HACKLININ RUORI UUSIIN KÄSIIN MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN A NEW HAND AT HACKLIN S HELM. HACKLIN Syksy 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HACKLININ RUORI UUSIIN KÄSIIN MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN A NEW HAND AT HACKLIN S HELM. HACKLIN Syksy 2009"

Transkriptio

1 H hacklin news SYKSy / AUTUMN 2009 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A NEW HAND AT S HELM MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN Increasing the draught of Mäntyluoto harbour 1

2 SISÄLTÖINDEX 4 laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen It s not the size of the ship that counts but the size of the waves 8 organisaatiota uudistettu organisational reform 10 YKSI MAAILMAN SUURImmista one of the largest in the world 12 MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN Increasing the draught of Mäntyluoto harbour toimitus: jyrki paavola, Leena peltonen kannen kuva: leena peltonen osoitteenmuutokset ja tilaukset: puh: (02) tai Graafinen suunnittelu: SEK PRO OY Paino: kehitys Oy editors: jyrki paavola, leena peltonen cover photography: leena peltonen Contact us: phone: +358 (0) or Graphic design: SEK PRO OY Printed by: kehitys Oy 120 vuotta hacklinilaisuutta takana years behind at hacklin 14 2

3 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A NEW HAND AT S HELM Hacklinin operatiivisessa toiminnassa eletään muutoksen aikaa. S. 6-8 Hacklin s operations are undergoing changes. p

4 Esipuheforeword jyrki paavola laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen It s not the size of the ship that counts but the size of the waves 4

5 Asiantuntemuksen siirtäminen seuraajille on hoidettu niin hyvin kuin se ylipäänsä on mahdollista. Juuri nyt on helppo unohtaa pitkän työputken raskaat hetket ja muistaa hienoja päiviä (ja iltoja), joita kuitenkin on ollut eniten. Transferring expertise to successors has been managed as well as is generally possible. Right now, it is easy to forget the trying moments of a long career and remember the good days (and evenings) which nevertheless outnumber them. Viime syksystä lähtien olemme joutuneet elämään mukana Suomen vaikeassa taloustilanteessa. Palvelun tarjoajana olemme riippuvaisia asiakkaistamme. Heidän tämän syksyn aikana mahdollisesti tekemänsä kaupat ratkaisevat ensi vuoden työllisyystilanteen meidän osaltamme. Varovaista optimismia on näkyvissä suurimman kauppakumppanimme Saksan taloustilanteessa. Kuluvan vuoden aikana olemme minimoineet henkilökulujamme lomautuksilla ja organisaatiomme on sekä nuorennuksen että yhdistymisten kautta viritetty valmiiksi hoitamaan vaativiakin logistisia toimeksiantoja. Uskon Hacklinin olevan vuonna 2010 entistä modernimpi, tehokkaampi ja valmiimpi ottamaan vastaan nousevan maailmantalouden haasteet. Olen ollut Hacklinin palveluksessa lähes 38 vuotta. Täytän ensi vuonna 63 ja jään eläkkeelle vuodenvaihteessa. Vaikka sopimus eläköitymisiästä tehtiinkin työnantajan kanssa jo vuonna 1998, on H-hetki yllättävän nopeasti todellisuutta. Oy Hacklin Ltd:n hallitustyöskentely ja Elinkeinoelämän keskusliiton luottamustehtävät pitävät tuntuman työelämään vireänä myös ensi vuonna. Kollegojen väittämän mukaan eläkkeellä kiire vain lisääntyy. Tuntuu mahdottomalta, jää nähtäväksi. Tänä syksynä ovat aktiivisesta työelämästä jäämässä lisäkseni pois Martti Järnström ja Mauno Hyytiä, molemmat toisen polven hacklinilaisia. Heidän yhteinen työpanoksensa Hacklinilla nousee laskentatavasta riippuen lähes 90 työvuoteen, työn laatu on alalla ja yhtiön sisällä arvostettu korkeaksi. Asiantuntemuksen siirtäminen seuraajille on hoidettu niin hyvin kuin se ylipäänsä on mahdollista. Juuri nyt on helppo unohtaa pitkän työputken raskaat hetket ja muistaa hienoja päiviä (ja iltoja), joita kuitenkin on ollut eniten. Toivotan onnea ja tarmoa entisille työtovereilleni, erityisesti seuraajalleni Kari Lundellille. Hän ottaa vuodenvaihteessa vastaan toimitusjohtajan tehtävät, joissa hänen vahva kansainvälinen taustansa varmasti helpottaa onnistumista. Kiitän kaikkia hacklinilaisia hyvästä yhteishengestä ja työtoveruudesta. Lämpimät kiitokseni myös kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhteisistä hetkistä ja muistoista. Heidän joukostaan on monesta tullut hyvä ystävä, useasta jopa perhetuttu. MOTTO: Laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen. Since last autumn we have been forced to cope with the difficult economic conditions in Finland. As a service provider, we depend on our customers. Their trading this autumn will have a direct impact our employment situation next year. Cautious optimism can be seen in the economic situation in Germany, our largest trading partner. We have minimised our personnel costs with layoffs and our organisation has been adapted in order to manage even the most demanding logistical operations through rejuvenation and mergers. I believe that Hacklin will be more modern, efficient and better prepared to face the challenges of the improving global economy in I have worked for Hacklin for almost 38 years. I will be 63 next year and retire at the turn of the year. Although a contract concerning my retirement age was signed with the company in 1998, the moment has come earlier than I expected. Oy Hacklin Ltd s administrative operations and a position of trust in the Confederation of Finnish Industries will help me retain a hold on working life next year as well. My colleagues tell me life after retirement tends to be busier than ever. This seems impossible and we will have to wait and see. This autumn, two others are retiring from active working life: Martti Järnström and Mauno Hyytiä, both second generation Hacklin employees. Their combined years with Hacklin amount to almost 90 and the quality of their work is highly valued in the industry and inside the company. Transferring expertise to successors has been managed as well as is generally possible. Right now, it is easy to forget the trying moments of a long career and remember the good days (and evenings) which nevertheless outnumber them. I wish luck and drive to my ex-colleagues, especially my successor Kari Lundell. He will be assuming the duties of Managing Director at the turn of the year and his strong international background will facilitate success. I want to thank everyone at Hacklin for the good team spirit and working relationships we have enjoyed. My warm thanks to all customers and partners as well for many shared moments and memories. Many of them have become good friends and several have become friends of the family. MOTTO: It s not the size of the ship that counts but the size of the waves. 5

6 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A new hand at Hacklin s helm 6

7 Hacklinin operatiivisessa toiminnassa eletään muutoksen aikaa. Lähes 40 vuotta taloa eri tehtävissä palvellut toimitusjohtaja Jyrki Paavola on jäämässä vuodenvaihteessa eläkkeelle. Hänen seuraajakseen siirtyy DI Kari Lundell, joka on aloittanut työrupeamansa Hacklinin varatoimitusjohtajana syyskuun alussa. Kari Lundell astui Hacklinin palvelukseen nöyrin mielin - ei pelkästään vallitsevan ennennäkemättömän rajun taloussuhdanteen vuoksi vaan myös perheyrityksen pitkän historian hyvin tuntien. Ensimmäiset viikot ovat menneet yrityksen toimintaan ja henkilöstöön tutustuen. Jyrki Paavolan opastuksella hän on ehtinyt tavata jo myös muutamia asiakkaita sekä sidosryhmien avainhenkilöitä. Loppuvuosi jatkuu vilkkaana samoissa merkeissä. Lundell toivoo tapaavansa kasvotusten mahdollisimman monet tätäkin lehteä lukevat henkilöt. Logistiikka, kuten muukin liiketoiminta, perustuu hyviin ja luottamuksellisiin ihmissuhteisiin ja siksi on ensiarvoisen tärkeää tuntea asiakaskunta ja ymmärtää heidän liiketoimintaansa ohjaavat perusvoimat. Hacklinilla on syyskuun aikana käynnistetty strategiaprosessi, jossa arvioidaan suuntaviivat liiketoiminnan kehittämiselle seuraaviksi vuosiksi. Talouden myllerryksessä moni asia ympärillä on muuttunut. Jatkossa muutokset ovat entistäkin nopeampia ja vaikeammin ennustettavia. Satamiin ja operaattoreihin kohdistuu selkeästi vahvempia odotuksia rakenteellisista uudistuksista ja toimialajärjestelyistä. Asiakaskunta, erityisesti raskas teollisuus, arvioi jatkuvasti omien toimitusketjujensa taloudellista tehokkuutta ja logistiikkatoimintojensa oikeaa kattavuutta ja palvelukykyä. Strategia on vielä raakile ja siihen palataan vuodenvaihteen jälkeen. Mitään vallankumousta on kuitenkaan turha odottaa. Tässä vaiheessa Kari Lundell mainitsee muutamia ydinasioita, jotka tulevat ilman muuta olemaan peruskiven muurauksen pääraaka-aineita: - Yksilölliset ratkaisut, joissa tuotamme mahdollisimman laajan logistisen palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan osana heidän toimitusketjuaan - Monialaosaaminen ja ketteryys ovat vahvuuksiamme kovassa kilpailussa - Osaamisemme hyödyntäminen ja varmistaminen erityisesti kasvualueiksi valitsemillamme liiketoiminta-alueilla - Porin sataman keskeinen rooli, luonnollisten vahvuuksien hyödyntäminen niin lastisegmenteittäin kuin maantieteellisestikin - Oma laivalinjamme Keski-Eurooppaan on napanuora, joka tukee samalla laajempaa palvelukonseptiamme (esim. projektilastit) - Liiketoiminnan kasvattaminen valitsemillamme painopistealueilla Kari Lundell kiittää Jyrki Paavolaa upeasta ja mittavasta elämäntyöstä yhtiössä sekä saamastaan tuesta uudessa tehtävässä. Kiitokset menevät myös muille yrityksen johto- ja avainhenkilöille, jotka lähikuukausien aikana siirtyvät ansaitusti pelikentän sivulle kannustusjoukkoihin. Perinteet velvoittavat laivaan jääviä, mutta oikealla asenteella ja kovalla työllä alkaneesta toisesta vuosisadasta tulee varmasti Hacklinille ja sen asiakkaille menestyksellinen. Hacklin s operations are undergoing changes. Jyrki Paavola, who has held various roles within the company for almost 40 years, is retiring at the turn of the year. His successor will be M. Sc. Tech. Kari Lundell, who began as Deputy Managing Director at the beginning of September. and personnel. Under the guidance of Jyrki Paavola he has also had the opportunity to meet some of the clients and key interest group people. He will be busy doing so for the rest of the year. Lundell hopes to meet as many as possible of the people who read this magazine, face to face. Logistics, as with other types of business, are based on good and confidential relationships and this is why it is vital to know your client base and understand the basic forces guiding their business. In September, Hacklin initiated a strategy process that will evaluate the guidelines for business development for the coming years. In the economic turmoil, conditions have changed. In future, changes will be even more rapid and difficult to predict. Expectations for structural renewals and the restructuring of ports and operators are clearly higher. The clientele, especially heavy industry, constantly evaluate the economical efficiency of their supply chain and the scope and service ability of their logistical operations. The strategy is not finished and further efforts to bring it to maturity will be made after the turn of the year. However, one should not expect revolutionary changes. At this stage, Kari Lundell mentions some of the central issues that will be included in the cornerstone of future plans: - Individual solutions where we will produce a logistical service package broad enough to fulfil the customer s needs as part of their supply chain - Multi-branch expertise and agility are our strengths when we are faced with tough competition - Securing and taking advantage of our expertise especially in areas of business we have chosen as our growth areas - The central role of the port of Pori, taking advantage of natural strengths both by cargo segment and geographically - Our own shipping line to Central Europe is the umbilical cord supporting our broader service concept (e.g. project cargos) - Expanding business operations in our chosen areas of emphasis Kari Lundell is grateful to Jyrki Paavola for his magnificent and extensive life s work in the company and for supporting him in his new post. He would also like to thank those in management and other key positions who will move from centre court to the sidelines in the coming months. Traditions bind those left onboard, but with the right attitude and hard work, the company s next century will guarantee the success of Hacklin and our customers. KARI LUNDELL Syntynyt Seinäjoella 1962 DI, Lappeenrannan TKK 1988 Laskentapäällikkö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Imatran tehtaat Controller Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, hienopaperitoimiala Toimitusjohtaja, Enso-Gutzeit Osakeyhtiön jakeluyhtiö Finntransit Ltd, Felixstowe 1992 Toimitusjohtaja, Enso West, Antwerpen 1997 Logistiikkajohtaja, Stora Enso North America, Chicago 2001 Business controller sekä toimitusketjun ja liiketoiminnan kehitystehtävät hienopaperitoimialassa, Stora Enso, Helsinki 2006 KARI LUNDELL Born in Seinäjoki 1962 Master of Science (Technology), Lappeenranta University of Technology 1988 Chief Accountant, Enso-Gutzeit Oy, Imatra Mills Controller, Enso-Gutzeit Oy, fine paper branch CEO, Enso-Gutzeit Oy s distribution company Finntransit Ltd, Felixstowe 1992 CEO, Enso West, Antwerpen 1997 Vice President, logistics, Stora Enso North America, Chicago 2001 Vice President business controlling, supply chain and business development duties in the fine paper branch, Stora Enso, Helsinki 2006 Kari Lundell assumed a humble attitude when he began working for Hacklin not only because of the current unprecedented economic situation, but also because he was familiar with the long history of the family business. His first weeks have been spent getting to know the company s operations Vaimo ja 3 teini-ikäistä tytärtä Koti Espoossa, viikot Porissa Harrastukset: golf, metsästys, vapakalastus, ruoanlaitto Wife and three teenage daughters Home in Espoo, weeks spent in Pori Hobbies: golf, hunting, fishing, cooking 7

8 8

9 organisaatiota uudistettu Organisational reform Hacklin on uudistanut toimintaorganisaationsa alkaen. Syksyn aikana tapahtuvat eläkkeelle siirtymiset ja muutokset käsitellyissä määrissä antoivat mahdollisuuden yhdistää osastojen toimintoja ja tehostaa tehtävien kiertoa. Asiakkaiden tarpeiden huomioon ottaminen on toimintamme lähtökohta, johon olemme valmiit mukauttamaan organisaatiomme aina tarvittaessa. Hacklin has restructured its organisation as of 1 October, Since some employees will be retiring this autumn, it has been possible to merge some departmental operations and rationalise job rotation. Meeting the needs of our customers is the foundation of our business and we are willing to adapt our organisation accordingly whenever necessary. ORGANISAATIO / ORGANIZATION CUSTOMERS PORT SERVICES AND FORWARDING Hannu Peltonen BULK JUHANA KÖYKKÄ Pori Kokkola - KIMMO SATOMAA Kotka - Juha Teittinen TRANSITO AND WAREHOUSING Hannu Pesonen HAMINA KOTKA MOSCOW SEA TRANSPORTS Pasi Aro Hamburg - Ulf Langschwager MARKETING PETRI KAIJANMÄKI SHIPPING SERVICES Juhana Köykkä FINANCE, IT ADMINISTRATION, RESOURCES Esa Haavisto Jyrki Paavola KARI LUNDELL Olli Virtanen Jorma Tirri 9

10 HARJAVALLASSA YKSI MAAILMAN SUURISTA NIKKELIJALOSTAMOISTA Harjavalta is home to one of the largest nickel refineries in the world 10

11 Keskimäärin kuusi kertaa vuorokaudessa lähtee Mäntyluodosta raskas rikastejuna lastinaan nikkeli- tai kuparirikastetta. Määränpäänä on Harjavallan suurteollisuuspuisto, jossa nikkeliä valmistaa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehdas. Rikasteita on tuotu Mäntyluodon kautta Harjavaltaan jo kymmenien vuosien ajan, mutta määrät kasvoivat radikaalisti v solmitun yhteistoimintasopimuksen myötä. Sopimuksen osapuolina olivat silloinen Outokumpu Harjavalta Metals Oy, Oy Hacklin Ltd, VR ja Porin kaupunki. Harjavallan nikkelitehtaiden omistus siirtyi sittemmin v amerikkalaiselle OM Groupille. Vuodesta 2007 tehdas on ollut venäläisen kaivos- ja metalliyhtiö Norilsk Nickelin omistuksessa. Six heavy trains loaded with nickel and copper concentrate leave Mäntyluoto on an average day. Their destination is the Harjavalta industrial park where Norilsk Nickel Harjavalta Oy s plant produces nickel. Concentrates have made their way through Mäntyluoto to Harjavalta for decades, but the amount increased radically after the 1992 cooperation agreement. The parties to the agreement were the company previously known as Outokumpu Harjavalta Metals Oy, Oy Hacklin Ltd, VR and the City of Pori. The ownership of Harjavalta s nickel refinery was later transferred to the American OM Group in Since 2007 the plant has been owned by the Russian mining and metal company Norilsk Nickel. Norilsk Nickel on maailman suurin nikkelintuottaja noin 20 prosentin osuudella, kertoo Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n raaka-aineiden hankintapäällikkö Teijo Södervall. Palladiumin tuottajana yrityksen osuus maailman kaivostuotannosta on 50 %. Norilskilla on omia kaivoksia Venäjän lisäksi Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Talvivaaran omistuksesta on noin 5 % Norilsk Nickelillä. Harjavallassa toimiva laitos on maailman 7. suurin nikkelijalostamo. Uuden omistajan myötä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle on tehty vuoden 2008 loppuun mennessä investointeja yli 100 milj. eurolla, millä mahdollistetaan mm. Talvivaarasta tulevan nikkeliraaka-aineen käsittely. Eräs tärkeä uudistus on ollut mm. uuden konttorirakennuksen valmistuminen, minkä ansiosta aiemmin hajasijoitettuna ollut hallinto-, talous- ja tutkimushenkilöstön pääsi saman katon alle. Tehtaan tuotantokapasiteetti on t nikkeliä vuodessa. Raakaaineina käytetään nikkelirikasteita, nikkelikiviä ja muita nikkelipitoisia välituotteita, joita tuodaan mm. Brasiliasta, Kanadasta, Australiasta sekä kasvavassa määrin Suomesta. Jalostuksen tuotteina syntyy nikkelimetallia ja suoloja, sivutuotteina kobolttia, kuparia ja ammoniumsulfaattia. Tuotteista yli 80 % menee Euroopan markkinoille. Tuotteita käytetään ruostumattoman teräksen raakaaineena, pinnoituksessa ja mm. ladattaviin akkuihin, keramiikkaan, korroosiosuojaukseen ja muistikortteihin käytettäviin kemikaaleihin. Yrityksen liikevaihto v oli 663,1 milj. euroa. Se työllistää suoraan n. 250 henkeä, mutta kaikkiaan Harjavallan suurteollisuuspuiston alueella n. 400 henkeä. Teijo Södervall, Norilsk Nickel Harjavalta Oy Norilsk Nickel is the biggest producer of nickel in the world with a total share of 20 percent, says Teijo Södervall, Manager of Raw Materials at Norilsk Nickel Harjavalta Oy. The company s global share of palladium mining production is 50%. In addition to Russia, Norilsk owns mines in South Africa, Australia and the United States. Norilsk Nickel owns about 5% of Talvivaara. The facility at Harjavalta is the seventh largest nickel refinery in the world. At the end of 2008, Norilsk Nickel Harjavalta Oy had received over EUR 100 million in investments under its new ownership, which enables, among other things, the processing of the nickel raw materials from Talvivaara. One of the important reforms has been the completion of the new office building which enabled gathering the previously