHDISTELMÄAIHTOEHTO SAKKY JA SAONIA HAJAUTETUSTI KAMPUKSEN IHERNAUHAN ARRELLA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 2 SAONIAN JA SAKKYN UUSIEN TILOJEN SIJOITTUMINEN

21 3KA SAONIAN JA SAKKYN SIJOITTUMISAIHTOEHTOJEN ARIOINTI TAOITTEET kursiivilla otteita työpajan ideoista AIHTOEHTO 1 Keskittymä Savilahden rannalla, ammuslataamon ympäristössä Savilahti ja sen rannat puistoineen sekä ammuslataamon alue historiallisine rakennuksineen luovat kampukselle voimakkaan identiteetin. Tästä lähtökohdasta on mahdollista kehittää ainutlaatuinen yhdistelmä vehreää puistokampusta ja urbaaneja kaupunkitiloja historiallisine kerrostumineen Kallaveden rannalla. Sijainti on sekä maisemallisesti että toiminnallisesti keskeinen suhteessa kehittyvään kaupunginosaan. Kampus luo mahdollisuudet yhdistää Marikonrannan ja Savisaaren asuntoalueet Savilahden palvelu-, opiskelu- ja työpaikka-alueisiin. Tästä syntyvä agglomeraatio (kasautumisetu) luo elinvoimaa kaupunginosaa. Kytkeytyy luontevasti nykyiseen kampuksen viherympäristöön ja Savilahden rantaan. Ammuslataamon ympäristöön mahdollisuus luoda omaleimaista ja vehreää urbaania tilaa. AIHTOEHTO 2 Keskittymä Technopoliksen ympäristössä YHDISTELMÄAIHTOEHTO Sijoittuminen kampuksen vihernauhan varrelle Ainutllaatuinen oppimisympäristö Suomen kaunein kampus Mualiman paras kampus, NAPA Toiminnallinen synergia Technopoliksen kanssa mahdollistuu, mutta sijainti ei tue tavoitetta ainutlaatuisen ympäristön kehittymisestä, koska mielyttävimmät ympäristöt (ranta ja vanhat rakennukset) sijaitsevat toisaalla. Neulaniementien liikenneympäristön merkitys korostuu kun volyymi keskittyy sen varrelle. Tämä on sekä etu että haaste ja edellyttää laadukasta ja innovatiivista katutilasuunnittelua ja toteutusta, jotta ainutlaatuisuus toteutuu. Suhde kaupunginosaan Elävän Kuopion keskustan jatke Jää sivuun kaupunginosan keskeisistä alueista ja reiteistä, eikä siten muodosta vastaavaa kasautumisetua ja yhteyksiä kaupunginosan keskeisiin kasvusuuntiin tulevaisuudessa. Antaa mahdollisuuden kehittää Neulaniementielle kaupunginosan keskeinen pääkatuosuus, jossa palveluja ja elämää, koska kadulla on tulevaisuudessa myös keskeistä asiakasvirtaa. Katuosuus voi muodostaa kehittyvän kampuskaupunginosan kasvot. Ulkotilat vehreys, vihreys, luonto! iihtyisiä kohtaamispaikkoja sisällä ja ulkona Opiskelijoiden vesikeskus, riviera, rantabulevardi Mahdollisuus luoda uudisrakentamisella sisöpihojen sarja, joka linkittää koulut myös alueen yrityksiin. Kouluja yhdistävien ulkotilojen aikaansaaminen edellyttää nykyisten pysäköintialueiden ja katuympäristöjen laadullista kehittämistä. Julkisen liikenteen saavutettavuus erinomainen. Nykyään pysäköinnin ja autoliikenteen hallitsemaa ympäristöä, jonka muuttaminen kävelypainotteiseksi vaatii määrätietoista kehittämistä. SAKKY:n ja Savonian sijainti lähellä toisiaan mahdollistaa hyvin heidän tilojen yhteiskäytön. Technopoliksella valmiit puitteet tilojen yhteiskäyttöön ja ulospäin vuokraamiseen. Yliopisto jää kehityksestä sivuun. Kampuksen vihernauhan varrelle on mahdollista luoda kiinnostava ulkotilojen sarja, jossa yhdistyvät vehreät luontonäkymät ja aktiiviset kaupunkitilat. Liikkumisympäristö Kaikki lähellä, helppo liikkua, kiva oleilla, hyvä harrastaa Ollaan ytimessä Tilasynergiat Tilat tehokkaassa käytössä Toiminnallinen sekoittuminen Opiskelijat asuvat kampuksella Julkisen liikenteen saavutettavuus erinomainen. Kävelypainotteisen ympäristön luominen koulujen ympäristöön luontevaa. Kytkeytyy erinomaisesti Savilahden pyöräilyn ja kävelyn reitistöihin. Kolmen oppilaitoksen sijainti lähellä toisiaan mahdollistaa tilojen tehokkaan yhteiskäytön. Ammuslataamon rakennukset tarjoavat houkuttelevat puitteet koko kampuksen yhteisten palveluiden sijoittuimiselle. Lähellä Savilahden rantaan sijoittuvia opiskelija-asuntoja, mikä voi avata mahdollisuuksia tilojen iltakäytön lisäämiseen. Koulujen sijoittuminen lähelle toisiaan ja yliopiston laitosten välittömään läheisyyteen luo vaihtoehdoista parhaat mahdollisuudet kehittää kaikkien osapuolten yhteistoimintaa. Tiivistyvä kaupunkirakenne luo hyvät edellytykset palveluiden kehittämiselle. Palvelut sijoittuvat keskeisten julkisten tilojen ääreen ja Neulaniementien varresta voidaan kehittää palvelukeskittymä koko kaupunginosalle. Julkisen liikenteen saavutettavuus erinomainen. Kouluja yhdistävän kampuksen vihernauhan aikaansaaminen vaatii pysäköinnin ja autoliikenteen hallitseman ympäristön määrätietoista kehittämistä. Koko kampuksen tasolla voi olla löydettävissä tilasynergioita, mutta SAKKY:n ja Savonian sijainti kaukana toisistaan ei tue ko. oppilaitosten tilojen yhteiskäyttöä. Yhteistoiminta oppilaitosrajat ylittävän oppimisen tukeminen ja opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö eri alojen ja asteiden välillä Palvelut 24/7 palvelut Hyödynnetään opiskelijoiden ammattitaito Koulujen sijoittuminen lähelle toisiaan ympäristöön, jossa toimii paljon yrityksiä mahdollistaa monipuolisen oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistoiminnan, mutta yhteystyö yliopiston kanssa haasteellista. Kampus laajenee ulospäin: palveluille tulee lisää asiakkaita, mutta uuden palvelukeskittymän syntyminen on haasteellista, koska rakenne ei tiivisty. Luo mahdollisuuden Yliopiston, Technopoliksen, Savonian ja yritysten yhteistyölle, mutta SAKKY jää tästä sivuun. Hajautettu rakenne ei tue palvelukeskittymän syntymistä, mutta mahdollistaa toiminnoiltaan sekoittuneen rakenteen kaupunginosatasolla. Neulaniementielle on mahdollista kehittää palvelukeskittymä. KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 21

22 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 22 Toimintojen sijoittuminen E 1 ASEMAPIIRUSTUS 1:2

23 PUISTOPYSÄKÖINTI 3- AP KORTTELI C YHTEISKÄYTTÖ- RAKENNUKSET JA ASIOINTI- PYSÄKÖINTI KORTTELI A LAAJUUSTIEDOT Kortteli A Kerrosala n. 24 (-kerroksisena tai laajemmalla kellarikerroksella 3-32 kem2) Kortelin alueella olevien funkisrakennusten pinta-ala Ensisijainen käyttäjä SAKKY Rakennus istutettu rinteeseen, jolloin huoltopiha saadaan kerrosta alemmaksi. Rakennusmassojen väliin muodostuu suojaisa oleskelupiha, josta aukeaa pohjoissiiven lasiseinäisen osan läpi näkymiä Järvelle. Rakennukset sisäpihan suuntaan 3-kerroksisia ja länteen, pohjoiseen sekä osin itään kohti kampuspuistoa 4-kerroksisia korkeuseojen ansiosta. Kampuspuistoa vasten luonteva sijoittaa muitakin toimijoita palvelevia toimintoja. Kortteliin voi sijoittua myös esim. Savonian laboratoriotiloja. Kortteli B Kerrosala: 4-kerroksisena 23 m2 ja 3-kerroksisena n. 18 Ensisijainen käyttäjä Savonia, n. 1 m2 uutta. Urbaani kortteli sulkee sisäänsä lasikatetun sisäpihan, joka toimii korttelin kohtaamispaikkana ja yhteistilana. Kampusaukiota vasten olevassa osassa on kampuksen kaikkia toimijoita palvelevia tiloja, kuten auditorio ja juhlasali. Kortteli C Kerrosala n. (3-krs.) 13 m2 (4krs.) Koulu- tai toimisto- ja yhteiskäyttökortteli, mahdollisesti koulujen laajentumisvara. Sijainti mahdollistaa esim. yritys oppilaitos synergiat KORTTELI B Yhteiskäyttörakennukset Kerrosala n. 2 6 m2 Tiloihin voi sijoittua kampuksen palveluita, esim. SAKKYn hyvän olon talo ja opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistiloja. KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 23 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN E 1 KORTTELIEN TOIMINNOT 1:2

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA

PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA 10.1. 2014 2 LOHJAN PALONIEMI, IDEASUUNNITELMA SISÄLTÖ ALKUSANAT...3 LÄHTÖKOHDAT...4 TAVOITTEET JA T YÖN MÄÄRITTELY...5 SUUNNITELMAN KUVAUS...6 MAISEMAKAUPUNKI

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010 KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 1 JOHDANTO 2 2 KESKUSTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 4 2.1 Ydinkeskustan julkinen ympäristö ja laatuvyöhykkeet 4 2.2 Kaupungintalon kortteli ja kymppikortteli

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

ALKUSANAT Kestävän maankäytön mallit Kestävän kaupunkiliikenteen mallit

ALKUSANAT Kestävän maankäytön mallit Kestävän kaupunkiliikenteen mallit PROMENADI-PORI KAUPUNKIKESKUSTAPROJEKTI 2000 ALKUSANAT Porin kaupunki on allekirjoittanut Euroopan kaupunkien sopimuksen kohti kestävää kehitystä Tanskan Ålborgissa Euroopan kestävän kehityksen kaupungit-kokouksessa

Lisätiedot

Liity Kouvolan juoneen!

Liity Kouvolan juoneen! KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU Liity Kouvolan juoneen! SELOSTUS 17.08.2012 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 2 Sisältö 1. Intro...3 2. Kaupallinen toiminnallisuus

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI 2 SUUNNITTELUHAASTEENA TAMPEREEN KESKUSTA Tampereen kaupungilla on kunnianhimoisia suunnitelmia, joiden

Lisätiedot

Ponnahduslautana Pasila

Ponnahduslautana Pasila VAIHE 3 YKSILÖTYÖ Ponnahduslautana Pasila JAAKKO PELTONEN Tabula rasa-skenaario tarjoaa mahdollisuuden aloittaa alusta luoda yliopiston, joka on räätälöity nykyan haasteisiin. Yliopisto määrittää hyvin

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET

KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET FCG Finnish Consulting Group Oy KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET - selvitys arkkitehtuurikilpailua ja osayleiskaavoitusta varten RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy I TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8 HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2004:1

Lisätiedot

MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS

MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS Vastaanottaja Tero Santaoja Lähiöprojekti Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 5.4.2013 LOPPURAPORTTI MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

kohtaamisia ja kulttuuria

kohtaamisia ja kulttuuria Kohtaamisia ja kulttuuria on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KAMELEONTTI 8068 1/10. Kameleontti

KAMELEONTTI 8068 1/10. Kameleontti KMELEONTT 8068 1/10 Kameleontti Mikkelin keskustan kaupunkirennetta täydentävä ja Saimaan rantaupunki-identiteettiä vahvistava Satamalahden monipuolinen uusi kaupunkialue luo kehyksen levaisuuden elämisen

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

All to Otaniemi. Alueen läheisyydessä on jo valmiiksi useita suurten teknologiayritysten toimitiloja, kuten esimerkiksi Nokian pääkonttori.

All to Otaniemi. Alueen läheisyydessä on jo valmiiksi useita suurten teknologiayritysten toimitiloja, kuten esimerkiksi Nokian pääkonttori. 3 All to Otaniemi 1 2 HANNU LOUNA MIKSI OTANIEMEEN? Otaniemellä on useita erityisiä piirteitä, esimerkiksi keskittymä Suomen 1900-luvun arkkitehtuurin klassikoita (erityisesti Aallon kampus). Luonnonläheisyys

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLI MAANKÄYTÖLLISET JA LIIKENTEELLISET JÄRJESTELYT L O P P U R A P O R T T I 20.09.2010 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Turku kerrosten kesken MONINAISTN YHTISÖLLISTN ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖJN HITTÄMISPILOTIT Tapio angasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Monikko Moninaisten yhteisöllisten

Lisätiedot