HACKLININ RUORI UUSIIN KÄSIIN MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN A NEW HAND AT HACKLIN S HELM. HACKLIN Syksy 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HACKLININ RUORI UUSIIN KÄSIIN MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN A NEW HAND AT HACKLIN S HELM. HACKLIN Syksy 2009"

Transkriptio

1 H hacklin news SYKSy / AUTUMN 2009 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A NEW HAND AT S HELM MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN Increasing the draught of Mäntyluoto harbour 1

2 SISÄLTÖINDEX 4 laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen It s not the size of the ship that counts but the size of the waves 8 organisaatiota uudistettu organisational reform 10 YKSI MAAILMAN SUURImmista one of the largest in the world 12 MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄMINEN Increasing the draught of Mäntyluoto harbour toimitus: jyrki paavola, Leena peltonen kannen kuva: leena peltonen osoitteenmuutokset ja tilaukset: puh: (02) tai Graafinen suunnittelu: SEK PRO OY Paino: kehitys Oy editors: jyrki paavola, leena peltonen cover photography: leena peltonen Contact us: phone: +358 (0) or Graphic design: SEK PRO OY Printed by: kehitys Oy 120 vuotta hacklinilaisuutta takana years behind at hacklin 14 2

3 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A NEW HAND AT S HELM Hacklinin operatiivisessa toiminnassa eletään muutoksen aikaa. S. 6-8 Hacklin s operations are undergoing changes. p

4 Esipuheforeword jyrki paavola laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen It s not the size of the ship that counts but the size of the waves 4

5 Asiantuntemuksen siirtäminen seuraajille on hoidettu niin hyvin kuin se ylipäänsä on mahdollista. Juuri nyt on helppo unohtaa pitkän työputken raskaat hetket ja muistaa hienoja päiviä (ja iltoja), joita kuitenkin on ollut eniten. Transferring expertise to successors has been managed as well as is generally possible. Right now, it is easy to forget the trying moments of a long career and remember the good days (and evenings) which nevertheless outnumber them. Viime syksystä lähtien olemme joutuneet elämään mukana Suomen vaikeassa taloustilanteessa. Palvelun tarjoajana olemme riippuvaisia asiakkaistamme. Heidän tämän syksyn aikana mahdollisesti tekemänsä kaupat ratkaisevat ensi vuoden työllisyystilanteen meidän osaltamme. Varovaista optimismia on näkyvissä suurimman kauppakumppanimme Saksan taloustilanteessa. Kuluvan vuoden aikana olemme minimoineet henkilökulujamme lomautuksilla ja organisaatiomme on sekä nuorennuksen että yhdistymisten kautta viritetty valmiiksi hoitamaan vaativiakin logistisia toimeksiantoja. Uskon Hacklinin olevan vuonna 2010 entistä modernimpi, tehokkaampi ja valmiimpi ottamaan vastaan nousevan maailmantalouden haasteet. Olen ollut Hacklinin palveluksessa lähes 38 vuotta. Täytän ensi vuonna 63 ja jään eläkkeelle vuodenvaihteessa. Vaikka sopimus eläköitymisiästä tehtiinkin työnantajan kanssa jo vuonna 1998, on H-hetki yllättävän nopeasti todellisuutta. Oy Hacklin Ltd:n hallitustyöskentely ja Elinkeinoelämän keskusliiton luottamustehtävät pitävät tuntuman työelämään vireänä myös ensi vuonna. Kollegojen väittämän mukaan eläkkeellä kiire vain lisääntyy. Tuntuu mahdottomalta, jää nähtäväksi. Tänä syksynä ovat aktiivisesta työelämästä jäämässä lisäkseni pois Martti Järnström ja Mauno Hyytiä, molemmat toisen polven hacklinilaisia. Heidän yhteinen työpanoksensa Hacklinilla nousee laskentatavasta riippuen lähes 90 työvuoteen, työn laatu on alalla ja yhtiön sisällä arvostettu korkeaksi. Asiantuntemuksen siirtäminen seuraajille on hoidettu niin hyvin kuin se ylipäänsä on mahdollista. Juuri nyt on helppo unohtaa pitkän työputken raskaat hetket ja muistaa hienoja päiviä (ja iltoja), joita kuitenkin on ollut eniten. Toivotan onnea ja tarmoa entisille työtovereilleni, erityisesti seuraajalleni Kari Lundellille. Hän ottaa vuodenvaihteessa vastaan toimitusjohtajan tehtävät, joissa hänen vahva kansainvälinen taustansa varmasti helpottaa onnistumista. Kiitän kaikkia hacklinilaisia hyvästä yhteishengestä ja työtoveruudesta. Lämpimät kiitokseni myös kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhteisistä hetkistä ja muistoista. Heidän joukostaan on monesta tullut hyvä ystävä, useasta jopa perhetuttu. MOTTO: Laivan koko ei ole tärkeää vaan aaltojen. Since last autumn we have been forced to cope with the difficult economic conditions in Finland. As a service provider, we depend on our customers. Their trading this autumn will have a direct impact our employment situation next year. Cautious optimism can be seen in the economic situation in Germany, our largest trading partner. We have minimised our personnel costs with layoffs and our organisation has been adapted in order to manage even the most demanding logistical operations through rejuvenation and mergers. I believe that Hacklin will be more modern, efficient and better prepared to face the challenges of the improving global economy in I have worked for Hacklin for almost 38 years. I will be 63 next year and retire at the turn of the year. Although a contract concerning my retirement age was signed with the company in 1998, the moment has come earlier than I expected. Oy Hacklin Ltd s administrative operations and a position of trust in the Confederation of Finnish Industries will help me retain a hold on working life next year as well. My colleagues tell me life after retirement tends to be busier than ever. This seems impossible and we will have to wait and see. This autumn, two others are retiring from active working life: Martti Järnström and Mauno Hyytiä, both second generation Hacklin employees. Their combined years with Hacklin amount to almost 90 and the quality of their work is highly valued in the industry and inside the company. Transferring expertise to successors has been managed as well as is generally possible. Right now, it is easy to forget the trying moments of a long career and remember the good days (and evenings) which nevertheless outnumber them. I wish luck and drive to my ex-colleagues, especially my successor Kari Lundell. He will be assuming the duties of Managing Director at the turn of the year and his strong international background will facilitate success. I want to thank everyone at Hacklin for the good team spirit and working relationships we have enjoyed. My warm thanks to all customers and partners as well for many shared moments and memories. Many of them have become good friends and several have become friends of the family. MOTTO: It s not the size of the ship that counts but the size of the waves. 5

6 IN RUORI UUSIIN KÄSIIN A new hand at Hacklin s helm 6

7 Hacklinin operatiivisessa toiminnassa eletään muutoksen aikaa. Lähes 40 vuotta taloa eri tehtävissä palvellut toimitusjohtaja Jyrki Paavola on jäämässä vuodenvaihteessa eläkkeelle. Hänen seuraajakseen siirtyy DI Kari Lundell, joka on aloittanut työrupeamansa Hacklinin varatoimitusjohtajana syyskuun alussa. Kari Lundell astui Hacklinin palvelukseen nöyrin mielin - ei pelkästään vallitsevan ennennäkemättömän rajun taloussuhdanteen vuoksi vaan myös perheyrityksen pitkän historian hyvin tuntien. Ensimmäiset viikot ovat menneet yrityksen toimintaan ja henkilöstöön tutustuen. Jyrki Paavolan opastuksella hän on ehtinyt tavata jo myös muutamia asiakkaita sekä sidosryhmien avainhenkilöitä. Loppuvuosi jatkuu vilkkaana samoissa merkeissä. Lundell toivoo tapaavansa kasvotusten mahdollisimman monet tätäkin lehteä lukevat henkilöt. Logistiikka, kuten muukin liiketoiminta, perustuu hyviin ja luottamuksellisiin ihmissuhteisiin ja siksi on ensiarvoisen tärkeää tuntea asiakaskunta ja ymmärtää heidän liiketoimintaansa ohjaavat perusvoimat. Hacklinilla on syyskuun aikana käynnistetty strategiaprosessi, jossa arvioidaan suuntaviivat liiketoiminnan kehittämiselle seuraaviksi vuosiksi. Talouden myllerryksessä moni asia ympärillä on muuttunut. Jatkossa muutokset ovat entistäkin nopeampia ja vaikeammin ennustettavia. Satamiin ja operaattoreihin kohdistuu selkeästi vahvempia odotuksia rakenteellisista uudistuksista ja toimialajärjestelyistä. Asiakaskunta, erityisesti raskas teollisuus, arvioi jatkuvasti omien toimitusketjujensa taloudellista tehokkuutta ja logistiikkatoimintojensa oikeaa kattavuutta ja palvelukykyä. Strategia on vielä raakile ja siihen palataan vuodenvaihteen jälkeen. Mitään vallankumousta on kuitenkaan turha odottaa. Tässä vaiheessa Kari Lundell mainitsee muutamia ydinasioita, jotka tulevat ilman muuta olemaan peruskiven muurauksen pääraaka-aineita: - Yksilölliset ratkaisut, joissa tuotamme mahdollisimman laajan logistisen palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan osana heidän toimitusketjuaan - Monialaosaaminen ja ketteryys ovat vahvuuksiamme kovassa kilpailussa - Osaamisemme hyödyntäminen ja varmistaminen erityisesti kasvualueiksi valitsemillamme liiketoiminta-alueilla - Porin sataman keskeinen rooli, luonnollisten vahvuuksien hyödyntäminen niin lastisegmenteittäin kuin maantieteellisestikin - Oma laivalinjamme Keski-Eurooppaan on napanuora, joka tukee samalla laajempaa palvelukonseptiamme (esim. projektilastit) - Liiketoiminnan kasvattaminen valitsemillamme painopistealueilla Kari Lundell kiittää Jyrki Paavolaa upeasta ja mittavasta elämäntyöstä yhtiössä sekä saamastaan tuesta uudessa tehtävässä. Kiitokset menevät myös muille yrityksen johto- ja avainhenkilöille, jotka lähikuukausien aikana siirtyvät ansaitusti pelikentän sivulle kannustusjoukkoihin. Perinteet velvoittavat laivaan jääviä, mutta oikealla asenteella ja kovalla työllä alkaneesta toisesta vuosisadasta tulee varmasti Hacklinille ja sen asiakkaille menestyksellinen. Hacklin s operations are undergoing changes. Jyrki Paavola, who has held various roles within the company for almost 40 years, is retiring at the turn of the year. His successor will be M. Sc. Tech. Kari Lundell, who began as Deputy Managing Director at the beginning of September. and personnel. Under the guidance of Jyrki Paavola he has also had the opportunity to meet some of the clients and key interest group people. He will be busy doing so for the rest of the year. Lundell hopes to meet as many as possible of the people who read this magazine, face to face. Logistics, as with other types of business, are based on good and confidential relationships and this is why it is vital to know your client base and understand the basic forces guiding their business. In September, Hacklin initiated a strategy process that will evaluate the guidelines for business development for the coming years. In the economic turmoil, conditions have changed. In future, changes will be even more rapid and difficult to predict. Expectations for structural renewals and the restructuring of ports and operators are clearly higher. The clientele, especially heavy industry, constantly evaluate the economical efficiency of their supply chain and the scope and service ability of their logistical operations. The strategy is not finished and further efforts to bring it to maturity will be made after the turn of the year. However, one should not expect revolutionary changes. At this stage, Kari Lundell mentions some of the central issues that will be included in the cornerstone of future plans: - Individual solutions where we will produce a logistical service package broad enough to fulfil the customer s needs as part of their supply chain - Multi-branch expertise and agility are our strengths when we are faced with tough competition - Securing and taking advantage of our expertise especially in areas of business we have chosen as our growth areas - The central role of the port of Pori, taking advantage of natural strengths both by cargo segment and geographically - Our own shipping line to Central Europe is the umbilical cord supporting our broader service concept (e.g. project cargos) - Expanding business operations in our chosen areas of emphasis Kari Lundell is grateful to Jyrki Paavola for his magnificent and extensive life s work in the company and for supporting him in his new post. He would also like to thank those in management and other key positions who will move from centre court to the sidelines in the coming months. Traditions bind those left onboard, but with the right attitude and hard work, the company s next century will guarantee the success of Hacklin and our customers. KARI LUNDELL Syntynyt Seinäjoella 1962 DI, Lappeenrannan TKK 1988 Laskentapäällikkö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Imatran tehtaat Controller Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, hienopaperitoimiala Toimitusjohtaja, Enso-Gutzeit Osakeyhtiön jakeluyhtiö Finntransit Ltd, Felixstowe 1992 Toimitusjohtaja, Enso West, Antwerpen 1997 Logistiikkajohtaja, Stora Enso North America, Chicago 2001 Business controller sekä toimitusketjun ja liiketoiminnan kehitystehtävät hienopaperitoimialassa, Stora Enso, Helsinki 2006 KARI LUNDELL Born in Seinäjoki 1962 Master of Science (Technology), Lappeenranta University of Technology 1988 Chief Accountant, Enso-Gutzeit Oy, Imatra Mills Controller, Enso-Gutzeit Oy, fine paper branch CEO, Enso-Gutzeit Oy s distribution company Finntransit Ltd, Felixstowe 1992 CEO, Enso West, Antwerpen 1997 Vice President, logistics, Stora Enso North America, Chicago 2001 Vice President business controlling, supply chain and business development duties in the fine paper branch, Stora Enso, Helsinki 2006 Kari Lundell assumed a humble attitude when he began working for Hacklin not only because of the current unprecedented economic situation, but also because he was familiar with the long history of the family business. His first weeks have been spent getting to know the company s operations Vaimo ja 3 teini-ikäistä tytärtä Koti Espoossa, viikot Porissa Harrastukset: golf, metsästys, vapakalastus, ruoanlaitto Wife and three teenage daughters Home in Espoo, weeks spent in Pori Hobbies: golf, hunting, fishing, cooking 7

8 8

9 organisaatiota uudistettu Organisational reform Hacklin on uudistanut toimintaorganisaationsa alkaen. Syksyn aikana tapahtuvat eläkkeelle siirtymiset ja muutokset käsitellyissä määrissä antoivat mahdollisuuden yhdistää osastojen toimintoja ja tehostaa tehtävien kiertoa. Asiakkaiden tarpeiden huomioon ottaminen on toimintamme lähtökohta, johon olemme valmiit mukauttamaan organisaatiomme aina tarvittaessa. Hacklin has restructured its organisation as of 1 October, Since some employees will be retiring this autumn, it has been possible to merge some departmental operations and rationalise job rotation. Meeting the needs of our customers is the foundation of our business and we are willing to adapt our organisation accordingly whenever necessary. ORGANISAATIO / ORGANIZATION CUSTOMERS PORT SERVICES AND FORWARDING Hannu Peltonen BULK JUHANA KÖYKKÄ Pori Kokkola - KIMMO SATOMAA Kotka - Juha Teittinen TRANSITO AND WAREHOUSING Hannu Pesonen HAMINA KOTKA MOSCOW SEA TRANSPORTS Pasi Aro Hamburg - Ulf Langschwager MARKETING PETRI KAIJANMÄKI SHIPPING SERVICES Juhana Köykkä FINANCE, IT ADMINISTRATION, RESOURCES Esa Haavisto Jyrki Paavola KARI LUNDELL Olli Virtanen Jorma Tirri 9

10 HARJAVALLASSA YKSI MAAILMAN SUURISTA NIKKELIJALOSTAMOISTA Harjavalta is home to one of the largest nickel refineries in the world 10

11 Keskimäärin kuusi kertaa vuorokaudessa lähtee Mäntyluodosta raskas rikastejuna lastinaan nikkeli- tai kuparirikastetta. Määränpäänä on Harjavallan suurteollisuuspuisto, jossa nikkeliä valmistaa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehdas. Rikasteita on tuotu Mäntyluodon kautta Harjavaltaan jo kymmenien vuosien ajan, mutta määrät kasvoivat radikaalisti v solmitun yhteistoimintasopimuksen myötä. Sopimuksen osapuolina olivat silloinen Outokumpu Harjavalta Metals Oy, Oy Hacklin Ltd, VR ja Porin kaupunki. Harjavallan nikkelitehtaiden omistus siirtyi sittemmin v amerikkalaiselle OM Groupille. Vuodesta 2007 tehdas on ollut venäläisen kaivos- ja metalliyhtiö Norilsk Nickelin omistuksessa. Six heavy trains loaded with nickel and copper concentrate leave Mäntyluoto on an average day. Their destination is the Harjavalta industrial park where Norilsk Nickel Harjavalta Oy s plant produces nickel. Concentrates have made their way through Mäntyluoto to Harjavalta for decades, but the amount increased radically after the 1992 cooperation agreement. The parties to the agreement were the company previously known as Outokumpu Harjavalta Metals Oy, Oy Hacklin Ltd, VR and the City of Pori. The ownership of Harjavalta s nickel refinery was later transferred to the American OM Group in Since 2007 the plant has been owned by the Russian mining and metal company Norilsk Nickel. Norilsk Nickel on maailman suurin nikkelintuottaja noin 20 prosentin osuudella, kertoo Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n raaka-aineiden hankintapäällikkö Teijo Södervall. Palladiumin tuottajana yrityksen osuus maailman kaivostuotannosta on 50 %. Norilskilla on omia kaivoksia Venäjän lisäksi Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Talvivaaran omistuksesta on noin 5 % Norilsk Nickelillä. Harjavallassa toimiva laitos on maailman 7. suurin nikkelijalostamo. Uuden omistajan myötä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle on tehty vuoden 2008 loppuun mennessä investointeja yli 100 milj. eurolla, millä mahdollistetaan mm. Talvivaarasta tulevan nikkeliraaka-aineen käsittely. Eräs tärkeä uudistus on ollut mm. uuden konttorirakennuksen valmistuminen, minkä ansiosta aiemmin hajasijoitettuna ollut hallinto-, talous- ja tutkimushenkilöstön pääsi saman katon alle. Tehtaan tuotantokapasiteetti on t nikkeliä vuodessa. Raakaaineina käytetään nikkelirikasteita, nikkelikiviä ja muita nikkelipitoisia välituotteita, joita tuodaan mm. Brasiliasta, Kanadasta, Australiasta sekä kasvavassa määrin Suomesta. Jalostuksen tuotteina syntyy nikkelimetallia ja suoloja, sivutuotteina kobolttia, kuparia ja ammoniumsulfaattia. Tuotteista yli 80 % menee Euroopan markkinoille. Tuotteita käytetään ruostumattoman teräksen raakaaineena, pinnoituksessa ja mm. ladattaviin akkuihin, keramiikkaan, korroosiosuojaukseen ja muistikortteihin käytettäviin kemikaaleihin. Yrityksen liikevaihto v oli 663,1 milj. euroa. Se työllistää suoraan n. 250 henkeä, mutta kaikkiaan Harjavallan suurteollisuuspuiston alueella n. 400 henkeä. Teijo Södervall, Norilsk Nickel Harjavalta Oy Norilsk Nickel is the biggest producer of nickel in the world with a total share of 20 percent, says Teijo Södervall, Manager of Raw Materials at Norilsk Nickel Harjavalta Oy. The company s global share of palladium mining production is 50%. In addition to Russia, Norilsk owns mines in South Africa, Australia and the United States. Norilsk Nickel owns about 5% of Talvivaara. The facility at Harjavalta is the seventh largest nickel refinery in the world. At the end of 2008, Norilsk Nickel Harjavalta Oy had received over EUR 100 million in investments under its new ownership, which enables, among other things, the processing of the nickel raw materials from Talvivaara. One of the important reforms has been the completion of the new office building which enabled gathering the previously decentralised administrative, financial and research personnel under the same roof. The production capacity of the mill is 66,000 tonnes of nickel per year. Raw materials used include nickel concentrate, raw nickel matte and other intermediate products containing nickel transported from, among other places, Brazil, Canada, Australia and, in increasing amounts, Finland. The products of processing are nickel metals and salts; secondary products include cobalt, copper and ammonium sulphate. Over 80% of the products go to the European markets. The products are used for raw materials in stainless steel, coating and rechargeable batteries, ceramics, corrosion protection and chemicals used in memory cards. The company s turnover in 2008 was EUR million. It employs about 250 people directly and about 400 people around the Harjavalta industrial park area in total. Mäntyluodon sataman ja Hacklinin toimintaan ollaan Norilsk Nickelillä tyytyväisiä, kertoo Teijo Södervall. Satama-alueella on riittävästi varastotilaa, jota raaka-ainetuonnin ajoittaisten ruuhkahuippujen aikanakin on pystytty yhteisellä sopimuksella järjestämään tarvittaessa lisää. Hacklinilla viime vuosien aikana tapahtuneista yhteyshenkilöiden vaihdoksista huolimatta palvelu on toiminut ja siihen ollaan tyytyväisiä. Yhteydenpito molempiin suuntiin on sujunut hyvin. Toiminta on joustavaa ja seuranta toimii. Mäntyluoto on Norilsk Nickelille strateginen satama, jonka kautta tulevan rikasteen määrä säilyy tulevaisuudessakin vähintään nykyisellä tasolla. Raaka-ainelähteet ovat kuitenkin osittain vaihtumassa. Australian kaivoksia ollaan sulkemassa ja sieltä tulevan rikasteen korvaavat mm. Brasiliasta ja Etelä-Afrikasta tulevat lastit. Talvivaara on iso tulevaisuuden kumppani, mutta se ei korvaa aiempia raaka-ainelähteitä, ainoastaan täydentää niitä. Raaka-aineiden kuljetuskustannukset ovat tietysti koko ajan seurannan alla ja niihin pyritään löytämään säästöjä niin, että yksikkökustannukset saataisiin pysymään mahdollisimman alhaisina. Ympäristön kannalta rikasteiden käsittely on aina ongelmallista, ja siksi Teijo Södervall pitää sataman purkaus- ja varastointijärjestelmien kehittämisen olevan erityisen tärkeässä asemassa. Ratkaisut tulee tehdä myös lähiasukkaiden mielipiteet huomioiden, koska tehdyt päätökset heijastuvat imagollisesti tavaran vastaanottajaan asti. Norilsk Nickel is pleased with the operations at Mäntyluoto harbour and Hacklin, says Teijo Södervall. There are enough storage facilities in the harbour area, and during peak periods in raw material traffic, it has even been possible to reach joint agreements to get more space. Despite personnel changes in Hacklin contacts, service has been good and customers satisfied. Communications in both directions have worked well. Operations have been flexible and monitoring works. Mäntyluoto is a strategic harbour for Norilsk Nickel and the amount of concentrate transported through it will at the very least remain at current levels in future. Some sources of raw materials are nevertheless going to change. The Australia mines are closing and the concentrate from these mines is going to be replaced by cargo from Brazil, South Africa and elsewhere. Talvivaara is a large future partner, but it will not replace previous sources of raw materials, only supplement them. Transport costs of raw materials are of course under constant monitoring and savings are going to have to be organised in a way that keeps unit costs as low as possible. From an environmental viewpoint, treating concentrates is always problematic, and this is why Teijo Södervall considers that the development of the harbour s unloading and storage systems plays a crucial role. The solutions should be implemented considering the residents of the nearby areas, because these decisions will reach and be reflected on the image of the cargo s recipient. 11

12 VALTAKUNNALLINEN HANKE MÄNTYLUODON SATAMAN SYVENTÄ- MINEN 12 METRIN KULKUSYVÄYTEEN National project Increasing the draught of Mäntyluoto harbour to 12 metres Teksti: Satamajohtaja Jaakko Nirhamo, Porin Satama Kuvat: Porin Satama Text: Port Director Jaakko Nirhamo, Port of Pori Pictures: Port of Pori Mäntyluodon väylähanke on saanut alkunsa jo vuonna 2003, jolloin Porin kaupunki ja Merenkulkulaitos lähtivät sitä yhdessä ajamaan. Hakijoiden kesken tehtiin yhteistoimintasopimus väylän rakentamisesta ja hankkeen edistämisestä. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty Sataman hallituksessa ja johtokunnassa useita kertoja, laadittu lausuntoja eri instansseille sekä tavattu valtakunnallisia korkeita virkamiehiä ja poliitikkoja. Kyseessä on siis pitkään ja hyvin valmisteltu hanke, johon ovat kaupungin johdon lisäksi tehneet paljon arvokasta työtä maakuntamme edunvalvojatahot sekä kansanedustajat. Hanke realisoitui toteutettavaksi, kun se valittiin keväällä valtion elvytyspakettiin. Nyt käsillä oleva laajennushanke maksaa Porin kaupungille 22 miljoonaa euroa. Summalla syvennetään satamaan johtava väylä aallonmurtajan sisäpuolella, laajennetaan laivojen kääntöallasta sekä rakennetaan uusi laituri ja hankitaan siihen liittyvää kalustoa. Hanke on hyväksytty toteutettavaksi Porin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa tänä vuonna. Valtio syventää väylää aallonmurtajan ulkopuolella noin neljän kilometrin matkalta ja käyttää siihen 9,2 miljoonaa euroa. Koko projektin arvo on siis yli 30 miljoonaa euroa. Hankkeella on valtakunnallisesti suuri merkitys ja se tulee muuttamaan maan logistista järjestelmää ja tavaran kuljetusreittejä. Porin satama säilyttää asemansa ja jopa vahvistaa sitä suurten satamien joukossa. Kyseessä on pitkävaikutteinen hanke, sillä tällaisia ratkaisuja ja rakenteita tehdään 50 vuoden tarpeita varten. Kun väylä valmistuu , on Porilla Suomen parhaat meriväylät kaikille tuoteryhmille. Saariston puuttuminen ja syvät vedet tekevät laivakuljetukset turvallisiksi ja helpoiksi myös talvella, sillä meri jäätyy täällä talvella harvemmin kuin muissa satamissa. Porin kaupungilla ja Porin satamalla on lisäksi tarjota logistiikka- ja teollisuustarpeisiin yhteensä noin 200 hehtaaria vapaata tilaa sataman ympärillä. Satamatoimintojen kehittämistä helpottaa myös, että satama-alueen lähistöllä on hyvin vähän pysyvää asutusta. Näiden merkittävien etujen turvin Porin satamaa on hyvä kehittää nyt ja tulevaisuudessa. Vuoden 2010 aikana satama saa Mäntyluotoon myös uuden sisääntuloalueen ja siihen liittyvän porttirakennuksen. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee uudet ja modernit tilat Tullille. Porin Sataman hallinto muuttaa rakennuksen toiseen kerrokseen. Nykyiselle 2500 m²:n satamakonttorille etsitään uutta omistajaa tai vuokralaista. Tila sopisi erinomaisen hyvin esimerkiksi jollekin valtion yksikölle, mikäli valtio päättää hajasijoittaa merenkulkuun liittyviä toimintojaan. Porin sataman Mäntyluodon väylän syventäminen ei ole vain pieni paikallinen hanke, vaan kyseessä on Suomen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta merkittävä asia. Aluskoot kasvavat, ja kuljetuskustannuksia voidaan pienentää käyttämällä suuria aluksia. Väylähanketta tarvitsevat sataman asiakkaat; metalli-, metsä- ja prosessiteollisuuden toimijat, paikallinen telakkateollisuus sekä alueemme johtavat metallinvalmistajat. The Mäntyluoto fairway project began back in 2003 when it was initiated by the City of Pori in cooperation with the Finnish Maritime Administration. A contract on the construction of the fairway and advancing the project was signed with the applicants. After this, the matter has been discussed several times in the port s administration and board; statements have been drawn 12

13 Vuoteen 2018 ulottuva Porin sataman kehityssuunnitelma Porin satama s development plan until 2018 up for different instances and meetings arranged with senior officials and politicians. Thus, the project has been thoroughly planned over a long period and the city s administrative personnel, regional trustees and members of parliament have all done a lot of valuable work. The project s implementation was confirmed after it was included in a national stimulation bill this spring. The present expansion project will cost the City of Pori EUR 22 million. The sum will be used to deepen the fairway leading to the harbour inside the breakwater, expand the ships turning basin, to build a new quay and for acquiring related equipment. The project has been accepted for implementation by Pori s city administration and city council this year. The government will deepen the route outside the breakwater for a distance of four kilometres and invest EUR 9.2 million in the work. The value of the entire project is thus over EUR 30 million. Deepening the port of Pori s Mäntyluoto fairway is not a small local project; rather it is significant for maintaining the competitiveness of Finnish industry. Ship sizes are increasing and the cost of transport can be diminished by using large vessels. The port s customers such as the metal, forestry, and processing industries, the local shipyards and the leading metal manufacturers of our region need this fairway project. The project is of national importance and it will change the country s logistical system and cargo routes. The port of Pori will maintain and even strengthen its position among large ports. The project will have long-term effects, because solutions and structures such as this one are created to meet the needs of the next 50 years. When the fairway is finished in Pori will have the best sea routes for all product groups. Deep waters and the lack of an archipelago ensure the safety and ease of shipping in winter as well, because the sea does not freeze over here as often as in other ports. The City of Pori and the port of Pori can also provide a combined 200 hectares of free space around the port Porin sataman väylähanke The fairway project of Pori port for logistical and industrial needs. Port operations are also facilitated by the fact that there is very little permanent habitation in the port s vicinity. These significant benefits provide a good basis for developing the port of Pori now and in the future. During 2010, the port will also get a new entrance area and port building to Mäntyluoto. The ground floor of the building will house new modern Customs facilities. The administration of the Port of Pori will move into the first floor of the building. A search for a new owner or tenant for the current 2500m² port offices is underway. The premises would be excellent, for example, for a governmental unit if the government decides to decentralise its maritime functions. 13

14 120 VUOTTA ILAISUUTTA TAKANA 120 Years behind at Hacklin Kolme pitkään Hacklin-yhtiöitä uskollisesti ja ansiokkaasti palvellutta henkilöä on jäänyt tai jäämässä syksyn aikana eläkkeelle. He ovat vuosien varrella ehtineet olla mukana monissa eri tehtävissä. Asiantuntemusta satamasta ja logistiikasta löytyy yhteensä n. 120 vuoden verran. Three of Hacklin s devoted and distinguished employees have retired or will retire this autumn. Over the years, they have been involved in various roles in the company. Their shared expertise in harbour services and logistics has been gained over a total of almost 120 years. 14

15 Martti Järnström - taloon vakituiseksi huolitsija Porin konttorissa - konttorin esimies Kankaanpäässä - markkinointiosaston apulaisosastopäällikkö - vientihuolintaosaston apulaisosastopäällikkö - projektiosaston osastopäällikkö - eläkkeelle became permanent employee in forwarding operator in the Pori office - office manager in Kankaanpää - assistant manager of the marketing department - assistant manager of the export forwarding department - manager of the project department - retirement on 30 September 2009 Mauno Hyytiä - taloon vakituiseksi huolintatyöntekijä - taljari, ahtaaja - tullaaja - huolinnan työnjohtaja - lainapeitevaraston ja sementtisiilon hoitaja - tuontihuolitsija - osastopäällikkö (tuonti, vienti, kontit, ahtaus) - markkinointipäällikkö - eläkkeelle became permanent employee in forwarding employee - tallyman, stevedore - customhouse broker - forwarding foreman - responsible for the tarpaulin store and cement silo - forwarding operator, import - manager of department (export, import, containers, stevedoring) - marketing manager - retirement on 30 November 2009 Jyrki Paavola - taloon tuontihuolitsija - tuontiosaston päällikkö - apulaisjohtaja - kehitysjohtaja - toimialajohtaja - johtaja - toimitusjohtaja - eläkkeelle employment started in forwarding operator, import - manager of the import department - assistant manager - development manager - divisional manager - director - managing director - retirement on 31 December

16 pori hamina helsinki kokkola Oy Hacklin Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Bulk Service Ltd Mäntyluoto Palokankaantie 6 Salmisaarenkatu 1 Kemirantie 1, FI KOKKOLA FI PORI FI HAMINA FI HELSINKI PL 602, FI KOKKOLA Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax kotka hamburg MOSCOW Oy Hacklin Bulk Boys Ltd Hacklin Deutschland GmbH ZAO Hamiko CIS Ruununmaanlaituri Am Sandtorkai 74, DE HAMBURG Ul. Staraya Basmannaya 38/2 FI KOTKA POB , DE HAMBURG Office 218, RU MOSCOW Tel Fax Tel Fax Tel Fax

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Sisältö / Content. Satamalla uusi strategia. Visio. Strategiset päämäärät. Sataman arvot. 10 Investments and Development in 2009.

Sisältö / Content. Satamalla uusi strategia. Visio. Strategiset päämäärät. Sataman arvot. 10 Investments and Development in 2009. Toimintakertomus - Annual Report 2009 Sisältö / Content 2 Visio Strategiset päämäärät Oulun Satama liikelaitoksen arvot Satamalla uusi strategia 3 Kohti parempia aikoja 4 Heading for better times 5 Investointeja

Lisätiedot

Johtava teollisuuden kumppani. vahvalla ammattitaidolla. huippujuttu! Kymppi Group. Telinetöitä. Yhteisen työmaan turvallisuus on

Johtava teollisuuden kumppani. vahvalla ammattitaidolla. huippujuttu! Kymppi Group. Telinetöitä. Yhteisen työmaan turvallisuus on Kymppi Groupin sidosryhmälehti Talvi 2014 Kymppi Group`s magazine for stakeholders Winter 2014 Telinetöitä vahvalla ammattitaidolla Strong scaffolding expertise Yhteisen työmaan turvallisuus on huippujuttu!

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi. Kaksinkertaiset syntymäpäiväjuhlat Double birthday party

Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi. Kaksinkertaiset syntymäpäiväjuhlat Double birthday party KYMPPI-ERISTYS OY:N LEHTI SIDOSRYHMILLE TALVI 2009 KYMPPI-ERISTYS OY S MAGAZINE FOR STAKE- HOLDERS, WINTER 2009 Työturvallisuuteen panostetaan Kympillä Occupational safety is invested in at Kymppi Kaksinkertaiset

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report Sisältö Contents 1 eq lyhyesti eq in brief 2 Toiminta-ajatus, strategia ja päämäärä sekä arvot Mission, strategy, objective and values 3 eq:n liiketoiminta-alueet Business areas

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report Sisältö Contents 1 eq lyhyesti eq in brief 2 Toiminta-ajatus, strategia ja päämäärä sekä arvot Mission, strategy, objective and values 3 eq:n liiketoiminta-alueet Business areas

Lisätiedot

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta 5/2013KEMIA SPECIAL ISSUE Finnish Chemical Magazine STRONG EXPORTS in the Finnish chemical industry NEW BOOST for voluntary sustainability REACH bites next smaller companies Pakkausten ja pakkausmateriaalien

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT 1998 Tietoa osakkeenomistajille Information for shareholders YHTIÖKOKOUS PK Cables Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.1999 klo 14.00 Kempeleessä Hotelli

Lisätiedot

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook Tuonti / Vientivarasto Toimisto Tuontivarasto Vientivarasto Import / Export Shed Office Import warehouse Export warehouse Öljy/Kemikaliosäiliö Aita

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3

Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3 Toimintakertomus - Annual Report 2007 2 OULUN SATAMA Sisältö / Contents 4 Kaikkien aikojen ennätys 5 An All-Time Record Year 6 Investointeja ja kehitystä vuonna 2007 8 Investments and Development in 2007

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot

Sisältö. Viri Lactis ry kiittää toiminnan tukemisesta vuonna 2012. Hallitus 2013. Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X

Sisältö. Viri Lactis ry kiittää toiminnan tukemisesta vuonna 2012. Hallitus 2013. Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X Viri Lactis 1/2013 Sisältö Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X Julkaisija: Viri Lactis ry Päätoimittaja Anish Kiran Toimitusihteerit Viri Lactis ry:n hallitus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Sisältö Contents Sivu/Page

Sisältö Contents Sivu/Page 2 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus 2000... 4 Review by the Managing Director 2000... 5 OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking...

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland Boardview 1/2014 kevät Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Niin muuttuu maailma liiketoimintamallit murroksessa Kaksoishaastattelussa Anni Ronkainen ja Hannu Penttilä The

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services Vuosikertomus Annual Report Global solutions with local services Konsernin liikevaihto (Mmk) 140 133,2 138,6 137,5 120 100 105,4 103,9 80 60 40 20 0 4/96-3/97 4/97-3/98 4-12/98 1-12/99 Konsernin tulos

Lisätiedot

Done-konserni Done Group

Done-konserni Done Group Done-konserni Done Group Done Solutions Oyj / Done Solutions Corporation Done Information Oy Done Logistics Oy Tiolat Oy Johto / Management Toimitusjohtaja / President and CEO Pekka Pystynen, Done Solutions

Lisätiedot