decentralised administrative, financial and research personnel under the same roof. The production capacity of the mill is 66,000 tonnes of nickel per year. Raw materials used include nickel concentrate, raw nickel matte and other intermediate products containing nickel transported from, among other places, Brazil, Canada, Australia and, in increasing amounts, Finland. The products of processing are nickel metals and salts; secondary products include cobalt, copper and ammonium sulphate. Over 80% of the products go to the European markets. The products are used for raw materials in stainless steel, coating and rechargeable batteries, ceramics, corrosion protection and chemicals used in memory cards. The company s turnover in 2008 was EUR million. It employs about 250 people directly and about 400 people around the Harjavalta industrial park area in total. Mäntyluodon sataman ja Hacklinin toimintaan ollaan Norilsk Nickelillä tyytyväisiä, kertoo Teijo Södervall. Satama-alueella on riittävästi varastotilaa, jota raaka-ainetuonnin ajoittaisten ruuhkahuippujen aikanakin on pystytty yhteisellä sopimuksella järjestämään tarvittaessa lisää. Hacklinilla viime vuosien aikana tapahtuneista yhteyshenkilöiden vaihdoksista huolimatta palvelu on toiminut ja siihen ollaan tyytyväisiä. Yhteydenpito molempiin suuntiin on sujunut hyvin. Toiminta on joustavaa ja seuranta toimii. Mäntyluoto on Norilsk Nickelille strateginen satama, jonka kautta tulevan rikasteen määrä säilyy tulevaisuudessakin vähintään nykyisellä tasolla. Raaka-ainelähteet ovat kuitenkin osittain vaihtumassa. Australian kaivoksia ollaan sulkemassa ja sieltä tulevan rikasteen korvaavat mm. Brasiliasta ja Etelä-Afrikasta tulevat lastit. Talvivaara on iso tulevaisuuden kumppani, mutta se ei korvaa aiempia raaka-ainelähteitä, ainoastaan täydentää niitä. Raaka-aineiden kuljetuskustannukset ovat tietysti koko ajan seurannan alla ja niihin pyritään löytämään säästöjä niin, että yksikkökustannukset saataisiin pysymään mahdollisimman alhaisina. Ympäristön kannalta rikasteiden käsittely on aina ongelmallista, ja siksi Teijo Södervall pitää sataman purkaus- ja varastointijärjestelmien kehittämisen olevan erityisen tärkeässä asemassa. Ratkaisut tulee tehdä myös lähiasukkaiden mielipiteet huomioiden, koska tehdyt päätökset heijastuvat imagollisesti tavaran vastaanottajaan asti. Norilsk Nickel is pleased with the operations at Mäntyluoto harbour and Hacklin, says Teijo Södervall. There are enough storage facilities in the harbour area, and during peak periods in raw material traffic, it has even been possible to reach joint agreements to get more space. Despite personnel changes in Hacklin contacts, service has been good and customers satisfied. Communications in both directions have worked well. Operations have been flexible and monitoring works. Mäntyluoto is a strategic harbour for Norilsk Nickel and the amount of concentrate transported through it will at the very least remain at current levels in future. Some sources of raw materials are nevertheless going to change. The Australia mines are closing and the concentrate from these mines is going to be replaced by cargo from Brazil, South Africa and elsewhere. Talvivaara is a large future partner, but it will not replace previous sources of raw materials, only supplement them. Transport costs of raw materials are of course under constant monitoring and savings are going to have to be organised in a way that keeps unit costs as low as possible. From an environmental viewpoint, treating concentrates is always problematic, and this is why Teijo Södervall considers that the development of the harbour s unloading and storage systems plays a crucial role. The solutions should be implemented considering the residents of the nearby areas, because these decisions will reach and be reflected on the image of the cargo s recipient. 11

12 VALTAKUNNALLINEN HANKE MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄ- MINEN 12 METRIN KULKUSYVÄYTEEN National project Increasing the draught of Mäntyluoto harbour to 12 metres Teksti: Satamajohtaja Jaakko Nirhamo, Porin Satama Kuvat: Porin Satama Text: Port Director Jaakko Nirhamo, Port of Pori Pictures: Port of Pori Mäntyluodon väylähanke on saanut alkunsa jo vuonna 2003, jolloin Porin kaupunki ja Merenkulkulaitos lähtivät sitä yhdessä ajamaan. Hakijoiden kesken tehtiin yhteistoimintasopimus väylän rakentamisesta ja hankkeen edistämisestä. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty Sataman hallituksessa ja johtokunnassa useita kertoja, laadittu lausuntoja eri instansseille sekä tavattu valtakunnallisia korkeita virkamiehiä ja poliitikkoja. Kyseessä on siis pitkään ja hyvin valmisteltu hanke, johon ovat kaupungin johdon lisäksi tehneet paljon arvokasta työtä maakuntamme edunvalvojatahot sekä kansanedustajat. Hanke realisoitui toteutettavaksi, kun se valittiin keväällä valtion elvytyspakettiin. Nyt käsillä oleva laajennushanke maksaa Porin kaupungille 22 miljoonaa euroa. Summalla syvennetään satamaan johtava väylä aallonmurtajan sisäpuolella, laajennetaan laivojen kääntöallasta sekä rakennetaan uusi laituri ja hankitaan siihen liittyvää kalustoa. Hanke on hyväksytty toteutettavaksi Porin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa tänä vuonna. Valtio syventää väylää aallonmurtajan ulkopuolella noin neljän kilometrin matkalta ja käyttää siihen 9,2 miljoonaa euroa. Koko projektin arvo on siis yli 30 miljoonaa euroa. Hankkeella on valtakunnallisesti suuri merkitys ja se tulee muuttamaan maan logistista järjestelmää ja tavaran kuljetusreittejä. Porin satama säilyttää asemansa ja jopa vahvistaa sitä suurten satamien joukossa. Kyseessä on pitkävaikutteinen hanke, sillä tällaisia ratkaisuja ja rakenteita tehdään 50 vuoden tarpeita varten. Kun väylä valmistuu , on Porilla Suomen parhaat meriväylät kaikille tuoteryhmille. Saariston puuttuminen ja syvät vedet tekevät laivakuljetukset turvallisiksi ja helpoiksi myös talvella, sillä meri jäätyy täällä talvella harvemmin kuin muissa satamissa. Porin kaupungilla ja Porin satamalla on lisäksi tarjota logistiikka- ja teollisuustarpeisiin yhteensä noin 200 hehtaaria vapaata tilaa sataman ympärillä. Satamatoimintojen kehittämistä helpottaa myös, että satama-alueen lähistöllä on hyvin vähän pysyvää asutusta. Näiden merkittävien etujen turvin Porin satamaa on hyvä kehittää nyt ja tulevaisuudessa. Vuoden 2010 aikana satama saa Mäntyluotoon myös uuden sisääntuloalueen ja siihen liittyvän porttirakennuksen. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee uudet ja modernit tilat Tullille. Porin Sataman hallinto muuttaa rakennuksen toiseen kerrokseen. Nykyiselle 2500 m²:n satamakonttorille etsitään uutta omistajaa tai vuokralaista. Tila sopisi erinomaisen hyvin esimerkiksi jollekin valtion yksikölle, mikäli valtio päättää hajasijoittaa merenkulkuun liittyviä toimintojaan. Porin sataman Mäntyluodon väylän syventäminen ei ole vain pieni paikallinen hanke, vaan kyseessä on Suomen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta merkittävä asia. Aluskoot kasvavat, ja kuljetuskustannuksia voidaan pienentää käyttämällä suuria aluksia. Väylähanketta tarvitsevat sataman asiakkaat; metalli-, metsä- ja prosessiteollisuuden toimijat, paikallinen telakkateollisuus sekä alueemme johtavat metallinvalmistajat. The Mäntyluoto fairway project began back in 2003 when it was initiated by the City of Pori in cooperation with the Finnish Maritime Administration. A contract on the construction of the fairway and advancing the project was signed with the applicants. After this, the matter has been discussed several times in the port s administration and board; statements have been drawn 12

13 Vuoteen 2018 ulottuva Porin sataman kehityssuunnitelma Porin satama s development plan until 2018 up for different instances and meetings arranged with senior officials and politicians. Thus, the project has been thoroughly planned over a long period and the city s administrative personnel, regional trustees and members of parliament have all done a lot of valuable work. The project s implementation was confirmed after it was included in a national stimulation bill this spring. The present expansion project will cost the City of Pori EUR 22 million. The sum will be used to deepen the fairway leading to the harbour inside the breakwater, expand the ships turning basin, to build a new quay and for acquiring related equipment. The project has been accepted for implementation by Pori s city administration and city council this year. The government will deepen the route outside the breakwater for a distance of four kilometres and invest EUR 9.2 million in the work. The value of the entire project is thus over EUR 30 million. Deepening the port of Pori s Mäntyluoto fairway is not a small local project; rather it is significant for maintaining the competitiveness of Finnish industry. Ship sizes are increasing and the cost of transport can be diminished by using large vessels. The port s customers such as the metal, forestry, and processing industries, the local shipyards and the leading metal manufacturers of our region need this fairway project. The project is of national importance and it will change the country s logistical system and cargo routes. The port of Pori will maintain and even strengthen its position among large ports. The project will have long-term effects, because solutions and structures such as this one are created to meet the needs of the next 50 years. When the fairway is finished in Pori will have the best sea routes for all product groups. Deep waters and the lack of an archipelago ensure the safety and ease of shipping in winter as well, because the sea does not freeze over here as often as in other ports. The City of Pori and the port of Pori can also provide a combined 200 hectares of free space around the port Porin sataman väylähanke The fairway project of Pori port for logistical and industrial needs. Port operations are also facilitated by the fact that there is very little permanent habitation in the port s vicinity. These significant benefits provide a good basis for developing the port of Pori now and in the future. During 2010, the port will also get a new entrance area and port building to Mäntyluoto. The ground floor of the building will house new modern Customs facilities. The administration of the Port of Pori will move into the first floor of the building. A search for a new owner or tenant for the current 2500m² port offices is underway. The premises would be excellent, for example, for a governmental unit if the government decides to decentralise its maritime functions. 13

14 120 VUOTTA ILAISUUTTA TAKANA 120 Years behind at Hacklin Kolme pitkään Hacklin-yhtiöitä uskollisesti ja ansiokkaasti palvellutta henkilöä on jäänyt tai jäämässä syksyn aikana eläkkeelle. He ovat vuosien varrella ehtineet olla mukana monissa eri tehtävissä. Asiantuntemusta satamasta ja logistiikasta löytyy yhteensä n. 120 vuoden verran. Three of Hacklin s devoted and distinguished employees have retired or will retire this autumn. Over the years, they have been involved in various roles in the company. Their shared expertise in harbour services and logistics has been gained over a total of almost 120 years. 14

15 Martti Järnström - taloon vakituiseksi huolitsija Porin konttorissa - konttorin esimies Kankaanpäässä - markkinointiosaston apulaisosastopäällikkö - vientihuolintaosaston apulaisosastopäällikkö - projektiosaston osastopäällikkö - eläkkeelle became permanent employee in forwarding operator in the Pori office - office manager in Kankaanpää - assistant manager of the marketing department - assistant manager of the export forwarding department - manager of the project department - retirement on 30 September 2009 Mauno Hyytiä - taloon vakituiseksi huolintatyöntekijä - taljari, ahtaaja - tullaaja - huolinnan työnjohtaja - lainapeitevaraston ja sementtisiilon hoitaja - tuontihuolitsija - osastopäällikkö (tuonti, vienti, kontit, ahtaus) - markkinointipäällikkö - eläkkeelle became permanent employee in forwarding employee - tallyman, stevedore - customhouse broker - forwarding foreman - responsible for the tarpaulin store and cement silo - forwarding operator, import - manager of department (export, import, containers, stevedoring) - marketing manager - retirement on 30 November 2009 Jyrki Paavola - taloon tuontihuolitsija - tuontiosaston päällikkö - apulaisjohtaja - kehitysjohtaja - toimialajohtaja - johtaja - toimitusjohtaja - eläkkeelle employment started in forwarding operator, import - manager of the import department - assistant manager - development manager - divisional manager - director - managing director - retirement on 31 December

16 pori hamina helsinki kokkola Oy Hacklin Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Bulk Service Ltd Mäntyluoto Palokankaantie 6 Salmisaarenkatu 1 Kemirantie 1, FI KOKKOLA FI PORI FI HAMINA FI HELSINKI PL 602, FI KOKKOLA Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax kotka hamburg MOSCOW Oy Hacklin Bulk Boys Ltd Hacklin Deutschland GmbH ZAO Hamiko CIS Ruununmaanlaituri Am Sandtorkai 74, DE HAMBURG Ul. Staraya Basmannaya 38/2 FI KOTKA POB , DE HAMBURG Office 218, RU MOSCOW Tel Fax Tel Fax Tel Fax

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

LT015 Verso -työmaan raskaat purkutyöt alkavat olla valmiit. Nykytila on aika raadollinen, mutta uutta ja uljasta alkaa koko ajan rakentua.

LT015 Verso -työmaan raskaat purkutyöt alkavat olla valmiit. Nykytila on aika raadollinen, mutta uutta ja uljasta alkaa koko ajan rakentua. Peruskorjaustiedote marraskuu/renovation bulletin November LT015 Verso -työmaan raskaat purkutyöt alkavat olla valmiit. Nykytila on aika raadollinen, mutta uutta ja uljasta alkaa koko ajan rakentua. Tilanne

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus

Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus Porthaniassa Sellutehdas biojalostamona Tausta Sellu-

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimisto

Keski-Suomen TE-toimisto Keski-Suomen TE-toimisto Administrative structure Ministry of Employment and the Economy (TEM) Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) 15 Employment and Economic Development

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/ Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? @SDN_Finland https://www.service-design-network.org/ It is not the tram that makes transportation a successful experience. It is the schedule. Lucius Burckhardt. Design

Lisätiedot

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu Trafikant i staden Kampen om gaturummet - Vem vinner? Kamppailu katutilasta Kuka voittaa? Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu City of Oulu, Technical Centre Päivämäärä Jaakko Ylinampa,

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

What the future looks like. Where do we stand? The proposal of the board. Discussion

What the future looks like. Where do we stand? The proposal of the board. Discussion When it all began (clips from the economic adjustment plan) AYY:n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä kuluja, jotka hyväksyttiin ylimenokauden menoerinä.

Lisätiedot