ECHO. MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECHO. MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6"

Transkriptio

1 1 13 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6 MARKET REVIEW KIINAN KASVU HAASTAA TUOTANNON, SIVU 28

2 HEAR HEAR SIVU 2 HEAR HEAR

3 28 KATSEET kohti Kiinaa Kiinassa on käynnissä voimakas kaupungistuminen ja elintason nousu. Vaurastuvassa maassa ihmiset haluavat yhä parempaa ruokaa, korkealaatuisempia tuotteita ja tunnetumpia brändejä. Kiinan pehmopaperimarkkinat kasvavat nyt noin 12 prosentin vuosivauhtia. Kun kerran on kokenut, miltä hyvä pehmopaperi tuntuu, harvoin haluaa palata takaisin huonompaan, toteaa tohtori Zhenlei Cao. ZHENLEI CAON NÄKEMYKSIÄ KIINAN PEHMOPAPERIMARKKINOISTA VOIT LUKEA SIVULTA 28. HEAR HEAR SIVU 3

4 AINUTLAATUISEN TUOTEKEHITYKSEN RESEPTI TIIVIS ASIAKASYHTEISTYÖ VARMISTAA ASIAKKAAN TARPEIDEN TUNNISTAMISEN. Metsä Fibressä tuotekehitysprosessi on osa liiketoiminnan kehittämistä. Teemme tuotekehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa, ja tuemme osaamisen kehittymistä ja uudistumista pidemmän tähtäimen tutkimusprojekteilla. Tuotekehityksen tavoitteena on tuotteemme toimivuuden tukeminen asiakkaiden prosesseissa ja asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen. Lisäksi kehitämme asiakasta tukevia lisäarvopalveluja. Millä reseptillä tässä työssä onnistutaan? Tarvitaan osaamista. Olemme kehittäneet sekä teoreettista että sovellusosaamistamme pitkäjänteisesti. Vuosien saatossa tehdyissä hankkeissa meille on kertynyt syvällistä kuituosaamista ja ymmärrys asiakkaidemme prosesseista ja tarpeista. Olemme verkostoituneet tutkimusmaailmaan ja teemme yhteistyötä alan parhaiden osaajien kanssa. Yhteistutkimuksesta saamme syötteitä omaan, asiakkaitamme palvelevaan tuotekehitykseemme sekä kasvatamme osaamistamme. Tiivis asiakasyhteistyö varmistaa asiakkaan tarpeiden tunnistamisen. Yhteistyötä tehdään sekä yhteisissä hankkeissa että liiketoimintaympäristön muutosten tunnistamisessa. Asiakkaiden rooli tuotekehitysideoiden lähteenä on merkittävä. Hyvä sisäinen yhteistyö teknisen asiakaspalvelun kanssa varmistaa ajantasaisen tiedon asiakkaan tarpeista myös tuotekehitystiimille. Yksi tuotekehityksen tehtävä on osaamisen jalostaminen teknisen asiakaspalvelun palvelutuotteeksi. Esimerkiksi Laatukeskuksen vuoden 2012 laatuinnovaatiokilpailun voittanut sellun laatuindeksi, Botnia FOX, yhdistää innovatiivisesti Metsä Fibren pitkäaikaisen asiakasosaamisen, sellunvalmistuksen teorian ja tilastomatematiikan hyödyntämisen. Botnia FOXin reaaliaikaista laatutietoa voidaan hyödyntää läpi koko arvoketjun tehokkuuden parantamiseksi. Ainutlaatuisen tuotekehityksen reseptin toteutumisen takaa halu kehittää ja onnistua kehitystyössä. Olen ylpeä osaavasta tuotekehitystiimistämme, joka on valmiina palvelemaan asiakkaitamme. KAIJA PEHU-LEHTONEN JOHTAJA, LIIKETOIMINNAN KEHITYS METSÄ FIBRE SIVU 4

5 [sisällys] ECHOES FROM THE WORLD 6 ECHO TECH 16 GREEN SOUNDS 22 BUSINESS AS USUALL HEAR HEAR KATSEET KOHTI KIINAA PÄÄKIRJOITUS UNIIKKI TUOTEKEHITYS ASIAKASRAJAPINNASSA SISÄLLYS ECHOES FROM THE WORLD INNOVAATIOT SYNTYVÄT, KUN ERILAISET IHMISET YHDISTÄVÄT AJATUKSENSA TALKING ECHO ESITTELYSSÄ BOTNIA FOX ECHO TECH LISÄÄ PEHMEYTTÄ, VÄHEMMÄLLÄ ENERGIALLA KOLUMNI MISTÄ KILPAILUKYKY MUODOSTUU? GREEN SOUNDS TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA. TURVALLISUUS LÄHTEE VAHVASTA TAHDOSTA BUSINESS AS USUAL ANTRAKINONIA EI KÄYTETÄ METSÄ GROUPIN SELLUTEHTAILLA MARKET REVIEW KAUPUNGISTUMINEN JA ELINTASON NOUSU KASVATTAVAT KIINAN PEHMOPAPERIMARKKINOITA ECHO MONITOR KARLSTADIN YLIOPISTOSSA TUTKITAAN SELLUN MAHDOLLISUUKSIA ECHO MARK SELLUKUITUA SEINÄLLE Julkaisija: Metsä Fibre, Myynti ja markkinointi. Päätoimittaja: Saija Tuomikoski. Toimitus: Ari Harmaala, Mikael Lagerblom, Ursula Lumme, Tom Nickull ja Saija Tuomikoski. Tuotanto ja graafinen suunnittelu: Otavamedia Asiakasviestintä, Helsinki. Tuottaja: Maija Kajanto. Graafinen suunnittelu: Riina Walli. Toimituspäällikkö: Jaana Pakkala. ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Paino: Erweko Oy. Metsä Fibre Echo ilmestyy englanniksi, suomeksi, saksaksi ja kiinaksi. Kaikki lehdet on saatavissa osoitteesta METSÄ FIBRE ECHO. NUMERO 1/2013. METSÄ FIBRE OY, PL 30, METSÄ. Kansipaperi: Carta Integra 190 g. Paperi: Galerie Art Silk 130 g. SIVU 5

6 ECHOES FROM THE WORLD TOIMINTAA PITÄÄ KEHITTÄÄ SEKÄ HYVINÄ ETTÄ HUONOINA AIKOINA. JOS KEHITTÄMINEN LAKKAA, ON KYSE KRIISISTÄ. SIVU 6 ECHOES FROM THE WORLD

7 UUDET IDEAT SYNTYVÄT YHTEISTYÖLLÄ Uusia oivalluksia syntyy, kun erilaiset ihmiset yhdistävät ajatuksensa. Siksi monipuoliset verkostot ovat yhä tärkeämpiä jokaiselle yritykselle. TEKSTI / RISTO PENNANEN, KUVAT / TOMMI TUOMI Tärkeintä on, että koko henkilöstö hakee aktiivisesti kehitettävää ja uusia mahdollisuuksia nykyisen toiminnan ympäriltä, pohtii Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. Uudet innovaatiomahdollisuudet ovat usein yllättävän lähellä, mutta niitä on silti vaikea havaita. Vahvat perinteet ohjaavat vuosikymmenien voimalla arkea niin, että kävelemme helposti mahdollisuuksien ohi. Suuret muutokset tuntuvat usein mahdottomilta ja pienet kehitysaskeleet puolestaan liian vähäpätöisiltä. Pienetkin oivallukset voivat kuitenkin olla arvokkaita. Amerikkalainen professori Rosabeth Moss Kanter on muistuttanut, että liian juhlallinen näkemys innovaatioista voi estää kehitystä. Kaikki ideat eivät voi synnyttää ipadin ja Angry Birdsin kaltaista menestystuotetta, mutta silti on tärkeää uudistua jatkuvasti. Käytännöllinen toimintatapamuutos, pieni laadunparannus tai asiakkaan elämää helpottava palvelu saattavat merkitä paljon. Jos ne auttavat asiakasta menestymään, lisäävät ne myös omaa kilpailukykyä. Pienetkin kehitysaskeleet vaativat kuitenkin kyseenalaistamista. Toisinaan on hyvä pohtia jopa omaa käsitystä perustehtävästä. Onko keskiössä raaka-aine vai asiakkaan tarve? Voiko teollisuuskone muuttua palvelijaksi? Pitäisi päästä irti oman toimialan rajoittavista reunoista, ettei jää toimialan vangiksi, tiivistää Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Uuden kehittäminen vaatii tutkimusta ja tuotekehitystä. Siksi myös Metsä Fibre on kääntänyt uuden vaihteen pitkän tähtäyksen kehitystyöhön. Innovaatiot eivät ole silti tuotekehitysosaston yksinoikeus. Parhaat oivallukset saattavat tulla ihmisiltä, jotka katsovat prosessia päivittäin ja keskustelevat asiakkaiden kanssa arjen tekemisestä. Lainaa asiakkaan aivoja Harva innovaatio valmistuu yhden ihmisen tai edes yhden yrityksen tekemänä. Verkostomainen toimin- ECHOES FROM THE WORLD SIVU 7

8 ECHOES FROM THE WORLD tatapa on noussut yhä tärkeämmäksi aseeksi tuotekehityksessä kaikilla toimialoilla. Etenkin elektroniikkateollisuudessa yritykset ovat erikoistuneet hyvinkin kapeisiin tuotteisiin. Yksittäisistä tuotteista on iloa asiakkaalle vasta kun ne liitetään yhteen toisten tuotteiden kanssa. Siksi erikoistuneiden yritysten täytyy kuulua ekosysteemiin, joka palvelee asiakkaita. Esimerkiksi matkapuhelinbisneksessä ekosysteemiin kuuluvat puhelimen lisäksi muun muassa sen vaatimat palvelut kuten musiikki, pelit ja operaattorit. Kilpailu käydään entistä enemmän kokonaisten ekosysteemien välillä. Metsäteollisuudessa vastaavanlaista toimintaa on ollut pitkään, vaikka ala ei ole käyttänyt ekosysteemikäsitettä. Tuotekehityksessä ovat olleet mukana muun muassa laitevalmistajat, sellunvalmistajat, asiakkaat ja alan tutkimuslaitokset. Kehitystyössä on pääsääntöisesti mukana laaja verkosto. Erityisen tärkeitä ovat asiakkaat, joiden kanssa tehdyt kehityshankkeet tuovat aina tärkeää tietoa uusista tarpeesta, sanoo Ilkka Hämälä. Metsä Fibre tekee syvällistä tuotekehitysyhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotta tuotteet toimivat parhaalla tavalla asiakkaan prosessissa. Koko ajan on syytä muistaa, että innovaatiot eivät ole itseisarvo. Niiden tulee tukea asiakkaan ja yrityksen omaa kilpailukykyä. Asiakkaan toiveita kannattaa kuunnella, koska kehitysmahdollisuus on olemassa yhtä kauan kuin asiakas. Amerikkalainen professori Theodore Levitt painotti aikanaan kontaktien merkitystä toteamalla, että varmin merkki huonosta tai hiipuvasta asiakassuhteesta on valitusten puute. Kukaan ei ole koskaan niin tyytyväinen. Yritys kääntyy helposti sisäänpäin, kun vain myynti ja markkinointi tapaavat asiakkaita. Kaikilla pitäisi olla aikaa kuunnella asiakkaita ja myös asiakkaiden asiakkaita, pohtii Sitran Mikko Kosonen, joka ranskalaisprofessori Yves Dozin kanssa kirjoittamassaan teoksessa Fast Strategy kannustaa lainaamaan asiakkaiden aivoja. Uusi kasvu ei lähde tyhjästä, vaan se on usein tulosta nykyisten vahvojen yritysten kehittämisestä, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Mukaan uusiin verkostoihin Kun yritys tavoittelee täysin uusien tuotteiden kehittämistä uusille asiakasryhmille, kannattaa etsiä myös tuoreita verkostoja. Vallankumous on mahdollista, kun jokin häiritsee totuttuja ajattelumalleja. Kun kehitämme tuotteita nykyisen tuotannon sivuvirroista, ovat asiakkaat eri toimialoilla. Silloin pitää SIVU 8 ECHOES FROM THE WORLD

9 YRITYS KÄÄNTYY HELPOSTI SISÄÄNPÄIN, KUN VAIN MYYNTI JA MARKKINOINTI TAPAAVAT ASIAKKAITA. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 9

10 ECHOES FROM THE WORLD SUURET HAASTEET MUUTTUVAT INNOVAATIOIKSI PIENETKIN ONGELMAT synnyttävät mahdollisuuden tehdä uusia oivalluksia ja suuret ongelmat avaavat tilaa suurille innovaatioille. Maailmassa on kova paine tehostaa resurssien käyttöä ja ekologista kestävyyttä. Monet näkevät kehityksen rajoitteena, mutta ne ovat valtava innovaatioiden mahdollisuus, pohtii Sitran Mikko Kosonen. Samaan ajatukseen nojaa myös Metsä Fibren kehitystyö, sillä prosessien tehostaminen, tuotannossa syntyvien sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäyttö sekä bioenergia ovat yhtiön tutkimuksen ja tuotekehityksen tärkeimpiä kohteita. Jos yritys etsii suuria innovaatioita, kannattaa pohtia suurten megatrendien vaikutusta yhteiskuntaan. Esimeriksi kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio tarjoavat hyvän kasvualustan. Myös vaikea suhdannetilanne pitää nähdä mahdollisuutena, joka ei saa pysäyttää uuden kehittämistä. Esimerkiksi Kone Oyj suuntasi finanssikriisin alkuaikoina lisää panoksia uuden toiminnan kehittämiseen. Toimintaa pitää kehittää sekä hyvinä että huonoina aikoina. Jos kehittäminen lakkaa, on kyse kriisistä, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. SIVU 10 ECHOES FROM THE WORLD

11 JOS YRITYS ETSII SUURIA INNOVAATIOITA, KANNATTAA POHTIA MEGATRENDIEN VAIKUTUSTA YHTEISKUNTAAN. myös verkostoitua uudella tavalla. Siinä meilläkin on varmasti paljon kehittämismahdollisuuksia, pohtii Hämälä. Metsä Fibren kohdalla sivuvirrat tarkoittavat esimerkiksi ligniinistä johdettujen jatkojalosteiden ja mäntyöljystä tehtävien tuotteiden kehittämistä. Tällaiset oheistuotteet tuovat jo noin 15 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Niiden kehittäminen uusiksi tuotteiksi on yhtiölle vahva mahdollisuus. Meno täysin uusiin verkostoihin vaatii kaikilta joustavuutta. Tutulla toimialalla on sujuvaa tehdä yhteistyötä, koska ihmiset puhuvat samoilla termeillä samoista asioista. Eri toimialojen välillä sen sijaan voi olla kovin erilainen kulttuuri ja toimintalogiikka. Tapa tehdä yhteistyötä, halu asettaa aikataulutavoitteita, aktiivisuus kommunikoida kehityshankkeen aikana ja kyky muuttaa suunnitelmia kesken matkan voivat vaihdella paljon. Toimialojen sisäisestä yhteistyöstä kannattaa kuitenkin jatkaa entistä innokkaammin toimialat ylittävään kehitystyöhön. Silloin voi syntyä täysin uudenlaista liike-toimintaa ja kokonaan uusia ekosysteemejä, sanoo Mikko Kosonen. Yritys ei voi rajata tarvittavia verkostoja yhteen muottiin. Kehitystä janoavalla yrityksellä on yhtä aikaa toimialan sisäisiä verkostoja, rajat ylittäviä suhteita ja muodollisia sekä epämuodollisia verkostoja. Villeimmillään uusien verkostojen rakentaminen voi olla täysin rajatonta. Yhdysvaltalainen kulutustavarajätti Procter & Gamble halusi kymmenisen vuotta sitten kehittää uudella tavalla muotoiltuja välipaloja. Yhtiö arvioi kehitystyön kestävän kaksi vuotta. Siksi P&G lähetti ongelman kansainvälisen verkostonsa kautta avoimeksi kenen tahansa ratkottavaksi. Vastaus löytyi pienestä italialaisleipomosta Bolognasta, jonka omistava professori oli kehittänyt painomenetelmän leivoksille ja kekseille. Italiasta löytynyt ratkaisu nopeutti merkittävästi uusien tuotteiden markkinoille viemistä. ICT avaa uutta Tietotekniikka on entistä suurempi voima, joka muuttaa jollain tavalla kaikkia toimialoja. Lisäksi globalisaatio ja kansainvälinen työnjaon muutos vauhdittavat uuden kilpailun syntymistä. Uudet voimat muuttavat perinteisiä arvoketjuja. Toimialojen rajat kaatuvat tai muuttavat paikkaa. Teol- ECHOES FROM THE WORLD SIVU 11

12 ECHOES FROM THE WORLD Asiakkaiden kanssa tehtävät kehityshankkeet tuovat aina tärkeää tietoa uusista tarpeista, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. VERKOSTOT VAATIVAT UUTTA ASENNETTA ERILAISTEN KULTTUURIEN kohtaaminen voi synnyttää uusien oivallusten lisäksi myös ikäviä törmäämisiä. Tätä riskiä lisää se, että perinteiset johtamisopit ovat keskittyneet yhden yrityksen johtamiseen. Kokonaisten verkostojen ohjaamisesta on niukasti tutkimustietoa, vaikka sen määrä on luonnollisesti kasvussa. Verkostoissa on oleellista, että kaikki ymmärtävät oman roolinsa. Lisäksi täytyy muistaa, että yrityksellä voi olla hyvin erilainen rooli eri tilanteissa. Yhdessä verkostossa veturina toimiva yritys on pienessä tukiroolissa toisessa yhteistyökuviossa. Verkostojen hyödyt ovat kuitenkin haasteita suuremmat sekä uusien innovaatioiden tekemisessä että myös nykyisen toiminnan kehittämisessä. Toimitusketjun kehittäminenkään ei onnistu, jos optimoi vain omaa toimintaansa. Siksi pitää kehittää koko ketjun läpimenoaikaa yhdessä kumppaneiden kanssa, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. lisuuden ja palveluiden raja hämärtyy. Digitaalisten palveluiden suuri aalto kerää vasta voimiaan. Tietotekniikka on tähän asti tehostanut etenkin organisaatioiden omaa toimintaa, mutta internet on avannut täysin uudenlaisia palvelumahdollisuuksia. McKinseyn tutkimuksen mukaan internetin hyödyistä vain neljännes on mennyt varsinaisille internet-yrityksille. Niin sanotut perinteiset toimialat ovat korjanneet 75 prosenttia verkon hyödyistä. Tämä oli yksi keskeinen sanoma myös Suomen kasvumahdollisuuksia kartoittaneen Pekka Ala-Pietilän työryhmän raportissa. Kaikilla toimialoilla on valtavia mahdollisuuksia tuoda tuotteisiin lisäarvoa ICT:n avulla. Rajoitteena eivät ole toimialan rajat, vaan kyky hyödyntää uutta, muistuttaa Sitran Mikko Kosonen. Metsäteollisuudessa tietotekniikka on ollut aivan ratkaisevassa roolissa tuotannon ohjauksessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt uudet ratkaisut ulottuvat yhä laajemmin koko ketjun toimintaan. Esimerkiksi Metsä Fibren sellutoimitukset merkitään RFID-tekniikalla niin, että tuotetta voidaan seurata valmistuksesta käyttöhetkeen saakka. ICT on keskeinen komponentti myös Botnia FOX-laatusimulaatiotyökalussa, joka sai viime vuonna Suomen laatuinnovaatiopalkinnon. Uusien ratkaisujen virta tulee vain kiihtymään, sillä ICT:n mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Osa ratkaisuista lisää nykyistä kilpailukykyä, osasta voi tulla täysin uutta liiketoimintaa. Toisinaan voi olla jopa vaikea ennustaa, johtaako uusi askel kapealle polulle vai suurelle moottoritielle. Päämäärä pitää kuitenkin löytyä uudenkin kehittämisessä mahdollisimman nopeasti. Ei fokus voi pyöriä kovin pitkään 360 astetta. Yrityksellä pitää olla tietoisuus siitä, mitä se on tekemässä, sanoo Ilkka Hämälä. SIVU 12 ECHOES FROM THE WORLD

13 TUOTTEEN LAATU PROSESSIN LAATU ENERGIA- TEHOKKUUS YMPÄRISTÖ- VASTUU RESURSSI- TEHOKKUUS ASIAKKAAN TARPEET INNOVAATION KESKIÖSSÄ TUOTANNON SIVUVIRRAT KUSTANNUS- TEHOKKUUS JOUSTAVA PALVELU TUOTANTO- KETJUN HALLINTA JA TIEDON TARVE ECHOES FROM THE WORLD SIVU 13

14 TALKING ECHO Metsä Fibre -SELLUTEHTAAT JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI ONLINE- MITTAUKSET Botnia FOX uusi laadun mittari Tehtaiden online-mittarit toimittavat nykyisin reaaliaikaista tietoa sellun vaaleudesta, roskaluvusta ja kuidun pituudesta. Nyt niiden rinnalle kehitetty, tuotteen lujuusominaisuuksia kuvaava Botnia FOX-indeksi täydentää kuvaa tuotannon laadusta. PALAUTE JA JATKOKEHITYS TEKSTI / PETJA PARTANEN Metsä Fibre ottaa vuoden 2013 aikana kaikilla tehtaillaan käyttöön uuden sellun reaaliaikaisen laadunvalvontamenetelmän. Botnia FOX (Fibre Online Index) -järjestelmän suurin muutos asiakkaille on uusi, sellun lujuusominaisuuksia kuvaava laatuindeksi. Selluyksikön RFID-tunniste kertoo tuotantoeränumeron. Tunnisteen avulla asiakas voi uusilla verkkotyökaluilla tarkastaa selluerän tuotantoajankohdan sekä tuotteen Botnia FOX arvon paperikoneellaan. Botnia FOX -indeksi uudistaa sellun laatukäsitteen. Neljän vuoden kehitystyön tuloksena syntynyt laskentaalgoritmi koostaa mittaustuloksista yhden, sellun laatua kuvaavan indeksiluvun. Ennen tieto selluerän lujuusominaisuuksista on saatu vasta vuorokausien kuluttua, laboratoriotestien valmistuttua. Botnia FOX -järjestelmän myötä tieto on käytettävissä Metsä Fibren valvomossa heti sellun valmistushetkellä. Asiakas voi hyödyntää tietoa välittömästi toimituserän RFIDluennan jälkeen. Tuotteet SIVU 14 TALKING ECHO

15 BOTNIA FOX -INDEKSI MUU LAADUN- VALVONTA Botnia FOX -indeksi uudistaa sellun laatukäsitteen. Botnia FOX -indeksi arvioi reaaliaikaisesti sellun valmistusprosessia. Tuotteen paperitekniset ominaisuudet arvioidaan samalla kun tuote valmistetaan sellutehtaalla. Botnia FOX parantaa ja kehittää tuotteitamme sekä pitkällä tähtäimellä että jokapäiväisessä työssä. Iso muutos on se, että laatupoikkeamiin voidaan puuttua aikaisempaa tehokkaammin jo valmistusprosessin aikana. Tasalaatuisuuden kehittäminen on ollut asiakkaittemme tärkeimpiä vaatimuksia. Botnia FOX antaa tasalaatuisuuden arviointiin aivan uudet mahdollisuudet. Botnia FOX mittaustuloksia saadaan sellutehtaalla kappaletta kuukaudessa. Mittaustulos saadaan prosessista 10 minuutin välein. Suuri mittaustiheys mahdollistaa luotettavan tasalaatuisuuden arvioinnin. Järjestelmän kehitys ei pääty tähän. Nyt FOX-indeksin kehittäjätiimi rakentaa työkaluja, joiden avulla Metsä Fibren asiakkaat voivat hyödyntää Botnia FOX -tietoa omalla paperikoneellaan. Mahdollisuudet paperin kustannusrakenteen ja laadun parantamiseen näyttävät lupaavilta. Asiakkaat LAADUN PARANTUMINEN, TASALAATUISUUS, KUSTANNUSTEHOKKUUS TALKING ECHO SIVU 15

16 ECHO TECH LISÄÄ PEHMEYTTÄ vähemmällä ENERGIALLA SIVU 16 ECHO TECH

17 Sappin Kirkniemen paperitehdas ja Metsä Fibre ovat kuin perheenjäseniä. On sellukauppaa, teknistä tukea ja huimia kehitysprojekteja, joista viimeisimpänä polysulfidisellun tulo Kirkniemeen. TEKSTI / PETJA PARTANEN, KUVAT / AKI LOPONEN Joutsenon tehtaan uusi polysulfidisellu tuo säästöä pehmopaperin valmistajille TONNIA AIKAKAUSLEHTI- JA LUETTELO- PAPERIA JOKA PÄIVÄ. 190 TONNIA: PAINAVIN KOSKAAN TAVATTU VALAS. Metsä Fibren Joutsenon tehtaan uusi polysulfidikeitto parantaa sellun paperiteknisiä ominaisuuksia. Entistä elastisemmasta havupuukuidusta hyötyvät niin hienokuin pehmopaperien valmistajat. Pehmeys on tärkeä osa pehmopaperituotteiden brändiä, Metsä Fibren kehityspäällikkö Raili Koponen muistuttaa. Pehmeyttä voidaan parantaa kemiallisesti, mutta merkittävä osa pehmeydestä on peräisin raaka-aineista. Joutsenon pitkäkuituista havusellua käytetään pehmopapereissa antamaan tuotteille vetolujuutta. Pehmeys tehdään pääasiassa seokseen käytettävällä lyhytkuidulla. ECHO TECH SIVU 17

18 ECHO TECH Etua jo jauhatuksessa Metsä Fibren kuituteknologiapäällikkö Tuomo Niemi on kartoittanut Metsä Fibren pehmopaperiasiakkaiden toiveita havusellulle. Hän on vakuuttunut siitä, että uudet sellulajit, Botnia Nordic Pine+ ja Botnia Nordic Strong+, tuovat merkittäviä hyötyjä pehmopaperivalmistajille. Laboratoriotestien perusteella uudet massat tarvitsevat prosenttia vähemmän jauhatusta, ja niiden vetolujuus on 5 10 prosenttia entistä parempi. Kun pitkäkuituisen massan lujuus paranee, sitä tarvitaan entistä vähemmän. Mitä suurempi lyhytkuidun osuus massassa on, sitä suurempi on massan pehmeyspotentiaali, Niemi pohtii. Edut näkyvät heti, kun sellupaalit pulpperoidaan ja jauhetaan. Jauhatusvaiheessa massa saavuttaa lujuutensa, mutta toisaalta jauhatus heikentää lopputuotteen pehmeyttä. Joutsenon uudet polysufidisellulajit tarvitsevat entistä vähemmän jauhatusta. Energiansäästö on merkittävä, mutta yhtä tärkeää on paperitekninen parannus. Uuden polysulfidimassan lujuus kehittyy jauhatuksessa aiempaa nopeammin. Pienempi jauhatustarve merkitsee paitsi suurempaa pehmeyspotentiaalia, myös paperikoneella pölyävän hienoaineksen vähenemistä, Niemi kertoo. Polysulfidituotteet tuotantoon kesäkuussa Kesäkuussa 2013 Joutsenossa otetaan uusi keittoprosessi käyttöön. Uuden keittokemian ansiosta entistä suurempi osa puun hemiselluloosasta jää massaan, eikä enää päädy poltettavaksi soodakattilaan. Havupuukuitua tarvitaan pehmopaperituotteissa vähän, mutta sillä on tärkeä rooli ohuiden, grammaisten paperituotteiden valmistuksessa. Kuituverkosto on hieno rakenne. Tuntuu melkein ihmeeltä, että pehmopaperikoneita pystytään ajamaan yli metriä minuutissa, Koponen sanoo. Monet asiakkaat pitävät Metsä Fibren Kemin tehtaan havusellua Euroopan parhaana pehmopapereille lujuutta antavana kuituna. Pohjoisessa hitaasti kasvaneen havupuun kuiturakenne on Koposen sanoin kuin suomalainen hiuslaatu: paljon, mutta ohuita kuituja. Raili Koposen mukaan pohjoisessa hitaasti kasvaneen havupuun kuiturakenne on kuin suomalainen hiuslaatu: paljon, mutta ohuita kuituja. Uusien polysulfidituotteiden toimitukset alkavat kesäkuussa SIVU 18 ECHO TECH

19 Polysulfidiprosessin avulla kuitujen hemiselluloosapitoisuudesta saadaan talteen entistä suurempi osa. Hemiselluloosa antaa kuidulle taipuisuutta, Koponen kertoo. Elastinen kuitu kestää kreppauksen Kuidun parantuneelle vetolujuudelle ja kimmokertoimelle on käyttöä erityisesti pehmopaperin kreppauksessa. Kreppauksessa määräytyy pitkälti lopputuotteen pehmeys ja tuntuma. Tässä kohtaa myös pitkillä kuiduilla on tärkeä rooli. Kreppauksessa paperin bulkki jopa kolminkertaistuu, samalla kun vetolujuus putoaa. Kreppauksessa murskataan paperin rakennetta. Elastiset, joustavat havukuidut antavat sopivasti myöden, eivätkä päästä kuitusidoksia aukeamaan. Paljon hemiselluloosaa sisältävän polysulfidisellun ansiosta paperin vetolujuus säilyy paremmin kreppausterän väkivaltaisessa käsittelyssä. Uusien polysulfidituotteiden toimitukset alkavat kesäkuussa Olemme kertoneet kaikille asiakkaillemme, mitä parannuksia uuden massan jauhautuvuuteen ja lujuuteen on odotettavissa, Niemi kertoo. Pian pehmopaperiasiakkaiden pehmeyspaneelit ympäri maailmaa näkevät käytännössä, miten uusi raaka-aine parantaa lopputuotteen ominaisuuksia. Tuomo Niemi odottaa tuloksia innolla. Olemme tarvittaessa tukemassa asiakkaitamme prosessin hienosäädössä. Samalla saadaan arvokasta palautetta omalle tuotekehitykselle. Tuotekehityksemme voi sen perusteella miettiä, miten massaa vielä voisi parantaa. Optimointityö jatkuu. Bisneshyödyt asiakaskohtaisia Raili Koponen kertoo, että Metsä Fibren polysulfidisellua tutkitaan asiakaspalautteen lisäksi omissa koeajoissa ja yhteistyöhankkeissa yliopistojen kanssa. Erityisesti raakaainetoimittajaa kiinnostaa uuden tuotteen tuoma lisäarvo asiakkaalle. Hyödyt ovat silti hyvin asiakaskohtaisia. Joutsenon tehdas ottaa askelen kohti tulevaisuutta, kun polysulfidisellun keittoprosessi käynnistyy. ECHO TECH SIVU 19

20 ECHO TECH Odotukset ovat korkealla. Esimerkiksi WC-papereiden resepteissä on noin 20 prosenttia pitkiä havupuukuituja ja 80 prosenttia pehmeyttä antavaa lyhytkuitua, koivua tai eukalyptusta. Kalleimman havupuukuidun osuutta halutaan minimoida niin kustannus- kuin pehmeyssyistä. Polysulfidikeitossa saamme lujempia kuituja, jotka mahdollistavat pienemmän pitkäkuituosuuden. Jos osuutta saadaan vähennettyä esimerkiksi 15 prosenttiin, säästöä syntyy, ja lopputuotteeseen saadaan lisää pehmeyttä. Kiinnostavaa on myös se, miten uusi raaka-aine parantaa kreppaustapahtumaa ja sitä kautta lopputuotteen kuohkeutta. Monissa pehmopaperituotteissa lopputuotteen bulkkisempi rakenne on nopein keino parantaa tuotannon kannattavuutta. Jos pystyt vähentämään tuotteen painoa vaikkapa viisi prosenttia samalla bulkkimäärällä, kuluu myös kaikkia raaka-aineita viisi prosenttia vähemmän. Polysulfidisellun edut pehmopaperivalmistajalle Massan korkea hemiselluloosapitoisuus tekee kuiduista joustavampia ja parantaa niiden vetolujuutta Massa jauhautuu nopeammin, energiaa säästyy. Parempi lujuus mahdollistaa havupuumassan osuuden pienentämisen. Kalleinta raaka-ainetta tarvitaan vähemmän, ja suurempi lyhytkuituosuus parantaa lopputuotteen pintapehmeyttä. Joustavammat kuidut edesauttavat kreppaustapahtumaa. Lopputuotteen bulkkisuus paranee, samoin sen pehmeyspotentiaali. SIVU 20 ECHO TECH

21 KOLUMNI EFQM EXCELLENCE MISTÄ KILPAILUKYKY MUODOSTUU? Suomalaisessa elinkeinoelämässä puhutaan tänään paljon yritysten kilpailukyvystä, mutta millaisista osasista se oikein rakentuu? Lähestymistapoja aihepiiriin lienee yhtä monta kuin yrityksiäkin, mutta erään jäsennellyn ja perusteisiin pureutuvan näkemyksen tarjoaa uudistettu EFQM Excellence -malli EFQM-malli on Metsä Fibrenkin käyttämä liiketoiminnan systemaattisen arvioinnin ja kehittämisen työkalu. Sen mukaan erinomaiset organisaatiot erottaa keskinkertaisista kahdeksan erinomaisuuden tunnuspiirrettä, joista tässä tarkastellaan ihmisperäisiä. ei tule floppeja, ei tule onnistumisiakaan. Luova idea ei vielä ole bisnestä, mutta siitä liikkeelle lähteneen kehitystyön tuloksena syntynyt innovatiivinen palvelu tai tuote voi olla ainutlaatuinen ja lyödä kilpailijat laudalta. EFQM Excellence -malli korostaa henkilöstön merkitystä menestyksen tekijänä. Oli yrityksessä miten hieno prosessiarkkitehtuuri tahansa, tosiasia on se, että liiketoiminnan prosessit eivät pörise itsekseen. Laatupalkintokilpailun voittajat ovat hyviä esimerkkejä yrityksistä, joissa henkilöstöä arvostetaan ja joissa yrityksen ja sen henkilöstön tavoitteet kohtaavat. Ihmiset ovat motivoituneita ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Henkilöstön voimavaroja kehitetään ja hyödynnetään systemaattisella tavalla luvun voittajayritykset tarjoavat omille työntekijöilleen tilaisuuden loistaa ja päästä hyödyntämään koko potentiaaliaan jo työpaikalla ja työaikana. LAATUKESKUS, SENIOR CONSULTANT, HEIKKI NIEMI Kilpailukyvyn perustasta puhuttaessa, jos mennään tarpeeksi alkulähteille, päästään hiljentymään syntymän ihmeen äärelle. Ihmislapset syntyvät luovina ja tämä luovuus toimii myös kilpailukyvyn kehittämisen moottorina. Leikkivän ja kohti aikuisuuden työelämää varttuvan lapsen luovuutta toki ryhdytään pian hillitsemään ja kahlitsemaan kielloilla ja säännöillä, niin kotona, koulussa kuin työpaikoillakin, mutta onneksi luovuuden tukahduttamisessa harvoin täysin onnistutaan. Tuolla sitä on tänäkin päivänä, tuiki tavallisissa suomalaisissa organisaatioissa, niiden henkilökunnassa, asiakkaissa, asiakkaiden asiakkaissa, toimittajissa ja yhteistyökumppaneissa, aivan tavallisissa veronmaksajissa siis. Todelliset edelläkävijäyritykset osaavat kanavoida niin oman henkilöstönsä kuin asiakkaittensa ja yhteistyökumppaniensa henkilöstön luovuuden kehittäessään uudenlaisia palveluita, tuotteita ja toimintatapoja, eli innovaatioita. Tämä edellyttää yritykseltä paitsi toimintamalleja innovatiiviseen kehittämiseen, myös yrityskulttuuria, jossa kannustetaan osallistumiseen, ajatustenvaihtoon, kokeiluihin ja jossa sallitaan epäonnistumiset. Jos Kilpailukykyisillä yrityksillä on silmät ja korvat auki joka suuntaan. EFQM-mallin edustama Business Excellence lähtee ajatuksesta, että ollaan tietoisia kaikkien sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Voittajayrityksissä palveluita, tuotteita ja toimintaa kehitetään ja ylläpidetään tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Yksittäinen hyvä tulos voidaan saavuttaa sattumalta, mutta kestävä tuloskunto rakennetaan systemaattisella palveluiden, tuotteiden ja toiminnan kehittämisellä, jossa luovat ihmiset ovat tärkein voimavara. KOLUMNI

22 GREEN SOUNDS TEKSTI / PERTTI SUVANTO, KUVAT / METSÄ GROUP & PETRI BLOMQVIST TYÖTURVALLISUUS AJAA KAIKEN MUUN EDELLE Metsä Fibren Äänekosken tehtaan johtaja Camilla Wikström ja CP Kelcon tuotantojohtaja Jukka Kivimäki sanovat, että jokaisella on oikeus lähteä terveenä työpäivän jälkeen kotiin. Siksi terveys ja turvallisuus arvotetaan kaiken muun edelle. etsä Fibren yksiköissä otettiin vuoden M 2009 alusta käyttöön turvallisuusjohtamismalli, jonka tavoitteena on estää kaikki työtapaturmat. Työterveys ja turvallisuus nostettiin tärkeimmiksi kehityskohteiksi. Tulokset ovat olleet mittavat. Työtapaturmat ovat vähentyneet ja henkilöstön myönteinen asenne turvallisuutta kohtaan on vahvistunut. Kun tapaturmataajuus vuonna 2008 oli yli 20, viime vuoden lukema oli laskenut jo seitsemään. Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. Metsä Fibren Äänekosken tehtaan johtaja Camilla Wikströmin mukaan hyvät tulokset tiivistyvät paljolti yhteen sanaan ennakointi. Jokaisen työntekijän asenteen tulee olla, että turvallisuus on kaikista tärkein asia. "Turvallisuus lähtee vahvasta tahdosta, että kaikki tapaturmat voidaan estää. Jokainen, joka tehdasalueella työskentelee, miettii jo ennakkoon, onko tekemäni työ turvallista. Jos epäkohtia on, niihin puututaan." Vaarat esille Tehtaan arjessa ennakoiva turvallisuustyö on jatkuvasti läsnä. Se on paljon muutakin kuin että riittävät suojaimet ovat kunnossa ja niitä käytetään. Wikström kertoo muutamin esimerkein mitä tämä tarkoittaa. "Olemme luoneet sähköisen turvallisuuspäiväkirjan, joka on kaikille työntekijöille avoin. Sinne kirjataan kaikki pienetkin turvallisuushavainnot ja vaaratilanteet. Ne käydään läpi aamupalavereissa. Vastuuhenkilöt vastaavat toimenpiteistä, miten vaaratilanteet estetään." Viime vuonna Metsä Fibressa tehtiin noin havaintoa, Äänekosken tehtaalla noin "Pidämme myös turvallisuusvartteja, joissa koko henkilöstö käy pienryhmissä läpi turvallisuuteen liittyviä asioita. Aiheena on esimerkiksi joku vaaratilanne, jota pohditaan oman työyhteisön kannalta. Näitä pidettiin viime vuonna Metsä Fibressa yli ja Äänekoskella yli 900." SIVU 22 GREEN SOUNDS

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Viestintäalan ympäristölinjaus

Viestintäalan ympäristölinjaus Viestintäalan ympäristölinjaus Matkalla kestävämpään 24.8.2010 1 Ympäristölinjaus-projekti Projektin ohjausryhmä VKL:n strategia- ja tulevaisuusryhmä Projektin johtoryhmä Jukka Ottela, ESA Tarja Kyllönen,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus 28.1.2015 Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kari Penttinen Ohjelmapäällikkö Tekes kari.penttinen@tekes.fi p. 050 5577 916 www.tekes.fi/ti Taustalla myös

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne Liikkuminen palveluna seminaari Älyliikenne Kuinka materiaalien käsittely tehostuu, arvoketjut Aki Jumppanen Toimitusjohtaja HUB logistics Älyliikenne Älyliikenteen perusajatus on luoda kansallista kilpailukykyä.

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot