HACKLININ RUORI UUSIIN KÄSIIN MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN A NEW HAND AT HACKLIN S HELM. HACKLIN Syksy 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HACKLININ RUORI UUSIIN KÄSIIN MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN A NEW HAND AT HACKLIN S HELM. HACKLIN Syksy 2009"

Transkriptio

1 H hacklin news SYKSy / AUTUMN 2009 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A NEW HAND AT S HELM MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN Increasing the draught of Mäntyluoto harbour 1

2 SISÄLTÖINDEX 4 laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen It s not the size of the ship that counts but the size of the waves 8 organisaatiota uudistettu organisational reform 10 YKSI MAAILMAN SUURImmista one of the largest in the world 12 MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN Increasing the draught of Mäntyluoto harbour toimitus: jyrki paavola, Leena peltonen kannen kuva: leena peltonen osoitteenmuutokset ja tilaukset: puh: (02) tai Graafinen suunnittelu: SEK PRO OY Paino: kehitys Oy editors: jyrki paavola, leena peltonen cover photography: leena peltonen Contact us: phone: +358 (0) or Graphic design: SEK PRO OY Printed by: kehitys Oy 120 vuotta hacklinilaisuutta takana years behind at hacklin 14 2

3 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A NEW HAND AT S HELM Hacklinin operatiivisessa toiminnassa eletään muutoksen aikaa. S. 6-8 Hacklin s operations are undergoing changes. p

4 Esipuheforeword jyrki paavola laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen It s not the size of the ship that counts but the size of the waves 4

5 Asiantuntemuksen siirtäminen seuraajille on hoidettu niin hyvin kuin se ylipäänsä on mahdollista. Juuri nyt on helppo unohtaa pitkän työputken raskaat hetket ja muistaa hienoja päiviä (ja iltoja), joita kuitenkin on ollut eniten. Transferring expertise to successors has been managed as well as is generally possible. Right now, it is easy to forget the trying moments of a long career and remember the good days (and evenings) which nevertheless outnumber them. Viime syksystä lähtien olemme joutuneet elämään mukana Suomen vaikeassa taloustilanteessa. Palvelun tarjoajana olemme riippuvaisia asiakkaistamme. Heidän tämän syksyn aikana mahdollisesti tekemänsä kaupat ratkaisevat ensi vuoden työllisyystilanteen meidän osaltamme. Varovaista optimismia on näkyvissä suurimman kauppakumppanimme Saksan taloustilanteessa. Kuluvan vuoden aikana olemme minimoineet henkilökulujamme lomautuksilla ja organisaatiomme on sekä nuorennuksen että yhdistymisten kautta viritetty valmiiksi hoitamaan vaativiakin logistisia toimeksiantoja. Uskon Hacklinin olevan vuonna 2010 entistä modernimpi, tehokkaampi ja valmiimpi ottamaan vastaan nousevan maailmantalouden haasteet. Olen ollut Hacklinin palveluksessa lähes 38 vuotta. Täytän ensi vuonna 63 ja jään eläkkeelle vuodenvaihteessa. Vaikka sopimus eläköitymisiästä tehtiinkin työnantajan kanssa jo vuonna 1998, on H-hetki yllättävän nopeasti todellisuutta. Oy Hacklin Ltd:n hallitustyöskentely ja Elinkeinoelämän keskusliiton luottamustehtävät pitävät tuntuman työelämään vireänä myös ensi vuonna. Kollegojen väittämän mukaan eläkkeellä kiire vain lisääntyy. Tuntuu mahdottomalta, jää nähtäväksi. Tänä syksynä ovat aktiivisesta työelämästä jäämässä lisäkseni pois Martti Järnström ja Mauno Hyytiä, molemmat toisen polven hacklinilaisia. Heidän yhteinen työpanoksensa Hacklinilla nousee laskentatavasta riippuen lähes 90 työvuoteen, työn laatu on alalla ja yhtiön sisällä arvostettu korkeaksi. Asiantuntemuksen siirtäminen seuraajille on hoidettu niin hyvin kuin se ylipäänsä on mahdollista. Juuri nyt on helppo unohtaa pitkän työputken raskaat hetket ja muistaa hienoja päiviä (ja iltoja), joita kuitenkin on ollut eniten. Toivotan onnea ja tarmoa entisille työtovereilleni, erityisesti seuraajalleni Kari Lundellille. Hän ottaa vuodenvaihteessa vastaan toimitusjohtajan tehtävät, joissa hänen vahva kansainvälinen taustansa varmasti helpottaa onnistumista. Kiitän kaikkia hacklinilaisia hyvästä yhteishengestä ja työtoveruudesta. Lämpimät kiitokseni myös kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhteisistä hetkistä ja muistoista. Heidän joukostaan on monesta tullut hyvä ystävä, useasta jopa perhetuttu. MOTTO: Laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen. Since last autumn we have been forced to cope with the difficult economic conditions in Finland. As a service provider, we depend on our customers. Their trading this autumn will have a direct impact our employment situation next year. Cautious optimism can be seen in the economic situation in Germany, our largest trading partner. We have minimised our personnel costs with layoffs and our organisation has been adapted in order to manage even the most demanding logistical operations through rejuvenation and mergers. I believe that Hacklin will be more modern, efficient and better prepared to face the challenges of the improving global economy in I have worked for Hacklin for almost 38 years. I will be 63 next year and retire at the turn of the year. Although a contract concerning my retirement age was signed with the company in 1998, the moment has come earlier than I expected. Oy Hacklin Ltd s administrative operations and a position of trust in the Confederation of Finnish Industries will help me retain a hold on working life next year as well. My colleagues tell me life after retirement tends to be busier than ever. This seems impossible and we will have to wait and see. This autumn, two others are retiring from active working life: Martti Järnström and Mauno Hyytiä, both second generation Hacklin employees. Their combined years with Hacklin amount to almost 90 and the quality of their work is highly valued in the industry and inside the company. Transferring expertise to successors has been managed as well as is generally possible. Right now, it is easy to forget the trying moments of a long career and remember the good days (and evenings) which nevertheless outnumber them. I wish luck and drive to my ex-colleagues, especially my successor Kari Lundell. He will be assuming the duties of Managing Director at the turn of the year and his strong international background will facilitate success. I want to thank everyone at Hacklin for the good team spirit and working relationships we have enjoyed. My warm thanks to all customers and partners as well for many shared moments and memories. Many of them have become good friends and several have become friends of the family. MOTTO: It s not the size of the ship that counts but the size of the waves. 5

6 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A new hand at Hacklin s helm 6

7 Hacklinin operatiivisessa toiminnassa eletään muutoksen aikaa. Lähes 40 vuotta taloa eri tehtävissä palvellut toimitusjohtaja Jyrki Paavola on jäämässä vuodenvaihteessa eläkkeelle. Hänen seuraajakseen siirtyy DI Kari Lundell, joka on aloittanut työrupeamansa Hacklinin varatoimitusjohtajana syyskuun alussa. Kari Lundell astui Hacklinin palvelukseen nöyrin mielin - ei pelkästään vallitsevan ennennäkemättömän rajun taloussuhdanteen vuoksi vaan myös perheyrityksen pitkän historian hyvin tuntien. Ensimmäiset viikot ovat menneet yrityksen toimintaan ja henkilöstöön tutustuen. Jyrki Paavolan opastuksella hän on ehtinyt tavata jo myös muutamia asiakkaita sekä sidosryhmien avainhenkilöitä. Loppuvuosi jatkuu vilkkaana samoissa merkeissä. Lundell toivoo tapaavansa kasvotusten mahdollisimman monet tätäkin lehteä lukevat henkilöt. Logistiikka, kuten muukin liiketoiminta, perustuu hyviin ja luottamuksellisiin ihmissuhteisiin ja siksi on ensiarvoisen tärkeää tuntea asiakaskunta ja ymmärtää heidän liiketoimintaansa ohjaavat perusvoimat. Hacklinilla on syyskuun aikana käynnistetty strategiaprosessi, jossa arvioidaan suuntaviivat liiketoiminnan kehittämiselle seuraaviksi vuosiksi. Talouden myllerryksessä moni asia ympärillä on muuttunut. Jatkossa muutokset ovat entistäkin nopeampia ja vaikeammin ennustettavia. Satamiin ja operaattoreihin kohdistuu selkeästi vahvempia odotuksia rakenteellisista uudistuksista ja toimialajärjestelyistä. Asiakaskunta, erityisesti raskas teollisuus, arvioi jatkuvasti omien toimitusketjujensa taloudellista tehokkuutta ja logistiikkatoimintojensa oikeaa kattavuutta ja palvelukykyä. Strategia on vielä raakile ja siihen palataan vuodenvaihteen jälkeen. Mitään vallankumousta on kuitenkaan turha odottaa. Tässä vaiheessa Kari Lundell mainitsee muutamia ydinasioita, jotka tulevat ilman muuta olemaan peruskiven muurauksen pääraaka-aineita: - Yksilölliset ratkaisut, joissa tuotamme mahdollisimman laajan logistisen palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan osana heidän toimitusketjuaan - Monialaosaaminen ja ketteryys ovat vahvuuksiamme kovassa kilpailussa - Osaamisemme hyödyntäminen ja varmistaminen erityisesti kasvualueiksi valitsemillamme liiketoiminta-alueilla - Porin sataman keskeinen rooli, luonnollisten vahvuuksien hyödyntäminen niin lastisegmenteittäin kuin maantieteellisestikin - Oma laivalinjamme Keski-Eurooppaan on napanuora, joka tukee samalla laajempaa palvelukonseptiamme (esim. projektilastit) - Liiketoiminnan kasvattaminen valitsemillamme painopistealueilla Kari Lundell kiittää Jyrki Paavolaa upeasta ja mittavasta elämäntyöstä yhtiössä sekä saamastaan tuesta uudessa tehtävässä. Kiitokset menevät myös muille yrityksen johto- ja avainhenkilöille, jotka lähikuukausien aikana siirtyvät ansaitusti pelikentän sivulle kannustusjoukkoihin. Perinteet velvoittavat laivaan jääviä, mutta oikealla asenteella ja kovalla työllä alkaneesta toisesta vuosisadasta tulee varmasti Hacklinille ja sen asiakkaille menestyksellinen. Hacklin s operations are undergoing changes. Jyrki Paavola, who has held various roles within the company for almost 40 years, is retiring at the turn of the year. His successor will be M. Sc. Tech. Kari Lundell, who began as Deputy Managing Director at the beginning of September. and personnel. Under the guidance of Jyrki Paavola he has also had the opportunity to meet some of the clients and key interest group people. He will be busy doing so for the rest of the year. Lundell hopes to meet as many as possible of the people who read this magazine, face to face. Logistics, as with other types of business, are based on good and confidential relationships and this is why it is vital to know your client base and understand the basic forces guiding their business. In September, Hacklin initiated a strategy process that will evaluate the guidelines for business development for the coming years. In the economic turmoil, conditions have changed. In future, changes will be even more rapid and difficult to predict. Expectations for structural renewals and the restructuring of ports and operators are clearly higher. The clientele, especially heavy industry, constantly evaluate the economical efficiency of their supply chain and the scope and service ability of their logistical operations. The strategy is not finished and further efforts to bring it to maturity will be made after the turn of the year. However, one should not expect revolutionary changes. At this stage, Kari Lundell mentions some of the central issues that will be included in the cornerstone of future plans: - Individual solutions where we will produce a logistical service package broad enough to fulfil the customer s needs as part of their supply chain - Multi-branch expertise and agility are our strengths when we are faced with tough competition - Securing and taking advantage of our expertise especially in areas of business we have chosen as our growth areas - The central role of the port of Pori, taking advantage of natural strengths both by cargo segment and geographically - Our own shipping line to Central Europe is the umbilical cord supporting our broader service concept (e.g. project cargos) - Expanding business operations in our chosen areas of emphasis Kari Lundell is grateful to Jyrki Paavola for his magnificent and extensive life s work in the company and for supporting him in his new post. He would also like to thank those in management and other key positions who will move from centre court to the sidelines in the coming months. Traditions bind those left onboard, but with the right attitude and hard work, the company s next century will guarantee the success of Hacklin and our customers. KARI LUNDELL Syntynyt Seinäjoella 1962 DI, Lappeenrannan TKK 1988 Laskentapäällikkö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Imatran tehtaat Controller Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, hienopaperitoimiala Toimitusjohtaja, Enso-Gutzeit Osakeyhtiön jakeluyhtiö Finntransit Ltd, Felixstowe 1992 Toimitusjohtaja, Enso West, Antwerpen 1997 Logistiikkajohtaja, Stora Enso North America, Chicago 2001 Business controller sekä toimitusketjun ja liiketoiminnan kehitystehtävät hienopaperitoimialassa, Stora Enso, Helsinki 2006 KARI LUNDELL Born in Seinäjoki 1962 Master of Science (Technology), Lappeenranta University of Technology 1988 Chief Accountant, Enso-Gutzeit Oy, Imatra Mills Controller, Enso-Gutzeit Oy, fine paper branch CEO, Enso-Gutzeit Oy s distribution company Finntransit Ltd, Felixstowe 1992 CEO, Enso West, Antwerpen 1997 Vice President, logistics, Stora Enso North America, Chicago 2001 Vice President business controlling, supply chain and business development duties in the fine paper branch, Stora Enso, Helsinki 2006 Kari Lundell assumed a humble attitude when he began working for Hacklin not only because of the current unprecedented economic situation, but also because he was familiar with the long history of the family business. His first weeks have been spent getting to know the company s operations Vaimo ja 3 teini-ikäistä tytärtä Koti Espoossa, viikot Porissa Harrastukset: golf, metsästys, vapakalastus, ruoanlaitto Wife and three teenage daughters Home in Espoo, weeks spent in Pori Hobbies: golf, hunting, fishing, cooking 7

8 8

9 organisaatiota uudistettu Organisational reform Hacklin on uudistanut toimintaorganisaationsa alkaen. Syksyn aikana tapahtuvat eläkkeelle siirtymiset ja muutokset käsitellyissä määrissä antoivat mahdollisuuden yhdistää osastojen toimintoja ja tehostaa tehtävien kiertoa. Asiakkaiden tarpeiden huomioon ottaminen on toimintamme lähtökohta, johon olemme valmiit mukauttamaan organisaatiomme aina tarvittaessa. Hacklin has restructured its organisation as of 1 October, Since some employees will be retiring this autumn, it has been possible to merge some departmental operations and rationalise job rotation. Meeting the needs of our customers is the foundation of our business and we are willing to adapt our organisation accordingly whenever necessary. ORGANISAATIO / ORGANIZATION CUSTOMERS PORT SERVICES AND FORWARDING Hannu Peltonen BULK JUHANA KÖYKKÄ Pori Kokkola - KIMMO SATOMAA Kotka - Juha Teittinen TRANSITO AND WAREHOUSING Hannu Pesonen HAMINA KOTKA MOSCOW SEA TRANSPORTS Pasi Aro Hamburg - Ulf Langschwager MARKETING PETRI KAIJANMÄKI SHIPPING SERVICES Juhana Köykkä FINANCE, IT ADMINISTRATION, RESOURCES Esa Haavisto Jyrki Paavola KARI LUNDELL Olli Virtanen Jorma Tirri 9

10 HARJAVALLASSA YKSI MAAILMAN SUURISTA NIKKELIJALOSTAMOISTA Harjavalta is home to one of the largest nickel refineries in the world 10

11 Keskimäärin kuusi kertaa vuorokaudessa lähtee Mäntyluodosta raskas rikastejuna lastinaan nikkeli- tai kuparirikastetta. Määränpäänä on Harjavallan suurteollisuuspuisto, jossa nikkeliä valmistaa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehdas. Rikasteita on tuotu Mäntyluodon kautta Harjavaltaan jo kymmenien vuosien ajan, mutta määrät kasvoivat radikaalisti v solmitun yhteistoimintasopimuksen myötä. Sopimuksen osapuolina olivat silloinen Outokumpu Harjavalta Metals Oy, Oy Hacklin Ltd, VR ja Porin kaupunki. Harjavallan nikkelitehtaiden omistus siirtyi sittemmin v amerikkalaiselle OM Groupille. Vuodesta 2007 tehdas on ollut venäläisen kaivos- ja metalliyhtiö Norilsk Nickelin omistuksessa. Six heavy trains loaded with nickel and copper concentrate leave Mäntyluoto on an average day. Their destination is the Harjavalta industrial park where Norilsk Nickel Harjavalta Oy s plant produces nickel. Concentrates have made their way through Mäntyluoto to Harjavalta for decades, but the amount increased radically after the 1992 cooperation agreement. The parties to the agreement were the company previously known as Outokumpu Harjavalta Metals Oy, Oy Hacklin Ltd, VR and the City of Pori. The ownership of Harjavalta s nickel refinery was later transferred to the American OM Group in Since 2007 the plant has been owned by the Russian mining and metal company Norilsk Nickel. Norilsk Nickel on maailman suurin nikkelintuottaja noin 20 prosentin osuudella, kertoo Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n raaka-aineiden hankintapäällikkö Teijo Södervall. Palladiumin tuottajana yrityksen osuus maailman kaivostuotannosta on 50 %. Norilskilla on omia kaivoksia Venäjän lisäksi Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Talvivaaran omistuksesta on noin 5 % Norilsk Nickelillä. Harjavallassa toimiva laitos on maailman 7. suurin nikkelijalostamo. Uuden omistajan myötä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle on tehty vuoden 2008 loppuun mennessä investointeja yli 100 milj. eurolla, millä mahdollistetaan mm. Talvivaarasta tulevan nikkeliraaka-aineen käsittely. Eräs tärkeä uudistus on ollut mm. uuden konttorirakennuksen valmistuminen, minkä ansiosta aiemmin hajasijoitettuna ollut hallinto-, talous- ja tutkimushenkilöstön pääsi saman katon alle. Tehtaan tuotantokapasiteetti on t nikkeliä vuodessa. Raakaaineina käytetään nikkelirikasteita, nikkelikiviä ja muita nikkelipitoisia välituotteita, joita tuodaan mm. Brasiliasta, Kanadasta, Australiasta sekä kasvavassa määrin Suomesta. Jalostuksen tuotteina syntyy nikkelimetallia ja suoloja, sivutuotteina kobolttia, kuparia ja ammoniumsulfaattia. Tuotteista yli 80 % menee Euroopan markkinoille. Tuotteita käytetään ruostumattoman teräksen raakaaineena, pinnoituksessa ja mm. ladattaviin akkuihin, keramiikkaan, korroosiosuojaukseen ja muistikortteihin käytettäviin kemikaaleihin. Yrityksen liikevaihto v oli 663,1 milj. euroa. Se työllistää suoraan n. 250 henkeä, mutta kaikkiaan Harjavallan suurteollisuuspuiston alueella n. 400 henkeä. Teijo Södervall, Norilsk Nickel Harjavalta Oy Norilsk Nickel is the biggest producer of nickel in the world with a total share of 20 percent, says Teijo Södervall, Manager of Raw Materials at Norilsk Nickel Harjavalta Oy. The company s global share of palladium mining production is 50%. In addition to Russia, Norilsk owns mines in South Africa, Australia and the United States. Norilsk Nickel owns about 5% of Talvivaara. The facility at Harjavalta is the seventh largest nickel refinery in the world. At the end of 2008, Norilsk Nickel Harjavalta Oy had received over EUR 100 million in investments under its new ownership, which enables, among other things, the processing of the nickel raw materials from Talvivaara. One of the important reforms has been the completion of the new office building which enabled gathering the previously decentralised administrative, financial and research personnel under the same roof. The production capacity of the mill is 66,000 tonnes of nickel per year. Raw materials used include nickel concentrate, raw nickel matte and other intermediate products containing nickel transported from, among other places, Brazil, Canada, Australia and, in increasing amounts, Finland. The products of processing are nickel metals and salts; secondary products include cobalt, copper and ammonium sulphate. Over 80% of the products go to the European markets. The products are used for raw materials in stainless steel, coating and rechargeable batteries, ceramics, corrosion protection and chemicals used in memory cards. The company s turnover in 2008 was EUR million. It employs about 250 people directly and about 400 people around the Harjavalta industrial park area in total. Mäntyluodon sataman ja Hacklinin toimintaan ollaan Norilsk Nickelillä tyytyväisiä, kertoo Teijo Södervall. Satama-alueella on riittävästi varastotilaa, jota raaka-ainetuonnin ajoittaisten ruuhkahuippujen aikanakin on pystytty yhteisellä sopimuksella järjestämään tarvittaessa lisää. Hacklinilla viime vuosien aikana tapahtuneista yhteyshenkilöiden vaihdoksista huolimatta palvelu on toiminut ja siihen ollaan tyytyväisiä. Yhteydenpito molempiin suuntiin on sujunut hyvin. Toiminta on joustavaa ja seuranta toimii. Mäntyluoto on Norilsk Nickelille strateginen satama, jonka kautta tulevan rikasteen määrä säilyy tulevaisuudessakin vähintään nykyisellä tasolla. Raaka-ainelähteet ovat kuitenkin osittain vaihtumassa. Australian kaivoksia ollaan sulkemassa ja sieltä tulevan rikasteen korvaavat mm. Brasiliasta ja Etelä-Afrikasta tulevat lastit. Talvivaara on iso tulevaisuuden kumppani, mutta se ei korvaa aiempia raaka-ainelähteitä, ainoastaan täydentää niitä. Raaka-aineiden kuljetuskustannukset ovat tietysti koko ajan seurannan alla ja niihin pyritään löytämään säästöjä niin, että yksikkökustannukset saataisiin pysymään mahdollisimman alhaisina. Ympäristön kannalta rikasteiden käsittely on aina ongelmallista, ja siksi Teijo Södervall pitää sataman purkaus- ja varastointijärjestelmien kehittämisen olevan erityisen tärkeässä asemassa. Ratkaisut tulee tehdä myös lähiasukkaiden mielipiteet huomioiden, koska tehdyt päätökset heijastuvat imagollisesti tavaran vastaanottajaan asti. Norilsk Nickel is pleased with the operations at Mäntyluoto harbour and Hacklin, says Teijo Södervall. There are enough storage facilities in the harbour area, and during peak periods in raw material traffic, it has even been possible to reach joint agreements to get more space. Despite personnel changes in Hacklin contacts, service has been good and customers satisfied. Communications in both directions have worked well. Operations have been flexible and monitoring works. Mäntyluoto is a strategic harbour for Norilsk Nickel and the amount of concentrate transported through it will at the very least remain at current levels in future. Some sources of raw materials are nevertheless going to change. The Australia mines are closing and the concentrate from these mines is going to be replaced by cargo from Brazil, South Africa and elsewhere. Talvivaara is a large future partner, but it will not replace previous sources of raw materials, only supplement them. Transport costs of raw materials are of course under constant monitoring and savings are going to have to be organised in a way that keeps unit costs as low as possible. From an environmental viewpoint, treating concentrates is always problematic, and this is why Teijo Södervall considers that the development of the harbour s unloading and storage systems plays a crucial role. The solutions should be implemented considering the residents of the nearby areas, because these decisions will reach and be reflected on the image of the cargo s recipient. 11

12 VALTAKUNNALLINEN HANKE MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄ- MINEN 12 METRIN KULKUSYVÄYTEEN National project Increasing the draught of Mäntyluoto harbour to 12 metres Teksti: Satamajohtaja Jaakko Nirhamo, Porin Satama Kuvat: Porin Satama Text: Port Director Jaakko Nirhamo, Port of Pori Pictures: Port of Pori Mäntyluodon väylähanke on saanut alkunsa jo vuonna 2003, jolloin Porin kaupunki ja Merenkulkulaitos lähtivät sitä yhdessä ajamaan. Hakijoiden kesken tehtiin yhteistoimintasopimus väylän rakentamisesta ja hankkeen edistämisestä. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty Sataman hallituksessa ja johtokunnassa useita kertoja, laadittu lausuntoja eri instansseille sekä tavattu valtakunnallisia korkeita virkamiehiä ja poliitikkoja. Kyseessä on siis pitkään ja hyvin valmisteltu hanke, johon ovat kaupungin johdon lisäksi tehneet paljon arvokasta työtä maakuntamme edunvalvojatahot sekä kansanedustajat. Hanke realisoitui toteutettavaksi, kun se valittiin keväällä valtion elvytyspakettiin. Nyt käsillä oleva laajennushanke maksaa Porin kaupungille 22 miljoonaa euroa. Summalla syvennetään satamaan johtava väylä aallonmurtajan sisäpuolella, laajennetaan laivojen kääntöallasta sekä rakennetaan uusi laituri ja hankitaan siihen liittyvää kalustoa. Hanke on hyväksytty toteutettavaksi Porin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa tänä vuonna. Valtio syventää väylää aallonmurtajan ulkopuolella noin neljän kilometrin matkalta ja käyttää siihen 9,2 miljoonaa euroa. Koko projektin arvo on siis yli 30 miljoonaa euroa. Hankkeella on valtakunnallisesti suuri merkitys ja se tulee muuttamaan maan logistista järjestelmää ja tavaran kuljetusreittejä. Porin satama säilyttää asemansa ja jopa vahvistaa sitä suurten satamien joukossa. Kyseessä on pitkävaikutteinen hanke, sillä tällaisia ratkaisuja ja rakenteita tehdään 50 vuoden tarpeita varten. Kun väylä valmistuu , on Porilla Suomen parhaat meriväylät kaikille tuoteryhmille. Saariston puuttuminen ja syvät vedet tekevät laivakuljetukset turvallisiksi ja helpoiksi myös talvella, sillä meri jäätyy täällä talvella harvemmin kuin muissa satamissa. Porin kaupungilla ja Porin satamalla on lisäksi tarjota logistiikka- ja teollisuustarpeisiin yhteensä noin 200 hehtaaria vapaata tilaa sataman ympärillä. Satamatoimintojen kehittämistä helpottaa myös, että satama-alueen lähistöllä on hyvin vähän pysyvää asutusta. Näiden merkittävien etujen turvin Porin satamaa on hyvä kehittää nyt ja tulevaisuudessa. Vuoden 2010 aikana satama saa Mäntyluotoon myös uuden sisääntuloalueen ja siihen liittyvän porttirakennuksen. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee uudet ja modernit tilat Tullille. Porin Sataman hallinto muuttaa rakennuksen toiseen kerrokseen. Nykyiselle 2500 m²:n satamakonttorille etsitään uutta omistajaa tai vuokralaista. Tila sopisi erinomaisen hyvin esimerkiksi jollekin valtion yksikölle, mikäli valtio päättää hajasijoittaa merenkulkuun liittyviä toimintojaan. Porin sataman Mäntyluodon väylän syventäminen ei ole vain pieni paikallinen hanke, vaan kyseessä on Suomen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta merkittävä asia. Aluskoot kasvavat, ja kuljetuskustannuksia voidaan pienentää käyttämällä suuria aluksia. Väylähanketta tarvitsevat sataman asiakkaat; metalli-, metsä- ja prosessiteollisuuden toimijat, paikallinen telakkateollisuus sekä alueemme johtavat metallinvalmistajat. The Mäntyluoto fairway project began back in 2003 when it was initiated by the City of Pori in cooperation with the Finnish Maritime Administration. A contract on the construction of the fairway and advancing the project was signed with the applicants. After this, the matter has been discussed several times in the port s administration and board; statements have been drawn 12

13 Vuoteen 2018 ulottuva Porin sataman kehityssuunnitelma Porin satama s development plan until 2018 up for different instances and meetings arranged with senior officials and politicians. Thus, the project has been thoroughly planned over a long period and the city s administrative personnel, regional trustees and members of parliament have all done a lot of valuable work. The project s implementation was confirmed after it was included in a national stimulation bill this spring. The present expansion project will cost the City of Pori EUR 22 million. The sum will be used to deepen the fairway leading to the harbour inside the breakwater, expand the ships turning basin, to build a new quay and for acquiring related equipment. The project has been accepted for implementation by Pori s city administration and city council this year. The government will deepen the route outside the breakwater for a distance of four kilometres and invest EUR 9.2 million in the work. The value of the entire project is thus over EUR 30 million. Deepening the port of Pori s Mäntyluoto fairway is not a small local project; rather it is significant for maintaining the competitiveness of Finnish industry. Ship sizes are increasing and the cost of transport can be diminished by using large vessels. The port s customers such as the metal, forestry, and processing industries, the local shipyards and the leading metal manufacturers of our region need this fairway project. The project is of national importance and it will change the country s logistical system and cargo routes. The port of Pori will maintain and even strengthen its position among large ports. The project will have long-term effects, because solutions and structures such as this one are created to meet the needs of the next 50 years. When the fairway is finished in Pori will have the best sea routes for all product groups. Deep waters and the lack of an archipelago ensure the safety and ease of shipping in winter as well, because the sea does not freeze over here as often as in other ports. The City of Pori and the port of Pori can also provide a combined 200 hectares of free space around the port Porin sataman väylähanke The fairway project of Pori port for logistical and industrial needs. Port operations are also facilitated by the fact that there is very little permanent habitation in the port s vicinity. These significant benefits provide a good basis for developing the port of Pori now and in the future. During 2010, the port will also get a new entrance area and port building to Mäntyluoto. The ground floor of the building will house new modern Customs facilities. The administration of the Port of Pori will move into the first floor of the building. A search for a new owner or tenant for the current 2500m² port offices is underway. The premises would be excellent, for example, for a governmental unit if the government decides to decentralise its maritime functions. 13

14 120 VUOTTA ILAISUUTTA TAKANA 120 Years behind at Hacklin Kolme pitkään Hacklin-yhtiöitä uskollisesti ja ansiokkaasti palvellutta henkilöä on jäänyt tai jäämässä syksyn aikana eläkkeelle. He ovat vuosien varrella ehtineet olla mukana monissa eri tehtävissä. Asiantuntemusta satamasta ja logistiikasta löytyy yhteensä n. 120 vuoden verran. Three of Hacklin s devoted and distinguished employees have retired or will retire this autumn. Over the years, they have been involved in various roles in the company. Their shared expertise in harbour services and logistics has been gained over a total of almost 120 years. 14

15 Martti Järnström - taloon vakituiseksi huolitsija Porin konttorissa - konttorin esimies Kankaanpäässä - markkinointiosaston apulaisosastopäällikkö - vientihuolintaosaston apulaisosastopäällikkö - projektiosaston osastopäällikkö - eläkkeelle became permanent employee in forwarding operator in the Pori office - office manager in Kankaanpää - assistant manager of the marketing department - assistant manager of the export forwarding department - manager of the project department - retirement on 30 September 2009 Mauno Hyytiä - taloon vakituiseksi huolintatyöntekijä - taljari, ahtaaja - tullaaja - huolinnan työnjohtaja - lainapeitevaraston ja sementtisiilon hoitaja - tuontihuolitsija - osastopäällikkö (tuonti, vienti, kontit, ahtaus) - markkinointipäällikkö - eläkkeelle became permanent employee in forwarding employee - tallyman, stevedore - customhouse broker - forwarding foreman - responsible for the tarpaulin store and cement silo - forwarding operator, import - manager of department (export, import, containers, stevedoring) - marketing manager - retirement on 30 November 2009 Jyrki Paavola - taloon tuontihuolitsija - tuontiosaston päällikkö - apulaisjohtaja - kehitysjohtaja - toimialajohtaja - johtaja - toimitusjohtaja - eläkkeelle employment started in forwarding operator, import - manager of the import department - assistant manager - development manager - divisional manager - director - managing director - retirement on 31 December

16 pori hamina helsinki kokkola Oy Hacklin Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Bulk Service Ltd Mäntyluoto Palokankaantie 6 Salmisaarenkatu 1 Kemirantie 1, FI KOKKOLA FI PORI FI HAMINA FI HELSINKI PL 602, FI KOKKOLA Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax kotka hamburg MOSCOW Oy Hacklin Bulk Boys Ltd Hacklin Deutschland GmbH ZAO Hamiko CIS Ruununmaanlaituri Am Sandtorkai 74, DE HAMBURG Ul. Staraya Basmannaya 38/2 FI KOTKA POB , DE HAMBURG Office 218, RU MOSCOW Tel Fax Tel Fax Tel Fax

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Welcome to Meriaura Group

Welcome to Meriaura Group Welcome to Meriaura Group Brief history Meriaura Ltd. established in 1986 Initially non-commercial activities, working for environmental NGOs In 1995 first dry cargo vessel was bought 2000 Chartering more

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 14 m (Year: ) PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 13 m (Y.2000) tonnia THE LARGEST DRY BULK PORTS IN FINLAND Y. 2014 (alustava) 6 500 000

Lisätiedot

LT015 Verso -työmaan raskaat purkutyöt alkavat olla valmiit. Nykytila on aika raadollinen, mutta uutta ja uljasta alkaa koko ajan rakentua.

LT015 Verso -työmaan raskaat purkutyöt alkavat olla valmiit. Nykytila on aika raadollinen, mutta uutta ja uljasta alkaa koko ajan rakentua. Peruskorjaustiedote marraskuu/renovation bulletin November LT015 Verso -työmaan raskaat purkutyöt alkavat olla valmiit. Nykytila on aika raadollinen, mutta uutta ja uljasta alkaa koko ajan rakentua. Tilanne

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti

Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti Vesikysymykset kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa Kaj Jansson Maa- ja metsätalousministeriö/luonnonvarasto

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot