ECHO. MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECHO. MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6"

Transkriptio

1 1 13 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6 MARKET REVIEW KIINAN KASVU HAASTAA TUOTANNON, SIVU 28

2 HEAR HEAR SIVU 2 HEAR HEAR

3 28 KATSEET kohti Kiinaa Kiinassa on käynnissä voimakas kaupungistuminen ja elintason nousu. Vaurastuvassa maassa ihmiset haluavat yhä parempaa ruokaa, korkealaatuisempia tuotteita ja tunnetumpia brändejä. Kiinan pehmopaperimarkkinat kasvavat nyt noin 12 prosentin vuosivauhtia. Kun kerran on kokenut, miltä hyvä pehmopaperi tuntuu, harvoin haluaa palata takaisin huonompaan, toteaa tohtori Zhenlei Cao. ZHENLEI CAON NÄKEMYKSIÄ KIINAN PEHMOPAPERIMARKKINOISTA VOIT LUKEA SIVULTA 28. HEAR HEAR SIVU 3

4 AINUTLAATUISEN TUOTEKEHITYKSEN RESEPTI TIIVIS ASIAKASYHTEISTYÖ VARMISTAA ASIAKKAAN TARPEIDEN TUNNISTAMISEN. Metsä Fibressä tuotekehitysprosessi on osa liiketoiminnan kehittämistä. Teemme tuotekehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa, ja tuemme osaamisen kehittymistä ja uudistumista pidemmän tähtäimen tutkimusprojekteilla. Tuotekehityksen tavoitteena on tuotteemme toimivuuden tukeminen asiakkaiden prosesseissa ja asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen. Lisäksi kehitämme asiakasta tukevia lisäarvopalveluja. Millä reseptillä tässä työssä onnistutaan? Tarvitaan osaamista. Olemme kehittäneet sekä teoreettista että sovellusosaamistamme pitkäjänteisesti. Vuosien saatossa tehdyissä hankkeissa meille on kertynyt syvällistä kuituosaamista ja ymmärrys asiakkaidemme prosesseista ja tarpeista. Olemme verkostoituneet tutkimusmaailmaan ja teemme yhteistyötä alan parhaiden osaajien kanssa. Yhteistutkimuksesta saamme syötteitä omaan, asiakkaitamme palvelevaan tuotekehitykseemme sekä kasvatamme osaamistamme. Tiivis asiakasyhteistyö varmistaa asiakkaan tarpeiden tunnistamisen. Yhteistyötä tehdään sekä yhteisissä hankkeissa että liiketoimintaympäristön muutosten tunnistamisessa. Asiakkaiden rooli tuotekehitysideoiden lähteenä on merkittävä. Hyvä sisäinen yhteistyö teknisen asiakaspalvelun kanssa varmistaa ajantasaisen tiedon asiakkaan tarpeista myös tuotekehitystiimille. Yksi tuotekehityksen tehtävä on osaamisen jalostaminen teknisen asiakaspalvelun palvelutuotteeksi. Esimerkiksi Laatukeskuksen vuoden 2012 laatuinnovaatiokilpailun voittanut sellun laatuindeksi, Botnia FOX, yhdistää innovatiivisesti Metsä Fibren pitkäaikaisen asiakasosaamisen, sellunvalmistuksen teorian ja tilastomatematiikan hyödyntämisen. Botnia FOXin reaaliaikaista laatutietoa voidaan hyödyntää läpi koko arvoketjun tehokkuuden parantamiseksi. Ainutlaatuisen tuotekehityksen reseptin toteutumisen takaa halu kehittää ja onnistua kehitystyössä. Olen ylpeä osaavasta tuotekehitystiimistämme, joka on valmiina palvelemaan asiakkaitamme. KAIJA PEHU-LEHTONEN JOHTAJA, LIIKETOIMINNAN KEHITYS METSÄ FIBRE SIVU 4

5 [sisällys] ECHOES FROM THE WORLD 6 ECHO TECH 16 GREEN SOUNDS 22 BUSINESS AS USUALL HEAR HEAR KATSEET KOHTI KIINAA PÄÄKIRJOITUS UNIIKKI TUOTEKEHITYS ASIAKASRAJAPINNASSA SISÄLLYS ECHOES FROM THE WORLD INNOVAATIOT SYNTYVÄT, KUN ERILAISET IHMISET YHDISTÄVÄT AJATUKSENSA TALKING ECHO ESITTELYSSÄ BOTNIA FOX ECHO TECH LISÄÄ PEHMEYTTÄ, VÄHEMMÄLLÄ ENERGIALLA KOLUMNI MISTÄ KILPAILUKYKY MUODOSTUU? GREEN SOUNDS TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA. TURVALLISUUS LÄHTEE VAHVASTA TAHDOSTA BUSINESS AS USUAL ANTRAKINONIA EI KÄYTETÄ METSÄ GROUPIN SELLUTEHTAILLA MARKET REVIEW KAUPUNGISTUMINEN JA ELINTASON NOUSU KASVATTAVAT KIINAN PEHMOPAPERIMARKKINOITA ECHO MONITOR KARLSTADIN YLIOPISTOSSA TUTKITAAN SELLUN MAHDOLLISUUKSIA ECHO MARK SELLUKUITUA SEINÄLLE Julkaisija: Metsä Fibre, Myynti ja markkinointi. Päätoimittaja: Saija Tuomikoski. Toimitus: Ari Harmaala, Mikael Lagerblom, Ursula Lumme, Tom Nickull ja Saija Tuomikoski. Tuotanto ja graafinen suunnittelu: Otavamedia Asiakasviestintä, Helsinki. Tuottaja: Maija Kajanto. Graafinen suunnittelu: Riina Walli. Toimituspäällikkö: Jaana Pakkala. ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Paino: Erweko Oy. Metsä Fibre Echo ilmestyy englanniksi, suomeksi, saksaksi ja kiinaksi. Kaikki lehdet on saatavissa osoitteesta METSÄ FIBRE ECHO. NUMERO 1/2013. METSÄ FIBRE OY, PL 30, METSÄ. Kansipaperi: Carta Integra 190 g. Paperi: Galerie Art Silk 130 g. SIVU 5

6 ECHOES FROM THE WORLD TOIMINTAA PITÄÄ KEHITTÄÄ SEKÄ HYVINÄ ETTÄ HUONOINA AIKOINA. JOS KEHITTÄMINEN LAKKAA, ON KYSE KRIISISTÄ. SIVU 6 ECHOES FROM THE WORLD

7 UUDET IDEAT SYNTYVÄT YHTEISTYÖLLÄ Uusia oivalluksia syntyy, kun erilaiset ihmiset yhdistävät ajatuksensa. Siksi monipuoliset verkostot ovat yhä tärkeämpiä jokaiselle yritykselle. TEKSTI / RISTO PENNANEN, KUVAT / TOMMI TUOMI Tärkeintä on, että koko henkilöstö hakee aktiivisesti kehitettävää ja uusia mahdollisuuksia nykyisen toiminnan ympäriltä, pohtii Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. Uudet innovaatiomahdollisuudet ovat usein yllättävän lähellä, mutta niitä on silti vaikea havaita. Vahvat perinteet ohjaavat vuosikymmenien voimalla arkea niin, että kävelemme helposti mahdollisuuksien ohi. Suuret muutokset tuntuvat usein mahdottomilta ja pienet kehitysaskeleet puolestaan liian vähäpätöisiltä. Pienetkin oivallukset voivat kuitenkin olla arvokkaita. Amerikkalainen professori Rosabeth Moss Kanter on muistuttanut, että liian juhlallinen näkemys innovaatioista voi estää kehitystä. Kaikki ideat eivät voi synnyttää ipadin ja Angry Birdsin kaltaista menestystuotetta, mutta silti on tärkeää uudistua jatkuvasti. Käytännöllinen toimintatapamuutos, pieni laadunparannus tai asiakkaan elämää helpottava palvelu saattavat merkitä paljon. Jos ne auttavat asiakasta menestymään, lisäävät ne myös omaa kilpailukykyä. Pienetkin kehitysaskeleet vaativat kuitenkin kyseenalaistamista. Toisinaan on hyvä pohtia jopa omaa käsitystä perustehtävästä. Onko keskiössä raaka-aine vai asiakkaan tarve? Voiko teollisuuskone muuttua palvelijaksi? Pitäisi päästä irti oman toimialan rajoittavista reunoista, ettei jää toimialan vangiksi, tiivistää Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Uuden kehittäminen vaatii tutkimusta ja tuotekehitystä. Siksi myös Metsä Fibre on kääntänyt uuden vaihteen pitkän tähtäyksen kehitystyöhön. Innovaatiot eivät ole silti tuotekehitysosaston yksinoikeus. Parhaat oivallukset saattavat tulla ihmisiltä, jotka katsovat prosessia päivittäin ja keskustelevat asiakkaiden kanssa arjen tekemisestä. Lainaa asiakkaan aivoja Harva innovaatio valmistuu yhden ihmisen tai edes yhden yrityksen tekemänä. Verkostomainen toimin- ECHOES FROM THE WORLD SIVU 7

8 ECHOES FROM THE WORLD tatapa on noussut yhä tärkeämmäksi aseeksi tuotekehityksessä kaikilla toimialoilla. Etenkin elektroniikkateollisuudessa yritykset ovat erikoistuneet hyvinkin kapeisiin tuotteisiin. Yksittäisistä tuotteista on iloa asiakkaalle vasta kun ne liitetään yhteen toisten tuotteiden kanssa. Siksi erikoistuneiden yritysten täytyy kuulua ekosysteemiin, joka palvelee asiakkaita. Esimerkiksi matkapuhelinbisneksessä ekosysteemiin kuuluvat puhelimen lisäksi muun muassa sen vaatimat palvelut kuten musiikki, pelit ja operaattorit. Kilpailu käydään entistä enemmän kokonaisten ekosysteemien välillä. Metsäteollisuudessa vastaavanlaista toimintaa on ollut pitkään, vaikka ala ei ole käyttänyt ekosysteemikäsitettä. Tuotekehityksessä ovat olleet mukana muun muassa laitevalmistajat, sellunvalmistajat, asiakkaat ja alan tutkimuslaitokset. Kehitystyössä on pääsääntöisesti mukana laaja verkosto. Erityisen tärkeitä ovat asiakkaat, joiden kanssa tehdyt kehityshankkeet tuovat aina tärkeää tietoa uusista tarpeesta, sanoo Ilkka Hämälä. Metsä Fibre tekee syvällistä tuotekehitysyhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotta tuotteet toimivat parhaalla tavalla asiakkaan prosessissa. Koko ajan on syytä muistaa, että innovaatiot eivät ole itseisarvo. Niiden tulee tukea asiakkaan ja yrityksen omaa kilpailukykyä. Asiakkaan toiveita kannattaa kuunnella, koska kehitysmahdollisuus on olemassa yhtä kauan kuin asiakas. Amerikkalainen professori Theodore Levitt painotti aikanaan kontaktien merkitystä toteamalla, että varmin merkki huonosta tai hiipuvasta asiakassuhteesta on valitusten puute. Kukaan ei ole koskaan niin tyytyväinen. Yritys kääntyy helposti sisäänpäin, kun vain myynti ja markkinointi tapaavat asiakkaita. Kaikilla pitäisi olla aikaa kuunnella asiakkaita ja myös asiakkaiden asiakkaita, pohtii Sitran Mikko Kosonen, joka ranskalaisprofessori Yves Dozin kanssa kirjoittamassaan teoksessa Fast Strategy kannustaa lainaamaan asiakkaiden aivoja. Uusi kasvu ei lähde tyhjästä, vaan se on usein tulosta nykyisten vahvojen yritysten kehittämisestä, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Mukaan uusiin verkostoihin Kun yritys tavoittelee täysin uusien tuotteiden kehittämistä uusille asiakasryhmille, kannattaa etsiä myös tuoreita verkostoja. Vallankumous on mahdollista, kun jokin häiritsee totuttuja ajattelumalleja. Kun kehitämme tuotteita nykyisen tuotannon sivuvirroista, ovat asiakkaat eri toimialoilla. Silloin pitää SIVU 8 ECHOES FROM THE WORLD

9 YRITYS KÄÄNTYY HELPOSTI SISÄÄNPÄIN, KUN VAIN MYYNTI JA MARKKINOINTI TAPAAVAT ASIAKKAITA. ECHOES FROM THE WORLD SIVU 9

10 ECHOES FROM THE WORLD SUURET HAASTEET MUUTTUVAT INNOVAATIOIKSI PIENETKIN ONGELMAT synnyttävät mahdollisuuden tehdä uusia oivalluksia ja suuret ongelmat avaavat tilaa suurille innovaatioille. Maailmassa on kova paine tehostaa resurssien käyttöä ja ekologista kestävyyttä. Monet näkevät kehityksen rajoitteena, mutta ne ovat valtava innovaatioiden mahdollisuus, pohtii Sitran Mikko Kosonen. Samaan ajatukseen nojaa myös Metsä Fibren kehitystyö, sillä prosessien tehostaminen, tuotannossa syntyvien sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäyttö sekä bioenergia ovat yhtiön tutkimuksen ja tuotekehityksen tärkeimpiä kohteita. Jos yritys etsii suuria innovaatioita, kannattaa pohtia suurten megatrendien vaikutusta yhteiskuntaan. Esimeriksi kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio tarjoavat hyvän kasvualustan. Myös vaikea suhdannetilanne pitää nähdä mahdollisuutena, joka ei saa pysäyttää uuden kehittämistä. Esimerkiksi Kone Oyj suuntasi finanssikriisin alkuaikoina lisää panoksia uuden toiminnan kehittämiseen. Toimintaa pitää kehittää sekä hyvinä että huonoina aikoina. Jos kehittäminen lakkaa, on kyse kriisistä, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. SIVU 10 ECHOES FROM THE WORLD

11 JOS YRITYS ETSII SUURIA INNOVAATIOITA, KANNATTAA POHTIA MEGATRENDIEN VAIKUTUSTA YHTEISKUNTAAN. myös verkostoitua uudella tavalla. Siinä meilläkin on varmasti paljon kehittämismahdollisuuksia, pohtii Hämälä. Metsä Fibren kohdalla sivuvirrat tarkoittavat esimerkiksi ligniinistä johdettujen jatkojalosteiden ja mäntyöljystä tehtävien tuotteiden kehittämistä. Tällaiset oheistuotteet tuovat jo noin 15 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Niiden kehittäminen uusiksi tuotteiksi on yhtiölle vahva mahdollisuus. Meno täysin uusiin verkostoihin vaatii kaikilta joustavuutta. Tutulla toimialalla on sujuvaa tehdä yhteistyötä, koska ihmiset puhuvat samoilla termeillä samoista asioista. Eri toimialojen välillä sen sijaan voi olla kovin erilainen kulttuuri ja toimintalogiikka. Tapa tehdä yhteistyötä, halu asettaa aikataulutavoitteita, aktiivisuus kommunikoida kehityshankkeen aikana ja kyky muuttaa suunnitelmia kesken matkan voivat vaihdella paljon. Toimialojen sisäisestä yhteistyöstä kannattaa kuitenkin jatkaa entistä innokkaammin toimialat ylittävään kehitystyöhön. Silloin voi syntyä täysin uudenlaista liike-toimintaa ja kokonaan uusia ekosysteemejä, sanoo Mikko Kosonen. Yritys ei voi rajata tarvittavia verkostoja yhteen muottiin. Kehitystä janoavalla yrityksellä on yhtä aikaa toimialan sisäisiä verkostoja, rajat ylittäviä suhteita ja muodollisia sekä epämuodollisia verkostoja. Villeimmillään uusien verkostojen rakentaminen voi olla täysin rajatonta. Yhdysvaltalainen kulutustavarajätti Procter & Gamble halusi kymmenisen vuotta sitten kehittää uudella tavalla muotoiltuja välipaloja. Yhtiö arvioi kehitystyön kestävän kaksi vuotta. Siksi P&G lähetti ongelman kansainvälisen verkostonsa kautta avoimeksi kenen tahansa ratkottavaksi. Vastaus löytyi pienestä italialaisleipomosta Bolognasta, jonka omistava professori oli kehittänyt painomenetelmän leivoksille ja kekseille. Italiasta löytynyt ratkaisu nopeutti merkittävästi uusien tuotteiden markkinoille viemistä. ICT avaa uutta Tietotekniikka on entistä suurempi voima, joka muuttaa jollain tavalla kaikkia toimialoja. Lisäksi globalisaatio ja kansainvälinen työnjaon muutos vauhdittavat uuden kilpailun syntymistä. Uudet voimat muuttavat perinteisiä arvoketjuja. Toimialojen rajat kaatuvat tai muuttavat paikkaa. Teol- ECHOES FROM THE WORLD SIVU 11

12 ECHOES FROM THE WORLD Asiakkaiden kanssa tehtävät kehityshankkeet tuovat aina tärkeää tietoa uusista tarpeista, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. VERKOSTOT VAATIVAT UUTTA ASENNETTA ERILAISTEN KULTTUURIEN kohtaaminen voi synnyttää uusien oivallusten lisäksi myös ikäviä törmäämisiä. Tätä riskiä lisää se, että perinteiset johtamisopit ovat keskittyneet yhden yrityksen johtamiseen. Kokonaisten verkostojen ohjaamisesta on niukasti tutkimustietoa, vaikka sen määrä on luonnollisesti kasvussa. Verkostoissa on oleellista, että kaikki ymmärtävät oman roolinsa. Lisäksi täytyy muistaa, että yrityksellä voi olla hyvin erilainen rooli eri tilanteissa. Yhdessä verkostossa veturina toimiva yritys on pienessä tukiroolissa toisessa yhteistyökuviossa. Verkostojen hyödyt ovat kuitenkin haasteita suuremmat sekä uusien innovaatioiden tekemisessä että myös nykyisen toiminnan kehittämisessä. Toimitusketjun kehittäminenkään ei onnistu, jos optimoi vain omaa toimintaansa. Siksi pitää kehittää koko ketjun läpimenoaikaa yhdessä kumppaneiden kanssa, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. lisuuden ja palveluiden raja hämärtyy. Digitaalisten palveluiden suuri aalto kerää vasta voimiaan. Tietotekniikka on tähän asti tehostanut etenkin organisaatioiden omaa toimintaa, mutta internet on avannut täysin uudenlaisia palvelumahdollisuuksia. McKinseyn tutkimuksen mukaan internetin hyödyistä vain neljännes on mennyt varsinaisille internet-yrityksille. Niin sanotut perinteiset toimialat ovat korjanneet 75 prosenttia verkon hyödyistä. Tämä oli yksi keskeinen sanoma myös Suomen kasvumahdollisuuksia kartoittaneen Pekka Ala-Pietilän työryhmän raportissa. Kaikilla toimialoilla on valtavia mahdollisuuksia tuoda tuotteisiin lisäarvoa ICT:n avulla. Rajoitteena eivät ole toimialan rajat, vaan kyky hyödyntää uutta, muistuttaa Sitran Mikko Kosonen. Metsäteollisuudessa tietotekniikka on ollut aivan ratkaisevassa roolissa tuotannon ohjauksessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt uudet ratkaisut ulottuvat yhä laajemmin koko ketjun toimintaan. Esimerkiksi Metsä Fibren sellutoimitukset merkitään RFID-tekniikalla niin, että tuotetta voidaan seurata valmistuksesta käyttöhetkeen saakka. ICT on keskeinen komponentti myös Botnia FOX-laatusimulaatiotyökalussa, joka sai viime vuonna Suomen laatuinnovaatiopalkinnon. Uusien ratkaisujen virta tulee vain kiihtymään, sillä ICT:n mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Osa ratkaisuista lisää nykyistä kilpailukykyä, osasta voi tulla täysin uutta liiketoimintaa. Toisinaan voi olla jopa vaikea ennustaa, johtaako uusi askel kapealle polulle vai suurelle moottoritielle. Päämäärä pitää kuitenkin löytyä uudenkin kehittämisessä mahdollisimman nopeasti. Ei fokus voi pyöriä kovin pitkään 360 astetta. Yrityksellä pitää olla tietoisuus siitä, mitä se on tekemässä, sanoo Ilkka Hämälä. SIVU 12 ECHOES FROM THE WORLD

13 TUOTTEEN LAATU PROSESSIN LAATU ENERGIA- TEHOKKUUS YMPÄRISTÖ- VASTUU RESURSSI- TEHOKKUUS ASIAKKAAN TARPEET INNOVAATION KESKIÖSSÄ TUOTANNON SIVUVIRRAT KUSTANNUS- TEHOKKUUS JOUSTAVA PALVELU TUOTANTO- KETJUN HALLINTA JA TIEDON TARVE ECHOES FROM THE WORLD SIVU 13

14 TALKING ECHO Metsä Fibre -SELLUTEHTAAT JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI ONLINE- MITTAUKSET Botnia FOX uusi laadun mittari Tehtaiden online-mittarit toimittavat nykyisin reaaliaikaista tietoa sellun vaaleudesta, roskaluvusta ja kuidun pituudesta. Nyt niiden rinnalle kehitetty, tuotteen lujuusominaisuuksia kuvaava Botnia FOX-indeksi täydentää kuvaa tuotannon laadusta. PALAUTE JA JATKOKEHITYS TEKSTI / PETJA PARTANEN Metsä Fibre ottaa vuoden 2013 aikana kaikilla tehtaillaan käyttöön uuden sellun reaaliaikaisen laadunvalvontamenetelmän. Botnia FOX (Fibre Online Index) -järjestelmän suurin muutos asiakkaille on uusi, sellun lujuusominaisuuksia kuvaava laatuindeksi. Selluyksikön RFID-tunniste kertoo tuotantoeränumeron. Tunnisteen avulla asiakas voi uusilla verkkotyökaluilla tarkastaa selluerän tuotantoajankohdan sekä tuotteen Botnia FOX arvon paperikoneellaan. Botnia FOX -indeksi uudistaa sellun laatukäsitteen. Neljän vuoden kehitystyön tuloksena syntynyt laskentaalgoritmi koostaa mittaustuloksista yhden, sellun laatua kuvaavan indeksiluvun. Ennen tieto selluerän lujuusominaisuuksista on saatu vasta vuorokausien kuluttua, laboratoriotestien valmistuttua. Botnia FOX -järjestelmän myötä tieto on käytettävissä Metsä Fibren valvomossa heti sellun valmistushetkellä. Asiakas voi hyödyntää tietoa välittömästi toimituserän RFIDluennan jälkeen. Tuotteet SIVU 14 TALKING ECHO

15 BOTNIA FOX -INDEKSI MUU LAADUN- VALVONTA Botnia FOX -indeksi uudistaa sellun laatukäsitteen. Botnia FOX -indeksi arvioi reaaliaikaisesti sellun valmistusprosessia. Tuotteen paperitekniset ominaisuudet arvioidaan samalla kun tuote valmistetaan sellutehtaalla. Botnia FOX parantaa ja kehittää tuotteitamme sekä pitkällä tähtäimellä että jokapäiväisessä työssä. Iso muutos on se, että laatupoikkeamiin voidaan puuttua aikaisempaa tehokkaammin jo valmistusprosessin aikana. Tasalaatuisuuden kehittäminen on ollut asiakkaittemme tärkeimpiä vaatimuksia. Botnia FOX antaa tasalaatuisuuden arviointiin aivan uudet mahdollisuudet. Botnia FOX mittaustuloksia saadaan sellutehtaalla kappaletta kuukaudessa. Mittaustulos saadaan prosessista 10 minuutin välein. Suuri mittaustiheys mahdollistaa luotettavan tasalaatuisuuden arvioinnin. Järjestelmän kehitys ei pääty tähän. Nyt FOX-indeksin kehittäjätiimi rakentaa työkaluja, joiden avulla Metsä Fibren asiakkaat voivat hyödyntää Botnia FOX -tietoa omalla paperikoneellaan. Mahdollisuudet paperin kustannusrakenteen ja laadun parantamiseen näyttävät lupaavilta. Asiakkaat LAADUN PARANTUMINEN, TASALAATUISUUS, KUSTANNUSTEHOKKUUS TALKING ECHO SIVU 15

16 ECHO TECH LISÄÄ PEHMEYTTÄ vähemmällä ENERGIALLA SIVU 16 ECHO TECH

17 Sappin Kirkniemen paperitehdas ja Metsä Fibre ovat kuin perheenjäseniä. On sellukauppaa, teknistä tukea ja huimia kehitysprojekteja, joista viimeisimpänä polysulfidisellun tulo Kirkniemeen. TEKSTI / PETJA PARTANEN, KUVAT / AKI LOPONEN Joutsenon tehtaan uusi polysulfidisellu tuo säästöä pehmopaperin valmistajille TONNIA AIKAKAUSLEHTI- JA LUETTELO- PAPERIA JOKA PÄIVÄ. 190 TONNIA: PAINAVIN KOSKAAN TAVATTU VALAS. Metsä Fibren Joutsenon tehtaan uusi polysulfidikeitto parantaa sellun paperiteknisiä ominaisuuksia. Entistä elastisemmasta havupuukuidusta hyötyvät niin hienokuin pehmopaperien valmistajat. Pehmeys on tärkeä osa pehmopaperituotteiden brändiä, Metsä Fibren kehityspäällikkö Raili Koponen muistuttaa. Pehmeyttä voidaan parantaa kemiallisesti, mutta merkittävä osa pehmeydestä on peräisin raaka-aineista. Joutsenon pitkäkuituista havusellua käytetään pehmopapereissa antamaan tuotteille vetolujuutta. Pehmeys tehdään pääasiassa seokseen käytettävällä lyhytkuidulla. ECHO TECH SIVU 17

18 ECHO TECH Etua jo jauhatuksessa Metsä Fibren kuituteknologiapäällikkö Tuomo Niemi on kartoittanut Metsä Fibren pehmopaperiasiakkaiden toiveita havusellulle. Hän on vakuuttunut siitä, että uudet sellulajit, Botnia Nordic Pine+ ja Botnia Nordic Strong+, tuovat merkittäviä hyötyjä pehmopaperivalmistajille. Laboratoriotestien perusteella uudet massat tarvitsevat prosenttia vähemmän jauhatusta, ja niiden vetolujuus on 5 10 prosenttia entistä parempi. Kun pitkäkuituisen massan lujuus paranee, sitä tarvitaan entistä vähemmän. Mitä suurempi lyhytkuidun osuus massassa on, sitä suurempi on massan pehmeyspotentiaali, Niemi pohtii. Edut näkyvät heti, kun sellupaalit pulpperoidaan ja jauhetaan. Jauhatusvaiheessa massa saavuttaa lujuutensa, mutta toisaalta jauhatus heikentää lopputuotteen pehmeyttä. Joutsenon uudet polysufidisellulajit tarvitsevat entistä vähemmän jauhatusta. Energiansäästö on merkittävä, mutta yhtä tärkeää on paperitekninen parannus. Uuden polysulfidimassan lujuus kehittyy jauhatuksessa aiempaa nopeammin. Pienempi jauhatustarve merkitsee paitsi suurempaa pehmeyspotentiaalia, myös paperikoneella pölyävän hienoaineksen vähenemistä, Niemi kertoo. Polysulfidituotteet tuotantoon kesäkuussa Kesäkuussa 2013 Joutsenossa otetaan uusi keittoprosessi käyttöön. Uuden keittokemian ansiosta entistä suurempi osa puun hemiselluloosasta jää massaan, eikä enää päädy poltettavaksi soodakattilaan. Havupuukuitua tarvitaan pehmopaperituotteissa vähän, mutta sillä on tärkeä rooli ohuiden, grammaisten paperituotteiden valmistuksessa. Kuituverkosto on hieno rakenne. Tuntuu melkein ihmeeltä, että pehmopaperikoneita pystytään ajamaan yli metriä minuutissa, Koponen sanoo. Monet asiakkaat pitävät Metsä Fibren Kemin tehtaan havusellua Euroopan parhaana pehmopapereille lujuutta antavana kuituna. Pohjoisessa hitaasti kasvaneen havupuun kuiturakenne on Koposen sanoin kuin suomalainen hiuslaatu: paljon, mutta ohuita kuituja. Raili Koposen mukaan pohjoisessa hitaasti kasvaneen havupuun kuiturakenne on kuin suomalainen hiuslaatu: paljon, mutta ohuita kuituja. Uusien polysulfidituotteiden toimitukset alkavat kesäkuussa SIVU 18 ECHO TECH

19 Polysulfidiprosessin avulla kuitujen hemiselluloosapitoisuudesta saadaan talteen entistä suurempi osa. Hemiselluloosa antaa kuidulle taipuisuutta, Koponen kertoo. Elastinen kuitu kestää kreppauksen Kuidun parantuneelle vetolujuudelle ja kimmokertoimelle on käyttöä erityisesti pehmopaperin kreppauksessa. Kreppauksessa määräytyy pitkälti lopputuotteen pehmeys ja tuntuma. Tässä kohtaa myös pitkillä kuiduilla on tärkeä rooli. Kreppauksessa paperin bulkki jopa kolminkertaistuu, samalla kun vetolujuus putoaa. Kreppauksessa murskataan paperin rakennetta. Elastiset, joustavat havukuidut antavat sopivasti myöden, eivätkä päästä kuitusidoksia aukeamaan. Paljon hemiselluloosaa sisältävän polysulfidisellun ansiosta paperin vetolujuus säilyy paremmin kreppausterän väkivaltaisessa käsittelyssä. Uusien polysulfidituotteiden toimitukset alkavat kesäkuussa Olemme kertoneet kaikille asiakkaillemme, mitä parannuksia uuden massan jauhautuvuuteen ja lujuuteen on odotettavissa, Niemi kertoo. Pian pehmopaperiasiakkaiden pehmeyspaneelit ympäri maailmaa näkevät käytännössä, miten uusi raaka-aine parantaa lopputuotteen ominaisuuksia. Tuomo Niemi odottaa tuloksia innolla. Olemme tarvittaessa tukemassa asiakkaitamme prosessin hienosäädössä. Samalla saadaan arvokasta palautetta omalle tuotekehitykselle. Tuotekehityksemme voi sen perusteella miettiä, miten massaa vielä voisi parantaa. Optimointityö jatkuu. Bisneshyödyt asiakaskohtaisia Raili Koponen kertoo, että Metsä Fibren polysulfidisellua tutkitaan asiakaspalautteen lisäksi omissa koeajoissa ja yhteistyöhankkeissa yliopistojen kanssa. Erityisesti raakaainetoimittajaa kiinnostaa uuden tuotteen tuoma lisäarvo asiakkaalle. Hyödyt ovat silti hyvin asiakaskohtaisia. Joutsenon tehdas ottaa askelen kohti tulevaisuutta, kun polysulfidisellun keittoprosessi käynnistyy. ECHO TECH SIVU 19

20 ECHO TECH Odotukset ovat korkealla. Esimerkiksi WC-papereiden resepteissä on noin 20 prosenttia pitkiä havupuukuituja ja 80 prosenttia pehmeyttä antavaa lyhytkuitua, koivua tai eukalyptusta. Kalleimman havupuukuidun osuutta halutaan minimoida niin kustannus- kuin pehmeyssyistä. Polysulfidikeitossa saamme lujempia kuituja, jotka mahdollistavat pienemmän pitkäkuituosuuden. Jos osuutta saadaan vähennettyä esimerkiksi 15 prosenttiin, säästöä syntyy, ja lopputuotteeseen saadaan lisää pehmeyttä. Kiinnostavaa on myös se, miten uusi raaka-aine parantaa kreppaustapahtumaa ja sitä kautta lopputuotteen kuohkeutta. Monissa pehmopaperituotteissa lopputuotteen bulkkisempi rakenne on nopein keino parantaa tuotannon kannattavuutta. Jos pystyt vähentämään tuotteen painoa vaikkapa viisi prosenttia samalla bulkkimäärällä, kuluu myös kaikkia raaka-aineita viisi prosenttia vähemmän. Polysulfidisellun edut pehmopaperivalmistajalle Massan korkea hemiselluloosapitoisuus tekee kuiduista joustavampia ja parantaa niiden vetolujuutta Massa jauhautuu nopeammin, energiaa säästyy. Parempi lujuus mahdollistaa havupuumassan osuuden pienentämisen. Kalleinta raaka-ainetta tarvitaan vähemmän, ja suurempi lyhytkuituosuus parantaa lopputuotteen pintapehmeyttä. Joustavammat kuidut edesauttavat kreppaustapahtumaa. Lopputuotteen bulkkisuus paranee, samoin sen pehmeyspotentiaali. SIVU 20 ECHO TECH

21 KOLUMNI EFQM EXCELLENCE MISTÄ KILPAILUKYKY MUODOSTUU? Suomalaisessa elinkeinoelämässä puhutaan tänään paljon yritysten kilpailukyvystä, mutta millaisista osasista se oikein rakentuu? Lähestymistapoja aihepiiriin lienee yhtä monta kuin yrityksiäkin, mutta erään jäsennellyn ja perusteisiin pureutuvan näkemyksen tarjoaa uudistettu EFQM Excellence -malli EFQM-malli on Metsä Fibrenkin käyttämä liiketoiminnan systemaattisen arvioinnin ja kehittämisen työkalu. Sen mukaan erinomaiset organisaatiot erottaa keskinkertaisista kahdeksan erinomaisuuden tunnuspiirrettä, joista tässä tarkastellaan ihmisperäisiä. ei tule floppeja, ei tule onnistumisiakaan. Luova idea ei vielä ole bisnestä, mutta siitä liikkeelle lähteneen kehitystyön tuloksena syntynyt innovatiivinen palvelu tai tuote voi olla ainutlaatuinen ja lyödä kilpailijat laudalta. EFQM Excellence -malli korostaa henkilöstön merkitystä menestyksen tekijänä. Oli yrityksessä miten hieno prosessiarkkitehtuuri tahansa, tosiasia on se, että liiketoiminnan prosessit eivät pörise itsekseen. Laatupalkintokilpailun voittajat ovat hyviä esimerkkejä yrityksistä, joissa henkilöstöä arvostetaan ja joissa yrityksen ja sen henkilöstön tavoitteet kohtaavat. Ihmiset ovat motivoituneita ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Henkilöstön voimavaroja kehitetään ja hyödynnetään systemaattisella tavalla luvun voittajayritykset tarjoavat omille työntekijöilleen tilaisuuden loistaa ja päästä hyödyntämään koko potentiaaliaan jo työpaikalla ja työaikana. LAATUKESKUS, SENIOR CONSULTANT, HEIKKI NIEMI Kilpailukyvyn perustasta puhuttaessa, jos mennään tarpeeksi alkulähteille, päästään hiljentymään syntymän ihmeen äärelle. Ihmislapset syntyvät luovina ja tämä luovuus toimii myös kilpailukyvyn kehittämisen moottorina. Leikkivän ja kohti aikuisuuden työelämää varttuvan lapsen luovuutta toki ryhdytään pian hillitsemään ja kahlitsemaan kielloilla ja säännöillä, niin kotona, koulussa kuin työpaikoillakin, mutta onneksi luovuuden tukahduttamisessa harvoin täysin onnistutaan. Tuolla sitä on tänäkin päivänä, tuiki tavallisissa suomalaisissa organisaatioissa, niiden henkilökunnassa, asiakkaissa, asiakkaiden asiakkaissa, toimittajissa ja yhteistyökumppaneissa, aivan tavallisissa veronmaksajissa siis. Todelliset edelläkävijäyritykset osaavat kanavoida niin oman henkilöstönsä kuin asiakkaittensa ja yhteistyökumppaniensa henkilöstön luovuuden kehittäessään uudenlaisia palveluita, tuotteita ja toimintatapoja, eli innovaatioita. Tämä edellyttää yritykseltä paitsi toimintamalleja innovatiiviseen kehittämiseen, myös yrityskulttuuria, jossa kannustetaan osallistumiseen, ajatustenvaihtoon, kokeiluihin ja jossa sallitaan epäonnistumiset. Jos Kilpailukykyisillä yrityksillä on silmät ja korvat auki joka suuntaan. EFQM-mallin edustama Business Excellence lähtee ajatuksesta, että ollaan tietoisia kaikkien sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Voittajayrityksissä palveluita, tuotteita ja toimintaa kehitetään ja ylläpidetään tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Yksittäinen hyvä tulos voidaan saavuttaa sattumalta, mutta kestävä tuloskunto rakennetaan systemaattisella palveluiden, tuotteiden ja toiminnan kehittämisellä, jossa luovat ihmiset ovat tärkein voimavara. KOLUMNI

22 GREEN SOUNDS TEKSTI / PERTTI SUVANTO, KUVAT / METSÄ GROUP & PETRI BLOMQVIST TYÖTURVALLISUUS AJAA KAIKEN MUUN EDELLE Metsä Fibren Äänekosken tehtaan johtaja Camilla Wikström ja CP Kelcon tuotantojohtaja Jukka Kivimäki sanovat, että jokaisella on oikeus lähteä terveenä työpäivän jälkeen kotiin. Siksi terveys ja turvallisuus arvotetaan kaiken muun edelle. etsä Fibren yksiköissä otettiin vuoden M 2009 alusta käyttöön turvallisuusjohtamismalli, jonka tavoitteena on estää kaikki työtapaturmat. Työterveys ja turvallisuus nostettiin tärkeimmiksi kehityskohteiksi. Tulokset ovat olleet mittavat. Työtapaturmat ovat vähentyneet ja henkilöstön myönteinen asenne turvallisuutta kohtaan on vahvistunut. Kun tapaturmataajuus vuonna 2008 oli yli 20, viime vuoden lukema oli laskenut jo seitsemään. Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. Metsä Fibren Äänekosken tehtaan johtaja Camilla Wikströmin mukaan hyvät tulokset tiivistyvät paljolti yhteen sanaan ennakointi. Jokaisen työntekijän asenteen tulee olla, että turvallisuus on kaikista tärkein asia. "Turvallisuus lähtee vahvasta tahdosta, että kaikki tapaturmat voidaan estää. Jokainen, joka tehdasalueella työskentelee, miettii jo ennakkoon, onko tekemäni työ turvallista. Jos epäkohtia on, niihin puututaan." Vaarat esille Tehtaan arjessa ennakoiva turvallisuustyö on jatkuvasti läsnä. Se on paljon muutakin kuin että riittävät suojaimet ovat kunnossa ja niitä käytetään. Wikström kertoo muutamin esimerkein mitä tämä tarkoittaa. "Olemme luoneet sähköisen turvallisuuspäiväkirjan, joka on kaikille työntekijöille avoin. Sinne kirjataan kaikki pienetkin turvallisuushavainnot ja vaaratilanteet. Ne käydään läpi aamupalavereissa. Vastuuhenkilöt vastaavat toimenpiteistä, miten vaaratilanteet estetään." Viime vuonna Metsä Fibressa tehtiin noin havaintoa, Äänekosken tehtaalla noin "Pidämme myös turvallisuusvartteja, joissa koko henkilöstö käy pienryhmissä läpi turvallisuuteen liittyviä asioita. Aiheena on esimerkiksi joku vaaratilanne, jota pohditaan oman työyhteisön kannalta. Näitä pidettiin viime vuonna Metsä Fibressa yli ja Äänekoskella yli 900." SIVU 22 GREEN SOUNDS

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

LUOTTAMUS PROFESSORI TAPANI VUORINEN

LUOTTAMUS PROFESSORI TAPANI VUORINEN 1/2012 LUOTTAMUS PROFESSORI TAPANI VUORINEN KERTOO KUINKA UUDISTUVA SELLU VALTAA ALAA EKOTEHOKAS PAKKAUS VÄHENTÄÄ RUUAN HÄVIKKIÄ ALIVALTIOSIHTEERI MARTTI HETEMÄKI VALUUTANPELASTUSTALKOISSA 1/2012 PROFESSORI

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

1 / 2011. tulevaisuus. Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa

1 / 2011. tulevaisuus. Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa 1 / 2011 tulevaisuus Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa 2 > BOTNIA Echo 01/11 Sisältö Sir James Cropper ja sadan vuoden kumppanuus s. 10 Professori

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

2 / 2010. laatu. Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus

2 / 2010. laatu. Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus 2 / 2010 laatu Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus 2 > BOTNIA Echo 02/10 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Työtä yhä paremman laadun puolesta 2

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte.

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Liite Tiedot & luvut 2013 Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS Missä on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Tae laadusta. Tämä vuosikertomus on painettu LumiArt

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008 Ympäristö on ykkösasia Mitä hiilijalanjälki kertoo Fray Bentos on puhdas tehdas PÄÄKIRJOITUS Olemme jatkuvassa muutoksessa Sulfaattisellun valmistus aloitettiin teollisessa

Lisätiedot

nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI

nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus Suomi valokeilassa! KEMIRA-LEHTI on Kemiran sidosryhmälehti,

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Uusia paukkuja puututkimukseen

Uusia paukkuja puututkimukseen M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 1 2 / 2 0 0 7 2 9. 1 1. 2 0 0 7 Uusia paukkuja puututkimukseen Sivu 4 Uusiutuminen ja ja kilpailukyvyn

Lisätiedot

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007. Puolassa laatu arvossaan. Botnian täyden palvelun sellusalkku. Markkinalähtöinen valkaisumuutos

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007. Puolassa laatu arvossaan. Botnian täyden palvelun sellusalkku. Markkinalähtöinen valkaisumuutos BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007 Puolassa laatu arvossaan Botnian täyden palvelun sellusalkku Markkinalähtöinen valkaisumuutos PÄÄKIRJOITUS Täyden palvelun tuotepaletti Botnia tarjoaa täyden palvelun selluvalikoiman

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA

SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA MTT: SUOMALAISTA MAATALOUTTA KEHITETÄÄN HUIPPUTASON ANALYTIIKALLA ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen puree

Suomalainen osaaminen puree VTT 1.2012 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta Suomalainen osaaminen puree sähköä AUTOihin! s. 20 PAINETUN ÄLYN EDELLÄKÄVIJÄ s. 52 ENERGIAA KIERRÄTYSPOLTTOAINEESTA s. 66 tiede VTT tekee

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Yrityksen pieni koko ei ole este pärjäämiselle. www.prometalli.fi. Uudet tuulet puhaltavat paineilmassa. Robotteja odotellaan Suomen konepajoille

Yrityksen pieni koko ei ole este pärjäämiselle. www.prometalli.fi. Uudet tuulet puhaltavat paineilmassa. Robotteja odotellaan Suomen konepajoille Uudet tuulet puhaltavat paineilmassa Robotteja odotellaan Suomen konepajoille www.prometalli.fi Hakaniemen Metallin Tero Niemelä: Yrityksen pieni koko ei ole este pärjäämiselle Silloin tällöin täytyy yhdistää

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ. Kestävän kasvun kumppani LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA

EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ. Kestävän kasvun kumppani LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA PwC:N ASIAKASLEHTI Kestävän kasvun kumppani EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1 ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA STÉPHANE GARELLI: UUDET SÄÄNNÖT PELIIN sisältö

Lisätiedot

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI MERCURIUS Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa GoodMood Umpihangesta kansainvälisille kentille P ÄÄKIRJOITUS Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot