3KA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAVILAHTEEN WSP FINLAND OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3KA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAVILAHTEEN 27.05.2015 WSP FINLAND OY"

Transkriptio

1 3KA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY

2 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY TILAAJAT: Kuopion kaupunki Savon koulutuskuntayhtymä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy / Itä-Suomen yliopisto Technopolis Oyj Senaatti kiinteistöt TEKIJÄT: Juho Manka, arkkitehti, projektipäällikkö Tomi Jaskari, arkkitehti Teemu Holopainen, arkkitehti Hanna Hannula, maisema-arkkitehti Jari Laaksonen, liikennesuunnittelija Tuomas Santasalo, elinkeinoasiantuntija Mari Siikonen, palvelumuotoilija Xiaoyu Chen, tekn. kand. (ark)

3 Sisällysluettelo Kampuksen visio 4 Synergiat ideakuvia Ulkoympäristö 6 Aukiot ja sisäpihat 7 Oppimisympäristö 8 Palvelut Työpajan ideoita 1 Ideoita kartalla 12 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Toimijat ja laajentumisvarat 14 Nykyiset pysäköintijärjestelyt 1 Uudet pysäköintijärjestelyt 16 Liikenneyhteydet 17 Keskeiset kevyen liikenteen yhteydet 18 Keskeiset ulkotilat 1 sijoittumisvaihtoehtojen arviointi Sijoittumisvaihtoehtoja 21 Toimintojen sijoittuminen E 1 22 Toimintojen sijoittuminen E 2A 24 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN E 1 Periaateluonnos korttelin A toiminnasta 28 Periaateluonnos korttelin B toiminnasta 2 Tilasynergiat Kolmen koulun väliset 3 Tilasynergiat Sakkyn ja Savonian välillä 31

4 ISIO: KOLMEN KOULUTUSASTEEN KAMPUSALUE 22-LUULLA Tulevaisuudessa Savilahden kampus on houkutteleva, tiivis ja luonnonläheinen kaupunginosa, jossa monenlaiset toimijat, asukkaat ja vapaa-ajan viettäjät kohtaavat. Kampusalueen kevyen liikenteen verkosto on kattava ja hyvin yhdistetty Kuopion keskustaan, raideliikenteeseen sekä lähialueisiin. Savilahteen saapuvalle syntyy ensivaikutelma elävästä kaupunginosasta, jossa tuntee olonsa tervetulleeksi ja jossa on helppo orientoitua. Kevyen liikenteen ympäristö on miellyttävä, mittakaavaltaan inhimillinen ja liikkumista tukeva. Julkisen liikenteen verkosto ja palvelutaso on parantunut alueen kasvun myötä. Aiempaa useampi liikkuukin kävellen, pyöräillen ja julkisilla liikennevälineillä. Henkilöautoliikenteen palvelutaso on hyvä: kampuksen katuverkosto ja pysäköintijärjestelyt on ratkaisu kokonaisvaltaisesti. Moottoriliikenteen haittoja on vähennetty ja turvallisuutta parannettu laskemalla liikenteen nopeuksia alueella. Liikkuminen alueella on mutkatonta ja miellyttävää. Savilahden Kampus on kasvanut kaupungin keskusta-alueen jatkoksi. Kaupunkirakenne on selkeä, tiivis ja luonnonläheinen sekä toiminnoiltaan monipuolinen. Luonto ja vesistö muodostavat tärkeän osan rantakampuksen identiteetistä. Erilaiset ulkotilat: Kallaveden ympäristö, puistot, aukiot ja sisäpihat laajentavat kampuksen toimintaa sisätiloista ulospäin. Sujuvat kevyen liikenteen reitit ja ulkotilojen sarjat yhdistävät kampuksen tärkeimpiä osia toisiinsa. Kallaveden rannalla kulkee alueen keskeinen julkinen reitti, jonka varrelle sijoittuu runsaasti palveluja sekä kohtaamispaikkoja. Monipuoliset ulkotilat antavat mahdollisuuksia oleskeluun ja virkistykseen, tapaamisiin ja toimintaan kaikille kampuksen toimijoille, opiskelijoille, asukkaille ja vieraille. Ulkotilat toimivat osaltaan kampuksen tapahtumien kehyksinä ja luovat kampuksen henkeä ja identiteettiä. Savilahden kaupunginosan kaupunkirakenne luo runsaasti synergiamahdollisuuksia toimijoille. Alueella onkin paljon yhteistiloja, jaettuja toimintoja sekä kaikille avointa, julkista tilaa. Suuri osa kampusalueen toimijoiden tukipalveluista on yhteisesti järjestettyä. Runsas tilojen ja resurssien yhteiskäyttö on parantanut sekä kampuksen ekotehokkuutta että toimijoiden toimintaedellytyksiä. Synergiamahdollisuudet ovat myös helpottaneet uusien yritysten sijoittumista alueelle, koska tiloja ja palveluita voi hankkia joustavasti tarpeen mukaan. Uudet tilat ovat muuntojoustavia ja helposti muokattavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Useiden itsenäisten toimijoiden synergia on tehnyt alueesta houkuttelevan opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja yrityksille. Alueen vahva yhteishenki tunnetaan käsitteenä Savilahden henki. Alueen palveluverkosto palvelee kaikkia jotka viettävät kampuksella aikaa työnteon, opiskelun ja vapaa-ajan merkeissä. Opiskelijoiden tuottamat palvelut, esimerkiksi konditoria, ravintola ja kampaamo, muodostavat tärkeän osan kaupunginosan palveluverkkoa ja identiteettiä. Palvelut sijoitetaan kampusalueen keskustaan, tärkeimpien julkisten tilojen ja reittien varrelle. Kampuksella järjestetään runsaasti tapahtumia, jotka kutsuvat kaikki mukaan viihtymään. Kampuksen monipuolinen palveluverkosto on osaltaan tehnyt Savilahdesta houkuttelevan kaupunginosan, kaupunkilaisten olohuoneen, joka elää vuorokauden ympäri, kaikkina vuodenaikoina. KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 4 Kampuksen visio

5 tutkimustyö, yritysyhteistyö, opiskelijaharjoittelut, startup-yritykset, työelämän täydennyskoulutus YRITYKSET YLIOPISTO ASUKKAAT palvelutarjonta, harjoittelupaikat yritysyhteistyö, opiskelijaharjoittelut, startup-yritykset, tilanvuokraus yhteiset palvelut: liikuntapalvelut, ravintolat ja ruokalat, päivittäistavarakaupat, kirjasto, julkinen liikenne, julkinen ulkotila palvelutarjonta, tilojen vuorokäyttö, opiskelijoiden kohtaamiset tilojen yhteiskäyttö (luokkahuoneet ja erikoistilat), yhteisopetukset, alojen sisäinen synergia, opiskelijoiden kohtaamiset, yhteiset kv-palvelut, opettajien yhteistyö, opiskelijoiden terveydenhoito ja oppimispalvelut SAKKY palvelutarjonta, tilojen yhteiskäyttö (luokkahuoneet ja työpajat), yhteisopetukset, alojen sisäinen synergia, opiskelijoiden kohtaamiset, opettajien yhteistyö, opiskelijoiden terveydenhoito ja oppimispalvelut SAONIA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY Synargiat

6 ULKOYMPÄRISTÖ - IDEAKUIA KAMP U S P U I STO keskeinen puistotila kampusalueella pääreitti kampuksen halki rantaan oleskelua, tapahtumapaikkoja, toiminnallisia alueita maisemakuvaltaan pääasiassa avoin, näkymät järvelle tärkeitä maasto laskee rantaa päin maaston terassointi: erilaisia istuskelureunoja ja oleskelutasanteita RAN TA P U I STO S avilahden ympäri rantareitti, jonka varrelle erilaisia virkistysalueita rakennettuja rantalaitureita: oleskelun ja tapahtumien paikkoja kulkeminen veneellä kampuksen rantaan mahdollistetaan venepaikat rantaan PAIKO IT U SALU E uistomainen / aukiomainen ilme p mielenkiintoinen jäsennöinti runsaasti puustoa / istutuksia KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 6 Ideakuvia Ulkoympäristö

7 AUKIOT selkeät sisäänkäynnit alueelle alueen keskustat yhteneväinen kiveys istuskelupaikkoja, pyöräpaikoitus SISÄPIHAT alueella sarja erityyppisiä pieniä rajattuja kokoontumis- ja oleskelualueita sisätilan toiminnot voivat laajentua ulkotiloihin sisätilan ja ulkotilan välimuotoja Melanian ja Snellmanian väliset ulkotilan aktiviisempaan käyttöön Melanian katolle toimintaa OPASTEET selkeät opasteet koko alueella opastenäyttöjä, joissa vaihtuvaa tietoa KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 7 Ideakuvia Aukiot ja sisäpihat

8 OPPIMISYMPÄRISTÖ - IDEAKUIA UUDENLAISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA KOHTAAMISPAIKAT Satunnaisia kohtaamisia tukevat tilat Muuntojoustavat yhteistilat Yhteistyöhön houkuttelevat tilat strategisissa solmukohdissa. Yritysten ja oppilaitosten kohtaamispaikat iihtyisiä oleskelun ja työnteon tiloja sisällä ja ulkona Helposti jaettavia tiloja Tietotekniikan ja etäyhteyksien hyödyntäminen kohtaamispaikoissa KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 8 Ideakuvia Oppimisympäristö

9 PALELUT - IDEAKUIA YHT EI S E T PAL E LU T ahvilat, ravintolat K Liikunta- ja hyvinvointipalvelut Kaupat Majoituspalvelut Palvelut keskittyvät tärkeimpien julkisten reittien varrelle OP IS K EL I J OI D E N T U OT TAM AT PAL E LUT avintola, kampaamo, konditoria R Korjaamot Hyvinvointikeskus, jossa opiskelijat tuottavat hyvinvointipalveluita, esim. hieronta Harjoitusyritykset IR K IST YS JA L I I KUN TA Savilahden luonnonympäristön ja vesistön hyödyntäminen Kampus kaupunkilaisten harrastus- ja virkistyspaikkana: kaupunkilaisten olohuone KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY Ideakuvia Palvelut

10 PALELUSYNERGIAT Yhteiset liikunta-, ravintola- ja aluepalvelut sekä opiskelijoille ja työntekijöille että alueen asukkaille Yhteiset oppimispalvelut ja opiskelijoiden terveydenhuolto ja tukipalvelut Joustavat tilapalvelut PALELUT 24/7-palvelut tiivis rakenne, palvelukeskukset, pienpalvelujen paja-alue Työpäivän/opiskelupäivän jakamisen mahdollistavat palvelut, breikki keskellä päivää Ravintolapalvelut, yhdessäolo, kahvilat Lidl, Alko, Keskon tontit Hotellit: Konferenssi-hotelli, kampushotelli, potilashotelli Terveyspalvelut, opiskelijaterveydenhuolto (yhteinen) Hyvinvointipalvelut: liikunta- ja harrastuspalvelut, kampaamo, kauneudenhoito Päiväkoti - samalta parkilta töihin ja lapset hoitoon/kouluun Kirjasto-, peli- ja viihdekeskus, bändikeskus älinevuokraamo : fillarit, kanootit, kävelysauvat Laatu-hintasuhteen eri vaihtoehdot (lada, vw, mersu) Kansainvälisyys muuttaa palveluaikoja (myöhemmäs) OPISKELIJOIDEN TUOTTAMAT PALELUT Hyödynnetään opiskelijoiden ammattitaito/ harjoittelut palveluiden järjestämisessä: esim. hyvinvointikeskus jossa hoitajat- ja lääkäriopiskelijat tuottavat palveluita, autokorjaamo, ravintola, leipomo, kampaamo, hieronta jne. Opiskelijoiden tuottamat palvelut harjoitusyritykset -> opiskelijoille edullisia palveluita ja toisaalta aitoja töitä Myyntimessut -> myydään opiskelijoiden palveluita HALLINNOLLISET SYNERGIAT Yhteinen hallinto: oppilaitosrajat ylittävä oppimisen tukeminen ja opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö eri alojen ja asteiden välillä Yritysten ja oppilaitosten tiiviimpi yhteistyö: tilojen ja erikoislaitteiden vuorokäyttö, työelämän täydennyskoulutus, yritysyhteistyö Kansainvälistyminen: yhteiset opinnot/kurssit, yhteiset kv-palvelut Raha ohjaamaan yhteiskäyttöä Teoria-käytäntö, tieto-taito, tiede-opiskelu-työelämä MUUT OPPILAITOKSET Musiikin ja tanssin koulutus + taidelukio Savilahteen! Lukiot mukaan, päiväkodista korkeakouluun Perustutkintojen yhdistyminen (yo/amk) TILASYNERGIAT Kalliit erikoistilat kuten simulaattoritilat, pienen käyttöasteen tilat jne. Opetussuunnitelmat tukemaan tehokasta tilakäyttöä Rakennuksissa opetusta, yrityksiä, asumista ja palveluita sekoittuneena Opiskelijat asuvat kampusalueella! ei tarvitse poistua alueelta Opiskelija-asunnoissa myös oppimistiloja: neukkari, ryhmätyö Kaupan palvelut opiskelijoille samassa korttelissa KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 1 Työpajan ideoita Minun savilahteni

11 YMPÄRISTÖ ehreys, vihreys, luonto! irkistäytyminen Savilahden ympäri Korkeajännitelinjoja maan alle Kerralla valmis ympäristö: tiet, kadut, palvelut (rakentaminen etenee vaiheittain) esien huomioiminen Suomen kaunein kampus Uimaranta: riviera, bulevardi (Opiskelijoiden) vesikeskus, uimaranta, maauimala, yhteissauna!, avanto enesatama + pubi, paviljonki -> kaupunkilaiva olohuone: esteettinen, esteetön, vetovoimakeskus, tapahtumien keskipiste kampuksella PAIKAT Luolastoon uimahalli/kylpylä/ väestönsuoja/maailman turvallisin kongressikeskus Luolasto: opiskelijoiden olohuone, opiskelijoille paljon vapaa-ajan toimintaa! anha Lataamon alue -> urbaani kesanto SAILAHDEN HENKI Ihmisten yhteisö, kylä Savilahden identiteetti, palvelut, omaleimaisuus Yhteenkuuluvuus ja -vastuu, me-henki Tunnetasolla fiilis, että tämä on minun paikkani, täällä on kaikki mitä tarvitsen rakennuksilla omat ytimekkäät nimet alueen brändin mukaan kaikkien kampus (vierailijat, kaupunkilaiset) oma kulttuuri -> rakennus ja vuorovaikutus Ei puhuta enää: YO:n, AMK:n tai SAKKYN vaan MEIDÄN oppimisympäristö Mualiman paras kampus, NAPA ESTEETTÖMYYS Terveys, esteettisyys, kestävä kehitys, turvallisuus, helppous Hyvä valaistus Kulkuväylät esteettömiä ja hyvin ylläpidettyjä Selkeät opasteet, myös englanniksi Tilat kunnossa, siistit, selkeät. oppimisympäristöt verkostoitumista tukevat Tilavat pyörä- /skeittiparkit, monipuoliset lukitsemismahdollisuudet Savuton kampus LIIKENNE Kaikki lähellä, helppo liikkua, kiva oleilla, hyvä harrastaa, ollaan ytimessä älimatkat ja siirtymiset tulee olla kohtuullisia, siirtymät suunniteltava Elävä Kuopion keskusta <-> Savilahti Suora linnuntie kävellen ja pyörällä keskustaan Raideliikenteen kehittäminen? -> joukkoliikenne, oma juna-asema Opiskelijabussit! Nonstop-kuljetus tori-savilahti Parkkipaikat eivät saa ohjata suunnitelmia, on järjestettävissä oleva asia esiyhteys Savilahdelle säilytettävä (silta) Tunneli Niiralan mäen ali keskustaan Useampi yhteys moottoritielle (hajautus) KOHTAAMISET Kohtaamistiloja, innovaatioluolia, luontoinspiraatio iihtyisiä kohtaamispaikkoja sisällä ja ulkona etovoimainen: jokaiselle jotakin, korkeatasoiset opiskelija-asunnot Missä opiskelija kohtaa muita -> virkistys- ja oleskelualueet Ei tylsiä luokkahuoneita: Monipuoliset, muuntuvat yhteistyöhön houkuttelevat tilat Langaton verkko alueella, kattavuus / helppous liittymiseen KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY Työpajan ideoita Minun savilahteni

12 TP 8 irkistäytyminen Savilahden ympäri puistopysäköinti n. 3 ap AK uusi katuyhteys huoltopiha n Neulaniementie Tekniikkakatu laajentumisvara 1 1 asiointipysäköinti 1 ap Huoltopiha I Matala osa Pysäköintitalo 36 ap Rakennuksilla omat ytimekkäät nimet alueen brändin mukaan SAKKY 8 m2 Pysäköintitalon laajennus Pysäköintitalo 36 ap pysäköinti 7 ap pienpalvelujen paja-alue Tilavat pyörä- / skeittiparkit 8 matala osa, laboratoriotiloja katos sisäpiha n III 1 m2 Katos II Technopolis laajennus Technopolis laajennus II Tilojen ja erikoislaitteiden vuorokäyttö, työelämän täydennyskoulutus, yritysyhteistyö m2 32 m2 II- Microkatu kampuspuisto Kulkuväylät esteettömiä ja hyvin ylläpidettyjä bussipysäkki bussipysäkki katettu sisäpiha keskusaukio Ravintolapalvelut, yhdessäolo, kahvilat huolto Snellmania Melania kampuspuisto Uimaranta, maauimala, yhteissauna!, avanto 1 1 älinevuokraamo : fillarit, kanootit, kävelysauvat Opiskelijabussit! Nonstopkuljetus tori-savilahti Opiskelijat asuvat kampusalueella 8 Suora linnuntie kävellen ja pyörällä keskustaan KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 12 Ideoita kartalla 8

13 AMMUSLATAAMON ALUE KESKEISENÄ OSANA KAUPUNKIRAKENNETTA KAIKILLE AOIN RANTAPUISTO LAHDEN YMPÄRI KAMPUKSEN LÄPI KULKEA IHERNAUHA, JOKA JOHTAA LÄNNESSÄ LUOLIEN MAHDOLLISEEN LIIKUNTAKES- KUKSEEN JULKISTEN TILOJEN SARJA KAMPUKSEN KESKEISTEN REITTIEN ARRELLA KAMPUKSEN LÄPI KULKEA URBAANI AKSELI KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 13 Näkymä kampusalueelle luoteesta

14 TOIMIJAT JA LAAJENTUMISARAT UEF nykyiset 8 laajentumisvara n. 2 m2 8 Savonia nykyiset ja säilyvät 8 UEF laajennusvarat 8 8 osa, la bor ato riot iloj a 8 1 M ela nia hu olt o 1 ka sis tett äp u iha bu ss ipy sä kk i Sn ell m an ia 12 Py 36 säk ap öint ita lo ka m pu sp uis to m2 m2 I I I 32 II- 1 I II m2 I 1 1 n. 82 m2 uutta bu ss ipy sä kk i 1 Microkaktu am pu sp uis to Ka to s m2 1 8 Py 36 säk ap öint ita lo SAONIA E 1 / E 2 laa jen tu m isv ar Hu a olt op iha M La atal bo a o ra sai to rios t AK KY opolis Techn s u laajenn SAKKY E 2 n. 2 3 m2 opolis Techn s u laajenn m n m2, josta Savonian uusia tiloja n. 1 m2 1 n intitalo Pysäkö s u laajenn ap ti 1 köin ysä intip asio atu kak niik Tek 1 1 SAONIA E 1 / E 2 laajentumisvara n. 8 m2 1 mentie Neulanie 1 opiskelija-asuntoja laajentumisvara n. 1 m2 1 n m2 opiskelijapalvelut kes kus auk io yhteiskäyttötiloja 8 puisto pysäk öinti n. 3 ap pysä köinti 7 ap Sakky uudet n. m2 Senaattikiinteistöt kat os sis äpi ha n SAKKY E 1 n. 2 3 m laajentumisvara n. 1 m TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen toimijat ja laajentumisvarat 1 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 1 uus i ka tuy hte ys huo ltop iha n. + ma 86. tala 8 TP Technopolis laajennukset Technopolis 8 AK Savonia uudet, n. 1 m2

15 8 1 NYKYISET PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT 3 ap maantasopysäköinti 1 ap 8 ap 8 8 mahdollisesti poistuva maantasopysäköinti poistuva maantasopysäköinti 8 8 AK pysäköintirakennus 8 12 ka m pu sp uis to 8 1 kat os sis äpi ha n hu olt o bu ss ipy sä kk i ka sis tett äp u iha TP osa, la bor ato riot iloj a Py 36 säk ap öint ita lo Sn ell m an ia 1 uus i ka tuy hte ys huo ltop iha n. + ma 86. tala M ela nia 1 12 bu ss ipy sä kk i 1 Microkaktu am pu sp uis to II- m2 3 ap (osin maan alla) I II m2 I I 12 I 1 12 m2 I 12 Ka to s 2 ap m Py 36 säk ap öint ita lo 48 ap laa jen tu m isv ar Hu a olt op iha M La atal bo a o ra sai to rios t AK KY opolis Techn s u laajenn opolis Techn s u laajenn m 17 ap 422 ap 1 n intitalo Pysäkö s u laajenn kes kus auk io 1 ap ti 1 köin ysä intip asio atu kak niik Tek 43 ap 14 ap 346 ap 41 ap mentie Neulanie 7 ap 3 ap puisto pysäk öinti n. 3 ap pysä köinti 7 ap 1 3 ap 8 21 ap TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen nykyiset pysäköintijärjestelyt 1 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY ap 8

16 UUDET PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT uusi maantasopysäköinti 8 8 uusi pysäköintirakennus 8 Jatkossa on suositeltavaa toteuttaa laajemmat pysäköintivolyymit rakenteellisena pysäköintinä. Pintapysäköintiä voi säilyttää lähinnä lyhytaikaista asiointipysäköintiä varten. Lisäksi vuoropysäköintimahdollisuudet tulee tutkia. 8 osa, la bor ato riot iloj a 8 ka m pu sp uis to M ela nia hu olt o bu ss ipy sä kk i Sn ell m an ia 1 ka sis tett äp u iha m2 32 II- m2 I 1 I 12 1 kat os sis äpi ha n bu ss ipy sä kk i I II m2 I I Ka to s 1 Microkaktu am pu sp uis to m2 8 1 Py 36 säk ap öint ita lo Py 36 säk ap öint ita lo pysäköintitalon laajennus opolis Techn s u laajenn laa jen tu m isv ar Hu a olt op iha M La atal bo a o ra sai to rios t AK KY 1 1 opolis Techn s u laajenn TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen uudet pysäköintijärjestelyt 1 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 12 1 TP uus i ka tuy hte ys huo ltop iha n. + ma 86. tala n intitalo Pysäkö s u laajenn ap ti 1 köin ysä intip asio atu kak niik Tek 1 ap 36 ap 2m kes kus auk io 1 laajentumisvara 42 ap 36 ap 7 ap 42 ap 8 puisto pysäk öinti n. 3 ap pysä köinti 7 ap 3 ap mentie Neulanie 1 Alueen kasvaessa ja tiivistyessä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat, jolloin henkilöautojen pysäköintinormia voi tarkastella uudelleen. 8 AK 8

17 LIIKENNEYHTEYDET P la ysä aj kö en in nu tit s alo n 1 SAKKY 8 huoltopiha 8 12 as ioi nti py sä kö int i1 ap I 1 Matala osa bussipysäkit ja riotilo borato osa, la la ta ma 8 12 E 2 Sakkyn Huoltopiha työsalien huoltopiha jalankulkuyhteydet 8 laajentumisvara n yö6s.alie t n y k +8 ak E 1huSoltophihaa n. i p huolto pysäköinti katos Pysäköintitalo 36 ap pyörätiet teys atuyh uusi k nan kun ap kilöinti 7 Hepnysäkkööinti ä pys 12 8 m2 huoltoyhteys AK ap Te kn iikk ak atu TP ti. 3 könitni n yssääköi stotpopy Puipuis 1 Pysäköintitalo 36 ap N eu la ni em en tie pääajoyhteydet AK TP 1. a n. + sisäpih tulevat ajoyhteydet TP Pyöräparkki tulevat alueet T la ech aj no en p nu oli s s 1 Katos II bussipysäkki tu ka cro i M T la ech aj no en p nu oli s s III 1 m2 kampuspuisto kampuspuisto 1 1m huolto Melania 2 32 m II- II 1 saukio kesku m2 bussipysäkki katettu sisäpiha Snellmania TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen liikenneyhteydet 17 1 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY

18 Yhteys Savilahden kiertävälle rantareitille KEYEN LIIKENTEEN YHTEYDET TP 8 pääyhteydet Yhteys luolastoon AK yhteydet alueen ulkopuolelle puistopysäköinti n. 3 ap uusi katuyhteys huoltopiha n toiminnalliset keskukset visuaaliset yhteydet Tekniikkakatu laajentumisvara 1 1 asiointipysäköinti 1 ap Huoltopiha Matala osa 1 III 1 m2 I Pysäköintitalo 36 ap SAKKY Katos II Technopolis laajennus TEKNIIKKA- AUKIO Technopolis laajennus 8 m2 II m2 Pysäköintitalon laajennus 32 m2 II- Neulaniementie Microkatu TIEDEPUISTO kampuspuisto Pysäköintitalo 36 ap bussipysäkki KAMPUKSEN IHERNAUHA bussipysäkki pysäköinti 7 ap katettu sisäpiha keskusaukio KESKUSAUKIO katos huolto Snellmania 8 matala osa, laboratoriotiloja sisäpiha n. +1. Melania kampuspuisto KAMPUSPUISTO 8 RANTAREITTI 1 1m 1 1 KAMPUKSEN URBAANI AKSELI SNELLMANIA- AUKIO Yhteys kampuksen pohjoispuolen osiin 8 Yhteys keskustaan KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 18 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen keskeiset kevyen liikenteen yhteydet 8

19 KESKEISET ULKOTILAT PAIKOITUSALUE TP 8 Kampuspuisto puistopysäköinti n. 3 ap AK Rantapuisto uusi katuyhteys huoltopiha n Tiukanlinnan ympäristö paikoitusalue Neulaniementie RANTAPUISTO 1 Tekniikkakatu laajentumisvara asiointipysäköinti 1 ap Huoltopiha TEKNIIKKA- AUKIO KORTTELI- PIHA METSÄ- RINNE I Matala osa 1 III 1 m2 Pysäköintitalo 36 ap SAKKY II Technopolis laajennus Katos Technopolis laajennus KORTTELI- PIHA 8 m2 II m2 Pysäköintitalon laajennus 32 m2 II- Microkatu kampuspuisto TIEDEPUISTO Pysäköintitalo 36 ap bussipysäkki bussipysäkki pysäköinti 7 ap katettu sisäpiha keskusaukio KATETTU SISÄPIHA KESKUS- AUKIO katos huolto Snellmania 8 matala osa, laboratoriotiloja KORTTELIPIHA sisäpiha n. +1. KATTO- PUUTARHA KAMPUSPUISTO Melania kampuspuisto MELANIAN SISÄPIHA 8 SNELLMANIA- AUKIO aukiot sisäpihat kevyen liikenteen pääyhteydet 1 1m 8 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 1 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN Kampuksen keskeiset ulkotilat 8

20 8 ys tuyhte uusi ka Pysäköintitalo 36 ap I SAKKY P la ysä aj kö en in nu tit s alo n Matala osa Koko kampusta palvelevia yhteiskäyttötiloja ja palveluita, kuten hyvän olon talo KESKITTYMÄ SAILAHDEN RANNALLA, AMMUSLATAAMON YMPÄRISTÖSSÄ 8 as ioin tip ys äk öin ti 1 ap Te kn iikk ak atu 8 KESKITTYMÄ TECHNOPOLIKSEN YMPÄRISTÖSSÄ laajentumisvara ja toriotilo labora ap 7 8 m2 Huoltopiha a osa, matal inti äkö pys N eu la ni em en tie Pääosin Savonian käyttöön tulevia tiloja +86. Oppilaitosten yhteiskäytössä olevia tiloja AK. piha n huolto Pysäköintitalo 36 ap Pääosin SAKKYn käyttöön tulevia tiloja 8 p a. 3 ti n köin ysä top puis TP katos ha n. sisäpi SAKKY:n ja Savonian laajentumisvaraa, muita oppilaitoksia tai toimitiloja (yritys oppilaitos yhteistyö) II bussipysäkki atu rok Mic 32 m2 II- T la ech aj no en p nu oli s s II 1 III 1 m2 m2 kampuspuisto HAJAUTETUSTI IHERNAUHAN ARRELLA kampuspuisto huolto Melania bussipysäkki katettu sisäpiha Snellmania 1 1 SIJOITTUMISMALLIT 8 E 1 KESKITTYMÄ SAILAHDEN RANNALLA, AMMUSLATAAMON YMPÄRISTÖSSÄ Pääosin SAKKYn käyttöön tulevia tiloja E 2 KESKITTYMÄ TECHNOPOLIKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Oppilaitosten yhteiskäytössä olevia tiloja Pääosin SAKKYn käyttöön tulevia tiloja 8 T la ech aj no en p nu oli s s 1 Katos aukio keskus Oppilaitosten yhteiskäytössä olevia tiloja Savonian nykyisiä tiloja Savonian nykyisiä tiloja Pääosin Savonian käyttöön tulevia tiloja Pääosin Savonian käyttöön tulevia tiloja Koko kampusta palvelevia yhteiskäyttötiloja ja palveluita, kuten hyvän olon talo Koko kampusta palvelevia yhteiskäyttötiloja ja palveluita, kuten hyvän olon talo SAKKY:n ja Savonian laajentumisvaraa, muita oppilaitoksia tai toimitiloja (yritys oppilaitos yhteistyö) SAKKY:n ja Savonian laajentumisvaraa, muita oppilaitoksia tai toimitiloja (yritys oppilaitos yhteistyö) YHDISTELMÄAIHTOEHTO SAKKY JA SAONIA HAJAUTETUSTI KAMPUKSEN IHERNAUHAN ARRELLA KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 2 SAONIAN JA SAKKYN UUSIEN TILOJEN SIJOITTUMINEN

21 3KA SAONIAN JA SAKKYN SIJOITTUMISAIHTOEHTOJEN ARIOINTI TAOITTEET kursiivilla otteita työpajan ideoista AIHTOEHTO 1 Keskittymä Savilahden rannalla, ammuslataamon ympäristössä Savilahti ja sen rannat puistoineen sekä ammuslataamon alue historiallisine rakennuksineen luovat kampukselle voimakkaan identiteetin. Tästä lähtökohdasta on mahdollista kehittää ainutlaatuinen yhdistelmä vehreää puistokampusta ja urbaaneja kaupunkitiloja historiallisine kerrostumineen Kallaveden rannalla. Sijainti on sekä maisemallisesti että toiminnallisesti keskeinen suhteessa kehittyvään kaupunginosaan. Kampus luo mahdollisuudet yhdistää Marikonrannan ja Savisaaren asuntoalueet Savilahden palvelu-, opiskelu- ja työpaikka-alueisiin. Tästä syntyvä agglomeraatio (kasautumisetu) luo elinvoimaa kaupunginosaa. Kytkeytyy luontevasti nykyiseen kampuksen viherympäristöön ja Savilahden rantaan. Ammuslataamon ympäristöön mahdollisuus luoda omaleimaista ja vehreää urbaania tilaa. AIHTOEHTO 2 Keskittymä Technopoliksen ympäristössä YHDISTELMÄAIHTOEHTO Sijoittuminen kampuksen vihernauhan varrelle Ainutllaatuinen oppimisympäristö Suomen kaunein kampus Mualiman paras kampus, NAPA Toiminnallinen synergia Technopoliksen kanssa mahdollistuu, mutta sijainti ei tue tavoitetta ainutlaatuisen ympäristön kehittymisestä, koska mielyttävimmät ympäristöt (ranta ja vanhat rakennukset) sijaitsevat toisaalla. Neulaniementien liikenneympäristön merkitys korostuu kun volyymi keskittyy sen varrelle. Tämä on sekä etu että haaste ja edellyttää laadukasta ja innovatiivista katutilasuunnittelua ja toteutusta, jotta ainutlaatuisuus toteutuu. Suhde kaupunginosaan Elävän Kuopion keskustan jatke Jää sivuun kaupunginosan keskeisistä alueista ja reiteistä, eikä siten muodosta vastaavaa kasautumisetua ja yhteyksiä kaupunginosan keskeisiin kasvusuuntiin tulevaisuudessa. Antaa mahdollisuuden kehittää Neulaniementielle kaupunginosan keskeinen pääkatuosuus, jossa palveluja ja elämää, koska kadulla on tulevaisuudessa myös keskeistä asiakasvirtaa. Katuosuus voi muodostaa kehittyvän kampuskaupunginosan kasvot. Ulkotilat vehreys, vihreys, luonto! iihtyisiä kohtaamispaikkoja sisällä ja ulkona Opiskelijoiden vesikeskus, riviera, rantabulevardi Mahdollisuus luoda uudisrakentamisella sisöpihojen sarja, joka linkittää koulut myös alueen yrityksiin. Kouluja yhdistävien ulkotilojen aikaansaaminen edellyttää nykyisten pysäköintialueiden ja katuympäristöjen laadullista kehittämistä. Julkisen liikenteen saavutettavuus erinomainen. Nykyään pysäköinnin ja autoliikenteen hallitsemaa ympäristöä, jonka muuttaminen kävelypainotteiseksi vaatii määrätietoista kehittämistä. SAKKY:n ja Savonian sijainti lähellä toisiaan mahdollistaa hyvin heidän tilojen yhteiskäytön. Technopoliksella valmiit puitteet tilojen yhteiskäyttöön ja ulospäin vuokraamiseen. Yliopisto jää kehityksestä sivuun. Kampuksen vihernauhan varrelle on mahdollista luoda kiinnostava ulkotilojen sarja, jossa yhdistyvät vehreät luontonäkymät ja aktiiviset kaupunkitilat. Liikkumisympäristö Kaikki lähellä, helppo liikkua, kiva oleilla, hyvä harrastaa Ollaan ytimessä Tilasynergiat Tilat tehokkaassa käytössä Toiminnallinen sekoittuminen Opiskelijat asuvat kampuksella Julkisen liikenteen saavutettavuus erinomainen. Kävelypainotteisen ympäristön luominen koulujen ympäristöön luontevaa. Kytkeytyy erinomaisesti Savilahden pyöräilyn ja kävelyn reitistöihin. Kolmen oppilaitoksen sijainti lähellä toisiaan mahdollistaa tilojen tehokkaan yhteiskäytön. Ammuslataamon rakennukset tarjoavat houkuttelevat puitteet koko kampuksen yhteisten palveluiden sijoittuimiselle. Lähellä Savilahden rantaan sijoittuvia opiskelija-asuntoja, mikä voi avata mahdollisuuksia tilojen iltakäytön lisäämiseen. Koulujen sijoittuminen lähelle toisiaan ja yliopiston laitosten välittömään läheisyyteen luo vaihtoehdoista parhaat mahdollisuudet kehittää kaikkien osapuolten yhteistoimintaa. Tiivistyvä kaupunkirakenne luo hyvät edellytykset palveluiden kehittämiselle. Palvelut sijoittuvat keskeisten julkisten tilojen ääreen ja Neulaniementien varresta voidaan kehittää palvelukeskittymä koko kaupunginosalle. Julkisen liikenteen saavutettavuus erinomainen. Kouluja yhdistävän kampuksen vihernauhan aikaansaaminen vaatii pysäköinnin ja autoliikenteen hallitseman ympäristön määrätietoista kehittämistä. Koko kampuksen tasolla voi olla löydettävissä tilasynergioita, mutta SAKKY:n ja Savonian sijainti kaukana toisistaan ei tue ko. oppilaitosten tilojen yhteiskäyttöä. Yhteistoiminta oppilaitosrajat ylittävän oppimisen tukeminen ja opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö eri alojen ja asteiden välillä Palvelut 24/7 palvelut Hyödynnetään opiskelijoiden ammattitaito Koulujen sijoittuminen lähelle toisiaan ympäristöön, jossa toimii paljon yrityksiä mahdollistaa monipuolisen oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistoiminnan, mutta yhteystyö yliopiston kanssa haasteellista. Kampus laajenee ulospäin: palveluille tulee lisää asiakkaita, mutta uuden palvelukeskittymän syntyminen on haasteellista, koska rakenne ei tiivisty. Luo mahdollisuuden Yliopiston, Technopoliksen, Savonian ja yritysten yhteistyölle, mutta SAKKY jää tästä sivuun. Hajautettu rakenne ei tue palvelukeskittymän syntymistä, mutta mahdollistaa toiminnoiltaan sekoittuneen rakenteen kaupunginosatasolla. Neulaniementielle on mahdollista kehittää palvelukeskittymä. KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 21

22 KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 22 Toimintojen sijoittuminen E 1 ASEMAPIIRUSTUS 1:2

23 PUISTOPYSÄKÖINTI 3- AP KORTTELI C YHTEISKÄYTTÖ- RAKENNUKSET JA ASIOINTI- PYSÄKÖINTI KORTTELI A LAAJUUSTIEDOT Kortteli A Kerrosala n. 24 (-kerroksisena tai laajemmalla kellarikerroksella 3-32 kem2) Kortelin alueella olevien funkisrakennusten pinta-ala Ensisijainen käyttäjä SAKKY Rakennus istutettu rinteeseen, jolloin huoltopiha saadaan kerrosta alemmaksi. Rakennusmassojen väliin muodostuu suojaisa oleskelupiha, josta aukeaa pohjoissiiven lasiseinäisen osan läpi näkymiä Järvelle. Rakennukset sisäpihan suuntaan 3-kerroksisia ja länteen, pohjoiseen sekä osin itään kohti kampuspuistoa 4-kerroksisia korkeuseojen ansiosta. Kampuspuistoa vasten luonteva sijoittaa muitakin toimijoita palvelevia toimintoja. Kortteliin voi sijoittua myös esim. Savonian laboratoriotiloja. Kortteli B Kerrosala: 4-kerroksisena 23 m2 ja 3-kerroksisena n. 18 Ensisijainen käyttäjä Savonia, n. 1 m2 uutta. Urbaani kortteli sulkee sisäänsä lasikatetun sisäpihan, joka toimii korttelin kohtaamispaikkana ja yhteistilana. Kampusaukiota vasten olevassa osassa on kampuksen kaikkia toimijoita palvelevia tiloja, kuten auditorio ja juhlasali. Kortteli C Kerrosala n. (3-krs.) 13 m2 (4krs.) Koulu- tai toimisto- ja yhteiskäyttökortteli, mahdollisesti koulujen laajentumisvara. Sijainti mahdollistaa esim. yritys oppilaitos synergiat KORTTELI B Yhteiskäyttörakennukset Kerrosala n. 2 6 m2 Tiloihin voi sijoittua kampuksen palveluita, esim. SAKKYn hyvän olon talo ja opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistiloja. KOLMEN KOULUTUSASTEEN TOIMINNALLINEN SIJOITTUMISSUUNNITELMA KUOPION SAILAHTEEN WSP FINLAND OY 23 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN E 1 KORTTELIEN TOIMINNOT 1:2

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA SAVILAHTI 2030 NYKYISIN 9 000 OPISKELIJAA 10 000 TYÖPAIKKAA n. 30 ASUKASTA = 19 000 TOIMIJAA SAVILAHDEN NYKYISIÄ TOIMIJOITA: Kuopion yliopistollinen sairaala Itä-Suomen

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015 Arkkitehti SAFA Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit oy 25.4.2016 - YTV - Tilaajan tietomallinnusohjeet - Nykytilanteen kartoitus ja mallintaminen- tapauskohtainen

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, OHJOISESTA KATSOTTUNA 1 ALUESUUNNITELMAN ÄÄIIRTEET Hangonsillan alueen suunnitelma tuo kaupungin tärkeään sisääntulokohtaan urbaania katutilaa ja tunnistettavaa keskustarakennetta.

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy 2 Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin ? Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin Vuokratalo Palvelu- ja senioritalo Kortteliin toteutetaan 60 asuntoinen tehostettu asumispalveluyksikkö

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

RIIHITONTTU Business Campus

RIIHITONTTU Business Campus RIIHITONTTU Business Campus Vehreä Urbaani Työympäristö Niittykummun Tulevaisuuden Keskustan Sykkeessä RIIHITONTTU Business Campus 1) Hyvä sijainti, helposti saavutettavissa 2) Runsaasti autopaikkoja 3)

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10 Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 4.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 3.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 2.asuinkerros +118.60 +115.50

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa.

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta reunustaa pohjoisessa Vuotie ja metroraide. Yleiskaava 2002 Valmisteilla

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

SAVONLINNAN KIRKKOLAHDEN ALUEEN SUUNNITTELUKILPAILU

SAVONLINNAN KIRKKOLAHDEN ALUEEN SUUNNITTELUKILPAILU I KIDE I I I I I I I I I Kirkkolahden ideasuunnitelma, Savonlinna Kirkkolahden ideasuunnitelmalla on kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on synnyttää suunnittelualueesta urbaani ja veden äärellä

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p Keskustelun pohjaksi on laadittu neljä alustavaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A "Hila" ja B "Vetoketju" ovat tiiviimpiä ja korkeampia versioita Länsi- Herttoniemelle ominaisesta avoimesta korttelirakenteesta.

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Meri-Rastilan kaavaluonnos 29.11. Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Klo 17.30 Tervetuloa ja illan kulku, pj vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, ksv Klo 17.35 Asemakaavaluonnoksen

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Käskynhaltijantien sekä Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristöjen asemakaavojen luonnokset. Esittely- ja keskustelutilaisuus 7.3. klo 17.

Käskynhaltijantien sekä Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristöjen asemakaavojen luonnokset. Esittely- ja keskustelutilaisuus 7.3. klo 17. Käskynhaltijantien sekä Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristöjen asemakaavojen luonnokset Esittely- ja keskustelutilaisuus 7.3. klo 17.30 Laiturilla Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.3.2016 1 Illan ohjelma

Lisätiedot

Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu

Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu 8.5.2012 Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta Uusia tuoreita ideoita Vaihtoehtoja vertailtavaksi

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Yleissuunnitelma 1/1000. Kuopion Mölymäen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Big Band Theory 1 5

Yleissuunnitelma 1/1000. Kuopion Mölymäen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Big Band Theory 1 5 Yleissuunnitelma 1/1000 Big Band Theory 1 5 Big Band Theory Mölymäelle rakennetaan uusi yläkaupunki, joka liittyy katulinjojen välityksellä Kuopion ruutukaavakeskustaan. Uuden alueen ytimessä on kaksi

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS. Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05.

TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS. Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05. 1 TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05.2011 klo 18:00 Läsnä: Markus Lehmuskoski, Lahden kaupunki, maankäyttö

Lisätiedot

Lehmusreitti. www.lahtitravel.fi. 2 of 20

Lehmusreitti. www.lahtitravel.fi. 2 of 20 1 of 20 Lehmusreitti Patikointireitti kiertää kaupungin keskustaa maisemapaikalta toiselle luonnonmukaisissa puistometsissä: Salpausselän harjulla, lehdoissa, kallioilla, kuusikoissa ja Vesijärven rannalla.

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen Keskustan kehittäminen Tavoitteet 25.3.2014 Ohjausryhmän työpaja 25.3.2014 Käsitellyt teemat 1. Asuminen 2. Liikenne 3. Palvelut ja työpaikat Ohjausryhmä = - Kaupunginjohto - Luottamushenkilöiden edustus

Lisätiedot

ORVOKKI AS OY ITIKANMÄEN ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE. peabasunnot.fi ENNAKKOMARKKINOINTIESITE 25.09.2015

ORVOKKI AS OY ITIKANMÄEN ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE. peabasunnot.fi ENNAKKOMARKKINOINTIESITE 25.09.2015 AS OY ITIKANMÄEN ORVOKKI Nyykoolinkatu 17, 60100 Seinäjoki 250915 ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE KUVA RAKENNUSTEN ULKOMUODON JA VÄRITYKSEN OSALTA EI VASTAA LOULLISTA TOTEUTUSTA ENNAKKOMARKKINOINTIESITE

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

ke n ttä p ih a u a id a tt LAAJENNUSOSA MAHDOLLINEN LUKION PAIKKA TONTILLA E S IO . k h u o lt RUOKALAMONITOIMITILA nnu s : o LUKIO II

ke n ttä p ih a u a id a tt LAAJENNUSOSA MAHDOLLINEN LUKION PAIKKA TONTILLA E S IO . k h u o lt RUOKALAMONITOIMITILA nnu s : o LUKIO II LAAJENNUSOSA AKE NTAR LIIKU? MAHDOLLINEN LUKION PAIKKA TONTILLA S NNU ke n ttä P E S IO P. p ih a. k i s e u a id a tt, P nnu s la a je e e n : 2. krs o h u o lt RUOKALAMONITOIMITILA KÄDENTAIDOT +17.550

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot